Page 1

Lesvoorbereiding Naam

Simon Dobbelaere

Onderwijsvakken

LO-BR

Academiejaar

2016-2017

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Kattenberg 9, BE-9000 Gent Tel. 09 234 82 70 - Fax 09 234 80 03 E-mail: praktijkcoordinatie.oso@arteveldehs.be

Stageschool

Stageles

Naam

Leiepoort campus Sint-Vincentius

Datum

21/02

Gemeente

Deinze

Vak

Lichamelijke opvoeding

Naam vakmentor

Matthias Deloof

Lesonderwerp

Graad, afdeling‌

Eerste graad a-stroom

Lesuur

van

Leerjaar

1e jaar 1e graad

Lokaal

Turnzaal & fitklas

Aantal lln

20

Gewenning minitramp (turnzaal) Choreo op hedendaagse muziek (fitklas) 13:05

tot

14:45

Beginsituatie Leerling

NVT

Klasgroep

Groepsdynamisch: 10 jongens en 10 meisjes Inhoudsgebonden: /

Schoolse en/of situationele gegevens

Na eertse lesuur wisselen van lokaal

Bronnen

Bijlagen

Bibliografie

Bijlage 1: inventaris gebruikte materiaal+ zaalopstelling Bijlage 2: Organisatie wijzer

Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw. (2013). GymStars. Averbode: Uitgeverij Averbode. Opgeroepen op februari 18, 2017 Manna. (sd). Opgeroepen op November 3, 2016, van mannaweb.net: http://www.mannaweb.net/content.php? lang=nl&m=menu_home&c=home Saskia's Dansschool. (2016, Juli 16). The Chainsmokers - Don't let me down - Combat Fitness Dance Choreography. Opgeroepen op februari 18, 2017, van YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=IHsENSvcrJ4

De lesvoorbereiding

1


LESONDERWERP: Gewenning minitramp (turnzaal) Choreo op hedendaagse muziek (fitklas) LEERPLANDOEL(EN) Bewegingsdoelen: MC:  kunnen onder begeleiding veiligheidsvoorschriften, afspraken en regels naleven (2)  zijn bereid het gepaste materiaal op te stellen en weg te bergen en kunnen in eenvoudige bewegingssituaties zelfstandig en onder begeleiding  oefenen in kleine groepen (4) GVL:  ontwikkelen fitheid gebaseerd op uithouding, kracht, lenigheid en snelheid bij de choreografie(27)  kennen het belang van opwarming vóór en tot rust komen na fysieke activiteiten en passen dit toe (28) Persoonsgebondendoelen:  kunnen in groepsactiviteiten verschillende taken uitvoeren en afspraken nakomen en zijn hiertoe bereid (31)  tonen in alle omstandigheden respect voor materiaal (32)  leren hun eigen bewegingsuitvoeringen, hun mogelijkheden en beperkingen juist inschatten (*34)  leren inzet en volharding tonen en hun eigen grenzen verleggen (*35) Individueel bewegingsgebied: Gymnastiek:  Sprongen met minitrampoline Dans:  Aerobe bewegingsvormen: Uithouding oefenen en onderhouden  Danstechnische bewegingsvormen: bewegen op muziek en op ritme opeenvolging van basispassen/bewegingen onthouden en uitvoeren

VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN (enkel voor het secundair onderwijs)  Verplicht: VOET uit leren leren: De leerlingen weten dat kennis en vaardigheden via verschillende strategieën kunnen verworven worden (2)  Indien van toepassing: VOET uit de stam, VOET uit context(en): 1.2 leren het eigen lichaam kennen en reageren adequaat op lichaamssignalen 1.4 nemen een ergonomische en gevarieerde sta-, zit-, werk- en tilhouding aan

De lesvoorbereiding

2


LESDOELEN

LEERINHOUD

WERKVORMEN/MEDIA, LEERMIDDELEN/ORGANISATIE

TIJD

Lesbegin Cardiovasculair opwarmen

Opwarming: Cardiovasculair

Opwarming: Cardiovasculair

Snel reageren op signaal van lk

Opdrachtomschrijving: Lln lopen rondjes in de zaal. Als de lk in zijn handen klapt moeten de lln een oefening uitvoeren. 1x klappen -> 10JJ 2x klappen -> 5pushups 3x klappen -> 5situps 4x klappen -> 4 muren tikken en verzamelen

Materiaal/media: /

Omgaan met verlies

10’

Organisatie en organisatietekening: in groep Instructie/werkvorm: verbaal

Reactiespel: Lln staan in één rij met rug naar de lk. De bedoeling is dat de lln reageren op het klapsignaal van de lk. Als er geklapt wordt moeten de lln zo snel mogelijk weg sprinten over de afgesproken lijn. De lln die als laatste de lijn overschrijd is af en moet JJ uitvoeren tot het spel gedaan is. Dit spelen we tot er maar 1 lln overblijft. 1x links 2x rechts

Overgang: lln krijgen elk een stuk zaal toegewezen dat ze moeten klaarzetten. Zone A, B en C

Lesuitwerking Individueel opdrachten volbrengen

LESFASE 1: Gewenning minitramp + behendigheidscirquit

LESFASE 1: Gewenning minitramp + behendigheidscirquit

Inspringen in de minitramp

Opdrachtomschrijving: De zaal wordt opgesplitst in 3 zones. De klas wordt in 3 groepen gesplitst. De lln gaan per groepje werken in 1 zone. Na 10 min wordt er doorgeschoven. Na dat elke groep elke zone al gedaan heeft, wordt het volledige parcours nog een aantal keer na elkaar gedaan.

Materiaal/media: 4 kegels 20 potjes 3 banken 3 valmatten 6 matjes 1 touw 2 doelen 1 voetbal 1 basketbal 1 handbal 2 plinten 2 minitramps 1 rolmat 1 basketgoal 1 sportraam

Doelpogingen ondernemen Dribbelen met bal Evenwicht corrigeren

Zone A -

Slingeren van matje naar matje Zone B De lesvoorbereiding

Plint met minitrampoline en valmat >basissprongen Voetbaldribbelparcours + afwerken op doel >bal altijd terug leggen! Basketbaldribbelparcours +afwerken op doel >bal gooien naar partner Touw >van matje naar matje slingeren Omgekeerde bank op 1 plintdeel >evenwicht behouden 3

30’


LESDOELEN

LEERINHOUD Zone C -

WERKVORMEN/MEDIA, LEERMIDDELEN/ORGANISATIE

Bank met minitramp mattenrol in plint met valmat >wendsprong Omgekeerde bank met kegels naast >evenwicht behouden en kegels verplaatsen van L -> R Handbalworp op doel >bal steeds terug leggen! Klimmen op sportraam >bovenste sport tikken en naar beneneden klimmen/springen

TIJD

Organisatie en organisatietekening: in posten

Instructie/werkvorm: Verbale instructie

Bewegingen uitvoeren op het ritme De pasjes achter elkaar zetten De aangeleerde choreo in groep uitvoeren

LESFASE 2: Choreo combatdance

LESFASE 2: Choreo combatdance

Opdrachtomschrijving: Er wordt aan de lln een combatdance aangeleerd. Deze routine wordt in kleine delen aangeleerd en dan vervolgens achter elkaar gezet. Het aanleren van de routine wordt op muziek gedaan en het aanleren van de verschillende passen zonder muziek. De routine wordt gebracht op het nummer “Don’t let me down” van de “Chainsmokers”. De volledige routine is terug te vinden op volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=IHsENSvcrJ4

Materiaal/media: Muziekbox, gsm met muziek, tablet ( voor filmpje eventueel te tonen)

Opstelling: De lln vormen twee rijen en kijken naar de lk die van voor staat. Om de 10 min wordt er veranderd van rij zodat de lln die van achter staan ook eens van voor staan. Als de routine goed lukt kunnen de lln ook tegenover elkaar staan en een battle houden. Routine: 1e + 2e 8 tijden: De lesvoorbereiding

4

Organisatie en organisatietekening: In 2 rijen met aangezicht naar lk Instructie/werkvorm: Verbale instructie / eventueel met filmpje YouTube

30’


LESDOELEN

LEERINHOUD

WERKVORMEN/MEDIA, LEERMIDDELEN/ORGANISATIE

Wachten/freestyle 3e 8 tijden: Benenstand: open -R ellenboog buiten tegen lichaam L ellenboog buiten tegen lichaam -LR ellenbogen naast lichaam om schouderhoogte -Armen met gekruiste beweging boven hoofd brengen -Armen 90° naar boven, ellenbogen schouderhoogte -burpee zonder sprong 4e + 5e + 6e 8 tijden idem 7e 8 tijden: -Armen: voor bokshouding Benen skaterlunge LR -Squat -Armen naar beneden en omhoog brengen met grote zwaai opzij 8e 8 tijden: Idem 9e 8 tijden: -benen: open en bewegen mee met beweging armen Armen: 4x rechts ellenboogboks, 4x links 10e 8 tijden: -Benen: kniestoot 4x rechts, 4x links -Armen: voor bokshouding 11e 8 tijden: -Armen: voor bokshouding -Benen: 4x recht zijwaartse highkick 12e 8 tijden: -Armen: voor bokshouding -Benen: 4x links zijwaartse highkick 13e +14e 8 tijden: Idem 3e 8 tijden 15e + 16e 8 tijden: Idem 7e 8 tijden De lesvoorbereiding

5

TIJD


LESDOELEN

LEERINHOUD

WERKVORMEN/MEDIA, LEERMIDDELEN/ORGANISATIE

TIJD

17e + 18e + 19e +20e 8 tijden: Idem 9 + 10 + 11 + 12 21e + 22e 8 tijden: Idem 11 en 12, armen boks tegenovergestelde been highkick 23e 8 tijden: Mountainclimbers 24e 8 tijden: 4x spidermanpushup 25e tijden: Traag 1x pushup 26e 8 tijden: 3x pushup Recht komen 27e +28e +29e +30e 8 tijden: Idem 9 + 10 + 11 + 12 31e +32e 8 tijden: Idem 23 en 24 33e 8 tijden: Rechtkomen en flexen

Actief meedoen Conditie verbeteren De oefeningen zolang mogelijk volhouden

LESFASE 3: HIIT workout

LESFASE 3: HIIT

Opdrachtomschrijving: Lln voeren de opdrachten 30’’ uit en krijgen 15’ rust. De oefeningen worden voor getoond door de lk Oefeningen: 1. Squathouding, duwen met armen 2. Jumpin Jacks 3. Knie heffen, armen strekken 4. Squatjump 5. Burpees 6. Knieen zijwaarts heffen

Materiaal/media: Muziekbox, gsm met muziek, tablet ( voor filmpje eventueel te tonen)

1. 2. 3. De lesvoorbereiding

Organisatie en organisatietekening: In 2 rijen met aangezicht naar lk

Mountainclimbers Pushup Pomphouding, benen op en toe 6

10’


LESDOELEN

LEERINHOUD 4. 5. 6.

WERKVORMEN/MEDIA, LEERMIDDELEN/ORGANISATIE

TIJD

Bicycle crunches Pomphouding, bekken op en neer Over mat springen

Instructie/werkvorm: Verbale instructie Overgang: Lln ruimen matjes op en verzamelen aan deur om zich te gaan omkleden.

Lesafsluiting Nut inzien van een goede stretching

5’ LESAFSLUITING: Stretching

LESAFSLUITING: Stretching

-Schouders -Rug -Benen

Materiaal/media: Muziekbox, gsm met muziek Organisatie en organisatietekening: In 2 rijen met aangezicht naar lk

Instructie/werkvorm: Verbale instructie

De lesvoorbereiding

7


Reflectie op de lesvoorbereiding (na het geven van de les) Na elke les zoek je een antwoord op de vraag: ‘Hoe kan ik uit de ervaringen van deze les een volgende les nog beter voorbereiden?’  Duid met groen in de lesvoorbereiding aan waarover je het meest tevreden bent.  Duid met geel in de lesvoorbereiding aan waarover je het minst tevreden bent. Deze reflectie kan aan bod komen tijdens een gesprek met je vakmentor of stagebegeleider.

De lesvoorbereiding

8


Bijlage 1 Inventaris van het te gebruiken materiaal: (naam materiaal + aantallen vermelden) 4 kegels 20 potjes 3 banken 3 valmatten 6 matjes 1 touw 2 doelen 1 voetbal 1 basketbal 1 handbal 2 plinten 2 minitramps 1 rolmat 1 basketgoal 1 sportraam

Globale materiaalopstelling bij het begin van elke lesfase. Aantal leerlingen (ď ž) vermelden en legende noteren. Lesbegin

De lesvoorbereiding

Lesuitwerking

Lesafsluiting

9


Bijlage 2: organisatiewijzer

De lesvoorbereiding

10

lesvoorbereiding gewenning minitrampoline + choreo  
lesvoorbereiding gewenning minitrampoline + choreo  
Advertisement