Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - prosinac 2022.

Page 1

Prigodna poštanska marka 1

Sustav upravljanja kvalitetom Stomatološkog fakulteta 2

Stoljeće visokoškolske stomatološke nastave u Hrvatskoj 3-4

Rektorove nagrade 5

Edukacija mladih mentora doktorskog studija Dentalne medicine 6 Nova Sonda 6

Hrvoje Brkić dobitnik nagrade Andrija Štampar 7

Erasmus+ projekt 7

Predstavljanje sveučilišnog udžbenika Essentials of Dental Medicine 8

Predstavljanje sveučilišnog priručnika Lijekovi u dentalnoj medicini 9

Gostujući profesori na našem fakultetu: Cristiana Pereira, Kurt W. Alt, Christian Splieth 10

Projekt Zubić 11 Smotra Sveučilišta u Zagrebu 11

Umirovljene redovite profesorice u trajnom zvanju 12

Udruga bivših studenata i prijatelja Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – AMASF 13

Prigodna poštanska marka

U prigodi obilježavanja 100 godina stomatološke nastave u Hrvatskoj tiskana je i posebna poštanska marka s motivom stomatološkog zrcala u kojemu se odražava zgrada fakulteta. Marka je tiskana u 30 000 primjeraka i nalazi se u slobodnoj prodaji u Hrvatskoj pošti. Autorica je zagrebačka dizajnerica Alenka Lalić.

Motiv: stomatološko zrcalo i odraz zgrade fakulteta. Marka je izdana u arku od 20 maraka, a Hrvatska pošta pripremila je prvoga dana i prigodnu omotnicu (FDC).

Na temelju Europskih standarda i smjernica (ESG) broj 1.10. pod naslovom „Periodička vanjska vrjednovanja“, a prema Planu reakreditacije visokih učilišta Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO), Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu (SFZG) vrjednovan je u 2022. godini u postupku drugoga. ciklusa reakreditacije. Postupak reakreditacije počeo je u studenome 2021. godine imenovanjem povjerenstva za izradu samoanalize SFZG-a. Tekst je pisan prema uputama AZVO-a za pisanje samoanalize gdje su prema ESG standardima područja djelovanja visokih učilišta podijeljena u pet tema. Od studenoga do ožujka povjerenstvo je održalo 25 sastanaka, prikupilo je više od 400 dokumenata i dokaza te izradilo samoanalizu SFZG-a koja je usvojena u ožujku 2022. Akreditacijski savjet AZVO-a imenovao je i Stručno povjerenstvo za provedbu neovisnog vrjednovanja SFZG-a. Za predsjednicu toga tijela postavio je prof. Manzanares Cepedes (Sveučilište Barcelona, Španjolska), a članovi su bili prof. Escudiera (King's College London, Velika Britanija), prof. Özcana (Sveučilište Zürich, Švicarska), izv. prof. SimonićKocijan (FDMRI, Hrvatska), izv. prof. Galić (MEFST, Hrvatska) i studentica Bučić (FDMRI, Hrvatska). Postupak reakreditacije proveden je u skladu s Odlukom o načinu provedbe vanjskog vrjednovanja tijekom epidemije bolesti COVID-19 prouzročene virusom SARS-CoV-2 na način da je preliminarni posjet hrvatskih članova Stručnoga povjerenstva održan 25. i 26. travnja 2022. godine, a imenovano stručno povjerenstvo obavilo je glavni posjet putem videoveze u razdoblju od 27. do 29. travnja 2022. Stručno povjerenstvo je u srpnju 2022. izradilo je izvješće o reakreditaciji SFZG-a na temelju samoanalize SFZG-a, popratne dokumentacije i dokaza te posjeta SFZG-u. Od pet tema, SFZG je u njih tri ocjenjen najvišom visokom razinom kvalitete, a u dvije drugom najvišom zadovoljavajućom razinom kvalitete. Prema Izvješću o reakreditaciji SFZG-a i ocjeni Stručnoga povjerenstva, Akreditacijski savjet AZVO-a dao je mišljenje s preporukom o izdavanje potvrde SFZG-u o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti visokoga obrazovanja i znanstvene djelatnosti, preporuku o donošenju petogodišnjega akcijskoga plana u svrhu unaprjeđenja kvalitete sukladno s preporukama stručnog povjerenstva te dvogodišnjem izvješćivanju AZVO-a o realizaciji akcijskog plana.

UREDNICI

Prof. dr. sc. Zrinka Tarle Prof. dr. sc. Hrvoje Brkić UREDNIŠTVO

Prof. dr. sc. Denis Vojvodić Prof. dr. sc. Ivan Alajbeg Prof. dr. sc. Silvana Jukić Krmek Izv. prof. dr. sc. Marin Vodanović Izv. prof. dr. sc. Nikša Dulčić Izv. prof. dr. sc. Marko Jakovac

TEHNIČKI UREDNIK

Doc. dr. sc. Krešimir Bašić

SURADNICI

Prof. dr. sc. Hrvoje Jurić Izv. prof. dr. sc. Vlaho Brailo Filipa Špehar, studentica

FOTOGRAFIJE

ISSN: 1848-7378

IZDAVAČ

Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Gundulićeva 5 10 000 Zagreb Tel. 01 4802 111 Fax. 01 4802 159 www.sfzg.hr

Ukoliko želite primate obavijesti o izlasku Glasila Stomatološkog fakulteta, pošaljite nam svoje ime i prezime na e-adresu: glasilo@sfzg.hr

Darije
Petolas Mirjana Draženović LEKTURA Ksenija Trajbar, prof.
Glasilo Stomatološkog
Svim čitateljima Glasila Stomatološkoga fakulteta želimo blagoslovljen Božić i uspješnu novu 2023. godinu! Uredništvo

Ishodište Stomatološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, ujedno i početak visokoškolske stomatološke izobrazbe u Hrvatskoj, pronaći ćemo u događaju od prije 100 godina. Naime, tada je 20. siječnja 1922. godine, na preporuku profesorskog zbora Liječničnoga fakulteta Sveučilišta Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, tadašnji pokrajinski namjesnik za Hrvatsku i Slavoniju dr. Juraj Demetrović dodijelio dr. Eduardu Radoševiću (Mrkopalj, 20. 2. 1884. – Zagreb, 6. 2. 1939.) venia docendi, odobrenje za poučavanje iz područja stomatologije i zubarstva. Dr. Radošević završio je Medicinski fakultet 1909. u Beču, a stomatologiju je specijalizirao 1910. u Berlinu. U povjerenstvu koje je ocijenilo Radoševićevu habilitaciju pod naslovom Problemi zubarstva u vidu fizikalne kemije bili su ugledni profesori i osnivači Medicinskog fakulteta Fran Bubanović, ujedno i mentor, Julije Budisavljević i Dragutin Mašek. Time je 1922. godine dr. Radošević utemeljio Katedru za odontologiju, a poslije i Stomatološku kliniku na Medicinskom fakultetu. Stomatologija je bila dio opće medicine, odnosno njezina specijalistička grana, a zaseban cjelovit studij stomatologije kod nas djeluje na Medicinskome fakultetu od 1948. poslije osnutka Odontološkog odsjeka.

3
Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Prije 60 godina, odlukom Sabora NR Hrvatske od 26. rujna 1962. godine o osnivanju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, studij se odvaja od Medicinskog fakulteta. Od toga dana stomatologija postoji kao samostalna visokoškolska nastavna struka u Hrvatskoj koja čini temelj skrbi za oralno zdravlje, pa tako i za integralno zdravlje svojih građana. Do danas je u ustanovi diplomiralo više od 6500 stomatologa. Tijekom stoljeća svojega djelovanja, zahvaljujući poticanju izvrsnosti, ali i svojim međunarodnim nastavnim aktivnostima (od 2017. uvedena je cjelovita nastava na engleskome jeziku), ustanova je stekla visoki međunarodni znanstveni i stručni ugled. Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu na čelu s dekanicom prof. dr. sc. Zrinkom Tarle organizirao je tim povodom 13. listopada svečani skup u hotelu Westin. Među mnogobrojnim gostima bili su sadašnji i umirovljeni djelatnici, rektor Sveučilišta u Zagrebu, predstavnici institucija s kojima fakultet surađuje, kolege, studenti, gostujući profesori s vrhunskih svjetskih sveučilišta te predstavnici Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva zdravstva te osobno predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović.

Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

4

Laura Plančak, Lucija Ratkovski: Ispitivanje mehaničkih svojstava eksperimentalnih kompozitnih materijala s bioaktivnim staklom

MENTOR: dr. sc. Matej Par

Mihaela Vrebac: Utjecaj različitih restaurativnih tehnika kod endodontski liječenih zuba na frakturnu otpornost krune zuba

MENTORI: prof. dr. sc. Nada Galić, izv. prof. dr. sc. Ana Pilipović

Deborah Kanižaj, Adriana Đuran: Ispitivanje učinkovitosti laserski aktiviranoga fotoakustičnog strujanja u čišćenju istmusa donjih molara

MENTOR: izv. prof. dr. sc. Ivona Bago

Marija Kelić, Domagoj Kilić: Ispitivanje mogućnosti punjenja te naknadnog otpuštanja fluoridnih iona iz bioaktivnih dentalnih materijala nakon premazivanja visoko koncentriranim fluoridnim gelom

MENTOR: izv. prof. dr. sc. Kristina Peroš

Dan dentalne traumatologije – Lea Budak, Tea Burić,Ana Marija Miličević,Fabijan Mišković, Barbara Ovčarić, Lea Patekar, Franka Popović, Lucija Šebetić, Luka Šimunović, Matea Šimunović, Bruno Špiljak, Lucija Tomašević, Bruna Verzak, Lara Vranić,Paula Žugec 69. Sastanak Europske udruge studenata dentalne medicine – Marta Adam, Ahmad Allouch, Gloria Bojo, Matija Borovac, Marijeta Brezetić, Klara Križan, Manuela Miloš, Karla Milković, Ariana Pakušić, Adna Vlahovljak, Andrea Vrankić

I nastavnici/e promiču zdravlje – Stomatološki fakultet: Antonija Mrla, Karla Žulj; Medicinski fakultet: Lucia Bekić, Mirella Graffel, Jana Jelenić, Mirta Pečel, Matilda Sabljak, Hana Škornjak; Prehrambeno-biotehnološki fakultet: Klara Rađa; Filozofski fakultet: Anamarija Jelašić, Dominik Jelić; Fakultet hrvatskih studija: Danijel Milošević; Arhitektonski fakultet: Paula Strugačević

Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

5

Edukacija mladih mentora doktorskoga studija Dentalna medicina

Uloga mentora važna je u mnogim aspektima profesionalnog života, a posebice dolazi do izražaja na doktorskom studiju gdje može biti i presudna za postizanje konačnoga cilja, a to je obranjena disertacija. Vještina mentoriranja stječe se iskustvom, savjetima kolega ili na temelju koncipirane edukacije najčešće u mentorskoj radionici. Preporuka Sveučilišta jest da svi potencijalni mentori prije preuzimanja prvoga mentorstva sudjeluju u radionici u kojoj dobivaju osnovna znanja o specifičnosti i strukturiranju odnosa mentor – kandidat. Takva radionica održana je na Stomatološkom fakultetu 12. prosinca u organizaciji Odbora za poslijediplomske studije i prodekanice za znanost. Radionicu je održao prof. dr. sc. Tonči Rezić s Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta, certificirani voditelj mentorskih radionica Sveučilišta. U interaktivnom predavanju obrađene su mnogobrojne teme važne za kvalitetno vođenje doktoranda kroz proces svladavanja osnovnih vještina potrebnih za postavljanje znanstvenog pitanja, planiranje istraživanja, prijavu teme, planiranje publikacija i

prezentacija na kongresima, pisanje disertacije i njezinu obranu. Opisane su metode izbora doktoranda, procjene njegove sposobnosti i angažiranosti te su budući mentori upućeni na moguće zapreke u odnosu mentor – doktorand te o načinima njihovih rješavanja. Predstavljeni su alati kojima je moguće pratiti napredak doktoranda tijekom studiranja na temelju transparentnog mentorstva gdje su jasno istaknuti očekivanja, uloge i odgovornosti obaju sudionika u procesu. Bogata rasprava na kraju radionice dokaz je o važnosti teme i poziv na buduće slične događaje.

Završetkom akademske godine 2021./2022. oprostili smo se od dugogodišnjih članica uredništva. Dosadašnja glavna urednica Monika Burja Vladić i njezina zamjenica Jana Joksimović svoje su šestogodišnje fakultetsko „putovanje“ uspješno privele kraju. Uredništvo 43. broja Sonde tako se svelo na samo tri preostala člana i nalikuje na „ostatke Rimskoga Carstva“. Kolegica Gloria Bojo ovom je broju pridonijela uređujući rubrike Aktualno i Revija te se „bacila“ na veliko preoblikovanje Sondinih društvenih mreža koje je poželjno da pratite, ako to dosad niste činili, u kojima se trudimo biti up to date s novitetima. Također najavljujemo sljedeće teme stručnih članaka kako bismo „probudili“ i potaknuli nove kolege na pisanje za koje želimo da je u još većem opsegu od sadašnjega. Filipa Špehar i Dominik Štajdohar preuzeli su Stručnu Sondu Sportska Sonda bila je i ostala „hobi“ rubrika Filipe Špehar, a Dominku je preostala Žuta Sonda s receptima koje i sam priprema prije nego što ih objavi u novom broju. Recepti su brzi i jednostavni, a veoma ukusni u što smo se nekoliko puta i uvjerili. Stoga se nameće pitanje zašto ih ne pripremiti? Nadalje težimo nastaviti suradnju s kolegama Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji su nam za ovaj broj poslali članak iz svojega studentskog časopisa Medicinar. Svakako ga pročitajte. Kolege iz Medicinara također će objavljivati članke iz naše Sonde i to na obostrano zadovoljstvo. Novitet u ovomu broju sigurno je već primijećeni crtež na naslovnici ostvaren spretnim

baratanjem olovkom kolege Andrea Žugaja kojemu ovim putem zahvaljujemo. Ako se i ti smatraš „skrivenom umjetničkom dušom“ pošalji nam svoj crtež, možda će krasiti već idući broj naslovnice tvoje omiljene Sonde!

Ovim se putem želimo obratiti svim vjernim čitateljicama i potaknuti ih na daljnje slanje stručnih članaka, ali i prikladnih zabavnih sadržaja za koje smatraju da su zaslužili mjesto u sljedećem izdanju Sonde. Članke i ubuduće primamo na našu već odavno poznatu e-adresu sfzg.sonda@gmail.com, no molimo da nas u ovom digitalnom dobu pratite i na društvenim mrežama.

U novoj akademskoj godini svima želimo mnogo uspjeha i studentskih provoda! Budite i dalje naši vjerni čitatelji, ali i suradnici! Pišite nam!

Glasilo Stomatološkog
6
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
sonda_sfzg
Sonda

Sveučilište u Zagrebu proslavilo je svoj dan 9. studenoga 2022. godine u predavaonici Šumarskoga fakulteta. Tom je prigodom rektor Stjepan Lakušić predao nagrade najzaslužnijim nastavnicima za znanstvene rezultate, promicanje znanstvene discipline i struke te za izniman doprinos u prijenosu znanja u odgoju mladih stručnjaka unutar visokog obrazovanja na Sveučilištu u Zagrebu. Nagradu “Andrija Štampar” u godini 2022. za područje biomedicine dobili su prof. dr. sc. Mirjana Kujundžić Tiljak i prof. dr. sc. Marijan Klarica s Medicinskog fakulteta, prof. dr. sc. Hrvoje Brkić sa Stomatološkog fakulteta te prof. dr. sc. Željan Maleš s Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta u Zagrebu.

Oral potentially malignant disorders – healthcare professional training

Potencijalno zloćudni oralni poremećaji (OPZP) heterogena su skupina poremećaja oralne sluznice s povećanim rizikom za razvoj oralnoga karcinoma. Budući da su OPZP-i rijetki u općoj populaciji, zdravstveno osoblje u primarnoj praksi nije dovoljno obaviješteno o kliničkoj slici, dijagnostici, liječenju i praćenju takvih pacijenata. Zato su se djelatnici Zavoda za oralnu medicinu Stomatološkog fakulteta (prof. dr. sc. Vlaho Brailo, voditelj tima, izv. prof. dr. sc. Danica Vidović Juras, izv. prof. dr. sc. Ana Andabak Rogulj, izv. prof. dr. sc. Božana Lončar Brzak i dr. sc. Ivana Škrinjar) uključili u provedbu projekta Erasmus+ “Oral potentially malignant disorders – healthcare professional training”. U ovom dvogodišnjem projektu vrijednom 164 190 eura sudjeluje šest zavoda za oralnu medicinu s europskih sveučilišta (King’s College London kao koordinator, CESPU Porto, Université de Bordeaux, Universidad de

Santiago de Compostela, Università degli studi di Milano i Sveučilište u Zagrebu). Svrha projekta je izraditi online sučelje za edukaciju o OPZP-u namijenjenu liječnicima i stomatolozima u primarnoj praksi. Projektne aktivnosti uključivale su izradu interaktivne mrežne stranice s edukacijskim sadržajima o OPZP-u, pisanje udžbenika o OPZP-u, procjenu znanja, stajališta i kliničkog iskustva s OPZP-om studenata završne godine studija stomatologije te ispitivanje stajališta budućih stomatologa o edukaciji o OPZP-u. Svi navedeni sadržaji dostupni su na mrežnoj stranici projekta https:// opmdcare.com/ na svim jezicima zemalja partnera. Dosad je stranicu posjetilo gotovo 20.000 posjetitelja i uvjereni smo da će ovaj broj u budućnosti još rasti. Pozivamo sve zainteresirane liječnike i stomatologe da posjete stranicu projekta i daju povratnu informaciju kako bismo sadržaje učinili još kvalitetnijima.

Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

7

Novi udžbenik Sveučilišta u Zagrebu na engleskom jeziku Essentials of Dental Medicine čiji su urednici Marin Vodanović i Kurt W. Alt, a kojeg je objavila Naklada Slap predstavljen je u utorak 29. studenog 2022. u prepunoj Smaragdnoj dvorani hotela Esplanade u Zagrebu. O udžbenik u čijem je stvaranju sudjelovalo više od 70 autora iz 23 zemlje diljem svijete govorili su: mr. sc. Hrvoje Pezo – predsjednik Hrvatske komore dentalne medicine, dr. sc. Hrvoje Meštrić – ravnatelj Uprave za znanost i tehnologiju Ministarstva znanosti i obrazovanja, prof. dr. sc. Zrinka Tarle – dekanica Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prim. dr. sc. Marija Bubaš – državna tajnica Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske. O iskustvu rada na ovom zahtjevnom projektu koji je Sveučilište u Zagrebu i Stomatološki fakultet stavio u središte globalne mreže stručnjaka sa 40 akademskih institucija govorili su autori: izv. prof. dr. sc. Aida Hadžić (Bosna i Hercegovina), prof. dr. sc. Vladimer Margvelashvili (Gruzija) i prof. dr. sc. Hrvoje Jurić (Hrvatska) koji se nazočnima obratio ne samo kao autor, nego i kao i predsjednik Hrvatskog stomatološkog društva Hrvatskog liječničkog zbora. Knjigu su recenzirali Huw F. Thomas iz Sjedinjenih Američkih Država, Nairn H.F. Wilson iz Velike Britanije, te prof. dr. sc. Ivana Čuković Bagić sa Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koja se nazočnima obratila u ime recenzenata. O ulozi izdavača u procesu stvaranja ovog udžbenika govorila je gospođa Biserka Matešić - direktorica izdavačke kuće Naklada Slap. Na kraju se nazočnima obratio jedan od urednika knjige izv. prof. dr. sc. Marin Vodanović govoreći o izazovima uređivanja udžbenika sa velikim brojem autora iz cijeloga svijeta. Promociju su glazbenim nastupima obogatili kvintet tambura Glazbene škole Zlatka Balokovića i sopranistica Valentina Krajna, poznata hrvatska violinistica Katarina Kutnar, pjevački zbor Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Zubor, te jedna od najcjenjenijih mariachi skupina izvan Meksika Los Caballeros koji su svojim 30-minutnim nastupom zaokružili jednu nesvakidašnju „glazbenu“ promociju sveučilišnog udžbenika.

Glasilo
8
Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

U srijedu 14. prosinca 2022. godine u predavaonici Stomatološkog fakulteta održana je promocija sveučilišnog priručnika Lijekovi u dentalnoj medicini – preporuke i recepti autora izv. prof. dr. sc. Ivane Šutej, izv. prof. dr. sc. Kristine

Peroš i doc. dr. sc. Krešimira Bašića. Recenzenti ovog priručnika bili su prof. dr. sc. Božidar Pavelić sa Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Mladen Boban s Katedre za farmakologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Na početku se okupljenima obratila izv. prof. dr. sc. Kristina

Peroš, predstojnica Katedre za farmakologiju Stomatološkog fakulteta, koja je iznjela kratku povijest izdavačke djelatnosti Katedre za farmakologiju. Dekanica Fakulteta, prof. dr. sc. Zrinka Tarle, čestitala je autorima te je istaknula ponos bogatom izdavačkom djelatnošću našeg fakulteta, čemu je doprinio i ovaj priručnik. Istaknula je dvojaku važnost ovog priručnika – s jedne strane radi se o nastavnom tekstu za studente, a s druge strane ovaj priručnik ima veliki značaj i kliničarima, doktorima dentalne medicine, u svakodnevnom radu. U ime recenzenata okupljenima se obratio prof. dr. sc. Božidar Pavelić, a u ime autora izv. prof. dr. sc. Ivana Šutej. U ime nakladnika, Naklade Slap, obratila se direktorica Biserka Matešić koja je istaknula posvećenost Naklade Slap objavljivanju znanstveno-nastavne literature iz biomedicinskog i humanističkog područja.

Priručnik je podijeljen u dva dijela. U prvom dijelu opisana su pravila propisivanja različitih oblika magistralnih, galenskih i tvorničkih lijekova, a u drugom dijelu priručnika pružaju se informacije o izboru farmakoterapije kod češćih patogeneza s kojima se doktor dentalne medicine susreće u općoj ili specijalističkoj praksi. Teme u ovom dijelu grupirane su prema skupini lijekova ili bolesti/stanju koje treba farmakološki liječiti. Priručnik predstavlja sažetak znanja o praktičnom propisivanju lijekova u dentalnoj medicini te je dodatak literaturi udžbenika iz farmakologije. Pravi izazov za autore bio je sažeti golemu količinu spoznaja u smislenu i praktičnu cjelinu bez žrtvovanja vrijednosti i praktičnosti podataka.

Prvi udžbenik farmakologije na zagrebačkom Sveučilištu namijenjen studentima stomatologije bila je skripta profesora Dragutina Tomića izdana 1961. godine. Od četvrtog izdanja tog udžbenika suradnica je prof. dr. sc. Ileana Linčir koja 1987. godine piše i objavljuje obogaćeni drugi dio udžbenika profesora Tomića. Ta je skripta doživjela pet izdanja. Terapijski priručnik profesora Tomića, Terapijske doze i oblici lijekova, namijenjen medicinarima, stomatolozima i farmaceutima doživio je osam izdanja. Godine 1991. izlazi prvo izdanje sveučilišnog udžbenika stomatologe autorice profesorice Linčir kao potpuno novi udžbenik objedinjenog gradiva za studente stomatologije. Od drugog izdanja tog udžbenika 1999. godine suradnica je izv. prof. dr. sc. Kata Rošin Grget, a na trećem izdanju iz 2011. godine suradnice su još i izv. prof. dr. sc. Ivana Šutej i izv. prof. dr. sc. Kristina Peroš.

9 Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Početkom akademske godine 2022./2023., točnije od 3. do 7. listopada, na našem je fakultetu boravila prof. dr. sc. Cristiana Pereira sa Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Lisabonu (Portugal). Njezin je boravak bio organiziran u sklopu programa Erasmus +, pa je kolegica Pereira održala nekoliko predavanja i vježbi za studente integriranoga preddiplomskoga i diplomskoga studija Dentalna

medicina u kolegijima Morfologija zuba s dentalnom antropologijom i Forenzična dentalna medicina. Prof. Pereiru primila je i dekanica prof. dr. sc. Zrinka Tarle te su, na obostrano zadovoljstvo, dogovorile daljnju suradnju u mobilnosti studenata i nastavnika s naših dvaju fakulteta.

Profesor Kurt W. Alt – dentalni antropolog s Dunavskoga privatnog sveučilišta u Kremsu i nekadašnji gost-profesor Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu boravio je na našem fakultetu 1. i 2. prosinca. Tijekom posjeta razgovarao je djelatnicima Zavoda za dentalnu antropologiju te asistirao u pretkliničkim vježbama iz Morfologije zuba. Posjetio je i dekanicu prof. dr. sc. Zrinku Tarle koja

mu je predala posebnu plaketu za njegov rad kao gosta-profesora. Poslije posjeta fakultetu prof. Alt bio je na projektnom sastanku istraživača projekta AZUFAMA koji financira HRZZ, a koji je ove godine održan 2. i 3. prosinca na Sveučilištu u Splitu.

Profesor Christian Splieth sa Stomatološkog fakulteta u Greifswaldu (Njemačka) posjetio nas je od 1. do 7. prosinca. Profesor Splieth jedan je od vodećih svjetskih stručnjaka iz područja dječje dentalne medicine s posebnim naglaskom na prevenciju i terapiju karijesa. Tijekom posjeta održao je dva predavanja na kongresu „Hrvatski dani dječje stomatologije 2022.“ u suorganizaciji HDDPS/HLZ-a i Stomatološkog fakulteta uz Zagrebu. Također je studentima Stomatološkog fakulteta održao četiri predavanja na različitim kolegijima. Sudjelovao je i u radu uspješnoga poludnevnoga radnog sastanka sa specijalizantima i asistentima iz našeg zavoda te je posjetio i stekao uvid u rad dnevne bolnice Klinike za stomatologiju KBC-a Zagreb gdje svakodnevno

rade naši djelatnici. Održan je i sastanak s dekanicom našeg fakulteta prof. dr. sc. Zrinkom Tarle. Tijekom boravka planirana su također buduća znanstvena istraživanja u više sveučilišnih središta te je dogovoren njegov sljedeći dolazak tijekom jeseni

koji bi trebao biti i nešto dulji.

Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 10
2023. godine

Projekt Zubić počeo je početkom nove akademske godine provoditi svoje uobičajene edukativne aktivnosti s djecom. Početkom studenoga, na poziv udruge „Sve je lako kad si zdrav“ iz Zaprešića, održane su radionice u svim prvim razredima OŠ Ljudevita Gaja. Nakon toga naše vrijedne članice pripremile su nekoliko radionica u dječjim vrtićima. Dječji vrtić Igra koji se nalazi na Vrbanima posjetile su zajedno s volonterima 25. studenoga te su tamo održale edukaciju za gotovo 70 djevojčica i dječaka. Tek nekoliko dana poslije – 29. studenoga, u suradnji s članicama Javnozdravstvenoga odbora, posjetile su DV Malešnica te obradovale dvije vrtićke grupe. Uz to su posjetile i privatni vrtić Maleni talenti na Remetskome Kamenjaku, a za prosinac je dogovoren posjet drugim razredima u OŠ Kajzerica.

Smotra Sveučilišta u Zagrebu održana je od 10. do 12. studenoga na Zagrebačkom velesajmu u Kongresnoj dvorani i dvorani Zimski vrt (Avenija Dubrovnik 15, Zagreb) u hibridnom obliku, kombinaciji događaja uživo i objave različitih digitalnih sadržaja. Sveučilište u Zagrebu i ove je godine organiziralo smotru kako bi se učenici završnih razreda srednjih škola, studenti i svi zainteresirani informirali o studijskim programima i upisnim uvjetima, studentskom životu, mjestima za zapošljavanje u pojedinim strukama, uvjetima smještaja tijekom studiranja u Zagrebu i brojnim drugim pojedinostima koje su mladim ljudima važne pri odluci o upisu na fakultet. Ovogodišnja smotra posjetiteljima je ponudila i dodatne informacije o diplomskim, specijalističkim i doktorskim studijima na sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu, studentskoj praksi i sudjelovanju studenata u različitim domaćim i međunarodnim projektima te o aktivnostima koje se na cijelom Sveučilištu provode sa svrhom jačanja internacionalizacije. Među 34 sastavnice koje su se predstavile na smotri bio je i Stomatološki fakultet.

11 Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Potkraj akademske godine 2021./2022., točnije 30. rujna 2022., umirovljene su prof. dr. sc. Asja Čelebić, prof. dr. sc. Marinka Mravak-Stipetić i prof. dr. sc. Goranka Prpić-Mehičić. Svoje umirovljenje dočekale su tri iznimno aktivne žene, akademski i klinički prepoznatljive u cijeloj našoj akademskoj zajednici kao i izvan naših granica. Autorice su brojnih znanstvenih i kliničkih studija u području stomatološke protetike, dentalnih materijala, oralnih bolesti i bolesti tvrdih zubnih tkiva te endodoncije i restaurativne stomatologije. Tijekom radnog vijeka obrazovale su brojne studente, specijalizante te studente poslijediplomskih studija i kolege na terenu u sklopu cjeloživotnog obrazovanja. Udruženim snagama proslavile su svoje umirovljenje u krugu svih djelatnika Stomatološkog fakulteta u prostorima kantine.

Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 12

Već tradicionalno Stomatološki fakultet ugostio je generaciju studenata koji su diplomirali 2012. godine te su svoj desetogodišnji jubilej ovjekovječili u prostorijama našeg fakulteta. To su iznimno emotivni trenuci jer su se pojedini kolege prvi put poslije deset godina ponovno sreli i prisjetili se bezbrižnih studenskih dana. Danas zreli ljudi, situirani i zaposleni u profesiji koju su odabrali, osjećali su se ponovno poput studenata jer su sjedili na istim mjestima u predavaonici Gundulićeve 5 uz prezentaciju slika iz studentskih dana. Uz piće dobrodošlice i generacijsku tortu dočekali su ih članovi Udruge bivših studenata i prijatelja Stomatološkog fakulteta prof. dr. sc. Hrvoje Brkić, prof. dr. sc. Ivan Alajbeg, Lada Prišlić, tajnica udruge te gost fakulteta profesor Tim Hodgson iz Eastmenova instituta u Londonu. Zaslugu za taj događaj, kao inicijator i predstavnik svoje generacije, preuzima

Krešo Jelinčić. Nakon posjeta Stomatološkom fakultetu četrdesetak naših kolega generacije 2006. – 2012. nastavilo je druženje u jednom od zagrebačkih restorana. Uredništvo Glasila Stomatološkog fakulteta čestita kolegama na ovom jubileju!

I ove je godine generacija bivših studenata Stomatološkog fakulteta od 1983. do 1988. organizirala predbožićno druženje na kojemu su sudjelovali kolege iz Hrvatske, Austrije i Slovenije. Ovogodišnje druženje održano je u najpoznatijem zagrebačkom disko klubu Saloon na Tuškancu gdje su se navedeni kolege zabavljali tijekom studiranja 80-tih godina na Sveučilištu u Zagrebu. Program

pun različitih događaja i iznenađenja pratila je glazba iz 80-tih godina i tadašnji DJ Igor P. pa je zabava trajala do ranojutarnjih sati uz, naravno, dobro raspoloženje zbog plasmana trećeg mjesta hrvatske nogometne reprezentacije na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu u Kataru.

13
u Zagrebu
Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.