Prospectus Athenaeum zomer 2015

Page 1

Uitgeverij Athenaeum Zomer 2015


Verschijningsprogramma

inhoudsopgave 1 Kester Freriks Echo’s van Indië

Maart Jane Austen De abdij van Northanger Hein van Dolen, Olivier Hekster, en Fik Meijer Te wapen! Horatius Pluk de dag René van Royen Goede keizers, slechte keizers Tacitus In moerassen & donkere wouden Mark Traa De mooiste van het land

April Hans Derks Verslaafd aan opium Erasmus Theologie Meltem Halaceli De vergeten geschiedenis van mijn grootvader Sulayman Hadj Ali Marek Hlasko De Israëlische trilogie James Holland Oorlog in het Westen

4 Guus Kuijer De Bijbel voor ongelovigen 4 6 Guus Kuijer De Bijbel voor ongelovigen 3 7 Fik Meijer Macht zonder grenzen 8 Arjeh Kalmann Leef gelukkig! 10 Castiglione Over goede smaak 12 Marcel Hulspas Mohammed 15 Willem Oosterbeek Naar Moskou! Naar Moskou!

Mei Antoine Compagnon Een zomer met Proust Johan van de Gronden Wijsgeer in het wild Marcel Proust Swanns kant p

Juni Hein L. van Dolen Passie, intriges en politiek Caroline de Gruyter Zwitserlevens Pieter W. van der Horst Het joodse koninkrijk van Himyar en de christelijke martelaars van Nadjrân Marcel Hulspas Mohammed Fik Meijer Macht zonder grenzen mp José J. Veiga De drie plagen van Manirema

16 José J. Veiga De drie plagen van Manirema 18 Caroline de Gruyter Zwitserlevens 20 Ton Langendorff Denken wiskundigen wel zo exact? 22 Steven Weinberg De wereld verklaard 24 Hein van Dolen Passie, intriges en politiek

Juli Castiglione Over goede smaak Daniel Klein Steeds als ik de zin van het leven te pakken heb, komen ze met iets nieuws Willem Oosterbeek Naar Moskou! Naar Moskou! mp Italo Svevo Bekentenissen van Zeno mp

Augustus Kester Freriks Echo’s van Indië Arjeh Kalmann Leef gelukkig! Nairi Zarjan De eigenwijze helden van Sassoen

September Machiel Bosman De Roofkoning Guus Kuijer De Bijbel voor ongelovigen 3 mp Guus Kuijer De Bijbel voor ongelovigen 4 Ton Langendorff Denken wiskundigen wel zo exact? Steven Weinberg De wereld verklaard

mp Midprice p Perpetua reeks

26 Daniel Klein Steeds als ik de zin van het leven te pakken heb, komen ze met iets nieuws 28 Pieter W. van der Horst Het joodse koninkrijk van Himyar en de christelijke martelaars van Nadjrân 30 Nairi Zarjan De eigenwijze helden van Sassoen 32 Italo Svevo Bekentenissen van Zeno


Kester Freriks

Echo’s van Indië De onafhankelijkheid van Indonesië in verhalen en herinneringen

De onafhankelijkheidsverklaring van Indonesië op 17 augustus 1945


2

Uitgeverij Athenaeum

over wat nooit overgaat Kester Freriks

Echo’s van Indië De onafhankelijkheid van Indonesië in verhalen en herinneringen

© koos breukel

Batavia, 17 augustus 1945, ’s morgens tien uur. In de tuin van zijn huis spreekt Soekarno de Proklamasi uit, de onafhankelijkheidsverklaring van de Republik Indonesia. Vanaf dat moment komt er een eind aan het koloniale rijk van Insulinde. Aan een bamboestok wappert nu de rood-witte Indonesische vlag. Dit jaar is het zeventig jaar geleden dat Indonesië zich losmaakte van Nederland. De Proklamasi heeft het leven van vele tienduizenden mensen voorgoed veranderd. Kester Freriks ging op zoek naar de verborgen verhalen van betrokkenen en ooggetuigen – ooggetuigen van verwarrende en angstige tijden. We lezen verhalen en herinneringen van Nederlandse kolonialen en Indische Nederlanders, Molukse knil-militairen en kinderen van de derde en vierde generatie. Ook de vrijheidsstrijders van toen, de pemoeda’s, worden (voor het

Kester Freriks (Jakarta, 1954) is schrijver van romans, verhalen, essays en natuurboeken. Hij debuteerde met de Indische verhalenbundel Grand Hotel Lembang, waarmee hij de Van der Hoogt-prijs won. Zijn biografie over Maria Dermoût werd alom geprezen. Hij is verbonden aan de Boeken- en Cultuurredactie van nrc Handelsblad.

e-book | 5 14,99 | isbn 978 90 253 0727 1

eerst) aan het woord gelaten. In Echo’s van Indië ontmoeten geschiedenis en persoonlijk levenslot elkaar. De datum en de gevolgen van de Proklamasi kwamen niet eerder zo uitvoerig in beeld. De Proklamasi liet diepe sporen na voor de miljoenen die verbonden zijn met de voormalige kolonie. Soekarno’s woorden resoneren tot op de dag van vandaag.

Verschijning: augustus 2015


n on -fictie Zomer 2015

É Feestelijke presentatie É Voorpublicatie É Aandacht in de media É Affiches op aanvraag

Paperback | 13,5 x 21,5 cm | 240 bladzijden | Omslag: Mijke Wondergem | isbn 978 90 253 0726 4 | nur 686 | 2 19,99

3


4

Uitgeverij Athenaeum

de nieuwe kuijer Guus Kuijer

De Bijbel voor ongelovigen 4 Koning David en de splitsing van het rijk

© jaco kl amer

De Bijbel is een fascinerend boek. Onze cultuur is ondenkbaar zonder het heilige boek van de joden en de christenen. Maar wie niet gelovig is, leest het niet. En dat is jammer, want het bevat een aantal van de allermooiste verhalen uit de wereldliteratuur. Guus Kuijer vertelt ze na voor ongelovigen (en gelovigen). In dit deel: 2 Samuël en een deel van Koningen. Het bevat het koningschap van David en diens dood, en de regering van Davids zoon Salomo en zijn duizend vrouwen. Die maken dat Salomo ontrouw wordt aan de God van Israël. Het rijk scheurt, en Israël en Juda krijgen concurrerende koningen. Een bloedige geschiedenis volgt. Het verhaal van David die Batseba in bad bespiedt, haar begeert en daarom haar man Uria de dood injaagt, en dat van Absalom die de ver-

‘Zolang Guus Kuijer blijft doorschrijven

krachting van zijn dochter Tamar wreekt zijn literaire hoog-

lees ik dankbaar met hem mee.’ De Groene

tepunten. Passie en hartstocht, ontrouw en wraak, liefde en

Amsterdammer

trouw – de allermooiste verhalen komen in dit deel aan bod.

‘Het is een waagstuk, maar zo goed uitgevoerd dat je je afvraagt waarom

Guus Kuijer heeft veel succes met De Bijbel voor ongelo-

zoiets nog nooit eerder is gedaan.’

vigen: er zijn van de eerste drie delen al meer dan 35 000

Happinez

exemplaren verkocht.

e-book | 514,99 | isbn 978 90 253 0729 5

Verschijning: september 2015


l iteratu u r Zomer 2015

Volg @GuusKuijer op Twitter en blijf op de hoogte van de #bijbelvoorongelovigen

É Advertentiecampagne É Backlistactie É Affiche É E-bookactie

isbn 978 90 253 0123 1

Athenaeum—Polak & Van Gennep

Guus Kuijer De Bijbel voor ongelovigen Deel 2 De uittocht en de intocht

isbn 978 90 253 0382 2

Paperback | 13,5 x 21,5 cm | 272 bladzijden | Omslag: Anneke Germers | isbn 978 90 253 0728 8 | nur 320 | 2 19,99

isbn 978 90 253 0735 6

5


6

Uitgeverij Athenaeum

Guus Kuijer

De Bijbel voor ongelovigen 3 Saul, David, Samual en Ruth

Deel 3 van De Bijbel voor ongelovigen bevat louter wereldberoemde verhalen. Om er een paar te noemen: David en Goliat, het hartverscheurende gedicht waarin David de dood van Saul en Jonatan beweent (‘Jouw liefde was mij dierbaar, meer dan die van vrouwen’) en de liefde tussen Boaz en Ruth. Lof voor dit deel: ‘Terzijde maar nadrukkelijk bezingt Kuijer natuurlijk ook de liefde, zoals maar weinigen dat kunnen.’ Nieuwsblad van het Noorden ‘In Kuijers’ handen worden bijfiguren levensechte personages wier verlangens van de pagina’s schreeuwen.’ De Groene Amsterdammer ‘Wat is het toch dat De Bijbel voor ongelovigen zo onweerstaanbaar maakt? Natuurlijk is er zijn

E 12,50

levendige vertelstem, maar daarnaast is het vermoedelijk het feit dat al die figuren die in het Oude Testament een rol spelen, bij Kuijer eindelijk een ziel krijgen.’ Leidsch Dagblad

Verschijning: september 2015

Ook leverbaar als e-book

Paperback | 13,5 x 21,5 cm | 288 bladzijden | Omslag: Anneke Germers | isbn 978 90 253 0735 6 | nur 320 | 2 12,50


mid p rice Zomer 2015

al 30 000 verkocht Fik Meijer

Macht zonder grenzen Rome en zijn imperium

Fik Meijer vertelt het meeslepende verhaal van Romes opgang naar de macht, de bloei van het rijk en de neergang ervan – zoals alleen Fik Meijer dat kan.

E 15

‘Geschiedschrijving die bruist van enthousiasme.’ de Volkskrant ‘In een heldere stijl, met vaart en overtuiging, bekrachtigt Fik Meijer het maatschappelijk bewustzijn dat geschiedenis boeiend en vermakelijk kan zijn.’ Het Parool ‘Hoe levend de klassieke taal en cultuur, als fundament van onze huidige taal en cultuur, nog altijd zijn, bewijst Fik Meijer met dit geschiedwerk.’ Elsevier

Verschijning: juni 2015

Ook leverbaar als e-book

Paperback | Geïllustreerd | 13,5 x 21,5 cm | 400 bladzijden | Omslag: Anneke Germers | isbn 978 90 253 0736 3 | nur 683 | 2 15,00

7


8

Uitgeverij Athenaeum

laat ik jelui niet te veel mijn hart u Arjeh Kalmann

Leef gelukkig! Een joods familieportret in egodocumenten

Arjeh Kalmann was jarenlang hoofdredacteur van het Utrechts Nieuwsblad. Kalmann is auteur van onder andere Beschouw ons maar als een uitzondering. Leef gelukkig! is zijn derde boek.

De foto is van 1925 en laat een welgestelde joods Amsterdamse familie zien. Rondom Karel Cohen, slager van beroep, en zijn vrouw Betje, staan de gezinnen van hun zonen Maurits en Max. Alle mensen op deze foto zijn inmiddels dood, maar hun dagboeken, sinterklaasgedichten en honderden brieven zijn bewaard gebleven. Van vóór, ín en van ná de oorlog. Karel en Betje hebben drie kleindochters en een kleinzoon. Eind jaren dertig vertrekt de kleinzoon naar Palestina. Karel sterft in december 1940 een natuurlijke dood. Twee kleindochters vluchten naar Zwitserland, waarbij er een, Netty, aan de Zwitserse grens wordt tegengehouden. Zij sterft in Auschwitz. De anderen duiken drie jaar lang onder en overleven de oorlog. Arjeh Kalmann, zoon van een van de hoofdpersonen, componeerde portretten van de tien afgebeelde Cohennen. Zijn dominante opa Max sloot iedere brief af met de opdracht: ‘Leef gelukkig.’ Niemand slaagde daarin.

‘Wanneer ik niet sterk was, dan kon ik iedere dag verdriet hebben; ik loop door Amsterdam en de Kalverstraat als een vreemdeling, zelden ontmoet ik iemand uit mijn jeugd en later! Vaak zeg ik tegen Eva, ik geloof dat ik in New York méér bekenden van vroeger zou ontmoeten.’ ARJEH KALMANN

LEEF GELUKKIG! E E N J O O D S FA M I L I E P O R T R E T IN EGODOCUMENTEN

e-book | 514,99 | isbn 978 90 253 0738 7

Verschijning: augustus 2015


n on -fictie Zomer 2015

9

itstorten

ARJEH KALMANN

É Interviews É Aandacht in de media É Advertentiecampagne in o.a. Historisch Nieuwsblad É Vooruit exemplaren voor pers en boekhandels

LEEF GELUKKIG! E E N J O O D S FA M I L I E P O R T R E T IN EGODOCUMENTEN

Paperback | 13,5 x 20 cm | Geïllustreerd | 408 bladzijden | Omslag: Brigitte Slangen | isbn 978 90 253 0737 0 | nur 681 | 2 19,99

É Lezersactie


10

Uitgeverij Athenaeum

het handboek voor de gentleman Castiglione

Over goede smaak

Baldassar Castiglione (1478-1529) diende aan het hof van Urbino. Later sloot hij als ambassadeur in Rome vriendschap met RafaĂŤl. Van 1524 tot zijn dood was hij pauselijk nuntius in Spanje.

e-book | 5 7,99 | isbn 978 90 253 0749 3

Vertaald door Anton Haakman Bescheiden, waardig, innemend, ongedwongen, ontspannen. Aan het hof van Urbino spreekt de adel in 1507 over hoe de ideale hoveling zich zou moeten gedragen. Er ontstaat een idealistisch beeld: hij moet een dappere strijder zijn, een goede minnaar, een musicus, een kunstkenner, een dichter. Scherpzinnig en subtiel. De goede smaak van de Italiaanse renaissance is van grote invloed geweest op de zeden in heel Europa. De ideale hoveling is het voorbeeld voor iedere echte Engelse gentleman, en voor iedere Nederlander die dat ook zou willen zijn.

Verschijning: juli 2015


n on -fictie Zomer 2015

É Aandacht in special interest media É Voorpublicatie É Lezersactie: ‘Maak kans op een metamorfose tot gentleman’

Oorspronkelijke titel: Il libro del cortegiano | Paperback | 11,5 x 17 cm | 80 bladzijden | Omslag: Alexandra de Vries, Studio 100% | isbn 978 90 253 0748 6 | nur 308 | 2 12,50

11


12

Uitgeverij Athenaeum

en mohammed is zijn profeet Marcel Hulspas

Mohammed en het ontstaan van de islam Marcel Hulspas is wetenschapsjournalist en columnist. Hij studeerde natuur- en sterrenkunde in Nijmegen en Utrecht. Daarna werkte hij voor Intermediair en het Algemeen Dagblad. Hij was eindredacteur van Folia en publiceerde veel over pseudowetenschap.

Wie was Mohammed? Wat was zijn boodschap? Volgens de islamitische traditie was hij de laatste gezant van God en stichter van de islam. Intussen vragen kritische westerse deskundigen zich hardop af of hij überhaupt heeft bestaan. Zijn leven zou verzonnen zijn – en de Koran pas na zijn dood geschreven. De discussie over de Mohammed beweegt zich tussen deze twee uitersten. Van een rationeel, kritisch debat is geen sprake. In dit boek schetst Marcel Hulspas een genuanceerd en realistisch beeld van de profeet. Aan de hand van de Koran, van niet-islamitische bronnen en de oudste biografieën laat hij zien dat hij onderdeel uitmaakte van een brede religieuze hervormingsbeweging in Arabië. Mohammed was ervan overtuigd dat de Arabieren moesten terugkeren tot de ware religie van Abraham, anders zou God hen in de hel werpen. Hij waarschuwde de inwoners van Mekka dat ze de eredienst rond de Kaäba moesten zuiveren, maar vond nauwelijks gehoor. Nadat zijn volgelingen de stad hadden verlaten, zette hij zijn strijd voort vanuit Medina. Hulspas volgt hem op de voet. Dit boek biedt een nieuwe, unieke visie op Mohammed. Een visie die hopelijk bijdraagt aan een verdieping en verbreding van het debat over Mohammed en de oorsprong van de islam.

Marc e l Huls pas

Mohammed

en het onstaan van de islam

e-book | 514,99 | isbn 978 90 253 0756 1

Verschijning: juni 2015


n on -fictie Zomer 2015

Marc e l Huls pas

Mohammed

en het onstaan van de islam

É Presentatie É Interviews É Aandacht in de media É Lezingen É Voorpublicatie É Advertentiecampagne

Paperback | Geïllustreerd | 13,5 x 21,5 cm | 320 bladzijden | Omslag: Mijke Wondergem | isbn 978 90 253 0755 4 | nur 683 | 2 19,99

13


14

Uitgeverij Athenaeum

n on -fictie Zomer 2015

Fragment uit Mohammed en het ontstaan van de islam

‘Naast de God (Al-ilaah, Allah) van de Mekkanen en de godin (Al-Laat) van de Thakief kenden de Arabieren nog tientallen, zo niet honderden andere goden. Latere commentatoren spreken met misprijzen van het tijdperk van djahiliya, onwetendheid. De Arabieren wisten wel dat God bestond, maar ze wisten niet hoe ze Hem moesten aanbidden en ze hadden bovendien allerlei afgoden, genoten, verzonnen. En omdat ze Gods wetten niet kenden begingen ze de meest gruwelijke misdaden. Ze dachten alleen aan zichzelf; ze zorgden niet voor de zwakken in de samenleving, ze doodden kleine kinderen en vlogen elkaar voortdurend in de haren. Maar (aldus nog steeds de mythe van de djahiliya) dankzij Mohammed leerden de Arabieren dat ze maar één God moesten aanbidden.’

Marc e l Huls pas

Mohammed

en het onstaan van de islam


mid p rice Zomer 2015

nu, tweehonderd jaar na waterloo, goedkoop Willem Oosterbeek

Naar Moskou! Naar Moskou! Memoires van een officier uit de Lage Landen in het leger van Napoleon

Jean Francois Dumonceau, officier in het leger van Napoleon, schreef aan het einde van zijn leven zijn memoires. Dankzij hem, en dankzij de vertaling en het commentaar van Willem Oosterbeek, komt de Russische veldtocht van Napoleon angstwekkend dichtbij. ‘In één zin: Naar Moskou! Naar Moskou! is een bijzonder indringend verslag van de dramatische campagne die het begin van het einde van het napoleontische tijdperk inluidde.’ Historiek ‘Je krijgt als lezer het gevoel dat je ooggetuige van de veldtocht bent.’ de Volkskrant ‘Dankzij Oosterbeeks commentaar krijg je een fascinerend beeld van wat er verder gebeurd is

E 10

tijdens dat grote oostwaartse, tragische avontuur.’ nrc Handelsblad

Verschijning: juli 2015

Ook leverbaar als e-book

Paperback | 12,5 x 20 cm | 160 bladzijden | Omslag: Bart van den Tooren | isbn 978 90 253 0757 8 | nur 685 | 2 10,00

15


16

Uitgeverij Athenaeum

kafka meets saramago

José J. Veiga

De drie plagen van Manirema José Jacinto Veiga (1915-1999) werkte jarenlang voor de bbc. Hij debuteerde op vijfenveertigjarige leeftijd met een verhalenbundel. De drie plagen van Manirema, zijn tweede boek, was zijn doorbraak. Hij is een van de grondleggers van de fantastisch-realistische literatuur, die later wereldberoemd zou worden door Honderd jaar eenzaamheid van Gabriel García Márquez.

‘De drie plagen van Manirema is een beklemmend boek. De angst voor het onbekende

Vertaald door Harrie Lemmens Manirema bij het vallen van de avond – voorboden, voortekens, geluiden. Aangedragen door de wind, die rond de straathoeken speelt, het onvermijdelijke hondengeblaf en gehuil van baby’s met oorpijn of angst voor het donker. Druk confererende kikkers, ijzer slijpende krekels, vleermuizen die met grote steken zwarte lappen naaien en die over het kerkplein uitstrekken voor een somber feest. Manirema wacht de nacht. Vreemde mannen slaan een kamp op bij het gezapige stadje in het Braziliaanse binnenland. Wie zijn ze en wat komen ze doen? Waarom sturen ze een meute honden op het stadje af? En waar komen de ossen vandaan die als een Bijbelse plaag Manirema bezetten?

houdt een stadje in zijn greep – en niemand die het boek leest zal aan die greep kunnen

In 1964 pleegt het Braziliaanse leger een staatsgreep

ontkomen.’ Frits van der Meij, uitgever

en vestigt een nationalistische dictatuur. Er daalt een duistere nacht van vrijheidsberoving, censuur en geweld neer over het land die twintig jaar zal aanhouden. De drie plagen van Manirema is in 1966 het allegorische antwoord van José J. Veiga op die nacht. Het boek heeft de huiveringwekkende kracht van het werk van Franz Kafka en José Saramago.

e-book | 5 9,99 | isbn 978 90 253 0759 2

Verschijning: juni 2015


l iteratu u r Voorjaar 2015

É Lezersactie É Voorpublicatie É Aandacht in de media É Vooruit exemplaren

Oorspronkelijke titel A hora dos ruminantes | Paperback | 12,5 x 20 cm | 176 bladzijden | Omslag Anneke Germers | isbn 978 90 253 0758 5 | nur 302 | 2 14,99 |

17


18

Uitgeverij Athenaeum

waarin een klein land klein kan zijn Caroline de Gruyter

Zwitserlevens De nieuwe politieke realiteit in Europa

Waarom stemmen zoveel burgers in Europa, het meest welvarende en vreedzame continent, op extreemrechtse en populistische partijen? Waarom willen ze de grenzen dichtgooien en de euro en de Europese Unie afschaffen? Die vragen zijn actueler dan ooit. Misschien ligt het antwoord in Zwitserland, een van de meest geglobaliseerde, rijkste en veiligste landen in Europa. Daar gebeurt alles eerder dan bij ons. De populisten hebben er een lange traditie. De extreemrechtse svp/udc is er al jaren de grootste partij. Caroline de Gruyter woonde van 2004 tot 2008 in CransCaroline de Gruyter woont in Wenen. Ze is Europa-correspondent en columnist van nrc Handelsblad en schrijft voor Carnegie Europe. In 2013 won ze de Anne Vondelingprijs, de prijs voor de journalist die de politiek het helderst weet te volgen en duiden. De jury vond haar ‘uitzonderlijk goed geïnformeerd’.

près-Céligny, een pittoresk dorpje vlak bij Genève. Om van de globalisering te profiteren hadden de autochtonen de ideale migranten aangetrokken: goed opgeleid, welopgevoed en zelden armlastig. Maar velen kregen spijt. Het sociale dorpsweefsel werd aangetast. De immigranten behoorden toch tot een andere wereld. Ze vonden het traditionele Zwitserland fantastisch, maar namen er selectief aan deel. Hoe meer wijngaarden werden omgeploegd voor kantoren en huizen voor global executives en miljonairs, hoe nostalgischer de autochtonen werden. En hoe meer van hen extreemrechts stemden.

e-book | 5 9,99 | isbn 978 90 253 0766 0

Verschijning: juni 2015


n on -fictie Zomer 2015

É Interviews É Online campagne

Paperback | 12,5 x 20 cm | 160 bladzijden | Omslag Sander Patelski isbn 978 90 253 0765 3 | nur 630 | 2 14,99

19


20

Uitgeverij Athenaeum

wiskunde is niet logisch Ton Langendorff

Denken wiskundigen wel zo exact? Gesprekken Ton Langendorff studeerde Culturele Antropologie. Na zijn pensioen is hij manager van het wiskunde-instituut van de drie Technische universiteiten.

Dit boek gaat over de warrige wegen die wiskundigen in hun gedachten afleggen. Die wegen zijn niet zo exact als de formules suggereren. Ze zijn geplaveid met gepieker, tegenstrijdigheden, doodlopende steegjes, wanhoop, verwarring. Wiskundigen maken in hun denken creatief gebruik van intuïtie, analogieën en metaforen, ambiguïteit, paradoxen, dromen, plotselinge invallen. De logica daarin is ver te zoeken, het gevoel overheerst. Het gevoel als dat van een kunstenaar die zoekend te werk gaat. Dat zoeken is wiskunde. Wiskundigen presenteren ons uitsluitend het eindresultaat, de keurige kant-en-klare formules waar de meesten van ons niets van snappen. Wat eraan voorafging, daarover horen we niets. De schoonheid van de wiskunde is het eindproduct – dit boek laat de ‘weg ernaartoe’ zien. Om die te begrijpen hoef je geen wiskunde te kennen. Ton Langendorff voerde gesprekken met dertien hoogleraren. Elk hoofdstuk wordt (zonder formules) ingeleid en geïllustreerd met hun praktijkervaringen.

e-book | 5 11,99 | isbn 978 90 253 0768 4

Verschijning: september 2015


n on -fictie Zomer 2015

É Interviews É Aandacht in de media É Advertenties in o.a. New Scientist

Paperback | Geïllustreerd | 13,5 x 21,5 cm | 196 bladzijden | Omslag: Sander Patelski | isbn 978 90 253 0767 7 | nur 600 | 217,50

21


22

Uitgeverij Athenaeum

hoe we weten wat we weten Steven Weinberg

De wereld verklaard De ontdekking van de moderne wetenschap

Steven Weinberg is theoretisch natuurkundige en won in 1979 de Nobelprijs voor natuurkunde. Hij is de auteur van vele boeken, waaronder de bestseller The First Three Minutes.

‘Ik heb De wereld verklaard geboeid gelezen. Het verandert het onedele metaal van een gewone wetenschapsgeschiedenis in zuiver goud – in een magistrale lofzang op de lange, heroïsche en nog altijd onvoltooide strijd om de natuur te begrijpen. Ik heb voor het eerst begrepen hoe moeilijk het is geweest om goden, mensen en doelen uit onze verklaringen voor natuurverschijnselen te verwijderen. Dit is een betoog dat elk relativisme met groot succes overboord zet. Het boek is een intellectueel inspirerend overzicht van wat Weinberg ons grote verhaal noemt, ons avontuur van georganiseerde nieuwsgierigheid. Ik heb het boek vol opwinding uitgelezen.’ Ian McEwan

e-book | 517,99 | isbn 978 90 253 0775 2

Vertaald door Ineke Mertens en Hans Zuidervaart Wat gebeurt er als een vooraanstaand natuurkundige terugkijkt op het ontstaan van de wetenschap? Steven Weinbergs reis van Thales en Ptolemaeus langs al-Biruni en Oresme naar Galileo en Newton is geen geschiedenisboek in de gangbare zin van het woord. Het vertelt hoe de wetenschap, vaak toevallig, ontstond uit het netwerk van ideeën dat ook religie, poëzie, filosofie, wiskunde en technologie omvatte. De geleerden wisten niet alleen niet wat wij nu wél weten, ze wisten zelfs niet wat er te weten was, of hoe zij daar achter konden komen. Weinberg schenkt veel aandacht aan de moeite die het gekost heeft om te leren hoe wij iets over de wereld kunnen leren – en welke ingrijpende veranderingen in het denken dat met zich heeft meegebracht. Hij verdiept zich met de kennis van nu in de problemen van zijn grote voorgangers. Het resultaat is verrassend en prikkelend.

Verschijning: september 2015


n on -fictie Zomer 2015

23

É Aandacht in de media É Voorpublicatie É Advertentiecampagne in o.a. New Scientist en Sir Edmund (de Volkskrant)

Oorspronkelijke titel To Explain the World | Paperback | Geïllustreerd | 13,5 x 21,5 cm | 448 bladzijden | Omslag: Ilona Snijders | isbn 978 90 253 0769 1 | nur 686 | 2 29,99


24

Uitgeverij Athenaeum

roddel en achterklap is van alle tijd Hein L. van Dolen

Passie, intriges en politiek Spraakmakende keizerinnen in Byzantium

In de twaalf eeuwen die het Byzantijnse rijk bestond zaten er negenennegentig keizerinnen op de troon. Sommigen van hen drukten hun stempel op de geschiedenis, anderen zijn vergeten. Velen blonken uit door vroomheid en goede werken, maar er waren ook vrouwen bij die grote opschudding hebben veroorzaakt. Elk meisje kon in Constantinopel keizerin worden. Schoonheid telde meer dan afkomst, en zo Hein L. van Dolen is classicus, byzantinoloog en vertaler. In 2013 won hij de oikos publieksprijs.

kon het gebeuren dat minstens twee keizerinnen al een leven als prostituee achter de rug hadden. Een tijd lang was het gebruik dat de keizerinmoeder een echtgenote voor haar zoon uitkoos na een schoonheidswedstrijd of bruidsshow. Weer andere vrouwen werden om dynastieke redenen als bruid naar het hof gehaald. Hein van Dolen heeft de levens beschreven van een tiental keizerinnen van zeer diverse pluimage. Het zijn spannende, aangrijpende, sensationele, grappige, opwindende levensverhalen van vrouwen wier invloed op tijdgenoten en nageslacht groot is geweest.

e-book | 5 7,99 | isbn 978 90 253 0745 5

Verschijning: juni 2015


n 0n -fictie Zomer 2015

25

en

É Aandacht in de media É Advertentiecampagne in o.a. Historisch Nieuwsblad en Opzij É Promotiemateriaal op verzoek É Online campagne

Paperback | 12,5 x 20 cm | 120 bladzijden | Omslag: Brigitte Slangen | isbn 978 90 253 0739 4 | nur 683 | 2 12,50


26

Uitgeverij Athenaeum

dan maak je maar zin! Daniel Klein

Steeds als ik de zin van het leven te pakken heb, komen ze met iets nieuws Levenslessen van de grote filosofen

Daniel Klein (vs, 1939) studeerde filosofie in Harvard. Hij schreef onder meer romans, detectives en boeken over filosofie. Hij is getrouwd met de Nederlandse Amerikacorrespondente Freke Vuijst.

e-book | 59,99 | isbn 978 90 253 0747 9

Vertaald door Arian Verheij Als jongeman hield Daniel Klein een schriftje bij met korte citaten en levenslessen van grote filosofen, voorzien van eigen commentaar. Op gevorderde leeftijd vindt hij het schriftje terug. Hij raakt opnieuw geïnspireerd door deze denkers en door wat ze te melden hebben over de juiste manier van leven. Met veel humor en zelfrelativering voert Klein de lezer langs de grote namen van de filosofie. Met aanstekelijk plezier maakt hij duidelijk wat hedonisme, existentialisme, de leer van de vrije wil en al die andere stromingen eigenlijk inhouden – en vooral wat ze betekenen voor uw en zijn persoonlijk leven en voor dat van zijn hond.

Verschijning: juli 2015


l iteratu u r Zomer 2015

É Online campagne É Interviewmogelijkheid via Skype

Oorspronkelijke titel: Every Time I Find the Meaning of Life, They Change It Paperback | 12,5 x 20 cm | 160 bladzijden | Omslag: Sander Patelski | isbn 978 90 253 0746 2 | nur 730 | 2 14,99

27


28

Uitgeverij Athenaeum

altijd al strijd in jemen Pieter W. van der Horst

Het joodse koninkrijk van Himyar en de christelijke martelaars van Nadjrân Joden en christenen in Arabië in de zesde eeuw In dit boekje wordt een onbekende maar fascinerende epiPieter W. van der Horst (1946) is emeritus hoogleraar in het vroege christendom en jodendom van de Universiteit Utrecht. In 1994 werd hij gekozen tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Zijn bibliografie is te vinden op www.pietervanderhorst.com.

sode uit de vroege joodse geschiedenis behandeld. Het gaat om het joodse koninkrijk in het Zuid-Arabische Himyar (het huidige Jemen) en de christenvervolging die daar plaatsvond in de jaren twintig van de zesde eeuw van onze jaartelling. Door nieuwe vondsten en intensieve studie van documenten uit de oudheid (in het Syrisch, Grieks en Arabisch) is er de laatste tijd nieuw licht op dit koninkrijk en de gebeurtenissen aldaar geworpen. De huidige stand van onze kennis inzake deze geschiedenis wordt in dit boek samengevat. Tevens vertaalde Pieter van der Horst het belangrijkste document dat deze unieke christenvervolging van joodse zijde beschrijft, en voorzag hij het van een uitgebreide toelichting. Een en ander geeft een boeiend inzicht in de geestelijke en politieke machtsverhoudingen in Arabië in de eeuw die voorafging aan het optreden van Mohammed.

e-book | 5 7,99 | isbn 978 90 253 0777 6

Verschijning: juni 2015


n on -fictie Zomer 2015

É Interviews É Presentatie É Lezingen

Paperback | Geïllustreerd | 12 x 20 cm | 112 bladzijden | Omslag: Ilona Snijders isbn 978 90 253 0776 9 | nur 683 | 2 12,50

29


30

Uitgeverij Athenaeum

een boek vol helden – en nog grappig Nairi Zarjan

De eigenwijze helden van Sassoen Een Armeens volksepos

Nairi Zarjan (1900-1969) werd geboren in Armenië als Hayastan Eghiazarjan. Zijn familie kwam om het leven tijdens de Turkse genocide. Zarjan bracht zijn jeugd door in weeshuizen. Na een studie in Leningrad werd hij secretaris van de Schrijversvereniging van Armenië. Zarjan schreef en publiceerde poëzie, toneel en romans.

e-book | 5 14,99 | isbn 978 90 253 0779 0

Vertaald door Anna Maria Martirosjan-Mattaar We treden binnen in een wereld van bloedmooie maar eigenwijze vrouwen en kolossale, oersterke mannen. Epische veldslagen waarbij hele bergen verplaatst worden, monsterlijke wilde beesten, vurige en onschendbare paarden, zwaarden met magische krachten en onwaarschijnlijke krachtproeven zetten hier de toon. Even dapper als onbesuisd treden de helden hun vijanden tegemoet – en ze behalen klinkende overwinningen. Hun eergevoel, oprechtheid en naïviteit doen denken aan sprookjes. De levendige, vaak geestige vertaling maakt deze weergaloze verhalen tijdloos. Deze verhalen, die eerst eeuwenlang zijn doorverteld en pas in 1873 opgetekend, vormen de mythologie van Armenië.

Verschijning: augustus 2015


l iteratu u r Zomer 2015

ook!

É Leesexemplaren É Online campagne É E-bookactie

Oorspronkelijke titel Sasna Davith | Paperback | 13,5 x 21,5 cm | 288 bladzijden | Omslag: Nanja Toebak | isbn 978 90 253 0778 3 | nur 302 | 2 19,99

31


32

Uitgeverij Athenaeum

mid p rice Zomer 2015

de zestiende druk, nu goedkoop! Italo Svevo

Bekentenissen van Zeno Vertaald door Jenny Tuin Voor dit boek is er geen betere aanbeveling dan die van H.J.A. Hofland: ‘Wij leven, althans in het Westen, in het tijdvak van een alzijdige verslaving. Niet-aflatend worden we bezocht door de mondiale industrie van het entertainment, Olympische Spelen, wereldkampioenschappen, reizen naar tropische paradijzen, hebben tweede huizen, koopavonden, shoppingdwang, wezenloze televisie. Tegelijkertijd zitten we massaal in angst. Het klimaat verandert, de benzine wordt duurder, er is te weinig asfalt, misschien staat er een terrorist om de hoek. Nooit eerder zijn zo veel mensen relatief zo rijk geweest en tegelijkertijd zo ontevreden en onbestemd bang. En daarbij dwingt de overheid ons ook nog gezon-

E 17,50

der te worden door niet meer te roken. Wat een verademing je dan te verdiepen in het leven van Zeno. Zijn wereld is ook al modern en hij is volledig verstaanbaar. Maar hij is met zichzelf bezig, hij wordt niet door allerlei gebeuzel afgeleid waarna hij denkt dat in die

Verschijning: juli 2015

onwezenlijkheid zijn geluk ligt. Hij is een intelligent, volledig mens. Italo Svevo heeft het niet kunnen voorzien. Hoe paradoxaal het ook mag klinken, met de Bekentenissen van Zeno ervaart de lezer een bevrijding.’

Oorspronkelijke titel La coscienza | Paperback | 13,5 x 21,5 cm | 437 bladzijden | Omslag: Anneke Germers | isbn 978 90 253 0785 1 | nur 302 | 2 17,50


de s u c c e s s e n v an uitg e v e r i j a t h e n a e u m !

isbn 978 90 253 0451 5

isbn 978 90 253 0470 6

Athenaeum—Polak & Van Gennep

isbn 978 90 253 0123 1

Guus Kuijer De Bijbel voor ongelovigen Deel 2 De uittocht en de intocht

isbn 978 90 253 0382 2


Salesmanager Nathalie Doruijter 020 76 07 223 n.doruijter@singeluitgeverijen.nl Vertegenwoordigers Nandi Penning 06 15 23 95 60 n.penning@singeluitgeverijen.nl Oda Ritsema van Eck 06 14 36 27 40 o.ritsema.van.eck@singeluitgeverijen.nl Verkoop binnendienst 020 76 07 210 verkoop@singeluitgeverijen.nl Marketing Martijn Ouburg 020 76 07 228 m.ouburg@singeluitgeverijen.nl Publiciteit Janne Colenbrander 020 76 07 224 j.colenbrander@singeluitgeverijen.nl

Verkoop en marketing Vlaanderen Tot 1 juni 2015 WPG Uitgevers - België Mechelsesteenweg 203 2018 Antwerpen t +32 3 285 72 00 f +32 3 285 72 99 Verkoop binnendienst pascale.smout@wpg.be +32 3 285 72 83 rita.wets@wpg.be +32 3 285 73 17 Salesmanager katrien.peenen@wpg.be +32 499 94 27 66 Key accountmanager yves.debrauwer@wpg.be +32 479 80 00 10 Accountmanagers oswald.mollet@wpg.be +32 479 29 1327 sven.robeyns@wpg.be +32 491 86 08 67

Verkoop en marketing Vlaanderen Vanaf 1 juni 2015 L&M BOOKS Elfenbankdreef 2 2900 Schoten www.lmbooks.be Marc Grossen marc@lmbooks.be +32 472 98 01 02 Isabelle Bouckaert isabelle@lmbooks.be +32 498 10 41 39 Ilse Schollaert ilse@lmbooks.be +32 474 34 81 07 Pers en promotie Vlaanderen L&M Books BVBA Inge Janssens inge@lmbooks.be +32 497 42 14 42 Caroline Mariën caroline@lmbooks.be +32 497 15 92 05

Publiciteit annabel.kindekens@wpg.be +32 3 285 73 46

Aanvragen recensie-exemplaren & beeldmateriaal 020 76 07 225 publiciteit@uitgeverijathenaeum.nl

Prijzen en verschijningsdata in deze prospectus zijn onder voorbehoud. De illustraties in deze prospectus zijn voor zover mogelijk opgenomen in overleg met de rechthebbenden; wie verder rechten kan doen gelden wordt verzocht contact op te nemen met de uitgever om alsnog in een regeling te voorzien.

Vormgeving: Marjan Landman

Athenaeum—Polak & Van Gennep maakt onderdeel uit van Singel Uitgeverijen

Athenaeum

Athenaeum–Polak & Van Gennep Spui 10 1012 wz Amsterdam info@uitgeverijathenaeum.nl www.singeluitgeverijen.nl/athenaeum 020 76 07 210