__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

k o n c e r t n í s e z ó n a

20

21


HRAJEME PRO VÁS SRDCEM


Vážené dámy, vážení pánové, jsem potěšen, že Vás mohu přivítat na prahu nové koncertní sezony Severočeské filharmonie Teplice. V té uplynulé jsme se setkali se situací, kterou jsme neměli možnost nikdy předtím zažít, nikdo ji nemohl předpokládat, a kultura všeobecně se zařadila do jednoho z nejohroženějších segmentů veřejného života. Následky této situace pocítila velkou měrou i naše Severočeská filharmonie Teplice, která byla donucena přerušit svou činnost na více než dva měsíce a zrušit více než padesát koncertů nejen v Teplicích, ale i v dalších městech naší republiky i v zahraničí. V novodobé historii našeho města, České republiky i celého světa, jsme poprvé pocítili, jak chudý by náš život byl, kdybychom neměli možnost navštěvovat výstavy, muzea, galerie, kina, hrady, zámky, divadelní představení a samozřejmě i koncerty. Každá podobná situace nás nutí se poté zamyslet nad našimi prioritami, vyhodnotit, co je pomíjivé a co je pro nás důležité. Nejvíce byla asi zasažena ekonomika, málokdo si však uvědomuje, nakolik pandemie poškodila též některé mezilidské vztahy, přerušila setkávání lidí a znemožnila jim trávit svůj volný čas ve společnosti druhých. Měsíce bez kulturních akcí nás přesvědčily, že kultura je nedílnou součástí našeho života a právě ona má velkou sílu napravit vzniklé škody a obnovit plnohodnotný společenský život. Severočeská filharmonie Teplice může významnou měrou v těchto nelehkých dobách přispět svou uměleckou činností. Důkazem je nadcházející koncertní sezona, která obsahuje řadu krásných koncertů a slibuje mnoho uměleckých zážitků. Věřím, že využijete této mimořádně bohaté nabídky a zachováte přízeň našemu orchestru, který v Teplicích působí již více než 180 let, stejně jako jej dlouhodobě podporuje a vychází vstříc její zřizovatel, statutární město Teplice. Budu se těšit na setkání s Vámi při filharmonických koncertech v Domě kultury Teplice a přeji Vám všem nejen pevné zdraví, ale i příjemný návrat do společenského života našeho města. Bc. Hynek Hanza primátor statutárního města Teplice


Vážení posluchači, milí abonenti, původně jsem měl připravený zcela jiný text, ve kterém jsem měl v úmyslu zhodnotit předešlou úspěšnou koncertní sezonu pod vedením šéfdirigenta Petra Vronského a pozvat Vás na koncerty nové sezony 2020-2021, které jsme pro Vás více než půl roku připravovali. Těsně před předáním podkladů ke katalogu do tiskárny však přišlo nečekané nařízení státních orgánů o okamžitém zastavení všech veřejných akcí a vyhlášení nouzového stavu z důvodu opatření proti nákaze Covid-19. Doufali jsme, že tato opatření nebudou trvat dlouho a my se budeme moci těšit i dále na úspěšné zakončení sezony 2019-2020, na koncerty Hudebního festivalu Ludwiga van Beethovena, na koncertní turné do SRN, na koncerty v rámci festivalů Jaro Josefa Suka, Martinů Fest Polička, Český Krumlov a dalších. Bohužel jsme museli následně zrušit celkem 52 koncertů v tuzemsku i zahraničí, zrušit nejen všechny koncerty Hudebního festivalu Ludwiga van Beethovena, ale zásadně přepracovat i dramaturgii celé letní koncertní sezony. Čelili jsme tváří v tvář situaci, kterou nikdo z nás, ani nikdo z našich předchůdců nebyl nucen řešit, a která prakticky ochromila celou činnost filharmonie, neboť pokud živé umění ztratí své posluchače, nemá možnost jakkoliv své umění předávat. Neměli jsme možnost náhradní činnosti, nemohli jsme ani společně zkoušet v sále, kde by nás bylo na jednom pódiu a ve stejném čase i více než 70, proto se členové filharmonie připravovali na své koncerty samostudiem doma a netrpělivě čekali na zprávu, kdy se opět vrátí na koncertní pódia. Panovaly i obavy o další osud naší filharmonie a kultury všeobecně a na tomto místě je vhodné si připomenout, jakou obrovskou výhodu a podporu máme ve svém zřizovateli, který dává našim filharmonikům jistotu, že nepřijdou o práci a budou moci i nadále zúročovat své nadání a poslání ve prospěch české kultury. Nejedná se vůbec o samozřejmost a nejvíce se tato skutečnost projevila právě v dobách nejtěžších, které jsme právě letos na jaře společně prožívali. V době, kdy píšu tyto řádky, jsme se již smířili s nastalou situací, s optimismem hledíme vstříc nové koncertní sezoně 2020-2021 a věříme, že na podzim 2020 bude kulturní život v naší zemi z větší části již obnoven. Připravili jsme pro Vás tradičně 17 symfonických a 7 komorních koncertů, na kterých se Vám představí vynikající sólisté i dirigenti a zazní řada velmi žádaných skladeb, některé i na Vaše přání či doporučení. Věříme, že tentokrát již nebudeme muset rušit žádné koncerty a celá sezona 2020-2021 proběhne bez nenadálých změn. Doufáme, a jsme o tom přesvědčeni, že se k nám naši posluchači po odeznění této krize opět vrátí a budou navštěvovat koncertní sál v Domě kultury ve stejně velkém počtu jako v letech minulých. Nemějme strach, držme si palce a dívejme se do budoucna s optimismem. Jen tak se nám společnými silami podaří překonat všechny překážky. Vážení posluchači, dovolte mi, abych závěrem poděkoval ještě jednou všem donátorům, především našemu zřizovateli, statutárnímu městu Teplice, ale i Ústeckému kraji, Ministerstvu kultury a dalším, které naleznete na následujících stranách tohoto katalogu. Jim všem patří nejen poděkování naše, ale věřím, že i Vaše, neboť nám umožňují být nadále kulturním reprezentantem našeho města, kraje i České republiky, a můžeme tak stále předávat umění nejen obyvatelům Teplic a kraje, ale i posluchačům v zahraničí. Těším se na setkání s Vámi při našich koncertech a přeji Vám, abychom společně prožili mnoho krásných uměleckých zážitků. Mgr. Roman Dietz ředitel Severočeské filharmonie Teplice


Vážení přátelé, jsem velice rád, že navštěvujete naše koncerty ve stále větším počtu. Vždyť hrajeme pro vás a pro vás také vybíráme skladby a sólisty. S velkým potěšením jsem sledoval, jak pozitivně přijímáte současnou českou hudbu, například klavírní koncert Adama Skoumala. Ale nemusejí to být jen skladby současníků. Taková Malá mořská víla Alexandera Zemlinského byla také pro všechny objevem. V podobném duchu jsme připravili i následující sezonu. A obohatili jsme ji i o některé méně běžné hudební nástroje, například marimbu, alpský roh, hackbrett nebo dva klavíry v podání otce a syna Klánských. Požitek vám jistě přinese i nevšední velkolepé dílo Zdeňka Fibicha, melodram Námluvy Pelopovy, což je první část jeho trilogie Hippodamie a v příštích sezonách bude následovat druhá a třetí část. Nebude scházet ani oblíbený operní průřez a oblíbená Carmina Burana. Náš orchestr vystupuje i mimo své domácí pódium. Vystupuje na koncertech a festivalech jak v českých městech, tak v zahraničí. Jedná se vždy o prestižní záležitost, kdy má možnost předvést svoji vysokou interpretační úroveň a šířit tak dobré jméno města Teplic a Ústeckého kraje. Byli jsme proto hrdi, když jsme spolu s panem ředitelem mohli pro orchestr převzít ocenění Osobnost roku Ústeckého kraje. Vážení přátelé, vykročme tedy spolu do další sezony plni očekávání nových zážitků a mohu vás ujistit, že pro umělce je největší odměnou potlesk plného sálu spokojeného publika. Petr Vronský šéfdirigent Severočeské filharmonie Teplice


Vážení přátelé, milovníci hudby, je mi velkou ctí a potěšením Vás opět přivítat v nové koncertní sezoně 2020-2021. Jsem velmi rád, že nečekanému přerušení poslední koncertní sezóny odolalo jak město, tak náš orchestr, a že se Severočeská filharmonie Teplice může nadále věnovat koncertním zážitkům na nejvyšší umělecké úrovni. Díky tomu je náš orchestr stále zářivou hvězdou severočeského regionu a i díky tomu, že se jedná o výborně fungující těleso hudebníků, těší mě být součástí tohoto celku více než kdy jindy. Vážení přátelé, jsem přesvědčen, že se Vám naše koncertní nabídka bude líbit a společně s mým kolegou Petrem Vronským a ředitelem Romanem Dietzem se těším na setkání s Vámi při našich koncertech. Charles Olivieri-Munroe čestný šéfdirigent Severočeské filharmonie Teplice


A1

ZA H A J O VA C Í KO N C E R T Bedřich Smetana

symfonický cyklus 08/10/2020

Petr Vronský / dirigent

Valdštýnův tábor Sylvie Bodorová Canti colorati, koncert pro trubku Antonín Dvořák Symfonie č. 7 d moll, op. 70

Giudo Segers / trubka (Belgie)


Severočeská filharmonie Teplice je jediným profesionálním symfonickým orchestrem v Ústeckém kraji. Historie orchestru sahá na počátek 19. století a zakládací listina a úřední schválení orchestru nese letopočet 1838. Od konce 19. století uváděl orchestr pravidelné cykly symfonické hudby v provedení nejžádanějších dirigentů a sólistů té doby, jakými byli např. dirigenti Richard Strauss, Felix von Weingartner, Siegfried Wagner, Alexander Zemlinský, klavíristé Eugen d´Albert, Ferruccio Busoni, Teresa Carreño, Ernst von Dohnányi, Moriz Rosenthal, Emil von Sauer, houslisté Adolf Busch, Willy Burmester, Henrich Hermann, Bronisław Huberman, Joseph Joachim, Fritz Kreisler, Pablo de Sarasate, Eugène Ysaӱe, violoncellisté Hugo Becker, Pablo Casals, Julius Klengel, David Popper, zpěváci Vittorio Arimondi, Lilli Lehmann a mnoho dalších. V létě absolvoval orchestr okolo 150 lázeňských a 18 symfonických koncertů a v zimní sezoně cykly vážné symfonické hudby. Vystupovali zde i všichni velcí čeští houslisté počínaje Josefem Slavíkem, Vášou Příhodou a konče Janem Kubelíkem. Na postu šéfdirigentů se zde od roku 1838 do roku 1948 postupně vystřídali Karl Schmit (1838-1848), Franz Lagler (1848-1864), Hans Schöttner (18641869), Carl Peters (1870-1886), Karl Wosahlo (1886-1898), Franz Zeischka (1898-1906), Johannes Reichert (1906-1922), Oskar Konrad Wille (1922-1938) a Bruno Schestak (1938-1945). Činnost městského orchestru skončila koncem druhé světové války v souvislosti s uzavřením městského německého divadla. V roce 1948 vzniklo nové hudební těleso - Městský lázeňský orchestr. Postupně se zde vystřídala celá řada dirigentů, např. Miloš Sedmidubský, Josef Hrnčíř, Miloslav Bervíd, Milivoj Uzelac, Bohumil Berka, Martin Turnovský, Libor Pešek nebo Vladimír Válek. V roce 1972 přišel na místo ředitele a šéfdirigenta Jaroslav Soukup. Rozšířil početní stav orchestru, který od roku 1979 nesl název Severočeská státní filharmonie, a inicioval vybudování nového Domu kultury s koncertním sálem. Po listopadových událostech roku 1989 se ujal šéfdirigentského místa Jan Štván a od roku 1991 Tomáš Koutník. Pod jeho taktovkou dochází k natočení všech symfonií Franze Schuberta na 4 CD. V létě roku 1997 Tomáš Koutník odchází a od července 1997 jeho funkci přejímá kanadský dirigent Charles Olivieri-Munroe. Nová dramaturgie, srozumitelná a přístupná širokým vrstvám posluchačů, přináší naprostý zvrat v návštěvnosti abonentních koncertů. Charles Olivieri-Munroe přivádí do Teplic řadu významných světových umělců a tato spolupráce vyvrcholila v roce 1999 koncertem v Monte Carlu za přítomnosti mnoha významných světových osobností společenského života. Šéfdirigent SČF Teplice Charles Olivieri-Munroe je zván na prestižní koncertní pódia po celém světě, diriguje přední orchestry a zdokonaluje svou dirigentskou činnost, která vyvrcholila v květnu 2000, kdy získává 1. cenu v dirigentské soutěži Pražské jaro. Od roku 2001 Severočeská filharmonie Teplice výrazně rozšířila své zahraniční i tuzemské aktivity. Během roku 2004 absolvovali tepličtí filharmonikové 140 koncertů, z toho 52 v zahraničí. Více jak 400 000 posluchačů v Německu, Itálii, Rakousku, Španělsku, Švýcarsku, Monaku, Francii, Belgii, Dánsku, Portugalsku, Chorvatsku, Slovinsku, Maďarsku, Slovensku, Srbsku, na Maltě a dalších zemích, mělo možnost se seznámit se stoupající uměleckou kvalitou orchestru. Zahraniční kritiky vyzdvihovaly především mladé obsazení orchestru, souhru a celkový umělecký dojem. Filharmonie začíná působit ve významných evropských centrech, např. v Mnichově, Berlíně, Basileji, Paříži, Valencii, Lisabonu, Bělehradě, Budapešti, Záhřebu, Ljubljani, Bordeaux, Toulouse, Grenoblu, Madridu, Vallettě a dalších městech. Pravidelně též účinkuje na významných koncertních pódiích hudebních festivalů, například Pražské jaro, Janáčkův máj, Festival Český Krumlov, Janáčkovy Hukvaldy, Mahler Jihlava Hudba tisíců, Festival Mitte Europa, České doteky hudby aj. Je pravidelným hostem koncertů pražského Rudolfina nebo Obecního domu v Praze a v dalších velkých městech v Čechách i na Moravě. V říjnu 2013 se stává novým šéfdirigentem Severočeské filharmonie Teplice italský dirigent Alfonso Scarano. Společně se v listopadu 2013 představili italskému publiku na prestižním koncertě v Teatro Luciano Pavarotti v Modeně s díly L. Janáčka a P. I. Čajkovského. Na podzim roku 2013 absolvovala Severočeská filharmonie Teplice turné do Asie, kde navštívila postupně Vietnam, Kambodžu, Malajsii a Brunej. Koncertovala za přítomnosti velvyslanců, vládních činitelů a královských rodin například v hanojské Opera House, malajském Dewan Filharmonik Petronas v Kuala Lumpur nebo v kambodžském Phnom Penhu či v brunejském Bandar Seri Begawan. Na jaře roku 2017 uskutečnila s velkým úspěchem turné do Jižní Ameriky, kde vystoupila na prestižních pódiích ve městech Santiago de Chile, San Juan, Córdoba, Rosario a Buenos Aires. Od září 2018 je jmenován novým šéfdirigentem Petr Vronský, který přináší do dramaturgie nové prvky s důrazem na českou hudbu. Těžištěm umělecké působnosti zůstává především činnost pro město a jeho kulturu. Díky bohaté zahraniční spolupráci a díky výborným zahraničním kontaktům s agenturami, může SČF Teplice zvát do své domácí dramaturgie řadu vynikajících světových umělců, jakými jsou například Mischa Maisky, Sharon Kam, Shlomo Mintz, Kun-Woo Paik, nebo doprovázet na koncertních zájezdech světové umělce, kterými byli mimo jiné David Lomelí či José Carreras a další. Zároveň tepličtí filharmonikové nezapomínají ani na mládež a pořádají mnoho koncertů věnovaných právě jim, budoucím abonentům a posluchačům, kteří mají jedinečnou možnost poznat velký symfonický orchestr. Severočeská filharmonie je zřizována statutárním městem Teplice a je jím zároveň pověřena pořádáním a organizačním zajištěním Hudebního festivalu Ludwiga van Beethovena, který byl založen v roce 1964. Od roku 2004 se tento festival rozšířil z původních 5 koncertů v Teplicích na současných 20 komorních i symfonických koncertů v dalších 10 městech. Svou bohatou uměleckou činností se Severočeská filharmonie Teplice stala významnou kulturní institucí kraje, která sdružuje nejlepší profesionální umělce v regionu, a která se nemalou měrou podílí na kulturním životě města Teplic a celého Ústeckého kraje.


S M YČ C O V É K VA R T E TO S Č F A M A R T I N BE N E Š František Antonín Míča

David Pospíšil / housle

Smyčcový kvartet č. 2 C dur

Robert Galyáš / housle

Wolfgang Amadeus Mozart

Petr Pospíšil / viola

Hobojový kvartet F dur, KV 370

Hynek Schütz / violoncello

Bedřich Smetana

Martin Beneš / hoboj

Smyčcový kvartet č. 1 e moll „Z mého života“

K1 komorní cyklus 14/10/2020


The North Czech Philharmonic Teplice The first official document from the National Council, which is responsible for Teplice's spa music, dates back to February 1831. From the onset of 1838, preparations took place to get the spa orchestra up and running. At that time, Teplice's spas were at their prime hosting concerts with the finest personalities the world of music had to offer. For example, conductors Richard Strauss, Felix von Weingartner, Siegfried Wagner, Alexander Zemlinský, pianists Eugen d´Albert, Ferruccio Busoni, Teresa Carreño, Ernst von Dohnányi, Moriz Rosenthal, Emil von Sauer, violinists Adolf Busch, Willy Burmester, Henrich Hermann, Bronisław Huberman, Joseph Joachim, Fritz Kreisler, Pablo de Sarasate, Eugène Ysaӱe, celloists Hugo Becker, Pablo Casals, Julius Klengel, David Popper, singers Vittorio Arimondi, Lilli Lehmann and many others. All great Czech violinists performed here from Josef Slavík and Váša Příhoda to Jan Kubelík. In the summer, the orchestra performed approximately 150 spa and 18 symphony concerts and cycles of symphony music during the winter season. As chief conductors were here Karl Schmit (1838-1848), Franz Lagler (1848-1864), Hans Schöttner (1864-1869), Carl Peters (1870-1886), Karl Wosahlo (18861898), Franz Zeischka (1898-1906), Johannes Reichert (1906-1922), Oskar Konrad Wille (1922-1938) and Bruno Schestak (1938-1945), but at the end of the Second World War, the closing of the town's German theatre marked the end of the thriving orchestra's concerting era. On January 11, 1948, the town's council gave Miloš Sedmidubský a proposal for restoring the once renowned spa orchestra. Within its first year, the Town Spa Orchestra performed 180 concerts. The orchestra was transferred to the care of the Regional Authorities in Usti nad Labem, expanding to 60 musicians. Over the years there have been many conductors, for example Josef Hrnčíř, Miloslav Bervíd, Milivoj Uzelac, Bohumil Berka, Martin Turnovský, Libor Pešek oder Vladimír Válek. In 1972, Jaroslav Soukup was named director and chief conductor. At that time, the orchestra had established a good reputation and stable contacts with several Czech cities. Jaroslav Soukup worked on solving the needs of the orchestra and on increasing the size of the body that had been bearing the name North Czech Philharmonic of Teplice since 1979. Jaroslav Soukup belonged to those who came with the idea to build a concert hall in Teplice that would meet the criterion of contemporary requirements. In 1983 and 1985, the philharmonic set out on concert tours to Spain and later on to Italy, Austria and Germany, always achieving excellent results and receiving positive responses and invitations. In November of 1989, the philharmonics situation didn't differ much from other orchestras in the Republic. This is what led to changes of head conductors during December of the very same year. The post was assigned to Jan Štván, who had previously been working as second conductor. The desire for higher quality led the new management to offer the position of chief conductor to Tomáš Koutník, who had previously had several years of experience with artistic leadership of Ostrava's Janáček Philharmonic. It was soon clear that the step was a positive one shown by the gradual increase in attendance of season subscription concerts and also in the quality of the orchestra's performances. In the summer of 1997, Tomáš Koutník left his post as Teplice's chief conductor nevertheless leaving behind what is regarded by avid followers of the orchestra and the public to be an unforgettable era in the history of the NCP. An equivalent substitute was discovered at the State Philharmonic of Brno for the resigning head conductor. Taking over as chief conductor in July 1997 was young Canadian conductor Charles OlivieriMunroe. A new interpretation of music appreciated by and accessible to a wide range of listeners caused a notable increase in the attendance of season subscription concerts. The new head conductor and the NCP artistically influenced each other creating a unique relationship. Charles Olivieri-Munroe brought to Teplice a number of world famous artists. This collaboration reached its peak in 1999 with a concert in Monaco in the presence of numerous world renowned personalities of society. Chief conductor Charles Olivieri-Munroe was invited to prestigious concert podiums all over the world. He conducted acclaimed orchestras and perfected his work as a conductor which reached its peak in 2000 when he was awarded first prize for conducting at the Prague Spring competition. Based on the results of the ensuing recruitment, Roman Dietz was appointed director by the council of Teplice on October 1, 2000. At that time, the orchestra found itself in a complicated financial situation and the only way out was to find new resources, to increase tour activities and to gain sponsors. From 2001, the NCP markedly increased its activities at home and abroad. During 2004, the philharmonic of Teplice performed 142 concerts of which 52 took place abroad. A very significant project was the undertaking of tours across Europe – the most extensive yet by the orchestra, in which it visited 25 cities in 11 European countries from Slovakia and Hungary through Austria, Serbia, Croatia, Slovenia, Switzerland, France, Spain, Portugal to Denmark and Germany. The orchestra played in cities such as Bratislava, Belgrade, Zagreb, Ljubljana, Madrid, Lisbon, Berlin, Munich, Basil, Paris, Valencia, Prague and many other cities which would follow in inviting the prestigious NCP to perform for them. Foreign critics remarked on the predominance of young musicians in the orchestra, the teamwork and the overall musical impression. In January 2005 the Philharmonic was invited to give a concert in conjunction with the National Orchestra of Malta in the Mediterranean Conference Centre of Valletta to celebrate the recent joining of Malta and the Czech Republic into the European Union. The North Czech Philharmonic regularly performs in prestigious domestic music festivals like the Prague Spring International Festival, the Antonín Dvořák Festival, the Beethoven Music Festival, the Český Krumlov Festival, the Gustav Mahler Festival, the Leoš Janáček Festival and others. In autumn 2013 the North Czech Philharmonic Teplice absolved a concert tour to Asia, where the orchestra visited Vietnam, Cambodia, Hong Kong, Singapur, Malajsia and Brunei. The orchestra played by the attendance of the royal families as in the capital of Malajsia, Kuala Lumpur, in the concert hall Dewan Filharmonik Petronas or in Phnom Penh, the capital of Cambodia or in Brunei in Bandar Seri Begawan. In spring 2017 it was very successful tour in South America - Santiago de Chile, San Juan, Córdoba, Rosario and Buenos Aires. Foreign critics often point out the mostly young make up of the orchestra, and its energetic, emotional and soulful ensemble playing. At home in Teplice the North Czech Philharmonic performs alongside the most famous contemporary musicians, such Mischa Maisky, Sharon Kam, Shlomo Mintz, Kun-Woo Paik, José Carreras, David Lomelí and others. At the same time the orchestra devotes many concerts to younger audiences in the form of educational concerts. Since 1964 the North Czech Philharmonic is also responsible for running the Ludwig van Beethoven Music Festival in recognition of the composer who not only visited this urban home of the orchestra but was also inspired by the town and its surroundings to write several of his most famous compositions. From 2013 Alfonso Scarano (Italy) is appointed to the position of the chief conductor of the North Czech Philharmonic Teplice and from september 2018 is appointed to the position new chief conductor Petr Vronský.


B1 symfonický cyklus 22/10/2020

Bohuslav Martinů Předehra pro orchestr, H 345 Lukáš Hurník

Ústřední hudba Armády ČR Roman Patočka / housle

Trigon, koncert pro housle a orchestr Antonín Dvořák Píseň bohatýrská, op. 111 Leoš Janáček Sinfonietta

Petr Vronský / dirigent


Die Nordböhmische Philharmonie Teplice ist das einzige professionelle Symphonieorchester im Bezirk Ústí. Die Gründungsurkunde und die amtliche Bestätigung tragen die Jahreszahl 1838. Bis ins Ende des 19. Jahrhunderts gab das Orchester regelmässige Zyklen symphonischer Musik unter Mitwirkung der gefragtesten Dirigenten und Solisten jener Zeit. Hier konzertierten die grössten Persönlichkeiten der Weltmusikszene, beispielsweise die Dirigenten Richard Strauss, Felix von Weingartner, Siegfried Wagner, Alexander Zemlinský, die Pianisten Eugen d´Albert, Ferruccio Busoni, Teresa Carreño, Ernst von Dohnányi, Moriz Rosenthal, Emil von Sauer, die Geiger Adolf Busch, Willy Burmester, Henrich Hermann, Bronisław Huberman, Joseph Joachim, Fritz Kreisler, Pablo de Sarasate, Eugène Ysaӱe, die Violoncellisten Hugo Becker, Pablo Casals, Julius Klengel, David Popper, die Sängeren Lilli Lehmann, Vittorio Arimondi und viele andere mehr. Im Sommer absolvierte das Orchester in etwa 150 Kur- und 18 Symphoniekonzerte und in der Wintersaison Zyklen ernster symphonischer Musik. Ebenso traten hier auch die grossen tschechischen Geiger auf, angefangen von Josef Slavík und Váša Příhoda bis hin zu Jan Kubelík. Als Chefdirigent des Orchesters haben hier Karl Schmit (1838-1848), Franz Lagler (1848-1864), Hans Schöttner (1864-1869), Carl Peters (1870-1886), Karl Wosahlo (1886-1898), Franz Zeischka (18981906), Johannes Reichert (1906-1922), Oskar Konrad Wille (1922-1938) a Bruno Schestak (1938-1945) dirigiert. Die Tätigkeit des städtischen Orchesters endete zum Ende des zweiten Weltkrieges in Zusammenhang mit der Schliessung des deutschen Theaters. Im Jahre 1948 entstand ein neuer Klangkörper – das Städtische Kurorchester. Im Laufe der Zeit wechselten sich hier eine ganze Reihe von Dirigenten ab, z. B. Miloš Sedmidubský, Josef Hrnčíř, Miloslav Bervíd, Milivoj Uzelac, Bohumil Berka, Martin Turnovský, Libor Pešek oder Vladimír Válek. Im Jahre 1972 übernahm Jaroslav Soukup die Funktion des Intendanten und Chefdirigenten. Er vergrösserte das Orchester, welches seit 1979 den Namen Nordböhmische staatliche Philharmonie Teplice trug. Nach den Ereignissen im November 1989 nahm sich Jan Štván der Position des Chefdirigenten des Orchesters an, ab 1991 Tomáš Koutník. Unter seiner Leitung wurden sämtliche Symphonien Franz Schuberts auf 4 CDs aufgenommen. Im Sommer 1997 verliess Tomáš Koutník als Chefdirigent Teplice und zu einem gleichwertigen Ersatz für den scheidenden Chefdirigenten wird im Juli 1997 der junge kanadische Dirigent Charles OlivieriMunroe. Eine neue Dramaturgie, verständlich und einer breiten Schicht an Zuhörern zugänglich, bedeutete einen eindeutigen Umschwung in den Besucherzahlen der Abonnementskonzerte. Der neue Chefdirigent und die Nordböhmische Philharmonie Teplice beinflussen sich sehr stark auf künstlerischer Ebene. Charles Olivieri-Munroe bringt eine Reihe bedeutender Künstler von Weltformat nach Teplice und diese Zusammenarbeit fand im Jahre 1999 in Monte Carlo im Rahmen eines Konzertes, welchem zahlreiche international bedeutende Persönlichkeiten des gesellschaftlichen Lebens beiwohnten, ihren Höhepunkt. Der Chefdirigent der Nordböhmischen Philharmonie Teplice, Charles Olivieri-Munroe, ist auf prestigeträchtige Konzertpodien auf der ganzen Welt eingeladen. Er dirigiert namhafte Orchester und vervollkommnet seine dirigentische Tätigkeit, welche ihren Höhepunkt im Mai 2000 hatte, als er den 1. Preis beim Dirigierwettbewerb im Rahmen des Festivals Prager Frühling gewann. Seit dem Jahre 2001 erweiterte die Nordböhmische Philharmonie Teplice ihre Aktivitäten im In- und Ausland deutlich. Im Verlaufe des Jahres 2004 absolvierten die Teplitzer Philharmoniker 140 Konzerte, davon 52 im Ausland. Mehr als 400 000 Zuhörer in Deutschland, Italien, Österreich, Spanien, in der Schweiz, in Monaco, Frankreich, Belgien, Dänemark, Portugal, Kroatien, Slowenien, Serbien, auf Malta und in anderen Ländern, hatten die Gelegenheit, sich mit der steigenden künstlerischen Qualität des Orchester bekannt zu machen. Die ausländische Kritik legte dabei grossen Wert auf die junge Besetzung des Orchesters, sowie auf dessen Zusammenspiel und den künstlerischen Gesamteindruck. Die Philharmonie beginnt in bedeutenden europäischen Zentren zu wirken, beispielsweise in München, Berlin, Basel, Paris, Valencia, Lissabon, Belgrad, Budapest, Zagreb, Ljubliana, Bordeaux, Toulouse, Grenoble, Madrid, La Valletta und in weiteren Städten. Die Erfolge im Ausland bringen neue Einladungen zur Konzerttätigkeit und Prestige. Die Nordböhmische Philharmonie Teplice gastiert ebenso auf den Konzertpodien in Prag und weiteren Städten in Böhmen, Mähren und der Slowakei. Nichtsdestotrotz liegt der Schwerpunkt des künstlerischen Wirkens weiterhin in der Tätigkeit für die Stadt und deren Kultur. Dank der Zusammenarbeiten im Ausland und der ausgezeichneten Kontakte zu Agenturen ist die Nordböhmische Philharmonie Teplice in der Lage, eine ganze Reihe bedeutender Künstler von Weltformat in ihre Dramaturgie einzubinden, beispielsweise Mischa Maisky, Sharon Kam, Shlomo Mintz, KunWoo Paik, José Carreras, David Lomelí und andere. Gleichzeitig vergessen die Teplitzer Philharmoniker auch nicht die Jugend und veranstalten eine Reihe von Konzerten, welche gerade diesen, den zukünftigen Abonnenten und Zuhörern, die die einzigartige Möglichkeit haben, ein grosses Symphonieorchester kennen zu lernen, gewidmet sind. Ab Oktober 2013 wurde der italienische Dirigent Alfonso Scarano neuer Chefdirigent der Nordböhmischen Philharmonie Teplice. So beginnt eine neue Ära der Teplitzer Philharmonie, welche in den Jahren 2013 und 2014 auch Konzerttourneen in aussereuropäische Länder absolvieren wird. Im Herbst 2013 absolvierte die Nordböhmische Philharmonie Teplice eine Tournee nach Asien, wo sie nacheinander Vietnam, Kambodscha, Hong Kong, Singapur, Malajsien und Brunei besuchte. Das Orchester trat im Beisein der königlichen Familien auf, so beispielsweise in Malajsien in Kuala Lumpur im Saal Dewan Filharmonik Petronas oder in Kambodscha in Phnom Penh sowie in der Hauptstadt Bruneis Bandar Seri Begawan. Im Frühjahr 2017 durchgeführt Philharmonie eine erfolgreiche Tour durch Südamerika, wo sie Konzerte in renommierten Städten von Santiago de Chile, San Juan, Córdoba, Rosario und Buenos Aires hatten. Ab September 2018 ist er neuer Chefdirigent der Nordböhmischen Philharmonie Teplice tschechischer dirigent Petr Vronský. Träger der Nordböhmischen Philharmonie ist die statutarische Stadt Teplice und das Orchester ist von dieser auch zur Veranstaltung und Organisation des Musikfestivals Ludwig van Beethoven beauftragt, welches im Jahre 1964 gegründet wurde. Im Jahre 2004 wurde das Festival von ursprünglich 5 Konzerten in Teplice auf derzeit 20 Kammermusik und Symphoniekonzerte ausgeweitet, welche in 10 weiteren Städten stattfinden. Durch ihre umfangreiche künstlerische Tätigkeit wird die Nordböhmische Philharmonie Teplice zu einer bedeutenden kulturellen Institution des Bezirks, welche die besten professionellen Künstler der Region vereint und sich in nicht unwesentlichen Masse am kulturellen Leben der Stadt Teplice und des gesamten Bezirks Ústí beteiligt.


K2

T E PL I C K É N O N E TO č l e n ov é S Č F Te p l i c e a s m y č c ov é h o k v a r t e t a Fa m a Q

komorní cyklus 04/11/2020

Ludwig van Beethoven

David Danel, Roman Hranička / housle

Symfonie č. 3 Es dur „Eroica“

Ondřej Martinovský / viola

v úpravě pro deset hráčů

Balázs Adorján / violoncello

Rudolf Karel

Jan Doskočil / kontrabas

Nonet

Anna Nešverová / flétna Martin Beneš / hoboj Petr Kubík / klarinet Radovan Skalický / fagot Jaroslav Keller / lesní roh


A2 symfonický cyklus 12/11/2020

Antonín Dvořák

Chuhei Iwasaki / dirigent (Japonsko)

V přírodě, koncertní předehra, op. 91 Jiří Pauer Koncert pro marimbu a smyčcový orchestr Claude Debussy Obrazy Ladislav Bilan / marimba


B2 symfonický cyklus 19/11/2020

Alexandr Glazunov

Bing Bing Wang / soprán (Čína)

Stěnka Razin, symfonická báseň b moll, op. 13 Bohuslav Martinů Kouzelné noci, tři písně na čínské texty pro soprán a orchestr, H. 119 Antonín Dvořák Symfonie č. 6 D dur, op. 60 Charles Olivieri-Munroe / dirigent


K3

H O U S LO V É D U O

komorní cyklus 09/12/2020

Adam Skoumal

Eva Zrostlíková / housle

Sarabanda a Gigue

Jan Zrostlík / housle

Jindřich Feld Sonatina pro dvoje housle Josef Suk Melodie Eugène Ysaÿe Sonáta pro dvoje housle a moll


A3 Sergej Prokofjev

Václav Petr / violoncello

Symfonie - koncert pro violoncello a orchestr e moll, op. 125 Petr Iljič Čajkovskij Symfonie č. 5 e moll, op. 64

Petr Vronský / dirigent

symfonický cyklus 10/12/2020


C1

VÁ N O Č N Í KO N C E R T

prémiový cyklus 17/12/2020

Arcangelo Corelli

Anna Nešverová / příčná flétna

Cocerto grosso g moll, op. 6, č. 8 „Vánoční“

Miroslava Ladová / zobcová flétna

Georg Philipp Telemann

Lucie Silkenová / soprán

Koncert pro příčnou a zobcovou flétnu,

Sylva Čmugrová / mezzosoprán

smyčcový orchestr a continuo e moll

Daniel Matoušek / tenor

Jakub Jan Ryba

Pavel Švingr / bas

Česká mše vánoční

Pěvecké sbory Ústeckého kraje Jaromír Javůrek / dirigent


B3 symfonický cyklus 07/01/2021

Hugo Alfven

Ivan Ženatý / housle

Švédská rapsodie č. 1, op. 19 „Midsommarvaka“ (Svatojánská noc) Carl Nielsen Koncert pro housle a orchestr, op. 33 Jean Sibelius Symfonie č. 5 Es dur, op. 82

Charles Olivieri-Munroe / dirigent


N O R T H C Z EC H C A PE L L A Georg Friedrich Händel

Marie Vencourová / zobcová flétna

Cara sposa z opery Rinaldo pro mezzosoprán

Aneta Loskotová / mezzosoprán

Antonio Vivaldi Koncert pro zobcovou flétnu g moll „La notte“ Georg Friedrich Händel Ombra mai fu Edvard Hagerup Grieg Z časů Holbergových, suita ve starém slohu pro smyčcový orchestr, op. 40 Leoš Janáček Suita pro smyčcový orchestr

K4 komorní cyklus 13/01/2021


A4 Zdeněk Fibich, Jaroslav Vrchlický

Jaromír Meduna / Oinomaos, král v Pisách

Námluvy Pelopovy, op. 31,

Karolína Herzinová / Hippodamie, jeho dcera

1. díl trilogie Hippodamie

Filip Sychra / Myrtilos, jeho vozataj Zbigniew Kalina / Pelops, syn Tantala, krále v Argu Jaroslav Slánský / Jolos, jeho průvodce a sluha Vít Herzina / hlasatel, strážce hradeb Jakub Dostál / 1. náčelník sboru pisanských starců, 1. soudce Jan Beneš / 2. náčelník sboru pisanských starců, 2. soudce Pražský smíšený sbor / hlasy lidu, sbor pisanských starců

dramaturgie, kritická úprava libreta a režie: Věra Šustíková dirigent: Jiří Petrdlík

symfonický cyklus 21/01/2021


B4 symfonický cyklus 04/02/2021

Franz Schubert

Florin Grüter / hackbrett (Švýcarsko)

Předehra v italském slohu C dur, op. 170

Eliana Burki / alpský roh (Švýcarsko)

Kaspar Ewald Schneebrett pro hackbrett a alpský roh Ludwig van Beethoven Symfonie č. 6 F dur, op. 68 „Pastorální“

Petr Vronský / dirigent


?


D O L E ŽA LO V O K VA R T E TO Josef Mysliveček

Václav Dvořák / housle

Smyčcový kvartet F dur

Jan Zrostlík / housle

Leoš Janáček

Martin Adamovič / viola

Smyčcový kvartet č. 1 „Kreutzerova sonáta“

Vojtěch Urban / violoncello

Antonín Dvořák Smyčcový kvartet č. 14 As dur, op. 105

K5 komorní cyklus 10/02/2021


A5 symfonický cyklus 18/02/2021

Wolfgang Amadeus Mozart

Ivan Klánský / klavír

Les petits riens, hudba k baletu,

Lukáš Klánský / klavír

K. Anh. 10/299b

Adam Klánský / violoncello

Camille Saint-Saëns Karneval zvířat Igor Stravinskij Petruška, burleskní scény o čtyřech obrazech

Petr Vronský / dirigent


B5 symfonický cyklus 04/03/2021

Robert Schumann

David Petrlík / housle

Koncert pro housle d moll, WoO 23 Johannes Brahms Symfonie č. 1 c moll, op. 68

Petr Vronský / dirigent


A6 symfonický cyklus 18/03/2021

Mubarak Najem

Isa Al Najem / oud

Annaw Ala Albaal Adatina Methayel Jurooh Kam Sana Fi Al Ali Yaz Zaina Amina Fee Amaniha Nikolaj Rimskij-Korsakov Šeherezáda, op. 35

Charles Olivieri-Munroe / dirigent


K6

F I V E BR A S S

komorní cyklus 24/03/2021

Johann Sebastian Bach

Karel Vencour, Karel Kála / trubky

Arcangelo Corelli

Pavel Staněk / lesní roh

Georg Friedrich Händel

Michal Černý / pozoun

Samuel Scheidt

Milan Podolský / tuba


C2 prémiový cyklus 01/04/2021

Vítězslav Novák Koncert pro klavír e moll Anton Bruckner Symfonie č. 6 A dur, WAB 106

Tomáš Víšek / klavír Petr Vronský / dirigent


B6 symfonický cyklus 08/04/2021

Zygmunt Noskowski

Jacek Muzyk / lesní roh (Polsko)

Step, symfonická báseň, op. 66

Kirana Olivieri-Munroe / klavír

Mikołaj Górecki

Petr Kubík / klarinet

Trio concerto pro klarinet, lesní roh, klavír a smyčce Petr Iljič Čajkovskij Orchestrální svita č. 3 G dur, op. 55

Charles Olivieri-Munroe / dirigent


A7 symfonický cyklus 15/04/2021

Ján Cikker

Kristina Fialová / viola

Variace na slovenskou lidovou píseň Miklós Rósza Koncert pro violu, op. 37 Franz Liszt Les préludes, symfonická báseň č. 3, S. 97 Franz Liszt Uherská rapsodie č. 2 cis moll, S. 244/2

Petr Vronský / dirigent


O LŠ E R - S C H Ü T Z - Z U BE R T R I O

Joseph Haydn

Martin Zuber / flétna

Londýnské trio č. 1 C dur v úpravě pro flétnu,

Tomáš Olšer / housle

housle a violoncello

Hynek Schütz / violoncello

Carl Maria von Weber

Michaela Hajíčková, j. h. / klavír

Trio g moll pro flétnu, violoncello a klavír, op. 63 Tommaso Giordani Trio G dur pro flétnu, housle a violoncello, op. 12

K7 komorní cyklus 21/04/2021


C3 Paolo Ugoletti

Gaetano Di Bacco / saxofon (Itálie)

Different Skies, poem pro saxofon

Lucie Silkenová / soprán

Carl Orff

Jaroslav Březina / kontratenor

Carmina Burana

Jiří Rajniš / baryton Český filharmonický sbor Brno Petr Fiala / sbormistr

Alessandro Crudele / dirigent (Itálie)

prémiový cyklus 06/05/2021


B7 Vítězslav Novák

Jan Hudeček / fagot

V Tatrách, op. 26 Jan Vičar Koncert pro fagot a orchestr „Petrovy kameny“ Hector Berlioz Fantastická symfonie, op. 14

Petr Vronský / dirigent

symfonický cyklus 13/05/2021


členové Severočeské filharmonie Teplice ředitel Roman Dietz šéfdirigent Petr Vronský čestný šéfdirigent Charles Olivieri-Munroe náměstek ředitele Pavel Bašus manažerka orchestru Magdaléna Jenčíková koncertní provoz Milena Schejbalová ekonomka Renata Markowiczová účtárna Dana Košáková tajemník orchestru Zdeněk Vaník notový archiv Květoslav Moucha technika Martin Markowicz Michal Martinec Pavel Staněk

1. housle Naďa Slavíčková koncertní mistr Eva Zrostlíková koncertní mistr Jan Zrostlík zástupce koncertního mistra Robert Galyáš zástupce koncertního mistra Tatiana Badian Irena Dietzová Šárka Karasová Blanka Koňáková Jiří Kuchválek Štěpánka Ordošová Martina Prosková Armen Sargsyan Lenka Šimonová Martina Šímová Monika Zimanyi Petr Zimanyi 2. housle Tomáš Olšer vedoucí skupiny Milan Galyáš zástupce vedoucího skupiny David Pospíšil zástupce vedoucího skupiny David Danel Zdeněk Ferenc Štěpánka Hrůzová Ludmila Kavanová Karolína Kocnová Eliška Krčková Luděk Kusý Marta Schäferová Evžen Šubrt Dana Todtová violy Pavel Beran vedoucí skupiny Marie Doskočilová Irena Kirsová Anna Kleknerová Václava Machová Petr Pospíšil Vendula Svobodová Jiří Žigmund

violoncella Jana Podolská koncertní mistr Vojtěch Čermák zástupce koncertního mistra Evelyn Aguirre-Araya Olga Anufrijenková Marek Vancl Jana Vintrová Eliška Vlasáková Radko Živkov kontrabasy Martin Suske vedoucí skupiny Radim Sanktus zástupce vedoucího skupiny Jan Doskočil Jiří Malina Robert Redlich Zdeněk Vaník harfa Lukáš Dobrodinský flétny Anna Nešverová vedoucí skupiny Martin Zuber zástupce vedoucího skupiny Barbora Dušková Lenka Haunerová Martin Kůda Kristýna Sedláková Sylvie Schelingerová hoboje Blažena Vinšová vedoucí skupiny Miroslava Ladová zástupce vedoucího skupiny Martin Beneš František Bublík Jana Nygrýnová klarinety František Kolařík vedoucí skupiny Petr Kubík zástupce vedoucího skupiny Hana Bahníková Jan Czech Lukáš Čajka Zuzana Čajková

fagoty Ladislav Bubeníček vedoucí skupiny Pavel Ulman zástupce vedoucího skupiny Tereza Krátká Radovan Skalický trubky Vít Kareš vedoucí skupiny Karel Vencour zástupce vedoucího skupiny Karel Kála Tomáš Kareš Jiří Skalic lesní rohy Pavel Staněk vedoucí skupiny Andrej Trepalin zástupce vedoucího skupiny Jaroslav Keller Michaela Pospíšilová Michal Skalský Barbora Šimůnková Blanka Vojtíšková pozouny Michal Černý vedoucí skupiny Miroslav Růžička zástupce vedoucího skupiny Daniel Joneš Petr Stočes tuba Milan Podolský bicí Libuše Šperková vedoucí skupiny Michal Martinec zástupce vedoucího skupiny Jiří Cikryt František Šiška


Přehled abonentních koncertů SČF Teplice v sezóně 2020/2021

Symfonický cyklus A 8 / 10 / 2020 12 / 11 / 2020 10 / 12 / 2020 21 / 1 / 2021 18 / 2 / 2021 18 / 3 / 2021 15 / 4 / 2021

Symfonický cyklus B 22 / 10 / 2020 19 / 11 / 2020 7 / 1 / 2021 4 / 2 / 2021 4 / 3 / 2021 8 / 4 / 2021 13 / 5 / 2021

Komorní cyklus K 14 / 10 / 2020 4 / 11 / 2020 9 / 12 / 2020 13 / 1 / 2021 10 / 2 / 2021 24 / 3 / 2021 21 / 4 / 2021

Koncerty Symfonických cyklů A, B, C se konají v Koncertním sále Domu kultury Teplice v 19:00 hodin. Koncerty Komorního cyklu K se konají v Zahradním domě Teplice v 19:00 hodin.

ZMĚNA TERMÍNU, PROGRAMU A ÚČINKUJÍCÍCH VYHRAZENA. POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH A AUDIOVIZUÁLNÍCH ZÁZNAMŮ JE PŘI KONCERTECH ZAKÁZÁNO.

Prémiový cyklus C 17 / 12 / 2020 1 / 4 / 2021 6 / 5 / 2021


Objednací kupón na koncertní sezónu 2020/21 Jméno, příjmení: Adresa. PSČ: Telefon, mobil: Závazně objednávám:

CYKLUS

POČET VSTUPENEK

abonentní cyklus A počet: 7 koncertů

900 Kč

sleva* / počet: 7 koncertů

700 Kč

900 Kč

sleva* / počet: 7 koncertů

700 Kč

700 Kč

sleva* / počet: 7 koncertů

500 Kč

1 600 Kč

sleva* / počet: 14 koncertů

1 200 Kč

1 800 Kč

sleva* / počet: 17 koncertů

1 400 Kč

2 300 Kč

sleva* / počet: 24 koncertů

1 800 Kč

abonentní cyklus B počet: 7 koncertů

abonentní cyklus K počet: 7 koncertů

abonentní cyklus A+B počet: 14 koncertů

abonentní cyklus A+B+C počet: 17 koncertů

abonentní cyklus A+B+C+K počet: 24 koncertů *pro držitele průkazu ZTP, seniory a studenty


Předplatné a vstupné Bonusy pro abonenty:

Ceny předplatného: Abonentní vstupenka na 7 koncertů Symfonický cyklus A: pro držitele průkazu ZTP, seniory a studenty:

900 Kč 700 Kč

Abonentní vstupenka na 7 koncertů Symfonický cyklus B: pro držitele průkazu ZTP, seniory a studenty:

900 Kč 700 Kč

Abonentní vstupenka na 7 koncertů Komorní cyklus K: pro držitele průkazu ZTP, seniory a studenty:

700 Kč 500 Kč

Abonentní vstupenka na 14 koncertů cyklus A+B: pro držitele průkazu ZTP, seniory a studenty:

1 600 Kč 1 200 Kč

Abonentní vstupenka na 17 koncertů Symfonický cyklus A+B+C: pro držitele průkazu ZTP, seniory a studenty:

1 800 Kč 1 400 Kč

Abonentní vstupenka na 24 koncertů cyklu A+B+C+K: pro držitele průkazu ZTP, seniory a studenty:

2 300 Kč 1 800 Kč

Prémiový cyklus C si mohou zakoupit pouze držitelé abonentní vstupenky na cyklus A+B. Nelze jej zakoupit samostatně k cyklu A, cyklu B nebo k cyklu K. Ceny vstupného na jednotlivé koncerty: Plné vstupné na jeden koncert cyklu A nebo B: Plné vstupné na jeden koncert cyklu C: Plné vstupné na jeden koncert cyklu K: Za zrušené koncerty v sezóně 2019/2020 bude abonentům SČF Teplice poskytnuta adekvátní sleva při koupi abonentní vstupenky na sezónu 2020/2021. Děkujeme za pochopení.

Abonenti, kteří si zakoupí jakoukoliv abonentní vstupenku, získají: Slevu 50 % na všechny koncerty konané v rámci 56. ročníku Hudebního festivalu Ludwiga van Beethovena 2021. Zvýhodněnou cenu až 50 % na vybrané mimořádné koncerty pořádané Severočeskou filharmonií Teplice v průběhu koncertní sezony 2020-2021. Abonenti, kteří si zakoupí cyklus A+B získají navíc: Možnost dokoupit si za zvýhodněnou cenu 200,- Kč prémiový cyklus C obsahující další tři koncerty. Zdarma CD se záznamem koncertu SČF Teplice. Prodej abonentních vstupenek: Prodej předplatného zahajujeme v úterý 2. června 2020. Pro stávající abonenty rezervujeme místa do 30. června 2020. Prodej abonentních vstupenek bude ukončen 30. července 2020. Abonentky je možné zakoupit pouze v hotovosti v sídle Severočeské filharmonie Teplice, Mírové náměstí 2950, Dům kultury Teplice, 3. patro. Pondělí až čtvrtek 9:00-11:00 a 13:00-14:00 hodin. V jiný čas po telefonické domluvě na čísle 411 440 215. Prodej abonentních vstupenek se nebude konat v těchto dnech: 6. až 10. července 2020. Prodej a rezervace vstupenek na jednotlivé koncerty:

200 Kč 250 Kč 150 Kč

Vždy 21 dní před koncertem. Pokladna Domu kultury Teplice: pondělí až pátek 9:00-20:15 hod. sobota a neděle 13:00-20:15 hod. telefon: (+420) 417 515 940 e-mail: pokladna@dkteplice.cz On-line rezervace: www.dkteplice.cz, www.ticketportal.cz Půl hodiny před začátkem budou rezervované vstupenky uvolněny do prodeje.


Můžete nás kontaktovat: Severočeská filharmonie Teplice Mírové náměstí 2950, 415 01 Teplice Ředitel / Managing Director / Intendant: Mgr. Roman Dietz tel.: (+420) 411 440 037 e-mail: dietz.sev.filharmonie@seznam.cz Náměstek ředitele / Assistant Director / Stellvertretender Intendant: Bc. Pavel Bašus tel.: (+420) 411 440 024 e-mail: basus.sev.filharmonie@seznam.cz Manažerka orchestru / Orchestra Manager / Orchestermanager, Marketing a PR / Marketing and PR / Marketing und PR: Bc. Magdaléna Jenčíková tel.: (+420) 411 440 036 e-mail: jencikova.sev.filharmonie@seznam.cz

Ekonomka / Economist / Ökonomin: Ing. Renata Markowiczová tel.: (+420) 411 440 218 e-mail: markowiczova.sev.filharmonie@seznam.cz Účtárna / Accountant / Rechnungsabteilung: Dana Košáková tel.: (+420) 411 440 217 e-mail: kosakova.sev.filharmonie@seznam.cz Notový archiv / Library Archive / Notenarchiv: Květoslav Moucha tel.: (+420) 411 440 219 e-mail: archiv.scf@seznam.cz e mail: www:

sev.filharmonie@seznam.cz www.severoceskafilharmonie.cz,www.scf.sf.cz

facebook:

Severočeská filharmonie Teplice

Koncertní oddělení / Concert Co-ordinator / Konzertkoordinator: Milena Schejbalová tel.: (+420) 411 440 215 e-mail: schejbalova.sev.filharmonie@seznam.cz Vydala: Severočeská filharmonie Teplice, Mírové náměstí 2950, 415 01 Teplice Texty: kolektiv autorů SČF Grafická úprava: Filip Meisel Použité fotografie: archiv SČF Teplice a Štěpán Hon Tisk: Magnus II s.r.o., Ústí nad Labem

SÈF Teplice je èlenem Asociace symfonických orchestrù a pìveckých sborù ÈR

© 2020 Severočeská filharmonie Teplice


www.severoceskafilharmonie.cz

Profile for Roman Dietz

SČF Teplice Katalog sezony 2020-2021  

SČF Teplice Katalog sezony 2020-2021

SČF Teplice Katalog sezony 2020-2021  

SČF Teplice Katalog sezony 2020-2021

Advertisement