Page 1

Hvorfor gøre tingene sværere

end de er?

CMS manual


INDHOLD

2

Log på CMS’en og startskærm

3

Navigations side

18

Menuens punkter

4

Bundside

20

Oprette sider

4

Vandret menu med dropdown 21

Slette, omdøbe og kopiere sider 5

Lodret menu22

Indhold på siden

5

Indstil startsiden

23

Indsætte billeder

6

Søgefelt på siden

23

Tilpasse billeder

7

Opret brugerprofil

23

Sådan laver du et link

7

Baggrundslyd

24

Sådan opretter du sektioner

8

Standardindstillinger

24

Sådan laver du kolonner

10

Menuer med billedknapper26

Sådan opretter du et galleri

11

Lås din side med kode

27

Arranger dine sider

13

Har du problemer

28

Design din Top side

14

Rammeopdeling 

17

CMS manual


Log på CMS’en Start på din hjemmeside, klik øverst i venstre hjørne, så kommer du til log-on

Efter log-on kommer du til navigationsmenuen.

Administrationspanelet giver adgang til funktionerne i CMS’en. I toppen kan du se Statistik og Vis hjemmeside. • Statistik: Viser hvor mange besøgende du har på din hjemmeside. • Vis hjemmeside: Her kan du se hjemmesiden som dine besøgende ser den. Herunder finder du navigationsmenu-punkterne, som rummer alle arbejdsredskaberne til redigering af dine sider. Det er også her, du ser, hvilke sider du har på din site, og om siderne er synlige. TILBAGE TIL INDHOLDSFORTEGNELSEN

3


Menuens punkter

Alle sider:

Når CMS’en åbnes, vises denne side. Du kan oprette nye sider ved at klikke på:

Opsætning:

Herunder findes alle de funktioner der skal bruges til sidens opbygning

Menu:

Her vælger du menubarens udseende, og om den skal være vandret eller lodret

Skabelon:

Hvis du på din hjemmeside har special opsatte skabeloner vil disse være placeret i dette menupunkt.

Funktioner:

Giver adgang til nyhed og rotatorboks, baggrundslyd til indsætning af lydfil, formularer til brugerinput og aktiver/deaktiver søgefunktionen.

Medier:

Alle billeder og dokumenter kan ses i medie-arkivet.

Oprette sider Klik på for at oprette en ny tom side, navngiv siden og klik på: Gem

Opret alle de sider du vil. TILBAGE TIL INDHOLDSFORTEGNELSEN

4

CMS manual


Slette, omdøbe og kopiere sider

Slet: Klik på X under slet ud for den side, du vil slette.

Vil du slette “sidenavn”?

Omdøb: Ved klik på omdøb kan du ændre sidens navn. Kopier: Klik på kopier-ikonet

Indhold på siden Når du klikker på en ny tom side møder du denne formular:

Klik på

for at få adgang til at indsætte tekst eller billeder

TILBAGE TIL INDHOLDSFORTEGNELSEN

5


Lav objekt til et link

Indsæt et billede

INDSÆT TEKST HER

Når du har lavet en ny sektion fremkommer arbejdsområdet, hvor du kan indsætte tekst og billeder. Husk at trykke “GEM” når du har ændret noget.

Indsætte billeder Klik på

for at indsætte/redigere et nyt billede.

Indsæt linket til det billede du vil bruge. Hvis billedet er i CMS kan du lave linket på denne måde: “../uploads/billednavn.jpg”. Lav en kort beskrivelse af billedet. Indsæt billedets titel

TILBAGE TIL INDHOLDSFORTEGNELSEN

6

CMS manual


Tilpasse billeder Tilpas dit billede. F.eks. til at være i top eller bund, venstre eller højre. Indstil billedets størrelse som den vil se ud på siden. Indsæt luft mellem tekst og billede vertikalt og horisontalt. Sæt ramme på billedet, f.eks. 1px tyk.

Sådan laver du et link Marker den tekst/illustration, du vil lave til et link og tryk på

for at lave et link.

TILBAGE TIL INDHOLDSFORTEGNELSEN

7


Indsæt link-adresse, f.eks. http://www.simsoft.dk Bestem om linket skal åbne i samme browservindue eller et nyt

1 2 3 4

1 Åben i dette vindue/ramme

3 Åben i overordnede vindue/ramme

2 Åben i nyt vindue/ramme

4 Åben i forreste ramme (erstatter alle rammer)

Sådan opretter du sektioner Klik på

for at oprette en ny sektion.

TILBAGE TIL INDHOLDSFORTEGNELSEN

8

CMS manual


Indsæt tekst

Efter at have klikket på Gem, vil du kunne se den sektion du har lavet.

Klik på

for evt. at oprette endnu en sektion, nu sektion 2

Indsæt teksten og klik Gem. Du vil nu have 2 sektioner.

TILBAGE TIL INDHOLDSFORTEGNELSEN

9


Sådan laver du kolonner Indstil værdierne til de 2 sektioner i kolonner, eksempelvis 2 kolonner ved siden af hinanden.

Indstil værdier for indryk i hhv. venstre og højre side

Indtast værdierne for sektion 1 til kolonne 1... Husk at klikke Gem

... og sektion 2 til kolonne 2... Husk at klikke Gem

TILBAGE TIL INDHOLDSFORTEGNELSEN

10

CMS manual


Eksempel på resultat af de indtastede værdier på kolonnerne:

Sådan opretter du et galleri Klik på Opret galleri

Giv dit galleri en overskrift

TILBAGE TIL INDHOLDSFORTEGNELSEN


Indstil værdierne på billederne i galleriet

Bredde på billeder: Højde: Margen: Antal kolonner: Placering på siden: Brugerne må vælge...: Smart-Gallery: Margen (Maxi):

Bredden i pixels på billedet i Thumbs Højden i pixels på billedet i Thumbs Margen mellem thumbnails • Venstre: Margin i venste side • Højre: Margin i højre side • Top: Margin fra toppen • Bund: Margin fra bunden Antal billeder som vises på en række Set billedegalleriet nederst eller øverst Giver brugere mulighed for at vælge billede bredde/kolonner Markér her hvis du ønsker smart-gallery (viser billeder og thumbnails på samme side) Margin mellem billeder (læs Margen)

Sådan indsættes et nyt billede: Vælg: Tilføj billede

Indsæt evt. billedtekst, angiv rækkefølge i galleriet og klik Næste

Klik: Vælg arkiv og find billedet på computeren. Klik herefter: Overfør

TILBAGE TIL INDHOLDSFORTEGNELSEN

12

CMS manual


CMS programmet viser dig billeder, du allerede har indsat. Gentag processen, hvis du ønsker at indsætte flere billeder. Husk at klikke Gem ved alle punkter.

Arranger dine sider Arranger rækkefølge på dine sider Vælg om siden skal være synlig (aktiv) eller usynlig (passiv) Vælg om siden skal låses og dermed kræve login for at se indholdet. Indsætter galleri på siden (Læs om galleri på side 11) TILBAGE TIL INDHOLDSFORTEGNELSEN

13


Design din topside CMS header (delt i 3 kategorier)

1

2

3

1

Header baggrund

TILBAGE TIL INDHOLDSFORTEGNELSEN

14

CMS manual


Baggrundsbillede: Vælg billedetitel og indstil billedjustering efter eget ønske. Klik Næste

Klik Vælg arkiv, find billede og og klik Overfør

Indstilling af header billede: Justering: Venstrejusteret Centreret Højrejusteret Fliselæg langs: X Aksen Y Aksen X-Y Aksen Ingen

Lås baggrund til venstre side Placér baggrunden i midten Lås baggrund til højre side Gentag billedet horisontalt Gentag billedet vertikalt Gentag billedet horisontalt og vertikalt Gentag ikke baggrunden

Baggrundsfarve: Vælg baggrundsfarve v.h.a. farvepaletten eller en farvekode. TILBAGE TIL INDHOLDSFORTEGNELSEN

15


2

Header billede Indsæt billede: Vælg billedetitel og indstil billedjustering efter eget ønske. Lodret/vandret placering i headeren. Klik Næste

Klik Vælg arkiv, find billede og og klik Overfør

3

Avanceret værktøjslinje *for avancerede brugere

TILBAGE TIL INDHOLDSFORTEGNELSEN

16

CMS manual


Rammeopdeling

Ydre ramme: Nedryk: Indsæt tomrum (pixels) ned til topsidens start. Farve på ydre ramme: Vælg baggrundsfarve til ydre ramme. Baggrundsfil på ydre ramme: Indsæt baggrundsbillede ved at uploade fra computeren. Justering: Baggrundsbilledets placering på ydre ramme. Fliselæg langs: Baggrundsbilledet kan gentages horisontalt eller vertikalt eller begge retninger, eller man kan vælge ingen gentagelse. Inderside af ramme (arbejdsområde) Bredde: Indstil bredde på siden. Højde: Indstil min. højde siden kan “kollapse” til. Kant størrelse: Ramme omkring siden. Kantfarve: Farve på rammen.

TILBAGE TIL INDHOLDSFORTEGNELSEN

17


Bredde på navigations side: Indstil bredde på navigations side. Højde på top side: Indstil højden på top side eller header. Højde på bundside: Indstil højden på bundside. Bredde: Indstil bredden på bundside

Navigations side Navigationsmenu i venste side:

Under menupunktet OPSÆTNING ligger undermenuen navigations side. TILBAGE TIL INDHOLDSFORTEGNELSEN

18

CMS manual


Efter et klik på denne vil du se denne menu

Baggrundsfarve/billede: Fliselæg langs: Background-position: Baggrundsfarve: Link farve: Link farve (mus over): Farve på tabel kant: Baggrundsfarve på link tabel: Tabellen skal være gennemsigtig: Venstrejusteret, centreret, højrejusteret: Normal skrift, fed skrift: Skriftstørrelse: Skrifttype: Linjeafstand: Nedryk navigationstabel:

Vælg billede eller baggrundsfarve Gentag billede vandret, lodret eller begge veje.

Indryk navigationstabel: Højde på navigationstabel: Tabelbredde: Brug dropdown-menu:

Indsæt tomrum mellem hver navigationsmenu Indstil højden på navigatoren Indstil bredden på navigatoren Klik her, hvis du bruger drop-down menu

Vælg baggrundsfarve til linket Vælg linktekstens farve Vælg linktekstens farve ved “mouse-over” Vælg farve til rammen på tabellen Vælg bundfarve på linktabellen Transparent tabel (uden baggrund) Låser menuteksterne til venstre, centreret eller højre. Vælg linkteksternes skriftsnit - normal eller fed Vælg linkteksternes skriftstørrelse Vælg linkteksternes skrifttype Vælg linkteksternes linjeafstand Indsæt tomrum mellem navigator og top

TILBAGE TIL INDHOLDSFORTEGNELSEN

19


Bundside Bundsiden bliver i langt de fleste tilfælde brugt til at indsætte adresse eller andre kontaktoplysninger:

Efter et klik på “Bundside“ vil du se denne menu:

Baggrundsbillede: Baggrundsfarve: Justering: Fliselæg langs: Kant størrelse: Kantfarve: Avanceret værktøjslinje:

Vælg billede ved at uploade det fra computeren Vælg baggrundsfarve på bundsiden Lås baggrund til venstre side, centreret eller højre side Gentag baggrundsbillede vandret, lodret eller begge veje Vælg tykkelse på bundsidens ramme Vælg farve på bundsidens ramme Indsæt her kontakt informationer og juster tekst (for avancerede brugere)

TILBAGE TIL INDHOLDSFORTEGNELSEN

20

CMS manual


Vandret menu med dropdown

I dette eksempel er anvendt en vandret navigation med 3 undersider til siden PRODUKTER.

Linkfarve: Vælg hovedmenuens link tekst-farve Link farve (mus over): Vælg hovedmenuens link tekst-farve ved “mouse-over” Baggrundsfarve: Vælg hovedmenuens baggrundsfarve Baggrundsbillede: Vælg hovedmenuens baggrundsbillede Baggrundsfarve (mus over): Vælg hovedmenuens baggrundsfarve ved “mouse-over” Undermenu farve: Vælg baggrundsfarve til undermenuen Undermenu farve (mus over): Vælg baggrundsfarve til undermenun ved “mouse-over” Linkfarve i undermenu: Vælg tekstens farve i undermenuen Linkfarve i undermenu (mus over): Vælg tekstens farve i undermenu ved “mouse-over” Kantfarve: Vælg rammens farve på undermenuen Skriftstørrelse: Indstil skriftens størrelse i undermenuen Skrifttype: Vælg hvilken skrifttype du vil bruge i undermenuen Justering: Vælg placering af navigatormenuen (venstre, højre, centreret) Indryk: Vælg størrelse på tomrummet i navigatormenuen Bredde: Indstil navigatormenuens bredde Højde: Indstil navigatormenuens højde Margen: Indstil margen (venstre, højre, top, bund) Under menu 2: Indstil submenu margen+

TILBAGE TIL INDHOLDSFORTEGNELSEN

21


Lodret menu Under menupunktet “MENU” vælger du undermenuen “Lodret”, og kommer til dette skærmbillede. Tryk “Ny skabelon” Navngiv skabelonen. I eksemplet har vi bare navngivet den til ny lodret menu. Klik på skabelonnavnet for at redigere Vælg hvilke sider du ønsker den lodrette menu skal være på (inkl. undermenuer). For at vælge sider, klik på de sidetitler du ønsker fra “Alle sider”. De valgte sider tilføjes herefter “Valgte sider”

Din hjemmeside vil efterfølgende se ud som undertegnet. “Lodret menu” vil kun blive vist når du klikker på den tilhørende hovedmenu.

TILBAGE TIL INDHOLDSFORTEGNELSEN

CMS manual


Indstil startsiden Her vælger du den side, du ønsker skal være den første side (startsiden) man ser når hjemmesiden åbnes.

Søgefelt på siden Under menupunktet FUNKTIONER finder du undermenuen SØG. Her kan du aktivere eller deaktivere søgefeltet på hjemmesiden.

Opret brugerprofil Under menupunktet OPSÆTNING findes undermenuen BRUGERE. I dette felt kan du indstille og lave bruger-profiler til din CMS.

TILBAGE TIL INDHOLDSFORTEGNELSEN

23


Baggrundslyd Under FUNKTIONER finder du underpunktet BAGGRUNDSLYD. Klik på “Indsæt baggrunds­ lyd”. Vælg arkiv og find herefter lydfilen på din computer. Klik OVERFØR Du kan uploade lydfiler i formaterne *.midi, *.wav og *.mp3 i din CMS.

Standardindstillinger Main frame indstillinger. Du kan styre hvilke skrifttyper du ønsker skal være til rådighed i din CMS via main framen. Du kan ydermere styre farve, størrelse og andre aspekter vedrørende dine skriftyper. Det følgende eksempel viser indstillinger for skriftyper, baggrunde og links. * I dette eksempel bruges alle skrifttyper og linkfarver til main framen. Du kan indstille skrifttype og farve individuelt fra side til side.

Eksempel: www.simsoft.dk TILBAGE TIL INDHOLDSFORTEGNELSEN

24

CMS manual


Medmindre andet er valgt, vil de valg du foretager dig i denne menu gælde for alle sider Skriftfarve: Ændre farven på skriften ved at klikke “Rediger”. I dette eksempel vælger vi en hvid farve eller kode #FFFFFF

Skrifttype: Vælg hvilken skrifttype du ønsker at bruge fra listen. Standard admin sprog og Standard bruger sprog: Vælg standard sproget til hjemmesiden - vælg mellem dansk, engelsk og tysk. Skriftstørrelse: Vælg størrelsen på din skrifttype (pt). Baggrundsfarve: Ændre farven på baggrunden ved at klikke “Rediger”. Vælg en farve fra paletten eller indtast en farvekode. Baggrundsbillede: Navngiv filen. Klik NÆSTE Klik VÆLG ARKIV, find billedet på din computer og klik OVERFØR.

Indstil om billedet skal justeres venstre, højre eller centreret, og om det skal gen­tages vandret, lodret eller begge veje. TILBAGE TIL INDHOLDSFORTEGNELSEN

25


Link farve Vælg link-tekstens farve Link farve (mus over) Vælg farve til “mouse-over” effekten på dit link-tekst. Link skrifttype: Vælg skrifttypen på dit link Link skriftstørrelse: Vælg størrelsen på skrifttypen til dit link (pt) Link decoration:

Underline: Line-through: Overline: None:

Understreger teksten. Gennemstreger teksten Placerer en streg over teksten Ingen dekoration

Menuer med billedknapper

Du kan vælge at have billeder som menu-knapper istedet for tekst. Billed-link1 er normal udseende. Billed-link2 er “mouse-over” effekten. I dette eksempel vælger vi Menu1 som Profil menu. Når du sætter flueben i Billed-link1 skal du først angive et navn til filen Vælg herefter arkiv og upload dit foto fra computeren. TILBAGE TIL INDHOLDSFORTEGNELSEN

26

CMS manual


Billed uploadet til Billed-link 1

Billed uploadet til Billed-link 2 Når musen bevæges over MENU#1 vil knappen ændre farve.

Lås din side med kode

Du kan vælge at låse nogle sider, så brugeren skal have en log-on for at komme ind og se indholdet. Sæt flueben i Lås på den side du vil låse, her vælger vi at låse PRODUKTER. Vælg Lås PRODUKTER Indtast brugernavn og adgangskoden.

TILBAGE TIL INDHOLDSFORTEGNELSEN

27


Har du problemer med dine sider er du altid velkommen til at kontakte Simsoft:

TOMMY MØLLGAARD │SIIM PARTNER tommy@simsoft.dk T: 82 13 44 45 / M: 23 23 35 95

MORTEN ØRGAARD │SYSTEMUDVIKLER morten@simsoft.dk T: 82 13 44 47 / M: 28 45 34 13

CHRISTEN OVERGAARD │PROJEKTSÆLGER christen@simsoft.dk T: 82 13 44 48 / M: 21 86 08 60

PER LADEFOGED │PARTNER per@simsoft.dk T: 82 13 44 46 / : 51 94 26 64

PAW OLESEN │GRAFISK DESIGNER paw@simsoft.dk T: 82 13 44 49 / M: 60 25 94 47

MICHAEL YDE NIELSEN │PROJEKTSÆLGER michael@simsoft.dk M: 23 49 15 42

TILBAGE TIL INDHOLDSFORTEGNELSEN

CMS manual

Simsoft cms manual  
Simsoft cms manual  
Advertisement