Magazyn SEMESTR — Wiosna / Spring 2022

Page 52

ICM Uniwersytet Warszawski na EXPO w Dubaju Numeryczne prognozy pogody, model epidemiologiczny, globalny optymalizator transportu lotniczego, transkontynentalny ultraszybki transfer danych – poznaj interdyscyplinarne centrum superkomputerowe Uniwersytetu Warszawskiego. ICM UW współtworzy wystawę w Pawilonie Polskim na Expo Dubai w sektorze „ICT&Software: Polska. Duch pomysłowości”, który poświęcony jest najbardziej spektakularnym polskim sukcesom w dziedzinie nauki, kultury i turystyki. Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM), jako część Uniwersytetu Warszawskiego powstało w 1993 roku i jest jednym z czołowych europejskich ośrodków High Performance Computing (HPC). Jednostka obsługuje około 1000 użytkowników z Polski, korzystających z infrastruktury obliczeniowej, sieciowej oraz przechowywania wielkich danych. ICM prowadzi trzy wyjątkowe projekty edukacyjne: magisterskie studia o charakterze praktycznym z Inżynierii Obliczeniowej, kurs Omics Data Science: Bioinformatyka i analiza wielkoskalowych danych biomedycznych oraz mentoring zespołu Warsaw Team, biorącego udział w światowych konkursach klastrów studenckich (Student Cluster Competition) w Azji, USA i Niemczech. Od 2020 ICM UW uczestniczy we wspólnym przedsięwzięciu 33 krajów europejskich i Komisji Europejskiej (EuroHPC JU), które ma na celu budowę eksaskalowej infrastruktury obliczeniowej w Europie. W ramach projektu powstało Narodowe Centrum Kompetencji EuroHPC (EuroCC Poland). ICM odgrywa również kluczową rolę w zapewnieniu polskim naukowcom z ponad 500 instytucji dostępu do pełnej literatury naukowej, w tym ponad

52

Czy wiesz, że ICM… • świadczy usługi na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego, krajowego środowiska naukowego i społeczeństwa • tworzy i dostarcza nowatorskie rozwiązania informatyczne i obliczeniowe w oparciu o interdyscyplinarne kompetencje, infrastrukturę oraz dane • aktywnie działa na rzecz otwartego dostępu poprzez Wirtualną Bibliotekę Nauki (WBN) oraz Platformę Otwartej Nauki • tworzy wyjątkowe Centrum Danych o interdyscyplinarnym charakterze

Więcej informacji na icm.edu.pl i expodubai.icm.edu.pl

ICM Uniwersytet Warszawski – Centrum Danych


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.