Page 1

GUIA D’ACTIVITATS

D’ESTIU

2013

Per a infants i joves Sant Celoni i la Batllòria

1


ÍNDEX Calendari d’inscripcions Ajuts

3 4

Guia d’activitats d’estiu AFADIS AMPA Escola Josep Pallerola i Roca AMPA Escola Montnegre AMPA Escola Soler de Vilardell AMPA Institut Escola La Tordera Associació de creatius plàstics Jorca Club Bàsquet Sant Celoni Club Esportiu Sant Celoni Club Tennis Sant Celoni Col·legi Cor de Maria Col·legi La Salle Escola l’Avet Roig Penya Barcelonista Sant Celoni Centre Municipal d’Esports Sot de les granotes - UFEC

2

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Calendari d’inscripcions AFADIS

AMPA Escola Josep Pallerola i Roca

Activitat

Quan fer la inscripció?

Casal de lleure de 3 a 30 anys per a infants i joves amb discapacitat

Del 2 de maig al 14 de juny dissabtes de 17 a 19 h

Casal de lleure de 3 a 12 anys

Del 22 de maig al 7 de juny Dilluns i dimecres de 15 a 17 h i dimarts i dijous de 9 a 10 h

A on? A l’Escola Matagalls, Santa Maria de Palautordera Al despatx de AMPA escola Josep Pallerola i Roca

AMPA Escola Montnegre

Casal de lleure de 3 a 12 anys

El 22 de maig de 16 a 19.30 h

AMPA Escola Soler de Vilardell

Casal de lleure de 3 a 16 anys

El 13 i 14 de juny dimarts i dijous de 16.30 a 20 h

A l’escola Soler de Vilardell

Casal de lleure de 3 a 16 anys

Del 20 al 31 de maig de dilluns a dijous de 8.30 h a 9.30 h i divendres de 8.30 a 9.30 h i de 16 a 17 h

Al despatx de l’AMPA de l’Institut escola La Tordera

AMPA Institut Escola La Tordera

Al menjador de l’escola Montnegre

Associació de Creatius Plàstics Jorca

Casal artístic iniciació de 4 a 16 anys Casal artístic de joves a partir de 14 anys

Club Bàsquet Sant Celoni

Casal esportiu i d’anglès de 6 a 16 anys

Del 2 de maig al 14 de juny dilluns, dimecres i dijous de 18 a 20.30 h

Al Club Bàsquet Sant Celoni

Club Esportiu Sant Celoni

Casal esportiu de 4 a 16 anys

Del 27 de maig al 14 de juny, de dilluns a divendres de 18 a 20 h

A l’oficina del Club Esportiu Sant Celoni

Club Tennis Sant Celoni

Casal esportiu i de lleure de 3 a 12 anys

Del 4 de maig al 14 de juny, dissabte d’11 a 14 i de 16 a 19 h i diumenge d’11 a 13 h

Al Club de Tennis Sant Celoni Sant Celoni

Col·legi Cor de Maria

Reforç escolar i lleure de 6 a 12 anys Activitat de lleure de 3 a 5 anys

De l’1 al 14 de juny, de dilluns a divendres de 10 a 12 h

A la secretaria del col·legi Cor de Maria

Col·legi la Salle

Reforç escolar de P5 a 4t d’ESO i Activitat de lleure de 3 a 12 anys

De l’1 al 14 de juny, de dilluns a divendres de 8 a 13 h

A l’administració del col·legi La Salle

Escola l’Avet Roig

Casal d’anglès de 3 a 10 anys

De l’1 al 14 de juny

A la secretaria de l’escola l’Avet Roig o a cardedeu@kidsandus.es

Penya Barcelonista Sant Celoni

Campus esportiu de 5 a 14 anys

De l’1 al 14 de juny De dilluns a divendres de 17 a 20 h

Al local de la Penya Barcelonista de Sant Celoni

Sot de les Granotes-UFEC Centre Municipal d’Esports

Campus esportiu i de lleure de 3 a 14 anys

Del 27 de maig al 14 de juny de dilluns a divendres de 7 a 22.30 h dissabtes de 9 a 20 h i diumenges de 9 a14 h

Del 6 de maig al 14 de juny de dimarts a divendres de 17 a 20 h

Al taller de l’Escola de Ceràmica Jorca

Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes

3


Ajuts per a les activitats d’estiu 2013 Requisits per accedir als ajuts

Documentació que cal portar

1. Estar empadronat en el Padró Municipal d’Habitants del municipi de Sant Celoni i la Batllòria. En el cas de ser resident, no empadronat, caldrà justificar aquesta situació.

Documentació a acompanyar amb la sol·licitud

2. Participar en una de les activitats que organitzen les entitats del municipi de la Guia d’activitats d’estiu 2013.

Documentació econòmica

3. L’import de l’ajut mai no serà superior a l’import total de la quota de l’activitat becada. 4. El període de sol·licitud de l’ajut serà del 6 al 21 de maig. No s’acceptaran sol·licituds fora de termini. 5. La sol·licitud de l’ajut s’ha de fer amb el model establert i s’ha d’entregar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana. 6. No es pot modificar l’activitat per la que s’ha sol·licitat l’ajut. 7. La publicació de la resolució dels ajuts es farà a través del web de l’Ajuntament www.santceloni.cat i el tauler d’anuncis de l’OAC del 10 al 14 de juny. 8. Un cop coneguda la resolució de l’ajut per activitats d’estiu, s’ha de formalitzar la inscripció a l’escola o entitat on es realitzi l’activitat. 9. Es pot demanar l’ajut per a totes les activitats d’estiu que s’ofereixen, excepte pel servei de bon dia, menjador, excursions i acampades no incloses en el preu. 10. L’Ajuntament es reserva el dret de demanar la informació necessària per comprovar els fets declarats en la sol·licitud de l’ajut social per activitats d’estiu.

4

• Original i fotocòpia del DNI/NIF/NIE passaport de la persona sol·licitant i de tots els membres que formen la unitat de convivència.

• Autorització d’accés a dades fiscals de tots els membres de la unitat de convivència. • Darrer rebut de lloguer o de préstec hipotecari.

En cas que la situació econòmica hagi variat respecte la última declaració, cal aportar la següent documentació: • Informe de la vida laboral del/de la sol·licitant i de cadascun dels membres que formen la unitat de convivència en edat laboral. Portar original i fotocòpia. • En cas de ser treballador/a, fix/a o temporal, per compte aliè, els fulls de salari o certificat equivalent dels últims 6 mesos. Portar original i fotocòpia. • En cas de trobar-se a l’atur, certificat del Servei d’Ocupació de Catalunya amb els períodes d’inscripció i de recepció de prestacions i/o subsidis per atur i la quantia que perceben. Portar original i fotocòpia. • En cas de ser pensionistes, certificat de pensió. Portar original i fotocòpia. • En cas de ser autònom o empresa, compte de resultats o d’explotació de l’empresa.


Documentació social • Carnet de família monoparental - tipus especial, si és el cas. Portar original i fotocòpia. • Carnet de família nombrosa - tipus especial, si és el cas. Portar original i fotocòpia. • Llibre de família. Portar original i fotocòpia. • En cas de discapacitat física, psíquica o sensorial d’algun membre de la unitat familiar, certificats que acreditin aquestes circumstàncies i el seu grau. Portar original i fotocòpia. • En cas de reconeixement de situacions de dependència, la resolució acreditativa del grau de dependència. Portar original i fotocòpia. • En cas de representació legal i/o acolliment del menor (bé sigui beneficiari o no de l’ajut, documentació acreditativa d’aquest fet. Portar original i fotocòpia. • En cas de separació legal, la resolució judicial que determina la situació, incloent-hi el conveni regulador. • En cas d’incompliment de l’obligació del pagament de la pensió d’aliments, la denúncia de l’incompliment.

Criteris econòmics i socials per valorar les sol·licituds per a les activitats d’estiu El sol·licitant o la sol·licitant d’ajuts autoritzarà, en el moment de realitzar la sol·licitud de l’ajut, a l’Ajuntament de Sant Celoni per tal de consultar les seves dades tributàries a l’AEAT (Agència Espanyola d’Administració Tributària). Aquestes són les que es tindran en compte a efectes del càlcul econòmic. Si la situació econòmica, ha patit un canvi substancial en referència a les darreres dades de l’AEAT, aquesta s’haurà de justificar documentalment. L’Indicador de Renda de Suficiència (IRSC), establert anualment a la Llei de pressupostos Generals de la Generalitat de Catalunya, determina la capacitat econòmica dels sol·licitants. L’IRSC, per a l’any 2013 és el següent:

Composició Unitat de Convivència

Situació econòmica (IRSC)

Un membre

569,12 euros

Dos membres

739,86 euros

Tres membres

910,59 euros

Quatre membres

1.081,33 euros

Cinc membres

1.252,06 euros

Sis membres o més

1.422,80 euros

La puntuació econòmica es determinarà segons la següent taula: Situació econòmica (IRSC) Ingressos inferiors al 33,3 % de l’IRSC

Percentatge sobre l’ajut màxim 60 %

Ingressos entre el 33,4% i el 66,6% de l’IRSC

50 %

Ingressos entre el 66,7 i el 100 % de l’IRSC

30 %

IRSC: ingressos de tots els membres de la unitat familiar – lloguer (fins un màxim de 569,12 euros) o hipoteca (fins un màxim de 853,68 euros)

Valoració social La puntuació social es determinarà segons la següent taula: Valoració social Valoració positiva de la comissió social de centre i/o pla de treball dels Serveis Socials bàsics. En el cas que la valoració sigui negativa, es podran restar un màxim de 30 punts.

Percentatge sobre l’ajut màxim

fins a 40 %

Pel que fa als dos primers apartats caldrà aportar, amb la sol·licitud, la documentació acreditativa.

5


AFADIS

Associació de famílies amb discapacitat El nostre centre d’interès serà la natura, i oferirem activitats lúdiques i esportives adaptades per al grup de menys edat, de més edat, compartides ambdós grups i inclusives amb altres casals. Les nostres activitats inclouen: acampada, visita a la granja d’animals, excursions guiades, espectacles de teatre, musicals i bombolles de sabó, tallers, festa de l’escuma, piscina, activitats d’experimentació sensorial, jocs cooperatius, hipoteràpia, activitat inclusiva de judo, etc. Treballarem l’amistat, la companyonia, aprendre a compartir, el valor de la diferència, la cooperació, la inclusió social, el respecte per la natura, la superació de dificultats, la motivació i l’esforç. Les noves experiències ens enriquiran a tots. T’hi esperem!

6

Casal matí

OBSERVACIONS

Edats: 3 - 30 anys Calendari: de l’1 al 31 de juliol Horari: 9 - 13 h Preus: Socis: - 58 / 1 setmana - 230 / 5 setmanes No socis: - 88 / 1 setmana - 350 / 5 setmanes

Cal portar: - Esmorzar, roba còmoda, gorra, roba de recanvi, tovalloletes i bolquers, si és necessari. - Material de piscina ( tovallola, banyador, xancletes, crema solar i bolquer de piscina, si és necessari. - El primer dia de casal es lliurarà l’horari amb les activitats.

INSCRIPCIONS

AFADIS Rosa Cámara Telèfon: 661 063 224

Dies: del 2 maig al 14 de juny Lloc i horari d’atenció: A l’Escola Matagalls, els dissabtes de 17 a 19 h Documentació que cal portar: - Fotocòpia del carnet de vacunacions - Fotocòpia de la targeta sanitària - Fitxa d’inscripció emplenada i autoritzacions - Fotocòpia del DNI del nen/a, pare, mare o tutor legal - El pagament es farà per domiciliació bancària, a finals de juny

MÉS INFORMACIÓ


AMPA Escola Josep Pallerola i Roca Aquest estiu, l’Escola Pallerola s’endinsarà en la jungla africana de la mà de la tribu dels solum que tenen la creença que els seus raigs representen el millor de les persones i la seva missió és vetllar perquè no s’apaguin mai: - el raig de la solidaritat - el raig de l’amistat - el raig de la saviesa - el raig del respecte - el raig de l’alegria La lluentor dels raigs del sol representa la força d’aquests valors. En els últims temps aquesta força s’està perdent i els raigs s’estan apagant. Cada setmana del casal superarem una sèrie de proves per aconseguir que el sol torni a brillar. Cada setmana recuperarem un raig de llum! VINE I AJUDA’NS!

Casal matí Edats: 3 - 12 anys Calendari: del 25 de juny al 2 d’agost Horari: 9 - 13 h Preu: 52,50 / 1 setmana

Casal matí i menjador Edats: 3 - 12 anys Calendari: del 25 de juny al 2 d’agost Horari: 9 - 15 h Preu: 93 / 1 setmana

Casal matí i tarda (sense menjador) Edats: 3 - 12 anys Calendari: del 25 de juny al 2 d’agost Horari: 9 - 13 i 15 - 17 h Preu: 74 / 1 setmana

Casal matí i tarda menjador Edats: 3 - 12 anys Calendari: del 25 de juny al 2 d’agost Horari: 9 - 17 h Preu: 103 / 1 setmana

Servei bon dia Horari: 8 - 9 h Preu: 2 euros / dia

INSCRIPCIONS Dies: del 22 de maig al 7 de juny Lloc i horari d’atenció: Al despatx de l’AMPA escola Josep Pallerola i Roca, dilluns i dimecres de 15 a 17 h i dimarts i dijous de 9 a 10 h

Documentació que cal portar: - Fotocòpia del carnet de vacunacions - Fotocòpia de la targeta sanitària - Fitxa d’inscripció emplenada - Resguard de l’ingrés bancari de la reserva amb nom, cognoms de l’infant i l’escola on està matriculat - DNI del pare, mare o tutor legal - 1 fotografia de carnet

OBSERVACIONS

- 5% de descompte si es fan les 5 setmanes de casal. - 8% de descompte si es fan les 6 setmanes de casal. - 5% de descompte a cada germà - El descompte per germà s’acumula amb el descompte de les 5 i 6 setmanes. El preu inclou: - Una samarreta - Una exposició de màscares africanes procedents de la Costa d’Ivori - 4 excursions de tot el dia: (Món Triajock, Zoo, rocòdrom i tirolines i gran gincana Parc Forestal de Mataró) - 5 matins de piscina - 1 nit al casal - 1 activitat setmanal dirigida en anglès - 1 festa de final de casal Reunió informativa: 5 de juny a les 17.15 h, a l’Escola Josep Pallerola

MÉS INFORMACIÓ AMPA Escola Josep Pallerola i Roca c/ Consolat de MAR, s/n 93 867 18 02 pallerolairoca@yahoo.es Més que lleure, S.L. 93 466 53 73

7


Casal de Lleure

AMPA Escola Montnegre Un viatge per l’espai Vine a gaudir dels nostres casals de lleure Casal infantil: adreçat a infants de p3 a p5. Casal de primària: adreçat a nens i nenes de 1r a 6è de primària. Oferim: tallers, circuits, gincanes, excursions, jocs cooperatius, sortides d’entorn, balls piscina, acampada etc...)

8

Casal matí juny (sense menjador) Edats: 3 - 12 anys Calendari: del 25 al 28 de juny Horari: 8.45 - 14 h Preus: - 40 / socis 1 setmana - 60 / no socis 1 setmana

Casal matí juliol (sense menjador) Edats: 3 - 12 anys Calendari: del 1 al 31 de juliol Horari: 8.45 - 14 h Preus: - 100 / socis 2 setmanes - 125 / no socis 2 setmanes - 180 / socis mes - 230 / no socis mes

INSCRIPCIONS Dies: el 22 de maig de 16 a 19.30 h Lloc i horari d’atenció: Al menjador de l’escola Montnegre Documentació que cal portar: - Fotocòpia de la targeta sanitària - Fitxa d’inscripció emplenada - pagament en metàl·lic

OBSERVACIONS

Reunió informativa: 15 de maig a les 16.30 h, al menjador de l’escola

MÉS INFORMACIÓ Escola Montnegre c/ de les escoles 10 La Batllòria 93 847 00 29 Anncon Lleure 972 83 57 08 635 635 358 info@anncon.es


AMPA Escola Soler de Vilardell La mitologia del món

Descobrirem una època plena de contrast on vivien diverses cultures i on comença la història de Catalunya; els diferents estaments, vestits i colors, castells i ciutats, artesans, joglars i trobadors…

Preus: Socis AMPA: - 71,80 / 1 setmana - 304 / 5 setmanes No socis AMPA: - 77 / 1 setmana - 314 / 5 setmanes

INSCRIPCIONS

Casal matí

Casal matí i tarda (sense menjador)

- Fitxa d’inscripció emplenada

Edats: 3 - 16 anys Calendari: del 25 de juny al 26 de juliol Horari: 9 - 13 h Preus: Socis AMPA: - 30 / 1 setmana - 110 / 5 setmanes No socis AMPA: - 35 / 1 setmana - 120 / 5 setmanes

Edats: 3 - 16 anys Calendari: del 25 de juny al 26 de juliol Horari: 9 - 13 i 15 - 17 h Preus: Socis AMPA: - 45 / 1 setmana - 170 / 5 setmanes No socis AMPA: - 50 / 1 setmana - 180 / 5 setmanes

- Dues fotos de carnet de l’infant

Casal matí i menjador

Servei bon dia

Edats: 3 - 16 anys Calendari: del 25 de juny al 26 de juliol Horari: 9 - 15 h Preus: Socis AMPA: - 56,80 / 1 setmana - 234 / 5 setmanes No socis AMPA: - 62 / 1 setmana - 244 / 5 setmanes

Horari: 7.45 - 9 h Preus: Socis AMPA: - 12 / 1 setmana - 50 / 5 setmanes No socis AMPA: - 17 / 1 setmana - 60 / 5 setmanes

- 20% de descompte per al tercer germà a qualsevol modalitat inscrita, a excepció del servei bon dia i menjador.

Casal matí i tarda menjador Edats: 3 - 16 anys Calendari: del 25 de juny al 26 de juliol Horari: 9 - 17 h

Menjador

Horari: 13 - 15 h Preus: Socis AMPA: 7,50 / dia esporàdic No socis AMPA: 9,50 / dia esporàdic

Dies: 13 i 14 de juny Lloc i horari d’atenció: A l’escola Soler de Vilardell de 16.30 a 20 h Documentació que cal portar: - Fotocòpia de la targeta sanitària - Pagament en metàl·lic

OBSERVACIONS - El dinar dels divendres no està inclòs en el preu, perquè marxem d’excursió i els nens i nenes l’han de portar de casa. - 15 % de descompte per al segon germà a qualsevol modalitat inscrita, a excepció del servei bon dia i menjador.

- El preu inclou les excursions següents: - 2 excursions dins del poble - 1 excursió fora del poble - 1 nit d’acampada Reunió informativa: 20 de maig a les 18 h, a l’Escola Soler de Vilardell

MÉS INFORMACIÓ PINXOCARBASSO Telèfon: 93 755 24 31 pinxo@pinxocarbasso.cat www.pinxocarbasso.cat

9


AMPA Institut Escola La Tordera En Bastian, protagonista del nostre centre d’interès, sent predilecció pels llibres apassionants o divertits o que t’inviten a somniar; llibres en què els personatges inventats viuen aventures fabuloses i on pots imaginar tota mena de coses... Ens espera un estiu apassionant, aventurer, divertit, fantàstic, refrescant... La nostra imaginació ens farà créixer, compartir, col·laborar... i passar-ho com mai! El Món de Fantasia ens necessita, només nosaltres podrem salvar-lo. Ens ajudes? Vine al teu casal! Viu la “Història interminable”.

Casal matí Edats: 3 - 16 anys Calendari: del 25 de juny al 2 d’agost Horari: 9 - 13 h Preus: - 36 / 25 al 28 de juny - 45 / 1 setmana sencera - 205,20 / 25 de juny al 26 de juliol - 195 / 25 de juny al 26 de juliol, 2n germà - 213,75 / 1 de juliol al 2 d’agost - 203 / 1 de juliol al 2 d’agost 2n germà - 248 / 6 setmanes - 235,60 / 6 setmanes 2n germà

Casal matí i menjador

10

Edats: 3 - 16 anys Calendari: del 25 de juny al 2 d’agost Horari: 9 - 15 h Preus: - 63,60 / del 25 al 28 de juny - 79,50 / 1 setmana sencera - 362,50 / del 25 de juny al 26 de juliol - 344,50 / del 25 de juny al 26 de juliol, 2n germà - 377,50 / de l’1 de juliol al 2 d’agost - 358,50 / de l’1 de juliol al 2 d’agost 2n germà - 438 / 6 setmanes - 416 / 6 setmanes 2n germà

Casal matí i tarda menjador Edats: 3 - 16 anys Calendari: del 25 de juny al 2 d’agost Horari: 9 - 17 h Preus: - 73,20 / del 25 al 28 de juny - 91,50 / 1 setmana sencera - 417,25 / del 25 de juny al 26 de juliol - 396,50 / del 25 de juny al 26 de juliol, 2n germà - 434,50 / de l’1 de juliol al 2 d’agost - 412,50 / de l’1 de juliol al 2 d’agost 2n germà - 504, 50 / 6 setmanes - 479 / 6 setmanes 2n germà

INSCRIPCIONS Dies: del 20 al 31 de maig Lloc i horari d’atenció: Al despatx de l’AMPA, de dilluns a dijous de 8.30 a 9.30 h i divendres de 8.30 a 9.30 h i de 16 a 17.00 h Documentació que cal portar: - Fotocòpia del carnet de vacunacions - Fotocòpia de la targeta sanitària - Fitxa d’inscripció emplenada - Pagament en metàl·lic

OBSERVACIONS - Sobre els preus publicats cal aplicar la subvenció municipal de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

Casal matí i tarda sense menjador

- Reunió informativa del projecte: 17 de maig a les 18 h, a l’ Institut Escola La Tordera.

Edats: 3 - 16 anys Calendari: del 25 de juny al 2 d’agost Horari: 9 - 13 i 15 -17 h Preus: - 45,60 / del 25 al 28 de juny - 57 / 1 setmana sencera - 260 / del 25 de juny al 26 de juliol - 247 / del 25 de juny al 26 de juliol, 2n germà - 270,75 / de l’1 de juliol al 2 d’agost - 257 / de l’1 de juliol al 2 d’agost 2n germà - 314, 90 / 6 setmanes - 298,50 / 6 setmanes 2n germà

- Reunió informativa per als inscrits: 20 de juny a les 18 h, a l’ Institut Escola La Tordera.

Servei bon dia

- Piscines instal·lades al centre

Horari: 7.45 - 9 h Preus: - 3 euros / dia esporàdic - 10 euros / 1 setmana Servei gratuït a qui s’inscrigui 3 o més setmanes a qualsevol modalitat

Menjador Horari: 13 - 15 h Preu: 9 euros / dia esporàdic

Sortides addicionals i opcionals: - Water World:16 - Sant Julià d’Alfou piscines: 10 - Colònies a Can Putxet: 2 dies i una nit Inscrits modalitat de 9 - 17 h: 37 Inscrits modalitat de 9 - 15 h: 43,90 Inscrits modalitat de 9 - 13 h: 46,30 - Activitat especial “La Història Interminable cada setmana, serà màgic!

MÉS INFORMACIÓ AMPA Institut Escola La Tordera Passatge Margarita, 1 - Santa Maria de Palautordera 93 867 46 16 EVASIÓ latordera@evasio.cat


Associació de creatius plàstics Jorca Iniciació a la ceràmica i la pintura Oferim un casal artístic de tardes per als més petits, on treballarem diferents tècniques de modelat, conceptes matemàtics d’una manera lúdica i creativa, adaptada a les edats i als nivells. Es fomentarà tant el treball en equip com individual, així com valors, el respecte i el diàleg. Alguns treballs es duran a terme en anglès per tal d’ampliar vocabulari específic del seu entorn de treball.

Casal de tarda - Iniciació Edats: 4 -13 anys Calendari: de l’1 al 26 de juliol Horari: 17 - 19 h Ceràmica: dilluns, dimarts, dijous i divendres Preus: - 1 dia a la setmana: 27 1 setmana / 62 - 2 dies a la setmana: 42 1 setmana / 96

mes mes

- 3 dies a la setmana: 55 1 setmana / 125 mes - 4 dies a la setmana: 62 1 setmana / 141 mes - 5 dies a la setmana: 77 la setmana / 176 mes (inclou dibuix els dimecres) Dibuix: dimecres de 17 a 19h Preus: 39 al mes / 17

De la idea a l’obra realitzada. A partir de diferents referents naturals, literaris, matemàtics, musicals, etc... realitzarem diferents tipus d’obra: escultòrica, objectes d’ús i pictòrica, intentant trobar el mitjà de construcció idoni per a la seva realització. Els grups són reduïts i es fomentarà la trobada d’un llenguatge propi i, per tan, l’acceptació de maneres de fer i resultats diferents.

INSCRIPCIONS Dies: del 6 de maig al 14 de juny Lloc i horari d’atenció: Al taller de l’escola de ceràmica Jorca de dimarts a divendres de 17 a 20 h Documentació que cal portar: - Fitxa d’inscripció emplenada - Fotocòpia de la targeta sanitària

Casal de tarda - joves

- 20 en el moment de fer la inscripció i la resta el primer dia d’activitat a l’escola.

Edats: a partir de 14 anys Calendari: de l’1 al 26 de juliol

OBSERVACIONS

Ceràmica

- Tot el material per ceràmica està inclòs en el preu, el de dibuix no.

Horari: 15 - 20 h (horari a convenir) dimarts i / o divendres

- Cal portar bata o camiseta que es pugui embrutar i deixar al taller.

Preus:

- 10% de descompte per a germans

- 2 hores a la setmana: 31 1 setmana / 70 mes

MÉS INFORMACIÓ

- 3 hores a la setmana: 40 1 setmana / 92

mes

- 4 hores a la setmana: 50 1 setmana / 115

mes

- 6 hores a la setmana: 65 1 setmana / 149

mes

- 8 hores a la setmana: 73 1 setmana / 168

mes

Dibuix i pintura dimecres de 17 - 19 h Preus: 39 al mes / 17

1 setmana

Taller / Escola de Ceràmica Jorca Av. Verge del Puig, 26 93 867 09 35 671 03 32 24 g.auleda@gmail.com

1 setmana

11


Club Bàsquet Sant Celoni Campus d’estiu dedicat al bàsquet i a altres activitats que fan que la setmana sigui més divertida, tot coneixent aquest esport. Els infants que s’hi vulguin apuntar poden haver jugat o no a bàsquet amb anterioritat. Els entrenaments es realitzaran segons el nivell i, a més, es faran competicions molt i molt divertides i... ANIREM A LA PISCINA! Per segon any consecutiu, s’intercalaran els entrenaments diaris amb les classes d’anglès en un format diferent i molt pràctic per a l’infant. El professorat serà NADIU titulat i les classes seran d’una hora en grups reduïts, perquè l’aprenentatge sigui millor i personalitzat. Veniu, us divertireu, ja ho veureu!

Casal matí

OBSERVACIONS

Edats: 6 - 16 anys Calendari: de l’1 al 26 de juliol Horari: 8.45 - 13.30 h Preus: - 75 / 1 setmana - 135 / 2 setmanes - 185 / 3 setmanes - 225 / 4 setmanes

- Tot el monitoratge és titulat. - Reunió informativa: 12 de juny a les 20 h, al Pavelló Municipal d’Esports Onze de Setembre

Servei bon dia

MÉS INFORMACIÓ

Horari: 8 - 8.45 h Preu: 10 / 1 setmana

Club Bàsquet Sant Celoni C/ Palautordera, 7 669 580 045 www.cbsantceloni.com campuscbsantceloni@hotmail.com

INSCRIPCIONS Dies: del 2 de maig al 14 de juny Lloc i horari d’atenció: Al Pavelló Municipal d’Esports dilluns, dimecres i dijous de 18 a 20 h Documentació que cal portar: - Fotocòpia de la targeta sanitària - Fitxa d’inscripció emplenada - Resguard de l’ingrés bancari

12

- S’obsequiarà als participants del II Campus de Bàsquet de Sant Celoni amb roba per practicar aquest esport, així com alguna sorpresa més.


Club Esportiu Sant Celoni El Campus Multiesportiu del Club ofereix un tastet d’esports que té per objectiu el creixement personal a través de l’esperit de superació, el treball d’equip i l’autonomia personal. Practicarem esports de tot tipus, gimcanes i grans jocs, activitats d’orientació, sortides en bicicleta, piscina i, fins i tot, esports d’aventura i activitats aquàtiques. Cada setmana es programarà una excursió opcional de temàtica lúdica i esportiva.

Campus Multiesportiu Edats: 4 - 16 anys Calendari: del 25 de juny al 2 d’agost Horari: 9 - 13 h Preus: - 45 / setmana - 185 / 5 setmanes - 222 / 6 setmanes - 5% de descompte als socis del Cesc - 5% de descompte al segon o posterior germà

Servei bon dia

Horari: 8 - 9 h Preus: - 10 / setmana - 3 / dia esporàdic

Menjador L’Aquari espai lúdic Horari: 13 - 15 h Preus: - 9 / dia esporàdic - 43 / 1 setmana - 212 / 5 setmanes - 250 / 6 setmanes *Transport inclòs El Campus d’Alt Rendiment Tècnic

per a Futurs Futbolistes del Club d’Elit ofereix la possibilitat d’aprendre les tècniques futbolístiques de la mà de joves jugadors que estan actualment en grans equips i que viuen cada dia el futbol més modern: Albert Torras (FC Barcelona), Marc Gelma (Villarreal), Keita Balde (Lazio), Moises Ramírez (RCD Espanyol), Kevin López (Cornellà), Màrio Pérez i Victor Fernàndez (CE Sant Celoni). Amb la col·laboració del jugador celoní Carles Planes (FC Barcelona) i l’agent FIFA Albert Botines.

Campus d’Alt Rendiment per a Futbolistes d’Elit Edats: 4 - 16 anys Calendari: de l’1 al 12 de juliol Horari: 16.30 a 18.30 h Preus: - 100 / 1 setmana - 180 / 2 setmanes - 5% de descompte als socis del Cesc - 5% de descompte al segon o posterior germà

OBSERVACIONS Tastets d’esports - Reunió informativa: el 4 de juny a les 19 h, a la Sala Bernat Martorell de can Ramis (plaça de la Vila) - La inscripció inclou una samarreta, l’esmorzar, l’entrada al Vila Village (piscina, pàdel i tennis) tots els divendres i un obsequi al final del Campus. Campus d’Alt Rendiment per a futbolistes - Reunió informativa: el 4 de juny, a les 20.30 h a la Sala Bernat Martorell de can Ramis - La inscripció inclou una samarreta i un pantaló.

MÉS INFORMACIÓ Club Esportiu Sant Celoni Camp Municipal d’Esports Avinguda Catalunya, 3 93 848 69 49 / 66 98

INSCRIPCIONS Dies: del 27 de maig al 14 de juny Lloc i horari d’atenció: A l’oficina del Club Esportiu Sant Celoni en el Camp Municipal d’Esports, de dilluns a divendres de 18 a 20 h Documentació que cal portar: - Una foto de carnet - Fotocòpia del DNI - Fotocòpia de la targeta sanitària - Fitxa d’inscripció emplenada - Fitxa d’autoritzacions signada 13


Reforç escolar i activitats Club Tennis Sant Celoni Activitat lúdica i esportiva organitzada per grups i edats. Faran piscina, esports: tennis, futbol, basquet, handball… jocs, i moltes altres activitats

Dis3sport juliol Edats: 3 - 12 anys Calendari: del 25 de juny al 26 de juliol Horari: 9 - 13 h Preus: - Socis: 165 / 5 setmanes - Abonats: 200 / 5 setmanes - No socis: 205 / 5 setmanes - Socis: 115 / 2 setmanes - Abonats: 120 / 2 setmanes - No socis: 145 / 2 setmanes

14

INSCRIPCIONS Dies: del 4 de maig al 14 de juny Lloc i horari d’atenció: Club de tennis Sant Celoni, dissabte d’11 a 14 i de 16 a 19 h i diumenge d’11 a 13 h Documentació que cal portar: - Fotocòpia de la targeta sanitària - Full d’inscripció emplenada - Número de compte corrent

OBSERVACIONS

El casal de setembre es farà en funció de la demanda de nens i nenes que hi hagi, per tant el preu i la resta d’informació l’obtindreu durant el mes de juliol / agost al club.

Dis3sport setembre

MÉS INFORMACIÓ

Edats: 3 - 12 anys Calendari: del 26 d’agost al 6 de setembre Horari: 9 - 13 h

Club Tennis Sant Celoni Ctra. Campins, 24 93 867 37 19 aleixpuchol@gmail.com


Col·legi Cor de Maria La nostra escola ofereix durant el mes de juliol activitats de lleure i de reforç escolar. Durant les activitats de lleure es realitzaran tallers, jocs d’aigua, jocs dirigits, manualitats... basats en diferents centres d’interès setmanals. L’activitat de reforç escolar té com a objectiu que els alumnes repassin i reforcin els continguts treballats durant el curs.

Activitats de lleure Edats: 3 - 5 anys Calendari: de l’1 al 26 de juliol Horari: 9 - 13 h Preus: - 45 / setmana - 175 / mes

Reforç escolar i lleure Edats: 6 - 12 anys Calendari: de l’1 al 26 de juliol Horari: 9 - 11 h reforç escolar 11 - 13 h activitats de lleure Preus: - 45 / setmana - 175 / mes

INSCRIPCIONS Dies: de l’1 al 14 de juny Lloc i horari d’atenció: Secretaria del col·legi Cor de Maria de 10 a 12 h del matí Documentació que cal portar: - Foto de carnet - Fotocòpia de la targeta sanitària - Fotocòpia del carnet de vacunacions - Fitxa d’inscripció emplenada

OBSERVACIONS - Cal passar per l’escola a buscar el full d’inscripció. - El pagament es farà per domiciliació bancària. - En el grup de reforç escolar cal portar el quadernet d’activitats que indica l’escola. - El nombre mínim d’alumnes per fer l’activitat serà de 15 per grup i el número màxim de 25.

MÉS INFORMACIÓ

Col·legi Cor de Maria Av. Verge del Puig, 3 93 867 03 98 www.cordemariasantceloni.cat escola@cordemariasantceloni.cat

15


Col·legi La Salle El Col.legi La Salle oferim el servei de reforç escolar i el de casal de lleure. El reforç escolar té com a objectiu que els alumnes reforcin o ampliïn els continguts curriculars treballats a les aules, al llarg de tot el curs escolar. El casal de lleure té com a centre d’interès el joc i la imaginació, a partir d’ells es treballaran valors com la convivència, la creativitat, l’expressivitat, el respecte... d’una manera lúdica i divertida.

Reforç matí Edats: P5 - 4t d’ESO Calendari: de l’1 al 31 de juliol Horari: 9 -13 h Preus: - 48 / setmana - 182 / mensual - 172 / mensual per germans

Casal matí Edats: 3 - 12 anys Calendari: de l’1 al 31 de juliol Horari: 9 - 13 h Preus: - 48 / setmana - 182 / mensual - 172 / mensual per germans

Casal o reforç matí i menjador Edats: 3 - 16 anys Calendari: del 1 al 31 de juliol Horari: 9 - 15 h Preus: - 88 / setmana - 352 / mensual - 334 / mensual per germans 16

Casal tot el dia sense menjador Edats: 3 - 12 anys Calendari: de l’1 al 31 de juliol Horari: 9 - 13 h i 15 - 17 h Preus: - 75 / setmana - 290 / mensual

Casal tot el dia amb menjador Edats: 3 - 12 anys Calendari: de l’1 al 31 de juliol Horari: 9 - 17 h Preus: - 115 / setmana - 434 / mensual - 415 / mensual per germans

Servei bon dia Horari: 8 - 9 h Preus: - 8 / setmana - 35 / mensual - 3 / dia esporàdic

Menjador Horari: 13 -15 h Preus: 8,50 / dia esporàdic

INCRIPCIONS Dies: de l’1 al 14 de juny Lloc i horari d’atenció: A l’administració del col.legi La Salle de 8 a 13 h del matí Documentació pel reforç: - Full d’inscripció emplenada - Resguard del pagament bancari Documentació pel CASAL: - Fotocòpia de la targeta sanitària - Fotocòpia del carnet de vacunacions - Autoritzacions del casal signades (seran lliurades a la secretaria de La Salle)

OBSERVACIONS - Cal passar per l’administració del col· legi a buscar el full d’inscripció. - El pagament es farà a l’entitat bancària. - Per realitzar el casal de tardes i el servei de bon dia seran necessàries un mínim d’inscripcions. - Reunió informativa: 24 de juny a les 17h, al Col·legi La Salle

MÉS INFORMACIÓ Col·legi La Salle C/Campins, 59 93 867 02 65 secretaria@santceloni.lasalle.cat


Escola l’Avet Roig Us convidem a passar un estiu d’allò més divertit fent-vos protagonista en diferents escenaris. Realitzarem diverses activitats, exclusivament en anglès i relacionades amb les diferents temàtiques de cada setmana. Al matí farem activitats de psicomotricitat, l’hora del conte, manualitats, cançons temàtiques i mercat. A la tarda farem un taller de teatre i disfresses.

Casal Matí Edats: 3 - 10 anys Calendari: del 25 de juny al 26 de juliol Horari: 9 - 13 h Preu: - 85 / setmana - A partir de 3 setmanes 81 / setmana

Casal matí i tarda Edats: 3 - 10 anys Calendari: del 25 de juny al 26 de juliol Horari: 9 -13 i 15 -17 h Preu: - 108 / setmana - A partir de 3 setmanes 102 / setmana

Menjador Horari: 13 - 15 h Preu: - Dia esporàdic: 9,90 - Fix: 37,75 / 1 setmana - A partir de 3 setmanes 36

/ setmana

INSCRIPCIONS Dies: de l’1 al 14 de juny Lloc i horari d’atenció: Secretaria de l’escola l’Avet Roig en horari escolar o per correu electrònic a cardedeu@kidsandus.es Documentació que cal portar: - Fotocòpia de la targeta sanitària - Fotocòpia del carnet de vacunació - Fitxa d’inscripció emplenada

MÉS INFORMACIÓ Kids and Us Cardedeu 696 586 793 cardedeu@kidsandus.es

Servei bon dia Horari: 8.30 - 9 h Preu: demaneu informació

17


Penya Barcelonista Sant Celoni Campus de Tecnificació del futbol Aquest casal es basa en la tecnificació del futbol, on el jugadors perfeccionaran les seves aptituds com a futbolistes. El nostre coordinador d’àrea F7 Ismael de Haro, juntament amb un equip assessor format pels entrenadors titulats del nostre club i amb incorporacions externes, dirigirà aquest campus per tal que el nens i nenes passin una bona estona.

Campus matí Edats: 5 - 14 anys Calendari: de l’1 de juliol al 26 de juliol Horari: 9 - 13 h Preus: - 130 / 2 setmanes - 230 / 4 setmanes

Campus matí i tarda Edats: 5 - 14 anys Calendari: de l’1 al 26 de juliol Horari: 9 - 13 h i 15 - 17 h Preus: - 200 / 2 setmanes - 300 / 4 setmanes

Campus matí i tarda menjador

Edats: 5 - 14 anys Calendari: de l’1 al 26 de juliol Horari: 9 - 17 h Preus: - 260 / 2 setmanes - 420 / 4 setmanes

Servei bon dia Horari: 8.30 - 9.00 h Servei gratuit 18

Menjador

MÉS INFORMACIÓ

Bar-Restaurant La Banketa Horari: 13.30 - 15.00 h Preus: - 6 / dia esporàdic - 30 / 1 setmana

Penya Barcelonista Sant Celoni (Camp Municipal d’Esports de Sant Celoni) 627 32 31 92 Ismael De Haro pbsantceloni@pbsantceloni.com www.pbsantceloni.com

Esmorzar Cada dia per esmorzar hi haurà una gran varietat de sucs i galetes

INSCRIPCIONS Dies: de l’1 al 14 de juny Lloc i horari d’atenció: Al local de la Penya Barcelonista Sant Celoni (camp municipal d’esports) de dilluns a divendres de 17 a 20 h Documentació que cal portar: - Full d’inscripció emplenada i signada - Fotocòpia de la targeta sanitària - Pagament en metàl·lic

OBSERVACIONS - Oferim un treball específic per a qui vulgui jugar de porter. - A tots els participants, se’ls obsequiarà amb dues samarretes, un pantaló, un muntatge fotogràfic, diploma i més sorpreses. - Descompte del 15 % a les famílies en què hi hagi el pare, la mare o tutor legal que estigui a l’atur ( presentació targeta DARDO). - Reunió informativa: 28 de juny a les 19 h al local de la Penya Barcelonista de Sant Celoni PLACES LIMITADES!


Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes - UFEC El nostre objectiu és oferir un campus esportiu i de lleure engrescador i educatiu alhora. Treballarem diferents esports comptant amb els diversos recursos del centre (piscina, rocòdrom, pistes poliesportives, etc.); també farem manualitats i tallers relacionats amb l’activitat física i la salut. El bon ambient, la companyonia i el respecte seran presents com a valors fonamentals per a la convivència.

Campus matí Edats: 3 - 14 anys Calendari: del 25 de juny al 2 d’agost i del 26 d’agost al 6 de setembre Horari: 9 - 14 h Preus: - 65,15 / 1 setmana - 123,95 / 2 setmanes

Campus matí i menjador Edats: 3 - 14 anys Calendari: del 25 de juny al 2 d’agost i del 26 d’agost al 6 de setembre Horari: 9 - 15.30 h Preus: - 96,65 / 1 setmana - 182,80 / 2 setmanes

Campus matí i tarda (sense menjador)

Edats: 3 - 14 anys Calendari: del 25 de juny al 2 d’agost i del 26 d’agost al 6 de setembre Horari: 9 - 14 i 15.30 - 17.30 h Preus: - 75,65 / 1 setmana - 139,70 / 2 setmanes

Campus matí i tarda menjador Edats: 3 - 14 anys Calendari: del 25 de juny al 2 d’agost i del 26 d’agost al 6 de setembre Horari: 9 - 17.30 h Preus: - 108,20 / 1 setmana - 204,85 / 2 setmanes

Servei bon dia Horari: 8 - 9 h Preus: - 9,45 / 1 setmana - 15,75 / 2 setmanes - 2,10 / dia esporàdic

Menjador Horari: 14 - 15.30 h Preu: 8,95 dia esporàdic

INSCRIPCIONS Dies: del 27 de maig al 14 de juny Lloc i horari d’atenció: Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes de dilluns a divendres de 7 a 22.30 h dissabtes de 9 a 20 h i diumenges de 9 a 14 h Documentació que cal portar: - Fotocòpia del carnet de vacunacions - Fotocòpia de la targeta sanitària - Fitxa d’inscripció a emplenar al mateix centre

OBSERVACIONS - 1r torn: del 25 al 28/06; 2n torn: de l’1 al 12/07; 3r torn: del 15 al 26/07; 4t torn: del 29/7 al 02/08; 5è torn: del 26 al 30/08; 6è torn: del 2 al 6/09 - Cada nen i nena tindrà la seva samarreta. - Reunió informativa: dijous 20 de juny a les 18.30 h al Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes Cal portar: - Roba d’esport - Calçat còmode i esportiu - Gorra - Crema protectora solar posada a casa - Material de piscina: banyador, xancletes i casquet de bany. - Esmorzar i ampolla d’aigua petita

MÉS INFORMACIÓ

Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes c/ Francesc Macià, 15 Sant Celoni 93 848 69 13 santceloni@ufec.cat www.ufec.cat www.santceloni.cat www.facebook.com/UFECsantceloni www.ufecbloc.cat

19


20

Guia d'activitats estiu 2013  

Activitats d'estiu que ofereixen les diferents escoles de Sant Celoni i la Batlloria.

Guia d'activitats estiu 2013  

Activitats d'estiu que ofereixen les diferents escoles de Sant Celoni i la Batlloria.

Advertisement