Page 1

Plataforma que promou l’interacció entre l’art i la societat a través de les les pràctiques artístiques col·laboratives (Trans_Art_Laboratori és un projecte dirigit per Sinapsis - www.trans-artlaboratori.org / www.sinapsisprojectes.net)

CONTEXT EDUCATIU

1.1 DOCUMENT (en procés)

1. RECERCA - ESTAT DE LA QÜESTIÓ (2009) • •

• • •

Mapejat del context català. Identificar projectes que desenvolupin un procés artístic integrat en l’àmbit educatiu (totes les dicisiplines) Mapejar els marcs legals, les accions i disposicions que afavoreixen i impulsen aquest tipus d’iniciatives tant des d’àmbit autonòmic com local, ja sigui des de una perspectiva de política cultural o educativa. Mapejar el context català en termes d’oportunitats. Posar en relació el context català amb altres realitats. Model anglès i model francès. Identificar vectors de futur de validesa internacional. Recomanacions de l’UNESCO i del Consell d’Europa.

• • • • • •

Recull els resultats de la recerca.Proposa un estat de la qüestió i planteja algunes estratègies i accions per desenvolupar que millorin la relació entre els àmbit de les pràctiques artístiques contemporànies, l’àmbit de l’educació reglada i l’àmbit acadèmic. Poca transferència de coneixements i pràctiques entre els diferents àmbits. Poc treball en comú en la investigació de metodologies pedagògiques . Poques polítiques que promoguin el recolzament de l’art en l’educació tal com recomanen la Unesco i el Consell d’Europa. Poc coneixement de l’àmbit educatiu per part de les institucions artístiques. Molta distància entre les produccions artístiques contemporànies i el que s’ensenya d’art.

1.2 CENTRE DE DOCUMENTACIÓ (2009 - en procés) • • •

Base de dades accessible des d’internet. Plataforma per compartir informació i donar visibilitat als projectes artístics, les pràctiques, les meto-dologies i les teories entorn a l’art i educació. Punt de trobada i transferència de coneixement. Recursos per a la innovació en art i educació.

2. RECERCA APLICADA (2010 -2011) Investigació entorn a les possibilitats d’integració dels processos artístics en contextos educatius reglats (IES Sant Josep de Calassanç + CEIP Miralletes).

2.1 Exposició final a CAN FELIPA (DESEMBRE 2010)

2.1 INVESTIGACIÓ-ACCIÓ Mestres + professors + sinapsis = Proposta de treball trimestral que desenvoluparan els alumnes en el primer trimestre del curs 2010-2011

2.2 DOCUMENT que recull els resultats del procés de la recerca aplicada (en procés)

2.2 COL·LABORACIÓ AMB UN EQUIPAMENT D’ART CONTEMPORANI (C.C. FELIPA)

• •

Residència d’un o dos artistes a l’escola i a l’institut sel·leccionats en la convocatòria d’art emergent de Can Felipa.

Format d’unitat didàctica o anàlisi de metodologia de treball per aplicar a l’aula. Adreçat a l’àmbit educatiu, artístic i acadèmic.

DEPTEDUCACIO_PRES  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you