Page 1

can You ManaGe

sefa

WHat IS YouR cHaLLenGe neXt acaDeMIc YeaR?

GEt MORE INFO ABOut tHE SEFA BOARd YEAR INFORMAL dRINK FeBRuaRY 28tH 17.00H — BaR KRateR

INFORMAtION MEEtING MaRcH 14tH 17.00H — e0.20

APPLICAtION dEAdLINE 6 APRIL


AKZO NOBEL

BCG

Uit ervaring kunnen we zeggen dat de vaardigheden die je opdoet als een Sefa bestuurslid een grote toevoeging zijn aan je leven, zowel op professioneel als persoonlijk vlak.

Het werken in een gemotiveerd team, het vergroten van je vermogen om problemen op te lossen en het opdoen van ervaring op organisationeel vlak zijn vaardigheden die door werkgevers hoog worden gewaardeerd. Ik denk dat een bestuursjaar bij Sefa je zal helpen om deze vaardigheden op te doen.

– Rob Sanders Recruiter AkzoNobel

– Imke Peters Recruiter Boston Consultancy Group SHELL

ING

Als je het mij vraagt is een bestuursjaar bij Sefa de perfecte manier om je carrière een vliegende start te geven. Zonder twijfel zal je in situaties komen die je alleen op kunt lossen met de skills die hedendaagse werkgevers ook van je eisen. Tijdens het bestuursjaar zal je capaciteiten ontwikkelen in leiderschap, een netwerk opbouwen en zal je leren hoe je grote problemen op een juiste en efficiënte wijze oplost.

Voorzitter zijn van Sefa was een unieke kans om aan het hoofd te staan van een organisatie voordat je aan je carrière begint. Het gaf me een onwaarschijnlijk inzicht in hoe organisaties werken en hoe je ze optimaal managet; een vaardigheid die onmisbaar bleek te zijn toen ik door ING als business manager naar Tokyo werd uitgezonden, met uitdagingen die verrassend genoeg zeer verwant waren aan die uitdagingen waar ik in mijn bestuursjaar ook mee te maken had!

Ik heb ervaren dat een bestuursjaar veel verantwoordelijkheden en hard werken met zich meebrengt. Ambitieuze targets en strakke deadlines zorgen ervoor dat je niet van 9 tot 5 werkt. Aan het einde van de dag voel je je enorm voldaan en zal je genieten van de mooie momenten die je meemaakt. Je tijd doorbrengen met zes even ambitieuze mensen leidt gegarandeerd tot een unieke ervaring die je nooit zult vergeten! Boven alles verschaft een jaar in het bestuur van Sefa je een rijke ervaring en is het een goede route naar succes in je toekomstige carrière!

– Lars Dekker Shell International Commercial Officer Sefa Board 2008-2009

– Robert Breugelmans ING Corporate Banking Chairman Sefa Board 2003-2004

KPMG Eén ding is zeker. Een Sefa bestuursjaar is een uitgesproken manier om jezelf te onderscheiden van anderen op de arbeidsmarkt. KPMG kan je een bestuursjaar bij Sefa sterk aanraden.

– Marjolein Soto Roca Recruiter KPMG


Van de voorzitter Beste student Als voorzitter van het Sefa bestuur wil ik studenten aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde graag bewust maken van de geweldige mogelijkheden en uitdagingen die je staan te wachten in een bestuursjaar bij Sefa! Samen met de andere bestuursleden leid je een uiterst professionele organisatie met 4000 leden waarvan er 200 actief zijn in onze ruim 30 commissies.

Voor mij persoonlijk kwamen deze facetten dagelijks ten tonele. Elke dag ben ik bezig met zeer afwisselende dingen en komen er veel uitdagingen op mijn pad. De voldoening die je krijgt om met een team aan het roer te staan van zo’n grote, professionele, sociale en diverse organisatie is voor mij zeer waardevol en iets waar ik mijn leven lang met veel trots op terug kan kijken.

Als je deel uitmaakt van het bestuur, begeleid je deze commissies zodat hun evenementen een succes worden. Daarnaast heb je contact met top bedrijven, de faculteit en andere studieverenigingen. Wil jij jezelf ontwikkelen op het gebied van communicatie, coaching, planning, strategie en oplossingsgericht denken?

Ben jij op zoek naar dé ultieme uitdaging? Twijfel dan niet en meld je aan. Geef je carrière een kickstart en til je cv naar een hoger niveau! Mocht je vragen hebben, voel je dan vrij om ze te stellen bij ons in de Sefa kamer (E0.02) of stuur een e-mail naar board@sefa.nl. Ik kijk uit naar je aanmelding voor het Sefa bestuur 2012-2013! Hartelijke groeten, Nienke van den Bergh Voorzitter Sefa bestuur 2011-2012


een BeStuuRSjaaR BIj SeFa HOE ZIEt EEN BEStuuRSJAAR ER uIt?

FINANCIËLE COMPENSAtIE

naast de verantwoordelijkheden die komen kijken bij je specifieke bestuursfunctie, coördineer je ook projecten en ben je verantwoordelijk voor eventuele extra ‘modules’. jouw dagelijkse taken zien er hierdoor zeer divers uit. aan de ene kant werk je op een strategisch niveau door het implementeren van het lange termijn beleid, aan de andere kant ben je nauw betrokken bij de dagelijkse ontwikkelingen van Sefa en de commissies.

omdat je hard werkt, blijft er weinig tijd over voor activiteiten waar je geld mee verdient. Financieel wil Sefa je niet in de kou laten staan. Sefa en de uva dragen financieel bij met een maandelijkse bijdrage. Daarnaast worden er ook veel activiteiten in relatie met Sefa financieel gecompenseerd.

FuLL-tIME

NIEuW BIJ SEFA?

een bestuursjaar bij Sefa is full-time. Van maandag tot en met vrijdag werk je gedurende kantooruren, maar ook wordt je verwacht bij sociale activiteiten die in de avonden en weekenden kunnen plaatsvinden.

Heb je nog geen ervaring met projecten van Sefa? Dat is geen probleem. We zijn op zoek naar enthousiaste mensen die voor die extra dimensie tijdens hun studie gaan!


aanBeVeLInG aRnouD Boot BEStE StudENt In zware economische tijden focussen recruiters niet alleen op jouw cijfers, maar ook op extra curriculaire activiteiten. Voor ambitieuze studenten die iets waardevols aan hun cv willen toevoegen, is een bestuursjaar bij Sefa een geweldige mogelijkheid. Sefa is de toegewijde faculteitsvereniging die de ambities van onze universiteit reflecteert. Sefa is met 4000 leden één van de grootste faculteitsverenigingen in nederland en biedt een zeer divers portfolio aan top activiteiten.

De kans om deze professionele organisatie te leiden zal je de mogelijkheid geven om je theoretische kennis in praktijk te brengen. je krijgt de kans om je te ontwikkelen op diverse gebieden en de vele uitdagingen die in dat jaar op jouw pad komen, vragen om jouw creatieve oplossingen. Daarnaast leer je om efficiënt te werken in een team met zeer gemotiveerde bestuursleden. Samen zet je ambitieuze projecten neer en help je de vereniging met het ontwikkelen en het bereiken van lange termijn doelen. In een bestuursjaar kom je erachter wat jouw kwaliteiten zijn, waar jouw interesses liggen en maak je de vertaalslag naar het bedrijfsleven, overheid en beleid. je komt in contact met veel bedrijven, variërend van overheidsorganisaties tot grote multinationals. concluderend, een jaar in het bestuur van Sefa zal jou voorzien van essentiële kennis, ervaring en een waardevol cv. Daarom raad ik jou ten zeerste aan om je aan te melden voor het Sefa bestuur 2012-2013! Hartelijke groeten, Prof. Dr. Arnoud Boot Hoogleraar Corporate Finance en Financiële Markten aan de universiteit van Amsterdam


oVeR SeFa Sinds 1922 is Sefa de faculteitsvereniging van de Faculteit economie en Bedrijfskunde (FeB) aan de universiteit van amsterdam. Het is ons doel om de levens van onze 4000 leden te verrijken door jaarlijks zo’n 65 onderscheidende activiteiten te organiseren in onze vier pijlers:

ACAdEMISCH CARRIÈRE INtERNAtIONAAL & SOCIAAL

Go FoR tHe eXtRa DIMenSIon! Sefa geeft jou de kans om het maximale uit je studententijd te halen. Kijk verder voor een aantal van onze onderscheidende activiteiten.


acaDeMIc:

StRenGtHenInG YouR GRIP on acaDeMIa

Door academische evenementen te organiseren geeft Sefa studenten de kans om meer verbreding te krijgen over huidige economische onderwerpen en hierover te discussiëren. — — — —

SeFa conFeRence RooM FoR DIScuSSIon RoStRa econoMIca LISt SeFa

eén van de bekendste academische projecten van Sefa is Room for Discussion. Room for Discussion is een studentendiscussieplatform waar studenten wekelijks kopstukken uit de economische wereld, het bedrijfsleven en de poitiek interviewen. enkele gasten die op de bank hebben plaatsgenomen zijn: arnoud Boot, emile Roemer, Wouter Bos, job cohen, nout Wellink en vele anderen.

Room for Discussion


caReeR:

GettInG In toucH WItH YouR FutuRe eMPLoYeRS

Sefa organiseert verschillende carrière activiteiten die studenten de kans geven om in contact te komen met potentiële werkgevers. — aMSteRDaMSe caRRIÈRe DaGen — DutcH InHouSe touRS — SeFa caReeR MontH — aMSteRDaM MaRKetInG cHaLLenGe — conSuLtancY eVent — MaSteRS oF FInance — accountancY touR

eén van de grootste carrière-evementen van Sefa is de amsterdamse carrière Dagen. tijdens dit evenement grijpen meer dan 1000 studenten de kans aan om kennis te maken met 65 topbedrijven. Dit jaar vindt de acD plaats in het Wtc op de zuidas, waar bedrijven als Google, LinkedIn en unilever bedrijfspresentaties, trainingen, lunches en borrels verzorgen.


InteRnatIonaL: BRoaDenInG YouR HoRIzon In a GLoBaLIzInG WoRLD

In de huidige wereld waarin we leven is het belangrijk om ervaring op te doen met bedrijven en culturen in het buitenland. om deze reden organiseert Sefa verschillende activiteiten die studenten de kans geven om deze ervaring op te doen. — ReSeaRcH PRoject — SeFa StuDY tRIP — InteRnatIonaL DeVeLoPMent PRoject — InteRnatIonaL WeeK

Het Research Project is het meest tot de verbeelding sprekende project in de internationale pijler van Sefa. jaarlijks acquireren de deelnemers opdrachten om onderzoek te doen in een opkomende economie. Dit jaar zullen de deelnemers zo’n zes weken in Brazilië doorbrengen om onderzoek te doen en kennis te maken met de culturen aldaar. Vorige jaren ging het RP onder andere naar India, Indonesië en zuid-afrika.


SocIaL:

MeetInG YouR FeLLoW StuDentS

Bij Sefa is het sociale aspect van het studentenleven ook goed vertegenwoordigd. Dit doen wij onder andere door het organiseren van maandelijkse borrels op mooie locaties in amsterdam, een wintersport, weekenden voor actieve leden en een gala. Sociale activiteiten bieden je de gelegenheid om in contact te komen met je medestudenten en maken jouw studententijd compleet!

afgelopen december vond het jaarlijkse Sefa Gala plaats in hartje amsterdam. Het diner vond plaats in restaurant Blue in de Kalvertoren met als afsluiter een spetterend feest in odeon!.


De zeVen PoSItIeS:

VooRzItteR VOORZIttER

tAKEN VAN dE VOORZIttER

als voorzitter heb je een centrale positie in het bestuur en ben je Sefa’s eindverantwoordelijke naar de buitenwereld. je houdt het overzicht en waakt over de doelen van de vereniging als geheel. Daarnaast is het goed functioneren van je team cruciaal, waar jij mede zorg voor draagt. Wekelijks zit je de bestuursvergaderingen voor en op de algemene Leden Vergadering die elke vier maanden plaatsvindt verantwoordt jij de prestaties en het beleid van je bestuur.

— organiseren en voorzitten van bestuursvergaderingen en algemene Leden Vergaderingen — uitzetten en het bewaken van strategische beleidspunten — contact met Raad van toezicht, Faculteit en andere verenigingen — Het gezicht van Sefa naar de buitenwereld toe — zorgen dat je als team goed functioneert capaciteiten: natuurlijk leider, teamplayer, diplomatiek, ijverig PERSOONLIJKE ERVARING VAN NIENKE “De vooruitziende blik combineren met de praktische dagelijkse dingen leveren constant een uitdaging op voor mij als voorzitter. Daarbij moet je continu op de hoogte zijn van de dingen die er spelen bij alle commissies, bij de bestuursleden en heb je een ondersteunende rol bij alles wat daarbij komt kijken. Het maakt je dagen zeer afwisselend en het is ontzettend leuk om bij zoveel dingen betrokken te zijn. Bovenal leer je jezelf goed kennen omdat je tot het uiterste gedreven wordt in een bestuursjaar bij Sefa! “ Nienke van den Bergh Voorzitter Sefa Board 2011-2012


De zeVen PoSItIeS:

SecRetaRIS SECREtARIS

tAKEN VAN dE SECREtARIS

De secretaris in het Sefa bestuur heeft een diverse rol. naast de basistaken van de secretaris is veel ruimte om te fungeren als sparringpartner voor de medebestuursleden. Dit zorgt ervoor dat het werk gevarieerd en interessant blijft. ook is er veel ruimte om nieuwe ideeën die gedurende het bestuursjaar bedacht zijn uit te voeren. De secretaris is verantwoordelijk voor de faciliteiten op de uva, het creëren van een perfecte werkomgeving voor de leden en het bijhouden van de ledenadministratie. Kunnen multitasken is dus geen overbodige luxe!

— — — — —

Sparringpartner van het bestuur Innovator en katalysator nieuwe ideeën De ledenadministratie up-to-date houden Verantwoordelijk voor de faciliteiten onderhouden van faculteitsrelaties

capaciteiten: teamplayer, punctueel, efficiënt, flexibel PERSOONLIJKE ERVARING VAN StANLEY “Het bestuursjaar is een geweldige manier om veel ervaring op te doen in een korte periode. Van mezelf heb ik een breed interessegebied, waardoor de secretaris functie voor mij gemaakt was. Van veel zaken ben je als secretaris op de hoogte, waardoor je als sparringpartner fungeert voor jouw medebestuursleden. Ook kan je op deze manier met een frisse blik naar verschillende zaken kijken. Hierdoor leer je al heel snel wat je sterke punten zijn en met welke punten je minder affiniteit hebt.” Stanley Hau Secretaris Sefa Board 2011-2012


De zeVen PoSItIeS:

PennInGMeeSteR PENNINGMEEStER

tAKEN VAN dE PENNINGMEEStER

als penningmeester ben je verantwoordelijk voor de financiële positie van Sefa. Het is jouw doel om je bestuursgenoten het geld altijd op de meest efficiënte manier uit te laten geven. je bent ook degene die de begroting opstelt en alle plannen op financieel gebied controleert. Daarnaast heb je veel contact met penningmeesters van commissies om hen te begeleiden in het financiële proces. Verder ben je verantwoordelijk voor het controleren van contracten. als penningmeester ben je een belangrijke spil in het web van de vereniging.

— Verantwoordelijk voor de begrotingen en de kwar-taalrealisaties — een volledig overzicht hebben van de financiële positie van Sefa — Het managen en toestemming geven voor alle cashflows — coördineren financiën van commissies capaciteiten: zelfvertrouwen

Precies,

punctueel,

betrouwbaar,

PERSOONLIJKE ERVARING VAN IVO “als penningmeester van een grote vereniging als Sefa ben ik continu betrokken bij alle activiteiten die ondernomen werden. Ik ben niet alleen het centrale aanspreekpunt bij beslissingen zoals grote investeringen, ik treed ook als controller op zodat er altijd een correct financieel overzicht van de vereniging is. Gestructureerd zijn, omgaan met grote financiële verantwoordelijkheden in combinatie met het blijven houden van een zakelijke insteek zijn de dingen die ik heb geleerd als penningmeester in het Sefa bestuur. Ivo Spil Penningmeester Sefa Board 2011-2012


De zeVen PoSItIeS:

HR oFFIceR HR OFFICER

tAKEN VAN dE HR OFFICER

als HR officer ben je verantwoordelijk voor ‘the human capital’ van Sefa. je communiceert intensief met actieve leden en potentiële nieuwe leden. Recruiting en coaching van commissieleden is belangrijk voor de nieuwe aanwas en het behoud van leden. je bent dan ook verantwoordelijk voor de selectie van studenten voor alle commissies van Sefa. Dit houdt in dat je in één jaar tijd ongeveer 150 vacatures moet vullen. HR officer zijn, betekent naast het uitdragen van de identiteit van Sefa, dat je altijd beschikbaar bent voor vragen van actieve leden, passieve leden en andere studenten.

— coachen en behouden van leden — nieuwe leden recruiten en sollicitatiegesprekken afnemen — Groeimogelijkheden uitstippelen voor commissieleden — Het begeleiden van startende actieve leden — Het ontwikkelen van nieuwe HR strategiën capaciteiten: people-oriented, enthousiast, sociaal, overtuigend, communicatief PERSOONLIJKE ERVARING VAN CELINE “Dit jaar heb ik geleerd 100 dingen tegelijk te doen en strak te plannen. Ook heb ik veel mensenkennis opgedaan en was het inspirerend om met zoveel gemotiveerde en ambitieuze mensen te spreken. Je leert met moeilijke situaties omgaan als er persoonlijke problemen of problemen binnen commissies zijn. Daarnaast moet je je professioneel opstellen, bijvoorbeeld als je aan de andere kant van de tafel zit tijdens een sollicitatiegesprek. In mijn bestuursjaar heb ik ontzettend veel praktijkervaring opgedaan die ik goed kan gebruiken in mijn latere carrière.” Celine Zonneveld HR Officer Sefa Board 2011-2012


De zeVen PoSItIeS:

PRoject oFFIceR PROJECt OFFICER

tAKEN VAN dE PROJECt OFFICER

als Project officer ben je verantwoordelijk voor Sefa’s grootste carrière projecten. je bent de contactpersoon vanuit het bestuur voor deze commissies en begeleidt hen bij de planning en acquisitie van projecten. Daarbij stimuleer je de kennisdeling tussen deze commissies en tegelijkertijd ontwikkel je een lange termijn visie voor de vereniging over de carrière pijler van Sefa. als je met de commercial officer bij de bedrijven op bezoek gaat, voorzie jij de contactpersonen van informatie over Sefa’s carrière evenementen.

— Verantwoordelijk voor Sefa’s carrière projecten — commissies begeleiden bij organisatie, planning en acquisitie — Bedrijfscontacten onderhouden samen met de commercial officer — HR officer helpen met recruitment van actieve leden capaciteiten: teamplayer, strategisch, zakelijk ingesteld, betrokken en enthousiast PERSOONLIJKE ERVARING VAN RIANNE “Het belangrijkste dat ik heb leren kennen tijdens mijn bestuursjaar is mijzelf! Ik heb mijn sterke en zwakke punten leren kennen en mijn bestuursjaar gebruikt om deze te ontwikkelen en sterker te maken. Mijn functie bood mij het beste van twee werelden: het ontwikkelen van mijn professionele houding tijdens de bedrijfsbezoeken en het ontwikkelen van mijn ‘soft skills’ tijdens het coördineren van Sefa’s grootste carrière commissies.” Rianne Roggema Project Officer Sefa Board 2011-2012


De zeVen PoSItIeS:

coMMeRcIaL oFFIceR COMMERCIAL OFFICER

tAKEN VAN dE COMMERCIAL OFFICER

De commercial officer is verantwoordelijk voor alle bedrijfscontacten van Sefa. tijdens bedrijfsbezoeken bespreek je met de werkgever de mogelijkheden voor deelname aan onze evenementen en de mogelijkheden om het bedrijf te promoten. op deze manier zorg je ervoor dat de samenwerking tussen de twee partijen voor beide een positieve uitkomst heeft. Hiernaast organiseer je trainingen voor leden, breng je startende acquisiteurs in commissies de nodige kennis bij en ben je altijd op zoek naar nieuwe interessante partners voor Sefa.

— — — —

contactpersoon voor bedrijven Generen van Sefa’s sponsorinkomsten nieuwe contacten leggen commissies helpen met acquisitie

capaciteiten: Betrouwbaar, go-getter, commercieel, overtuigend PERSOONLIJKE ERVARING VAN ROB “Als Commercial Officer van Sefa ben je verantwoordelijk voor het contact met vele topwerkgevers. Je leert mensen te overtuigen, maar ook relaties te onderhouden en nieuwe contacten te leggen. Uiteindelijk zorg je voor een groot deel van de inkomsten van Sefa en dat brengt veel verantwoordelijkheid met zich mee. Tijdens mijn bestuursjaar heb ik veel bedrijven van binnen gezien en een veel beter beeld gekregen over waar ik zelf later zou willen werken.” Rob Wiggelinkhuizen Commercial Officer board 2011-2012


De zeVen PoSItIeS:

MaRKetInG oFFIceR MARKEtING OFFICER

tAKEN VAN dE MARKEtING OFFICER

als Marketing officer ben je verantwoordelijk voor het opbouwen en behouden van een sterk merk. Het is je taak om de marketing en PR strategie van Sefa naar een hoger niveau te tillen. Dit doe je door alle promotie en uitingen van Sefa te coördineren voor zowel activiteiten als voor Sefa in het algemeen. Het is jouw ambitie om perfectie na te streven, zodat alle uitingen van communicatie aansprekend en professioneel zijn.

— Sefa positioneren als een aantrekkelijk en hoogwaardig merk — Verantwoordelijk voor Sefa’s marketing en PR beleid — Verantwoordelijk voor de website en social media — aantrekken van media aandacht capaciteiten: creatief, perfectionistisch, ‘out of the box’ denkend, ambitieus PERSOONLIJKE ERVARING VAN LIONEL “Het is een grote beslissing om je aan te melden voor een bestuursjaar, maar het is een kans om een jaar lang aan het hoofd te staan van een organisatie van omvang. Het is ook een jaar waarin ik de kans heb gekregen om mijn eigen ideeën uit te voeren omtrent het verbeteren van het merk Sefa en het imago van de vereniging. Deze campagne voor de bestuurswerving 2012-2013 is één van de projecten waar ik als Marketing Officer mijn creativiteit in kwijt kan.” Lionel Uijttenhove Marketing Officer Sefa Bestuur 2011-2012


Modules Naast de taken die direct aan een functie zijn toe te schrijven, zijn er nog enkele modules die door een bestuurslid uitgevoerd kunnen worden.

IT

SEFA Store

In de 21e eeuw is IT onmisbaar. Sefa heeft verschillende systemen die onderhouden moeten worden, maar misschien ook verbeterd kunnen worden.

De Sefa Store is voor studenten vaak de eerste kennismaking met Sefa. Daarom is het belangrijk dat de Sefa Store altijd een professionele uitstraling heeft. Met deze bijtaak ben je verantwoordelijk voor de inkoop, de logistiek en het aansturen van het Store-team.

ViceVoorzitter Onderwijs Als vicevoorzitter ben je de rechterhand en sparringpartner van de voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter ben je automatisch de plaatsvervanger.

Sefa ondersteunt de student met bijlessen, samenvattingen en enkele services waarmee wij ook de faculteit ondersteunen. Wellicht zijn er ook nieuwe services te bedenken die een faculteitsvereniging kan aanbieden.


BeLanGRIjKe Data In De SeLectIePRoceDuRe 28 FEBRuARI (dINSdAG) Informele borrel om 17.00 in de Krater 14 MAARt (WOENSdAG) Informatie avond van 17.00 tot 19.00 in e0.20 (Marinus Behrenszaal) 19 MAARt (MAANdAG) Start van de aanmeldingsperiode bestuur 2012-2013 6 APRIL (VRIJdAG) Deadline aanmelden bestuur 2012-2013 APRIL — SOLLICItAtIES als we overtuigd zijn door je motivatiebrief en cv, nodigen we je uit voor twee sollicitatiegesprekken: één begin april met leden van het huidige bestuur en één in de laatste week van april met twee leden van de Raad van toezicht. MEI (1e WEEK) — SELECtIE tijdens een individueel gesprek zullen we jouw sollicitatiegesprekken evalueren en vertellen we je over de uitkomst van de selectie procedure. 7 JuNI (dONdERdAG) Algemene Leden Vergadering op Sefa’s algemene Leden Vergadering wordt op het nieuwe bestuur gestemd door de leden. Verstuur jouw motivatiebrief en cv naar board@sefa.nl


FLuENCY IN dutCH REQuIREd Sefa is working very hard on internationalisation. However the Sefa Board has daily contacts with Dutch-only speaking people. therefore it is not yet possible to accept people who are not fluent in Dutch.

Can you manage Sefa  

Folder voor werving bestuur Sefa 2012-2013

Can you manage Sefa  

Folder voor werving bestuur Sefa 2012-2013

Advertisement