Katalog Festivalu L. van Beethovena 2013

Page 24

Teplice 20. 6.

ZÁVĚREČNÝ SYMFONICKÝ KONCERT TEPLICE Koncertní sál Domu kultury čtvrtek 20. 6. 2013 v 19.00 hodin

Drahomíra Matznerová varhany

Severočeská filharmonie Teplice dirigent:

Franz Schottky (SRN) Program Giuseppe Verdi - Nabucco (1813 - 1901) předehra k opeře Alexandre Guilmant - Symfonie pro varhany (1837 - 1911) a orchestr d moll Introduction (Allegro) Pastorale (Andante quasi allegretto) Final (Allegro assai)

Drahomíra Matznerová Chvátalová vystudovala Pražskou konzervatoř pod vedením profesora Jana Hory a Akademii múzických umění ve třídě profesora Jaroslava Tůmy. V době studií se zúčastnila řady varhanních kurzů v Čechách, Holandsku a ve Francii pod vedením Petra Ebena, Martina Sandera, Heidi Emmert, Jana Jongepiera a Jana Willema Janssena. Za studií získala 3. cenu na Varhanní soutěži Petra Ebena, na mezinárodní interpretační soutěži Moravský podzim postoupila do semifinále. Těžištěm jejího repertoáru je romantická a moderní hudba se zvláštním zaměřením na francouzskou varhanní literaturu 19. a 20. století. Pro Český rozhlas vytvořila záznamy premiér předních českých skladatelů Jiřího Ropka, Jiřího Laburdy, Jana Bernátka, Karla Skleničky a Emila Viklického. Jako sólistka pravidelně koncertuje v tuzemsku i v zahraničí. Vystupovala na festivalech, jako jsou Svatováclavské slavnosti, Dny soudobé hudby, Tanvaldské hudební jaro, Festival komorní hudby Český Krumlov. Na podzim roku 2009 přednesla Koncert pro varhany a orchestr Francise Poulenca v rámci závěrečného večeru Malostranských komorních slavností. V roce 2010 měla samostatný recitál na Mezinárodním hudebním festivalu Pražské jaro, ve stejném roce účinkovala na Mezinárodním festivalu v Kutné hoře a varhanním festivalu v katedrále sv. Víta v Praze. V roce 2012 na festivalu PROMS uvedla společně se sólistou na trubku Janem Hasenöhrlem světovou premiéru skladby Emila Vilklického Variace na Over The Rainbow. Na všech pódiích, kde vystupovala, byla vysoce ceněna odbornou kritikou. V příští sezóně vystoupí jako sólistka se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK ve Smetanově síni v Praze s Koncertem pro varhany a orchestr Petra Ebena. Drahomíra Matznerová je zároveň vyhledávanou komorní hráčkou, kde spolupracuje s předními pěveckými i instrumentálními sólisty. Mimo komorní a sólistickou činnost se průběžně věnuje s různými soubory provozování oratorní hudební literatury. Od roku 1995 působí jako titulární varhanice v kostele Panny Marie Vítězné v Praze na Malé Straně, kde hrála rovněž papeži Benediktu XVI. při návštěvě Pražského Jezulátka. Od roku 1996 je také varhanicí v obřadní síni Novoměstské radnice.

Plné vstupné: 240,- Kč abonenti SČF, hosté Lázní Teplice, studenti, důchodci, děti a držitelé průkazu ZTP: 120,- Kč

Franz Schottky se narodil v roce 1971 v německém Mnichově. V 19 letech potkal legendárního Sergia Celibidacheho (1979 - 1996, šéfdirigent mnichovských filharmoniků), který poznal Schottkyho talent a akceptoval ho jako jednoho z posledních žáků, kterého učil až do svého úmrtí v roce 1996, a kterému též předal hudební tradice vlastního učitele Wilhelma Furtwänglera. Schottky měl možnost jej po dobu šesti let pozorovat na jeho cestách po Evropě a vedle teoretické výuky měl denně možnost zažít praktickou práci s jedním z předních světových orchestrů. Po ukončení studia sbíral Schottky zkušenosti jako dirigent v oborech opery, sboru a orchestru a vedl jako hostující dirigent velký počet koncertů v Německu i zahraničí, které mimo jiné byly podporovány Bavorskem a Německo - českým fondem budoucnosti. V roce 2000 založil mezinárodně obsazenou „Kammerphilharmonie da capo München“, aby mohl vlastní představy s vynikajícím ansámblem realizovat. Orchestr je pevnou součástí koncertního života v Mnichově. Ansámbl vystupuje osmkrát ročně v nejvýznamnějších koncertních síních v Mnichově a prezentuje hostující dirigenty a mladé sólisty. Mezi orchestry, které doposud dirigoval, patří mimo jiné Cappela Crakoviensis (Polsko), Symfonický orchestr Lipetsk a Ruský komorní orchestr (Rusko), Státní filharmonie Vidin (Bulharsko), Nové pražské Collegium, Severočeská filharmonie Teplice, Orchestra Sinfonica Citta di Grosseto a orchestr Sinfonica Siciliana (Itálie), Beethovenorchester Bonn (Německo), Rozhlasový symfonický orchestr Jeruzalem (Izrael) a Orquesta Sinfonica del Estado de Mexico OSEM (Mexiko). Díky svému mladému věku, vynikajícím dirigentským schopnostem i znalosti mnoha jazyků, například italštiny, angličtiny, španělštiny a francouzštiny je Franz Schottky ideálním hostujícím dirigentem významných orchestrů po celém světě.

42

43

Přestávka

Petr Iljič Čajkovskij - Symfonie č. 5 e moll, op. 64 (1732 - 1809) Andante. Allegro con anima Andante cantabile, con alcuna licenza Valse. Allegro moderato Finale. Andante maestoso


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.