Page 1

25 JAAR AAN BOORD BIJ...

IN DEZE UITGAVE:

Korting bij webshop bestelling vanaf € 100! Actiecode*: 2012SH25

02 05 06 08 10 12

Zeevaartonderwijs en kennis Sparring partner voor kustzeilers Sailmail met stip op één! Theedoek of dweil? Toekomst voor chartervaart! Bruisend vooruit!


SHIPTRON - AL 25 JAAR UW ADVISEUR

aan en regelt de examenlicenties. Bij de verhuizing naar een ander lokaal, beslist Shiptron dat de leidingen langs de muur dienen te lopen. Dat blijkt later een lumineus idee als de vloer van de nieuwe radiokamer verrot blijkt en er, met slechts afkoppelen van de apparatuur, redelijk eenvoudig een nieuwe vloer aangebracht kan worden. Waarna heel snel de radiokamer weer werkt. Bernt vindt de betrokkenheid en grote kennis van Shiptron kwaliteiten die borg staan voor de service aan beroeps- en pleziervaart. De ongedwongenheid in de samenwerking draagt hieraan bij.

Zeevaartonderwijs en kennis E.Z.S. – Bernt Folmer

De Enkhuizer Zeevaartschool is specialist in professionele parttime opleidingen voor de grote Zeilvaart met doorstroming naar de Handelsvaart. In 1953 is de opleiding Stuurman Grote Zeilvaart afgeschaft. Als in de 70-er jaren grote zeilschepen weer gaan varen (nu ook met gasten) ontstaat de vraag naar opleidingen. Voor en door de beroepszeilvaart start de E.Z.S. in de huiskamer

Als kapitein op de grote zeilschepen kent Bernt, nu directeur van de Enkhuizer Zeevaartschool, Shiptron al jaren.

van Henk Wever, groeit via een schip met 2 lokalen naar het huidge gebouw aan de Kuipersdijk. Nu studeren hier jaarlijks ca.

“Bij problemen aan boord is Shiptron in staat

hem oppiept, komt Bernt in beeld. Vervolgens

mij op afstand dingen te laten doen waardoor

wordt Bernt docent instrumenten en manoeu-

een internationaal gezelschap.

alles weer werkt en het klikt”, vertelt Bernt. “De

vreren. Dan pakt hij de examinering op, struc-

Bijzonder is het zeilschip Kaatje dat op het

allereerste klus was op de ‘Atlantis’ waarbij ik

tureert het hele ICT-systeem en de procedures

terrein van E.Z.S. dienst doet voor allerlei

in de mast hing om de radarantenne aan te

daartoe. En zo wordt Folmer directeur van de

praktijklessen en -oefeningen. Iedere week

sluiten. Met de gebruikersvriendelijke

huidige E.Z.S., waar Jugo nog steeds actief is

gaat Kaatje onder zeil, brassen, zeilen stellen

instructies van Shiptron lukte dat voortreffelijk.”

als docent Marcom-A.

en overstag gaan, maar ook tuigoefeningen

Als Jugo als Marcom-A leerkracht op de E.Z.S.

Op de E.Z.S. installeert Shiptron in de vroege

vervangen moet kunnen worden als de KRNM

jaren de radiokamer, vraagt de vergunningen

150 stuurlieden kleine- en grote zeilvaart af,

en basic safety zijn onderdelen die op Kaatje

2

geoefend worden. www.ezs.nl ■


Persoonlijk, deskundig, toegewijd, onmisbaar! Zeiljacht Tooluka – Eef Willems Omdat Eef Willems in Groenland aan boord van ‘Tooluka’ op haar eerste gasten wacht voor het nieuwe seizoen, mailen we uitgebreid over haar ervaringen met Shiptron.

Met veel plezier!

ties: “Met een telefonisch consult word je als schipper langs alle schakelaartjes en draadjes en zekeringen geleid, om zo de boel weer aan de praat te krijgen.” “Ook de service van Shiptron kent geen grenzen!”, mailt ze en ze herinnert zich de ontelbare

Shiptron – Esther Roosendaal

keren dat op onmogelijke tijden in de schijnbaar chaotische werkplaats de aansturing van

Komt u bij Shiptron aan de balie dan is de kans

een elektromotor aangepast, een frequentie-

groot dat Esther Roosendaal u enthousiast ont-

regelaar getest of iets uitgezocht werd. Zowel

vangt. Esther beantwoordt ook de telefoon en

Jugo als Carla hebben altijd met raad en daad

weet altijd bij wie ze het antwoord op uw vraag

klaar gestaan.

kan vinden. Doordat ze precies op de hoogte is van de actuele stand van zaken, de voorraad en de

Wie kan zich een bedrijf voorstellen dat je

agenda’s weet ze bij Shiptron vraag en aanbod

achterna reist tot aan Vuurland en Antarctica

perfect bij elkaar te brengen.

om daar een autopiloot te installeren, Sailmail software werkend te krijgen, een antenne te

Van de winkel in scheepsbenodigdheden naar een

isoleren, elektrische bedrading te controleren

advies- en serviceverlenend bedrijf in de mari-

en radar, windgenerator, marifoonantenne en

tieme communicatie; zo groeit Esther mee van

dynamo's af te regelen? Noem maar op, de

verkoopmedewerkster tot ‘spin-in-het-web’.

werklijsten lijken dan eindeloos en uiteindelijk is er maar weinig dat niet opgelost wordt. Tus-

Omdat ze niet de kans kreeg automonteur te

sendoor klopt natuurlijk de rest van de zeilende

worden, werkt ze achtereenvolgens in de micro-

vloot in Ushuaia aan voor hulp. Welke vervol-

electronica, horeca en reclame-belettering voor-

“Met Tooluka heb ik vanaf 2001 erg veel hulp

gens ook zoveel mogelijk geboden wordt.

dat ze 12 jaar geleden de tip krijgt dat Shiptron

gehad van Shiptron. Jugo was altijd streng in

Voor Eef staat de keuze voor Shiptron

iemand zoekt. Nu werkt ze nog steeds naar haar

zijn adviezen als er iets aan vervanging toe was.

buiten kijf!

zin bij Shiptron.

Foto: Theo Kampa

Alleen het beste was goed genoeg voor ToolHet directe contact met klanten vindt ze het leukst

uka. Dezelfde kwaliteit als op de reddingboten! Daar ben ik altijd erg blij mee geweest. In de

Eef Willems vaart sinds 1985 op de bruine

en is ook het terrein waar ze zich als vis in het

afgelopen 10 jaar is Tooluka er in technisch

vloot, vanaf 1992 op de Banjaard en sinds

water voelt. Ze merkt op dat continue verbetering

opzicht erg op vooruit gegaan en dat dank ik

2002 op haar eigen zeiljacht ‘Tooluka’. Met

in de klantcommunicatie nagestreefd wordt.

voor een groot gedeelte aan Shiptron’s advie-

‘Tooluka’ vaart Eef met gasten in verre

De overgang van de winkel naar het moderne

zen en werk”, aldus Eef.

streken, jaren in Antarctica, Patagonië en

kantoorpand op de Dolfijn geeft iedereen ruimte

Eef kent Shiptron vanaf het eerste uur en ze

alweer voor het vierde jaar in Groenlandse

en werkt veel prettiger. “Met veel plezier!”, zegt

schrijft dat Jugo op verschillende manieren

wateren. www.tooluka.nl ■

Esther gedecideerd.

technische hulp biedt in problematische situa-

3


SHIPTRON - AL 25 JAAR UW ADVISEUR

Heading. Lagere adviesprijzen en een goede inkoopprijs waren de start voor de jarenlange samenwerking op AIS-gebied en andere navigatie- en communicatieapparatuur. Toen Kniest, nu de grootste online en offline watersportwinkel van Nederland, nog een winkel in Enkhuizen had, was het contact met Shiptron al goed; de basis voor de latere samenwerking. Nu ligt de toegevoegde waarde voor Kniest in de technische kennis van apparatuur en de autoriteit die Shiptron op AISgebied is. “Als we het probleem van de klant met apparatuur niet direct zelf kunnen

Shiptron autoriteit op AIS-gebied George Kniest – Jaap Michel Post We praten met Jaap Michel Post, inkoper en e-commerce manager van George Kniest Muiderzand over de samenwerking. Toen Jaap Michel een marifoon kreeg, haalde

oplossen, zoeken we met de technici van Shiptron een oplossing, in het uiterste geval

AIS-subsidie zonder zorgen! Gebr. van ’t Hek BV – Bart Buijs

sturen we de klant direct naar Shiptron door.” Volgens Jaap Michel komt de klant binnen

‘Ja’, schrijft Bart Buijs, Hoofd technische dienst van

vanwege de ruime keuze en prijs maar is er

Gebr. van ’t Hek BV als we vragen of ze opnieuw

absoluut vertrouwen nodig om tot zaken te

voor Shiptron zouden kiezen. Bart is in 2010 betrok-

komen en dat is wat Kniest ook bij Shiptron

ken bij de aanschaf en installatie van AIS Klasse A

vindt. Al met al een relatie waar Jaap Michel

Transponders op de schepen van het bedrijf.

positief over praat. Kniest streeft naar tevreden clientèle door

Eind 2010 zoekt Gebr. van ’t Hek een bedrijf dat

na de verkoop ook een goede service en

op de schepen AIS transponders kan monteren:

persoonlijk contact te bieden in de winkel in

“Zo zijn wij in contact gekomen met Shiptron, een

Muiderzand. Met de ondersteuning van Ship-

bedrijf dat ook wat betreft de ligging voor ons

tron kan Kniest hier beter inhoud aangeven. ■

gunstig in beeld kwam.”

hij op de E.Z.S. direct zijn Marcom-A. Na een jaar varen gaat hij werken bij Kniest waar hij de

De keuze, de montage en de uitvoering van het

ontwikkeling van kniest.nl oppakt. De huidige

subsidietraject van de AIS transponders zijn voor

webwinkel www.kniest.nl vindt zijn oorsprong

Gebr. van ’t Hek BV naar tevredenheid verlopen.

in de postordercatalogus die veel watersporters

Ook op het gebied van marifoons zijn ze tevreden

zich herinneren.

over de adviezen. De werkschepen zijn uitgerust met AIS transponders die de veiligheid van de

Tijdens het gesprek herinnert hij zich nog goed

vaartuigen en de omgeving tijdens de werkzaam-

hoe Carla Hogeweg op een beurs opnieuw

heden vergroten. - www.vanthek.nl

contact zocht voor de AIS-producten van True

4


Sparring partner voor kustzeilers NvvK – Egenolf van Stein Callenfels

De mobiele opstelling van vijf DSC-marifoons voor praktijktrainingen in DSC-communicatie met 10-12 personen is het resultaat van de lange relatie tussen Shiptron en Egenolf van Stein Callenfels, al jaren actief voor de ‘Nederlandsche Vereeniging van Kustzeilers’.

Egenolf hoort van Jugo over een simulatieop-

verwijzingen. Wat een service en dat in een

één van de weinige clubs die niet alleen maar

stelling bij de zeevaartscholen en vindt dit een

vakantieperiode!

met dozen schuift maar waar je alles compleet

goed idee voor het oefenen in de ‘praktijk’ van

werkend krijgt opgeleverd, ondersteund door

noodprocedures. De opstelling moet dan wel

Zo wordt de techneut, zoals hij zichzelf noemt,

langjarige specialistische technische kennis en

verplaatsbaar zijn en bij mensen thuis uitgerold

door Jugo gevoed met informatie en het feit dat

ervaring”, stelt hij.

kunnen worden. Daarbij mag het oefenen met

beide radio-amateur zijn, zorgt voor een uitste-

de rode distress-knop absoluut geen storing

kend contact.

veroorzaken of spooknoodsignalen uitzenden. “Shiptron denkt mee en vindt de oplossing”,

De Nederlandsche Vereeniging van Één ding wil hij nog graag kwijt: “In de tijd van

Kustzeilers (NVvK) heeft als doelstelling

vertelt hij enthousiast. In het najaar starten

de winkel was ik het meest verknocht aan de

het bevorderen van het zeilen op zee en

de workshops bij de mensen thuis.

rommelzolder waar ik geregeld 2e hands appa-

het aankweken van goed zeemanschap.

ratuur zoals gps-en en displays vond”. 10 jaar eerder is Egenolf de schrijver van de technische hoofdstukken in het jaarboek van de

Van Stein Callenfels is nog steeds actief als voorzitter van de veiligheidscommis-

Inmiddels is de ervaring van Van Stein Callen-

sie en zet met de commissie technische

Kustzeilers en als hij Shiptron vraagt de inhoud

fels ook redelijk breed zodat hij onderweg

en veiligheidsonderwerpen op de kaart.

te beoordelen, komen de hoofdstukken retour

andere zeilers met problemen helpen kan. “Zo

www.kustzeilers.nl ■

met relevante correcties, aanvullingen en

nodig verwijs ik ze van harte naar Shiptron,

5


SHIPTRON - AL 25 JAAR UW ADVISEUR

Offshore radio inspecties Shiptron Radio Inspections BV Tussen twee inspecties op offshore-platforms door spreken we met Jugo Baya over de radio inspecties van Shiptron Radio Inspections BV. ‘Wij bieden een complete test voor offshore en maritieme radiostations op windparken, platforms en scheepvaart’, vertelt Baya. In de loop der jaren is veel ervaring opgebouwd met GMDSS, SOLAS en NOGEPA regelgeving en eisen. Deze inspecties worden conform de Nederlandse Mijnbouwwet en -besluit, de NOGEPA richtlijn nr. 10 (Inspectie Telecommunicatiemiddelen) en de scheepvaartregels volgens SOLAS uitgevoerd.

Sailmail met stip op één! Bestevaer 2 – Gerard Dijkstra

Bij de inspecties waarbij de inspecteur met de ‘heli’ op de platforms gebracht wordt, komen regelmatig zaken aan het licht die direct gevaar kunnen opleveren voor de veiligheid van mensen en milieu. Deze onregelmatigheden moeten acuut worden opgelost om mogelijke calamiteiten te voorkomen. Zo dragen de radio inspecties direct bij aan de veiligheid voor personeel en milieu op en rond de platforms.

Gerard Dijkstra, van Dijkstra & Partners Naval Architects, vaart met

De opgemaakte radio inspectierapporten worden naar keuze van de klant in het

een aluminium Bestevaer 53 in de Noordelijke wateren van IJsland

Engels of Nederlands opgesteld met adviezen die betrekking hebben op acute en

met zijn Bestevaer 2.

nadien op te lossen zaken. Al onze radio-inspecteurs hebben een geldig H.U.E.T. certificaat NOGEPA 0.5A en geldige medische papieren.

Nadat Gerard Dijkstra ongeveer 7 jaar terug positieve berichten van

SHIPTRON is uw ‘dedicated’ radio inspecteur voor al uw radio- en aeronautical

bevriende schippers over Shiptron hoorde, nam hij contact op voor de

apparatuur en plb’s aan boord en offshore. ■

maritieme communicatie installatie op zijn schip de Bestevaer 2. Daar de service van grote gevestigde bedrijven te wensen overliet, was de overstap naar Shiptron snel gemaakt. Een kleiner bedrijf, zoals Shiptron kan

Merken apparatuur van de productenlijn die Shiptron voert:

veel flexibeler, directer en persoonlijker reageren op specifieke vragen

Rhotheta True Heading Icom ACR Entel Standard Horizon SCS AC-Marine JRC Ocean Signal Sailor (Thrane) Furuno Simrad

over installaties en, niet onbelangrijk, problemen aan boord oplossen. De installatie van het Sailmail programma staat met stip op de eerste plaats. Daarnaast heeft Shiptron nog de black box computer, de Pactor modem, de AIS en de Iridium telefoon geleverd en geïnstalleerd, schrijft Gerard vanaf de Bestevaer 2. Gerard vindt de persoonlijke aanpak en het feit dat door Shiptron wordt gewerkt vanuit praktijkervaring die overeenkomt met het gebruik dat hijzelf van de Bestevaer 2 maakt, belangrijk. Daarom is hij ook onderweg direct bereid tot een interview per email. www.gdnp.nl ■

6

Noodbakens en peilers AIS en GPS-kompassen MF/HF zenders, marifoons en portofoons EPIRBs Professionele portofoons Marifoons, portofoons en kaartplotters SSB-Email modems Antennes Navigatieapparatuur / radar Epirbs, SARTs en GMDSS VHF Communicatieapparatuur Radars Radars, autopiloot en plotters


Wederzijdse leveranciers Alphatron Marine – Maerten van Uggelen Als we contact opnemen met Maerten van Uggelen, vestigingsmanager van drie Alphatron Marine vestigingen in Nederland, reageert hij direct: “Natuurlijk wil ik meewerken aan een uitgave voor het jubileum van 25 jaar Shiptron.”

Goede en betrouwbare samenwerking en een vriendelijke relatie zijn de sleutelwoorden voor Alphatron Marine om ook verdere samenwerking te ontplooien met de binnenvaart producten van Alphatron Marine. Shiptron ligt strategisch in Enkhuizen en krijgt regelmatig binnenvaart schepen aan zich voorbij.

Maerten kent Carla Hogeweg uit het verre ver-

We concluderen dat de twee bedrijven elkaar

leden en heeft altijd contact gehouden. Sinds

op diverse terreinen complementeren.

een jaar of zes zijn Shiptron en Alphatron Marine wederzijdse leveranciers. Wij nemen af bij Shiptron en Shiptron neemt af bij ons.

Alphatron Marine bv is leverancier en

Alphatron Marine is bijvoorbeeld hoofdimpor-

installateur van nautische apparatuur voor

teur van het merk JRC (Japan Radio Company).

diepzee en binnenvaart. Nationaal als inter-

De JRC radars vinden via Shiptron al jaren hun

nationaal georiënteerd met vestigingen in

weg naar de bruine vloot en Shiptron heeft zich

diverse landen. Het leverpakket loopt van

altijd sterk gemaakt om dit merk te promoten.

een simpele GPS antenne tot volledig geïn-

Shiptron levert geregeld een aantal AIS-produc-

tegreerde brugsystemen voor overheids-

ten en data-distributie modules aan Alphatron

vaartuigen. www.alphatronmarine.com ■

Foto: Marcel Riepe

Marine.

Charter tot full service SHIPTRON Als in 1987 Jugo Baya en Carla Hogeweg aan de wal komen, brengen ze veel

Shiptron heeft zich ontwikkeld tot een full service dienstverlener en leverancier

ervaring mee vanuit hun chartertijd. Nog steeds blijken deze ervaring en de

op het gebied van maritieme communicatie, denkt mee en vindt altijd een oplos-

opgedane kennis bij te dragen aan de groei van Shiptron in Enkhuizen.

sing voor het probleem van haar klanten.

In eerste instantie start Shiptron met leveren vanuit het vooronder van hun schip, even later vanuit Hoorn en al snel verhuist Shiptron naar de St. Janstraat in

In het gemakkelijk bereikbare pand worden klanten hartelijk ontvangen en al

Enkhuizen waar jarenlang de winkel gevestigd is. In 2009 verhuist het bedrijf

naar gelang de vraag altijd uitgebreid te woord gestaan.

naar De Dolfijn 24 op het industrieterrein Schepenwijk in Enkhuizen.

www.shiptron.nl

7


SHIPTRON - AL 25 JAAR UW ADVISEUR

Theedoek of dweil? School at sea - Martin Duba

De eerste dag dat Martin Duba weer thuis is, maakt hij tijd vrij om met ons te praten over de eerste school-zeilreis van 6 maanden naar de Cara誰ben en de rol die Shiptron hierbij speelde op Bermuda.

8


Met de Regina Maris varen 35 leerlingen, 4 nautische bemanningsleden en 5 leerkrachten van Nederland naar Tenerife waarna ze de Atlantische oceaan oversteken naar Dominica om in Panama 3 weken op expeditie te gaan. Op de eerste helft van de reis vaart een kok mee die de kinderen leert wat het verschil tussen een theedoek en

Na 10 jaar werkt radioinstallatie nog steeds probleemloos! Zeiljacht Marida – Adri Broekhuizen

een dweil is, hoe je kookt en de voorbereidingen daarvoor treft, hoe de wasmachine werkt en hoe je brood

Zeiljacht ‘Marida’ met Adri en Sytske

bakt. Bedenk daarbij dat ze ook wachtlopen en leren

Broekhuizen vertrekt in 2002 en vaart al 10

hoe ze het schip besturen, navigeren en alles wat daarbij

jaar over de wereld. Prachtige bestemmin-

hoort. Terug in Nederland gaan ze als ‘volwaardige’ zee-

gen zoals de Kaap Verden, Chili, Nieuw

lieden van boord.

Zeeland, Maleisië, Taiwan en Japan zijn al verkend. Binnenkort verlaat ‘Marida’

Nadat Cuba is aangedaan wordt het schip onderweg

Japan om de Aleouten te bezoeken.

naar Bermuda getroffen door een microburst. Gelukkig is er alleen materiële averij. Veel apparatuur moet we-

In 2001, na de Marcom-A opleiding, komt

gens waterschade worden vervangen. Zo snel mogelijk,

Adri bij Shiptron terecht voor de radio-

want het schip moet weer veilig verder varen.

email installatie die nu nog steeds uitste-

stop in Taiwan. Een week later was het

Martin stelt: ”Bij Shiptron kennen ze mij en ze weten

kend werkt. Er ontstaat een voortdurende

apparaat aan boord.

waar het over gaat, volledig professioneel wordt alles

relatie. “In de Zuid Pacific de pactor2 naar

In mijn ogen een heldere, duidelijke raad,

geregeld”. Dus als hij contact opneemt, komt Shiptron in

3 opwaarderen? Geen probleem voor Ship-

met redenen omkleed en een snelle actie.”

actie. Als ‘de twee Jannen’ invliegen heeft de bemanning

tron: de cd met software en handleiding

in overleg alles al opgehangen en geplaatst en zijn er

wordt opgestuurd.

De crew van de Marida prijst zich gelukkig

maar twee dagen nodig voor het aansluiten en testen.

2010: Na voorlichting met koffie vertrekken

dat ze zo nu en dan een beroep op Shiptron

we met een nieuwe navigatie-computer en

en crew kan doen en concludeert:

“Voordat Jugo en Carla elkaar leerden kennen, kende ik

uitgebreide informatie onder de arm.

“Er zijn weinig plaatsen in de wereld

ze al vanuit de chartervaart. We weten van elkaar wat we

Vervolgens kan ik alles zelf installeren.

waar je zoveel hulp en advies kunt krijgen.

kunnen en waar we aan toe zijn”, concludeert Martin.

Probleempje met de software? E-mail naar

Internet is een prachtig medium, doch het

Shiptron zodat we kunnen downloaden.

is plezieriger als je de man/vrouw aan de

Wat een serviceverlening!

andere kant kent en dat werkt beter! We hebben in Nederland enkele vaste,

School at Sea organiseert schoolreizen naar de Caraïben voor 4 VWO leerlingen met het doel de kinderen een we-

In 2011 onderweg van Maleisië naar Japan

bevriende relaties/bedrijven waar we altijd

reldtijd te geven maar ook om ze sterker te laten worden,

bemerkten we in de drukke scheepvaart-

op terug kunnen vallen. Shiptron is daar

hun potentieel te laten ontwikkelen en hun persoonlijkheid

routes dat we AIS nodig hebben.

één van. Goede bedrijven hebben en

vorm te geven. De reis bestaat uit schoolwerk, zeilen en

Ik heb Shiptron gebeld om advies wat te

houden trouwe klanten.”

expedities. www.schoolatsea.com ■

kopen en dat opgevolgd. We maakten een

http://zeiljachtmarida.blogspot.com

9


SHIPTRON - AL 25 JAAR UW ADVISEUR

Jaap vertelt dat vanuit de traditionele zeilende schepen in de 70-er jaren een branche ontstaan is waar steeds grote belangstelling voor bestaat vanuit met name Duitsland. Doordat de Duitse economie nog steeds groeit en het consumentenvertrouwen daar op peil blijft, lopen de boekingen in de meerdaagse charterreizen zelfs iets voor op vorig jaar. De thema’s natuur, actief en samen vakantie vieren zijn van toepassing op deze markt en sluiten goed aan bij de doelgroepen. Binnen deze branche is de BBZ actief met het voorwaarden scheppen voor een succesvolle exploitatie van de charterschepen. Hierbij zijn de technische regelgeving, de bemanningseisen, de havens, het vaarwater en de fiscaliteit belangrijke punten van aandacht. Dit doet zij d.m.v. advies aan ondernemers en het openbaar maken van branchekennis zodat havens, overheden en bedrijven kunnen Foto: Evert Jan de Kluizenaar

inspelen op de behoefte van de chartervaart, maar ook het vertegenwoordigen van de belangen van charterschepen bij het tot stand

Toekomst voor chartervaart!

komen van regelgeving. De BBZ werkt ook in Europees verband samen met andere organisaties en heeft contacten binnen de

BBZ – Jaap Baalbergen

Jaap Baalbergen van de BBZ ontvangt ons hartelijk en ons gesprek gaat vooral over de toekomst en het vakmanschap in de vakantie chartermarkt. Foto: Saskia vd Sluis

10


Europese Unie waardoor ook de situatie rond de eisen in Denemarken en Duitsland op de middellange termijn lijkt te kunnen worden opgelost. Over de bemanningseisen wil Jaap meer kwijt. De Nederlandse overheid verlangt dat de bemanning op de grote zeilvaart voldoet aan de diploma- en de STCW-eisen. Daarbij doen de bij de Enkhuizer Zeevaartschool opgeleide bemanningen veel ervaring op met gemiddeld 128 dagen vaardagen per jaar. Daardoor zijn ze vaardiger met het navigeren en besturen van de grote zeilschepen in kleine en grote havens. Het vakmanschap is in zijn ogen een

Valentijnklasse KNRM – Hans van der Molen

groot goed waarvoor de BBZ en Nederland op moeten komen.

Shiptron voert al jaren naar tevredenheid groot onderhoud uit aan de Valentijnklasse reddingsboten op de werf van Habbeké in Volendam. De hoge kwaliteit van het geleverde onderhoudswerk wordt specifiek door Hans benoemd. De inventiviteit waarmee oplossingen gevonden

Al meer dan 15 jaar werkt de KNRM met Shiptron

worden voor problemen wordt als een sterke

samen. Door de band die in het verleden is ont-

kant van Shiptron gezien.

Shiptron is volgens de BBZ een bedrijf dat

staan doordat Jugo als reserveschipper van het

goed op de hoogte is van de regelgeving en

KNRM-station Enkhuizen actief is, kennen beide

In de toekomst liggen de mogelijkheden voor

vooral van de specifieke eisen voor de grote

organisaties elkaar goed.

Shiptron in het zoeken naar nieuwe innovatieve

zeezeilschepen. Met name de eisen o.h.g.v.

We spreken met Hans van der Molen, technisch

oplossingen en apparatuur die ook voor de

veiligheid is zeer bekend terrein voor Shiptron,

inspecteur bij de K.N.R.M.

KNRM bruikbaar zijn. Op dit vluchtige electroni-

volgens Baalbergen. Er is dan ook regelmatig

cagebied liggen er zeker kansen, aldus van der

contact om de gevolgen van nieuwe eisen op

Molen.

communicatie-/navigatiegebied voor de BBZleden in te schatten.

Over stichting KNRM De stichting KNRM heeft ten doel het kosteloos doen verlenen van hulp en bijstand op open

De traditionele chartervaart in Nederland

water aan hen die in gevaar verkeren of in ge-

bestaat uit bijna 500 traditionele zeil- en

vaar dreigen te raken. Het gebied bestrijkt het

motorschepen. Met deze schepen kunnen

Nederlandse deel van de Noordzee, de gehele

vaarvakanties gemaakt worden variërend

Nederlandse Kust, de Zeeuwse wateren, het IJs-

van 1 dag tot meer dan 4 weken. In 2010

selmeer en de randmeren. Sinds de oprichting in

ging het om bijna 1,4 miljoen overnach-

1824 heeft de KNRM er voor gekozen dit te doen

tingen met een totale omzet van 63,5 miljoen euro. www.bbz-charter.nl ■

als zelfstandig opererende, ongesubsidieerde, Foto: Arie van Dijk

instelling. www.knrm.nl

11


SHIPTRON - AL 25 JAAR UW ADVISEUR

Ook na 25 jaar kan Shiptron bruisend vooruit! ‘De twee Jannen’: specialisten in respectievelijk marifonie en AIS zijn een onlosmakelijk onderdeel van het bedrijf naast Jugo, de radiospecialist en Carla die de regelgeving koppelt aan de praktijk aan boord. Voor montage- en installatiewerk treft u John regelmatig op schepen aan. Esther krijgt het woord op een andere plek in dit magazine. Naast Evelyne die zorgt voor de boekhouding en het kwaliteitszorgsysteem, worden er regelmatig mensen ingezet voor korte projecten. In samenwerking met Alphatron Marine breidt Shiptron haar service activiteiten in de binnenvaart uit. De radiokeuringen op olie- en gasplatforms is een bijzondere activiteit waarvoor meerdere inspecteurs beschikbaar zijn. Zo kan Shiptron op radiocommunicatie- en navigatiegebied van dienst zijn bij de keuze en aanschaf van apparatuur, maar ook met de installatie en commissioning van de installaties aan boord. Shiptron is erkend als installatie- en keuringsbedrijf voor Inland AIS voor de binnenvaart. Shiptron Holding BV heeft haar activiteiten ondergebracht in Shiptron Marine Communication Specialists BV, Shiptron Radio Inspections BV en is mede-eigenaar van True Heading Nederland BV. ■

Bruisend vooruit! De ontwikkeling op het gebied van navigatie en communicatie aan boord gaan voortdurend verder. AIS, ECDIS en toekomstige wijzigingen in het GMDSS bieden continue kansen voor Shiptron om zich te blijven ontwikkelen. 12

Colofon Juni 2012 - Deze éénmalige uitgave is ter informatie samengesteld. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Overname van tekst of beeld uitsluitend na toestemming van Shiptron. Tekst en redactie Suzan Groeneveld. Shiptron De Dolfijn 24, 1601 MG Enkhuizen 0228 317437 - www.shiptron.nl - info@shiptron.nl *Korting geldt niet i.c.m. andere aanbiedingen of kortingsregelingen.

25 jaar aan boord bij Shiptron...  

Klanten aan het woord over Shiptron en de crew.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you