Page 1

Content Marketing

De aangewezen weg naar sterke merken


“Voor kwaliteitsvolle Content Marketing moet je denken als een uitgever, niet als een klassieke marketeer.” David Meerman Scott, Marketing- en verkoopstrateeg, auteur van “The new rules of marketing and PR”


1

Waarom een witboek over Content Marketing?

Omdat traditionele reclame niet meer de impact heeft die ze ooit had.

Omdat merken hun nut moeten bewijzen.

En omdat slechts 1%* van Generatie Y vindt dat reclame het vertrouwen in een merk versterkt. Maar wat verwacht die Generatie Y dan eigenlijk van een merk?

Omdat de consumenten de macht van de merken hebben overgenomen.

Omdat content alomtegenwoordig en allesomvattend is en omdat alles content is.

Omdat de liefde van consumenten voor een merk staat en valt met zijn verhaal.

*(Forbes/Elite Daily study, 2015)


Het verhaal van het merk op de consument toespitsen

70%

van de consumenten ontdekt een merk liever via content dan via reclame. (Content Marketing Institute)

72%

van de marketeers erkent dat merkinhoud doeltreffender is dan reclame. (Custom Content Council)

69%

maakt dit jaar meer content aan dan vorig jaar.

(Content marketing Benchmarks Report)


75%

van de marketeers citeert Content Marketing als voornaamste bron van leadgeneratie en aankoopbeslissingen. (CMI)

37%

van de marketeers bevestigt dat hun inspanningen op het gebied van Content Marketing wel degelijk succesvol zijn. (CMI)

62%

Content Marketing is goedkoper dan traditionele marketing en levert 3 keer zoveel leads op. (CCC)

15

gepubliceerde contents per maand leveren een merk 1.200 nieuwe leads op. (CCC)


2

Wat is Content Marketing? Content Marketing…

… is geen reclame … is een voortdurend engagement

… is gericht op de klant, niet op het merk

… dringt een strategie op


Een Contentmarketingstrategie bestaat erin klanten en prospecten te voorzien van informatie die hen interesseert en met een hoge toegevoegde waarde, om een klimaat van vertrouwen te scheppen en de grondslag te leggen voor een langdurige relatie met het merk. Die relatie plaatst het merk in een gunstige positie om zijn marketingdoelstellingen te behalen, zowel op het vlak van klantenbinding als van verkoopgeneratie.

Onthoud: bij Content Marketing heeft het merk niet meer als doel om zich op te dringen, maar wel om begeerd te worden.


Content Marketing is dus vooral:

– contentvolume aanmaken voor verschillende media: video’s, blogs, foto’s, computergrafieken, artikels, witboeken, case studies, praktische gidsen enz. Die content beantwoordt aan bepaalde verwachtingen van klanten en prospecten en verbindt het merk rechtstreeks of onrechtstreeks met een universum dat het zich toe-eigent;

– die content delen via verschillende kanalen (sociale netwerken, nieuwsbrief, native advertising enz.) en zijn draagwijdte vergroten;

– engagement (leads) opwekken dankzij die content. Hoe kwaliteitsvoller en relevanter de content, hoe meer engagement, klantenbinding en aankopen hij zal opbrengen.


Onthoud: 90% van de aangemaakte content moet de consument helpen, oplossingen bieden voor zijn problemen en hem helpen zijn doelstellingen gemakkelijker te bereiken. De overige 10% mag dienen voor de promotie van de troeven van het merk.


3

De 3 troeven van Content Marketing voor het merk De content moet het bedrijf

Hij maakt het mogelijk een geprivilegieerde band met klanten en prospecten aan te knopen Betrek uw klanten en prospecten door hen te adviseren, vragen te stellen of het merk aan te raden.

toelaten een sterk en opinieleidend merk op te bouwen dat een hechte band onderhoudt met de klant, tot voordeel van beide partijen: zowel de klant als het merk. Content Marketing wordt zo de meest directe manier om de klant een waarachtig waardevoorstel aan te bieden en een reële interactie met hem tot stand te brengen met de bedoeling er een regelmatige en tevreden klant van te maken.

Hij maakt gebruik van SEO om uw zichtbaarheid te vergroten


Hij toont uw expertise op het gebied dat uw klant interesseert Zich onderscheiden van concurrenten door interessante en relevante content aan te bieden, maakt het mogelijk klanten en prospecten te binden.

Dankzij de content kan het merk zich positioneren in zoekmachines, het eerste contactpunt voor consumenten op zoek naar informatie.

Onthoud: het einddoel van Content Marketing is het aanboren van nieuwe marktopportuniteiten. Om daarin te slagen, versterkt die marketingstrategie het merk en bevestigt ze bij de consument de neiging om het merk aan te spreken zodra hij het nodig heeft.


4

Kies de juiste tools om de content te verspreiden en te valoriseren

Waarom zou je iets zeggen als niemand je hoort? Er bestaan talloze tools om content te verspreiden. We denken vaak meteen aan sociale netwerken, maar het zou jammer zijn je daartoe te beperken. Om content te verspreiden, moet je in de eerste plaats je doelgroep ontmoeten. En talloze alternatieven zijn daar veel beter voor geschikt.

Video Video’s maken, is een uitstekende strategie voor een bedrijf. Het bevordert een sterk merkimago en verspreidt content met een hoge toegevoegde waarde. Ongeacht de beoogde vorm (handleiding, animatie, interview…) bieden video’s de mogelijkheid om je verschillen met de concurrentie en je sterke punten in de verf zetten. Dankzij video’s kan je aanwezig zijn op platforms zoals YouTube of Dailymotion, die steeds meer gelijkenissen met sociale netwerken vertonen, of redactionele inhoud op je eigen website illustreren.


Onthoud: Het is niet nodig om de content in alle distributiekanalen te plaatsen. Ga liever stap voor stap te werk. Talloze merken hebben hun plaats veroverd door te beginnen met verspreiding via één kanaal alvorens te diversifiëren.

SlideShare

Webinars

Hier vinden we samenvattingen van lezingen, persmededelingen, onderzoeksresultaten enz. terug. De visuele en op samenwerking gebaseerde Slideshare-site maakt gebruik van een zoekmachine. Het is niet nodig leden rond uw merk te verzamelen, Slideshare brengt op zijn pagina’s informatie samen die door verschillende experts ter beschikking wordt gesteld.

Videoconferenties zijn een uitstekende manier om prospecten te vinden of klanten te binden. Door je expertise in de verf te zetten bied je een concrete dienst aan die aan hun behoeften beantwoordt. Er zijn geen grenzen aan de mogelijke thema’s. We raden je aan de presentatie voor te bereiden in PowerPoint, zodat de deelnemers de uitleg daarin kunnen volgen. De kunst van een geslaagd webinar zit in de combinatie van theoretische uiteenzettingen en rechtstreekse antwoorden via “live chat”.


2015 EMAIL  MARKETING     METRICS  BENCHMARK     STUDY   1

2

3

IBM Marketing Cloud

Nieuwsbrieven Ze zijn een van de beste tools voor klantenbinding. Ze gaan ook veel verder dan pure promotieboodschappen. De content is aantrekkelijk en kan in de vorm van een magazine worden aangeboden. Een nieuwsbrief laat toe in één enkele tool verschillende contents in een samenhangend geheel samen te brengen. Hij laat ruimte voor creativiteit om aan te zetten tot actie, tot klikken. Hij zorgt voor een afspraak, een regelmatig contact met de klant.

Witboeken Witboeken worden niet als een promotietool beschouwd en zijn daarom bijzonder waardevol in de ogen van een geschoold publiek dat informatie zoekt over een product of een dienst die het merk aanbiedt. Het is belangrijk om neutrale en leerrijke content aan te bieden. Een witboek is een synthese en is geen nieuwsoortige reclamebrochure. Het wordt integendeel beschouwd als een wetenschappelijk document dat theorie vermengt met je eigen concrete praktijkvoorbeelden.


Native advertising Native advertising omvat verschillende reclameformats die het ontwerp en de ergonomie van de website waarop ze worden gepubliceerd overnemen of zo dicht mogelijk benaderen. Hoe nauwer de content aansluit op de redactionele lijn van de website en de interesses van de internetgebruiker, hoe beter hij in de redactionele omgeving van de website kan worden ingepast. Die native content heeft dus een hoge toegevoegde waarde door zijn nauwe band met de interesses van de internetgebruikers. Sommige persuitgevers hebben tegenwoordig echte expertise opgebouwd op het vlak van native advertising en integreren contentversterkende oplossingen die steeds doeltreffender worden.

Content valoriseren Software zoals Outbrain of Ligatus maken het tegenwoordig mogelijk content aan te bevelen aan de lezers van de grootste mediawebsites. Dat is bijvoorbeeld het geval voor Rossel, een partner van Outbrain, die deze oplossing aanbiedt voor al zijn titels. Met dergelijke valorisatietools wordt de content gezien en geconsumeerd door een geboeid, geëngageerd en kwalitatief waardevol publiek. En bovendien precies wanneer de internetgebruiker die content wil lezen.


Computerillustraties Computerillustraties maken het mogelijk een rijke inhoud samen te vatten in ĂŠĂŠn veelzeggend en toegankelijk beeld. Zo wordt het mogelijk de expertise van het merk over complexe onderwerpen of getallen in de verf te zetten. Computerillustraties hebben een populaire premiumuitstraling waardoor ze een grote virale kracht kunnen krijgen. De amplificatie is dus maximaal en wordt gegarandeerd door een groot leesvolume.


Samengevat 100 93%

80

80%

78%

75%

74% 69%

60

67%

47%

45%

44% 42%

40

20

0

Social Media

Illustrations/ photos

Blogs

Microsites

e-Newsletters

Videos

Branded content tools

Mobile apps

Articles on site

Events

Infographics

Bronnen: Content Marketing Performance: A framework to Measure Real Business Impact (Altimeter Group, 2014) BC Content Marketing: 2015 Benchmarks, Budgets, and Trends-NorthAmerica (CMI,2014)


ingrepen voor succes van je eerste Contentmarketingstrategie

1. Identificeer een groep klanten en prospecten Daarvoor moet je kiezen welk product of welke dienst je wenst te ontwikkelen en een doelgroep selecteren van klanten en prospecten die daar belangstelling voor zouden kunnen hebben. Verzamel zo nauwkeurig mogelijke informatie over hun drijfveren, hun behoeften, hun verwachtingen.

2. Vertrouw je project toe aan verhaalspecialisten Elk Contentmarketingprogramma moet redactioneel doordacht zijn om de krachtlijnen, de bevorderde content, de verspreidingstools en de productieprocessen te bepalen. Hoofdredacteur, journalist, graficus en videomaker moeten het merkverhaal grondig beheersen om het te kunnen verspreiden. Verzamel rond die specialisten gemeenschappen die je zullen helpen om de content te verspreiden (opiniemakers, bloggers, maar ook fans van sociale netwerken).


Onthoud: Technologische oplossingen hebben het koopgedrag veranderd en massareclame in één klap voorbijgestreefd gemaakt. Welkom in het tijdperk van de gerichte en educatieve inhoud!

3. Maak en verspreid je content Elk onderdeel van je verhaal moet de prospect of de klant een reële kans bieden om met het merk in contact te treden. Aarzel niet om de aangemaakte content te hergebruiken, opnieuw te formatteren en aan te passen via alle mogelijke verspreidingstools om merklegitimiteit op te bouwen. Zorg er ook voor dat elke content wordt aangevuld door een duidelijke call to action die de consument zal leiden naar een actie die hem dichter bij het merk zal brengen.


4. Versterk je content door de contactpunten te vermenigvuldigen Hier komt het erop aan het bereik van je content te optimaliseren door een multimediabenadering te gebruiken voor zijn amplificatie. Een goed evenwicht tussen Paid, Owned en Earned Media maken het mogelijk je communicatie een optimale zichtbaarheid te bezorgen. In dit kader worden amplificatietools tegenwoordig steeds belangrijker in ContentmarketingstrategieĂŤn.

Leverage your owned content and channels Organic Traffic SEO

Native Ads (Nativo) Paid Content Distribution (Outbrain, Sharethrough)

Owned

Converged Earned

Paid

Paid Social Influencer/ movable media Maximize organic buzz, social engagement and PR

http://www.newscred.com

Quickly grow your audience & jumpstart engagement


5. Meet je acties en analyseer de resultaten De return on investment van een Contentmarketingstrategie evalueren, is een delicate oefening omdat ze talrijke data en resultaten omvat. Vermijd vooral gefragmenteerde analyses.

Vier belangrijke metingen geven je een duidelijk beeld: Breng in functie van de resultaten enkele correcties aan om ze nog te verbeteren. Pas je acties aan, zorg voor een andere amplificatie en jongleer met de tools waarover je beschikt. Naambekendheid, verkoopcijfers en resultaten zullen jouw deel zijn op de aankomstlijn van de ideale weg die Content Marketing voor je merk is.

1. Contentconsumptie (pagina-/videoweergaven, downloads van documenten…)

4. Verkoopstijging (onlineverkoop, winkelverkoop, naambekendheid, nieuwe klanten…)

2. Gedeelde content (likes, shares, retweets, clickthroughs …)

3. Leadgeneratie (mailabonnementen, contractformulieren, comments…)


6

Onbeperkte mogelijkheden om een merk te valoriseren

Het geheim van een geslaagde Contentmarketingcampagne is de mix van een universum dat het merk zich toe-eigent voor zijn content, de juiste keuze van de verspreidingstools en een gepaste amplificatie. We kennen allemaal het succes van Michelin, met zijn restaurantgidsen om banden te verkopen, of de kracht van de content van Red Bull, die zich toelegt op extreme sporten en zijn energiedrankje niet meer hoeft te tonen. Hierna volgt een selectie van veelzeggende recente resultaten die tonen dat alle merken een Contentmarketingcampagne aankunnen.

Na een lezersenquête ontwikkelt het merk samen met Rossel redactionele inhoud om alles te leren over de kunst van een geslaagd pensioen alvorens echt op pensioen te gaan. De content wordt ondergebracht in een zone van de website van Le Soir en doorgegeven via een specifiek merkblog. - Informatieve aanpak - Media: blog en native advertising hosting

Een van de hoofdpunten van de contentstrategie van het merk draait rond de ontwikkeling van een “Buurtengids”, die precieze informatie aanbiedt over de plaatsen die de gebruikers misschien zullen bezoeken. - Informatieve aanpak - Media: website

Deze meubelfabrikant, die gebruikmaakt van gerecycleerd materiaal die hij bij zijn klanten ophaalt, eigent zich het thema van de kringloopeconomie in de bedrijfswereld toe en presenteert dat in een nieuwsbrief die zijn publiek sensibiliseert. - Educatieve aanpak - Media: nieuwsbrief met content


Om vooruit te lopen op de ontwikkeling van geconnecteerde objecten voor huishoudelijk comfort, heeft het voormalige Electrabel twee online blogs gepubliceerd over binnenhuisinrichting (Sweet Home) en nieuws over geconnecteerd leven (Smart Life). Doel: zijn klanten leren begrijpen hoe het begrip “comfort” zal evolueren door de opkomst van geconnecteerde objecten. - Educatieve aanpak - Media: blog

Dit merk van toiletpapier bouwde een app die het mogelijk maakt de dichtstbijzijnde openbare toiletten te vinden en op een speciale website te beoordelen. - Interactieve aanpak - Media: app en website

Het merk heeft zijn klanten lang kapsels aangeboden die aangepast zijn aan de kleren die ze dragen (Uniqlo Hairdo). Die tutorials waren een beperkte tijd als foto’s beschikbaar op Pinterest en als animatiefilmpjes op de website. Die actie is inmiddels afgelopen. Uniqlo Recipe bestaat echter nog steeds en biedt recepten aan van gerechten aangepast aan de kleding van het merk. - Aanpak via ontdekking en inspiratie - Media: Pinterest en website

De luchthavens van Parijs lanceerden een participatieve actie onder de slogan “I’m The Guest”. Het idee? Vragen aan alle klanten om een selfie te nemen in de luchthaven van Orly; alle genomen foto’s samen werden gebruikt om de gevel van de luchthaven op te sieren. - Participatieve aanpak - Media: sociale netwerken


7

Rossel biedt u een volledig Contentmarketingpakket aan

Via zijn afdeling Brand Native Hub heeft de Régie Rossel een specifieke structuur opgericht om te beantwoorden aan alle mogelijke behoeften in verband met Content Marketing. Brand Native Hub biedt merken nu de mogelijkheid hun Contentmarketingstrategie zo goed mogelijk uit te voeren en te exploiteren.

Beschikt u al over content? Dan kan Rossel die amplificeren via al zijn titels en geschoolde lezers door native advertisingstrategieën, DNA of amplificatietools zoals Outbrain. Hebt u nog geen content? Dankzij zijn units Newsmaster, voor redactionele strategieën en geschreven content, of de videoproductiemaatschappij Moovizz kan Rossel elke Contentmarketingstrategie lanceren, tot een goed einde brengen en in becijferde resultaten vertalen.

Al die activiteiten worden gecoördineerd via de afdeling Brand Native Hub.


Content Marketing Blogs Nieuwsbrieven

DIGITAL NATIVE

Video’s

MARKETING & BUSINESS DEVELOPMENT

PRINT CONTENT

Campagnebalansen Analyse Resultaten

Native amplificatie


�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������


�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������


“Content marketing is zoals een eerste afspraakje. Als je alleen maar over jezelf praat, zal er waarschijnlijk nooit een tweede afspraakje volgen…” David Beebe, Global Marketing Marriott International

Contact Brand Native Hub: Adélie Stichelbaut Tel: 02 / 225 53 24 GSM: 0477 / 78 40 60

Brand Native Hub - NL  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you