Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - travanj 2023.

Page 1

12

doktora dentalne medicine 14

Nakon kupnje 2021. godine jedinoga preostalog „nefakultetskog“ prostora u Gundulićevoj 5 na 2. katu – stana Jakulić veličine 162,20 m2, počeo se pripremati projekt te se zatim 2022. krenulo u njegovu zahtjevnu adaptaciju i prenamjenu u prostor za nastavnu i kliničku upotrebu.

Srušeni su svi pregradni zidovi, otučena je žbuka s preostalih nosivih zidova, ugrađena je nova vanjska i unutarnja stolarija, promijenjene su instalacije za struju, vodu, odvodnju, plin i grijanje, postavljen je klimatizacijski uređaj, provedeni su kabeli za računala, WiFi, projektore, itd. Ponovno su žbukani konstruktivni zidovi, postavljena je međukatna zvučna i toplinska izolacija, spušteni su stropovi i ugrađena led rasvjeta projektirana prema suvremenim smjernicama za klinički i nastavni rad te postavljene pregradne stijene od gipsano-kartonskih ploča, antistatički „industrijski pod“ za

lakše održavanje, itd.

13

Tijekom preuređenja bilo je i nepredviđenih situacija, što je donekle i normalno jer je riječ o staroj zgradi, i trebalo ih je riješiti što kvalitetnije, ali uz što manje financijske izdatke. Možda je najizazovniji posao bilo postavljanje nove armiranobetonske deke spregnute s postojećim drvenim grednicima kako bi se dobila odgovarajuća nosiva podloga koja, pak, svojom težinom ne bi dodatno opteretila postojeću (staru) konstrukciju zgrade. Naravno, morala je biti i dovoljno čvrsta da podnese opterećenje proračunom predviđenim brojem korisnika, studenata, pacijenata i nastavnog osoblja te novim stomatološkim radnim jedinicama. Statički gledano to baš nije bio jednostavan posao.

(Nastavakna3.stranici)

Nova suvremena klinička vježbaonica fakulteta 1 Tečajevi trajne izobrazbe 2 Novi središnji znanstveni laboratorij 3 9. međunarodni
Stomatološkog fakulteta Sveučilišta
Zagrebu 4
5 Dan Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 6 Dekanove nagrade za najbolji uspjeh za akademsku godinu 2021. / 22. 7 Priznanja nastavnicima i nenastavnom osoblju Fakulteta 8 Projekt udruge HUHIV
a
Stomatološkog fakulteta Popularizacijom STEM-a do očuvanja javnoga zdravlja“ 9
knjige „Protokol“
novi članovi Akademije medicinskih znanosti Hrvatske
Posjet studenata iz Europe
alumni kao snaga
kongres
u
-
-
i
Promocija
10 Potvrđeni
10
11 10 godina Udruge bivših studenata i prijatelja Stomatološkog fakulteta
Sveučilišta
-
Promocija

R. b. Naziv

1. Jednoposjetno endodontsko liječenje zuba i estetsko-funkcionalna restauracija krune

2. Terapije bruksizma udlagama i alternative

Voditelji Datum Bodovi

Ivica Anić 01.04.2023. 10

Davor Illeš 22.04.2023.

VII Kongres s međunarodnim sudjelovanjem Zavoda za endodonciju i restaurativnu stomatologiju

UREDNICI

Prof. dr. sc. Zrinka Tarle

Prof. dr. sc. Hrvoje Brkić

UREDNIŠTVO

Prof. dr. sc. Denis Vojvodić Prof. dr. sc. Ivan Alajbeg

Prof. dr. sc. Silvana Jukić Krmek Prof. dr. sc. Nikša Dulčić

Izv. prof. dr. sc. Marin Vodanović Izv. prof. dr. sc. Marko Jakovac

TEHNIČKI UREDNIK

Doc. dr. sc. Krešimir Bašić

SURADNICI

Izv. prof. dr. sc. Danijela Marović Svenia Antić, studentica

FOTOGRAFIJE

Darije Petolas

Mirjana Draženović

LEKTURA

Ksenija Trajbar, prof.

ISSN: 1848-7378

IZDAVAČ

Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Gundulićeva 5 10 000 Zagreb

Tel. 01 4802 111

Fax. 01 4802 159 www.sfzg.unizg.hr

Ukoliko želite primate obavijesti o izlasku Glasila Stomatološkog fakulteta, pošaljite nam svoje ime i prezime na e-adresu: glasilo@sfzg.hr

2
Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
10
EndoKrunice – klasifikacija, indikacije,preparacije, izbor materijala i cementiranje Andreja Carek 22.04.2023. 0 4. Mali pacijenti veliki izazov Dubravka Negovetić Vranić 20.05.2023. 10 5. Obiteljska stomatologija – radni tečaj za polivalentne praktičare Jelena Dumančić 3.06.2023. 10 6. Klinička endodoncija: predvidljiva, jednostavna i učinkovita Ivona Bago 17.06.2023. 10 7. Napredne tehnike brušenja u fiksnoj protetici Marko Jakovac 01.07.2023. 10 8. 3,2,1 Kreni! Otisci od A/butmenta do Z/uba Slađana Milardović 29. i 30.09.2023. 0 9. Klinička endodoncija 2: revizija endodontskog punjenja Ivona Bago 7.10.2023. 0 10. Novosti u dječjoj stomatologiji- od znanosti do klinike Domagoj Glavina 07.10.2023. 10 11. Labirinti farmakologije – osnovni tečaj Ivana Šutej Kristina Peroš 14.10.2023. 7 12.
3.
u suorganizaciji Hrvatskog
za
intervencijsku medicinu HLZ-a
Sinergija znanosti i kliničkog rada“ Ivana Miletić Silvana Jukić Krmek 20./ 21.10.2022. 12 13. 3,2,1 Kreni! Brušenje u fiksnoprotetskoj terapijimultidisciplinarni pristup Amir Ćatić 10. / 11.11.2023. 10 14. Biomehanika & TADs: pravi izbor za uspješnu terapiju Senka Meštrović 11.11.2023. 10 15. Kako spriječiti prigovore i tužbe pacijenata u dentalnoj medicini? Hrvoje Brkić 11.11.2023. 8 16. 3,2,1 Kreni! privremeni nadomjesci u fiksnoj protetici Lana Bergman 17.11.2023 0 17. BOPT biološki orjentirane tehnike preparacije Andreja Carek 9.12.2023 0
društva
minimalno

(Nastavak s naslovnice)

U konačnici dobivena je klinička vježbaonica od oko 95 m2 s 10 stomatoloških radnih mjesta, prostor za sterilizaciju i odlaganje instrumentarija (čisto-nečisto) opremljen modernim metalnim namještajem te prikladni manji prostor za nastavnika.

Tome valja dodati prostor novoga znanstvenog laboratorija velik oko 30 m2, manje prostorije od oko 28 m2 sa svom potrebnom informatičkom infrastrukturom koja je, pak, dostatne veličine za održavanje predavanja studentima engleskoga studija, ali se, prema potrebi, jednostavno može prenamijeniti i u računalnu učionicu. U novom prostoru je i sanitarni čvor od oko 8 m2

Zaključno, ovaj novi, mada nevelik prostor, u inače skučenim prostornim kapacitetima našeg fakulteta omogućio je da studenti dentalne medicine na engleskome jeziku kvalitetnije prate nastavu od akademske godine 2022./23.

Nakon dugog iščekivanja na Stomatološkom fakultetu u Gundulićevoj 5 otvoren je Središnji znanstveni laboratorij. Suvremeno je uređen i rezultat je dugogodišnjih napora i entuzijazma sadašnje uprave fakulteta pod vodstvom dekanice prof. Zrinke Tarle. Laboratorij se prostire na 30 m2 i opremljen je ergonomski prilagođenim namještajem kako bi se omogućio nesmetani rad svima koji će se njime koristiti.

Godinama je znanstveni rad djelatnika Stomatološkog fakulteta bio dislociran i nije se mogao obavljati u njegovoj središnjici u Gundulićevoj 5. Uglavnom se održavao u suradnji s drugim znanstvenim institutima i fakultetima Sveučilišta u Zagrebu, što je možda demotiviralo neke mlade znanstvenike. Poslije nedavnoga proširenja, ulična zgrada u Gundulićevoj 5 konačno je u cijelosti u vlasništvu Stomatološkog fakulteta, čime se ostvarila mogućnost i za otvaranje Središnjega znanstvenog laboratorija. No najveća vrijednost laboratorija nije samo prostor, nego i njegov sadržaj. U proteklih pet godina, nekoliko kapitalnih uređaja za znanstvena ispitivanja kupljena su posredstvom Hrvatske zaklade za znanost preko nekoliko projekata naših voditelja: „Biomimetički inteligentni kompozitni sustavi“ (IP-2019-04-6183) voditeljice prof.dr.sc. Zrinke Tarle, „Istraživanje i razvoj novih mikro i nanostrukturnih bioaktivnih materijala u dentalnoj medicini“ voditeljice prof.dr.sc. Ivane Miletić te „Analiza zuba u forenzičnim i arheološkim istraživanjima“ (IP-2020-02-9423) voditelja prof.dr.sc. Hrvoja Brkića, ali i zajedničkim sredstvima s projekata financiranih od strane Sveučilišta u Zagrebu. Nabavljeni su napredni infracrveni spektrometar s Fourierovom transformacijom i primjenom prigušene unutarnje refleksije (ATR-FTIR, Nicolet iS50

FTIR Advanced KBr Gold Spectrometer), uređaj za univerzalno testiranje mehaničkih svojstava materijala (Inspekt duo 5kN), tvrdomjer (CSV-10, ESI Prüftechnik GmbH), spektrometar za vidljivu

svjetlost polimerizacijskih uređaja (MARC Light Collector), termocikler (Thermocycler, SD Mechatronik), Isomet pila, UV/VIS spektrometar (GENESYS 180 Double Beam UV-Vis), termovizijska kamera (Flir ETS320) i pH metar (Orion new style DUAL STAR pH/ ISE benchtop meter) te druga sitnija oprema. Navedeni uređaji omogućit će karakterizaciju fizičkih i kemijskih stanja materijala uz akcelerirano starenje, otpuštanje pojedinih komponenata u okolni medij, promjene pH, kinetiku polimerizacije i transmisiju svjetlosti. Znanstveni dokazi doprinos su razvoju svake profesije pa tako i dentalne medicine. Sada, kada je otvoren Središnji znanstveni laboratorij, očekujemo i pojačanu produktivnost u objavljivanju znanstvenih radova, a što će se kvalitativno i kvantitativno pratiti tijekom svake akademske godine. Naši doktorandi, asistenti te studenti i svi oni koje će pokazati zanimanje za znanstveno etabliranje svojih ideja, sada mogu to i učiniti. Prikupljena znanstvena oprema neprocjenjivo je vrijedna kad je riječ o podizanju kvalitete znanstvenoga rada na Stomatološkom fakultetu te će i na međunarodnoj razini proširiti mogućnost suradnje i potaknuti još veću afirmaciju našeg fakulteta.

3
Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

9. MEĐUNARODNI KONGRES STOMATOLOŠKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA

U ZAGREBU

Dubrovnik, 24. i 25. ožujka 2023.

Gotovo jedno desetljeće naš je fakultet organizator međunarodnog kongresa iz područja stomatologije koji je svoje lokacije održavanja mijenjao od Zagreba preko Rovinja do ovogodišnjeg koji je održan u Dubrovniku u hotelu Sheraton – Srebreno. Kongres je održan 24. i 25. ožujka 2023. godine započevši radnim tečajevima pod naslovom: Suvremeno endodontsko liječenje

od trepanacije do postendodontske sanacije uz voditeljstvo izv. prof. dr. sc. Bernarda Jankovića i Dizajn osmijeha kompozitima

jednostavna rješenja za složene estetske zahvate, voditeljica: izv. prof. dr. sc. Danijela

Marović. Glavne teme kongresa održane su u subotu 25. ožujka tijekom cijeloga dana. Započele su predavanjima gostujućih profesora našeg fakulteta prof. dr. sc. Reinharda

Hickela

Izravni ili neizravni nadomjesci

što je bolje i kada

koristiti, te prof. dr. sc. Thomasa Attina –Kako izbjeći uobičajene neuspjehe u adhezijskoj stomatologiji. Nakon stanke za kavu uslijedila su predavanja prof. dr. sc. Elisabette Cotti – Endodontsko liječenje mladihtraumatiziranihzubi, izv. prof. dr. sc. Marko Jakovac i Dragan Stolica – Protokol, digitalni tijek rada u fiksnoj protetici, prof. dr. sc. Iva Alajbeg i prof. dr. sc. Senka Meštrović – Ortodoncija i temporomandibularni poremećaji – što još trebamo istražiti, prof. dr. sc. Amir Ćatić – Moderni klinički protokoli u pacijentu usmjerenoj implantoprotetskojterapiji.

Završni blok zanimljivih oralnih prezentacija, njih 49 predstavili su studenti i nastavnici iz Zagreba, Rijeke, Splita i Mostara. Najboljim prezentorima i temama koje su obrađene dodjeljene su i prigodne plakete u skupini doktoranada i skupini studenata.

Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 4

9. MEĐUNARODNI KONGRES STOMATOLOŠKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

NAGRAĐENI STUDENTI

1. Ksenija Dukarić*, Matej Par, Tobias T. Tauböck, Thomas Attin, Zrinka Tarle. Precipitacija apatita na površinama eksperimentalnih kompozita: Istraživanje infracrvenom spektroskopijom s Fourierovom transformacijom

2. Lana Premuž, Antonija Vlahek*, Kristina Peroš. Učinak azitromicina kod pacijenata s covid-19: sustavno pretraživanje literature

3. Livia Cigić, Dinko Martinović, Jure Martinić*, Mare Ković, Tina Poklepović Peričić, Ana Družijanić, Božanela Lukanović. Patološke promjene oralne sluznice u hrvatskih ratnih vojnih invalida

NAGRAĐENI DOKTORANDI/POSTDOKTORANDI

1. Anja Sesar*, Ana Budimir, Ivona Bago. Kliničko ispitivanje antimikrobne učinkovitosti dvije tehnike obrade nekrotičnih korijenskih kanala

2. Marko Zlendić*, Marko Tomljanović, Koraljka Gall Trošelj, Ema Vrbanović, Kristina Vuković Đerfi, Iva Z. Alajbeg. Povezanost polimorfizama gena za katehol-O-metiltransferazu i opiorfin s temporomandibularnim poremećajima Ema Vrbanović*, Marko Zlendić, Marko Tomljanović, Koraljka Gall Trošelj, Kristina Vuković Đerfi, Iva Z. Alajbeg. Utjecaj genotipa na ishode liječenja u pacijenata s temporomandibularnim poremećajima

3. Marina Marić*, Dinko Radić, Davorka Radovčić, Hrvoje Brkić. Analiza stabilnih izotopa u arheološkom uzorku s lokaliteta Kopila na otoku Korčuli

Sažeci ovoga kongresa biti će objavljeni u znanstvenom časopisu Acta stomatologica Croatica..Uz lijepo vrijeme, ugodan ugođaj i raznoliku publiku, kongres je završen zajedničkom večerom i plesom do ranih jutarnjih sati. Veselimo se sljedećem 10. jubilarnom kongresu!

5
Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Dan Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Dan Stomatološkog fakulteta svečano je obilježen 9. veljače 2023. godine u predavaonici u Gundulićevoj 5. Na svečanoj sjednici Fakultetskoga vijeća dekanica Zrinka Tarle, uz svoje prodekane, govorila je o radu na fakultetu u protekloj akademskoj godini te je uručila Priznanja sa znakom sv. Apolonije najbolje ocijenjenim nastavnicima i najbolje ocijenjenim predmetima koje su tako ocijenili studenti. Priznanje su također dobili najzaslužniji asistenti i nastavnici za svoj znanstveni rad, najbolje ocijenjeni mentori u specijalističkim studijima te najbolje ocijenjeni doktorand. Dodijeljene su i nagrade studentima integriranog studija koji su tijekom studija

postigli visok prosjek ocjena. Nagrade su dodijeljene studentima studija na hrvatskome i na engleskome jeziku. Uz mnogobrojne goste na svečanosti je bio i rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Stjepan Lakušić koji je pozdravio sve nazočne kao i akademik Davor Miličić, potpredsjednik HAZU-a. U glazbenom dijelu nastupio je zbor Zubor te atraktivna pjevačica Sabrina Hebiri poznata po prekrasnim izvedbama soula u HRT-ovim zabavnim emisijama. Sjednica fakultetskog vijeća završila je akademskom himnom Gaudeamus igitur te prigodnim domjenkom.

Glasilo Stomatološkog
Sveučilišta u Zagrebu 6
fakulteta

Dekanove nagrade za najbolji uspjeh za akademsku 2021./22. godinu

Studentica druge godine studija – vrednovanje uspjeha u I.

godini

Ivana Knežević

5,0

Studentica treće godine studija – vrednovanje uspjeha u II.

godini

Iva Jukić

5,0

Studentica četvrte godine studija – vrednovanje uspjeha u III.

godini

Gabriela Ljubičić

5,0

Student pete godine studija – vrednovanje

uspjeha u IV. godini

Helene Miler

4,897

Studentica šeste godine studija – vrednovanje uspjeha u V.

godini

Marija Razum

5,0; težinski prosjek studija: 4,773

Diplomirana studentica do 30. rujna 2022. godine – vrednovanje uspjeha u VI. godini

Jasmina Jajtić

5,0; težinski prosijek studija: 4,739

Priznanje najboljim studentima na studiju Dentalne medicine na engleskom

jeziku

4,273

4,643

4,500

4,917

Matea

4,833

7 Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Za uspjeh na prvoj godini Daren Dreo Bračun Za uspjeh na četvrtoj godini Anđela Grubišić Za uspjeh na drugoj godini Ivan Boras Za uspjeh na petoj godini Jelena Kiš Za uspjeh na trećoj godini Bianca Markusi

Sustav upravljanja kvalitetom Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

ESG standard 1.6. - Resursi za učenje i podrška studentima

Temeljem Europskih standarda i smjernica (ESG) broj 1.6. naziva „Resursi za učenje i podrška studentima“ na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (SFZG) kontinuirano se provode redovite ankete putem online obrasca nakon održane nastave. Svrha anketa je dobivanje povratnih informacija o studentskoj evaluaciji izvedbe provedene nastave i radu nastavnika kao izvoditelja studijskog programa. Ankete provodi prodekan za kontrolu kvalitete zajedno s Odborom za upravljanje kvalitetom. Nastava se, nakon „pandemijske“ ak. god. 2019./2020., kada se dio nastave odvijao online, te „postpandemijske“ ak.god. 2020./2021., kada se dio nastave odvijao na hibridan način, u ak. god. 2021./2022. odvijala na normalan način predviđen izvedbom studijskog programa.

Na kraju svakog semestra provedena je online anketa s visokim odazivom studenata. Ukupna ocjena kvalitete izvođenja nastave u zimskom i ljetnom semestru na obvezatnim i izbornim predmetima u akademskoj godini 2021./2022. bila je 4,39. Najbolji nastavnici (6) i voditelji najboljih predmeta (7) dobili su priznanje dekanice na svečanoj sjednici fakultetskog vijeća u veljači.

Priznanje najbolje ocijenjenim nastavnicimau akademskoj godini

2021./2022.

I. godina – Matija Vid Prkačin, dr. med.

II. godina – Matea Prenc, dr. med.

III. godina – doc. dr. sc. Krešimir Bašić

IV. godina – doc. dr. sc. Iva Mihatov Štefanović

V. godina – prof. dr. sc. Ketij Mehulić

VI. godina – Marko Tarle, dr. med.

Priznanje za najbolje ocijenjene predmete u akademskoj godini 2021./2022.

I. godina – Stanična biologija s genetikom – preuzima prof. dr. sc. Tamara Nikuševa Martić

II. godina – Morfologija zuba s dentalnom antropologijom – preuzima prof. dr. sc. Hrvoje Brkić

III. godina – Oftalmologija – preuzima prof. dr. sc. Renata Iveković

IV. godina – Onkologija i radioterapija – preuzima prof. dr. sc. Ana Fröbe

V. godina – Otorinolaringologija – preuzima prof. dr. sc. Goran Geber

VI. godina – Oralna medicina II. – preuzima izv. prof. dr. sc. Danica Vidović

Juras

Priznanje za najbolje ocijenjen izborni predmet

V. godina – Cervikofacijalna patologija – preuzima prof. dr. sc. Davor Vagić

Priznanje za najuspješniji znanstveni rad u kategoriji asistenata/viših asistenata

Matej Par, kao prvi autor, objavio je u 2022. godini četiri rada u Q1 časopisima i jedan rad u Q2 časopisu. Time je osvojio ukupno 19 bodova i zauzeo prvo mjesto u kategoriji najuspješnijih znanstvenih radova asistenta/višeg asistenta u 2022. godini.

Priznanje za najuspješniji znanstveni rad u kategoriji znanstveno-nastavnih zvanja

Danijela Marović je, kao prva autorica, u 2022. godini objavila tri rada u Q1 časopisima.

Priznanje za najbolji doktorski rad

The effect of technological manufacturing process on the mechanical performance and binding strenght of building materials of dentures koji se istaknuo znanstvenom metodologijom te objavljenim radovima (doktorand prvi autor) direktno iz doktorskog istraživanja u časopisu rangiranom u Q1, Q2 i Q4 kvartili prema WoS-u. Navedena disertacija pisana je prema skandinavskom modelu.

Priznanje za najbolji doktorski rad dobio je kolega dr. sc. Vladimir Prpić

Mentor: izv. prof. dr. sc. Samir Ćimić

Priznanje najuspješnijem mentoru u poslijediplomskom specijalističkom studiju prof. dr. sc. Irina Filipović Zore izv. prof. dr. sc. Joško Viskić doc. dr. sc. Domagoj Vražić

Priznanja nenastavnom osoblju za predani rad na Stomatološkom fakultetu

Ana-Marija Fijala, mag. oec. – voditeljica Službe za financijsko i računovodstveno poslovanje

Sanja Šelendić – voditeljica urudžbenog zapisnika i poslova pismohrane

Priznanje za najbolju izvannastavnu studentsku aktivnost

Paula Žugec, studentica 5. godine

Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 8

Projekt udruge HUHIV-a i Stomatološkog fakulteta Popularizacijom

STEM-a do očuvanja javnoga zdravlja

Na Stomatološkom fakultetu trenutačno se provodi projekt koji financira Europski socijalni fond pod naslovom Popularizacijom STEM-a do očuvanja javnoga zdravlja čiji je nositelj Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa, a Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu je partner. Projekt je prijavljen poslije poziva na jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a i traje do 12. svibnja ove godine.

Svrha je projekta približiti STEM područje koje obuhvaća prirodne znanosti djeci, mladima i općoj populaciji na temelju njegove primjene u biomedicini i zdravstvu. Aktivnosti u projektu ostvaruju se u radionicama namijenjenima učenicima viših razreda osnovnih škola i srednjoškolcima grada Zagreba i ruralnih područja sjeverne Hrvatske. Radionice, čija je svrha potaknuti znatiželju kod djece i pokazati kako biologija, kemija, fizika i druge srodne znanosti pomažu u prevenciji, dijagnostici i liječenju bolesti usne šupljine, održavaju studenti Stomatološkog fakulteta. Zajedno sa svojim mentorima, prof. dr. sc. Hrvojem Brkićem, prof. dr. sc. Ivanom Alajbegom, Ivom Butić, dr. med. i prof. dr. sc. Silvanom Jukić Krmek, prilagodili su dobi polaznika sadržaj radionica vezan za oralno zdravlje.

Teme su:

1. Znanost u službi oralnoga zdravlja

2. Primjena STEM-a u restaurativnoj dentalnoj medicine

3. Primjena STEM-a u oralnoj higijeni i

4. Primjena STEM-a u ranoj dijagnostici raka i rizičnih promjena u usnoj šupljini.

Svi studenti uključeni u radionice prije toga pohađali su tečaj koji su pripremili njihovi mentori, uz stručne preporuke psihologa iz udruge HUHIV-a kako bi sadržaj koji se namjerava prezentirati bio što bolje

usklađen s dobi polaznika, privukao njihovu pozornost i na razumljiv način prenio poruku.

Planirane su ukupno 72 radionice u koje će biti uključeno 620 mladih, 150 djece i 65 pripadnika opće populacije. Namijenjene su zagrebačkoj populaciji i održavaju se na Stomatološkom fakultetu gdje učenici osnovnih i srednjih škola dolaze u pratnji svojih nastavnika i poslije uvodnih, interaktivnih predavanja, u praktičnom dijelu obavljaju prethodno prikazane i objašnjene pokuse i postupke na modelima zuba, zatim promatraju mikrobnu floru ruku i usne šupljine pod mikroskopom te proučavaju kako se dijagnosticiraju promjene na sluznici koje mogu upozoravati na teže bolesti.

Dosad je zabilježen velik odaziv zagrebačkih učenika što upućuje na to da je projekt koristan i da pokazuje zainteresiranost mladih za STEM znanosti i njihovu primjenu u području očuvanja zdravlja, u ovom slučaju, oralnoga. Studenti Stomatološkog fakulteta i ovaj su se put iskazali kao vrlo vrijedni članovi društvene zajednice koji svojim dobrovoljnim radom pridonose izobrazbi šire javnosti kad je riječ o važnosti oralnoga zdravlja i metodama za njegovo očuvanje.

9
Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Promocija knjige Protokol

Promocija knjige Protokol glavnog autora i urednika Marka Jakovca, održana je 3. veljače u Meštrovićevu paviljonu u Zagrebu. Bilo je nazočno više od 260 uglednika iz akademske zajednice i struke iz cijele regije. Samo predstavljanje, a u tome su sudjelovali promotor, recenzenti i autor, trajalo je jedan sat, a poslije toga razgovaralo se uz koktel i druženje. Događaj je bio dosta medijski popraćen. Zašto knjiga Protokol? U fiksnoj protetici terapije su općenito dosta kompleksne jer se nastavljaju nakon što su se iscrpile druge mogućnosti. Neuspjeh je nažalost moguć, u krajnjoj liniji i zbog biološkog faktora, a i individualno ovisi o različitim čimbenicima kao što su higijena, žvačne sile, smanjena elastičnost zuba poslije endodontskog zahvata, sidrenje nadogradnje u zubu zbog većeg gubitka kliničke krune zuba i slično. Sve spomenuto razlog je da se fiksna protetika razumije i posloži po pravilnom protokolu jer provedba je samo faza rada pa je nerazumijevanje cijele terapije razlog za pogreške. U knjizi je predstavljena standardizacija postupaka rada u fiksnoj protetičkoj terapiji na zubima. Obuhvaća i analogni i digitalni protokol koji se sastoji od četiriju faza. Prva je planiranje i presudna je za uspjeh cijele terapije. Pacijent se obavještava o svemu što ga očekuje do kraja terapije. Slijedi

provedba planiranoga kada se rad najprije priprema u privremenom materijalu kako bi se provjerile sve prijašnje faze. Završna faza je konačna izrada protetičkoga rada i njegovo fiksiranje u ustima pacijenta.

Na knjizi je radilo osam autora iz zemlje i svijeta, ima 710 stranica i 1200 slika, 200 shema, 20 tablica i niz grafova. Recenziralo ju je pet recenzenata te ima tri stručna i jednoga glavnog urednika. Nakladnik je Stega-tisak, a tiskana je u Zagrebu 2023. godine.

Potvrđeni novi članovi Akademije medicinskih znanosti Hrvatske

Dies Academicus 2023. Akademije medicinskih znanosti Hrvatske (AMZH) održan je u petak 17. ožujka u predavaonici Hrvatskoga liječničkog zbora. Akademija medicinskih znanosti Hrvatske udruga je izabranih znanstvenika koji se bave promicanjem medicinskih znanosti radi unaprjeđenja narodnoga zdravlja. Ona je samostalna pravna osoba, neovisna o državnim ustanovama i ne bavi se stjecanjem dobiti. Djeluje na području Republike Hrvatske, a sjedište joj je u Zagrebu. Za člana Akademije medicinskih znanosti Hrvatske može biti izabran znanstvenik iz područja medicinskih i srodnih biomedicinskih znanosti, istaknuti liječnik, ali i drugi znanstvenik koji svojim djelovanjem pridonosi razvoju medicine u Republici Hrvatskoj. Na ovogodišnjem Dies Academicusu, predsjednica AMZH-a prof. dr. sc. Alemka Markotić dodijelila je diplome novim izabranim redovitim i suradnim članovima. Među njima bila su i četiri nastavnika Stomatološkog fakulteta u Zagrebu: u Kolegiju stomatoloških znanosti za redovite članove potvrđene su prof. dr. sc. Ivana Miletić i prof. dr. sc. Iva Alajbeg, a za suradnje članove prof. dr sc. Silvana Jukić Krmek i izv. prof. dr. sc. Marin Vodanović

Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 10

POSJET STUDENATA IZ EUROPE

program pa su imali priliku posjetiti Muzej prekinutih veza, Hrvatsko narodno kazalište, voziti se uspinjačom, prisustvovati vođenom razgledavanju Zagreba u duhu vještica (Witch walk) te biti na Festivalu svjetla. Bila je organizirana i karaoke večer, kuglanje te gala večera. Jedan dan u tjednu bio je rezerviran za tradicionalni izlet u NP Plitvička jezera i posjet Rastokama. Izletu se pridružilo i 20 studenata našeg fakulteta te su imali prigodu upoznati se i razmijeniti iskustva s kolegama koji studiraju diljem Europe. Nije se zaboravilo ni na našu gastronomiju, na večere se svakog dana odlazilo u različite zagrebačke restorane, a održan je i Exchange fair na kojemu su studenti predstavljali jela iz svojih zemalja, a Organizacijski odbor predstavio je najpoznatije hrvatske proizvođače i njihove prehrambene proizvode.

EVP Zagreb 2023. bio je uspješan – sklopljena su nova poznanstva i prijateljstva te stvorene lijepe uspomene. Prema reakcijama i povratnim informacijama može se zaključiti da su sudionici bili zadovoljni kako im je protekao tjedan, a to je poticaj Organizacijskom odboru da nastavi s projektom i u idućoj

(EDSA), a posljednjih se nekoliko godina održava i u Zagrebu u organizaciji studenata Stomatološkog fakulteta. Sedmi EVP u Zagrebu održan je od 12. do 18. ožujka 2023. godine. Članovi Organizacijskog odbora bile su studentice: Svenia Antić, Gloria Bojo, Matija Borovac, Marijeta Brezetić, Ana Brundić, Gabija Kriukaite, Klara Križan, Manuela Miloš, Karla Minković i Adna Vlahovljak, uz predsjednicu Organizacijskog odbora Arianu Pakušić.

Od 79 prijavljenih studenata izabrano je njih 16 iz 10 zemalja –po dva sudionika iz Sjeverne Makedonije, Turske, Rumunjske i Nizozemske, tri iz Italije te po jedan iz Moldavije, Bugarske, Ujedinjenog Kraljevstva, Slovenije i Češke. Održana su tri predavanja te četiri radionice koje su vodili nastavnici našeg fakulteta. Doc. dr. sc. Marko Granić održao je predavanje o osteonekrozi čeljusti, prof. dr. sc. Hrvoje Jurić o regenerativnoj endodonciji kod zuba s nezavršenim rastom i razvojem korijena, a izv. prof. dr. sc. Marko Jakovac govorio je o digitalnom protokolu u fiksnoj protetici. Dr. sc. Larisa Musić održala je radionicu o manualnoj spretnosti u stomatologiji, a izv. prof. dr. sc. Danijela Marović o zatvaranju dijasteme kompozitnim materijalima. U radionici izv. prof. dr. sc. Joška Viskića sudionici su mogli naučiti postavljati implantate u modele čeljusti, a u radionici dr. med. dent. Luke Banjšaka učili su o održavanju oralne higijene s pomoću električnih četkica za zube. Osim predavanja, za sudionike je bio organiziran i društveni

11 Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u četvrtak, 9. ožujka 2023. održana je priča o alumnima pod nazivom Alumni kao snaga Sveučilišta –uspješna priča Stomatološkog fakulteta

Sveučilišta u Zagrebu. Događaj je održan u povodu obilježavanja 100godišnjice stomatološkog obrazovanja u Hrvatskoj, 60-godišnjice samostalnosti Stomatološkog fakulteta i 10. obljetnice djelovanja Udruge AMA SFZG-a. Gosti su bili istaknuti bivši studenti fakulteta: prof. dr. sc. Zrinka Tarle, dekanica Stomatološkog fakulteta

Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Andrija Bošnjak, glavni medicinski direktor Adria Dental Group, prof. dr. sc. Hrvoje Brkić, predsjednik Udruge bivših studenata i prijatelja Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Na početku je prof. dr. sc. Zrinka Tarle pozdravila predsjednika Saveza ALUMNI UNIZG-a prof. dr. sc. Marija Šafrana, bivšu rektoricu Sveučilišta u Zagrebu i predsjednicu Saveza ALUMNI UNIZG-a u dvama mandatima prof. emer. Helenu Jasnu Mencer, prorektora za studente, preddiplomske i diplomske studije Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Borisa Brkljačića i ostale goste te im zaželjela dobrodošlicu. Zatim je predsjednik saveza prof. dr. sc. Mario Šafran govorio o aktivnostima koje uspješno provode Stomatološki fakultet i Udruga AMA SFZG-a kad je riječ o privlačenju i okupljanju bivših studenata čime se promovira istinska filozofija alumna. Prof. dr. sc. Boris Brkljačić pozdravio je okupljene u ime rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Stjepana Lakušića, te rekao da Uprava Sveučilišta svesrdno podupire takve hvalevrijedne događaje usmjerene na održavanje veza i poticanje suradnje sa bivšim studentima Sveučilišta.

(AMA SFZG) i dr. sc. Anja Ivica sa Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Razgovor je moderirao prof. dr. sc. Ivan Alajbeg, profesor Stomatološkog fakulteta i ujedno član Predsjedništva Saveza ALUMNI

UNIZG-a.

Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 12

Tijekom razgovora je prof. dr. sc. Zrinka Tarle govorila o početku stomatološkog obrazovanja u Hrvatskoj te je istaknula da je u posljednjih 60 godina na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu diplomiralo više od 6600 doktora dentalne medicine. Rekla je da je zagrebački Stomatološki fakultet odnjegovao i sve ostale stomatološke fakultete u Hrvatskoj, poglavito u Splitu i Rijeci, te je uvelike pomogao i fakultetu u Mostaru“. Dodala je da bivši studenti Stomatološkog fakulteta sudjeluju u životu, razvoju i obrazovanju doktora dentalne medicine na više načina, a jedan je i studentska stručna praksa na temelju koje se studentima prenose znanja i iskustvo iz svakodnevnog rada. Također je istaknula da je u njezinih neprekinutih 36 godina na Stomatološkom fakultetu uvijek s ponosom isticala da je radosna i počašćena što je završila upravo

Stomatološki fakultet u Zagrebu. Prof. dr. sc. Hrvoje Brkić osvrnuo se na

aktivnosti Udruge AMA

SFZG-a koje karakterizira sustavni rad i posvećenost usmjerena prema privlačenju, povezivanju i okupljanju bivših studenata. Istaknuo je da se na temelju baze u kojoj je više od 4000 e-adresa bivših studenata iz Hrvatske i svijeta, te Glasila Stomatološkog fakulteta, izvješćuje alumne o aktivnostima i projektima fakulteta. Svake godine na fakultetu se ugoste po dvije generacije studenata koji se poslije fotografiraju i zajednički prisjećaju lijepih i bezbrižnih godina svojeg studija. Doc. dr. sc. Anja Ivica u zanimljivim je crticama usporedila iskustvo studiranja u Hrvatskoj s kasnijim doktorskim usavršavanjem na Sveučilištu u Zürichu. Rekla se da je odlazak u Švicarsku za nju bio svojevrsni izazov, ali i dobro iskustvo, ne samo iz znanstvene perspektive nego i osobne. Na početku je mislila da su studenti u Švicarskoj bolji, ali vrlo brzo shvatila je da u stečenom znanju nimalo ne zaostajemo za njima. Na pitanje o uspješnosti i prilagodljivosti diplomiranih studenata dentalne medicine na nove radne procese i učenje novih tehnologija, prof. dr. sc. Andrija Bošnjak odgovorio je da iskustva iz prakse pokazuju da su oni tijekom studija vrlo dobro pripremljeni za rad u takvom vrlo intenzivnom radnom okružju. Adria Dental Group zapošljava više od 450 zaposlenika, a većina doktora unutar te grupacije bivši su studenti Stomatološkog fakulteta u Zagrebu. Istaknuo je da neke klinike u sklopu grupacije imaju razvijen mentorski sustav koji vrlo dobro imitira studentske vježbe, a kako su u kontaktu s različitim generacijama studenata, zajednička nit koja se provlači jest kolegijalnost. Dodao je da se budućnosti planira proširiti suradnja s fakultetom te će se na temelju kontinuirane edukacije osigurati jednaka usluga svim pacijentima.

Preuzeto sa portala Universitas (www.universitasportal.hr)

13
Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

U koncertnoj dvorani Blagoje Bersa Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu, u petak 27. siječnja 2023., održana je promocija doktora dentalne medicine koji su diplomirali na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2021./2022. Kako bi donedavni studenti, a sada doktori dentalne medicine, mogli pozvati svoje bližnje u što većem broju, svečanost je održana u dvije skupine: u 10 i 12,30 sati. Promotri su bili dekanica prof. dr. sc. Zrinka Tarle, prodekan za nastavu i i studente izv. prof. dr. sc. Marin Vodanović te prodekan za specijalističke studije izv. prof. dr. sc. Marko Jakovac. Nakon himne Lijepa naša u izvedbi pjevačkoga zbora Stomatološkog fakulteta Zubor, govora dekanice i polaganja prisege, slijedio je svečani trenutak dodjele diploma. Promocije su završene akademskom himnom

Gaudeamus igitur i zajedničkim fotografiranjem svih promoviranih na pozornici.

14
Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.