Page 1

Artevelde Hogeschool

Rapport LO VD2 B4 Onderwerp: -Ritmische vorming/bewegingsexpressie 1 -Doelspelen/basketbal/zich verplaatsen met een bal en doelpoging ondernemen 2

Simon Dobbelaere – Ziggy Eloot – Stiene Holvoet – Brent Meulebrouck


INHOUDSTAFEL RAPPORT VAKDIDACTIEK LO 2 Beginsituatie

Bronnen overzicht

Periodeplanning

Herwerkte lesvoorbereidingen

Evaluatieprotocol

Micro teaching: peerevaluatie

Logboek

Afdruk peerassessment

1


Beginsituatie Basketbal Doelspelen/basketbal/zich verplaatsen met een bal en doelpoging ondernemen 2

Dansexpressie Ritmische vorming/bewegingsexpressie 1

Schoolse gegevens De school Sint-Jutemuscollege ligt in Reetveerdegem. De sportzaal is vrij recent gebouwd en ook al het sportmateriaal is nieuw en veilig. Er zijn voldoende basketbalringen aanwezig om de leerlingen verspreid en actief te laten deelnemen aan de les. Ook voor de lessen dansexpressie is de zaal ideaal.

Klasgroep Groepsdynamisch: het is een heterogene groep bestaande uit jongens en meisjes met dezelfde leeftijd maar het niveau van bewegen kan sterk verschillen van persoon tot persoon. Er zitten goede bewegers tussen maar ook minder goede.

2


Literatuurverkenning LESONDERWERP/ LEERPLANDOELEN

Deelaspecten/ lesdoelen/ accenten/leerinhouden De lln kunnen locaties uitbeelden. De lln gebruiken hun eigen fantasie. De lln leven zich in.

Bronnen

Toelichting

Barten, D. (2016, december 15). Gratis materiaal. Opgehaald van dramadatabase: http://www.dramadatabase. nl/wpcontent/uploads/2012/10/Dr amaDatabase-Gratismateriaal.pdf

IdeeĂŤn om toe te passen in de lessen mits kleine aanpassing voor de doelgroep.

Kan met gekende motorische vaardigheden een creatieve combinatie samenstellen en uitvoeren. (11)

De lln gaan creatief om met het aangewezen lichaamsdeel. De lln gebruiken hun verbeelding.

Peeters, E., Grossen, S., & Heirbaut, L. (2012, oktober 11 ). lichaamsexpressie/beweging sexpressie . Opgehaald van spelenderwijzer: http://www.spelenderwijzer. be/?q=node/69

Goede oefeningen als opwarming. Ook aanpassingen voor de doelgroep.

Kan met gekende motorische vaardigheden een creatieve combinatie samenstellen en uitvoeren. (11)

De lln kunnen zich inleven in het verhaal. De lln durven expressief te bewegen op het verhaal. De lln durven hun gevoelens uiten.

BOS+, GoodPlanet, Tetra Pak. (2016, november 15). lichaamsexpressie: het bos in beweging. Opgehaald van deboomin: http://www.deboomin.eu/d ocs/graad1/lichaamsexpressi e-het-bos-in-beweging.pdf

Leuke verhalen in thema. Veel verschillende verhalen. Zowel met gevoelens uitbeelden als met een boom uitbeelden.

Speelt volgens afgesproken en aangepaste regels binnen het gekozen doelspel. (20)

De lln kunnen de evaluatie opdracht uitvoeren.

Schoenmakers, S. (2016). Lay-up - Aandachtspunten. Opgehaald van BASKET 4 KIDS: http://basket4kids.weebly.co m/

Goede aandachtspunten voor op de kijkwijzers van basketbal.

Neemt deel aan een vorm van doelspel. (19) Speelt volgens afgesproken en aangepaste regels binnen het gekozen doelspel. (20)

De lln kunnen participeren in de juiste spelvorm. De lln kunnen samenwerken. De lln kunnen de aangepaste regels naleven.

Lantsoght, M. (sd). Basketbal Spelend (leren) spelen op school. Torhout: KATHO.

Verschillende spelvormen van basketbal.

Eenvoudige bewegingen uitvoeren op maatstructuren. (17)

3


Leert omgaan met elementen als spanning, verliezen, winnen en fair-play. (22) Kan aanvallen en verdedigen binnen spelsituaties. (21) Kan binnen aangepaste vormen van een doelspel: pogen om te scoren, het eigen veld verdedigen. (15) Past in eenvoudige situaties van een doelspel eenvoudige aanvallende strategieën toe. (13) doelspel: pogen om te scoren, het eigen veld verdedigen. (15)

De lln werken met beschermd balbezit.

kan binnen aangepaste vormen van een doelspel: • als aanvaller individueel en collectief een keuze maken binnen gelijkheids- en meerderheidssitua ties; (14) kan binnen aangepaste vormen van een doelspel: • als aanvaller

De lln kunnen samenwerken. De lln werken met beschermd balbezit. De lln kunnen zich vrijlopen. De lln kunnen de bal vragen.

Vonderlynck, V., & Bogart, M. (2003). Basketbal Bijscholing. Gent : Bloso.

De opbouw van spelvormen. Spelvormen per thema. Thema’s zoals: doelen, tot een doelpoging komen, opbouw

De lln kunnen schijnbewegingen integreren.

Rock. (2015, juni 9). How To: Dribble A Basketball- In & Out Basketball Move! Opgehaald van youtube: https://www.youtube.com/w atch?v=PtXyd4u2yg0

Goede aandachtspunten bij het dribbelen. Het maken van schijnbewegingen .

De lln kunnen de set shot op een correcte manier uitvoeren. De lln kunnen de lay-up op een correcte manier uitvoeren.

s.n. (sd). Basketbaloefeningen. Opgeroepen op december 12, 2016, van lichaamsoefeningen: http://www.lichaamsoefenin gen.nl/tips-informatie/sporten-spel/basketbaloefeningen/

Leuke spelvormen. Aandacht voor lay-up en set shot.

De lln kunnen een pas op de correcte manier uitvoeren

Arendt, P. (1998, september 17). Basketball. Opgeroepen op december 15, 2016, van Restena: http://w3.restena.lu/primair e/schouweiler/lasep/Basket/ la_broschur.htm

Goede spelvormen. Duidelijke prenten voor kijkwijzers

De lln kunnen een pas op de correcte manier uitvoeren

Hull, L. (2013, maart 16). Basketball passing drills. Opgeroepen op december 15, 2016, van Inspirational Basketball:

Duidelijke bron over de verschillende soorten passen en uitvoeringen 4


individueel en collectief een keuze maken binnen gelijkheids- en meerderheidssitua ties; (14) neemt deel aan een vorm van doelspel. (19)

Past in eenvoudige situaties van een doelspel eenvoudige aanvallende strategieĂŤn toe. (13)

De lln kunnen functioneren in een 3-3 situatie

De lln kunnen een goede pas geven. De lln kunnen doelpoging ondernemen. Lln kunnen kansen creĂŤren

http://inspirationalbasketball .com/passing-basketballdrills/

ervan.

Jenzer. (2010, januari 12). Jenzer balsporten. Opgeroepen op november 2, 2016, van Bloggen: http://www.bloggen.be/jenz er_balsporten/ Onbekend. (2016). Basketbaloefeningen. Opgeroepen op december 19, 2016, van Basketbalwereld: https://www.basketbalwerel d.nl/informatie/basketbaloefeningen

Inspitarionele lvb met leuke spelvormen rond wedstrijdsituatie en technische uitvoeringen. Bron rond de belangrijkste aspecten in basketbal. Toepasbaar in vele situaties

5


Periodeplanning PERIODEPLAN 2016-2017 Algemene info school: GO! Onderwijs

afdeling: A-stroom graad:

1ste graad

Klas:

22 lln

periode: 11/10/2016 – 3/11/2016 bewegingsgebied(en Ritmische vorming/bewegingsexpressie 1 ) + specificatie Doelspelen/basketbal/zich verplaatsen met een bal en doelpoging ondernemen 2

Beginsituatie IG: Basketbal: De leerlingen hebben het jaar ervoor al basketbal gehad. De leerlingen kunnen overweg met een basketbal en kennen een beetje de spelregels. In het lager onderwijs hadden de leerlingen ook al basketbal, daar leerden ze zich vrij te lopen en de bal in het spel houden door te passen. Ritmische vorming en bewegingsexpressie: De leerlingen kregen in het lager onderwijs enkele volksdansen aangeleerd. Verder hebben zij geen kennis met dans en bewegingsexpressie. PG: / SIT: /

Vakgebonden eindtermen

Verantwoord en veilig bewegen - kunnen onder begeleiding veiligheidsvoorschriften, afspraken en regels naleven - gebruiken aangepaste uitrusting en kledij bij het uitvoeren van bewegingsactiviteiten. Zelfstandig werken - in eenvoudige bewegingssituaties zelfstandig en onder begeleiding oefenen in kleine groepen, het gepaste materiaal opstellen en wegbergen Spel en sportspel - kunnen deelnemen aan een vorm van doelspel en een vorm van terugslagspel - spelen volgens afgesproken en aangepaste regels - kunnen verschillende rollen vervullen binnen


-

spelsituaties De leerlingen leren omgaan met elementen als spanning, verliezen, winnen en fair-play

Gezonde en veilige levensstijl - ontwikkelen fitheid gebaseerd op uithouding, kracht, lenigheid en snelheid in verschillende bewegingssituaties - leren positief staan tegenover regelmatig oefenen en hun prestaties vergelijken met de voorgaande Ontwikkeling van het zelfconcept en het sociaal functioneren - kunnen in groepsactiviteiten verschillende taken uitvoeren en afspraken nakomen - tonen in alle omstandigheden respect voor materiaal - betrekken alle leerlingen zonder onderscheid van geslacht, etnische origine of motorische aanleg in spel en andere groepsactiviteiten - De leerlingen leren hun eigen bewegingsuitvoeringen en hun mogelijkheden en beperkingen juist inschatten - leren inzet en volharding tonen en hun eigen grenzen verleggen bewegingsdoelen

MC -

leeft onder begeleiding veiligheidsvoorschriften, afspraken en regels na (2) past de chronologie van de uit te voeren opdrachten toe (2) speelt volgens afgesproken en aangepaste regels

vakoverschrijdende eindtermen

/

7


-

GVL

persoonsdoelen

-

binnen het gekozen doelspel (20) kan aanvallen en verdedigen binnen spelsituaties (21) leert omgaan met elementen als spanning, verliezen, winnen en fair-play (22) past eerder geleerde vaardigheden toe in andere doelspelen (9) voert eenvoudige bewegingen op een maatstructuur uit (17) voert verschillende basisbewegingen ui ĂŠĂŠn dansvorm uit (18)

ontwikkelt fitheid gebaseerd op kracht, lenigheid, uithouding en snelheid (27)

ZC en SF - Ervaart bewegingsvreugde in verschillende bewegingssituaties (26) - Leeft door de leerkracht opgestelde afspraken, oefen- en spelregels na (26) - Geeft respect voor en gaat gepast om met de omgeving (30)

bronnen

Bibliografie begeleidingsdienst, p. (2015). leerplan secundair onderwijs . Brussel : huis van het GO! De Cauwer, S., De Cock, T., De Groote, A., D'hondt, T., Lauwers, G., Van Houtte , B., & Verbruggen, L. (2015). Lichamelijke opvoeding vakstudie 1: basis lo . Gent: Arteveldehogeschool . De Martelaer, K., & Rooyackers, P. (2008). dansant. Gent: Tirion Uitgevers.

8


Datum

Leerinhouden Les 1

Algemeen: regels na leven, kijken of kledij in orde is

Dansexpressie thema BOS

Klassikaal verspreid / frontkring / in groepjes

Algemeen: regels na leven, kijken of kledij in orde is

Wie, wat en toveren. Uitleg en voorbereiden evaluatie.

Klassikaal verspreid / frontkring / in groepjes

Algemeen: regels na leven, kijken of kledij in orde is

Dansexpressie evaluatie

In groepjes

Algemeen: regels na leven, kijken of kledij in orde is

Opwarming: de lln lopen vrij in de ruimte. Wanneer de muziek stop nemen ze een zo creatief mogelijke positie in. Kern: levensverloop van een boom, gevoelensbos, cadeau geven, natuurwandeling Slot: de lln zijn verdeeld in kleinere groepen. Elk om de beurt beelden ze een locatie uit. De rest van de groep raad de locatie. Les 3

Evaluatie

Klassikaal verspreid / frontkring

Kennismaken met dansexpressie Opwarming: met achtergrondmuziek verzinnen de lln zelf een beweging uit met het lichaamsdeel dat de lk aanduidt. Kern: krantenexpressie, bloemenexpressie, zware koffer. Slot: de lln maken geluiden die bij de locatie horen.

Les 2

Didactische werkvorm

Opwarming: op muziek een versie van stoelendans. Kern: uitbeelden wat je hoort, toverspreuken Slot: de lln krijgen tijd om groepen te maken voor de evaluatie. Ze krijgen een thema van de lk of ze kiezen zelf een thema waar ze rond willen werken. Ze krijgen tijd om voor te bereiden. Les 4

Opwarming: de lln mogen verder werken aan hun opdracht voor evaluatie Kern: de lln tonen in groep elk om de beurt hun expressieve dans.

Eigen creativiteit tonen.

9


Datum

Leerinhouden Les 5

Didactische werkvorm

Evaluatie

Basketbal: : dribbelen met richtingsverandering en passen in beweging

Klassikaal / in groepen

Algemeen: regels na leven, kijken of kledij in orde is

Basketbal: doelpoging ondernemen, lay-up en set shot

Klassikaal / In groepen

Algemeen: regels na leven, kijken of kledij in orde is

Basketbal: evaluatieles set shot en lay-up

Klassikaal / In groepen

Algemeen: regels na leven, kijken of kledij in orde is

Opwarming: de leerlingen dribbelen vrij inde ruimte. De twee leerlingen zonder bal proberen een bal van de andere buiten te tikken Kern: dribbelen, schaduwbal, passen (borstpas), dribbelen en pas Slot: elk om de beurt tonen de leerlingen een creatieve oefening met de bal. 27/10/2016

Les 6

Opwarming: passpel. Dribbelen en passen op het signaal van de leerkracht. Kern: set shot, lay-up, wedstrijdvorm Slot: worp van aan de 3 meter lijn. Les 7

Opwarming: de leerlingen dribbelen vrij inde ruimte. De twee leerlingen zonder bal proberen een bal van de andere buiten te tikken Kern: evaluatie set shot en lay-up. Oefenen wedstrijdvorm Slot: korte bespreking evaluatie Les 8

Basketbal: evaluatieles wedstrijdvorm

Opwarming: de leerlingen oefenen per 5 de wedstrijdvorm in voor de evaluatie Kern: evaluatie van wedstrijdvorm Slot: korte bespreking evaluatie

Basketbal: evaluatie set shot en lay-up

Klassikaal / In groepen

Algemeen: regels na leven, kijken of kledij in orde is Basketbal: evaluatie wedstrijdvorm

10


11


Herwerkte lesvoorbereidingen

12


Lesvoorbereiding Naam

Simon Dobbelaere, Ziggy ELoot, Brent Meulebrouck en Stiene Holvoet

Onderwijsvakken

LO-BR

Academiejaar

2016-2017

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Kattenberg 9, BE-9000 Gent Tel. 09 234 82 70 - Fax 09 234 80 03 E-mail: praktijkcoordinatie.oso@arteveldehs.be

Stageschool

Stageles

Naam

Sint- Jutemuscollege

Datum

11/10/16

Gemeente

Reetveerdegem

Vak

LO: Ritmiek

Naam vakmentor

Dries Van Hulle

Lesonderwerp

Kennismaken met dansexpressie

Graad, afdeling‌

Middelbaar Onderwijs

Lesuur

Leerjaar

1e graad 2e jaar A-stroom

Aantal lln

22

Lokaal

van

11u15 tot 12u05

Sportzaal 1

Beginsituatie Leerling

De leerlingen hebben dit jaar hun eerste lessen dansexpressie.

Klasgroep

Groepsdynamisch: het is een heterogene groep bestaande uit jongens en meisjes met dezelfde leeftijd maar het niveau van bewegen kan sterk verschillen van persoon tot persoon, er zitten goede bewegers tussen maar ook minder goede Inhoudsgebonden: de leerlingen durven hen expressief te gedragen.

Schoolse en/of situationele gegevens

De sportzaal is vrij recent gebouwd en ook al het materiaal is nieuw en veilig.

Bronnen Bibliografie Barten, D. (2016, december 15). Gratis materiaal. Opgehaald van dramadatabase: http://www.dramadatabase.nl/wpcontent/uploads/2012/10/DramaDatabase-Gratis-materiaal.pdf begeleidingsdienst, P. (2015). Leerplan secundair onderwijs. Brussel: Huis van het GO! .

13

Bijlagen


LESONDERWERP: kennismaken met dansexpressie LEERPLANDOEL(EN)

Persoonsdoelen: ZC en SF: 1. ervaart bewegingsvreugde in verschillende bewegingssituaties. 7. leeft door de leerkracht opgestelde afspraken, oefen- en spelregels na. 17. schat het eigen functioneren binnen bewegingssituaties juist in en kan dit ook benoemen aan de hand van vooraf bepaalde criteria. Inhoudsdoelen Dans en expressie: MC: 43. past de chronologie van de uit te voeren opdrachten toe. 122. voert eenvoudige bewegingen op een maatstructuur uit. 123. voert verschillende basisbewegingen uit één dansvorm uit. GVL: 23. kent het belang van opwarming voor en tot rust komen na een fysieke activiteit en past dit toe.

VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN (enkel voor het secundair onderwijs) Verplicht: VOET uit leren leren: Indien van toepassing: VOET ICT (enkel voor de eerste graad), VOET TTV (enkel voor de tweede en derde graad ASO), VOET uit de stam, VOET uit context(en):

LEERGEBIEDOVERSCHRIJDENDE THEMA’S (enkel voor het basisonderwijs:ICT, leren leren, sociale vaardigheden)

14


LESDOELEN

LEERINHOUD

WERKVORMEN/MEDIA, LEERMIDDELEN/ORGANISATIE

TIJD

Lesbegin De lln kunnen reageren op een auditieve prikkel De lln gaan creatief om met het aangewezen lichaamsdeel De lln durven expressief bewegen

Instap: opwarming De lln en de lk staan in een frontkring. De lk duidt een leerling aan die mag beginnen. De lk zegt een lichaamsdeel. De lln zoekt een beweging met dat lichaamsdeel en doet het voor. De rest van de lln doen het na. Zo overloopt de lk een aantal leerlingen met telkens een ander lichaamsdeel. Er kan wat achtergrondmuziek gebruikt worden. Hoofd Schouders Romp Benen Armen Hoofd en romp Armen en benen Hoofd en benen Schouders en benen Armen en hoofd

Media, leermiddelen: muziek Werkvorm: frontkring Organisatie:

5’

De lln komen een krant halen bij de lk. Daarna verspreiden ze zich in de ruimte.

Lesuitwerking De lln bewegen enthousiast op de muziek De lln verwerft inzicht in eigen creativiteit De lln leren dansen met materiaal

LESFASE 1: krantenexpressie LESFASE 1: Elke lln krijgt een krant. Ook de lk heeft een krant vast. De lln lopen Media, leermiddelen: muziek, kranten door elkaar en luisteren naar de opdracht van de lk. Werkvorm: klassikaal verspreid in beweging Zwaaien naar elkaar met de krant wanneer je een lln passeert. De krant lezen en opbotsen tegen een medelln. Een rolletje van de krant maken. De lk zegt een lichaamsdeel. De lln raken de dichtstbijzijnde persoon met de krant op dat lichaamsdeel.

Alle lln staan verspreid in de zaal. De lk staat vooraan. Hij geeft instructies. De lln doet allerlei dingen met zijn krant. De lln doen de krant van de lk na.

15

Organisatie:

10’


LESDOELEN

LEERINHOUD -

-

WERKVORMEN/MEDIA, LEERMIDDELEN/ORGANISATIE

TIJD

De lk laat de krant vallen. De lln vallen ook als de krant naar beneden. De lk raapt de krant terug op, zwaait hem tot boven zijn hoofd. Waarna de lk de krant weer laat vallen. Nu van boven zijn hoofd. De lln doen alle bewegingen mee zoals de krant van de lk beweegt. De lk maakt een propje van de zijn krant. De lln zijn de krant en worden ook een propje. De lk doet het propje weer open. De lln doen de krant na.

De lln staan per 2. Elk met hun krant. Ze proberen de krant naar elkaar te gooien met een sierlijke beweging. Wanneer ze dit vijfmaal gedaan hebben gaan ze dit nog eens doen. Ze verzinnen een na-actie. Bv. Ze gooien de krant naar elkaar en draaien een pirouette.

De lk vraagt aan de lln om te blijven staan waar ze nu zijn. De volgende opdrachten worden meegegeven. De lk vraagt aan de lln om per 2 te gaan staan, elke ll heeft een krant.

De lln geven de kranten terug aan de lk. Daarna verspreiden ze zich terug in de ruimte. De lln bewegen enthousiast op de muziek De lln verwerft inzicht in eigen creativiteit De lln leven zich in volgens de opdracht

LESFASE 2: bloemenexpressie De lk heeft een bloem vast. De lln doen zich voor als de bloem die de lk vastheeft. De lk laat de bloem draaien De lk legt de bloem op de grond De lk houdt de bloem boven zijn hoofd vast De lk gooit de bloem en vangt hem weer op De lk trekt een blaadje uit De lk trekt nog een blaadje uit De lk trekt alle blaadjes uit De lk trekt het steeltje uit de bloem De lk gaat met zijn voeten op de rest van de bloem staan De lk springt op de rest van de bloem De lk veegt alles terug samen De lk raapt alles terug op De lk legt alles van de bloem in zijn handpalmen De lk blaast alles uit zijn handpalmen weg

LESFASE 2: Media, leermiddelen: muziek, bloem Werkvorm: klassikaal verspreid in beweging Organisatie:

De lln blijven verspreid staan. Er wordt een andere opdracht gegeven door de lk.

16

6’


LESDOELEN De lln bewegen enthousiast op de muziek De lln verwerft inzicht in eigen creativiteit De lln leven zich in volgens de opdracht

LEERINHOUD

WERKVORMEN/MEDIA, LEERMIDDELEN/ORGANISATIE

LESFASE 3: zware koffer De lln beelden zich in dat ze allemaal een zware koffer dragen. De lk geeft verdere opdrachten. De lln lopen vrij in de zaal met hun zware koffer (de lln dragen het op allemaal verschillende manieren) De lln zetten hun zware koffer neer De lln gaan op hun koffer gaan zitten De lln verslepen hun zware koffer De lln proberen hun zware koffer op te heffen De lln doen de koffer open De lln halen al het materiaal uit de koffer De lln kruipen zelf in de koffer De lln voelen aan alle randen van de koffer De lln kruipen uit de koffer De lln vullen de koffer weer met al het materiaal die ze eruit haalden De lln verslapen hun koffer naar een andere plaats De lln duwen hun koffer vooruit De lln gaan op hun koffer staan De lln springen van hun koffer De lln heffen hun koffer op De lln gooien hun koffer weg

LESFASE 3: Media, leermiddelen: muziek Werkvorm: klassikaal verspreid in beweging Organisatie:

TIJD 10’

De lln blijven verspreid in de ruimte voor de volgende oefening.

Lesafsluiting De lln leven zicht in naargelang de locatie De lln leven zich in De lln verwerft inzicht in eigen creativiteit

Media, leermiddelen: kaartjes met locaties Een locatie met geluid De lln bewegen vrij in de ruimte. De lk laat een kaartje zien met daarop Werkvorm: klassikaal verspreid in beweging een locatie. De lln maken geluiden die bij de locatie passen. Het doel is de locatie te ondersteunen met een soundtrack en niet om het meest lawaai maken. Locaties: -

17

Jungle Ziekenhuis Klaslokaal Boerderij Sporthal Strand Kermis Restaurant Dierentuin Spookhuis Woestijn Skigebied

Organisatie:

10’


LESDOELEN

LESBEGIN

18

LEERINHOUD

WERKVORMEN/MEDIA, LEERMIDDELEN/ORGANISATIE

LESKERN

LESEINDE

TIJD


BIJLAGE: locatiekaartjes

Jungle Ziekenhuis Klaslokaal Boerderij Sporthal Strand Kermis Restaurant Dierentuin Spookhuis Woestijn Skigebied 19


Reflectie op de lesvoorbereiding (na het geven van de les)

Na elke les zoek je een antwoord op de vraag: ‘Hoe kan ik uit de ervaringen van deze les een volgende les nog beter voorbereiden?’  Duid met groen in de lesvoorbereiding aan waarover je het meest tevreden bent.  Duid met geel in de lesvoorbereiding aan waarover je het minst tevreden bent. Deze reflectie kan aan bod komen tijdens een gesprek met je vakmentor of stagebegeleider.

20


Lesvoorbereiding Naam

Simon Dobbelaere, Ziggy ELoot, Brent Meulebrouck en Stiene Holvoet

Onderwijsvakken

LO-BR

Academiejaar

2016-2017

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Kattenberg 9, BE-9000 Gent Tel. 09 234 82 70 - Fax 09 234 80 03 E-mail: praktijkcoordinatie.oso@arteveldehs.be

Stageschool

Stageles

Naam

Sint-Jutemuscollege

Datum

13/10/16

Gemeente

Reetveerdegem

Vak

LO: Ritmiek

Naam vakmentor

Dries Van Hulle

Lesonderwerp

Dansexpressie thema BOS

Graad, afdeling‌

Middelbaar Onderwijs

Lesuur

Leerjaar

1e graad 2e jaar A-stroom

Aantal lln

22

Lokaal

van

11u15 tot 12u05

Sportzaal 1

Beginsituatie Leerling

De leerlingen hebben dit jaar hun eerste lessen dansexpressie.

Klasgroep

Groepsdynamisch: het is een heterogene groep bestaande uit jongens en meisjes met dezelfde leeftijd maar het niveau van bewegen kan sterk verschillen van persoon tot persoon, er zitten goede bewegers tussen maar ook minder goede Inhoudsgebonden: de leerlingen durven hen expressief te gedragen.

Schoolse en/of situationele gegevens

De sportzaal is vrij recent gebouwd en ook al het materiaal is nieuw en veilig.

Bronnen Bibliografie Barten, D. (2016, december 15). Gratis materiaal. Opgehaald van dramadatabase: http://www.dramadatabase.nl/wpcontent/uploads/2012/10/DramaDatabase-Gratis-materiaal.pdf begeleidingsdienst, P. (2015). Leerplan secundair onderwijs. Brussel: Huis van het GO! .

21

Bijlagen


LESONDERWERP: dansexpressie thema BOS LEERPLANDOEL(EN)

Persoonsdoelen: ZC en SF: 2. ervaart bewegingsvreugde in verschillende bewegingssituaties. 7. leeft door de leerkracht opgestelde afspraken, oefen- en spelregels na. 17. schat het eigen functioneren binnen bewegingssituaties juist in en kan dit ook benoemen aan de hand van vooraf bepaalde criteria. Inhoudsdoelen Dans en expressie: MC: 43. past de chronologie van de uit te voeren opdrachten toe. 122. voert eenvoudige bewegingen op een maatstructuur uit. 123. voert verschillende basisbewegingen uit één dansvorm uit. GVL: 23. kent het belang van opwarming voor en tot rust komen na een fysieke activiteit en past dit toe.

VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN (enkel voor het secundair onderwijs) Verplicht: VOET uit leren leren: Indien van toepassing: VOET ICT (enkel voor de eerste graad), VOET TTV (enkel voor de tweede en derde graad ASO), VOET uit de stam, VOET uit context(en):

LEERGEBIEDOVERSCHRIJDENDE THEMA’S (enkel voor het basisonderwijs:ICT, leren leren, sociale vaardigheden)

22


LESDOELEN

LEERINHOUD

WERKVORMEN/MEDIA, LEERMIDDELEN/ORGANISATIE

TIJD

Lesbegin De lln kunnen reageren op een auditieve prikkel De lln hebben gevoel voor ritme

Instap: opwarming De lln lopen door elkaar in de zaal. De muziek speelt. Wanneer de muziek stopt met spelen moeten alle lln blijven staan en een leuke houding aannemen. Ze staan als een standbeeld. Wanneer de muziek opnieuw begint te spelen mogen ze weer bewegen en vrij rond bewegen in de zaal. De lln proberen zo origineel mogelijk te zijn. Door naar elkaar te kijken kunnen ze inspiratie opdoen.

Media, leermiddelen: muziek Werkvorm: frontkring Organisatie:

5’

De lln verspreiden zich voldoende in de zaal.

Lesuitwerking De lln bewegen enthousiast op de muziek De lln verwerft inzicht in eigen creativiteit De lln durven expressief bewegen De lln durven zich inleven

LESFASE 1: levensverloop van een boom De lk vraagt hoe een boom ontstaat. De lln zoeken naar het begin van het levensverloop van een boom. Zo komen ze uit bij een zaadje. Ze beelden het verhaal van de lk uit. Ze interpreteren het elk op hun eigen manier. De lk vertelt: Jullie zijn het zaadje. Jullie worden later een grote mooie boom. Nu worden jullie door de boswachter in de grond gestoken. Jullie krijgen water van de boswachter. Jullie zwemmen echt in het water. Zoveel krijgen jullie er. Het wordt lente en er komen kleine steeltjes uit het zaadje. Het topje van jullie steeltje komt uit de grond en jullie voelen voor het eerst het zonlicht. Door de zon ga je sneller groeien. Jullie worden groter en sterker. Jullie krijgen kleine takjes. De kleine takjes wiebelen in de wind. De kleine takjes krijgen blaadjes. De blaadjes rollen open. De wind waait heel hard en de boom begint de wiebelen de takken kraken en sommige blaadjes waaien weg. Er komt een

23

LESFASE 1: Media, leermiddelen: muziek Werkvorm: klassikaal verspreid in beweging

Organisatie:

5’


LESDOELEN

LEERINHOUD

WERKVORMEN/MEDIA, LEERMIDDELEN/ORGANISATIE

TIJD

storm. De wind blijft harder en harder waaien. De wortels beginnen los te komen. Er komt een hele harde windstoot en de boom begint te kraken. Hij valt om.

De lln kunnen hun gevoelens uiten De lln leven zich in De lln gebruiken hun verbeelding

LESFASE 2: gevoelensbos De lln wandelen door elkaar in de ruimte. In hun verbeelding wandelen ze in een bos.1 regel: er wordt niet gepraat. De lk vertelt een verhaal. De lln voelen het verhaal aan, beelden alles uit wat ze kunnen en uiten hun gevoelens. De lk vertelt: Je bent helemaal alleen in het bos en geniet van het zonnetje dat door de bomen schijnt. Je wil kijken naar de zon maar je wordt helemaal verblind. Je kijkt weg en ziet allemaal zwarte vlekken. Je kan niet helemaal recht lopen. De zwarte vlekken trekken weg en je voelt je vrolijk. Na al die uren op de schoolbanken ben je blij om door het bos te wandelen. Het is een koude dag, maar de zon doet haar best om je op te warmen. Je luistert naar de vogels en plots zie je voor je neus een hert over het bospad springen. Je mond valt open van verbazing! Je hebt nog nooit van zo dichtbij een hert gezien. Het wordt al wat donker in het bos en je voelt je niet meer zo op je gemak. Je begint schichtig rond te kijken, je voelt je bekeken van alle kanten. Je wandelt verder want je wil het bos verlaten. Je voelt iets vallen op je haar en je wrijft met je hand over je hoofd. Oh neen, een vogelstront! Je probeert die vieze vogelstront uit je haar te wrijven met je mouw. Het lukt amper. Je vindt het vies! Je kijkt bedroefd naar je mouw, want die is nu ook nog eens vuil. Je komt een plas water tegen en kuist je mouw af. Nu ben je toch weeral een beetje gelukkiger. Je zet terug je glimlach op en loopt verder het donkere bos in. Je was even vergeten dat je bang was, maar dat gevoel komt nu terug. Je begint volledig over je toeren te geraken. Je bent heel onrustig. Je begint te lopen. Tussen de bomen slalommen, over takken springen, onder laaghangende takken kruipen‌. En dan plots, daar! Je ziet het einde van het bos! Je bent

24

De lln zijn nu zelf de bomen geweest. Nu gaan ze zelf wandelen door het bos met de volgende oefening. LESFASE 2: Media, leermiddelen: muziek Werkvorm: klassikaal verspreid in beweging Organisatie:

10’


LESDOELEN

LEERINHOUD

WERKVORMEN/MEDIA, LEERMIDDELEN/ORGANISATIE

TIJD

opgelucht! Je wordt rustig, je voelt je goed. Je hebt het gehaald. De lln en de lk gaan in een frontkring staan voor de volgende opdracht.

De lln leven zich in De lln gebruiken hun eigen fantasie de lln proberen snel te reageren en eigen interpretaie toe te veogen

LESFASE 3: cadeau geven De lln en de lk staan in een frontkring. De lk wijst een lln aan. Hij loopt met een denkbeeldig cadeau naar een medeleerling. Hij geeft het af en zegt: ‘Van harte gefeliciteerd.’ De lln die het cadeau krijgt vraagt: ‘Wat is het?’ Waarop de lln antwoord met een zelfverzonnen woord: ‘Het is een Krebappel.’ De jarige begrijpt het woord. Hij gebruikt onmiddellijk het cadeau. De andere lln raden wat hij gekregen heeft.

LESFASE 3: Media, leermiddelen: muziek, bloem Werkvorm: klassikaal verspreid in beweging Organisatie:

8’

De lln mogen zich weer verspreiden in de zaal. De lln leven zich in De lln gebruiken grote bewegingen

LESFASE 4: natuurwandeling De lln bewegen vrij in de ruimte. Ze mogen geen contact maken met elkaar. Er worden natuurfenomenen gegeven met achtergrondgeluiden. De lln passen hun bewegingen aan. -

LESFASE 4: Media, leermiddelen: muziek Werkvorm: klassikaal verspreid in beweging Organisatie:

Bos Rivier Jungle Regenbui Strand Moeras Woestijn Schemering Drijfzand Lava Sneeuw Wind Storm Overstroming De lk verdeeld de lln in 2 groepen van 5 en 3 groepen van 4. Ze krijgen een stapel kaartjes met daarop een locatie.

25

5’


LESDOELEN

LEERINHOUD

WERKVORMEN/MEDIA, LEERMIDDELEN/ORGANISATIE

TIJD

Lesafsluiting De lln leven zich in De lln maken grote bewegingen De lln houden het uitbeelden vol

Raad de locatie De lln krijgen per groep 40 locaties op kleine kaartjes. Elk om de beurt beeld iemand van de groep een locatie zo goed mogelijk uit. De rest van de groep probeert de locatie te raden. Wanneer een locatie niet geraden kan worden. Dan steken de lln hem terug langs onder.

Media, leermiddelen: Werkvorm: klassikaal verspreid in beweging Organisatie:

Wanneer de lln klaar zijn of wanneer de tijd op is geven de lln alle kaartjes terug aan de lk. Daarna mogen ze zich omkleden.

26

10’


LESBEGIN

27

LESKERN

LESEINDE


BIJLAGE: locatiekaartjes

Ikea Pedicure Gemeentehuis Schuilkelder OnderzeeĂŤr Ruimtestation Kermis Bejaardentehuis Zandbak Bibliotheek Boerderij Baven Jungle 28


Bank In de hemel Voetbalstadion Restaurant Tandarts Moeras Vissersboot Sporthal Theater Wachtkamer Sauna Speeltuin McDonald’s Circus 29


Tankstation Supermarkt Strand Vliegtuig Gymzaal Moskee Ziekenhuis Manege Filmset Concert Auditieruimte Reisbureau Kerstmarkt

30


Reflectie op de lesvoorbereiding (na het geven van de les) Na elke les zoek je een antwoord op de vraag: ‘Hoe kan ik uit de ervaringen van deze les een volgende les nog beter voorbereiden?’  Duid met groen in de lesvoorbereiding aan waarover je het meest tevreden bent.  Duid met geel in de lesvoorbereiding aan waarover je het minst tevreden bent. Deze reflectie kan aan bod komen tijdens een gesprek met je vakmentor of stagebegeleider.

31


Lesvoorbereiding Naam

Simon Dobbelaere, Ziggy ELoot, Brent Meulebrouck en Stiene Holvoet

Onderwijsvakken

LO-BR

Academiejaar

2016-2017

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Kattenberg 9, BE-9000 Gent Tel. 09 234 82 70 - Fax 09 234 80 03 E-mail: praktijkcoordinatie.oso@arteveldehs.be

Stageschool

Stageles

Naam

Sint-Jutemuscollege

Datum

18/10/16

Gemeente

Reetveerdegem

Vak

LO: Ritmiek

Naam vakmentor

Dries Van Hulle

Lesonderwerp

Wie, wat en toveren. Uitleg en voorbereiden evaluatie.

Graad, afdeling‌

Middelbaar Onderwijs

Lesuur

Leerjaar

1e graad 2e jaar A-stroom

Aantal lln

22

Lokaal

van

11u15 tot 12u05

Danszaal

Beginsituatie Leerling

De leerlingen hebben dit jaar hun eerste lessen dansexpressie.

Klasgroep

Groepsdynamisch: het is een heterogene groep bestaande uit jongens en meisjes met dezelfde leeftijd maar het niveau van bewegen kan sterk verschillen van persoon tot persoon, er zitten goede bewegers tussen maar ook minder goede Inhoudsgebonden: de leerlingen durven hen expressief te gedragen.

Schoolse en/of situationele gegevens

De sportzaal is vrij recent gebouwd en ook al het materiaal is nieuw en veilig.

Bronnen Bibliografie Barten, D. (2016, december 15). Gratis materiaal. Opgehaald van dramadatabase: http://www.dramadatabase.nl/wpcontent/uploads/2012/10/DramaDatabase-Gratis-materiaal.pdf begeleidingsdienst, P. (2015). Leerplan secundair onderwijs. Brussel: Huis van het GO! .

32

Bijlagen


LESONDERWERP: Wie, wat en toveren. Uitleg en voorbereiden evaluatie LEERPLANDOEL(EN)

Persoonsdoelen: ZC en SF: 3. ervaart bewegingsvreugde in verschillende bewegingssituaties. 7. leeft door de leerkracht opgestelde afspraken, oefen- en spelregels na. 17. schat het eigen functioneren binnen bewegingssituaties juist in en kan dit ook benoemen aan de hand van vooraf bepaalde criteria. Inhoudsdoelen Dans en expressie: MC: 43. past de chronologie van de uit te voeren opdrachten toe. 122. voert eenvoudige bewegingen op een maatstructuur uit. 123. voert verschillende basisbewegingen uit één dansvorm uit. GVL: 23. kent het belang van opwarming voor en tot rust komen na een fysieke activiteit en past dit toe.

VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN (enkel voor het secundair onderwijs) Verplicht: VOET uit leren leren: Indien van toepassing: VOET ICT (enkel voor de eerste graad), VOET TTV (enkel voor de tweede en derde graad ASO), VOET uit de stam, VOET uit context(en):

LEERGEBIEDOVERSCHRIJDENDE THEMA’S (enkel voor het basisonderwijs:ICT, leren leren, sociale vaardigheden)

33


LESDOELEN

WERKVORMEN/MEDIA, LEERMIDDELEN/ORGANISATIE

LEERINHOUD

TIJD

Lesbegin Cardiovasculaire prikkeling, de lln kunnen reageren op een auditieve prikkel, ritmegevoel

Instap: opwarming Er staan evenveel stoelen als leerlingen in een kring. De lln bewegen vrij door de zaal. Hun bewegingen zijn groot. Wanneer de muziek stopt moet iedereen op de stoelen zitten. Niemand mag de grond raken. Wanneer de muziek weer speelt, lopen de lln weer rond. De lk neemt ondertussen enkele stoelen uit de kring. Wanneer de muziek weer stopt, proberen alle lln terug op de stoelen plaats te nemen zonder dat iemand met een lichaamsdeel de grond raakt. Zo gaat het door. Hoeveel stoelen blijven er over totdat iemand de grond raakt?

Media, leermiddelen: muziek, 22 stoelen Werkvorm: klassikaal verspreid in beweging Organisatie:

8’

De lln plaatsen de stoelen tegen de muur. Ze verspreiden zich vrij in de ruimte voor de volgende oefening.

Lesuitwerking De lln bewegen enthousiast op de muziek De lln verwerft inzicht in eigen creativiteit Ritmegevoel creëren De lln durven expressief bewegen De lln leren volhouden De leren dansen met materiaal

34

LESFASE 1: uitbeelden wat je hoort of ziet De lln bewegen vrij in de ruimte op muziek. De lk zegt hoe ze zich moeten voortbewegen. Zo klein mogelijk Zo groot mogelijk Zo dik mogelijk Achterwaarts Met een zware blok aan je rechtervoet Met een zware rugzak Als een ruiter Als een pastoor Op je tenen Op je hielen Op handen en voeten Op knieën Boos Blij

LESFASE 1: Media, leermiddelen: muziek, kranten Werkvorm: klassikaal verspreid in beweging

Organisatie:

10’


LESDOELEN

LEERINHOUD -

WERKVORMEN/MEDIA, LEERMIDDELEN/ORGANISATIE

TIJD

Droevig Als een baby Als een clown Als een dronkaard Als een hond Als een oudere persoon Als een flamingo Als een vis Als een boom Als een auto Als een trein Als een koets Als een tractor Geschrokken

De lln maken een frontkring voor de volgende opdracht. De lln spreken hun fantasie aan De lln durven grote bewegingen maken

LESFASE 2: toverspreuken De lln en lk staan in een frontkring. Een lln spreekt een zelfbedachte toverspreuk uit met als doel iemand anders in de kring te betoveren. De spreuk bevat altijd een beweging en een klank. Vervolgens komt de uitverwerking van de spreuk. De betoverde persoon voert een expressieve beweging uit of werkt met klanken. De betoverde persoon mag kiezen dat zijn betovering is. Dit wordt even uitgevoerd. Degene die betoverd is geweest wordt dan tovenaar en betoverd iemand anders.

LESFASE 2: Media, leermiddelen: muziek Werkvorm: frontkring Organisatie:

De lk verdeeld de lln in 2 groepen van 5 lln en 2 groepen van 6 lln. In deze groepen gaan de lln een dansexpressie maken en de laatste les tonen.

Lesafsluiting 35

5’


LESDOELEN De lln kunnen samenwerken De lln kunnen zich inleven De lln hebben aandach voor de uitvoering van anderen

LEERINHOUD Werken in groep aan dansexpressie in thema De lk legt uit dat ze de volgende les evaluatie hebben. De lln moeten zelf een thema aanbrengen of een thema kiezen die de lk voorstelt. Ze moeten over dat thema een dansexpressie maken. De lln krijgen tijd om te bespreken wat ze willen uitvoeren. Ze kunnen brainstormen over welke materialen ze willen gebruiken en hoe ze hun thema gaan aanpassen. De lln weten ondertussen al goed wat dansexpressie is. Ze kregen 3 lessen met voorbeelden. De dansexpressie van de lln duurt tussen de 3 en de 5 minuten. De lln gebruiken hun eigen interpretatie van het onderwerp dat zij verkiezen. De muziekkeuze staat vrij. De lln krijgen per groep een evaluatieblad. Zo kunnen ze zien wat van hen verwacht wordt tegen de volgende les. Ze kunnen zo ook de elementen zien waar de lk op zal letten. Thema’s die ze kunnen kiezen bij de lk: Dierentuin Pretpark Vogels School Seizoenen Fantasie Ochtendroutine Reizen met de trein Sport Kindertijd Robots Continenten Oceaan Culturen/volkeren

36

WERKVORMEN/MEDIA, LEERMIDDELEN/ORGANISATIE Media, leermiddelen: Werkvorm: in groep Organisatie:

Na 20 minuten overleggen en uitproberen. De lln mogen zich gaan omkleden. Het evaluatieblad mogen ze meenemen naar huis. Ze kunnen nog wat verder denken indien nodig en rekening houden met de aandachtspunten.

TIJD 20’


LESBEGIN

37

LESKERN

LESEINDE


Reflectie op de lesvoorbereiding (na het geven van de les) Na elke les zoek je een antwoord op de vraag: ‘Hoe kan ik uit de ervaringen van deze les een volgende les nog beter voorbereiden?’  Duid met groen in de lesvoorbereiding aan waarover je het meest tevreden bent.  Duid met geel in de lesvoorbereiding aan waarover je het minst tevreden bent. Deze reflectie kan aan bod komen tijdens een gesprek met je vakmentor of stagebegeleider.

38


Lesvoorbereiding Naam

Simon Dobbelaere, Ziggy ELoot, Brent Meulebrouck en Stiene Holvoet

Onderwijsvakken

LO-BR

Academiejaar

2016-2017

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Kattenberg 9, BE-9000 Gent Tel. 09 234 82 70 - Fax 09 234 80 03 E-mail: praktijkcoordinatie.oso@arteveldehs.be

Stageschool

Stageles

Naam

Sint-Jutemuscollege

Datum

20/10/16

Gemeente

Reetveerdegem

Vak

LO: Ritmiek

Naam vakmentor

Dries Van Hulle

Lesonderwerp

Dansexpressie evaluatie

Graad, afdeling‌

Middelbaar Onderwijs

Lesuur

Leerjaar

1e graad 2e jaar A-stroom

Aantal lln

22

Lokaal

van

11u15 tot 12u05

Sportzaal 1

Beginsituatie Leerling

De leerlingen hebben dit jaar hun eerste lessen dansexpressie.

Klasgroep

Groepsdynamisch: het is een heterogene groep bestaande uit jongens en meisjes met dezelfde leeftijd maar het niveau van bewegen kan sterk verschillen van persoon tot persoon, er zitten goede bewegers tussen maar ook minder goede Inhoudsgebonden: de leerlingen durven hen expressief te gedragen.

Schoolse en/of situationele gegevens

De sportzaal is vrij recent gebouwd en ook al het materiaal is nieuw en veilig.

Bronnen

Bijlagen Evaluatie dansexpressie

Bibliografie Barten, D. (2016, december 15). Gratis materiaal. Opgehaald van dramadatabase: http://www.dramadatabase.nl/wpcontent/uploads/2012/10/DramaDatabase-Gratis-materiaal.pdf begeleidingsdienst, P. (2015). Leerplan secundair onderwijs. Brussel: Huis van het GO! .

39


LESONDERWERP: dansexpressie evaluatie LEERPLANDOEL(EN)

Persoonsdoelen: ZC en SF: 4. ervaart bewegingsvreugde in verschillende bewegingssituaties. 7. leeft door de leerkracht opgestelde afspraken, oefen- en spelregels na. 17. schat het eigen functioneren binnen bewegingssituaties juist in en kan dit ook benoemen aan de hand van vooraf bepaalde criteria. Inhoudsdoelen Dans en expressie: MC: 43. past de chronologie van de uit te voeren opdrachten toe. 122. voert eenvoudige bewegingen op een maatstructuur uit. 123. voert verschillende basisbewegingen uit één dansvorm uit. GVL: 23. kent het belang van opwarming voor en tot rust komen na een fysieke activiteit en past dit toe.

VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN (enkel voor het secundair onderwijs) Verplicht: VOET uit leren leren: Indien van toepassing: VOET ICT (enkel voor de eerste graad), VOET TTV (enkel voor de tweede en derde graad ASO), VOET uit de stam, VOET uit context(en):

LEERGEBIEDOVERSCHRIJDENDE THEMA’S (enkel voor het basisonderwijs:ICT, leren leren, sociale vaardigheden)

40


LESDOELEN

WERKVORMEN/MEDIA, LEERMIDDELEN/ORGANISATIE

LEERINHOUD

TIJD

Lesbegin De lln werken samen De lln kunnen omgaan met tijd De lln kunnen creatief omgaan met een thema De lln durven dingen uitproberen

Instap: opwarming De lln krijgen tijd om verder te werken aan hun expressieve dans. De lk loopt rond en helpt waar nodig.

Media, leermiddelen: Werkvorm: klassikaal verspreid in beweging Organisatie:

20’

Na 20 minuten roept de lk de lln samen. De lln halen pen en papier om zaken te noteren over de andere dansjes. De lk zegt een klasnummer. Het groepje met de persoon met de afgeroepen klasnummer moet beginnen.

Lesuitwerking De lln bewegen enthousiast op de muziek De lln verwerven inzicht in eigen creativiteit Ritmegevoel creëren De lln durven expressief bewegen De lln leren volhouden (De leren dansen met materiaal) De lln hebben aandach voor de uitvoering van anderen

LESFASE 1: evaluatie dansexpressie De lln komen per groep naar voor. De rest van de lln zit tegen de muur om te kijken. De lk gebruikt dezelfde checklist als die de lln kregen. De lk schrijft de namen van de groep op. Hij let op de aandachtspunten op de fiche. De lln die kijken nemen pen en papier. Zij noteren de namen van de groep. Ook zij schrijven hun algemene indruk op. Was het creatief? Was het goed gevonden? Spectaculaire dingen? Dingen die opvielen? De lln geven hun blaadjes af op het einde van de les. De lk leest de commentaren na.

LESFASE 1: Media, leermiddelen: evaluatiefiches, pen, papier Werkvorm: klassikaal verspreid in beweging

Organisatie:

41

20’


LESDOELEN

LEERINHOUD

WERKVORMEN/MEDIA, LEERMIDDELEN/ORGANISATIE

De lk geeft zijn globale indruk mee met de groep. De lln mogen zich omkleden.

42

TIJD


Namen groepsleden: ........................................................... ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. Klas: .....................................................................................

Evaluatie dansexpressie. EVALUATIECRITERIA GROEP Duidelijk thema Alle leden doen actief mee Interactie Amuserend Creativiteit Muziek Duur: tussen 3 en 5 minuten Opmerking:

43

HEEL GOED

GOED

MINDER GOED


NAAM: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… EVALUATIECRITERIA INDIVIDUEEL Inleving

HEEL GOED

GOED

MINDER GOED

Grote bewegingen Mimiek Plezierbeleving NAAM: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… EVALUATIECRITERIA INDIVIDUEEL Inleving

HEEL GOED

GOED

MINDER GOED

Grote bewegingen Mimiek Plezierbeleving NAAM: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… EVALUATIECRITERIA INDIVIDUEEL Inleving

HEEL GOED

GOED

MINDER GOED

Grote bewegingen Mimiek Plezierbeleving NAAM: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… EVALUATIECRITERIA INDIVIDUEEL Inleving

HEEL GOED

GOED

MINDER GOED

Grote bewegingen Mimiek Plezierbeleving NAAM: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… EVALUATIECRITERIA INDIVIDUEEL Inleving

HEEL GOED

GOED

MINDER GOED

Grote bewegingen Mimiek Plezierbeleving 44

NAAM: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… EVALUATIECRITERIA INDIVIDUEEL HEEL GOED GOED MINDER GOED


LESBEGIN

45

LESKERN

LESEINDE


Reflectie op de lesvoorbereiding (na het geven van de les) Na elke les zoek je een antwoord op de vraag: ‘Hoe kan ik uit de ervaringen van deze les een volgende les nog beter voorbereiden?’  Duid met groen in de lesvoorbereiding aan waarover je het meest tevreden bent.  Duid met geel in de lesvoorbereiding aan waarover je het minst tevreden bent. Deze reflectie kan aan bod komen tijdens een gesprek met je vakmentor of stagebegeleider.

46


Lesvoorbereiding Naam

Simon Dobbelaere, Ziggy Eloot, Stiene Holvoet en Brent Meulebrouck

Onderwijsvakken

LO BR

Academiejaar

2016-2017

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Kattenberg 9, BE-9000 Gent Tel. 09 234 82 70 - Fax 09 234 80 03 E-mail: praktijkcoordinatie.oso@arteveldehs.be

Stageschool

Stageles

Naam

Sint- Jutemuscollege

Datum

18/10/16

Gemeente

Reetveerdegem

Vak

Lichamelijke Opvoeding

Naam vakmentor

Dries Van Hulle

Lesonderwerp

Doelspelen: basketbal: dribbelen met richtingsverandering en passen in beweging

Graad, afdeling‌

Middelbaar Onderwijs

Lesuur

van

Leerjaar

1e graad 2e jaar A-stroom

Lokaal

Sportzaal 1

Aantal lln

22

11u15

Tot 12u05

Beginsituatie Leerling Klasgroep

De leerlingen hebben in het eerste jaar al kennisgemaakt met de basis van basketbal. Hun kennis en vaardigheden moeten wel verbeterd worden om op het niveau van het tweede jaar te komen. Groepsdynamisch: het is een heterogene groep bestaande uit jongens en meisjes met dezelfde leeftijd maar het niveau van bewegen kan sterk verschillen van persoon tot persoon, er zitten goede bewegers tussen maar ook minder goede Inhoudsgebonden: de leerlingen kunnen dribbelen in een rechte lijn en al stilstaand naar elkaar passen over een afstand van +- 5 meter.

Schoolse en/of situationele gegevens

De sportzaal is vrij recent gebouwd en ook al het materiaal is nieuw en veilig. Er zijn voldoende basketbalringen aanwezig om de leerlingen verspreid en actief te laten deelnemen aan de les.

Bronnen

Bijlagen

Arendt, P. (1998, september 17). Basketball. Opgeroepen op december 15, 2016, van Restena: http://w3.restena.lu/primaire/schouweiler/lasep/Basket/la_broschur.htm Hull, L. (2013, maart 16). Basketball passing drills. Opgeroepen op december 15, 2016, van Inspirational Basketball: http://inspirationalbasketball.com/passing-basketball-drills/ Jenzer. (2010, januari 12). Jenzer balsporten. Opgeroepen op november 2, 2016, van Bloggen: http://www.bloggen.be/jenzer_balsporten/ Onbekend. (2016). Basketbaloefeningen. Opgeroepen op december 19, 2016, van

Bijlage 1. Inventaris Bijlage 2. Kijkwijzer Dribbel Bijlage 3. Kijkwijzer Passen (borstpass)

47


LESONDERWERP: dribbelen met richtingsverandering en passen in beweging LEERPLANDOEL(EN) Inhoudsgebonden: Verschillende rollen vervullen binnen spelsituaties (21) − aanvaller, verdediger, kapitein, coach, scheidsrechter, tornooileider, observator … (zie 3.8.4. Samen werkend leren en zelfstandig leren). Binnen verantwoorde, milieuvriendelijke omstandigheden deelnemen aan bewegingsactiviteiten in de natuur (24) Spelen volgens afgesproken en aangepaste regels (20) • spelvormen met/zonder scheidsrechter − kennis van elementaire reglementen − plezier hebben met respect voor aangepaste regels en afspraken Deelnemen aan een vorm van doelspel (19) • in meerderheidssituaties tot samenspel en doelen komen volgens aangepaste/afgesproken regels − mogelijkheden van andere spelers respecteren • speltypische kettingbewegingen toepassen: ‘als - dan' en ‘voor - tijdens - na’ − op gecontroleerde wijze met de bal omgaan − een bal toespelen en ontvangen − zich verplaatsen met een bal en een doelpoging ondernemen − zich vrijlopen − een pas geven naar een vrijstaande speler − positie innemen tussen man en doel, zonder de bal uit het oog te verliezen

Persoonsgebonden:

• concreet vertaald naar doelspelen • met aandacht voor – verantwoord en veilig bewegen (zie 3.5 Veiligheid); – zelfstandig werken en reflecteren over bewegen (zie 3.8 Didactische wenken); – taalgebruik (zie 3.9 LO en taalbeleid); – transfer naar nieuwe bewegingssituaties binnen de doelspelen (zie 4.1 Leerplandoelen voor alle bewegingsgebieden, competentieleren ontwikkelen).

VAKGEBONDEN EINDTERMEN EN ONTWIKKELINGSDOELEN (indien geen leerplan voorhanden)

48


LESDOELEN

LEERINHOUD

WERKVORMEN/MEDIA, LEERMIDDELEN/ORGANISATIE

TIJD

Lesbegin OPWARMING: Tikspel Speluitleg: Iedereen heeft een bal en loopt in het vierkant. 2 mensen hebben geen bal. Die proberen de bal van de andere persoon buiten te tikken. Is je bal buiten dan ga je hem halen, dribbel je naar doel en probeer je te doelen. Ongeacht hij er in zit of niet, je doelt maar 1 keer. Heb je een poging gedaan keer je terug en voeg je je terug bij de groep.

Media, leermiddelen:  20 basketballen  4 kegels Werkvorm: klassikaal in beweging Organisatie:

10 min

Spelregles:  Niet trappen op de bal  Niet slaan maar tikken tegen de bal  Niet slaan op personen

Overgang: de LK blaast op het fluitje, vraagt de aandacht van de LLN en legt de volgende oefeningen uit

Lesuitwerking LESFASE 1: Dribbelen slalom De leerlingen kunnen op een juiste manier dribbelen. De leerlingen kunnen de aandachtspunten van een goede dribbel opnoemen. De leerlingen kunnen een demo geven van een correcte dribbel.

De leerlingen staan opgesteld in 5 rijen met elk 5 kegels voor hen. Om de beurt dribbelen ze met de voorkeurshand tussen de kegels door. Wanneer de eerste aan de tweede kegel is vertrekt de volgende. Variaties:  Enkel niet-voorkeurshand  Afwisselend linker- en rechterhand  In looppas  Lichaam loodrecht op looprichting houden Aandachtspunten:  Vingers spreiden  Duwen op de bal, niet slaan  Bal volgen met de hand (opwaarts en neerwaarts)

49

LESFASE 1: Media, leermiddelen: instructie met kijkwijzer + demo  25 kegels  10 basketballen Kijkwijzer dribbel Werkvorm: Organisatie:

5 min


LESDOELEN

LEERINHOUD  

WERKVORMEN/MEDIA, LEERMIDDELEN/ORGANISATIE

TIJD

Bal naast of voor het lichaam houden Bal op heuphoogte naar beneden duwen

Overgang: de LK blaast op het fluitje, vraagt de aandacht van de LLN en legt de volgende oefeningen uit

LESFASE 2: schaduwbal De leerlingen kunnen op een juiste manier dribbelen (met richtingsverandering).

Speluitleg: Iedereen heeft een bal. We komen per twee achter elkaar staan. de eerste persoon dribbelt door de zaal en de tweede persoon loopt erachter en imiteert de eerste. Na twee minuten wisselen de twee om.

LESFASE 2: Media, leermiddelen:  11 basketballen Werkvorm: klassikaal in beweging Organisatie:

Spelregels:  De leider behoudt het overzicht zodat de duo’s niet op elkaar botsen  De oefening wordt in looppas uitgevoerd  De tweede blijft achter de eerste, niet ernaast

Overgang: de LK blaast op het fluitje, vraagt de aandacht van de LLN en legt de volgende oefeningen uit

50

5 min


LESDOELEN

De leerlingen kunnen een correcte borstpas uitvoeren. De leerlingen kunnen de aandachtspunten van een borstpass opnoemen.

LEERINHOUD

WERKVORMEN/MEDIA, LEERMIDDELEN/ORGANISATIE

LESFASE 3: Passen (borstpass)

LESFASE 3:

De leerlingen zijn opgedeeld in duo’s. Eén iemand van de twee heeft een bal de andere staat op een 10-tal meter recht tegenover hem vandaan. Diegene met de bal geeft een correcte borstpass naar zijn partner, die op zijn beurt de bal op dezelfde manier terugspeelt. Dit doen ze elk 5 keer. Ze moeten elkaar wijzen op fouten en deze ook verbeteren.

Media, leermiddelen: instructie met kijkwijzer + demo  11 basketballen  2 lijnen (op de grond van de sportzaal) Kijkwijzer borstpas Werkvorm: partnerwerk Organisatie:

De leerlingen kunnen een demo van een correcte borstpas uitvoeren.

TIJD 5 min

Overgang: de LK blaast op het fluitje, vraagt de aandacht van de LLN en legt de volgende oefeningen uit

De leerlingen kunnen een correcte borstpas uitvoeren in beweging.

51

LESFASE 3: Passen (borstpass)

LESFASE 4:

De oefening is gelijkaardig aan de vorige maar wordt in beweging uitgevoerd i.p.v. stilstaand. De duo’s lopen over naar de andere kant van de zaal maar geven passen naar elkaar in het overgaan. Telkens wanneer ze twee passen gezet hebben moeten ze de bal overpassen. Ze gaan dus goed de snelheid van hun partner moeten inschatten zodat de bal niet achter hen terechtkomt. In het terugkeren lopen ze elk langs de zijkant van de oefening zodat ze diegene die de oefening nog uitvoeren niet hinderen. Elk duo doet dit 5 keer maar wisselt wel telkens van kant.

Media, leermiddelen:  11 basketballen  4 kegels Werkvorm: in golven Organisatie:

5 min


LESDOELEN

LEERINHOUD

WERKVORMEN/MEDIA, LEERMIDDELEN/ORGANISATIE

TIJD

Overgang: de LK blaast op het fluitje, vraagt de aandacht van de LLN en legt de volgende oefeningen uit LESFASE 4: LESFASE 4: Dribbel en pass De leerlingen kunnen op een juiste manier dribbelen (met richtingsverandering). De leerlingen kunnen een correcte borstpas uitvoeren.

De leerlingen leggen een parcours af waarin er afwisselend gepast en gedribbeld moet worden. Het parcours bestaat uit een slalom van kegels en hoepels afgewisseld met open ruimtes van 5 en 10m waarover een borstpass gegeven moet worden. Bij de kegels is het de bedoeling dat er tussendoor geslalomd wordt terwijl er bij de hoepels er enkel doorgelopen moet worden. De groep wordt opgedeeld in twee en verspreid over 2 parcourtjes om de vlotheid te garanderen.

10 min Media, leermiddelen:  10 basketballen  10 hoepels  14 kegels Werkvorm: parcours Organisatie:

Overgang: de LK blaast op het fluitje, vraagt de aandacht van de LLN en legt de volgende oefeningen uit

52


LESDOELEN

LEERINHOUD

WERKVORMEN/MEDIA, LEERMIDDELEN/ORGANISATIE

TIJD

Lesafsluiting COOLING DOWN:

COOLING DOWN:

Als afsluiter mogen de lln elk één originele beweging bedenken met de Media, leermiddelen: basketbal, inoefenen en voortonen aan de rest van de klas. Hiervoor  22 basketballen krijgen ze 5min om te bedenken en te oefenen, daarna is het Werkvorm: verspreid in beweging showtime! Organisatie:

Bijlage 1. Inventaris van het te gebruiken materiaal: (soort materiaal + aantallen vermelden)   

53

25 kegels 22 basketballen 10 hoepels

10 min


Globale materiaalopstelling bij het begin van elke lesfase. Aantal leerlingen (ď ž) vermelden en legende noteren. Tekening van materiaal- en leerlingenopstelling bij de aanvang van de 3 lesfasen met legende (oriĂŤntering zaal moet overeenstemmen met tekening) Lesbegin Lesuitwerking Lesafsluiting

54


Legende:

Reflectie op de lesvoorbereiding (na het geven van de les) Na elke les zoek je een antwoord op de vraag: ‘Hoe kan ik uit de ervaringen van deze les een volgende les nog beter voorbereiden?’  Duid met groen in de lesvoorbereiding aan waarover je het meest tevreden bent.  Duid met geel in de lesvoorbereiding aan waarover je het minst tevreden bent. Deze reflectie kan aan bod komen tijdens een gesprek met je vakmentor of stagebegeleider.

55


Bijlage 2. Kijkwijzer dribbel

56


Bijlage 3. Kijkwijzer borstpass

57


Lesvoorbereiding Naam

Simon Dobbelaere, Ziggy Eloot, Stiene Holvoet en Brent Meulebrouck

Onderwijsvakken

LO BR

Academiejaar

2016-2017

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Kattenberg 9, BE-9000 Gent Tel. 09 234 82 70 - Fax 09 234 80 03 E-mail: praktijkcoordinatie.oso@arteveldehs.be

Stageschool

Stageles

Naam

Sint- Jutemuscollege

Datum

25/10/16

Gemeente

Reetveerdegem

Vak

Lichamelijke Opvoeding

Naam vakmentor

Dries Van Hulle

Lesonderwerp

Doelspelen: basketbal: doelpoging ondernemen, lay- up en setshot

Graad, afdeling‌

Middelbaar Onderwijs

Lesuur

van

Leerjaar

1e graad 2e jaar A-stroom

Lokaal

Sportzaal 1

Aantal lln

22

11u15

Tot 12u05

Beginsituatie Leerling Klasgroep

De leerlingen hebben in het eerste jaar al kennisgemaakt met de basis van basketbal. Hun kennis en vaardigheden moeten wel verbeterd worden om op het niveau van het tweede jaar te komen. Groepsdynamisch: het is een heterogene groep bestaande uit jongens en meisjes met dezelfde leeftijd maar het niveau van bewegen kan sterk verschillen van persoon tot persoon, er zitten goede bewegers tussen maar ook minder goede Inhoudsgebonden: de leerlingen kunnen dribbelen in een rechte lijn en al stilstaand naar elkaar passen over een afstand van +- 5 meter. Ze kunnen nog geen correcte doelpoging ondernemen.

Schoolse en/of situationele gegevens

De sportzaal is vrij recent gebouwd en ook al het materiaal is nieuw en veilig. Er zijn voldoende basketbalringen aanwezig om de leerlingen verspreid en actief te laten deelnemen aan de les.

Bronnen

Bijlagen

Hull, L. (2013, maart 16). Basketball passing drills. Opgeroepen op december 15, 2016, van Inspirational Basketball: http://inspirationalbasketball.com/passing-basketball-drills/ Onbekend. (2016). Basketbaloefeningen. Opgeroepen op december 19, 2016, van Basketbalwereld: https://www.basketbalwereld.nl/informatie/basketbal-oefeningen

Bijlage 1. Inventaris Bijlage 2. Kijkwijzer Setshot Bijlage 3. Kijkwijzer Lay- up

58


LESONDERWERP: doelpoging ondernemen, lay- up en setshot LEERPLANDOEL(EN) Inhoudsgebonden: Verschillende rollen vervullen binnen spelsituaties (21) − aanvaller, verdediger, kapitein, coach, scheidsrechter, tornooileider, observator … (zie 3.8.4. Samen werkend leren en zelfstandig leren). Binnen verantwoorde, milieuvriendelijke omstandigheden deelnemen aan bewegingsactiviteiten in de natuur (24) Spelen volgens afgesproken en aangepaste regels (20) • spelvormen met/zonder scheidsrechter − kennis van elementaire reglementen − plezier hebben met respect voor aangepaste regels en afspraken Deelnemen aan een vorm van doelspel (19) • in meerderheidssituaties tot samenspel en doelen komen volgens aangepaste/afgesproken regels − mogelijkheden van andere spelers respecteren • speltypische kettingbewegingen toepassen: ‘als - dan' en ‘voor - tijdens - na’ − op gecontroleerde wijze met de bal omgaan − een bal toespelen en ontvangen − zich verplaatsen met een bal en een doelpoging ondernemen − zich vrijlopen − een pas geven naar een vrijstaande speler − positie innemen tussen man en doel, zonder de bal uit het oog te verliezen

Persoonsgebonden:

• concreet vertaald naar doelspelen • met aandacht voor – verantwoord en veilig bewegen (zie 3.5 Veiligheid); – zelfstandig werken en reflecteren over bewegen (zie 3.8 Didactische wenken); – taalgebruik (zie 3.9 LO en taalbeleid); – transfer naar nieuwe bewegingssituaties binnen de doelspelen (zie 4.1 Leerplandoelen voor alle bewegingsgebieden, competentieleren ontwikkelen).

VAKGEBONDEN EINDTERMEN EN ONTWIKKELINGSDOELEN (indien geen leerplan voorhanden)

59


LESDOELEN

LEERINHOUD

WERKVORMEN/MEDIA, LEERMIDDELEN/ORGANISATIE

TIJD

Lesbegin OPWARMING: Passpel De leerlingen dribbelen door elkaar, op het signaal van de leraar passen ze de bal naar de eerste persoon die ze zien. Ze moeten natuurlijk wel opletten dat ze de ballen niet tegen elkaar gooien, afspreken wie eerst gooit en wie daarna.

Media, leermiddelen:  20 basketballen  4 kegels Werkvorm: klassikaal in beweging Organisatie:

10 min

Overgang: de LK blaast op het fluitje, vraagt de aandacht van de LLN en legt de volgende oefeningen uit

Lesuitwerking LESFASE 1: Setshot De leerlingen kunnen een correcte setshot uitvoeren. De leerlingen kunnen de aandachtspunten van een correcte setshot opnoemen. De leerlingen kunnen een correcte demo van een setshot geven.

60

De leerlingen staan per twee verdeeld over 4 basketbalringen en voeren a.d.h.v. de kijkwijzer en instructie een setshot uit. Ze verbeteren elkaar en letten op de houding. De speler met de bal dribbelt op tot voor de 3m- lijn en geeft een pass naar zijn medespeler, deze speelt de bal meteen terug. Hierop voert de beginspeler een setshot uit. De medespeler neemt de bal en zo wisselen de taken om. Ze doen dit elk 5 keer.

LESFASE 1: Media, leermiddelen: instructie met kijkwijzer + demo  11 basketballen Werkvorm: partnerwerk Organisatie:

10 min


LESDOELEN

LEERINHOUD

WERKVORMEN/MEDIA, LEERMIDDELEN/ORGANISATIE

TIJD

Overgang: de LK blaast op het fluitje, vraagt de aandacht van de LLN en legt de volgende oefeningen uit

De leerlingen kunnen een correcte lay- up uitvoeren. De leerlingen kunnen de aandachtspunten van een correcte lay- up opnoemen. De leerlingen kunnen een correcte demo van een lay- up geven.

LESFASE 2: Lay- up

LESFASE 2:

Dezelfde oefening als hiervoor maar u wordt een lay- up uitgevoierd. De leerlingen staan per twee verdeeld over 4 basketbalringen en voeren a.d.h.v. de kijkwijzer en instructie een lay- up uit. Ze verbeteren elkaar en letten op de houding. De speler met de bal dribbelt op tot voor de 3m- lijn en geeft een pass naar zijn medespeler, deze speelt de bal meteen terug. Hierop voert de beginspeler een lay- up uit. De medespeler neemt de bal en zo wisselen de taken om. Ze doen dit elk 5 keer.

Media, leermiddelen: instructie met kijkwijzer + demo  11 basketballen Werkvorm: partnerwerk Organisatie:

Overgang: de LK blaast op het fluitje, vraagt de aandacht van de LLN en legt de volgende oefeningen uit

61

10 min


LESDOELEN

De leerlingen kunnen een gerichte pass geven naar een medespeler.

LEERINHOUD LESFASE 3: Wedstrijdvorm

LESFASE 3:

Speluitleg: Er wordt 3 tegen 3 gespeeld naar dezelfde basketring waarbij de beide teams afwisselend aanvallend en verdedigend spelen.

Media, leermiddelen: instructie met kijkwijzer + demo  1 basketring  1 basketbal  3 hesjes  6 spots Werkvorm: wedstrijdvorm Organisatie:

De leerlingen kunnen zich vrijlopen ten opzichte van de balbezitter. Aanvallende ploeg:  Er kan gestart worden met de bal aan één van de drie De leerlingen kunnen een correcte lay- up binnenste spots (spot 1, 2 of 3) zodat de aanliggende spots uitvoeren. bezet kunnen worden door twee teamgenoten (vb.: speler met de bal staat op spot 1 dan staan de teamgenoten op De leerlingen kunnen een correcte set- shot spot 2 en 3). uitvoeren.  Speler A geeft een pass naar één van zijn teamgenoten en loopt dan door, via de spot onder de ring (spot 6), naar de vrije spot naast de balbezitter. Elke speler die een pass geeft De leerlingen kunnen de spelregels opnoemen en herhaalt deze beweging tot wanneer er een opening hanteren. gecreëerd wordt waarop een doelkans ondernomen kan worden. De leerlingen kunnen een slecht ingespeelde pass onderscheppen.  Er kan enkel gescoord worden door een set-shot of lay-up. De leerlingen kunnen een opbouwende dribbel uitvoeren op het juiste moemnt om ruimte te creëren.

Verdedigende ploeg:  De regel van beschermd balbezit telt dus er wordt passief verdedigt. 

Er wordt man op man gespeeld, elke speler verdedigt dus steeds en uitsluitend dezelfde tegenstander. Enkel tijdens een spelhervatting kan van tegenstander gewisseld worden.

Wanneer de verdedigende ploeg de bal onderschept moet er recht van aanval gehaald worden door met de bal over de driepunterlijn te dribbelen. Hierna kunnen ze opzetten zoals hierboven beschreven staat (zij worden aanvallende ploeg).

Spelregels:  Beschermd balbezit, pass onderscheppen mag WEL  Man op man spelen (steeds dezelfde tegenstander)  Naar 6- spot lopen na een pass  Recht van aanval halen na een onderschepping  Aansluitende spots aan weerskanten van de balbezitter moeten bezet zijn door teamgenoten Aandachtspunten:

62

WERKVORMEN/MEDIA, LEERMIDDELEN/ORGANISATIE

Overgang: de LK blaast op het fluitje, vraagt de aandacht van de LLN en legt de volgende oefeningen uit

TIJD 15 min


LESDOELEN

LEERINHOUD

WERKVORMEN/MEDIA, LEERMIDDELEN/ORGANISATIE

TIJD

Na elke gegeven pas doorsnijden naar spot onder de basketring  Steeds de bal vragen met beide handen hoog  Opbouwende dribbel indien mogelijk  Enkel doelen indien vrije doorgang  Scoren via lay-up of setshot  Bal aannemen met jumpstop Pivoteren met bal in de handen

Lesafsluiting COOLING DOWN: Als afsluiter mag elke leerling nog een strafworp en een worp van aan de 3m- lijn nemen.

63

Media, leermiddelen: instructie met kijkwijzer + demo  22 basketballen Werkvorm: klassikaal verspreid Organisatie:

5 min


Bijlage 1. Inventaris van het te gebruiken materiaal: (soort materiaal + aantallen vermelden)  22 basketballen  6 spots  3 hesjes  4 basketringen Globale materiaalopstelling bij het begin van elke lesfase. Aantal leerlingen () vermelden en legende noteren. Tekening van materiaal- en leerlingenopstelling bij de aanvang van de 3 lesfasen met legende (oriëntering zaal moet overeenstemmen met tekening) Lesbegin Lesuitwerking Lesafsluiting

64


Reflectie op de lesvoorbereiding (na het geven van de les) Na elke les zoek je een antwoord op de vraag: ‘Hoe kan ik uit de ervaringen van deze les een volgende les nog beter voorbereiden?’  Duid met groen in de lesvoorbereiding aan waarover je het meest tevreden bent.  Duid met geel in de lesvoorbereiding aan waarover je het minst tevreden bent. Deze reflectie kan aan bod komen tijdens een gesprek met je vakmentor of stagebegeleider.

65


Bijlage 2. Kijkwijzer setshot

66


Bijlage 3. Kijkwijzer lay- up

67


Lesvoorbereiding Naam

Simon Dobbelaere, Ziggy Eloot, Stiene Holvoet en Brent Meulebrouck

Onderwijsvakken

LO BR

Academiejaar

2016-2017

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Kattenberg 9, BE-9000 Gent Tel. 09 234 82 70 - Fax 09 234 80 03 E-mail: praktijkcoordinatie.oso@arteveldehs.be

Stageschool

Stageles

Naam

Sint- Jutemuscollege

Datum

8/11/16

Gemeente

Reetveerdegem

Vak

Lichamelijke Opvoeding

Naam vakmentor

Dries Van Hulle

Lesonderwerp

Doelspelen: basketbal: evaluatieles lay- up en set shot

Graad, afdeling…

Middelbaar Onderwijs

Lesuur

van

Leerjaar

1e graad 2e jaar A-stroom

Lokaal

Sportzaal 1

Aantal lln

22

11u15

Tot 12u05

Beginsituatie Leerling Klasgroep

De leerlingen hebben in het eerste jaar al kennisgemaakt met de basis van basketbal. Hun kennis en vaardigheden moeten wel verbeterd worden om op het niveau van het tweede jaar te komen. Groepsdynamisch: het is een heterogene groep bestaande uit jongens en meisjes met dezelfde leeftijd maar het niveau van bewegen kan sterk verschillen van persoon tot persoon, er zitten goede bewegers tussen maar ook minder goede Inhoudsgebonden: de leerlingen kunnen dribbelen in een rechte lijn en al stilstaand naar elkaar passen over een afstand van +- 5 meter.

Schoolse en/of situationele gegevens

De sportzaal is vrij recent gebouwd en ook al het materiaal is nieuw en veilig. Er zijn voldoende basketbalringen aanwezig om de leerlingen verspreid en actief te laten deelnemen aan de les.

Bronnen Arendt, P. (1998, september 17). Basketball. Opgeroepen op december 15, 2016, van Restena:  http://w3.restena.lu/primaire/schouweiler/lasep/Basket/la_broschur.htm Hull, L. (2013, maart 16). Basketball passing drills. Opgeroepen op december 15, 2016, van  Inspirational Basketball: http://inspirationalbasketball.com/passing­basketball­drills/ Jenzer. (2010, januari 12). Jenzer balsporten. Opgeroepen op november 2, 2016, van Bloggen:  http://www.bloggen.be/jenzer_balsporten/ Onbekend. (2016). Basketbaloefeningen. Opgeroepen op december 19, 2016, van Basketbalwereld:  https://www.basketbalwereld.nl/informatie/basketbal­oefeningen

68

Bijlagen kijkwijzers


LESONDERWERP: evaluatieles set shot en lay-up LEERPLANDOEL(EN) Inhoudsgebonden: Verschillende rollen vervullen binnen spelsituaties (21) − aanvaller, verdediger, kapitein, coach, scheidsrechter, tornooileider, observator … (zie 3.8.4. Samen werkend leren en zelfstandig leren). Binnen verantwoorde, milieuvriendelijke omstandigheden deelnemen aan bewegingsactiviteiten in de natuur (24) Spelen volgens afgesproken en aangepaste regels (20) • spelvormen met/zonder scheidsrechter − kennis van elementaire reglementen − plezier hebben met respect voor aangepaste regels en afspraken Deelnemen aan een vorm van doelspel (19) • in meerderheidssituaties tot samenspel en doelen komen volgens aangepaste/afgesproken regels − mogelijkheden van andere spelers respecteren • speltypische kettingbewegingen toepassen: ‘als - dan' en ‘voor - tijdens - na’ − op gecontroleerde wijze met de bal omgaan − een bal toespelen en ontvangen − zich verplaatsen met een bal en een doelpoging ondernemen − zich vrijlopen − een pas geven naar een vrijstaande speler − positie innemen tussen man en doel, zonder de bal uit het oog te verliezen

Persoonsgebonden:

• concreet vertaald naar doelspelen • met aandacht voor – verantwoord en veilig bewegen (zie 3.5 Veiligheid); – zelfstandig werken en reflecteren over bewegen (zie 3.8 Didactische wenken); – taalgebruik (zie 3.9 LO en taalbeleid); – transfer naar nieuwe bewegingssituaties binnen de doelspelen (zie 4.1 Leerplandoelen voor alle bewegingsgebieden, competentieleren ontwikkelen).

VAKGEBONDEN EINDTERMEN EN ONTWIKKELINGSDOELEN (indien geen leerplan voorhanden)

69


LESDOELEN

LEERINHOUD

WERKVORMEN/MEDIA, LEERMIDDELEN/ORGANISATIE

TIJD

Lesbegin Cardiovasculaire opwarming

OPWARMING: Tikspel Speluitleg: Iedereen heeft een bal en loopt in het vierkant. 2 mensen hebben geen bal. Die proberen de bal van de andere persoon buiten te tikken. Is je bal buiten dan ga je hem halen, dribbel je naar doel en probeer je te doelen. Ongeacht hij er in zit of niet, je doelt maar 1 keer. Heb je een poging gedaan keer je terug en voeg je je terug bij de groep.

Media, leermiddelen:  20 basketballen  4 kegels Werkvorm: klassikaal in beweging en 2de fase per 3 Organisatie:

10 min

Overgang: de LK blaast op het fluitje, vraagt de aandacht van de LLN en legt de volgende oefeningen uit

Spelregles:  Niet trappen op de bal  Niet slaan maar tikken tegen de bal  Niet slaan op personen

Voorbereiden test: Leerlingen bereiden zich per 3 voor op de drill oefening waarop ze geëvalueerd worden. Leerlingen kennen de oefening. Er zijn kijkwijzers aanwezig

Lesuitwerking De leerlingen nemen de bal aan met jumpstop De leerlingen beginnen dribbel met de juiste voet (voorste voet). Leerling voert de lay up uit met juist hand. Leerling stoot af met juiste voet bij lay up. Leerling houdt bal correct vast bij set shot. Leerling voert followthrough uit bij set shot.

Evaluatie: Leerlingen komen op alfabetische volgorde per 3 naar het evaluatieveld waar de leerkracht punten zal geven. Evaluatieopdracht: Speler 1 staat met de bal aan de middenlijn Speler 2 staat op de 3 spot Speler 3 wacht achter de basketring. Speler 1 dribbelt op met de bal en past naar speler 2

70

LESFASE 1: Media, leermiddelen: Werkvorm: 6 groepjes van 3 en 1 groepje van 4 leerlingen Organisatie:

40’


LESDOELEN

LEERINHOUD

WERKVORMEN/MEDIA, LEERMIDDELEN/ORGANISATIE

TIJD

(vraagt de bal actief met hoge handen) Speler 2 ontvangt de bal en past terug naar de inlopende speler 1. Speler 1 neemt de bal aan met jumpstop en dribbelt verder naar doel. Speler 1 werkt af met Lay-up. Speler 3 vangt de bal op en gaat naar de middenlijn. Elke speler schuift dus een plaatsje door. De lln voeren elke functie 2 maal uit. De 2de maal wordt er afgewerkt met een set shot. Leerlingen snijden door naar 6 spot na een pas. Leerlingen kunnen beslissen wanneer te doelen of te passen. Leerlingen lopen zich vrij in functie van balbezitter.

Wedstrijdvorm: Terwijl een groepje de test aan het uitvoeren is spelen de andere leerlingen een wedstrijdvorm ter voorbereiding van de evaluatie van volgende les. Wedstrijdvorm 3-2 Speluitleg: Er wordt 3 tegen 3 gespeeld naar dezelfde basketring waarbij de beide teams afwisselend aanvallend en verdedigend spelen. Aanvallende ploeg:  Er kan gestart worden met de bal aan één van de drie binnenste spots (spot 1, 2 of 3) zodat de aanliggende spots bezet kunnen worden door twee teamgenoten (vb.: speler met de bal staat op spot 1 dan staan de teamgenoten op spot 2 en 3).

71

LESFASE 2: Media, leermiddelen: Werkvorm: zelfstandige groep Materiaal:

   

1 basketring 1 basketbal 3 hesjes 6 spots

Organisatie:

Overgang: de LK blaast op het fluitje, vraagt de aandacht van de LLN en legt de volgende oefeningen uit

40min


LESDOELEN

LEERINHOUD

 Speler A geeft een pass naar één van zijn teamgenoten en loopt dan door, via de spot onder de ring (spot 6), naar de vrije spot naast de balbezitter. Elke speler die een pass geeft herhaalt deze beweging tot wanneer er een opening gecreëerd wordt waarop een doelkans ondernomen kan worden.  Er kan enkel gescoord worden door een set-shot of lay-up. Verdedigende ploeg:  De regel van beschermd balbezit telt dus er wordt passief verdedigt.  Er wordt man op man gespeeld, elke speler verdedigt dus steeds en uitsluitend dezelfde tegenstander. Enkel tijdens een spelhervatting kan van tegenstander gewisseld worden.  Wanneer de verdedigende ploeg de bal onderschept moet er recht van aanval gehaald worden door met de bal over de driepunterlijn te dribbelen. Hierna kunnen ze opzetten zoals hierboven beschreven staat (zij worden aanvallende ploeg). Spelregels: 72

WERKVORMEN/MEDIA, LEERMIDDELEN/ORGANISATIE

TIJD


LESDOELEN

LEERINHOUD

WERKVORMEN/MEDIA, LEERMIDDELEN/ORGANISATIE

TIJD

 Beschermd balbezit, pass onderscheppen mag WEL  Man op man spelen (steeds dezelfde tegenstander)  Naar 6- spot lopen na een pass  Recht van aanval halen na een onderschepping  Aansluitende spots aan weerskanten van de balbezitter moeten bezet zijn door teamgenoten Materiaal:  1 basketring  1 basketbal  3 hesjes  6 spots Lesafsluiting Reflectie op evaluatie

Als einde van de les bespreken we de evaluatie en geeft de LK nog eens de aandachtspunten weer voor de evaluatie van de volgende les.

Bijlage 1. Inventaris van het te gebruiken materiaal: (soort materiaal + aantallen vermelden) Vb Globale materiaalopstelling bij het begin van elke lesfase. Aantal leerlingen () vermelden en legende noteren. Tekening van materiaal- en leerlingenopstelling bij de aanvang van de 3 lesfasen met legende (oriëntering zaal moet overeenstemmen met tekening) 73

2 min


Lesbegin

Lesuitwerking

Lesafsluiting

Legende:

Reflectie op de lesvoorbereiding (na het geven van de les) Na elke les zoek je een antwoord op de vraag: ‘Hoe kan ik uit de ervaringen van deze les een volgende les nog beter voorbereiden?’  Duid met groen in de lesvoorbereiding aan waarover je het meest tevreden bent.  Duid met geel in de lesvoorbereiding aan waarover je het minst tevreden bent. Deze reflectie kan aan bod komen tijdens een gesprek met je vakmentor of stagebegeleider.

Bijlage: kijkwijzer uitvoering. Feedbackwijzer set shot

74


AANDACHTSPUNTEN SET SHOT

OPMERKINGEN

Jump stop (figuur 1) Door knieën buigen (figuur 1) Richten naar doel De bal ter hoogte van het voorhoofd houden (figuur 2) De werparm in een hoek van 90° houden (figuur 2) De werparm en benen uitduwen en nog even aanhouden (figuur 3 en 4) De bal richten met andere hand Vloeiende beweging

SCORE -

± ± ± ± ± ±

+ + + + + +

++ ++ ++ ++ ++ ++

-

± ± ±

+ ++ + ++ + ++

1 Figuur 4 2 3

Feedbackwijzer lay-up

AANDACHTSPUNTEN LAY UP Juiste dribbel (R lay-up, laatste dribbel naast L-voet/ L-layup, laatste ribbel naast R-voet) (1) 75

OPMERKINGEN

SCORE -

±

+ ++


Richten naar doel Bal met 2 handen vastnemen (2) Tweepassenritme (R-L voor rechter lay-up/ L-R voor linker lay-up) (3) Eerste stap is groot, tweede is kleiner (3) Verticale afstoot richting doel (3) Knie (van het niet afstootbeen) komt in een hoek van 90° (3)

-

± ± ±

+ ++ + ++ + ++

-

± ± ±

+ ++ + ++ + ++

Bal omhoog brengen met 2 handen (3) Werparm uitstrekken (4) Mikken op de dichtstbijzijnde bovenhoek van het rechthoekje op het bord (4 & 5)

-

± ± ±

+ ++ + ++ + ++

5

5

76

4

3

2

1


Lesvoorbereiding Naam

Simon Dobbelaere, Ziggy Eloot, Stiene Holvoet en Brent Meulebrouck

Onderwijsvakken

LO BR

Academiejaar

2016-2017

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Kattenberg 9, BE-9000 Gent Tel. 09 234 82 70 - Fax 09 234 80 03 E-mail: praktijkcoordinatie.oso@arteveldehs.be

Stageschool

Stageles

Naam

Sint- Jutemuscollege

Datum

15/11/16

Gemeente

Reetveerdegem

Vak

Lichamelijke Opvoeding

Naam vakmentor

Dries Van Hulle

Lesonderwerp

Doelspelen: basketbal: evaluatieles wedstrijdvorm 3-2

Graad, afdeling…

Middelbaar Onderwijs

Lesuur

van

Leerjaar

1e graad 2e jaar A-stroom

Lokaal

Sportzaal 1

Aantal lln

22

11u15

Tot 12u05

Beginsituatie Leerling Klasgroep

De leerlingen hebben in het eerste jaar al kennisgemaakt met de basis van basketbal. Hun kennis en vaardigheden moeten wel verbeterd worden om op het niveau van het tweede jaar te komen. Groepsdynamisch: het is een heterogene groep bestaande uit jongens en meisjes met dezelfde leeftijd maar het niveau van bewegen kan sterk verschillen van persoon tot persoon, er zitten goede bewegers tussen maar ook minder goede Inhoudsgebonden: de leerlingen kunnen dribbelen in een rechte lijn en al stilstaand naar elkaar passen over een afstand van +- 5 meter.

Schoolse en/of situationele gegevens

De sportzaal is vrij recent gebouwd en ook al het materiaal is nieuw en veilig. Er zijn voldoende basketbalringen aanwezig om de leerlingen verspreid en actief te laten deelnemen aan de les.

Bronnen Arendt, P. (1998, september 17). Basketball. Opgeroepen op december 15, 2016, van Restena:  http://w3.restena.lu/primaire/schouweiler/lasep/Basket/la_broschur.htm Hull, L. (2013, maart 16). Basketball passing drills. Opgeroepen op december 15, 2016, van  Inspirational Basketball: http://inspirationalbasketball.com/passing­basketball­drills/ Jenzer. (2010, januari 12). Jenzer balsporten. Opgeroepen op november 2, 2016, van Bloggen:  http://www.bloggen.be/jenzer_balsporten/ Onbekend. (2016). Basketbaloefeningen. Opgeroepen op december 19, 2016, van Basketbalwereld:  https://www.basketbalwereld.nl/informatie/basketbal­oefeningen

77

Bijlagen kijkwijzers


LESONDERWERP: evaluatieles wedstrijdvorm LEERPLANDOEL(EN) Inhoudsgebonden: Verschillende rollen vervullen binnen spelsituaties (21) − aanvaller, verdediger, kapitein, coach, scheidsrechter, tornooileider, observator … (zie 3.8.4. Samen werkend leren en zelfstandig leren). Binnen verantwoorde, milieuvriendelijke omstandigheden deelnemen aan bewegingsactiviteiten in de natuur (24) Spelen volgens afgesproken en aangepaste regels (20) • spelvormen met/zonder scheidsrechter − kennis van elementaire reglementen − plezier hebben met respect voor aangepaste regels en afspraken Deelnemen aan een vorm van doelspel (19) • in meerderheidssituaties tot samenspel en doelen komen volgens aangepaste/afgesproken regels − mogelijkheden van andere spelers respecteren • speltypische kettingbewegingen toepassen: ‘als - dan' en ‘voor - tijdens - na’ − op gecontroleerde wijze met de bal omgaan − een bal toespelen en ontvangen − zich verplaatsen met een bal en een doelpoging ondernemen − zich vrijlopen − een pas geven naar een vrijstaande speler − positie innemen tussen man en doel, zonder de bal uit het oog te verliezen

Persoonsgebonden:

• concreet vertaald naar doelspelen • met aandacht voor – verantwoord en veilig bewegen (zie 3.5 Veiligheid); – zelfstandig werken en reflecteren over bewegen (zie 3.8 Didactische wenken); – taalgebruik (zie 3.9 LO en taalbeleid); – transfer naar nieuwe bewegingssituaties binnen de doelspelen (zie 4.1 Leerplandoelen voor alle bewegingsgebieden, competentieleren ontwikkelen).

VAKGEBONDEN EINDTERMEN EN ONTWIKKELINGSDOELEN (indien geen leerplan voorhanden)

78


LESDOELEN

LEERINHOUD

WERKVORMEN/MEDIA, LEERMIDDELEN/ORGANISATIE

TIJD

Lesbegin Cardiovasculaire opwarming

OPWARMING:

Voorbereiden test: Leerlingen bereiden zich per 5 voor op wedstrijdvorm waarop ze geëvalueerd worden. Leerlingen kennen de oefening. Er zijn kijkwijzers aanwezig

Media, leermiddelen:  20 basketballen Werkvorm: klassikaal in beweging en 2de fase per 3 Organisatie:

10 min

Overgang: de LK blaast op het fluitje, vraagt de aandacht van de LLN en legt de volgende oefeningen uit

Lesuitwerking Leerlingen snijden door naar 6 spot na een pas. Leerlingen kunnen beslissen wanneer te doelen of te passen.

Evaluatie: Wedstrijdvorm:

Leerlingen lopen zich vrij in functie van balbezitter

Wedstrijdvorm 3-2 Speluitleg: Er wordt 3 tegen 3 gespeeld naar dezelfde basketring waarbij de beide teams afwisselend aanvallend en verdedigend spelen. Aanvallende ploeg:  Er kan gestart worden met de bal aan één van de drie binnenste spots (spot 1, 2 of 3) zodat de aanliggende spots bezet kunnen worden door twee 79

LESFASE 1: Media, leermiddelen: kijkwijzers Werkvorm: groepjes van 5 Materiaal:

   

1 basketring 1 basketbal 3 hesjes 6 spots

Organisatie:

40’


LESDOELEN

LEERINHOUD

teamgenoten (vb.: speler met de bal staat op spot 1 dan staan de teamgenoten op spot 2 en 3).  Speler A geeft een pass naar één van zijn teamgenoten en loopt dan door, via de spot onder de ring (spot 6), naar de vrije spot naast de balbezitter. Elke speler die een pass geeft herhaalt deze beweging tot wanneer er een opening gecreëerd wordt waarop een doelkans ondernomen kan worden.  Er kan enkel gescoord worden door een set-shot of lay-up. Verdedigende ploeg:  De regel van beschermd balbezit telt dus er wordt passief verdedigt.  Er wordt man op man gespeeld, elke speler verdedigt dus steeds en uitsluitend dezelfde tegenstander. Enkel tijdens een spelhervatting kan van tegenstander gewisseld worden.  Wanneer de verdedigende ploeg de bal onderschept moet er recht van aanval gehaald worden door met de bal over de driepunterlijn te dribbelen. Hierna kunnen ze opzetten zoals hierboven beschreven staat (zij 80

WERKVORMEN/MEDIA, LEERMIDDELEN/ORGANISATIE

TIJD


LESDOELEN

LEERINHOUD

WERKVORMEN/MEDIA, LEERMIDDELEN/ORGANISATIE

TIJD

worden aanvallende ploeg). Spelregels:  Beschermd balbezit, pass onderscheppen mag WEL  Man op man spelen (steeds dezelfde tegenstander)  Naar 6- spot lopen na een pass  Recht van aanval halen na een onderschepping  Aansluitende spots aan weerskanten van de balbezitter moeten bezet zijn door teamgenoten Materiaal:  1 basketring  1 basketbal  3 hesjes  6 spots

Leerlingen kunnen zelfstandig werken Leerlingen kunnen fouten analyseren Leerling durven fouten aan te geven als scheidsrechter

Opdracht vrije leerlingen tijdens de test Terwijl een groepje de test aan het uitvoeren is spelen de andere leerlingen tornooivorm. De winnaar krijgt een beloning aan het einde van de les. Zelfde regels gelden als bij de evaluatie test maar er wordt 3-3 gespeeld. De leerlingen die niet kunnen spelen zijn scheidsrechter. Na een doelpunt wordt er gewisseld van functie.

81

LESFASE 2: Media, leermiddelen: Werkvorm: zelfstandige groep Materiaal: Organisatie:

40min


LESDOELEN

LEERINHOUD

WERKVORMEN/MEDIA, LEERMIDDELEN/ORGANISATIE

TIJD

Overgang: de LK blaast op het fluitje, vraagt de aandacht van de LLN en legt de volgende oefeningen uit

Lesafsluiting Reflectie op evaluatie

Als einde van de les bespreken we de evaluatie en geeft de LK nog eens de aandachtspunten weer voor de evaluatie van de volgende les.

Bijlage 1. Inventaris van het te gebruiken materiaal: (soort materiaal + aantallen vermelden) Vb Globale materiaalopstelling bij het begin van elke lesfase. Aantal leerlingen (ď ž) vermelden en legende noteren. Tekening van materiaal- en leerlingenopstelling bij de aanvang van de 3 lesfasen met legende (oriĂŤntering zaal moet overeenstemmen met tekening) Lesbegin Lesuitwerking Lesafsluiting

82

2 min


Reflectie op de lesvoorbereiding (na het geven van de les) Na elke les zoek je een antwoord op de vraag: ‘Hoe kan ik uit de ervaringen van deze les een volgende les nog beter voorbereiden?’  Duid met groen in de lesvoorbereiding aan waarover je het meest tevreden bent.  Duid met geel in de lesvoorbereiding aan waarover je het minst tevreden bent. Deze reflectie kan aan bod komen tijdens een gesprek met je vakmentor of stagebegeleider.

Bijlage: evaluatiewijzers.

AANDACHTSPUNTEN WEDSTRIJDVORM 3-2

OPMERKINGEN

SCORE

Jump stop bij ontvangen van de bal

-

±

+ ++

Steeds bal vragen aan balbezitter met handen voor het lichaam

-

±

+ ++

Na pas doorsnijden naar spot 6

-

±

+ ++

Doelpoging ondernemen indien vrij

-

±

+ ++

Opbouwende dribbel indien bal in een hoek zit. passing met gestrekte armen, duimen naar de grond inzet

-

±

+ ++

-

±

+ ++

-

±

+ ++

-

±

+ ++

EXTRA Vloeiend spelverloop 83


84


Evaluatie protocol Fase 1: Doelen selecteren Basisdoelen: Basketbal: Basketbal wordt geëvalueerd op twee manieren. 1. Setshot en lay-up in drillvorm (/20) - Set shot: (/8+/2)

Basisdoelen: (/8) Jump stop (/2) Door knieën buigen (/1,5) De bal ter hoogte van het voorhoofd houden (/1) Follow through (/2) De bal richten met andere hand (/1,5) Uitbreiding: (/2) Vloeiende beweging (/1) Effectiviteit van het shot (/1)

-

Lay-up: (/6+/4) Basisdoelen: (/6) Juiste dribbel (R lay-up, laatste dribbel naast L-voet/ L-lay-up, laatste ribbel naast R-voet) (/1) Tweepassenritme (R-L voor rechter lay-up/ L-R voor linker lay-up) (/1) Eerste stap is groot, tweede is kleiner (/2) Knie (van het niet afstootbeen) komt in een hoek van 90° (/1) Werparm uitstrekken (/1) Uitbreidingsdoelen: (/4) Bal met 2 handen vastnemen (/1) Bal omhoog brengen met 2 handen (/1) Effectiviteit van lay-up (/1) Verticale afstoot richting doel (/1)

2. Spelsituatie 3-2 (grondvorm 2) (/15) - Als-Dan principe (/10+/5)

Na elke gegeven pas doorsnijden naar spot onder de basketring (/3) Opbouwende dribbel indien mogelijk (/2) Enkel doelen indien vrije doorgang (/2) Scoren via lay-up of setshot (/6) Uitbreiding: (/5) Steeds de bal vragen met beide handen hoog (/1) Bal aannemen met jumpstop (/2) Pivoteren met bal in de handen (/2)

Voor basketbal hebben we gekozen voor verschillende manieren van evalueren. Eerst enkel op techniek in drillvorm, hierbij kozen we voor basisdoelen en uitbreidingsdoelen. Deze technieken zijn belangrijk voor de verdere opbouw in wedstrijdvormen. Daarom dat er meer punten op techniek staan dan op de spelsituatie (3-3). Maar spelsituatie is ook een belangrijk aspect van basketbal. Het tactisch gedeelte is niet eenvoudig voor de leerlingen. Het voornaamste is dat ze kunnen inschatten welke actie hun tegenspelers gaan ondernemen. De leerlingen worden hier enkel individueel beoordeeld op het Als-Dan principe, hierbij zijn er ook een aantal uitbreidingen op techniek.

Dansexpressie: Voor dansexpressie moeten de leerlingen een choreografie bedenken en uitvoeren. We hebben we gekozen voor 2 verschillende evaluatie: In groep en individueel.

85


1. Groepscriteria (/15)

Duidelijk thema (/3) Alle leden doen actief mee (/2) Interactie (/2) Amuserend (/1) Creativiteit (/3) Muziek (/1) Duur: tussen 3 en 5 minuten (/3)

2. Individuele criteria (/10) Inleving (/3) Grote bewegingen (/4) Mimiek (/2) Plezierbeleving (/1)

Voor dansexpressie hebben we gekozen voor twee soorten evaluatiecriteria: Individueel en groepsgericht. In de lessen hebben de leerlingen de opdracht gekregen om een choreografie te bedenken rond een bepaald thema. In de evaluatie les moeten ze deze choreo uitvoeren. We hebben bewust gekozen dat de leerlingen iets moeten bedenken. Dit geeft de aanzet tot creativiteit. Doordat er punten staan op creativiteit gaan leerlingen ook veel nieuwe dingen proberen. Hierdoor kunnen ze ook hun eigen inbreng naar voor brengen en tonen wat ze allemaal kunnen. Door individueel te quoteren gaan leerlingen zich ook meer inzetten. Ze kunnen zich niet verantwoorden om niet te helpen verzinnen van een choreo, anders zouden ze het niet kunnen.

Fase 2: Evaluatievorm kiezen -

Basketbal: Objectieve beoordeling Voor basketbal hebben we gekozen voor een objectieve beoordeling. We gebruiken hiervoor een scoresysteem. Elk onderdeel van de evaluatie heeft een aparte scoreblad per leerling. Hierbij kunnen we als leerkracht zien aan welke eisen de leerlingen voldoen qua techniek en Als-Dan principe. Elk scoreblad is opgedeeld in de verschillende aandachtspunten en met plusjes en minnetjes. Als extra hebben we ook een opmerkingen strook voorzien. Hierbij kant de leerkracht invullen wat de leerling specifiek fout deed. Dan kan de leerling ook zelf zien wat zijn fouten zijn. Aan de hand van deze scoreblad krijgen we heel overzichtelijke objectieve beoordeling van de prestaties van de leerling.

-

Dansexpressie: Objectieve beoordeling De leerkracht heeft vooraf de normen bepaald die de leerlingen moeten nastreven. Hierdoor kan de leerkracht gemakkelijk evalueren aan de hand van het evaluatieformulier. Op dit blad staat er zowel de groepsquotering als de individuele quotering. Ook is er op het formulier plaats voorzien voor eventuele opmerkingen van de leerkracht. Zo kan de leerling specifiek weten wat er goed was en wat minder goed was. Door dit formulier heeft de leerkracht een mooi overzicht op de behaalde scores van de leerlingen. En moet hij niet veel neerschrijven tijdens dat hij kijkt naar de choreo. Eventueel kan hij de dansjes filmen en herbekijken of er fouten in zitten. Want tijdens zo’n observatie kan je natuurlijk niet alles zien.

Fase 3: Beoordelen en interpreteren

86


Tijdsmanagement -

Basketbal

In het begin van de evaluatie les worden alle aandachtspunten klassikaal overlopen. Dit wordt ondersteund door een blad met alle aandachtspunten nog eens op, zodat ze tijdens het oefenen weten waarop ze moeten letten. Na het overlopen van de aandachtspunten krijgen de leerlingen nog effe de tijd om de oefeningen in te oefenen. Tijdens de evaluatie oefenen de leerlingen die niet geĂŤvalueerd worden op de drill. Na de evaluatie oefenen de leerlingen op een apart terrein op de grondvorm. De uitslag van de testen worden niet meegedeeld aan de leerlingen, ze krijgen wel te horen en te zien na de evaluatie wat hun fouten waren. De punten zelf kunnen ze waarnemen op hun rapport.

-

Dansexpressie

In het begin van de les krijgen de leerlingen nog 20 minuten om nog eens hun voorbereide choreo te herhalen en de puntjes op die i te zetten. De leerlingen komen elk om de beurt per groep. De rest van de groep kijkt toe. Daarna is het aan een andere groep om hun choreo te doen. Dit doen we tot alle groepen aan beurt zijn geweest. Daarna is er een moment voorzien om feedback te vragen aan de leerlingen. Hoe ze de opdracht ervaren hebben en of dat het een leuke opdracht is. Na elke choreografie zegt de leerkracht wat hij er van vond. Ook de leerlingen mogen hun eigen mening geven. Zij schrijven op papier wat ze er van vonden en geven dit blad af op het einde van de les. Zo kan de leerkracht ook rekening houden met de commentaren van de groep.

Ruimtemanagement -

Basketbal

De zaal waar de evaluatie wordt afgenomen is voorzien van twee basketbalterreinen. Deze terreinen worden in twee opgesplitst zodat de leerlingen op een half terrein spelen. Op ĂŠĂŠn van de terreinen gaat de evaluatie door en op de andere terreinen kunnen de leerlingen oefenen. De leerlingen krijgen allemaal een nummer opgespeld aan de T-shirt dit zodat de leerkracht de leerlingen sneller herkent om scores te kunnen geven aan de leerlingen.

-

Dansexpressie

De evaluatie gaat door in de turnzaal. In het lesbegin mogen leerlingen elk een deel van de zaal gebruiken om hun choreo nog eens in te oefenen. Daarna mogen alle leerlingen plaats nemen met hun rug tegen de muur. De choreo wordt uitgevoerd naar het publiek toe. De leerkracht zit in het midden zodat hij alles kan zien.

Klimaatmanagement -

Basketbal

Het klimaat in de klas moet goed blijven. Hiervoor is de leerkracht zelf verantwoordelijk. De leerlingen oefenen verder tijdens dat de leerkracht aan het evalueren is, hierdoor gaan ze zich minder rap vervelen en gaan storen. De leerkracht houdt ook altijd een oogje in het zeil op de oefenterreinen. Hij moet de leerlingen op gang houden en inspringen wanneer een leerling iets doet wat niet mag.

-

Dansexpressie

Door de leerlingen te laten meekijken naar de uitgevoerde choreo zijn ze rustig en kunnen niets verkeerd doen. Het nadeel is wel dat de leerlingen die kijken, zien wanneer andere leerlingen slechte

87


uitvoeringen doen. Daarom moeten leerlingen dit ook neerschrijven, hierdoor hebben ze geen tijd om andere leerlingen te storen. Ze zijn ook altijd geĂŤntertaind. Doordat de leerkracht in het midden zit kan hij alle leerlingen zien en ook inspringen waar nodig.

Criteriumgerichte of absolute beoordeling -

Basketbal

Voor te evalueren hebben we van te voren de norm bepaald. Hierop worden de prestaties afgemeten en beoordeeld. Het verschil tussen voldoende en onvoldoende wordt berekende aan de hand van de behaalde doelstelling (zie fase 1).

-

Dansexpressie

Bij dansexpresse maken we gebruik van een standaard om aan af te toetsen hoe de leerlingen de choreo voorbereid hebben en hoe ze hem ook brengen. Dit is voor ons de meest logische vorm omdat je weinig tijd hebt om te noteren en te kijken ter gelijker tijd.

Fase 4: Beslissingen nemen Luister bij de leerlingen hoe ze de evaluatie ervaren hebben. Vaak hebben leerlingen een ander standpunt op de manier van evalueren. Zorg dat je bereidt bent deze commentaar te aanvaarden en indien nodig je evaluatiemanier aan te passen. Als leerlingen positieve reacties geven, doe dan gewoon verder op de manier waar je mee bezig was. Indien er negatieve reacties zijn, ga dan eerst kijken bij jezelf waar het probleem zich bevindt. Bv.: Waren de doelen te hoog gegrepen? Probeer zoveel mogelijk in interactie te treden met je leerlingen, vraag feedback aan hen hoe ze jouw manier van lesgeven en quoteren vinden. Jij kan de leerlingen veel dingen leren, maar ook andersom. Probeer zoveel mogelijk van elkaar te leren.

Fase 5: Rapporteren Alle resultaten van de leerlingen worden meegedeeld in het individueel rapport van de leerling. Hierbij staat voor elke leerling een commentaar naast (bv. Toon meer inzet). Rapportering van de resultaten vinden vooral de leerlingen belangrijk. Hieruit kunnen krijgen ze duidelijke informatie over hun prestaties. Maar ook de ouders vinden dit belangrijk. Zij willen graag weten hoe hun zoon of dochter het doet op school. De rapportering heeft ook nut bij beslissingen nemen omtrent de begeleiding van de leerling. Hieruit kunnen leerkrachten, directie en CLB informatie winnen omtrent een leerling.

88


Micro teaching Noteer zoveel mogelijk informatie voor de gegeven les van je eigen groep.

Instructie/Feedback

Er werd gebruik gemaakt van een correcte instructie met een demo in dezelfde organisatievorm en met nadruk op de aandachtspunten. Er werd feedback gegeven de gehele groep. Er mocht meer individuele feedback gegeven worden tijdens de oefeningen. .

Actieve leertijd

De leerlingen zijn meestal actief bezig, er zijn geen lange wachttijden bij de oefeningen waardoor de leerlingen veel kunnen oefenen. We hadden dit nog vlotter kunnen maken door 2 korfbaldoelen toe te voegen. Zo kan er op 4 doelen gewerkt worden i.p.v. op 2 doelen.

Lesopbouw

We hebben enkel de kern van onze les gegeven en hier was een logische opbouw aanwezig.

Werkvormen

De werkvormen waren zodanig gekozen zodat de leerlingen actief bleven. Door het werken per 3 is er ook onderlinge interactie tussen de leerlingen. De interactie met de leerkracht mocht nog meer toe uiting komen door meer feedback te geven. Het opsplitsen van de groep over de 2 doelen was een goede keuze om lange wachttijden te vermijden. Korfbaldoelen toevoegen was nog beter geweest.

(aandacht, middel, volume, inhoud, organisatie, klassikaal, individueel, motivatie)

(betrokkenheid, didactische principes, intensiteit)

(inzet, kern, slot)

(instructie, interactie)

Organisatievormen (groepsgrootte, veiligheid)

Leerstofopbouw (relevantie, tempo, bewegings- en persoonsgebonden, aandachtspunten)

De oefeningen waren goed gekozen in functie van de aankomende evaluatie. Er mochten iets meer oefenstof voorzien worden zodat de leerlingen niet te lang binnen de zelfde oefening blijven functioneren

89


LOGBOEK oplijsting activiteiten i.f.v. rapport (groep + individueel aanvullen) GROEP (onderwerp): B4: Ritmische vorming/beweginsexpressie 1 Doelspelen/basketbal/zich verplaatsen met een bal en doelpoging ondernemen 2 DATUM + UUR 29/09/2016 10.30u – 15.30 10/10/20116 12.30u – 15.00u

ACTIVITEIT

NAAM STUDENT(EN)

Periodeplanning eerste versie Begin lesvoorbereidingen Eerste 2 lesvoorbereidingen maken. Lesvoorbereiding basketbal Lesvoorbereiding dansexpressie Verder werken lesvoorbereidingen.

Stiene en Brent Ziggy en Simon

Lesvoorbereiding basketbal

Simon

29/11/2016

Evaluatieprotocol

Simon

5/12/2016

Evaluatie protocol Lesvoorbereiding dansexpressie Evaluatieprotocol Lesvoorbereiding dansexpressie Lesvoorbereiding basketbal Evaluatieprotocol Lesvoorbereiding dansexpressie Lesvoorbereiding dansexpressie Lesvoorbereiding basketbal Lesvoorbereiding dansexpressie Evaluatieprotocol Zelfreflectie schrijven en peerevaluatie Documenten samenvoegen

Simon Stiene Simon Stiene Ziggy en Brent Simon Stiene Stiene Ziggy en Brent Stiene Simon Iedereen Stiene en Simon

18/10/2016 13.00u – 14.30u 25/11/2016

7/12/2016

11/12/2016 13/12/2016 15/12/2016 19/12/2016

Simon en Ziggy Brent en Stiene Iedereen

90


VERSLAG BIJEENKOMST Datum bijeenkomst: 6/10/2016

Van 11:30 u tot 12:30 u

Bijeenkomst (omcirkel) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 - … Aanwezigheden Voorzitter: Simon Dobbelaere Verslaggever: Simon Dobbelaere Aanwezigen: Simon Dobbelaere, Ziggy Eloot, Stiene Holvoet, Brent Meulebrouck Afwezigen: / Agendapunten -

Overleggen over periodeplanning Ideeën voorleggen dans en basketbal Brainstormen rond de lesonderwerpen Danspasjes verzinnen en inoefenen

Verslag bespreking agendapunten -

Uit vorig beslag hebben we besloten om 4 lessen ritmische vorming te geven en 4 lessen basketbal. ( periodeplanning) Ritmische vorming: 1. Volksdans: Te gemakkelijk voor 13/14 jarige Eventueel te kinderachtig Makkelijk aan te leren Contact met anderen lln 2. Dans met materiaal: Iets nieuws, waarschijnlijk nog niet gedaan Goed voor beginners Ecologisch -> bv. petflessen 3. Streetdance: Popping en locking -> veel lichaamscontrole nodig (moeilijk) Ingewikkelde danspasjes Armen en been coördinatie is ingewikkeld 4. Breakdance: Spreekt aan voor de jeugd Leerkracht geeft zelf geen breakdance achtergrond 5. Kinderdans: Eerder voor lagere school Heel makkelijk aan te leren Veel herhalingen van bewegingen

91


-

Basketbal: 1. Dribbelvaardigheid:  

Parcours Dribbel spelletjes

2. Opbouw:   

Spel opbouw Kansen creëren Doelpoging

3. Grondvorm 4. Partiele grondvorm 5. Oefenvorm

-

Danspasjes zijn gefilmd

Concrete afspraken volgende bijeenkomst (wie – wat - …) -

Simon & Ziggy: Filmpjes op de facebookgroep zetten Iedereen: literatuur opzoeken rond de lesonderwerpen Iedereen: literatuurlijst aanvullen Simon: Leerplandoelen opzoeken over de lesonderwerpen en in word-bestand plaatsen

Opmerking: Het verslag wordt maximum 1 dag na de bijeenkomst, per mail doorgestuurd naar alle groepsleden en de verantwoordelijke docent.

92


PEERASSESSMENT

93

Vakdidactiek Rapport B4  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you