YEAH

Page 1

Noorte ettevõtlikkuse arendamine YEAH – rahvusvaheline koostööprojekt 2017-2020 Lugusid Soomest ja Eestist


Sisukord Projekti tutvustus: ............................................................... 3 Soomest Karvia piirkond Pohjois-Satakuntast ............................. 4 Lääne-Virumaalt MTÜ Partnerid ............................................. 5 Järvamaalt MTÜ Järva Arengu Partnterid .................................. 6 Järva-Jaani noortelaagri fotokoolitus 2017 .................................. 7 Noorte tehtud fotod Järva-Jaani noortelaagris ............................. 8 Õpetajate ja õpilaste õppereisid Ettevõtluskülla aastatel 2017-2019 ..12 Ettevõtlusõpe ....................................................................14 Karvia noortekeskus ............................................................15 Tagasiside ........................................................................16 Arli Orlovski Järvamaalt .....................................................16 Eve Orlovski Järvamaalt .....................................................18 Miia Soosalu Järvamaalt .....................................................19 Angeliina Klooster Lääne-Virumaalt........................................22 Helena Semjonov Lääne-Virumaalt ........................................23 Liis Mülla Lääne-Virumaalt ..................................................24 Hannes Holm Lääne-Virumaalt ..............................................25 Projekti kokkuvõte ..............................................................26 Tagakaanel Projekti partnerid

2


Rahvusvahelise koostööprojekt YEAH — Noorte ettevõtlikkuse arendamine Projekti tutvustus YEAH on noorte ettevõtlikkust arendav rahvusvaheline koostööprojekt Soome ja Eesti LEADER-tegevusgruppide MTÜ Partnerid, ry Aktiivinen Pohjois Satakunta ja MTÜ Järva Arengu Partnerid vahel. Koostööprojekti eesmärk on maapiirkonna noorte ettevõtlikkuse tõstmine ning kogemuste vahetus, kuidas toetada noorte ettevõtlikku vaimu ning milliseid tegevusi ning lähenemisi kasutatakse mitteformaalse ettevõtlusõppe läbiviimiseks maanoorte hulgas. Maapiirkonnad on silmitsi inimeste suundumisega linnadesse. Peamiselt lähevad linnapiirkondadesse noored, kes omandavad kõrgemat haridust ning otsivad tasuvamaid töökohti. Külade tulevik on nende inimeste kätes, kes on iseseisvad ja avatud uuendustele, kel on ettevõtlik vaim ning kes soovivad olla osa maal elavast kogukonnast. Koostööprojektil oli kaks eesmärki: toetada noorte ettevõtlikku mõtlemist ning leida noortele uusi võimalusi ettevõtliku vaimu arendamisel. Parima tulemuse nimel tegid omavahel väga head koostööd tegevusgrupid, koolid, noortekeskused, ettevõtted, vabaühendused ja kohalikud kogukonnad. Eriline tänu projektis osalenud noortele: te olete parimad ning suurepärased! Sille Pudel Roosna-Alliku (2019)

3


Soomest Karvia piirkond Pohjois-Satakuntast YEAH projekt sai alguse ideest, kuidas me saaksime noori aktiveerida ning muuta maapiirkonda elavamaks. Me kavandasime erinevaid toetavaid ja harivaid tegevusi, et tõsta noorte teadlikkust oma kodukohast, nende päritolu ja juurte kohta ning tutvustada erinevaid maal töötamise võimalusi. Jagasime ühiselt ideed „Vahel pead minema kaugele, et näha lähedale enda ümber“. Sellepärast soovisimegi, et noored teeksid omavahel koostööd ja vahetaksid oma teadmisi ning kogemusi ja tutvuksid üksteise elukeskkonnaga: kultuuri, koolisüsteemi ja hobidega jne. Projekt oli meie jaoks väga edukas. Meie kooli 7-9.klassi noortel ei olnud varasemalt ühtki rahvusvahelise projekti kogemust. Alguses oli väga raske saada noori üritustele, aga peale esimest üritust said nad julgustust ning peagi oli rohkem soovijaid, kui osalemiseks kohti oli. Samuti tõstsime oma noorsootöö uuele tasemele. Noored said võimaluse ise planeerida ja luua vaid neile mõeldud noorte oma ruumid. Lisaks võeti tööle noorsootöötaja, kes tegeleb noortega ja planeerib ning viib läbi projekte. Alustasime koostööd kooli ja ettevõtjate vahel. Kooli õppekavasse viidi sisse esimene kohustuslik ettevõtlusõpe 8.klassile. Rahvusvahelised noortelaagrid oli projekti parim osa. Meil olid väga toredad tegevused koos noortega: kunstiloome, sportlikud tegevused, ringsõidud, ettevõtete külastused jne. Oli palju naeru, rõõmu ja jutuajamisi. Noorte tagasiside oli ainult positiivne ja paranes ka inglise keele oskus. Meil on palju uusi ideid koostööks ning projektideks. Ma loodan, et need saavad peagi tegelikkuseks. Marjo Yliluoma Soome, Karvia (2019)

Marjo uued sõbrad Lammasmäe noortelaagrist 2019 4


Lääne-Virumaalt MTÜ Partnerid Rahvusvahelise YEAH koostööprojekti eesmärgiks oli ergutada ja arendada noorte ettevõtlikkust läbi heade praktikate ja teadmiste. Oluline on jagada noortele erinevaid teadmisi ning toetada nende ettevõtliku mõttelaadi kujundamist maapiirkonnas. Ettevõtlikke noori tuleb julgustada oma ideid ellu viima, kasutades selleks ka eakamate nõuandeid ja suunamist. Projekti raames korraldatud noortelaagrid ja töötoad andsid osalejatele võimaluse näha ja tunda piirkondade eripära, iseärasusi ja võimalusi ettevõtluse arendamiseks. Korraldatud meeskonnatöö koolitused näitasid noortele seda, kui oluline on koostöö ja teistega arvestamine. Sportlike tegevuste käigus tuli aidata nõrgemaid ja üheskoos võistkonna nimel pingutada. Noored olid algatusvõimelised ja julged oma ideid tutvustama. Olulise tähtsusega on noorte kaasamine ja neile tegevusvõimaluste loomine, samuti koostöö võimaldamine nii kohalikul kui ka maakondlikul ja rahvusvahelisel tasandil. Ettevõtete külastused ja kohtumised erinevate ettevõtjatega andsid noortele hea ülevaate sellest, kuidas tuleb olla julge ja vaatamata takistustele oma ideed siiski ellu viia. Koostööprojekt, mis on suunatud noorte ettevõtlusaktiivsuse arendamisele ja suurendamisele, arendab noorte silmaringi ning avardab võimalusi noorte omavaheliseks suhtluseks nii kodu- kui välismaal. Täidetud sai projekti eesmärk, millega näidati noortele erinevaid võimalusi ettevõtluse arendamiseks nii välismaal kui ka Eesti erinevates piirkondades. Laagri lõpus oli kõigil osalejatel võimalus oma mõtted koostööprojekti kohta paberile joonistada või kirja panna. Kokkuvõtvalt: noored oli rõõmsad ja tänulikud, et neil oli võimalus sellises koostööprojektis osaleda. Noorsootöötajate arvamusel meeldis see, et projekt oli mitmeaastane, see andis võimalusi rakendada häid ideid ja huvitavaid mõtteid uutel kohtumistel. Sellise projektiga tekivad pikemaajalised suhted erinevate piirkondade noorsootöötajatel ka rahvusvahelisel tasandil. Tänu sellisele koostööle on võimalik luua uusi koostööprojekte, mis aitavad kaasa noortekeskuste töö parandamisele. Liivi Harf Rakvere (2019)

5


Järvamaalt MTÜ Järva Arengu Partnerid YEAH projekt oli väga mitmekülgne ning kaasatud olid mitmed osapooled. Selles oli tegevusi lastele ja noortele, noorsootöötajatele, õpetajatele, lapsevanematele, ettevõtjatele ning otsustajatele. 80-l õpetajal ja 200-l õpilasel oli võimalus saada uusi teadmisi majanduse toimimise mudelist, kui nad käisid Ettevõtlusmängu mängimas Tartus Ettevõtluskülas. Mäng näitas väga täpselt kuidas toimivad ettevõtted, pangad ja kohalik omavalitsus, kui palju on tegelikult kõik omavahel seotud, milline roll on selles süsteemis igal inimesel. Mäng näitas selgelt, kui palju peab iga inimene tegelikult pingutama, et ettevõte toimiks ning kui palju peab inimene töötama või ettevõtlik olema, et head sissetulekut saada. Noortel oli võimalus osaleda rahvusvahelistes laagrites Eestis, Soomes ja Tšehhis, kus nad said kasutada oma inglise keele oskust, saadi väga palju teadmisi erinevate maade kohta ning nende ajaloost ja kultuurist. Noored leidsid palju uusi sõpru nii oma kodumaakonnast, kui teisest tegevusgrupist ning ka soomlaste ja tšehhide hulgast. Laagrites toimusid erinevad töötoad - näiteks kunst, fotograafia, meeskonnatöö jne. Oli palju jalutamist, rattasõitu, ujumist ja muid aktiivseid tegevusi imekaunis looduses. Noortel oli võimalik külastada erinevaid ettevõtteid, mis oli maailmapilti avardav ning huvitav. Neile, kes igapäevaselt noortega tegelevad, korraldati õppereise ja töötubasid. Eesmärk oli jagada omavahel paremaid praktikaid uute ideede saamise eesmärgil, et pakkuda noortele huvitavaid ja arendavaid tegevusi ning kuidas lahendada ja ennetada erinevaid noortega tekkivaid probleeme. Projektist on välja kasvanud noorsootöötajate võrgustikud ning partnerlused, kes ka projektiväliselt teevad koostööd ning jätkavad ühistegevustega noorsootöö valdkonnas. YEAH-koostööprojekt andis MTÜ Järva Arengu Partnerid tegevuspiirkonnale uuendusliku võimaluse katsetada vihmavarju projekti põhimõttel noortele suunatud väikeprojektidega. Eesmärk on kaasata rohkem noori tegevuspiirkonna arendamisse ning pakkuda noortele võimalust maapiirkonda rikastada läbi ettevõtlikust arendavate tegevust. Väikeprojektid on võimalus kasvatada uus põlvkond projektitaotlejaid ning näidata noortele, et kogukond hoolib neist ning väärtustab nende mõtteid ja ideid. Sille Pudel

Roosna-Alliku (2019)

6


Järva-Jaani noortelaagri fotokoolitus 2017 Esimene YEAH-noortelaager toimus Järva-Jaanis 2017. Lisaks muudele tegevustele toimus fotokoolitus Järva-Jaani Vanatehnika Varjupaigas, kus Hannes Linno andis edasi näpunäited, kuidas teha häid pilte. Koolitus toimus ühes vanas trammis ja noored said järgmised soovitused parimate piltide tegemiseks: Vali oma pildistamise asukoht vastavalt sellele, mida sa soovid pildile saada Ära kiirusta ja võta aega pildistamiseks Vali õige pildistamise nurk Vali õige valgus Vaata suuremat pilti, mis on ümbritsev Jälgi kompositsiooni Näe detaile Ära muuda järeltöötluses liiga palju Loo oma pildile sügavam lugu Ära unusta, et ka pildi tegemine on kunst

7


Noorte tehtud fotod 2017 aastal Järva-Jaani laagris Arli Orlovski

Kaarin Rannu Eleanor Karja

8


Anna Maria Praks

9


Marcus Kuus

Kadi Tihane 10


Grete Roos

Robert ja Joosep Pudel

11


Õpetajate ja õpilaste õppereisid Ettevõtluskülla aastatel 2017-2019 Ettevõtluskülas käis uusi ideid saamas ja ettevõtlikkust õppimas 80 õpetajat ja 250 õpilast. Õpetajate külastuse eesmärk oli tutvustada neile ettevõtlikkuse ja ettevõtluse õpetamise võimalusi läbi Ettevõtlusküla majandusmängu, vahetada kogemusi ning saada uusi ideid. Nii õpilased kui õpetajad mängisid Ettevõtluskülas mängu, kus neil oli võimalik saada aimu, kuidas toimib majandusmudel ning läbi rollimängu ja mänguettevõtete juhtimise ja tegevuse tuli osalejatel edukalt oma ettevõtte või panga või omavalitsuse asutus rahaliselt toimimas hoida. Neil tuli oma ettevõttele tulu saada, tuli osta kaupu ning palka maksta töötajatele ning iga mängu kuu lõpus tuli teha kokkuvõtted kuidas organisatsioonil on läinud. Eesmärk oli analüüsida kuidas tekivad ja muutuvad ettevõtte sissetulekud ja väljaminekud ning tuli oli leida ettevõtte arendamiseks vajalikke tegevusi ning jälgida sama ajal, et maksud oleksid makstud ja palgad arvestatud. Õpetajatel oli võimalik osaleda füüsika tunnis, kus nad said kogemuse, kuidas teistmoodi ja praktiliselt õpetada vooluringi ning õppetöö käigus valmis igale ühele lambike.

Tagasiside õpetajatelt Huvitav Edukas Arendav Motiveeriv Õhinapõhine Tarvilik Eeskuju andev

Õpetajad Ettevõtluskülas tervisekeskuse tööd korraldamas

12


Albu lapsed Ettevõtluskülas

Anonüümne õpilase tagasiside: Ettevõtluskülas oli väga huvitav, ma sain olla panga direktor. Kui ma saan suureks, siis ma teen endale oma panga. Mul polnud aimugi, kui palju peab tööd tegema, et head palka saada ning ma ei teadnudki, et ettevõtted peavad nii palju makse maksma riigile. Ja sain teada, et maksude eest saavad omavalitsused ja riik jälle inimestele tagasi pakkuda erinevaid häid asju ning erinevaid teenuseid ja toetusi.

Organisatsioon: Järva Arengu Partnerid MTÜ Kontaktisik: Sille Pudel sille@japnet.ee Koduleht: https://japnet.ee/ Asukoht: Järvamaa, Eesti

13


Ettevõtlusõpe Ettevõtlusõpe Karvia kooli 8.klassile Eelmisel aastal oli meil Karvia Opinpolkus esimest korda valikõppeainena ettevõtlusõpe 8.klassile ja 26st õpilasest 20 valis selle. Nad said teadmisi, kuidas olla ettevõtja. Loodi õpilasfirmad, mis tegutsesid terve aasta ning kuna Soomes on programm nimega NY, siis ei pea õpilasfirmad makse maksma. Õpilased asutasid küünestuudio, kohviku, hooldusettevõtte, pagaritöökoja ja snäki tegemise ettevõtte. Järgmisel aastal saavad nad oma ettevõtetega jätkata. Organisatsioon: Karvian yhtenäiskoulu Opinpolku Kontakt: Marjo Yliluoma / marjo.yliluoma@karvia.fi Koduleht: https://peda.net/karvia Asukoht: Karvia, Soome

Lugu õpilasfirmadest Karvia kohalikus lehes

14


Karvia noortekeskus Selle projekti tulemusena saime esimese kohaliku omavalitsuse poolt hallatava Karvia noortekeskuse. Noored külastasid mitmeid noortekeskuseid, enne kui asusid omale sobilikku noortekat looma ja sisustama. Noored olid abiks keskuse ehitus- ja remontöödel. Lisaks saime samasse majja oma kogukonna elutoa, kus saame koosolekuid pidada, kohvi juua, karaoket laulda, mänge mängida.

Organisatsioon: Karvia vallavalitsus Kontakt: Marjo Yliluoma / marjo.yliluoma@karvia.fi Koduleht: www.karvia.fi Asukoht: Karvia, Soome Noortekeskuse remont

15


Tagasiside Arli Orlovski Järvamaalt Need kolm aastat on olnud väga ägedad. Mulle meeldisid kõik laagrid ja reisid, kus ma sain uusi sõpru, isegi Eestist. Ühe Lääne-Virumaa grupijuhiga olema saanud headeks partneriteks matkaprojektis „Kas hundil on kutsikad või pojad“. Reis Tšehhi oli väga tore ja imeline, sest sealne loodus on hoopis teistsugune kui Eestis. Tšehhis oli väga ilus ja imeline Dubi kool, kuhu ma loodan peagi tagasi minna. Tänu neile laagritele ja reisidele tean, kui lähen tagasi neisse paikadesse, siis võin jälle näha neid erilisi paiku nagu saunaküla Soomes. Tänan nende seikluste eest! Arli Orlovski Järvamaalt, Eestist Organisatsioon: Peetri kool Noorte juhendaja: Eve Orlovski eve.orlovski@gmail.com Asukoht: Peetri küla, Järva vald, Järvamaa

Meie ägedad grupijuhid Kunda jõge ületamas

16


Dubi kooli külastus Tšehhis

Noortejuhtide õppereis Soome Karviasse

17


Eve Orlovski Järvamaalt Järva-Jaani laagris ootasid noored väliskülalisi, keda paraku ei tulnud. See aga meelt kauaks kurvaks ei muutnud. Tegevusi jagus igasse päeva piisavalt ja need kulgesid rahulikus tempos, nii et jäi aega ka uute tutvuste loomiseks. (See sõprus kestab siiani ning koos tehakse ühisüritusi.) Ettevõtteid, mida külastati, olid mitmekülgsed. Need pakkusid veidi elevust, kuna sai oma käega katsuda vasikaid, hullata heinarulli otsas, tunda värsket puidu lõhna ja maitsta juustu. Kuulati ettevõtete arengust lugusid ja saadi teada, et kui tahad maailmas läbi lüüa, pead oskama erinevaid keeli ja tundma teiste rahvaste kultuuri. 2017. aasta oktoobris külastasime Karviat. Sõit sinna oli pikk ja kestis terve päeva, kuid oli hästi organiseeritud. Kaaslased olid toredad ning majutuskoht väga meeldiv ja kodune. Seal paistis silma suur kogukonna ühtsus ja üksteise toetus. Kogukonnaga koostöös loodi uus kool, mis tekitas tunde, et tahaks ka ise uuesti õppima minna. Väga meeldisid külaskäigud naaberkoolidesse (kunstikooli, keskkooli ja ametikooli). Tänaseks on mõned mõtted, mis sealt kaasa võetud, leidnud ka meie koolis kasutust. Kahjuks pole meil nii tugevat kogukonda ja uute asjadega harjumine võtab aega. Noortejuhtidega lubasime samuti koostööd tegema hakata. Esimene kohtumine toimus juba mõne nädala pärast, kus koos Rakvere noortega võtsime ette mitmepäevase rattamatka. Oli väga tore matk. Sellel aastal Karviasse minek oli täis elevust ja põnevust, kuna meil puudus täpne ettekujutus mida tähendab ITE-art. Oodati muidugi kohalike noorte suuremat osalust. Kunstiprojekt, mida me tegime, oli väga tore katsumus nii oma oskuste kui ka kaaslastega koostöötamise osas. Ilm oli kogu laagri vältel väga soe ja ujumisvõimalused olid ka käe-jala juures. Rakvere noortega sai öösel käia geopeitust mängimas ja ühel päeval võtsime vabal ajal ette retke läbi metsa ja ületasime sealjuures ka jõge. See oli seikluslik. Käisime veel mitu korda kiirevoolulise jõe ääres, kus oli väga soe vesi. Noortele meeldis väga Kammi küla ja nii mõnigi noor arvas, et võiks sellise elamise koos vabatahtlikega kuskile luua. Ometigi on ka meil naaberkülas selline pere, kes nii oma kodu püsti on pannud, aga selleks pidi ära käima Soomes, et oleks äratundmine. Kokkuvõtteks võib öelda, et YEAH projekt on olnud noortega koostöö osas väga inspireeriv ja innustav. Organisatsioon: Peetri kool Noorte juhendaja: Eve Orlovski eve.orlovski@gmail.com Asukoht: Peetri küla, Järva vald, Järvamaa

18


Miia Soosalu Järvamaalt YEAH noortelaager Karvias 30.07-03.08 30.07-03.08 toimus Soomes Karvia külas kunstilaager, kus osalesid inimesed nii Järvamaalt kui ka Lääne-Virumaalt. Meie koolist, Roosna-Alliku põhikoolist, osales viis inimest: Miia Soosalu (mina), Rebeka Siirand, Kristiina Kaljurand, Keiti Pall ja õpetaja Tuuli Järva. 30.07 Buss jõudis Albust Roosna-Allikule 10.15. Sõitsime läbi veel Peetrist ning suundusime Tallinna vanasadamasse D-terminali. 13.00 sai laevale „Megastar” ning seal otse laeva buffeesse. Sõit laeval kestis kaks tundi, sadamasse saabusime kell 15.30, kust edasi tuli viietunnine bussisõit Karviasse. Kantti vanasse koolimajja jõudsime kell 20.30, kus anti süüa ning jagati öömajad.

Roosna-Alliku Põhikooli õpetaja Tuuli ITE-projekti tegemas

19


31.07 Kell 8.30 oli äratus ja hommikusöök. 9.00 tutvustus ITE-projektile ehk „taaskasutus-kunstile”, kus kasutatakse vanu ja kasutatud materjale ning igapäevaesemeid (metall-võre, vanad riide-esemed, padjavatt jpm), et teha skulptuure, mida saab panna tee äärde külaelanikele ja turistidele uudistamiseks. Kuni lõunasöögini oli ITE-projektide jaoks meeskondade moodustamine ja materjalide kogumine. Lõuna kell 11.00. Peale lõunat bussiga Konto turbapaneelide tehasesse ning värvitöökotta. Hiljem kiire paus Sale poes ning sealt otse Kauhaneva-Pohjankankase matkatee starti. Matk algas kell 13.30 ning oli umbkaudu 1,6 km pikk, poole tee peal oli laukas ujumisvõimalus (kuigi märjaks said kõik niikuinii, sest vihma hakkas poole tee peal sadama. Õnneks olid kõik igaks juhuks kuivad rätikud kaasa võtnud). Tagasi Kantti kooli jõudis buss kell 15.00. Õhtusöök kell 15.40, peale seda kell 20.00 saun ja ujumine jões ning magamaminek. ITE-projekti tegemine

01.08 Kell 8.30 äratus ja hommikusöök. 9.00 ITE-projekti teostus. 11.30 lõunasöök, ITE-projektide jätkamine ning lõpetamine. 17.00 õhtusöök, edasi väljus buss Anne Mattila kohvikusse, Alpon Savanni taaskasutusloomaaeda (nüüdseks u 80 aastase mehe loodud skulptuurid, mis on tehtud vanadest rehvidest, vanametallist ja paljust muust) ning Kammikylä saunakülla. 20.00 tagasi kooli, ujumine jões ja käevõrude meisterdamine.

20


02.08 8.30 äratus ja hommikusöök, seejärel kohtumine kooli taga lava istumiskohtadel. 10.00 projektide väljapanek ning lõuna. Kunstiõpetaja Saija Mustaniemi hindab projekte. Meie grupp võitis 1. koha oma olendiga „Magical thingy”, võitsime Willi Karvia 10l kotid. 14.00 uue kooli ekskursioon, mida viis läbi meie reisijuht, kes oli selle sama kooli direktor. Seejärel naasesime Kantti kooli ning sõime kringlit. Kell 17.00 tuli õhtusöök ja kell 20.00 snäkipausil võileib. 03.08 Kell 6.30 äratus, 7.00 hommikusöök ning 7.20 bussisõit Helsingisse. 12.50 pääs laevale „Star” ning eine laeva buffees. 15.35 bussile ning 17.35 jõudsime tagasi Roosna-Allikule. Minu jaoks oli laager põnev ja lõbus, leidsin uusi sõpru ning muidugi nautisin ITE -projekti, millega olime kõik vaeva näinud ja mille puhul pingutanud. Oli palju põnevaid hetki (nt matka ajal vihma kätte jäämine ning Keitiga vihmas kahekesi laulmine) ja hulganisti avastusi (nt Karvia kool ja mänguväljak, mis olid kõigi arvates väga lahedad). Mul oli hea meel, et mul olid seal toredad sõbrad ja tore kogemus. Miia Soosalu ITE-projekt on valmis

21


Angeliina Klooster Lääne-Virumaalt YEAH noortelaager Lammasmäel 30.07 – 1.08.2019 See laager oli väga lahe. Leidsin endale palju uusi sõpru. Terve laagri vältel toimusid erinevad tegevused ja käisime paljudes eri kohtades. Terve laager oli lahe ja sisustatud. Kui me teisipäeva hommikul Lammasmäele jõudsime, tutvustati kogu laagrikompleksi ning saime ennast sisse seada. Pärast jaotati meid erinevatesse võistkondadesse ning meeskonnad olid võrdsed, et õpiksime üksteist paremini tundma (koos olin Järva noorte, Soome noortega). Võistkonnad pidid läbima erinevaid etappe - vibulaskmine, kirveloopimine, kanuutamine ja palju muid tegevusi. Järgmisel päeval oli meid tervitamas uus juht, kellega läksime bikerattaga sõitma, külastasime Kunda Klubi, seiklesime Lontova seikluspargis ning sõitsime mööda rannaäärt tagasi Lammasmäele. Õhtul saime meisterdada, mängida meeskonnamänge. Laagri toidud olid väga head. Organisatsioon: Uhtna Põhikool Noorte juhendaja: Lilian Lindmäe lindmaelilian@gmail.com Asukoht: Ubja küla, Rakvere vald, Lääne-Virumaa

Sõit fat-bike´idega

22


Helena Semjonov Lääne-Virumaalt Mulle meeldis kohtuda uute inimestega, kanuutamine, seikluspark ja erinevad saunad, mis olid Lammasmäel kohapeal. Ma sain omale sõpru Peetri koolist, osadega olin juba tuttav YEAH esimesest laagrist, mis toimus Järva-Jaanis. Mulle meeldis kanuutamine, seal tuli usaldada oma kanuus olevaid inimesi ning tuli olla ühtne meeskond, et kanuu ümber ei läheks, sest vesi oli külm ja väljas oli jahe ilm. Seikluspargis ületasin ennast ning läbisin kõik rajad läbi. Saunadest meeldis kõige rohkem aurusaun, tavaline saun, kus oli võimalik lavalt basseini hüpata ning õues olev mullivann. Organisatsioon: Uhtna Põhikool Noorte juhendaja: Lilian Lindmäe lindmaelilian@gmail.com Asukoht: Ubja küla, Rakvere vald, Lääne-Virumaa Saunamaraton

23


Liis Mülla Lääne-Virumaalt Yeah noortelaager Lammasmäel 30.07 – 1.08.2019 Lammasmäel oli lahe, sest seal oli ees juba palju tuttavaid noori eelmistest laagritest. Oli ka uusi noori, kellega sõbrunesin kiiresti. Iga päev oli palju erinevaid tegevusi, õhtuti oli saunas hea olla ning puhata. Väga lahe laager oli. Teisipäeva hommikul saime kõik kokku Ubja Noortekeskuse ees ning suundusime Lammasmäele laagrisse. Kohale jõudes panime oma asjad kämpingusse, moodustasime meeskonnad ning alustasime tegevustega. Kanuutamine oli tore, tüdrukutega lollitasime ja oleksime peaaegu kanuuga ümber kukkunud. Kõik noored olid laagris sõbralikud ja meeldivad ning aidati, kui selleks oli vajadust. Suhtlesime omavahel inglise keeles, kuna osad noored olid meeskonnas soomlased. Igas tegevuses käidi ühise meeskonnana, olid erinevad tegevused - meisterdamine, nuputamist, aaretejaht jne. Aga mulle meeldis, et sai olla ka oma küla noortega, sest muidu oleks mul tulnud koduigatsus. Organisatsioon: Uhtna Põhikool Noorte juhendaja: Lilian Lindmäe lindmaelilian@gmail.com Asukoht: Ubja küla, Rakvere vald, Lääne-Virumaa

Kanuutamine

24


Hannes Holm Lääne-Virumaalt Yeah laager algas minule Tsehhi laagriga (Järva-Jaanis ja Karvias ei osalenud). Laagri jooksul avanes mulle suurepärane võimalus näha teist keskkonda, tutvuda teistsuguse kultuuri ja loodusega. Tänan kõiki selles osalejaid! Nautisin kõiki selle aasta kokkusaamisi laagris osalejatega. Laagri käigus sain imetleda Tsehhi looklevaid mägesid, kohtuda huvitavate inimestega. Tutvusime Krupka linnaga, külastades sealseid muuseume, koolimajas toimus töötuba- tegime savist öökulle ning hiljem külastasime savitöödest näitust. Kuna Tsehhis on inimesed rohkem usklikud, kui meie, siis külastasime ka üht tähtsamat kirikut, tegime ka ringkäigu hooldekodusse. Kahju oli, et kõik laagris osalenud noored ei saanud koos olla ühes majas, vaid Järva noored elasid meist eemal ja meie olime soomlastega ühes majas. Mulle meeldis see laager ja ootan juba põnevusega järgmist võimalust. Organisatsioon: Sõmeru Põhikool Noorte juhendaja: Lilian Lindmäe lindmaelilian@gmail.com Asukoht: Ubja küla, Rakvere vald, Lääne-Virumaa Öökullide meisterdamine Dubi koolis

25


Projekti kokkuvõte Nii noored kui täiskasvanud avastasid selle, kui oluline on noorte omavaheline suhtlemine nii Eestisiseselt kui ka Euroopa tasemel. Oluline on jagada omavahel kogemusi ning luua noortele uusi võimalusi. Noorte kaasamine erinevatesse tegevustesse tõstis nende eneseusku ja nad hindavad ka oma kodukohta kõrgemalt ning peale kõrgkooli või ametikooli lõppu tulevad nad maale oma kodukohta tagasi. Sellise noorte kaasamise abil on võimalik maapiirkondi ka tulevikus elavana hoida. Noored on suur väärtus, nad soovivad kodukohta tagasi tulla, neil on julgust ja ettevõtlikkust, et mõelda oma ettevõtte loomisele maapiirkonda ja mis peamine – noored tahavad olla kogukonna liikmed ja panustada ühistegevustesse. Me jätkame kindlasti järgmisel programmperioodil, sest meil lihtsalt on nii palju uusi ideid Noorte tagasiside joonistus YEAH-projekti kohta

Soomlanna Jonna Haavisto, kelle tütar osales Lammasmäe laagris, postitas oma Facebooki seinale 31.08.2019 sellise teksti: „Ma olen nii tänulik ja õnnelik, et meil on olemas Marjo ja Katri, kes korraldavad oma suvepuhkuse ajast meie lastele tegevusi. Noortel ei oleks selliseid kogemusi, kui õpetajad ei tegeleks noorte projektidega oma vabal ajal. Inimesed, esitage toetuse taotlusi, et noorte unelmad ellu viia!“ Noored nõustusid temaga ja tänavad kõiki täiskasvanuid, kes oma vaba aega ja vabatahtlikku tööd on YEAH-projekti panustanud. Võimalus uusi asju näha ja kogeda on andnud noortele väga palju ja nad hindavad seda kõrgelt!

26


Sþpruse paela punumine Lammasmäe laagris 2019

27


Rahvusvahelise koostööprojekti YEAH — Noorte ettevõtlikkuse arendamine partnerid

Soomest Aktiivinen Pohjois-SAtakunta ry http://www.aktiivinen.fi/leader_pohjoissatakunta

Marjo Yliluoma marjo@yliluoma@karvia.fi

Eestist MTÜ Järva Arengu Partnerid https://japnet.ee/

Sille Pudel sille@japnet.ee

Eestist MTÜ Partnerid http://www.mtupartnerid.eu/

Elsa Hundt elsa@mtupartnerid.eu

Parimate praktikate kogumiku koostas Sille Pudel, kaane kujundas 14 aastane Miia Soosalu Järvamaalt

28


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.