Page 1

Przewodnik po ziemi siewierskiej

Opracowanie i wydanie publikacji promujących walory turystyczne gminy Siewierz jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013


Przydatne dane teleadresowe / Useful contacts Punkt Informacji Turystycznej, Izba Tradycji i Kultury Dawnej Tourist Information Centre, Chamber of Tradition and Ancient Culture 42-470 Siewierz, ul. Kościuszki 5 tel. / phone +48 32 67 42 461, kom. / cell +48 782 480 977 pit@siewierz.pl, izba@siewierz.pl

Miejsko-Gminne Centrum Sportu i Turystyki, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Municipal Centre of Sport and Tourism, Municipal Centre of Culture 42-470 Siewierz, ul. Słowackiego 2a tel. / phone +48 32 67 41 649 mgok@siewierz.pl

Urząd Miasta i Gminy Municipality Office 42-470 Siewierz ul. Żwirki i Wigury 16 tel. / phone +48 32 64 99 400 siewierz@siewierz.pl www.siewierz.pl

Zdjęcia: Dariusz Panas – s. 5 (nr 2) Dariusz Dubik – s. 15 (Hotel Podkowa) Rafał Paradowski – s. 6, 7 (nr 3) Roman Zaręba – s. 13 (nr 1) Tomasz Gębuś – s. 16 Gmina Siewierz – pozostałe zdjęcia Korekta: Joanna Fundowicz Opracowanie graficzne i projekt okładki: Marta Pobereszko © Copyright by Urząd Miasta i Gminy Siewierz, Siewierz 2011

Opracowanie i wydanie publikacji promujących walory turystyczne gminy Siewierz jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Opracowanie wydawnicze, druk i oprawa: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu ul. K. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom, tel. centr. (48) 364-42-41, fax (48) 3644765 e-mail: instytut@itee.radom.pl http://www.itee.radom.pl

Przewodnik po ziemi siewierskiej / Tourist guide - Siewierz  

Broszura turystyczna obrazująca walory historyczne, przyrodnicze i kulinarne gminy. Format minialbumu. Wersja dwujęzyczna: polski, angielski...