{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 16

16

GRATIS

Download uw e-book En pas deze superhandige energietips thuis toe! Waar wacht u nog op? Ontdek meteen onze 5 rijkelijk geïllustreerde infographics. Gaande van het verbruik van huishoudapparaten, het instellen van thermostaatkranen, tot de keuze van de juiste lamp … U verneemt het allemaal in dit gratis e-book!

Keuzewijzer: welke lamp voor welke plek?

Stappenplan radiator ontluchten

Hoeveel verbruiken ze jaarlijks?

Stand 5 = Stand 4 = Stand 3 =

VERLICHTING

VERWARMING

ESTELLEN HUISHOUDTO

Stand 2 = Stand 1 =

5

4 3

4

2

n Wat betekene watt (W) en h)? kilowattuur (kW

n Hoe stel ik mij thermostaat kranen in?

3

4

15°C

1 2

Open de thermo volledig sta (5) in het atkranen zich de ver trek kamert waar hermo draadl staat of oze the rmosta (doorg at bev aans de indt woonk amer).

ELEKTRICITEIT

VERWARMING

openen

19°C

17°C

Wannee

energid s.

5

> Schake l inclusie de verwarmi ng f (ketel in de circulatiep uit, > Als > Wacht de om om 'zomers geving tot tand'). p daalt, koud aan alle radiato gaat het stemperatuu rs r mecha verdergaavoelen voor thermo > De nisme je staatk t! stand vor van de raan water stvrij in de rad open om wa de install  besche rm iator te atie bij strom rmt en. vriesk laten ou.

23°C

22°C

NEEM DE GO EDE GE Luchtb WOON ellen en TE OM bezink in het DE RA sel gedran DIATO g brenge kunnen nam REN REG elijk de n. Niet ELMATI goede alleen G TE ON werkin belang g van het TLUCH rijk dus TEN. , maar ver wa ook in 1-2-3 gek rmingssystee m laard!

Radiato rs ontlu chten Vorstvri je stand

> Draai de thermo sta volledig atkraan open.

> Houd een opv angbak > Steek  je ond de sleute er de ont en dra luchtin ai deze l in de kop gskraa van de langza > Hoor n. ontluchtin am in je een tegenw gskraa fluitg de lucht ijzerzin n . door het eluid? Heel goed, > Laat water uit de de radiatodit betekent het wa kraan nog enk dat r wo terstraa rdt gep ltje reg ele seconden dan dic erst. elmatig ht. lopen tot wordt en dra ai hem 1-2-3 SLA

3-4 KINDER

NACHTH

06:00

3

5

Vind je het ‘s ochten koud, ds te pas de kranen de regeling van maar laa dan niet aan , t de ver vroege r opstar warming ten.

= 6°C

Telkens wanne radiato er een r opperv niet over het lak eve hele n warm aanvoe lt.

4 3

1 2

Boven of

benede

Zijn er GA NG meerd

Zoek de ontluc kraan htings(me of zeshoe ssing wieltje kige hol boven le kop aan de radiato ) aan de r, kant teg Aanbver de the evolen rmosta eno atksta raan. nden

KAMER

voor een aangen ame en ene rgiezui nige kamerte mpera tuur

sluiten AL

BADKAM ER

1

4-5

n begin ne

n? ere rad altijd ben eden en iators om als laa te ontluc ontluc 2 tste. 19°C -hten, beg ht de hoo gst gel 21°C in dan egen rad WOON iator KAMER

Draai min stens één keer per jaar aan elke kra an. Zo voorko m je dat het mecha nisme vast komt te zitten.

5

KEUKEN

3

1

ids.be energ

ids.be tips op: energ Ontdek al onze

it draa r. Alles jaar na mee t neem chts optie geen t lampen sle lang ook dan t soor zijn al bel is van di pen t m sta gs ng oeila opbren elijki ke gl ht verg Klassie De lic nde led. rstaa nu om De onde toe. jaar aad. leidr een ordt

lamp elke w : r e ek? ewijz Keuz welke pl r o o v

4

ur? e kle welk w ting: mp r dit erlich ur van een(Kla). Hoe hoge . t licht Ledv tu in he ra lv ) pe er Ke

al , beta n led ag verla or ee gt do jaar. Zo ...? rvan ,4 €/ %. W ve n 24 70 à 90 je dat n 60 fst Wist gloeilamp va in plaats va r lie ar maa n ja et ee €/ m Als je taan 4,4 ten ekos or gi vo er je s je en je du

5 50

wit Koud 0K t 6 00 0 to

4 00

E: CATI ogen verm welk voor kiezenrlichting? ve led

INDI

rtz hti verlic laats, spo werkp

wit raal Neut 0K t 4 50 0 to

0 2 50

wit Warm K 000 tot 3 wit chtig K Geela 200 +/- 2

att al w Aant ke sie klas p ilam gloe

10 =

att al w Aant e w nieu / ledlamp

+-

eke klassi : een beeld W komt voor p van Een van 60 ledlam amp een gloeil met en) een over 810 lum 07W (70

KE SSIE KL A IL AMP E GLO 25 W 40 W 60 W 75 W

GEEN HALO MP LA

> > > >

Hoe ontvangt u dit e-book?

em en htig eurt grad lauwac De kl rukt in er (b ed uitg hoe koud l, le sione geta rage, l aa Profes ng: ga

15 W 25 W 40 W 45 W

AMP 50 LEDL 220-2

> > > >

2W 5W

lumen lumen

= 0 0-47 men = 41 10 lu 00-8 lumen = 7 060 -1 0 = 92

g: ichtin orverl wrooms Kanto ren, sho kanto

: hting en verlic Woon mer, keuk eetka

aSurf naar www.energids.be

: hting verlic mpte g Gede erlichtin r, sfeerv apkame sla voor kamer woon

K IN DEN

EN ... LUM

n d va nhei men de ee aantal lu eld. en is Het Lum g verm om. stro akkin verp licht op de at sta

aKlik op ‘Mijn gratis e-book downloaden‘ aVul uw naam en e-mailadres in

7W 9W

... en klaar is Kees!

energids.be

Het antwoord op al uw energievragen in Brussel

energids.be

winter 2019

Realisatie : Sibelga - PB 1340 - 1000 Brussel Brouckère - Verantwoordelijke uitgever: Iris Fostiez Hoofdredacteur: Stéphanie Migeot - Concept, Pre-press & Productie: Dimensions

ING

2 energids.be

EINDE

APK volgens AMER je com fort

r?

Voorda t verwarmije de opnieu ngsketel w start.

START ONTLUCDE HT

4

> Elke stand stemt een gew beantw oordt enst tem aan van 1 (mi peratu urnive nst wa au: rm) tot 5 (warms t).

5

1

2

Hoe ste thermo l ik m1ijn staatkra nen in? REIDING

2

5

3

chten

VOORBE

1

e tjes voor thuis energNuittdigse .eb nergiewee

5 raStadiapptoernpolantlnu

> Draai de kra an dicht, zonder weer te kracht uit te oef veel enen. > Doe hetzel fde met alle radiato rs.

Profile for Sibelga

Energids.be #24 / 2019-12  

Energids.be #24 / 2019-12

Energids.be #24 / 2019-12  

Energids.be #24 / 2019-12

Profile for sibelga
Advertisement