25 jaar aan boord bij Shiptron...

Page 3

Persoonlijk, deskundig, toegewijd, onmisbaar! Zeiljacht Tooluka – Eef Willems Omdat Eef Willems in Groenland aan boord van ‘Tooluka’ op haar eerste gasten wacht voor het nieuwe seizoen, mailen we uitgebreid over haar ervaringen met Shiptron.

Met veel plezier!

ties: “Met een telefonisch consult word je als schipper langs alle schakelaartjes en draadjes en zekeringen geleid, om zo de boel weer aan de praat te krijgen.” “Ook de service van Shiptron kent geen grenzen!”, mailt ze en ze herinnert zich de ontelbare

Shiptron – Esther Roosendaal

keren dat op onmogelijke tijden in de schijnbaar chaotische werkplaats de aansturing van

Komt u bij Shiptron aan de balie dan is de kans

een elektromotor aangepast, een frequentie-

groot dat Esther Roosendaal u enthousiast ont-

regelaar getest of iets uitgezocht werd. Zowel

vangt. Esther beantwoordt ook de telefoon en

Jugo als Carla hebben altijd met raad en daad

weet altijd bij wie ze het antwoord op uw vraag

klaar gestaan.

kan vinden. Doordat ze precies op de hoogte is van de actuele stand van zaken, de voorraad en de

Wie kan zich een bedrijf voorstellen dat je

agenda’s weet ze bij Shiptron vraag en aanbod

achterna reist tot aan Vuurland en Antarctica

perfect bij elkaar te brengen.

om daar een autopiloot te installeren, Sailmail software werkend te krijgen, een antenne te

Van de winkel in scheepsbenodigdheden naar een

isoleren, elektrische bedrading te controleren

advies- en serviceverlenend bedrijf in de mari-

en radar, windgenerator, marifoonantenne en

tieme communicatie; zo groeit Esther mee van

dynamo's af te regelen? Noem maar op, de

verkoopmedewerkster tot ‘spin-in-het-web’.

werklijsten lijken dan eindeloos en uiteindelijk is er maar weinig dat niet opgelost wordt. Tus-

Omdat ze niet de kans kreeg automonteur te

sendoor klopt natuurlijk de rest van de zeilende

worden, werkt ze achtereenvolgens in de micro-

vloot in Ushuaia aan voor hulp. Welke vervol-

electronica, horeca en reclame-belettering voor-

“Met Tooluka heb ik vanaf 2001 erg veel hulp

gens ook zoveel mogelijk geboden wordt.

dat ze 12 jaar geleden de tip krijgt dat Shiptron

gehad van Shiptron. Jugo was altijd streng in

Voor Eef staat de keuze voor Shiptron

iemand zoekt. Nu werkt ze nog steeds naar haar

zijn adviezen als er iets aan vervanging toe was.

buiten kijf!

zin bij Shiptron.

Foto: Theo Kampa

Alleen het beste was goed genoeg voor ToolHet directe contact met klanten vindt ze het leukst

uka. Dezelfde kwaliteit als op de reddingboten! Daar ben ik altijd erg blij mee geweest. In de

Eef Willems vaart sinds 1985 op de bruine

en is ook het terrein waar ze zich als vis in het

afgelopen 10 jaar is Tooluka er in technisch

vloot, vanaf 1992 op de Banjaard en sinds

water voelt. Ze merkt op dat continue verbetering

opzicht erg op vooruit gegaan en dat dank ik

2002 op haar eigen zeiljacht ‘Tooluka’. Met

in de klantcommunicatie nagestreefd wordt.

voor een groot gedeelte aan Shiptron’s advie-

‘Tooluka’ vaart Eef met gasten in verre

De overgang van de winkel naar het moderne

zen en werk”, aldus Eef.

streken, jaren in Antarctica, Patagonië en

kantoorpand op de Dolfijn geeft iedereen ruimte

Eef kent Shiptron vanaf het eerste uur en ze

alweer voor het vierde jaar in Groenlandse

en werkt veel prettiger. “Met veel plezier!”, zegt

schrijft dat Jugo op verschillende manieren

wateren. www.tooluka.nl ■

Esther gedecideerd.

technische hulp biedt in problematische situa-

3