Greenpoint Holland-Zeeland

Page 1

EEN REVOLUTIONAIR EN 100% DUURZAAM INITIATIEF

GREENPOINT holland-zeeland

Een initiatief van:


EEN UNIEK PROJECT DAT NOG NERGENS TER WERELD VERTOOND IS Van Peperstraten Group bestaat als familiebedrijf al vijf generaties op Goeree-Overflakkee. Het landbouwbedrijf groeide onder leiding van grootvader Toon van Peperstraten uit tot grote producent. Toen de boeren eenmaal hun percelen - soms verspreid over verschillende polders - beter wilden verkavelen en naar schaalvergroting toewerkten, merkte zijn zoon Kees van Peperstraten een nieuwe markt op. Hij besloot om ook in de bemiddeling van onroerend goed te gaan. Als akkerbouwer kende hij niet alleen de markt, maar hij zag als geen ander de noodzaak van persoonlijke en discrete bemiddeling bij de aankoop en verkoop van complete agrarische bedrijven, van grond, kavels en bijvoorbeeld ook bij pachtzaken.

Inmiddels zet Tonnie van Peperstraten het werk van zijn vader Kees voort. In een nieuw tijdsgewricht waarin natuur en landschap een belangrijke rol opeisen. Ging de prille ruilverkaveling aanvankelijk ten koste van bestaande natuur, nu ontstaan op het eiland spectaculaire nieuwe natuurgebieden. In de polders worden nieuwe bomen geplant en krijgen oude kreken meer ruimte. In dat perspectief past ook het toenemende bewustzijn voor duurzame oplossingen.

Tonnie kijkt met andere ogen naar zijn familiebedrijf, de Van Peperstraten Group, en brengt alle werkgebieden logisch en doeltreffend bij elkaar. Zijn landbouwbedrijf, waar op 300 hectare onder andere aardappelen, uien, suikerbieten, tarwe en tulpen worden verbouwd, maakt hij dankzij state-of-the-art-technologie volledig CO2-neutraal en daarbij lanceert hij een duurzaam tankstation met alternatieve brandstoffen: Greenpoint Holland-Zeeland. Door over zijn eigen discipline heen te kijken, verbindt Van Peperstraten zijn particuliere initiatief met burgers, overheden, de Europese Unie, de industrie, het bedrijfsleden en de wetenschap. Een uniek project dat nog nergens ter wereld vertoond is.


Greenpoint Holland-Zeeland Centraal op het Zuid-Hollandse eiland GoereeOverflakkee ontwikkelt de Van Peperstraten Group een uniek totaalconcept rondom duurzame energie. Greenpoint Holland-Zeeland is een revolutionair initiatief waar landbouw, technologie en innovatie samenkomen om energie te produceren met natuurlijke middelen zonder schadelijke afvalstoffen.

Den Haag

Brandpunt De ligging van Greenpoint Holland-Zeeland, aan de voet van de Grevelingendam berust niet op toeval. De lokale en provinciale overheden onderzoeken de mogelijkheden van een getijdencentrale op de Brouwersdam. Dit initiatief vormt samen met de komst van 200 megawatt windenergie een belangrijke stap naar de nationale doelstelling om in 2020 twintig procent van alle energie duurzaam op te wekken.

Rotterdam

Brouwersdam

N215

Oude-Tonge

De energie uit deze centrale, de windmolens en het Greenpoint helpt de gemeente Goeree-Overflakkee in haar streven om in 2020 volledig energieneutraal te zijn. De getijdencentrale en Greenpoint Holland-Zeeland kunnen het gebied rondom de Grevelingendam en de Brouwersdam het brandpunt maken van een nieuw Delta exportproduct.

Zuid Holland A29

N59

Zeeland

Een belangrijke stap naar de nationale doelstelling

OM IN 2020 20% VAN ALLE ENERGIE DUURZAAM OP TE WEKKEN.

MAAR WIJ GAAN VOOR

100%


BEWAARSCHUUR VAN DE TOEKOMST De opslag van landbouwproducten, zoals aardappelen, uien, tarwe en wortelen kost veel energie. Nog altijd is het de gewoonte om opslagruimtes te koelen of te verwarmen met fossiele brandstoffen. Terwijl de voorzieningen zelf uitnodigen tot radicaal andere oplossingen. Zo leent het dakoppervlak van deze loodsen zich uitstekend voor het plaatsen van zonnepanelen en het opvangen van regenwater.

Ook het spoelwater (regenwater en afvalwater) dat op het omringende erf komt, laat zich eenvoudig opslaan in kelders onder de loods. Zelfs het water dat door een proces van ontvochtiging uit de opgeslagen producten komt, stroomt de opslagkelder in. Voorheen verdween al dit water - ongebruikt - in de sloten.

REGENWATER

EEN SCHONE, EERLIJKE EN ONUITPUTTELIJKE BRON OM:

gewassen te besproeien met minder bestrijdingsmiddelen de opslagloods te koelen of verwarmen zonder fossiele brandstoffen auto’s en landbouwvoertuigen te reinigen op de wasplaats zonder kraanwater te verspillen waterstof te produceren waar waterstofvoertuigen op rijden


OPTIMAAL GEBRUIK VAN ZONNEPANELEN EN HET SLIM OPVANGEN VAN REGENWATER DOORBREEKT DE KETEN DIE AFHANKELIJK IS VAN VERVUILENDE EN KOSTBARE FOSSIELE BRANDSTOFFEN ALS DIESEL EN AARDGAS.

CO2-NEUTRAAL IN ALLE OPZICHTEN Al dit opgevangen water vormt een letterlijke bron van mogelijkheden. Na zuivering is het bruikbaar voor de productie van waterstof. Het is ook geschikt om de gewassen mee te besproeien, dat is voordeliger dan leidingwater en beter voor het milieu, want schoon water bespaart minstens vijftien procent op bestrijdingsmiddelen. Het gezuiverde water is geschikt voor de wasstraat en wasboxen op het Greenpoint. Het opgevangen water is bovendien bruikbaar om de loodsen te verwarmen of te koelen met behulp van een warmtepomp. Deze pomp en alle andere benodigde apparatuur werken op de energie die de zonnepanelen opwekken.


GREENPOINT HOLLAND-ZEELAND Greenpoint Holland-Zeeland krijgt een duurzaam tankstation met alternatieve brandstoffen: BP station Oude-Tonge. Naast de reguliere brandstoffen* biedt het station twee vormen van aardgas aan: een variant die zijn gasvorm behoudt (CNG) en een variant die door extreme koeling vloeibaar is (LNG). Het Greenpoint gaat zelf LNG omzetten in CNG. Verder staan er twee oplaadpunten

GREENPOINT holland-zeeland

voor hybride en elektrische auto’s, boten, scooters, segways en fietsen. Door middel van elektrolyse produceert het station waterstof als brandstof voor personenauto’s, bussen, tractoren en vrachtwagens. In de nabije toekomst dient het waterstof ook voor de opslag van zonne-energie en windenergie in waterstof.

Het landbouwbedrijf van de Van Peperstraten Group vangt meer water op en wekt meer energie op dan het nodig heeft. Dit overschot aan energie en gezuiverd water gaat vervolgens met leidingen en kabels direct naar Greenpoint Holland-Zeeland. Alle elektrische apparatuur draait daardoor op zonne-energie. De oplaadpalen voor elektrische auto’s werken dankzij de zonnepanelen op het tankstation en op de opslagruimtes. Hetzelfde geldt voor de shop, het restaurant, de vergaderruimte en het hotel. Bovendien tapt de wasstraat met zes jetwashboxen uit de gezuiverde regenwatervoorraad.


AARDGAS

Aardgas is het schoonst van alle fossiele brandstoffen. Er is zelfs een biologische variant.

CNG Compressed Natural Gas – aardgas dat onder hoge druk is samengeperst en toch zijn gasvorm behoudt

LNG Liquefied Natural Gas – in vloeibare vorm neemt aardgas zeshonderd keer minder ruimte in, waardoor het zich makkelijker laat opslaan en transporteren

Bio-LNG Ontstaat door vergisting van organisch materiaal. De Van Peperstraten Group verkent momenteel de mogelijkheden om afvalproducten te gebruiken voor dit vergistingsproces. De laatste stap om de cirkel tussen het landbouwbedrijf en Greenpoint Holland-Zeeland rond te maken * er komt geen LPG-pomp

HET LANDBOUWBEDRIJF VANGT MEER WATER OP EN WEKT MEER ENERGIE OP DAN HET NODIG HEEFT.


WATERSTOFPRODUCTIE De Van Peperstraten Group onderzoekt samen met overheden, het bedrijfsleven en wetenschappers de haalbaarheid van waterstofproductie met alternatieve energie. Door middel van elektrolyse kan water gescheiden worden in waterstof en zuurstof (zie kader). Waterstof is geschikt om elektriciteit op te wekken in een brandstofcel om elektromotoren aan te drijven.

Een andere mogelijkheid is de toepassing in een verbrandingsmotor, waarbij waterstof in de cilinders wordt gespoten en daarmee de motor aandrijft (net als bij aardgas of LPG). In beide gevallen komt het waterstof in aanraking met zuurstof waarop een reactie plaatsvindt: waterstof wordt omgezet in energie en water – zuivere producten die het milieu niet belasten.

ELEKTROLYSE VAN WATER Elektriciteit splitst watermoleculen waardoor pure waterstof en zuurstof ontstaat. Het procedĂŠ is zo eenvoudig dat je overal waar water en elektriciteit is waterstof kunt maken. Het lijkt tegenstrijdig: elektriciteit gebruiken om de elektriciteit die in waterstof is opgeslagen vrij te maken. Omdat zonne-energie gratis is, levert het energieverlies van vijftig procent geen problemen op.


RIJDEN OP WATERSTOF Er zijn op dit moment nauwelijks voertuigen in gebruik die op waterstof rijden. Fabrikanten ontwikkelen weliswaar prototypes, maar de consument kan nergens in Nederland duurzame waterstof ‘tanken’. Om de impasse te doorbreken krijgt Greenpoint Holland-Zeeland een elektrolyse-installatie die duurzaam waterstof produceert. De Van Peperstraten Group werkt aan plannen om ook op andere plaatsen vergelijkbare stations te bouwen. Tegelijkertijd ligt er een uitgewerkt plan - in samenwerking met de gemeente Goeree-Overflakkee en de provincie Zuid-Holland - om zes waterstofbussen op de lijndienst Flakkee-Rotterdam te laten rijden. Dit plan maakt deel uit van een aanvraag op Europees niveau om veertig waterstofbussen te ontwikkelen die ook bestemd zijn voor Rome, Grenoble en Vlaanderen.

geïnteresseerd in het aanbod van CNG en LNG. Uiteraard onderzoekt Van Peperstraten de mogelijkheden voor het inzetten van een LNG- en een waterstoftractor voor de werkzaamheden op het eigen landbouwbedrijf.

Fabrikanten en importeurs als Mercedes, Scania, Fendt en New Holland volgen de ontwikkelingen in dit project op de voet. Daarnaast is er contact met een afvalverwerkingsbedrijf om bij het ophalen van huishoudelijk afval trucks in te zetten die rijden op CNG en LNG. Ook diverse transportbedrijven in de directe omgeving zijn

WATERSTOF KAN… ELEKTRICITEIT LEVEREN VOOR ELEKTROMOTOREN BRANDSTOF ZIJN VOOR VERBRANDINGSMOTOREN DUURZAAM OPGEWEKTE ENERGIE OPSLAAN VOOR LATER GEBRUIK OP PIEKMOMENTEN


WINDMOLENS In waterstof kun je elektrische energie opslaan die met elektrolyse weer vrijgemaakt kan worden. Dit principe maakt waterstof geschikt voor de opslag van energie die zonnepanelen en windmolens opwekken wanneer de energiebehoefte laag is. Door waterstof als buffer te gebruiken kunnen beheerders van windparken de opgewekte energie opslaan voor de momenten dat de energievraag piekt. De Van Peperstraten Group verkent de mogelijkheden met Deltawind en Eneco.

DE STRAFFE ZEEWIND LEVERT IN DE NABIJE TOEKOMST 200 MEGAWATT AAN WINDENERGIE OP GOEREE-OVERFLAKKEE


GETIJDENCENTRALE De provincies Zuid-Holland en Zeeland en de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland onderzoeken de mogelijkheden voor een getijdencentrale op de Brouwersdam en een testcentrum voor turbines op de Grevelingendam. Een doorlaat in beide dammen brengt het getijde weer terug in het Grevelingenmeer.

Het water dat door de turbines in beide dammen stroomt, produceert genoeg groene stroom voor alle 50.000 huishoudens op Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland. Ook hier kan waterstof een uitstekende tijdelijke opslagplaats zijn voor deze duurzaam opgewekte energie.

GROENE STROOM VOOR ALLE 50.000 HUISHOUDENS OP SCHOUWEN-DUIVELAND EN GOEREE-OVERFLAKKEE


Marieke Reijalt, HyER

“ EEN UNIEK PROJECT WAARIN EEN AKKERBOUWBEDRIJF DUURZAME ENERGIE PRODUCEERT EN DAAR VERVOLGENS EEN BREED SCALA AAN SECTOREN BIJ BETREKT ” Universiteit van Wageningen, partner

Van Peperstraten Group Tonisseweg 8 3255 LT Oude-Tonge Telefoon: 06 53 900 635 E-mail: info@vanpeperstraten.nl www.peperstraten.nl

Design: Sfa Print bv

“ GREENPOINT IS EEN ECHTE GAME CHANGER. NERGENS TER WERELD MAAKT ÉÉN PARTIJ WATERSTOF VAN ALTERNATIEVE ENERGIE EN VAN AFVALWATER OM DIT VERVOLGENS TE GEBRUIKEN VOOR ZOVEEL VERSCHILLENDE VOERTUIGEN EN OOK NOG EENS OM ENERGIE UIT ANDERE DUURZAME BRONNEN OP TE SLAAN.”


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.