Page 1

CH 27 [FINAL].indd 10

13/04/2012 11:19


market..

kwetu market

Aiii! Kwani vitunguu zako zinakuja na ndege? hio bei ni ghali.

Nkt! Maskini!

Kama hamna pesa songeni niongee na mwenye duka.

aaaargh

mnacheka nini...

hehehe

?

CH 27 [FINAL].indd 11

13/04/2012 11:19


Mheshimiwa! Mheshimiwa! Mheshimiwa! Tutakutana kwa maskan!?

1 2

3

8 7

14 9

15

16 ...kwani minister ana-need gari ngapi

Mnaona? ...He knows class Auuu uu! Wameharibu biashara yangu‌

CH 27 [FINAL].indd 12

13/04/2012 11:19


‌tunaumia huku nao wananona na magari kubwa kubwa!

Hao watu wana-deserve. Unadhani wanauza mangoes?

Nyinyi ni watu wadogo sana kuelewa vile government ina-spend.

Vile ina-spend pesa yao inahusu Wakenya wote.

Gas na mafuta imependa,

nilipeleka mtoto wangu hospitali na hakukuwa na madaktari

Hata hao MP hawalipi taxes wananunua unga ghali,

Hizi shida zote ni juu hawa watu wanatumia pesa zetu vibaya.

CH 27 [FINAL].indd 13

hahaha! Wewe Mama Mboga unajua nini?

13/04/2012 11:19


Poleni sana! Msi pigane Hehe! Nimetumwa hapa na mheshimiwa kulipia hasara.

Stop! Cheki‌

Pesa ya serikali ina husu watu wadogo kama hawa?

Actually‌ wako right.

...

Kwa hivyo vitu ni ghali juu wananunua magari wasiohitaji? Serikali ikitumia pesa mingi kwa barabara, pesa ya mahospitali ina punguka.

CH 27 [FINAL].indd 14

Aaaah, yes!

13/04/2012 11:19


CH 27 [FINAL].indd 15

13/04/2012 11:19

27.b – Malkia  

Chapta 27– Malkia: Economy yetu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you