Prospectus Athenaeum najaar 2014

Page 17

n on -ficti e Najaar 2014

15

d

t

➻ A dvertenties en aandacht in media gericht op Indonesische cultuur ➻ E talagemateriaal op aanvraag ➻ Interviews ➻ rtv-aandacht ➻ L eesexemplaren ➻ Lezingen ➻ S amenwerking met Tong Tong Fair

E 19,99

Paperback | Geïllustreerd | 13,5 x 21,5 cm |  352 bladzijden | Omslag: Mijke Wondergem |  isbn 978 90 253 0470 6 | nur 320 | 2 19,99


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.