__MAIN_TEXT__

Page 1

SEMEX-POSTI syyskuu 2020

SEMEX-POSTI Syyskuu 2020

Esittelyssä korkeatuottoisia karjoja: MTY Poikolainen, sivu 5, Arvolan Karjapiha Oy, sivu 13 sekä Ilohovi, sivu 23 Terveys ja pitoisuudet, sivu 9 Kanadalaisia sonninemäkarjoja: Stanton Bros Limited, sivu 24 1


SEMEX-POSTI syyskuu 2020

JAKELUALUEET JA -AJAT v. 2020

Typpi- ja jakoautot kiertävät koko maassa oheisten aikataulujen mukaisesti. Typpiautoilta saat ennakkotilausten mukaisesti typpeä, annoksia ja tarvikkeita. Typpikiertojen välillä jakeluautot jakavat annoksia ja tarvikkeita tilausten mukaisesti.

POHJOINEN

Jakoviikot: T=Typpijako ITÄ: 4T, 10, 16T, 22, 28T, 34, 40T, 46, 51T, 5 POHJOINEN: 3, 9T, 15, 21T, 27, 33T, 39, 45T, 51, 4T KAAKKO: 5, 11T, 17, 23T, 29, 35T, 41, 47T, 1 LÄNSI1: 6T, 12, 18T, 24, 30T, 36, 42T, 48, 1T LÄNSI2: 7T, 12, 19T, 24, 31T, 36, 43T, 48, 2T ETELÄ1: 2T, 8, 13T, 20, 25T, 32, 37T, 44, 49T, 3 ETELÄ2: 3T, 8, 14T, 20, 26T, 32, 38T, 44, 50T, 3

LÄNSI 1 Viimeinen tilauspäivä on jakoviikkoa edeltävä tiistai.

ITÄ

LÄNSI 2

KAAKKO

ETELÄ 1 2

www.semex.fi

ETELÄ 2


SEMEX-POSTI syyskuu 2020

Pääkirjoitus

S

uomalaiset maitotilayrittäjät suhtautuvat oman yrityksen kehittämiseen yhä ammattimaisemmin, ja pelkkien maitokilojen sijaan keskitytään yhä enemmän euroihin ja kannattavuuteen. Vaikka monet epävarmuustekijät varjostavat maidontuotantoa, on usko omaan yritystoimintaan edelleen säilynyt vahvana. Suomalaista ruokaa tarvitaan myös tulevaisuudessa. Toivottavasti epävarmuus maailmanmarkkinoilla kasvattaa edelleen kotimaisen tuotannon arvostusta. Tuotostasot ovat nopeassa nousussa tällä hetkellä, eikä 12 000 kilon EKM-tuotos ole harvinaisuus asiakastilojemme keskuudessa. 13 000 kiloakin on ylittynyt jo useammalla tilalla. Näitä tuloksia tekevillä tiloilla on ammatillinen osaaminen huippuluokkaa ja jokainen yksityiskohta on hiottu kuntoon niin, ettei tuotantoa rajoittavia tekijöitä löydy. Kun tila panostaa mahdollisimman korkeaan tuotokseen, on tuotantopanosten vastattava vaatimustasoa kaikilta osin. Eläinaines täytyy jalostaa korkeaa tuotostasoa silmällä pitäen niin, että syöntikyky pysyy hyvänä, rehuyksiköt ohjautuvat maidontuotantoon ja lehmä pystyy rakenteensa puolesta vaivattomasti selviytymään päivittäisistä rutiineistaan. Kaikkein parhaat tilat pystyvät tuottamaan korkeita tuotoksia kohtuullisilla kustannuksilla, kun kaikki osa-alueet eläinaineksesta tuotantopanoksiin ovat kunnossa. Keskituotos tai hetkellisesti saavutettu päivämaitolukema eivät kuitenkaan suoraan kerro toiminnan kannattavuudesta. Pienetkin puutteet olosuhteissa, terveydenhoidossa tai rehujen laadussa kostautuvat nopeasti korkeimmissa POHJOINEN tuotosluokissa. Jos huipputuotoksen saavuttaminen vaatii hyvin kalliita tuotantopanoksia, voi taloudellinen tulos jäädä odotettua alhaisemmaksi. Hyvään kannattavuuteen voi päästä myös hiukan alhaisemmalla tuotostasolla, kun tavoitellaan edullisia kustannuksia niin navettarakentamisen, koneellistamisen kuin ruokinnankin osalta. Vanhassa navetassa, jossa eläinten tiLÄNSI 1 lantarvetta ja olosuhteita on vaikeaa saada huipputuotoksia lypsävän lehmän vaatimalle tasolle, voi olla järkevää keskittyä mahdollisimman matalalla kustannustasolla hiukan maltillisempaan tuotostasoon ja huomioida tämä myös jalostus-

valinnoissa. Vanhan navetan olosuhteita voi usein korjata melko pienin kustannuksin ja tätä kautta saada tuotantoa rajoittavia tekijöitä kuntoon. Ei ole olemassa vain yhtä oikeaa ratkaisua. Kannattavaa maidontuotantoa voidaan tehdä monella tavalla. Toiset ovat synnynnäisiä työnantajia ja nauttivat tilan johtamisesta, toiset menestyvät parhaiten, kun saavat tehdä työtä itsenäisesti. Sosiaalisen paineen ei pidä antaa vaikuttaa omaan päätöksentekoon. Tilan sijainti, maaperän viljelymahdollisuudet, mahdolliset jatkajat, sekä ennen kaikkea omat voimavarat ja mieltymykset vaikuttavat. Olennaista on tehdä suunnitelma omista lähtökohdista ja toteuttaa se. Semex Finlandin tiimi haluaa palvella kaikkia suomalaisia maitotiloja niiden tuotostavoitteista tai kokoluokasta riippumatta. Listaltamme löytyy sopivia sonneja moniin erilaisiin tavoitteisiin, ja alueedustajamme auttavat mielellään sonnivalinnassa. ITÄ Syksy on käynnistynyt innostuneissa merkeissä, ja olemme toteuttamassa useita uusia ideoita. Kotisivumme siirtyvät syksyn aikana samaan pohjaan kuin Kanadan sivut, mikä helpottaa tarjolla olevien sonnien selaamista ja järjestelyä eri ominaisuuksien mukaisesti. Myös sonnilista on saanut uuden ilmeen, kuten tämän lehden keskiaukeamalta näette. Kaikki palaute uudistusten osalta otetaan ilomielin vastaan.  Sari Alhainen

LÄNSI 2

KAAKKO

ETELÄ 1

ETELÄ 2

3


SEMEX-POSTI syyskuu 2020

SEMEX-POSTI Syyskuu 2020 SISÄLLYSLUETTELO Pääkirjoitus – Sari Alhainen ...................

3

MTY Poikolainen – Miia Ikonen .............

5

Terveys ja pitoisuudet – Mervi Yli-Hynnilä ...................................

9

Arvolan Karjapiha Oy – Eevastiina Heikkinen-Björkqvist ............................. 13 Uusia sonneja listalle............................. 15 Sonnilista syksy 2020 ............................ 17 Uusia sonneja listalle jatkuu ................ 21 Ilohovi – Eevastiina Heikkinen-Björkqvist ............................. 23 Kanadalaisia sonninemäkarjoja – Stanton Bros Limited – Sari Alhainen

24

Semexin TPI-sonnit ............................... 27 Osallistu vasikkakisaan Facebookissa .... 29 Satatonnareita: – Maitorannan ensimmäinen satatonnari Apu – Miia Ikonen ........... – Ellipsi ................................................. – Postilan tilan neljäs satatonnari Everstinna – Eevastiina HeikkinenBjörkqvist .......................................... – Vanhatalon 100-tonnarit Eloise ja Adele – Sari Alhainen ........... – Satatonnari Leinolan Esanssi – Eevastiina Heikkinen-Björkqvist ........ – Rintalan Enkku – Taru Kuokkanen......

Päätoimittaja: Sari Alhainen Sivunvalmistus: Tmi SeT-Print / Teija Seppälä, Kauhajoki Painopaikka: Painotupa Oy, Oulu

Semex seuraa Covid-19 tilannetta ja järjestää seuraavan tilasiemennyskurssin, kun matkustusrajoitukset maiden välillä ovat poistuneet ja kurssien järjestelyt onnistuvat aikaisempien vuosien tavoin. Muistathan kotikoulutusmahdollisuuden! Mikäli tilalla on jo tilasiementäjiä, he voivat kouluttaa muut samalla tilalla työskentelevät siementämään. Muistathan sopia näyttökokeesta alan oppilaitoksen kanssa. Lisätiedot, ilmoittautumiset sekä ennakkovaraukset kursseille sari.alhainen@semex.fi

31 31

www.semex.fi

32 33 34 34

Kannen kuva: Kolme kertaa poikinut AK Marrasnita EX90 CAN (isä Silverridge V Envious), omistaja Raija ja Juha Rissanen, Ala-Korholan tila. Kuva Ville Rissanen Julkaisija: Semex Finland Oy Viikatetie 3, 91900 Liminka www.semex.fi

Tilasiemennys- ja munasarjadiagnostiikkakurssit Hollannissa

Tapahtumakalenteri 2020-2021 7.-8.10.2020 Maitoyrittäjien vuosiseminaari Jyväskylässä 1.12.2020 Kanadan uudet arvostelut 29.-30.1.2021 Sarkamessut Seinäjoella 1.2.-21.2.2021 Luokituskierros. Luokittajana Heikki Vanhatalo, kierroksen järjestää Suomen Ayrshirekasvattajat. Kierroksella luokitetaan kaikkia rotuja. 24.-25.3.2021 Semex Päivät Hotelli Korpilammella Espoossa www.semex.fi

4


SEMEX-POSTI syyskuu 2020

ESITTELYSSÄ KORKEATUOTTOISIA KARJOJA

Veljekset Pekka ja Matti Poikolainen ovat rautaisia karjatalouden ammattilaisia: Karjan viimeisen 12 kuukauden tulokset ovat 114,6: 12 106-4,35-3,61 ja EKM on 12 844 kg.

MTY Poikolainen

P

ieksämäellä, Halkokummun kylässä, sijaitsee Toukolan tila, jota isännöivät veljekset Pekka ja Matti Poikolainen. Mty Poikolainen perustettiin vuonna 2010, jolloin Pekka tuli osakkaaksi vanhempiensa Joukon ja Ritvan kanssa. Lopullinen sukupolvenvaihdos tehtiin 2018, jolloin Matti tuli Ritvan ja Joukon tilalle. Yrittäjät Matti ja Pekka hoitavat navettatyöt pääosin kaksin. Kahden robotin navetassa viikonloppuisin pärjää yksinkin, joten Matti ja Pekka saavat pidettyä joka toisen viikonlopun vapaana. Jouko on edelleen paljon mukana peltopuolella ja remonttihommissa. Pekan vaimo työskentelee eläinlää-

kärinä ja vastaa osin terveydenhuollosta ja lääkitsemisestä tilalla. Matin vaimo on tilan ulkopuolella töissä. En-

simmäinen VMS-robotti tuli tilalle vuonna 2010 ja toinen otettiin käyttöön 2013. Pelloilla viljellään pää-

osin nurmea, jota on noin 90 hehtaaria, sekä ohraa 60 hehtaaria ja hernevehnää kokoviljana noin 7 hehtaa-

Toukolan Lahja (Situation x R Facet) edustaa karjan muutamaa ayrshire-eläintä. Lahja on poikinut neljännen kerran 12.2.2020. Kolmas 305 päivän tuotos on 11 649 4,20 - 3,38. Viimeiseltä poikimiselta on tytär Toukolan Shiva Rockstarista.

5


SEMEX-POSTI syyskuu 2020 ria. Ruokinta pohjautuu ensiluokkaiseen säilörehuun. Säilörehusta pyritään korjaamaan joka kesä kolme satoa. Suurimman osan vuodesta syötetään kaikkia kolmea rehusatoa yhtä aikaa, jolloin ruokinnalliset vaihtelut saadaan minimoitua. Rehut analysoidaan heti syksyllä ja Sinikka Luostarinen ProAgrialta on tehnyt ruokintasuunnitelmat jo pitkään. Samalla ruokintasuunnitelmalla päästään yleensä syksystä syksyyn. Lehmillä on erillisruokinta. Karkearehu ja kivennäiset sekoitetaan apemyllyllä ja mattoruokkija jakaa uutta rehua kolmen tunnin välein. Väkirehut (ohra ja puolitiiviste Benemilk Amino Black) jaetaan kioskien ja robottien kautta.

Ensikko Toukolan Pixon (Apprentice x Pure) on poikinut 9.2.2020. Koelypsyt ovat mukavaa luettavaa: 39,7 - 40,3 - 44,7 - 43,6 - 47,5 - 47,1. Ensimmäisestä poikimisesta syntyi toivottu lehmävasikka Toukolan Sofia Buffalosta.

Viime vuoden vuosiraportin luvut ovat ihailtavalla tasolla: tuotos 111,8 lehmällä on 11 740 - 4,25

- 3,54, solut 144 ja EKM 12 241 kiloa. Poikimaväli on 393 päivää, siemennyksiä/ poikiminen 1,44, umpikausi

61 vrk, ja hiehojen keskipoikimaikä 24,1 kuukautta. Kysymykseen siitä, miten näin loistavat tulokset tehdään,

BOVITEQ-ALKIOKESKUS TUOTTAA GENOMITESTATTUJA ALKIOITA * Perustettu vuonna 1986 * Semex Alliancen omistama IVF-alkiotuotantoon erikoistunut tutkimuskeskus * Laboratoriot Quebecissä ja Wisconsinissa * Yli 70 000 siirtokelpoista alkiota tuotettu vuonna 2019 * Alkiot voidaan genomitestata ennen siirtoa tai pakastusta * Yli 40 munasolujen keräyspistettä USA:ssa ja Kanadassa * Poimitut munasolut viedään laboratorioon hedelmöitykseen * Hedelmöitetyt munasolut kasvatetaan koeputkessa 6-7 vrk:n ikäisiksi ennen siirtoa tai pakastusta * Yhdellä munasolun keräyskerralla saadaan normaalisti noin 12-20 munasolua, joista kehittyy keskimäärin 5-8 siirtokelpoista alkiota. Tulokset vaihtelevat suuresti eläimestä ja keräyskerrasta riippuen. * Pakastettujen IVF-alkioiden 60 vrk:n uusimattomuusprosentti on tutkimuksesta riippuen 55-60. * Semex Finlandin myynnissä on edullisia genomitestattuja lehmäalkioita. Kysy lisää ja ilmoittaudu ennakkotilaajaksi! Lisätiedot miia.ikonen@semex.fi

6


SEMEX-POSTI syyskuu 2020 Pekka vastaa: ” Tärkeintä on, että pieniinkin poikkeamiin tartutaan heti”. Tilalla seurataan jatkuvasti erilaisia tunnuslukuja robotilta, Minun Maatilani-ohjelmistosta ja ProAgrian verkkopalveluista. ”Tavoitteena on, että joka kohdassa olisimme vähintään keskinkertaisia”. Töitä helpottavat valkotaulut, joihin on kirjattu päivittäiset työtehtävät, hoidettavat eläimet, vasikoiden juotot ja muut asiat. Tärkeintä on, että ajantasainen tieto kulkee koko ajan. Kiimantarkkailu on varmasti yksi kaikkein tärkeimpiä tehtäviä ja siihen osallistuvat Pekka ja Matti aktiivisuusmittarin kanssa. ”Kun olosuhteet ja ruokinta ovat kunnossa, saadaan aktiivisuusmittarilla suurin osa kiimoista hyvin kiinni”. Olosuhteisiin on tehty viime vuosina isoja parannuksia, kun lehmille on saatu umpiosastoa myöten vesipedit ja käytävämatot. Lehmät ovat selvästi tyytyväisiä parannuksiin, sillä tätä juttua kirjoittaessa on viimeisen 12 kuukauden tulokset komeaa luettavaa: 114,6: 12 106-4,35-3,61 ja EKM 12 844! Meijeriin maidosta menee 97-98 prosenttia. Kun Semexin jalostussuunnitelma tehtiin Poikolaisten luona ensimmäistä kertaa vuonna 2013, mietittiin yhdessä sonnivalinnan kriteerit. Ne ovat pitkälti pysyneet samoina nämä vuodet: pitoisuudet, maito, ei eturaskaita utareita, takavetimien sijainti, hedelmällisyys, lypsettävyys, kestävyys ja helppohoitoisuus sekä Immunity+ sonnit mukavana bonuksena. Edelleen pyritään käyttämään mahdollisimman tasalaatuisia sonneja, joita on helppo käyttää mahdollisimman monelle eläimelle. Yhtä sonnia tilataankin yleensä useampi kymmenen annosta kerralla. ”Semexin brändeistä on helppo katsoa ensiksi RobotReady -sonnit. Seksattua ei juuri tule käytettyä, mutta lihasonnia käytetään

Toukolan Oikku (Upright x Superpower) odottelee poikimista umpiosastolla. Oikku on yksi Pekan suosikkieläimistä. Ensimmäinen 305 päivän tuotos on 11 797 - 4,65 - 3,68. Lehmävasikkaa odotellaan Greatlakesista.

Toukolan Nikita (Pure x Supersire) poiki kolmannen kerran 12.2.2020. Toisen kauden 305 päivän tuotos on 17 272 3,09 - 3,08. Nikitalla on tytär Toukolan Piri Uprightista. Viimeinen poikiminen oli sonni Greatlakesista.

runsaasti lehmille (50-55 %). Silti on myyntiin riittänyt melkein joka vuosi eläimiä”,

Toukolan Ofelia (Apprentice x Impression) näyttää takautareen mallia. Ofelia on poikinut toisen kerran 22.7.2020. Ensimmäinen 305 päivän tuotos on 12 748 - 3,80 - 3,58. Ofelialla on tyttäret Toukolan Rania ja Silvia Galahadista ja Greatlakesista.

kertoo Pekka. Tila on ollut Semexin 100% sopimusasiakkaana vuodesta 2016.

Jalostussuunnittelun pääkäynti tehdään lypsykarjanavetalla yleensä kerran vuodessa, jolloin katsotaan kaikki eläimet läpi ja mietitään, onko johonkin jalostuksen suuntaviivoihin tarpeellista tehdä korjauksia. Päivityksiä tehdään kaksi-kolme kertaa vuodessa, jolloin keskustellaan vaihdettavista sonneista. Lihasonnien käytölle on tietyt yhteiset valintakriteerit. Tilan hiehokasvatus on ulkoistettu vuonna 2017, ja siihen Pekka ja Matti ovat olleet todella tyytyväisiä. Kasvatuksen ulkoistamisella saatiin hiehoille paremmat olosuhteet, lisää lypsylehmiä omaan navettaan ja nyt pystytään keskittymään paremmin pieniin vasikoihin ja lypsäviin. Hiehot käydään katsomassa kaksi-kolme kertaa vuodessa, jolloin

7


SEMEX-POSTI syyskuu 2020 Toukolan Myrsky (Impression x Brawler) on poikinut kolmannen kerran 28.11.2019. Toinen 305 päivän tuotos on 14 501-3,25-3,25. Myrskyltä ei ole saatu tyttäriä.

mietitään uusille hiehoille siemennyssonnit. Sonnikriteerit ovat pitkälti samat kuin lypsylehmilläkin, mutta myös poikimaindeksejä seurataan hiehojen kohdalla. Alkionsiirtoja tilalla on tehty yleensä muutama vuodessa. ”Alkioilla on tarkoitus saada uutta verta navettaan, ja samalla oman eläinaineksen tasoa on ollut mukava verrata muualta ostettuihin alkioeläimiin. Alkioista on onnistuttu aina välillä saamaan hyviä uusia sukuja navettaan”, kertoo Pekka. Viimeisimmät alkioostokset saapuivat juuri

maahan ja ne ovat Semexin omistaman tutkimuskeskus Boviteqin tuottamia IVF-alkiota Progenesis -ohjelmasta. Nämä alkiot on genomitestattu valmiiksi ja niistä

saaduista tiineyksistä syntyy varmuudella lehmävasikoita. Semexin edustajille on ilo ja etuoikeus tehdä töitä tilojen kanssa, joissa panos-

tetaan maidontuotantoon täysillä ja mietitään jatkuvasti, miten tehdään parasta tulosta.  Teksti ja kuvat Miia Ikonen

TARJOLLA ON MONIA ERILAISIA GENOMITESTEJÄ, MUTTA VAIN YKSI TESTAUSMENETELMÄ MITTAA

KARJASI PERINNÖLLISTÄ IMMUUNIVASTETTA. Elevate -sovelluksen avulla testaat helposti karjasi jalostuksellisen tason ja perinnöllisen immuunivasteen, sekä tarkistat polveutumisen. Lisäpalveluina tarjolla TPI- ja haplotyyppitulokset, punavärigeeni, sekä A2-beetakaseiinitiedot. Immuunivasteen genomitestin avulla pystyt parantamaan karjasi terveyttä geneettisesti myös emälinjojen kautta. Testaus on vaivatonta. Kudosnäyte otetaan korvamerkkien laiton yhteydessä, ja tiedot yhdistetään näytteeseen kännykän skannaustoiminnon ja Elevate sovelluksen kautta. Lisätiedot mmm$i[c[n$Ó tai omalta alue-edustajalta.

Semex Finland Oy Viikatetie 3, 91900 Liminka fk^$&*&++&-,*)riWh_$Wb^W_d[d6i[c[n$Ó

8

www.semex.fi


SEMEX-POSTI syyskuu 2020

Terveys ja pitoisuudet

T

erveydenhuoltotyössä tärkeitä seurattavia asioita ovat sairauksien lisäksi maitotuotos ja maidon pitoisuudet. Terve karja ja terve lehmä tuottavat perinnöllisen kykynsä mukaisesti niin maitomäärää kuin rasvaa ja valkuaistakin, jos ruokinta on kohdillaan. Ruokinnallisten sairauksien havainnointi on paljolti eläinten tarkkailua, mutta analyyseistä saa apua erityisesti alkavien tai piilevien ongelmien havainnointiin. Tuotoksia ja pitoisuuksia seurataan koko karjan tasolla, ryhmittäin ja yksilötasolla. Tuotosseurannan tiedot ovat merkittävin apuväline, mutta myös lypsyjärjestelmistä voi saada lisäapuja. Tuottavan karjan ruokinta on aika ajoin nuorallatanssia erityyppisten aineen-

vaihduntahäiriöiden välillä, varsinkin, jos käytettävissä olevat rehut eivät ole aivan optimaaliset. Lypsykauden alussa lehmä jo alhaisissakin tuotoksissa kamppailee syöntikyvyn ja riittävän energiansaannin kanssa. Korkeatuottoisen lehmän ruokinnan perimmäinen haaste on saada tasapainoisesti tyydytettyä energian tarve ja samalla turvata riittävä kuidun saanti. Energian puutteessa uhkaa ketoosi ja kuitujen puutteessa hapan pötsi.

Ketoosi Poikimisen jälkeen lehmän elimistö tarvitsee runsaasti energiaa, mutta toisaalta syöntikyky on heikoimmillaan. Energiapitoisia väkirehuja ja säilörehua tarvitaan tarpeen kattamiseen. Haas-

te voi olla ylivoimainen, jos säilörehun energia ei ole riittävä. Väkirehujen ylenmääräinen antaminen taas on riski pötsin happamoitumiselle. Paras ennaltaehkäisy on säilörehun teko ajoissa niin, että energiaa on runsaasti. Liian aikaisin niitetyssä rehussa taas ei ole riittävästi kuitua – silloin uhkaa hapan pötsi. Energiavajeessa kudosten rasvaa muutetaan

energiaksi. Seurauksena on rasvan mobilisaatio. Maksa tuottaa energian ohella ketoaineita, joita sitten havaitaan maidossa, virtsassa ja veressä. Samalla maidon rasvapitoisuus nousee ja

Navetan ylitäyttö lisää ketoosin ja hapanpötsin riskiä. Hyvälaatuista karkearehua pitää riittää karjan kaikille lehmille. (kuva alhaalla)

9


SEMEX-POSTI syyskuu 2020 Heinä on tärkeä terveysrehu ja sitä pitäisi olla aina varastossa. Kuva: Annika Haarajärvi

kuidusta. Säilörehu on kuidutonta, jos se on tehty liian aikaisin kasvuvaiheeseen nähden. Tyypillisiä kuiduttomia ongelmarehuja ovat myöhään syksyllä tehdyt kolmannen sadon rehut, jos niitä joudutaan käyttämään lypsäville ainoana rehuna. Kuidun tai karkearehun puutteesta kielii alhainen maidon rasvapitoisuus tankissa.

glukoosin puutteessa valkuaispitoisuus laskee. Ketoosin tyypillinen tunnusmerkki onkin rasvan ja valkuaisen suhteen huomattava nousu (yli 1,5) ja alhainen tankkimaidon valkuaispitoisuus. Karjoissa, joissa on runsaasti piilevää ketoosia, saattaa olla tankissakin korkea maidon rasvapitoisuus.

Hapan pötsi Korkea väkirehumäärä hapattaa pötsiä. Happamoitumista lisäävät myös niukasti kuitua sisältävät säilörehut, märät rehut sekä liian hienoksi sekoitetut apeseokset. Suurimmassa riskissä pötsin happamoitumiselle ovat vastapoikineet lehmät siirtyessään umpikauden kuitupitoiselta rehulta lypsävien rehuille. Pötsin papillien ja mikrobikannan kehitys ottaa aikansa. Happaman pötsin oireina ovat ensin syönnin ja märehtimisen väheneminen, lievä ripuli ja vaahtoiset lannat. Karjassa nähdään tyhjiä pötsejä, laihtuneita kuntoluokkia, lannan sotkemia takapuolia, likaisia karvapeitteitä ja seisovia lehmiä. Pitkään jatkuessaan pötsin seinämän

Tasapainoa käytännön ruokinnalla

vaurioista pääsee bakteereita verenkiertoon aiheuttaen paiseita ensin maksaan, sitten muualle elimistöön. Maidon rasvapitoisuuden lasku kertoo myös hapanpötsistä. Rasvan ja valkuaisen suhde laskee alle 1,1:n. Lehmäkohtaiset tulokset kertovat enemmän tilanteesta, sillä tankkimaito ei välttämättä paljasta ongelmaa. Happamoitumisen hoito on ruokinnan korjaus eli riittävä kuidun saanti heinän, oljen tai riittävän kuitupitoisen säilörehun muodossa. Yhtä lehmää voidaan hoitaa sairaskarsinassa tarjoamalla heinää tai sopivaa säilörehua, mutta isomman ryhmän tai koko karjan oireillessa ruokintaan on keksittävä korjaus. Rehuanalyysit käytettävissä olevista

rehuista ja asiantuntijan apu ovat usein tarpeen. Tilanteet ovat usein vaikeita, jos varastossa on hankalia rehuja, ja varsinkin, jos varastot ovat vähissä. Akuutissa tilanteessa voidaan käyttää myös rehun lisäaineita, kuten soodaa, tasoittamaan pötsin happamuutta.

Lehmä tarvitsee kuitua ja karkearehua Karjan terveyden perusta on riittävä karkearehun saanti. Rehujen riittävyys kannattaa varmistaa kaikin keinoin. Karkearehun määrä voi olla puutteellinen monestakin syystä. Jos karkearehua ei ole tarpeeksi, puuttuu ruokinnasta kuitua ja riskit pötsin happamoitumiseen kasvavat. Vaikka säilörehusta ei ole pulaa, voi olla pulaa

Seosrehun liikaa sekoittamista pitää välttää. Liian hienoksi jauhettu seos on haitallinen pötsin terveydelle ja aineenvaihdunnalle ja laskee maidon pitoisuuksia. Märkä säilörehu toimii samoin. Myös liian pitkäksi jäänyt, huonosti silputtu säilörehu, kuivaheinä tai olki heikentävät appeen laatua mahdollistaen lajittelun. Lajittuvasta appeesta eri eläimet valikoivat itselleen mieluisia osia, eikä ruokinta toteudu suunnitellulla tavalla. Osa lehmistä syö sulavat osat ja ovat hapanpötsiriskissä, kun toisille jää huonommin maistuvat osat. Kaikki muutokset, jotka johtavat epänormaaliin syömiseen tai rajoittavat rehun saantia, vaikuttavat myös maidon pitoisuuksiin. Rehua pitäisi olla saatavilla kaikkina vuorokauden tunteina ja vielä tuoreena. Jakokertojen lisäämisellä on usein saatu tulosta tuotosta optimoidessa. Rehun puskeminen lähemmäksi jakokertojen välissä kannattaa ja sillä lisätään syöntiä. Pilaantuneet ja lämmenneet rehut ovat haaste ainakin loppukesän lämpiminä jaksoina ja ne pitäisi aina siivota pois ennen uuden rehun jakamista. Erityisesti umpilehmät ja poikimista odottavat ovat ris-

Syömiskäyttäytymistä kannattaa seurata ja varmistaa, että kaikilla lehmillä on mahdollisuus syödä häiriöttä.

10


SEMEX-POSTI syyskuu 2020 Onnistunut ruokintaratkaisu on kokonaisuus, johon vaikuttavat monet karjakohtaiset tekijät.

kissä syödä liian vähän, kun edessä näyttää olevan tavaraa, mutta laatu ei houkuta syömään.

Syöntikyky on olosuhteiden summa Mitä useammin saamme lehmät käymään syömässä, sen parempi. Ruokintapöydällä ei saisi olla ylitäyttöä ja eduksi olisi, jos ensikot olisivat omana ryhmänään. Kannattaa seurata syömiskäyttäytymistä ja miten lehmät saavat syödä häiriöittä. Uusimpien tutkimusten mukaan avoimessa, niskaputkellisessa ruokintaesteessä lehmät puskevat toisiaan enemmän kuin lukkoparsissa. Onnistunut ratkaisu on kuitenkin kokonaisuus, johon vaikuttavat monet karjakohtaiset tekijät. Huono ilmanvaihto ja kuuma ilma heikentävät syöntiä. Panostus ilman viilentämiseen ja liikuttamiseen kannattaa. Myös lehmien pääsy ruokintapöydälle ja ylipäänsä kaikki mukavuutta parantavat tekijät vaikuttavat rehun kulutukseen. Parren mukavuudella pidennetään makuuaikoja ja vähennetään seisoskelua, mikä on eduksi jalkojen kunnolle. Jalkojen ja sorkkien terveys voi olla perimmäinen syy joidenkin karjojen syöntikyvyn puutteisiin.

taalle. Yllättävästi lisäaltaalla on käyttäjiä, jos sille paikka keksitään. Olemassa oleviin navetoihin ei voi soveltaa kaikkia uusien navetoiden mitoitusohjeita – silti allas ahtaammassakin paikassa voi lisätä juontia. Vesikuppien virtaukset on tarpeen tarkistaa aika ajoin. Venttiilit tukkeutu-

vat ja veden paineessa voi tapahtua muutoksia. Pihattolehmien kaikki kupit kannattaa korvata altailla, sillä harva altaasta juova lehmä osaa käyttää kuppia vaikkapa sairaskarsinassa.

Kuntoluokituksella lisäinfoa Ruokintasairauksia

selvi-

tellessä terveydenhuoltokäyntiin kannattaa yhdistää kuntoluokitus. Eri tuotantovaiheiden vertailu kertoo kuntoluokan muutoksista lypsykauden kuluessa. Tuloksista saa hyvää lisätietoa ja vahvistusta, kun arvioidaan ruokinnan onnistumista ja energiansaannin riittävyyttä.

Voisiko vedensaantia parantaa Helppo vedensaanti lisää syöntiä. Altaat on usein sijoitettu ahtaille poikkikäytäville, jotka ruuhkautuvat. Kannattaa tutkia uusin silmin omaa navettaa, jos vielä löytyisi paikka uudelle vesial-

Helppo vedensaanti syöntiä.

lisää

11


SEMEX-POSTI syyskuu 2020 Liian laihat lehmät eivät pysty varastoimaan ravintoaineita kudoksiin. Ellei kudosvarastoja ole, ei maidontuotanto nouse ja pitoisuudet ovat alhaiset. Lihavat lehmät ovat riskissä sairastua aineenvaihduntasairauksiin poikimisen jälkeen. Kudosrasvat laitetaan liikkeelle, maidon rasvapitoisuus nousee vähäksi aikaa, mutta sairastuminen erityisesti ketoosiin uhkaa. Vaarallisinta elimistölle on rasvan liikuttelu eli lihominen ja laihtuminen tuotantokauden eri vaiheissa. Kuntoluokitustulokset kannattaa tarkastella tuotantovaiheittain seuraten kunnon muutosta. Kuntoluokittaessa tehdään tarkemmin myös muita havaintoja, joilla on merkitystä pohdittaessa, mitä parannustoimia ensisijaisesti kannattaa lähteä tekemään. Luokitusta tehdessä nähdään ontumiset ja jalkojen kunto, tyhjät pötsit, lannan laatu ja likaiset takamukset. Jalkojen ja sorkkien kunto on yhteydessä lihavuuskuntoon ja oleellista olisikin hahmottaa, aiheuttaako ontuminen laihtumista vai päinvastoin. Ontuvien kirjaaminen selventää, missä vaiheessa lypsykautta ontumiset alkavat, ja mikä on mahdollinen syy. Pohdinta eläinlääkärin kanssa on tärkeää, että osataan kohden-

Mukava parsi lisää makuu- ja märehtimisaikaa.

taa korjaukset ja ennaltaehkäisy oikeisiin asioihin.

Tavoitteena pitoisuuksien parantaminen Maidon hinnoittelusta johtuen pitoisuuksiin on kiinnostusta entistä enemmän. Kuten edellä todettu, maidon rasva- ja valkuaispitoisuus on myös hyvä lehmien terveyden ja ruokinnan onnistumisen mittari. Arvioitaessa mahdollisuuksia parantaa oman kar-

jan tulosta, on hyvä tietää pitoisuuksiin vaikuttavia perusasioita. Karjakohtaista vaihtelua on paljon, johtuen ruokinnasta ja hoitotavoista, mutta myös perimästä. Pitoisuudet ja niiden suhde vaihtelevat roduittain. Pitoisuudet vaihtelevat myös lypsykauden eri vaiheissa. Laktaation alussa ja ter-

Tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoidon erikoiseläinlääkäri ja maitoyrittäjä Mervi Yli-Hynnilä www.lehmalaakarit.com

TILAA OMA TYPPISÄILIÖ, NIIN SAAT AINA HALUAMAASI SIEMENTÄ! Spectrum 20 Signature -tilasäiliö

450 eur + alv. Sisältää säiliön jäähdytyksen ja typpitäytön, kanisterit, hissit ja kannut, pihdit ja pinsetit sekä keltaisen typpivaroituskyltin ja säiliön kotiinkuljetuksen. Uudet asiakkaat saavat ensimmäisestä siementilauksestaan 5% alennuksen, kun se toimitetaan uuden typpisäiliön kanssa. www.semex.fi

12

nimaidossa pitoisuudet ovat korkeimmillaan. Lasku alkaa tuotoksen noustessa ollen matalimmillaan 25-50 päivää poikimisesta. Kun tuotoshuippu on saavutettu, alkavat pitoisuudet taas nousta. Iän myötä lehmän pitoisuudet laskevat, mikä johtuu lähinnä tuotoksen noususta ja solupitoisuuden lisääntymisestä. Utareen infektiot laskevat rasvapitoisuutta. Vuodenaikaisvaihtelu näkyy tankkimaidon pitoisuuksissa. Kesällä arvot ovat matalimmillaan ja talvella korkeimmillaan. Kuuma ja kostea sää vaikuttavat pitoisuuksia laskevasti. Tarkasteltaessa pitoisuuksia kannattaa aina muistaa mahdolliset virheet näytteenotossa, varsinkin jos tankkimaidon ja tuotosseurannan luvuissa näkyy eroa. Käytännön tekniikat vaihtelevat eri lypsyjärjestelmien näytteenotossa. Näytteenoton luotettavuuteen vaikuttaa myös näytteenoton tiheys. Jos näytteitä on otettu vain muutaman kerran vuodessa, ei niistä kerry tietoa samoin kuin joka kuukausi otetuista. 


SEMEX-POSTI syyskuu 2020

ESITTELYSSÄ KORKEATUOTTOISIA KARJOJA

ARVOLAN KARJAPIHA OY

M

inna ja Jukka Määtän Arvolan Karjapiha on Kainuun keskituotoslistan kärjessä lukemilla 13405 EKM kg! Määttien tämänhetkisessä kahden robotin karjassa on otettu valtavia harppauksia tuotoksessa. Viidessä vuodessa keskituotos on noussut yli 3000 kiloa. Eläimet myös kestävät kovista tuotoksista huolimatta. Tällä hetkellä navetassa lypsää 24 lehmää, joilla on ylitettynä 50 000 kilon raja. Määtät ovat luottaneet Semexin jalostussuunnit-

Kainuun korkeatuottoisimman karjan omistajat Minna ja Jukka Määttä palkittiin Semexin takeilla, joiden selässä on tilan oma logo.

teluun ja sonneihin koko kymmenvuotisen Semex Finlandin toiminnan ajan. Yksittäisiä lehmiä lukuun ottamatta karja on jo useamman polven kanadalaissukuista. Holsteinit koetaan Arvolassa omimmaksi roduksi. Eläinaineksen kanssa pyritään suoraviivaisuuteen, ja ja-

Minna ja Jukka Määtän kahden robotin karja on tyypiltään yhtenäistä. Karjan keskituotos vuonna 2019 oli 13 405 EKM!

13


SEMEX-POSTI syyskuu 2020

Arvolan karjapihan navettatiimi

lostuksesta vastaava Minna kiitteleekin Semexin myötä saavutettua karjan yhtenäisyyttä. Eläimet alkavat olla tyypiltään ja rakenteeltaan kuin samasta muotista, ja yksittäisten ominaisuuksien jalostamisesta on siirrytty jo aikaa sitten koko karjaa koskevien tavoitteiden täyttämiseen. Ensikoissa on enää hyvin vähän pettymyksiä, kun lihasonnia on uskallettu käyttää laajentamisesta

Hyvät poikimaolosuhteet ovat tärkeä osa korkeatuottoisen karjan menestyksekkäässä hoidossa. huolimatta. Parhaat eläimet saavat samaan aikaan lajiteltua siementä ja näin mieleisimpiä sukuja on voitu harkitusti kasvattaa. Korkeiden tuotosten takana on jalostuksen lisäksi onnistunut siirtyminen aperuokintaan. Korkeatuottoiset lehmät vaativat hyvät olosuhteet ja niihin halutaan tulevaisuudessa panostaa. Kun tilalla on huomattu, että osaaminen ja resurssit

riittäisivät myös laajempaan tuotantoon, on seuraavakin kehitysaskel jo otettu. Tilan toiminnassa on jo maatalousopintojen ohella Minnan ja Jukan poika Janne puolisonsa Essi Tourusen kanssa. Näin mahdollistetaan tuotannon laajennus, johon Määtät ovat myös suunnitelmallisesti valmistautuneet. Laajennukseen tarvittavien vasikoiden hankinta tehdään valittujen yhteis-

työtilojen kanssa sopimustuotannolla. Raija Ja Juha Rissasen Ala-Korholasta, Anna Kurkisen ja Olli-Pekka Lumiahon Yypänahosta, sekä Eira Halmekankaan ja Timo Liinamaan Toukolan tilalta saadaan korkeatasoisia lehmävasikoita kasvamaan tulevaa uutta navettaa varten. Vasikat haetaan sopimustiloilta noin 2 viikon ikäisinä ja kasvatetaan itse. Tänä kesänä on projekti polkaistu käyntiin nuorkarjanavetan, lietesäiliön, rehusiilojen ja varastotilojen rakentamisen osalta. Saamme varmasti seurata tämän hankkeen lopputulosta Semexin eri kanavilta. Semex-tiimi onnittelee lämpimästi sopimustilaansa huikeista saavutuksista ja toivottaa menestystä rakennusurakkaan!  Eevastiina Heikkinen-Björkqvist

Umpilehmien paratiisi Arvolan Karjapihassa. Täältä on hyvä ponnistaa kohti onnistunutta lypsykautta.

14


SEMEX-POSTI syyskuu 2020

Uudet arvostelut

UUSIA SONNEJA LISTALLE Jälkeläisarvostellut ayrshiret On aina yhtä ilahduttavaa nähdä, miten hyvin Semex Finlandin tiimin huolella valitsemat genomisonnit pärjäävät saatuaan tytärarvostelun. Des Coteaux Amazing (Revolution - Percy) on Immunity+ ja Robot Ready -sonni, joka on ollut jo genomina käytössä monissa karjoissa. Nyt se jatkaa listalla jälkeläisarvosteltuna. Amazingin emä Duo Star Amitie on ehtinyt viidellä laktaatiolla lypsää jo 73-tonnariksi (paras 305 pv: 14 229 - 4,0 - 3,2) ja se on luokitettu EX90. Amazing on erinomainen yhdistelmä kansainvälisiä sukulinjoja, ja sen suvussa virtaa myös suomalaista verta Kangassalon Kellin muodossa. Amazing periyttää korkeaa maitotuotosta +1387 ja hyviä pitoisuuksia: rasva% +0,15 ja valkuais% +0,11. Sen tyttäret eivät ole kovin korkeita, mutta niillä on raamikas runko ja vahva lanneselkä. Peräti 85 prosenttia tyttäristä on luokitettu GP tai parempi. Utareissa on hyvä keskiside ja kudos, ja vedinten sijainti sopii hyvin robotille. Amazing myös pidentää vetimiä. Sonnin arvostelussa on lisäksi helpot poikimiset isänä ja emänisänä. Hinta 24 eur. Amazingin tyttären utare.

Amazingin tytär La Croisee Amazing Flicka Myös Des Coteaux Rafting (Facet-Mordicus) on ollut listallamme jo genomina. Se on Immunity+, Robot Ready ja A2A2 -sonni, joka periyttää hyvää lypsynopeutta ja robotille sopivia vedinsijainteja. Tyttärillä on leveät lantiot ja vahvat lanneselät. Ko-

konaisrakenne on +10 ja lantio +15. Ei suositella lehmille, joilla on liian lyhyet vetimet. Raftingin emä Des Coteaux Mordicus Rosee EX91 on lypsänyt neljällä kaudellaan kokonaistuotoksen 55 937 - 4,0 -3,4. Luokitustuloksista nähdään, että 81 prosenttia Raftingin tyttäristä on luokitettu GP tai paremmin. Kuvassa Raftingin tytär Lagace Rafting Bianna VG85. Hinta 21 eur.

Raftingin tytär Lagace Rafting Bianna

Genomiarvostellut ayrshiret Semexin genomisonnit ovat kerta toisensa jälkeen osoittaneet, että tulevaisuuden huiput löytyvät listoiltamme. Genomiarvostelujen varmuus on vuosi vuodelta parantunut, ja ayrshirejalostus on edistynyt huimasti, kun Kanadan pieni, mutta tehokas jalostusohjelma on pystynyt onnistuneesti yhdistämään maailman eri populaatioiden vahvuudet samaan pakettiin. Käyttämällä uusimpia genomisonneja saadaan aikaan nopeaa edistystä. Otimme tällä kertaa listalle kaksi uutta genomisonnia, joista toinen vapautuu kansainväliseen myyntiin vasta myöhemmin syksyllä. Haluamme kuitenkin esitellä sonnit jo nyt - hyvää kannattaa odottaa. Harmi kyllä kaikki uudet genomisonnimme ovat niin nuoria, että vain iältään vanhimmasta, eli Rubywaysta, löytyy kuva. Uuden listan kovimman tuotossonnin Visserdale Saumuren (Chelyote - Rautajärven Yrite) ensimmäiset annokset saapuvat Suomeen jo syyskuun alussa. Saumure on loistava esimerkki nykyaikaisesta ayrshirestä, jossa korkea maitotuotos ja hyvät pitoisuudet yhdistyvät toimivaan rakenteeseen. Saumuren isä Chelyote on saanut erinomaisen jälkeläisarvostelun ja emänisä on suomalainen Rautajärven Yrite, joten sonni edustaa kansainvälistä yhteistyötä parhaimmillaan. Saumuren maitoindeksi on +1626, rasva% +0,21 ja valkuais% on +0,04. Genomiarvostelu lupaa raamikkaita ja lypsytyyppisiä tyttäriä, joilla on hyvä takautareen leveys, vahva

15


SEMEX-POSTI syyskuu 2020

Uudet arvostelut keskiside ja robotille sopivat vedinsijainnit. Sonni pidentää vetimiä. Huomattavaa on myös erityisen hyvä luonneindeksi ja helpot poikimiset. Saumuren emä Visserdale Selena 33 VG87 on lypsänyt 1. 305 päivän tuotoksen 12 414 - 4,3 -3,5 ja sen 2. 305 pv on 13 463 - 4,1 - 3.5. Hinta 24 eur. Des Coteaux Rubyway (Paraguay Poker) on Immunity+ ja Robot Ready -sonni, joka vapautuu kansainväliseen myyntiin lokakuussa. Ensimmäiset annokset saadaan todennäköisesti Suomeen marraskuun lopulla. Rubyway periyttää korkeaa maitotuotosta (+1418) ja hyviä pitoisuuksia (r% 0,19 ja v% 0,16). Tyttäret ovat rungoltaan raamikkaita, pitkämaitoisia ja nopealypsyisiä, ja niillä on korrekti lantiorakenne. Hinta 24 eur.

Galoren tyttäriä Stantonin karjassa tyyppisille lehmille Galorea kannattaa käyttää, ja mihin lehmäperheisiin sonni parhaiten sopii. Sonni, jonka tyttäret ovat osoittaneet toimivuutensa karjassa, kannattaa ilman muuta ottaa uudelleen käyttöön. Näin voidaan hyödyntää tyttärien tuoma lisätieto ja tehdä parhaat mahdolliset paritukset. Galore on Robot Ready -sonni, joka nostaa voimakkaasti maidon pitoisuuksia. Kaikki käyttö- ja terveysominaisuudet ovat kunnossa, ja lypsynopeusindeksi on huikea 111. Kokonaisrakenne on +12. Sonni parantaa etukiinnitystä ja takavedinten sijainti on erinomainen 2W. Vedinpituus on myös optimaalinen. Galore sopii hyvin lehmille, jotka kaipaavat lisää rungon kapasiteettia ja rinnan leveyttä. Korjaa myös lantiorakennetta ja sopii hyvin korjaamaan ongelmia nousevan lantion kanssa. Hinta 29 eur.

Des Coteaux Rubyway

Jälkeläisarvostellut holsteinit Stantons Galore (Silver-Camaro) on ollut yksi eniten myydyistä genomisonneistamme ja se on pysynyt aktiivisen kysynnän takia listallamme jälkeläisarvosteluunsa asti. Upea jälkeläisarvostelu osoittaa, että Galoren tyttäret lunastavat niihin genomiarvostelun perusteella asetetut odotukset mainiosti. Jälkeläisarvostelu antaa valtavasti uutta tietoa siitä, minkä

Galoren tytär Stantons Galore Cream.

16

Progenesis Takeoff (Elude-5G) on ollut Semex Finlandin listalla genomisonnina, ja nyt se päätettiin ottaa jälkeläisarvosteltuna uudelleen käyttöön hyvän palautteen innostamana. Takeoffin tyttäriä halutaan lisää karjoihin. Sonni parantaa utarekudosta, etukiinnitystä ja keskisidettä. Samaan aikaan vahvan keskisiteen kanssa sonni periyttää robotille sopivaa vedinsijaintia ja pidentää hiukan vetimiä. Erinomaiset sorkat ja hyvä luustolaatu ovat myös sonnin vahvuuksia. Takeoff periyttää vahvaa lanneselkää ja hyväasentoista, hiukan laskevaa lantiota, joten se sopii erinomaisesti myös lantiorakenteen ja sitä kautta lehmän vaivattoman liikkumisen ja hedelmällisyyden parantamiseen. Hinta 21 eur.

Progenesis Takeoff


SEMEX-POSTI syyskuu 2020

AYRSHIRESONNIT nimi RAK AMAZING 7 PARRAIN 5 RAFTING 10 RUBICOM 11 ARBITER 7 BIGSTAR 13 BIGTIME 7 CHELYOTE 11 MONDIAL 6 BLINK 7 AYRSHIRE GENOMISONNIT nimi RAK RUBYWAY 5 FANTASTIC 6 YELLOW 11 YUKON 10 SAUMURE 5 RENOIR 7 IMAGINE 7 TIMING 9 ROTATION 5 AMARULA 13 IDOL 8 TUXEDO 10 TARZAN 9 MAXXUM 4 PLAYER 8

utare 8 5 7 9 6 13 7 8 6 6

jalat 6 3 10 10 5 9 3 9 5 3

DSt 4 6 7 12 8 10 8 15 2 10

lantio -1 -1 15 6 11 8 3 2 3 6

TK -6 0 1 -3 2 2 1 15 -3 12

0 TS 5W 5W 3W 7C 1W 4C 1W 0 3C 11 W TS 0 4C 4C 0 3W 1W 1C 1W 3W 3C 7W 1C 3C 1C 1C

100 pv I 108 96 102 108 103 103 103 102 106 94 100 pv I 100 103 95 101 103 96 107 101 100 97 100 101 101 97 100

100 pv EI 109 105 102 98 106 99 105 103 104 95 100 pv EI 102 102 107 106 104 106 101 100 104 104 100 104 100 96 101

100 kest 103 103 108 106 105 108 106 96 106 104 100 kest 106 106 105 104 101 106 108 105 105 106 104 105 103 102 103

100 ut.terv 105 106 101 103 103 97 98 96 104 103 100 ut.terv 103 101 101 99 99 100 100 102 101 100 102 105 98 103 103

100 hed 103 102 103 96 99 98 97 90 100 96 100 hed 99 99 102 99 95 99 100 98 98 100 97 99 98 98 101

100 lyps 98 94 104 102 103 104 108 94 108 111 100 lyps 104 101 96 100 97 101 104 105 100 98 105 97 102 102 98

100 lu 97 101 99 91 102 95 94 114 100 112 100 lu 103 100 104 101 111 98 99 105 103 103 108 98 98 102 100

utare 5 4 10 10 6 7 8 8 7 13 8 6 8 4 6

jalat 4 8 9 7 4 5 7 8 3 12 5 12 5 1 7

DSt 7 4 10 8 6 4 4 6 3 10 7 9 10 3 8

lantio 1 1 3 1 1 3 0 2 1 1 3 9 6 3 7

TK 0 0 6 4 6 1 0 6 2 8 9 7 2 6 5

nimi CONTOUR GODRIC VIRAL JORDAN WHISTLER BARCELONA

RAK 8 11 9 12 8 5

utare 8 10 8 10 11 7

jalat 4 4 11 9 -1 5

DSt 11 9 8 10 3 0

lantio 7 12 10 7 3 6

TK 6 8 2 7 6 2

TS 3C 3C 5C 3W 3C 2W

pv I 100 99 96 97 109 93

pv EI 101 103 100 100 96 106

kest 99 102 106 105 100 106

ut.terv 98 101 98 99 105 104

hed 96 95 102 103 102 99

lyps 101 101 105 97 106 106

lu 105 98 103 105 102 107

nimi APPLE TU SG TURAYO BLUEM-BOY

RAK 122 113 117 115

utare 132 115 121 119

jalat 121 112 111 109

runko 113 110 115 113

lantio 106 117 118 117

TK 119 110 104 124

TS 112 107 91 99

pv I 94 108 105 93

pv EI 95 107 112 74

kest 99 117 104 108

ut.terv. 114 118 112 104

hed 116 97 122 94

lyps 108 102 107 114

lu NA NA NA NA

AMARULA AMAZING ARBITER BARCELONA BIGTIME FANTASTIC GODRIC

IDOL IMAGINE JORDAN MAXXUM PARRAIN PLAYER RAFTING

RENOIR ROTATION RUBYWAY TIMING TUXEDO YELLOW YUKON

Otsikot rakenneominaisuudet:

Otsikot käyttöominaisuudet:

RAK = Kokonaisrakenne luokituksiin perustuen GP% = Montako % tyttäristä on luokitettu väh. 80 p emä = Sonnin emän luokitustulos Utare = Utareen kokonaispisteisiin perustuva indeksi jalat = Jalat ja sorkat kokonaisindeksi Dst = Runko ja lypsytyyppi kokonaisindeksi lantio = Lantion rakenteen kokonaisindeksi TK = Takakorkeusindeksi TS = Takavedinten sijainti, W=kaukana ja C=lähellä

PvI = PvEI = Kest = ut.terv. = hed = lyps = lu =

Tilaukset ja lisätiedot kotisivuilta www.semex.fi, omalta alue-edustajalta puhelimitse, tekstiviestillä tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@semex.fi.

Poikimavaikeus isänä Poikimavaikeus emänisänä Kestävyys Utareterveys Hedelmällisyys Lypsettävyys Luonne

17


SEMEX-POSTI syyskuu 2020

SONNILISTA SYKSY 2020

HOLSTEIN HOLSTEINSONNIT ktk nro nimi 99281 Stantons ALLIGATOR 99147 Benner BARDO 98661 Stantons GALORE 99148 Boldi V APTITUDE 99365 Silverridge V ETESIAN 98694 Westcoast KERRIGAN 99232 Toc-Farm FITZ 99280 Eba GENTLE 98569 Cheveret INVESTOR 96961 Swissbec BREKEM *RC 98568 Progenesis TAKEOFF 98462 Croteau Lesperron UNIX 97404 Stantons HIGH OCTANE 98658 Stantons EXPANDER HOLSTEIN GENOMISONNIT ktk nro nimi 99614 Progenesis MEZZOFORTE 99616 Dudoc SPEEDUP P 99424 Westcoast STAMKOS *RC 99368 Westcoast ALMAMATER 99367 Progenesis MOLIERE 99498 Stantons HYPERLOOP 99445 Blumenfeld BLUECHIP 99284 Siemers DARWIN 99496 Progenesis KAYAK 99254 Westcoast REDCARPET 99286 Claynook MIAMI 99503 Claynook BAROLO SG 99479 Fairmont RIDGELINE 99611 Stantons ATEAM 99288 Blumenfeld ZEBRA *RC 98819 Melarry FUEL 99497 De-Su HEDGEHOP 99366 Progenesis DROPKICK 99151 Westcoast SWINGMAN RED 99150 Progenesis DRYDEN 99174 Progenesis ORIGIN 99154 Lindenright APPS 99499 Scenery-View CLIFF PP nupo 99136 Progenesis BLUFF 98950 Sandy-Valley CHAMONIX 98952 Oh-River-Syc CRUSHABULL 99613 Brabantdale ALONGSIDE SWISSGENETICSIN SONNIT 99372 TGD-Holstein SAMON *RC 99370 TGD-Holstein BRONNEUS P RED 99444 Fraeland ARLAND RED 99097 Schrago BRENACO RED 99093 TGD Powerball ROMANUS PP 99029 Castel BAD *RC

ktk nro UUSI 77002 89995 86605 87535 87504 86023 86025 85941

PIHVIRODUT RISTEYTYSKÄYTTÖÖN NAKAGISHIHIRO wagyu TARUMIKU wagyu BIG BILL Blonde P D’Aquitaine IVECO PP Simmental PARAS PPAngus DESIGNER PP Angus SIMBO Limousin GLOBUS P Limousin Y-DANIEL Limousin

Hinta alv 0 isä Kingboy Flame Silver Davinci Supershot Kingboy Doorman Meridian Montross Bookem Elude Numero Uno McCutchen High Octane

emänisä McCutchen Mogul Camaro Epic McCutchen Numero Uno Snowman Beacon McCutchen MOM 5G Domain Observer Numero Uno

arv.varm. 97 % 96 % 93 % 96 % 92 % 95 % 98 % 95 % 98 % 99 % 94 % 99 % 99 % 99 %

mkg 1222 206 577 864 2112 1775 1060 2282 1756 404 533 773 1507 1107

rkg 59 106 80 62 66 81 32 55 31 34 19 23 25 -5

r-% 0,10 0,85 0,51 0,25 -0,14 0,11 -0,07 -0,26 -0,30 0,17 -0,01 -0,06 -0,27 -0,39

vkg 43 49 45 51 53 73 48 51 59 49 26 21 31 28

v-% 0,02 0,35 0,21 0,18 -0,13 0,11 0,10 -0,20 0,01 0,29 0,07 -0,04 -0,15 -0,07

isä Positive Hotspot P Positive Alcove Topnotch Positive Frazzled Superhero Fabulous Imax Lincoln Sidekick Topnotch Silver Apprentice Duke Eugenio Superhero Apprentice Superhero Superhero Applicable Simplicity Euclid Eugenio Crush Sidekick isä Pat Lucky Argo Power Powerball Bankroll

emänisä Guarantee Zipit P Fortune Montana Eugenio Jedi Rubicon Silver Detour Montana Silver Andre Delta Anton Spring Kingboy Silver Kingboy Delta Kingboy Denver Superman Silver Montross Silver Mogul Jacoby emänisä Modesty Olympian Brewmaster Seneca Ladd Mogul

arv.varm. 78 % 76 % 77 % 79 % 80 % 79 % 80 % 81 % 78 % 83 % 79 % 79 % 77 % 92 % 81 % 83 % 82 % 82 % 82 % 81 % 80 % 82 % 77 % 83 % 83 % 81 % 80 % arv.varm. 62 % 67 % 65 % 65 % 75 % 71 %

mkg 1919 1359 2185 649 1773 2102 1350 1190 1602 915 1514 694 1608 1530 2598 2070 1291 1082 1345 1315 1193 911 940 1799 1659 626 533 mkg 1280 413 1662 1374 1020 455

rkg 128 86 103 84 88 115 117 89 111 87 78 86 73 88 69 107 93 60 58 56 99 52 64 57 81 15 27 rkg 63 8 101 39 42 18

r-% 0,47 0,31 0,15 0,53 0,18 0,30 0,57 0,39 0,44 0,47 0,17 0,52 0,09 0,25 -0,28 0,24 0,39 0,16 0,08 0,05 0,48 0,14 0,24 -0,09 0,15 -0,09 0,06 r-% 0,12 -0,10 0,38 -0,18 0,01 0,00

vkg 84 69 85 57 78 100 69 65 72 60 55 48 68 59 83 76 50 57 44 48 61 45 47 57 61 25 15 vkg 49 20 61 47 45 18

v-% GPA LPI 0,17 3780 0,21 3698 0,10 3530 0,30 3523 0,17 3519 0,25 3511 0,21 3496 0,22 3464 0,16 3443 0,25 3431 0,04 3399 0,21 3389 0,12 3361 0,07 3360 -0,02 3347 0,06 3341 0,06 3303 0,17 3298 0,00 3237 0,04 3235 0,18 3223 0,13 3192 0,14 3177 -0,04 3156 0,04 3122 0,04 3047 -0,02 3000 v-% ISET 0,08 1580 0,08 1467 0,07 1420 0,02 1393 0,13 1319 0,04 1220

hinta alv 0 21 24 8/y-sex 23 8/24SV 7 24 SV 24 SV 8 y-sex 32

Nupo 50% Nupo 100% Nupo 100% Nupo 100% Nupo 50% Nupo 50%

GLPI 3475 3364 3352 3311 3236 3176 3159 2993 2991 2987 2980 2960 2942 2712

33 33 29 33 33 24 33/sex 46 24 19 19/sex 32 21 29/sex 46 29 29 alv 0 33 33 33/sex 46 33/sex 46 29 33/sex 46 33 24/sex 43 24 33/sex 46 29 29/sex 46 sex 46 27 27/sex 39 19/sex 36 24 29/sex 43 33/sex 49 29/sex 43 29 29 29/sex 43 27 27 29/sex 46 29/sex 46 alv 0 31/sex 46 19 29/sex46 24/sex 43 24 29

ALLIGATOR

HIGH OCTANE RIDGELINE

ALMAMATER ALONGSIDE APTITUDE BREKEM EXPANDER FUEL

HOMEGROUND SWINGMAN KAYAK UNIX KERRIGAN ZEBRA MEZZOFORTE MOLIERE ORIGIN

Tilauslomakkeelta löydät vanhempia sonneja, joita on vielä pieni määrä varastossa ja jotka myydään loppuun. 18


SEMEX-POSTI syyskuu 2020

HOLSTEINSONNIT nimi RAK ALLIGATOR 17 BARDO 11 GALORE 12 APTITUDE 10 ETESIAN 10 KERRIGAN 5 FITZ 13 GENTLE 9 INVESTOR 10 BREKEM 5 TAKEOFF 13 UNIX 12 HIGH OCTANE 10 EXPANDER 8 HOLSTEIN GENOMISONNIT nimi RAK MEZZOFORTE 8 SPEEDUP P 11 STAMKOS *RC 8 ALMAMATER 7 MOLIERE 9 HYPERLOOP 8 BLUECHIP 5 DARWIN 9 KAYAK 8 REDCARPET 9 MIAMI 11 BAROLO 16 RIDGELINE 7 ATEAM 12 ZEBRA *RC 7 FUEL 9 HEDGEHOP 10 DROPKICK 12 SWINGMAN RED 10 DRYDEN 11 ORIGIN 7 APPS 12 CLIFF PP nupo 11 BLUFF 8 CHAMONIX 9 CRUSHABULL 15 ALONGSIDE 15 HAJONTA 10 RAK SAMON *RC NA BRONNEUS P RED 110 ARLAND RED 127 BRENACO RED 131 ROMANUS PP NA BAD *RC NA

ALMAMATER ALONGSIDE APPS APTITUDE ATEAM BARDO BLUFF BLUECHIP

CHAMONIX DARWIN DROPKICK DRYDEN ETESIAN KERRIGAN GALORE HOMEGROUND

utare 15 7 8 12 8 8 11 5 10 5 11 12 10 10

jalat 13 9 11 7 8 2 7 11 4 5 13 9 8 4

DSt 9 6 10 3 5 1 12 3 11 3 4 2 3 -2

lantio 9 10 8 3 5 3 6 8 1 2 5 7 10 11

TK 9 8 6 3 9 3 6 8 5 1 14 6 15 18

0 TS 2W 3C 2W 4W 0 4W 0 6C 1C 4W 2W 9C 1W 1W

100 pv I 101 104 102 102 104 97 100 103 101 103 97 106 96 88

100 pv EI 103 103 105 104 107 105 106 107 105 106 103 103 100 101

100 kest 105 104 108 107 107 102 105 104 102 108 104 103 105 102

100 ut.terv 105 100 104 111 103 102 108 101 96 99 100 98 107 105

100 hed 103 102 100 100 101 101 101 96 101 105 101 104 97 101

100 lyps 94 104 111 100 102 101 97 114 112 99 100 105 102 99

100 lu 99 103 102 98 108 99 101 98 109 106 97 104 104 110

utare 6 11 7 9 11 6 5 10 11 11 10 15 9 13 7 6 10 11 9 11 8 11 9 8 8 13 14 utare 128 119 119 136 116 139

jalat 9 10 4 5 2 2 4 5 3 4 9 7 3 10 3 1 8 6 9 4 2 11 11 3 3 12 12 jalat 123 113 122 115 98 118

DSt 7 2 5 2 3 10 0 4 3 4 8 10 1 8 2 14 4 9 4 7 4 5 7 4 5 10 8 DSt 109 104 109 111 116 115

lantio 7 9 5 0 0 6 1 4 -2 3 2 9 1 0 2 5 1 1 4 3 2 -1 1 5 3 2 8 lantio 100 99 105 107 107 109

TK 4 4 2 -3 4 4 -1 6 -2 -1 12 12 4 7 0 7 10 9 3 3 6 4 10 4 9 8 11 TK 109 98 126 114 118 121

TS 5C 5W 1C 2W 5C 4C 3C 1C 2W 2W 4C 5C 4C 1W 1C 0 4C 0 4W 3W 3W 1C 4C 3W 5W 2C 4C TS 98 97 101 102 97 111

pv I 103 105 104 104 106 105 98 103 106 106 100 101 103 102 108 99 103 99 107 104 101 97 98 108 101 98 98 pv I 116 125 112 99 105 108

pv EI 108 107 104 112 109 106 106 103 107 107 105 99 109 101 107 102 106 105 107 103 102 101 105 106 109 98 101 pv EI 128 122 113 110 113 103

kest 110 112 107 112 107 105 109 108 106 109 105 102 109 103 108 100 102 106 108 108 105 106 104 110 104 103 101 kest 157 154 121 122 121 119

ut.terv. 106 107 104 105 106 99 110 103 104 104 105 106 105 98 104 100 99 105 103 106 101 105 99 101 103 104 105 ut.terv. 114 120 99 97 102 102

hed 106 106 105 110 107 103 103 105 99 103 103 97 107 98 105 103 103 102 103 101 99 100 100 102 97 102 98 hed 130 143 98 107 120 96

lyps 101 108 101 104 101 102 103 106 102 112 98 103 102 110 98 98 106 105 103 108 110 102 106 105 107 104 100 lyps 110 106 119 115 110 109

lu 103 106 102 103 105 103 102 103 99 107 104 106 105 106 103 102 108 105 101 103 105 95 102 108 109 103 105 lu 109 105 104 106 110 107

KAYAK MIAMI ORIGIN REDCARPET RIDGELINE SPEEDUP STAMKOS SWINGMAN

TAKEOFF ZEBRA

ALMAMATER ALONGSIDE ARLAND ATEAM BARDO CHAMONIX DROPKICK DRYDEN

GENTLE HYPERLOOP KERRIGAN MOLIERE REDCARPET RIDGELINE STAMKOS ZEBRA

BARDO BLUECHIP CHAMONIX ETESIAN

HEDGEHOP KAYAK VIRAL WHISTLER

19


SEMEX-POSTI syyskuu 2020

SONNILISTA SYKSY 2020

AYRSHIRE AYRSHIRE SONNIT ktk nro nimi 47828 Des Coteaux AMAZING 47905 Des Fleurs PARRAIN 47768 Des Coteaux RAFTING 47594 Des Coteaux RUBICOM 47686 Ruisseau Clair ARBITER 47759 Kamouraska BIGSTAR 47760 Marbrae BIGTIME 47689 La Sapiniere CHELYOTE 48074 Lagace MONDIAL 100% 47526 De La Plaine BLINK AYRSHIRE GENOMISONNIT ktk nro nimi 48437 Des Coteaux RUBYWAY 48369 Des Cretes FANTASTIC 48193 Pie X YELLOW 48275 La Croisee YUKON 48439 Visserdale SAUMURE 48160 Kamouraska RENOIR 48273 Cock Ronde IMAGINE 48162 De La Plaine TIMING 48226 Roi ROTATION 48103 Ruisseau Clair AMARULA 48095 Des Erables IDOL 47902 Ruisseau Clair TUXEDO 47987 Misyl TARZAN 48159 Laroc MAXXUM 48370 Margot PLAYER JERSEY ktk nro nimi 487 Lencrest CONTOUR 503 JX Ahlem GODRIC 498 Bushlea PN VIRAL 485 Audibel JORDAN 500 Ahlem WHISTLER 333 FDL BARCELONA BROWN SWISS ktk nro nimi 70251 APPLE UUSI TU SG 70228 TURAYO 70236 BLUEM-BOY

isä Revolution Rockstar Facet Jumper Facet Situation Bigstar Patriote Bingo Decaf

emänisä Percy Orraryd Mordicus Poker Reality Jupiter Rockstar Volvo Reality Burdette

arv.varm. 86 % 93 % 84 % 95 % 94 % 98 % 91 % 93 % 88 % 93 %

mkg 1387 815 704 1340 1351 787 636 1334 -28 300

isä Paraguay Athenos Yale Yale Chelyote Romancer Bigstar Revolution Romancer Ivanhoe Blink Volvo Bigstar Nonstop Tuxedo

emänisä Poker Revolution Rockstar Bigstar Yrite Bigstar Oblique Burdette Rockstar Burdette Patriote Reality Landscape Predator Calimero

arv.varm. 55 % 48 % 55 % 57 % 55 % 59 % 70 % 61 % 57 % 53 % 57 % 65 % 63 % 60 % 53 %

mkg rasva r-% valk 1418 74 0,19 62 1405 83 0,29 59 1085 54 0,13 49 1073 46 0,03 53 1626 83 0,21 59 1201 48 -0,02 46 690 36 0,09 34 664 44 0,23 35 1347 46 -0,13 48 725 24 -0,08 25 646 48 0,28 37 966 35 -0,06 28 1113 35 -0,12 42 1061 43 -0,02 34 515 27 0,08 18

isä emänisä arv.varm. Bourbon Vivaldi 57 % Respect Harris 60 % Premier On Time 90 % Weststar Premier 67 % Jive Pharoah 64 % Barnabas Premier 95 % Huom! Sveitsin arvostelujen hajonta 10! isä emänisä arv.varm. Sascha Morillo 56 % Sinatra Anibal 60 % Simbaboy Huray 90 % Biver Vigor 86 %

rkg 70 57 28 38 44 14 35 75 21 17

r-% 0,15 0,29 -0,02 -0,21 -0,14 -0,22 0,11 0,24 0,30 0,07

vkg 56 44 29 39 37 34 29 52 -4 15

mkg 1182 1650 547 668 1520 586

rkg 112 80 76 54 55 36

r-% 0,73 -0,09 0,63 0,27 -0,31 0,06

vkg 73 66 36 36 45 31

mkg 755 1272 260 66

rkg r-% 29 -0,02 44 -0,10 8 -0,04 6 0,04

vkg 35 45 15 15

v-% 0,11 0,19 0,05 -0,07 -0,1 0,09 0,08 0,07 -0,03 0,05

LPI 3200 2942 2904 2882 2865 2804 2677 2648 2553 2478

Hinta alv 0 hinta 24/sex39 21 21 23/sex 39 19/sex39 21 21/sex 39 21 12 19

v-% GPA LPI hinta 0,16 3164 24 0,12 3161 23/sex 43 0,15 3072 25/sex 43 0,19 2945 21 0,04 2911 24 0,07 2897 21/sex 43 0,12 2875 17 0,17 2856 23 0,02 2839 23 0,01 2827 25 0,19 2819 21 -0,05 2803 23 0,05 2731 21 -0,03 2657 17 0,01 2634 26 Hinta v-% GPA LPI hinta 0,39 2232G 27 0,00 2061G 21/sex 39 0,21 2051 27 0,13 1946G 24/sex 39 -0,17 1839G 24/sex 43 0,12 1757 21 Hinta v-% TMI hinta 0,12 1428 27/sex 43 0,01 1400 24/sex 39 0,09 1287 24 0,18 1128 24

Sonnilistan otsikot, tuotostiedot: mkg

= Maitokilot, sonnin periyttämä maitomäärä kiloina yli/alle vertailutason. rkg = Sonnin periyttämä rasvamäärä kiloina yli/alle vertailutason. r% = Sonnin periyttämä rasvapitoisuus prosentteina yli/alle vertailutason. vkg = Sonnin periyttämä valkuaismäärä kiloina yli/alle vertailutason. v% = Sonnin periyttämä rasvapitoisuus prosentteina yli/alle vertailutason. GLPI = Kanadan kokonaisjalostusarvo. MACE = USA:n jalostusarvoista kompensoitu LPI-tulos.

Tilauslomakkeelta löydät vanhempia sonneja, joita 20 on vielä pieni määrä varastossa ja jotka myydään loppuun.

AMARULA ANVIL APEX APPLE ARBITER BARCELONA BIGSTAR

BIGTIME BLUEM-BOY CONTOUR FANTASTIC GODRIC IMAGINE IVANHOE

JORDAN JUDO MAXXUM MELANOS NORO RAFTING TARZAN

AMAZING CHELYOTE FANTASTIC PARRAIN

TURAYO TUXEDO VIRAL WHISTLER YELLOW YUKON

RAFTING RUBYWAY WHISTLER


SEMEX-POSTI syyskuu 2020

Uudet arvostelut Genomiarvostellut holsteinit Stantons Ateamin (Silver - Anton) ensimmäiset tyttäret ovat jo lypsyssä ja ovat osoittautuneet erittäin lupaaviksi. Vaikka tämän Robot Ready ja A2A2 -sonnin virallisen jälkeläisarvostelun julkaisu siirtyi joulukuulle, emme malttaneet enää odottaa, vaan otimme Ateamin listalle genomisonnina. Ateam sopii hyvin kaikkiin navettatyyppeihin, mutta erityisen tärkeä lisä se on robottikarjojemme valikoimaan: Vedinsijainti on 1 W ja lypsynopeus 110. Sonni nostaa sekä maitotuotosta että parantaa pitoisuuksia. Kokonaisrakenne on +12, utare +13 ja jalat +10. Tyttäret ovat rungoltaan keskikokoisia, kevytluustoisia ja erittäin lypsytyyppisiä. Ateam parantaa etukiinnitystä ja utarekudoksen laatua. Luonneindeksi on hyvä ja sonni sopii hiehoille. Hinta 27 eur.

Stantons Ateam

optimissa. Utareissa on hyvä kudos ja erittäin vahvat kiinnitykset. Kokonaisrakenne on +11, utare +11 ja jalat +10. Tuotos on kunnossa ja sonni nostaa pitoisuuksia. Hinta 33 eur. Fairmont Ridgeline (Topnotch - Delta) on tarjolla toistaiseksi vain lajiteltuina annoksina, koska ensimmäisten sonnipoikien toivotaan syntyvän Semexin omaan Progenesis-karjaan, missä Ridgeline on isäsonnikäytössä. Ridgelinen genomitestattuja naarasalkioita on myyty myös Suomeen. GTPI on +2847 ja GLPI +3361. Ridgeline on Immunity+, Robot Ready ja A2A2 -sonni. Tytärhedelmällisyys on 107 ja utareterveys 105. Ridgeline periyttää keskikokoisia tyttäriä, joilla on vahvat utareen kiinnitykset, korkea maitotuotos (+1608) ja hyvät pitoisuudet. Hinta lajiteltuna 46 eur.

Fairmont Ridgeline Progenesis Mezzoforte (Positive-Guarantee) on todella korkeilla kokonaisjalostusarvoilla varustettu Immunity+ sonni: Sen GTPI on +2903 ja GLPI +3780. Mezzoforte periyttää erittäin korkeaa tuotosta ja huippupitoisuuksia: rasvakilot on +128, valkuaiskilot +84 ja maito +1919 kg. Korkeasta tuotoksesta huolimatta tytärhedelmällisyys on 106 ja utareterveys 106. Sonnia kannattaa käyttää myös lantiorakenteen parantajana. Utarerakenne on moitteeton. Ainoa käytössä huomioitava seikka on, ettei sonnia suositella lehmille, joilla on liian lyhyet vetimet. Ensimmäiset annokset saadaan Suomeen marraskuussa. Hinta 33 eur.

Ateamin tytär Stantons Ateam Milky Dudoc Speedup P (Hotspot P - Zipit P) on hiukan erisukuinen Robot Ready -sonni, joka sopii todella laajaan käyttöön kaikkiin navettatyyppeihin. Lisäbonuksena se on heterotsygootti nupo, eli puolet vasikoista on syntymänupoja. Speedupin kaikki käyttö- ja terveysominaisuudet ovat reilusti plussalla, ja se sopii mainiosti myös hiehoille. Utareterveys on 107, lypsynopeus 108, luonne 106 ja poikimiset isänä 105. Vedinsijainnit ovat erinomaiset ja vedinpituus on

Brabantdale Alongside (Sidekick-Jacoby) on Semexin rakennelinjaa edustava Immunity+, Robot Ready ja A2A2 -sonni, joka periyttää erittäin lypsytyyppisiä ja tyylikkäitä tyttäriä. Kokonaisrakenne on huikeat +15, utare +14 ja jalat +12. Sonni periyttää raamikasta runkoa, leveää lantiota ja vahvaa lanneselkää. Arvostelussa on lisäksi erinomaiset utareen kiinnitykset ja kudoslaatu sekä vahva keskiside. Hinta 29 euroa ja lajiteltuna (saadaan myöhemmin syksyllä) 46 euroa.

21


SEMEX-POSTI syyskuu 2020

Uudet arvostelut kudosta. Tyttäret ovat genomiarvostelun perusteella korkeita ja lypsytyyppisiä. Hinta 24 eur ja lajiteltuna 43 eur.

Brabantdale Alongside Bushlea PN Viral (Premier On Time) on jälkeläisarvosteltu A2A2 -sonni, joka nostaa voimakkaasti maidon pitoisuuksia ja periyttää huippuluokan rakennetta. Sen tyttäristä peräti 91 prosenttia on luokitettu GP tai parempi. Viralin tyttäret ovat erittäin lypsytyyppisiä, ja niillä on vahva lanneselkä. Lypsynopeus on 105 ja luonne 103. Hinta 27 eur. Ahlem Whistler (Jive - Pharoah) on Immunity+ ja A2A2 -sonni, jolla on erinomainen lypsettävyysindeksi 106 ja erittäin korkea maitotuotos +1520. Utarerakenne on +11. Sonni periyttää todella vahvaa keskisidettä ja elastista utareViralin tytär Paullor Viral Mavorna

Bushlea PN Viral

22

Ahlem Whistler JX Ahlem Godric (Respect - Harris) on hiukan erisukuinen Robot Ready- ja A2A2-sonni, joka sopii hyvin Suomessa käytettyihin sukulinjoihin. Godric periyttää raamikkaita ja lypsytyyppisiä tyttäriä, joilla on leveä lantio. Maitoindeksi on erittäin korkea +1650. Kokonaisrakenne on +11 ja utarerakenne +10. Sonnia kannattaa käyttää kapasiteetin ja tuotoksen parantajana sekä korjaamaan utareen kiinnityksiä. Se myös pidentää vetimiä. Hinta 21 eur ja lajiteltuna 39 eur.

Uusi brown swiss -sonni Kiba Sinatra Tu SG (Sinatra-Anibal) on korkeaa maitotuotosta periyttävä sonni, jolla on helpot poikimiset ja erinomainen utareterveys. Maidon kappakaseiinityyppi on BB ja beetakaseiini A2A2. Tu’lla on moitteeton utarerakenne ja se korjaa nousevaa lantiota. Sonnia ei suositella lehmille, joilla on liian suora kinner. Tu’n emä Kiba Anibal Mioara on lypsänyt 3. 305 päivän tuotoksen 14 988 – 3,34 – 3,60. Hinta 24 eur ja lajiteltuna 39 eur. 

Tu’n emä Kiba Anibal Mioara


SEMEX-POSTI syyskuu 2020

ESITTELYSSÄ KORKEATUOTTOISIA KARJOJA

ILOHOVI

S

ilja ja Markku Mustosen karja on vuodesta toiseen ollut Kainuun tuotosseurantatilojen korkeatuottoisimpia. Vuodesta 2015 lähtien, kun noin 65-päinen karja siirtyi parsinavetasta robottipihattoon, on keskituotos pysynyt yli 12 000 EKM kilon, ja tänä kalenterivuonna ylittynee seuraava rajapyykki: 13 000 EKM kilon tuotos on jo toteutunut 12 kuukauden raporteissa. Karja on pääosin holsteinia, mutta muutama ayrshire on pitänyt pintansa niiden rinnalla. Mustoset ovat luottaneet Semexin sonneihin ja jalostussuunnitteluun aivan Semex Finlandin toiminnan alusta asti. Vuonna 2010 tehtiin tilalla ensimmäinen jalostussuunnitelma silloisella ProMate-ohjelmalla ja otettiin Semexin sonnit yksinomaiseen käyttöön. Karja on yhtenäistynyt silmin nähden ja edistystä on

Silja, Markku ja Kerttu-tytär ottavat vastaan Semexin onnittelut 12 000 EKM keskituotoksesta.

saatu asetetuissa tavoitteissa. Kun rakenne on saatu riittävälle tasolle ja hoito ja olosuhteet ovat korkeatasoisia, voidaan alkaa jalostaa heikommin periytyviä ominaisuuksia. Nyt kiinnitetään erityistä huomiota terveysominaisuuksiin, ja käyttöön otetaan pääasiassa Immunity+ -robottisonneja. Tilalla on huomattu, että hyväjalkaiset ja kevytrakenteiset lehmät, jotka ovat maltillisen kokoisia, ovat kaikkein kestävimpiä. Semex toivottaa sopimusasiakkaalleen paljon karjaonnea ja korkeita tuotoksia jatkossakin!  Eevastiina Heikkinen-Björkqvist

Ilohovin Origo (Cangen Pinkman-Broeks Planner), 1.305 12 076 EKM kg, solut 25 . 2. 196 päivää 11 037 kg, herui 64,1 kg.

Ilohovin Kaaso (Comestar Ladner), 4. 305: 15 035 EKM kg, solut 14.

23


SEMEX-POSTI syyskuu 2020 Tässä artikkelisarjassa tutustumme kanadalaisiin karjoihin, jotka tekevät Semexin kanssa yhteistyötä ja myyvät sonneja keinosiemennyskäyttöön.

KANADALAISIA SONNINEMÄKARJOJA

STANTON BROS LIMITED

S

tantonin tila Ontarion Ildertonissa on yksi alueen suurimpia lypsykarjatiloja. Nykyiseen sijaintiinsa se siirtyi vuonna 2006, jolloin rakennettiin tilat 2000 eläimelle. Laurie ja Sandy Stanton omistavat tilan kolmen poikansa ja tyttärensä kanssa. Jim ja Jeff huolehtivat lypsystä, Greg vastaa ruokinnasta

ja koneista ja Amy hoitaa nuorkarjan. Tilalla on 1800 eekkeriä (730 ha) peltoa ja lypsyssä on 750 lehmää, jotka lypsetään 2*30 lehmän kalanruotoasemalla. Tilan keskituotos on noin 12 500 kiloa ja solut ovat normaalisti 120 000-150 000 välillä. Karjan ruokinta perustuu maissisäilörehuun, sinimailassäilörehuun sekä melassi-

leikkeeseen. Stantonissa pyritään korkeisiin jalostusarvoihin ja työskennellään monien eri lehmäperheiden kanssa. Tilalta löytyy useita erittäin korkeilla jalostusarvoilla olevia sonninemiä, ja monet Stantonin sonnit ovat saaneet hyviä jälkeläisarvosteluja. Tilan toimintaperiaatteisiin kuuluu ympäristöystä-

vällisyys. Vesi kierrätetään tilan sisällä mahdollisimman tehokkaasti ja energian suhteen tila on lähes omavarainen. Porakaivoista nostetun veden avulla esijäähdytetään maito, jolloin veden lämpötila nousee 13 asteeseen. Lehmille tarjottava esilämmitetty juomavesi lisää eläinten juomista 10-15 prosenttia. Maalämmön avulla saadaan veden lämpötila nousemaan 49 asteeseen, jonka jälkeen se kuumennetaan lypsylaitteiston pesua varten oman tilan biokaasujärjestelmän tuottamaa metaanikaasua hyödyntäen. Biokaasulaitos tuottaa myös kaiken tilalla tarvittavan sähkön ja biopolttoaineet. Lypsylaitteiston pesuvedet käytetään ensin lypsyaseman ja lattioiden pesuun, ja lopuksi lietekuilujen huuhteluun. Vesi Stantons Alligator on Semexin jälkeläisarvosteltujen sonnien LPI-listaykkönen. Sen siementuotanto on varattu kuukausiksi eteenpäin, joten annoksia voi joutua odottelemaan pitkään.

24


SEMEX-POSTI syyskuu 2020 Stantons High Octanen tyttäriä. High Octane aloitti Semex Finlandin listalla genomisonnina, ja sen suosio on jatkunut tähän päivään asti.

kierrätetään järjestelmän sisällä 10 kertaan. Lietelanta separoidaan ja kuiva-aine käytetään lehmien kuivitukseen. Lähes hajuton lopputuote hyödynnetään tilan peltojen lannoituksessa. Tavoitteena on jatkossa puhdistaa jätevedet erityisen leväkasvuston avulla niin pitkälle, että lopputuote olisi juomakelpoista.

Wabash-Way Emilyann Vaikka Stanton Bros on ennen kaikkea ympäristöystävälliseen maidontuotantoon keskittynyt yritys, on sen omistajien intohimona aina ollut myös karjanjalostus. Maailmanmaineeseen tila nousi käynnistäessään ensimmäisten joukossa mittavan alkionhuuhteluohjelman, joka tähtäsi tehokkaaseen IVF-alkioiden tuotantoon. Projektiin lähdettiin rohkeasti ostamalla yli miljoonan dollarin kauppahinnalla sen hetken arvostetuimpiin jalostusdonoreihin kuuluva Wabash-Way Emilyann sekä Sonni Stantons Adagio P Stantons Adorable Stantons Alligator Stantons Archimedes Stantons Capital Gain Stantons Checkers Stantons Esteem Stantons Expander Stantons Galore Stantons Gatsby Stantons High Octane Stantons Horsepower Stantons Hyperloop Stantons Performer P Stantons Steady Stantons Useful

sen kaikki tiedossa olevat jälkeläiset ja alkiotiineydet. Tila hankki omistukseensa myös Emilyannin siskon Evetten, jolloin kaikki tästä linjasta lähtöisin oleva genetiikka oli Stantonin hallussa. Laaja IVF-ohjelma tuotti hyvin vasikoita, joista valittiin taas parhaat jatkamaan sukua, ja muut hyödynnettiin maidontuotannossa ja alkionkantajina. Geneettisen potentiaalin kasvu omalla tilalla tuotti yhä kovempaa

Isä Powerball P Supershot Kingboy Silver McCutchen Predestine Supershot High Octane Silver Capital Gain McCutchen Brennan Positive Powerball P Mr Sam Yoder

Lehmäperhe Emilyann Emilyann Emilyann Emilyann Barbie Freddie Cameo Evett Evett Cosmopolitan Evett Barbie Rudy Missy Rudy Missy Lila Z Rudolph Stress Cosmopolitan

Semex Finlandin myymät Stantonin sonnit Suomessa. Vahvennetulla tekstillä ovat ne sonnit, joita on edelleen mahdollista tilata.

taloudellista tulosta samalla, kun keinosiemennysalan yritykset maksoivat hulppeita summia parhaista sonnivasikoista. Myöhemmin tila on panostanut muihinkin lehmäperheisiin, ja maailman indeksilistoilla on aikojen saatossa nähty paljon Stantonista lähtöisin olevia eläimiä. Stantonin eläimet ovat lähtöisin erittäin tehokkaasti toteutetusta alkio-ohjelmasta ja niiden genomitulokset ovat olleet huippuluokkaa. Tulokset ovat myös kestäneet jälkeläisarvostelut, ja monet sonnit ovat pysyneet karjanomistajien suosiossa

vuosikausia. Stanton on viime vuodet toiminut läheisessä yhteistyössä Semex Alliancen kanssa, ja Stantonista lähtöisin olevat sonnit ovat olleet runsaassa käytössä myös Suomessa. Tilalla panostetaan nykyisin laajasti eri linjoihin, ja sopivia sonneja löytyy niin voimakkaaseen tuotoksen nostoon kuin rakenteen tehokkaaseen parantamiseen. Myös Immunity+ sonnit ovat tärkeässä asemassa Stantonin jalostusohjelmassa.  Sari Alhainen

Stantons Expander otettiin asiakkaiden pyynnöstä takaisin listalle jälkeläisarvostelun jälkeen.

25


SEMEX-POSTI syyskuu 2020

Paras tapa parantaa karjasi terveyttä Karjanomistajat tekevät paljon töitä pitääkseen lehmät terveinä ja tuottavina. Silti lehmät joskus sairastavat, ja se aiheuttaa kustannuksia ja lisätyötä.

27%

utaretulehdus

Semexin Immunity+ -sonnien avulla jalostat lehmillesi paremman vastustuskyvyn. Semexin sonneilta testataan sekä virusten että bakteerien immuunivasteet, jotka ovat geneettisesti eri ominaisuuksia. Hyvän immuunivasteen omaavat sonnit merkitään Immunity+ logolla.

17%

kohtutulehdus

32%

jälkeisten jäänti

3000 lehmän karjassa lehmät, joilta oli mitattu korkea immuunivaste, sairastivat selvästi vähemmän kuin karjan muut lehmät.

Semexin eläinaineksen avulla parannat karjasi kannattavuutta. Terveet ja tuottavat lehmät tuovat hyvinvointia myös hoitajille.

Kysy immunity+ -sonneja omalta alue-edustajaltasi ja paranna karjasi perinnöllistä vastustuskykyä.

Semex Finland Oy Viikatetie 3, 91900 Liminka | puh. 040 550 7643 sari.alhainen@semex.fi 26

www.semex.fi


SEMEX-POSTI syyskuu 2020 Mezzoforte (Positive - Guarantee)

Paypal (Challenger - Granite)

GTPI 2903 TR TY TV

GTPI 2922 99%-I

HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF

TR TY TV

99%-I

HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF

Rek #: HOCANM13353578

aAa: 243165

DMS: 561,135

Rek #: HO840M3143986192

aAa: 423651

DMS:

Syntynyt: 02/19/2019

Kappakaseiini: BB

Beettakaseiini: A1A2

Syntynyt: 03/17/2019

Kappakaseiini: BE

Beettakaseiini: A1A2

TUOTOS

G Karjoja

G Tytt

76% arv.varm

CDCB-G / 08-20

TUOTOS

G Karjoja

G Tytt

77% arv.varm

CDCB-G / 08-20

Maito paunaa 1257

Rasva paunaa 91

Rasva % +0.15

Valkuainen paunaa 49

Valkuainen % +0.03

Maito paunaa 918

Rasva paunaa 90

Rasva % +0.19

Valkuainen paunaa 44

Valkuainen % +0.05

NM$ 756

CM$ 781

FM$ 707

GM$ 678

DWP$ 981

NM$ 724

CM$ 752

FM$ 663

GM$ 676

DWP$ 735

TERVEYS JA HEDELMÄLLISYYS Tuotantoikä

TERVEYS JA HEDELMÄLLISYYS 5.5

Soluluku

2.69

Poikimavaikeus isänä

2.1%

Tuotantoikä

Poikimavaikeus emänisänä

2.1%

Soluluku

4.6 2.91

Poikimavaikeus isänä

2.0%

Poikimavaikeus emänisänä

2.2%

Tytärhedelmällisyys

0.6

Vasikkakuolleisuus isänä

4.9%

Tytärhedelmällisyys

1.4

Vasikkakuolleisuus isänä

5.3%

Elinvoima

0.8

Vasikkakuolleisuus emänisänä

5.6%

Elinvoima

0.5

Vasikkakuolleisuus emänisänä

4.5%

hedelmällisyysindeksi

1.0

rehuhyötysuhde

201

hedelmällisyysindeksi

2.0

rehuhyötysuhde

RAKENNE

G Karjoja

G Tytt

73% arv.varm

HAUSA-G / 08-20

RAKENNE

G Karjoja

G Tytt

183

76% arv.varm

HAUSA-G / 08-20

PTAT

1.32

Runkorakenne

-0.14

PTAT

1.55

Runkorakenne

0.97

Utarerakenne

1.42

Kokonaislypsytyyppi

1.47

Utarerakenne

2.24

Kokonaislypsytyyppi

0.43

Jalkarakenne

0.17

Jalkarakenne

0.17

Takakorkeus

korkea

+1.26

Takakorkeus

korkea

+1.17

Vahvuus

vahva

+0.30

Vahvuus

vahva

+0.67

Rungon syvyys

syvä

+0.46

Rungon syvyys

syvä

+0.12

Lypsytyyppisyys

hyvä

+1.85

Lypsytyyppisyys

huono

-0.06

Lantiokulma

laskeva

+0.57

Lantiokulma

laskeva

+0.25

Lantion leveys

leveä

+1.12

Lantion leveys

leveä

+1.07

Kinnerkulma

kiverä

+1.09

Kinnerkulma

suora

-0.10

Takajalat takaa

suorat

+0.10

Takajalat takaa

suorat

+0.24

Sorkkakulma

huono

-0.11

Sorkkakulma

hyvä

+0.95

Jalkarakenne

hyvä

+0.59

Jalkarakenne

hyvä

+0.41

Etukiinnitys

hyvä

+1.28

Etukiinnitys

hyvä

+2.83

Takakiinnityksen korkeus

hyvä

+2.33

Takakiinnityksen korkeus

hyvä

+2.94

Takakiinnityksen leveys

leveä

+2.14

Takakiinnityksen leveys

leveä

+2.70

Keskiside

vahva

+1.13

Keskiside

vahva

+0.38

Utaremuoto

laaka

+1.03

Utaremuoto

laaka

+2.45

Etuvedinten sijainti

lähellä

+0.71

Etuvedinten sijainti

lähellä

+0.07

Takavedinten sijainti

lähellä

+0.84

Takavedinten sijainti

lähellä

+0.03

Etuvedinten pituus

lyhyet

-0.68

Etuvedinten pituus

pitkät

+0.07

-2

-1

0

1

2

-2

-1

0

1

2

Bluechip (Frazzled - Rubicom)

SEMEXIN TPI-SONNIT

S

emex Alliancella on useita eri jalostuslinjoja, joiden tavoitteena on löytää sopivia sonneja erilaisten asiakkaiden tarpeisiin. Suomeen tuodaan kaikkein eniten LPI-skaalan mukaisesti valittuja sonneja, koska Kanadan olosuhteet ovat hyvin samantyyppiset Suomen kanssa. Pyrimme pitämään listalla myös muutamia USA:n TPI-arvon perusteella valittuja sonneja, vaikka USA:n karjanhoitokäytännöt ovat muokanneet TPI-arvoja hiukan eri suuntaan kuin mitä Kanadassa ja Suomessa arvostetaan. Esimerkiksi lypsynopeutta ja luonnetta ei USA:ssa arvostella eikä jalosteta lainkaan. USA:n arvostelusta puuttuu myös lehmän toiminnalli-

suudelle ja kestävyydelle tärkeitä rakennekohtia, kuten utarekudos, lanneselän vahvuus, lonkkanivelen sijainti ja sorkan kanta. Tällä sivulla olemme julkaisseet kolme sellaista listasonnia, joilla on korkea TPI-arvo ja jotka sopivat ominaisuuksiltaan suomalaiseen maidontuotantoon. Näistä sonneista Bluechipiä löytyy jo varastosta, ensimmäiset Paypalit saapuvat lokakuun alussa ja Mezzofortet todennäköisesti marraskuussa. Tuomme asiakkaiden tilausten perusteella myös mitä tahansa muuta tuontikelpoista sonnia Semex Alliancen listoilta. Voitte tutustua sonneihin osoitteessa semex.com. 

GTPI 2874 TR TY TV

99%-I

HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF

Rek #: HO840M3151787851

aAa: 234516

DMS: 345,234

Syntynyt: 07/27/2018

Kappakaseiini: AA

Beettakaseiini: A1A2

TUOTOS

G Karjoja

G Tytt

81% arv.varm

CDCB-G / 08-20

Maito paunaa 1052

Rasva paunaa 91

Rasva % +0.17

Valkuainen paunaa 45

Valkuainen % +0.04

NM$ 759

CM$ 793

FM$ 695

GM$ 628

DWP$ 841

TERVEYS JA HEDELMÄLLISYYS Tuotantoikä

Poikimavaikeus isänä

2.5%

Soluluku

2.45

6.4

Poikimavaikeus emänisänä

2.8%

Tytärhedelmällisyys

-1.2

Vasikkakuolleisuus isänä

5.7%

Vasikkakuolleisuus emänisänä

4.8%

Elinvoima

2.6

hedelmällisyysindeksi RAKENNE

G Karjoja

-0.3 G Tytt

rehuhyötysuhde

192

79% arv.varm

HAUSA-G / 08-20

PTAT

1.16

Runkorakenne

0.29

Utarerakenne

1.05

Kokonaislypsytyyppi

0.30

Jalkarakenne

0.63

Takakorkeus

korkea

+0.34

Vahvuus

vahva

+0.32

Rungon syvyys

syvä

+0.02

Lypsytyyppisyys

hyvä

+0.09

Lantiokulma

nouseva

-0.12

Lantion leveys

leveä

+0.15

Kinnerkulma

kiverä

+0.24

Takajalat takaa

suorat

+0.73

Sorkkakulma

hyvä

+0.55

Jalkarakenne

hyvä

+0.64

Etukiinnitys

hyvä

+1.38

Takakiinnityksen korkeus

hyvä

+1.28

Takakiinnityksen leveys

leveä

+1.18

Keskiside

vahva

+0.28

Utaremuoto

laaka

+0.84

Etuvedinten sijainti

lähellä

+0.49

Takavedinten sijainti

lähellä

+0.59

Etuvedinten pituus

lyhyet

-0.08

-2

-1

0

1

2

27


SEMEX-POSTI syyskuu 2020

Porta BHB -ketoositestin avulla voit vaivattomasti seurata vastapoikineiden energiatasetta. Parhaan hyödyn saat, kun seuraat vastapoikineiden ketoaineiden kehitystä kolmella peräkkäisellä testillä muutaman päivän välein. Reagoimalla kohoaviin ketoainepitoisuuksiin heti, vältyt tuotannon menetyksiltä ja vähennät sairastumisen riskiä.

25 liuskaa 34 €+alv. 100 liuskaa 97 €/alv.

Kasta liuska maitoon tai lypsä tippa suoraan liuskalle, odota minuutti ja vertaa liuskan väriä taulukkoon.

Postin kautta lähetys tilausta seuraavana arkipäivänä, postimaksu lisätään hintaan. Voit ostaa testipurkkeja typpiautolta myös ilman ennakkotilausta.

www.semex.fi

SEMEX TARJOAA SPERMVITAL-ANNOKSIA HOLSTEIN-, ANGUS- JA LIMOUSIN-RODUISTA Spermvital- annokset on käsitelty erityisellä geelillä, joka lisää siemenen elinaikaa ja kykyä hedelmöittää munasolu silloinkin, kun siemennyksen ajankohta ei ole ollut optimaalinen. Sopii erityisesti pitkäkiimaisille ongelmatiinehtyjille, joiden oikeaa siemennysaikaa on vaikea määrittää. Huomatkaa, että oljessa oleva elatusgeeli on melko paksua, mikä saattaa vaikuttaa tuntumaan pistoletin mäntää painettaessa erityisesti silloin, jos sulatusaika on ollut liian lyhyt tai vesi liian viileä. Spermvital-annoksen suositeltu sulatuslämpötila on 36 astetta ja sulatusaika 1 minuutti. N Normaali li siemenannos, i kkun se on painettu ulos oljesta.

Spermvital siemenannos, kun se on painettu ulos oljesta. Geeli notkistuu lämmetessään ruumiinlämpöiseksi lehmän kohdussa.

Lisätiedot: Sari Alhainen, sari.alhainen@semex.fi www.semex.fi

28


SEMEX-POSTI syyskuu 2020 Semex Finland järjestää

ALUEELLISIA PIENRYHMÄPÄIVIÄ joihin kutsutaan maidontuottajia paikallisesti tekstiviestien ja puhelimen välityksellä. Päivät järjestetään vapaamuotoisina tapaamisina keskustelun merkeissä asiakaskarjoissamme. Semex tarjoaa kahvit. Jos olet valmis kutsumaan lähitilojen emännät ja isännät leppoisaan yhteiseen tapaamiseen keskustelemaan jalostuksesta ja karjanhoidosta, ota yhteyttä omaan alue-edustajaasi, niin sovitaan päivä!

Liity Semexin sähköpostilistalle! Semexin sähköpostilista jakautuu viiteen ryhmään, joista voitte valita itsellenne parhaiten sopivan. Ryhmän vaihto onnistuu helposti lähettämällä asiasta sähköpostia osoitteeseen tilaukset@semex.fi. Ryhmät ovat seuraavat: • Kaikki postit (kaikki postit kaikista roduista) • Peruspostit (kaikkien rotujen sonnipostit, tapahtumat ym, ei alkioposteja) • Ayrshirepostit (kaikki muut postit paitsi pelkästään holsteiniin liittyvät) • Holsteinposti (kaikki muut postit paitsi pelkästään ayrshireen liittyvät) • Svensk Nyhetsbrev (Nyheter på svenska)

Osallistu vasikkakisaan Facebookissa

Semex Finland täytti 10 vuotta 1. kesäkuuta. Juhlavuoden sekä S-nimivuoden kunniaksi julkaisemme Facebookissa koko loppuvuoden kestävän Semex-nimisten vasikoiden kisan. Kisassa palkitaan kuukausittain kuva, joka on kyseisen kuukauden aikana saanut eniten tykkäyksiä. Vuoden lopussa kilpaillaan koko kisan voitosta kaikkien kuukausikisojen voittajien kesken.

Kisan säännöt ovat seuraavat: - Jokainen Semex-niminen vasikka (tai nimeen sisältyy sana Semex), jonka isä on Semexin sonni, saa osallistua kisaan yhden kerran. Vasikan ikä, ympäristö ja asento ovat vapaavalintaiset ja kuvassa voi olla myös vasikan emä tai ihmisiä. Kuvan tiedoissa täytyy olla vasikan oma nimi kokonaisuudessaan ja sen isän nimi, ja halutessaan voi kertoa myös muita tietoja tai vasikkaan liittyvän ta-

rinan. Tavoitteena on saada kuvalle tykkäyksiä. - Kuvat lähetetään jokaista kuukautta varten erikseen perustettuun viestiketjuun. Ketju perustetaan jokaisen kuukauden 1. päivänä. Ketjuun voi lähettää Semex-nimisten vasikoiden kuvia kuukauden loppuun asti. - Jokaiseen ketjuun voi lähettää tykkäyksiä haluamaansa kuvaan seuraavan kuukauden 5. päivään asti. - Tykkäykset lasketaan kisan sulkeuduttua, ja kuukauden voittajavasikka palkitaan kahdella Semex Finlandin varastosta löytyvällä normaalilla (ei lajiteltu) siemenannoksella, jotka voittajavasikan omistaja voi valita. - Kaikkien tykkääjien kesken arvotaan kuukausittain Semexin tuotepaketti, joka lähetetään postissa voittajalle. Jokainen tykkääjä osallistuu arvontaan yhdellä arvalla riippumatta siitä, monestako kuvasta on tykännyt kyseisessä viestiketjussa. Nyt kaikki nimeämään vasikoita ja lähettämään ihastuttavia kuvia tykättäviksi Semex-nimisistä vasikoista! Facebook ei ole millään tavalla mukana tässä kilpailussa. Jos et käytä facebookia, voit lähettää kuvan tietoineen sähköpostitse Miia Ikoselle, miia.ikonen@semex.fi. 

29


SEMEX-POSTI syyskuu 2020

Semexin kiimanseurantajärjestelmä - Lehmien paikannus - Kiimanseuranta - Optimaalinen siemennysaika - Syönti- ja märehtimisaika - Seisomis- ja makuuaika - ISO-tunnistus

®

30

semex.fi


SEMEX-POSTI syyskuu 2020

100-TONNAREITA

Maitorannan ensimmäinen satatonnari Apu

A

pu syntyi aurinkoisena pakkaspäivänä 27.2.2008 Marjo Sutisen ja Kalle Sydänmaanlakan tilalle. Vasikka oli kovasti toivottu. Emänä Apulla oli 50-tonnari Piika ja isänä Lagace Modem. Apu aloitti lypsyuran mukavasti. Ensimmäinen 305 päivän tuotos oli jo lupaavasti 10 397 3,52 - 3,22. Paras 305 päivän tuotos on seitsemänneltä kaudelta 12 256 - 4,50 -3,21. Apu poiki yhdeksännen kerran 29.3.2020, ja heinäkuun mittalypsyssä saatiin täyteen lukemat 100 444 kiloa. Apu on sorkkiaan lukuun ottamatta ollut melko helppo hoidettava. Pari kertaa on tiinehtyminen hieman takunnut ja kerran on hoidettu utaretulehdus. Apusta on karjassa tällä hetkellä kaksi tytärtä. Toi-

nen on jo lypsyssä, ja toinen on poikimassa ensimmäisen kerran lokakuun alussa. Nyt tätä kirjoittaessa Apu on sie-

mennetty muutama päivä sitten Marbrae Bigtimella. Semex-tiimi onnittelee Maitorantaa upeasta lehmäs-

tä ja toivottaa pitkää ikää!  Miia Ikonen

Ellipsi

A

nne ja Marko Mäntylän omistama Ellipsi (isä Duo Star Normandin) poiki yhdeksän kertaa ja lypsi elinikäistuotoksen 100 565 kiloa. Onnittelut omistajille! 

31


SEMEX-POSTI syyskuu 2020

Postilan tilan neljäs satatonnari Everstinna

V

irpi ja Pauli Tirkkosen omistama Everstinna (Morningview Ashlar) saavutti sadan tonnin rajapyykin kahdeksalla poikimisella. Satatonnareita huiman määrän jättänyt Semexin sonni Ashlar yhdistettynä Postilan kestävään emälinjaan on tuonut Everstinnalle edellytykset säilyä ryhdikkäänä lehmärouvana lypsykaudesta toiseen, korkeista tuotoksista huolimatta. Lehmän paras 305 päivää (4.) on 13 383 kiloa. Everstinna polveutuu Postilaan 90-luvun puolivälissä hankitusta Hyvä-ensikosta, joka poiki kahdeksan kertaa ja tuotti yli 70 tuhannen elinikäistuotoksen. Tämän suvun lehmäjälkeläiset osoittivat ostoksen kannattavuuden ja säilyivät karjassa pitkään jättäen merkittävän lehmäperheen. Everstinnan emänemä Neito poiki myös kahdeksan kertaa tehden elinikäistuotoksen 87 151 kiloa, ja Everstinnan emä Typykkä poiki peräti yhdeksän kertaa. Typykän kokonaistuotos oli hieman vajaa 82 000 kiloa. Typykän isä oli aikanaan Suomessa suosittu tuontisonni Ramos, jonka isä taas oli Semexin kuuluisa miljonäärisonni Startmore

Rudolph. Näin Everstinnan sukutauluun on saatu näkyvää kestävyyttä niin emälinjasta kuin vahvoista maailmanluokan isäsonneista. Everstinnan viisi ensimmäistä poikimista tuottivat sonnivasikan, mutta kolmella viimeisimmällä kerralla on saatu toivotut lehmävasikat. Virpi kertoo Everstinnan elämän olleen normaalia kor-

keatuottoisen lehmän hoitoa- heikkojakin hetkiä on mahtunut mukaan poikimisten yhteydessä. Kestävien ja mieluisten lehmien eteen halutaan tehdä töitä, joten Everstinnakin on sitkeänä lehmänä aina saatu jaloilleen ja lypsykausi käyntiin. Kun tilalla on viime vuosina erityisesti panostettu umpiajan ruokintaan ja olosuhteisiin,

on Everstinnankin palautuminen poikimisista ollut aiempia vuosia helpompaa ja lehmä on tiinehtynyt jopa aiempaa paremmin. Onnittelut Tirkkosille Postilaan vahvasta ammattitaidosta ja hyvin säilyneestä, kestävästä lehmästä!  Eevastiina Heikkinen-Björkqvist

Lähetäthän meille kuvan ja perustiedot, kun Semex-sonnin tytär karjassasi on lypsänyt 100-tonnariksi, niin tehdään siitä juttu lehteen! www.semex.fi

32


SEMEX-POSTI syyskuu 2020

Vanhatalon 100-tonnarit Eloise ja Adele

V

anhatalon karjassa on jälleen kerran päästy juhlimaan uusia 100-tonnareita, kun Eloise ja Adele saavuttivat arvostetun rajapyykin. Vanhatalon Eloisen (Spirte - Roy) emänemä ostettiin taloon tiineenä hiehona Ramshillin karjasta Ruotsista. Eloise teki kahdeksalla poikimisellaan kuusi lehmävasikkaa, ja karjassa on sen jälkeläisiä sekä lypsyssä että kasvamassa jo useammassa polvessa. Kolme jälkeläistä on myyty. Eloise on tehnyt maineikkaan näyttelyuran. Se esitettiin näyttelyssä ensimmäisen kerran neljä kertaa poikineena, jolloin se voitti Kansallisen vuosinäyttelyn Championin Joensuussa ja samana kesänä Viljottaressa vanhempien lehmien luokan. Muita luokkavoittoja tuli mm. FinnDairyExpossa vuonna 2018 ja samana vuonna se oli Varachampion Kiteen kansallisessa näyttelyssä. Eloise oli näyttelyissä vauhdikas mamma, tosin vuosien saatossa se tasaantui melkoisesti. Navetassa Eloise oli kuitenkin hyvin rauhallinen, ahkera robottilehmä. Omistajiensa suureksi suruksi Eloise menetettiin heti 100-tonnariksi tulon jälkeen kesken hyvän tuotoskauden. Eloise oli erinomainen lypsäjä, joka herui yli 60 kilon päivämaitoihin. Sen paras 305 pv tuotos oli 14 916 - 3,71 - 3,08. Gårdsby Lee Adelen (Lee-Igniter) emä on ostettu Jan Goweniukselta Ruotsista. Gårdsbyhyn tämä suku on tuotu Kanadasta vuonna 1983. Adelen emä oli vedetty pois huutokaupasta luotuaan tiineytensä, mutta se oli siemennetty ensimmäiseen luomisen jälkeiseen kiimaan. Vanhatalot ostivat ummessa olevan lehmän sen hyvän suvun takia, vaikka tiineydestä ei ollut mitään varmuutta. Jos lehmä olisi tyhjä, sen voisi huuhdella. Mutta Adelen emä oli tiine ja teki lehmävasikan Comestar Leesta. Nyt tämä emänsä mahassa Ruotsista saapunut Gårdsby Lee Adele on lypsänyt 100-tonnariksi, joten alkuun epävarmalta tuntunut kauppa kannatti! Lee Adele on yhdeksännellä lypsykaudellaan herunut yli 60 kilon päivätuotoksiin. Sen paras 305 päivän tuotos on 12 708 - 3,67 - 3,40, ja robotti ennustaa myös nykyiselle kaudella yli 12 tonnin tuotoslukemia. Ei siis merkkiäkään van-

Vanhatalon Eloise EX90-CAN huudesta näkyvissä. Adele on hyväjalkainen, kevytluustoinen ja syvärunkoinen puurtaja. Se on ollut aina hyvin terve lehmä, jonka hienoon runkoon pysähtyy silmä usein lepäämään. Kar-

jassa on tällä hetkellä kasvamassa yksi tytär Unixista ja Adele on jälleen Unixista tiine.  Sari Alhainen

Gårdsby Lee Adele VG85-CAN

33


SEMEX-POSTI syyskuu 2020

Satatonnari Leinolan Esanssi

L

einolan Maito Oy:n Esanssi (Morningview Ashlar) tarvitsi sadantuhannen maitokilon ylitykseen seitsemän poikimista, ja tuotanto jatkuu syyskuun alun kahdeksannen poikimisen jälkeen entiseen tahtiin. Satatonnareita tehtailevan isänsä Ashlarin tyypillisenä tyttärenä Esanssikin on hämmästyttävän ryhdikäs ja hyvin säilynyt teräsmuori, jossa tuotetut maitokilot eivät näy. Leinolan isännän Tapion mukaan Esanssi on ollut pääasiassa huomaamaton puurtaja. Sen heikoin hetki koettiin uran puolivälissä, jolloin Tapio uskoi menettävänsä halvaantuneen Esanssin sitä käännellessään, mutta sisukas lehmä ei antanut periksi ja ura jatkui. Viisi ensimmäistä lypsykauttaan Esanssi tuotti vanhassa navetassa, ja kuudennesta poikimisestaan lähtien se on lypsänyt erinomaisissa olosuhteissa uudessa kolmen robotin pihatossa. Esittelykuvaa otettaessa oli kahdeksannesta poikimisesta kulunut vasta neljä päivää, mutta Esanssi oli jo täydessä työn touhussa syömässä muiden mukana ja erinomaisesti palautuneena. Esanssin tuotosura on ollut tasaisen nousujohteinen. Toisen

Ikinuori Leinolan Esanssi kuvattuna 4 päivää kahdeksannen poikimisensa jälkeen. poikimisen jälkeen kaikki 305 päivän tuotokset ovat olleet yli 12 000 kiloa. Paras tuotos 14 120 kg saatiin seitsemännellä tuotoskaudella. Esanssille on siunaantunut vain kaksi lehmävasikkaa, joista toi-

nen menetettiin vasikkana tapaturmaisesti ja toista ei saatu tiineeksi poikimisen jälkeen. Mikäli kaikki menee hyvin, saadaan seuraava tiineys lajitellusta siemenestä. Onnittelut Leinolan Maitoon upeasta

kestävästä lehmästä ja toivotaan Esanssille vielä lisää terveitä tuotosvuosia!  Eevastiina Heikkinen-Björkqvist

Rintalan Enkku

A

lajärvelle, Ismo ja Anniina Rintalan karjaan, saatiin neljäs satatonnari huhtikuussa, kun Enkku (isä Beau Lac Nemo) rikkoi 100 000 kilon rajapyykin viimeiseksi jääneellä 7. lypsykaudellaan. Enkku syntyi Rintalan tilalle vuonna 2009 ja teki koko lypsyuransa samassa 70 lypsävän asemapihatossa. Enkku oli luonteeltaan hyvin esimerkillinen. Se oli vahvatahtoinen, mutta rauhallinen matriarkka, joka ei turhia hötkyillyt, vaan ansaitsi asemansa laumassa ilman taistelua. Enkku keskittyi aina olennaiseen eli syömiseen ja lepäämiseen. Tuotospotentiaalinsa Enkku osoitti jo ensimmäisellä kaudellaan lypsäen kiitettävän 10 700 kilon 305 pv tuotoksen. Toisella kaudellaan Enkku paukautti rikki jo 13 300 kilon tuotoksen ja kiinnitti karjassa vierailleen kanadalaisen rakenneluokittajan huomion heti kättelyssä syvällä rungollaan ja lypsytyyppisyydellään. Enkku luokitettiin toisella kaudellaan kokonaispistein G 78. Ennätystuotoksensa Enkku lypsi kolmannella kaudellaan

34

305 päivän tuloksella 13 566-4,78 -3,63. Enkku tiinehtyi hyvin aina yhden tai kahden siemennyksen jälkeen, yhtä neljä siemennystä vaatinutta kautta lukuun ottamatta. Ensimmäisen siemennyksen ajankohdan kanssa ei yleensä pidetty kiirettä, sillä Enkun tuotospotentiaalin tuntien sen annettiin lypsää vähän tavallista pidempiä kausia. Yhden utaretulehduksen ja kahden poikimahalvauksen lisäksi ei Enkulla ollut muita sairauksia, vaan se eli hyvin terveen, yli 10-vuotisen elämän. Ismon ja Anniinan onneksi Enkku ehti jättää karjaan viisi tytärtä. Näistä parhaiten pärjännyt on vanhin tytär Jalava, joka on lypsänyt viidellä kaudellaan elinikäistuotoksen 68 150 kiloa. Jalava on elämänsä kunnossa ja valmistautuu marraskuussa koittavaan kuudenteen poikimiseensa. Onnittelut Rintalan karjaan!  Taru Kuokkanen


SEMEX-POSTI syyskuu 2020

SEMEX PÄIVÄT 2021

Hotelli Korpilammella Espoossa 24.-25.3.2021 Päivien teemana korkeatuottoisen karjan jalostus ja hoito. Keskiviikkona kolme karjanomistajaa kolmesta eri maasta kertovat, miten he jalostavat ja hoitavat korkeatuottoista karjaansa. Torstaina vierailemme kahdessa korkeatuottoisessa suomalaiskarjassa. Keskiviikko 11:00 12:00-12:30 12:30-13:30 13:30-14:30 14:30-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-17:30 20:00

Semex tarjoaa lounaan Semex Finland – 10 vuotta kasvua ja menestystä: Sari Alhainen Tilacase: Chris McLaren, Kanada. 2 *pv asemalypsy, 305 pv kt 110 lehmää 14 384 kg, Master Breeder 2019 Tilacase: Willem Aversteeg, Tanska, keskituotos 600 lehmää 13 500 kg Semex tarjoaa 10-vuotis-juhlakahvit Tilacase: Wim Mooijman, Hollanti. Keskituotos 15 100 kg Miten vältän energiavajeen korkeatuottoisen lehmän ruokinnassa? Mr Anne Terpstra Luennoitsijat vastaavat kysymyksiin Yhteinen illallinen ravintolassa

Semex Finland 10 vuotta

Torstai 10:00 10:30-12:00 12:30-15:00 15:30

Lähtö tilavierailuille, yhteiskuljetus Kotamäki MTY, Moksintie 48, 03400 Vihti. Vakkamäki Johanna, Vakkamäentie 137, Otalampi. Uusi hiekkaparsipihatto. Semex tarjoaa kenttälounaan. Linja-auto palaa hotellille

Chris McLaren, Kanada

Tule kuuntelemaan jalostuksen ja ruokinnan asiantuntijoita ja tutustumaan korkeatuottoisiin karjoihin! Jalkinesuojat ja suojahaalarit saadaan tilakohteista.

Semex tarjoaa karjanomistajille, karjanhoitajille ja opiskelijoille luentopäivän ohjelman, lounaan ja kakkukahvit. Muille luentopäivän hinta on 98 eur +alv/ hlö. Korpilahden upea Klassikko Menu - illallinen 48 eur, yöpyminen 1hh 89 eur/ hlö ja 2hh 59 eur/hlö. Ilmoittautumiset 10.3.mennessä sari.alhainen@semex.fi tai 040 550 7643. Ilmoita, osallistutko vain toiseen vai molempiin päiviin, tuletko illalliselle, ja yövytkö 1 hh vai 2hh huoneessa, sekä huonekaveri. Ilmoita myös, haluatko lähteä tilavierailulle linja-autossa.

Wim Mooijman, Hollanti

Tervetuloa!

www.semex.fi

35


SEMEX-POSTI syyskuu 2020

SEMEX-TIIMIN YHTEYSTIEDOT RAKENNELUOKITUS

TOIMISTO, VARASTO JA JAKELU:

Alhainen Sari puh. 040 550 7643

Heikkinen Inga puh. 0400 891 262

Inkiläinen Mika puh. 044 358 1822

Karppinen Kari puh. 045 125 3717

Soudunsaari Samuli puh. 040 828 7790

Vanhatalo Heikki puh. 040 350 2337 Rakenneluokitukset koko maa

Ai24-laitteisto

ALUE-EDUSTAJAT:

Heikkinen-Björkqvist Eevastiina puh. 044 524 8728 Pohjois-Karjalan pohjoisosat, Pohjois-Savo, Kainuu

Inkiläinen Maija puh. 040 823 7801 Pohjois-Pohjanmaa

Kokkoniemi Eveliina puh. 040 773 5266 Pohjois-Savo, Itä-Häme, Kymenlaakso

Lahdenperä Sonja puh. 040 582 9872 Lappi, Pohjois-Pohjanmaan pohjoisosat, Kainuu

Savander Heidi puh. 0500 860 637 Uusimaa, Kanta-Häme Pihvikarja-asiat koko maa Åland, även på svenska

Tiikkainen Anu puh. 044 502 1975 Pohjois-Savo

Ikonen Miia puh. 050 546 6499 Etelä-Savo, EteläKarjala ja PohjoisKarjalan ja PohjoisSavon eteläosat

Kivilahti Jani puh. 045 273 2340 Keski-Suomi, osia Pirkanmaasta ja Hämeestä

Kuokkanen Taru puh. 050 339 7034 Keski-Suomi, osia Keski- ja PohjoisPohjanmaasta

Laiholahti Laura puh. 044 552 4493 Varsinais-Suomi, Uusimaa, Etelä-Häme, Kanta-Häme

Staudinger Liisa puh. 040 561 0303 Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, KeskiPohjanmaa, Pirkanmaa, Satakunta

Toivola Juha puh. 044 550 0097 Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa

TILAA ESITTELYKÄYNTI Jos olet kiinnostunut Semexin palveluista, voit pyytää oman alueesi edustajan esittelykäynnille kertomaan toiminnastamme ja sonneistamme. Esittelykäynti on maksuton eikä sido sinua millään tavoin. Käynnin aikana käydään yhdessä läpi tilan toiveet palveluista ja sonnien ominaisuuksista sekä Semexin tarjonta ja palveluvaihtoehdot. Edustaja neuvoo navetassa eläinten toiminnallisen rakenteen arvioinnissa ja antaa yleisiä ohjeita sonnien valintaan ja lehmien ryhmittelyyn.

36

www.semex.fi

Profile for semexfinland

Semex Posti syyskuu 2020  

Semex Finlandin asiakaslehti

Semex Posti syyskuu 2020  

Semex Finlandin asiakaslehti

Advertisement