__MAIN_TEXT__

Page 1

LERN

E

BEH

GS

S

KO

N

D AN L I

KARLSVOGNEN

VI FORENER UNDERVISNING, PÆDAGOGIK OG BEHANDLING FOR AT SKABE DET BEDSTE TILBUD TIL VORES ELEVER. 1


VELKOMMEN TIL

KARLSVOGNEN

Vi ønsker at skabe den bedst tænkelige skole, hvor eleverne gør de største personlige og faglige fremskridt. Vi opbygger vores elevers evne til at lære for livet og giver dem værktøjer og strategier, der gør dem i stand til at tage aktivt del i vores samfund.

2


3


4


KARLSVOGNENS ELEVER

Karlsvognens elever er normaltbegavede børn med vanskeligheder indenfor autismespektret. Derudover har eleverne side-diagnoser og problematikker, der gør, at de udvikler sig bedst i et særligt tilrettelagt skoletilbud, hvor behandling prioriteres og vægtes højt. Selvom de kan have de samme diagnoser, er vores elever heldigvis forskellige – og det er der plads til hos os. Fælles for vores elever er, at de oplever, at være en del af et fællesskab på skolen. De oplever, at vi gerne vil dem. Fælles for dem er også, at de har store potentialer, der med den rette indsats kan føre dem stærkt på vej til et selvforsørgende og værdifuldt voksenliv. Karlsvognen tilrettelægger undervisningen i forhold til den enkeltes behov i fællesskabets rammer, og tilsvarende arbejdes der behandlingsmæssigt med den enkelte elevs ersonlige og sociale udfordringer. Undervisning og behandling foregår i en struktureret hverdag i forudsigelige rammer, der skaber de bedste forudsætninger for den enkelte elev. Vores metode giver de største muligheder for, at eleverne gør så store fremskridt, at de enten kan vende tilbage til den almene folkeskole eller gå til Folkeskolens Prøver i alle fag og skabe gode resultater. Det er nemlig det første skridt mod det voksenliv, som vores elever fortjener og ønsker.

5


UNDERVISNING & BEHANDLING Karlsvognen optager elever på alle klassetrin, 0.-10. klasse. Undervisningen foregår i mindre klasseværelser med typisk 8 elever. Der er én voksen til to elever. Alle medarbejdere har stor erfaring med elevernes problematikker og videreuddannes løbende, så de er klædt bedst muligt på til deres arbejde. Behandlingen er omdrejningspunktet for elevens trivsel, og den tilrettelægges af elevens faste psykolog i tæt samarbejde med pædagoger og lærere. Vi hjælper eleverne med at blive bedre til at håndtere de ting, de synes er svære, og giver dem strategier til nye handlemuligheder. Det kan være at blive bedre til at styre impulser, indgå i lege og danne venskaber med andre elever på skolen. Tilsvarende er hver enkelt elevs undervisningsforløb særligt tilrettelagt ud fra behov, kompetence og niveau, og planlægges altid i samspil mellem lærer og psykolog. Hos os er psykologerne på skolen hele dagen og tager del i hverdagslivet. På den måde ved vores psykologer altid, hvad der rører sig, og kan hurtigt træde til, når der er behov.

6


På Karlsvognen har vi et særligt fag vi kalder ”socialfag”. Faget foregår både individuelt og i klassen, og der arbejdes med at lære og forstå de regler, der gælder, når man færdes blandt andre mennesker. Vi inddrager også det omkringliggende samfund ved at tage på ture ud af huset til idrætsfaciliteter, besøg på museer eller til Behandlingsskolernes egen besøgsgård ved Holbæk. Turene ud af huset giver en masse muligheder for gode oplevelser og træning af sociale færdigheder i det offentlige rum. Udeliv og natur har en særlig plads hos Karlsvognen. For eksempel holder vi bier, dyrker grøntsager og har en muslingefarm i havet ved Amagers kyst. Eleverne deltager aktivt i alle projekterne, som vi bruger både i undervisningen og i behandlingen.

7


8


9


FAMILIESAMARBEJDE 10


Karlsvognen har et naturligt tæt samarbejde med elevernes familie. Vi ved, at elevens udvikling og trivsel er helt afhængig af et velfungerende hjemmeliv og et godt samarbejde med skolen. Vi tilbyder rådgivning om familiernes dagligdag, hvor vi blandt andet giver praktiske råd om håndtering af hverdagens udfordringer, og råd om søvn og ernæring. Derudover har vi fokus på psykoedukation for at hjælpe forældrene til at forstå deres barns diagnoser og problematikker. Bedsteforældre og søskende inddrages gerne, for at vi kan favne barnet og dets verden som en helhed. Det er velkendt, at mange børn og unge med psykiske udfordringer også døjer med fysiske og somatiske udfordringer. Derfor har vi sygeplejersker og sundhedsplejersker tilknyttet Karlsvognen, og de holder særligt øje med elevernes fysiske velbefindende. Vores sundhedspersonale står klar til at give ekstra hjælp og vejledning til elever og familierne, når der er brug for det.

11


STEDET

Karlsvognen ligger centralt på Islands Brygge i København. I nærområdet finder man blandt andet legepladser, Havnebadet og store grønne arealer som Amager Fælled med fodboldbaner og heste m.m. Vores lokaler er indrettede specielt til vores elever, da også de fysiske omgivelser har en vigtig indflydelse på elevernes trivsel og udvikling. Karlsvognen er indrettet med både åbne rum til fællesskab og hjørner til individuel fordybelse. Vi har indrettet med blik for elevernes særlige behov, og vi er især stolte af, at have faglokaler som fysiklokale og skolekøkken til rådighed på skolen. Vi bruger IT af høj kvalitet i undervisningen, og ved skolestart får hver elev sin egen arbejdsplads med computer, og klassen har også iPads til brug i undervisningen. På Karlsvognen har vi vores egen kantine, hvor der serveres sund og varm frokost hver dag, ligesom der er morgenmad til de elever, som ønsker det.Vi ser sund kost og ernæring som en naturlig del i vores tilbud, og eleverne bliver tilbudt madkundskab og aktiviteter i køkkenet. 12


13


KONTAKT & VISITATION

Det er vigtigt for os at være til rådighed for alle, der har flere spørgsmål eller henvendelser om os og vores skole. Du skal derfor være yderst velkommen til at kontakte Karlsvognen og Behandlingsskolerne, der sidder klar til at hjælpe!

14


15


LERN

E

BEH

GS

S

KO

N

D AN L I

KONTAKT KONTAKT KARLSVOGNEN Karlsvognen Leifsgade 33, 4. sal 2300 København S E-mail: karlsvognen@behandlingsskolerne.dk KONTAKT FOR VISITATION Behandlingsskolerne Linde Alle 53 E-mail: info@behandlingsskolerne.dk Telefon: 32 96 04 90 Hvis du vil vide mere, kan du også besøge vores hjemmeside: www.behandlingsskolerne.dk/karlsvognen

16

Profile for Simply Studio

Karlsvognen folder final 2017  

Karlsvognen folder final 2017  

Advertisement