Page 1

INZET

INLEIDING

HOOFDSTUK EEN - DE GODDELIJKE slangenkracht VAN EEN NIVERSAL NATION

HOOFDSTUK II - DE SUPER goddelijke krachten te noemen Gayatri, Savitri en kundalini

HOOFDSTUK DRIE - verlichting het vuur van VITAL kracht door KUNDALINI AANBIDDING

HOOFDSTUK IV - HET GEHEIM VAN DE FILOSOFIE AANBIDDING WIJZE VAN ZIEL WETENSCHAP

HOOFDSTUK VIJF - HET MYSTERIE VAN YOGA EN het bouquet van SIDHIS

HOOFDSTUK ZES - De vijf gezichten van KUNDALINI IE DE VIJF stromen van energie

HOOFDSTUK ZEVEN - HET LICHAAM VAN vitale kracht POWER IS DIT MENSELIJK LICHAAM SKELET

HOOFDSTUK ACHT - de zee van bewustzijn verstrikt in DE ZAK VAN zes chakra's


HOOFDSTUK NEGEN Dit lichaam is de voorraadschuur van het gewelf van 7 juwelen

HOOFDSTUK TIEN - de activiteiten van BRAHMIC bewustzijn onder de jurisdictie van Kundalini Shakti

HOOFDSTUK ELF - Godin Kundalini, Bewoner IN DE MOOLADHAR CHAKRA

HOOFDSTUK TWAALF - KUNDALINI --- een intense vorm van vitale kracht ENERGIE

HOOFDSTUK DERTIEN - HET IS gemakkelijk mee te nemen, maar moeilijk TE GEVEN AAN

HOOFDSTUK VEERTIEN - goddelijke krachten hebben hun wortels in de Chakra FAMILIE VAN Kundalini Shakti

HOOFDSTUK VIJFTIEN - Awakening DE VROUWELIJKE SERPRENT ...... verheffende Goddelijke Kracht

HOOFDSTUK ZESTIEN - SPIRITUELE TRAININGEN VOOR EEN NIEUWE SCHEPPING

HOOFDSTUK ZEVENTIEN - DE WIJZE VAN TRANSFORMATIE van de kundalini van een natie


HOOFDSTUK ACHTTIEN - DE DIEPE IMPORT VAN KUNDALINI verzakingen en nodige richtsnoeren

Een oproep aan gerespecteerde lezers

ERKENNING We zijn zeer dankbaar voor MR. Pranav N. CURUMSEY IS VOOR HET ONZE E-boek op het internet. We danken ook MRS. Varsha P. Talpade voor het helpen ONS MAAK EEN COMPUTER DISC van het boek.

Dedi CA TIE

Ik buig me voor Godin Bhagwati en Jagadguru Shriram Keer op keer buig ik neer bij uw lotusvoeten.

Net als een moeder je groot te brengen met ons op en als een vader te laten zien ons de weg. Ik buig me voor U o leermeester, met geloof en goddelijke wijsheid.

Net als God is de moeder van de wereld en Shriram is de leermeester van de wereld.


Ik buig naar de heilige voeten van beide omdat ze vol van geloof en goddelijke wijsheid. AUTEUR: Shriram Sharma Acharya oprichter van de International Gayatri Family was een grote Yogi ziener en incarnatie van God, die volumes van wetenschappelijke literatuur schreef vooral over spirituele onderwerpen voor de wereld van welvaart en vrede. Voor meer wetenschappelijke literatuur e pls bezoek http://www.shriramsharma.com/ www.awgpestore.com http://www.dsvv.ac.in/ www.akhandjyoti.org en http://www.awgp.org/~~V BESCHRIJVING: Gratis e-boeken over Chakra Meditatie-ESP, Nirvikalpa Samadhi of Thought Gratis Trance, Het bereiken van Ridhi-Sidhis of goddelijke energie, toekomstige wetenschappelijke Religie, Super Energy Gayatri Science & Kundalini Yoga gecorreleerd aan Neurowetenschappen-ESP, Endocrinologie, Anatomie, Psychologie & Sociologie voor 1) materiaal en geestelijke welvaart en 2) het verenigen van de wereld vreedzaam als een familie. Ours is een strikt niet-commerciĂŤle website die is gericht op het realiseren van de eeuwenoude droom van grote leiders en denkers van de wereld: Een mooie wereld zonder grenzen. KEYWORDS: Kundalini Yoga Gayatri e-books biografie Guru vrede in de wereld denken psyche god zenuwen subtiele bewustzijnsziel goddelijke trance endocriene klieren ESP Chakra plexus meditatie concentratie intellect profetie dacht denken Cheiro Nostradamus Aurobindo zaligheid hersenen Veda zonne zonne-energie heilige pure zintuigen Prana Avatar Upanishad lichtcel hypothalamus hypofyse transformatie futuristische voorspelling slangenkracht leven menselijke ethiek integriteit karakter vagus Tantra Mooladhar atoom neutron proton

Ik buig me voor u, o leermeester, die een vertegenwoordiger van Gayatri. Zijn nectarine woorden te vernietigen het gif van de materiĂŤle wereld.

Beiden kunnen het onmogelijke mogelijk te maken, zij hebben de mogelijkheid af te weren intense obstakels. Ik buig me voor u, die is Mahakal manifesteren en wie is degene die zal dit tijdperk te transformeren.


Onze bescheiden OBESIANCES OP ONZE vereerde leermeester YUGA Rishi Shriram SHARMA Acharya die eeuwig is Gayatri-manifest EN DIE nectarine WOORDEN VERNIETIGEN het gif van deze wereld.

Leraar en Gayatri

Alle ervaren mensen verkondigen een waarheid alleen te weten. God een is en dat te ervaren hem is er maar een weg die gaat het begrijpen van Gods leer en imbibing ze in het dagelijks leven. Maar in de grove, materiĂŤle wereld ziet men iets heel anders. Wij zien verschillen zo veel verschillende namen en vormen van deze wereld betreft. Vanwege dit visuele verschil verschillende meningen worden naar voren gebracht die uiteindelijk leiden tot bittere gevechten en twisten. Zeker zullen we moeten accepteren dat degenen die vechten zijn totaal onwetend over de ware aard van God. Else het kan ook betekenen dat deze mensen geen ruzie hebben een ware leermeester (Guru), die zal helpen een overwinnen dit verschil standpunt en herstellen ons in die absolute principe van de waarheid die God is, waarin er slechts eenheid en geen verschillen gevonden. Voorts zou het kunnen betekenen dat als we hebben niet voldaan aan een leermeester in deze materiĂŤle wereld kunnen we onze God te bereiken via Gayatri Mahamantra dat is de Guru-Mantra manifesteren. Dit helpt een spirituele zoeker om dit te overwinnen verschillen op basis van naam, vorm, verschillende methoden van aanbidding als aan de goddelijke wijsheid van een ziel (God) doordringt de hele kosmos te bereiken. We zijn allemaal van bewust. Volgens de Gayatri Mahamantra: Waar is God? Het antwoord is "Om Bhur Bhuva Sva", wat betekent God de aarde, hemel en kosmische ruimte doordringt. Hoe noem je hem? Hij is dan het verschil van man en vrouw wil zeggen: hij is noch een man noch een vrouw. Hij is boven alle namen en vormen. Wat is zijn natuur en hoe ga je bereiken hem? (Tat Savitur Varenyam, Bhargo Devasya Dhimahee). Hij is goddelijk licht en is gemakkelijk bereikbaar. Wat is onze relatie met hem? (Tat Dheemahi) indrinken hem als goddelijke glans in je psyche. Wat is het gebruik ervan - het gebed? (Dheeyo Yona Prachodayat). Moge God bewegen ons intellect te lopen op het pad van grootheid.


Elke staat Guru kunnen proberen om aan ons te leiden naar goddelijkheid (God) met de hulp van deze heldere aforisme. Zo is de Gayatri Mantra geeft ons ook deze goddelijke inspiratie en samen met deze mensen die echt in te spannen in deze richting zijn goddelijke krachten gegeven net als die bezeten door een leermeester. Als gevolg daarvan recht sinds de oudheid gaat voorbij alle sektarische verschillen en is daarom opgezet als een GuruMantra.

Verder moet worden gewezen

Gayatri is opgebouwd uit 2 delen te weten. Gay (levenskracht) + Tri (bescherming). Gayatri is dat wat onze vitale kracht beschermt. De vraag dringt zich op wanneer gaat men bescherming zoeken? Het is heel duidelijk dat wanneer een toegewijde is betrokken bij een groot probleem dat hij bescherming via gebeden zoekt. Wat zijn die problemen dat men wordt gedwongen om bescherming te zoeken? Wanneer gaat men om bescherming van de Gayatri is de oorspronkelijke energie van goddelijk bewustzijn? Wanneer het bewustzijn stroomt in de zintuigen gemaakt van de 5 elementen het wordt de kracht van mobiliteit. Zonder twijfel de bewuste stroom van energie in onze zintuigen induceert de mobiliteit in hen toch een bidt dat de zintuigen in plaats van het verplaatsen in de richting van gemeenheid moet stromen op het pad van heiligheid. Omdat de zintuigen zijn inert in de natuur, hebben ze de neiging af te dwalen in alle richtingen. De ziel in ons lichaam vergeet dat ware vreugde aanwezig is in de levenskracht zelf. Deze vreugde heeft de neiging om te geloven dat de zintuigen zijn haar personeelsleden en in plaats van het regelen van wat het had bedoeld te beheersen, het zelf wordt gecontroleerd door het. Dit is dat probleem als gevolg van die onze vitale kracht wordt geagiteerd, terwijl die bescherming zoeken.

Gayatri wetenschap beschermt ons tegen deze illusie. Ratnakar, Dhruv, Prahlad, Angulimal straalde intense vitale kracht. De leermeester gaf een juiste richting om deze zielen die waren anders dwalen in de verkeerde richting of het kan ook gezegd worden dat vanaf het begin zelf hun waan werd afgeslagen. Adi Shankaracharya visualiseert altijd de leermeester op deze manier. En dus door te bellen naar zo'n leermeester "Altijd als Gayatri manifest", Shankaracharya nederig buigt naar de leermeester.

Onze goede FATE


Als we het getuige zijn in het licht van de waarheid dan zullen we beseffen dat we zijn die buitengewoon gelukkig mensen die de goeroe (leermeester) bereikt als Gayatri en Gayatri als Guru Mantra.

Op zichzelf spirituele zoekers kunnen gebruik maken van de Gayatri Mantra net als elke andere Mantra. Maar in deze tijd is het alleen onze vereerd Gurudeva dat wil zeggen Yuga Rishi Shriram Sharma Acharya, die heeft het gemakkelijk voor ons om naar God betrekking hebben via een alles omvattende gebod. Zo is het ons geluk dat we de Guru Mantra in de vorm van de Gayatri Mantra kreeg.

Op dezelfde manier Gayatri die onze leermeester ook, is gemakkelijk bereikbaar met een en allen. De leden van de Gayatri Parivar weten volledig goed dat de grote toegewijde van de Gayatri weten. Mahatma Anand Swami zou altijd benadrukken dat onze vereerde leermeester is onlosmakelijk verbonden met Gayatri. Betekenis zowel Gayatri en onze leermeester zijn een zowel binnen als buiten. Swami Anand was een lid van de Arya Samaj. Hij was zeer vereerd in de Arya Samaj. Swami Anand was senior aan onze Gurudeva met 25 jaar. Toch zou hij altijd buigen voor onze Gurudeva (Shriram Sharma Acharya) die niet alleen jonger in leeftijd, maar was ook een gezinshoofd en geen Sanyasi (bedelmonnik). Ongetwijfeld Swami Karpatri een gerespecteerd figuur van Sanatana Dharma afgekeurd van de Gayatri Mantra wordt gegeven aan een en al, maar hij had verteld een van de Gayatri Parivar leden die Shriram Sharma Acharya is de vader van Gayatri in dit tijdperk. In feite zijn hele leven werkte hij volgens de voorschriften van de Gayatri en toen gaf hij zijn sterfelijke spoel op de dag van Gayatri Jayanti hij samengevoegd tot Gayatri. Daarom is het inderdaad onze grote geluk geassocieerd te worden met zo'n grote exponent van de Gayatri.

Adi Shankaracharya die op Gayatri leek wel een eeuwige leermeester altijd boog zich voor haar. Eternal betekent dat niet kan worden beperkt door lichaam, plaats en tijd. Zelfs onze gerespecteerde Gurudeva sprak over zichzelf dus. Hij meende dat zij die op mij zien als goddelijke energie en niet een beperkt menselijk lichaam zal de nabijheid van mijn ware aard te bereiken. Vandaar dat hij zei ook dat niet een beeld van mijn lichaam te maken. In plaats daarvan opnieuw instate een vlam toorts die intense geloof in God en een stralende, goddelijke intellect vertegenwoordigt. Hij verkondigde verder dat niemand neemt de functie van een Guru (Preceptor) in de Gayatri Parivar nadat ik geef mijn sterfelijke spoel. Zij die anderen in te wijden in de Gayatri Mantra en degenen die zal uitvoeren die rituelen zal dat alleen doen als mijn vertegenwoordigers. Dit alles bewijst dat hij wilde Gayatri opnieuw instate als goddelijke energie en niet als een beperkt beeld van naam en vorm.


Onze vereerd Gurudeva Yuga Rishi Shriram Acharya was Gayatri incarnatie. Moeder Gayatri die goddelijke energie Savita van God doordrongen elke porie van zijn wezen. Zijn hele leven hielp hij talloze volgelingen te lopen op het pad van grootheid. Hij was een meester van Tantra Science. Maar hij had nooit het geloof in exposeren wonderbaarlijke krachten voor de naam en faam. In feite zo ver als een echte heilige betreft deze wonderen plaatsvinden via zijn lichaam als per wens van God en iedereen ervaart het werkelijk voelt gezegend. Onze vereerd Gurudeva heeft vele fysieke vormen op verschillende plaatsen met de hulp van zijn goddelijke subtiele lichaam, zodat zij van hulp aan zijn geliefde volgelingen. Een toegewijde bereikt zijn bescherming volgens zijn individuele lot. Als een lot is zeer dire, een goeroe helpt zeker zo iemand om zijn last te verlichten en door het induceren van de toegewijde om lichte pijn te ondergaan, wordt hij geholpen om verlossing te bereiken. Wij hebben de voorbeelden van de talloze individuen, waarin meer dan 1 lakh mensen hebben uitgedaagd dat in die dagen dat de Guru niet iemand te ontmoeten, ze hebben de Guru voldaan en voor ongeveer 1-2 uur zaten zij in de aanwezigheid van onze vereerde Guru. Deze ervaringen kunnen zijn waar, maar als we proberen om het bewijs van te vinden in het bruto wereld die we zouden jammerlijk falen. Voor de leken was hij niet beschikbaar nog voor zijn onwankelbare volgelingen maakte hij zich ter beschikking.

DE HEILIGE SPEECH VAN vereerd YUGA Rishi Shriram SHARMA Acharya

In de stille grot van onze geest een echo van de goddelijke toespraak van onze Gurudeva Shriram Sharma Acharya. De heilige stem zegt - ik ben altijd bij je. Je kunt nergens heen, maar ik zal in je midden. Ik leef alleen voor jou. Ik zal u de vruchten van mijn goddelijke ervaringen. U bent de rijkdom van mijn hart. U bent de sterren van mijn ogen. We zijn allemaal een (samengevoegde) in God. Ik heb altijd ervaren eenheid van de ziel met u allen. Ik heb nooit bang die u dwingt om het laaiende vuur van de harde strijd te voeren. Dit komt omdat ik ben me volledig bewust van je innerlijke kracht. Ik help u om een situatie te ervaren na de andere en toch mijn innerlijke ogen altijd naar je te kijken. Wat wordt gedaan door u is alleen mogelijk in mijn heilige aanwezigheid.

Kijk aandachtig naar mijn wensen in mijn gedachten en in mijn literatuur. Indrinken die heilige leer in je dagelijks leven, omdat ze werden voor het eerst aan mij gegeven door mijn leermeester die getrouw Ik geef aan u allen. Visualiseer alleen dat wat is Een. Alleen dan zul je ervaren dat eenheid in een grotere maatregel die kan worden ervaren met oneindige lichamen van mij. U kunt alleen mijn ware discipel als je alert, standvastig en toegewijd aan mijn manier van denken. Tussen ons ligt een oneindige oceaan van liefde. De band tussen een Guru en zijn discipel is steviger dan een bliksemschicht. Het is krachtiger dan de dood ook. Vertrouw nooit uw eigenzinnige zintuigen. Omdat ze altijd opgewonden bij het zien van vreugde en verdriet. Ga verder dan al deze dualiteiten. Terwijl het ervaren van deze waarheid O kind, altijd onthouden dat de zintuigen werken altijd tegen de richting


van de ziel. Vandaar dat altijd alert blijven. Jij bent de ziel en niet het lichaam en daarmee een onlosmakelijk deel van mijn wezen. Het lichaam kan verdwijnen elk moment. Waarlijk, wie weet dit moment? Vandaar dat altijd visualiseren van je doel. Vul uw volledige psyche met mijn manier van denken. Niet op het moment van de dood, maar in uw momenten van het leven, bevrijden en zuiveren je geest. Dus zelfs als de dood nadert u plotseling, ben je klaar voor het met rust. Daarom leef je leven alsof dit moment is de dood over om je te overspoelen. Alleen dan kun je leven een echte leven. De tijd loopt snel weg. Als je je geest verdiepen in de gedachten van de eeuwigheid en onsterfelijkheid, alleen dan kun je omzetten looptijd tot in de eeuwigheid.

Iedereen heeft een hoop strijd te maken tijdens het lopen op het pad van idealen. Vandaar dat u ook moet dapper staan alle tests en calamiteiten. Leef een leven van de bescherming van God. Als je echt afhankelijk zijn van God, zal al je angsten verdwijnen. Jullie zijn mijn kinderen. Waar je ook gaat, of het nu leven of dood, vreugde of verdriet, goed of slecht ik zal altijd aan uw zijde. Ik heb altijd beschermen jullie allemaal. Ik hou van jullie allemaal, want ik ben gebonden door uw toewijding. Mijn liefde voor God maakt me een met jou. Ik ben uw ziel, kind! Je hart ons mijn ware woonplaats. Vandaar waarom je bang voor iets? Wees moedig en onverschrokken.

INLEIDING INTRODUCTIE VAN YUGA Rishi Shriram SHARMA Acharya AS PRAJNAVATAR EN auteur van dit boek


---- PRAJNAVATAR is de 'Unified VORM van de afgelopen negen incarnaties van God.

Tot nu toe alle incarnaties van God die geopenbaard zijn geweest voor de oprichting van gerechtigheid en transformatie van deze tijd op basis van verschillende situaties. In dit tijdperk al deze situaties hebben gemanifesteerd op een en hetzelfde moment dus via een vergelijkende studie kunnen we gemakkelijk begrijpen hoe een Prajnavatar is de verenigde vorm van alle incarnaties van God.

1) MATSYAVATAR (Fish incarnatie) - het verhaal van de transformatie van deze tijd.

Op een dag Heer Manu na zijn aanbidding routine was het aanbieden van water in zijn handen (de zogenaamde Arghya) aan de zon-god. Op dat moment hoorde hij een subtiele stem, Manu. Kijk naar mij, heb ik uw hulp nodig. Manu zag een kleine vis in zijn handen en de stem tot uiting van de vis. Manu zei: Je lijkt op een goddelijke persoonlijkheid. Vertel me, hoe kan ik U dienen? De vis zei, wil ik een gigantische taak uit te voeren en dus ook deze vijver is erg klein voor is. Zo moet me naar de rivier de Ganges. Heer Manu's hart vloeide over van liefde toen hij hoorde de stem van deze goddelijke vis. Daarom nam hij de goddelijke vis in zijn water-pot en nam het mee naar een grote rivier. Bij een andere gunstige gelegenheid Heer Manu weer bezocht die plaats en hij weer zag dat goddelijke vis. De goddelijke vis zei: Mijn maat neemt toe. Vandaar mij helpen bij de oceaan. Manu verplicht en nam de vis aan de oceaan. Plotseling was er Jala-Pralaya (vernietiging van de wereld door een zondvloed). In die vernietiging was alles raken verwoest en daarmee de vis vroeg de zeven rishi's (Saptarshis) om op te zitten op zijn rug. De vis van de zeven rishi's mee naar het Himalaya-vallei waar de rishi's de boodschap van de Veda's (spirituele kennis) om de hele wereld. Volgens de Purana's (Indiase mythologie) is dit het verhaal van de Matsyavatar.

Het lijkt vreemd dat God incarneert als een vis. En het is meer verbazingwekkend dat dat dit allemaal krachtige buitenzintuiglijke kracht gedraagt zich als een mens. In de oudheid is er een traditie van schrijven en praten over bepaalde kosmische wetten in hymne vorm (Guru-leermeester). Dit is het principe van de wetenschap ook. De binomiale stelling is een eenregelige vergelijking maar het is vergroot na sterk. Einstein's theorie is niet meer dan E = mc 2 , maar toch is dit besproken in een zeer uitgebreid manier. Indiase cultuur ook is als volgt gepresenteerd. Dit principe heeft gemanifesteerd in onze eerste vijf incarnaties, zodat het kan worden begrepen door wijze mannen. Ego誰stische mensen vol van geestelijke begeerten moeten niet zelf op een dergelijke gevels zoals die wordt gezien vandaag. Volgens de astrologische berekeningen is dit de tijd voor de Kalki incarnatie te manifesteren en dus


bepaalde personen, heiligen stellen zich voor als de Nishkalank avatar (smetteloos incarnatie), maar in werkelijkheid zijn ze niet fit genoeg om nog de staart van deze Kalki (paard) incarnatie. Ze hebben net op oppervlakkige gevels, zodra de kunstmatige zwarte kleur is verwijderd, de werkelijkheid kijkt naar ons en dit is het lachwekkend belachelijke situatie vandaag. Misschien als gevolg hiervan is deze beschrijving symbolisch weergegeven in oude tijden.

Een vis is dat schepsel dat beweegt in de tegenovergestelde richting van de stroming van het water. Het kan een zeer klein of zeer groot. Manu betekent dat iemand die is aangesloten op de wereld en mededogen wil om te stoppen met het steeds vernietigd. De activiteit en de stijl van werken van deze missie (Gayatri Parivar) en de oprichter is van dit type. Door het afweren van tevergeefs traditionele overtuigingen hij gaf de wereld de spirituele wijsheid van de Vedische religie wil zeggen spirituele Indiase cultuur. De tegengestelde elementen deden hun uiterste best om hem te dwarsbomen. De Gayatri behoort tot brahmanen, het wordt uitgesproken in het oor, hij niet geschikt is voor dames, yajna kan alleen worden uitgevoerd door de brahmanen, brahmanen zijn die vanaf de geboorte alleen, spiritualiteit alleen bloemen, Tilak, slingers betekent, verzette hij zich tegen dit alles en nog Anderzijds verjongd alles. Hij schreef de grote Gayatri wetenschap in 3 delen. Vandaag zijn alle kleine / grote kinderen, ouderen, mannen, vrouwen, etc. uit te voeren Gayatri aanbidding. Ze zijn vooruit marcheren op het pad van zelfrealisatie. Iedereen is het aanvaarden van haar principes. Onder moeilijke omstandigheden van de mogelijkheid van vernietiging van de geestelijke wetenschappen, hij met succes de ouders van de Indiase cultuur (Gayatri yajna) en de Rishi traditie in de Himalaya (Shantikunj --Haridwar). Vanaf hier, net als de Ganges rivier die voortvloeien uit haar Shiva's sloten, wordt ze overal te verspreiden. Iedereen is deel te nemen de gelukzaligheid van de manifestatie.

Eerst maakte hij de water-pot (hart) van de spiritueel gevoelige mensen ingevoerd, dan gaf hij ze Gayatri meditatie, dan is het onderwijzen van anderen, dan is hij zijn tijd gaf, zijn zelf, hij andere gevestigde bijkantoren, hij publieke programma's gaf, richtte hij Shaktipeethas, hij gaf een spiritueel begrip van de Rishi traditie die was van een hoge orde, hij iedereen, samen met het huidige bedrijfsleven soort kapelletjes, de hoofden etc opgeslagen, zou dit goddelijke wijsheid zijn verdronken en er zou niet blijven, zelfs een spoor van ware spiritualiteit als hij niet verwezenlijkt deze. Al heeft hij bereikt door klein te blijven van gestalte en vandaag is hij zijn kosmische beschermer. De vis incarnatie is te zien dat elk deeltje van de Prajnavatar doordringen.


De Turtle INCARNATIE BETEKENIS Een prachtige combinatie van materiaal comfort en spirituele verheffing:

Zowel de demi-goden en demonen zijn zonen van Brahmaji. Ze blijven vechten en vechten met elkaar. Beide partijen ervaren vernietiging. Vandaar uit angst beiden benaderd Brahmaji en verzocht de laatste om aan te tonen hen de weg van de vrede. Brahmaji vroeg hen naar de oceaan wil zeggen Samudra-Manthan churn. De Mandarachal berg werd het karnen staaf. Lord Shesha (slang) werd omgezet in een touw. Aan de ene kant zijn de halfgoden en anderzijds de demonen, zodat de oceaan karnen. Het probleem was dat te wijten aan het karnen van de oceaan het gehele oppervlak van de aarde kon krijgen verbrijzeld. Vandaar dat die zou de schouder van de last? Ze zijn allemaal vandaar bad tot de Heer. De Heer voldaan door het nemen van de schildpad incarnatie of de Kacchap Avatar en op zijn rug schouders het gewicht van de Mandarachal berg. Na de oceaan werd gekarnd, kwam uit 14 juwelen die vreugdevol waren voor zowel de halfgoden en de demonen. Dit is het verhaal van de schildpad incarnatie.

Het verhaal van de schildpad incarnatie is een onvergelijkbare reeks van lichamelijke wetenschap, sociale wetenschappen en spirituele wetenschap. Het lijkt onmogelijk dat een enkele schildpad kan de schouder van de last van een gigantische berg. Hoe kan de machtige oceaan worden gekarnd en dat ook met de verschrikkelijke slang god (Lord Shesha) als het touw. Maar de goddelijke sporten van schildpad incarnatie heeft bewezen dit incident om waar te zijn. Onder de 14 juwelen is er nectar als vergif. De Prajnavatar opent het mysterie van de incarnatie schildpad over hoe zowel de nectar en vergif zijn nuttig in ons leven. De demonen zijn degenen die op gevoel Merriments zien als het ultieme doel van het leven. Hiervoor zijn ze bereid om zelfs lastig vallen andere wezens. Deze materialistische manier van leven kan worden gezien als het ideaal van intellectuele principes en die van de materiaalkunde. In de huidige wereld dit Tripurasura demon wordt gezien overal tot uiting. Als gevolg van de materialistische opvattingen er is zo veel onderdrukking, intimidatie, criminaliteit, ongewenste elementen, roof, verkrachting etc. heerst in deze wereld. Iedereen staat voor situaties van de vernietiging als milieuvervuiling, wantrouwen etc. Een samenleving wordt inert, verstoken van de gevoeligheid als er gebrek aan geloof en vertrouwen dat wil zeggen deze traagheid is overal en in alle geledingen van de samenleving gezien. De stroom van de gevoeligheid is opgedroogd in die mate dat de huidige man-vrouw elkaar niet vertrouwen, is er bitterheid tussen vader en zoon, twee broers worden vijanden en leest men dit alles in kranten. Dit is de pijn van het zijn een demon. Dit is gebaseerd op ego誰sme gericht materialisme. En dit alles manifesten omdat de mens wordt gezien als slechts een lichaam en niet als de ziel.

Aan de andere kant, want men vergeet de menselijke waarden als gevolg van een ziende op spiritualiteit alleen als het begin en het einde al het leven, vandaag de dag religie heeft de


lelijke vorm van blind geloof. Vandaag marktplaatsen in de vorm van pelgrim vlekken, kluizen, Matha's en tempels die weer worden zoals Business huizen zijn synoniem geworden met lelijke corruptie. Men kan vergeven, politieke corruptie, maar het directe gevolg van de gevel van spiritualiteit kan alleen vernietigen. Dit betekent dat goddelijkheid is eenzijdig. Vandaar karnen van de oceaan betekent hoe deze beide aspecten te brengen op een enkel brandpunt. Zin van het leven moet worden gekarnd in de test van de spirituele oefeningen. Als gevolg wijsheid aanbreekt ten aanzien van wereldse plichten en kan ons helpen te bereiken onze spirituele doelen.

Het is dus duidelijk dat de vereerde leermeester belangrijkste doel en streven was om zowel deze idealen te brengen op een enkel platform. Om zowel de intellectuele klasse en volgelingen van Brahman te verenigen richtte hij de Brahmavarchas Research Institution in Haridwar, India. Hier zowel de resultaten van het geloof gerichte meditatie van God met vorm en yoga praktijkgerichte vormloze meditatie zijn afgebeeld op een wetenschappelijke manier. Dit is de gemanifesteerde vorm van Kundalini Shakti aanbidden ondergaan door onze vereerde leermeester. Hij was een groot gerealiseerd heilige en een meester van de wereldse materiaal prestaties ook. Beide zijn in tegengestelde richting, maar hoe beide kunnen worden gebracht op een platform kan worden begrepen vanuit zijn geschriften dat wil zeggen in Gayatri Mahavigyan (deel 1) pagina nos. 240-248.

Onze leermeester schrijft dat dat de Merudand (ruggenmerg) is zelf het Mandarachal berg. Ida wat betekent dat de Chandranaadi (links Svar) is een symbool van sereniteit, goddelijkheid en Pingala of Suryanaadi (rechts Svar) is een symbool van warmte en materiële verlangens. Door karnen beide Naadis (subtiele zenuwen) via Pranayaam (ademhalingsoefeningen) en andere spirituele praktijken van de Mooladhar is geactiveerd. Het is vanaf hier dat de Brahmanaadi dat wil zeggen het pad van wijsheid van de kosmos begint. De Mooladhar of de bodem van de Merudand wordt vastgesteld wanneer de embryo in de baarmoeder in de vorm van een zwarte 6-zijdige molecule raken aan de basis van de Merudand. Om het dak stevig maken, zeer sterke haringen ingegraven en vervolgens verbonden met touwen. De Brahmanaadi Ook is vastgebonden door deze 6zijdige molecuul (Shata-Kona). Zo is de vitale kracht wordt samengevoegd met het lichaam. Symbolisch deze zeer zwarte 6-zijdige molecuul heet Kurma of schildpad. Omdat het heeft de vorm van een schildpad. De symbolische betekenis van de aarde, afhankelijk van Lord Kurma (schildpad) is dat het huis van ons leven te afhankelijk is van de schildpad. Deze wijsheid daagt alleen in de psyche van iemand die ondergaat intense spirituele oefeningen. Onze vereerde leermeester deed precies dit en gaf ons mensen deze 14 juwelen of het pad van de spiritualiteit, waarin ondanks het leiden van een materialistisch leven kan je spirituele doel te bereiken. Vandaag de dag zowel de atheïstische intellectuele klasse en theïstische klasse van het geloof georiënteerde mensen hebben zich aangesloten bij onze missie om zo met succes weer te geven Heer Kurma de voorschriften.


OP DEZE MANIER HEERE Varah afgewassen de milieuvervuiling op aarde:

Er was een demon genaamd Hiranyâksha. Hij hunkerde naar zo veel voor rijkdom dat hij wegliep met de hele planeet aarde. Er was totale chaos in de wereld, toen hij de aarde bedekt met vuil en nam het van de route van de oceaan. Onder deze omstandigheden, die zou weren van de sluier van vuil op de planeet aarde? Vandaar dat de Heer in de vorm van Varah (zwijnen) en door het doden van Hiranyâksha redde hij de planeet aarde. De Heer verwijderde het vuil bekleding en gaf weer de gereinigde aarde om de mens weer stilstaan. Dit is de essentie van de incarnatie des Heeren Varah's. Hiranyâksha betekent dat hij, wiens ogen vol verlangen naar goud of materiële welvaart alleen. Het verlangen kan niet worden voldaan door bewerken van het land of het maken van handwerk. Het kan alleen worden voldaan met behulp van molens, fabrieken, enz. op basis van geavanceerde technologie. Onze rishi's waren super wetenschappers, maar ze nooit de gebruikte materialen die tegen de natuurwetten die op zijn beurt een verwoeste natuur. Iedereen is vandaag op de hoogte te blijven van hoe Allopathie medicijnen vernietigd hebben zo veel wezens op aarde en dat de manier waarop de aarde wordt gemolken tot droog. Het feit dat onze aarde moet worden afgewassen van alle vuil kan worden afgemeten aan het vuil van onze steden, het probleem van radioactief afval, nieuwe types van ziekten, enz.

Daniel Wanken, de auteur van het boek "Goede doelen van God" schrijft dat er was eens de mens woonde op de planeet Venus. Net als op aarde, zelfs op Venus was er chaos, rook van auto's, kooldioxide, koolmonoxide etc. Om dit alles 2 satellieten te bestuderen werden daarheen gestuurd. Wanken denkt dat de twee manen van Venus genoemd Phovos en Lovos zijn kunstmatige satellieten. Mensen vertrokken deze planeet voor de andere planeten veiliger als er een regen van zuur. Men weet niet of deze waarnemingen zijn echte van valse, maar de toename van de verontreiniging op de aarde zal zeker leiden ons om een dergelijke hachelijke situatie. Hiervoor is het voldoende dat er vuil en toename van de auto rook vervuiling een aarde.

Onze leermeester door zich Heer Varah geprobeerd om deze vervuiling te overwinnen. Hij inspireerde ons om te leven samen met Moeder Natuur en onderzocht in de gigantische yajña's. Vandaag de dag dit feit is bewezen door de moderne wetenschap. Op het moment van Gorakhpur Ashwamedha Yagna wetenschappers systematisch uitgeroepen tot dit feit. De Prajna Purusha (onze leermeester) had zelfs geen jota van gehechtheid aan de materiële wereld. Maar hij zelf dronk dit gif om zo de wereld te redden van dit gevaar en dus stelt zijn welzijn. Door steeds Heer Varah besloot hij om de aarde te redden van de omgeving


van het gevaar van vervuiling. Tot nu hij niet alleen georganiseerd yaj単a's, maar deze missie is het wassen uit deze vervuiling door het zaaien van talloze bomen en reactivering van de Ayurveda vorm van medicinale therapie. In de komende dagen deze inspanning krijgt wereldwijde acceptatie. Alleen dan zal de aarde worden opgeslagen.

Incarnatie van Heer NRISHINHA BETEKENT verjonging van het geloof:

De andere broer van Hiryanksha was Hiranyakashyap. Ook hij hunkerde naar goud alle 24 uren van de dag. Deze hunkering maakte hem tegen zijn eigen ziel. Door het vergaren van veel rijkdom die hij verkondigde dat de mens zelf God is. Hij haatte het om te horen over de ware God. Hij vond zo veel dingen die hij in de waan dat noch man, noch enig ander schepsel hem kon doden. Hij zou niet sterven in zijn huis, noch buiten. Het was alsof hij een beschermende levensverzekeringen in alle plaatsen. Hij voelde dat hij kon niet sterven als gevolg van wapen-aanvallen, noch als gevolg van een ziekte. Hij zou niet sterven in overdag noch 's nachts. Onder dergelijke omstandigheden Heer Nrisinha (NRI = man + Sinha = leeuw) van de dubbele soorten bij zitten op de patio en het verscheuren van Hiranyakasyap het bovenlichaam met spijkers zijn lange leeuw gered toegewijde Prahlad en de aldus vastgestelde geloof overal.

Vandaag de dag heeft de mens werkelijk een Hiranyakashyap. Hij heeft zoveel wapens dat hij niet bang is om vermoord te worden. Hij heeft zo veel geneesmiddelen tot zijn beschikking dat hij zeker dat hij kan leven tot op hoge leeftijd en misschien ook wel onsterfelijk. Natuurlijk is dit zonder twijfel is zijn blind geloof. Hij is zeker van zijn veiligheid op alle terreinen van het leven. Hij wil maar een ding dat Gods naam niet moeten worden genomen en dit alles wordt uitgezonden in tijdschriften als Sarita enz. Onder dergelijke omstandigheden kan de Heer gebruikt, zodat alle vormen van vrede in je geloof in het hart van de mens vast te stellen en daarmee vernietig alle vuile verlangens, hebzucht enz. Een betekenis van Sandhya is Gayatri aanbidding, dit is een Sandhi (vrede). Een andere sandhi is tijd Sandhi (knooppunt) waarin wereldse vreugde is het enige doel van het leven. Dit geloof wordt verwoest en spirituele idealen langzaam maar zeker overal verspreiden. In de flits van een moment dat onze Prajnavatar (Yuga Rishi Shriram Sharma Acharya) gemakkelijk te bereiken dit alles op zo'n manier alsof als Lord Nrisinha hij kwam uit een van de pijlers van verbrijzelen deze te openen. Hij beschermde de Prahlad van gerechtigheid en na het verlaten van achter zijn volgelingen die werden opgehemeld hem, hij verdwenen. Hij was van een zeer medelevend en gevoelig is; voor boosheid was hij de dood manifesteren. Hij overspoeld met goddelijke liefde en had extreme woede ook. Hij heeft nooit een compromis met de fundamentele waarden van het leven. De 21 ste eeuw manifesteert zich met de snelheid juist om die potentie van een mooie toekomst wier kind net als geloof dat hij had beschermd. Een kleine trailer van deze in de vorm van Yuga Sandhi Mahapurashcharan wordt vastgesteld in vereerd geboorteplaats


Gurudeva's, Anvalkheda op 3,4,5,6,7 november 1995 AD Dit zal nog een scene van de vernietiging van de begeerten en het geloof weer te geven zal overal worden vastgesteld . Mensen zullen verbazingwekkend getuige dit alles en eulogise het.

De drie poten van Vaman dwz vroomheid, wijsheid en actie:

Koning Bali was erg egoïstisch over zijn rijkdom en pracht en praal. Hoewel hij was gul hart maar hij koesterde verlangen naar een heleboel dingen in zijn psyche. Om roem te bereiken zou hij alles doen. Hij regeerde over de hele aarde. Op een dag een klein kind (Vaman) kwam in zijn midden en vroeg om het land het meten van 3 meter. Bali lachte en stemde ermee in dat te doen. Op dat moment Heer Vaman die nog een kind was tot nu toe manifesteerde zijn gigantische kosmische vorm. Hij mat de hele wereld met 2 voeten van zijn. Er was geen plaats om zijn derde voet te houden. Op dat moment Bali arrogantie verdwenen. Zo Bali gaf zijn allen aan God. Dit is het verhaal van Lord Vaman. Maar de versterking is vrij groot.

Vandaag de dag iedereen hunkert naar naam en faam. Vandaar dat het Europees Parlement breekt en overheden veranderen. Er is meer dan bloedvergieten verschillen in ideologieën. Grote landen baas over kleinere. Ze handelen volgens hun eigen grillen en fantasieën. Journalisten zijn geworden mentaal geelzucht, de rechtbank heeft geen grote ideaal te leven, zij die moeten beschermen hun burgers geworden plunderaars en dit alles aan de hand is openlijk als de sluwheid van Bali. Overal wordt gesproken van nog een in plaats van beschaamd over mensen die trots zijn op alle onethisch taken. Meisjes worden als gevolg van Sati verbrand, worden ze lastig gevallen voor de bruidsschat. Mensen die aan te moedigen dit alles wordt gezegd dat ze intelligent zijn en krijgen alle eer. De ironie is dit, dat zulke mensen denken dat ze heel wijs. Anderen denken dat ze zijn grote toegewijden en vol van hard werken.

Onze Prajnavatar door het schrijven van 2700 boeken geplaatst kennis op een plek in de wereld en dus gaf ons wijsheid. Tegenwoordig is dit literatuur is in grote vraag in de hele wereld. Gayatri Parivar wordt steeds synoniem met Vivekanand van Chicago. Als gevolg van deze literatuur niet twijfelen aan onze vereerde leermeester overspannen de wijsheid van de hele wereld en nu wat overblijft is om het te verspreiden in alle hoeken van de wereld. Op dezelfde manier gaf hij de ware vorm van de heilige aanbidding in het midden van religieuze gevel. In de komende dagen alleen toewijding van een rein hart zal aan dynamiek winnen in de wereld en niet elke gevel. Op dezelfde manier liet hij ons allemaal


hoe men door zich een man van de Yoga van actie door het verenigen van God aan onze activiteiten kan men in het lichaam van een van de activiteiten verwant zijn aan die van 5 lichamen uit te voeren. Al deze drie stromen bij elkaar is Gayatri aanbidding dat wil zeggen de Triveni van wijsheid, toewijding en actie. In de oudheid deze aanbidding hadden universele goedkeuring en in de toekomst dit is precies wat er gaat gebeuren. Op dezelfde manier de hedendaagse Bali gevel van diplomatie zal breken en eenheid, gelijkmoedigheid en genegenheid zal aan belang winnen. De komende tijd zal lopen op dat pad dat zal haven welzijn van alle wezens en goed schenken dat op hen. Een beschaafde samenleving is het mogelijk om te bouwen alleen op basis van een gezond lichaam en heldere geest.

Het hakken van het hoofd van HEER Parshuram VERSUS DE GEDACHTE resolutie van onze PRAJNAVATAR:

Er wordt gezegd dat Kings was erg arrogant. Het was in hun aard om hun onderdanen te kwellen en op dat moment werd geboren Heer Parshuram. Hij ijverig afgehakt de hoofden van alle koningen.

Sinds Lord Parshuram ondanks het feit dat een brahmaan uitgevoerd dergelijke handelingen het lijkt waarschijnlijk dat hij een dergelijke intense denken gaf aan rajasische (actieve) mannen dat ze moesten hun denkproces te veranderen. Dit is duidelijk te zien in het leven van onze vereerde leermeester. Slechte gedachten in onze psyche manifesteren extern als verachtelijke acties. Onze vereerde leermeester nederig mensen met zijn krachtige geschriften waarschuwde hij wetenschappelijk verklaard de reacties van onze acties en dus veel smerige mannen werden omgevormd ten goede. Een zeer gigantische ethische beweging vond plaats en dat was verwant aan het afhakken van de hoofden van de politieke heersers. De 2700 boeken geschreven door ons vereerd Gurudeva is als een bijl en wie het leest is onder de indruk en dus wordt getransformeerd ten goede. Het is de invloed van de ethische beweging die heeft geleid tot seminars van 800 Govt. ambtenaren.

INACHTNEMING VAN KARAKTER WAARDIGHEID door Lord RAM:

Lord Ram heet Maryada Purushottam --- de beste onder vrome charactered mannen. Onze vereerde leermeester niet alleen gevestigde leer van vrome karakter in alle gebieden van het leven, maar zelf ingezogen het in zijn leven om zo te wijzen op ons zijn nut in de dagelijkse transacties van ons leven.


Lord Ram heeft nooit de steun van een andere keizer, koning, enz. maar in plaats daarvan zijn medewerkers waren beren, apen, chimpansees, enz. Onze vereerde leermeester verzameld gewone, gevoelige mensen en door het nemen van een uur dagelijkse werk van hen samen met 10 paise van de bijdrage van ze hief hij de missie van de grond naar de hemel. Ram verbrand de Lanka van goud en onze gerespecteerde leermeester vermalen tot pulp al het materiaal ideologieĂŤn, hebzucht etc. Lord Ram opgeheven van de onderdrukten, zwak, armen en de vrouwen klasse. Onze vereerde leermeester te cent procent uitgevoerd deze taken. Hij toonde de wereld de kosmische vorm. Alle zijn getuige van de kosmische vorm van onze vereerde leermeester. Hij respecteerde alle Rishis. Door de verjonging van de Rishi traditie gaf hij een nieuwe richting aan religie.

Shri Krishna VAN 16 EN Kalas PRAJNAVATAR VAN 24 stromen van energie:

Heer Krishna's leven begint aan de ene kant met de strijd en aan de andere kant is hij vaststelt volkskunst. Ook dit is het verhaal van onze Prajnavatar. Die mogelijkheden die werden ondergedompeld in de zin genietingen der Koningen werd afgeleid door Heer Krishna naar toewijding en het welzijn van allen. Onze vereerde leermeester gaf een richting van welzijn door het stimuleren van zingen, kunst, handelend enz. Als Shri Krishna gaf ons het voorschrift van de Yoga van actie dan is onze vereerde leermeester ons geleerd hoe Yoga van de actie uit te voeren in een poging de huidige tijden. Hij bekeerde zijn huis in een kluis van de verzakingen en ook aangemoedigd anderen hetzelfde te doen. Diezelfde Mahabharat die hij uitgevoerd is vandaag de laatste en krachtige hoofdstuk in de vorm van een tijdperk schepping. In dit, zijn jongeren net als Abhimanyu het uitvoeren van gigantische taken. Er zijn machtige krijgers zoals Arjun en Bheema. Alle beroemde mensen proberen onze natie een super vermogen en de hele wereld vol vrede.

Net als Lord Budha ONZE PRAJNAVATAR'S Budhi Sangh en vestiging van de DHARMA CHAKRA:

Als je een dichte studie dan vanuit het gezichtspunt van programma's voor een goede gevoel van richting te geven aan het werk stijlen, instellingen, ideologieĂŤn en tijd stromen de activiteiten van Lord Budha en Yuga Nirman yojana is vergelijkbaar. Het lijkt erop dat de taken van Lord Budha worden uitgevoerd door onze Prajnavatar. De ondergrond van het intellect en discriminatie is Gayatri aanbidding. Ook hij opgericht gerechtigheid. Dit formulier gegeven aan de vereniging door tijd te maken heeft gekregen door de Gayatri Parivar. Budha tegen het doden van alle schepselen en Gayatri Parivar te volgen in zijn


voetsporen. Zijn doel was verheffing van de vrouw en dit is een van de belangrijkste doelstellingen van Yuga Nirman yojana. Hij maakte Sangha; Yuga Nirman yojana opgericht Shaktipithas. Op deze manier de tiende Nishkalank Avatar is de kern van alle incarnaties. Er is geen twijfel over. Zij die twijfelen zullen raken verwoest door het laaiende vuur van wantrouwen. We hebben nooit erkend dat zij een grote wijze, profeet in de vorm van ons vereerd Gurudeva als Prajnavatar. Degenen die zich bij hem werden inderdaad gezegend. Thos die afgedwaald zijn vol van agitatie en zal dat ook blijven in de toekomst.

WERELDBEROEMDE PROPHESIZER en het gezag van PRAJNAVATAR:

Slechts enkele te krijgen van de kracht van het maken van voorspellingen door de Almachtige God. Meer dan hier deze profetieën van de wereld beroemde zieners wordt toegelicht dat het publiek psyche voor een grote lengte van de tijd beïnvloed. Al deze zieners het erover eens dat de richting van een mooie toekomst van de wereld zal worden gegeven door India alleen, het kan alleen worden opgeroepen een buitengewone "Yoga" dat verschillende profetieën punt gemaakt om de verschillende activiteiten van onze vereerde leermeester.

PROPHESIZER Jean Dixon

Jean Dixon had de macht om verbazingwekkende profetieën te maken en dus kreeg ze bekendheid niet alleen in Amerika, maar in de hele wereld. De volgende regels zijn een getuige van haar ware profetieën:

Jean Dixon werd uitgenodigd voor een feest in een Solgrave Club. Op dat moment president Truman was de vice-president van Amerika. Hij lachend gevraagd, bent u een liefhebber van God, dus kun je voorspellen mijn toekomst? Al snel zul je president van Amerika te worden, zei Jean Dixon met een glimlach en echt in een paar dagen Truman werd gekozen tot president van Amerika. Op wordt gekozen president aanvaardde hij, "We hebben geen andere keuze dan te accepteren dat spirituele krachten zijn krachtiger dan de materiële bevoegdheden." Heel Amerika was verbaasd over de prophesizing bevoegdheden van Jean Dixon. Eenmaal in het jaar 1994 president Roosevelt nodigde Jean Dixon op het Witte Huis en vroeg --- Hoe lang duurt het om mijn taken te vervullen? Dixon serieus --- Voorzitter antwoordt, spijt me zeer om te zeggen dat je heel weinig dagen de tijd om nu te leven. Roosevelt kon het niet helpen lachen en toch stierf hij in een paar dagen.


Zoals voorspeld door Jean Dixon zijn dood was het gevolg van de breuk van een bloedvat in de hersenen.

De bovengenoemde incident werd opnieuw bewezen in de rechtbank van een ambtenaar. Op een dag Generaal Agent van India Shri Giriraj Shankar gooide een lunch partij. Kolonel Nawabzada Sherali werd uitgenodigd, samen met Jean Dixon. Col Sherali vroeg haar een vraag: "Mevrouw, kun je voorspellen mijn toekomst?" Natuurlijk ja, zei Jean Dixon, "Op 2 e juni 1947 India zal worden gepartitioneerd. Je zal moeten gaan naar dat deel (land), die zal overheersen met moslims. "

Op de ochtend van de tweede juni 1947 kolonel Sherali belde Jean Dixon zegt --- Mevrouw, uw voorspellingen zijn verkeerd. Maar Jean Dixon zeer stevig zei: "Meneer, elk incident kan plaatsvinden in de flits van een seconde. De gehele dag nog verlaten. Een ogenblik geduld. "Waarlijk, op 3 rd juni 1947 in de Amerikaanse kranten werd afgedrukt --- India en Pakistan zijn gepartitioneerd. Samen met het het leger was te verdeeld en echt kolonel Sherali had om te vertrekken naar Pakistan.

Op een avond in 1947, toen in het huis van Jean Dixon was er een lezing over politieke zaken, de naam van New Delhi werd ook genoemd. Plotseling Jean Dixon zei: "Het lijkt erop dat Gandhi wordt vermoord en dit zal gebeuren binnen de 6 maanden. "Waarlijk, Gandhi werd vermoord op 30 ste januari 1948. Op dezelfde manier waarop ze zich zorgen maakte over de moord op president Kennedy in 1963. Zodra ze probeerde uit te leggen naar een vriend Kennedy's Hallow om Kennedy te stoppen van het reizen voor de volgende zes maanden. In feite was dit Kennedy voor wie ze had voorspeld in 1963 dat hij president van Amerika te worden. Terwijl het voorspellen van zijn dood Jean Dixon zei verder dat de moordenaar de naam met de letter "O" en eindigen met "D". Later was iedereen getuige van de moord op Kennedy, toen hij werd touren Texas en zoals voorspeld door Jean Dixon van de moordenaar heette Oswald.

Jean Dixon had voorspeld vele toekomstige gebeurtenissen zoals de eerste onbemande raket Rusland invoeren van Moon, Eisenhower het winnen van zijn verkiezingscampagne, val van Chroesjtsjov, China steeds een communistisch land, Shastriji steeds ministerpresident na Nehru, etc. die allemaal bleken later waar te zijn.


EEN ZEER BELANGRIJK profetie met verwijzing naar de nieuwe ERA --GEBOORTE VAN EEN MENS ENGELEN in een landelijke FAMILIE

In een zeer bescheiden, landelijke familie een grote ziel heeft de geboorte, die zullen leiden, beheren en controleren van een grote geestelijke revolutie. Hij zal worden geholpen door de actieve werknemers die dit vervormde wereld te veranderen ten goede.

Een klein dorp Anvalkheda, district Agra (UP, India). Hier in een zeer kleine, maar beschaafde, goddelijke aangedreven familie uit de buurt van de chaos van de steden werd geboren ons vereerd leermeester zoals vermeld in de bovenstaande profetie dat wil zeggen 50 jaar terug. Hij was een pakhuis van de macht. Vanwege zijn spirituele dapperheid zelfs in zijn vorige levens die hij had laten zien het ware pad van spirituele verheffing. Zelfs deze geboorte van zijn begonnen met spiritualiteit. Door het maken van spiritualiteit een heel deel van zijn wezen dat hij weefde het in zijn dagelijks leven routine. Hij liet ons het bestaan van de ziel (God) en blies de bugel van een wereldwijde spirituele revolutie. Door middel van zijn denken revolutie gaf hij ons zo'n pad als gevolg waarvan vele zielen volgde in zijn voetsporen. Als gevolg een sfeer van spiritualiteit wint momentum in de gehele wereld. Net als zijn bruto lichaam, zelfs vandaag de dag zijn subtiele lichaam is zeer actief. Omstandigheden veranderen, zal het ook in de toekomst veranderen en daarmee de toekomst van de 21 ste eeuw zal zeer helder. Het lijkt erop dat Jean Dixon's profetie zal ook uitkomen deze tijd.

FUTURIST JOHN MELARD

De redacteur van "Healing Life", John Melard terwijl het eens dat dit tijdperk zal worden omgevormd schrijft:

Vandaag de dag de problemen van de wereld zijn zo kronkelig dat het niet mogelijk is om ze te overwinnen door een zwakke menselijke verstand. Ik heb een onderbuikgevoel dat God gaat om zich te manifesteren op aarde en dat hij dit tijdperk te transformeren met de kracht van zijn assistenten.


De termen "de transformatie van deze tijd" en "Yuga Nirman yojana" van onze vereerde leermeester is een direct bewijs van de bovengenoemde profetie. Het is een bekend feit dat God altijd incarneert met helpers van de goddelijke macht en de rest van de macht de wereld controleert. Een deel van deze kracht van God geïncarneerd in de persoon van onze vereerd Gurudeva. Door zijn goddelijke visie en ziel kracht vond hij veel goddelijk gekweekte individuen en door empowerment van hen dat hij leidde hen op het pad van de EOR transformatie. In feite is de hele wereld is op de greep op het krijgen van getransformeerd.

Vandaag wereldse problemen zijn zo intens dat ze niet kunnen worden opgelost door een menselijke intellect. Wereldvrede is buiten de macht van het menselijk streven. Toch is er geen reden tot wanhoop. Omdat dergelijke signalen zijn in het verschiet, dat God al geïncarneerd in ons midden en spant zich in om een nieuw tijdperk met de hulp van de kracht van zijn medewerkers. Zijn intellectuele en ziel potentiële geeft aan dat hij een incarnatie van God. Een dergelijke Uplifter van de wereld kan niet incognito blijven voor lang.

Wanneer menselijke endevaour mislukt, de goddelijke macht neemt de teugels en slaagt erin het mogelijk dat die onmogelijk is voor de menselijke inspanning. In werkelijkheid is elke actie van de incarnatie wordt een aandenken. Lezers hebben 2700 boeken van onze vereerde leermeester. 800 manuscripten nog moeten nog worden gepubliceerd. Afgezien van dit zijn boeken over Veda's, Purana's en Smritis. Nooit in de geschiedenis van de wereld was een man als onze leermeester, die in zijn eentje schreef dergelijke nuttige literatuur. Wat de vraag zielskracht betreft kan niet worden geteld zoals boeken, maar kan zeker worden begrepen door het voorbeeld van het werken met de bruto als de subtiele lichaam. Een monster van zijn ziel kracht is het feit dat hij kon zien met gesloten ogen alle gebeurtenissen die plaatsvinden in de grove en subtiele wereld dat wil zeggen van de aarde naar tussenruimte ook en weet dat het oorzaak-effecten.

FUTURIST ROMMAIN ROLLAND (FRANKRIJK)

Rommain Rolland van Frankrijk was een groot denker, filosoof en auteur van boeken. Hij was niet minder groot prophesizer ook. Zeer goed hij geloofde dat als we het van een nieuwe beschaving en wereldcultuur --- "Ik geloof dat een grote groep witte gekweekte ras met zijn goede / slechte kwaliteiten zal worden vernietigd en een nieuwe beschaving zal ontstaan. In de toekomst zullen Indiase cultuur en filosofie zal worden gevestigd in de hele wereld als een wereld religie en cultuur. Een nieuwe maatschappij zal worden opgericht. Ik heb geen angst om bezoedeld. De westerse wereld niet te begrijpen van de onsterfelijkheid


van de ziel, maar ik heb een sterk geloof in. De deelnemers geboren in de westerse landen worden beĂŻnvloed door de westerse cultuur en dus zal worden geconfronteerd met intense obstakels in hun leven. "

Op de wereldwijde schaal van de intense inspanningen van "Devasanskriti Digvijay" beweging is gericht op een wereld natie, een wereld taal en een wereldcultuur. En dat is precies wat er gaat gebeuren. Dit is wat wordt aangegeven door de goddelijke ziener Rommain Rolland.

FUTURIST ANDERSON

Vanaf zijn jeugd Anderson had het potentieel om de toekomst te voorspellen. Veel van zijn voorspellingen zijn uitgekomen ----

Een Amerikaanse generaal gevechten in de tweede wereld oorlog zal later president van Amerika. Eisenhower, die was de Amerikaanse generaal van de geallieerde leger werd later gekozen tot president van Amerika.

In 1947 na Christus een belangrijk land van AziĂŤ zullen uit de klauwen van de Britse overheersing. In 1947 kreeg India politieke vrijheid.

Op 8 e augustus 1945 zo'n verschrikkelijke gebeurtenis zal optreden als gevolg waarvan een situatie met betrekking tot de oorlog met Japan zal drastisch veranderen. En op 18 e augustus is de oorlog zal eindigen. Het was op 8 ste augustus dat Hiroshima werd gebombardeerd. Lakhs mensen stierven. Als gevolg Japan werd verbrijzeld. Door afstand te doen van 18 e augustus de oorlog kwam een einde aan.

Anderson terwijl voorspellen dat dat de wereld zal iets heel anders na 1999 AD te zijn heeft geschreven ----


Een individu met de geboorte in een zeer kleine landelijke familie van India zal niet alleen geestelijk invloed hebben op zijn eigen land, maar andere landen van de wereld ook. Deze persoon zal de grootste profeet in de hele wereld geschiedenis. Hij alleen zal hebben zo veel organisatorische macht, die niet zal worden gehouden door een Govt. van elke natie van de wereld. Op de lijnen van de grondwetten van de wereld die hij creĂŤert een menselijke constitutie waarbij in de hele wereld zal er een taal, een Govt zijn., Op de hoogste ter wereld rechterlijke macht en een wereld vlag. Door de invloed van deze inspanningen zal de mens in overvloed in zelfbeheersing, goed gedrag, rechtvaardigheid, ethiek, verzaking en vrijgevigheid. In kranten voorpagina's zoals nieuws zal worden afgedrukt als krantenkoppen waarin de menselijke service, afstand doen, durf en vrijgevigheid zal aanmoedigen. Het lezen van al deze mensen gevoelig karakter zal manifesteren. Moorden, dacoity, plundering, misdaad, zal illegale activiteiten komen tot een totale stilstand. Tot 1999 is het hele gezicht van de wereld zal veranderen en voor duizenden jaren mensen een leven van de heilige vrede te leven. "

Hij verder uitgewerkt dat religie zal heinde en verre, die vandaag de dag kunnen we zelfs niet van plan te verspreiden. Deze religie en cultuur zal zijn dat van India en de profeet zal ook een Indiaas zijn. Hij is op dit moment tot vaststelling van de eerste steen van een wereldwijde revolutie.

Bovenstaande voorspelling is zeer vergelijkbaar met die van Jean Dixon. Op deze manier deze vergelijkbare profetieĂŤn van grote futuristen van de wereld benadrukt dat wereld transformatie is de heilige wil van God en dat in geen geval zal het stoppen. Er is geen twijfel dat dit tijdperk definitief zal veranderen.

In werkelijkheid is deze bijzondere gedachte revolutie programma van onze vereerde leermeester heeft verspreid in de hele wereld. Door afstand te doen van ijdelheid, gevels, zijn arrogantie etc. mensen imbibing verzaking, service, samenwerking en andere menselijke waarden in een grote weg. Langzaam in de huidige wereld een relatieve verandering wordt gezien. Achter deze realiteit is het werk van de goddelijke kracht van die profeet. Hij, op basis van deze voorspellingen, werd geboren in een klein dorpje van India genoemd Anvalkheda in Uttar Pradesh. Hij verzamelde zo veel geestelijke kracht, die op basis hiervan dat hij het denken van de meest vooraanstaande persoonlijkheden en senior Govt veranderd. ambtenaren. In een zeer korte tijd politieke verheffing wordt gezien. De buitengewone feit is dat oorlogen zijn sterk af van de daling. Mensen zijn nu op zoek op liefde als God. Onze vereerde leermeester de profetie van de 21 ste eeuw zijn zeer helder is het bewijs van de bovengenoemde voorspellingen.


FUTURIST VADER VECTOR

De wereld beroemde futurist, heilige en vereerde Vader Mr Vector schrijft, terwijl het ophelderen van Hfdst. 6, Openbaring 24, Mathew in de Bijbel dat:

"De betekenis van een man met een zwaard gezeten op een paard is de geboorte van een dergelijk individu die de wereld zullen een revolutie door het geven van religieuze ideologieën aan alle mensen van de wereld. Op dat moment gewoonten zullen zondig zijn, zal het lichaam zwak en Heer van de dood zal leiden tot oorlogen, hongersnoden, overstromingen, epidemieën enz. Natuurrampen zullen zijn op de stijging. De bewegingen van sterren en planeten zal zeer schadelijk voor de mensheid en op dat moment deze goddelijke macht zal incarneren op aarde. Hij zal leiden tot heilige vrede en leiden alle op de weg van menselijke waarden. "

Voor de Devasanskriti Digvijay beweging van het paard van Ashwamedha Yajna op de vlucht is niet met een zwaard, maar met de vlag van cultuur. Uit de kenmerken is het heel duidelijk dat net zoals een zwaard snijdt objecten zo ook de vlag van cultuur snijdt al onze zonden. Nu de wetenschappelijke analyse van spiritualiteit aan het veranderen is alle verouderde overtuigingen van spiritualiteit. Onze vereerde leermeester is niet alleen een individu, maar is echt geïncarneerd als een gigantische goddelijke kracht. Hij heeft de enorme taak van de transformatie van de hele wereld met zijn spirituele dapperheid en zet weer een dergelijke voorschriften van de vrede die mensen gedwongen om een groot deel van de re-denken te doen.

FUTURIST PROF. HARAREY

Prof Hararey getuige van profetische gebeurtenissen in zijn dromen. Een week voor Gandhi overleed Prof Hararey had zijn dood voorspeld.

Toen Sukarno's sterren waren op hun hoogtepunt Prof Hararey zei: Vandaag worden mensen zie geen smetten maar in een zeer korte tijd zullen zij de val van Soekarno te zien. Echt na 1 jaar Soekarno kende een ondergang.


Uptil nu meerderheid van de Prof Hararey de voorspellingen zijn uitgekomen. Wanneer men de huidige situatie analyseert het zal zijn minst verbazingwekkend als zijn voorspellingen van een mooie toekomst uitkomen.

Hij zag dat ---

Het jaar 2000 na Christus en het jaar daarvoor.

Een goddelijk belichaamd persoon heeft de geboorte genomen, zal hij de geesten van alle met de zaligheid te vullen, zal hij overwinnen alle ontberingen van de wereld. Hij zal recht inethical en onrechtvaardige mensen.

Het eerste kwartaal van de nacht als ik in diepe slaap zie ik een goddelijke persoon in mijn droom. Tussen de wenkbrauwen van deze yogi, gezeten in de buurt van een waterweg, zie ik een halve maan. Zijn haar wit zijn als zijn kleren, zijn huid is eerlijk en zijn voeten heeft leatherless sandalen. Om hem heen is een menigte van heilige mensen. In het midden brandt een vuur. Deze mensen zingen iets en gooi dan iets in het vuur. Rook vult de lucht. Al de mensen van de wereld lopen naar deze plek. Onder hen zijn gehandicapt, door armoede getroffen mensen. Dat goddelijke persoon is hen te instrueren en dus het vullen van hun hart met gelukzaligheid. People's ontberingen worden afgeweerd, worden mensen mengen met elkaar verstoken van sympathieën / antipathieën. Er is een stortvloed van hemelse gelukzaligheid. Licht wordt langzaam het verhogen en op een goddelijke berg het is licht te werpen als de zon. Van daaruit worden de stralen van het licht als water van tientallen jaren stijgt op en heeft betrekking op de sfeer van de hele aarde.

Het bovenstaande profetie is die van de wereldberoemde ziener Prof Hararey die hij had van het gesproken in "The New Era zal manifesteren" en het werd verder uitgewerkt in het tijdschrift "West Mirror". Prof Hararey werd geboren in een religieuze joodse familie van Israël. Door zijn apt en correcte voorspellingen werd hij beroemd in Europa en Afrika net zo Anderson en Dixon in Amerika, Prof Cheiro in Engeland en Varah Mihir in India. Als mensen Prof Hararey ondervraagd met betrekking tot de bovengenoemde dromen zei hij dat die dromen die ik in de vroege ochtenduren uitkomen in een zeer korte tijd, die dromen die ik om middernacht uitkomen na 1 jaar en die bij de eerste kwart van de nacht komen zo na een paar jaar. Ten aanzien van deze dromen heb ik gedachten in mijn hoofd dat er een goddelijke persoon is geboren in India die tot het jaar 1970 zal op het subtiele niveau voor een wereld spirituele revolutie te werken zonder externe naam of faam, maar


later zijn leiding zal overal verspreid in Azië en genomen dan in de hele wereld. Zijn gedachten zijn zo vol van menselijke waarden en een vooruitziende blik die de wereld zal noodgedwongen volgen in zijn voetsporen te treden. Wanneer de wetenschap zal vernietigen religie en cultuur dan is dit goddelijke heilige zal een spirituele revolutie en mensen veroorzaken, net als voor de geboorte van Christus, begint het begrijpen van de diepe import van aanbidding van natuurlijke elementen zoals vuur, water, wind, ruimte, zon enz.

Men ziet veel mensen met wit haar, witte huid, witte kleren en leatherless sandalen aan de voeten, maar het is inderdaad zeldzaam om een halve maan te zien op het voorhoofd. Ja, echt op het voorhoofd van onze vereerde leermeester schijnt een rond wit licht die was betrapt door de camera lens. Deze profetie is een pointer naar het en blijkt de voorspelling van Prof Hararey. In het jaar 1958 na Christus onze vereerde leermeester maakte een programma van 1008 yajña's, waarin ongeveer 4 lakh mensen uit heel India deelnamen. Op dat moment was er een continu programma van Yajna en heilige discoursen. Boven deze 5 meer programma's van 1008 yajña's werd uitgevoerd in Tatanagar, Mahasamund, Porbunder, Baharaich en Jhalavad. Ook 108 Yajna programma's werden uitgevoerd in heel India. Onze vereerde leermeester altijd weggaf de vruchten van zijn ascese voor het oplossen van problemen en het afweren van ontberingen. Met betrekking tot dit zijn er incidenten, waar hij bijna heeft gegeven om zijn eigen leven. In werkelijkheid speelde hij altijd de krachtige rol van een grote weldoener, zoals Lord Shiva. Hij intense boetedoeningen uitgevoerd in de heilige Himalaya gebergte. Al het goddelijke licht en kracht zijn van daar, zoals aangegeven door onze vereerde leermeester.

Alle spirituele streven van onze vereerde leermeester draaide rond "manifestatie van goddelijkheid in de mens". Hij wilde inluiden in een wereld vol van geestelijke waarden en elke porie van zijn wordt uitgeroepen tot "de wereld als een enkele familie." Hij verenigd alle theïsten en atheïsten voor de menselijke waarden en zei dat dit ware religie. Veel van deze mensen lopen op het pad de door hem vastgestelde en dit is wat wordt aangegeven door de grote futuristische.

De veranderende tijden van de wereld laat zien dat het zal zijn minst verbazingwekkend als Prof Hararey's dromen uitkomen cent procent.

FUTURIST NOSTRADAMUS


Nostradamus, een Fransman, was een zeer wijs astroloog en bovenzintuiglijke ziener. Al zijn voorspellingen ten aanzien van Hitler en Napoleon zijn uitgekomen. Al zijn voorspellingen zijn toegelicht in zijn boek "Eeuwen en True profetieĂŤn van Michael D. Nostradamus."

Een wereld beroemde persoon wordt geboren in een zeer religieus land. Hij zal een revolutie op de hele wereld met een paar van zijn spirituele helpers. Deze historische grote wijze zal leiden tot zulke grote onrust die in elk gezin, wijk, enz. zal er innerlijke onrust zijn. Deze innerlijke transformatie fase zal in het einde van de 20 ste eeuw en begin van de 21 ste eeuw. Maar later hoge menselijke waarden zal heersen over de hele wereld. Mensen zullen werpen verachtelijke denken en de wereld zal worden hemels.

Een maan is te vinden op het hoofd van deze grote wijze van de geschiedenis. Zijn kleding zal eenvoudig zijn, dat hij twee keer zal trouwen, zal hij 2 zonen heeft, zal hij hebben 2 dochters en twee keer zal hij zijn woonplaats te veranderen. Beide keren zal hij verder naar het noorden.

Het bewijs van deze bovenstaande profetie is dat Yuga Rishi Shriram Sharma Acharya geboren in een klein dorpje Anvalkheda (Agra), India veroorzaakte zulk een spirituele revolutie die echt een innerlijke onrust tussen de demonen en halfgoden plaatsvond in de hoofden van iedereen. De kleine tijd maatschappelijk werkers van de Gayatri Parivar en Yuga Nirman yojana organisaties door te gaan naar verre landen veroorzaakte zoveel goodwill dat de mensen begonnen met het afstoten van hun walgelijke activiteiten. Door middel van het medium van Ashwamedha yajĂąa's de aantrekkingskracht voor de vrome activiteiten verspreidt zich vanuit ons land naar verre landen. Onze vereerde leermeester veranderd woningen slechts twee keer en beide keren reisde hij naar het noorden.

Het lijkt erop dat de grote futuristische eigenlijk de familie van onze vereerde leermeester zag tijdens het maken van deze profetie. En verbazingwekkend deze profetie werd gemaakt in de 16 e eeuw. Opmerkelijk is het bewijs van deze profetie ......

De grote heilige Shriram Sharma Acharya trouwde twee keer. De eerste vrouw was Shrimati Saraswati Devi, dochter van Shri Roopram Sharma, Barsauli, Agra. De tweede vrouw was Shrimati Bhagwati Devi Sharma, dochter van Shri Jaswantji Bihaur, Agra.


Sons ---- Shri Omprakash Sharma. Shri Mrityunjay Sharma.

Daughters - Shrimati Dayawati Upadhyay Shrimati Shailbala Pandya

FUTURIST Arthur Charles Clarke (AMERICA)

Zelfs als kleine jongen Charles Clark had de macht om de toekomst als gevolg van een ongewoon buitenzintuiglijke waarneming te voorspellen. Hij bleef maar zeggen dat de mens niet alleen maar deze grove lichaam, maar is een opslagplaats van goddelijke kracht. Deze bevoegdheid heeft licht, glans en alle krachten die de mens verlangt te bereiken van God. Maar deze macht is latent aanwezig in de mens en het moet worden gewekt.

In een paar dagen in het land van Azië (met vermelding van India) een grote intense gedachte revolutie zal beginnen in 1971. Na 10 jaar zal verspreiden in de hele wereld. En zo de mens latent psyche zal worden gedwongen om wakker te goddelijkheid. Die energieën dat de mens totaal niet bewust van vandaag zal een onderwerp van studie en bereiken voor iedereen in de wereld. Wetenschap zal een nieuwe wending en zal volledig worden beïnvloed door de geestelijke waarden. Deze geestelijke waarden en energieën zullen de zijden draad die samen zal binden alle naties van de wereld.

De verbazingwekkende correlatie van Arthur Clark's profetie is dit, dat onze vereerde leermeester had hele India mentaal gekarnd tot het jaar 1971 als de spreekwoordelijke oceaan en de juwelen die ontstaan als gevolg waren grote ziel bevoegdheden. Om deze gedachte karnen intensiveren, om te ontwaken goddelijkheid in de mens en om te manifesteren hemel op aarde onze vereerde leermeester intense boetedoeningen uitgevoerd in het Himalaya gebergte. Deze goddelijke energie verzameld door hem werd overladen op de hele wereld en volgens de voorspellingen van deze grote ziener de beweging van de gedachte revolutie te verspreiden in alle landen in deze 10 jaar. Dit gaf een nieuwe positieve richting voor iedereen. Het is de reden dat de wetenschappelijke wereld doet onderzoek naar spirituele wetten net zoals het materiaal wetten doet. In werkelijkheid is het alleen


geestelijke kracht dat het zal helpen in haar streven, zodat de hele wereld zal eensgezind worden vastgebonden. Dit is de voorspelling in die profetie.

Al zijn voorspellingen van de Onafhankelijkheid van India, vriendschap tussen China en Pakistan, Oorlog tussen Rusland en China zijn uitgekomen. Natuurlijk is de timing was misschien niet exact maar men moet zijn profetie van de zeldzame gedachte revolutie en tijd transformatie niet twijfelen v贸贸r 2000 AD Omdat de huidige omstandigheden al leunt in die richting.

FUTURIST MRS. VORISKASILVIGAR (HONGARIJE)

Een Engels officier had gelegd een weddenschap met grote futuristische Hongarije mevrouw Voriskasilvigar dat India nooit zouden politieke vrijheid van de Britse overheersing te bereiken. Zij op haar beurt antwoordde --- Geen macht ter wereld kan blijven maken India een politieke slaaf na het jaar 1944. Het lot zal schijnen en het is de religieuze mensen van India dat zal inluiden in vrede in de hele wereld.

Na het jaar 1944 werd India onafhankelijk politiek, zoals blijkt uit een en allen. De andere waarheid van deze profetie is als volgt:

"India zal krijgen glorie als een grote macht in de wereld, maar het zal veel moeten vechten voordat hij een super macht. Oppervlakkig gezien de tijden zal moeilijk nog een groot profeet geboren zal worden in dit land die door het verzamelen van duizenden minder actieve mensen zullen zo veel onverschrokkenheid dat deze zeer kleine mensen zullen de zogenaamde materialistische mensen uit te dagen en zal diens ideologie als een illusie blijken te induceren . Daarna rechtvaardige en eenvoudige mensen zullen zegevieren en vrede zal overal te verspreiden. Maar na een genade van harde strijd menselijke waarden zal vergroten op een permanente basis. De details zullen zeer duidelijk zijn tegen het jaar 2000 na Christus en daarmee later de wereld zal overvloeien van liefde, mededogen, eerlijkheid, gevoel voor anderen welzijn en universele broederschap. "

De erbarmelijke omstandigheden van vandaag zijn een bewijs van deze profetie. Vandaag strijd is op haar hoogtepunt. Onze vereerde leermeester in het jaar 1958 zelf had verspreid de broederschap van Gayatri Parivar over de hele wereld en later had ook verklaard dat


de 21 ste eeuw is een stralende een. Voor het correleren van de filosofie met de actie een mooie toekomst werd geweven door middel van Japa (Mantra zingen) en Yajna (brand offers). Mensen van de wereld zijn getuige van ---- de verklaring van de vastberadenheid van lakhs van mensen af te zien van smerige gewoontes, verslavingen enz. Dit is een invloedrijke aspect van de vermelding van een nieuwe heldere tijdperk en verjonging van een beschaafde samenleving. Dit is de aanwijzer van onze vereerde leermeester naar dat goddelijke wijsheid achteraf en die wordt uitgewerkt in deze profetie. Zeker vrome mensen zijn over de opkomst en de ethiek van de Gayatri Parivar wordt bewezen waar. Mensen verkondigen dat al hun hoop rust nu op de machtige schouders van Gayatri Parivar. Het is deze wereld die echt familie verspreidt zich broederschap overal.

Dit is zeker een profeet die zonder de verschillen in kaste, geslacht, Varna, religie, taal, hoog-laag etc. heeft geleid tot veel mensen in de wereld om het voorschrift van indrinken "We zullen veranderen, de tijd zal veranderen." Het bewijs hiervan is de scores van Ashwamedha yaj単a's uitgevoerd in verre landen en de eerste Purnahuti van Yuga Sandhi Mahapurashcharan in geboorte van onze leermeester de plaats van Anvalkheda in Agra.

FUTURSIST GERARD Chrisey (HOLLAND)

In deze eeuw de grote ziener Gerard Chrisey van Holland is gebleken dat een grote futuristische niet alleen in Nederland maar in heel Europa. Hij heeft niet alleen correct voorspeld de toekomst, maar sprak ook goed over je vorige leven. Bijna al zijn voorspellingen zijn uitgekomen. De huidige toestand in de wereld zijn een bewijs van zijn profetie als volgt gemaakt:

Ik zie dat in een zeer oude land van het Oosten, India, zoals een groot man heeft de geboorte genomen, die zal inluiden van het welzijn van de hele wereld. Hij zal worden bijgestaan door lakhs van mensen met vrouwen overheersen. Zij zullen uitvoeren vuur rituelen (yaj単a's) en bieden geurende materialen om het vuur. De rook die uit zal zuiveren van de atmosfeer. Alle mensen van de wereld zal kijken in hun richting en luister naar deze grote heilige. Alle politieke leiders zullen worden gedwongen om op te zitten op een dias. Het bewijs van deze profetie is te vinden in het einde van de 20 ste eeuw en later de hele wereld worden met elkaar verbonden in eenheid. Overal zullen er welzijn en welvaart. Er zal geen geweld, misdaad, illegale activiteit enz. Degenen die verachtelijke, verdorven en show gebrek aan respect voor vrouwen zullen streng worden gestraft. Mensen zullen drinken meer melk. Het aantal bloemen, bomen etc zal vergroten. Schoonheid van de natuur zal overal bloeien.


In werkelijkheid onze vereerde leermeester geactiveerde Gayatri Parivar die mensen zeggen is subtiel bereikt. Dit kan worden gezegd dat het de hoogste revolutie van deze eeuw. Het resultaat van het toestaan van vrouwen te zingen van de Gayatri mantra is dit, dat de kracht van het moederschap haar potentie begrepen en kwam naar voren om de rode vlam te dragen. Dit was vooraf gepland door de bovenstaande futurist.

Door het stellen van mensen om het gebod van "Ik zal met anderen gedragen op een manier die ik van anderen verwachten dat terug te doen" indrinken. Wanneer onze vereerde leermeester door middel van Yajna onthechting en spirituele doelen te bereiken onderwezen, op dat moment de potentie van Gayatri Parivar op weg om yaj単a's uit te voeren voor het welzijn van alle wezens en dit werd gezien door de futuristische met gesloten ogen. In werkelijkheid Ashwamedha yaj単a's zijn nuttig gebleken bij de zuivering van natuurlijke elementen zoals lucht, water etc., samen met een goede gezondheid zo blijkt uit onderzoek uitgevoerd op yaj単a's.

FUTURIST JULES BERN (Frankrijk).

Jules Bern was een productief schrijver en een grote futuristische. In het jaar 1962 als de legers van Rusland en Amerika uitgedaagd elkaar. Er was verschrikkelijk bombardement, atoombom gebruik, samen met raketten. De schakelaar voor de oorlog was het punt te worden gedrukt en op dat moment de Franse politieke leiders vroeg Jules Bern, "Wie zal deze oorlog winnen?" Jules Berne antwoordde: "Niemand. Omdat er geen oorlog zijn. Rusland zal trekken. "Dit is precies wat er is gebeurd omdat Rusland zich terug.

Een decennium voordat de mens op de maan landde hij voorspeld had dit evenement.

Zijn profetie van Frankrijk wordt verslagen door Hitler kwam ook waar.

Zo veel profetie谷n van Jules Bern zijn uitgekomen.


Als bewijs van de hedendaagse keer de volgende profetie van Dr Jules Bern blijkt om waar te zijn:

Tot het jaar 2000 na Christus van de wereldbevolking zal raken 600 crores en de meerderheid van de mensen zullen verblijven in Azië en Amerika. Zonder twijfel zullen er geen nucleaire oorlog nog les op basis van strijd zal vergroten. Aan de ene kant zullen er les twisten en aan de andere een heel nieuwe spirituele revolutie zal plaatsvinden, die zich zal ontvouwen de nieuwe mysteries van God en onze ziel te nemen. Science wordt benadrukt als waardoor atheïsme en de linker pad (VAAM Marg) worden vernietigd. In plaats daarvan zal vergroten geloof, rechtvaardigheid, ethiek, vertrouwen, discipline en een gevoel van rechtvaardig plicht. Al deze veranderingen zullen de hoekstenen van een wereldwijde revolutie.

De manier waarop Rusland en Amerika nemen politieke beslissingen lijkt het erop dat Jules van Bern voorspellingen dat er geen nucleaire oorlog zal zijn uitkomen en toch heeft hij voorspelde strijd plaats. Het is heel veel op de vlam flikkert meer stralend voordat het wordt gedoofd. Hier omdat de wereld beroering zijn zeker nog tot eind deze twisten is niet toevallig.

Het bewijs van deze profetie is dat grote wetenschappers zijn het erover eens religie onze vereerde leermeester's omdat het erg wetenschappelijk. Het advies van wetenschappers dat de mens een massa van chemische stoffen is alleen bewezen volstrekt onjuist. Wetenschappers zijn het erover eens dat er een goddelijke macht is achter de creatie en het onderhoud van onze kosmos. Deze onzichtbare goddelijke macht is niemand minder dan God. God is direct verbonden met onze ziel principe. En om dit zeer veel onderzoek te begrijpen is uitgevoerd over de hele wereld. Onze leermeester vereerd door het schrijven van het boek "Waar is God en wat is zijn natuur" heeft ons een weg van het realiseren van God en het uitvoeren van geestelijk onderzoek.

Ik ben er sterk begrijpen dat deze spirituele revolutie zal beginnen in India. Met betrekking tot de wijze van uitvoering heb ik met Jean Dixon verschillen over het feit dat deze persoon al geboren vóór het jaar 1962 na Christus en dat op dit moment is hij betrokken bij een grote onderneming in India zelf. Deze goddelijke persoon zal ook hebben deelgenomen aan de vrijheid van India beweging en zijn volgelingen zijn er vele. Zijn volgelingen vormen een krachtige organisatie en in een korte tijd zal de hele wereld beïnvloeden. En met hun ziel kracht zullen ze gemakkelijk en met succes te brengen over die transformaties van deze wereld die op dit moment onmogelijk lijken.


Het is apt dat Jules Bernes ziet er op onze verlangens naar de toekomst kennen als bewijs van het onvergankelijke karakter van onze ziel. Het lichaam denkt nooit dat het voor altijd zal blijven, omdat door de natuur is vergankelijk. Maar de ziel onsterfelijk is dus nog groter zijn dan de nieuwsgierigheid van het verleden is dat ten opzichte van toekomstige transformaties. Als de mens verenigt zijn intellect, discriminerende begrip en inspanning om deze veranderingen dan is de toekomst van niet alleen een individu, maar het hele menselijke ras kan worden gewijzigd in uitstraling. Wanneer deze taak niet kan worden uitgevoerd door de mens dan grote wijzen alongwith ontwaakte zielen (assistenten) manifesteren op aarde en volgens de Heer aan de wens van een nieuw tijdperk is gemaakt. De heer Jules Berne mening dat in de nabije toekomst zal de geschiedenis zich herhaalt en dat niemand kan deze transformatie belemmeren.

Tot het jaar 1962 onze vereerde leermeester had voltooid 50 jaar. Vanaf het begin nam hij deel aan activiteiten van sociale en nationale welvaart. Toen onaanraakbaarheid op haar hoogtepunt was in India dat hij op de prille leeftijd van 15 jaar de wonden van zijn dienstmaagd gewassen, ondanks hevige tegenstand van zijn familie en het dorp mensen. Hij zou binden de wond, dienen haar in alle opzichten en dus luidkeels tegen alle ongewenste praktijken. Hij voerde veel programma's voor maatschappelijk welzijn. Hij nam actief deel aan strijd in India voor politieke onafhankelijkheid. Hij ging naar de gevangenis driemaal. Om in de voetsporen van onze vereerde leermeester is er geen gebondenheid van kaste of religie. Hij is de eerste Rishi van de wereld waarvan de volgelingen zijn tientallen miljoenen in aantal en zijn verdeeld in 90 landen. Het bewijs van Jules Bern de profetie is het karakter en het gedrag van onze vereerde leermeester.

FUTURIST CHEIRO

Prof Cheiro van Engeland voorspelde toekomstige gebeurtenissen op basis van astrologische berekeningen. Mensen waren wonderstruck bij het horen van zijn profetieĂŤn. Hij verbaasde mensen door het voorspellen van de oorlog in Zuid-Afrika, de dood van Victoria, de dood datum van Edward Saham, ondergang van de Russische tsaar, en het juiste jaar van de Duitse oorlog. Prof Cheiro heette de tovenaar van de astrologie.

Foll. is de profetie van Prof Cheiro:


De planeet zon is zeer krachtig voor India en het is in Waterman. Geen macht van de wereld kan stoppen India vanaf straalt met heerlijkheid. Een zeer krachtige persoon die vol van heilige spirituele ethiek geboren zal worden in India. Deze persoon zal spiritueel ontwaken alle mensen van de wereld. Zijn geestelijke kracht zal zijn sterker dan al het materiaal energieën van de wereld in elkaar gezet. Door de invloed van Jupiter bestaat de mogelijkheid van een wijsheid revolutie plaats en de heilige effect zal worden gezien over de hele wereld. ------- Prof Cheiro (Engeland).

Een zeer vergelijkbare voorspelling is gemaakt door G. Vegilatin gebaseerd op een gravure van een steen in Egypte.

De jaren 1930-2000 AD zal de tijdspanne van het werk van een grote wereld Uplifter zijn. Ondanks zoek gewoon naar buiten maar zijn goddelijke kracht zal zijn zo intens dat in zijn eigen leven de tijd zal hij ¾ omzetten van de wereld atheïsten in de gelovigen van God. De meeste opgeleide mensen van de wereld zal wonderstruck worden op getuige van zijn denken revolutie.

De veranderende omstandigheden van de wereld geeft ons een indicatie dat de tijd rijp is voor re-installatie van een nieuwe beschaving en een nieuwe samenleving. De filosofie van onze vereerde leermeester is karnen de hoofden van iedereen. Het is het induceren van het geloof in spiritualiteit. De arrogantie van het intellect is buigen voor de heilige emoties van het hart. De wereld is op weg naar die mogelijkheid, waarbij de hele wereld zal wonen in vrede en een gevoel van welzijn voor elkaar.

DE OVEREENKOMST VAN INDISCHE zieners over die profeet van God.

Net als buitenlandse futuristen die profetieën gemaakt door Indiase zieners met betrekking tot het nieuwe tijdperk lijkt volledig correleren met alle taken uitgevoerd door onze vereerde leermeester.

Mahayogi Shri Aurobindo was een groot ziener-heilige. Hij had de buitengewone capaciteit om diep in toekomstige gebeurtenissen. Alles wat hij zag, met gesloten ogen, wat hij


ervaren in zijn hart kwam om waar te zijn. Al zijn woorden kwam uit op het juiste moment.

We presenteren zijn ervaring in zijn eigen woorden over een glimp van de Prajnavatar.

SEER-SAINT Shri Aurobindo

Glorieuze tijden van India zijn zeer dichtbij. Het zal weer het krediet van het verspreiden van de stroom van gerechtigheid en cultuur in de hele wereld.

In mijn psyche manifesteert goddelijke inspiratie en ze zeggen dat India de heerlijkheid van zeer nabij is, zullen sommige mensen proberen te dwingen het naar westerse tradities te volgen, maar ik weet zeker dat een beweging zal beginnen in India die door het vernietigen van ons vernederd neigingen zullen onze psyche een nieuwe te geven geestelijke leiding. En dit zal vergroten de glorie van India. Deze beweging zal opnieuw brengen in de geneugten van de Gouden Eeuw in de hele wereld.

Al zijn woorden geven ons een gevoel dat hij eigenlijk alles wat hij schreef dat wil zeggen alle van de naam, vorm, karakter, activiteit perfect passen bij onze vereerde leermeester 'zag'.

De grote poĂŤzie van Maharshi Aurobindo genaamd "Savitri" is bekend in de wereld. In canto 4 (pagina's 335-336), door te wijzen op een krachtige toonaangevende boodschapper van God dat hij ons dwingt om diep te graven in zijn diepe import. Het lijkt erop dat hij dit alles rekening houdend met onze leermeester's geschreven "manifestatie van Yuga Shakti."

FUTURIST SWAMI ANANDACHARYA

Anandacharya die werd geboren in het jaar 1983 in Bengalen was een Indiaan. Later was hij een inwoner van Noorwegen. Hij was een geestelijke wijze man, filosoof, denker en een


vertolker van de menselijke religie. Hij was vol van buitenzintuiglijke waarnemingen. In 1910 had hij verklaard dat mensen klaar te maken voor een eerste wereld oorlog binnen 4 jaar.

Naar aanleiding van vragen door een Britse News Agency zei hij dat bereid later voor nog een wereldoorlog. Beide voorspellingen werden bleek waar te zijn. Ook zijn profetieĂŤn van de dood van Kennedy, Martin Luther, Mussolini en leiding van Eisenhower en Chroesjtsjov kwam uit.

In de ev. profetie is er een echte voorstelling van de ware feiten:

Ware religie zal de vorm aannemen van een organisatie als eerste in mijn eigen land. Het zal geboren samen met de vrije beweging van India maar na 24 jaar in 1971 AD zal gehele India branden in de vorm van een krachtige organisatie. Aan de ene kant is er grote schaal onrust op de internationale politiek te zijn en in die Indiase politiek het meest actief zijn. Deze organisatie, die zal verschijnen voor de geestelijke verheffing zal een nieuwe kaart van de wereld de welvaart. De leider, directeur van deze organisatie zal een gezinshoofd en zal bekendheid krijgen als de grootste denker in de annalen van de wereldgeschiedenis. Die man zal in kaart brengen van een gedrags-ethiek van de verantwoordelijkheid van ieder individu tegenover de maatschappij en hoe alle volken zullen samenwerken naast elkaar bestaan in een rustige omgeving. Als al zijn gedachten die hij heeft op papier gezet worden gepubliceerd in boekvorm dan het boek zal meer wegen dan 100 kilo. AUTEUR: Shriram Sharma Acharya oprichter van de International Gayatri Family was een grote Yogi ziener en incarnatie van God, die volumes van wetenschappelijke literatuur schreef vooral over spirituele onderwerpen voor de wereld van welvaart en vrede. Voor meer wetenschappelijke literatuur e pls bezoek http://www.shriramsharma.com/ www.awgpestore.com http://www.dsvv.ac.in/ www.akhandjyoti.org en http://www.awgp.org/~~V BESCHRIJVING: Gratis e-boeken over Chakra Meditatie-ESP, Nirvikalpa Samadhi of Thought Gratis Trance, Het bereiken van Ridhi-Sidhis of goddelijke energie, toekomstige wetenschappelijke Religie, Super Energy Gayatri Science & Kundalini Yoga gecorreleerd aan Neurowetenschappen-ESP, Endocrinologie, Anatomie, Psychologie & Sociologie voor 1) materiaal en geestelijke welvaart en 2) het verenigen van de wereld vreedzaam als een familie. Ours is een strikt niet-commerciĂŤle website die is gericht op het realiseren van de eeuwenoude droom van grote leiders en denkers van de wereld: Een mooie wereld zonder grenzen. KEYWORDS: Kundalini Yoga Gayatri e-books biografie Guru vrede in de wereld denken psyche god zenuwen subtiele bewustzijnsziel goddelijke trance endocriene klieren ESP Chakra plexus meditatie concentratie intellect profetie dacht denken Cheiro Nostradamus Aurobindo zaligheid hersenen Veda zonne zonne-energie heilige pure zintuigen Prana Avatar Upanishad lichtcel


hypothalamus hypofyse transformatie futuristische voorspelling slangenkracht leven menselijke ethiek integriteit karakter vagus Tantra Mooladhar atoom neutron proton

De grote ziener heeft gezegd dat 24 jaar na de onafhankelijkheid van India dat wil zeggen in 1971 na Christus een religieuze instelling op te bouwen in een grote organisatie. Het zal in kaart te brengen uit een kaart van de wereldvrede. Het bewijs van deze profetie is dat de intense ascese van onze vereerde leermeester, die begon in het jaar 1971 de psyche van een en al schudde als gevolg van die scores van de mensen zich bij de Gayatri Parivar. Moeder vereerd door lid te worden haar ziel kracht met die van onze vereerde leermeester bleek het gezegde van 1 + 1 = 11. Het was de ware op te lossen in kaart gebracht door onze vereerde leermeester werd dat de gedrags-ethiek van allen en wordt vandaag de dag wordt ingezogen in alle hoeken van de wereld. Zo is de doelstelling van de wereld welzijn zal zeker worden gerealiseerd. Hij keek op goed gedrag en zelfbeheersing als de hoekstenen van geestelijke en materiële vooruitgang en dus ook hij was zeer luidruchtig over, terwijl zetten het neer op papier. In werkelijkheid onze vereerde leermeester de geschriften van meer wegen dan zijn lichamelijke gewicht. Dit wordt opgemerkt door de futuristische. De basis van een heldere wereld toekomst zal dit zeer gedrags-ethiek. En omdat het de wereld zal uitstralen met vrede.

Profetie van SAINT SURDAS

De grote dichter-saint Surdas was blind sinds zijn geboorte. Hij heeft nooit zag de wereld met open ogen. Toch is zijn poëzie is een voorbeeld van live-voorstellingen. In werkelijkheid zijn intuïtie werd wakker. Zo met zijn subtiele ogen zag hij alle schepselen, de wereld en Brahman (God). Volgens hem is de tijd vooruit marcheert in die richting.

In een vers Surdasji schrijft met zijn intuïtieve ogen:

Na het jaar 1900 de wereld zal transformeren. Na deze grote transformatie, zal gerechtigheid de overhand in de wereld en voor duizenden jaren zal er vrede in de wereld zijn. Dit is dat veel tijd.


FUTURIST SAINT VISHWARANJAN Brahmachari

Wanneer de heilige Vishwaranjan Brahmachari voorspeld dat Shri Lalbahadur Shastri zal de minister-president van India hij bedroefd hebben ook verklaard erop Shastriji alleen als minister-president blijven gedurende een zeer korte tijd door zijn belemmerende dood buiten India te worden. Later India heeft een vrouwelijke minister-president. Dit is precies wat er gebeurde.

Hij zei verder uitgewerkt door te zeggen dat in de komende dagen India veel ups en downs gaan. Maar dat ook een belangrijke gebeurtenis van een spirituele revolutie in het land zal ook plaatsvinden. Hoewel deze revolutie zal beginnen in Centraal-India, maar het zal zich verspreiden in het hele land. Het krediet van het verenigen van Noord-en Zuid-India in een kabel gaat naar de propounder van deze revolutie. In korte tijd India zal opnieuw instate nieuwe idealen die zal worden gevolgd door mensen van de hele wereld. Mensen zullen zich vrijwillig opgeven verachtelijke activiteiten en indrinken vrome gedrag. In de toekomst zullen mensen in plaats van te concurreren met elkaar over geld, status, materieel comfort enz. zal wedijveren met elkaar om meer eerlijk te zijn, van een meer charitatieve karakter, hardwerkend en meer coรถperatief.

In elke kleine en gigantische Yajna is te zien dat mensen vrijwillig afstand doen van vuile gewoonten en verslavingen zoals gokken, alcohol, drugs enz. De goddelijke karakter van onze vereerde leermeester is karnen de hoofden van iedereen. Mensen zijn op weg naar het doel van vrome acties. Met gemak mensen van noord naar zuid en oost naar west worden met elkaar verbonden door het snoer van de heilige cultuur. Zo is de profetie is uitgekomen.

FUTURIST Paramhans RAJNARAYAN PATASHASTRI

Mathura is dat goddelijke woonplaats in India, waar Heer Krishna werd geboren. Hij, samen met kleine herder jongens tegen onrecht, verachtelijke ethiek enz. Hij overwinning behaalde op verschrikkelijke demonen zoals Kansa en Jarasandh en tilde de Govardhan heuvel op zijn pink, zodat de Vrajvasis te beschermen. Deze daad wordt nagespeeld door ons vereerde leermeester Yuga Rishi Shriram Sharma Acharya met zijn karakter en diverse activiteiten. Door samen met hem gewone mensen hij tegen sociale activiteiten, die waren verachtelijke en vervormd. Af te weren dit alles schreven we een hoop heilige literatuur die natuurlijk niet te doden demonen, maar zeker afgeslagen demonische


activiteiten en verdorven karakter. Voor de wereld van welzijn hief hij de Govardhan heuvel van culturele overwinning geholpen door kleine herder jongens samen met hun buitengewone krachten. Dit bewijst dat de 21 ste eeuw zal zeker stralend zijn. De profetie wijst absoluut uit naar de geestelijke en machtige streven van onze vereerde leermeester.

Lady Florence doordrenkt met een groot gevoel van buitenzintuiglijke waarneming (Als ze voorzag zo veel waarom heeft ze niet de naam van onze vereerde leermeester?)

Waarlijk, de dame van New Jersey (Amerika) de naam Florence vreemd was. Toen ze ofwel een persoon of een artikel gebruikt worden door die persoon aangeraakt kon ze goed beschrijven gebeurtenissen van het leven van die persoon. Door het geloof in dit buitengewone kracht van Florence veel Govt. en particuliere instellingen opgelost hun anders onoplosbare problemen. Wat ze zei was absoluut correct. Ten aanzien van problemen van de regio's en plaatsen zij antwoordde alleen als ze werd ondervraagd. Toch is zij vrijwillig sprak over de toekomst van de wereld. Al haar voorspellingen met betrekking tot het nieuwe tijdperk in overeenstemming zijn met die van onze vereerde leermeester. Wanneer ze sprak over tijdperk transformatie die zou worden uitgevoerd door een grote heilige is het heel duidelijk dat ze het beeld van onze vereerde leermeester in het doek van het oog van haar geest heeft gehad. Het enige verbazingwekkende is dat ondanks het zien van de toekomst zo levendig waarom heeft ze niet noemen onze vereerde leermeester. Misschien is het antwoord is gegeven door onze vereerde leermeester als hij zegt dat ----

"Mijn persoonlijkheid komt uit in de open alleen op het juiste moment."

ProfetieĂŤn die zijn uitgekomen

Met betrekking tot dit zou op zijn plaats om te praten over bepaalde profetieĂŤn over regio's of personen omdat ze veel, maar we zullen plaatsen voor de lezers wereld problemen en gebeurtenissen die worden voorspeld door Florence, die zijn uitgekomen.


In 1964 AD had ze gezegd dat het onderzoek van die geloven in een goddelijke macht te vergroten. Zelfs communistische landen die atheïsten zal worden beïnvloed door de bovenstaande mensen. Er zal spanning tussen communistische landen. In Centraal-Azië de Arabieren niet winnen overwinning op Israël. Ze waarschuwde voor spanningen tussen verschillende landen, maar dat het uiteindelijk niet zal leiden tot een wereldoorlog.

Deze profetie van Florence is uitgekomen. Wetenschappers zijn nu aan het onderzoeken in een super goddelijke kracht. Onderzoek van het kaliber van Ashwamedha yajña's is al begonnen. De spanning tussen de communistische landen als Rusland, China, TsjechoSlowakije zit in de lift. De Arabieren hebben nauwelijks nog aanvallen Israël. Dit komt omdat ze betrokken zijn in hun eigen landen 'vooruitgang. Saddam Hoessein heeft de president van Irak ging voor een oorlog met Amerika. Het leek dacht dat de wereld oorlog zou uitbreken. Maar het gevaar is afgewend.

In haar boek 'Val van de Sensational Cultuur' had ze geschreven dat voor het jaar 2000 na Christus zou er een ondergang van de westerse materialistische ideologie en dat Moeder Natuur de balans zou ook vervormd zijn. Voor dit voorbeeld:

Mensen zullen vol toorn. Vile gedrag bereikt zijn hoogtepunt. Degenen die in landen die leiden een leven van betekenis vrolijkheid zal vol wanhoop, angst en verdriet. Verlangens zal vergroten en dus zal er haat onder de mensen te zijn. Overal zal er geweld en vernietiging zijn. De armen zullen plunderen de rijken. Er zal een sfeer van volslagen strijd overal zijn. Toch een nieuwe heilige gedachte golf van oorsprong uit India zal volledig verdrijven de duisternis van de wereld.

Er is geen noodzaak om de gretige lezer een voorbeeld voor Florence profetie te bewijzen. De oplossing voor de problemen van alle mensen hang naar gevoel vrolijkheid is duidelijk te zien in het leven van onze vereerde leermeester's, zijn denken en zijn beweging. Zeer duidelijk verklaarde hij dat "de moeder van alle verachtelijke gedrag is bekrompen egoïsme en dat de oplossing ligt in bewustwording gevoeligheid voor anderen problemen via spirituele streven. Zijn geboden zijn zo krachtig dat het zet mensen ertoe aan om stevig te accepteren dat alleen op basis hiervan kan een heldere wereld toekomst manifesteren. "

WETENSCHAPPELIJKE SPIRITUALITEIT


Heel duidelijk schrijft hij dat deze gedachte stroom zal uitleggen allemaal erg wetenschappelijk het belang van onbaatzuchtige dienstbaarheid en broederschap. Hij heeft eveneens benadrukt dat er geen tegenstelling bestaat voor zover de religie en de moderne wetenschap betreft. De hoogtepunten van de spiritualiteit zal duidelijk worden wat de leegte van het materialisme. De middenklasse wordt beïnvloed sterk door dit soort van denken. Dus deze klasse zal een nieuwe stralende samenleving. En uiteindelijk de hele wereld zal uitstralen met heerlijkheid.

Onze vereerde leermeester herstelde de materialistische wetenschap dat overmatige materieel comfort, wetenschappen dacht dat verhoogt ethische waarden en spirituele wetenschappen die verhoogde de ziel kracht. Het is het naast elkaar bestaan van deze 3 wetenschappelijke stromen die manifesteert zich een creatief wonder. Dit zal later duidelijk worden in de komende dagen.

Wereldwijde beweging

Door middel van mijn 6 e zin ben ik intuïtief dat de vertolker van deze grote gedachte stroom zal een gerespecteerd heilige van India die al heeft genomen geboorte. De invloed van die stralende heilige overal te creëren wonderen. De huidige lage geestelijke invloed zal worden verjongd door zijn denken. Rondom is er een sfeer van spiritualiteit te zijn.

Die mensen beïnvloed door de filosofie deze grote heilige zal het hoofd voor het Westen voor de wereld van welzijn. Later zullen ze verspreid in heel Azië, Europa en Amerika. Mensen van de wereld beïnvloed door het denken van deze grote heilige zal volgen in zijn voetsporen te treden. Het Westen ziet er op hem als Heer Jezus, de moslims als hun profeet en Aziaten als een incarnatie van God.

Het wonder van onze vereerde leermeester van de beweging is dat, hoewel het geworteld is in religie toch een seculiere visie heeft. Mensen van alle sekten, gemeenschappen, enz. zullen niet aarzelen om de krachten te bundelen met hem. Hoe meer zijn boodschap is het invoeren van westerse landen, hoe meer mensen "drinken" deze gedachten van de dorst. Dit feit is bewezen, terwijl het uitvoeren van Ashwamedha yajña's in het Westen.


Intellectuele revolutie

Er zal een intellectuele revolutie als gevolg van het denken van deze grote heilige te zijn. De ideologieĂŤn van intellectuele mannen zullen transformeren. Zij zullen vol van geloof en eerbied voor God.

Goddelijkheid in MAN, Hemel op Aarde.

Psychologen en mesmerisme specialisten dat wil zeggen de wereldberoemde Dr Morey Berstein was een groot vriend van Florence, die ooit zei tegen hem:

Dr, is dat moment komt zeer dicht bij, waarin mensen van de wereld in plaats van de volgende macht belust politici zullen wandelen in de voetsporen van vrome maatschappelijk werkers als uzelf. In de 21 ste eeuw een heilige spirituele gedachte golf zal verspreid over de hele wereld. In elk land de organisaties van vrome mensen zal vernietigen alle verachtelijke activiteiten voorkomt in de samenleving. Deze gedachte golf zal afkomstig zijn uit India. Van daaruit zal zich verspreiden in de hele wereld. In dat heilige land zie ik een grote stralende heilige. Zijn geestelijk licht werkt dag en nacht om de latente goddelijkheid in de mens zo wakker als om zich te manifesteren hemel op aarde.

AWAKENING goddelijke krachten

Sommige journalisten had eens gevraagd Florence over hoe ze voorzag de toekomst. Hoe wist ze de verblijfplaats van de verloren mensen en materialen. Florence antwoordde: "Zelfs ik weet niet hoe dit mogelijk was. Ik zal u vertellen een belangrijk feit over de toekomst. Aan het eind van de 20 ste eeuw een licht zal worden uitgestoten uit India. Dit licht informeert iedereen over alle goddelijke krachten van de wereld die zijn tot nu toe verborgen voor ons begrip. Door middel van een goddelijke heilige van India dit goddelijke licht zal verspreiden in de hele wereld. Hij zal inspireren om te wandelen op het pad van de waarheid. In de hele wereld zal verspreiden het licht van een nieuwe gedachte golf. Telkens als ik ben in diepe meditatie ik vaak zie deze grote heilige.


Met betrekking tot dat SAINT

Ze schrijft in een ander boek van haar de naam "Gouden Licht van het Nieuwe Tijdperk 'dat wanneer ik mediteer ik vaak een grote heilige te zien. Op het voorhoofd van deze lichte huid heilige is het licht van de sterren van de ruimte. Zie ik duidelijk dat deze heilige is het licht van de goddelijke wijsheid verspreiden in de hele wereld met zijn vrome denken en de kracht van de heilige karakter van zijn volgelingen.

Deze heilige wordt continu verhogen van zijn goddelijke krachten, zodat een materiaal transformatie ook volgt. Hij zal zijn taken uit te voeren op een wetenschappelijke manier. Met zijn genade en spannen zich in de menselijke beschaving zal worden gewekt. In alle wereld mensen er zullen nieuwe goddelijke energie. Een nieuwe vorm van leek de macht zal volgen en zal het arrogante gedrag van alle energievretende politici te stoppen. "

Steeds weer Florence vermeld deze grote heilige. Ze heeft ook duidelijk gemaakt dat hij aanwezig is in een noordelijke staat van India.

CHAPTER ONE THE DIVINE SERPENT POWER OF A UNIVERSAL NATION

These days there is such a rain of worldwide destructive danger which will be very difficult for human existence and the entire world to face. To the extent they are dire to that extent we need strong resources to overcome them. An elephant cannot die with a small pistol. In order to destroy a fort, a shower of arrows won’t do, one has to use cannons. Vritrasura


could be killed only by a thunderbolt. It was Chandi’s intense wrath that overcame the demon Mahisasura. Hanuman’s vigour helped him uproot a mountain. Dynamite is used to blast mountains. Seeing the situation it was necessary that there is a need of not only creative power but weapons like Brahmastra too are needed to overcome dire conditions.

If the demons of danger who are bent on destroying human civilization are nourished then the world will be destroyed. It has to be overcome. For that other type of weapons are needed. Hand bombs are needed to overcome terrible demons who create strife and bloodshed everywhere.

My life has been oriented along the lines of Gayatri. How much ever of my life span remains that too will be devoted to it. If I had found a Vivekanand, Shivaji or Chandragupta to fight against dire situations of today then I would never veer from my path. But despite strong efforts such a golden opportunity did not come my way. Yet I do not despair. No doubt there are spiritual powers in the world but they exist in subtle bodies. A grossly embodied individual is required for material efforts. In the epic Mahabharat 5 demigods manifested as the Pandavas. Some took the form of bears, monkeys and some appeared as Hanuman, Angad etc. For perceivable tasks material bodies are required. A long time lapsed by in trying to find them. If the entire storehouse of power is not there at least a part manifestation should be there. A workable arrangement can be made if it is found in a divine man. I have found Rishi centers in the form of Prajna family who manifest energy in its seed form. But being alone was futile. If it had not been given a proper sense of direction then that energy would have been involved in destructive activities. Hence only one option remained according to the direction given by the path giver that he himself come forward to generate and distribute this power and if the need arises change the path too.

Three years back this change was brought in. Lone Savitri worship was undergone. It is not easy to live alone after leading an active busy life. Savitri worship involves activation of the 5 sheaths of divine serpent power of the body (called Kundalini Shakti in Yogic scriptures). This is also called subtilization and 5 fold break up in Vedanta. That preceptor who guided me towards Gayatri worship himself gave me the method of Savitri worship so that through me other divine men’s power can be awakened in order that they understand their true nature and through their soul power work for the welfare of all.

It is seen that the dangers are not light which can be overcome easily. This was not the play that was facile hence one had to make more intense efforts. Hence going one step forward from Savitri worship the divine power had to be activated for overcoming dire times. In


other words this is Mahakali, Mahachandi or Mahadurga. It was found necessary that this power which was to be utilized properly by those people had to be given necessary information. In the past few days a lot of study, analysis and research of Divine Serpent Power (Kundalini Shakti) has taken place. With reference to this a strange description is given in old/new books and re-editing all this has led to the publication of books by many writers. In this type of copying a lot of rubbish has entered into this field.

Only one conclusion can be made after reading all the descriptions of Divine Serpent Power that this topic being alluring and full of a mysterious science, many have worked on it but none have tried to gain their own experience. Whatever they have written is just a prologue of Hatha Yoga which does not constitute even 1%of Divine Serpent Power activation. Very shrewdly such experimenters proclaim that their goal has been attained. Today let alone having books or teachings of authenticity there is no literature that gives a correct description of its basic precepts. I have humbly tried to put forth the true principles by first saving myself from all illusions regarding this.

My subtle preceptorial center which has been present for centuries has equally experienced the field of Gayatri, Savitri and Divine Serpent Power. They by looking upon me as a thoroughly examined coin have used me for the past 3 years for Savitri worship and activation of Divine Serpent Power of glorious India so that an almost forgotten but immensely potent science does not wither away to nought. Its chains have to be untied firmly so that in future they do not break up.

Gayatri is spiritual knowledge and pertains to the soul. Savitri is soul material. It comes under soul science but one can gain material benefits and ward off worldly dangers. Through both one can gain benefit for oneself and others too. But the potential of Divine Serpent Power is cosmic and can be used to join up that which is broken up. If there is Chandi’s wrath it can be utilized for correcting unholy activities. Hence it is called conqueror of demons. Whenever it has been used to overcome demons and their foul play it is used like a sword to slash things. It can be used to forcefully lead anarchaic elements on the right path. It is the science of mesmerism. It is predominantly used to draw the mind away. Mahakali mesmerized Shumbha-Nishumbha, Madhukaitaba and overcome them in a battle. She even killed Bhasmasura, Sund-Upsund and Mahisasura. Through Ram and Seeta she gained victory over Ravan and through Krishna-Balram she overcame Putana, Kansa, Jarasandha and other demonic powers. This is one aspect of Shakti (divine power).


When this very power is used for creative purposes then it becomes the cosmic creative power. In the Jnanarnava Tantra it is said ----- All worldly activities go on like a gigantic prelude through this power. Mahakal’s task of transformation too works through this power. The being is rotated around like a mud pot on a wheel and like a potter it makes many names and forms of various beings. In reality the Divine Serpent Power generates power in totality with reference to the world and individual with reference to a being. In a certain sense Divine Serpent Power is cosmic electricity which activates the fire of Yoga and makes an individual a powerful witness having vital force. In the Kathopanishad wherein one finds the Yama-Nachiketa dialogue there the same vital force is spoken of in Panchagni Science which takes one beyond diseases, sorrow and old age so as to attain liberation. When the nerve centers are activated power emerges and gives a momentary identity. But Divine Serpent Power is permanent and is a conscious power which after manifesting energy in an individual transforms him.

Where at a cosmic level, all pervasive level the process of activation of Divine Serpent Power is going on there one should understand that it will ward off that which is unwanted and manifest a bright future. But for such dangerous ventures there should be pious souls. When a gun is fired the gun moves backwards. Those who work with this great power should be endowed with so much zeal, might and valour that they are capable of enduring the regressing jerks at the time of attack. Else the experiments conducted for benefits can prove to be very destructive. Then this becomes merely a topic of conversation. Hence it is looked upon as a secret knowledge and never broadcasted openly. When there is dry logic and needless argument put forward, egoistic people start finding faults, under such circumstances the basis of worship which is faith starts faltering and hence even the most intense worship fails. Possibly keeping all these reasons in mind scriptural seers have stopped us from just talking about such subtle sciences. It is necessary that a preceptor after ascertaining the capability of a spiritual aspirant gives him an appropriate mode of worship. Not only the aspirant’s character but even his needs and circumstances have to be kept in mind. Only after correct examination can a patient and doctor benefit.

Because Savitri and Divine Serpent Power worship is difficult like walking on a razor’s edge people ignore it. None can become a good engineer, artist etc. without a proper teacher. Hence when one does not find true specialists of Divine Serpent Power studies how can one find students interested in it?

Divine Serpent Power activation is the igniting of bodily vital fire and the tradition so far has been for personal benefits. The sexual energy of the Mooladhar (genitals) is passed through the Merudand (spine) to converge in the Brahmarandhra (scalp) which has divine energy. Thus when Shiva-Shakti merge one gets divine powers (Sidhis). But at such times one has to be alert as feeding a snake. A snake charmer no doubt feeds his family via snake


shows, shows off his art but yet he is playing a dangerous game. If a poisonous snake comes his way then even its hiss stops the show, people’s heartbeats stop and there is danger of death.

Snakes coil around the necks of Shiva-Shakti. Symbolically this is Divine Serpent Power (Kundalini). No doubt this is partly Hatha Yoga; all the energy got by passing through the 6 Chakras (Yogic Wheels) is not only used to overcome hardships but by joining with Savitri worship of a high order a new atmosphere is generated. Along with the transcendence of the 6 Yogic Chakras when the 5 sheaths too are activated then it becomes useful for many creative activities. In order to build a house there is need of bricks, plaster, iron, wood and the mason. To cook food one needs fuel, fire, vessels, raw food and a cook. Panchratna (5 jewels) are famous. The body is created by Panchratna and the energy with the 5 vital forces. This source of energy is another name for life force. If activation of vital fire, Divine Serpent Power activation, 5 sheath activation and Savitri work in unison then its influence is widespread. All the dire circumstances of the world have never been seen before. Dark clouds of atomic weapons, star wars, pollution of inner/ outer world, imbalance of nature, epidemics, terrorism etc. are looming large and hence it is necessary that this experiment be conducted on a large scale. No doubt there is pain in trying to gain victory over these problems but its results are so grand that it cannot be compared to anything.

In this section we are describing only those schemes as a result of divine inspiration which are useful for energy activation of the human community at large. There is a need for readers to go into its details. They only have to see its results and thus surmise as to what role they can play in it. Later too it will be made more clear as to how an individual not only progresses within himself but also how to inspire other on this path too. Also how to change this era and usher in a bright golden age. In conclusion this experiment has been conducted through the activation of the Divine Serpent Power of India.

CHAPTER TWO THE SUPER DIVINE POWERS CALLED GAYATRI, SAVITRI AND KUNDALINI

The investigation of Kundalini (Divine Serpent Power) commences with the discussion of the philosophy of Gayatri Mahaprajna. Fundamentally Gayatri worship is an experiment


of religious ideology and divine sentiments. In it self-research is given chief importance and by generating devotion through meditation/ concentration the Brahmic consciousness is brought closer and one’s psyche gets interwoven in it. Whether you throw a lighted matchstick on a pile of wood or you throw burning wood on petrol, both actions are identical. The only difference is that via self-surrender, by undergoing Advait (union with God) one quickly sees miraculous results. Instead of total self-surrender even if there is some desire involved then no doubt the car will slow down yet it will ultimately give us benefits. Yet one fails to become capable of benefiting others in the world. A swimmer may himself swim yet he is incapable of helping others cross the river like a boatman. This is the difference between desire-based Gayatri worship and desireless Gayatri worship. Through both type of effort, spiritual aspirants succeed in their own way.

If we dive deep into the philosophy of Gayatri worship then we realize that our entire consciousness is influenced by the “seed of knowledge of the brain”. Its role is a major one with reference to bodily sustenance and social behaviour. In a very elevated status this center is the fount of extrasensory potential and it is over here that the blissful activity of uniting a creature with Brahman (God) i.e. attainment of the true human goal is achieved. Gayatri’s Brahmi-shakti (divine power) is also called Brahmarandhra, Brahmasansthan or Brahmaloka. The area that it influences is wisdom consciousness. In a symbolic manner Gayatri is also called Brahmani or the wife of Brahma. Its power can be seen as Brahmadand (punishment) that overcomes the wicked and destroys pain and poverty in the material world. In the spiritual field its form has taken the shape of Brahmavarchas.

Over and above Gayatri worship there is worship of Savitri. Savitri worship is very much the material aspect of Gayatri. Power evolves with the help of energy. The 5 elements, the 5 vital forces of our body work as fuel and with its aid the inner fire is activated. This fire activation is Savitri worship. Despite there being a difference in Savitri and Kundalini (Divine Serpent Power) worship they have equal stature.

According to Indian mythology Brahmaji had 2 wives. The first was Gayatri and the second was Savitri. Symbolically they are wisdom consciousness and material wealth. One is Para Prakriti and the other is Apara Prakriti. Para Prakriti encompasses mind, intellect, psyche, ego, Ritambhara Prajna etc. and all areas of knowledge. The second wife Savitri is Apara Prakriti, material consciousness and inert nature. All movements of matter are dependent on it. The revolution of molecules, influence of chemicals, electricity, heat, light, magnetism, ether etc. are under its jurisdiction. Material science by using all these apparatus comes out with infinite inventions so as to give us material comforts. This Apara Prakriti is Savitri. The Apara Prakriti of Savitri is responsible for the body functioning of all creatures and thus the world evolves. It is this power that directs Sattva, Rajas, Tamas, 5 elements, Tanmatras etc. Sidhis (divine powers) and boons


are attained via this power of Savitri. Health, long life, might, enthusiasm, daring, beauty and other infinite special qualities are dependent on it. On the one hand it is widespread yet its main focal point is on the poles of earth and the Mooladhar Chakra of the human spine. While performing spiritual practices this is also called Kundalini Shakti (Divine Serpent Power). All goals are attained by activating this power. Thus we can generate energy. On analyzing scriptural injunctions we understand that at certain places Savitri and Kundalini are said to be synonymous and wherever they are thought to be different their spiritual practice and goal is also thought to be different. Yet one fact is eternal that the subtle creation of the body and the mode of awakening will always remain permanent. The difference ensues only when the reasons of usage of the power are varied.

Actually within Kundalini Yoga, Kriya Yoga is superior. All spiritual practices like Naadi Shodhan (nerve purification), Trinaadi Parimarjan (washing of the 3 nerves), Shatkarma Chakravedhan (traveling up the 6 chakras or plexuses), are such that along with meditation/concentration bodily exercises are also given importance. One has to imbibe the strange cycle of the vital force exercises in Pranayam. While activating the Kundalini power Bandha, Mudra, Aasan (posture) are given due importance. But in pure Savitri worship one is limited to the periphery of the head region. Sahasrar Kamal (1000-petalled lotus), Brahmarandhra(center on the inner scalp region), materials in the brain are activated. The Brahmarandhra looks after the inner brain area and the external area is looked after by the third eye called the Ajna Chakra. But when spiritual practices of both Savitri and Kundalini are combined then the method of both becomes an admixture and the results too change accordingly. The spiritual practice which we are about to present here is of this variety. Hence we have discussed stepwise the principles and use of Gayatri, Savitri and Kundalini (Divine Serpent Power).

Whenever in the scriptures Brahma’s wife is described as one of these spiritual practices then know for sure that it has to be taken symbolically. How can the family of a conscious power be like that of human beings? If anyone so wishes he can give the 2 special characteristics of the element fire viz. heat and light as the name of these wives. If this is unpalatable then they can be called daughters. This is what is seen in the scriptures. At certain places Saraswati is called Brahma’s consort and at other places his daughter. Hence instead of looking at it as a worldly fact it should be accepted in a symbolic manner. Soul power is Gayatri, material power is Savitri. The fruits of Gayatri worship involves advancement of soul consciousness, evolution of our character, working for great tasks, high thinking and endeavour for attaining liberation while yet living (Jeevanmukti). Whereas Savitri worship involves awakening of Kundalini (Divine Serpent Power) so as to overcome the latent, distorted state of vital force in the body via its activation. There are two streams of electricity i.e. positive and negative. Only when both unite is there a flow of energy. Only when Gayatri and Savitri conjoin can all the requirements of spiritual practices be realized. With Savitri worship one benefits not only materially but that with


its merging with Gayatri worship one’s soul power evolves. This is the primary form of Kundalini worship. If it is hazy in our psyche then all efforts in this direction are futile.

In the field of spirituality the path of wisdom is called the Dakshin Marg. It is also called Nigam Rajyog, Ved Marg etc. The path of action is called the Vaam Marg, Agam, Tantra, Hatha Yog etc. All obstacles in its way are destructive. As a result there is chaos and destruction. None are happy to hear or read about the fights between demi-gods and demons. In fact reading it really agitates us. But when both parties together churned the ocean, all the latent wealth of the ocean was attained by them. Everyone knows that as a result of churning of the ocean they got 14 jewels. In the same way when Gayatri and Savitri worship are carried out together it is said to be of the level of cooperation between the demi-gods and demons.

When Shiva married Parvati, their loneliness was warded off. Through their union 2 sons were born. One was Sidhivinayak Ganesh and the other was Kartikeya, the destroyer of demons. One establishes righteousness and the other destroys unrighteousness. Ganesh blesses us with a divine intellect and Kartikeya with power. Kartikeya has 6 faces. These are also called 6 Chakras (Plexuses). This Skand manifestation should be looked upon as the influence of the 6 Chakras related to Kundalini power (Divine Serpent Power).

Kundalini is nothing but the fire power dwelling in our genitals. Shiva in the form of Sahasrar Chakra (1000-petalled lotus at the top of our head) when activated results in the outpouring of pollen honey which is Shiva’s “Retas”(semen). The fire power of Kundalini imbibed it. Six Kritikas (Pleiades stars) ripened it. These 6 Kritikas are the 6 Chakras. Kartikeya with 6 faces nourished by the 6 Kritikas should be looked upon symbolically as the influential result of the 6 Chakras.

What exactly are these 6 Chakras? Where and why do they exist? In which state do they exist? What is its utility? We will not go into great detail of all these questions. The nature of its utility and scientific analysis will be detailed later. Here we are delving into that Kundalini which is for those people who through the medium of material endeavour wish to attain higher states of soul consciousness. Such people are worshippers of divine energy and think that energy is more important. In the battle between demi-gods and demons that energy attained by the demons was wasted by them in lowly activities and then by experimenting on Lord Vishnu or another higher soul power it was subjugated. When Shakti (energy) worship unites with divinity only then does it succeed. Such attainments are eternal and from the long term point of view it proves beneficial for all living beings. The initial success of the demons was witnessed by all was like the proverbial illusory


mustard seed on the palm. Shukracharya was an expert of Kundalini science. It was he who taught this science to his demon disciples. Brihaspati has been the preceptor of the demi-gods. By asking Yogis, men of penance and knowers of Brahman to worship Gayatri he made them pious in character which was akin to that of demi-gods. He too taught them Kundalini science yet his only intention was to augment piousness. Those knowers of the soul who had materialistic problems to overcome were asked to follow Savitri worship over and above primary education. It was by taking recourse to Savitri worship that Dadhichi, Bhagirath, Lomharsh, Shringi, Vishwamitra etc. could solve material problems. No doubt the ultimate goal was spirituality yet the path, rites etc. of the spiritual practise was changed as per needs. Even the likes of Arjun, Hanuman etc. had to quieten wordly strifes. Even they had to follow Savitri-Kundalini worship which was a materialistic endeavour under the aegis of spiritual science. Even my own spiritual penance was for this very reason and because I walked on the right path I tasted success.

When Savitri and Kundalini worship are followed in unison then the results are miraculous. Electricity works wonders in one flash of a second. Even a dead body is burnt quickly on electronic pyres whereas rice, lentils etc. take a longer time to cook on wooden fire. This path is best suited for one who does not want a spiritual downfall and yet quickly attains his goal due to a pious character. Pure Kundalini worship comes under the flagship of Tantra and Vaam Marg. When Gayatri, Savitri and Kundalini are combined then this Yoga Marg is predominantly the Dakshin Marg.

Predominantly the Lord as Varah, Nrisinh, Parshuram etc. has had to face troubled circumstances. Shiva is called Shiva Bholey Baba (innocent God) or Aughaddani (easy to please) but he too created Veerbhadra out of ire against Daksha Prajapati and thus destroyed Daksha’s arrogance. This is a very dire event and hence activities of calming and even killing are carried out.

Under specific circumstances incarnations of Goad and other highly advanced souls propel others to do this task so that their own power is not depleted. Vishwamitra was capable of protecting his own Yajna but in order that his own soul force does not get destroyed while manifesting anger he chose to ask the Kshatriya boys Ram and Lakshman to combat demons like Tadka, Subahu, Mareech etc. Vishwamitra taught Ram and Lakshman all skills of a true soldier and thus protected his Yajna with their help. Samarth Ramdas and Chanakya asked Shivaji and Chandragupt respectively to perform those tasks which could have been executed by themselves. The question here is that Brahman radiance is more valuable. This divine power should be protected for higher endeavours and not wasted in warding off strifes. Thus with the aid of a combined Savitri and Kundalini worship one’s own and alien strifes can be overcome and within limits of aptness one’s wealth power too can be augmented.


With the aid of the power generated by a man following the path of austerities one can change not only others but also churn the atmosphere so as to transform it for the better. This is a fact. Like other 2 divine powers it can be transmitted to others too. One can ask for divine power from one who has attained it from austerities and thus use it for a higher purpose. This is like taking interest from banks. Just as a wealthy man always donates a part of his wealth to the needy so too a Yogi gives apart of his divine power to apt people who in turn overcome trying worldly circumstances and thus establish world peace. In a family the breadwinner is one. Other members keep performing small tasks in the house but it is not necessary that they must earn their own wealth to take care of their requirements.

Awakening of Kundalini Shakti (Divine Serpent Power) is very complicated. It is like playing with lighting. As a result there are chances of losing one’s life too. While activating Kundalini if there is lack of proper guidance or capacity then we have seen people turning mad too. Many were afflicted with palsy and many died too. If a person tries to learn car driving merely by reading books then definitely he will land in deep trouble. Even a person who has learnt car driving will be very careful while driving a car and thus help co-passengers reach their proper destination. Over and above gaining knowledge of Kundalini awakening, attainment of Ridhi-Sidhi etc. one should not become hasty and think this endeavour to be very easy to follow. One should never awaken the Kundalini without the help of a true spiritual guide, Guru or preceptor. One may think himself to be very industrious in jumping the queue and marching ahead but know for sure that such an act is full of danger.

The reason why a very cautious discussion is made on the combined spiritual worship of Gayatri, Savitri and Kundalini is that today people are very much attracted to it. Because it’s a secret science there is a veil covering it. It is apt and very necessary to understand the principle, nature and social aspect of Kundalini Science. Because when such sciences disappear an intelligent person attaining the rings of aphorism-directions will construct a chain according to his limited understanding. But if there is no clue at all then rejuvenating such a science is very complicated. Hence there is no problem in imbibing important aspects of this science. The problem lies in experimentation. If an arrow of words reverses and makes your own voice its target then the result is going to be death only.

By not accepting Kundalini worship as mere superficial rites one should understand that one should have proper credentials. There has to be a basic spiritual penance which has to


be undergone and as far as its application is concerned, leave it in the hands of capable specialists.

CHAPTER THREE LIGHTING UP THE FIRE OF VITAL FORCE THROUGH KUNDALINI WORSHIP

The activation and movement of Kundalini Shakti (Divine Serpent Power) is extremely difficult. Because the flow has to be obstructed. One feels carefree and joyous when there is no discipline. The tastebuds are in ecstasy when allowed to eat anything and everything. As a result of habit our tongue wants both tasty food and excess in quantity. The same holds true for our genitals. Lusty people keep touching mental highs and lows and they go to extremes in all their activities. A man of lust never gets mental satiation, his body tires fast, yet the mind keeps desiring more and more. The same holds true for all the sense organs. The mind is the eleventh sense organ. It has 3 tastebuds i.e. greed, attachment and the ego. The entire body is full of lethargy. Ordinary lives flow in this direction. Vile activities that are beastly and ghostly in nature drop downwards. Hence obstructing this fall is as difficult as building a strong dam. And more difficult is vaporizing the salty water of the ocean so as to make it potable. Very powerful technology is required to dig wells or oil wells so as to get water and oil respectively. Cranes are needed to pull and raise them. Also it is a gigantic task to maintain and repair these machines. A very qualified engineer is needed for proper maintenance of machines. Not only education but his alertness and dedication too are most required.

The control, activation and raising of Kundalini power is increasingly difficult in that order. Not only does one have to imbibe control of senses, mind, thoughts, wealth, time, etc. but one has to become steadfast in it like the reins of horses, chains of a wild elephant and noose of a camel. All this is done to stop it acting according to its own whims and fancies and that forcefully it is made use of for achieving desired goals. If one desires to stop a waterfall flowing downwards and instead change its flow in the upward direction a powerful pump is needed. This task cannot be fulfilled with an ordinary capability. It needs extraordinary power.


The evolved soul force of a spiritual aspirant who activates his vital force fire with self control can manifest divine powers (Sidhis) and utilize the same for required tasks. With reference to this some examples are noteworthy. Mahatma Jadbharat was an incarnation of King Bharat. He gave divine wisdom to the Sindhu King Rahugan while plying Rahugan’s palanquin. Once a Dasyu soldier caught him as a sacrificial offering. Jadbharat was made to stand in front of Mahakali’s image so as to get his head chopped off. The priest who was to chop the head approached Jadbharat. But Jadbharat stood calmly. Due to his soul radiance the image of Bhadrakali was activated. She snatched the knife from the priest’s hand and killed all the wicked men. One’s soul force has intense, unlimited power. When the bodily electricity is awakened it works like a fire weapon and has the capacity to overcome all obstacles.

When Shiva’s wife Sati was insulted in her father Daksha’s Yajna she activated her Yoga fire and burnt her own body to ashes. Even Sutikshnaji who was satiated by having Lord Ram’s vision gave up his body in the fire of Yoga. When Damayanti the wife of King Nala had to save her self respect she killed the lustful hunter with the fire of her eyes. All these are examples of activation of latent soul power.

Even ordinarily it is difficult to wake up those who are in deep sleep. When children, grownup adults etc. are forcefully woken up they get angry because they feel they are forced to give up the joy of sleeping. It is even more dangerous to wake up a sleeping snake. The nuclear power in an atom is latent. If it is attacked and broken such a terrible explosion takes place that one witnesses destruction miles around. Those who are unaware of atomic explosions are reminded of the Hiroshima-Nagasaki bomb explosion wherein lakhs of people died and huge mountains had melted due to the intense heat. How terrible are volcanos that erupt. Only a few years back was witnessed the explosion of Mexico and Columbia. The volcanic eruption of Helena converted day into night for more than a week. Its black dust had covered the skies for a long time. This is exactly the case with latent Kundalini awakening. Many elephants walked on the sleeping Kumbhakarna’s chest so as to wake him up. The same holds true for Kundalini awakening. When it is latent (sleeping) daily routine works on and moves like a cart with damaged wheels. But when an engine is placed in a railway train and one presses the accelerator it helps all other carriages joined to it to march ahead speedily. Thus an aspirant of Kundalini worship too has to face dire situations when commencing spiritual practices. But later very miraculously the movement is not like normal air but is like a cyclonic wind. Its speed is that of typhoons and cyclones.

The Rishis say in “Mahayoga Vijnana” that----


“The soul force Kundalini (Divine Serpent Power) like a female snake is sleeping on the Mooladhar Chakra (plexus) with twining of 3 and a ½ rounds. As long as Kundalini power is asleep a creature remains animalistic in nature. Even with a lot of endeavour a creature does not attain divine wisdom. If one’s substratum force is asleep then the external world too is asleep. But when it awakens its fate and the entire world open up.”

There is a lot of rise and fall when the vital force fire within us is lit up. When there are cyclonic winds operating they uproot, trees, homes etc. Dry leaves and mounds of dust rise miles up in the sky. Eddy currents in rivers capsize boats and such eddies in seas are known to overturn gigantic ships too. Special movements make the invisible visible. When a power generator bursts then the surrounding areas are shattered. When lighting touches any part of earth it burns that area to ashes.

While awakening the Kundalini one has to face such dire situations. Hence one not only needs daring but a lot of alertness. Lethargy has no place over here. Just as rope walkers in a circus maintain their balance, so too a person activating his Kundalini power has to be very cautious and should have high spiritual capability. If there is even an iota of indolence the dangers to be faced are dire and many. Flies and mosquitos lay countless eggs all day long. Even fish lay eggs in large numbers at one single shot but all of them are not worried about looking after their eggs. But as far as human embryos are concerned the mother is very careful not only during pregnancy but at the time of the birth of the baby too. And later the mother makes arrangements for the baby’s food, cleanliness and protects it from weather changes. Worldly activities can be compared to eggs laid by mosquitos, flies etc. but as far as Kundalini awakening is concerned it can only be compared to a human mother’s pregnancy, birth of her baby and later upbringing of her child. It is not easy at all since there are a lot of problems she faces and thus she has to become very responsible. All this requires a lot of mental alertness. When there is a mistake there is fear of a downfall.

The method of a female scorpio’s procreation is very strange. In her womb many eggs are nourished and raised at one and the same time. W hen the eggs grow up a bit they wish to come out of the womb. The opening of the genital organ is so tiny that it is virtually impossible for the tiny eggs to come out of it. The eggs in the womb while growing up are full of hunger. Thus they start eating the mother’s stomach itself and after consuming all her flesh the eggs come out. In the meantime the mother scorpio dies since her stomach has been ripped open by the eggs.


The procreation of Sidhis (divine powers) conjoined to Kundalini is exactly like this. Whenever Kundalini awakens scriptural scholars say that she drinks the blood of the spiritual aspirant and eats up his flesh. He becomes like a skeleton. This is one type of Kaya-Kalp(bodily transformation) in which the old dirt is thrown away and new seeds bloom forth. A shrewd gardener follows this technique. He trims the flower plant from all sides. Later new shoots sprout forth and flowers in large numbers grow on it. Thus the roundness and splendour of the plant augments. In Kundalini awakening a spiritual aspirant himself has to destroy all his vile psychic imprints, bad habits and other mental dirt. While trimming and cutting the plant it looks as though its size has diminished and that its body is depleted. But this state does not last for long. Because new shoots and flowers start sprouting on it. The gloom of autumn disappears and the beautiful flowers of spring are witnessed by one and all.

Awakening of the Kundalini (Divine Serpent Power) is like a fiery test. When gold is heated all the dross gets burnt to ashes. Nothing happens to the pure gold and in fact the more it is heated the more it shines brilliantly. The doubt of inethics vanishes and every customer makes proper valuation of pure gold. A spiritual aspirant who has himself awakened his Kundalini power becomes very powerful. No doubt the external shape of his body remains the same but within him such an electricity is awakened that it achieves mental awakening and changes the external environment.

Many tasks can be executed when fire is lit. With it muck, dirt and rotten stuff can be dried up. Food can be cooked. Pyres can be lit. Mud vessels can be heated by a potter while making mud vessels. Ores can be smelted. Thus fire can execute many chores. When within one’s body, the Kundalini is awakened, the problem of feeling cold vanishes. With the help of fire, food is cooked which wards off our hunger. Wet and smelly clothes are dried up. These are individual benefits. In the external world too many benefits accrue. An ironsmith, potter, baker etc. light up their furnaces and make useful articles. With Kundalini awakening many worldly problems are solved and utility articles are made. Fire is used for worshipping God too. Fire is utilized in incense, lamps, Yajnas etc. By associating with divine powers one benefits a lot. Not only this, with the help of fire you can do welding. Whenever welding is carried out there is no danger of vessels breaking apart even if it breaks elsewhere. In divine meditation there is an ebb and flow of emotional waves. Sometimes devotional sentiments lead to the manifestation of very intense heat in the psyche.

Sometimes in the form of foam of milk or bubbles of water it settles at the base. But if Kundalini power is conjoined to it then steadiness is maintained.


Stored bad psychic imprints too overflow. Green grass dries up in hot summer and turns green again in monsoons. In the same way bad psychic imprints of a person which seem to have dried up under certain circumstances, bloom forth later again. Vishwamitra was a Rishi of great penance, yet he was attracted to Menaka, the heavenly damsel. He married her and begetted children. But if someone’s psychic imprints are burnt to ashes from the very roots itself there is no question of getting entangled in the material world. The state of Shukdev Paramhans was totally different from that of his father Vedavyas. Vedavyas agreed to the proposal of his elder brother’s wives to sire their children whereas Shukdevji ran away to the forest as soon as he was born so as to meditate on God. Everyone including his father was against his going away thus and everyone tried to dissuade him from going to the forest. But Shukdevji was firm and refused to listen to anyone. To test him Indra sent the heavenly dancer Rambha but in a few words he sent her back. This is the true meaning of burning up of bad psychic imprints. If you cut the branches of a tree a new tree can emerge from it but if you remove the roots totally or burn them up a new tree can never emerge from it. Kundalini power burns up Sanchit (stored), Kriyamaan (future), Prarabhdha (present) actions to ashes. Here a ripe aspirant who is thoroughly heated up by the furnace of penance becomes firm as a brick.

Ayurved doctors make Rasa (juice) or Bhasma (ashes). They are made from sacrificial fires like Shataputi, Sahasraputi, Gajaputi. It is compared to Sanjeevani (medicine that brings dead souls back to life). This is a fire ritual. Kundalini is called Yoga of fire. This is like lighting up the fire of vital force Yajna. Here a “baked” aspirant is akin to the properties of juice, ashes and Sanjeevani. Thus an aspirant heated in the fire of Kundalini becomes extraordinary and his powers are rare and limitless.

If steam gets scattered everywhere it is of no use but if it is concentrated in a limited area then with its energy the train can run speedily for miles together. In a few minutes you can pressure cook your food. In the same way when the latent, scattered energy of your body is concentrated via Kundalini awakening we obtain material Sidhis and soul Ridhis and these many useful tasks even at the world level can be executed.

There is a mighty storehouse of electricity in the human body but it lies scattered. Hence one cannot see its might. But via Kundalini awakening when all this energy is gathered and focused at the Mooladhar Chakra (base of the spine) it is like concentrating material energy in a limited area. Thus the use of this energy is such that it can only amaze one and all.


An old female full of austerities lived in the forest. A mendicant came there. The old lady built a hut nearby and took the responsibility of feeding him. One night a female woodcutter having lost her way reached the hut of the mendicant and she begged for grace.

The mendicant thought she was begging for sexual intercourse and hence sent her away without food or shelter. The old lady seated under a tree was watching intently. She heard voices. She took the lady woodcutter with her and gave her food and shelter. At dawn the old woman showed the right path to the woodcutter. The old lady had heard the harsh words of the mendicant. She hence broke the hut that she had built for him. She refused to give him food and said : Here you lived for 24 years and only gained victory over your desires. Since you have not sown the seeds of compassion in your heart it’s a shame that you call yourself a mendicant.

CHAPTER FOUR THE SECRET PHILOSOPHY OF THE WORSHIP METHOD OF SOUL SCIENCE

Within the peel of an onion is another peel. Within the second peel is a third one. In the same way if banana leaves are removed they come out one after another. The smallest unit of matter is an atom yet although the atom appears single it is not so in actuality. Because within it there is a nucleus and there are neutrons, protons and revolving electrons.

The solar system is a circumference but within its limits revolve 9 planets and 43 satellites around their axis. The atom too is like a solar system. Within it is activity akin to the solar system. If a pile of mud is attacked then a little bit of mud gets scattered but if the nucleus of an atom is attacked then the energy that it emits can bury one huge mountain.

So it is clear that the more gross substances are made subtle, the more powerful they become. There are millions of living cells in our body and the genes that are hidden in every cell have a prototype of one single creature. In this manner within a human body,


like the cosmic world, millions of creatures dwell in it. Amongst them only one of them has a chance to enter the mother’s womb during sexual union. Thus one embryo is formed and which starts the creation of its separate body and bodily energy. In 9 months the embryo matures and roams in the world after coming out of its mother’s womb.

Within this newborn babe one finds bodily and mental qualities of its parents, grandparents and scores of ancestors. These special qualities in the form of Vibhutis (divine glories) are so subtle that despite the subtle-most disintegration of genes and the life vital force, one cannot understand contemporary circumstances. The situation manifests when the child grows up and gives us a clear introduction to its special qualities. This means that those special qualities known when the child grows up is not known in its immature state. By only analyzing the child we cannot know its ancestral nature. Only on its face and skin is there some perceived idea. Subtility for a long time is maintained in the immature stage and when it starts maturing it gives us an introduction of its state and existence.

There is such a big prelude of the subtle in the subtle that the example of the onion peel within an onion peel and the leaves of banana appear to be very ironic.

If a pile of seeds are gathered then a very minor difference is perceived as far as its colour, weight, form etc. is concerned but when the seeds are sown major differences are perceived right from the shoots, leaves, branches, flowers, fruits etc. There is an obvious difference between mature full grown trees. There is so much difference as far as the shape of flowers, its fragrance, the taste of fruits is concerned. Hence all these can be classified differently. This difference is extraordinary. Its differences are veiled in the seed stage and hence cannot be seen in that stage.

The ordinary shapes of the sheaths of the human body are virtually identical but within there are so many mysteries that one is amazed on getting corresponding information about them. The material scientist is researching into only the gross aspect of this analysis.

The anatomists to some extent have studied the eugenics of the different movements of bodily sheaths and how they carry out their different functions. On its basis they carry out medical investigations and surgery. And they also measure the potential and possibilities of the life force of a human being.


But one should deeply look into the fact that the human embryo is not made up of matter only. It is not merely an admixture of chemicals. Because one important aspect of it is consciousness is called human electricity. In spiritual parlance it is called Prana or vital force. By itself the vital force is one yet because it targets various organs it is named variedly. In the head it functions as faith, hope, habit, thought etc. Its management and analysis is made in the form of mind, intellect and psyche. This very principle in the organs of knowledge take the form of shape, taste, smell, touch and sound. In other organs of the body it works digestion, emission, bodily might etc. Through the genitals it tastes sexual passion and thus procreates. The fibres and tendons of every muscle has its own specific function and nature. Both power and wisdom are interwoven in it.

After knowing and understanding the inert and conscious form of the body one concludes that just as the entire tree is potentially found in the seed so too the entire cosmic principle i.e. the macro is inherent in the body i.e. the micro. We may be able to see only the present form of the cosmos and the body yet the past and future are firmly conjoined to it. The body is like a mirror. If we can fathom its subtle mysterious depth we can only be amazed on understanding and seeing that where, how and to what extent this cosmic pervasive matter and conscious principle is conjoined to the human body.

In reality the small body of a human being is filled up with so many things that one can only say that in comparison to all divine powers put together he alone is most powerful. But the only problem is that this storehouse of divine energy is in a latent state. In order to experience these powers man needs to undergo intense austerities. If these penances are not carried out these powers will always remain latent and this he will be incapable of carrying out any higher activity apart from those carried out by beasts. Hence in order to excel spiritually one should follow the path of spiritual penance.

On subtly analyzing bodily sciences one finds all divine glories embedded in every human being. By activating these divine potentialities one can obtain divine powers (Sidhis). In the subtle body the 6 Chakras are well-known. They are 1) Mooladhar 2) Svadhishthan 3) Manipur 4)Anahat 5) Vishudhi 6) Ajna. All these are within our body but at a subtle level. Over here the head region is overlooked. Within the scalp is the Sahasrar (1000-petalled lotus) Kamal. If you add this then there are 7 Chakras. Thus you are introduced to the grandeur, i.e. 7 pilgrim spots for pious endeavour in the subtle world. The only requirement is the activation of these subtle Chakras. When the embryo is nourished in the mother’s womb it grows up as a baby and is born later. If a seed is locked up in a room it will not sprout. Only when it is given water, sun, fertile ground will it grow into a tree that first bears flowers and then luscious fruits.


The Merudand (spinal cord) is called the royal pathway. It is also called the Devyaan Marg that takes us to heaven from earth. Within this journey are 7 Lokas (Worlds). The 7 Lokas in between God and the individual soul are spots of rest. To cover large number of miles during one’s journey, rest is a must. Hence on the way there are rest-houses. A train stops at many stations on the way to get coal, water etc. These resting spots of the bodily energy are the 6 Chakras. The Chakras are depicted in 2 ways, one as obstructions and the other as benefactors. In the Mahabharat is the story of a Chakravyuh (an array of soldiers in a square or a circle). Abhimanyu was trapped in it. Because he did not know how to come out of it he died. In a Chakravyuh there are 7 ramparts of a fort. Symbolically this incident can be taken as an individual soul being trapped in the 7 Chakras of the body. The Chakras are also said to be the 4 walls of the palace in the form of material attachments, delusions and distortions. Hence a method is given so as to overcome it. There is a story in the Bhagwat Mahatmya of Dhundhukari’s ghost tearing the 7 knots of a bamboo within 7 days so as to become a divinely embodied being. Symbolically this is the journey from one Chakra to the next one.

In spiritual practices the individual has no power of his own. The only special thing is that he is working hard to awaken his latent divine powers. Here one’s own energy is very little and if the austerities are very ordinary it cannot achieve much. An animal instructor of a circus takes only those animals in his troupe whom he thinks are shrewd. All spiritual practices are artistic. It flowers on the foundation stone of devotional sensitivity. Hence a man entering the path of spirituality has to master the viewpoint of his devotional emotions. Also he has to purify his thinking and character. This is the primary condition which must be fulfilled.

Which spiritual practise should be carried out for what time span? The answer is not the same for everyone. Because it depends on each individual’s mental state. If the personality of any individual overflows with soul force he very quickly, without much effort attains great spiritual benefits. But those pious actions that give all these activities tend to be used up too. This divine power is used fro raising the fallen ones, decreasing sorrow, saving those who are drowning and helping all to climb up the ladder of life. Instead of austerities one’s pious deeds increase. Thus the balance is maintained and a Yogi / spiritual aspirant leads a pious Sattvic life. His attitude is heavenly and behaviour is like one who is spiritually liberated in this very life (Jeevan Mukti). The soul is realized as soul glory and continuously with the help of divine insight he beholds the Lord in every particle of the cosmos. This is the very state as a result of which a person is called best amongst men and thus becomes God himself.


But if one’s thoughts and character are not pure, if there is vileness in it then if such a person obtains divine powers, he becomes demonic and arrogant. He carries out such vile actions that he can only be labeled a demon. If wealth, might, grandeur, power are not utilized properly it can lead to a person’s downfall. When grapes deteriorate they are converted to wine. In the same way even if you attain divine powers and if the same is not utilized for pious activities then the only alternative remains is that it will be utilized for destructive purposes. If spirituality does not follow the Dakshin Marg (pious path) it will lead to one’s downfall. Vile actioned Tantric Aghoris, Kapaliks etc. become demonic and execute vile actions like Maran (killing people with Mantra chanting), Mohan Vashikaran (conjuration) and Ucchatan (distracting a person’s mind by incantation). Demons generally are the attacking types and kidnap innocent people. Examples of such demons are Vritrasur, Hiranyakashipu, Mahisasur, Kansa, Ravan etc. Their family members like Khar-Dooshan, Kumbhkaran, Meghnad, Hiranyaksha, Jarasandh, Raktabeej too behaved demonically. The demons harassed the demi-gods. They looted the wealth of the demigods and drank the blood of the Rishis. They only harassed their subjects and for a little bit of selfish gain they performed many vile actions.

There are 2 classes of demons. One class is unruly, attacking and of the terrorist type. The other class uses deception, cunningness, illusory black magic power etc. The attacking demons show off their daring and the black magic demons praise their art of deception. The attacking demons are looked down upon openly but the black magic demons are hidden behind the veil of facades. In fact the shrewd demons behave like saints externally. For eg. Kalnemi. Although he was a family member of Ravan he never attacked anybody externally. Instead he would induce the intellect of others via black magic to perform vile actions. Such people could not only fail to ward off a downfall but that they would drown deeper into the quagmire of lowly deeds.

One may gather divine powers but if it is not used for pious deeds then like Kalnemi one will carry out subtle demonic activities. In it there is no fear of being defamed due to terrorist activities and under the pretext of being saintly externally one escapes defamation for a certain span of time. Hence modern demonic behaviour in the field of Kundalini (Divine Serpent Power) is available in the bazaar under the trademark of Kalnemi and is sold as basketfuls within minutes.

True soul power can only be generated if one is on the sacred path of righteousness. In it lies the well-being of all individuals and thus the entire world. The true philosophy of soul science is that one carries out spiritual austerities but that whatever divine power manifests in the form of Sidhis must be used only for righteous purposes and world welfare.


Grossly one should understand that circumstances influence the state of our devotional sentiments. We are influenced by all that takes place in the external world. But the ideology of spiritual science has delved more deep into this and it says that the individual consciousness influences nearby and far off worldly situations. Man is the author of his own destiny, but the fact is this that in an advanced spiritual state he is the director of cosmic activities too. Regarding this it can definitely be understood that one can cast the equipments related to the inner and outer areas according to one’s psyche. In a very advanced spiritual state such a person can even direct cosmic movements. This is called extrasensory power. This is the super mind state which is ordinarily present in all beings but in a latent inactive state. How can it be activated? How can it be empowered? And how can it be utilized for various tasks? This is called soul science. It is also called Brahmavidya. Kundalini practise is executed so as to activate our soul force.

In a forest near Lakshadweep dwelt 4 sages. For begging alms they crossed the ocean waters and gave spiritual discourses to the householders. One among the 4 sages was very shrewd. He had learnt how to walk on water by pasting his feet with some potent herbs. The other 3 sages swam in water but this shrewd sage would walk on it. People who saw the latter sage thought him to be a realized saint. Hence people would listen to his talks only and gave him costly presents.

Slowly the secret was divulged. The shrewd devotees insisted that they would wash the feet on the 4 sages with hot water. Thus the herbal paste on the so called great saint was wiped off. He did not know how to swim. Hence out of shame he left he group of sages and ran away. Facades never last long.

HOOFDSTUK VIJF HET MYSTERIE VAN YOGA EN het bouquet van SIDHIS

Yoga betekent de vereniging van de individuele ziel met de kosmische ziel, die anders wordt God genoemd. Wanneer getallen worden opgeteld de waarde toeneemt spruitstuk. De mens is een afstammeling van apen. In de Adam leeftijd was hij zo alleen. In NieuwGuinea ook vandaag de dag zijn er een aantal Adivasi (Aboriginals), die de cultuur van de


tijd van Adam. De mannetjes / vrouwtjes zijn helemaal naakt. Voor voedsel dat ze afhankelijk zijn van dierlijk vlees, wortels, vruchten etc. Ze lopen mijl afstand van de zogenaamde beschaafde mannen en dus ook hun taal ook niet is geĂŤvolueerd. Ze kunnen uiten maar een paar woorden en ze vooral communiceren door gebarentaal en gebaren. Maar vanaf het lichamelijk oogpunt zijn ze krachtiger, omdat ze intense hitte, koude regen etc. tolereren op een bepaalde manier zelfs de mens de cultuur van de tijd van Adam volgt. Hij is goed thuis in het eten, zich voortplanten en het manifesteren van hebzucht, gehechtheid enz. Hij verafschuwt imbibing menselijke waarden die de glorie van de hele mensheid te vergroten.

De glorie van grootheid en ethiek is altijd verenigd met God. Wanneer de mens zich verenigt met God via het geloof heeft hij stijgt zeker boven de cultuur van de tijd van Adam. Net als bij man-vrouw zo met elkaar samenwerken om hun huis hemelse te maken op dezelfde manier als de mens zich verenigt met God dat hij goddelijk wordt. Vandaar grootheid van yoga praktijk wordt aangeprezen en die begrijpen het belang van de ziel verheffing wandeling over dit pad.

Yoga is ingedeeld in 2 manieren. De eerste is externe Yoga en de tweede interne Yoga. Externe Yoga is die waarin lichamelijke oefeningen worden gegeven belang. Deze externe Yoga omvat houding, ademhalingsoefeningen, Bandha, mudra's, zingen van de mantra's, Yajna, aanbidding van God, bedevaarten, zong de naam van God, enz. Een andere naam voor deze externe Yoga is Kriya Yoga. Een van de takken heet Hatha Yoga. Hier externe lichamelijke activiteiten worden benadrukt op. De nadruk wordt gelegd op de wijze en regels. De resultaten hangen af van hoe treffend werd gebruik van gemaakt. Kriya Yoga invloed op onze gezondheid, uitstraling, intellectuele scherpte enz. Sommige controle van de geest ook plaatsvindt.

De tweede klasse is intern Yoga. Hier de verstrooide geest en levenskracht worden geconcentreerd en gefocust. Vile psychische imprints worden gezuiverd en denken worden gemaakt hoog. Er zijn vele soorten meditaties. Ieder van hen vallen onder het vlaggenschip van de interne Yoga.

Over het algemeen in meditatie een giet je liefdevolle toewijding naar een denkbeeldige beeld van God en men probeert om het te ervaren als zeer dicht bij zichzelf. Verdere ervaringen te betrekken Naad Yoga (geluid), Soham (dat ik ben) spirituele praktijk, het drinken van Soma sap via Khechri Mudra enz. Interne Yoga ook betrekking heeft op Chakravedhan (reis door de 6 chakra's), Kundalini ontwaken, Granthi Vedhan etc., omdat


hier de gedachten golven krijgen een goede gerichte richting. Daarin is er geen behoefte van Kriya Yoga die lichamelijke oefeningen omvat.

Kriya Yoga is beperkt tot de energie-en gewone buitenzintuiglijke potentieel van de bruto lichaam. De zintuigen zijn bruto in de natuur. Het wordt geteld als een lichamelijke deel. Zijn macht is te grof alleen. De subtilization van zintuiglijke mogelijkheden doet alleen zoveel dat zonder enige andere parafernalia en met de hulp van een ander zintuig de intellectuele zenuwen van de hersenen op te lossen bepaalde bruto problemen. Voor bijvoorbeeld. Als men blind is kan men gebruik maken van de zintuig van aanraking en met de vingers de hoogte van de aanwezigheid van voorwerpen, brieven enz. (dus in braille). Binnen Suprapsycho Wetenschappen, het horen van verre geluiden, zien verre objecten, worden telepathie gezien als buitenzintuiglijke waarneming (ESP). Dit alles is een spel van het intellect. Het verschil is alleen dat dat in vergelijking met de directe media een van de mogelijkheden van het identificeren en het vangen van golven van warmte, geluid en licht bereikt. Dit kan onder materieel voordeel en succes. Hoewel dit wordt gezien als spiritueel maar het is niet waar. De activiteiten van God zijn heel bijzonder en mysterieus. God kan niet begrepen worden door onze materiĂŤle apparatuur. Volgens de grote wetenschapper Albert Einstein, Particle Physics is nog erg kreupel en kreupel. Het kan niet geven ons informatie van de kosmische goddelijke macht dat wil zeggen God. Er is een kosmisch bewustzijn dat heerst over ons hele kosmos. Dit bewustzijn kan worden genoemd God, Brahman, alles doordringende kosmische ziel, enz. De hele familie van Ridhi-Sidhi (goddelijke krachten) is slechts een glimp van God.

Volgens de materialistische wetenschapper en filosoof Sir Jam Jeans alle materialistische gebeurtenissen in de wereld zijn apt. Dat wat wij noemen een ongeval is eigenlijk de hierboven vermeld. De maker is zeker een grote rekenmachine, zeer krachtig en een onzichtbare macht. Er dient te worden God genoemd. Deze wereld kan niet een inert machine omdat elk object, schepsel, levend wezen, enz. van de wereld het bewustzijn die inherent zijn aan hen en dat ze altijd actief. Bij het individuele bewustzijn werkt in combinatie met het kosmische bewustzijn (God) heet Yoga.

Er is een beschrijving in het Ashwamedha Parva van Mahabharat dat er goddelijke heiligen (Sidhas) die met hun goddelijke oog reikt het opgeven van het lichaam, de toegang tot een fris, nieuw lichaam en het invoeren van het lichaam van een andere soort. Mensen met een sterke wilskracht in staat zijn om tot vaststelling van goede wil en medewerking van subtiele body zielen met de mens. Een van de kenmerken van gerealiseerde-ziener heiligen is dat ze kunnen contact opnemen met de subtiele wereld.


Het is een goddelijke macht om "binden" tijd die een gevolg is van Kundalini ontwaken. Yogi Changdev in de tijd van Sint Janneshwar was 400 jaar oud te wijten aan de kracht van yoga boete. Later volgens het advies van de heilige Jnaneshwar gaf hij zijn sterfelijk. Onze subtiele body vereerde leermeester, die woont in de moeilijke terrein van de hoge Himalaya is buiten de grenzen van tijd en ruimte.

De grote heilige Tailang Swami op de leeftijd van 280 jaar had hij zijn Mortal Coil in Varanasi volgens de Indiase kalender op Paush Shukla Ekadashi Vikram Samvat 1944. Hij werd geboren in Vikram Samvat 1644 in het huishouden van een brahmaan verhuurder. In de Pushkar regio die hij had genomen Sanyas inwijding van Bhagirath Swami. Zijn leermeester was noemde hem Ganapati Swami maar hij werd bekend als Tailang Swami. Hij was een grote spirituele aspirant, Yogi en de server van alle wezens. Veel wonderbaarlijke gebeurtenissen zijn met hem verbonden. Zelfs Swami Vivekanand had vermeld zijn naam en hij nog leefde tijdens het leven van Swami Dayanandji's ook. Door het bereiken van het hoogste spirituele doel van Yoga bereikte hij een groot aantal goddelijke krachten ook. Zodra Tailang Swami uitgevoerd ascese in de jungle van Nepal. De koning van Nepal was gekomen jagen er samen met zijn leger. Een tijger gered zijn leven toen aangevallen door de Koning. Maar de legerleider volgde de tijger. De tijger ging de kluis van Tailang Swami. Het plaatste zijn hoofd aan de voeten van de Swamiji en gingen rustig zitten. Swamiji begonnen met strelen de tijger. Wanneer de legerleider en de koning deze scène zag, waren ze wonderstruck.

Deze incidentie is gerelateerd niet voor ijdele nieuwsgierigheid, maar voor het feit dat via spirituele krachten gegenereerd op basis van ascese men daadwerkelijk kan de richting van de stroom van de subtiele wereld te veranderen. Ook kan men een zodanig afweren ill een lot en wordt een medium voor het laten die gebeurtenissen die niet anders bestemd plaatsvinden. Het is gezegd dat de halfgoden de kracht om te zegenen en te genezen zijn. Maar in feite een Yogi, heilige enz. van hoge spirituele gestalte te kunnen dit doen. Als u een niet-actieve draad aan op een andere draad waar elektrische stroom vloeit de voormalige zal ook actief worden. Dus als een conjunctie met de goddelijke macht van halfgoden dan is die persoon bereikt ook die bevoegdheden en dus komt in de opslagplaats van goddelijke krachten die behoort aan God. Deze entree in de streek van goddelijke krachten is niet oppervlakkig, maar is een vorm van partnerschap. Als er een winkel met een groot aantal business partners elk kunnen goederen van haar. Zeker partnerschap geeft u dit recht, maar als je gewoon een leek toegewijde en niet diep opgegaan in God, hij alleen het recht heeft om te bedelen voor de dingen van God.

Externe Yoga of Kriya Yoga omvat alleen de buitenwereld dat zichtbaar is. Het kan groeien, verschuiven, te verhogen of te verlagen dingen. Het kan soms ook verbergen of manifeste dingen, maar heeft niet de macht om de uitsparingen van een ander de psyche in


te voeren. Het is gemakkelijk voor iedereen die leiden tot zijn ondergang. Dan kunt u eenvoudig door criminelen, gokkers, plunderaars etc. Maar het is een heel ander verhaal als het materieel en spirituele verheffing anderen betrokken zijn. Het is het woord pijlen die het doel op punt te bereiken. Als je gooit een hoop modder het kan overal en dat ook gaan op een lange afstand. Er is geen controle over. Alleen apt handen kan meten echte controle van de dingen. Het is geheel een besluit nemen in welke richting en hoe hoog iemand moet worden opgeheven. Zo iemand weet precies hoe ze diep in een olie goed en meten op basis van hun vermogen. Een kleine sprong kan worden uitgevoerd door iedereen, maar het is alleen mogelijk voor gigantische raketten te hoog stijgen in de lucht zelfs en zo steekt de sfeervolle bekleding van de aarde als naar de interstellaire ruimte in te voeren. De relatie van de individuele ziel te verenigen met God via Yoga is een bewijs van de goddelijke krachten die zich manifesteren (zoals Ridhi-Sidhi). Grote Sidhas zijn ongetwijfeld goddelijke mannen. Hun genade vol van discriminatie (Viveka) kan zowel geestelijk verheffen iemand of zelfs geven de zegen van materiĂŤle welzijn. Alleen zulke goddelijke heiligen kunnen bereiken grote hoogten van goddelijke krachten.

Net als de zichtbare wereld is er een verborgen subtiele wereld en we soms een glimp van het te krijgen in de droom staat of in Nirvikalpa Samadhi (dacht gratis trance). Bijbelse geleerden noemen het de andere wereld. Ze zijn subtiel van aard. Ze zijn onzichtbaar. Er is geen wereld van deze soort in onze sterren en sterrenstelsels. Dat betekent dat er geen Shiv Loka, hemel, hel, Brhama Loka daar, zoals beschreven in onze geschriften. Omdat alle zeven werelden zijn onzichtbaar in de kosmos. Ze kunnen niet gezien worden door onze bruto ogen. In deze subtiele onzichtbare werelden vindt men halfgoden, Pitrus, Sidhas, geestelijk bevrijd degenen enz. Deze werelden zijn niet materialistisch, maar zijn op de goddelijke emotioneel niveau. Degenen die in deze werelden zijn vol van gelukzaligheid, enthousiasme, vrede, kracht enz. Deze goddelijke helpers (Parshads) van God wonen in deze subtiele werelden. Op een geschikt moment deze assistenten manifesteren op aarde toen God zelf incarneert als een grote heilige, profeet, Uplifter van alle enz. Hun onzichtbare lichaam blijft slechts zolang hun specifieke taak moet worden uitgevoerd en ze later onzichtbaar en subtiel geworden als voorheen. Deze groep assistenten niet klein. In vergelijking met het aantal dieren leven in deze grove materiĂŤle wereld, het aantal wezens die in deze subtiele, onzichtbare werelden is niet minder. Net zoals bij wereldse mensen zijn er zeer capabele en stralende mensen, zodat ook in de subtiele, onzichtbare wereld zijn er klassen van zielen met de goddelijke glorie. Deze goddelijke glorie worden niet alleen opgeslagen door deze grote zielen, maar dat ze gul doneren aan andere zielen die zijn doordrenkt met apt-referenties.

Narsinh Mehta wilde rijkdom voor spirituele doeleinden. Sommige bedelmonniken naar hem toe en zei dat sommige mensen dorp had hen gevraagd (bedelmonniken) naar Narsinh benaderen. We gaan Dwarka. Bewaar Rs. 700/00 met u en geven ons een wissel, zodat we niet te maken met gevaar op geplunderd op de weg en dat in de stad Dwarka kunnen we weer onze cash. Narsinh denken dat dit een soort van hulp van God accepteerde het geld.


Hij schreef de wissel in de naam van zijn geliefde vriend Shri Krishna. In Dwarka Heer Krishna, vermomd als een zakenman ingestemd met de wissel en gaf de bedelmonniken Rs. 700/00. In werkelijkheid is het God die stuwt grote spirituele aspiranten via hun een zuiver hart te overwinnen het verdriet van mensen in nood.

Yogiraj Maharshi Aurobindo zei dat de vertrokken ziel van Swami Vivekanand gaf hem vele inspirerende gedachten. In 1901 de ziel van Paramhans Ramkrishna inspireerde hem tot het spirituele praktijken voor kosmische welzijn uit te voeren. De Goddelijke Moeder was ook gekomen om in Pondicherry met hem verblijven als gevolg van een goddelijke inspiratie van God. Socrates altijd volgehouden dat een Dayman woonde in zijn psyche en inspireerde hem tot het verrichten van verschillende taken. Hij gaf altijd de kredietverlening aan de Dayman voor alle taken die door hem uitgevoerd.

De grote Theosophist CW Leadbeater altijd onderzocht in de bewegingen van de onzichtbare wereld. Hij zei dat voorouderlijke zielen onschuldige kinderen en vrome zielen en schenkt veel gunstige zegeningen op hen beschermd. Er was eens een groot inferno in een kamer. Vandaar dat de kamer werd volledig verbrand. Maar op een bepaald kind voortdurend sliep er in en toch was gered. Een goddelijke macht hield hem te beschermen en zo het vuur niet kon verbranden van het kind. In 1959 een bekende journalist en schrijver genaamd Bernard Hutton schreef over een bepaald voorval in zijn boek genaamd "Hand In Hand". Hij verloor zijn gezichtsvermogen en de dokters konden hem niet helpen. Hutton had gehoord dat vertrekkende ziel Dr Lang's maken van de heer Chapman een medium uitgevoerd oogoperaties en dus veel blinde mensen hadden weer hun gezichtsvermogen. Dus Hutton ging er. Dr Lang door het invoeren van de psyche van Chapman bediend Hutton en dus Hutton kreeg zijn gezichtsvermogen.

Uit het bovenstaande blijkt ons dat er een spirituele aspirant van interne Yoga maakt zijn ziel zo licht, schoon en penetratie, dat hij gemakkelijk de onzichtbare wereld binnenkomt. Ondanks het feit dat een bruto lichaam een meester van de interne Yoga in contact kunt blijven met de onzichtbare wereld via zijn subtiele en casual lichamen. Per hun behoeften zij contact opnemen met goddelijke krachten. Ze maken dit contact heel diep en gemakkelijk indrinken die goddelijke zegeningen. De eerste etappe van Yoga praktijk is de zuivering van de ziel. Als gevolg daarvan heel gemakkelijk deze persoon krijgt de zegen van Sidhas die verder helpt hem om zich te verheffen en voor kosmische welzijn te werken. Wanneer water wordt stoom kan vrij bewegen in de atmosfeer. Later kan condenseren als wolken en giet af als regen in elk gebied van de aarde. Ook yogi's nooit weg afdwalen van God. Ze lopen in de voetsporen van grote heiligen die ervaren Yoga (de vereniging met God). Het is dus niet dat zij zelf pas zelf voldaan, maar dat ze deze buitengewone ervaring aan anderen te schenken. De vruchten van Kundalini ontwaken heeft zijn basis in deze. In plaats van goddelijke krachten (Ridhi-Sidhi) net het activeren van onze inactiviteit


nieuwsgierigheid moet ons inspireren om het hoogste doel van het menselijk leven te vervullen.

HOOFDSTUK ZES DE VIJF GEZICHTEN van Kundalini IE DE VIJF stromen van Goddelijke Energie

Volksmond alle schepselen worden genoemd levende wezens. Omdat ze Prana (levenskracht) worden ze Pranis ook genoemd. Maar het is niet zo eenvoudig. Materiaal wetenschappers accepteren niet dat een schepsel levenskracht heeft. Ze zeggen het leven is een orgaan dat is een mengsel van chemicaliĂŤn plus 5 elementen. Wanneer de 5 elementen losmaken van elkaar dat schepsel uitgestorven wordt. Zij menen dat er niets boven een ziel principe in deze wereld. Mens is slechts een walking, bewegen, spreken boom.

Maar de bovenstaande ideologie niet aan de proef van de geestelijke wetenschap. Ze kijken op de individuele ziel als onderdeel manifestatie van God. De vitale kracht is anders dan het. Vital kracht of Prana is de levenskracht. Wie heeft interne kracht en externe moed noemt men doordrongen van vitale kracht. De vitale kracht gesproken hier is eigenlijk de geest. Geest betekent uitstraling. Radiance bevat begrip, eerlijkheid, verantwoordelijkheid en moedige karakter. In spirituele termen deze kwaliteiten van glorie worden genoemd vitale kracht vuur. Ongetwijfeld verdorven en slecht ook mannen hebben durf en moed. Maar ze kunnen nooit worden genoemd dappere. Hooguit kunnen ze worden genoemd verdorven en slecht.

Om te worden doordrongen van vitale kracht is het verkrijgen van de hoogste voordelen van het menselijk leven. Mensen volgen en prijzen alleen diegenen die beschikken over deze heerlijkheid. Zulke mensen zijn geroepen heiligen, die niet alleen spiritueel te verheffen zichzelf, maar anderen helpen verhogen hun spirituele gestalte. Ze zitten in die boot die hen helpt de rivier oversteken noemde deze wereld en te helpen bij ontelbare andere zielen om in hun voetsporen treden.


Vital kracht is een bewuste kracht. Het kan genoemd levende elektriciteit. Met elektrische stroom veel fabrieken aan het werk zijn. De stad knippert met licht en met zijn energie veel materieel comfort worden geproduceerd. Men is verbaasd te merken dat met de hulp van gewone instellingen dient dit vitale kracht elektriciteit kan uitvoeren onmogelijke opdrachten.

Het is moeilijk om het totale aantal levende wezens woning rekenen op aarde. Want er zijn ontelbare wezens die op het land, lucht en zee. In vruchtbare land zijn er zeer kleine wezens. In een druppel water zijn er talloze bacteriĂŤn enz. Wie zullen hun totale aantal tellen? Omdat het nummer is ons voorstellingsvermogen te boven. Men kan zeggen dat al deze zijn levende wezens. Maar hier zullen we onderzoeken welke levende wezens die manifesteren intense spirituele glans en het is zelfs niet te vinden in de gewone leken. Alleen hij kan springen hoog genoeg die over zulke zenuwen, spieren, verbeelding en het denken proces dat intense elektrisch vermogen van een zeer hoogwaardige manifesteren. Zulke mensen haven buitengewone gedachten en ze te bereiken buitengewone succes op basis van hun eigen spirituele kracht door het maken van bijzondere regelingen. Alleen zulke mensen ervaren zelf vervulling. Degenen die zien en horen over hen noemen ze verheven.

Onder levende wezens alleen die met een intense vitale kracht zijn bijzonder en groot. Ze zijn zeer zelden gezien en wanneer ze worden gezien ze betoveren de ogen van allen met hun geestelijk licht. Velen worden theĂŻstische volgelingen van hen. Het aantal mensen dat in hun voetsporen treden zijn in geen geval minder. Misschien niet een koninklijke weg, maar in ieder geval laten ze achter een voetpad zodat die lopen op het kan hun spirituele doel te bereiken. Zulke mensen ervaren zelf glorie en in de ogen van anderen die in overvloed in goddelijke krachten. In de annalen van de geschiedenis vindt men beschrijving van de gigantische taken die door deze heilige mannen, vol intense vitale kracht uitgevoerd. Onder grote mannen krijgen ze de titel van Supermen.

Als in een pan met een weegschaal het plaatsen van het lichaam, de hersenen, familie, rijkdom etc dwz verenigd met ons leven en in de andere pan plaats je goddelijke uitstraling, zeker de laatste pan zal dalen vanwege de grotere weightage. Ze heten kroonjuwelen onder de mensen. Ze heten menselijke goden want voor idealen en ethiek ze bereid zijn om hun leven voor. Hun acties zijn idealen voor de leken te volgen. De jonge jongen Gandhi bij het zien van het drama van koning Harishchandra zwoer dat hij zou net zo groot als deze koning. En op het einde iedereen zag dat Gandhi's belofte werd vervuld. Gandhi, die imbibed waarheid en geweldloosheid daadwerkelijk werd een ander stoer als King Harishchandra.


Met het oog op zo'n intense vitale kracht moet men heilige geschriften te bestuderen, associĂŤren met grote heiligen te bereiken, zo diep na te denken over geestelijke waarheden met betrekking tot ziel kracht indrinken en maak een apt mentale toestand. Ook om te komen tot spirituele kracht en uitstraling is er de yoga ademhaling uitoefening van Pranayam. Maar bovenal is deze modi is Kundalini ontwaken. Het kan ook worden gewekt door te mediteren op de zon. Het is niet voldoende om alleen maar te kijken op de zon als een bron van materiĂŤle energie. Omdat op het niveau van de ziel is het ook synoniem met God en door niet op zoek naar het als niet meer dan een bal van vuur, dat geeft ons verwarmen we moeten beseffen dat het ons kan doordringen met een intense vitale kracht in onze psyche. In werkelijkheid is dit een feit. Als de glans van God Savita kan worden ingezogen door middel van spirituele praktijk, verzakingen, geloof en intense kracht van verlangen dan de spirituele aspirant zal nooit de hoop verliezen.

Deze bewuste elektriciteit van onze vitale kracht is aanwezig in elke porie van de kosmos. Via een vastbesloten man kan indrinken het in zo veel maatregel als hij in staat is imbibing. Omdat men kan indrinken alleen dat veel volgens een spirituele referenties (Paatrata). Er is veel water in alle rivieren. Niemand kan ons tegenhouden van het nemen van zoveel water als we willen. Toch kunnen we alleen maar dat er veel water naar gelang de grootte van het schip die wij bezitten. Als er geen vat dan kunnen we zelfs een druppel water niet, ondanks het feit dat we intens verlangen om water uit de rivier.

Onder alle sterrenstelsels en planeten de zon is de meest briljante. Dit licht is niet hetzelfde als dat van een gloeilamp. Omdat de zon met een eigen licht-energie maakt anderen stralend. De maan schijnt ook als gevolg van zonlicht. Wij zijn in staat om andere sterren en planeten in het universum als gevolg van zonlicht te zien. Het is zonnelicht dat licht geeft aan bomen, planten enz. Het is als gevolg van zonlicht die knoppen tot bloei in de bloemen. In Prashnopanishad Nachiketa kreeg een gedetailleerde versie van het belang van de vitale kracht en hij leerde ook de 5 wetenschappen van vitale krachten vuur met betrekking tot het.

Op dezelfde manier de vitale kracht aspect en energie-aspect van de Gayatri super macht is Kundalini (Goddelijke Serpent Power). Fundamenteel beiden zijn een. Het principe van stroom slechts een. Het is gewoon dat-ve en + ve zijn de twee aspecten. De levenskracht is een, maar het lichaam en de vitale kracht zijn de twee aspecten. Gayatri en Kundalini zijn niet los van elkaar omdat beide deze stromen onderling elkaar aanvullen. Er wordt gezegd dat: Kundalini is de mond bron van levenskracht bevoegd Gayatri. Het is Gayatri dat is de grote wetenschap van de vitale kracht. Alleen degenen die weten deze wetenschap wordt gezegd om waar te zijn kenners van de Veda's.


-

Yogachudamani Upanishad

Vijf krachtige halfgoden zijn verenigd om de levenskracht om al haar taken te vervullen. Omdat ze zijn latent het lijkt alsof ze dood zijn advertentie dus niet gebruikt kunnen worden. Als gevolg hiervan een levend wezen wordt zwak en verarmde. Maar als deze krachtige helpers worden geactiveerd, als de stroom wordt treffend gebruikt dan de mens in plaats van als gewone zal buitengewoon. Hij krijgt een kans om zijn vernederd staat te verheffen en leven een leven van stralende heerlijkheid. AUTEUR: Shriram Sharma Acharya oprichter van de International Gayatri Family was een grote Yogi ziener en incarnatie van God, die volumes van wetenschappelijke literatuur schreef vooral over spirituele onderwerpen voor de wereld van welvaart en vrede. Voor meer wetenschappelijke literatuur e pls bezoek http://www.shriramsharma.com/ www.awgpestore.com http://www.dsvv.ac.in/ www.akhandjyoti.org en http://www.awgp.org/~~V BESCHRIJVING: Gratis e-boeken over Chakra Meditatie-ESP, Nirvikalpa Samadhi of Thought Gratis Trance, Het bereiken van Ridhi-Sidhis of goddelijke energie, toekomstige wetenschappelijke Religie, Super Energy Gayatri Science & Kundalini Yoga gecorreleerd aan Neurowetenschappen-ESP, Endocrinologie, Anatomie, Psychologie & Sociologie voor 1) materiaal en geestelijke welvaart en 2) het verenigen van de wereld vreedzaam als een familie. Ours is een strikt niet-commerciĂŤle website die is gericht op het realiseren van de eeuwenoude droom van grote leiders en denkers van de wereld: Een mooie wereld zonder grenzen. KEYWORDS: Kundalini Yoga Gayatri e-books biografie Guru vrede in de wereld denken psyche god zenuwen subtiele bewustzijnsziel goddelijke trance endocriene klieren ESP Chakra plexus meditatie concentratie intellect profetie dacht denken Cheiro Nostradamus Aurobindo zaligheid hersenen Veda zonne zonne-energie heilige pure zintuigen Prana Avatar Upanishad lichtcel hypothalamus hypofyse transformatie futuristische voorspelling slangenkracht leven menselijke ethiek integriteit karakter vagus Tantra Mooladhar atoom neutron proton

In de Kapil Tantra de beschrijving van de 5 elementen is gesymboliseerd als de 5 halfgoden:

Vishnu is het hoofd van de ruimte. Het hoofd van de brand is Maheshwari macht. Shiva is het hoofd van aarde en Ganesh is het hoofd van water. Zon is de belangrijkste van de wind. Op deze manier de 5 goden opperhoofd bevoegdheden van de 5 elementen van ons lichaam.

De 5 prana's (vitale krachten) wordt gezegd dat ook zijn de 5 halfgoden. In de Tantraniv wordt gezegd dat:


Dit levend wezen heeft 5 halfgoden. Omdat het vitale kracht is Shiva ook. Dit Kundalini aide bezit goddelijke energie. De vorm is als stralende bliksem.

In het subtiele lichaam van een mens deze 5 prana's (vitale krachten) zijn in de vorm van: 1) Prana 2) Udaan 3) Apan 4) Vyan 5) Samaan. Het heeft 5 assistenten genoemd 1) Devadatta 2) Vrikal 3) Kurma 4) Naag 5) Dhananjay. Dit zijn 5 deklagen van ons bewustzijn. Het mengsel vormt een persoonlijkheid. Op basis van de hoog-laag karakter van zijn gestalte en in evenwicht te brengen van een persoon volwassenheid en bijzondere kenmerken uitstralen.

Volgens de moderne Gestalt psychologie de persoonlijkheid van een individu is ingedeeld in 5 manieren. Psychiater Dr Frederic Parels zegt dat als de 5 bekleding van onze persoonlijkheid zijn onderzocht en ontsloten op een wetenschappelijke manier, de onvolwassenheid van ons karakter kunnen worden overwonnen en in plaats daarvan kan worden gezuiverd. De 5 bekledingen zijn: 1) cliche laag 2) kunststoflaag 3) impuls laag 4) impulsief of overlijden laag 5) explosieve of het leven laag. Het cliche laag die begint in een onrijp wijze het bereiken looptijd heeft de vorm van een explosieve energie. Als gevolg hiervan een dergelijk individu begint het leiden van een onafhankelijke, trouwe, actieve en apt leven. De 5-energie bekleding beschreven door Gestalt zijn niemand minder dan de 5 omhulsels (Pancha kosha) van onze subtiele lichaam.

Net als de zichtbare objecten van onze kosmos bestaan uit de 5 elementen op dezelfde manier de alle doordringende bewustzijn herbergt de vitale kracht. Deze kosmos bestaat uit de 5 bewuste krachten. Het menselijk lichaam is te zijn micro aspect. Hetgeen in de macro (kosmos) wordt in de micro (lichaam). De 5 vitale krachten in de kosmos zijn in het menselijk lichaam te. Het is aanwezig in een latente zaad staat. Een zaad herbergt een hele boom. Maar de boom niet duidelijk zichtbaar in het zaad. Het sperma van een man en de eicel van een vrouwelijke verenigt het vormen van een menselijk lichaam. Maar als je zelfs gebruik maken van een microscoop en onderzoekt de sperma en de eicel kan je een menselijke baby nooit te visualiseren in. Op dezelfde wijze over de 5-voudige activiteiten Savitri stroom kan worden gezegd over wat de aard en direct resultaat. Ondanks dit, op incarneren in dit lichaam van goddelijke macht, kunnen de resultaten die eruit voortvloeien geven ons een indruk van haar macht en autoriteit.

De 5 heerlijkheden zijn: 1) misschien 2) schat 3) kennis 4) wijsheid en 5) behendigheid. Op deze wijze zijn andere soorten 5 contexten. De 5 belangrijkste strijders van Mahabharat


oorlog waren de 5 Pandava's. In het leger van Ram's de 5 leiders werden Angad, Hanuman, Nal, Neel en Jambavant. Er zijn 5 organen kennis. Veel van deze 5-voudige aspecten zijn de 5 organen van de actie, 5 juwelen, 5 nectar, 5 koe materialen, 5-voudige almanak van de Hindoes, enz. De Pancheekaran van Vedant Filosofie is erg beroemd.

In Kundalini ontwaken de 5 hulzen worden behandeld en dit zijn voedsel, vitale kracht, verstand, kennis en gelukzaligheid scheden.

In Mahayog Vijnana Kundalini ontwaken is synoniem met het ontwaken van de boven de 5 scheden. "Wanneer de Kundalini is de 5 hulzen stralen met geestelijk licht ontwaakt."

Het lichaam bestaat uit 5 elementen. De Satvik bewustzijn manifesteert zich in 5 manieren. 1) geest 2) intellect 3) zal de macht van 4) psyche en 5) ego.

De 5 prana's, die worden ook wel vitale kracht voortkomen uit de Rajas principe van de 5 elementen. Op basis van hen de vijf organen van kennis verantwoordelijkheid nemen van de bijbehorende 5 objecten. Van de Tamas principe van de 5 elementen van het menselijk lichaam bruto wordt gecreĂŤerd. Het kan gezien worden als 1) sappen 2) bloed 3) vlees 4) botten 5) beenmerg. De 5 speciale organen optreden ook een product van de hierboven genoemde Tamas principe.

Wanneer in het wetenschappelijk jargon spreken we van de 5 vitale krachten en de 5 hulzen, is het duidelijk dat hun voornaamste vertegenwoordigers van de microkosmos en de macrokosmos doordringen.

Zelfs materiaalkunde gesprekken van 5 chief bevoegdheden. 1) grote kracht 2) minder vermogen 3) zwaartekracht 4) elektromagnetische kracht en 5) anti materie. De kosmische deeltjes zijn van 5 types. 1) neutrino 2) quarks 3) pulsars 4) fotonen 5) laptons. Volgens de Quantum Wave-theorie alle krachten te verplaatsen als golven. Er zijn 5 kosmische straling te weten. 1) Sonic 2) ultrasone 3) infrasoon 4) hypersonische en 5) supersonische. Er zijn 5 deklagen van de aarde 1) lithosfeer 2) hydrosfeer 3) biosfeer 4) pedosfeer 5) sfeer. In deze is de ionosfeer, dat gaat zelfs zo ver 1600 mijl. Dit heeft ook nog 5 bekledingen namelijk. 1) endosphere 2) troposfeer 3) stratosfeer 4) ozonosphere en 5) exosfeer.


De 5 krachten zijn zodanig dat zij actief zijn in het materiĂŤle leven gebied. Dit zijn bioelektriciteit, biomagnetisme, straling, creatie, de voortplanting en immuniteit. Bioelektriciteit is verder van 5 types te weten. plexus elektriciteit, neuronale elektriciteit, cellulaire elektriciteit, geleiding van elektriciteit en facio-occular elektriciteit. Al deze in de spirituele arena worden genoemd Varchas, Ojas, Tejas, Brahmavarchas en Manas.

Er zijn 5 belangrijkste organen die de hersenen spieren centrum toezicht houden en deze zijn corticale kernen, thalamus, hypothalamus, merg, en het ruggenmerg. De sappen die de hersenen actief te houden zijn 5 in aantal en ze worden genoemd neuro-humorale afscheiding. Dit zijn dopamine, endorfine, ceratonin, encephalin en GABA. Wanneer het evenwicht van deze gebroken, wordt de hersenfunctie vervormd. De 5 hormonale klieren die overeenkomen met de 5 hulzen zijn pijnappelklier, de schildklier, bijnier, geslachtsklieren en de hypofyse. Wanneer we spreken van de 6 chakra's zullen we ook spreken van de thymus. Zo zijn er veel kosmische en individuele lichamelijke classificaties die leiden tot subtiele bewegingen. Deze 5 belangrijkste energie-groepen kunnen worden genoemd de 5 gezichten van Savitri en de 5 scheden van de Kundalini. Als zelfs een paar van hen zijn goed evenwicht via apt-controle, dan is het zoals de 5 halfgoden van de 5 werelden douchen bloemen op zo iemand die vol is van goddelijke krachten. Het resultaat van Kundalini ontwaken is vol van zulke bijzondere prestaties.

HOOFDSTUK ZEVEN HET LICHAAM VAN vitale kracht POWER IS DIT MENSELIJK LICHAAM SKELET

Het is niet minder verbazingwekkend dat de Kundalini kracht (Goddelijke Serpent Power) met 3 ½ rondes woont in het menselijk lichaam in de vorm van het totaal vitale kracht vuur. Dit menselijk skelet kan worden genoemd de onvergelijkbare artistieke vaardigheid van de maker dat wil zeggen God. In het een oneindige opslagplaats van kracht wordt, zij het gevonden in een latente toestand. In het grof, subtiel en casual lichamen vindt men activiteit, gedachten, emoties, goddelijke intellect en geloof. Door het activeren van deze mens kan God dat wil zeggen te worden van een nederige wezen op een superman status.


Dit lichaam is opgebouwd uit 5 elementen is de meest bijzondere krachtige opslagplaats van energie in de hele kosmos. Terwijl de uitwerking op zijn vergelijking E =-mc 2 van Einstein zegt dat een atoom geeft je energie van de waarde van 3,50,000 calorieĂŤn. En het menselijk lichaam is gemaakt van grof, subtiel en onzichtbaar deeltjes die de gehele kosmos overspannen. Men kan nooit volledig voorstellen dat de oneindige krachtpatser in een menselijk lichaam te presenteren met een gemiddeld gewicht van 60 kg. (Die zichtbaar is aan het bruto ogen) en de goddelijke subtiele en casual lichaam. Omdat het menselijk lichaam is een oneindige opslagplaats van goddelijke macht het heet "Jyotisham Jyotihi". Vandaar dat de Rishis opdracht ons allen om dit menselijk lichaam te activeren en gebruiken het voor de wereld van welzijn.

Men kan alleen wonderstruck wanneer we zien dat de verschillende lichamelijke organen uitvoeren van diverse taken. Neem de bijvoorbeeld. van ons hart. De bloedtoevoer is niet hetzelfde als dat van een rivier, maar lijkt erg op die van een waterpomp die beweegt in schokken. De hartslagen nummer 72/min. en een tweede 5 tot 6 maal. Vanaf dat hartslag manifesteren een oneindige elektrische golven die kan worden gemeten door een elektrocardiogram of een bundel Cardiogram. Het hart rust voor een zeer korte tijdsspanne van 0,83 sec.

Net als het hart de longen te krijgen geen tijd om te rusten voor je hele leven. Zij-en uitademt 20 tot 30 inch dichtheid van de lucht. De ademhaling per minuut is ca. 18 tot 20 keer. Ze ademen zuurstof en adem ongewenste gassen. De airbags zijn duizenden in aantal. Als ze in een rechte lijn, zullen zij meten 55 maal de hoogte van de mens.

De nieren die tabak bruin zijn van kleur zijn van de vorm van jansbroodpitten en ze wegen 150 gram. Elke nier is 4 cm lang, 2 ½ inch breed en 2 cm dik. Net zoals longen schoonmaken van onze lichamelijke lucht zo ook de nieren het opruimen van de hoeveelheid water in ons lichaam. Door middel van de urine ze weg te gooien ongewenste elementen uit ons lichaam. Het heeft meer dan 10 lakhs van tubelets. Als al deze zijn gerangschikt in een enkele rij dan als een equinox lijn kan men de rondgang het. In een uur de nieren te zuiveren zoveel bloed dat het dubbele is van het gewicht van het hele lichaam.

De brede plicht van de maag is te verteren voedsel, maar deze functie is zeer ingewikkeld en bijzonder. Dit kleine zak (maag) kan worden genoemd een kamer van sappen. Men kan slechts spreken van een jongleur de handelen omdat het zo veel spijsverteringssappen en deze dienovereenkomstig uit te voeren veel taken van de spijsvertering. Op dezelfde manier het oog als een camera en een transducer of geluid filter in de vorm van de oren alleen worden aangeroepen geweldig.


De huid is als een beschermend omhulsel van ons lichaam en het fungeert als een schild. Als de huid van een mens wordt verspreid, duurt het tot 250 vierkante meter van het gebied. In 1 vierkante centimeter van de huid is er 72 meter lange zenuwcellen en 12 meter lange bloedvaten. De huid poriĂŤn gooien een pond van zweet en neemt ook de verantwoordelijkheid van de functie van de ademhaling. De mens ademt de lucht niet alleen uit de longen, maar ook van de huid poriĂŤn. Als de zenuwen van de huid worden in een rechte lijn zal de lengte 450 mijl. De melanine pigment van de huid geeft de huid kleuren zoals eerlijke, donker, geel enz.

Gewoonlijk de dikte van de huid is 0,3 tot 3 mm, maar op functie activiteit en nut de dikte verschilt in verschillende delen van het lichaam. De dunste is op de ogen van de maat van 0,5 mm en de dikste is in onze mond het meten van 6mm. In onze huid oneindig zijn haarfollikels waarvan nummer 3 crores op basis van het aantal van haar. Op basis van de anatomie van de menselijke huid 6 bekledingen en zijn functies gevarieerd.

De beroemde wetenschapper Dr Logan Clandering heeft noemde het een spannende en mysterieuze schepping. Hij zegt dat de huid is gewoon niet een inactieve bedekking van ons lichaam, maar is zeker een actief orgaan. De belangrijkste functie van de huid is touch. Afgezien van dit, deze dunne bedekking heeft zo'n speciale functies die als het wordt ontrafeld en geĂŤvolueerd dan kan de functies van smaak, geur uit te voeren, horen, zien etc. en kan ons een inleiding tot de buitenzintuiglijke potentieel. Keer op keer krijgen we voorbeelden van de bijzondere kwaliteit van de huid, waarbij de huid ruikt, ziet voorwerpen, hoort geluiden en smaken voedsel. De huid van blinde mensen wordt zo gevoelig dat ze niet de moeite over hun gebrek aan gezichtsvermogen.

De oprichting van het menselijk brein is nog meer bijzonder. Ingesloten in een box van 26 vierkante-inch met een gewicht van drie pond de hersenen havens kennis van het verleden, heden en toekomst zij het in een latente toestand. In ligt de kiem van goddelijke krachten. Het menselijk brein heeft 14 crore cellen en 14 Arabische, 5 lakh zenuwen die in geel en wit vocht zwemt in de vorm van grijze en witte stof. Dit brein is de directeur van lichamelijke functies, zoals ademhaling, spijsvertering, spieren beweging etc. Afgezien hiervan is de grote oceaan van vorm, smaak, geur, aanraking en geluid stroomt altijd rond de mensheid en de turbulenties in het raakt de hersenen. De hersenen begrijpt, herkent, classificeert dit alles en dan geeft haar besluit. In de doos genaamd de hersenen vindt men nieuwe en oude gedachten, vergaarde kennis rijkdom, de huidige geboorte en afdrukken van vorige geboorten, gelukkig / verdrietig ervaringen enz. Dit alles is bewezen door wetenschappers.


Wanneer de functie en de vorming van zowel endocriene als exocriene klieren werden gevonden uit wetenschappers noemden ze wonderbaarlijke dozen. Deze klieren niet alleen helpen bij de vorming van het menselijk lichaam, maar dat het op mysterieuze wijze invloed heeft op de bewuste en onbewuste deel van de hersenen.

De levende cellen van ons lichaam worden beschouwd als de kleinste eenheid van ons lichaam. Als een nota minutieus, ons lichaam is een machtige oceaan van deze levende cellen. Vijfenzestig procent van het water en de cel bevat cytoplasma, protoplasma en de kern. In de creatie wordt gebruikt koolstof, waterstof, zuurstof, stikstof, fosfor enz. Volgens menselijk anatomen ons lichaam 6,00,00,00,00 000 cellen. Volgens wetenschappers onmogelijk is meten materiaal inrichting het mengsel van energie van deze cellen en de elementen die deelnemen in de productie van deze cellen.

In het centrum van het cytoplasma van de cel een kern. In elke kern zijn 24 paar chromosomen en zij bestaan uit eenheden die genen. Elke cel heeft 5.000 tot 1,20,000 paren van genen. Deze genen bestaan uit RNA en DNA. Dit is het hoogtepunt van subtiliteit. De cast en de mal van een lijn is te vinden in deze genen. De bijzondere kwaliteiten van ontelbare generaties is te vinden in deze genen en op gepaste tijdstippen het zich manifesteert deze kwaliteiten.

Zichtbaar het lijkt alsof een vader en moeder voortplant een kind en dus het kind mag alleen lijken op hen. Maar dit wijdverbreide geloof krijgt een schok vele malen omdat de genen van een baby zijn opgebouwd uit vele kwaliteiten, niet alleen van zijn ouders, maar ontelbare generatie voorouders voor hen en dus de baby manifesteert zich een aantal bijzondere kwaliteiten.

Men kan alleen maar verbaasd zijn wanneer men zich realiseert de levenskracht dat maakt een mens. Net zoals het is verbazingwekkend dat een zaad wordt omgezet in een shoot, dan naar een fabriek en later in een reusachtige boom op dezelfde manier een levend wezen heeft om nog intenser te maken tijdens een poging de kinderschoenen staat. Het sperma is zo klein dat 1000 broers van kan zitten op de punt van een naald. Tijdens de paring er is zoveel elektriciteit opgewekt in de genitale organen die door zijn instigatie een zaadcel zet om zijn partner te vinden dat wil zeggen de eicel. Voor deze het sperma moet bewegen zo snel dat een Cheetah's run lijkt trager in vergelijking met het. Een zaadcel, terwijl op zoek naar een eicel moet lopen, bijvoorbeeld een lange afstand als gevolg van het onevenwicht van de vorm die kan worden vergeleken met een man rondgang om onze hele aarde.


Er zijn zo veel mysteries in ons lichaam dat een meerderheid van hen nog verborgen zijn ons begrip.

Wat zijn de functies van hormonen, chromosomen, levende cellen en hun verbazingwekkende vermogen, onder bewuste geest, emotionele gevoeligheid, buitenzintuiglijke potentieel, zelfrijdende levensstijl, invloedrijke goddelijk licht, chemische stoffen en goddelijke macht pakhuis in de vorm van vuur van levenskracht? We weten alleen een klein beetje over dit alles. Maar op welke basis wordt het gemaakt? De mens weet niets over. Door te zeggen dat het subtiele lichaam al deze functies leidt we zwijgen.

Met betrekking tot het menselijk lichaam Heer Herbert zegt dat. "Wie geeft belang aan de studie van de anatomie kan nooit blijven een athe誰st." Zo iemand volledig door het aanvaarden van de Heer kracht als een bekwaam schilder vol creativiteit treffend zal de bruto-en subtiele lichaam gebruiken om je spirituele doel te bereiken.

HOOFDSTUK ACHT De zee van bewustzijn verstrikt in DE ZAK VAN zes chakra's

Dat aspect van de menselijke anatomie eerder besproken is van het gewone type en het is onderzocht en begrepen met behulp van technische apparaten. Dit is het bruto aspect van ons lichaam. Na een pathologische analyse chirurgen bedienen organen gebroken.

Boven deze als we het hebben van de bewuste aspect van het menselijk lichaam dan is het zeker de bruto-en subtiel. Het is zo bruto dat zodra de levenskracht vertrekt het bruto lichaam vlak valt en die instantie die net even eerder was lopen en praten is nu weg te rotten. En tegelijkertijd het lichaam is zo subtiel dat al haar kleine / grote eenheden zijn verbonden met het kosmisch bewustzijn. Er is iets in deze kosmos waarin ze indrinken zoals deze in hun mogelijkheden en gooi het weg ook. Omdat de individuele ziel een deel van de kosmische ziel de eerste accepteert energie uit en draagt het op zijn niveau. Wanneer er een bespreking van Kundalini Shakti (Goddelijke Serpent Power) is er ook een beschrijving van deze zeer subtiele bewuste centrum.


Er zijn talloze centra in het menselijk lichaam, die in overvloed in het leven kracht en levenskracht energie. Dit zijn gevoelige plekken en hun totale aantal is 700. Als er een onbalans van levenskracht energie in deze gevoelige gebieden, gezondheid achteruit gaat en dus ook zo iemand valt ten prooi aan vele ziekten. In de medische wereld deze gevoelige plekken krijgen een veel belang. In feite is de basis van de acupunctuur en acupressuur methoden om diverse ziekten in China en Japan te genezen zijn deze gevoelige plekken.

De beroemde wetenschapper K. Carlfried in zijn boek "The Vital Centres of Man" schrijft dat de zenuwvezels zijn meer geconcentreerd in deze gevoelige plekken en niet alleen zijn ze verwant aan elkaar, maar zijn ook gerelateerd aan hun centrum. Naast de gevoelige plekken zijn er 7 andere voornaamste centra in ons lichaam, waarin de oneindige rijkdom van de vitale kracht van energie en buitenzintuiglijke potentieel worden zij gevonden in een latente toestand. Deze 7 centra heten chakra's of plexus. In deze chakra's de kennis vezels (zenuwen) wordt geschud in grote mate. De Chakra's zijn aanwezig op de regio waar onze grove en subtiele lichamen te verenigen.

De beroemde psycholoog van Europa, Paracelsus, heeft opgeroepen deze lichamelijke subtiele centra als "Astrum" (sterren) en zegt dat deze zijn pakhuizen van de macht. Volgens hem binnenkomen via het medium van deze centra energie van sterrenstelsels en andere delen van de kosmos ons lichaam.

Yoga geleerden noemen Chakra's als lotus ook voor bijvoorbeeld. hart lotus, lotus navel, hoofdhuid lotus etc. In het Engels heet dit lotus plexus en volgens de Japanse Zen boedhisme ze heten "Cusos". In de Chinese filosofie van de Tao Chakra's zijn de vereniging van kosmische mannelijke en vrouwelijke energie dat wil zeggen "Yang en Yin".

De beschrijving van de make-up van die subtiele lichaam van Sir John Woodroffe in "Power als werkelijkheid" en in "Shakti evam Shaakta", VG Rele in "The Mysterious Kundalini", Vol. 2van "Geschiedenis van de Indiase filosofie door Shri Dasgupta," Tibetaanse boek van Groot-Bevrijding "van Evans Vantage en 'Mythologie van de Ziel" van HG Bense, is in werkelijkheid wat naar voren is gebracht door de Tantra en Yoga door Indiase Rishis en filosofen. Kundalini's Ida en Pingala, Sushumna, Merudand en de 2 centra Mooladhar-Sahasrar beschreven in geschriften, zoals Yoga Kundalyupanishad, Yogarnav Tantra, Dhyan Bindu Upanishad, Mahanirvan Tantra, Shatchakra Nirupanam, Kularnav Tantra, Sharada Tilak etc. kunnen worden toegelicht in een wetenschappelijke taal in zeer beperkte mate.


Wetenschappers termijn Sushumna als een elektrische dipool. Het onderste deel heet cada equina is vol-ve elektriciteit en de bovenste helft wel hersenen heeft + ve elektriciteit. De staat van cada equina en Mooladhar Chakra is een alleen. Op dezelfde manier de "opgaande reticulair activerend systeem" in de hersenen is gelijk aan de Sahasrar Chakra van Yoga. In een zeldzame situatie wanneer de stroom is van de bodem naar de top, wordt gezegd om de reis uit het zaad van de passie die van Brahman en het wordt vervuld in de Devyaan Marg van de Merudand. Symbolisch deze onderdelen krijgen verschillende namen, maar in werkelijkheid zijn ze aanwezig als subtiele elektromagnetische golven. Wetenschappers vertellen ons dat op een gemiddelde is er een elektrische druk van 1 lakh volt / cm in ons lichaam. Net als andere wezens deze lekken van de geslachtsorganen, de huid, en adem in die volgorde en dus wordt vernietigd. Alleen de mens is door God gezegend met de kracht van het verhogen van zijn ziel kracht, die is gevallen in de put van de ondergang. De lekkage kan worden gestopt door de mens en via yoga praktijken van de reizen van de ene chakra (plexus) naar de andere, kan de Sahasrar Kamal worden geactiveerd in het hoofd regio en daarmee kan men de goddelijke licht te vergroten.

Zoals eerder vermeld zijn er totaal 6 chakra's. De zevende is Sahasrar wordt een 1000lotus. Hier geven we een kort overzicht van de aansluiting van de anatomie van het menselijk lichaam naar de overeenkomstige chakra's.

Mooladhar Chakra bevindt zich in de onderste helft van de Sushumna (het centrale kanaal van het ruggenmerg) in de carksijial gebied van de Merudand die overeenkomt met het centrale gebied van de anus en geslachtsorganen van het perineum. Meer dan hier de boel sacrale zenuwwortels die voortkomen uit cada equina maken van de sacrale en perineale plexus. De elektrische stroom in deze zenuw trossen te maken draaikolken die zich manifesteren energie zoals cyclonen. Deze zeer subtiele elektrische stroom heet Mooladhar Shakti en zijn belangrijkste functie is de voortplanting en de voortplanting. De Kundalini Shakti (Goddelijke Serpent Power) slaapt hier met een 3 ½ ronde Twining. Deze stroom wordt ervaren door yogi's als een lotus van 4 bloemblaadjes en deze 4 zijn symbolen van ultieme gelukzaligheid, natuurlijke gelukzaligheid, Yoga gelukzaligheid en diverse moed. Hier is er een trilling van Shabda Brahman (geluid) en het woord, dat uitgaat van het "Lum". De Tanmatra van deze Chakra is de geur en het element is aarde.

Wanneer u naar boven rijden op het ruggenmerg (Merudand) de volgende Chakra is Svadishthan. Het ligt vier vingers boven Mooladhar dat wil zeggen in de onderbuik. De plexus hier bestaat uit de zenuw bundels Sushumna en sympathische ganglion die aan weerszijden van de Sushumna. De inwendige organen samengevoegd om het de bijnier en het scheidt de bijnier hormoon. Als deze adrenaline actief is heeft het de capaciteit om


mentale onrust en andere obstakels te overwinnen. De belangrijkste functie is uitscheiding en emissie. Maar als het is ingeschakeld, vergroot kracht en vim. Alle mentale vervormingen, zoals lethargie, luiheid, wantrouwen, gebrek aan discipline, etc. worden vernietigd. Hier is er een lotus met 6 bloemblaadjes. Zijn zaad mantra is "VUM". De Tanmatra van deze Chakra is Rasa (sap) en zijn element is water. Mooladhar en Svadhishthan Chakra's, vallen onder een groep en de unie (brandpunt) wordt aangeroepen Rudragranthi.

De derde Chakra is Manipur. Vanuit de anatomische oogpunt is te vinden in de navel regio dat wil zeggen de lumbale regio van de Merudand. Hier is de solar plexus, die als gevolg van de vereniging van sympathische ganglion en een hoop nervus vagus bundels gevormd. De klier samengevoegd hierop is de alvleesklier, die enzymen maken, afgezien van hormonen. Wanneer dit chakra wordt geactiveerd iemands kracht en wilskracht vergroot. De belangrijkste functie is om te helpen de spijsvertering. Onze mentale vervormingen afname en men is geneigd om het spirituele pad te volgen. Deze lotus zich in de navel heeft 10 bloemblaadjes. Zijn zaad mantra is "Rum". De Tanmantra is vorm (zichtbaar) en zijn element is vuur. Als u deze activeren, worden de drie branden van het lichaam ontstoken en het helpt dus in de opwaartse reis. De buitengewone energie van deze Chakra werd gemeten door de Japanse Dr Hiroshima Motoyama met zijn Chakra machine en hij uitgezet in een grafiek op basis hiervan. Tibetanen noemen het Manipadma. De vierde Chakra is Anahat dat gelegen is achter het hart in de cardiale plexus. Hier het sympathische ganglion keten, Sushumna en nervus vagus verenigen om een mesh te vormen en dus levert energie voor de hele hartstreek. Deze lotus heeft 12 bloemblaadjes. De wortel bron van energie pacemaker is hier. Dit wordt ook wel het centrum van gevoelige emoties. Dit Chakra is de bron van artistieke vaardigheden, extatische ervaringen en delicate emoties. Als het is geactiveerd, emoties zoals gul hart-service, spiritualiteit, standvastigheid en een gevoel van "wereld is een verenigde familie" in overvloed. De thymus is samengevoegd aan. De belangrijkste functie is om de haven van de levenskracht (Prana) en treffend gebruiken het. Het zaad mantra van deze chakra is "Yum". Dit is het brandpunt van Shabda Brahman of Anaahat Naad (goddelijke geluid). De Tanmantra is gezond en het element is lucht. Anaahat en Manipur Chakra's samen vormen de Soorya Khand en Vishnu Granthi.

In de keel is de Vishudhi Chakra. De schildklier en de keelholte en het strottenhoofd klieren daarachter gelegen zijn samengevoegd tot de Vishudhi Chakra. Bij het activeren van deze Chakra zaden van buitenzintuiglijke potentiĂŤle spruit voort. Deze Chakra door beĂŻnvloeding van de sub bewuste geest en psychisch centrum activeert de rechterhelft van de hersenen genaamd "Stille Ruimte". De lotus hier heeft 16 bloemblaadjes en zijn zaad mantra is "Hum". De Tanmantra is aanraking en ruimte is zijn element. Het laatste Chakra heet Ajna, die door zich te verenigen met de Vishudhi Chakra maakt de Chandragroep en Brahma Granthi. Zijn zaad mantra is "Aum" en zijn element is geest. Het heeft 2 blaadjes en is de vereniging van hypofyse en de pijnappelklier. Op het centrale punt tussen


de wenkbrauwen liggen deze klieren en het controleert alle lichaamsfuncties. Bij het activeren van het onze goddelijke gezicht wordt geopend. Wanneer het limbische systeem en de hypothalamus worden geactiveerd, worden alle in de hersenen bekleding geopend. Zo is de individuele ziel wordt een verbinding kan maken met de kosmische ziel (God).

Sahasrar is het eindstation van de grote reis van Kundalini ontwaken die aanwezig is in de centrale regio van de hersenen dat wil zeggen in de interne capsule en reticulaire activerende systeem. Duizenden vonken krijgen die naar jou komen en dus het heet Sahasrar. Het wordt ook wel Brahmalok en Brahmarandhra. Het Ajna Chakra wordt verenigd met het in de vorm van een creatief centrum. Sahasrar is de Noord-Pool die op het verenigen met de kosmische ziel bereikt gelukzaligheid van Brahman. Het activeren van Sahasrar betekent het activeren van de centra van Grey Matter in de hersenen. Sushumna zenuw die oprijst uit de basis genoemd Mooladhar Chakra neemt samen met het de Ida (Ganga) en Pingala (Yamuna) zenuwen dat wil zeggen links naar rechts en vervolgens van rechts naar links. Ida, die aan de linkerkant heet Chandra Naadi en heeftve elektrische impulsen. Pingala is aan de rechterkant en heet Surya Naadi die een + ve elektrische impuls. Het heeft 2 punten van de unie, die door zich te verenigen om Sushumna als Sarawati maakt een 3-voudige Unie tijdens de Mooladhar en Ajna Chakra's. Ida en Pingala zenuwen vertegenwoordigen de parasympathische en sympathische zenuwen systeem.

In werkelijkheid is het onmogelijk om Kundalini Shakti (Goddelijke Serpent Power) beschrijven in anatomische termen. Wat we hebben hierboven gegeven is de ervaring van grote denkers (Maneeshis). Kundalini Shakti heeft vele namen als Goddelijke Serpent Power, levenskracht, brand van het leven enz. Goddelijke energie bereikt van Kundalini ontwaken en activering van de 6 chakra's geeft de mens goddelijke krachten.

HOOFDSTUK NEGEN Deze Goddelijke lichaam is het gewelf van pakhuis van ZEVEN JUWELEN

Over het algemeen, terwijl de bespreking van Kundalini Shakti (Goddelijke Serpent Power) spreken we van 6 chakra's, maar in werkelijkheid zijn ze 7 in getal. Sahasrar of de 1000-lotus is het toppunt van alle chakra's. Omdat het in de hersenen wordt beschouwd als


een chef. Het is het label bijzonder omdat er 5 Chakra's in de Merudanad (ruggenmerg), de Ajna Chakra tussen de wenkbrauwen en dan de Sahasrar in het hoofd regio.

De 7 Lokas (werelden) worden beschreven. Hun namen zijn Bhooha, Bhuvaha, Svaha, Mahaha, Janaha, Tapaha, Satyam. Zelfs in de islamitische geschriften wordt gezegd dat God woont in de 7 e hemel. Sinds de oudheid een soortgelijke beschrijving wordt gegeven in de christelijke religie ook. De planeet Aarde is een nog 7 klassen van wezens aanwezig zijn op het te weten. zand, stenen, bomen, kruiden, mineralen, water.

Men moet er rekening mee dat de 7 werelden nooit kan worden gevonden in de inter stellaire ruimte van onze materiĂŤle universum. Zij zijn noch daar boven in de hemel, noch onder onze planeet Aarde. In werkelijkheid zijn ze aanwezig zijn in het menselijk bewustzijn. Omdat de macrokosmos (universum) is aanwezig in de microkosmos (menselijke psyche). Vandaar dat in plaats van weg te dwalen in de externe wereld deze 7 Lokas moet worden gezocht binnen dat wil zeggen in ons bewustzijn. Zo kan men contact opnemen met deze werelden.

Volgens de Ayurvedische geneeskunde van het lichaam heeft 7 mineralen en ze zijn bloed, huid, sappen, vlees, botten, beenmerg en sperma. Hoewel deze zijn zichtbaar gescheiden, maar ze zijn nauw met elkaar verweven binnen. Al deze zeven put vormt samen onze bruto lichaam. Toen de 7-voudig aspecten van het individu wordt besproken, het omvat lengte, breedte, hoogte (de 3-voudige aspect dat wil zeggen holografie), speciale oriĂŤntatie (tijdruimte) en het vijfde is anti materie. Het vijfde aspect die overeenkomt met de subtiele lichaam dat buitenzintuiglijke mogelijke herbergt. De zesde aspect is het denkproces en de zevende is goddelijk gevoelens. De eerste 4 aspecten zijn inert en de overige drie zijn aspecten van het bewustzijn.

Voor het doden van Vali Lord Ram weergegeven zijn goddelijke bekwaamheid om Sugreeva door ontworteld 7 bomen tegelijk met een pijl alleen. In werkelijkheid zijn deze 7 bomen komen overeen met de 7 chakra's van ons subtiele lichaam. Omdat Abhimanyu niet had wakker gemaakt deze 7 chakra's op een apt manier kon hij niet komen uit de Chakravyuha netto vastgesteld door de Kaurava ondanks het feit dat hij goddelijke wijsheid verwezenlijkt terwijl nog in de buik van zijn moeder Uttara's. Kundalini Shakti (Goddelijke Serpent Power) is zo waardevol dat het is opgesloten in de 7 chakra's van ons subtiele lichaam die de sluizen van een goddelijke kluis.


Als we spreken van de 7 chakra's (plexus) zij bevinden zich in deze volgorde van de basis van de wervelkolom te weten. 1. Mooladhar 2. Svadhishthan 3. Manipoor 4. Anaahat 5. Vishudhi 6. Ajna 7. Sahasrar. Samen met de Ajna Chakra op bepaalde plaatsen waar ze melding van een Bindu Chakra ook. Zo Sahasrar (Brahmarandhra) wordt beschouwd als de ultieme station in de vorm van een 1000-lotus of de 1000-koppige slang. In de praktijk samen met deze zijn er slechts 7 chakra's, waarin de Sahasrar regels over de onderste 6 chakra's. Het is zeer vergelijkbaar met de hypofyse dat het hoofd van alle endocriene klieren. Deze 6 Chakras kunnen genoemd worden zowel afzonderlijk gelegen en in relatie tot elkaar evenals seizoenen een jaar zijn verbonden met elkaar. Ze worden ook wel stenen van 6 mijl en dat de 7 e een in plaats van een steen is een heilige tempel.

Een bepaalde sekte van yogi's noemen deze chakra's als 7 lichamen te weten 1. Fysieke lichaam 2. Etherische lichaam 3. Astrale lichaam 4. Mentale lichaam 5. Geestelijk lichaam 6. Kosmische lichaam 7. Goddelijk lichaam. Het fysieke lichaam is te zien met onze bruto ogen. De organen in het lichaam kan worden waargenomen door ze aan te raken of via andere middelen.

Het tweede lichaam is die, waarin gedachten worden geboren. Hier ervaar je de sympathieĂŤn / antipathieĂŤn, respect / belediging, de eigen / vreemdelingen, tevredenheid / ontevredenheid, Unie / scheiding en andere dergelijke zoete / bittere ervaringen. Dit is het etherische lichaam, die de theosofen label als etherisch dubbel. Ze denken dat het is synoniem met de Prana Kosha of de vitale schede. Maar in werkelijkheid heeft het een grotere schaal grens. Dit wordt gemeten en als Biofluxes. Leadbeater had besproken dat door middel van "Man-zichtbaar-onzichtbaar". Het wordt ook wel de Ideosphere.

Het derde lichaam is gerelateerd aan gedachten, logica, intellect, en goddelijke intellect. Het is gerelateerd aan sociaal gedrag, beschaafd gedrag, ideologie, smaak, cultuur etc. In het mentale lichaam is er extatische ervaring van artistieke vaardigheden en daarin manifesteren delicate emoties. Dit is de wereld van de gevoeligheid. In dit lichaam woont medeleven, gulheid, idealen etc. Het vierde lichaam is de mentale lichaam waarin de glorie manifesteert en onze durf en moed rijpt hier. Het is op deze basis dat de mens auteurs zijn toekomst. Als het treffend gebruikt bereikt de mens het hoogtepunt van zijn leven en als de vervormde, het leidt tot zijn ondergang.

Het vijfde lichaam is het spirituele lichaam en is een opslagplaats van buitenzintuiglijke potentieel. De sub bewuste geest is binnen haar rechtsgebied. In de zesde lichaam worden aangemaakt rishi's, mannen van ascese, Yogi's, mannen van zelfbeheersing, enz. In de zevende lichaam het verschil op basis van "de mijne en de jouwe" wordt overwonnen. Hier


is ontwaakt het gevoel van "wereld als een enkele familie" en dat "alle wezens zijn een deel van mijn ziel". Hier ervaar je je ziel en het lichaam van Brahman. Dit is het gebied van de hemel en spirituele bevrijding.

In de Shiva Purana er een vreemde legende over Shiva's zoon Skand of Kartikeya de geboorte. Shiva had het gevoel dat hij nodig had om een dappere zoon die zou overwinnen van de demonen en stelt de regering van halfgoden verwekken. Zo aanvaardde hij het gebed van de halfgoden. Shivaji's sperma gemanifesteerd als vuur. Parvati, zijn gemalin, was niet in staat om dit vuur te dragen en dus Vaishwanar nam de vorm aan van een vrouw en imbibed dit sperma in de vorm van brand in haar schoot. Toen Skand werd geboren hij manifesteerde zoveel goddelijke schittering, dat er een probleem was over wie zou groot te brengen en te voeden hem. Parvatiji had geen ervaring. Vandaar dat deze taak werd overgenomen door de 6 Kritikas (Plejaden sterren). Ze gehouden en gevoed Skand. Skand gemanifesteerd zes monden om melk te drinken uit de 6 Kritikas. Vandaar Kartikeya wordt ook wel Shadanan (6-koppige). Zodra hij kreeg zou hij een aanval op de demonen en door het behalen van de overwinning over hen vroeg hij de halfgoden over te nemen van de teugels.

Dit Skand incarnatie moet worden beschouwd als de groep van de 6 chakra's (plexus) in verband met Kundalini Shakti samen met zijn invloed. Shiva's Retas (sperma) is niets anders dan Kundalini vuurkracht en om indrinken het de innerlijke Vaishwanar wordt ingeroepen. De 6 Chakra's als de 6 Kritikas melk geven en door steeds een dappere ziel in de intense arena van de ziel, een gerealiseerde spirituele aspirant die zich geactiveerd heeft zijn Kundalini kracht maakt gebruik van het voor vrome spirituele doelen.

Deze 6 chakra's aanwezig zijn in de subtiele deel van de Merudand kan worden vergeleken met krachtpatsers van elektriciteit en ook de transformatoren. Zijn functie is om energie in de subtiele wereld aan te trekken en zo voeden de grof, subtiel en casual lichamen.

Volgens Tantra Science de belangrijkste bevoegdheden van de wereld worden ingedeeld in 7 manieren: Parashakti, Jnanshakti, Icchashakti, Kriyashakti, Kundalinishakti, Matrishakti en Guhyashakti. De vereniging van al deze worden "Grand Unification van Farsus" en materiaal onderzoek wordt uitgevoerd op dit gebied.

In de spirituele wetenschap vindt men een beschrijving van 7 werelden, oceanen, bergen, continenten enz. Het kan niet worden gecorreleerd met geografie. Want in werkelijkheid is


het een beschrijving van de spirituele arena samen met zijn creatie en potentieel. Deze 7 zijn het gewelf van juwelen en daarin vindt men alles wat de mens moet in zijn grove en subtiele leven.

Een oproep aan gerespecteerde lezers DEAR gerespecteerde lezers:

Wij hebben ons de leer van DE LATE YUGA Rishi Shriram SHARMA Acharya verspreiden. Dat doen we door het drukken van boeken in de papieren versie VORM en op websites TE. Voor deze heilige taak die we beroep doen op onze geliefde lezers financieel sponsor meer zulke heilige literatuur van onze vereerde leermeester. DO u er rekening mee dat onze missie is om dat te VERSPREID Deze heilige LERINGEN Worldwide als voor het genereren van de wereldvrede en WERELD EENHEID.

DUS ALS JE op prijs hebben gesteld Shriram SHARMA Acharya de literatuur en zijn ge誰nteresseerd in FINANCIEEL SPONSORING meer van zulke heilige teksten Neem dan CONTACT MR. ASHOK N. Rawal OP HET VOLGENDE ADRES.

MR. ASHOK N. Rawal C / O Gayatri PRAGNA PITH OFF. VISNAGAR WEG


OPP. GEB MEHSANA 384 001 NORTH GUJARAT INDIA

TEL NO: + 91-02762-251160 E-MAIL: ashokrawal@shriramsharma.com

DE ACTIVITEITEN VAN BRAHMIC bewustzijn onder de jurisdictie van Kundalini Shakti

In het menselijk lichaam vindt men een overvloed pakhuis van goddelijk bewustzijn licht. Maar voor het dagelijks leven gebruik zeer weinig van wordt gebruikt. Slechts een zeer klein deel van dit licht wordt gebruikt voor eten, slapen en andere dagelijkse routine activiteiten. Door voorgaande gewoonte slechts een klein gedeelte wordt gebruikt. Ongetwijfeld is er veel kracht aanwezig, maar het is in een latente toestand. Als het zo geactiveerd om het te gebruiken voor apt doeleinden dan kan men alleen maar verbaasd zijn over de taken die men kan uitvoeren onder haar auspiciĂŤn. Een daarvan is wonderstruck om de inspanningen en activiteiten van deze grote zielen te zien. Gewoonlijk slechts 7% van de elektrische energie die het lichaam en hoofd doordringt wordt gebruikt door de meest drukke leken in hun dagelijkse routine. Het resterende deel kan worden geactiveerd door het ontwaken van de Kundalini Shakti (Goddelijke Serpent Power) aanwezig is in elk individu. Men kan geestelijk zo veel als een krachtig deze latente Kundalini kracht aanwezig in ons allen wakker.


Wetenschappers menen vast dat de anatomie van het menselijk brein erg ingewikkeld. In het elke neuron is verbonden met 60.000 synapsen. De overdracht van een impuls (bericht) van een neuron ander is van de snelheid van 360 mijl / uur. Daarna keren ze terug naar hun oorspronkelijke positie. Al deze impulsen komen van de hersenen elektrische energie. Volgens de bioloog van Zweden, Holder Hayden, is het gevolg van deze elektrische impuls die gedachte cellen die gevoelig zijn voor zenuwen. De activering van uitstraling, moed, discriminatie is het resultaat van de impuls van deze cellen.

Volgens de beroemde denker-wetenschapper Albert Einstein het menselijk geheugen pakhuis heeft de macht tot 1000 arab impulsen (berichten) wat neerkomt op 5 maal de informatie die in 30 Vols op te slaan. van de Encyclopedia Britannica. Het menselijk brein bestaat uit 10 Arabische neuronen en 10 Arabische synapsen is een opslagplaats van buitengewone kwaliteiten en is een magische doos. Veel wetenschappers en hersenen specialisten zoals Dr DC Reef, LH Sneider, Dr William Horvij, Dr Martin W. Bar etc. op worden versteld staan van de bijzondere eigenschap van de hersenen zeggen dat het buiten het bereik van de mens om een dergelijke op te bouwen super computer, zoals de hersenen.

In die zeldzame degenen, ziet men verbluffende speciale uitstraling uit de kindertijd zelf. Dit is het wonder van een ontwaakte Kundalini (Goddelijke Serpent Power). Acharya Shankar op de prille leeftijd van 3 jaar had beheerst zijn moedertaal Malayalam. Hij legendes in Purana's enz. opgeslagen door het horen van hetzelfde van zijn ouders. Hij werd geschonken de draad ceremonie op de leeftijd van 5 jaar en onmiddellijk sturen voor hogere studies. Door de leeftijd van 7 jaar had hij onder de knie Vedant, Vedische teksten enz. Op de leeftijd van 8 jaar werd hij ingewijd in Sanyas. In een zeer korte tijd werd hij een Sidha Yogi. Door de leeftijd van 16 jaar had hij voltooide zijn geschriften van commentaren op alle belangrijke Vedische teksten.

Oude geschiedenis van de Indiase cultuur is een getuige van deze waarheid dat op het gebied van de ziel van de vooruitgang van de rishi's liepen weg van het begin van hun leven. Men kan lezen veel van dit soort beschrijvingen die ons een glimp van de resultaten van wakker onbekende goddelijke rijkdom.

Het is mogelijk dat sommige lezers kunnen vinden van de bovenstaande beschrijvingen slechts een overdrijving. Maar men moet er rekening mee dat er te veel recente voorbeelden. Alexandra Graham Bell vond de telefoon op de leeftijd van 20 jaar en Bilver rechter vond het vliegtuig op de leeftijd van 32 jaar. Ely Whitey op de leeftijd van 29 jaar


de uitvinder van de machine die katoen scheidt van hun zaden en Blaise Pascal de uitvinder van de rekenmachine op de leeftijd van 32 jaar. James Christen op de leeftijd van 12 jaar had onder de knie verschillende talen als Arabisch, Grieks, Hebreeuws, Vlaamse etc. Al deze mensen hebben verzekerd van een plaats in het "Guinness Book of World Records."

De beroemde dichter Gatey op de prille leeftijd van 14 jaar het beroemde gedicht "gedachten in de Disteto van Jezus Christus in de hel" schreef. Victor Hugo op de leeftijd van 14 jaar had geschreven 3000 gedichten. Saint Jnaneshwar schreef de "Jnaneshwari Geeta" op de leeftijd van 15 jaar. Sikandar links op een wereldwijde campagne op de leeftijd van 20 jaar. De Mughal Koning Akbar besteeg de troon op de leeftijd van 19 jaar en werd erg beroemd. Keizer Akbar op de leeftijd van 20 jaar en Shivaji op de leeftijd van 19 jaar besteeg de koninklijke troon.

De analyse en bespreking van Kundalini wetenschap is in werkelijkheid ontwaken van de goddelijke latente krachten. Indien een dergelijke spirituele yoga te doen is mogelijk via remedie dan kan men buitengewoon vergroten lichamelijke macht en psychische uitstraling. De niveaus van moed, moed, durf, enthousiasme, daadkracht, alertheid, grosse en begrip kan worden zo buitengewoon dat activiteiten die via dit medium uitgevoerd kan noodgedwongen groot succes aan te trekken.

De vormen van de mens erg op elkaar lijken, maar hun karakter is zo gevarieerd dat men gewoon is verbaasd. Zoveel mensen, ondanks het hebben van een normale anatomie zijn nog een leven van bittere wanhoop en een leven van pure last. Aan de andere kant zijn er mensen met dergelijke vergelijkbare omstandigheden, die door hun sterke psychische vermogens te bekomen dergelijke situaties dat ze bergen van succes te bereiken. Hoewel hun levens zijn vol obstakels maar ze omzetten in hoekstenen van het succes. Hun grote wilskracht geeft hen een dergelijk pad van het succes dat ze gemakkelijk hun doel te bereiken. Ze breken alle obstakels die komen op hun manier en triomfantelijk hun bestemming bereiken. Dit is het wonder van de ontwaakte goddelijke macht.

Het lichaam wordt be誰nvloed door de geest in een buitengewone manier. Onder omstandigheden, wanneer de levering van vitale kracht elektriciteit niet geschikt is, al onze lichamelijke activiteiten verslappen. Dit resulteert in ziekten en aandoeningen en om te overwinnen we geneesmiddelen. Maar het is te zien dat, omdat de oorzaak van ziekten worden niet goed aangepakt wat er gebeurt dat als we medicijnen in te nemen de eerste ziekte verdwijnt en een nieuwe ziekte overneemt. De ziekte verandert alleen vorm, maar verdwijnt niet in zijn geheel. Om te komen van deze val moet men verhogen iemands


lichamelijke elektrische pakhuis en als dit wordt geëxperimenteerd op zieke lichaamsdelen, kan men een geweldig resultaat.

Als de geest overwint hebzucht, misleiding, gedachten, verlangens, etc., kan de mens zich stralend en een leider onder de mensen. Zelfs onder normale omstandigheden als er geen andere middelen of menselijke hulpmiddelen nog zulke mensen met hun individuele magnetisme te trekken naar zich toe alles wat zij nodig hebben vormen de kosmos. Die stralende mannen vooraf in het leven op hun eigen spirituele kracht en door het maken van een gezelschap als de bamboe struik, te bereiken buitengewone hoogten op alle gebieden van het leven. Dit is het resultaat van zijn innerlijke actieve vitale kracht. Dit is in feite is de Kundalini Shakti (Goddelijke Serpent Power). Wanneer deze is geactiveerd wordt de mens last vrij en onbevreesd, en hij bestrijdt hindernissen, ontberingen op zo'n manier alsof hij toont zijn professionele vaardigheden in een sportstadion.

Iedereen weet wat is de kracht van zintuigen. Iedereen maakt gebruik van handen, benen, ogen, oren, tong, enz. maar binnen hen is er een onzichtbare bedekking net zoals in het lichaam is de vitale kracht. Zelfs als we niet geconfronteerd met de vitale kracht maar we accepteren het bestaan ervan. Op dezelfde wijze boven de normale functie van de zintuigen er een intense potentieel begrip en uitvoering van hoge gestabiliseerd taken die subtiele aard. Dit wordt buitenzintuiglijke potentieel. Dit wordt niet gezien in alle mensen gewoonlijk maar als iemands psyche is geestelijk dan geactiveerd in hen buitenzintuiglijke potentiële ook aan het werk is. Buitenzintuiglijke potentiële omvat de gedachte sporen van vorige levens, in de wetenschap van de eigen en andermans de toekomst, in de wetenschap evenementen die plaatsvinden in verre landen zonder de hulp van alle technische apparatuur, het verzenden van de eigen gedachten aan anderen, het begrijpen van anderen gedachten en intenties, etc. Het heet Supramentale Wetenschap en er zijn oneindig veel voorbeelden van deze in de hele wereld. Volgens Yogic Sciences er een buitengewone reactie op de Sahasrar Chakra als gevolg van Kundalini ontwaken. De goddelijke centra van buitenzintuiglijke potentieel door het opgeven van hun onbewuste toestand actief worden en ze beginnen zien, horen, in de wetenschap dingen die normaal gesproken onmogelijk zijn geweest. Onze bruto zintuigen kan nooit te zien / begrijpen de talloze bewegingen van interstellaire ruimte, de geluiden en de verlichting. Deze grove zintuigen kan alleen indrinken bruto kennis van de wereld. Maar als je buitenzintuiglijke potentieel wordt geactiveerd, is het mogelijk om inzicht in de mysteries van het universum, net als Sidhas die volgden het pad van Yoga. In die zeldzame die deze buitenzintuiglijke potentieel is al geactiveerd in verleden geboortes en enkele anderen met intense inspanningen activeren in dit leven.

In de Indiase Religie Geschiedenis vindt men talloze voorbeelden van mensen die bereikt buitenzintuiglijke potentiële via Kundalini activatie.


Sanjay zitten in het koninklijk paleis gaf een doorlopend commentaar aan koning Dhritarashtra van wat er plaats in de Mahabharat oorlog.

Chaitanya Mahaprabhu had de Lilabhumi (de plaats waar de goddelijke sporten werden uitgevoerd) van Shri Krishna. Hij liep uit Bengalen naar Vrindavan en richtte het als een pelgrim plek.

Toen Swami Vivekanand was in Engeland ontmoette hij Jamshedji Tata die daar was gegaan om toestemming om het opzetten van een ijzer fabriek te krijgen. Tata ontmoette Swamiji en vroeg Swamiji waar hij kon genoeg hoeveelheden ijzererts, kolen en water. Swamiji met zijn goddelijke achteraf gevraagd Tata op te zetten zijn fabriek in het Sinha Bhumi district Bihar aan de oevers van Sakchi rivier. In dat gebied, zei Swamiji, zul je genoeg grondstoffen om uw fabriek te vinden.

In de bruto lichaam en psychische gebied zijn er veel Chakra's, klieren, plexus, Naadis en hun goddelijke stroom van energie. Onder deze sommige zijn in de bruto-fysieke lichaam en de anderen zijn in de subtiele en casual lichamen. Om te activeren deze 3 lichamen men uit te voeren verzakingen en yoga praktijken van verschillende niveaus. Maar als deze spirituele oefeningen worden opgenomen op de eigen kracht dan duurt het een hoop tijd en is ook vol ontberingen. Maar als men krijgt iemand de hulp van het activeren van de grof, subtiel en causaal lichaam dan in plaats van het ondergaan van lange ingewikkelde ascese, kan men in een relatief korte tijd geestelijk ten goede komen. Dit moet niet worden genoemd gewone.

In de bovenstaande regels alleen die feiten zijn besproken die tot de bevoegdheid van het lichaam en geest. Als deze zich ontwikkeld geestelijk dan bereikt men buitengewoon succes in Kundalini aanbidding (Goddelijke Serpent Power). Naast dit zijn er 2 andere gebieden genoemd kosmisch bewustzijn en Brahman bewustzijn. Om hen in staat de golven van de ziel elektriciteit zijn een grote hulp.

Prakriti (moeder natuur) is kosmisch bewustzijn. Bijbelse geleerden noemen het Maya (illusoire kracht van God). Zijn bewegingen direct en goed beheer van de activiteiten van de wereld. Wetenschappers door het openen van de oppervlakkige bedekking van kosmisch bewustzijn (de natuur) hebben vele uitvindingen en ontdekkingen. Maar wat is bereikt


door de moderne wetenschap kan worden vergeleken met de grootte van een mosterdzaadje, omdat een berg vol met geheime wetenschappen nog nog moeten worden ontdekt. Er is veel maar blijft dat moet worden geopend. Het is mogelijk dat deze ontdekking niet kan worden technische apparatuur en machines. Vandaar dat het niveau van de ontwaakte mens het bewustzijn zou moeten zijn zo subtiel dat het de diepe inkepingen van moeder natuur (prakriti) zien als een zeer transparante stuk glas. Deze fase kan worden bereikt door het creĂŤren van uitstraling op het gebied van Kundalini.

De tak van kind voortplanting is zodanig dat in plaats daarvan beperkt tot geslachtsgemeenschap het op het gebied van genen en chromosomen dekt. Deze tak van wetenschap wordt genoemd Genetics. Gewoonlijk net als andere vogels en dieren, ook de mens verwekt kinderen, maar de mens heeft niet het vermogen om hoge genivelleerd bijzondere kwaliteiten van hun kinderen te creĂŤren. Zonder twijfel kan men de ouders op de huidskleur, vorm van de ogen ed in het lichaam, maar wat moet de innerlijke karakter van een pasgeboren kind? Welke speciale kwaliteiten moet schitteren in de innerlijke persoonlijkheid van het kind? Een gewone leek kan nooit treffend beoordelen dit alles maar een ontwaakte Kundalini (Goddelijke Serpent Power) kan je geest het verlangen te bevredigen. In de Indiase mythologie (Purana's) zijn er talloze voorbeelden van een moeder zwanger zonder seksuele gemeenschap en dit was mogelijk door het aantrekken van subtiele goddelijke krachten aan de hand van intense spirituele oefeningen die door die persoon. Zo'n pasgeboren baby was altijd vol van straling en de goddelijke heerlijkheid.

Kunti gaf geboorte aan Karna met Surya's (Sun) vermogen, Yudhisthir van Dharmaraj, Bhima van Vayu, Arjun van Indra zonder enige seksuele vereniging. Madri haar medeechtgenote leerde ook deze geheime wetenschap en als gevolg daarvan door kracht Ashwini Kumar's bevallen van Nakul en Sahadeva. Op dezelfde manier Anjani bevallen van Hanuman met kracht Vayu's. Dus die experimenten van gentechnologie in de moderne wetenschap van de 21 ste eeuw lijkt zeer dwergachtige in vergelijking met de bovenstaande mythologische voorbeelden. Niet alleen dit maar in oude tijden door geestelijke experimenteren buitengewone kinderen met actieve buitenzintuiglijke potentieel hebben genomen geboorte. Lord Ram en zijn 3 broers zijn geboren als gevolg van Putreshti Yajna. Dhrupad begetted Draupadi en Dhrishtadyumna via een Yajna. Draupadi bezat buitengewone schoonheid, discriminatie en onderneming. Dhrishtadyumna was de legerleider van de Pandava Leger tijdens de Mahabharat oorlog.

Vritrasur werd ook als gevolg van uitvoering van een Yajna geboren. Geen wapen kon hem doden. Het was slechts de bliksem gemaakt van Rishi Dadeechi's botten (die geestelijk werden geactiveerd), die konden doden Vritasur. In een sfeer van actieve vitale kracht intense levenskracht elektriciteit die wordt opgewekt door middel van intense boete zou kunnen activeren speciale uitstraling bij pasgeboren baby's. Op basis hiervan zijn geboren


Luv-Kush in Rishi Valmiki de Hermitage, Bharat in Maharshi Kanva de Hermitage, Vatsaraj Udayan in Maharshi Jamadagni de Hermitage etc met een buitengewone uitstraling.

Er is een traditioneel systeem met betrekking tot kosmisch bewustzijn (de natuur). Door de aanraking van kosmisch bewustzijn kan men komen tot beperkte of grootschalige veranderingen. Op deze manier als de mens dat wenst kan hij leiden tot noodzakelijke en nuttige veranderingen in de geografie van de kosmos met de hulp van zijn geestelijke vermogens. Voor een groot deel kosmisch bewustzijn wordt be誰nvloed.

In Dakshineshwar was er een discussie over de invloed van het bewustzijn op de natuur. Een toegewijde zei dat als gevolg van de algemeen kenmerk van Moeder Natuur een plant kan slechts een type bloem te geven, maar de invloed van het bewustzijn kan meer dan een verscheidenheid aan bloemen te geven op een enkele plant? Paramhans antwoordde: Op het niveau van het bewustzijn is het mogelijk om te komen tot bijna alle soorten van veranderingen.

Toen de volgende dag enkele volgelingen kwamen zagen zij dezelfde roos plant met 2 verschillende kleuren van rozen. De ene was rood van kleur en de andere was wit. In verbazing toen kwamen ze bij Paramhansji, de laatste alleen maar glimlachte. Voor de grote heiligen die vol van goddelijke kracht dit alles is heel gewoon, maar om het geloof over de ziel het bewustzijn (God) te druppelen in de harten van leken ze uit te voeren zoals verbazingwekkende prestaties. Dit alles is niet exhibitionisme en nooit moet worden gedaan om je goddelijke krachten pronken.

De beroemde legende van Bhagirath die via ascese de Ganges rivier naar de Aarde gebracht uit de hemel vertelt ons hoe hij werd een met kosmisch bewustzijn en hoe het menselijk bewustzijn kan heersen. Atri de vrouw van Anasuya via haar soberheid de macht geholpen een stroom van Manasarovar in de Chitrakoot regio stromen in de vorm van Mandakini. Al deze gebeurtenissen worden opgesomd hier om te laten zien hoe belangrijk deze voorbeelden worden gewoonlijk die worden genegeerd door degenen die geloven in een tastbaar bewijs alleen. Al deze natuurlijke transformaties zijn mogelijk zelfs vandaag.

Brahman bewustzijn is synoniem met God bewustzijn. Het is de Heer van de kosmos. Niet alleen dit, maar het is doordrongen van het menselijk lichaam met moeder natuur en haar


eigen stemmen. Wat er ook in de macrokosmos (kosmos) is er in de microkosmos (individueel). Wat is er in de alles doordringende ziel (God) is er in de individuele ziel (man).

God is niet als een enkele entiteit. Omdat ontelbare grof, subtiel en casual lichamen zijn samengevoegd tot Hem. Sommige van deze zijn van zeer gewone gestalte en de rest zitten vol met goddelijke krachten. Maar geen van hen zijn onafhankelijk. Ze zijn verenigd om Brahman (God) net zo veel parels zijn geregen in een enkele draad. Elektriciteit reist tussen alle ingewikkelde kabels en dus wordt verspreid. Deze elektriciteit aanwezig is zowat overal en kan worden gebruikt voor nuttige doelen. Op deze manier Kundalini Shakti (Goddelijke Serpent Power) is niet alleen met betrekking tot elk gebied van kosmisch bewustzijn (Para Prakriti), maar op basis van specifieke eisen kan verbinden aan de ziel van alle gestalten die worden verenigd met God. Deze vestiging van een relatie is niet zonder een doel. Omdat achter zijn er belangrijke oorzaken en met deze relatie deze doelen worden gerealiseerd. Dit is een gigantische prestatie. Als een kandidaat wordt een relatie met elke eenheid aard (Prakriti) en God als gevolg van deze voert nuttige taken dan alleen worden vergeleken met het nut van brand is het resultaat van een vonk verenigen met brandstof.

Door middel van een uitwisseling kan men krijgen een telefoonaansluiting in elke stad en elk individu. Op dezelfde manier als je verbinden aan de ziel van het bewustzijn (God), kun je berichten sturen, routebeschrijvingen, aanvragen, opdrachten aan een natuurlijke persoon van de hele wereld en op basis van zijn potentieel en verlangen dat hij een antwoord te krijgen.

Brahman centrum is de Brahmarandhra (hoofdhuid regio). Het is hier dat een van de Sahasrar Kamal (1000-lotus) vindt. Het wordt ook wel de Noordpool. Kosmisch bewustzijn (Prakriti Chetana) aanwezig is in de Mooladhar Chakra (plexus) van ons lichaam. Dit is de basis elektriciteitsbron overdracht. De Mooladhar Chakra is verbonden met de Sahasrar Kamal via de Merudand de Devyaan Marg. Het is ook de Brahmadand. Het is ook de Triveni Sangam (3-voudig brandpunt) van de 6 chakra's (plexus), Ida, Pingala en Sushumna. Dit alles bespreking van Kundalini Science was gericht op het uitklappen van de mysteries van het belang van deze oude wetenschap, het bereiken van het onmogelijke door geestelijke ascese en beschrijven van het menselijk vermogen om het menselijk bewustzijn te controleren.


HOOFDSTUK ELF GODIN kundalini, Bewoner IN DE MOOLADHAR CHAKRA

Kundalini Shakti (Goddelijke Serpent Power) is ten opzichte van elektrische energie, kracht en uitstraling. In een bijbelse spreuk wordt gezegd dat het zo briljant als de lijn van de bliksem. In een ander aforisme wordt gezegd dat Kundalini is verwant aan het goddelijke Vaishwanar vuur en een intense vlam.

In de Yogakundalyopanishad wordt gezegd dat:

Dat Kundalini woont in het centrum van de Mooladhar Chakra in de vorm van de ziel uitstraling en Brahman uitstraling. Het is onze levenskracht in de vorm van straling en is de vitale kracht.

Op dezelfde manier in de Mahayog Vijnan wordt gezegd dat:

In de Mooladhar Chakra de ziel licht verschijnt als vuur. In de Svadhishthan Chakra lijkt het een shoot van koraal. In de Manipur Chakra het schijnt als elektriciteit. In de Nâbhi Chakra het is als het licht van de bliksem. In de Anahat Chakra het is als de vorm van een fallus, in de Vishudhi Chakra als wit van kleur en in de Taalu Chakra is er een ervaring van eenheid en vormloosheid. In de Bhroo Chakra is het als de vlam van de vorm van onze duim. In de Ajna Chakra het is als een vlam van rook en in de Sahasrar als een blinkende bijl. AUTEUR: Shriram Sharma Acharya oprichter van de International Gayatri Family was een grote Yogi ziener en incarnatie van God, die volumes van wetenschappelijke literatuur schreef vooral over spirituele onderwerpen voor de wereld van welvaart en vrede. Voor meer wetenschappelijke literatuur e pls bezoek http://www.shriramsharma.com/ www.awgpestore.com http://www.dsvv.ac.in/ www.akhandjyoti.org en http://www.awgp.org/~~V BESCHRIJVING: Gratis e-boeken over Chakra Meditatie-ESP, Nirvikalpa Samadhi of Thought Gratis Trance, Het bereiken van Ridhi-Sidhis of goddelijke energie, toekomstige wetenschappelijke Religie, Super Energy Gayatri Science & Kundalini Yoga gecorreleerd aan Neurowetenschappen-ESP, Endocrinologie, Anatomie, Psychologie & Sociologie voor 1) materiaal en geestelijke welvaart en 2) het verenigen van de wereld vreedzaam als een familie. Ours is een strikt niet-commerciÍle website die is gericht op het realiseren van de eeuwenoude


droom van grote leiders en denkers van de wereld: Een mooie wereld zonder grenzen. KEYWORDS: Kundalini Yoga Gayatri e-books biografie Guru vrede in de wereld denken psyche god zenuwen subtiele bewustzijnsziel goddelijke trance endocriene klieren ESP Chakra plexus meditatie concentratie intellect profetie dacht denken Cheiro Nostradamus Aurobindo zaligheid hersenen Veda zonne zonne-energie heilige pure zintuigen Prana Avatar Upanishad lichtcel hypothalamus hypofyse transformatie futuristische voorspelling slangenkracht leven menselijke ethiek integriteit karakter vagus Tantra Mooladhar atoom neutron proton

De bovenstaande symbolische beschrijving is een glimp van de elektrische kracht van Kundalini Mahashakti. Natuurlijk kan een beroep doen op de basis van wetenschappelijk onderzoek en bewijs een Kundalini als een intense deel van de menselijke elektriciteit. Gun poeder kan helpen bij het verbranden van onschuldige crackers of als dynamiet blow off enorme bergen. Een lichtere vorm van elektriciteit is te zien op het gezicht of als een aura van het lichaam en de meer intense vorm kan gezien worden door het openen van de 3 e oog van Shiva die was opgebrand Kaam Dev (Cupido) in de as gelegd. Vyaadh zou kunnen worden verbrand tot as als gevolg van de vloek Damayanti's. Duizenden onhandelbare zonen van koning Sagar zou kunnen worden verbrand tot as. Indra en de maan kunt genieten van een ondergang te wijten aan vloek Gautam's. De Yadav-clan zou te wijten aan vloek Durvasa's get vernietigd. Dit is de menselijke elektrische Kundalini die nemen een verschrikkelijke vorm. Het kan ook wel een "Spirituele Dynamite." Gewone energie is aanwezig in elke porie van een persoon. Maar het is meer geconcentreerd in de hersenen, het hart en genitaliĂŤn (Mooladhar Chakra). In de Vedische spraakgebruik deze 3 branden worden genoemd Ahitagni, Dakshinagni en Gahrpatyagni. Dit is ook Mahakali, Mahachandi en Mahadurga (de 3 Godinnen). Als gevolg van de nabijheid van twee personen de gewone energie van lange vitale kracht heeft invloed op de kleine vitale kracht. Als gevolg van de heilige of verachtelijke vereniging de invloed goed of slecht is. De vereniging van een man en een vrouw is de goddelijke sport van deze energie. Een man van boete voert soberheid op dit zeer Yoga vuur. Het vuur van de maag (Jatharagni) verteert voedsel en neemt dit mee naar het podium van sperma formatie. Mannen en vrouwen opgewonden door het vuur van seksuele passie (Kaamagni) te branden zich als een mot in een vlam. Het vuur van spraak (Vaani Agni) maakt vrienden of vijanden met goede / slechte spraak. De uitstraling van Ojas, Tejas en Varchas omvat schittering in alle mensen. Vuur van Brahman (Brahmagni) woont in de Sahasrar Kamal (1000-lotus) en geeft de individuele ziel een visioen van God. Het vuur van gevoelens (Bhavagni) in het hart manifesteert als mededogen, vriendschap, gevoel voor service etc. Kaalagni of het vuur van de tijd induceert de dood. Het vuur van lethargie (Mandaagni) induceert lethargie en ziekten bij de mens. Er zijn talloze branden van dit type in het menselijk lichaam. De huidige moderne materiaalkunde beschrijft 13 dergelijke branden. Allen hebben hun eigen speciale kwaliteiten. Onder hen de vitale kracht vuur is Kundalini, die overvloedig aanwezig in het leven van kracht, durf en kracht in de mensheid. Er wordt aangenomen dat deze latente bron van energie wordt opgesloten in de kluis van 6 sluizen aanwezig zijn in subtiele lichaam van de mens. Deze 6 sluizen zijn de 6 chakra's (plexus) die aanwezig zijn in het lichaam als een elektrische stroom, eddy of plexus. Bijbelse geleerden hebben


gesproken over de Chakra's en Kundalini Shakti (Goddelijke Serpent Power) in een zeer symbolische manier.

Shambhavi Tantra is van oordeel dat, net zoals u kunt uw eigen woning te betreden met behulp van een slot en sleutel op dezelfde manier waarop de mens kan Brahmalok via de Sushumna pad boven Kundalini ontwaken. In de Taitereya Aryank, worden Chakra's genoemd Devlok. Adi Shankaracharya tijdens het beschrijven van deze Kundalini Shakti in Soundarya Lahiri heeft gezegd dat de Ajna Chakra en Sahasrar Brahman, Brahmalok en hoe ze 'zwemt' in God te vertegenwoordigen.

Het volgende is zijn beschrijving:

O Kundalini, door het activeren van de aarde in Mooladhar, brand in Svadhishthan, water in Manipur, wind in Anahat, ruimte in Vishudhi je licht geven om de geest in de Ajna Chakra. Boven deze sport je met God in het Sahasrar Kamal. In de Samadhi Paad van Yoga Darshan aforisme 36 wordt gezegd:

Als het goddelijke licht Kundalini vlamt briljante mannen alle verdriet te overwinnen.

Het hindoe誰sme spreekt van 33 crores of 33 Koti halfgoden. Deze komen overeen met de 33 componenten of kraal-achtige structuren vinden op de Merudand (wervelkolom). Dit zijn de zogenaamde wervels. De Merudand is van de vorm van een slang. Tussen elke 2 wervels is er een bed van vlees, die de wervels ondersteunt. Daarom is elastisch karakter en om zijn as kan roteren in een richting. Het kan worden onderverdeeld in 5 delen 1) cervicale - 7 wervels 2) thorax-12 wervels 3) lumbale - 5 wervels 4) sacrale - 5 wervels 5) carksegial - 4 wervels. De capaciteit ingebed in deze 33 onderdelen wordt vergeleken met goddelijkheid.

Zonder twijfel de Merudand hol is (poreus), maar het is niet oppervlakkig als een trommel. Daarin vindt men hersenen merg. Aan de achterzijde van iedere wervel dat wil zeggen op de linker / rechter kant zijn er gaten in de vorm van ringen, waaruit ontstaan grote zenuwen die zijn niets anders dan een stelletje kleine zenuwen. Het onderste deel van de Merudand is de vorm van een kegel en wordt phylum terminal.


Hoe meer de wervels klein in bepaalde gebieden van de breder zijn. Ze zijn niet binnen hol en verenigd met elkaar. Deze 4 wervels zich verenigen om een ei vorm of de knop van een bloem te vormen. Dit zijn de zogenaamde carcix. Deze bal wordt "Kand" in Kundalini Yoga en wordt ook wel Svayambhoo Linga.

Vanuit het regionale standpunt chakra's worden genoemd als volgt. 1) Mooladhar 2) Svadhishthan 3) Manipur) 4) Anahat 5) Vishudhi. De Merudand eindigt op dit punt. Het Ajna Chakra is tussen de wenkbrauwen en de Sahasrar is in het midden van de hoofdhuid.

Wanneer we de termen chakra activering, zuivering, bewustwording, etc. gebruiken betekent alleen dat de potentiĂŤle energie van deze geheime centra worden gemanifesteerd.

Hier moet men diep begrijpen dat in de bijbelse arena lichamelijke wetenschap (anatomie) wordt gezien als een vorm van subtiele wetenschappen. De bruto lichaam is slechts een schaduw van het subtiele lichaam. Nooit moet men bruto orgaan worden gecorreleerd met het subtiele lichaam. Maar het dient alleen te worden gezien als een afbeelding en een vertegenwoordiger. Geen van de organen van het bruto lichaam heeft een van de goddelijke krachten die in het geestelijke lichaam wetenschap. Van de bruto-lichaam kun je alleen maar een vage glimp van die subtiele bevoegdheden.

Het woord Mooladhar bestaat uit twee delen. Mool-Adhar. Mool betekent wortel, basis en Adhar middelen ondersteuning. Omdat het de basisondersteuning van de levenskracht die regio wordt genoemd Mooladhar. Omdat het in de subtiele wereld is het onzichtbaar. De kenmerken van de symbolische onzichtbaar zijn in de grof lichaam. Bijvoorbeeld de goddelijke aanblik van Ajna Chakra wordt gezien om te werken in het bruto lichaam als 2 ogen genoemd hypofyse en de pijnappelklier. Op het gebied van Brahma Chakra ons hart aan het werk is. Mooladhar is te zien in de sacrale plexus van de Merudand (wervelkolom). Door zijn geestelijke kwaliteit is het apt dat het die status en roem bereikt. Mooladhar is de bron van Prana (levenskracht), maar de brede karakter, gedrag en de verspreiding functie is alleen mogelijk door middel van Merudand.

Volgens anatomen net boven de Mooladhar en iets onder de Svadhishthan Chakra is de prostaat klier. Hier ligt het sperma centrum. De golven als gevolg van deze induceert gebied seksuele passie. De hormonen die door het verantwoordelijk zijn voor de productie


van zaadcellen. De baarmoeder van de vrouw ligt ook in deze regio. In het onderste gedeelte van de Sushumna ligt de lumbale en sacrale plexus. Deze 2 plexuses controle urine-uitstoot en de seksuele passie van de geslachtsorganen. Als er een agitatie in deze regio, zijn een of beide functie belemmerd. Het is uit deze regio dat de medische problemen van overproductie, plassen, dan seksuele drang vandaan komt. Dit is het gebied van alle nuttige inspiraties van het leven en wordt ook wel Kand, Koerd of Kaam Beej (zaad van seksuele passie). Kand heeft ook een andere naam genoemd Kurma (schildpad). Het is de vertegenwoordiger van Kurma Avatar dwz schildpad incarnatie van God. Door de activiteit van te trekken en strekken van de poten er wordt gezegd dat het symbool van goddelijke krachten zijn. De vorm van Kand regio is als dat van een ei. Het wordt vergeleken met de teruggetrokken stand van de handen en benen van een schildpad. In de legende van de oceaan karnen het karnen staaf was de Mandarachal berg. Lord Kurma zoals de schildpad zat onder deze berg en nam zijn gewicht op zijn schouders. Dit is een symbolische beschrijving voor de karnen en de kracht van de innerlijke wereld van de Kand regio of schildpad.

Grote denkers hebben gecorreleerd de hormonale centra (klieren) als de bruto-aspect van de 6 chakra's. Volgens hen bij mannen en vrouwen ziet men een geĂŤvolueerde vorm van stromende elektriciteit in deze chakra's. Bij mannen is het in de vorm van standvastigheid en bij vrouwen als tederheid. Ook is het slechts een glimp van de gewone activiteiten van een levend wezen. Het is niet overdreven om deze endocriene klieren noemen dat scheiden hormonen als magie dozen. De volgende zijn de 6 hormoon klieren: 1) Epifyse (hormonen ceratonin en melatonine) 2) hypofyse (groeihormoon) 3) Schildklier (thyroxine) 4) Thymus (geslachtshormonen) 5) bijnieren (adrenaline, ACTH) 6) geslachtsklieren ( testosteron en oestrogeen).

Gewoonlijk de slang-achtige Kundalini en chakra's, zoals Ajna, Sahasrar etc. zijn over het algemeen in een latente toestand. In diepe slaap of bewusteloosheid man verschijnt ook alsof hij dood is. In een dergelijke toestand verliest hij alle aandacht en bewustzijn. Zelfs als iemand berooft hem dat hij zich niet bewust is. Zelfs als zijn kleren worden verwijderd hij zich niet bewust van. Maar toen hij wakker wordt hij zich ten volle bewust van zijn macht en zijn verliezen ook.

De gewone stroom van de lichamelijke elektrische energie is in een latente toestand, maar als het wordt aangezet en geactiveerd via spirituele praktijken dan is er een grote transformatie.


Bij sterke wind de gaten van een fluit raakt, een geluid uit het. Ook als harde wind raakte een grote groep van bamboe bomen, kan een bosbrand ontstaan.

Men kan droge bladeren, gras, stof enz. rennen achter snel bewegende treinen, auto's etc. Wanneer het water slaat tegen de enorme rotsen in een rivier loopt dan hoog. Als de vleugels van een waterrad draai kan men zelfs vermalen tarwe korrels tarwemeel te krijgen. Bij technische apparatuur die is aangesloten op een waterval die naar beneden komt van een grote hoogte, wordt elektriciteit opgewekt. Typhoons, stormen, cyclonen geven ons een voorproefje van hun buitengewone macht. Dus als Chakra's worden aangezet en geactiveerd, wordt al de 3 lichamen dwz de grof, subtiel en casual lichamen sudderen en dus geven ons een introductie van zijn macht.

In diverse spirituele teksten wordt gezegd:

Die halfgoden die ons verstand objecten kunnen nooit redding. Wie geeft geestelijke verlossing niet kan geven zinsobjecten. Maar Kundalini Shakti geeft ons zowel IE zinsobjecten en verlossing.

In de Mahayog Vijnan wordt gezegd:

Als een persoon Mooladhar Shakti wordt dan slapen zijn hele wereld slaapt. Maar als een persoon Kundalini Shakti wekt dan zijn lot te zullen bloeien.

Als de Mahatantra wordt gezegd:

Als de persoon van de Kundalini Shakti is gewekt toen zijn Vaikhari, Madhyama, Paraa en Pashyanti Vani (spraak) ontwaakt ook. Zo iemand de toespraak komt altijd waar.

In de Yogini Tantra wordt gezegd:


Zodra de Kundalini wakker van die persoon innerlijke pracht en glorie kan duidelijk worden waargenomen.

Er is een beroemde incident in de Mahabharat waarin Bhishma Pitamaha was niet bereid afstand te doen van zijn stoffelijk omhulsel toen de zon in Dakshinayan. Hij wilde sterven in Uttarayan. Vandaar dat hij koos voor de Devyan Marg naar de andere wereld te bereiken. Ook hier is er een incident van Kundalini. Dakshinayan is vuur van de Kundalini en Uttarayan is energie van Brahmarandhra in het hoofd regio. Devyan is het pad van Merudand. De Kundalini ontwaken praktijk van Bhishma was half voltooid. Met het oog op het te voltooien hij endevaoured in deze richting, terwijl liggend op een bed van pijlen. Toen zijn doel werd vervuld verliet hij zijn sterfelijke lichaam.

In Atharva Veda (19/37/1) wordt gezegd:

O vuur van de ziel, Door uw genade licht, macht, uitstraling, durf, daadkracht overflow in mij. O brand kan uw 33 afdelingen mij zegent.

In de Yajurved wordt gezegd:

O goddelijk vuur, door zich leeftijd, moed, goede kinderen, rijkdom, scherp intellect, liefde, volharding kunt u ons zegenen.

De moderne psycholoog zeggen dat de Kundalini (Goddelijke Serpent Power) is de latente energie van het onderbewuste. Chinese en Japanse volgelingen van Yoga noem het Chi, Ki, macht.

De Amerikaanse schrijver Dr Lee Senelia in zijn boek "Kundalini Psychose en Transcendentie" tijdens het schrijven over het belang van Kundalini zegt dat als Kundalini is ontwaakt mens zal meer actief. Het karakter straalt en die mogelijkheden van de verborgen hersenen manifesteren die anders zijn in een latente toestand.


Vrihajabalopanishad zegt dat:

Wanneer dit vuur van de tijd dat wil zeggen de Kundalini naar beneden verplaatst, wordt de mens zwak, zowel fysiek als mentaal. Maar als het stijgt boven het geeft die persoon goddelijke krachten (Sidhis) en leidt hem Brahmalok aan.

Er is een interessant verhaal in de Skand Puran. Aan het begin van de schepping Brahmaji uitgevoerd boetedoeningen voor een lange tijdspanne. Als gevolg hiervan een intense brand gemanifesteerd. Als het de aarde raakte, het in brand vloog. Toen het vuur steeg hoog in de lucht de laatste in brand vloog. Vanaf dat Tejas vonken in brand om alle 10 richtingen.

Brand vertelde Brahmaji: Ik ben het branden van de honger. Geef mij te eten. Vandaar Brahmaji gaf vuur al zijn lichaamsdelen een voor een om te eten. Toch is de honger van het vuur werd niet verzadigd. Vandaar brand onder het roepen "honger-honger" begon te huilen ook.

Omdat Brahmaji had geen oplossing te bieden, zei hij: O vuur, U moet de lichamen van zeer verlangen georiĂŤnteerde mensen en eet al hun mineralen. Vuur deed precies dit. Fire at up ontelbare mannen / vrouwen die waren vol verlangens. Maar vuur werd niet verzadigd. Vandaar Prajapati gevraagd vuur aan de psyche van Rishis en halfgoden waar er nectar in te voeren. Fire dronk deze nectar en was daarmee tevreden. Zo ontstond brand woning daar.

De conclusie van het bovenstaande verhaal is dat als Kundalini komt in de arena van de verlangens, het kan breken een mens. Maar wanneer Kundalini wordt gebruikt voor geestelijke inspanningen dan niet alleen zelf graag, maar dat het vreugde geeft aan de persoon herbergen het.

Kundalini wordt vergeleken met een bosbrand, die brandt een enorme bos in de as gelegd. Het is ook als een onderzeeĂŤr brand die oprijst in de oceaan als vuur en maakt de oceaan totaal verstoken van water. Wanneer de centrale vuur van het land uitbreekt, is er een aardbeving en hete vlammen uitbarsten. Man's fundamentele kracht principe is Kundalini,


die is verbonden met kosmisch bewustzijn en op basis van wensen en nodig heeft imbibes energie van de kosmische pakhuis. De latente slang vuur aanwezig zijn in de Mooladhar Chakra blijft spuwen gif liggend in het Kund. Dit gif worden omgezet in nectar. Kundalini ontwaken gaat om de belastingdruk te verhogen om hogere chakra's voor "drinken" nectar en Soma Rasa (sap).

HOOFDSTUK TWAALF KUNDALINI --- Een intense vorm van vitale FORCE ENERGIE

Over het algemeen een ondergang impliceert een slechte betekenis en om op te staan betekent goed. Dit principe is ook van toepassing op het lichaam vooral wat de vitale kracht van de geslachtsorganen betreft. Door terming de Mooladhar Chakra als de vrouwelijke geslachtsorganen en de Sahasrar als de mannelijke geslachtsorgaan geen twijfel over bestaan slechts een symbolische analyse gemaakt, maar het is niet zo wat acties betreft. In plaats van niet te verspillen de Mooladhar energie in seksuele passie moet worden verhoogd tot het hoofd regio, zodat via een goede meditatie het oog van goddelijke wijsheid kunnen worden geopend. De slapende Kundalini Shakti (Goddelijke Serpent Power) gewikkeld rond de Shivaling woont daar als een slapende vrouwelijke slang. Maar als het zich ontwikkelt en tegen de richting van het hoofd regio ze woont in de grijze stof van de hersenen dat wil zeggen in de subtiele zenuwen netwerk van Sahasrar Kamal. Na een stijging van de kleine Shivling in de vorm van een gigantische berg Kailash. Het ontwikkelt zich verder in de bloei 1000 - lotus genoemd Sahasradal Kamal. Dus een voor een alle de latente centra van de hersenen worden geactiveerd. Dit is de vergroting van de microkosmos de macrokosmos.

In dit soort een controle wordt zeer noodzakelijk dat de ondersteuning van de Merudand worden. Als dus de bewuste energie stroom van de Sushumna kan worden gebruikt voor een hogere heilige doelen dan de gelukzaligheid van Brahman, dat men ervaart in n-maal meer dan de vreugde van het gevoel genoegens. Yoga oefeningen zoals Bandah, Mudra, Pranayam, Asan, enz. worden uitgevoerd voor dit doel. Via Sidhasan, Vajrasan, Shaktichalini Mudra, bandha's, Prana Yoga etc. de energie van Mooladhar wordt geactiveerd / wakker gemaakt en naar boven om zo opgegroeid en verenigen met zichzelf vervuld centra. Maar al deze Hatha Yoga en Kriya Yoga oefeningen zijn, maar de eerste stap in Kundalini activatie. Nooit moet deze worden gezien als de ultieme stap in Kundalini activatie en in feite kan worden vergeleken met alleen maar de choke werking van het opwarmen van een koude motor motor.


Dit onderwerp heeft zeker verduidelijking want Kundalini wordt ook wel Kaamabeej (zaad van alle verlangens en seksuele passie). Als symbool van de Shivling wordt hersteld. Wanneer de Shivling wordt dan gewassen het water schip wordt geplaatst op de driepoot en een voor een druppels water baden de Shivling. In geslachtsdelen van de vrouw is er seksuele passie. In de onderste helft van het mannelijk geslachtsdeel is de vrouwelijke genitale. Wanneer beide tegengestelde vervolgens geactiveerd er incidentie van geslacht conversie. De mannelijke wordt een vrouwelijke en vice versa. De reden is dat die energie gaat deze latente gebieden. Seksuele passie manifesteert zich ook als gevolg van de bovenstaande redenen. Om te voorkomen dat deze ongewenste handeling niet is manifest nectar moet worden gedruppeld in deze regio's van het hoofd gebied. Deze nectar wordt genoemd Soma Rasa. In hij Soham spirituele praktijk van Khechri Mudra krijgt men om te genieten van deze Soma Rasa.

Wanneer een driepoot wordt opgeroepen om de Shivling baden dan is het 3 poten staan voor de Ida, Pingala en Sushumna Naadis (subtiele zenuwen). De baden van een Shivling symboliseert Kundalini ontwaken. Deze symbolische beschrijving vertelt ons dat de Kundalini de Heer is de krachtige Lord Shiva. De plaats van vestiging moeten worden beschouwd als zuiver als de Kailash berg en de Manasarovar. Het mag niet lewdly worden beschouwd als de geslachtsorganen van mannen en vrouwen. In feite door koesteren heilige gevoelens van het belang en de zuiverheid moet men zo uit te voeren spirituele praktijken als om het te gebruiken voor hogere spirituele doelen. Het streven van de onderneming en artistieke vaardigheden en handelingen en gevoelens van schoonheid mag niet worden opgedroogd alleen in bescherming. In plaats van de Shiva energie van de Mooladhar Chakra aanwezig in de buurt van de geslachtsdelen zou moeten worden gebruikt voor een hogere spirituele doelen.

Bepaalde mensen vol met obscene fantasie over de spirituele beoefening van Hatha Yoga discussiĂŤren over "Van seksuele vereniging tot trance". Dat is van "Sambhog zeggen Samadhi Ki Oregon" Ze is te correleren met fallus van de man en de vrouw van de vagina. Dit is gewoon niet correct en is in feite zeer vulgair, absurd en verstoken van een goede gevoel voor richting. In werkelijkheid zoals obscene, vulgaire opmerkingen moet nooit aan zulke heilige gebieden, zoals het hoofd en het hart. Door hem heilige moet proberen en neem het celibaat en verhoogt zo het voor hogere doelen. Dit opgemerkt zowel mannen en vrouwen. De bijbelse auteurs, terwijl de discussie over de aard van de Kundalini zijn gecorreleerd aan artistieke seksuele vaardigheden. Maar de betekenis ervan is niet de seksuele lust en in feite betekent manifestatie van vim en kracht in het lichaam. Mooladhar Chakra wordt ook wel het zaad van seksuele passie en Sahasrar Kamal is het zaad van de goddelijke wijsheid. De zuivering-coĂśrdinatie van beide resulteert in onderscheidende activiteiten. Deze goddelijke macht helpt ons in allround vooruitgang van het leven,


zuivering van iemands karakter en de hoge idealistisch denken. Kundalini Yoga is dat de spirituele praktijk die helpt bij het bereiken van geestelijke idealen.

In de Shwetashwatar Upanishad Kundalini heet "Vuur van Yoga" of "Nachiketa's Fire" en het is synoniem met het pure vuur van een Yajna. Er wordt gezegd dat in het lichaam van wie is dit vuur van goddelijkheid brandt, is er het lichaam is diseaseless en de geest is absoluut sereen. In "Chainik Yoga Pradeepika" I. Lohen heeft geroepen als "vuur van de geest" en ah's gecorreleerd aan de laaiende vuur van de ziel.

De grote geleerde van de westerse School of Yoga, heeft Sir John Woodroffe noemde het "slang vuur". De oprichter van Theosophical Society, mevrouw Blavatsky noemt het "kosmische elektriciteit" en zegt dat zijn snelheid is 3,45,000 mijl / sec. Overwegende dat de snelheid van het licht is 1,95,000 mijl / sec. De elektrische golven hebben een snelheid van 2,99,000 mijl / sec. Volgens de grote wetenschappers van de snelheid van het denken golven is 7 keer meer dan de elektrische golven, dat wil zeggen het is 22,65,120 mijl / sec. In de flits moment van een gedachte kan men de aarde de rondgang 40 keer.

Ondanks dat het een spirituele kracht Kundalini zeker wordt gecorreleerd met lichamelijke elektriciteit. Dr Vasantji Rele in zijn boek "The Mysterious Kundalini" noemt het een zenuw kracht. De introductie van dit boek is geschreven door Sir John Woodroffe. Volgens hem waar Rele correleert Kundalini met de juiste nervus vagus daar hij zelf noemt het een grotere kracht. Volgens hem Kundalini is een dynamische werkelijkheid. Het is een latente energie die door (het verhogen van hoger) ontwikkelen in plaats van de gebruikelijke involutie van de materie kan uitstralen iemands karakter met de goddelijke heerlijkheid. Volgens Vasant Rele Kundalini in een steady state is de gewone, maar als het neemt de kinetische vorm wordt het de vitale kracht. Volgens hem teksten als Hathayoga Pradeepika, Shiva Samhita en Shatchakra Niroopan zeggen dat Kundalini is een individualistische vorm van de kosmos, waarin doordringen grote bewuste kracht.

De westerse wetenschapper Hudson die ook een geleerde van Hathayoga zegt in zijn beroemde boek 'Science of zienerschap "die de magische kracht Kundalini geactiveerd moet worden alleen onder begeleiding van een grote heilige leermeester en dat de geest moet zuiver dat wil zeggen zonder enig verlangen zijn . Anders als de Kundalini naar beneden beweegt, zal dit leiden tot lust en gehechtheid aan zintuiglijke objecten. En dan deze macht misbruikt zal worden in activiteiten als bevredigend nederige verlangens en ego誰stische behoeften.


Jain yoga leraren hebben genoemd Kundalini als "Tejoleshya" en hebben 2 manieren te bereiken is. De eerste methode is om boete te voeren tijdens het gebruik van zeer beperkte hoeveelheden voedsel en water. De tweede modus is om op te warmen het lichaam met stralen van de zon wil zeggen imbibing zonne-energie tijdens het mediteren op de zon. De wortel bron van Tejoleshya wordt gezegd dat het subtiele lichaam zijn. Dat centrum behoort ook tot Kundalini. Tejoleshya kan ook worden gezegd dat een vorm van Savitri aanbidding zijn.

Bij het bespreken van Kundalini Shakti, Yoga wetenschappers zeggen dat het de "Stem van de stilte." Mensen kennen de invloed van vuur en elektriciteit en maak apt gebruik van maken. Als ze echt te begrijpen van het gebruik van spirituele en metafysische brand dan kan men bereiken ontelbare Sidhis (goddelijke krachten) van de regio van de ziel.

Dr Scott zegt dat dit een kristal met behulp waarvan de transistor van ons leven functies. Anatomen beschrijven op hun eigen manier en ze noemen het ruggenmerg en Mooladhar Chakra als "Ganglion onpartijdig." Het wordt vergeleken met een generator, dynamo, accu, magneet etc. Iedereen aanvaardt dat het een vlammende brandstapel van de arena van seksuele passie en dat als deze hoger is verhoogd, het geeft die persoon buitengewone krachten.

Dr Henry Lindal samen met een beschrijving van de wortel bron van kosmische bewuste elektriciteit en de elektriciteit van de materiĂŤle wereld heeft ook verduidelijkt de elektriciteit die werkzaam zijn in het menselijk lichaam. Alle rond de aarde aanwezig is in de kosmos is verspreid het net van elektromagnetische golven en deze positieve elektriciteit heeft een kracht van 3 lakh volt. Elk wezen voorzien van een druk van 5 volt / meter. De micro-deel van dit kosmische elektriciteit woont in het menselijk lichaam als Kundalini Shakti (Goddelijke Serpent Power). Dr Lindal heeft gezegd dat in de activiteiten van menselijke cellen en zenuwen een grote hoeveelheid elektrische energie wordt gebruikt. De bron is de hersenen en niet het hart. Het is de basis van aanvang en het einde van ons leven. Maar deze bron is niet eenzijdig. De hersenen grijze stof zich aan de bovenzijde van de Merudand en de onderste helft van de Sushumna die overeenkomt met cada equina produceert levenskracht elektriciteit. In de hersenen grijze massa dat wil zeggen het reticulair activerend systeem is er een continue overloop van elektrische vlammen. Een groter deel van deze elektriciteit is te vinden in de zuidelijke pool die ook het centrum van de seksuele passie. Dr Hiroshi Motoyama met de hulp van zijn AMI machine heeft gevonden een dicht deel van deze elektriciteit in dit punt van aandacht. De reden waarom wetenschappers hebben een gedetailleerd onderzoek studie gedaan naar dit centrum van seksuele passie is omdat Kundalini is een belangrijk gebied van de bewegingen van het leven. Omdat een nieuw levend wezen is vol van de middelen van het produceren van nieuw materiaal, zijn kracht en het belang in vergelijking met alle organen is het meest


gevoelig en zeer krachtig. De make-up van sacrale plexus en cada equina is zeer ingewikkeld en belangrijk van de fysiologische oogpunt, net als de hersenen. Dit feit is variatie ten gepresenteerd door de heer Lee Sanela in zijn boek "Kundalini - Psychose en Transcedence", Dr C. Naranjo - ". Psychologie van de Meditatie 'R. Arnsteer in

Dr Carrington in zijn boek "Moderne Psychologie en Indiase filosofie" heeft geschreven dat er zo vele voorbeelden waarin het wordt getuigd dat de vraag of het orgaan dat bestaat uit vitale kracht en moleculen blijft of noch de subtiele bestaan nog steeds. Ondanks het feit dat verenigd met zijn lichaam het gezag centrum van de vitale kracht eenheden intact blijven in dat gebied. Gecorreleerd aan deze vondst is er een andere ontdekking van Yogi's, waarin er een opkomst van ideoplasm of psychoplasma wanneer de Yogi is in de hoogste staat van mediation genoemd Samadhi of trance. Wetenschappers menen dat het wordt steeds uitgezonden door het lichaam in een stoom staat en dat het meest te vinden in de hoofdhuid, tips van de vingers, lippen, gezicht, Naadi Chakra en rond de geslachtsorganen. Na de studie en de afbeelding (Kirlean fotografie van de "Biologische Plasma Body" door de Russische wetenschapper Semian Kirlean) dit onderzoek worden gebruikt met verwijzing naar de vitale kracht van het subtiele lichaam - Kundalini heeft bereikt een groot deel van de roem. Emanueal Swedenborg noemt het zichtbare wolk ether waarbij na gebruik van speciale filters kan worden gefotografeerd met behulp van hoogspanning projectie. Wetenschappers menen dat het uiterlijk is verwant aan het net van een wesp en de geur van ozon. De dichtheid toeneemt / afneemt als gevolg van overeenkomstige toename / afname van de levenskracht. Gevoelens kunnen ook verhogen / verlagen zijn invloed. Het bewijs van het bestaan is toegelicht door Lyell Watson in zijn boek "Super Nature", waarin zelfs als een deel van het lichaam van een persoon wordt afgesneden maar deze persoon ervaart haar aanwezigheid in de vorm van pijn, branderig gevoel, krassen etc. In dit incidentie met de naam "Phantom Limb Effect" is bewezen dat het subtiele lichaam bestaat als ectoplasma en het is deze, dat geeft een persoon de ervaring van het gevoel, ondanks het bruto zenuwen afwezig.

Volgens de boeken "Tibetaanse Dodenboek" en "Chinese Boek van de Ziel" het grofstoffelijk lichaam en vitaal lichaam afzonderlijk bestaan. Ongetwijfeld beide naast elkaar bestaan naast elkaar, maar soms is de vitale lichaamsfuncties wordt zodanig van elkaar gescheiden om elders te wonen en dat een nieuwe vitale lichaamsfuncties ontstaat. Vandaar dat velen een tijd bestaan van de mens is dubbel ervaren.

Dr Seel en J. Taylor in hun boek "De positieve wetenschappen van het oude hindoes" schrijf dat de rituelen en spirituele praktijken van de Hindoe-religie maakt gebruik van de vitale lichaamsfuncties veel en dus zijn zeer krachtig. Deze vitale lichaam kan gezien worden met goddelijke ogen. Enkele jaren terug een artikel over dit onderwerp werd gepubliceerd in het tijdschrift "theosoof" onder de titel "Anatomie van Tantra".


De theosoof wetenschapper CW Leadbeater heeft uitgewerkt bevordert op de 6 chakra's gelegen aan de Merudand in zijn boek "de chakra's." Hij meent dat de vitale lichaam is gemaakt uit een speciaal type elektrische kracht en is aanwezig in het lichaam net als een vogel knuffels in zijn nest. Veel andere wetenschappers noemen het Prana (levenskracht) als "Fire of Life". Hoe meer dit vuur aanwezig is in het lichaam van een persoon hoe meer die persoon bij bewustzijn is, enthousiast, durf en stralend. Maar als er een gebrek is aan het dan ook als het lichaam is nog zeer goed gebouwd zal deze persoon een schrik booby zijn, lusteloos en vol wanhoop. Deze elektrische kracht kan worden uitgebreid met moeite ook. Dit is de reden waarom yoga praktijken worden aangemoedigd. Kundalini Yoga is gebaseerd op de vitale kracht wetenschap.

De kern van Kundalini ontwaken het aantrekken van vitaal belang het bewustzijn van de gehele kosmos, om dit grote bewustzijn te verenigen met de eigen vitale kracht en zo komen tot betere goddelijke krachten. Vandaar dat yoga praktijken worden bevorderd om deze goddelijke krachten voor een hogere heilige doelen te gebruiken. Deze capaciteit stijgt in verhouding tot je mentale controle en met verspilling van deze kracht die capaciteit afneemt en uiteindelijk wordt vernietigd.

Jacob Boham is zeer bekend onder de Europese Tantriks. Het boek "Theosophist practica" geschreven door zijn Duitse leerling George Michel adviseert dat Kundalini ontwaken en de 6 chakra's moet een goed bewaard geheim worden gehouden. Want als het wordt in verkeerde handen dan kan het leiden tot de ondergang van deze persoon. Want als die niet in staat om mensen te leren over Kundalini de wetenschap dat ze "prediken" het aan anderen als blinden leiden andere blinden. Dus de zogenaamde predikant valt ook net als zijn zogenaamde "discipelen."

HOOFDSTUK DERTIEN HET IS gemakkelijk mee te nemen, maar moeilijk TE GEVEN AAN

Wilskracht, concentratie, discipline zijn de yoga praktijken van een gewoon leven en kan worden aangevoerd via elk medium. Het is de volharding van de geest, waarin in plaats van het toestaan van onze gedachten te verstrooien weg richten wij ons en hen te concentreren


op een punt. Door correleren aan onze dagelijkse routine activiteiten die we kunnen stoppen met onze gedachten uit verstrooiing van het hotel. Als men alleen heeft deze kan worden capabel genoeg van imbibing spiritualiteit. Toch is dit niet genoeg. Om deze inspirerende kracht gebruiken op andere men bereiken speciale referenties. Vandaar dat men moet ondergaan speciale spirituele praktijken.

Om radiogolven te vangen een transistor nodig is. Maar waar het verzenden machines worden bewaard zijn ze vol van overtollig vermogen en erg duur. Die voorwerpen in de buurt kan zeer gemakkelijk worden gezien met onze eigen ogen. Maar als je wilt horen en dingen te zien in verre oorden, een televisie die eerste imbibes en zendt foto's is vereist. De oren kunnen gemakkelijk te horen welk gesprek, dat dichtbij is. Maar als je een geluid van een verre regio te horen dan een telefoon met krachtige accu's is vereist. Met de gewone snelheid zelfs onze benen kunnen lopen, maar als je wilt reizen met hoge snelheid vervolgens een auto of een fiets nodig is en dat ook, die over voldoende benzine / diesel. Hetzelfde geldt voor spirituele evenementen. Het is gemakkelijk te nuttigen maar moeilijk te zenden. Het is gemakkelijk om voordelen te krijgen en te gebruiken op geld, maar moeilijk om geld te verdienen en veilig op te bergen. Er is niet veel moeite imbibing de macht van iemand die heeft doorgegeven aan ons. Omdat hier een geconcentreerde geest kan doen de noodige. Dit alles kan bereikt worden via de spirituele oefeningen. Maar dit kan ook gebeuren dat als je verbinden extra enthousiasme en verantwoordelijkheid om die dagelijkse handelingen gedaan met concentratie dan de verstrooide geest kan krijgen geconcentreerd en gefocust op een klein oppervlak. Alle activiteiten zoals die in een circus, acteren, de boekhouding zoals klerken, het spelen van games, goochelaar toont etc. hangt af van mentale scherpstelling en concentratie. Als ze iets denken, iets anders doen en dus verspreiden hun gedachten, al hun inspanning gaat in afval. Als een imbibes iemand doorgegeven gevoeligheid en spirituele potentieel met concentratie, een winst rondom voordelen.

Om te winnen middelmatig cijfer voordelen die het in orde is aan de wil van de macht, verlangen kracht en concentratie te combineren. Als er een incident plaats vindt ergens en als die nieuws moeten worden gestuurd naar een andere plaats dan alleen dat veel van de batterij is opgebruikt zo veel als de imbiber het vangt.

Er zijn veel problemen te worden geconfronteerd tijdens het maken van stoom uit water van de oceaan, om ze te converteren naar wolken, maar wanneer deze wolken doucheregen de actie is heel gemakkelijk. Het is heel moeilijk om wakker te worden Kundalini Shakti (Goddelijke Serpent Power). Hier is er geen behoefte aan zelfbeheersing en het ondergaan van spirituele praktijken maar stel dat iemand al deze goddelijke kracht verzameld in zijn lichaam dan is er geen probleem in de distributie van een deel daarvan op een ander persoon. Je moet je hersens te gebruiken terwijl het verdienen van rijkdom en moet maken


intense inspanning, maar als dit geld wordt uitgeleend aan iemand of overgedragen als schenking dan veel rijkdom kan gebruikt worden tot gemakkelijk in een zeer korte tijd. Ascese moeten worden uitgevoerd door mensen die verlangen om goddelijke krachten geven aan anderen. Dit principe is hier aan het werk sinds de oudheid.

Men kan verwijderen iemands lichamelijke deel om het te doneren aan een andere patiĂŤnt in nood. (Zoals een nier, enz.) Voor bijvoorbeeld. hart, nieren, ogen, bloed zijn over het algemeen geschonken aan anderen.

Levenskracht collectie ongetwijfeld wordt het eigen vermogen nog een gulle donor kan een deel van deze vitale kracht te schenken aan anderen. In spirituele termen heet dit "Shaktipaat". In ons dagelijks leven net zo een rijk iemand schenkt een deel van zijn rijkdom aan de armen op dezelfde manier diegenen die met een groot deel van vitale kracht een deel van hun spirituele krachten (goddelijke rijkdom) te schenken aan zwakke gelijkgestemde wezens. Dus deze arme wezens te overwinnen vele moeilijkheden en zij voldoen aan hun behoeften.

Er is een gedetailleerde beschrijving van Shaktipaat in teksten als Yogachoodamani, Tejabindoo Upanishad, Jnana Sankalini Tattva, Hathyog Samhita, Kularnav Tantra, Gherand Samhita, Rudra Yamal Tantra, Yog Kundalyupanishad, Sharada Tilak etc. Meer dan hier sterk zal aangedreven mannen doneren een deel van hun geestelijke kracht van de zwakke gelijkgestemde wezens. Geld kan worden geleend of geschonken aan anderen. Op dezelfde manier waarop deze spirituele krachten naar andere wezens in staat om op een natuurlijke manier als in de aanwezigheid van een man van grote spirituele krachten of dat het kan worden verzonden ook met behulp van het sterke wilskracht.

Wanneer we zitten in de buurt van een brandende kachel krijgen we warmte. Op dezelfde wijze is het noodzakelijk de nabijheid van deze volmacht. Deze attractie / afstoting tussen man en vrouw is natuurlijk. Vandaar dat yogi's in om hun macht te beschermen, weg te blijven van de aantrekkingskracht van vrouwen. Zelfs een intense vriendschap vergroot deze stroom. Daarom is het een grote geestelijke verlies voor een persoon te zijn in het gezelschap van gemene mensen. Maar het is een heel ander verhaal als een gewillig schenkt je aan een andere persoon, om geestelijk hem opwekken of induceren zijn spirituele vooruitgang. Maar ook hier moet men voorzichtig te zijn dat degene die deze kracht gegeven als donatie niet te misbruiken voor vile activiteiten. Onder dergelijke omstandigheden wat gegeven moet terug te nemen.


Het is te zien dat zoveel mensen berichten die door anderen te ontvangen. Men krijgt boodschappen in dromen, telepathie, enz. Om dit te laten gebeuren die het krijgen van berichten (inspiratie) moet beschikken over een geconcentreerde en gerichte geest. Onder zo veel gedachte golven in de ruimte neemt hij alleen die die hij nodig heeft en een dergelijke vaardigheid kan alleen worden opgeroepen geweldig.

Veel mensen hebben de macht om de toekomst te profeteren, weet de gedachten en activiteiten van anderen, weet een ander persoon in het verleden en dat zij ook berichten ontvangen en richtingen van onzichtbare wezens. Ze kunnen beschrijven of genezen van een ander ziekte. Ze weten ook waar rijkdom is begraven en wat wordt opgeslagen in afgesloten iemands kluis.

Onder deze er zijn mensen die niet hebben uitgevoerd geen speciale ascese. De oorzaak hiervan is dat in voorgaande geboorten hebben veel boete uitgevoerd en de resulterende krachten wordt in dit geboorte. Naast dit kan het zo gebeuren dat zo iemand deze bevoegdheden krijgt van een geestelijk krachtige heilige. Nog een oorzaak is dat de concentratie moet zodanig zijn dat met de hulp onze buitenzintuiglijke waarneming begint te werken en dat een dergelijke denkbeeldige foto's gezien, die blijken waar te zijn. Zelfs als iemand niet uit te voeren yoga praktijken zelfs toen hij bezit wonderbaarlijke kracht. Onder dergelijke omstandigheden zeker weten dat een van de bovengenoemde oorzaken is in het spel. Zonder een apt oorzaak niemand kan beschikken over goddelijke krachten.

Door imbibing bevoegdheden van Shaktipaat als gevolg van apt psychische geloofsbrieven van een persoon kan heel krachtig, zelfs als hij was heel gewoon in het verleden. Door gebruik te maken van deze bevoegdheden voor hogere doelen die zijn heilig in de natuur, kan hij veel baat hebben net als iedere andere Yogi.

Het is absoluut waar dat via Shaktipaat (overdracht van goddelijke krachten) die iemand kan verkrijgen grootste voordelen. Maar rechtvaardigheid en ethiek bepaal dat niet iets aan te nemen zonder "betalen" voor. V贸贸r de aanvaarding van goddelijke krachten, eerste bod liefdevolle toegewijde dienst aan heiligen die hebben gerealiseerd God.

HOOFDSTUK VEERTIEN


Goddelijke krachten hebben hun wortels in de Chakra FAMILIE VAN Kundalini Shakti

Het leven is een Yajna. Het leven heeft ook een priester, demi-god en andere parafernalia. Bijbelse geleerden hebben gecorreleerd dit alles. Hoewel het geven van een speciale beschrijving van Kundalini Yajna de Mundakopanishad zegt (2/1/9):

Grote zielen zijn voortgekomen uit het. De 7 vlammen van het vuur worden uitgestoten door het. Dit zijn de 7 Samidhas (hout van Yajna) en dit zijn de 7 Havees (Yajna aanbod). Zijn energie komt al de 7 Lokas (wereld) die door God geschapen voor een hogere heilige doeleinden.

De 7 Lokas zijn verschillend beschreven in de Devi Bhagwat. Daarin vindt men Bhuhaaarde, Bhuvaha - wind, Svaha - goddelijk licht, Mahaha - grootheid, Janaha - mensen uit alle werelden, Tapaha - verzakingen en Satyaha - toespraak dat altijd gaat in vervulling. Op deze manier alles is inbegrepen in Kundalini Yoga (dat wil zeggen chakra's) die nodig is voor de materiĂŤle en geestelijke taken. Het menselijk lichaam is vergeleken met Bhulok (aarde). In het de Mooladhar heet aarde en Sahasrar in het hoofd als de zon. De drijfstang van de 2 wordt Merudand. De warmte van de zon is een zegen voor de aarde. De Brahmarandhra staat symbool voor de kosmos. Alleen wanneer de aarde imbibes warmte / licht van de zon kan het maken en opslaan van materiaal geestelijke rijkdom. Op dezelfde manier de Sahasrar Loka is de manifestatie centrum van kosmisch bewustzijn en continu de Mooladhar imbibes dat veel energie die ze nodig heeft voor welke doeleinden, van welke kwaliteit van deze krachtpatser.

Men kan een glimp opvangen van hoe deze genade stroomt naar beneden door te gaan naar de poolgebieden van de aarde. Omdat de Brahmarandhra wordt ook wel de Noordpool waarin grote energieĂŤn van de zon en andere belangrijke planeten te houden bakken naar beneden. Het hangt af van de spirituele aspirant over hoeveel hij imbibes deze energie.

De noordpool van onze planeet aarde wordt genoemd Arctische zone en heeft een diameter van 50.000 mijl. De Zuidpool (Antarctica) heeft een diameter van 30.000 mijl. In de Noordpool de Dhruva Prabha komt als Meru licht en kan worden gevisualiseerd als vreemde foto's. Dit licht genaamd Aurora Borealis schijnt op zo'n vreemde manier op de Polar regio's die men alleen kan zijn wonderstruck.


Als gevolg van verstoringen in de Aurora Borealis zonlicht wordt gezien vreemd, alsof als een zoeklicht dat licht op en blijft knipperen. In de Noordpool wonen Eskimo's, beren, rendieren, vis, enz. In de Zuidpool vindt men pingu誰ns die vol van liefde. De Eskimo mannen van Noordpool zijn van nature erg avontuurlijk.

Er zijn veel vreemde gebeurtenissen met betrekking tot het zonlicht op de poolgebieden. Een reiziger van de Noordpool, John Bayard was ooit de zon er van verschillende tinten gezien. Daar zag hij verre objecten opknoping in de lucht. De hoogtes van de heuvels leek hoger dan wat ze eigenlijk waren. Vele malen kon men vele zonnen stijgt tegelijk in de lucht. Op dezelfde manier de maan werd ook gezien in variatie ten ijs, lucht en de hemel. De nacht op de Noordpool duurt 6 maanden. De zon schijnt nauwelijks gedurende 16 dagen volledig. De maan schijnt soms zo fel dat het kan worden vergeleken met de schittering van de zon. Het licht verandert tinten en knippert voortdurend. Soms loopt als de lengte van de fakkels. Magnetische stormen komen en gaan continu. Deze energie stroom springt en landt op de Zuidpool. De vervuiling en atomaire stof van de Noordpool zijn de emissies van de Zuidpool. Een Pool is als een krater en de andere is als een heuvel. Veel een keer verre geluiden zijn nauw met elkaar gehoord en op andere momenten klinkt heel dichtbij worden niet gehoord. Dit bovenstaande beschrijving is te vergelijken met de Mooladhar Chakra en Sahasrar Kamal van het menselijk lichaam.

Het hoofd van ons lichaam is de Noordpool en de voortplantingsorganen van de Mooladhar Chakra zijn de Zuidpool. Wanneer we de omstandigheden, bijzondere kwaliteiten en de invloed van deze beide te analyseren, kan men correleren aan de bijzondere kwaliteiten van de geslachtsorganen en het hoofd regio. De stroom van seksuele passie gaat uit van het hoofd en valt de geslachtsorganen liggen hieronder. Er is een lange baan tussen de twee genoemd Merudand (rug), zodat het geven en te kunnen evenwicht te brengen. Op deze Merudand zijn er 6 hindernissen genaamd Chakra's (plexus).

Zo veel verhalen van de Purana's (Indiase mythologie) kan worden gecorreleerd aan Kundalini Yoga (Goddelijke Serpent Power). Deze wereld in evenwicht op het hoofd van Shesha slang en het lichaam op de slang wel de Mooladhar Chakra. Als er onrust in deze gebieden, de mens zwak wordt, gehandicapten en eunuch wilt. Lord Vishnoo slaapt op de Shesha slang. Er zijn slangen die spoel rond de hals van Lord Shiva. Dit is de beschrijving van de Brahmarandhra. Al deze slangen met elkaar samenwerken en geven de voordelen van deze energie aan de activator van Kundalini. Omdat deze energie wordt verenigd om Vishnoo en Shiva wordt gezegd aanwezig te zijn in hen op een symbolische manier.


Indien de latente super serpentess van Mooladhar het vrouwelijke principe impliceert, daar de super slang in Sahasrar connoteert een man. Beide hebben hun eigen speciale aspecten en de Merudand via Kundalini Yoga voldoet aan de oneindige verlangen van beide te verenigen.

Het materiaal gelukzaligheid van echtelijke eenwording wordt gezegd om een glimp van gelukzaligheid van Brahman als gevolg door het aanzetten van de hersenen energie. Gewoonlijk beide regio's zich in een latente toestand en alleen wanneer het enthousiasme manifesten krijgen ze aangezet.

De Mooladhar energie van Kundalini Shakti (Goddelijke Serpent Power) wordt gezien om zich te manifesteren als vitale stroom, levenskracht, creatieve inspiraties, aan te zetten een lang leven, enthousiasme, humor spelen, durf te leven enz. Als deze regio ligt latent aanwezig, wordt de mens te zwak en vol wanhoop.

In de bovenwereld van de Sahasrar Kamal van Kundalini wonen het intellect, denkproces, discriminatie, toewijding, idealisme, zelfbeheersing, liefde, geloof, goede wil, hard aan het werk de natuur, etc.

Als iemands psyche wordt overspoeld met lust, zowel de boven-en lagere centra vervormd. Men wordt zwak, zowel lichamelijk als mentaal. Maar als deze centra worden alleen gebruikt voor beperkte seksuele passie en nog veel meer voor heilige hogere spirituele doelen, bereikt men buitengewone voordelen.

Het is al gezegd dat de Kundalini-energie alleen wordt gebruikt voor de voortplanting en seksuele spel door de grove fysieke lichaam. De meer ernstige vorm wordt gevonden in het subtiele lichaam. Wanneer het lichaam wordt ontleed zult u niet vinden Chakra's, maar zeker zul je clusters van zenuwen zie aldaar. De anatomische correlatie reeds toegelicht in het voorgaande hoofdstuk. Chakra's in werkelijkheid zijn symbolische centra van de elektrische stroom van het lichaam.

De volgende goddelijke stroom kan niet worden bekend als de bloedstroom, zenuw-plexus, zenuwen, laminaire stroming etc. Degenen die dit geloof niet begrijpen van de onderliggende werkelijkheid en kan alleen theoretisch over praten. Dit is een onderwerp


van bewuste vitale stroming die niet kan worden genoemd materiaal elektriciteit. Want het kan geen invloed op hout, rubber, etc. Overwegende dat het van vitaal belang het bewustzijn van invloed op zowel inert materiaal en bewuste energie.

Kundalini (Goddelijke Serpent Power) is beschreven in Yoga Vasishtha, Yoga Choodamani, Devi Bhagwat, Sharada Tilak, Shandilyopanishad, Muktikopanishad, Hathyoga Samhita, Kularnav Tantra, Yogini Tantra, Bindupanishad, Rudrayamal Tantra, Soundarya Lahiri enz. Zelfs dan is het niet zo al kan men gemakkelijk begrijpen de toename / afname van spirituele praktijken. Geen van beide kan men door het begrijpen van de verschillende regels van de spirituele oefeningen met succes het bereiken van de ware doel. Het is daarom dat in de Rigveda de rishi's zeggen:

O Vital brand, zich manifesteren als de dageraad in mijn leven. Ward van mijn duisternis. Geef me energie, zodat die goddelijke krachten komen rennen voor mij.

De auteur van Trishikhibrahmopanishad schrijft:

Kundalini yoga praktijken geactiveerd door schijnt en palpitates als de bliksem. Wie in slaap ontwaakt voortaan en wie wordt wakker begint te lopen.

In Ajit Mukherjee's "The Tantri Way", Swami Agehanand's "Tantrik Parampara" en "Yawn Urja", Hans Jackson's "Westerse psychologie en Indiase Sadhana", Omar Garrison's "Tantra Yawn Yoga". Ukhil Haus '"Commentaar op Hathyoga Pradeepika", Philip Rakhen's "Tantrik Kala", John Bright's "Chetana ka Seemant", Hans Rigjimar's "Bhartiya Dharma Kay Upakhyan Aur Prateek", en Sir John Woodroffe's "Serpentine Power" een gedetailleerde beschrijving met betrekking tot de moderne psychologie, parapsychologie en geschrift van de spirituele beoefening van Kundalini Yoga is gegeven. Zij zijn voorts zeggen dat deze regels zijn gebaseerd op een dergelijke duidelijke voorschriften dat degenen die passend gebruik van te maken zal sterk worden geprofiteerd.

Er is een beschrijving in Mahatantra:


Een geactiveerde Kundalini geeft geboorte aan oneindige energie. Daarin krijgt men automatisch de vruchten van spirituele praktijken zoals Naad, Bindu en Kala. De 4 toespraken genaamd Para, Pashyanti, Madhyama en Vaikhari manifesteren automatisch. Er is een overloop van de wens van macht, kennis macht en de actie kracht. Alle verbindingen van lichaam en spraak line-up in een enkel bestand en met een zoete geluid dat ze echo in onze boezem. Deze goddelijke kracht (Sidhi) van Shabda Brahman maakt een een Jeevanmukta (vrijgemaakt, terwijl nog in leven).

Degenen die het emotionele aspect van de chakra's als basis hebben de neiging om kleuren, woorden, kegels, voertuigen etc. In diepe meditatie ziet men dergelijke vormen en zien zulke bijzondere kwaliteiten over elkaar. Maar als het waar voorschriften zijn de basis dan kan men vergelijken met cyclonen, lava van vulkanen, draaikolken in de rivieren etc. in mensen van buitengewone krachten. Met deze kracht kan veroorzaken bewegingen in de subtiele wereld op grote schaal en men kan de hoogste trede van de ladder van de ziel vooruitgang te bereiken.

HOOFDSTUK VIJFTIEN De ontwakende VROUWELIJKE SERPENT ..... Uplifting Goddelijke Kracht

De 6 Chakra's worden ook wel de 6-voudige rijkdom. In spirituele wetenschap heet Sham (mentale controle), Dama (zintuig controle), Uparati (kalmte), Titiksha (verdraagzaamheid), Shradha (geloof), Samadhan (concentratie). Sham betekent sereniteit. Betekenis vernietiging van opwinding, spanning, angst en woede. Dama betekent beheersing van de zintuigen en het stoppen van hen van dwaling ten opzichte van hun respectievelijke objecten. Uparati betekent vechten tegen de verdorvenheid, slechtheid enz. van de geest.

Titiksha betekent rustig doorstaan alle hindernissen die komen in de manier van het bereiken van hogere doelen van het leven. Shradha betekent diep geloof in alle heilige activiteiten. Samadhan betekent het overwinnen van hebzucht, bedrog en arrogantie. In


werkelijkheid ontwaken de 6 chakra's leidt automatisch tot de zuivering van iemands karakter, acties en kwaliteiten.

Door het afweren van het zelfstandige karakter van de gigantische kosmos en het individuele lichaam via activering van de 6 Chakra's en Kundalini moet worden gecorreleerd en door het overwinnen van de onbewuste natuur is er een methode voor het activeren van het in totaliteit. Die 8 Sidhis (goddelijke krachten) genoemd door Adi Shankaracharya in zijn gedicht "Soundarya Lahiri" worden bereikt door het activeren van de 6 chakra's, Sahasrar en de innerlijke ziel. Deze Sidhis zijn 1) Janma Sidhi .... met een glimp van het verleden geboorten 2) Shabda Jnana Sidhi ... het kennen van de verborgen betekenis achter de woorden gehoord door de grove oren. 3) Shastra Sidhi ... ware kennis van de Schriften 4) Sahan Sakti ... de kracht om moeilijkheden en obstakels in het leven te doorstaan 5) Tapah Shakti .... de macht om wereldse warmte en calamiteiten doorstaan. 6) Shaap Shakti ... het vermogen om anderen te vervloeken of geef een zegen. 7) Vidya Shakti ... het kennen van de gedachten van de gedachten van anderen. 8) Vijnan Shakti ... de kracht om de geheimen en mysteries van de kosmos te leren kennen. In werkelijkheid Lord Sankaracharya in zijn lofrede van de Kundalini is zeer emotioneel gezegd:

Wat ik nu ben is het gevolg van uw genade op een analfabeet als ik.

Kundalini Shakti is zelfs beschreven door andere religieuze leiders. Onder hen de soefischool van denken is zeer dicht bij de Indiase filosofie. Darashikoh (oudste zoon van Shah Jehan) ondanks het feit dat een soefi was ook een geleerde van Upanishads. Hij had ook gestudeerd Yoga en Tantra teksten en heeft een commentaar in de Perzische taal. Hij heeft commentaar op de Kundalini Shakti in zijn boek "Risala-Ai-Hukmanama" en beschrijft 3 centra als Dil-E-Muddavar, Dil-E-Sarovari, Dil-E-Nilophari. Deze corresponderen met de Brahmagranthi, Vishnugranthi en Rudragranthi. Ze worden ook wel Sahasrar, Anahat en Mooladhar Chakra's. Sheikh Mohamed Iqbal in zijn boek "De ontwikkeling van metafysica in PerziĂŤ", schrijft hoe hindoeĂŻstische filosofie is voedsel voor een diepe gedachte voor aanhangers van andere religieuze sekten. Een geleerde genaamd Al Brooni had vertaald Yoga Sootras en Sankhya Sootras in Arabische taal in de 11 e eeuw.

Volgens de Tibetaanse teksten de belangrijkste energiecentra van het menselijk lichaam liggen in het hoofd, keel, hart, zonnevlecht en het centrum van de geslachtsorganen. Zelfs in de Griekse filosofie 6 energie centra zijn opgehelderd. Grote anatomen hebben gecorreleerd het geheim energiecentra, beschreven in de Yoga teksten als chakra's en Kamals, de elektrische stroom, endocriene klieren en andere autonome ganglia. Die plek en


de vorm met de naam "Cusos" in Japan kan worden gecorreleerd aan klieren en chakra's. De beroemde psycholoog Benjamin Walker in zijn boek "Encyclopedia of Esosteric Man" zegt dat de endocriene klieren met hun hormonen en de energie van de 6 chakra's een belangrijke rol in de toename / afname, kwaliteiten, acties, de natuur en de persoonlijkheid van de mens te spelen.

Kundalini is de vitale kracht vuur dat bij ontbranding als een latente vonk in de brandstapel van de vitale kracht (dat wil zeggen de genitaliën), doorboort de 6 werelden en bereikt de 7 e wereld van Brahmaloka. Er zijn vorm wordt dat van het vuur van Brahman. De vitale kracht vuur straalt de bijzondere kwaliteiten van het lichaam en geest. De demigoden en rishi's drinken deze zeer Soma Juice. De Brahmarshis door het opofferen van de ziel in God te vestigen op de belangrijke Advaita staat (non-dualiteit), waarbij de individuele ziel opgaat in God en zo wordt God. Deze beschrijving van de geestelijke Yajna is uitgebreid, maar ook gedetailleerd met een beetje controle en wordt het ook wel ziel Yajna.

De vitale kracht vuur trekt en trekt naar zich toe het materiaal mogelijkheden van de lichamelijke kracht in de vorm van de goddelijke glorie (Vibhutis) in de binnenste kern van de ziel. Het geeft je een kans om de nectar te drinken, zoals Soma-sap en zo te transformeren nederigheid in grootsheid.

Kundalini is Shakti (Parvati) en Sahasrar is Shiva. Door de vereniging van Shiva-Shakti, zijn 2 Boons verkregen. En ze zijn Ganesha de Heer van een wijze intellect en Kartikeya de Heer van alle energieën. De spirituele aspirant ziet zijn lichaam vol met Vaishwanar Mahamaya en in de Brahmarandhra kan men zichtbaar merken goddelijk bewustzijn dat zich manifesteert net als de manifestatie van de Ganges rivier. Dit alles is gelijk aan Somasap voor de aarde bewoners en voor bewoners is het hemelse nectar. In spirituele wetenschap zowel Soma en nectar zijn 2 entiteiten van de ene gestalte.

Wanneer het menselijk brein wordt gezegd te zijn gelegen op de Sahasrar er een soort van brijachtige materiaal is te zien in de beenderen van de schedel. Maar zijn ware grootheid is zeer wijdverbreid. Een groot deel van het heet "Stille of donkere omgeving", die 87% tot 93% vormt van het hoofd regio. The Silent Ruimte (dat wil zeggen recht pariëtale cortex, corpus callojum en limbische systeem, enz.) in beslag neemt veel meer ruimte dan zowel de bewuste en onbewuste delen van de hersenen bij elkaar. De centra van goddelijke machten zijn binnen deze gebieden. Psychologische wetenschappen kan alleen onderzoek naar de bewuste en onbewuste geest. Deze bovenbewuste geest is volledig buiten hun gezichtsveld en bereik.


Kundalini Yoga is veel meer een deel van Hatha Yoga. Hatha Yoga is dichter bij Tantra Science. De oorzaak is vele praktijken zoals Mohan, Ucchatan, Vashikaran etc waarmee men iemand aanvalt en leiden tot zijn ondergang.

Toen Robert Fabian een geheim agent van Scotland Yard was in Afrika zag hij zoveel Tantrik besluiten die worden uitgevoerd die hebben geleid tot de dood van vele mensen. Hij heeft diep dook in deze gevallen in een boek door hem geschreven.

Vandaar dat slechts een serene aspect van deze praktijken is te zien in de directe kuren. De rest blijft een top geheim, want als het wordt in de handen van een gemene charactered persoon, het kan alleen resulteren in een ramp. Die bom die helpt bij het verbrijzelen enorme bergen, om wegen te creĂŤren, kan ook worden misbruikt om scholen, ziekenhuizen enz. verbrijzelen, om de ondergang van anderen veroorzaken. De reden waarom bepaalde spirituele oefeningen worden gehouden een geheim is dat het niet mag leiden tot ondergang van iemand. Er is een verhaal van het karnen van de oceaan in de Indiase mythologie (Purana), waarbij de demi-goden en demonen samen gekarnd de oceaan om zo tot en met 14 juwelen te verkrijgen.

Een schuim put is gesproken in de grot van de vagina van de Kundalini. Dit is Kurma (schildpad). Het karnen staaf die werd genoemd Mandarachal berg is in werkelijkheid de Merudand. De slang werd gebruikt als een touw naar de oceaan churn. Dat is de Ida en Pingala van 3 ½ slangachtige rondes. Door karnen en de rotatie veel energie gemanifesteerd. In seksueel spel ook daar is veel karnen en in Kundalini Yoga er karnen van de levenskracht (prana's). Van het zowel nectar als vergif kan manifesteren. Als door misbruik te maken van deze geheime wetenschappen als in Vamachar Tantrik praktijken een andere persoon vernietigt dan betekent dit dat gif heeft gemanifesteerd en als het treffend gebruikt voor kosmische welzijn, het zeker is nectar. Vrome mensen maken apt gebruik van maken en gemene mannen misbruiken. Vandaar dat er een beleid van verbergen / te bedekken, zoals genitale een verbergt je organen.

De slapende serpentess eerste aanvallen die zeer persoon die probeert haar wakker te worden en die persoon lastigvalt. Misbruik en het veroorzaken van intimidatie het aanzetten tot de serpentess. Om te pronken met wonderen en zorgen dat anderen 'ondergang vele dwaze mannen misbruiken. De seksuele passie verhoogt ook en kan worden ontuchtige in die toeloop.


In het boek van Henry van Oslo genaamd "Opmerkingen over het Spirituele Fysiologie" staat geschreven dat de seksuele passie bij mannen en vrouwen begint op de sacrocarxial gebied van de onderste helft van het Merudand. De laksheid en de toeloop op dit gebied is afhankelijk van de seksuele passie. Wanneer dit gebied wordt verstoord kan iedereen vol lust wordt met seks of uitgegroeid tot een eunuch. Vandaar Yoga teksten bevelen dat deze regio moet worden gemaakt krachtige via yoga oefeningen zoals Mooladhar Bandh, Shakti Chalini Mudra, Vajrasan en Padmasan. Door middel van deze methoden van Kundalini ontwaken de stroom moet naar boven worden verhoogd. Als dit niet wordt nageleefd, de stroom naar beneden valt en daarmee de spirituele aspirant op zeer jonge leeftijd voelt de zwakte van de ouderen.

Het woord Kundalini betekent "te zitten in een behuizing". De vrouwelijke slang maakt een behuizing en zit in het, maar toch de kap is hoger. Dit is de voorzijde. Ze begint die loopt van hier op en na het ontwaken, gaat naar de Sahasrar Kamal van de Brahmarandhra. Dan gaat ze naar de grijze stof en uiteindelijk vast aan de reticulaire activerende systeem. Deze spirituele praktijk wordt beschreven in Shiva tempels via verschillende foto's en beelden. Kundalini dat waarin men water. Shiva's vorm is als die van de Kailash berg en rond als een kristal Shivling. Het is opgericht in het midden van een water pot.

Het levend wezen zit ook naar beneden door het omsluiten Kundalini. Een niet in te schatten hoe veel dingen heeft controle over. Maar de realiteit is dat dat het niet kan bedwingen, zelfs zijn eigen lichaam. Hij heeft alleen schouders de last van de zonden en vrome daden samen met zijn verzoeningen.

Een van de conclusies van Kundalini ontwaken is niet om de periferie van "ik-heid 'zeer kort. Hij moet niet verder te slapen. Hij moet wakker zichzelf en de uitvoering van die vrome daden, waarin andere mensen gebonden zijn aan de muren van ego誰sme te ontwaken. Zij moeten anderen ertoe aanzetten om te lopen op de weg, waarin het ontwaakte Kundalini gaat naar de Sahasrar om daar te verenigen met Shiva woning. Zo is de spirituele praktijken van een spirituele aspirant kan contact met de hoogste toppen van de spiritualiteit.


HOOFDSTUK ZESTIEN SPIRITUELE TRAININGEN VOOR EEN NIEUWE SCHEPPING

Er is een beschrijving in de Purana's (Indiase mythologie) dat wanneer Vishwamitra werd geroerd bij het zien van de toestand van het universum besloot hij om een nieuw universum te creëren. Om de kracht van het creëren van een nieuw universum trad hij op intense zonne-ascese te krijgen. Hij slaagde in zijn taak. Maar zodra hij probeerde het creëren van een nieuw universum van de halfgoden bad tot Vishwamitra zijn activiteiten van de schepping te stoppen, omdat veel problemen zou moeten worden geconfronteerd na de neocreatie van een nieuw universum. De halfgoden erin geslaagd te stoppen Vishwamitra verder te gaan in zijn streven.

Het is niets nieuws voor zover oprichting van een nieuw universum betreft. Zijn toestand wordt al vooraf te presenteren. Het ligt buiten het zichtbare en van dag tot dag ervaring. Maar het zeker bestaat. Zijn macht is begrepen, maar geen dapper genoeg zijn om het uit te voeren, want als men knoeit met het, de hele kaart van de wereld zal veranderen.

De uitdager van een atoom is anti-atoom, die van de stof is anti-materie en die van de wereld anti-universum. Het bestaan ervan is geaccepteerd door materiaal wetenschappers. Het loopt met ons mee als de schaduw van ons lichaam. Het in evenwicht, zoals de 2 pannen van een weegschaal en net als de 2 wielen van een cyclus en dus de vorm van het zichtbare heelal is hetzelfde gebleven sinds mensenheugenis. Het is de reden dat objecten te roteren om hun eigen as en vergrendelt op hun individuele status. De wereld regeling blijft zoals voorheen, waarin kleinere eenheden meer macht rondgang.

Wanneer we draaikolken te zien in het water, cyclonen in de wind, zwarte gaten in de kosmos, dan begrijpt men dat er tegen de macht door het belemmeren van de normale stroom zo'n geweldige scènes leidt. Anders als de stroom was recht, was er geen behoefte aan chaos. Toen in watervallen naar beneden en het water stroomt pony op de grond, ook daar het water gyreert als een wervelstroom.

Zo zijn er talloze incidenten die de rechte kronkelende te maken. Men kan peilen naar de intense energie in een storm toen ze omver te werpen hoge gebouwen, verbrijzelen keien, eilanden enz. Boten kapseizen in de rivier draaikolken en in de draaikolken van de grote


oceanen schepen kapseizen en laat je begraven onder water. In inter stellaire zwarte gaten de ruimte, zoals Bermuda maken lucht voertuigen-, water-voertuigen op niets uitlopen.

De zwaartekracht van de aarde samen met zijn magnetische kracht niet te wijten is aan zijn gedurfde of draaiende beweging. Maar de laatste overtuiging is dat wanneer voorwerpen zoals anti-wereld (een parallel van de wereld) draait, deze 2 krachten manifesteren, die niet alleen draait de aarde, maar zorgt voor een beschermende laag op het zo dat straling van onder stellaire ruimte niet prikken in te voeren en atmosfeer van de aarde.

Vanaf nu deze anti-kracht is als een schaduw, maar ervan uitgaande dat deze antiuniversum naar voren komt en dat onze huidige universum verandert in een schaduw, zal de situatie van dien aard zijn dat alles zal nieuw zijn. Materiaal objecten zullen nieuw zijn, zullen er nieuwe wezens zijn, zal de mens zijn nieuw en iemands karakter en de algemene trend van het leven te zullen nieuw zijn.

Is dit 端berhaupt mogelijk? De waarheid is dat niemand groter is dan de mens. Het is waar dat God de mens gemaakt, maar zelfs dit voorschrift is niet verkeerd dat de mens God. Afgezien van de mens geen ander schepsel aanvaardt het bestaan van God. Alleen de mens begreep God en de aldus ontstane Gods naam en vorm op basis van de capaciteit van zijn verbeelding. Men moet accepteren dat de mens de prins van God als per waarneming Vyasji's:

Ik zal u een geheim dat niemand groter is dan de mens in de hele kosmos. Dit is absoluut waar.

Veel een keer onze planeet aarde verandert zijn as. Maar als men meters het treffend en enkele mens gaat er om zo aan te vallen met zijn vuist, zal de aarde zijn baan veranderen en net als vandaag, waarin een jaar is 365 dagen, (een dag is van 24 uur), zal niet blijven zoals is en min of meer. Niet alleen dit, maar ook de temperatuur verhogen / verlagen en de situatie zal heel chaotisch.


Als men het bruto lichamelijke energie kan zo veel bereiken, als de bewuste kracht die oneindig veel intenser dan de lichamelijke kracht maakt een speciale aanval met al zijn kracht, kan men niet zeggen wat een geweldige transformatie zal ontstaan.

Het is niet alsof de huidige moeilijke tijden wil een transformatie in de schepping van het materiĂŤle universum. In feite wil alleen maar een transformatie in de hedendaagse omstandigheden. Hoe deze situaties in het spel komen en hoe zullen ze veranderen? Terwijl diep na te denken over deze vraag is het zinloos om belangrijke gebeurtenissen te analyseren. Op duiken diep in op deze vraag men zich realiseert dat externe omstandigheden een resultaat en weerspiegeling van onze mentale toestand. De geest wordt beĂŻnvloed door verlangens. Verlangens dwingen ons om te handelen in de buitenwereld en al deze acties bij elkaar maken de omstandigheden in de buitenwereld. Zo is de geest is de oorzaak dat de externe omstandigheden schept in de wereld.

Daarom is het goed om te denken dat als de huidige omstandigheden worden dan proberen om het goede te veranderen de psyche van de gehele menselijke beschaving zal moeten worden omgezet voor het beter. De wereldse oplossing uitzendt apt onderwijs maar dit is een zeer holle oplossing. Wanneer degenen die loven ethiek, religie, patriottisme, plichtsgevoel, etc. zich untowardly zich gedragen in hun eigen leven, dan is het duidelijk dat psychische onderwijs is de helft voltooid. Daarin is er ook een afdeklaag die de ware gestalte van iemands persoonlijkheid creĂŤert. Wanneer degenen die pochen van de gevangen criminelen zelf zijn criminelen, is het duidelijk dat alleen theoretische kennis niet kan transformeren een persoon. Omdat het centrum dat een persoon verandert is iets anders en dat is de psyche (geest) die ook wordt genoemd de innerlijke ziel. De lichamen of andere parafernalia van de grote heiligen zijn niet geweldig op zich, maar omwille van de grootheid van hun psyche ze aan toe zijn hoger dan elders in postuur. Welke is de manier waarop ze worden gehouden in zo'n hoog aanzien is ook de basis middel van tijdperk transformatie.

Als het een kwestie van een of twee personen, konden ze ook niet worden veranderd via verlokkingen, druk, advies en diplomatie. Maar waar is er de kwestie van het transformeren van het lot van 500 crores individuen van de wereld, waar sprake is van transformatie van mensen met een andere moeder-taal, verschillende omstandigheden, van verschillende mentale karakter van de verschillende tradities, hoe moeilijker het wordt ertoe aan te zetten hoge mentale kwaliteiten in hun psyche en ook hen aanmoedigen om hoge idealen indrinken in het leven. Het is niet moeilijk in te schatten dit alles.


Voor zo'n grote taak moet men goddelijke krachten in plaats van de beperkte menselijke inspanning. Onder de druk van menselijke kracht kan de mens te houden op het meest te zeggen ja maar het is zeldzaam om zijn innerlijke ziel ten goede te veranderen. In ware termen kan worden genoemd de eerste steen van de EOR transformatie. Als de omstandigheden niet kon worden gecontroleerd door de harde dictatuur van oppervlakkige oplossingen en dergelijke kunnen ze geaccepteerd nederlaag in de voorkant van de mens zelf psychische indrukken en dus moesten compromissen te sluiten met hen. Dus hoe moeilijk is het karnen en de transformatie van de innerlijke ziel samen met het zeer complex is, is heel moeilijk te meten is. Maar het is geschikt om te onthouden dat er niets is moeilijk of onmogelijk voor God te bereiken. Hij transformeert Kaliyug te Satyug en stelt een ethische regel in Tretayug. Hij verbrijzelt de arrogantie van de demonen, zoals Ravan, Vritrasur enz. Hij helpt arme mensen als Sudama, Vibheeshan en Sugreev om het overwinnen van hun ontberingen. Hij verdrinkt de verslagen halfgoden in de grot van pralaya (vernietiging van de wereld) en van de alles doordringende water dat hij een nieuwe wereld creĂŤert. Wat is onmogelijk als hij veroorzaakt turbulentie in de psyche van de mens om te vergroten van de glorie van hun denken en briljante persoonlijkheid. Men kan alleen wonderstruck op het zien van zijn artistieke vaardigheden het induceren van planeten, sterren etc op te hangen in inter stellaire ruimte en ook roteren / draaien in. Dus nooit denken dat het onmogelijk voor de genade van God om te helpen een man van geloof te brengen in de gewenste transformaties.

In deze dagen zijn er geen problemen voor gewone mensen. Ze slapen de hele nacht, werk voor de hele dag lachen als de situatie gunstig is en klagen wanneer de omstandigheden zijn dire. Vanaf geboorte tot de dood ze wonen in hetzelfde huis en met die zeer familieleden of de ontwikkeling van vriendschap of vijandschap. Maar zij die zijn verziend, die zijn beter af dan kikkers in putten, als ze zien door een verrekijker is het niet moeilijk te visualiseren hoe de donkere wolken van de terreur hebben zich verzameld rond de wereld de mensheid.

Neem bijvoorbeeld. omstandigheden, elk van hen zijn zodanig dat men probeert om ze nog te genezen via beeld aanbidding is er geen begin of einde van de ware oplossing. Hoe kan men opsluiten grote fabrieken? Hoe kan de vervuiling die zit in de lift op een dagelijkse basis worden overwonnen? Wie wordt de ontploffing van atoomwapens te stoppen, de ernstige trend van atomaire reactoren en hoe kan de stijgende niveaus van straling worden afgeweerd? Hoe kun je afspraken maken voor de mens om zo te leven op een eiland en vrouwen op een ander eiland te bevolkingsexplosie te stoppen? Hoe kunnen mannen / vrouwen die samenwonen worden overtuigd dat het zeer gevaarlijk om door te gaan verwekken kinderen? Hoe kan onze aarde worden getrokken als een elastiekje om de omvang te vergroten en daarmee het oplossen van problemen van voedsel, kleding, onderdak tekort? Waar kan een te vinden leerkrachten die door het stellen van kinderen op te geven andere onderwerpen hen aan te moedigen de kunst van het leven te leren en een gevoel van rechtvaardige plicht tegenover de samenleving en de hele wereld hebben? Hoe kan zo'n medische centra te openen die Moeder Natuur en die volgen door het geven


van de leer van mind-control patiĂŤnten te stimuleren om hun ziekten te genezen en te voorkomen dat ze ook? Hoe kan zo'n sociaal arrangement ontstaan, zodat men bevrijd van onderdrukking, onderdrukking, ontvoering en een materialistische houding? Hoe zullen de mensen naast elkaar bestaan met liefde en delen elkaars bezittingen?

Om recht te dat wat op z'n kop een gigantisch vermogen nodig is, die is goddelijk en niet menselijk. Hoe kan het geactiveerd worden en verzamelde? Hoe kan het op passende wijze worden gebruikt voor menselijke beschaving welzijn? Dit is een gigantische taak. Het grootste probleem ligt in positief veranderen van de richting van het leven van krachtige personages.

Of het nu de rijken of de machthebbers, of het nu schrijvers of spirituele leiders, allemaal op het verkeerde pad. Ze praten oppervlakkig over de service aan alle, maar toch zijn ze alleen betrokken bij zelfzuchtige doelen. Wanneer het potentieel van deze mensen zijn gericht om de hoge pieken van de huidige vernederd staat, als ze worden aangemoedigd om te werken voor spirituele doelen in plaats van zelfzuchtig streven dan de atmosfeer kan zeker worden gezuiverd.

Volgens de geestelijke wetenschappen is er maar een remedie en dat wil zeggen strenge ascese. Het was met deze kracht die Brahmaji had een nieuw universum gecreĂŤerd. Het was met deze kracht van de boete die Bhageerath in geslaagd om de heilige Ganges rivier van de hemel naar de aarde. Toen de halfgoden werden lastiggevallen door de demon Vitrasur moesten ze beroep te doen op royale hulp Dadhichi in het overwinnen van hun ontberingen. De grote Parshuram vol met intense ascese had keer op keer versloeg walgelijke mensen op aarde. Maharshi Dayanand en andere grote heiligen waren sterk gekant tegen walgelijke tradities.

Als op dit moment een gigantische transformatie moet plaatsvinden, zal het alleen op basis van soberheid macht. De kosmische wilskracht, verlangen de macht en actie kracht die iemands persoonlijkheid met macht stelt kunnen aantrekken gewenste succes heel gemakkelijk. Onder alle menselijke vermogens, Kundalini Shakti is verheven. Het woont in het genitale gebied van de Mooladhar Chakra en helpt bij het vergroten van iemands afkomst. Het is zeker een wonder dat met behulp van een druppel van sperma een nieuw levend wezen ontstaat. Maar dit wordt alleen beperkt tot de lichamelijke grens.


Wanneer dit vermogen via spirituele praktijken wordt al alomtegenwoordig in de kosmos dan turvys Topsy de mentale toestand van alle wezens zo te maken iets groots. Het kan transformeren een tijdperk en graag Vishwamitra een nieuw universum. De geschiedenis zegt dat als gevolg van de aanval van deze vitale elektriciteit, ook genen kunnen worden gemuteerd. Alle kleinkinderen van Rishi Pulastya was geworden demonen van de Ravan familie. Rishi Balkhilya was een kind van demonische ouders, maar zodra hij geboren was hij afgedwaald van die sfeer en dronk de melk van een Banyan boom. Zo was hij gevoed door deze melk en werd een Rishi. In Tretayug alle apen van Rishyanuk regio door het opgeven van hun dierlijke neigingen imbibed grote ethiek en vaardigheden van grote mannen. In al deze incidentie is de activering van vitale kracht die werkzaam is. Het zijn deze voorbeelden dat de Kindle een hoop in ons tijdperk met betrekking tot transformatie. De Heer heeft geschapen levende wezens, maar met zich mee zoals een powerhouse van Kundalini (Goddelijke Serpent Power) Shakti bestaat in de Prins genaamd man die een dergelijke persoon niet alleen gewaardeerd wordt, maar dat hij over de nodige capaciteit om het karakter van alle levende wezens te transformeren . Voor de Kundalini ontwaken van Devatma India het instrument kan slechts een persoon in het begin maar al zijn partners in het zijn. Deze kracht ontwaken kan ook leiden tot een tijdperk transformatie.

HOOFDSTUK ZEVENTIEN DE WIJZE VAN TRANSFORMATIE van de kundalini van een natie

Kundalini (Goddelijke Serpent Power) is een subtiele kracht van Savitri, die ondanks het feit dat alle doordringende niet manifesteren, zodat men kan aanbidden. Een grove en gewoonlijk gebruik van Savitri Mahashakti is gemaakt in de vorm van warmte en licht. Zijn buitengewone gebruik is in de schepping van het leven. Het zaad principe van Savitri Shakti van de kosmos aanwezig is in het menselijk lichaam ook. Net als de 7 chakra's, ligt op 7 dhatus, 7 Jihvas, 7 Gargs, 7 Bhuvans, 7 Ashwas, 7 Shakti stromen tevens begrepen de 7 gekleurde 7 paarden van de zon. Met de hulp van de wereld is gemaakt, verspreid en getransformeerd.

Volgens de bekende nieuws door middel van allerlei spirituele oefeningen alleen maar een speciaal individu Kundalini is ontwaakt en met zijn wilskracht, kunnen vitale kracht uitvoeren van deze taken, die nooit gemakkelijk kan worden bereikt via de lichamelijke kracht en religieuze riten. In het menselijk lichaam er zo veel oneindige zaad principes die bij het ontstaan kan de mens buitengewoon. Ze worden geteld als Sidhas, Supermen, stuwende kracht van uitstraling en de wortel basis van de vloek / Boons. Ze voeren zulke


gigantische taken die ze alleen kunnen worden uitgevoerd door een goddelijke mens. Binnen de taken van de schepping en vernietiging hij handelt op een zodanige wijze dat het alleen kan worden verbazingwekkend genoemd.

Dit alles werd met betrekking tot individuele succes. Gewoonlijk egoïsme in de mens overstroomt altijd. Hij denkt alleen aan zijn eigen egoïstische glorie, vrolijkheid, durf en roem. Hemel en redding komt ook onder deze categorie. Door het geven van vloeken / gunsten slechts vergroot en voldoet aan de eigen ego. Op deze manier Kundalini ontwaken onder de bekende experimenten komt onder de vlag van de individuele vooruitgang alleen.

Een gecoördineerde Kundalini ontwaken is een hoge genivelleerd experiment van de ziel. Meer dan hier de spirituele aspirant ego (I) blijft niet smal en beperkt, maar wordt des pervasively oneindig. Wat hij ook doet of denkt kan alleen maar leiden tot wereld welzijn. Hij heeft ook gerijpt zijn houding van 'wereld is mijn ziel "en" wereld is mijn familie ", en zal dus al zijn wensen alleen te gebruiken voor de wereld van welzijn. Hij heeft niets meer met hem mee naar zijn eigen noemen. Hij die is gefuseerd dualiteit naar Advait (nondualiteit) is gefuseerd de nederige in de hoge, heeft omgezet verlangens in gevoeligheid en zullen denken en handelen voor de wereld van welzijn alleen. Hij heeft maar een wens en dat is te zien bloeiende bloemen en heerlijke vruchten van vrede en broederschap in deze tuin genaamd de wereld.

Wanneer Devarshi Narad Heer Vishnu benaderde, vroeg hij maar een vraag en dat was toen zou de wereldse moeilijke omstandigheden zetten rustig. De rishi's verlangen is "kama ya dukha taptanam praninam artanashanam". De ascese van gulle hart heiligen is alleen voor anderen '(ter wereld) welzijn. Nederigheid is oud. Het is omwille van het verleden sombere tijdperk dat de mens is egoïstisch geworden. Het was in deze tijden dat de ziel spirituele praktijken en verworvenheden waren voor het voldoen aan individuele egoïstische verlangens. Vandaag op het gebied van Sidhis wensen in de vorm van smalle geest egoïsme. Maar men mag nooit denken dat als het zijn allen en het einde van alle leven. Misschien als een uitzondering spiritualiteit en kosmische welzijn activiteiten zijn vandaag de dag leven en ook nu het geeft ons een glimp van zijn eeuwig bestaan.

In de afgelopen 3 jaar, terwijl kennis te nemen van de huidige omstandigheden, kunnen alle speciale spirituele praktijken uitgevoerd in Shantikunj, Haridwar (India) worden genoemd activering van nationale en internationale Kundalini (Goddelijke Serpent Power). De uitstraling van het vuur is het grootst in de buurt van haar omgeving. Boven deze groter de afstand minder is zijn warmte ervaren. Op dezelfde manier het opnieuw ontwaken van de oude Rishi energie vindt plaats op Haridwar (India) bij de Saptadhara gebied. De


invloed op het land uit het oogpunt van nabijheid zal sterk en snel worden gezien. Maar als de afstand vergroot zo zal de invloed langzaam maar zeker worden waargenomen. De eerste stralen van zonsopgang worden gezien in het water. In het begin zijn blik voor het eerst gezien op de toppen van de bergen en de bovenste takken van de bomen. Dan langzaam het licht straalt overal. Het verspreidt zich in de hele hemel en van de bergtoppen het zich uitbreidt naar de vlaktes hieronder. Op dezelfde wijze Kundalini Mahaprajna die is geactiveerd deze 3 jaar eerst te zien in India. En langzaam maar zeker het zal later verspreid in de hele wereld. De transformatie die zal plaatsvinden als gevolg van de invloed ervan zal worden gezien in verschillende gebieden op verschillende manieren. Dit is niet alleen een mogelijkheid, maar is zeker een feit. In de oudheid het ontwaken van de wereld en het land van de Kundalini was bereikt door Vishwamitra. Zelfs op dat moment was er een totale transformatie van het universum. Alle omstandigheden te hebben veranderd ten goede. En voortaan dit is precies wat er gaat gebeuren. De Ganges water wordt vandaag de dag gereinigd door de Govt. van India met een hoop geld. Ook het vuil op de basis van de Manasi Ganges van Govardhan wordt verwijderd en wordt gevuld met nieuw, schoon water. Op dezelfde manier is het nu de tijd voor ons om alle ongewenste elementen in de wereld zo te overwinnen om grondig te zuiveren. Ons doel van de Kundalini activatie is voor het maken van de wereld leven een idealistische leven en is niet beperkt tot slechts enkele individuen. De wereld moet worden bevrijd van de ketenen van inethics, blind geloof, blind tradities en ongewenste elementen.

Hoe zal deze transformatie plaats? Het antwoord is dat we eerst zullen moeten al het vuil van de wereld uit te roeien. In feite laat enig ongemak te komen op onze weg maar we zullen vooruit marcheren in ons streven.

Voor het spelen met de baby op haar schoot een moeder moet weeĂŤn ondergaan terwijl het leveren van haar baby en op dat moment het bloed heet wordt. Bij het schoonmaken van een vuile goot een vieze geur verspreidt zich in alle richtingen. Wanneer een kook wordt geopereerd wordt giftige stoffen uitgezonden. Over Homeopathie medicijnen wordt gezegd dat het eerst innerlijke verstoringen van de ziekte veroorzaakt te komen van het lichaam en dan begint het genezen van de ziekte vanaf de wortels. Voordat de bouw van een gebouw moet men een stevige fundering te leggen diep in de grond. Voor het verven van doek in verschillende tinten moet het eerst grondig gereinigd worden. Deze zeer activiteit is te zien in het begin dagen voor de landelijke en wereldwijde Kundalini is geactiveerd. Zonder ontworteling vervormingen, haat, materialisme, arrogantie, verachtelijke ethiek, slechte gedachten kan men nooit tot stand nieuwe manier van denken. Dus als in het begin dagen is er getuige van enkele vernietiging, begrijpen dat een pottenbakker het eerst wordt de modder nat, mishandeling met een stok en met zijn benen wordt vertrappen het. En boven, waardoor de modder een vorm van een pot op een draaiend wiel. Later heeft hij bakt ook de potten in heet ovens. In neo creatie van deze tijd deze zeer methode wordt gebruikt om zo te komen tot een wereldwijde transformatie. Niemand moet wanhopen als ze zien verwoestingen en rampen in de wereld.


Wanneer een Vaidyaraj onbetaalbare medicijnen maakt hij boven het malen van kruiden met een vijzel en stamper ook verwarmt ze in laaiend vuur. Deze activiteit lijkt het alsof de kruiden worden gestampt tot pulp nog de resultaten zijn zeer nuttig. Dit is de eerste etappe van een mooie toekomst. Voordat een zaadje wordt een boom moet rotten in de grond, daarna wordt het een jonge boom en dan verandert in een bloeiende boom die bloemen en vruchten. Door het verwijderen van het verleden ongewenste tradities van de wereld van vandaag zal men het omvormen op een zodanige wijze dat men een directe kijk op de menselijke eer te krijgen.

Als gevolg van het begin van de moesson ziet men vuil overal. Door wind en regen hutments worden vernietigd en grote gebouwen zijn met de grond gelijk. Maar in een zeer korte tijd droge rivierbeddingen zijn gevuld met regenwater. De velden van de boeren bloei met veel groen overal. Die tijd komt overeen met de 21 ste eeuw, waarin men zal cultuur, vooruitgang en glorie van de hele wereld te zien. De laatste 13 jaar van de 20 ste eeuw zal vol strijd en calamiteiten. Tijdens de moessons de muren van de velden breken en er wordt overstroming van rivieren, beken moeten etc. Een begrip dat de laatste 13 jaar van de 20 ste eeuw waren van dit soort, waarin donkere wolken verzameld in de hemel, waar de bliksem geterroriseerd een en al en ongewenste gebeurtenissen. Maar uiteindelijk de donkere sombere wolken alleen maar leiden tot goede toekomst tijden. Elke ernstige situatie kan pas later geven goede resultaten.

Man werkt in de wereld. En haar reactie moet altijd worden geconfronteerd. Maar de goddelijke wet is totaal verschillend. In het eerst een sfeer wordt gecreëerd. En zo wezens, personen en objecten worden door beïnvloed. Op hun eigen apt tijd koude, hitte, moessons hun eigen sfeer. Men kan gemakkelijk zien de invloed van de herfst en lente. Era transformatie kan ook worden gezien als een goddelijke activiteit verwant is aan seizoensgebonden veranderingen. Hier de onzichtbare subtiele sfeer speelt een belangrijke rol. In het zowel de inerte en bewuste principes worden aangetast.

De invloed van het ontwaken van de nationale en internationale Kundalini Shakti (Goddelijke Serpent Power) zal worden gezien wanneer het beïnvloedt inert materiaal, dieren, mensen en omstandigheden. De bodem zal meer vruchtbaar, zal minerale ertsen samen te breiden met het aandeel van de opgraving. Minerale ertsen zal veel meer in gewicht dan wat de mens eigenlijk nodig heeft. Er zal nooit een tekort aan ruwe olie. Chemicals zal beschikbaar zijn in grote hoeveelheden. De mens zal niet hard zwoegen om bomen, kruiden, enz. Als gevolg van bewegingen in de natuur zullen ze groeien op hun eigen groeien. Er zal geen gebrek aan waterwegen zijn. De kruiden van de bossen, zoals oude tijd weer zo onbetaalbaar dat het zal helpen in de genezing van verschillende ziekten.


Nuttig wezens zullen zijn over de opkomst en zullen leven voor een lange tijd. Die wezens die gevaarlijk zijn niet vermenigvuldigen sterk en ze zullen nauwelijks in staat zijn om hun leven te redden. Mineralen zal vergroten in het water en dus zal overwinnen vervuiling. Vuil zal afnemen en zuiverheid zal zijn op de opkomst. Natuurrampen zijn zeer zeldzaam. Als gevolg van Moeder Natuur te worden bevorderlijk is, natuurrampen zoals overstromingen, hongersnoden, cyclonen, tyfoons etc zal afnemen.

Natuurlijk zal de mens vorm blijven hetzelfde als wordt gezien vandaag. Maar in de 21 ste eeuw zijn innerlijke persoonlijkheid op het niveau van de ziel en psyche zal sterk worden getransformeerd. Iedereen zal verafschuwen walgelijke gewoonten en de leek zal nooit door be誰nvloed. Ze zal nooit aan zij met plundering, misdaad, illegale activiteiten, smokkel, hardheid enz. Wanneer in de meerderheid zal er een overvloed aan vrome karakter, actie, goede natuur en gentlemanliness zijn, zal verachtelijke mensen nooit misdragen en zal dus niet slagen in het goddeloze activiteiten. Muggen, vliegen vermenigvuldigen in vuil en modder. Illegale activiteiten en de criminaliteit alleen maar toenemen als ze niet goed afgedekt. Wanneer bij elke stap het zal obstakels, bezwaren, oppositie enz., worden geconfronteerd met hoe kan het dan ooit lukken? Bij het beschaafde gedrag zal zijn op de opkomst, kan verachtelijke gedrag niet een verhoging van haar kap en zelfs niet durven misdragen.

Mensen zullen vol vertrouwen, onafhankelijkheid en hard werken. Er is dus geen reden waarom situaties zoals armoede, gebrek aan materialen etc kan zegevieren. Als de mens de hardwerkende natuur en wijsheid verhoogt, waarom zou hij worden geconfronteerd met een gebrek aan op elk gebied van het leven? Als vrijgevigheid steeds meer in zwang, zullen de mensen van een ander verdriet te nemen op hun eigen schouders en delen hun vreugde met anderen. Zo zal geen wraak nemen in woede noch zal kwaad.

Bij het individuele ego誰sme en hardheid vermenigvuldigen het leidt tot imperialisme, kolonialisme, onderdrukking, intimidatie etc. samen met andere walgelijke activiteiten. Als gevolg oorlogen volgen en het oneindig aantal mensen sterven. In werkelijkheid individuele ego誰sme leidt tot massale vernietiging. In de oorlog beide partijen krijgen verslagen en ze in zulk een verbrijzelde staat dat ze alleen maar zwakjes te beheren te bestaan. Zolang de woede van oorlogen bestaan tot dan toe lijkt het erop alsof we onoverwinnelijk zijn. Maar toen de oorlog woede gaat liggen, beseft men dat het niets anders dan zelfmoord. Bij discriminatie daagt in onze gedachten we dat verschil van meningen te realiseren zou kunnen worden opgelost via een dialoog of via gerechtelijke commissies. Misschien is het uiteindelijke resultaat zou kunnen betekenen een verlies voor de ene partij maar het is zeker gunstiger dan oorlog trauma. Wanneer dit besef zal aanbreken in de psyche van alle mensen dan nooit zullen er kleine gevechten of gigantische oorlogen.


Er is zo veel kracht in de mens hard werken samen met de wijsheid dat als het wordt gebruikt voor creatieve doeleinden, zo kan materieel comfort kan worden geproduceerd. Met het gebruik ervan kan de mens het bereiken van de gelukzaligheid, cultuur en rondom de schoonheid van halfgoden. Wanneer deze aarde zal in overvloed met personen betreden op het pad van de ethiek, alleen dan zien we de heerlijkheid en de troost verwant aan de hemel.

In de komende dagen zullen we zeker zien een dergelijke atmosfeer. De eerste steen wordt bepaald door die middelen, die wordt genoemd ontwaken van de wereldwijde Kundalini Shakti (Goddelijke Serpent Power) en in de afgelopen 3 jaar is geboekt door intensieve ascese.

Op het moment van transformatie hemelse omstandigheden zal blijven bestaan als regel Ram's (of Ram Rajya). Het zal zeer geschikt om het te noemen "Terugkeer van de Gouden Eeuw namelijk Satyug".

HOOFDSTUK ACHTTIEN DE DIEPE IMPORT VAN KUNDALINI verzakingen en nodige richtsnoeren

Elk object heeft zijn eigen zichtbare en onzichtbare vorm. Goud is een zeer valueable erts. Bij modder verenigt met de aarde komt het uit als erts. Maar op het zuiveren van dit erts het wordt verkocht tegen hoge prijzen in de markt. En met deze gouden prachtige ornamenten zijn gemaakt. Maar als via chemische behandeling wordt het omgezet in goud as, het zich manifesteert geweldige kwaliteiten. Het helpt bij het maken van een zwak lichaam erg sterk. De mens kan leven een langere levensduur. Deze bijzondere eigenschappen zijn in andere ertsen te. Gewoonlijk mensen gebruiken het om bepaalde artikelen te maken. Maar als ze chemisch zijn behandeld, de as van deze ertsen manifesteren grote kwaliteiten. De subtiele deel van een zand deeltje helpt bij het creĂŤren van kernenergie. Van deze stroom verschillende stralen straling en wapens wordt. Dit is de subtilization van dat wat is bruto.


Dit is een bekend feit dat de subtiele vorm van een voorwerp oneindig meer macht dan haar bruto-aspect heeft. In vergelijking met een hoop modder kernenergie kan uitvoeren gigantische taken. In vergelijking met het lichaam onze geest zijn meer energie. Stoom is sterker dan water. De ziel is onzichtbaar maar als het de vooruitgang verder manifesteert zij zich als heiligen, rishi's, goddelijke mannen en incarnaties.

Op dezelfde manier, subtlization van het menselijk bestaan kan ook plaatsvinden via Yoga en geestelijke ascese. Een man van boete ontwaakt zijn lichamelijke goddelijk potentieel. Stoom kan helpen uitvoeren van een trein. Bij bamboe bomen wrijven tegen elkaar, wordt er een bosbrand gezien om zich te manifesteren. Deze zeer invloed manifesteert zich via de spirituele praktijken van de ascese. Toen op een glazen lens verspreid zonnestralen zijn gericht op een enkel punt, zijn vonken van het vuur gezien. Hetzelfde geldt voor de resultaten van spirituele praktijken en ascese.

Via vernederd Yoga staat van de mens overgaat in de grootheid van de goddelijke werelden en deze eenwording leidt tot samenvoeging van de hoge met de lage. Wanneer draden elektriciteit die ze krachtig worden contact op te nemen en dragen dus onze gewenste taken. Een kraan geven water zolang de tank waarin verbonden is gevuld met water. Het is heel duidelijk dat de tank van de goddelijke energie nooit leeg is en de kraan verenigd geeft het water, zolang er geen obstructie komt in de weg. Wanneer het menselijk bewustzijn de goddelijke energie van God imbibes, al snel wordt hij God van de mens, Purushottam van Purusha en grote van zijn nederige. De wijdverspreide karakter van het lichaam samen met het verhogen van zelf verhoogt het potentieel ook. In vergelijking met een leeuw niet alleen het lichaam van een olifant gigantische maar zijn zullen het ook is veel krachtiger. In vergelijking met een kind is niet alleen het lichaam van een volwassene meer sterk, maar zijn vermogen om te werken te veel groter is. De ascese van een spirituele aspirant maakt hem tot een Sidha (gerealiseerd heilige).

Ascese in het algemeen niet slagen als ze niet samengevoegd tot zelfbeheersing, een uitstralende karakter en een gevoel voor service aan andere wezens. Hoe kan een zaadje een boom als het niet goed verzorgd en voorzien van vruchtbare grond, water, enz. Dit voorschrift heel erg van toepassing op Kundalini ontwaken methoden ook.

Kundalini ontwaken betekent het intensiveren en het activeren van goddelijke krachten verborgen in ons bewustzijn. Het kan op verschillende wijzen voor verschillende doeleinden in de 3 lichamen.


Er zijn 14 manieren activeren hierboven. Deze 14 glorie kan worden vergeleken met de 14 juwelen die ontstaan, terwijl de oceaan werd gekarnd. De indeling kan worden uitgevoerd dus. De 6 chakra's langs de Merudand dat wil zeggen vanaf de Mooladhar tot aan de Sahasrar Kamal kan worden genoemd een krachtig medium dat helpt bij het overwinnen van hindernissen in de productie van heerlijkheden van het materiaal arena. Het bereiken maakt de mens krachtig, rijk en vol van onderneming. Op basis hiervan een spirituele aspirant wordt oneindig veel krachtiger is dan een leek. Onze zintuigen zijn niet langer buiten gebracht en in plaats daarvan door zich in zichzelf gekeerd, werken in een zeer breed arena. Die scènes die niet gezien kunnen worden door onze grove ogen zijn duidelijk zichtbaar zijn voor onze goddelijke zicht. Hetzelfde geldt voor andere zintuigen. Verworvenheden met betrekking tot de bruto-wereld, zoals televisie, het horen van verre geluiden, telepathie, voorwerp controle, vitale kracht stroom, Shaktipaat, in de wetenschap de toekomst enz. kan worden ingezogen op het activeren van de Kundalini van de bruto lichaam. Via dit medium kan men zich ook manifesteren Ojas, Tejas en Varchas.

Op basis van de 5 hulzen kan ontwaken van de Kundalini (Goddelijke Serpent Power) van het subtiele lichaam. De 5 scheden genoemd voedsel schede, vitale omhulsel, mentale schede, kennis schede, gelukzaligheid schede worden deklagen op ons bewustzijn. Daarin bevinden zich de 5 elementen en de 5 prana's. Ze worden ook wel 5 werelden of 5 toestellen. Bij het ontwikkelen van deze mogelijkheden de spirituele aspirant begint contact met de onzichtbare wereld. Gewoonlijk mensen begrijpen alleen de bruto-zichtbare wereld van namen en vormen dat wil zeggen voorwerpen. Maar wanneer de Kundalini van de subtiele lichaam van een spirituele aspirant is ontwaakt, man contact op met de onzichtbare wereld. Hij wordt verbonden aan Pitrus, halfgoden, etc. en er is een geven en nemen hun onderlinge relatie. Hij begrijpt nu de verborgen geheimen van Moeder Natuur. Hij kan voorzien toekomstige gebeurtenissen. Op basis van deze wijsheid door het maken van apt afspraken kan men profiteren van de gunstige omstandigheden en obstakels kunnen worden afgeweerd. In de psyche van de leken kan leiden tot vrome denken en dus de menselijke beschaving kan treffend worden gevormd.

Er zijn 3 toepassingen van de casual lichaam en het heet Granthi bheda. In het midden van het hoofd is de Brahmagranthi en wordt ook wel Kailash Mountain of Ksheersagar. Het heet de Polar Centre die altijd betrokken is bij geven en nemen met kosmische energieĂŤn. De tweede is de Vishnu Chakra in de hartstreek. Het kan worden genoemd de grot van het bewustzijn. Dit is het centrum van gevoelige emoties. Hier krijgt men de tevredenheid, tevredenheid en vrede. Behalve het maken van onze psyche hoge statured moet men mal het begrip van anderen op een positieve manier met de hulp van de kracht van Vishnugranthi. De derde is Rudragranthi. Het is te vinden in de Naabhi (navel) Chakra. In deze regio vindt men lichamelijke gezondheid, glans, schittering, kracht, durf, creativiteit en augmentatie. In dit gebied vindt men de Mooladhar Chakra. De lange tijd rust plaats van Kundalini Shakti is in deze regio. Met de aanval van vitale kracht kan worden gewekt, hoog opgetrokken en naar de poorten van Brahmalok.


De 6 chakra's van het bruto lichaam, vijf scheden van het subtiele lichaam en 3 granthi (knopen) van de casual lichaam op tot 14 in getal. Onder hen 7 zijn van de hogere werelden (Lokas) en 7 van de lagere werelden. Experimenten zo worden verricht, aan de 7 en de overige 7 te verhogen wordt geĂŤxperimenteerd op om ze te stoppen van een ondergang. Het menselijk bestaan kan worden beschouwd als een oceaan en via de 3-voudige Kundalini aanbidding kan worden gekarnd. In reĂŤle termen het lichaam is een demon en de geest is een demi-god. Wanneer beide ascese van Yoga uit te voeren, ze krijgen de 14 juwelen hierboven vermeld. In de mythologische karnen van de oceaan de beschrijving is gegeven op een symbolische manier. Het menselijk lichaam bestaat uit de 5 elementen en 5 vitale krachten wordt verwacht dat ze zo diep en breed als de oceaan. Er is geen noodzaak weg strooilicht in de buitenwereld om de gewenste voorwerpen bereiken. Wat u ook wenst aanwezig is in je. Waarom zoeken buiten? Net als de muskus van een hert moet worden gezocht in het lichaam.

Kortom dit is de schets van Kundalini eredienst waar een inleiding, beschrijving en aanbidding methoden zijn gegeven in de eerdere pagina's van deze editie. Maar met opzet details zijn niet gegeven met betrekking tot de 14 spirituele oefeningen. Omdat dit net als de experimenten op atomaire explosies. Voordat de methoden die we moeten weten in welke staat, voor welke individuele, voor welk doel wilt u de Kundalini ontwaken. Om Kundalini activatie beginnen zonder het te weten al deze details is als een kind knoeien met een bom. Misbruik van Kundalini energie kan leiden tot de verschrikkelijke val van die persoon. Voor nieuwkomers en minder alert mensen zijn er paden van wijsheid, toewijding, actie en goddelijke intellect activering. Als ze dit doen veel, het is meer dan genoeg.

Niemand moet zijn te rusteloos om Kundalini ontwaken te leren en geen haven moet de wens van het bereiken van zelf nakoming door haak of door boef. Op zijn minst voor een eeuw zal ik nemen de verantwoordelijkheid van de mensen leren deze prachtige applicatie op basis van hun individuele capaciteit. Ik ga door het opleiden van hen in deze richting. Zelfs als mijn bruto fysieke lichaam, niet meer in deze wereld nog met mijn subtiele bestaan Ik blijf het dienen van mensen in deze richting.

Er is geen geschikte spirituele aspirant zal ooit ervaren dat, omdat er niemand was om les te geven hem / haar deze methode van Kundalini ontwaken, konden ze niet bereiken hun gewenste doel te bereiken. Net zoals de alles doordringende goddelijke kracht opgewekt me uit te voeren Mahapurashcharan in 24 jaar en niet alleen liet me de methode van het activeren van de Kundalini Shakti van mijn land (India) via intense soberheid van 3 jaar, samen met het gaf me alles wat nodig was om het doel te bereiken. Op dezelfde manier ook


ik zal zich inspannen voor degenen onder Prajna Parivar die wensen een beroep te doen nemen om Kundalini Wetenschap voor het verzamelen van speciale bevoegdheden voor een speciaal doel en ze allemaal die nodig is om hun heilige doel te bereiken geven.

LAAT ONS allemaal bidden voor de wereldvrede en broederschap

AUTEUR: Shriram Sharma Acharya oprichter van de International Gayatri Family was een grote Yogi ziener en incarnatie van God, die volumes van wetenschappelijke literatuur schreef vooral over spirituele onderwerpen voor de wereld van welvaart en vrede. Voor meer wetenschappelijke literatuur e pls bezoek http://www.shriramsharma.com/ www.awgpestore.com http://www.dsvv.ac.in/ www.akhandjyoti.org en http://www.awgp.org/~~V BESCHRIJVING: Gratis e-boeken over Chakra Meditatie-ESP, Nirvikalpa Samadhi of Thought Gratis Trance, Het bereiken van Ridhi-Sidhis of goddelijke energie, toekomstige wetenschappelijke Religie, Super Energy Gayatri Science & Kundalini Yoga gecorreleerd aan Neurowetenschappen-ESP, Endocrinologie, Anatomie, Psychologie & Sociologie voor 1) materiaal en geestelijke welvaart en 2) het verenigen van de wereld vreedzaam als een familie. Ours is een strikt niet-commerciĂŤle website die is gericht op het realiseren van de eeuwenoude droom van grote leiders en denkers van de wereld: Een mooie wereld zonder grenzen. KEYWORDS: Kundalini Yoga Gayatri e-books biografie Guru vrede in de wereld denken psyche god zenuwen subtiele bewustzijnsziel goddelijke trance endocriene klieren ESP Chakra plexus meditatie concentratie intellect profetie dacht denken Cheiro Nostradamus Aurobindo zaligheid hersenen Veda zonne zonne-energie heilige pure zintuigen Prana Avatar Upanishad lichtcel hypothalamus hypofyse transformatie futuristische voorspelling slangenkracht leven menselijke ethiek integriteit karakter vagus Tantra Mooladhar atoom neutron proton

DUTCH BOOK_DIVINE SERPENT POWER OR KUNDALINI AWAKENING  

Narsinh Mehta wanted wealth for spiritual purposes. Some mendicants approached him and said that some village folks had asked them (mendica...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you