Page 1

Nuks Ya Family

3


4


5


6


7


WILL

NI LEGAL DOCUMENT AMBAYO INASEMA MALI YA MSEE ITARITHIWA NA NANI.

MSITISHWE! Law of Succession Act, Land laws na Land Controls Boards na constitution mpya ina-protect watoi na ma-husband au wives wenye wamefiwa.

KUNA VILE UTAF ANYA…

ARTICLE 68 C) III) Inadaisha, new matrimonial property Bonga vipoa na mzazi achore wi legislation inafaa i-enact-iwe. Hii ll, yenye inasema clearly, land itarithiwa na ita-prevent wasee kuchujwa kwao nani. juu ya kutokujua kwa wengine [hata Atachora mbele ya witnesses wa ma-relatives!] wili. Mzazi na witnesse s wote wana‐sign na kuandika date hapo kwa wi ll at the same tim SHERIA e. Witnesses wataandika tare he, address na INACHUNGA occupation zao. Mzazi ataweka wa LAND YENU! see ana‐trust, nd io washikilie hiyo land ama pr operty, hadi wa toi wafikishe 18 years ama vil e mzazi ataamua. TAFUTA INFO ZAIDI KWA Hiyo will itabaki HAWA WASEE: kwa kampuni ya huyo lawyer, na itafunguliwa KENYA LANDOWNERS & mzazi aki‐die. BIG UP KELA KWA INFO YOTE!

8

Wale wasee wana sh watapata barua ye ikilia hiyo land, ny inawakubalisha ku e shikilia hiyo land ama prop erty. BONGA NA MAPER O WAKO JUU YA KUANDIKA WILL!

LAND USERS ASSOCIATION

Tel: 020 2643326 info@kenyalandowners.org

17.a – Boyie  

Chapta 17– Boyie: Nuks ya family (Will)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you