a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

PÅ SOLSIDEN

“Bydelen ønsker leilighetene og alle facilitetene på Nøsted Brygge velkommen. Jeg vurderer faktisk å flytte hit selv”

KOMMER FOR SALG!

Jan Erik Stokke, leder Tangen Velforening.

BÅT- OG BADELIV

TUR- OG SKITERRENG

KORT VEI TIL BUSS OG TOG


LIVET PÅ SOLSIDEN


KOMMER FOR SALG!

70 nye leiligheter Panoramautsikt B책t- og badeliv Marina Fjordpark

10 meter til fjorden 50 meter til bussholdeplass 200 meter til turterreng Soloppgang ca. kl. 04.30 Solnedgang ca. kl. 22.15

(juni og juli) (juni og juli)


Arkitekt og ”bysynser” Arne Finn Solli:


Nøsted Brygge er selve indrefileten på Tangen - Nøsted Brygge er selve indrefileten på Tangen, mener arkitektene bak prosjektet, Petter Berg, Lara Dadadottir og Arne Finn Solli i Solli Arkitekter. - Et steinkast fra fjorden, bussforbindelse til byen, kort vei til turstier og lysløyper i Norbykollen, enestående forbindelse til Fjordparken og en stor marina med nytt serviceanlegg. Rett og slett en fantastisk beliggenhet med mange gode kvaliteter, sier Arne Finn Solli. Foruten ny marina og serviceanlegg ønsker de at utbyggingen skal omfatte 70 nye leiligheter i de øverste etasjene og mindre håndverksbedrifter i de nederste etasjene. Inne i den massive betongbygningen planlegges det et parkeringshus i tre etasjer med direkte adkomst til leilighetene. Utendørs planlegges det fellesområder. - Det unike for Nøsted Brygge er at samtlige leiligheter vil få fjordutsikt. At området kanskje også har byens beste solforhold i sommerhalvåret, gjør dette området vil bli svært etterspurt til boligformål. Industrien som strakk seg fra Sota og ut forbi Drammens Glassverk for lengst er borte.

Heldigvis har vi fått nye eiere som vet å utvikle området til det beste for bydelen, med stor vekt på hvordan en best mulig kan kombinere gammelt og nytt. Først tenkte vi å beholde gamle Nøsted Brug til næringsformål, men de tre siste årene har fokuset vært en kombinasjon av servicebetont næring og leiligheter, sier Solli. - Nå ligger vår reguleringsplan til behandling i Drammen kommune, som er helt i tråd med det som er anbefalt i kommunens arealplan. Om alt går etter planen vil over 100 mennesker kunne flytte inn på Nøste Brygge om tre år, sier arkitektene.

Arne Finn Solli mener at Nøsted Brygge kan sammenlignes med et kinderegg: Nye leiligheter sammen med servicebetont næring på bydelens flotteste fjordtomt.


Velformann Jan Erik Stokke er imponert over byggeplanene

- Kan tenke meg å bo her selv! - Jeg er imponert over det som allerede er gjort, og de videre planene med utviklingen av Nøsted Brygge, sier leder av Tangen Velforening, Jan Erik Stokke. Trolig flytter han og kona inn når området er ferdig utbygget om et par år.

- Om noen år er jeg som har båten min liggende fortøyd her, sier Jan Erik Stokke som ønsker leilighetsprosjektet, Nøsted Brygge, velkommen.

En samstemt velforening ønsker utviklingen av Nøsted Brygge velkommen. Etter en omfattende ryddeoperasjon på tomta, rensing av strandområdet, bygging av et nytt bryggeanlegg med både faste plasser og gjestebrygger, samt et servicebygg begynner området å fremstå slik utbyggerne ønsker seg det. Plasseringen av leilighetene, på toppen av den solide fabrikkbygningen med grøntarealer og gress på takene, er et grep som også vekker entusiasme i bydelen. - Vi har ventet lenge på at det skulle skje noe på Nøsted Brygge. Det flere hundre år gamle industriområdet har i altfor mange år ligget i brakk, og vært stengt for allmenn ferdsel til Drammensfjorden. Nå er det mange som legger turen hit, og vil benytte seg av bademulighetene på sommerstid, sier Jan Erik Stokke som selv tok initiativet til etableringen av Tangen velforening for to år siden.

- Vi er begeistret over at utbyggerne av Nøsted Brygge følger vårt ønske om å anlegge en gang- og sykkelvei langs tomtegrensen mot Svelvikveien. Når trafikken til og fra Svelvik blir omregulert og at det bygges ny vei fra Gipsplatefabrikken ut til Lindum som tilslutt koples på E-18, blir vi kvitt 6000 biler i døgnet i Havnegata og forbi Nøsted Brygge. - Når også Fjordparken forlenges ut til Nøsted Brygge, blir det sammenhengende spaservei helt inn til Drammen sentrum, sier Stokke som allerede har sett seg ut en av toppleilighetene i fremste rekke. - Jeg stortrives i bydelen, men både kona og jeg ønsker å flytte fra eneboligen vår til en mer lettstelt leilighet. Nøsted Brygge er vårt førstevalg, med alle de kvaliteter som vi etterspør, sier Stokke som dermed kan fortøye båten sin rett utenfor verandaen når den tid kommer.


www.seeview.no KF2169 • 3D/Foto: Rift

Bo i solen - ved Drammensfjorden

• Eiendomsutvikling og etablering av 60-70 moderne leiligheter på mellom 50 og 180 kvadratmeter - alle med utsikt til fjorden. • Kort- og langtidsutleie av næringslokaler; Kontorer, kombinasjonslokaler, lager og minilager for private. • Egen marina med utleie av båtplasser.

Svelvikveien 61 • 3039 Drammen Tlf. 99 46 50 50 • post@nostedbrygge.no


PRESTEBOLIG: Tord

Pedersens gate 7.

1. september 2015 opphører boplikten for prester, proster og

Drammen kommune har vært svært kritisk til at de skal ha

oppgaven for kirken, skrev kommunen i et brev til Kulturde-

Tord Pedersensgt 7A Bolstadhagen 81 .

KYSTKULTUR: Asgeir Svendsen fra Nærsnes er den nye lederen FOTO: TORE SANDBERG av Forbundet KYSTEN.

Den nye kystsjefen Helt siden han seilte som dekksgutt på dampskipet Børøysund i tenårene, har Asgeir Svendsen fra Nærsnes vært interessert i kystkulturen. I helgen gikk han til topps i Forbundet KYSTEN. BØRRE IVAR LIE

borre.ivar.lie@dt.no 92267825

– Jeg skal lede en organisasjonen med over 10.000 medlemmer fordelt på 126 kystlag, der medlemmene er levende interessent i å ta vare på den kulturarven som Kyst-Norge representerer, sier Asgeir Svendsen. Svendsen jobber til daglig som eiendomsutvikler i Ticon i Drammen, men har lenge vært en sentral ressurs i Forbundet KYSTEN. Som tidligere leder i Nærsnes Kystlag og styremedlem i Indre Oslofjord Kystlagssamling, har mye tid går med til kyst og hav. Svendsen har fartstid fra D/S Børøysund, Christian Radich og KV Senja, i tillegg til egen seilsjekte de siste 22 årene.

Kulturvern – Vi i Forbundet KYSTEN er en kulturvernorganisasjon som arbeider for å verne om kystkulturen. Under parolen «Vern gjennom bruk» jobbes det for å ta vare på gamle båter og kystmiljø ved å skape aktivitet og engasjement rundt disse, sier han. I nedre del av Buskerud fins

kun Nærsnes kystlag. – Vi har medlemmer fra hele Buskeruds kyststripe. Kanskje burde vi hatt flere kystlag i regionen. Husk at rundt 80 prosent av landets befolkning bor femten minutter fra kysten.

Aktivt friluftsliv Han brenner for bevaring av skip, brygger og miljøer. – Vi har hatt en periode i kystlagene der det å bevare har stått sentralt. Nå er det viktig å bruke anlegg og båter som en del av nordmenn friluftsliv. Vi er midt i Friluftslivets år der det er naturlig at kystlagene er pådriver for aktiviteter. Han ser for seg at Forbundet KYSTEN stadig mer blir en organisasjon som det offentlige henvender seg til når det gjelder spørsmål og kunnskap om historie og miljøer. – Våre medlemmer er en ressurs som er verdifull i årene som kommer for å holde kysthistorien levende, sier den nye kystsjefen, Asgeir Svendsen fra Nærsnes.

FORBUNDET KYSTEN ■ Forbundet KYSTEN er en

kulturvernorganisasjon som arbeider for å verne om kystkulturen. ■ Organisasjonen har over 10. 000 medlemmer fordelt på 126 lokale kystlag. ■ Under parolen «Vern gjennom bruk» jobbes det for å ta vare på gamle båter og kystmiljø ved å skape aktivitet og engasjement rundt disse.

KOMBI: Kombiansjonslokaler er noe Drammen kommune ønsker. Jan Erik Hansen håper på sikt marinaen FOTO: JULIA JONETTE FJELLHEIM på Nøsted kan sørge for drivtoff og andre fasiliteter til båtfolket.

● Nøsted Brygge kan få 70 leiligheter ● Ønsker a

Vil gi vannkan 70 leiligheter et par fiskesprett unna vannet på Nøsted. Det kan bli en realitet om Jan Erik Hansen og Nøsted AS får det som de vil. VIVI SKALLEBERG

vivi.skalleberg@dt.no 92060233

Bygningsmassen i Svelvikveien 61 er av den type bygning du egentlig ikke reflekterer så mye over idet du passerer. Gul, flat og uten noe som gjør at du blir særlig nysgjerrig eller impo-

nert. Om tre år kan situasjonen være en helt annen. Da kan det være et levende næringsbygg med 70 leiligheter og kanskje hjemmet til over 100 mennesker. Det kan være gress på taket, store verandaer med sol «hele» døgnet, utsikt over fjorden og en marina for båtfolket.

Endret fokus Allerede i 2006 startet initiativtaker for Nøsted brygge, Jan Erik Hansen, å jobbe med hva området skulle bli. Men da gikk tankene i en annen retning enn i dag. De jobbet for å regulere området til næring.

For tre år siden endret de fokus og begynte å tenke servicebetont næring og leiligheter. – Nå har vi sendt inn en reguleringsplan til kommunen, forteller Hansen med optimisme i stemmen. Han mener dette er helt i tråd med hva kommunen anbefaler i kommuneplanens arealdel. I forslaget ligger altså næringsvirksomhet i de nederste etasjene og på leiligheter mellom 50 og 180 kvadratmeter i de øverste etasjene. Gå det igjennom hos kommunen, kan Nøsted Brygge bli det første prosjektet som får leiligheter i området.


tiker, men har i tillegg mye annet frivillig arbeid som kan telle med i en helhetsvurdering.

ordinære vedtaksplassene gjøres om til plasser for enslige, mindreårige flyktnin-

Eritreere, afghanere og somaliere utgjør nå de største gruppene i mottak.

SKAL UTVIKLES: – Nå har vi sendt inn reguleringsplan til kommunen, forteller Jan Erik Hansen.

at skatehallen får leve videre

nten tilbake – Det er et oppdemmet behov for leiligheter her, sier Hansen. En undersøkelse de har gjort i området viste at omtrent 50 prosent av beboerne kunne være interessert i leilighet. – Det er etterlengtet her ute, mener Hansen og tilføyer at han mener hele området er attraktivt.

Det er et oppdemmet behov for leiligheter.

"

JAN ERIK HANSEN Nøsted Brygge

Utsikt

Et par lange steinkast lenger ut på Svelvikveien skal Glassverketområdet utvikles. I løpet av et 10-15-års perspektiv skal det dukke opp rundt 500 boliger, butikker, kafeer og andre servicetilbud. Rundt juletider 2015 håper Trond Åsheim, adm. direktør i Union Eiendomsutvikling AS, at reguleringsplanen er vedtatt. Og på andre siden av Nøsted brygge skal trolig Toyota Norges lokaler med tid og stunder omreguleres til boligformål. På Nøsted brygge skal dagens bygningsmasser bli stående. Ideen er å bygge leiligheter

GRESS: 70 leiligheter, solrike verandaer, utsikt og gress på taket, er noe av det Jan Erik Hansen kan friste med på Nøsted Brygge.

oppå. Det betyr imidlertid ikke at eneboligene bak mister utsikt. Det lover Hansen.

Fortsatt skating Med utbyggingen vil boerne i hele området få bedre tilgang til sjøen. – De vil få strandkanten tilbake, smiler Hansen, som på sikt håper at marinaen også kan selge drivstoff til båtfolket. Og skatehallen, i de gule lokalene, håper Hansen fortsetter å eksistere samme sted. – Det dreier seg om penger, m en jeg håper de kan fortsette. Det er jo Norges største innendørs skatehall, smiler han.

KVELD: Slik ser arkitekt Arne Finn Solli for seg at Nøsted Brygge kan se ut kveldstid.

Facsimile fra Drammens Tidende 14.april 2015


- Det ringer i ett sett, smiler utbygger og entreprenør Per Rosenvinge. Reaksjonene lar ikke vente på seg etter at den store industribygningen på Nøsted Brygge ble pakket inn i et gedigent salgsseil. Om få dager kan vi vise de foreløpige tegningene for de 12 første leiligheter i byggetrinn 1.

- Kort tid etter at salgsseilet kom opp, begynte telefonene å ringe, sier Per Rosenvinge.

Utbygger varsler om pågang

Nærmere Drammensfjorden kommer du ikke, sier utbygger og entreprenør Per R

Rift om unike fj

Prosjektet, som totalt omfatter ca. 70 nye leiligheter - alle med utsikt over Drammensfjorden, et helt i rute og alt går etter planen. Parallelt med kommunens behandling av den nye reguleringsplanen for området, jobbes det med å få de beste løsningene ned på arkitektens tegnebord. Spennende leilighetsløsninger tilpasset eksisterende areal, noen mindre hybler og nybygde boliger på toppen av taket av den massive fabrikkbygningen er utfordringen Solli Arkitekter A/S har fått på bordet.

- Det ser ut til at tidsplanen vil holde og at de første leilighetene er innflyttingsklare om to og et halvt år. Når reguleringsendringen er godkjent i Drammen kommune, trolig første halvdel av 2016, gir vi full gass med første byggetrinn, sier Per Rosenvinge som ikke er overrasket over den store responsen fra potensielle leilighetskjøpere. - Vi vet at vi har et unikt konsept, vi er tidlig ute og markedet responderer bra. Mange på Tangen og Nordbykollen har tatt kontakt, da


Høy solfaktor også på toppen av Nøsted Brygge med panoramautsikt både utover og innover Drammensfjorden. Per Rosenvinge beholder solbrillene på.

Utsikten mot syd fra takterrassene er upåklagelig. Interessen for leilighetene ringer stadig inn. Per Rosenvinge ber instendig om at alle interessenter hendvender seg skriftlig via nettsiden nostedbrygge.no.

Rosenvinge i Nøsted AS.

jord-leiligheter de ønsker å flytte fra eneboligen til et enklere liv i leilighet. Erfaringsmessig bruker folk lang tid på å bestemme seg, men avgjørelsen blir enklere å ta når folk flytter innenfor samme boområde. Men også familier fra Drammen, Asker, Bærum og Oslo har tatt kontakt med oss. Felles for alle er begeistringen for beliggenheten tett inntil Drammensfjorden med båt- og badeplasser. Et steinkast unna begynner turstiene innover i marka og

sykkel- og gangstier langs fjord- og elvebredden venter på å bli tatt i bruk, sier Rosenvinge. Du som ønsker å melde interesse, skal gjøre det skriftlig via nettsiden. Det er bare å klikke på knappen ”Meld din interesse” og du fyller inn navn, adresse, telefonnummer, epost-adresse og klikker send. Senere vil du motta viktig informasjon om prosjektets fremdrift og nyheter om Nøsted Brygge, opplyser Per Rosenvinge.


KJØPE ELLER LEIE BÅTPLASS?

Ring 99 46 50 50

Profile for Seeview

På solsiden  

På solsiden  

Profile for seeview