Page 1

Athenaeum najaar 2018


inhoudsopgave

1

Machiel Bosman Rembrandts val

4

Gaston Dorren Babel

6

Leonardo Da Vinci Leonardo literair

8

Johan van de Gronden Het vlindertje van

Methusalem 10

Karl Ove Knausgård Zoveel verlangen op zo’n

klein oppervlak 12

Maeve Brennan Een bezoek

14

Hans Dijkhuis De verdeelde aarde

16

Kester Freriks Tempo doeloe, een omhelzing

18

Lucianus Lucius, of: de ezel

20 Hans den Hartog Jager Vrijheid 22

Carson McCullers Op jouw bruiloft

24 Herodotus Historiën 26 Plinius De wereld 28

Han Lörzing Grenskoorts

30

Julius Caesar Oorlog in Gallië

32

Sylvain Tesson Een zomer met Homerus

34

Plinius Majesteit!

35

Suetonius Keizers van Rome

36

Walvissen groot en vet

p Perpetua reeks

Verschijningsprogramma

Juli Mary Beard Hoe wij kijken; met gelovige ogen Cato Goed boeren David Olusoga Eerste ontmoetingen; verering van de vooruitgang Vitruvius Handboek bouwkunde Augustus Cervantes Don Quichot Friedrich Dürrenmatt De val, Pech, Smithy Jiska Duurkoop Straatpraat Horatius Het leven in Rome Philip Matyszak De Grieken Seneca Levenskunst September Charles Dickens Onze wederzijdse vriend Frederick Douglass Het levensverhaal van Frederick Douglass Thomas Reinertsen Berg Wereldtheater Krijn van der Jagt Voorbij geweld en discriminatie Guus Kuijer De Bijbel voor ongelovigen Oktober Julius Caesar Oorlog in Gallië Kester Freriks Tempo doeloe, een omhelzing Karl Ove Knausgård Zoveel verlangen op zo’n klein oppervlak Lucianus Lucius, of: de ezel Plinius De wereld Suetonius Keizers van Rome November Walvissen groot en vet Maeve Brennan Een bezoek Hans Dijkhuis De verdeelde aarde Herodotus Historiën p December Hans den Hartog Jager Vrijheid Plinius Majesteit! Sylvain Tesson Een zomer met Homerus Januari Machiel Bosman Rembrandts val Gaston Dorren Babel Johan van de Gronden Het vlindertje van Methusalem Han Lörzing Grenskoorts Carson McCullers Op jouw bruiloft Leonardo Da Vinci Leonardo literair


Rembrandt van Rijn, The Phoenix or the Statue Overthrown, 1658, National Gallery of Art, Washington, D.C.

Machiel Bosman

Rembrandts val Een geschiedenis van misvattingen en alternatieve feiten


2

Rembrandt was een onruststoker, toch?

Machiel Bosman

Rembrandts Val Een geschiedenis van misvattingen en alternatieve feiten

Verschijning: januari 2019


non-fictie • geschiedenis

3

Machiel Bosman

Rembrandts val Een geschiedenis van misvattingen en alternatieve feiten

deren. Hij leefde op te grote voet en ging bedrieglijk failliet. En hij hield er een onstuimig liefdesleven op na, onder anderen met Geertje Dircx, die hij hardvochtig liet opsluiten in het spinhuis te Gouda. Toch?

© Koos Breukel

Rembrandt van Rijn had een onaangepast karakter en weinig oog voor an-

Nee. Dat zijn ‘alternatieve feiten’. Het is wat geleerden ervan hebben gemaakt in een soort fluisterspel: men praat elkaar na. Machiel Bosman loopt Rembrandts leven na in de latere, beeldbepalende jaren, met onder meer zijn faillissement. En hij doet aan fact checking: wat hebben de kenners geschreven, en hoe verhoudt zich dat tot de bronnen? Dan blijkt bijvoorbeeld dat er over Geertje Dircx bijzonder weinig met zekerheid te zeggen valt, en dat Rembrandts faillissement heel anders in elkaar steekt dan tot nu toe werd verondersteld – waarmee ook zijn karakter in een ander licht komt te staan. Bij het begin van het Rembrandtjaar 2019 stelt Machiel Bosman ons beeld van Rembrandt bij. En niet alleen dat, hij laat ook zien dat de ge-

Machiel Bosman (1972) is historicus en schrijver. Zijn werk werd genomineerd voor de ako-prijs en de Libris Geschiedenisprijs. Uit het juryrapport van de laatste: ‘Bosman combineert op unieke wijze de zorgvuldigheid van de geschied-wetenschap met de verbeeldingskracht van de literatuur.’

schiedschrijving er veel bij te winnen heeft wanneer zij terugkeert naar de bron. In 2020 verschijnt van dezelfde auteur een biografie van Rembrandt waarin geen gebruik zal worden gemaakt van alternatieve feiten.

➻ 2019: Rembrandtjaar ➻ Aandacht op televisie en radio ➻

pos-materiaal op aanvraag

➻ Schildersezel voor etalagepresentatie

Paperback | Geïllustreerd |   13,5 x 21,5 cm | 160 bladzijden |   Omslag: Anneke Germers |   isbn 978 90 253 0955 8 | nur 320 |   2 17,50

➻ Boek een lezing van Machiel Bosman via de Schrijverscentrale e-book | isbn 978 90 253 0901 5 |5 13,99


4

Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is

B A B E L

巴別

Ba-bên

De 20 reuzentalen van de wereld

Babeli

ਬਾਬਲ

バベル

바벨

GA S TO N D O R R E N

बाबल Babилoh

Babel

Verschijning: januari 2019 

Babil

Бoбул


non-fictie • taal

Gaston Dorren

Babel  De twintig reuzentalen van de wereld

Babel gaat over de twintig machtigste talen van onze tijd. De halve mensheid beschouwt een van de twintig als z’n moedertaal. Meer dan driekwart van de wereldbevolking kan minstens een van de twintig spreken. Babel verkent ze allemaal, van Duits tot Japans, van Spaans   tot Swahili en van Arabisch tot Javaans.

Per taal onderzoekt Babel één saillant thema, speels en grondig. Wat

betekent het dat het Russisch ‘verwant is’ aan het Nederlands? Hoe werken de niet-alfabetische schrifttypes van China en India? Als België al zo geworsteld heeft met zijn taalkwestie, hoe kunnen landen met veel meer talen dan ooit de vrede bewaren? Waarom heeft het koloniale verleden het Portugees wél groot gemaakt, maar het Nederlands niet? Waarom praten Japanse vrouwen anders dan Japanse mannen? En

Gaston Dorren (1965) is taaljournalist. Zijn liefde voor taal resulteerde in meerdere boeken, die in vele talen werden vertaald.

hoezo is de auteur dankzij dit boek twee Vietnamese nichtjes rijker? Babel bereist, bekijkt en beluistert de wijde wereld van de grote talen: de letters en de klanken, de cultuur en de conflicten, de doelgerichte hervormingen en de onbedoelde veranderingen. Nu eens verhalend, dan weer analyserend, maar altijd vanuit dezelfde opgetogen fascinatie. Over Lingua van Gaston Dorren: ‘Boeiende weetjes over 69 talen. Een heerlijk boek, dat je in één teug uitleest.’ kijk ✶✶✶✶ ‘Er zijn er niet veel die zó gedegen en deskundig, en tegelijk zó helder en soepel over taal schrijven als Gaston Dorren.’ Kees van der Zwan, eindredacteur van Onze Taal

Paperback | Geïllustreerd |   13,5 x 21,5 cm | 320 bladzijden |   Omslag: Brigitte Slangen |   isbn 978 90 253 0918 3 | nur 320 |   2 21,50

➻ Radio-interviews ➻ Boek een lezig van Gaston Dorren via publiciteit@uitgeverijathenaeum.nl e-book | isbn 978 90 253 0919 0 |   5 13,99

5


6

Die Leonardo, die kon wel wat

da vinci Leonardo literair gekozen, vertaald en toegelicht door patrick lateur

Verschijning: januari 2019


non-fictie • geschiedenis

Leonardo Da Vinci

Leonardo literair Gekozen, vertaald en toegelicht door Patrick Lateur Wie Leonardo da Vinci zegt, denkt aan Het Laatste Avondmaal, de Mona Lisa en zijn vele uitvindingen. Maar Leonardo (1452-1519) was ook een productief prozaschrijver. De taal van de humanisten was hem onbekend en hij schreef in het Toscaans. ‘Omdat ik niet geletterd ben, zullen ze zeggen dat ik niet goed kan uitdrukken wat ik wil behandelen. Nu weten die mensen niet dat mijn onderwerpen meer teruggaan op de ervaring dan op andermans woorden.’ Bij leven publiceerde hij niets, maar zijn nalatenschap bevatte duizenden vellen met losse invallen, annotaties, aanzetten van traktaten. Er zijn allegorieën en filosofische overwegingen, fabels en een bestiarium, voorspellingen en raadsels, grappige verhalen en fantastische evocaties, gedachten over de waarde van kennis en de betekenis van kunst. Aantekeningen vol persoonlijke herinneringen, brieven en boekenlijsten geven een bijzondere inkijk in zijn persoonlijk leven. Leonardo literair laat Leonardo vijfhonderd jaar na zijn dood zelf aan het woord in een gevarieerde selectie uit zijn aantekeningen.

➻ In 2019 is het 500 jaar geleden dat Leonardo da Vinci overleed

Patrick Lateur (1949) is dichter, vertaler en bloemlezer. Hij won vele prijzen, waaronder in 2013 de Vlaamse Cultuurprijs voor de letteren.

Paperback | 12,5 x 20 cm |   320 bladzijden |   Omslag: Studio Frederik de Wal |   isbn 978 90 253 0911 4 | nur 302 |   2 20

➻ Aandacht in landelijke media ➻ Vertaler Patrick Lateur is beschikbaar voor interviews e-book | isbn 978 90 253 0912 1 |  5 13,99

7


8

Het essay leeft!

Johan van de Gronden Het vlindertje van Methusalem en andere essays over natuur en landschap

Verschijning: januari 2019


non-fictie • essay

Johan van de Gronden

Het vlindertje van Methusalem en andere essays over natuur en landschap Als ze rond Allerzielen in Mexico aankomen hebben monarchvlinders een epische reis volbracht die zich uitstrekt over duizenden kilometers en meerdere generaties. Filosoof en natuurhistoricus Johan van de Gronden duikt in het magische leven van deze verdwijnende trekvlinder uit Midden-Amerika. In Zuid-Afrika speurt hij naar de resten van een verdwenen taal en de motieven van een zonderlinge Duitse geleerde om koortsachtig de belevingswereld vast te leggen van de laatste !Xam-  sprekers. In de voetsporen van classica en dichteres Ida Gerhardt wandelt hij te midden van de laatste grutto’s door de uiterwaarden bij Kampen. En in het Duitse Kleef, de geboortestad van zijn vader, zoekt de auteur als een dolende monarchvlinder in de overwinteringsgronden van zijn voorgeslacht naar een begin, een zijden draadje waaruit zijn leven zich ontspon. Essays vol lichte weemoed en verwondering over natuur, landschap en onze verhouding tot beide.

➻ Boek een lezing via publiciteit@uitgeverijathenaeum.nl

Johan van de Gronden debuteerde in 2015 met het succesvolle Wijsgeer in het wild. Hij was tien jaar algemeen directeur van het Wereld Natuur Fonds. Hij is nu voorzitter van het Nederlands comité van de Internacional Union for Conservation of Nature (iucn) en van het Amazon Conservation Team Europe. In 2018 trad hij toe tot de directie van kwf Kankerbestrijding.

Paperback | Geïllustreerd |   12,5 x 20 cm | 198 bladzijden |   Omslag: Anneke Germers |   isbn 978 90 253 0956 5 | nur 320 |   2 17,50

➻ Lezing in Teylers Museum ➻ Auteur beschikbaar voor interviews e-book | isbn 978 90 253 0965 7 |   5 13,99

9


10

Opgelet: twee depressies voor de prijs van één!

Karl Ove Knausgård Zoveel verlangen op zo’n klein oppervlak

Karl Ove Knausgård

Zoveel verlangen op zo’n klein oppervlak Een boek over de schilderijen van Edvard Munch

Verschijning: oktober 2018


non-fictie • kunst

 Karl Ove Knausgård

Zoveel verlangen op zo’n klein oppervlak  Een boek over de schilderijen van Edvard Munch © André Løyning

Vertaald door Sofie Maertens en Michiel Vanhee Karl Ove Knausgård wijdde zich in 2017 aan het werk van de Noorse schilder Edvard Munch. In Oslo organiseerde hij een tentoonstelling waarvoor hij tientallen minder bekende meesterwerken van hem uitkoos, en die op geheel eigen wijze interpreteerde en becommentarieerde. Voor Zoveel verlangen op zo’n klein oppervlak onderzocht hij hoe Munchs werken voortleven in de hedendaagse kunst. Hij vroeg het ook aan kunstenaars als Vanessa Baird en Anselm Kiefer en aan filmregisseur Joachim Trier. Het resultaat is een diepzinnig literair werk vol zinnenprikkelende formuleringen, gekoppeld aan vernieuwende inzichten over een van de belangrijkste kunstenaars van de voorbije twee eeuwen, en over kunst en   de mens in het algemeen.

Karl Ove Knausgård wordt gerekend tot de grootste schrijvers van deze tijd. Sommigen noemen hem ‘de Noorse Proust’, en wie de Mijn Strijd-cyclus gelezen heeft begrijpt waarom. Hij won vele literaire prijzen. In juni 2018 verscheen Knausgårds essaybundel Het Amerika van de ziel. Sofie Maertens en Michiel Vanhee vertalen uit het Duits en het Noors. Maertens vertaalde eerder, samen met Maud Jenje, een aantal andere werken van Knausgård.

➻ Drie musea in Nederland en België hebben een schilderij van Munch in bezit: Van Gogh Museum, Museum Boijmans Van Beuningen en Museum De Reede ➻ Telefonisch interview mogelijk ➻ Aandacht in kunstmedia

Oorspronkelijke titel Så mye lengsel på så liten flate. En bok om Edvard Munchs bilder | Gebonden |   Geïllustreerd | 13,5 x 21,5 cm |   256 bladzijden | Omslag: Ilona   Snijders | isbn 978 90 253 0900 8 |   nur 641 | 2 24,50

11


12

Thuis is een plaats in je hoofd

Maeve Brennan

e e n B ezoe k vertaling rosalien van witsen illustraties charlot te schraMeijer

Verschijning: november 2018


fictie •novelle

 Maeve Brennan

Een bezoek Vertaling Rosalien van Witsen Illustraties Charlotte Schrameijer De tweeëntwintigjarige Anastasia King keert na de dood van haar beide ouders terug naar haar geboortestad Dublin. Ze ontdekt dat ze niet welkom is bij haar grootmoeder, die haar leven wijdt aan de nagedachtenis van haar geliefde zoon, Anastasia’s vader. De bijna tastbare ontreddering en de grove afwijzing zijn onvergetelijk. De lezer is getuige van de pijnlijke confrontatie van een harde oude vrouw en een in het nauw gedreven, angstige, maar soms niet minder harde kleindochter. De sombere, koude omgeving en het grote kille huis, waar de regen altijd tegen de ruiten slaat en de open haard alleen ’s avonds brandt, maakt de situatie nog grimmiger – evenals het vrijwel totale isolement van beide vrouwen. Over De twaalfjarige bruiloft van Brennan schreef de pers: ‘Zij maakt van het korte verhaal magische literatuur.’ nrc Handelsblad ✶✶✶✶✶

Maeve Brennan (1917-1993) werd geboren in Ierland en verhuisde in 1934 naar de vs. Een bezoek werd door Alice Munro en Edward Albee beschouwd als een literair meesterwerk. Rosalien van Witsen vertaalde Charles Dickens, F. Scott Fitzgerald, George Sand en Belle van Zuylen. Charlotte Schrameijer is beeldend kunstenaar. Witsen en Schrameijer waren samen met Ron van Roon verantwoordelijk voor de uitgave van Melville's De klerk Bartleby, dat in korte tijd vijfmaal werd herdrukt.

‘In al zijn eenvoud onvergetelijk prachtig.’ Katja de Bruin in de vpro Gids

➻ Vooruitexemplaren voor pers en boekhandel ➻ Rosalien van Witsen kan prachtig vertellen over de tragische levensloop van Maeve Brennan. Boek een lezing via publiciteit@uitgeverijathenaeum.nl ➻ Illustraties Charlotte Schrameijer beschikbaar voor publicaties

Oorspronkelijke titel The Visitor |   Paperback | Geïllustreerd |   12,5 x 20 cm | 76 bladzijden |   Omslag: Studio Ron van Roon |   isbn 978 90 253 0957 2 | nur 302 |   2 7,99

13


14

Er zijn grenzen!

Hans Dijkhuis

DE VE R DE E L DE A A RDE Hoe de grenzen in de wereld kwamen

Verschijning: november 2018


non-fictie • geschiedenis

Hans Dijkhuis

De verdeelde aarde Hoe de grenzen in de wereld kwamen

We leven in een wereld vol grenzen. Voor bijna iedereen is het vanzelfsprekend te wonen in een begrensd gebied. Maar dat is het niet: de huidige verdeling van de aarde is het resultaat van een langdurig proces waarin diverse staatsvormen, nationalisme en kolonialisme

Hans Dijkhuis (1952) publiceerde meerdere boeken op het gebied van filosofie en geschiedenis, zoals De platte aarde. Ook schrijft hij romans en toneel.

centraal staan. Hans Dijkhuis gaat na hoe feitelijke geschiedenis en ideeëngeschiedenis de grenzen hebben getrokken, hoe territoriumdrang van invloed is geweest en hoe er ook altijd is gedroomd over een grenzeloze wereld. Verder bespreekt hij hoe het komt dat iemands identiteit vaak in eerste instantie bepaald wordt door diens nationaliteit. Parallel aan de staatkundige geschiedenis loopt die van de mensheid. Ook de mensheid is verdeeld geraakt, in naties, maar tegelijkertijd streefden er steeds mensen naar het ideaal van die ene wereld voor iedereen. De verdeelde aarde is de geschiedenis van de eeuwigdurende spanning en wisselwerking tussen het trekken van grenzen en het doorbreken ervan. Over De platte aarde van Hans Dijkhuis: ‘Op geraffineerde wijze kruipt Dijkhuis’ De platte aarde tussen de oren van onze totaal anders denkende voorouders. Helder en toegankelijk schrijvend zet Dijkhuis allerlei oude culturen en religies naast elkaar.’ Trouw – Paul van der Steen

Paperback | 13,5 x 21,5 cm |   160 bladzijden |   Omslag: Mijke Wondergem |   isbn 978 90 253 0833 9 | nur 320 |   2 17,50

➻ Interviewmogelijkheid auteur ➻ Aandacht in landelijke media e-book | isbn 978 90 253 0840 7 |   5 13,99

15


16

Kasian, het is voorbij

DOE O P

LO

een omhelzing

E

TEM

Kester Freriks

C 10

pamflet

Verschijning: oktober 2018


non-fictie • pamflet

Kester Freriks

Tempo doeloe, een omhelzing © Koos Breukel

Nederlanders met een band met Nederlands-Indië hebben hun wereld in de tropen nooit kunnen vergeten. Het land leeft voort als paradijselijke tropische archipel, maar ook als land waar koloniaal geweld heerste. Toch is voor veel mensen, uit diverse bevolkingsgroepen, de eerste herinnering aan Indonesië die van een mooie tijd, de tijd van vroeger, van tempo doeloe. Velen van hen hebben het gevoel dat de geschiedenis hun het verleden heeft ontnomen. Dit pamflet bepleit een eerherstel voor het Nederlands-Indië zoals het eens was. Er is hier weer aandacht voor de betekenis die het land van herkomst voor vele ontheemden heeft. Tempo doeloe, een omhelzing is in deze tijd noodzakelijk omdat begrip voor de gevoelens van vroeger ons het Indonesië van nu, en haar (ex-)bewoners leert begrijpen. Heimwee is daarom geen verboden woord.

Kester Freriks (Djakarta, 1954) schrijft sinds zijn debuut Grand Hotel Lembang (1979) over Indonesië en het vroegere Indië. Zijn Echo’s van Indië (2015) is een belangwekkend, origineel boek over de Indonesische onafhankelijkheid.

Over Echo’s van Indië: ‘Als evocatie van onze band met dat land in de tropen, als sfeertekening vol indringende verhalen, zeer geslaagd.’ Peter van Zonneveld in nrc Handelsblad ✶✶✶✶

➻ Presentatie in de Koninklijke Foyer van de Koninklijke Schouwburg in Den Haag op 8 oktober ➻ Aandacht in landelijke media ➻

Paperback | Geïllustreerd |   11,5 x 17,5 cm | 96 bladzijden |   Omslag: Ilona Snijders |   isbn 978 90 253 0933 6 | nur 323 |   2 10

pos-materiaal op aanvraag

➻ Boek een lezing via publiciteit@uitgeverijathenaeum.nl e-book | isbn 978 90 253 0934 3 |   5 6,99

17


18

Moet dit nou echt?

C 7,50

Verschijning: oktober 2018


fictie • klassieken

 Lucianus

Lucius, of: de ezel Een postmoderne roman uit de oudheid

Vertaald, ingeleid en van commentaar voorzien door Christiaan Caspers Lucius, of: de ezel is een korte roman over een man die in een ezel verandert. In De gouden ezel, het meesterwerk van de Noord-Afrikaanse auteur Apuleius, wordt dit gegeven van de nodige diepgang voorzien. De auteur van Lucius, of: de ezel pakt het heel anders aan. Hij beschrijft Lucius’ beestachtige lotgevallen helemaal in de stijl van de pornografische en gewelddadige pulp fiction van zijn tijd, met slechts af en toe een knipoog naar de klassiek-Griekse literatuur. Karakterontwikkeling, bellettristisch vertoon en welluidende harmonie zijn ver te zoeken, en van morele verheffing is geen sprake. Exploitatie, dierenmishandeling en kinky seks zijn daarentegen aan de orde van de dag. Zo geslaagd is zijn postmoderne verkenning van de grenzen van de goede smaak, dat de auteur er letterlijk in is opgegaan. We kunnen niet meer achterhalen wie hij was (de Syrische performancekunstenaar en essayist Lucianus misschien?), en zijn roman staat te boek als niet meer dan een onsmakelijk stukje plagiaat. Hoog tijd voor een Nederlandse vertaling. Want dit is hét ‘klassieke’ boek voor deze eeuw: een eigenwijze, schokkende, afstotelijke maar uiterst leesbare voorloper van het werk van George Romero, David Lynch, Donald Barthelme en Kathy Acker.

Christiaan Caspers doceert Klassieke Talen aan het Murmellius-gymnasium te Alkmaar. Hij schrijft over de Griekse en Romeinse literatuur en over de receptie van de oudheid.

Oorspronkelijke titel Lucius, sive asinus | Paperback |   11,5 x 17,5 cm | 80 bladzijden |   Omslag: Sander Patelski |   isbn 978 90 253 0940 4 | nur 302 |   2 7,50

➻ Interviewmogelijkheid Christiaan Caspers ➻ Aandacht in special interest media

e-book | isbn 978 90 253 0941 1 |   5 4,99 | 

19


20

Moderne kunst is vrij

Definitief omslag nog niet bekend

Verschijning: december 2018


non-fictie • kunst

Hans den Hartog Jager

Vrijheid De vijftig Nederlandse kernkunstwerken vanaf 1968

Vrijheid brengt de belangrijkste kunstwerken bij elkaar die de afgelopen vijftig jaar in Nederland zijn gemaakt. Natuurlijk is zo’n keuze subjectief, maar daar gaat het ook om: juist in deze tijden waarin de geschiedenis voortdurend wordt herschreven, blaast Den Hartog Jager de discussie over artistieke ijkpunten nieuw leven in. Welke kunstenaars zijn belangrijk in de kunstgeschiedenis? Kunnen tradities worden bijgesteld? Door research te doen, en op basis van bijna vijfentwintig jaar ervaring als criticus en tentoonstellingsmaker, komt Den Hartog Jager tot een keuze die voor het grootste deel zeer verantwoord is, soms ongegeneerd persoonlijk, maar die in ieder geval laat zien dat er wel degelijk dingen veranderen in de manier waarop we kijken naar kunst én naar de wereld. Vrijheid is daarmee een grote viering van

Hans den Hartog Jager publiceert over kunst, onder andere in nrc Handelsblad. Ook is hij curator van bijzondere tentoonstellingen. Zijn boeken worden goed besproken en bereiken een groot publiek.

de kracht van kunst: een boek dat de lezer niet alleen stimuleert om na te denken over de kunstgeschiedenis maar vooral om te genieten van alle prachtige, inspirerende en prikkelende kunstwerken die de afgelopen decennia in Nederland zijn gemaakt. Een nieuwe kunstgeschiedenis, voor een nieuwe tijd. Vanaf december is er een grote tentoonstelling in Museum de Fundatie in Zwolle, waarbij alle in dit boek opgenomen kunstwerken te zien zullen zijn.

➻ Boek een lezing van Hans den Hartog Jager via de Schrijverscentrale ➻ Aandacht op televisie en radio ➻ Naast de Nederlandse editie wordt ook een Engelstalige editie uitgegeven

Gebonden | Geïllustreerd |   20 x 26 cm | 240 bladzijden |   isbn 978 90 253 0945 9 | nur 646 |   2 24,99

21


22

Ik wil met jullie trouwen

carson Mc C u l l e r s op jouw b ru i lo f t Vertaald door m o l ly va n g e l d e r

Verschijning: januari 2019


fictie • literatuur

Carson McCullers

Op jouw bruiloft Vertaald door Molly van Gelder Het gebeurt allemaal in die ene idiote zomer van 1944. Frankie Adams, een tomboy van twaalf, zit in de keuken bij Berenice Sadie Brown, de zwarte kokkin, met haar neefje John Henry West van zes, die de hele ruimte ondergekliederd heeft met rare kindertekeningen. Ze beseft dat ze nergens deel van uitmaakt, niet van een club, niet van een familie. Ze hoort nergens bij. Voor Frankie, eenzaam en in de war, draait de hele zomer om de bruiloft van haar broer Jarvis. Ze wil er zo graag bij horen dat ze wel verliefd lijkt op zijn trouwerij. Ze hoopt met de beide aanstaanden nog lang en gelukkig te leven… Carson McCullers, die beroemd werd met Het hart is een eenzame jager, schreef een roman over het universele thema van eenzaamheid en verlangen. Net als haar andere boeken is de coming of age

Carson McCullers (1917-1967) schreef op jonge leeftijd het boek van haar leven. Iedereen die haar werk leest wordt geraakt door de meesterlijke, melancholieke stijl. Molly van Gelder vertaalde onder meer Lillian Hellman, Flannery O’Connor, Daniel Woodrell, Alice Sebold, Edna O’Brein en Anne Enright.

van haar hoofdpersoon slechts onderdeel van een groter verhaal over niets minder dan het leven zelf. Over Klok zonder wijzers: ‘Heel haar oeuvre is machtig mooi.’ Maartje Kroonen in dwdd ‘Je bent gek als je dit meesterwerk ongelezen laat.’ De Morgen ✶✶✶✶✶ ‘McCullers brengt al haar thema’s samen: eenzaamheid, onbeantwoorde liefde en vooroordelen, en dat met humor en mededogen.’ humo

Oorspronkelijke titel The Member of the Wedding | Paperback |   12,5 x 20 cm | 256 bladzijden |   Omslag: Anneke Germers |   isbn 978 90 253 0958 9 | nur 302 |   2 20

➻ Boek een lezing via publiciteit@uitgeverijathenaeum.nl ➻

pos-materiaalop aanvraag

e-book | isbn 978 90 253 0959 6 |   5 16,99 | 

23


24

De vader van de geschiedschrijving vertelt

Nieuwe vertaling

Verschijning: november 2018


non-fictie • perpetua

Herodotus

Historiën Alles wat ik zag, hoorde en onderzocht

Vertaald door Wolther Kassies en toegelicht door Michel Buijs Met een nawoord van Tom Holland Herodotus (ca. 484-424 v.Chr.) schreef het oudste bewaard gebleven prozawerk van Europa. Zijn uitgangspunt was oorlog. De slagen bij Marathon, Thermopylai en Salamis en Plataiai waren in Herodo-

Wolther Kassies vertaalde eerder onder meer Hesiodus, Polybius en Thucydides. Michel Buijs is docent Grieks en Latijn aan de Universiteit Utrecht.

tus’ tijd al bekend als de grote confrontaties tussen de wereldmacht van de Perzen en de coalitie van Griekse stadsstaten. Maar Herodotus’ belangstelling gaat veel verder. Hij grijpt in zijn historia, zijn onderzoek, ver terug in de mythologie en de geschiedenis om de oorsprong van het conflict tussen oost en west te verklaren, en is ook zeer geïnteresseerd in de geschiedenis en de cultuur van de volkeren van de mediterrane wereld, die hij langdurig heeft bereisd. De climax is de beschrijving in de boeken zeven tot negen van Xerxes’ mislukte invasie van Griekenland. De Griekse staten zijn hun verdeeldheid te boven gekomen en behalen ondanks hun numerieke zwakheid een schitterende overwinning op de Perzische invasiemacht. Herodotus is een briljant verteller, die in zijn verhaal korte novellen van superieur gehalte en vele illustratieve anekdoten invlecht. Geen wonder dat hij in het onderwijs en daarbuiten talloze lezers steeds weer heeft geboeid.

➻ Publiekspresentatie i.s.m. het Rijksmuseum van Oudheden, het Nederlands Klassiek Verbond en Stichting Zenobia ➻ Aandacht in special interest media

Oorspronkelijke titel Historiai |   Gebonden | Geïllustreerd |   13,5 x 22 cm | 1400 bladzijden |   Omslag: Anneke Germers |   isbn 978 90 253 0936 7 | nur 683 |   2 57,50          e-book | isbn 978 90 253 0937 4 |   5 45,99

25


26

De allereerste encyclopedie

Verschijning: oktober 2018


non-fictie • klassieken

 Plinius

De wereld Naturalis historia

Vertaald door Joost van Gelder, Mark Nieuwenhuis en Ton Peters Dit is een overzicht van antieke kennis: alles wat de Romeinen en de Grieken wisten over de hemel, de aarde, mensen, dieren, planten, geneesmiddelen, stenen, metalen en kunstwerken. Plinius schrijft over insecten, vogels, exotische beesten, rare mensen, overstromende rivieren, ingepolderd land. Over honderdvijfentachtig soorten wijn en de opslag ervan, hoe je touw maakt, of papyrus, of glas, hoe je edelstenen vervalst. Honderden plantaardige en minerale geneesmiddelen somt hij op, tegen allerhande kwalen, vaak onzinnig, dikwijls effectief. Hij is cynisch over zijn decadente tijdgenoten, die niet geïnteresseerd zijn in wetenschap. En hij lardeert zijn allesomvattende boek met anekdotes en sappige verhalen. Hij had ons ook nog graag verteld hoe een vulkaanuitbarsting er van dichtbij uitziet, maar dat experiment overleefde hij niet. De wereld bevat een ruime en representatieve selectie uit alle zevenendertig boeken die de Naturalis historia telt. Het boek is na twaalf jaar eindelijk weer leverbaar. ‘Schitterend!’ de Volkskrant ‘Veel waardering voor de gigantische onderneming van de drie vertalers.’ De Gelderlander ‘Als er echt een soort oerboek is, dan denk ik aan De wereld van Plinius. Plinius heeft zich ten doel gesteld om alles in de wereld te beschrijven. Dit doet hij zó onderkoeld en komisch, en dat 2 000 jaar geleden! Ik raad iedereen om dit boek te lezen.’ Laura van der Haar in dwdd tijdens de Boekenweek 2018 ‘Zelden krijg je een boek in handen waarvan je zo vrolijk wordt.’ Piet Gerbrandy in De Groene Amsterdammer

Oorspronkelijke titel Naturalis historia | Gebonden | 16 x 24 cm |   900 bladzijden |   Omslag: Anneke Germers |   isbn 978 90 253 0960 2 | nur 683 |   2 35

27


28

Auteur vertoont grensoverschrijdend gedrag

Verschijning: januari 2019


non-fictie • geschiedenis

 Han Lörzing

Grenskoorts Hoe Europa er voorbij Zundert uitzag

© Koos Breukel

In Grenskoorts ontdekt Han Lörzing het Europa van de jaren zestig van de vorige eeuw. In het begin verbaast hij zich over de voor hem nieuwe wereld die over de grens voorbij Winterswijk en Wuustwezel ligt. Wat hem drijft is een onstuitbare behoefte om barrières, overgangen en scheidslijnen op te zoeken en te overschrijden. Met de jaren verdwijnt zijn naïviteit en wordt hij een geroutineerd reiziger, die liftend en autorijdend de laatste witte vlekken op de kaart invult, totdat hij weet dat zijn tijd van ontdekking voorbij is. Grenskoorts is een kennismaking met een Europa dat er heel anders uitziet dan nu. Het heeft veel en vooral harde grenzen. Midden door het continent loopt het IJzeren Gordijn, dat voor westerlingen moeilijk en voor Oost-Europeanen vrijwel onmogelijk te doordringen is. De verschillen tussen de landen zijn groot: Portugal is straatarm, Zweden is onvoorstelbaar rijk en de ddr is de vijand en voelt zich ook zo. Het net van autosnelwegen is in de meeste landen zeer

Han Lörzing (1946) werkte veertig jaar lang als adviseur, ontwerper en onderzoeker in landschapsarchitectuur. Bij Athenaeum verscheen in 2015 Mijn Generatie. Lörzing schrijft over kleine feiten die de hedendaagse geschiedenis een gezicht hebben gegeven.

beperkt van omvang. Lifters reizen van de ene kerktoren naar de andere en hebben ruime gelegenheid om landen en hun plaatselijke bevolking te leren kennen. Grenskoorts is een beschrijving van Europa vanuit de berm Over Mijn generatie: ‘Boeiend en met kennis schrijft Han Lörzing over talrijke Nederlandse naoorlogse ontwikkelingen, van de privatisering van de ptt tot de introductie van de e-bike.’ Algemeen Dagblad

Paperback | 12,5 x 20 cm |   276 bladzijden |   Omslag: Studio Jan de Boer |   isbn 978 90 253 0916 9 | nur 320 |   2 20

.

➻ Interviewmogelijkheid Han Lörzing ➻ Boek een lezing van Han Lörzing via publiciteit@uitgeverijathenaeum.nl e-book | isbn 978 90 253 0917 6 |   5 13,99

29


30

Héél Gallië?

julius

Caesar O O r lO g in Galli ë Vertaald en toegelicht door

Verschijning: oktober 2018

vincent hunink


non-fictie • klassieken

Julius Caesar

Oorlog in Gallië Vertaald en toegelicht door Vincent Hunink Hij is waarschijnlijk de beroemdste Romein aller tijden. En de man van veni vidi vici (‘ik kwam, ik zag, ik overwon’). Roemrucht generaal, meedogenloos strateeg, slim politicus en bovenal meesterlijk

Vincent Hunink (1962) is classicus aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Recent publiceerde hij bij uitgeverij Athenaeum onder meer vertalingen van Plinius, Cato en Horatius.

schrijver. Want Julius Caesar (ca. 100-44 v.Chr.) verbaast vriend en vijand met bloedstollende verslagen van zijn militaire expedities. Zo heeft hij uitvoerig geschreven over de jaren durende oorlog waarmee hij Gallië veroverde. Heel Gallië? Ja, heel Gallië. Maar vanzelf ging het niet. Opstanden en verzet, moeizame acties in barre streken, successen én nederlagen... wie tussen de regels van Caesars nuchtere proza door leest ziet heel wat schimmige en dubieuze zaken. Zo schrok Caesar niet terug voor massamoord en grootschalige plunderingen. Hij had, kortom, het nodige uit te leggen in Rome. Oorlog in Gallië is een monument van sluwe zelfverheerlijking en oorlogspropaganda. Geschreven in een kraakheldere stijl, die ook na twintig eeuwen nog indruk maakt. De vertaling van Vincent Hunink verscheen voor het eerst in 1997 en beleefde vele herdrukken. De tekst is voor deze uitgave geheel herzien. Oorspronkelijke titel De bello Gallico | Paperback |   13,5 x 21,5 cm | 276 bladzijden |   Omslag: Anneke Germers |   isbn 978 90 253 0961 9 | nur 683  |   2 20

➻ Herziene editie ➻ Special interest media e-book | isbn 978 90 253 0967 1 |   5 13,99 | 

31


32

Homerus forever

Verschijning: december 2018


non-fictie • klassieken

Sylvain Tesson

Een zomer met Homerus Een reis door de mythologie en het nu

Vertaald door Katelijne De Vuyst De Ilias en de Odyssee zoals ze u nog nooit verteld zijn. Een reis van Homerus naar de eenentwintigste eeuw – een reis van 2500 jaar. © Th o m a s G o i s q u e

Iedere keer dat je een persoonlijke crisis doormaakt, of getuige bent van een ramp, vind je bij Homerus de beschrijving ervan, de uitleg en de duiding. Zijn werk is een leidraad voor het leven. Sylvain Tesson, befaamd reiziger en schrijver, neemt ons mee naar Homerus’ wereld én de onze: ‘In het Midden-Oosten maakt men elkaar af, Homerus beschrijft die oorlog. De Koerden vechten voor hun land, Homerus verhaalt over de strijd van Odysseus om zijn verloren macht terug te krijgen. Ecologische rampen jagen ons angst aan, Homerus schildert de razernij van de natuur en de waanzin van de mens.’ Maar Homerus is ook, en allereerst: de vreugde van het lezen. Ook voor kinderen. Zijn werk zit vol stelende meisjes, figuren die uit de aarde tevoorschijn komen, monsters die helden bevechten op

Sylvain Tesson is reiziger, avonturier en filosoof. Hij fietste door Centraal-Azië, klom in de Himalaya en bivakkeerde in een blokhut aan de rand van het Bajkalmeer. Zijn Berezina en Zes maanden in de Siberische wouden werden in Frankrijk en in Nederland een groot succes. Katelijne De Vuyst studeerde Romaanse filologie en literair vertalen. Eerder vertaalde ze onder andere Het innerlijke toneel van Marcel Cohen.

het water, in het water, in de lucht… In de zomer van 2017 maakte Tesson een serie programma’s voor de Franse radio, en daarvan is dit boek de neerslag. Oorspronkelijke titel Un été avec Homère | Paperback | Omslag Alexandra de Vries, Studio 100% |   12,5 x 20 cm | 176 bladzijden |   isbn 978 90 253 0951 0 | nur 320 |   2 17,50

➻ Dit boek stond wekenlang bovenaan in de Franse bestsellerlijsten ➻ Online winacties e-book | isbn 978 90 253 0952 7 |   5 13,99 | 

33


34

non-fictie • klassieken

Delegeren voor gevorderden  Plinius

Majesteit!  Correspondentie met keizer Trajanus

Vertaald door Vincent Hunink en Roald Dijkstra Stel, je bent een Romeins gouverneur in een verre provincie en je krijgt te maken met financiële en juridische problemen en rellen. Wat doe je? Knopen doorhakken? Advies inwinnen? De Romeinse senator Plinius de Jongere (ca. 62-ca. 113) koos vaak voor het laatste. Over tal van kwesties schreef hij naar keizer

P li n i u s

Trajanus. Wonder boven wonder zijn de vragen én de antwoorden bewaard gebleven.

Maj e s t e i t ! Correspondentie met keizer trajanus

Befaamd zijn de brieven over de omgang met de christenen. De correspondentie biedt een blik achter de schermen. De brieven van Plinius leveren

Vertaald door Vincent Hunink

een persoonlijk portret op, en Trajanus’ ant-

en Roald Dijkstra

woorden (vaak variaties op ‘kijk maar zelf’) lij-

Athenaeum---Polak & Van Gennep

ken soms een cursus modern management. Steeds is er een boeiende wisselwerking tussen de keizer en zijn favoriete senator. Was het vriendschap?

C 10

Paperback | 12,5 x 20 cm | 96 bladzijden |   Omslag: Anneke Germers |   isbn 978 90 253 0962 6 | nur 683 | 2 10

Verschijning: december 2018

e-book | isbn 978 90 253 0968 8 | 5 6,99 | 


non-fictie • klassieken

Een dozijn rare jongens  Suetonius

Keizers van Rome  Van Julius Caesar tot Domitianus

Vertaald en ingeleid door Daan den Hengst Twaalf keizers bespreekt Suetonius. Hij beschrijft systematisch hun persoonlijkheid en gedrag in het openbaar en in huislijke kring. Hij is de meester van de anekdote. Hij houdt van roddel en achterklap. Ook is hij van belang als historische bron: nooit houdt hij expres materiaal achter of doet hij de waarheid opzettelijk geweld aan. ‘Het boek is nu verkrijgbaar in een uitmuntende vertaling [...]. Suetonius lees je om de beruchte uitspattingen en extravagante wreedheden. De Romeinse keizers staan bij het grote publiek bekend om hun

C 17,50

decadente en bloeddorstige levenswandel, en wie Suetonius leest kan niet anders dan concluderen dat zij die reputatie volledig verdienen.’ Piet Gerbrandy in De Groene Amsterdammer

Oorspronkelijke titel De vita Caesarum |   Paperback | 13,5 x 21,5 cm | 384 bladzijden |   Omslag: Anneke Germers |   isbn 978 90 253 0963 3 | nur 683 | 2 17,50 

Verschijning: oktober 2018

e-book | isbn 978 90 253 0969 5 | 5 13,99

35


36

Die walvisvaartmentaliteit – kom er nog eens om!

Nederlanders op walvisvaart in het Hoge Noorden

Walvissen groot en vet

Ingeleid en hertaald door Hans Beelen en Ingrid Biesheuvel

Verschijning: november 2018


non-fictie • geschiedenis

Walvissen groot en vet Nederlanders op walvisvaart in het Hoge Noorden

Ingeleid en hertaald door Hans Beelen en Ingrid Biesheuvel Meer dan driehonderd jaar voeren Nederlanders ter walvisvaart naar het Hoge Noorden. In deze bloemlezing wordt aan de hand van authentieke bronnen beschreven hoe de jacht op de zeekolossen in het tijdperk van de arctische walvisvaart in z’n werk ging. In de ijzige wateren speelden zich avonturen, maar ook rampzalige gebeurtenissen af. In veel gevallen stammen de teksten van opvarenden die het harde leven aan boord hebben meegemaakt. De fragmenten, zorgvuldig gekozen uit bronnen die veelal in de vergetelheid zijn geraakt, worden gepresenteerd in hedendaags Nederlands. Heel veel afbeeldingen completeren het beeld. Walvissen groot en vet geeft een overzicht van de historische betekenis van de walvis en de walvisvaart voor de Nederlandse economie, wetenschap en cultuur. Een boek vol spannende en relevante verhalen!

Hans Beelen (1960) is als docent Nederlands verbonden aan de Universität Oldenburg (Duitsland). Sinds 2007 leidt hij met Nicoline van der Sijs de Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal. In dat kader coördineerde hij digitale edities van veertig werken rond walvisvaart uit de zestiende tot de negentiende eeuw. Ingrid Biesheuvel (1951) promoveerde op een studie naar een editie van een vijftiende-eeuwse Middelnederlandse allegorische tekst. Vanaf 2002 was zij als mediëvist verbonden aan de Universiteit Utrecht. Ze vertaalde hoofdzakelijk Middelnederlandse teksten en samen met Nicoline van der Sijs en Hans Beelen een zeventiende-eeuws maritiem woordenboek.

Paperback | Geïllustreerd |   13,5 x 21,5 cm | 224 bladzijden |   Omslag: Studio Frederik de Wal |   isbn 978 90 253 0964 0 | nur 320 |   2 20

➻ Illustraties beschikbaar voor publicaties ➻ Aandacht in special interest media

37


38


perpetua-actie

Perpetua-actie In oktober 2007 verscheen bij Athenaeum–Polak & Van Gennep het eerste Perpetua-deel: De Vernuftige edelman Don Quichot van La Mancha door Miguel de Cervantes Saavedra, vertaald door Barber van de Pol. Inmiddels zijn er ruim zeventig delen verschenen van deze ‘beste boeken uit de wereldliteratuur in de mooiste vormgeving van de Lage Landen’. Ze werden gekozen door een jury bestaande uit Maarten Asscher, Kees Fens, Piet Gerbrandy, Arnon Grunberg, Hella S. Haasse en Kristien Hemmerechts. Om er een paar te noemen: Hamlet van William Shakespeare, Herfsttij der middeleeuwen van Johan Huizinga, Het verhaal van Genji van Murasaki Shikibu. Alle delen werden voor zover nodig opnieuw vertaald en voorzien van een nawoord door de beste Nederlandstalige auteurs. De reeks kreeg veel goede publiciteit. We komen nu met én een nieuw deel én een speciale actie!

➻ pos-materiaal op aanvraag

39


40

Zestien Perpetua’s voor A 25 per deel! Gedurende de maanden oktober, november en december 2018 zijn zestien Perpetua’s in prijs verlaagd. Wie alle delen nu op voorraad neemt krijgt 50% korting. Vraag naar de precieze voorwaarden. isbn 978 90 253 0982 4.

Dit zijn de zestien delen:

Honoré de Balzac, Verloren illusies

Lord Byron, Don Juan 

Vertaald door Jan Versteeg | Met een nawoord van Jamal   Ouariachi | 792 bladzijden |  | isbn 978 90 253 0974 9 |   Van 2 32,50 voor 2 25

Vertaald door Ike Cialona | Met een nawoord van Peter   Verstegen | 640 bladzijden | isbn 978 90 253 0795 0 |   Van 2 42,50 voor 2 25 

Wordsworth en Coleridge, Lyrische balladen Vertaald door Jabik Veenbaas | Met een nawoord van   Rob Schouten | 288 bladzijden | isbn 978 90 253 0928 2 |   Van 2 39,99 voor 2 25 

Homeros, Odyssee Vertaald door Patrick Lateur | Met een nawoord van Emily   van Opstall | 615 bladzijden |  isbn 978 90 253 0946 6 |  Van 2 39,99 voor 2 25 

D.H. Lawrence, Verliefde vrouwen Vertaald door Barbare de Lange | Met een nawoord van   Howard Jacobson | 580 bladzijden | isbn 978 90 253 0966 4 |   Van 2 39,99 voor 2 25

George Eliot, Middlemarch Vertaald door Annelies Roeleveld en Margret Stevens |  Met een nawoord van Arie Storm | 1024 bladzijden |   isbn 978 90 253 0975 6 |   Van 2 49,99 voor 2 25

Thomas Mann, Doctor Faustus Vertaald door Hans Driessen | Met een nawoord van Connie   Palmen | 632 bladzijden | isbn 978 90 253 0976 3 |   Van 2 39,99 voor 2 25

Laurence Sterne, Leven en opvattingen van de heer Tristram Shandy Vertaald door Jan en Gertrude Starink | Met een nawoord van Joke van Leeuwen | 703 bladzijden | isbn 978 90 253 0977 0 |    Van 2 45 voor 2 25

Hans Christian Andersen, Sprookjes en verhalen

Pablo Neruda, Canto General

Vertaald door Annelies van Hees | Met een nawoord van   Manon Uphoff | 1130 bladzijden | isbn 978 90 253 0970 1 |   Van 2 49,99 voor 2 25

Vertaald door Bart Vonck | Met een nawoord van Geert van   Istendael | 496 bladzijden | isbn 978 90 253 0978 7 |    Van 2 39,99 voor 2 25  

Multatuli, Max Havelaar 

Herman Melville, Moby Dick 

Met een nawoord van Marita Mathijsen |   324 bladzijden | isbn 978 90 253 0971 8 |   Van 2 32,50 voor 2 25

Vertaald door Barber van de Pol | Met een nawoord van Barber van de Pol | 608 bladzijden | isbn 978 90 253 0979 4 |   Van 2 39,99 voor 2 25 

Charlotte Brontë, Jane Eyre

Johan Huizinga, Herfsttij der middeleeuwen

Vertaald door Babet Mossel | Met een nawoord van   Marja Pruis | 544 bladzijden | isbn 978 90 253 0972 5 |   Van 2 44,99 voor 2 25

Met een nawoord van Willem Otterspeer | 576 bladzijden |   isbn 978 90 253 0980 0 |   Van 2 34,99 voor 2 25

Federico García Lorca, Verzamelde gedichten

Giovanni Boccaccio, Decamerone

Vertaald door Bart Vonck | Met een nawoord van Hagar   Peeters | 880 bladzijden | isbn 978 90 253 0973 2 |   Van 2 39,99 voor 2 25

Vertaald door Frans Denissen | Met een nawoord van Joyce Roodnat | 872 bladzijden | isbn 978 90 253 0981 73 |   Van 2 39,99 voor 2 25


perpetua-actie

D.H.Lawrence Verliefde vrouwen

Vertaald door Patrick Lateur

Homeros Odyssee Een zwerver komt thuis

Vertaald door Barbara de Lange

D.H.Lawrence Verliefde vrouwen

isbn 978 90 253 0000 0

Multatuli Max Havelaar

Federico Garcia Lorca Verzamelde Gedichten

Vertaald door BartVonck

Multatuli Max Havelaar

Federico Garcia Lorca Verzamelde Gedichten

isbn 978 90 253 0000 0

isbn 978 90 253 0000 0

Thomas Mann Doctor Faustus

HonorĂŠ de Balzac Verloren illusies

Vertaald door Annelies Roeleveld en Margret Stevens

George Eliot Middlemarch

isbn 978 90 253 0000 0

isbn 978 90 253 o000 0

Pablo Neruda Canto General

Vertaald door Bart Vonk

Pablo Neruda Canto General

Thomas Mann Doctor Faustus Vertaald doorThomas Graftdijk

Vertaald door Jan Versteeg

George Eliot Middlemarch

Laurence Sterne Het Leven en de Opvattingen van de Heer Tristram Shandy


Athenaeum–Polak & Van Gennep Weteringschans 259  1017 xj Amsterdam info@uitgeverijathenaeum.nl www.singeluitgeverijen.nl/athenaeum 020 76 07 210 Uitgever Frits van der Meij f.van.der.meij@uitgeverijathenaeum.nl Salesmanager Jesse Hoek 020 76 07 210 j.hoek@singeluitgeverijen.nl Vertegenwoordigers Nandi Penning 06 15 23 95 60 n.penning@singeluitgeverijen.nl Willem Verduijn 06 50 68 51 97 w.verduijn@singeluitgeverijen.nl Verkoop binnendienst 020 76 07 222 verkoop@singeluitgeverijen.nl

Verkoop en marketing Vlaanderen l & m books Hessenstraatje 3 bus 6 2000 Antwerpen www.lmbooks.be Marc Grossen marc@lmbooks.be +32 472 98 01 02 Ilse Schollaert ilse@lmbooks.be +32 474 34 81 07 Pers en promotie Vlaanderen l & m books Inge Janssens inge@lmbooks.be +32 497 42 14 42

Publiciteit Rolinka Boot 020 76 07 229 r.boot@singeluitgeverijen.nl Aanvragen recensie-exemplaren & beeldmateriaal publiciteit@uitgeverijathenaeum.nl

Athenaeum—Polak & Van Gennep maakt onderdeel uit van Singel Uitgeverijen

Prijzen en verschijningsdata in deze prospectus zijn onder voorbehoud. De illustraties in deze prospectus zijn voor zover moge­lijk opgenomen in overleg met de rechthebbenden; wie verder rechten kan doen gelden wordt verzocht contact op te nemen met de uitgever om alsnog in een regeling te voorzien. Omslagbeeld: Walvisvangst in de Poolzee, Abraham Storck, 1654-1708 (Rijksmuseum, Amsterdam) Vormgeving: Marjan Landman

Profile for Singel Uitgeverijen

Prospectus uitgeverij Athenaeum najaar 2018  

Prospectus uitgeverij Athenaeum najaar 2018  

Advertisement