Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - listopad 2018.

Page 1

Izabrana dekanica Stomatološkog fakulteta

1

Redoviti izbori za dekana/dekanicu

međunarodnom

Tečajevi

2

Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u

Posljednjih 11 godina obnašala je

reputacijom.

Zagrebu održani su na sjednici Vijeća

dužnost prodekanice za znanost, a

Science Core Collection

3

15. travnja 2018. godine. Na raspisani

vodila je i doktorski studij. Njezina

Oživi me!

3

natječaj

znanstvena

ZUBOR u Varaždinu

3

kandidata i jedna kandidatkinja – prof.

potvrđena je Državnom nagradom

Akademkinja Mirna Šitum

3

dr. sc. Domagoj Glavina, prof. dr. sc.

za

Darko Macan, prof. dr. sc. Božidar

predsjedanjem

Pavelić i prof. dr. sc. Zrinka Tarle. Svi

asocijacijom

prijavljeni nastavnici su i redoviti

istraživanja u dentalnoj medicini,

profesori u trajnom zvanju. Nakon

bogatom

desetominutnih

reputacijom

Ascro postao dio platforme Web of

Profesor Filippo Graziani sa Sveučilišta u Pizi

3

Proslava 70. obljetnica studija stomatologije / dentalne medicine na Sveučilištu u Zagrebu

4-5

Predstavljanje nove monografije u izdanju Stomatološkog fakulteta

5

Profesorica Fusun Ozer

6

Zlatna medalja nastavnici tjelesne i zdravstvene kulture

6

Završetak projekta za promociju

prijavila

su

se

trojica

prezentacija

znanost

2011.

godine,

Paneuropskom za

znanstvena

međunarodnom i

nastavničkim

kandidata i mogućnosti da im glasači

kompetencijama koje su studenti

postave pitanja, pristupilo se tajnom

ocijenili izvrsnom ocjenom. Udana je

glasovanju.

(54)

i majka je dvoje djece – to su samo

dobila je prof. dr. sc. Zrinka Tarle, te

neki od mnogobrojnih detalja iz

Najviše

glasova

je izabrana već u prvom krugu. Izbor profesorice Tarle potvrdio

oralnog zdravlja slijepih i slabovidnih

prepoznatljivost

je

i

Senat

Sveučilišta u Zagrebu. Tu

osoba

6

Alumni UNIZG

7

Dodjela rektorovih nagrada

7

Predstavljanje novog udžbenika

7

69. generacija studenata

8

Promocije doktora znanosti

8

Prof. dr. sc. Zrinka Tarle

EDSA ljetni kamp u Dubrovniku

9

dugogodišnja je djelatnica

62. sastanak EDSA-e u Oslu

9

Stomatološkog fakulteta u

Akademski kalendar

11

Zagrebu

će

dužnost

tijekom

triju

godina

od

obnašati akademskih 2018.

do

2019., 2019. do 2020. i 2020. do 2021.

s

bogatom

znanstvenom, nastavnom i

njezina životopisa. Čestitamo!


19./20.10.2018. Sinergija znanosti i kliničkog rada prof. dr. sc. Goranka Prpić Mehičić 10.11.2018. 3,2,1 Kreni! Otisci i međučeljusni registrati u fiksnoj protetici izv. prof. dr. sc. Amir Ćatić 10.11.2018. Profesionalne bolesti i bolesti vezane uz rad kod stomatologa izv. prof. dr. sc. Marin Vodanović GLAVNI UREDNIK

17.11.2018. Klinička primjena dentalnih materijala u dječjoj stomatologiji prof. dr. sc. Domagoj Glavina 17.11.2018. Kako spriječiti prigovore i tužbe pacijenata? prof. dr. sc. Hrvoje Brkić

08.12.2018. 3,2,1 Kreni! Privremeni nadomjesci u fiksnoj protetici izv. prof. dr. sc. Amir Ćatić

Prof. dr. sc. Hrvoje Brkić UREDNIŠTVO Prof. dr. sc. Darko Macan Prof. dr. sc. Zrinka Tarle Prof. dr. sc. Denis Vojvodić Prof. dr. sc. Ivan Alajbeg Izv. prof. dr. sc. Marin Vodanović Ines Muljat Skansi, dipl. Iur. TEHNIČKI UREDNIK dr. sc. Krešimir Bašić SURADNICI Tin Crnić, student FOTOGRAFIJE

Obavještavamo vas da su tečajevi za 2019. godinu u pripremi.

Darije Petolas Mirjana Draženović

Više informacija o tečajevima možete pronaći na internetskoj stranici www.sfzg.unizg.hr/trajna_izobrazba Kontakt (za polaznike tečajeva i za sponzore): Lada Prišlić, tel 01/4802-123, fax 01/4830-804 E-mail: tecajevi@sfzg.hr

LEKTURA Ksenija Trajbar, prof.

ISSN: 1848-7378 IZDAVAČ Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Gundulićeva 5 10 000 Zagreb Tel. 01 4802 111 Fax. 01 4802 159 www.sfzg.hr Ukoliko želite primate obavijesti o izlasku Glasila Stomatološkog fakulteta, pošaljite nam svoje ime i prezime na e-adresu: glasilo@sfzg.hr

Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

2


Početkom 2018. volumen 52, broj 1 časopisa Acta

zadovolje kriterije Clarivate Analyticsa, uspjet će

Stomatologica Croatica dobio je svoj novi citatni

prijeći u druge citatne indeksne baze. Svjetske

indeks ESCI. To je novi citatni indeks i dio je Clarivate

indeksne baze časopisa imaju vrlo stroge kriterije

Analyticsove zbirke citatnih indeksa u sklopu Web of

za uključivanje novih časopisa. Zato je prihvaćanje

Science Core Collectiona (WoSCC). Dio zbirke još su

novog

SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI i neki drugi. Svi

kvalitete. Znatno se povećava vidljivost objavljenih

indeksi dostupni su na platformi Web of Science.

radova u časopisu. Budući da autori svoje

časopisa

indirektna

potvrda

njegove

Svi časopisi koji žele biti indeksirani u citatnim indeksima SCI-EXPANDED,

najkvalitetnije radove šalju u indeksirane časopise,

SSCI ili A&HCI najprije moraju ući u ESCI. Nakon određenog vremena, ako

ovim se pokreće uzlazna spirala u životu časopisa Acta Stomatologica Croatica.

Studenti Medicinskoga i Stomatološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dobili

drugima, a to su sve vrijednosti koje mi Hrvati volimo isticati, a koji put ih

su Rektorovu nagradu u kategoriji Nagrada za društveno koristan rad u

zaboravimo dati, za razliku od ovih mladih ljudi koji žive te prave vrijednosti,

akademskoj i široj zajednici za volontiranje i sudjelovanje u projektu Oživi me,

istaknuo je rektor zagrebačkoga Sveučilišta Damir Boras. Studenti su na

u kojemu je do sada educirano više od tri i pol tisuće građana. Riječ je o

svečanosti i demonstrirali postupak oživljavanja, a student Filip Glavač je, u

projektu koji već četiri godine aktivno vode zaklada Hrvatska kuća srca,

ime dobitnika Rektorove nagrade, izjavio da su sudionici u tom projektu sretni

studentska udruga StePP i Gradski ured za zdravstvo Grada Zagreba.

što je on prepoznat kao važan instrument građanske solidarnosti koji pridonosi

Nagrađeni studenti promiču prave

akademskoj i široj zajednici.

vrijednosti

– pomaganje drugima,

zajedništvo, požrtvovnost, daruju svoje slobodno vrijeme kako bi mogli pomoći

U HNK-u u Varaždinu održana je 25. svibnja smotra studentskih pjevačkih zborova. Među pet zborova Sveučilišta u Zagrebu bio je i naš ZUBOR s retrospektivom svih skladbi koje je izvodio u protekle tri godine otkako je osnovan.

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti održala je u četvrtak, 10. svibnja, izbornu skupštinu na kojoj je izabrano 10 novih redovitih članova, 8 dopisnih i 11 članova suradnika, a ponovno je izabrano 6 dosadašnjih članova suradnika. Natpolovičnom većinom glasova svih redovitih članova Hrvatske akademije, za akademike su izabrani u Razredu za medicinske znanosti Dražen Matičić i Mirna Šitum. Članovi Akademije legitimiraju se svojim radom, a Akademija nije samo skup struka, nego i skup ličnosti u kojoj do izražaja dolaze multikompetentnost i sinergijske sposobnosti, rekao je u svojem govoru uoči izbora predsjednik HAZU-a akademik Zvonko Kusić. Svečano proglašenje novih članova Hrvatske akademije održano je u četvrtak, 14. lipnja u palači HAZU-a.

3

Od

10.

do

12.

svibnja

na

Stomatološkom fakultetu održan je napredni

tečaj

o

suvremenoj

parodontnoj kirurgiji u organizaciji naših

nastavnika,

Hrvatskoga

parodontološkog društva i fakulteta. Tom prigodom posjetio nas je, te je održao predavanja, profesor Filippo Graziani, parodontolog sa Sveučilišta u Pisi (Italija) koji je bio jedan od suvoditelja tečaja uz našega kolegu izv. prof. dr. sc. Darka Božića.


PROSLAVA 70. OBLJETNICE STUDIJA STOMATOLOGIJE/ DENTALNE MEDICINE NA SVEUČILIŠTU U ZAGREBU Stomatološki fakultet ove je kalendarske godine

obilježavao

taj

veliki

jubilej

mnogobrojnim znanstvenim, nastavnim i međunarodnim aktivnostima. Glavnu proslavu obljetnice organizirala je Uprava Stomatološkog fakulteta u hotelu Westin u Zagrebu, gdje se 25. rujna 2018. godine okupilo mnoštvo uglednih gostiju, nastavnika, studenata, umirovljenih djelatnika i prijatelja. U prepunoj dvorani hotela govorili su akademik Zvonko Kusić – predsjednik HAZU-a, prof. dr. sc. Damir Boras – rektor Sveučilišta u Zagrebu, zatim državna tajnica Ministarstva znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Branka Ramljak, izaslanik Ministarstva zdravstva prof.

dr.

sc.

Vili

Beroš

te

izaslanica

gradonačelnika Grada Zagreba prof. emerita Ana Stavljenić Rukavina. Prof. dr. sc. Hrvoje Brkić, dekan Stomatološkog fakulteta, u svojem je govoru istaknuo povijesni razvoj, ali

i

današnju

obrazovanju

poziciju

doktora

fakulteta

dentalne

u

medicine.

Prof. dr. sc. Zrinka Tarle predstavila je novu monografiju Stomatološkog fakulteta tiskanu posebno za ovaj 70. jubilej. Skupu se obratio i

primarijus

diplomirani

Milenko doktor

Lainović

zubne

prvi

medicine

na

Sveučilištu u Zagrebu (1954.). U glazbenom dijelu nastupile su studentice okupljene u pjevačkom zboru Z(u)bor koji vodi mlada doktorica Mia Maltar, dr. med. dent. te mezzosopranistica Blanka Tkalčić. Svečanu akademiju

vodili

su

Oliver

Mlakar

te

studentica pete godine Klara Dešković. Svaki je gost dobio po primjerak monografije kao trajno sjećanje na ovaj veliki događaj.

Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

4


U

povodu

70.

stomatologije/dentalne

obljetnice

studija

medicine

na

Sveučilištu u Zagrebu, predstavljena je i nova

monografija

istovjetnog

naslova.

Predstavila ju je prof. dr. sc. Zrinka Tarle, nova dekanica koja je rekla: Mnogobrojne su specifičnosti

u

ovoj

monografiji

od

dvojezičnosti, usporedivosti dvaju studijskih programa u razmaku od 70 godina, bogatstva originalnih ilustracija tijekom 70 godina u crnobijeloj tehnici i u koloru, do raščlambe poglavlja na Jučer, Danas i Sutra te posebnosti u obliku, veličini i dizajnu naslovnice koja doista dominira. Ova je monografija jedna u nizu knjiga u izdanju Stomatološkog fakulteta koja čini trajni zapis jednog vremena koje je iza nas, odnosno naših prvih 70 godina. U izradi monografije sudjelovali su, abecednim redom, sljedeći autori: prof. dr. sc. Ivan Alajbeg, prof. dr. sc. Hrvoje Brkić, izv. prof. dr. sc. Nikša Dulčić, izv. prof. dr. sc. Jelena Dumančić, izv. prof. dr. sc. Marko Jakovac, prof. emeritus Jadranka Keros, prof. dr. sc. Goran Knežević, prof. dr. sc. Darko Macan, prof. dr. sc. Zrinka Tarle, izv. prof. dr. sc. Marin Vodanović i prof. dr. sc. Denis Vojvodić. Za lekturu i korekturu zadužen je bio Branko Šimat, a za prijevode na engleski jezik Morana Šimat, prof. i Lidija Štefić, prof. Darije Petolas i Mirjana Draženović bili su zaduženi za slikovne i druge prikaze, a grafički i tehnički urednik bio je Nikola Market. Svi oni bili su predvođeni glavnim urednicima, a to su bili profesorica emerita Jadranka Keros i prof. dr. sc. Hrvoje Brkić.

5

Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


Prof.

Fusun

je

u

2018.

u

U petak, 15. lipnja 2018. godine, održala se

predavaonici Stomatološkog fakulteta

završna radionica Projekta za promociju oralnog

predavanje za nastavnike i studente

zdravlja slijepih i slabovidnih osoba. Voditeljica

pod naslovom

Projekta prof. dr. sc. Jelena Dumančić prezentirala

ponedjeljak,

Ozer 24.

održala

rujna

Adhesive

Bonding

Agents in Clinical Dentistry.

je rezultate Projekta ostvarene u periodu 2014. do

Fusun Ozer izvanredna je profesorica

2018. godine, a svoje dojmove iznijeli su i studenti

restaurativne

na

volonteri i korisnici Projekta. Slijedila je svečana

Stomatološkom fakultetu Sveučilišta

podjela priznanja za suradnice na Projektu u

u Pennsylvaniji iz Philadelphije. Ima široku znanstvenu pozadinu u

2017/18. godini: doc. dr. sc. Božana Lončar Brzak,

adhezivnoj stomatologiji, s posebnim osposobljavanjem i stručnim

doc. dr. sc. Ivana Savić Pavičin, prim. dr. sc. Jelka

znanjem u istraživačkim područjima prianjanja te u razvoju više

Jukić, prim. dr. Neda Striber, medicinske sestre

biološki stabilnih adheziva. Njezini temeljni istraživački interesi

Tina Krmpotić i Pashke Paluca, suradne ustanove

usredotočeni su na određivanje doprinosa matričnih metaloproteinaza

Udruga slijepih Zagreb i Mali dom Zagreb. Priznanja za volontiranje na projektu

(MMPs) na enzimsku razgradnju na smolama. Jedan od njezinih

dodijeljena su 20 studenata 4. do 6. godine: Martina Laktić, Ema Vindiš, Aljoša Rous,

nedavnih istraživačkih projekata jest i procjena utjecaja bakterija na

Ana Marija Jurinić, Andrea Juran, Anđela Zubak, Dora Šimunić, Ivana Žaja, Jasminka

proces degradacije sveze dentina i smole i što se može učiniti da bi

Brozović, Karla Sučević, Kristina Anđelić, Lina Nižetić, Lucija Zonjić, Maja Canjuga, Maja

se smanjila bakterijska adhezija na marginama restauracija smole.

Vujica, Marija Antunović, Martina Batinić, Matea Bunjevac, Simona Kolar i Tin Crnić.

stomatologije

Projekt je financijski podupro Gradski ured za zdravstvo Grada Zagreba u 2014., 2015. i 2017. godini.

Ljetna

škola

kineziologa

Republike

Hrvatske skup je koji kineziolozima omogućuje stručno usavršavanje na svim razinama struke. Irena Bagarić već 11

godina

u

sklopu

Ljetne

škole

kineziologa vodi radionicu za kolege s visokih učilišta i to svake godine s drugom aktualnom temom. Ove je godine

prvi

put

održano

ekipno

natjecanje kolega kineziologa u sportskom kuglanju na kojemu je Irena Bagarić sa svojom ekipom u sastavu Lili Ovčarić, Zvonimir Bićanić i Damir Štokić, osvojila prvo mjesto i zlatnu medalju. Odličja im je predao predsjednik Hrvatskoga kineziološkog saveza prof. dr. sc. Goran Leko s članicom

izvršnog

odbora

Mirelom

Šundom. škola

Ljetna kineziologa

objavljuje stručne i znanstvene radove u zborniku u kojemu Irena Bagarić svake godine objavljuje jedan do dva članka o svojem radu na Sveučilištu u Zagrebu i Stomatološkom fakultetu.

Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

6


U Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu održana

razvoja svake države. Zaključio je da

je u četvrtak, 5. srpnja 2018., redovita

će vrijednosti koje mladima usadimo,

skupština

bivših

najprije u obitelji, a zatim tijekom

studenata Sveučilišta u Zagrebu – ALUMNI

školovanjem, razviti osjećaj odanosti

UNIZG, na kojoj je bilo 60-ak alumna,

svojemu sveučilištu i svojoj domovini.

uglavnom

predstavnika

Radi poboljšanja distribucije novosti iz

društava alumna – članova saveza te

saveza i sa Sveučilišta, pa tako i

dekana

je

Glasnika, pokrenut je newsletter te je

predsjednik

otvoren profil Alumni Sveučilišta u

nazočne

Saveza

i

društava

predsjednika

prodekana. pozdravio

i

Na

početku

predsjedništva i saveza ALUMNI UNIZG

Zagrebu na poslovnoj društvenoj mreži LinkedIn. Predsjedništvo nastavlja s

prof. dr. sc. Mario Šafran, te rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir

projektom dodjeljivanja e-adresa s jedinstvenom adresom alumni.unizg.hr a u

Boras. Rektor je u svojem govoru istaknuo ulogu i važnost zajednice alumna za

tijeku je razrada modela dodjele iste adrese studentima završnih godina studija

sveučilište i jačanje njihova ugleda u zemlji i svijetu. Nazočne je podsjetio

kako bi sastavnice ostale u kontaktu sa svojim studentima i nakon diplomiranja.

također da Sveučilište u Zagrebu ulazi u svoju 350. akademsku godinu te da će

Nazočne je podsjetio i na to da je savez u veljači organizirao dobro posjećeno

tu veliku obljetnicu obilježiti mnogobrojnim događajima od 1. listopada 2018. do

predavanje izv. prof. dr. sc. Davora Lauca o temi kako pronaći i privući bivše

31. prosinca 2019. Unatoč tomu što je nacionalnom strategijom predviđeno

studente u organizacije alumna, vezano uz mogućnosti i alate koji pomažu pri

povećano ulaganje u znanost i obrazovanje, upozorio je na kontinuirano

traženju bivših studenata Sveučilišta u svrhu njihova boljeg umrežavanja, o

smanjeno financiranje znanosti i visokoga obrazovanja. Zato smatra da bi

čemu je pisao i Universitas.

udruge alumna, tj. njihovi ugledni članovi, osobito profesori, gospodarstvenici i

Na Skupštini su sudjelovali i članovi Alumne SFZG-a prof. emeritus Jadranka

političari, trebali poticati razvijanje svijesti o visokom obrazovanju kao o temelju

Keros, prof. dr. sc. Hrvoje Brkić, prof. dr. sc. Ivan Alajbeg i Lada Prišlić.

Svečana dodjela Rektorove nagrade održana je u petak, 6. srpnja 2018., u

3 u d) kategoriji za veliki timski znanstveni i

11 sati u Kongresnoj dvorani na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u

umjetnički rad (više od deset autora), 3 u e)

Zagrebu. U povodu svečane dodjele nagrada organizirana je i izložba

kategoriji za posebne natjecateljske uspjehe

nagrađenih postera dobitnika te nagrade koja će biti otvorena od 6. do 13.

pojedinaca ili timova i 23 u f) kategoriji za

srpnja 2018. na Ekonomskomu fakultetu.

društveno koristan rad u akademskoj i široj

Ukupno su podijeljene 172 nagrade u pet kategorija: 112 radova u a)

zajednici.

kategoriji za individualni znanstveni i umjetnički rad (jedan ili dva autora),

Osam rektorovih nagrada dobili su studenti

31 u b) kategoriji za timski znanstveni i umjetnički rad (tri do deset autora),

našega fakulteta.

Ivan Šalinović, Matea Stunja Mehanička svojstva hibridnih i visokoviskoznih staklenoionomernih cemenata Bruno Štimac Remineralizirajući učinak bioaktivna stakla 45S5 na površinu cakline David Geštakovski, Marija Katalinić Usporedba okluzijskih, ekonomskih i ergonomskih razlika između adicijske i “occlusal stamp” tehnike slojevanja kompozitnih ispuna Tea Šarić, Viktorija Sajković, Marija Klaić i Lea Patekar - SFZG Ivano Ilić, Karlo Koledić, Marin Drabić i Ante Šućura - FER Interdisciplinarna područja znanosti za rad pod naslovom: „Procjena zubnog statusa pomoću dubokog učenja“.

U velikoj predavaonici Stomatološkog fakulteta predstavljen je novi sveučilišni udžbenik

pod

naslovom

Dentalna

medicina starije dobi, autora prof.dr.sc. Adnana Ćatovića i suradnika. Udžbenik su 24. rujna predstavili Anđa Rajić prof. za nakladnika te recenzenti: prof.dr.sc. Goranka

Prpić

Dragutin

Komar

Mehičić, i

prof.dr.sc.

prof.dr.sc.

Anton

Šmalcelj. Ovo prekrasno štivo objavljeno u obliku sveučilišnog udžbenika omogućiti će našim studentima i kolegama u praksi bolje i lakše usvajanje materije na temu gerontostomatologije.

7

Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


Već tradicionalno, Uprava fakulteta je za studente posljednje godine integriranog studija organizirala zadnje predavanje kako bi im na završetku studija dala sve informacije o prijavama nakon diplomiranja. Ujedno su se u razgovoru sa studentima dobile informacije o njihovu zadovoljstvu tijekom studija i o mogućnostima za uklanjanje eventualnih propusta koji su se pojavljivali. Na slici je 69. generacija studenata stomatologije koju smo ispratili, a bit će promovirana krajem ove godine.

U Hrvatskom narodnom kazalištu u

sc. Petar Đanić, dr. sc. Vlasta Klarić,

Zagrebu, u nedjelju, 1. srpnja 2018.,

dr. sc. Blerim Mehmeti, dr. sc. Zlatko

u 10 i 14 sati održane su dvije

Stanec, dr. sc. Ana Škrinjarić, dr. sc.

svečane promocije doktora znanosti i

Andrej Šribar i dr. sc. Marko Vuletić.

umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu.

U

Rektor prof. dr. sc. Damir Boras

znanosti i umjetnosti uzvanicima je

promovirao je novih 368 doktora

na prvoj svečanosti govorila Biljana

znanosti i umjetnosti Sveučilišta u

Vranković koja je doktorirala na

ime

novopromoviranih

doktora

Zagrebu. Tijekom prve svečanosti u 10 sati promovirana su 183 kandidata, a na

Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, a na drugoj zahvalu je izrekao Marko

drugoj njih 185. Među njima bilo je i osam naših kolega: dr. sc. Bleron Azizi, dr.

Dušak, koji je doktorirao na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

8


Ovogodišnji ljetni kamp održan je u Dubrovniku

Ivanom Alajbegom te gostom

od 12. do 18. kolovoza. No pripreme su počele

predavačem iz Belgije, prof. dr.

već

Eddyjem de Valckom, svjetskim

u

prosincu

2017.

organizacijom

i

rezervacijama smještaja te restorana, a nakon

stručnjakom

za

forenzičku

toga i potragom za dodatnim financijskim

stomatologiju.

sredstvima te našim i stranim predavačima. U

sudionicama također su, putem

Dobrodošlicu

organizacijskom odboru bili su studenti Stomatološkog fakulteta u Zagrebu,

videopoziva,

zaželjeli

ujedno i aktivni članovi Udruge studenata dentalne medicine, Marina Alvir,

predsjednik

IFDEA-e

Marija Cigić, Tin Crnić i Ivan Špehar. Ove godine ukupno se

(International

prijavilo 36

Federation

Educators

of

studenata, što iz Hrvatske (studenti Stomatološkog fakulteta u Zagrebu,

Dental

and

studenti Studija dentalne medicine pri Medicinskom fakultetu u Rijeci), što iz

Associations) profesor Corrado

Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Češke, Estonije, Finske, Italije,

Paganelli, članica odbora EFP-a ( European Federation of Periodontology)

Makedonije, Portugala, Rumunjske, Slovačke, Slovenije, Srbije i Turske. Svi su

profesorica Michele Reners te product manager Hu-Friedyja, Riccardo Lepre.

u Dubrovnik stigli 12. kolovoza, na dan koji je bio

Predavači na ovogodišnjem ljetnom kampu bili su nastavnici našega

predviđen za dolazak i smještaj u dormitorij, ali i

Stomatološkog fakulteta prof. dr. sc. Iva Alajbeg, doc. dr. sc. Davor Illeš, doc.

organizirani odlazak na Srđ gdje su sudionici imali

dr.s c. Joško Viskić i doc. dr. sc. Josip Kranjčić.

prigodu diviti se panorami Dubrovnika iz jednoga od glavnih izletišta toga grada. Sudionike

i

predavače

pozdravio

je

dekan

Stomatološkog fakulteta u Zagrebu prof. dr. sc. Hrvoje Brkić, zajedno s prodekanima prof. dr. sc. Zrinkom Tarle, prof. dr. sc. Marinom Vodanovićem, prof. dr. sc. Denisom Vojvodićem, prof. dr. sc.

Na 62. sastanku Europske udruge studenata dentalne medicine (European Dental

Crnić, student 4. godine Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izabran za

Students’ Association) od 20. do 24. kolovoza 2018. u Oslu, u Norveškoj, bio je

glavnog tajnika. Nakon izbora, novo vodstvo EDSA-e održalo je sastanak s

student 4. godine Stomatološkog fakulteta u Zagrebu Tin Crnić, ujedno i član

vodstvom ADEE-e na kojemu se raspravljalo o planovima za akademsku godinu

vodstva te asocijacije. Sastanak je održan u prostorijama Stomatološkog fakulteta

2018./2019.

Sveučilišta u Oslu (Domus Odontologica) i trajao je četiri dana. Svečano ga je

Sudionici sastanka družili su se svaku večer i pritom ugodno zabavljali, a

otvorio dekan tamošnjega Stomatološkog fakulteta dr. Pål Barkvoll, a zatim su

organizirana je i gala-večera.

dobrodošlicu zaželjeli i glavni tajnik Norveške udruge stomatologa (NTF) Morten Rolstad te predsjedateljica organizacijskog odbora 62. sastanka EDSA-e Jannike Lillemo. Nakon toga pročitan je izviještaj vodstva udruge o radu u protekloj godini te izvješća o državama članicama, pa je student Tin Crnić govorio o

novostima i

zbivanjima u Udruzi studenata dentalne medicine i na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu. Tin Crnić, kao službeni predstavnik EDSA-e, održao je predavanje o tome kako organizirati EDSA-in ljetni kamp i EVP, te je govorio o već održanim i budućim studentskim razmjenama u sklopu udruge. Uz mnogo predavanja, predstavljeni su i budući projekti koji će se održavati u sklopu EDSA-e – jedan s naglaskom na istraživački rad te drugi o volonterstvu i dentalnoj skrbi u Africi. Posljednji dan sastanka bio je rezerviran za izbor novog vodstva i počasnih članova. Za novog predsjednika EDSA-e izabrana je Alyette Greiveldinger, studentica 5. godine Stomatološkog fakulteta pariškoga Sveučilišta Diderot, a Tin

9

Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.