Page 1


Motivació del treball En passejar per les vores del nostre riu, ens ha cridat l'atenció la gran quantitat de ponts i passarel·les que fan possible el pas de persones i mercaderies entre les dues ribes i hem volgut conèixer una mica la seva història.


Introducció Els ponts sempre han tingut gran importància com a infraestructures que han fet possible el pas de persones, bestiar, mercaderies, "idees", etc. En el nostre cas, aquests ponts sobre el riu Llobregat connecten, pel sud-oest, la ciutat de Barcelona amb el territori. Durant segles els ponts eren de fusta i, per tant, fràgils davant les freqüents crescudes del riu. Per passar el riu també s'han utilitzat passarel·les i, per alguns llocs concrets es passava amb barques com a Sant Andreu, a Sant Boi, a Cornellà i al Prat. Les barques, lligades amb sirgues o no, eren l'únic medi per passar quan el riu s'emportava els ponts. En èpoques d'estiatge, el riu es podia travessar a peu en alguns llocs.


Amb el temps, es van construir ponts més resistents. Com que eren molt costosos econòmicament, s'establia un peatge per recuperar la inversió i assegurar-ne el manteniment També hem de recordar la importància de les inundacions al llarg de la història del Llobregat. El riu s'ha desbordat en moltes ocasions emportant-se ponts, edificis, conreus i, en alguns casos, persones i tot. Per avisar quan venia la riuada, repicaven les campanes dels pobles de la contrada. És de destacar la del 1971, que va produir grans pèrdues personals i materials.


A l'actualitat, degut al gran desenvolupament econòmic del Baix Llobregat i de Barcelona, s'han multiplicat els ponts en autopistes, autovies, carreteres, vies ferroviàries (tren convencional, AVE i carrilet) i passarel·les, fins arribar a un total de 26. Aquí ens centrarem en els ponts i passarel·les des de Martorell fins a la desembocadura. Presentarem els ponts actuals i, sempre que sigui possible, també els que ja han desaparegut hagin o no estat substituïts per d’altres. Però no els presentarem en el mateix ordre tal com apareixen de dalt a baix al Quadre I, sinó que per raons pràctiques els agruparem tal com estan al Quadre II.


QUADRE I Relació de ponts i passarel·les al Llobregat des del Pont del Diable fins a la desembocadura 1.2.3.4.5.6.7.8.-

Pont del Diable o de Sant Bartomeu C-243c Martorell- Terrassa AP-2(E-15) (Martorell) Carrilet prop de Martorell A-2 Prop de Martorell (2 ponts paral·lels) AP-2 (E-15) Prop de Martorell (2 ponts paral·lels) AP-2 (E-15) Prop de Castellbisbal "Passarel·la blava" entre Polígon Industrial i àrea de pícnic de Castellbisbal 9.- Pont que uneix polígons industrials de Sant Andreu de la Barca i Castellbisbal (BV-1501) 10.- Pont de Sant Andreu de la Barca a polígon industrial de Castellbisbal 11.- Passarel·la Groga entre el Parc de la Solana de Sant Andreu de la Barca i polígon industrial


12.- Ponts per unir A2, AP2 i E-15 (autopista del mediterrani) a l'altura de Castellbisbal (ara obres interrompudes) 13.- Pont AVE + tren convencional entre Pallejà i El Papiol 14.- Pont de Molins de Rei (N-340) (antic Carles III) 15.- Uneix Sant Vicenç dels H., A2, B23 i polígon el Pla de Molins de Rei 16.- Ponts de la A-2 - connexió amb B-23 (E-90)(Diagonal) 17.- Pont AVE + tren convencional entre Sant Boi i Sant Joan Despí 18.- Carrilet prop de Sant Boi 19.- C 245 Sant Boi- Cornellà 20.- AVE (només dues vies) entre Sant Boi i Cornellà 21.- Passarel·la de Cornellà a l'altura d'equipaments esportius 22.- Autopista Pau Casals (Ronda de Dalt) (B-20 / C-32) 23.- C-31 Autovia Castelldefels (Gran Via) 24.- AVE + tren convencional 25.- B -250 a la zona de Mercabarna 26.- Entre El Prat i la Terminal del Port de Barcelona (en construcció)


QUADRE II Esquema de presentació dels ponts i passarel·les 1.- Ponts històrics més antics ▪ Pont del Diable o de Sant Bartomeu (1) ▪ Pont de Sant Boi (C-245) (19) ▪ Pont de Carles III (N-340) (14) ▪ Pont de la Gran Via (C-31) (autovia del Castelldefels) (23) 2.- Ponts autovia A-2 (N-II) (sempre són dobles i en paral·lel) ▪ Prop de Martorell (5) ▪ A-2 - connexió amb B-23 (E-90) (Diagonal) (16) 3.- Ponts autopistes: Autopista del Mediterrani AP-7 (E-15) i Autopista Pau Casals B20/C-32 (Ronda de Dalt) (sempre són dobles i en paral·lel) ▪ AP-7 a Martorell (3) ▪ AP-7 prop de Martorell (6) ▪ AP-7 prop de Castellbisbal (7) ▪ B-20/C-32 Autopista Pau Casals (Ronda de Dalt) (22) 4.- AVE i tren convencional ▪ Entre Pallejà i El Papiol (AVE + tren convencional) (13) ▪ Entre Sant Boi i Sant Joan Despí (AVE + tren convencional) (17) ▪ AVE (només dues vies) entre Sant Boi i Cornellà (20) ▪ AVE + tren convencional (24)


5.- Carrilet ▪ Martorell (4) ▪ Sant Boi (18) 6.- Connexió entre poblacions i polígons industrials ▪ C-243c a Martorell (cap a Terrassa) (2) ▪ Pont que uneix polígons industrials de Sant Andreu de la Barca i de Castellbisbal (BV-1501) (9) ▪ Pont de Sant Andreu de la B. a Polígon Industrial de Castellbisbal (10) ▪ Uneix St. Vicenç dels Horts, A2, B23 i Polígon el Pla Molins de Rei (15) ▪ Pont de la B -250 a la zona de Mercabarna (25) 7.- Passarel·les ▪ Passarel·la Blava entre Polígon Industrial i àrea de pícnic de Castellbisbal (8) ▪ Passarel·la Groga entre el Parc de la Solana de Sant Andreu de la Barca i Polígon Industrial (11) ▪ Passarel·la de Cornellà a l'altura d'equipaments esportius (21) 8.-Ponts en construcció ▪ Ponts per unir A2, AP2 i E-15 (autopista del mediterrani) (ara obres interrompudes) (12) ▪ Entre El Prat i la Terminal del Port de Barcelona (26)


1.- Ponts històrics més antics ● Pel pont romà del Diable passaven les vies de comunicació que anaven cap al centre (Lleida, Saragossa, etc.). ● Les vies que anaven cap al sud (Vilafranca, Tarragona, etc. ) passaven pel pont medieval de Sant Boi.

● En construir-se el pont neoclàssic de Carles III (situat a Molins entre el pont del Diable i el pont de Sant Boi), aquest va absorbir la major part del trànsit dels dos anteriors. ● Pont de la Gran Via (C-31) (autovia del Castelldefels). En aquesta zona hi ha hagut varis ponts.


Pont del Diable

Pont de Sant Boi

Pont de Molins

Pont de la Gran Via


Pont del Diable, antigament pont de Sant Bartomeu (1) Els romans van escollir l'estret congost de Martorell per construir (10-8 a C) el pont per on passava la Via Augusta. L'accés al pont es feia per un arc triomfal, avui molt malmès, semblant al de Berà, però més senzill. El pont era horitzontal per permetre el pas dels carruatges. Una gran crescuda es va emportar la pilastra central l'any 1143, que més tard es va reconstruir. Posteriorment, aprofitant les bases romanes i conservant l'arc triomfal romà, es va refer entre els anys 1283 i 1289 en estil gòtic, amb dos arcs ogivals, el més gran de 21 m d'alçada i 43 m d'amplada. Així l'aigua tindria més espai per passar. El nou perfil, molt pendent, i la menor amplada ja no permetien la circulació rodada, però sí el pas a les bèsties de càrrega, molt més emprat a l'edat mitjana.

Pont Romà (hipòtesi) Clopas (1963)


La construcció del pont de Carles III a Molins (1763-1767) restà importància al de Martorell. L’any 1768, perquè hi poguessin transitar els carros es modificà el pendent creant un terraplè que va soterrar els basaments de l'arc de l'entrada. Amb la inauguració del Pont de Ferro de la carretera de Terrassa (1893), el trànsit rodat es va traslladar a aquest pont. Anys més tard es van fer diverses restauracions: l’any 1928 l'arc i l’any 1933 es va suprimir part del terraplè del segle XVIII, recuperant els basaments de l'arc. Poc abans de l'arribada de les tropes franquistes cap a Barcelona, el matí del 23 de gener de 1939 els republicans, en retirada i per endarrerir l'arribada d'aquestes tropes a la Ciutat Comtal i així donar més temps per fugir a la gent, van volar tots els ponts de Martorell. La reconstrucció de l’any 1962 reproduí molt fidelment l'estructura gòtica anterior.

Pont Gòtic i Arc Romà


Pont de Molins de Rei (N-340) (antic Carles III) (14) Es començà a construir l’any 1763 en temps de Carles III. L'obra va durar 4 anys i va estar dirigida per l’ enginyer militar Pere Martín Cermeño. Era d'estil neoclàssic, construït amb la pedra vermella de les properes pedreres de Corbera de Llobregat. La seva longitud era de 334,36 m, distribuïts en 15 arcades, amb una plataforma d’11,70 m i una alçada entre 10 i 12 m. Donada la seva situació estratègica, durant totes les guerres va sofrir diferents atacs sense patir grans danys estructurals, cosa que demostra la solidesa de la seva construcció. Era el pas obligat de la carretera Barcelona-València i Barcelona-Saragossa-Madrid. El pont va revifar l'activitat comercial i econòmica de la vila de Molins.


L’any 1967 en ampliar-se a quatre carrils es sobrecarregà la seva estructura i s’alterà sensiblement l'obra original. L’extracció incontrolada d’àrids per la construcció de l’autopista va debilitar els fonaments dels pilars i això va motivar que la riuada de la nit del 5 al 6 de desembre de 1971 provoqués l'ensorrament d'un pilar i dos arcs i la mort d'un camioner que hi passava. La commoció va ser gran. Es van restaurar les comunicacions donant via lliure per l’autopista fins a Martorell.

Es va construir en un temps rècord, un pont paral·lel provisional per restablir el trànsit. S'inicià el debat sobre el futur del pont. Encara que el poble de Molins se l’estimava molt, per motius econòmics i de temps es va decidir construir un de nou. Amb la suposada intenció de reconstruir-lo en un altre lloc, es van numerar les pedres i l’any 1972 es decretà una “voladura controlada”, però va faltar voluntat política i els carreus van quedar abandonats i a poc a poc van anar desapareixent. El pont actual de formigó armat es va construir a principis dels 70 en el mateix lloc que ocupava el de Carles III.

Pont nou


Pont de Sant Boi (C-245) (18) Durant segles el riu es passava amb passarel·les, ponts de fusta i amb barques. Però, com que el camí de Sant Boi sempre ha estat important per al proveïment de la ciutat de Barcelona, el Consell de Cent barceloní va projectar un pont medieval que es va acabar l’any 1303. Era de cabdal importància ja que hi passava el camí Ral cap a Tarragona i València. Era de peatge: si passaves a cavall, pagaves un dinar; en canvi, a peu pagaves la meitat. Sant Boi depenia econòmicament molt del pont: fires, hostals, artesans, … A la primera meitat del segle XVI el vell pont medieval va ser arrossegat per unes fortes riuades. Amb la construcció del pont de Molins de Rei, inaugurat el 1769, el trànsit principal es va desviar cap aquest pont i el camí de Sant Boi es va restringir a un àmbit més local. Després de molts anys de mantenir-se enderrocat, l'any 1864 Lluís Castells va construir un pont de fusta que poc després va ser arrossegat pel riu, igual que el construït l'any 1879. L'any 1904 es va inaugurar el pont de ferro que, en resistir les riuades, podria assegurar les comunicacions. Aquest pont es va construir als tallers de la Maquinista Terrestre i Marítima amb un cost de 400.000 ptes. Però la nit del 24 al 25 de gener de 1939, l'exercit republicà, en retirada, va dinamitar tots els ponts de carreteres i ferrocarrils que hi havia al Pla del Llobregat. Només va resistir el de Molins de Rei. El pont de ferro de Sant Boi fou arreglat i continuà prestant servei. El paviment, que era de fusta, últimament estava molt deteriorat, les taules fimbraven quan hi passava l'autobús i la gent havia de baixar i pujava de nou quan l'autobús havia passat el pont.

Pont de ferro i detall


Els anys 1959-60 el vell pont de ferro es va desballestar i fou substituït per un nou pont de ciment armat amb dos carrils, que els anys 80, es va ampliar amb dos carrils més.

A la foto superior es veu l’ampliació del pont als 80. A la foto inferior s’han netejat els graffitis.


Pont de la Gran Via (C-31) (autovia de Castelldefels) (23) En aquest tram del riu, fins l'any 1939, hi havia tres ponts: • L'antic pont ferroviari (1881) de la línia Barcelona-Vilanova que va ser dinamitat la nit del 24 al 25 de gener de 1939. Per tal que hi pogués passar de nou el tren, es va traslladar al seu lloc un pont de ferro dit el pont de les tres puntes per on ja passava el tren en una zona habitualment inundada situada en el Fondo d'en Peixo (aproximadament on és avui l'estació del ferrocarril del Prat). • El pont construït i finançat pel propietari Ferran Puig (també dit pont dels carros) (1873) que era de fusta. No permetia el pas simultani de dos carros. Era de peatge. L’any 1925 havia quedat obsolet per estret i el seu estat quasi ruïnós i perillós per persones i cavalleries. Per això, uns anys abans, s'havien iniciat els tràmits per construir un nou pont. Degut al seu deteriorament, es deixa d'utilitzar quan es fa el de les Voltes, però quan dinamiten el de les Voltes no queda altra opció que tornar a utilitzar el de Ferran Puig fins el 1950 quan s'inaugura el pont de la Gran Via. • El pont de les Voltes. Construït per la Diputació de Barcelona. Quan les obres ja estaven iniciades van veure que la seva amplada era insuficient per fer possible el pas simultani de dos carruatges com passava amb el de Ferran Puig, però la urgència de la situació obligà a continuar-ne la construcció i l'estret pont va entrar en funcionament l’any 1929 per substituir el de Ferran Puig. Va durar poc, ja que va ser volat l’any 1939.


Pont de les Voltes i pont dels carros Els tres ponts: Voltes, Carros i Tren (al fons)

Pont de Ferran Puig o dels carros (1873) Pont de les Voltes (1925)


Al lloc del pont de les Voltes es va construir mĂŠs tard el pont de l'autovia de Castelldefels inaugurat l'any 1950.


El pont de 1950 va ser ampliat amb dos carrils m茅s a mitjan anys 70. Des del primer moment, es va convertir en la principal via de connexi贸 amb Barcelona en aquesta zona.

Imatges del pont actual


2.- Ponts autovia A-2 (N-II) (sempre són dobles i en paral·lel) (2 ponts): -A-2 - Prop de Martorell (5) -A-2 - Connexió amb B-23 (E-90) (Diagonal) (15) El tram d'autovia des de Santa Maria del Camí fins a Igualada es va inaugurar el 2001. Entre Igualada i Martorell va començar a funcionar l'any 1990. L'any 1998 es va posar en servei l'Eix del Llobregat, l'últim tram de l'A2 entre Martorell i Barcelona. Per tant, aquests dos ponts són d'aquesta època.


Ponts de l’A2


3.- Ponts autopistes (sempre són dobles i en paral·lel)

▪ Autopista del Mediterrani AP-2 (E-15) (3 ponts): - AP-7 a Martorell (3) - AP-7 prop de Martorell (6) - AP-7 prop de Castellbisbal (7) El tram de l‘autopista corresponent a Barcelona es va construir entre els anys 1973 i 1976. Aquesta autopista suporta un gran trànsit ja que connecta amb Europa. El pont de Martorell és una impressionant obra per l'alçada ja que sobrevola part de la població.


▪ Autopista Pau Casals B-20 / C-32 (Ronda de Dalt) (21) El pont de la Pota Sud va ser inaugurat el 1999. Té una longitud de quasi 400 m i salva el pas de diferents infraestuctures en el marge esquerre, el riu i els seus marges. Aquest pont va ser construït per connectar la Ronda de Dalt i el Cinturó Litoral amb l'accés a l'Aeroport i l'autopista C-32 a través de la Pota Sud.


El pont de perfil

El pont vist per sota


4.- AVE i tren convencional (4 ponts):

-

Entre Pallejà i El Papiol (AVE + tren convencional) (13) Entre Sant Boi i Sant Joan Despí (AVE + tren convencional) (17) AVE entre Sant Boi i Cornellà (només dues vies) (20) AVE + tren convencional (24)

El 20 de febrer de 2008 es posen en servei els 98 km de l'AVE corresponents al tram entre Camp de Tarragona i Barcelona.

Els ponts de l'AVE estan construïts amb formigó armat, però el que hi ha entre Sant Boi i Cornellà unes desenes de metres més avall de la planta potabilitzadora d’Agbar i de la C-245 de Cornellà a Sant Boi a la qual sobrevola després de passar el riu, té una part (la més llarga), amb formigó armat i l’ altra (la que té arcs per sobre) amb una nova tecnologia amb acer. Aquesta tècnica s'ha aplicat també en altres ponts en el traçat de l'AVE en direcció Girona.


Pont AVE Sant Boi - Sant Joan Despí

Pont del Prat (Tren convencional i AVE)

Pont AVE Cornellà - Sant Boi

Pont AVE El Papiol - Pallejà


5.- Carrilet (2 ponts): El 29 de desembre de 1912 s'inaugurà la línia entre Martorell i Barcelona i així els pobles del vessant dret del Llobregat van quedar units per un modern mitjà de transport, l'anomenat aleshores "Camino de Hierro del Nordeste de España". Fa poc el nostre popular "carrilet" ha complert 100 anys. - A Martorell (4) Situat a la part baixa del Congost. Era de ferro i va ser dinamitat l’any 1939. Es va arreglar i va continuar prestant servei. Els anys 70 es va construir el nou pont de ciment armat. - A Sant Boi (18) El pas del riu es resol amb un pont de ferro en forma de caixa (el tren circula per l'interior) que tenia una sola via. També va ser dinamitat l’any 1939. Es va arreglar i va continuar prestant servei. Dins de la caixa del pont i a un costat, hi havia una mena d'estreta passarel·la per vianants que feien més curt per anar de Cornellà a Sant Boi. Els anys 70 es va construir el nou pont.


Imatges de l’antic pont de Ferro del Carrilet a Sant Boi

Pont del Carrilet aigĂźes avall de Martorell Sant Boi


6. 1.- Ponts de connexió entre poblacions i polígons industrials (1a part) (1 pont): ● Pont de Martorell cap a Terrassa (C-243c) (2) ▪ L'any 1893 es va inaugurar el Pont de Ferro de la Maquinista Terrestre i Marítima, que va substituir la funció que fins aquell moment feia el Pont del Diable. Martorell va recuperar part del trànsit que es va derivar cap a Molins quan es va construir el pont de Carles III. Com la resta de ponts de Martorell, va ser volat l’any1939, però va quedar penjat i en poc temps es va poder restablir de nou el trànsit. Estava en bon estat quan va ser substituït pel nou. Estava situat més avall que el pont del Diable i paral·lel a aquest. ▪ L'actual pont, el Pont dels Prínceps, de ciment armat i de forma allargada, travessa el riu en diagonal. Donat que estava al costat d'un pont històric com el pont del Diable, l'enginyer José Antonio Fernández Ordóñez va voler que tingués un disseny amb personalitat d'acord amb el seu entorn. Es va inaugurar el juliol del 1975.


1

2

Martorell, cruïlla de camins 1. Pont de Ferro 2. Cruïlla de camins 3. Pont actual dels Prínceps

3


6. 2.- Ponts que uneixen poblacions i polígons industrials (2a part) (4 ponts): ● (A) Pont que uneix polígons industrials de Sant Andreu de la Barca i Castellbisbal (BV-1501) (9) ● (B) Pont de Sant Andreu de la Barca a polígon industrial de Castellbisbal, carrer de la Ferralla (10) ● (C) Pont que uneix Sant Vicenç dels Horts A2, B23 i polígon el Pla Molins de Rei (14) Aquests tres ponts es van construir a la mateixa època que l'Eix del Llobregat que va entrar en servei l'any 1998.


(A)

(B)

(C)


● Pont de la B -250 a la zona de Mercabarna (24) El pont de Mercabarna es va construir l'any 1974 per comunicar la Zona Franca amb l'Aeroport. És un dels 7 ponts que hi ha en els últims 10 km del riu. En els últims anys, gràcies a la millora de la qualitat de les aigües del riu, l'entorn del Pont de Mercabarna ha recuperat la flora subaquàtica com els prats d'espiga d'aigua. Des d'aquí, l’any 2004 es va desviar l'últim tram del riu Llobregat 2,5 km en direcció sud per permetre l'ampliació del Port de Barcelona.


Dues imatges del pont de Mercabarna


7.-Passarel路les Les tres passarel路les comuniquen els dos marges del riu pels vianants i ciclistes que volen accedir per treballar als pol铆gons industrials o per passejar per les dues ribes.

Blava

Groga Verda


Passarel•la “Blava” entre Polígon Industrial de Sant Andreu de la Barca i àrea de pícnic de Castellbisbal

La passarel•la Blava connecta els dos marges del riu a l'altura de Castellbisbal i permet així a vianants i ciclistes creuar d'un a l'altre marge. Al costat de esquerre hi ha habilitada una zona d'estada amb bancs i taules on poder descansar.


● La denominació "de la Barca" té el seu origen en l'existència en aquest punt de la conca del Llobregat d'una embarcació per travessar el riu. Tenim el testimoni d'un gravat de Langlois de començament del segle XIX.

El 1854 arriba el ferrocarril a Molins i el 1859 a Martorell. Però aquest traçat marginava les poblacions de l'altre marge del riu. Entre els anys 1879-1880 l'ajuntament de Sant Andreu de la Barca impulsà la construcció d'una passarel·la o "palanca" (3.000 ptes.) perquè la població pogués accedir al tren a l'estació del Papiol a 1,5 km, ja que la de Molins quedava a 6,5 km. Aquest sistema de pas entre les dues ribes va anar variant al llarg dels anys, sempre condicionat per les riuades. En algun moment (anys 20), de manera provisional, va ser substituïda per una vagoneta penjant per a 3-4 persones. La "palanca" va estar en funcionament fins l’any 90, tot i que ja patia d'una conservació deficient. Va desaparèixer amb la construcció de l'autovia. La passarel·la groga va ser construïda al mateix moment que l'autovia i es va posar en servei l'any 1998. Aquesta passarel·la, passant per damunt de l'autopista i amb magnífiques vistes sobre el riu, connecta el Parc de la Solana amb els polígons industrials de l'altra riba del riu.


● Passarel•la “Verda” a Cornellà a l'altura d'equipaments esportius Va ser construïda com a mesura correctora de les obres del tren d'alta velocitat i es va inaugurar l'any 2005. Connecta peatonalment les dues bandes del riu, passant per sobre de la Ronda Litoral i diferents vies férries (AVE, tren convencional i carrilet de la potassa) La part central de la passarel•la és un mirador excepcional que proporciona una visió del riu i des d'on es pot apreciar la gran riquesa natural i paisatgística d'aquest entorn fluvial, alhora que es posa de manifest la complexitat i organització de les infraestructures metropolitanes.


8.- Ponts en construcció (2 ponts): - Ponts per connectar l'A2 amb l'AP2 i E-15 (autopista del Mediterrani) a l'altura de Castellbisbal (ara obres interrompudes) (12) Aquests ponts per una banda connecten amb l'autovia del Baix Llobregat, travessen el riu, la Riera de Rubí i les infraestructures ferroviàries corresponents a la LAV Madrid - Barcelona, la línia doble de trànsit mixt de Renfe i la línia de mercaderies de Renfe. A l'altra banda connecten amb l'autopista del Mediterrani.


- Pont

entre El Prat i la Terminal del Port de Barcelona (26)

Situat una mica més avall d'on l'any 2004 es va desviar el riu per ampliar la zona del port de Barcelona. Aquest últim pont està en construcció des de fa uns anys. Descarregarà de trànsit el pont de la B-250 a la zona de Mercabarna i millorarà notablement els accessos a la terminal del port de Barcelona. Les obres del pont al desembre de 2012

Detall de les obres al gener de 2014


Conclusió Con que el tram del riu estudiat aquí es una zona d'una gran densitat de població i indústria, també ho és d'una gran concentració de vies per comunicar les dues ribes que arriba fins a 23 ponts i 3 passarel•les. Donat que el tema d'aquest treball, tal com l'hem plantejat, és inèdit, hem hagut de dedicar a la recerca d'informació més temps del que pensàvem. La informació està molt dispersa i no és fàcil de trobar-la. Hem acudit a biblioteques, als responsables dels arxius municipals de la zona, a particulars i a diferents llocs web. Hem fet una entrevista a una parella que té molts records de la zona. Tota la recerca anterior l’hem combinat també amb una metodologia de camp, passejant en etapes diferents repetides vegades al llarg del riu des del pont del Diable fins a la desembocadura, observant directament la realitat i fent fotos. Ens ha portat temps, però també ens ha servit per conèixer millor alguns aspectes del nostre entorn relacionats amb el riu. Hem gaudit amb les sortides per les vores del riu i us animem a fer-les per passar-ho bé i aprendre més dels nostres voltants.


Bibliografia ▪ Aymerich, M. i altres (2012). Coneix … 100 anys del carrilet Barcelona-Martorell al Baix Llobregat. Edicions del Llobregat – Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat. ▪ Aymerich, M. (2013). La palanca de Sant Andreu de la Barca. Mini-escrit facilitat per l'autora. ▪ Centre d’Estudis Comarcals Baix Llobregat i Amics del Prat. Assemblea Intercomarcal d’Estudis. ▪ Clopas i Batlle, Isidro. Historia y Leyenda del Puente del Diablo de Martorell (1963) Toponímia Històrica de Martorell (1991) ▪ Diari ARA, Arxiu fotogràfic (fotos pont de Molins enderrocat i els ponts provisionals) ▪ Martí i Vila, Carles(1952). Notes històriques de la Vila de Sant Boi de Llobregat. ▪ Panells informatius que hi ha a la la llera del riu al costat d’alguns ponts ▪ Pelfort i Pujol, Onofre. (1978). Notes històriques de Cornellà de Llobregat (pont de fusta i pont de ferro de Sant Boi) ▪ Tort i Mensa, Joan (1981). Breu Història de Molins de Rei.


Webgrafia ► PRIMERA PART – PARC RIU LLOBREGAT 1.- PARC RIU LLOBREGAT - Patrimoni, natura i lleure en mig de l'àrea metropolitana de Barcelona MAPA punts d'interès / Breu informació d'aquests punts. http://www.parcriullobregat.cat/puntsdinteres.php 2.- PARC RIU LLOBREGAT - Paseo por las orillas del río Llobregat.

http://www.parcriullobregat.cat/multimedia/IDEES_cat.pdf


► SEGONA

PART – PASSAREL·LES i PONTS (ANTICS i ACTUALS) 1.- PASSAREL·LES → veure primera part, apartat 1

2.- PONTS

2.1.- AUTOPISTES 2.1.1.-- Autopista del Mediterràni Monográficos : Historia de las autopistas de peaje y autovías de España. http://www.urbanity.es/foro/infraestructuras/7844-monograficos-historia-de-lasautopistas-de-peaje-y-autovias-deespana-2.html

2.1.2.- C-32 Autopista Pau Casals (El Vendrell - Barcelona) http://es.wikipedia.org/wiki/Autopista_de_Pau_Casals

2.2.- AUTOVIES 2.2.1.- Autovía A2 : Eix del Llobregat http://es.wikipedia.org/wiki/Autov%C3%ADa_del_Nordeste

2.3.- CONNEXIÓ ENTRE A2 i AP7 A L’ALTURA DE CASTELLBISBAL Construcció ara aturada http://www.pemb.cat/es/?projecte=conexion-entre-la-a-2-y-la-ap-7-a-la-altura-de-castellbisbal-2


2.4.- CARRETERES

2.4.1.- Ponts al Llobregat entre el Prat, L'Hospitalet i Barcelona http://avbellvitge.wordpress.com/2009/07/23/el-pont-de-ferran-puig-i-el-bicing/

2.4.2.- Ponts del Llobregat - L'Hospitalet de Llobregat http://lhospitaletdellobregat.wordpress.com/category/3-tematica/transports-i-infraestructures/ponts-delllobregat/

2.4.3.-Pont de Carles III a Molins de Rei http://ireneu.blogspot.com.es/2011/01/el-triste-fin-de-un-puente-real.html http://www.albaiges.com/ingenieria/puenteperdido.htm http://jaumevcera.blogspot.com.es/

2.4.4.-Sant Andreu de la Barca: barca, palanca, pas aeri http://www.mcrit.com/bcnext/info_web/geografies/llocs/Sant_Andreu_de_la_Barca/riu_llobregat/riu_llobre gat.htm

2.4.5.-Sant Boi: www.afondo.org/santboi/anterior/historia.htm http://museusantboi.blogspot.com.es/search/label/Fa%20cent%20anys

2.4.6.- Pont del Diable http://www.martorell.cat/pl217/actualitat/id2025/el-centre-d-estudis-martorellencs-reconstrueix-el-pont-deldiable-en-imatges-per-primer-cop.htm http://www.bibliotecaspublicas.es/martorell/imagenes/contenido_13875.pdf

NOTA: Hi ha elements comuns entre els punts 2.4.1 i 2.4.2


2.5.- FERROCARRILS

2.5.1.- Vies fèrries (En general) Història del ferrocarril a Catalunya http://ca.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B2ria_del_ferrocarril_a_Catalunya

2.5.2.- AVE Wikipedia http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_alta_velocidad_MadridZaragoza-Barcelona-Frontera_francesa

2.5.3.- Carrilet →Línea Llobregat-Anoia http://ca.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnia_Llobregat-Anoia → Sant Boi: El carrilet → Sant Boi. Fa 100 anys, Ponts de Ferro (carretera i

carrilet, ...)

http://museusantboi.blogspot.com.es/search/label/Fa%20cent%20anys


Google Maps Ens ha servit per seguir a diferents distàncies el recorregut del riu Llobregat des de Martorell fins a la desembocadura i poder visualitzar la situació de cada pont i passarel·la.


Agraïments a) Arxiu de Cornellà (Joan Fernández) b) Arxiu de Martorell (Miquel Via) c) Arxiu de Sant Andreu de la Barca (Mercè Aymerich) d) Arxiu històric de Sant Boi (Carles Serret) e) Biblioteca Garcia Nieto de Cornellà f) Centre d’Estudis del Baix Llobregat de Sant Feliu g) Ferran Balanza, historiador de Martorell h) FGC, Relacions Institucionals (Yolanda Martínez) i) Museu Municipal de Martorell (Montse Farreny i Mª Carmen Palou) i) Jordi Fort Font i Magdalena Vila Miret (entrevista) k) Antonio Sevillano (suport tècnic al vídeo) l) Beatriz Fernández (correctora)


Crèdits fotogràfics 1.-Les fotografíes antigues, ordenades per diapositives, han estat tretes de diferents fonts que s’indiquen a continuació: Diapositiva 11 •Pont de ferro de Sant Boi

http://museusantboi.blogspot.com.es/2008/05/memorlia-centenari-d-pont-definitiu.html •Pont de Carles III (Molins de Rei) http://jaumevcera.blogspot.com.es/ •Ponts de la Gran Via: Pont de les Voltes i pont dels Carros http://lhospitaletdellobregat.wordpress.com/category/3-tematica/transports-i-infraestructures/ponts-del-llobregat/ L’Hospitalet de Llobregat .Imatges retrospectives d ‘una ciutat. Del grup de Facebook “Postales y Fotos Antiguas de Gente del Prat de Llobregat” de Pedro García Vela i Francisco Javier García.

Diapositiva 12 (Restitució del pont romà segons Clopas, 1963) http://humanidades.cchs.csic.es/ih/congreso_iberico/53.PDF

Diapositiva 14 •Pont de Carles III (Molins de Rei) - Mateixa foto de la diapositiva 11 •Pont de Molins enfonsat (blanc i negre)

http://jaumevcera.blogspot.com.es/ •Pont de Molins enfonsat (color) (situat avall a la dreta) http://www.albaiges.com/ingenieria/puenteperdido.htm

Diapositiva 16 •Pont de ferro de SantBoi - Mateixa foto de la diapositiva 11. •Pont de ferro de SantBoi (detall) (color sèpia) Font: Mercè Comas Martí.

ArxiuHistòric Municipal (AHM) de SantBoi de Llobregat


Diapositiva 19 •Pont de les Voltes i pont dels Carros – Mateixa foto de la diapositiva 11 •Pont de Ferran Puig o dels Carros •Els tres ponts (voltes, carros, tren) •Pont de les Voltes(blanc i negre)

La Font de totes aquestes fotos és la mateixa que la dels Ponts de la Gran Via (Pont de les Voltes i Pont dels Carros) de la Diapositiva 11.

Diapositiva 20 •Pont de l’autovia de Castelldefels (1950) (Pont de la Gran Via) (C-31)

Font: la mateixa que la resta de fotos de ponts de la Gran Via (Diapositives 11 i 19).

Diapositiva 31 •Pont de ferro del carrilet a Sant Boi

Dalt esquerra. Font: Jaume VilàTous (AHM, Sant Boi de Llobregat) Dalt dreta. Font: ValentíEscardivoll i Coll (AHM, Sant Boi de Llobregat)

Diapositiva 33 •Antic Pont de Ferro de Martorell (1893) ID 06431: Postal. Eloy. Martorell. Vista Parcial. Vers 1913 Foto cedida per Montse Farreny, MUSEU MUNICIPAL VICENÇ ROS - L'ENRAJOLADA, CASA MUSEU SANTACANA.

2.- La resta de fotografies són actuals i han estat realitzades pel Francesc Benet, un dels autors d’aquest treball.


APÈNDIX 17 bis.- Gual inundable entre Sant Boi i Sant Joan Despí

NOTA Quan aquest treball estava pràcticament finalitzat, s’ha construït en menys de 6 mesos una nova infraestructura per travessar el riu entre els municipis de Sant Boi i Sant Joan Despí. Per evitar fer més canvis, afegim aquest apèndix amb la informació de la nova construcció que al Quadre I tindria el número d’ordre 17 bis.


Inaugurat el 15-12-2013. No s’assembla a les altres passarel·les, és molt baixa (l’espai lliure per sota entre l’aigua i la construcció no arriba a un metre). En realitat, és un gual inundable reservat a ciclistes i vianants que facilitarà la mobilitat sostenible entre els dos marges del riu. Situat a l’alçada del Parc Fluvial de Sant Boi i del pont dels FGC, poc més avall de la planta potabilitzadora d’Agbar. D’estructura horitzontal sobre pilars, amb 6 ulls de 6 metres, té 50 metres de longitud i 4 d’amplada. En formigó armat, es va començar al juliol de l’any 2013. L’obra, a càrrec de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), ha costat 570.000 €, finançats pels dos ajuntaments i pel fons europeu Feder. La seva construcció forma part d’una estratègia de recuperació ambiental i d’ús social del riu des de Martorell a la desembocadura que els últims anys ha implicat l’AMB i la resta d’administracions. Aquesta construcció coincideix amb la celebració de l’Any del Riu en què els municipis riberencs han posat en valor el riu com un element de gran importància social i històrica, tot deixant de viure d’esquena al riu i potenciant-ne l’ús responsable. FONT.

http://elfar.cat/not/5324/inaugurada_la_nueva_pasarela_sobre_el_rio_que_conecta_sant_boi_ con_sant_joan_despi/


Programes utilitzats - Word - PowerPoint - Movie Maker - Audacity - a Tube Catcher - Photoshop


Ponts i passarel·les sobre el llobregat martorell avall (2014)  

Treball Rafa, Josep, Francesc.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you