Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - prosinac 2019.

Page 1

Promocija doktora dentalne medicine

1-2

Tečajevi u 2020. godini

3

In memoriam - Vanja Vučićević Boras

4

350 godina Sveučilišta u Zagrebu

4

80 godina Klinike za kirurgiju lica, čeljusti i usta

5

Simpozij „Način života i zdravlje usne šupljine“

6

Sveučilišni udžbenik - Etika u dentalnoj medicini

6

SRCE i Dan e-učenja

7

7. Dan Frana Bubanovića

7

Simpozij „Kako spriječiti prigovore i

Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Naime, toga su dana održane svečane promocije novih doktora dentalne medicine. Tom je prigodom i inače ugodan ambijent Hrvatskoga glazbenog zavoda, sada dodatno ukrašen u božićnom stilu, bio mjesto na kojemu su nedavno diplomirani studenti pred svojom dekanicom, prodekanima, nastavnicima, članovima

tužbe pacijenata“

7

6. Dentakl

8-9

4. Simpozij studenata dentalne medicine

Hrvatski glazbeni zavod ugostio je u petak, 29. studenoga, u skladu s višegodišnjom tradicijom, studente i nastavnike

obitelji, kolegama, prijateljima i drugim gostima položili Hipokratovu prisegu i promovirani u doktore dentalne medicine. Bili su podijeljeni u tri skupine, a promovirali su ih dekanica prof. dr. sc. Zrinka Tarle, prodekan za nastavu i studente izv. prof. dr. sc. Marin Vodanović, prodekan za međunarodnu suradnju prof. dr. sc. Ivan Alajbeg (1. promocija u 10 sati), prodekanica za

10

Udruga bivših studenata i prijatelja

znanost prof. dr. sc. Silvana Jukić Krmek (2. promocija u 11.30 sati) te prodekan za poslijediplomske specijalističke studije izv. prof. dr. sc. Marko Jakovac (3. promocija u 13 sati).

Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - AMASF

11

Promovirani doktori znanosti

11

Dentalno-medicinski turizam

12

Poseban čar promociji dale su članice pjevačkoga zbora Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – ZUBOR-a koje su na početku svake promocije otpjevale himnu Lijepa naša domovino te na kraju akademsku himnu Gaudeamus igitur nakon čega su, uz gromoglasni pljesak svih nazočnih, u zrak poletjele studentske kape.


Ivana Goran Marcela Daria Martina Gabriela Danijel Josipa Petra Lucija Ana Sara Lara Stela Jasminka Mirna Matea Tino Nikolina Ivana Sandra Mihaela Ana Petra Vendi Adriana Dorotea Lucija-Ida Katarina Anela Katarina Ivana

Andrić Androšević Balić Batinić Bavrka Beč Belovari Benc Blagec Blažic Brdarić Brezovec Brlet Brozović Bunoza Bunjevac Carev Čemerikić Čizmić Čvek Dijanić Domjančić Duić Dujmović Ferenac Flegar Fratrić Grbavac Grbavac Guštin Hlebec

Tonka Elvira Sara Magdalena Tajana Petra Tamara Ivana Irena Andrea Ivan Marija Irena Karlo Marija Mihaela Valentina Nika Ana Ana Lorena Ivan Lucija Kristina Filip Lidija Antonela Petra Viktoria Aleksandra Dorotea

Hranilović Imrović Indihar Ivančić Ivanovski Janković Janjetović Jularić Jurišić Juzbašić Kasumović Katalinić Kaucki Kežman Klaić Kobale Kostrić Krajačić Krvavica Lalić Lic Lukšić Majhen Majpruz Majsec Majstorović Matulj Medved Migalić Mladenović Mršić

Matea Klara Katja Branko Karlo Ema Jelena Luka Mia Karmen Anja Alica Lucia Matea Ivan Mirjana Ivan Ema Petra Bruna Antonija Goran Ivana Deni Sara Marko Iva Katarina Silvestar Ana Ana

Nimac Parić Pernarić Pijanović Pjetri Prohić Rajšić Rako Ročan Santini Sinko Soltyšik Strihić Stunja Šalinović Šeba Šerić Škorić Šulina Tafra Teskera Tomić Tomić Tomljanović Tukara Turkalj Tuškan Vodanović Vujanić Zrna Žolek

UREDNICI Prof. dr. sc. Zrinka Tarle Prof. dr. sc. Hrvoje Brkić UREDNIŠTVO Prof. dr. sc. Denis Vojvodić Prof. dr. sc. Ivan Alajbeg Prof. dr. sc. Silvana Jukić Krmek Izv. prof. dr. sc. Marin Vodanović Izv. prof. dr. sc. Nikša Dulčić Izv. prof. dr. sc. Marko Jakovac TEHNIČKI UREDNIK Dr. sc. Krešimir Bašić FOTOGRAFIJE Darije Petolas Mirjana Draženović LEKTURA Ksenija Trajbar, prof.

Svim čitateljima Glasila Stomatološkoga fakulteta želimo blagoslovljen Božić i uspješnu novu 2020. godinu! Uredništvo

ISSN: 1848-7378

IZDAVAČ Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Gundulićeva 5 10 000 Zagreb Tel. 01 4802 111 Fax. 01 4802 159 www.sfzg.hr Ukoliko želite primate obavijesti o izlasku Glasila Stomatološkog fakulteta, pošaljite nam svoje ime i prezime na e-adresu: glasilo@sfzg.hr

Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

2


R. b.

Naziv

Voditelji

Datum

1.

Model Management 1

25.01.

2.

Bolesti kože s promjenama na licu i usnoj šupljini

Nikša Dulčić Liborija Lugović Mihić Mirna Šitum

Mjesto održavanja SFZG

14.02.

KBCSM

7

Hrvoje Jurić

15.02.

SFZG

0

Božidar Pavelić

21.02.

SFZG

10

Terapija periimplantantnih bolesti

Domagoj Vražić

21.02.

SFZG

10

Hitna stanja u ordinaciji doktora dentalne medicine u sedam koraka 6. Međunarodni kongres Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Darko Macan, Vesna Degoricija

21./22. 02.

KBCSM

10

Zrinka Tarle

28./29.02.

SFZG i Hotel Westin

12

8.

Napredne tehnike digitalne rendgen kefalometrije

Mladen Šlaj

06.03.

SFZG

8

9.

Inicijalna-nekirurška parodontna terapija

Darije Plančak

13. /14. 03.

SFZG

10

Ivica Anić

14.03.

SFZG

10

Amir Ćatić

20.03.

SFZG

0

Amir Ćatić

3./4. 04.

SFZG

10

Danica Vidović Juras

10.04.

SFZG

8

Andreja Carek

18.04.

SFZG

10

Davor Illeš

25.04.

SFZG

10

23.05.

SFZG

7

23.05.

SFZG

10

Jelena Dumančić

06.06.

SFZG

10

Hrvoje Brkić

9.-11.09.

Dubrovnik

DA

3. 4. 5. 6. 7.

10. 11. 12. 13. 14.

Od reparacije do regeneracije - što je novo u endodonciji? Kako uspješno provesti izbjeljivanje na vitalnim i avitalnim zubima

Jednoposjetno endodontsko liječenje zuba i estetsko-funkcionalna restauracija krune 3,2,1 Kreni! Digitalna tehnologija u stomatološkoj praksi 3,2,1 Kreni! Brušenje u fiksnoprotetskoj terapiji multidisciplinarni pristup Nesvakidašnji izazovi u ordinaciji - ukratko što učiniti? Planiranje fiksnoprotetske terapije i dijagnostički pristup u estetskoj zoni

15.

Udlage i bruksizam

16.

Labirinti farmakologije – osnovni tečaj

17.

Mali pacijenti veliki izazov

18. 19.

Obiteljska stomatologija – radni tečaj za polivalentne praktičare Trienal IOFOS Congress of Forensic OdontoStomatology

Ivana Šutej Kristina Peroš Dubravka Negovetić Vranić

Bodovi 10

20.

Digitalni radni proces

Mladen Šlaj

2./3. 10.

SFZG

8

21.

Napredne tehnike brušenja u fiksnoj protetici uz uporabu optičkih pomagala

Marko Jakovac

3.10.

SFZG

10

Sinergija znanosti i kliničkog rada

Goranka Prpić Mehičić Ivana Miletić

23./24.10.

Hotel Dubrovnik SFZG

12

Domagoj Glavina Martina Majstorović

07.11.

SFZG

10

Amir Ćatić

14.11.

SFZG

10

22. 23. 24.

Novosti u dječjoj stomatologiji - od znanosti do klinike 3,2,1 Kreni! Otisci i međučeljusni registrati u fiksnoj protetici.

Na tečajeve se možete prijaviti od 15. siječnja 2020. godine. Više informacija o tečajevima možete pronaći na internetskoj stranici www.sfzg.unizg.hr/trajna_izobrazba Kontakt (za polaznike tečajeva i za sponzore): Lada Prišlić, tel 01/4802-123, fax 01/4830-804 E-mail: tecajevi@sfzg.hr 3

Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


IN MEMORIAM - VANJA VUČIĆEVIĆ BORAS (10.9.1971. – 22.10.2019.) Naša draga kolegica, predstojnica i pročelnica, prof. dr. sc. Vanja Vučićević Boras, napustila nas je 22. listopada 2019., u 49. godini života. Prof. dr. sc. Vanja Vučićević Boras rođena je 10. rujna 1971. u Zagrebu. Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisuje 1990., a završava ga 1997. Od 1999. je zaposlena na Zavodu za oralnu medicinu u svojstvu znanstvenog novaka. Magistrirala je 2000., doktorirala 2003., a specijalistički ispit iz oralne medicine položila 2004. godine. U 2005. i 2006. godini boravila na University of Queensland u Brisbaneu u Australiji na poslijedoktorskom usavršavanju. U znanstvenonastavno zvanje docenta je izabrana 2007., izvanrednog profesora 2011., a redovitog profesora 2017. godine. Od 2009. godine bila je predstojnik Zavoda za oralnu medicinu. U 2010. se kumulativno zapošljava na Klinici za stomatologiju KBC-a, gdje je od 2017. bila pročelnik Kliničkog zavoda za bolesti usta. Prof. dr. sc. Vanja Vučićević Boras je u svom prekratkom profesionalnom životu pokazala izvanserijsku znanstvenu i udžbeničku produktivnost, kakvu se rijetko susreće u našoj struci. U svom je znanstvenom opusu objavila oko 60 znanstvenih i stručnih radova citiranih u WoS-u. Bila je urednik i autor knjiga: “Priručnik oralnih bolesti : od dijagnoze do terapije” (2 izdanja), “Kontrola infekcije u stomatološkim ustanovama”, “Diferencijalna dijagnostika u dentalnoj radiologiji”, “Orofacijalna bol” i “Hitna stanja u dentalnoj medicini”. Autorski je sudjelovala u knjigama “Oralna medicina”, “Lokalna anestezija u dentalnoj medicini”, “A textbook of advanced and maxillofacial surgery”, “Dopamin u zdravlju i bolesti” i “Acupuncture in oral medicine”. U 2003. godini je dobila nagradu Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika za znanstveni rad u

stomatologiji, biomedicini i zdravstvu. Bila je član uredništva časopisa Acta Clinica Croatica i Journal of Autacoids. Prof. dr. sc. Vanja Vučićević Boras označila je karijeru brojnim studentima i stomatolozima, mentorirajući njihove diplomske radove i disertacije. Nama sa Zavoda za oralnu medicinu bila je voljena kolegica i prijateljica, tolerantna kao predstojnica i gotovo uvijek nasmiješena. Privlačila je svojom jedinstvenom osobnošću. Njen prerani odlazak smatramo ogromnim gubitkom, kako osobnim, tako za naš Fakultet i za cijelu našu stomatološku struku. Putuj mirno, naša draga Vanja!

Sveučilište

Zagrebu

Istoga dana u 11 sati, u auli

obilježilo je u nedjelju, 3.

Sveučilišta u Zagrebu, održano je

studenoga,

svečano primanje u sklopu kojega

svojega

u

350. obljetnicu

osnutka.

Glavna

je

otvorena

izložba

studenata

proslava održana je u 20 sati

Akademije likovnih umjetnosti, a u

u

Vatroslava

glazbenom programu sudjelovali

visokim

su studenti Muzičke akademije

pokroviteljstvom predsjednice

Sveučilišta u Zagrebu. Svečanom

Republike Hrvatske te Vlade

primanju prethodila je u 10 sati

Republike Hrvatske i Grada

primopredaja zastave s kninske

Zagreba. Program je počeo

tvrđave

govorom rektora prof. dr. sc.

Knina dr. sc. Marko Jelić predao

Damira Borasa i govorima

rektoru prof. dr. sc. Damiru Borasu.

visokih gostiju, nakon čega je

Nakon upisa u Knjigu dojmova,

prikazan

slijedilo

dvorani

Lisinskog

pod

kratak

film

o

povijesti Sveučilišta i izveden

koju

je

je

gradonačelnik

svečano

isticanje

zastave na zgradu Sveučilišta.

glazbeno-umjetnički program.

Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

4


Dana 6. prosinca obilježili

Predstojnik Klinike prof. dr. sc.

smo

Ivica Lukšić govorio je o povijesti,

i

proslavili

80.

Klinike

za

godišnjicu

sadašnjosti

i

budućnosti

te

kirurgiju lica, čeljusti i usta

ustanove, a prikazan je i film o

Medicinskoga

i

klinici koji je pripremila i uredila

Stomatološkoga fakulteta

prof. dr. sc. Naranđa Aljinović

Sveučilišta

Ratković

u

Zagrebu,

koja

je

i

samo

u

Kliničke bolnice Dubrava.

monografiju,

Osnovao ju je akademik Ivo Čupar 1939. godine pod nazivom

elektroničkom obliku, ali u pripremi

Stomatološka klinika Univerziteta Kraljevine Jugoslavije u Zagrebu i

je i tiskano izdanje.

preselila se iz Klinike ORL-a u novu zgradu na Šalati zajedno s

Nakon prigodnog domjenka, u sklopu obljetnice klinike, počeo je 14.

Klinikom za ortopediju. Od 1946. to je bila Klinika za bolesti usta,

kongres Hrvatskoga društva za maksilofacijalnu, plastičnu i

zuba i čeljusti Medicinskog fakulteta Hrvatskog sveučilišta u

rekonstrukcijsku kirurgiju glave i vrata HLZ-a i 8. kongres

Zagrebu, a godine 1955. mijenja naziv i postaje Klinika za

Hrvatskoga društva za oralnu kirurgiju HLZ-a s međunarodnim

stomatologiju i maksilofacijalnu kirurgiju Medicinskog fakulteta

sudjelovanjem. Predsjednici kongresa bili su prof. dr. sc. Ivica

Sveučilišta u Zagrebu. Od godine 1962. naziv joj je Klinika za

Lukšić, dr. Vedran Zubčić (predsjednik Društva za maksilofacijalnu

maksilofacijalnu kirurgiju Medicinskog i Stomatološkog fakulteta

kirurgiju) i prof. dr. sc. Irina Filipović Zore (predsjednica Društva za

Sveučilišta u Zagrebu, a današnji naziv dobila je 1979. Klinika je do

oralnu kirurgiju). Vrlo zanimljivo i instruktivno uvodno predavanje

10. travnja 1995. bila na Šalati 6, kada je preseljena u tadašnju

pod naslovom Modern technologies

Opću bolnicu Dubrava koja je ubrzo nakon toga postala klinička

opportunities for academic institutions održao je prof. dr. sc. Ivan

ustanova.

Đikić. Plenarna predavanja održali su Ehab Hanna iz MD-a

Pozdravne

zasad

uredila

in cancer research –

govore

Anderson Cancer Center (Houston, SAD), Nicholas Kalavrezos s

ministar

University College London Hospital, Henri Thau iz Centre for Oral

zdravstva prof. dr. sc.

and Maxillofacial Surgery (Winterthur, Švicarska), Manlio Galie sa

Milan

Kujundžić,

St. Anna University Hospital of Ferrara (Italija), Michael Rasse s

premijera

Medical University of Innsbruck (Austrija), Andrej Kansky iz Klinike

Andreja Plenkovića, doc.

za oralnu i maksilofacijalnu kirurgiju u Ljubljani, Slave Naumovski iz

dr.

Klinike za maksilofacijalnu kirurgiju u Skoplju i Mihael Skerlev iz

održali

su

izaslanik sc.

pomoćnik

Josip i

Ćurić, izaslanik

Klinike za dermatologiju KBC-a Zagreb.

ravnatelja KB-a Dubrava

U sklopu kongresa održana je sekcija In memoriam – prof. dr. sc.

prof. dr. sc. Srećka Marušića, dekanica Stomatološkog fakulteta

Mišo Virag, s vrlo zapaženim izlaganjima o dijagnostici i liječenju

prof. dr. sc. Zrinka Tarle, prodekan Medicinskog fakulteta prof. dr.

tumora glave i vrata. Pozvani predavači, nastavnici Stomatološkog

sc. Drago Batinić, izaslanik dekana prof. dr. sc. Marijana Klarice,

fakulteta, bili su prof. dr. sc. Marinka Mravak Stipetić i doc. dr. sc.

predsjednik Hrvatske liječničke komore dr. sc. Krešimir Luetić,

Joško Viskić. Posebno ohrabruje to što je u sekciji predavanja

pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo dr. sc. Vjekoslav Jeleč,

specijalizanata izlagalo ukupno 26 specijalizanata maksilofacijalne

predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba i predstojnik Klinike

kirurgije, oralne kirurgije, parodontologije i patologije koji su se

za otorinolaringologiju i

natjecali za nagradu Primarius Mikolji za specijalizanta godine, jer

kirurgiju glave i vrata

oni su naša budućnost. Specija-

KBC-a Zagreb prof. dr.

lizant 2019. godine je Marko

sc. Drago Prgomet te

Tarle, dr. med., specijalizant ma-

potpredsjednik HAZU-a

ksilofacijalne kirurgije iz Zagreba.

akademik Davor Miličić i

Sažetci

prof. dr. sc. Damir Mile-

objavljeni u našem znanstvenom

tić, predsjednik Hrvat-

časopisu

skoga društva radiologa.

Croatica.

5

predavanja Acta

bit

će

Stomatologica

Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


SIMPOZIJ „NAČIN ŽIVOTA I ZDRAVLJE USNE ŠUPLJINE“ Već tradicionalno, Stomatološki fakultet održao je svoj simpozij u suradnji s Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti 6. studenoga 2019. godine u knjižnici HAZU-a na Strossmayerovu trgu 14. Tema je bila Životni stil i zdravlje usne šupljine. Simpozij je počeo nastupom

studentica

Stomatološkog

fakulteta

okupljenih u pjevački zbor Zubor, pod dirigentskom palicom

maestra

Josipa

Degl'Ivellija.

Nakon

pozdravnih govora rektora prof. dr. sc. Damira Borasa, dekanice prof. dr. sc. Zrinke Tarle i tajnice

Razreda za medicinu akademkinje Vide Demarin, svoja

su

predavanja

održali

akademkinja

Vida

Demarin (Utjecaj glavobolja i zubobolja na kvalitetu života), prof. dr. sc. Ivana Čuković Bagić (Životni stil i dentalna erozija), prof. dr. sc. Ivica Anić (Kada primijeniti antibiotik u dentalnoj medicini) te prof. dr. sc. Ivan Alajbeg (Oralno zdravlje ovisnika o duhanu i psihoaktivnim drogama). Nakon toga slijedila je stanka za odmor i osvježenje. U drugom dijelu simpozija svoja su predavanja održali prof. dr. sc. Marinka Mravak-Stipetić (Utjecaj sistemskih lijekova na sluznicu usne šupljine), prof. dr. sc. Marina Lapter Varga (Ortodoncija u digitalno

doba), izv. prof. dr. sc. Andrej Aurer (Parodontološka terapija pacijenata sa šećernom bolešću) te izv. prof. dr. sc. Marin Vodanović (Oralni nakit i zdravlje usne šupljine). Simpozij je okončan završnom riječi prof. dr. sc. Hrvoja Brkića te zajedničkim druženjem svih sudionika uz

SVEUČILIŠNI UDŽBENIK – ETIKA U DENTALNOJ MEDICINI Etika u dentalnoj medicini sveučilišni je udžbenik napisan

tijekom učenja. Na temelju dosad istaknutih činjenica mogu se

s namjerom da postane temeljna literatura studentima

donijeti i određeni zaključci o ovom novom sveučilišnom

dodiplomskog integriranog studija Dentalne medicine iz

udžbeniku. Djelo je potpuno u skladu s predmetom Etika u

predmeta Etika u dentalnoj medicini. To je u cijelosti i

dentalnoj medicini na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u

postignuto, a uz to ova knjiga također može biti sjajan

Zagrebu za koji se i predlaže, a načinom pisanja i izborom

izvor

studente

poglavlja, uz primjere iz svakodnevnog života, potvrđuje svoju

poslijediplomskih studija i kolege u praksi. Etika u bilo

potpunu metodičku prilagođenost. Djelo je u cijelosti u skladu

kojoj grani medicine velik je izazov i na različite načine

sa

stavlja liječnike na kušnju dok tijekom svakodnevnog

suvremen, bogat i opsežan popis literature na kraju svakog

liječenja pacijenata donose važne odluke.

poglavlja.

Uz glavnog urednika Nenada Polgara, svoj doprinos u

Također je iznimno važno istaknuti da do sada nije bilo sličnog

stvaranju ovoga djela dalo je još 10 suradnika koji s

udžbenika za predmet Etika u dentalnoj medicini na hrvatskome

informacija

za

specijalizante,

znanstvenim

i

stručnim

spoznajama,

što

potvrđuje

različitih aspekata razmatraju potencijalne etičke probleme u svakodnevnom

jeziku, što ga čini jedinstvenom stručnom literaturom. Etika u dentalnoj medicini

kliničkom radu doktora dentalne medicine.

pregledan je, jasan i vrlo slikovit tekst potkrijepljen različitim stvarnim

Važnim se čini istaknuti i činjenicu da se na početku svakog poglavlja nalaze

situacijama iz svakodnevne kliničke prakse, a autori su pritom konzultirali i

najvažniji pojmovi i ishodi učenja koji upućuju čitatelja na što treba obratiti

trenutačno valjane zakone i propise vezane za etiku i deontologiju u dentalnoj

posebnu pozornost tijekom čitanja i izučavanja teksta. Kazalo pojmova u

medicini. Ta činjenica pokazuje da se ovim udžbenikom možemo koristiti i izvan

udžbeniku opsežno je i sustavno sastavljeno, što će također biti vrlo korisno

okvira dodiplomske nastave na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu.

Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

6


Dan e-učenja i 12. obljetnica

kacijskih tehnologija i tehnologija e-učenja u obrazovnom procesu. Prema

djelovanja Centra za e-učenje

Pariškoj deklaraciji iz 2018. godine, digitalizacija je vrlo važna u svim

Srca

12.

dijelovima društva te se njezin potencijal prepoznaje i u transformaciji

prosinca u 9.30 sati u Sveu-

visokoga obrazovanja i kako ljudi uče u različitim godinama tijekom života.

čilišnom

centru

Očekuje se da visokoškolske ustanove pripreme studente i podupru

Sveučilišta u Zagrebu. I ove su godine na Danu e-učenja fakulteti pokazali

nastavnike kako bi bili kreativniji u digitaliziranom okružju. Našim obrazovnim

obilježeni

su

računskom

kako su implementirali e-učenje te jedan e-

sustavima omogućit će se bolje korištenje

kolegij kao primjer dobre prakse. Ove godine

digitalnim i mješovitim obrazovanjem, uz

predstavili

osiguranje odgovarajuće kvalitete, a u svrhu

su

se

Fakultet

organizacije

i

informatike, Agronomski fakultet, Tekstilno-

poboljšanja

tehnološki fakultet i Učiteljski fakultet.

učenja i to poticanjem digitalnih vještina i

Dan e-učenja već je tradicionalno događanje

kompetencija,

Srca sa željom da se akademskoj zajednici,

podataka,

ponajprije nastavnicima Sveučilišta u Zagrebu,

predviđanjem te uklanjanjem regulatornih

omogući razmjena iskustava i stjecanje novih

prepreka u pružanju usluge otvorenog i

spoznaja o primjeni informacijskih i komuni-

digitalnog obrazovanja.

U

nazočnosti

poboljšanjem

obrazovnim

fleksibilnog

analize

istraživanjem

i

medicinska povijest ili živa znanost. Na kraju je

biokemiju

predstojnica zavoda podsjetila sve nazočne slikom i

Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

riječju na nedavno umrloga prof. dr. sc. Vilka

gostiju te domaćina, u petak 29. studenoga

Ondrušeka, nekadašnjeg djelatnika te ustanove.

obilježen je u 12.30 sati u dvorani Fran Bubanović

Od godine 1948. kada je započelo visoko obrazovanje

7.

Bubanovića.

doktora stomatologije u sklopu Odontološkog odsjeka

Predstojnica zavoda prof. dr. sc. Jasna Lovrić te

Medicinskog fakulteta pa sve do danas, izučavanje

dekan prof. dr. sc. Marijan Klarica pozdravili su

kemije i biokemije bilo je i ostalo osnova u školovanju

sve nazočne s nekoliko prigodnih uvodnih riječi.

doktora dentalne medicine.

Pozivno predavanje održala je prof. dr. sc. Jelka

Na ovoj svečanosti sudjelovali su i nastavnici

Petrak o umirovljenim doajenima zavoda pod

Stomatološkog fakulteta u pratnji dekanice prof. dr. sc.

naslovom Tomislav Pinter i Mihovil Proštenik –

Zrinke Tarle.

dan

Zavoda

za

akademika

gostiju,

i

umirovljenih

djelatnika

uglednih

cjeloživotnog

kemiju

Frana

i

U subotu, 16. studenoga održan je u hotelu Dubrovnik tradicionalni simpozij

Travaš, mag. iur. – sutkinja Županijskog suda u Zagrebu i predsjednice

Kako spriječiti prigovore i tužbe pacijenata? Bila je obuhvaćena tematika

drugostupanjskog Suda časti HKDM-a, koja je govorila o prigovorima i

vještačenja u stomatologiji, profesionalne pogreške i nemar te zakonske

tužbama pacijenata u sudskoj praksi. Predstavnica Croatia osiguranja d.d.

obveze koje stomatolozi moraju poštovati u svakodnevnom radu.

obavijestila je nazočne o kategorijama osiguranja od odgovornosti u

Na simpoziju su sudjelovali stomatolozi praktičari, studenti koji pohađaju

pružanju stomatološke skrbi. Sve je to potaknulo žustru raspravu, a najviše

izborni kolegij Forenzička dentalna medicina te gosti i umirovljeni profesori

pitanja bilo je o pribavljanju informiranog pristanka pacijenta koji treba biti u

fakulteta. Voditelj simpozija prof. dr. sc. Hrvoje Brkić održao je predavanje o

pisanom obliku za svaki veći i rizični zahvat, u što se ubraja i stomatološka

temi nemara kod doktora dentalne medicine. U nastavku su govorili prof. dr.

anestezija. Prof. dr. sc. Zvonimir Kaić istaknuo je potrebu obavještavanja

sc. Darko Macan o pogreškama u radu doktora dentalne medicine, izv. prof.

pacijenata u slučaju promjene nositelja ordinacije.

dr. sc. Marin Vodanović o upravljanju rizikom, izv. prof. dr. sc. Jelena

U anketi su polaznici simpozij ocijenili izvrsnim te s nestrpljenjem očekuju

Dumančić o informiranom pristanku i dužnosti govorenja istine te Jadranka

takav skup i u sljedećim godinama.

7

Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


Ovogodišnji Dentakl održan je 5. prosinca u 19.30 sati

u

Kulturnom centru Travno. Već šestu godinu organiziraju ga studenti našeg fakulteta uz punu potporu uprave i svih zaposlenih. U pripremi je sudjelovalo dvadesetak studenata, a u programu oko 50 studenata i djelatnika. Prije programa mogla se u predvorju dvorane razgledati izložba crteža kolegice Anje Ljevar s pete godine te se educirati o prevenciji AIDS-a u organizaciji kolegica iz Javnozdravstvenog odbora,

a u povodu Svjetskoga dana borbe protiv te bolesti. Tema šestoga Dentakla bila je diplomiranje, pa je na početku programa prikazan video o promociji Dentakla koji je pripremila kolegica sa šeste godine Marina Barbarić. U sklopu videa prikazana je i inačica Hipokratove zakletve, a sudionici su prisegnuli da će svoj život staviti u službu kreativnosti. Ovogodišnji program vodili su doc. dr. sc. Davor Illeš sa Zavoda za mobilnu protetiku i Ana Selak, studentica pete godine. Oni su, nakon što su pozdravili sve nazočne, nastupili s Folklornom skupinom FLOSS koja je izvela plesove iz Hrvatskoga zagorja u koreografiji kolegice s četvrte godine Mirjam Nižetić. Istaknimo da su, uz voditelje, plesale kolegice Donata Mach, Sara Jindra, Višnja Šljivac, Dominik Grudiček i prodekan za nastavu i studente prof. dr. sc. Marin Vodanović. Za plesove Enzerica, Pod mostec i Zagorski drmeš nagrađeni su gromoglasnim pljeskom. Nakon njih je nastupio kolega s druge godine engleskoga studija dentalne medicine Fayas Adel. Fayas koji je, kao i prošle godine, oduševio publiku pjesmom Feel good uz pratnju na gitari. Program se nastavio veličanstvenom točkom plesa na svili Ivana Šeparovića, dr. med. dent., koji je ujedno i jedan od osnivača Dentakla. Dr. Šeparović je na ovogodišnjem Interliberu predstavio svoju prvu edukativnu slikovnicu o važnosti oralnoga zdravlja koja se mogla nabaviti u predvorju KUC-a Travno.

Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

8


Zatim je nastupio naš pjevački zbor Z(u)bor pod vodstvom maestra Josipa

Tomislav na Muzičkoj akademiji studira violinu, a Filipa ga je pratila na

Degl' Ivellija. Djevojke iz Z(u)bora očarale su sve nazočne izvedbom skladbi

klaviru. Posebni gosti ovogodišnjeg Dentakla bili su kolege iz Akademskoga

Visom leteć, Milost, Joj, mene malene, Veselička i Cetina. Kao novootkriveni

muškog pjevačkog zbora Fakulteta elektrotehnike i računarstva. Publiku su

talent na 6. Dentaklu predstavio se kolega Ivan Orabović s treće godine koji

oduševili izvedbama skladbi U našeg Marina, Barbara i Juliška, pod

je sa svojom partnericom Ivonom Begić plesao jive na veselu pjesmu

vodstvom maestra Josipa Degl' Ivellija. Kao šećer na kraju, svoje

Runaway Baby. Ivan je višestruki državni viceprvak u standardnim i

nevjerojatne vještine pokazali su dr. Šeparović i kolegica Ana Friščić u

latinskoameričkim plesovima i nadamo se da ćemo ga i dalje viđati na

zajedničkom plesu uz prekrasnu baladu All of me. Nakon odjave voditelja,

pozornici Dentakla. Kao i prošle godine, kolegica s pete godine Ana Friščić

svi sudionici i organizatori (Pavica Ciprić, Zrinka Jemrić, Martina Besek,

očarala nas je svojim plesom na ringu uz zvuke prekrasne pjesme Say

Jelena Drzužetić, Sara Jindra, Petra Petani, Marina Barbarić i Marta Horvat)

something. Zatim je nastupio bend 5/6 koji od početka sudjeluje na Dentaklu.

zajedno su na pozornici otpjevali Cesaricu, a druženje se nastavilo u

U sastavu su bili Marko Matutinović, dr. med. dent. na akustičnoj gitari, Igor

predvorju dvorane. Tamo je bio domjenak koji je pripremila naša kantina

Kosmina na električnoj gitari i kolegica s pete godine Antonija Stojić kao

Mare i kolači koje su ispekle kolegice Sara Jindra i Petra Petani. Druženje se

vokal, a interpretirali su pjesmu Royals. Studentica treće godine Filipa

nastavilo do kasno u noć pjesmom i svirkom naših dragih gostiju AKMUZ-

Špehar oduševila je zajedno sa svojim bratom Tomislavom cijelu dvoranu

ovaca kojima su se pridružili svi sudionici i gledatelji.

skladbom La Capricieuse, Op. 17, engleskoga skladatelja Edwarda Elgara.

9

Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


Studenti Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u sklopu Studentskih

sada, naši su nas sponzori vjerno pratili te su nam omogućili najbolje materijale

sekcija, četvrtu su godinu zaredom organizirali Simpozij studenata dentalne

i uređaje za radionice.

medicine, a ove godine se održavao 6. i 7. prosinca u prostorima Muzičke

Osim edukativnog sadržaja, sudionici Simpozija su mogli sudjelovati i na kvizu

akademije i Stomatološkog fakulteta. Simpozij studenata dentalne medicine

općeg znanja te na taj način pokazati koliko znanja posjeduju izvan područja

jedan je od najvećih studentskih projekata na našem fakultetu, a ove je godine

dentalne medicine, a uz sve to se i dobro zabaviti te steći nova poznanstva i

sudjelovalo 300 studenata iz cijele regije, točnije, sa svih fakulteta dentalne

prijateljstva.

medicine s područja Hrvatske, zatim iz Bosne i Hercegovine, Srbije te

O pravoj veličini ovog projekta govori činjenica da se sva mjesta popune u

Slovenije.

svega nekoliko trenutaka, a studenti iz cijele regije s entuzijazmom dolaze kod

Studenti su pripremili 9 predavanja koja su se odvijala u Muzičkoj akademiji u

nas, željni novih znanja i vještina. Organizacijski odbor zahvaljuje svim

prijepodnevnim satima, a zatim su slijedile radionice na Stomatološkom

studentima koji su uložili svoju energiju i trud u organizaciju ovogodišnjeg

fakultetu, njih čak 25. Bavili su se svim područjima dentalne medicine, tako da

Simpozija.

su svi sudionici Simpozija mogli pronaći ponešto za sebe. Sve to ne bi bilo moguće ostvariti bez podrške i

pomoći

mentora,

naših

profesora, docenata, asistenata i diplomiranih doktora dentalne medicine te podrške uprave fakulteta. Isto tako, i ove godine, kao i svake do

Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

10


Pri fakultetima i akademijama Sveučilišta u Zagrebu

su alumni polaznici cjeloživotnog obrazovanja koje se

osnovane su, ili se osnivaju (AMAC/AMCA), udruge u

provodi na SFZG-u, ali i tutori tijekom terenske

kojima se okupljaju bivši studenti. S druge strane,

nastave koju su naši studenti 6. godine integriranog

nekadašnji članovi Sveučilišta koji žive i djeluju izvan

studija dužni obaviti u trajanju od 500 školskih sati.

granica naše zemlje osnovali su svoje udruge diljem

Prošle smo godine kontaktirali s više od 200 naših

svijeta. Svaka od njih ima svoje posebnosti u

alumna koji žive i rade izvan Hrvatske pa i s njima

organizaciji i djelovanju, ali svima je zajednička zadaća

komuniciramo. Jedna od naših osnovnih zadaća jest

okupljanje svojih alumna i promicanje njihovih ideja

obavještavanje o novostima na fakultetu. Naše Glasilo

među sadašnjim i budućim članovima. Udruge alumna u

vrlo je čitano i za njega dobivamo mnogobrojne

zemlji i neformalno su objedinjene pod nazivom AMAC

pozitivne komentare od kolega izvan Hrvatske. U želji

Domus, a udruge osnovane u inozemstvu pod nazivom

da budemo još bolji i da nas sve više bude u AMASF-

AMAC Mundus. Stomatološki fakultet osnovao je prije

u, apeliramo da nam se javite s vašim prijedlozima i

nepunih sedam godina (9. veljače 2013.) svoju udrugu

komentarima. U međuvremenu možete pogledati dio

bivših studenata i prijatelja Stomatološkog fakulteta

generacije alumna koja je studirala od 1983. do 1988.

Sveučilišta u Zagrebu – AMASF. Udruga djeluje u zemlji

godine i čiji se članovi redovito sastaju potkraj svake

i ima više od 3500 članova povezanih internetski. Naši

godine tijekom adventskoga slavlja.

U nedjelju, 10. studenoga, u Hrvatskome narodnom kazalištu održane su

himnom Gaudeamus, nakon čega je slijedilo zajedničko fotografiranje

dvije svečane promocije 258 novih doktora znanosti i umjetnosti Sveučilišta u

promoviranih doktora znanosti, rektora, prorektora i dekana na pozornici

Zagrebu.

HNK-a. Promociji su, uz goste koje su pozvali promovirani doktoranadi, bili i

Doktorandi studija Dentalna medicina Lidija Fumić Dunkić, Antonija Jurela,

visoki uzvanici – predstavnici vlade, predsjednice Republike Hrvatske i grada

Zorica Radalj Miličić, Igor Repušić, Željko Rotim, Ivan Salarić i Ante Vuković

Zagreba.

promovirani su na prvoj svečanosti.

Čestitke svim promoviranim doktorima znanosti i umjetnosti, posebice onima

Svečanosti su počele povorkom doktoranada, te prorektora i dekana na čelu

koji su doktorirali na Stomatološkom fakultetu!

s rektorom od zgrade Sveučilišta do zgrade HNK-a. Nakon rektorova govora u kojemu je istaknuo važnost znanstvenih istraživanja

i

znanstvenog

promišljanja

za

svako

društvo pa tako i za naše, doktorandi su prisegnuli, a zatim su primili diplomu i upisali se u knjigu doktora znanosti i umjetnosti zagrebačkog sveučilišta. Ulazak u svijet doktora znanosti simbolično je označen prebacivanjem kićanke s lijeve na desnu

stranu

akademske

Predstavnici doktoranada,

kape.

dr. sc. Ivan

Bolanča s Medicinskoga fakulteta i dr. sc. Žanina

Žigo

s

Filozofskoga

fakulteta,

obratili su se nazočnima kratkim govorima. Svečanost

11

je

završila

akademskom

Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


Dentalno-medicinski turizam NOVI interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij za stomatologe ali i sve ostale zainteresirane UPISI U TIJEKU Postanite sveučilišni specijalist/specijalistica dentalno-medicinskog turizma

DODATNE INFORMACIJE E-pošta: dentalni_turizam@sfzg.hr Mrežna stranica: https://www.sfzg.unizg.hr/studiji/specijalisticki_studij_dentalno-medicinski_turizam


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.