Page 1

ABONMA MLADIH GLASBENIKOV sokolski dom, november 2011 - maj 2012


Spoštovani prijatelji glasbe, dragi mladi prijatelji.

Abonma

Letošnjo jesen začenjamo drugo sezono Abonmaja mladih glasbenikov. Odkar je Škofja Loka s Kristalno dvorano v Sokolskem domu pridobila čisto pravo koncertno prizorišče, je v njenem središču glasba.

predstavlja učence šestih glasbenih šol iz Jesenic, Radovljice, Tržiča, Kranja, Škofje Loke in Konservatorija za glasbo iz Ljubljane. Na koncertih se bodo predstavile glasbene šole s programom, ki bo zajemal najboljše soliste, komorne skupine in orkestre. Učenci, ki bodo nastopili, so dobitniki odlikovanj na državnih in mednarodnih tekmovanjih, zato smo veseli, da se bodo predstavili tudi škofjeloškemu občinstvu. Konservatorij za glasbo in balet iz Ljubljane se bo tokrat predstavil z obema stopnjema glasbenega izobraževanja.

Lani smo toplo pozdravili številne imenitne koncertante tako iz domovine kot tujine – in med njimi je vedno več tistih, ki so prav v Glasbeni šoli Škofja Loka napravili svoje prve glasbene korake. Zato čutimo dolžnost, da na svojem osrednjem koncertnem odru predstavimo tudi sedanjo generacijo učencev škofjeloške glasbene šole, ki bo publiko Kristalne dvorane začarala s svojimi talenti. Vendar ne bodo sami. V abonmajskem ciklu jim bodo družbo delali mladi glasbeniki iz vseh gorenjskih glasbenih šol in Konservatorija za glasbo in balet iz Ljubljane. Predstavili se nam bodo s svojimi najboljšimi solisti, različnimi komornimi sestavi in orkestri – in mnogi med njimi so dobitniki najvišjih priznaj na domačih in mednarodnih tekmovanjih. Vabimo vas, da jim prisluhnemo že danes. Dajmo jim priložnost, da začutijo veselje ob uspelem muziciranju – navsezadnje bodo ravno ti mladi glasbeniki kaj kmalu lahko postali uveljavljeni koncertni virtuozi, ki se bodo vselej radi spominjali svojih prvih pravih koncertnih (pre)izkušenj. Mi, poslušalci, pa bomo nagrajeni z edinstvenim mladostnim zanosom njihovih koncertnih izvedb. mag. Miha Ješe, župan Občine Škofja Loka

mladih glasbenikov

Vabimo vas, da prisluhnete mladim talentom in morebitnim bodočim koncertantom in s tem pomagate utrditi pot mlajšemu od abonmajev, ki potekajo v Kristalni dvorani Sokolskega doma v Škofji Loki. Peter Kopač, programski vodja

Vpis abonmja spomladanski termin

za lanskoletne abonente, ki želijo obdržati svoj sedež - od 14. junija do 21. junija 2011 za nove abonente - od 24. junija do 2. julija 2011

jesenski termin

- od 5. do 13. septembra 2011 pri blagajni Sokolskega doma, od torka do petka od 17. do 19. ure ter ob sobotah od 10. do 12. ure.

Cena abonmaja 25 eur (v ceno je vključen 8,5 % DDV).


23. 11. 2011 ob 18. uri

14. 12. 2011 ob 18. uri

Glasbena šola Škofja Loka

Glasbena šola Jesenice

Glasbena šola Škofja Loka je predlani praznovala 60-letnico ustanovitve. Njeni učenci se na državnih in mednarodnih tekmovanjih redno uvrščajo med najboljše (klavir, violina, flavta, kitara in orgle). Sredi minulega desetletja je na šoli začel delovati kitarski orkester, novejši pridobitvi šole pa sta tudi ansambel harmonik in Jazz je kul bend, ki sta bili ustanovljeni v jubilejnem letu, prav tako tudi mladinski pevski zbor dislociranega oddelka Žiri. V lanskem šolskem letu je pričel delovati še otroški pevski zbor, ki nadaljuje z repertoarjem otroške ljudske in umetne pesmi in nov godalni orkester. Pod okriljem Glasbene šole Škofja Loka pa uspešno drugo leto nadaljujeta tudi plesna pripravnica in balet. Glasbena šola Škofja Loka redno sodeluje z glasbeno šolo Konservatorija za glasbo in balet iz Ljubljane ter z Glasbeno šolo mesta Freising na Bavarskem.

V Glasbeni šoli Jesenice, ki bo leta 2012 praznovala že 65-letnico delovanja, se učijo učenci treh občin: Jesenic, Žirovnice in Kranjske Gore. Šola poleg programa glasba od leta 2000 izvaja tudi program ples – balet in sodobni ples. Med glasbeniki so Jesenice poznane predvsem po Srečanju harmonikarskih orkestrov Slovenije. Šola pogosto prireja samostojne koncerte ter v kraju z glasbenim programom sodeluje na različnih prireditvah. Njeni učenci uspešno nastopajo na tekmovanjih doma in v tujini, vsako leto pa se jih nekaj odloči tudi za nadaljevanje šolanja na srednji stopnji. Na šoli delujejo kar štirje orkestri: pihalni, godalni, harmonikarski in simfonični orkester, big band ter pevski zbor. Šola prijateljuje tudi z glasbenimi šolami v tujini – na Koroškem, v Brnu na Češkem in Nagoldu v Nemčiji. www.glasbenasolajesenice.si

www.gs-skofjaloka.si

Abonma mladih glasbenikov v Kristalni dvorani Sokolskega doma v Škofji Loki


25. 01. 2012 ob 18. uri

Glasbena šola Kranj Glasbena šola Kranj je v letu 2009 praznovala 100-letnico, kar uvršča šolo med najstarejše v Sloveniji. Ustanovljena je bila leta 1909 na pobudo kranjske Čitalnice, pravi razcvet pa je šola doživela po drugi svetovni vojni, ko je ravnatelj postal Peter Lipar. Na šoli, ki šteje preko 520 učencev individualnega pouka, že dlje časa delujejo pihalni in godalni orkester ter orkester flavt, od 100-letnice dalje pa redno deluje tudi simfonični orkester. Šola svoje učence spodbuja in jim omogoča udeležbo na različnih tekmovanjih doma in v tujini, kjer učenci dosegajo zavidljive rezultate. Posebno pozornost učitelji posvečajo tudi komornemu muziciranju učencev, s katerim želijo glasbo učencem predstaviti na drug, še bolj družaben in ustvarjalen način. Mnogo učiteljev, ki poučujejo na kranjski glasbeni šoli, izhaja prav iz te šole in na to dejstvo je šola še posebej ponosna. www.gskranj.net

07. 03. 2012 ob 18. uri

Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana – Glasbena šola Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana, z novim imenom od leta 2009, je sestavljena organizacija (Glasbena šola, Srednja glasbena, Srednja baletna šola in Višja baletna šola), ki izvaja programe osnovnega glasbenega izobraževanja (Glasba, Glasbena pripravnica, Predšolska glasbena vzgoja in Ples), program srednjega glasbenega in baletnega izobraževanja (Umetniška gimnazija – glasbena in plesna smer) in program višjega baletnega izobraževanja. Na šoli na nižji stopnji glasbenega izobraževanja stalno delujejo godalni, pihalni in kitarski orkester. Na srednji stopnji glasbenega izobraževanja pa stalno delujejo pevski zbor, simfonični orkester, pihalni orkester in big band orkester. Šola je z mnogimi uspešnimi nastopi, z gostovanji doma in v tujini ter s številnimi nagradami dosegala zavidljiv uspeh in zaslužena priznanja. www.kgbl.si/glasbena

Abonma mladih glasbenikov v Kristalni dvorani Sokolskega doma v Škofji Loki


04. 04. 2012 ob 18. uri

16. 5. 2012 ob 18. uri

Glasbena šola Tržič

Glasbena šola Radovljica

Glasbena šola Tržič je v lanskem letu praznovala 60-letnico delovanja. Poleg individualnega pouka inštrumentov na šoli že od vsega začetka deluje šolski harmonikarski orkester, enajsto leto šolski zabavni orkester, poleg njiju pa je pred časom začel delovati tudi godalni orkester. Učenci radi sodelujejo v šolskih komornih skupinah in orkestrih ter se redno udeležujejo tekmovanj mladih glasbenikov, na katerih dosegajo vidne uvrstitve. Glasbena šola sodeluje tudi z drugimi društvi in ustanovami v občini Tržič in izven nje. S svojo dejavnostjo je glasbena šola tesno vpeta v občinsko, gorenjsko in širšo kulturno dogajanje.

Glasbena šola Radovljica je v 55 letih delovanja neprestano širila svoj obseg, rasla pa je tudi kakovost izvajanja pouka. Del glasbenega izobraževanja poteka tudi izven Radovljice, na oddelkih na Bledu, v Bohinju in Gorjah. Opazne posebnosti Glasbene šole Radovljica so zlasti izredno kvalitetno delo z učenci harmonike, poudarek na delu v orkestrih, najrazličnejših komornih skupinah ter zgledno sodelovanje s podobnimi ustanovami doma in v tujini. Uspešno organizirajo revije (revijo godalnih orkestrov glasbenih šol Slovenije, revijo mladih slovenskih orglavcev, Srečanje glasbenih šol Gorenjske in zamejstva itd.) in se udeležujejo tekmovanj.

www.g-trzic.kr.edus.si

http://www.gs-radovljica.si

Abonma mladih glasbenikov v Kristalni dvorani Sokolskega doma v Škofji Loki


Program: 23. 11. 2011 ob 18.00 uri

glasbena šola škofja loka

14. 12. 2011 ob 18.00 uri

glasbena šola jesenice 25. 01. 2012 ob 18.00 uri

glasbena šola kranj 07. 03. 2012 ob 18.00 uri

konservatorij za glasbo in balet iz ljubljane – glasbena šola 04. 04. 2012 ob 18.00 uri

glasbena šola tržič 16. 05. 2012 ob 18.00 uri

glasbena šola radovljica

Informacije: Glasbena šola Škofja Loka t: 031 633 076

Občina Škofja Loka, t: 04 51 12 344, , 040 551 213 e: sokolskidom@skofjaloka.si, www.sokolskidom.si

Fotografije: Jana Jocif, Oblikovanje: Simon Pavlič

Abonma mladih glasbenikov 2011/2012  

Abonma mladih glasbenikov 2011/2012