Page 1

ET MUSEUM FOR

LYS & MØRKE Kandidatafgang Januar ‘16 af Sarah Fredelund Nielsen


Det kvalitative lys som fĂŚnomen, begreb og formgivningsredskab.


EN LÆSNING OG ANALYSE AF

EN UDVIKLING OG DEFINERING AF

EN UDVÆLGELSE OG FORMGIVNING AF

LANDSKABET

LYSBEGREBER

LYSOPLEVELSER


Hvordan påvirker lyset og mørket os & hvordan påvirker vi lyset og mørket??


DET FAKTUELLE

DET FORSTÅEDE

DET FØLTE


lysstyrke ca. 100.000 lux

lysstyrke ca. 1000 lux

lysstyrke ca. 0,1 lux

Det naturlige lys

lysstyrke ca. 0,001 lux


Kontekst Møns Klint


ende på nordlige vandresti nedgang til stranden

GEOCENTER MØN nedgang til stranden Geocenter Møn

Naturgeografisk m. videnskabeligt fokus

nedgang til stranden ende på sydlige vandresti første lange kig mod vest

LYS MUSEUM første plane stykke langs klitkanten

møns fyr busene have

Lys/Mørke m. perceptorisk fokus


Regeringens vækstplan for dansk turisme:

Dansk turisme skal være kvalitetsturisme og specielt kyst- og naturturismen skal udvikles1

Videncenter for Kystturisme (CKT) :

Møn er udvalgt som et af 20 feriesteder i Danmark, der skulle have et kvalitetsløft og hjælpes til at vende en negativ udvikling, hvor turisterne fravælger Danmark.2

Dansk Bygningsarvs potentialeplan:

Dark Sky Møn fremhæves i potentialeplanen for Kystdestination Møns Klint.3

Vordingborg Kommune:

Særligt er der et ønske om, at kunne få folk til at blive og overnatte, da Møns Klint oftest blot er en udflugt overstået på få timer. ”Vi vil fordoble turismeomsætningen på Østmøn!” 4

Dark Sky Møn:

Ønsker at der knyttes oplevelsesprodukter til initiativet, der både spiller på vilde og lærende oplevelser samt oplevelser, der byder på stilhed og fordybelse.5 1: Danmark i arbejde: vækstplan for dansk turisme. Af EVM, jan. 2015. 2: Anne Louise Leth, Videncenter for Kystturisme, Politikken 3: www.vordingborg.dk 4: Martin Kim Nilsson v. www.kystturisme.vordingborg.dk 5: www.darkskymoen.dk

motivation national & lokal grundlag


ORIENTERING LÆRING

- Grundforståelse for, hvad lys og mørke er. - Oplysning om deres betydning for os og omverden - Information om, hvordan vi får bedre lys og mørke

PERCEPTION

OPLEVELSE

- Udfoldning af lysfænomener og redskaber - Oplevelse af nattens lys - Skærpning af vores måde at iagtage lys og mørke

TURISME

OVERNATNING

- Styrkning & udvidelse stedets profil - Tiltrækning af flere turister - Holde på de besøgende længere


Det alsidige dagslys


Møn d. 13 August ‘15 kl. 17 - 21


Det intense mørke lokalt forslag til Dark sky park


Magnitude 1: ca. 16 synlige stjerner13

København magnitude 1-2

Møn magnitude 6-7

Magnitude 4: ca. 540 synlige stjerner13

Magnitude 7: ca. 14000 synlige stjerner13


LĂŚsning af landskabet se landskabskatalog


A: VED SKOVBRYNET B: DE TO SKOVE C: TÅRNET PÅ BAKKEN D: DEN STEJLE SKOV

E: DET ÅBNE LAND

F: DEN FLADE MARK

G: Landet ved vandet


arkitektonisk iscenesĂŚttelse af lys

arkitektonisk bearbejdning af lys


LYSFÆNOMEN: Et studie og en indeling af udvalgte observerbare lysoplevelse

LYSBEGREB: En italesættelse og definering af udvalgte lysfænomen gennem udvikling af et begrebskatalog

Metode og fremgangsmåde i proces og oplevelse

LYSFORMNINGSREDSKAB: Begreberne implementeres som værktøj til at kunne bearbejde og formgive det oplevede lys


LYS + BEARBEJDNING

LYSFÆNOMEN


BESKUER

RUM

LYS

I følge Morgens Volteren er det oplevede lys en interaktion mellem Lys, beskuer og rum

Det oplevede lys 3 faktorer


LYS & MØRKE

RUM

TID

SYN

MATERIALE

BEVÆGELSE

Det oplevede lys 6 faktorer


RUM

LYS & MØRKE

TID

SYN

MATERIALE

BEVÆGELSE

RUM: form og rumlig afgrænsning rum

geografi & tid

MATERIALE: overflade & egenskaber (f.eks. reflektans, transmittans) LYS & MØRKE: lysets karakter (intensitet, farve, fordeling & retning) TID: lysets dynamik og ændring over tid

mennesket

rumligt defineret

BEVÆGELSE: mennesket bevægelse og placering i forhold til oplevelsen

naturligt defineret


BEGREB

LYSKILDE

REDSKAB/BEARBEJDNING/MEDIUM

Lys Ekko / Genlys

Alt lys

En direkte refleksion/ spejling

Lysrum

Reflekteret lys el. Himmellys

Rumlig gruppering af belysnings variabler

Lysdans

Sollys

Mødet med substans/objekt i bevægelse (dynamisk)

Lysstrejf

Dagslys

Filtrering (et hullet membran), “at si lyset”

Lysvandring

Dagslys

Orkestrering over tid (lysets bevægelse)

Lysstøv

Alt lys

Synlige lystråler vha. partikler i luften

Lys projektering/ Kamera Ob.

Himmellys

Lys gennem lille åbning

Lyssamling / Lysbank

Dagslys

Absorbtion i et fx. translucent materiale

Lysdybde / Lysspil

Sollys

Bevægelse gennem et varieret transparent objekt (tykt glas)

Lysskærm / Lyslag

Alt lys

Bevægelse gennem et translucent materiale (gardin)

Lyssfumato

Himmellys

Udviskede konturer på overgang ml. lys og skygge

Lysschatteringer

Himmellys

Facettering i den lysmodtagende overflade

Lyspalette / Lysspaltning

Sollys

Brydning af det hvide lys til farver

Lysvaskning / Lyssvøb/ Maling

Alt lys

Lys der trækkes ind i rummet fra ikke synlig åbning (bagsværd)

Lysbad

Alt lys

En definerbar koncentration af rettet ovenlys

Lyspixels

Alt lys

Kanalisering af lys (og skygge) gennem hult objekt


BEGREB

LYSKILDE

REDSKAB/BEARBEJDNING/MEDIUM

Lys Ekko / Genlys

Alt lys

Lysrum

Reflekteret lys el. Himmellys

Rumlig gruppering af belysnings variabler

Lysdans

Sollys

Mødet med substans/objekt i bevægelse (dynamisk)

Lysstrejf

Dagslys

Filtrering (et hullet membran), “at si lyset”

Lysvandring

Dagslys

Orkestrering over tid (lysets bevægelse)

Lysstøv

Alt lys

Synlige lystråler vha. partikler i luften

Lys projektering/ Kamera Ob.

Himmellys

Lys gennem lille åbning

Lyssamling / Lysbank

Dagslys

Absorbtion i et fx. translucent materiale

Lysdybde / Lysspil

Sollys

Bevægelse gennem et varieret transparent objekt (tykt glas)

Lysskærm / Lyslag

Alt lys

Bevægelse gennem et translucent materiale (gardin)

Lyssfumato

Himmellys

Udviskede konturer på overgang ml. lys og skygge

Lysschatteringer

Himmellys

Facettering i den lysmodtagende overflade

Lyspalette / Lysspaltning

Sollys

Brydning af det hvide lys til farver

Lysvaskning / Lyssvøb/ Maling

Alt lys

Lys der trækkes ind i rummet fra ikke synlig åbning (bagsværd)

Lysbad

Alt lys

En definerbar koncentration af rettet ovenlys

Lyspixels

Alt lys

Kanalisering af lys (og skygge) gennem hult objekt

En direkte refleksion/ spejling


Lysspil Lysdans Kontrast Lysstrejf Lysspil

Kamera Obscura

Lysspil

Det tyrkiske vand

Lysspil

Lysdans Lysdans

LÆNGDESNIT 1:1000

Lysmuseum længdesnit

Lysflimmer

Den udviskede horisont

Tysmørke

Den mørke nat


ORIENTERING

OPLEVELSE

OVERNATNING


DET NATURLIGE LYS SOM LYSKILDE

RUMLIGHEDEN SOM SKÆRM

OVERFLADEN SOM TRANSMITTER & REFLEKTOR

Bygningen som armatur Lys som formgivningsredskab


Materialet og overfladens egenskaber


VIDEN OM LYS OG MĂ˜RKE

ORIENTERING

fast udstilling med viden om lys og mørke adm. kontorpladser dark sky arbejdsstation og observationssted toiletfaciliteter foyer & billetsalg auditorium/foredraggssal


Faktuel udstilling + Dark Sky faciliteter lĂŚngdesnit


PERCEPTION AF DAGSLYS

OPLEVELSE

landskabsvandring iscenesættelse af naturens lysfænomener rumlige nedslag der frembringer lysfænomener picnic/madpakke sted


RUM

LYS & MØRKE

TID

SYN

MATERIALE

BEVÆGELSE

LYSFÆNOMEN: LYSDANS Lyset reflekteres af vandet og gengives på de skånene og horisontale flader. Den bevægende reflektor (vandet) skaber en dans af lys på de modtagende flader og forskellen i vandets overflade giver et mønster af varierende lysintensitet.

A.


LYSDANS LYSDANS længdesnit Snit 1:100


RUM

LYS & MØRKE

TID

SYN

MATERIALE

BEVÆGELSE

LYSFÆNOMEN: LYSSFUMATO & LYSBAD Lyssfumato er en udviskning af kontuerne på overgangen mellem lys og mørke. Des tættere på den modtagene flade himmellyset ledes hen, des skarpere lysaftegning. Når lyset orkestreres i et intenst ovenlys kan man opleve fænomenet Lysbad ved at stille sig under indtaget og lade lyset vaske ned over en.


LYSSFUMATO Plan 1:100


LYSSFUMATO Snit 1:100


RUM

LYS & MØRKE

TID

SYN

MATERIALE

BEVÆGELSE

LYSFÆNOMEN: LYSSTREJF & LYSPIXELS Det rettede lys filtreres gennem en perforeret væg og danner strejf af lys afhængig af solens position. Des dybere den perforerede væg bliver, vil lyset istedet kanaliseres og ses som en overflade af lysende pixels, hvor beskuerne skal befinde sig umiddelbart ligefor for at kunne se igennem.

D.


LYSPIXEL Plan 1:100


LYSPIXEL Snit 1:100


RUM

LYS & MØRKE

TID

SYN

MATERIALE

BEVÆGELSE

LYSFÆNOMEN: LYSEKKO Rummet arbejder med mødet mellem lys og overflade. Det samme volumen opleves henholdvis mat og blank, mens den spejlende dør skaber lysekkoer i rummene ved at afbøje lyset fra dets oprindelige retning og gengive det et andet sted.

B.


LYSEKKO Plan 1:100


LYSEKKO Snit 1:100


RUM

LYS & MØRKE

TID

SYN

MATERIALE

BEVÆGELSE

LYSFÆNOMEN: LYSSKÆRM Et spændende møde opstår mellem lys og materialer der spænder fra det transparente, translucente og opale. Dette påvirker både lyset og den skygge der kastes, samt lysets fordeling (Rettet/Diffust). Det translucente rum vil fremstå både åbent og lukket alt efter positioneringen mellem lyskilde, materiale og beskuer.

E.


LYSSKÆRM Plan 1:100


LYSSKÆRM Snit 1:100


PERCEPTION AF MØRKE

OVERNATNING

overnatning til grupper ( 3 x 8 mand) overnatning til par ( 4 x 2 mand) dark sky observationsplatform toiletfaciliteter te-køkken


Sarah Fredelund Nielsen Museum for lys & mørke  
Sarah Fredelund Nielsen Museum for lys & mørke  

Afgangspræsensation

Advertisement