Page 1

INFORMACJE DLA TRENERÓW SCENARIUSZE ZAJĘĆ Z WYKORZYSTANIEM PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH I FILMU „Z KAUKAZU NAD WISŁĘ” DO PROJEKTU „SZKOŁA – POCZĄTEK INTEGRACJI” STOWARZYSZENIA VOX HUMANA.

Uwaga: podczas zabaw związanych z prezentacją prezentowane zdjęcia i muzyka mogą być pokazywane więcej niż jeden raz. Na przykład podczas rysowania czy kalamburów mogą być włączone „w tle”. Prezentacje i film mogą być doskonałym momentem dla wykazania się przez dzieci uchodźców wiedzą i kompetencjami. Warto pytać je o elementy prezentacji, np. o nazwy potraw, o nazwy zwierząt w ich rodzimych językach. Wszyscy mogą się uczyć te nazwy wymawiać. Dla narodów Kaukazu taniec jest czymś naturalnym. Lezginkę potrafią tańczyć nawet całkiem małe dzieci w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Dołączonym prezentacjom towarzyszy muzyka m.in. właśnie Lezginka. Warto zachęcić dzieci uchodźców aby zatańczyły i nauczyły tańczyć swoich kolegów – ta zabawa najlepiej wychodzi w klasach młodszych, kiedy dzieci nie czuja się tak skrępowane samymi sobą ja w nieco starszym wieku.

Zadanie 1 Potrzebne: prezentacja multimedialna dotycząca kraju pochodzenia uczestników, kartki do rysowania, kredki, flamastry lub farby. Przebieg: 1. dzieci oglądają prezentację dotyczącą krajobrazu, kultury, historii jednego z krajów pochodzenia uczestników. 2. po obejrzeniu prowadzący urządzają krótki quiz zadając pytania dotyczące tego co dzieci widziały na prezentacji. Sprawdzają poziom przyswojenia zaprezentowanych informacji. 3. dzieci łączą się w pary. Najpierw każde z dzieci ma narysować to co najbardziej spodobało mu się podczas oglądania prezentacji nie mówiąc koledze z pary co to jest, następnie partner ma zgadnąć co zostało narysowane. Podobne zgadywanie można przeprowadzić na forum całej klasy.

Projekt „Szkoła – początek integracji jest współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców i Budżet Państwa.


Zadanie 2 Potrzebne: prezentacja multimedialna dotycząca kraju pochodzenia uczestników, mapa tego kraju, może być mapa pokazująca kraj, którego dotyczy prezentacja oraz Polskę, tak aby można było zobaczyć położenie obu krajów względem siebie oraz dzielącą je odległość. Można też posłużyć się globusem. Duży szary papier, kredki, plastelina, wykałaczki lub patyczki, kawałki włóczki, sznurków, klej. Przebieg: 1. Prowadzący pokazują dzieciom mapy, opowiadają o położeniu krajów. 2. Dzieci oglądają prezentację. 3. prowadzący pokazuje mapę geograficzną kraju, którego dotyczyła prezentacja, tłumaczą gdzie są góry, główne rzeki, stolica i inne elementy, które znalazły się w prezentacji. 4. Na dużym papierze prowadzący, lub dziecko (w starszej klasie) rysują duży kontur kraju o którym mowa. 5. Dzieci wypełniają kontur tym co widziały na prezentacji wykorzystując kredki, plastelinę (np. do ulepienia zwierząt, charakterystycznych budowli – np. czeczeńskie wieże), kawałki wełny (np. robiąc z niej rzekę), patyczki (np. robiąc z nici mosty). Powstaje duża, trójwymiarowa mapa kraju, którego dotyczyła prezentacja.

Zadanie 3 Potrzebne: prezentacja multimedialna dotycząca kraju pochodzenia uczestników, wydrukowane miniatury zdjęć, które były prezentowane (mogą być tylko niektóre, dobrze żeby każde kilkukrotnie się powtarzało), kartki do rysowania, kredki, klej. Przebieg: 1. Dzieci oglądają prezentację. 2. Każde dziecko wybiera się kilka spośród miniatur. 3. Na kartkach dzieci przyklejają wybrane zdjęcia a pozostałe części ozdabiają rysunkami.

Zadanie 4 Potrzebne: prezentacja multimedialna dotycząca kraju pochodzenia uczestników, kartki papieru, kredki, flamastry. Przebieg: 1. Dzieci oglądają prezentację. 2. Po obejrzeniu prowadzący zadają pytania związane z tym co dzieci obejrzały – rodzaj quizu.

Projekt „Szkoła – początek integracji jest współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców i Budżet Państwa.


3. Zadanie dzieci polega na narysowaniu obrazka, który ilustruje krótką historyjkę w której występują elementy z obejrzanej prezentacji. Np. może to być historyjka ze zwierzętami, które są charakterystyczne dla danego kraju, albo np. elementy krajobrazu i osoby w ludowych strojach itp. 4. Kiedy wszyscy już narysują dzieci prezentują swoje prace kolegom i opowiadają swoje historyjki do nich.

Zadanie 5 Potrzebne: prezentacja multimedialna dotycząca kraju pochodzenia uczestników. Przebieg: 1. Dzieci oglądają prezentację 2. Po obejrzeniu prezentacji prowadzący dzielą grupę na dwie drużyny. 3. Bawimy się w kalambury. Każda drużyna wybiera spośród siebie osobę, która będzie pokazywała wybrany przez grupę element, który pojawił się w prezentacji. Druga drużyna zgaduje co to jest (zwierzę, budowla itp.). Za każde odgadnięcie grupa otrzymuje punkty.

Zadanie 6 Potrzebne: film DVD „z Kaukazu nad Wisłę” wyprodukowany przez Stowarzyszenie Vox Humana (dostępny w stowarzyszeniu) Uwaga: film powinien być pokazywany w starszych klasach od 4 klasy szkoły podstawowej Przebieg: 1. dzieci oglądają film. Film trwa pół godziny. Podczas oglądania dzieci miewają różne pytania. Warto wtedy zatrzymać odtwarzanie i odpowiedzieć na pytania. Prowadzący powinni także sami decydować kiedy warto dopowiedzieć cos do treści filmu (w zależności od wieku i wiedzy dzieci) – wtedy także lepiej film na chwilę zatrzymać i zwrócić uwgę na ważne elementy, wyjaśnić to co może nie być całkiem czytelne. Nawet jeśli oglądanie przedłuży się na kolejne zajęcia warto oglądać w takim tempie aby wszystko było dla dzieci zrozumiałe. 2. Po filmie należy porozmawiać o jego treści. Zapytać co na dzieciach zrobiło wrażenie, co je poruszyło. Zwłaszcza opowieści o wojnie mogą być mocno poruszające. Warto też zwrócić dzieciom uwagę, że takie lub podobne przeżycia mogły być udziałem ich cudzoziemskich kolegów. Należy wyjaśnić, że właśnie wojna i prześladowania po wojnie są powodem dla którego uchodźcy przyjeżdżają do Polski, że nie jest tak, że po prostu chcą mieszkać w innym kraju, tylko, że w ich kraju było czy jest niebezpiecznie i dlatego z niego uciekli.

Projekt „Szkoła – początek integracji jest współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców i Budżet Państwa.

Scenariusze zajęć wielokulturowych  

scanariusze zajęć dla dzieci

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you