Page 1

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1785 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 1R 21-1 1785 Zeger de Hond ovl Margaretha Baden ovl Laurus 17 j Johannes 11 j Jacobus de Hond (broer v/d vader) en JanBaden d.o (broer v/d moeder) Voogdij bezworen voogden moeten nalatenschap te gelde maken

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1785 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 1R 23-2 1785 Jan Pieter Dassevael ovl Fanna Pijl Voorkind Steven Dassevael 14 j Jacobus Ermerins en S.M.van der Heijden Sinclair administratief en toeziend voogd Voogd brengt deel test.not. Jacob van de Kreke 9-81774 in grootweesboek geregistreerd wees erft helft

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1785 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 2R 4-3 1785 Pieter de Korne ovl Crina Baas Paulus de Korne Jacobus de Korne en Arij van Velsen Wees erft van zijn broer Boudewijn de Korne Voogd doet rekening

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1785 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 2R 11-3 1785 Martinus Slabber Maria Margaretha van Esen ovl Maria Slabber Arnout Wilhem van Citters heer van ’s Gravenpolder en Erasmus Esen (broer v/d moeder) wonend in Veere Test not Jan de Fouw L.F. 29-5 1782 en test.3-6 1771 not.Wilhem Evera in Middelburg in Grootweesboek geregistreerd Wees krijgt helft Jan van Esen jongste broer van moeder Erfenis geregeld


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1785 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 3V 11-3 1785 Pieter van Hessel ovl Cornelia Mange Bart 14j Pieternella Willemina 10j Lena Pieternella 7j Johanna Hubrechta 4j Jacob Jasperse (zwager v/d moeder) Pieter Mange (broer v/d moeder) Voogdij bezworen Test.not Leonard de Fouw 13-9 1770 in grootweesboek geregistreerd Erfenis geregeld moeder zal kinderen opvoeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1785 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 4R 29-4 1785 Frans Vlaanderman ovl Johannes 9j Mattheus 7j Hubrecht 5j Francine 8 weken Pieter Bastiaanse Remijn (zwager v/d vader) Voogdij aangenomen test not.L.de Fouw 2-6 1774 in grootweesboek geregistreerd erfenis geregeld Moeder belooft kinderen op te voeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1785 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 5R 29-4 1785 4-10 1776 31-3 1780 Albertus van Winterooij ovl Elisabeth Westhoeve hertrouwd met Bernardus Lutkehols Johannes Pieren Moeder en Bernardus Lutkehols beloven wezen te zullen blijven onderhouden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1785 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 5R 29-4 1785 Antoni van Ballekom Alida van de Pol Johannes van Ballekom in Batavia overleden 1-7 1781 21-4 1785 acte v/d Oost-Indische Compagnie Wees laat ouders erven test.not. Jacobus de Cliever 19-10 1776 in grootweesboek geregistreerd ook krijgen ze grootvaderlijk goed


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1785 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 5R 29-4 1785 notulen 10-9 1777 Marinus van Leeuwen Catharina Vermaas ovl 5 Johannes Jacobus Pieren en Christiaan Pover Voogdij bezworen 17-12 1779 voogden brengen inventaris dec.1723 gesloten 23-6 1784 ook in jan.1785 en 25-4 1785

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1785 Archief Vader Moeder ezen Voogd Bijzonderheden

19W 5V 17-5 1785 Pieter de Windt ovl Ebenezer de Windt 13j Marinus Gortse (aangetrouwde broer) Voogdij bezworen

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1785 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 5V 23-6 1785 Izaac Bronkhorst ovl Lijdia de Koninck ovl Johannes de Koninck (adm.voogd) en Jacobus Jaspers (toeziend voogd) Voogden doen rekening over erfenis van grootmoeder Carita van Flierenburg wed van Cornelis Steenaart

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1785 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 5V 23-6 1785 Jacob Koudsijn

Jacobus Lodewijk Geleedte Grootvader ’s wezen uit Bergen op Zoom weigerden geld af te staan

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1785 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 6R 23-6 1785 Adriaan Thijsse ovl Jannetje de Fouw 5 waarvan Pieter en Jannetje Thijsse minderjarig Gillis Thijsse meerderjarig Marinus Goud Voogd doet rekening Gillis ontslag uit de voogdij


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1785 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 6R 29-7 1785 Lein Maat Elizabeth Zegers (Zeegers) ovl Prina 4j Jacomina 3 j Cornelis 4½ mnd Hendrik Maat (broer v/d vader) Voogdij aangenomen vader zal kinderen opvoeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1785 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 6V 29-7 1785 Lieven Murre ovl Pieternella van der Weele Jan 14j Janna 12j Hubrecht Murre (broer v/d vader) Voogdij aangenomen Moeder zal wezen opvoeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1785 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 6V 29-7 1785 Jan Klaasse Hoonderd ovl Apolonia Boonman ovl 4-4 1784 Cornelis Briels Th.z. excecuteur Voogd doet staathoudende rekening test.not Cornelis Dijkwel Mz 269 1758 in grootweesboek geregistreerd Marinus van Leeuwen J z. Ovl diens 5 kinderen erven 4 minderjarigen: Jan, Klasina, Apolonia en Dina Willem Klaasse Hoonderd erft ook zijn schoonzoon Laurus Vermare Pieter en Jacob Klaasse Hoonderd zijn aangesteld als curator van Willem Klaasse Hoonderd

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1785 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 7V 13-8 1785 Willem van Heijn ovl Cornelia van den Oever

18-9 1784 Jannetje Veltenboer wed van Paulus van Heijn grootmoeder v/d wezen ovl moeder mag erfenis gebruiken om kinderen te voeden


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1785 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 8R 13-8 1785 Maria Zoeteweij ovl ? Johanna Zadelaar en Hubrecht Mol Wezen ontslagen uit de voogdij erven uit boedel van Hubrecht Zoeteweij overgebracht voor de kinderen van Maria Zoeteweij

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1785 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 8R 29-8 1785 Adriaan Swart ovl Catharina Rouw Fanneke Swart 8 j Esaias Swart (broer v. Vader) Willem Beijaard doet rekening v/d erfenis van grootvader Thomas Swart ovl 29-11 1784 echtgenoot van Fannetje van de Peerl test.not Dingeman van Steenhoven 3-9 1784

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1785 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 8V 7-10 1785 Frans Vlaanderman ovl

Pieter Bastiaanse Remijn Wed. wil hertrouwen erfenis wordt geregeld

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1785 Archief Vader Moeder Wezen

Voogd Bijzonderheden

19W 9R 7-10 1785 Pieter de Windt ovl ste Grietje van der Aar kinderen zijn van Barbara Onnoozel ovl 1 vrouw Leintje de Windt gehuwd met Marinus Gorsse, Leintje de Windt kinderen van Barbara Onnoozel en Ebenezer zoon van Grietje v/d Aar Marinus Gorsse Wed. toont rentebrief 15-5 1753 ten laste van Reijer Simonse Beusekom Wed. krijgt geld zoveel als de overledene kreeg voor het door haar ten huwelijk ingebrachtte zilver en goud


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1786 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 10R 6-1 1786 Christiaan Eijen ovl Adriana Verstraate ovl Elisabeth Eijen 7 j Jacob Walrave Voogd is beeedigd en doet rekening v/d nalatenschap

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1786 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 10R 6-1 1786 Jan de Korne ovl Jacoba de Korne Wees uit voogdij ontslagen krijgt erfportie

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1786 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 10R 14-1 1786 Pieter de Korne ovl Sia Slaakwegt Pieter Pieterse de Korne met halfbroer Boudewijn de Korne Pieter Slaakwegt ovl wed Jacoba van Sagen Jacobus de Korne (broer v/d vader) wordt aangesteld als voogd Jacoba van Sagendoet rekening

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1786 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 10V 14-1 1786 Gillis de Boodt ovl Catharina van Kerkhoven ovl Regina de Boodt (halfbroer Marinus de Boodt ovl) Carolus Sandijck als gemachtigde en Cornelis Briels Th.z Catharina de Boodt ontslagen uit de voogdij krijgt erfenis van ouders en broer

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1786 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 10V 14-1 1786 Jacobus Verburg Cornelia van Liere ovl Adriana 11 j Maria 2 j Lena 9 mnd Jacobus van Liere (grootvader v moeders kant) Voogdij aangenomen vader zal kinderen opvoeden erfenis geregeld


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1786 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 11R 27-1 1786 Cornelis Bakker ovl

Jan Cadeni Secr. Van Citters en Ossewaarde hebben rekening gedaan ook over de goederen vanHubrecht Cornelisse Boonman

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1786 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 11V 27-1 1786 Pieter Voet ovl Catharina Slabbecoorn Maatje Pieterse Voet Marinus Jacobse Almekinders Voogd doet rekening ook van geld dat de wed.geërfd heeft van Maatje Kantiel ovl wed van Hubregt Tuurlinck

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1786 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 11V 4-2 1786 Antoni Snoep ovl Maria Anthonisse (woont in Vlissingen) Maria Pieternella Snoep 22 j Willem 16 j Grootvader Maarten Anthonisse ovl test.6-1 1774 not Dingeman van Steenhoven wees wil legitieme portie van de ervenis van grootvader broer v/d wees Willem Snoep op reis naar Ned Oost Indie oud 16 j moeder vindt dat de wezen 25 j moeten zijn om geld te krijgen Verzoek v/d wees wordt afgewezen

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1786 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 13R 4-2 1786 Antonia van Heijn ovl

Jan la Fontaine wordt geauthoriseerd om boedel te verkopen en rekening a/d weeskamer te overleggen

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1786 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 13R 24-2 1786

Anna Catharina van Hunselaar Nicolaas Pauwelijn Ontslag uit de voogdij wees is getrouwd met Mattheus van der Weijck 7-8 1784 Marinus Wissen uit Wissekerke krijgt geld


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1786 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 13V 24-2 1786 Hendrik Reijnders ovl Johanna Susanna de Quandt Gerhardus 10 j Pieter Carel 5 j Jozias de Quandt Voogdij aangenomen moeder belooft kinderen op te voeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1786 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 13V 24-2 1786 Jan van Leeuwen ovl de Susanna Waterschout ovl 2 vrouw Catharine Olderwalt Anna Catharina van Leeuwen Marinus van Leeuwen Wees ontslag uit de voogdij test.not. Jan de Fouw L.F. 6-8 1778 in grootw3eesboek geregistreerd

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1786 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 14R 24-2 1786 Martinus Slabber Maria M. van Esen ovl Maria Slabber 11-3 1785 10 loten i/d Provintiaalse Loterij ten behoeve van de wees hebben geld opgebracht

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1786 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 14V 25-3 1786 Antoni Snoep ovl Maria Anthonisse Maria Pieternella Snoep (meerderjarig) Willem Snoep 25j Erfenis van de vader van moeder Maarten Anthonisse komt ten goede van de moeder inplaats van de wezen anders zou zij armlastig zijn

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1786 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 15V 31-3 1786 Marinus van Leeuwen Jac.zoon ovl Catharina Vermaas Maria van Leeuwen (meerderjarig) + minderjarige wezen Christiaan Pover en Johannes Jacobus Lieren Voogden hebben boedel overgebracht ter weeskamer


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1786 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 15V 31-3 1786 Willem van Heijn Dignus en Paulus van Heijn Jan van Fontaine Wilhelmus Hokke administrerend voogd Antonia van Heijn ovl nalatenschap 13-10 1785 Kinderen van Magdalena van Heijn haar zuster gehuwd met Jan Schroevers heet Jannetje Schroevers Pieternella van Heijn overleden zuster erven ook

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1786 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 16R 8-4 1786 Cornelis Oversluis Aaltje Steenbakker ovl Elisabeth 15 j Pieter 8 j. Eva 6 j. Jan Boddingius (zwager v/d moeder) Adriaan Does (aangetrouwde oom v. vaders kant) Voogdij aangenomen

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1786 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19 W 16R 12-5 1786 Cornelis Jasperse Maatje Jacobusje Oostdijk ovl Cornelis 16 j. Tannetje 5 j. Jacobus Jasperse 3 j François van den Boomgaard (aangetrouwde oom v moeders kant) Voogdij aangenomen vader zal kinderen opvoeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1786 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 16V 12-5 1786 Klaas Janse Zeger ovl Aachtje de Leeuw ovl Marinus Klaasse Zeger minderjarig (+ 3 meerderjarigen) Matthijs Kakebeeke Test.not.Jan de Fouw L.F.. 29-5 1784 in grootweesboek geregistreerd erfenis geregeld.


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1786 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 16V 12-5 1786 Adolf Ekhard ovl Cornelia Zijden ovl Overleden Halfzuster Cornelia Zijden gehuwd met Gillis Versluijs erft Hun kinderenJacomina en Catharina Cornelia Versluijs wonende in de oude weesschool in Middelburg voogd is François Karol deze heeft door zijn schoonzoon Jan de Fouw L.F .testamenten doen overleggen not.Marinus van Uije 26-11 1777 in grootweesboek geregistreerd Mede executeur is Leenderd Mus

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1786 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 17R 16-6 1786 Maarten Anthonisse ovl

Abraham Staal heeft namens zijn schoonmoeder wed.van Johan de Jongh rekeningen gedaan v/d goederen van de kleinkinderen en erfgenamen van Maarten Anthonisse die 21-6 1782 tot voogd was benoemd nu is Jan de Fouw L.F. tot voogd benoemd

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1786 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 17V 23-6 1786 Jacobus Christianus Loo ovl Cornelia Wilhelmina van Leeuwen Helena Augusta en Apollonia Jacoba Loo Ontslag uit de voogdij

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1786 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 17V 23-6 1786 Adriaan van den Broeke Cornelia Lemmens ovl Segerus 2½ j Klaas Pieterse Hoonderd (goede bekende) Voogdij aangenomen Test.Not.Cornelis Dijkwel 22-11 1783 in grootweesboek geregistreerd erfenis geregeld huis aan ’t einde v/d Voorstad pas gekocht van Jan de Keijser


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1786 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 18R 23-6 1786 Jacobus van de Velde Barbara de Jonge ovl Francois 19 j (Antoni van de Velde ovl gehuwd met Catharina de Moor hebben kind Elisabeth Barbara 7 j Jan Cudenij (goede bekende) Voogdij aangenomen over erfgenamen: Francois en Elisabeth Barbara (kleinkind) test. Not Jan de Fouw L.F.3-10 1783 in grootweesboek geregistreerd erfenis geregeld

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1786 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 18V 23-6 1786 Marinus Verhoef Adriana de Fouw ovl Gillis 19j (innocent) Janis Mulder (aangetrouwde oom v/d vader) Voogdij aangenomen test.not. Jan de Fouw LF 6-1 1786 in grootweesboek geregistreerd vader zal wees opvoeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1786 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 19R 23-6 1786 8-4 1786 Cornelis Oversluijs Aaltje Steenbakker ovl Jan Boddingius en Adriaan Does Voogden hebben inventaris v/d boedel overgebracht

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1786 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 19R 23-6 1786 Pieter Bos ovl Marinus Bos Andries van der Mast De Fouw regent van ’t arm- en weeshuis waar Pieternella Bos en de andere meerderjarige kinderen worden verzorgd. voogd heeft rekening gedaan

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1786 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 19R 23-6 1786 Pieter Zegers ovl Willemina Buijs W.Beijaard Voogd heeft rekening gedaan v/d boedel Ook de boedel rekening van goederen van Cornelis Beijaard


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1786 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 19V 21-7 1786 Janis Mulder Jacoba Walrave ovl Karel Mulder 6 j Marinus Verhoef (zwager v/d moeder) Voogdij aangenomenVader zal wees opvoeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1786 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 19V 21-7 1786 Gommert de Munck Adriana Slootemaaker ovl Adriana 15 j. Marinus 13 j. Sara 9 j. Cornelis de Munck (broer v/d vader) Voogdij aangenomen Vader zal kinderen opvoeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1786 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 20R 25-8 1786 Willem de Jonge ovl Johanna en Willem de Jonge Theunis van Uije (administratief voogd) Ontslag uit de voogdij en afrekening v/d goederen

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1786 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 20R 22-9 1786 Klaas Brouwer Maatje Jacoba van Kleunen ovl Cornelis 10 j Jacob 9 j Marinus 8 j Cornelia 6 j Klaas 5j Jacobus Brouwer (broer van de vader) Voogdij aangenomen vader zal kinderen opvoeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1786 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 20R 22-9 1786 Johannes Frederik Havener Alida Swager ovl Johannes Frederik 2 j en 7 mnd Krijn Swager (grootvader) Voogdij aangenomen vader zal wees opvoeden


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1786 Archief

Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 20V 22-9 1786 Hubrecht Tuurlinck Maatje Kantiel ovl Maatje Pieterse Voet gehuwd met Adriaan Peels Marinus Almekinders (adm.voogd ) en Guilliaam Cappello (toeziend voogd) Wees ontslagen uit voogdij en erft van Maatje Kantiel

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1786 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 20V 6-10 1786 Abraham Meijtak Martina Janse de Jonge ovl Jan 14 j Johan Fredrik Metzger (Stadsfabrijk ? )(goede bekende) Voogdij aangenomen test.not Joos de Lasabel 3-7 1771 in grootweesboek geregistreerd Vader belooft kind op te voeden Erfenis geregeld Vader heeft smidswinkel in de Nieuwstraat

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1786 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 21R 6-10 1786 (zie notulen 25-8 1786) Willem de Jonge ovl Johanna en Willem de Jonge Teunis van Uije Wezen krijgen ieder helft erfportie

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1786 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 21V 6-10 1786 Johannes Reijnhout ovl Maria den Boer Cornelia Reijnhout Ontslag uit de voogdij

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1786 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 21V 10-10 1786 Pieter Messeleijn ovl

Berten oud scheepen en deelman van Poperinge in Vlaanderen is executeur v/d erfenis v vader Pieter Laroes is geauthoriseerd om aandeel van minderjarige Laurens Laroes zoon van Pieter Laroes de Jonge Pieter Messeleijn heeft 136 franse palmstukken gemaakt die voor de2 kinderen van Pieter Laroes de Jonge zijn


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1786 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 22R 10-11 1786 Pieter Laroes

Pieter Laroes brengt de 136 palmstukken of kronen min 1kroon voor vrienden van Pieter Messelin (Pieter Messeleijn) en 1 voor Laurens Boeren voor doopuittreksel Hij moet de kronen inwisselen tegen 60 stuiver per kroon

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1786 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 22R 15-11 1786 Jacob Koudlijn ovl Adriaan Koudlijn (en andere wezen) Jacobus Lodewijk Geleedts Voogd doet rekening Adriaan wordt ontslagen uit de voogdij

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1786 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 22V 15-11 1786 Pieter de Windt ovl Grietje van der Aar Ebenezer de Windt Marinus Gorsse Rekening gedaan door de voogd

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1786 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 22V 15-11 1786 Jan Bolsen Maatje den Boer ovl Jan Zeevaert Voogd moet zoutkeet van Aart Buddink ten behoeve van erfgenamen afrekenen over 1785.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1786 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 23R 15-11 1786 Marinus van Leeuwen Allegonda Leenaars ovl Jan 17 j Johannes Berger (zwager v/d vader) Voogdij aangenomen erfenis geregeld vader zal kind opvoeden


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1786 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 23R 24-11 1786 Bernardus Franciscus Maas ovl Antoinetta Bos Elisabeth 5 j Pieter Lanooij (zwager v/d moeder) Voogdij aangenomen Moeder zal wees opvoeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1786 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 23R 24-11 1786 Adriaan de Jonge ovl Neeltje Zuidijk Jan 14 j Marinus 12 j Johannes 9 j Mattheus 16 mnd Pieter de Jonge (broer v/d vader) Voogdij aangenomen Moeder zal wezen opvoeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1786 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 23R 24-11 1786 Engel Hartlieb Alida de Wagter ovl Coenraad 3 j Cornelis den Braber (goede bekende) Voogdij aangenomen Vader zal wees opvoeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1786 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 23V 24-11 1786 Pieter Engelse ovl Elisabeth Krijger Pieter Engelse Ontslag uit de voogdij

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1786 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 23V 24-11 1786 Pieter de Windt ovl

Marinus Gorsse executeur Voogd moet schulden zo snel als mogelijk betalen


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1786 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 23V 22-12 1786 Jan Slink Johanna den Boer ovl Johannes Slink 3 j Pieter den Boer Benj.zoon (oudoom v moeders kant) Voogdij aangenomen erfenis geregeld

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1787 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 24R 26-1 1787 Willem Gorsse ovl Cornelia Vervoort Jan 12 j Marinus Gorsse Voogdij bezworen erfenis geregeld moeder moet Scabinaal Verband op de hofstede en landerijen van Pieter Logierse de Vos overbrengen Test.not.Leonard de Fouw 15-11 1775 in grootweesboek geregistreerd Erfenis geregeld

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1787 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 24R 26-1 1787

Jan Goeree Willem Goeree (broer en curator v wees) Voogd vraagt verhoging van de alimentatie kosten voor zijn broer Secretarissen hebben hun 2-jarige rekening gedaan v/d goederen van wees

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1787 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 24V 26-1 1787

Petrus Blondeel Secretarissen doen hun 2 jarige rekening

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1787 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 24V 9-3 1787 Fredrik Hoogelande ovl Engel, Tannetje en Neeltje Hoogelande Gerard de Leeuw Wezen worden ontslagen uit de voogdij door meerderjarigheid en krijgen hun geld


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1787 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 24V 9-3 1787 Laurens van der Kam ovl Cornelia Boonman Jan 13 ½ j Jan Boonman (broer v/d moeder) en Pieter den Dekker (zwager v/d moeder) Voogdij aangenomen Moeder zal wees opvoeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1787 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 25R 9-3 1787 Klaas Janse Seger ovl Aachtje de Leeuw Marinus Klaasse Seger Matthijs Kakebeeke (adm.voogd) Adriaan Kakebeeke (toeziend voogd) Voogden doen rekening wees krijgt geld van Jan Klaasse Seger Wees krijgt ontslag uit de voogdij

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1787 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 25R 23-3 1787 Klaas Noordhoeve ovl Maatje Willemse Elisabeth 15 j Antoni 12 j Adriana 8 j Jan Noordhoeve (broer v/d vader) Voogdij aangenomen Moeder belooft kinderen op te voeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1787 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 25V 23-3 1787 Klaas Duivewaard Maria de Mol ovl Hubregt 15 j Johanna 12 j Antoni 11 j Catharina 9 j Marinus 7 j Maria 7 mnd Jan Zegers (zwager v/d moeder) Voogdij aangenomen vader belooft kinderen op te voeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1787 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 25V 23-3 1787 Marinus van Leeuwen Jac’zoon ovl Catharina Vermaas ovl Maria van Leeuwen (meerderjarig) Christiaan Pover en Johannes Jacobus Pieren Boedel wordt overgebracht in overleg met voogden en dochter Maria


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1787 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 26R 23-3 1787 Willem Klaasse Hoonderd ovl

Pieter en Jacob Klaasse Hoonderd (broers v/d vader) Jan Klaasse Hoonderd ovl. Erfenis wordt verdeeld tussen Cornelis Marinusse de Jonge gehuwd met Stoffelina Willemse Hoonderd Laurus Willemse Vermue gehuwd met Pieternella Willemse Hoonderd Klaas Willemse Hoonderd, Adriaan Willemse Hoonderd; Klaas Willemse Hoonderd

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1787 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 26R 6-4 1787 Jacob de Vroe Johanna de Winter ovl Susanna 8 weken Laurus de Winter (grootvader v vaders kant) Voogdij aangenomen vader zal staat inboedel overbrengen

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1787 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 26V 6-4 1787 Jan van Hallen ovl Frans en Pieter van Hallen Ontslag uit de voogdij

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1787 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 26V 11-4 1787 Maarten Anthonisse ovl

Jan de Fouw L.F.(sinds 27-1 1787) ipv Johan de Jongh ovl Adam Heijblom ovl en Bastiaan Nebbens verkocht voor de wed en volw. Wezen uit de boedel 1-2 1783

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1787 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 27R 20-4 1787 Dames Duindam ovl Jacoba Hartog ovl Janna Duindam Ontslag uit de voogdij en krijgt haar erfportie


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1787 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 27R 20-4 1787 Cornelis Fitzner Jobina Quirina Bal ovl Abraham 2 j Johannes Fitzner (broer v/d vader) Dignis Bouten D.Z is gemachtigd 18-4 1787 voogd te beeedigen vader toont test.not. D.van Steenhoven 17-6 1782 In grootweesboek geregistreerd erfenis geregeld Vader zal wees opvoeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1787 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 28R 27-4 1787 François de Bast Maria Jacoba de Swart ovl François Martin de Bast en Eleonora Francisca de Bast Wezen ontslagen uit de voogdij

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1787 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 28R 27-4 1787 Jacob de Vroe Johanna de Winter ovl Susanna 3 mnd Vader heeft inventaris overlegd en zal wees opvoeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1787 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 28R 25-5 1787 Marinus Harinck ovl Geertruid Boutens Johannes Adrianus 16 j Adriana Digna 14 j Cornelia 12 j Apollonia 11 j Jacobus Dominicus en Cornelis Dominicus (neven v vaders kant) Voogdij bezworen ( 4-2 1791 is door voogden borgtocht overgebracht) Test. Not.Leijn Dijkwel 24-9 1773 in grootweesboek geregistreerd Erfenis geregeld

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1787 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 28V 19-6 1787 Izaac Bronkhorst ovl Lijdia de Konink Agatha Carithas Bronkhorst , Jacomina Bronkhorst en Johanna Bronkhorst Johannes de Koninck Voogd doet rekening omdat de wezen uit voogdij ontslagen worden


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1787 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 29R 19-6 1787 François de Keijser ovl Catharina de Meijer Kleinzoon Francois de Keijser 3 j zoon v. Francois de Keijser junior en Anna Christina van der Grijp Marinus de Meijer (oudoom v.vaders kant) en Zijwert Diderik van der Bilt (heer v. Kloetinge en aangetrouwde neef v vaders kant) Voogdij aangenomen moeder toont test. 25-11 1750 not. Cornelis Dijkwel M Z in grootweesboek geregistreerd erfenis geregeld ( 21-6 1788 brengen voogden borgtocht ter weeskamer) Erfenis geregeld

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1787 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 29V 20-7 1787

Adriaan Janssen trouwt met Willemina Josina Greaves Ontslag uit de voogdij en afrekening

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1787 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 30R 20-7 1787 J.P.Dassevael ovl

Executie van de boedel

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1787 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 30R 31-8 1787 Daniel van Sassegem ovl Janna Coomans Maria van Sassegem Dingeman van Steenhoven Voogd doet rekening over de goederen v/d wees

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1787 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 30R 31-8 1787 Adriaan van Fraasen ovl Anna Valkier Pieter 5 j Antoni Hoebeke (aangetrouwde grootvader v moeders kant en Christiaan van Fraasen (broer v/d vader) Voogdij aangenomen moeder zal wees opvoeden


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1787 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 30V 31-8 1787 Adriaan Bruggeman Janna Reinout ovl Hubrecht 18 j Hubregt Blaasse Reijnout (grootvader) Voogdij aangenomen test.not.Jan de Windt 23-2 1769 erfenis geregeld

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1787 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 31R 9-11 1787 31V.16-11 (not.17-4 1772) Adam Limbertus ovl Maria Elisabeth Vermaas Geertruij Elizabeth 5 j Melchior Limbertus (broer v vader) en Jan Willem Weijdtman (goede bekende) Voogdij aangenomen moeder zal wees op voeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1787 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 31R 16-11 1787 Jacobus Vermaas ovl Maria Elizabeth Chevallier Maria Elizabeth Vermaas Ontslag wees uit de voogdij wees erft uit boedel van N.Chevallier not 17-4 1772


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1788 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 31V 11-1 1788 Hendrik Mackaij ovl Tannetje van de Vaarde Hendrik Cornelis 10j Jan Noorthoeve (zwaqger v/d moeder) Voogdij aangenomen test. Not D van Steenhoven 25-2 1774 in grootweesboek geregistreerd erfenis geregeld moeder belooft wees op te voeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1788 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 32R 18-1 1788 Cornelis Oversluijs ovl Aaltje Steenbakker ovl Elisabeth , Pieter en Eva Oversluijs Jan Boddingius (gehuwd met Pieternella Oversluijs) adm Voogd samen met Cornelis van de Volkeren gehuwd met Magdalena Oversluijs doen rekening over erfenis van Aaltje Steenbakker

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1788 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 32V 25-1 1788 Jan Kerk ovl Wilhelmina de Ruijter Jan 20 j Jacobus Louwaert Voogdij aangenomen Test.not J de Fouw Lz 15-3 1784 in grootweesboek geregistreerd erfenis geregeld

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1788 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 33R 15-2 1788 Adriaan Gillisse Johanna Willemse Vermue ovl Gilles 10 j Willem 5 j. Jacobus 3 j Pieter bij de 2 j Pieter Willemse Vermue (broer v/d moeder) Voogdij aangenomen Test not.Jan de Fouw 29-9 1787 in grootweesboek geregistreerd vader zal kinderen opvoeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1788 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 33V 7-3 1788 Job Timmerman Jacomina Willemse Vermue ovl Marinus 12 j Cornelia 6 j Helena 3 j Pieter Willemse Vermue (broer v/d moeder) Voogdij aangenomen Test.not Dingeman van Steenhoven 19-9 1786 in grootweesboek geregistreerd


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1788 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 34R 7-3 1788

Elizabeth Breeweg ovl Secr H.P.van Steveninck moet erfportie die wees not 15-11 1775 erfde van Dignus Adriaanse Bakker overbrengen

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1788 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 34R 7-3 1788 Willem van der Sluijs Antoni Marcellus van der Sluijs Gerhardus Peman Voogd mag aan wees zijn erfportie geerfd van Geertruid Poortvliet wed van de Klerk uitkeren not.16-2 1781

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1788 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 34V 4-4 1788 Dirk Schoutens ovl Jozina van Doorn Anna 7 j Adriaan van den Broeke (aangetrouwde halfbroer van wees) Voogdij aangenomen Moeder zal wees opvoeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1788 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 34V 4-4 1788 Antoni Frits Janna den Engel ovl Jan 11 j Jan Willem Weijdtman (goede bekende) Voogdij aangenomen test.not.Jan de Windt 24-5 1776 vader zal kind opvoeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1788 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 35R 23-4 1788 Marinus Smit ovl Jacoba Meeuwse Marinus 8 mnd Matthijs Weststraate (aangetrouwde grootvader vaders kant) Voogdij aangenomen Moeder zal wees opvoeden


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1788 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 35R 17-5 1788

Adriaan Janssen Ipv 20-7 1787 nu 17-8 ontslag v/d wees krijgt rekening

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1788 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 35V 23-5 1788 Jan Verstraaten ovl Sara van Strien Elisabeth Eijen is minderjarige erfgenaam Jacob Walraven Voogdij aangenomen test.not. Dingeman van Steenhoven 8-12 1786 in grootweesboek geregistreerd

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1788 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 35V 23-5 1788 Christiaan Eijen Adriana Verstraten Elisabeth Eijen Boedel rekening van goederen

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1788 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 36R 23-5 1788 Pieter Paauwe Sara Boeren ovl Adriana 11 j Laurens 10 j Elisabeth 9 j Adriaan van Velsen (aangetrouwde oom vaders kant) Voogdij aangenomen test not. Jan de Fouw L.F. 21-5 1777 Vadeer zal kinderen opvoeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1788 Archief Vader Moeder Wezen

Voogd Bijzonderheden

19W 36R 30-5 1788 ste Jan Bolsen ovl 1 man Jeras van der Donk ovl Maatje den Boer ovl Stevelina gehuwd met Jan Sterrenburgh Adriana en Johanna van der Donk wezen van Pieter van der Donk ovl Adriaan Benjaminse gehuwd met Maatje Louwaart nagelaten enige dochter van Lena van der Donk (ovl) Jan Sterrenburgh (executeur v/d boedel) Test.not.Jan de Fouw L.F 19-9 1784 in grootweesboek geregistreerd Obligatie 28-7 1772 van Matthijs van Ooij door Pieter van der Donk ovl met borgtocht 2-7 1782 door Jan Bolsen ovl aan de boedel schuldig is geweest Erfenis geregeld


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1788 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 37R 30-5 1788 Johannes Luijker ovl Maria de Witte Mattheus 19j Johanna Maria 15j Klaas 13j Anna Catharina 9j Jan de Witte (broer v/d moeder) Voogdij aangenomen moeder belooft kinderen op te voeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1788 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 37R 30-5 1788 Gillis Feijfermans ovl Anna Adriaanse Elisabeth 17j Johanna 14j Johannes 13j Arnoldus 10j Willemina 7j Kaatje 5j Bastiaan de Leeuw (goede bekende) Voogdij aangenomen moeder zal kinderen opvoeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1788 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 37R 30-5 1788 Wilhelmus de Fouw ovl Catharina Seijbel Jacoba 8j Jacobus de Fouw (broer v/d vader) en Pieter Seijbel (broer v/d moeder) Voogdij aangenomen bij missive van 23-10 1783 Test not Jan de Windt 25-4 1780 in grootweesboek geregistreerd Erfenis geregeld

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1788 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 37V 6-6 1788 Zeeger de Hond ovl Margarietha Baden ovl Jacobus de Hond en Johan Baden Voogden hebben rekening gedaan v/d goederen v/d wezen

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1788 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 37V 6-6 1788 Pieter de Korne ovl Crina Baas ovl Paulus de Korne Arij van Velsen en Jacobus de Korne Voogd doet rekening over geerfde goederen ook die hij erfde van zijn broer Boudewijn de Korne


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1788 Archief Vader Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 38R 6-6 1788 Pieter de Korne ovl de Sia Slaakwegt ( 2 vrouw) Pieter Pieterse de Korne Jacobus de Korne Voogd doet rekening over erfenis van zijn vader en die van zijn halfbroer Boudewijn de Korne

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1788 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 38R 6-6 1788 Jan Cornelisse de Hooge ovl Cornelia Marinusse Marinus de Hooge 20 j Moeder verzoekt weeskamer vrijstelling van overbrenging van inventaris daar dit extra kosten met zich meebrengt weeskamer staat toe mits wees 21 geworden de weeskamer zijn vaderlijk erfdeel meedeelt

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1788 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 38R 6-6 1788 Pieter van der Donk ovl Maria Potvliet Adriane Maria van der Donk (volwassen geworden) Jan Sterrenburgh Wees erft ook van haar grootmoeder Maatje den Boer wed van Jan Bolsen not.30-5 1788 Ontslag uit de voogdij

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1788 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 38V 6-6 1788 Klaas Duivewaart Maria de Mol ovl Vader en Jan Zeegers (aangetrouwde oom) Grootouders Hubrecht de Mol en Pieternella Willard ’s test.not.Leonard de Fouw 17-6 1763 in grootweesboek geregistreerd omdat grootmoeder overleden is houdt de grootvader de beschikking over de goederen


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1788 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 39R 20-6 1788 Jacobus Reinders ovl (op oorlogsschip Maria Zegers Pieter 13 j Adrianus 11 j Gerrit 9 j Klaas van den Visse (aangetrouwde oom v moederskant) Voogd aangesteld grootvader Gerrit Reinders (uit Bunnik) ovl erfenis plus laatste gage v vader moet nog ingevorderd worden Moeder zal kinderen opvoeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1788 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 39V 20-6 1788 Jacob Goud (Jacob Gouwt) Maatje Zoutendam ovl Cent 7 j Barbara 6 j Marinus 2½ j Pieter van Stee (aangetrouwde oom v moederkant) Voogdij aangenomen erfenis geregeld Barbara krijgt bijbel 27-6 1797 (zoons stukken zilver voor hun dracht)

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1788 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 40R 4-7 1788 Marinus Kramers ovl Cornelia van der Maas Job 20 j Pieter 17 j Willem 15 j Leenderd 11j Antoni 7j Marinus 3 j Gijsbregt van den Ende (aangetrouwde oom v vaders kant) Pieter Jobse van der Maas (broer v/d moeder) Voogden zijn aangesteld Moeder belooft kinderen op te voeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1788 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 40R 4-7 1788 Johan Pieter Dassevael ovl Tanna Pijl Zoon ovl 1784 Jacobus Ermerins (toeziend) S. M van der Heijden Sinclair (executeur test ) Sinclair moet voor 1 sept. Rekening doen

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1788 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 41R 18-7 1788 Sebastiaan Hoeks ovl Pieter Hoeks Ontslag uit de voogdij


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1788 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 41R 18-7 1788 Laurus Goudeson Geertruida Goudeson Ontslag uit de voogdij

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1788 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 41R 18-7 1788 Barbara de Jonge ovl François van de Velde Ontslag uit de voogdij

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1788 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 41R 18-7 1788 Anna Maria Willaert ovl

Johannes Pieren moet nalatenschap verkopen en rekening aan weeskamer brengen

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1788 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 41R 18-7 1788 Jacobus de Broekert Wilhelmina van Dusschooten ovl Antoni 10 j Theunis 9 j Jacobus 7 j Johannes Hendrik 6j Johannes de Broekert (broer v/d vader) en Hubertus Harinck Cz (aangetrouwde neef v/d vader) Voogdij aangenomen Vader zal inboedel later overbrengen

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1788 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 41V 18-7 1788 Geerard Nagelkerke Cornelia Grootemaat ovl Adriaantje 18j Janet 15j Leenderd 14j Neeltje 10j Adriaan Grootemaat (broer v/d moeder) Voogd aangesteld Vader belooft kinderen op te voeden


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1788 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 41V 18-7 1788 Hendrik Reinders ovl

Joos de Quandt (grootvader v moeders kant) Voogd mag erfenis van andere grootvader Gerrit Reinders in Bunnik ovl ontvangen

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1788 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 41V 18-7 1788 zie 42V 5-9 1788 Jacobus Broks ovl (Brox) Maria Margaretha Pieters

J.de Fouw Lz en Jan Eikemeet (Eijkemeet) moeten de boedel van Maria Margaretha Pieters redderen (is gedaan 5-9 1788 20-9 afgegeven aan erfgenamen

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1788 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 41V 18-7 1788 Jan Lantman Cz ovl Jan Lantman Cornelis Lantman (broer) Voogdij bezworen Jacobus Lodewijk Geleedts heeft rekening gedaan van grootvader Cornelis Lantman ovl test not. Leijn Dijkwel 17-4 1786 in grootweesboek geregistreerd

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1788 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 42R 8-8 1788 Janis van de Vaarden ovl Johanna Adriaanse ovl Cornelis en Elizabeth van de Vaarde Geerard Rapholm Ontslag uit de voogdij Voogd zal erfporties (notulen 20-9 1779)

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1788 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 42V 5-9 1788 44R 31-10 Lieven van Loo Neeltje Timmerman ovl Catharina ½ j Cornelis Timmerman (grootvader v moederskant) Voogdij aangenomen staat v.inboedel zal worden opgemaakt (31-10 zie 44R vader zal wees opvoeden erfenis geregeld)


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1788 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 42R 5-9 1788 Marinus van der Linde Maatje Wagenaar ovl Maarten 9j Cornelia 3j Adriaana 1 j Cornelis Jobse van der Maas (oudoom v moeders kant) Voogdij aangenomen Vader zal kinderen opvoeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1788 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 42R 5-9 1788 Dignus Musse ovl Cornelia Kruijl ovl

Jan de Fouw L.F. doet rekening v/d boedel

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1788 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 43R 5-9 1788 Dassevael

Brief gelezen v.M van der Heijden Sinclair geschreven in Middelburg 24 -8 waarin staat dat de rekening voor 1-1 zal worden gedaan Aan de heer Ermerins zal hiervan kennis worden gegeven

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1788 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 43R 20-9 1788 Jan de Klerk Maria Stuik ovl Cornelis 12 j Thomas de Wolf (zwager v/d moeder) Voogdij aangenomen vader zal kind opvoeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1788 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 43V 31-10 1788 Adriaan Does ovl Cornelia Boddingius Marcus 9 j Machelina 7 j Marcus Boddingius (grootvader v moeders kant) Voogdij aangenomen test. Not. C.Dijkwel (Marn.zoon)16-9 1774 in grootweesboek geregistreerd erfenis geregeld moeder zal kinderen opvoeden


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1788 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 44V 21 -11 1788 Cornelis Oversluijs Aaltje Steenbakker Cornelis van de Volkeren (zwager) i.p.v. Adriaan Does ovl Voogdij bezworen Adriaan Does (ovl) was 8-4 1786 tot voogd benoemd


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1789 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 44V 2-1 1789 Anna Maria Willaard ovl 11-7 1788

Johannes Jacobus Pieren doet rekening Onder de erfgenamen verdeeld behalve Antoni Willaard wiens verblijf onbekend is

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1789 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 45R 23-1 1789 Willem de Lange ovl Christina Hellekam Francina Elisabeth 10j Anna Philippina 9j Pieternella Johanna 27 mnd Cornelis Crombouw (goede bekende) Voogdij aangenomen moeder belooft kinderen op te voeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1789 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 45R 23-1 1789 Jan Snelleman Antonetta Fitzner ovl Jozua 12j Elisabeth 7j Jan 3j Cornelis Fitzner (broer v/d moeder) Voogdij aangenomen, vader belooft kinderen op te voeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1789 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 45R 23-1 1789 Cornelis Engelse (gevlucht) Maria Hollestelle ovl Anna Engelse 4 j Pieter La Boes (aangetrouwde grootvader v vaders kant) Voogdij aangenomen Pieter la Boes is getrouwd met Elisabeth Krijger zij beloven het kind samen op te voeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1789 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 45V 23-1 1789 Gijsbregt Proos ovl Jacomina Temperman Jacobus Proos (minderjarig) + 3 anderen Jacobus Proos Pz Wed.heeft rekening gedaan test.30-1 1782 in grootwees-boek geregistreerd notulen 7-12 1781 wees krijgt erfportie v zijn moeder Verbandbrief ten laste van Guillaam Clavillier 18-10 1784 Jacobus Proos Pz heeft met de broer v/d wees Pieter Proos overeengekomen dat Pieter Proos zijn broer een ambacht zal leren


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1789 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 46R 23-1 1789 J.P.Dassevael ovl

Jacobus Ermerins Jacobus Ermerins verzoekt om uitstel als executeur v/d inboedel of anders ontslag als voogd

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1789 Archief Vader Moeder Broers v/d vader Voogd Bijzonderheden

19W 46V 7-2 1789 Petrus Blondeel ovl Marinus Blondeel woonachtig in Rotterdam en Jan Blondeel woonachtig in Colombo halfbroers van Petrus Blondeel Vader is in het Gasthuis overleden 20-8 1788 erfenis is voor zijn halfbroers

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1789 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 46V 7-2 1789 Cornelis Engelsen Maria Hollestelle ovl

Wezen erven 2 pond wat aan de grootmoeder is gegeven voor kleren enz. uit naam v/d regenten van het Arm- en Weeshuis

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1789 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 47R 27-2 1789 Pieternella Breviel ovl Mattheus de Witte en Catharina de Witte Ontslag uit de voogdij

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1789 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 47R 27-2 1789 Guilliaam Capello Cornelia de Faque ovl Johannes 15j Jacobus 10j Pieter 8j Antoni 3½ j Johannes van Mechels Voogdij aangenomen Vader zal kinderen opvoeden


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1789 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 47R 27-2 1789 Gilles de Waard Pieternella Kooren ovl Jan 18j Sara Johanna 16j Hendrik de Waard (broer v/d vader) Voogdij aangenomen Vader zal kinderen opvoeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1789 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 47V 27-2 1789 Herman Bos ovl Lammetje Nieuwkerke Neeltje 17½ j Cornelis Kosten (zwager) en Pieter Engelse (goede bekende) Voogdij aangenomen Moeder zal wees opvoeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1789 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 47V 27-2 1789 Jan Goeree Hubrecht Cornelisse Boonman

Secretarissen hebben rekening gedaan over de goederen nam Jan Goeree en Hubrecht Cornelisse Boonman

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1789 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 48R 13 -3 1789 Jacobus Blok Elisabeth Gandolf ovl Johannes Stokmans (17-1 1784 aangesteld) Test 8-11 1768 not Dingeman van Steenhoven in grootweesboek geregistreerd acte 13-12 1787 om boedel te vereffenen Adriana Vervenne wees van Janna Blok bij Jan Vervenne verwekt Jacobus Kosten moet in het weeshuis onderhouden worden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1789 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 48V 13-3 1789 Jan Rekel ovl Maria van Fraazen Joseph 7j Hubrecht van Fraazen (grootvader moeders kant) Voogdij aangenomen Noeder belooft wees optevoeden


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1789 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 48V 13-3 1789 Cornelia Oudelande ovl Janna enJan van Speten 2 en 14 -6 1769 onder voogdij gebracht Nu ontslagen uit de voogdij

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1789 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 49R 13-3 1789 Janis van de Vaarde (Johannes) Johanna Adriaanse Wees getrouwd met Antoni Noorthoeve 8-8 1788 0ntslagen wezen krijgen legitieme portie

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1789 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 49R 13-3 1789 Jan van der Kam ovl Maria de Gans ovl Leendert Krekelenberg (executeur v/d boedel) Staathoudende rekening gedaan

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1789 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 49V 13-3 1789 Theunis Groeneweg Maria Visser ovl Johannes 22 mnd. Nathanael Visser (broer v/d moeder) Voogdij aangenomen test.25—8 1784 not Leijn Dijkwel in grootweesboek geregistreerd

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1789 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 50R 13-3 1789 Jan Willemse Vloet Pieternella Adriaanse de Meij ovl Willem 18j Pieter 8j Cornelis de Meij (neef v/d moeder) Voogdij aangenomen


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1789 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 50R 13-3 1789 Johannes Hoofdman Catharina Huts ovl Maria 12j Alida 11j Johannes Herleij (zwager v/d moeder) Voogdij aangenomen

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1789 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 50R 13-3 1789 Diderik Lindeman Adriana Potvliet ovl Diderik 9 mnd Michiel Potvliet (broer v/d moeder) Voogdij aangenomen Vader zal kinderen opvoeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1789 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 50R 10-4 1789

Adriana Vervenne J.Stokmans F.N.Keetlaar heeft obligatie borg voogd regelt erfenis

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1789 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 50V 10-4 1789 Pieter van der Donk ovl Maria Polvliet ovl Johanna van der Donk Ontslag uit de voogdij

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1789 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 50V 10-4 1789

Jan Lantman C z Jacobus Lodewijk Geleedts Voogd doet rekening ook v/d goederen v/d tante v/d wees Maria Vervoord en die van Jan Lantman den Ouden


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1789 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 51R 10-4 1789 Jan Noordhoeve ovl Pieternella van de Vaarde Elisabeth 13j Cornelia 10j Anthonie Noordhoeve (broer v/d vader) Voogdij aangenomen test.not.Bernardus Rimmers 14-9 1773 in grootweesboek geregistreerd Moeder zal kinderen opvoeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1789 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 51V 10-4 1789 zie 49V Teunis Groeneweg Marie Visser ovl

Vader overlegt boedel en zal kind opvoeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1789 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 51V 10-4 1789 Laurus Vermue ovl Pieternella Hoonderd Cornelia 16j Magdalena 13j Jacomijntje 9j Adriaan 3j Pieter Vermue (broer v/d vader) Klaas Hoonderd (broer v/d moeder) Voogdij aangenomen test not.Leonard de Fouw 13-6 1775 in grootweesboek geregistreerd grootvader Willem Vermue ovl erfenis moet geregeld worden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1789 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 52R 8-5 1789 Adriaan Pals Maria van Leeuwen ovl Dina 3mnd Adrianus Verpoorte (aangetrouwde neef) Voogdij door voogd op zich genomen Verwezing uitgesteld

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1789 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 52V 11-5 1789 Jan le Cointre Catharina van der Putten ovl Hendrik 14j Anthonia 10j Anna Catharina 9j Walrand Anthoni Le Cointre Voogdij aangenomen test.not.D. van Steenhoven 14-6 1756 in grootweesboek te registreren 14-10 1766 codicil bij dezelfde notaris


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1789 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 53R 22-5 1789 Marinus Crombouw ovl Jerina Zwager Margaretha 17j Quirinus 14j Pieter 13j Pieternella 10j Cornelis 9j Hendrik 7j Thomas 3j Centina 13 mnd. Cornelis Cromhout (broer v/d vader) Jacob Almekinders (goede bekende) Voogdij bezworen moeder zal kinderen opvoeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1789 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 53V 22-5 1789 Jacob de Smit ovl Janna Ronza Cornelis 20 j Elisabeth 18j Johanna 10j Gillis 8j Jan Hollestelle Gilliszoon (broer v/d moeder) Voogdij aangenomen moeder belooft kinderen op te voeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1789 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 53V 22-3 1789 Aarnout Carstanje Geertruid Kousemaker ovl Elisabeth 6 mnd. Jacobus Kousemaker (broer v/d moeder) Voogdij aangenomen vader belooft kind op te voeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1789 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 53V 22-3 1789 Jacobus de Broekert Willemijntje van Dusschoten ovl 4 Vader overlegt test. Not Jan de Fouw L.F 28-5 1779 in grootweesboek te registreren 2 woonhuizen in Lange kerkstr en Vosstraat erfenis geregeld

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1789 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 54R 22-3 1789 Cornelis Tolhoek Cornelia van Merris ovl Jerina 15j Jacobus van Merris (broer v/d moeder) Voogdij aangenomen vader overlegt staat inventaris erfenis geregeld


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1789 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 54V 22-3 1789 Willem Goeree Jan Goeree Vader krijgt voor allimentatie van Jan Goeree borg staat Pieter Goeree en Adriaan van den Thoorn

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1789 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 54V 5-6 1789 Cornelis Peman Hendrica Mispelblom ovl Krina Cornelia Peman (minderjarig) Cornelis Mispelblom Voogd heeft rekening gedaan voor de erfgenamen van Cornelis Boutens , Cornelis Pemans zoon waarvan wees ook geld krijgt

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1789 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 55R 19-6 1789 Johan Georg Eckhardt Jannetje Spruijt ovl Johan Georg Eckhardt 1j Pieter den Boer Bz (oom v. moeders kant) Voogdij aangenomen test. Not. Jan de Fouw L.F. 15-11 1786 in grootweesboek te registreren vader zal kind op voeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1789 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 55R 22-6 1789

Cornelis de Fouw L.F. Wees ontslagen uit voogdij

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1789 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 55V 17 -7 1789 Cornelis Kosten Steintje Bos ovl Harman 6 weken Jacobus Kosten (broer v/d vader) Voogdij aangenomen vader zal wees opvoeden


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1789 Archief Vader Mejuffrouw Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 55V 17-7 1789 Fanna Soetebier ovl Jacobus Jaspers executeur v/d boedel van Fanna Soetebier Executeur toont test not.Jan de Fouw 8-11 1782 in grootweesboek geregistreerd waarin Adriaan Does ovl (gehuwd met Cornelia Boddingius) kinderen en Catharina van der Putte kinderen 3 minderjarigen Hendrik, Anthonia en Anna Le Cointre Woonhuis van Mej Soetebier staat in de Lange Kerkstraat

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1789 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 56R 17-7 1789 Jacobus Reinders voogd v/d wezen Klaas van de Visse Hendrik Reinders ………………J.de Quandt Gerhardus zoon v Hendrik Reinders Grootvader Gerrit Reinders overleden te Bunnik heeft 2 zonen Jacobus en Hendrik Reinders Notulen 20-6 en 18-7 1788 voogden mogen erfportie v/d wezen accepteren J.Roghaar executeur v.grootvader

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1789 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 57R 31-7 1789 Marinus Reinhout ovl Cornelia Hagelos Cornelis 18j Engel 13j Leenderd 10j Janis Reinhout (broer v/d vader) en Lein Maris (aangetrouwde neef) Voogdij aangenomen moeder overlegt staat inboedel erfenis geregeld

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1789 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 57V 31-7 1789 Johan Adam Weinreich ovl Sara van Overdorp Carolina Catharina 13j Hendrik Jan van Overdorp (broer v/d moeder) Voogdij aangenomen moeder zal wees opvoeden


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1789 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 57V 31-7 1789 Jacobus Dom Maria Leenderdse van Leeuwen ovl Anna Clasina 8j Petrus Martinus 4mnd. Hermanus Staak (aangetrouwde neef) Voogdij aangenomen test.not Jan de Fouw L.F. 6-5 1789 in grootweesboek te registreren vader belooft kinderen op te voeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1789 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 58R 14-8 1789 Susanna Anthonisse ovl Jan de Fouw L.F. Voogd heeft rekening gedaan over erfenis van grootvader Maarten Anthonisse t.b.v. de wezen

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1789 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 58R 14-8 1789 Nicolaas Noordhoeve ovl

i.p.v. Jan Noordhoeve aangesteld Marinus Noordhoeve Voogd aangesteld is broer v/d vader

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1789 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 58V 11-9 1789 Antoni van Clodewijk ovl Cornelia Helena van Clodewijk Ontslag uit de voogdij verweest: 19-6 1776


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1789 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 58V 11-9 1789

Dignus van Heijn Ontslag uit de voogdij krijgt zijn vaderlijke erfportie plus deel uit de nalatenschap van zijn tante Anthonia van Heijn

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1789 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 58V 11-9 1789 Adolf Fredrik Groneman Jacoba Johanna Keetlaar ovl Lodewijk Groneman Jacob Walrave (goede bekende) Wees onder voogdij gesteld en voogd aangesteld

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1789 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 58V 11-9 1789 Janis Kolder ovl Maria Margaretha Leichenaar Maria Catharina Geerard de Koning (aangetrouwde oom) Voogdij aangenomen moeder belooft kind op te voeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1789 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 59R 22-9 1789

Marinus Goeree Willem Goeree Ontslag uit de voogdij secr.v.Citters en Ossewaarde doen purgatieve rekening v/d erfenis van zijn vader

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1789 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 59R 22-9 1789 Maria Anthonisse ovl Maria Pieternella Snoep gehuwd met Jochem Fredrik Mulder Jan de Fouw L.F. Ontslag uit de voogdij Voogd doet rekening ook over deel van haar grootvader Maarten Anthonisse


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1789 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 59V 20-11 1789 Laurens Boeren Elisabeth Baas ovl Marcus Boeren en Sara Boeren ovl Sara Boeren was gehuwd met Pieter Pauwe met 3 wezen : Adriana 12j Laurens 11 j Elisabeth 10 j Test. not. D. van Steenhoven 29-1 1787 in grootweesboek te registreren

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1789 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 60R 20-11 1789 Pieter Louwaert Johanna op ’t Hof ovl Anna Louwaert Ontslag uit de voogdij

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1789 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 60R 20-11 1789 Pieter Johannes Goffau ovl Maria Lucas Cornelis 19 j Johannes 15 j Marinus Goffau (broer) Voogdij aangenomen Moeder belooft kinderen op te voeden


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1790 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 60R 8-1 1790 Philippus Hartog ovl Anna Constantia Paret Willem 5½ j Anthoni Hartog (broer) en Jan de Fouw L.F. Voogdij aangenomen test. Not.Jan de Fouw L.F. 12-10 1788 in grootweesboek te registreren huis in de Gansepoortstr

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1790 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 60V 5-2 1790 Adriaan van den Thoorn Cornelia van der Visse ovl Jan 14j Arij van der Visse (broer v/d moeder) Voogdij aangenomen test. Not.Jan de Fouw L.F. 4-12 1789 in het grootweesboek te registreren Vader belooft kind op te voeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1790 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 61R 5-2 1790 Marinus van Leeuwen Jac.z. ovl Catharina Vermaas Klazina van Leeuwen Johannes Pieren Ontslag uit de voogdij voogd doet rekening

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1790 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 61R 5-2 1790 François de Keijser Junior François de Keijser Z.D.van der Bilt van Cloetinge Voogd vraagt vervangen te worden door Jan de Fouw L.F. die de voogdij heeft aanvaard

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1790 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 61R 5-2 1790 Jan van den Berge Elisabeth van den Berge Wilhelmina Matthijsse ovl 1782 (volgens lijkdienaar van Tiffelen 1-2 1790) Maria Matthijsse gehuwd met Adriaan Feele Gelden uit erfenis zijn aan Maria Matthijsse gegeven notaria J.F. Halfman 3-2 1790 te Veere notulen 21-8 1778


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1790 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 61V 19-2 1790 Pieter de Windt ovl Ebenezer de Windt Marinus Gortse Voogd doet rekening

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1790 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 62R 26-3 1790 Jan Blankert ovl ste Jannetje van (der) Klink (1 vrouw is Wilhelmina Musse) Adriaan Groenendijk J z Inventaris overgebracht test.not. Dingeman van Steenhoven 4-1 ste 1776 tussen vader en 1 vrouw 5-2 1779 not Johannes Roef 15-6 1785 alle 3 in grootweesboek te registreren problemen tussen erfgenamen kinderen en kindskinderen van Wilhelmina Musse en die van Jannetje van (der) Klink

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1790 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 62V 26-3 1790 Boudewijn Couwen ovl Simon Abrahamse Couwen + de kinderen van Maria Couwen : Lena , Marina en Maria Cornelisse Lokker Willem Beijaard Wezen ontslagen uit de voogdij voogd doet rekening voor alle legaat krijgers

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1790 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 63R 16-4 1790 Cornelia Sweemer ovl

Test not Dingeman van Steenhoven 25-4 1785 Jan le Cointre is aangesteld als executeur en tot voogd van haar minderjarige erfgenamen Verzoek aan Cornelis van Citters van Bruëlis en Johannes Stokmans om authorisatie


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1790 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 63R 16-4 1790 Gillis Lam ovl Gillis Lem ? zie 64V 7-5 Hendrina Meerman ovl

Test. Not Dingeman van Steenhoven De kinderen van Jan Le Cointre en Catharina van der Putte (ovl) zouden geld uit de nalatenschap krijgen

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1790 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 63R 16-4 1790

Cornelis Koudsijn (Cornelis Koudlijn?) verzoekt om veniam atatis

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1790 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 63V 16-4 1790 Jean Pierre du Marteau ovl Maria Catharina Willaart Johanna Catharina 7 j Pieter Johannes 3 j Johannes 2j Pieter Johannes Hoeks (oom v moeders kant) Voogdij aangenomen test.not. Adriaan Jacobs 26-9 1782 in grootweesboek te registreren

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1790 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 63V 16-4 1790 Willem Thijsse ovl Delia Heuts Jacoba 17 j Izabella 15 j Johannes Herleij Voogdij aangenomen moeder zal kinderen opvoeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1790 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 63V 16-4 1790 Dirk de Dood Sara Quinten ovl Cornelis 9 j Cornelia 7 j Dina 4 j Marinus Sonke (aangetrouwde oom v vaders kant) Voogdij aangenomen Vader zal kinderen opvoeden


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1790 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 64R 16-4 1790 Hendrik Nicolaij ovl Geertruid Mulder Hendrik ±14 j Margaretha ± 12 j Catharina ± 8 j Johanna Maria ± 4j Nog niet bekend Moeder zal voogd zoeken en kinderen opvoeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1790 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 64R 7-5 1790 Martinus Slabber Maria Margaretha van Esen ovl Maria Slabber Wees wil trouwen ontslag uit de voogdij . Moederlijk goed not 11-3 1785 en 24-2 1786

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1790 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 64V 7-5 1790 Gillis Lem ovl de Hendrina Meerman ovl 2 vrouw Francina van Oosten

Test.not Dingeman van Steenhoven 12-7 1771 in grootweesboek te registreren broer Louis Meerman na zijn dood Anthoni van der Putte na zijn dood zijn dochter Catharina van der Putte getrouwd geweest met Jan Le Cointre hun kinderen erven met als voogd hun vader Jan Le Cointre

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1790 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 65R 14-5 1790 Hubrecht de Mol Pieternella Willaard ovl Maria de Mol ovl gehuwd met Klaas Duivenaard Jan de Fouw L.F. Voogd moet uit naam v/d weeskamer uit de erfenis geld krijgen voor de minderjarige kinderen van Maria de Mol

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1790 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 65R 14-5 1790 Anthoni Tris ovl ( Fris) Johannes Tris (Fris ?) Johannes Willem Weijdman heeft staathoudende rekening gedaan v/d boedel


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1790 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 65R 28-5 1790 Marinus Crombouw ovl François en Margaretha Crombouw Wezen ontslagen uit de voogdij

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1790 Archief Vader Moeder Wezen

Voogd Bijzonderheden

19W 65V 28-5 1790 Jacobus van der Velde ovl Barbara de Jonge ovl Elisabeth wees v/d ovl zoon Anthoni v/d Velde en Catharina de Moor. En ovl dochter Cornelia v/d Velde ge- huwd met Jan Oversluijs met Francois, Barbara, Cornelia, Jacomina, en Jacobus Oversluijs Overleden kleindochterElisabeth Barbara van der Velde Cornelis van der Velde (zoon) Notulen 23-6 1736 voogdij aangenomen

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1790 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 66R 11 -6 1790 Jan van Mechelen Lena Pover ovl Catharina 1½ j Cornelia 2 mnd Johannes Capelloo (goede bekende) Voogdij aangenomen Vader zal kinderen opvoeden Johannes Capelloo wees van Cornelia de Faque wil ontslag als voogd

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1790 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 66R 11/6 1790 zie not.7/8 1784 Nicolaas Pauwelijn Anna Catharina van den Kerkhoven ovl

Het huis van vader staande in de Kerkstraat moet belast om de wezen hun moederlijk erfdeel te geven

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1790 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 66R 11-6 1790 Marinus van Leeuwen ovl Meerderjarige Klazina van Leeuwen Jan Pieren Secr. Van Citters en Ossewaarde hebben rekening gedaan en de voogd de erfportie v/d wees die ze van Appolonia Boonman wed. v. Jan Klaasse Hoonderd erft gegeven om onkosten te voldoen


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1790 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 66V 2-7 1790 Pieter Laroes ovl Elisabeth Krijger Pieter Laroes Laurens Boeren en Johan Baden den Ouden Cornelis van Leeuwen medevoogd Nalatenschap van grootvader Pieter Laroes den Ouden wordt gewijgerd test, not.Jan de Windt 13-3 1719 in grootweesboek geregistreerd

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1790 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 67R 2-7 1790 Jacob Allemekinders den Ouden Magdalena Doglis ovl Adriaan Krijnse Test.not Jan de Fouw L F 20-3 1789 in grootweesboek te registreren daarin wordt voogd over zijn minderjarig zoontje Adriaan Adriaanse die enig erfgenaam is tot voogd aangesteld voogd zal geld beheren

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1790 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 67R 30-7 1790 zie not. 18-1 1782 Magdalena Vervenne Cornelia Jacomina Simpelaar Nicolaas Vervenne J Z grootvader Ontslag uit de voogdij wees krijgt grootmoederlijk goed

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 17890 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 67V 30-7 1790 Everwijn Anthonisse ovl Maarten Anthonisse Jan de Fouw L.F. Ontslag uit de voogdij . voogd rekent af ook het erfdeel van grootvader Maarten Anthonisse ovl

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1790 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 67V 30-7 1790 zie 15-11 1786 Jacob Koudsijn ovl Cornelis Koudlijn (Koudsijn ?) J.L.Geleedts Ontslag uit de voogdij S.Krekelenberg wees krijgt erfdeel van zijn vader


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1790 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 68R 5-10 1790 Hermanus Boomers Hendrina Broekmans ovl Maria Francka 5j Johannis Hermanus 3j Antoni Vaklkamps (Valkkamps?) goede bekende de Voogdij aangenomen Vader is sergeant i/h 2 Batiljon v/h Regiment Orange Stad en Lande en Orange Drenthe Vader belooft voor kinderen te zorgen

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1790 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 68R 8-10 1790 Servaar Verbist 2 minderjarigen Johanna Verbist gehuwd met Karel Brochette Johanna Verbist krijgt helft van de boedel van Anna Kuipers wed. van Johannes Frans (grootouders van haar)

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1790 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 68V 8-10 1790 Pieter van Hessel ovl Bart van Hessel Ontslag uit de voogdij Wees heeft van zijn moeder de bakkerij gekocht van zijn legitieme portie

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1790 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 68V 8-10 1790 Jacobus Ramondt ovl Susanna Kuiper Marinus 8j Helenus 5j Pieternella 3j Helena ½ j Marinus Ramondt (broer v/d vader) Voogdij aangenomen Moeder zal kinderen opvoeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1790 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 68V 29-10 1790 François Zandijk ovl Johanna Barbara Romans Maria Zandijk Ontslag uit de voogdij


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1790 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 69R 12-11 1790 Klaas Duivewaart Maria de Mol ovl Johanna Duivewaart Ontslag uit de voogdij

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1790 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 69R 12-11 1790 zie 14-5 1790 Hubrecht de Mol Pieternella Willaard ovl

Jan de Fouw L.F. regelt erfenis 5 minderjarige kinderen van Maria de Mol gehuwd met Klaas Duivewaart krijgen 5/8 deel

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1790 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 69R 12-11 1790 Jan Corrnelisse de Jonge

Schepen-Schuld en verbandbrief ten laste van Jan Cornelisse de Jonge 10-10 1785

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1790 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 69V 13-12 1790 Maria Anthonisse ovl Willem Snoep Erfenis van grootvader Maarten Anthonisse Ontslag van wees uit de voogdij Jan de Fouw L.F. heeft rekening gedaan


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1791 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 69V 14-1 1791 Andries Gansenaar ovl Gijsberdina Groenendijk is in verwachting Sijtje bijna 1 j Adriaan Groenendijk (grootvader) Voogdij aangenomen

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1791 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 69V 14-1 1791 Lodewijk van Joost Maria Willemse ovl Johannes 12j Johanna 10j Pieter Kramer (zwager) Voogdij aangenomen moeder zal kinderen opvoeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1791 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 70R 14-1 1791 Arij de Bruijn Maatje van Strien ovl Helena Maria de Bruijn Vader en Jan van Baalen Moeders ouders: Pieter van Strien en Tannetje Du Mon hebben test.not Dingeman van Steenhoven 8-12 1783 in grootweesboek geregistreerd erfenis geregeld t.b.v. wees en vader Vader van Arij de Bruijn is Jacob de Bruijn zijn broer Gerrit de Bruijn beiden wonen in Middelburg

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1791 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 70V 4-2 1791 zie 10-3 1775 Thomas Briels ovl Catharina Baldijk Thomas, Catharina en Maria Briels Ontslag uit de voogdij

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1791 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 70V 18-2 1791 Thomas Briels ovl Pieternella Cornelia Briels Wees is getrouwd met Johannes Josephus van Veen Wees wordt uit de voogdij ontslagen


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1791 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 71R 18-2 1791 Allegonda Lenaarts ovl Johannes van Leeuwen Ontslag uit de voogdij

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1791 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 71R 18-2 1791 Jan Vervenne Adriana Vervenne Johannes Stokmans Wees heeft geerfd van haar grootmoeder Jacobus Blok wed. wat aan haar vader wordt uitgekeerd

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1791 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 71R 18-2 1791 Pieter de Korne ovl Krina Baas ovl Paulus de Korne Jacobus de Korne Broer van wees is Boudewijn de Korne ovl grootvader is Pieter Pieterse de Korne Arij Willemse van Velzen doet rekening over de goederen van de moeder v/d wees en van zijn broer Boudewijn

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1791 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 71V 8-4 1791 Mattheus de Witte ovl Pieternella Vervloet Pieternella 1j Jan de Witte (grootvader) Omdat wees is overleden erft Catharina de Witte meerderjarig en Jan en Anthoni de Witte minderjarig

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1791 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 71V 8-4 1791 Jan Blankert ovl Jannetje van Klink

Adriaan Groenendijk Jacobus zoon procureur v/d boedel-..-4 1789 erfgenamen: Adriana 16j, Janna 14j en Willem 10j wezen van Cornelis Smallegange ovl en Adriana de Jonge


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1791 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 72R 21-5 1791 Jan Kerk ovl Jan Kerk J.Z. Ontslagen uit de voogdij

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1791 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 72R 21-5 1791 Duindam Jacoba Hartog ovl Jannetje Duindam Ontslag uit de voogdij

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1791 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 72V 3-6 1791 Pieter van Antwerpe ovl Pieternella van Uije Jacomina Jacoba 6 j Jacobus 5 j Jacoba Johanna en Pieter beiden 12 weken Jacobus van Uije (broer v/d moeder) Voogdij aangenomen 28-5 1791 moeder zal kinderen op voeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1791 Archief Vader Moeder

19W 72V 3-6 1791 Willem Oosthoek ovl Maatje Johannesje de Winter Hun erfenis was voor Hubregt Cornelisse Boonman 13-3 1791 in Baasdorp overleden Secr. Citters en Ossewaarde doen rekening obligatie 15-8 1779 en 28-1 1786 Vader van wees die erft is Cornelis Hubregtse Boonman moeder is Anthonina Christiaanse Vroonland test.not.Jan de Fouw L.F. 12-2 1788 in grootweesboek geregistreerd Omdat Hubregt Cornelisse Boonman geen fam. Heeft dan Jan Christiaanse Vroonland erft deze acte 23-6 1791 Jan Christiaanse Vroonland oom

Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1791 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 73V 23-6 1791 Johan Adam Weinreich ovl Sara Overdaorp ovl Caroline Weinreich Hendrik Jan Overdorp (broer v/d moeder) Voogd krijgt toestemming inboedel te verkopen


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1791 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 73V 23-6 1791 Wilhelmus de Fouw ovl Catharina Seijbel Jacoba de Fouw Jacobus de Fouw Not.Jan de Fouw L.F. heeft uit naam van zijn broer Jacobus de Fouw voogd nalatenschap van hun zuster Cornelia de Fouw ovl erfenis voor wees berekent en aan haar moeder gegeven

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1791 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 74R 30-6 1791 Johannes Kumsius ovl 2-12 1789 (em.predikant v. Biezelinge) Adriana van Wageningen ovl Wilhelmus Christianus de Crane Test.not Antoni Barx uit Dordrecht 1-7 1768 in grootweesboek geregistreerd erfenis geregeld : Dirk van Wageningen, Kinderen van F.J.de Haas ovl m.n. Johannes de Haas geb 27-1 1779 en Elz elina de Haas geb.11-8 1780 beiden wonend in ’s Hage Jan van Wageningen Johannes Theodorus Wilkens geb 8-3 1781 enig kind van Agatha Maria van Wageningen en Johannes Theodorus Wilkens Voogd was per test.2-11 1789 not Jan de Fouw L.F. benoemd in grootweesboek te registreren De moeder van Johannes en Elzelina de Haas krijgt geld voor opvoeding

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1791 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 75R 5-8 1791 Hartman Martinus Burger (em.predikant v Borsele)

Excecuteur burg.Antoni Ossewaarde ovl in zijn plaats wordt Adolf Ossewaardig aangesteld

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1791 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 75V 5-8 1791 Jacobus Dekker ovl Pieternella Bos Willem 11j Johannes 7j Pieter 5j Jacoba 2½ mnd Cornelis Dekker Wz (broer v/d vader) Voogdij aangenomen moeder zal kinderen opvoeden


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1791 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 75V 5-8 1791 Johannes Herleij Margaretha Heuts ovl Henricus 4 j Jacoba 2 j Johannes Hofman (zwager v/d moeder) Voogdij aangenomen vader zal kinderen opvoeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1791 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 76R 5-8 1791 Cornelis Oversluijs ovl Aaltje Steenbakker Jan Boddingius adm. voogd. Cornelis van de Volkeren toeziend voogd de Voogden doen 2 rekening n.a v ovl.Aaltje Steenbakker

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1791 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 76R 26-8 1791 Cornelia Sweemer ovl Cornelis van Bruelis en Johannes Stokmans Voogden doen staathoudende rekening waarvan 1 oblig. Tlv. Walrant Antoni Lecointre tl v boedel Jan Lecointre deze zijn 2810 1798 ter weeskamer overgebracht Test .not Dingeman van Steenhoven 25-4 1785 + acte 10-1 1789 in grootweesboek te registreren Marinus, Johanna en Jan Anthonisse Sweemer zijn erfgenamen De 7 kinderen vanJan Lecointre en Catharina van de Putte gelegaterrd voor Antonia Lecointre. Anna Catharina Lecointre en Hendrik Lecointre krijgen extra geld

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1791 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 77R 3-9 1791 Cornelis Bakker ovl Wilhelmina Margarietha van Oostzaanen Hubregt en Adriana Bakker Jan Cudewij Voogd wil stoppen nieuwe voogden zijn Geerard en Marinus Bakker (broers v vader) voogdij bezworen


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1791 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 77V 16-9 1791 Cornelis Lantman ovl Jan Lantman Cornelis zoon Jacobus Lodewijk Geleedts gehuwd met Martina Vervoort Voogd doet rekening v goederen v grootvader Jan Lantman en zijn tante Maria Vervoort wees wordt ontslagen uit de voogdij Not Jan de Fouw L.F15-9 1791 acte tussen voogd en wees

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1791 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 77V 16-9 1791 Cornelis Pieterse de Vos ovl Maria Marinusse Sweedijk eerder gehuwd met Jan de Korne waarvan Jannetje de Korne haar dochter is Kleinkinderen: Jan 11j Jannetje 6j kinderen van Jannetje de Korne en Jan Jorisse de Roo Jan Jorisse de Roo en Boudewijn de Korne (broer v/d moeder Erfenis van Maria Marinusse Sweedijk voor haar kleinkinderen

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1791 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 78R 28-10 1791 Nicolaas Bosdijk Maria van Amersvelt ovl Jacobus 18j Wilhelmina 13j Adriaan Bosdijk (broer v/d vader) Voogdij aangenomen test. Not. Marinus van Uije 11-8 1773 codicil 14-4 1781 (beide in grootweesboek te registreren erfenis geregeld

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1791 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 79R 25-11 1791 Laurus Kruijl ovl Agatha van der Vegt Cornelis Dekker Wz Voogd en vader van Willem Dekker 7j waarvan moeder Maatje Musse ovl is toont test v Laurus Kruijl en Agatha van der Vegt not. Jan de Fouw LF 21-1 1780 in grootweesboek te registreren erfenis geregeld


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1791 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 80R 25-11 1791 Marinus Vermaas ovl Neeltje Logierse den Braber Catharina 15 mnd Dignus Vermaas (broer v/d vader) en Pieter Rogierse den Braber (grootvader) Voogdij aangenomen erfenis geregeld

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1791 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 80V 23-12 1791 Pieter Joseph de Goffau ovl Cornelis de Goffau Wees wordt ontslagen uit de voogdij


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1792 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 80V 13-1 1792 Marinus Hoekman ovl Cornelia Zuidweg Willem Zuijdweg Voogd wil goederen voor de wezen verdelen

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1792 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 80V 13-1 1792 Magdalena Vervenne ovl Abraham Simpelaar Wees wordt ontslagen uit de voogdij

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1792 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 81R 13-1 1792 Johan Godfried Olterbach Antonina de Munck ovl Adriana 4 mnd Gommert de Munck (grootvader) Voogdij aangenomen vader belooft kind op te voeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1792 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 81R 13-1 1792 Susanna Anthonisse Louisa Appollonia Koudsijn, Jan Koudsijn en Maarten Slink Jan de Fouw LF Voogd doet rekening wegens goederen van grootvader Maarten Anthonisse Wezen worden ontslagen uit de voogdij

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1792 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 81V 10-2 1792 Adolf Frederiks Groneman ovl Jacoba Johanna Keetlaar Lodewijk Groneman Wees krijgt erfportie uit de boedel van wijlen Johan Pieter Hobius


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1792 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 81V 24-2 1792 Adriaan Thijsse ovl Jannetje de Fouw ovl Pieter Thijsse Ontslag wees uit de voogdij hij krijgt moederlijk erfportie wat van af 23-6 1785 in de weeskamer was

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1792 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 81V 24-2 1792 Pieter Jobse van der Maas ovl Antonia van Pappelen Geertruid van der Maas Ontslag uit de voogdij

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1792 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 82R 24-2 1792

Jan Goeree Laurens Jan van de Spiegel en Aarnout van Citters hebben rekening gedaan over de jaren 1789, 1790 en 1791 in bijzijn van curator Willem Goeree broer v/d wees

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1792 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 82R 9-3 1792 Dignus Vermaas Hendrica Henrietta Arendse ovl Catharina Maria 3 j. Nicolaas Jacobus 2 j. en Marinus Johannes 6 weken Vader en Jacobus Vermaas (broer v/d vader) en Johannes Pieterse (goede bekende) Voogdij aangenomen vader zal kinderen opvoeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1792 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 82V 9-3 1792 Pieter Jobse van der Maas ovl Geerard van der Maas en Pieternella van der Maas Cornelis Benjaminse Voogd stelt voor de boedel van vader te repudieren


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1792 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 82V 23-3 1792 Marinus de Vroe ovl Catharina de Vroe Ontslag uit de voogdij

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1792 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 82V 23-3 1792 Leonardus Swartenbroeks Jacobus en Barbara Swartenbroeks Ontslag uit de voogdij

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1792 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 83R 23-3 1792 Adriaan van Poepelen ovl Henricus en Johanna van Sprang Ontslag uit de voogdij

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1792 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 83R 23-3 1792 31-8 1787 84V 15-6 1792 Daniel van Sassegem ovl Johanna Coomans Maris van Sassegem ovl Dingeman van Steenhoven ovl Johannes Walrave en Jacob Walrave excecureuren v/d boedel van Dingeman van Steenhoven ovl inboedel naar weeskamer overgebracht

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1792 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 83R 23-3 1792 Christiaan Eijen ovl Adriana Verstraate Elisabeth Eijen Johannes Walrave en Jacob Walrave Voogden doen rekening v/d goederen 23-5 1788 tot 30 11 1791


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1792 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 83V 4-5 1792 Adriaan van der Maas Maria Mange ovl Pieter van der Maas 8 weken Pieter Mange (grootvader) en Cornelis van der Maas (broer v/d vader) Voogdij aangenomen vader belooft kind op te voeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1792 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 83V 4-5 1792 Jan van den Buisse ovl (Buijsse ) Clasina Leijs Jacob 2 j 8 mnd en Johanna 2 mnd Jacobus van den Buijsse (grootvader v. vaders kant) Voogdij aangenomen moeder belooft kinderen op te voeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1792 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 83V 4-5 1792 Fredrik Roeteringh ovl Maria Amijs Johannes Nederveen Jz Voogd doet rekening test not Dingeman van Steenhoven 5-2 1784 in grootweesboek geregistreerd fo 231 V ervenis geregeld

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1792 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 84R 15-6 1792 Klaas Duivewaard Maria de Mol Hubregt Duivewaard Ontslag uit de voogdij grootvaderlijk erfportie 13-11 1790

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1792 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 84V 15-6 1792 83R 32-3 1792 Daniel van Sassegem ovl Maria van Sassegem ovl Erfgenamen van Maria zijn Margaretha van Sassegem gehuwd met Jan Benjaminse, Bastiaan en Maria van Sassegem


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1792 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 84V 15-6 1792 ste Cornelis Pieterse de Vos 1 man Jan de Korne Maria Marinusse Zweedijk ovl Jannetje de Korne ovl heeft 2 kinderen : Jan 12 j en Jannetje 7 j waarvan vader Jan Jorisse de Roo 6-10 1791 Cornelis Pieterse de Vos moet Jan en Jannetje de Roo erfenis betalen

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1792 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 85R 13-7 1792 J. F. Groneman Jacoba Johanna Keetlaer Lodewijk Fredrik en Maria Jan Walrave namens Jacob Walrave Johan Pieter Hobius ovl erfenis voor wezen

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1792 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 85R 13-7 1792 Melchior Limbertus ovl Catharina Barel Maria 16 j Elisabeth 11 j Francina 6 j Johanna 3 j Joseph Soeveer (zwager v/d moeder )en Jan de Witte Voogdij aangenomen Jan de Witte beeedigd 27-7 1792 Joseph Soeveer 10-8 1792 beeedigd moeder belooft kinderen op te voeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1792 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 85V 27-7 1792 15-11 1775 Jan Cambré Hendrica Leijs Johannes Cambré Ontslag uit de voogdij

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1792 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 86R 10-8 1792 Engel Hoogelande ovl Magdalena van Balen Neeltje 10 j Helena 8 j Frederica 6 j Marinus ½ j. Marinus van Balen J z (grootvader v/d moeder) Gideon Klap (zwager v/d vader) Voogdij aangenomen test.not. Leijn Dijkwel 13-2 1783 in grootweesboek te registreren erfenis geregeld


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1792 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 86R 10-8 1792 Cornelis Thijsse Jacoba Husteijn ovl Anthonetta 14 j. Anna Maria 7 j Magdalena 4 j Cornelis Thijsse en Johannes Husteijn (broer v/d moeder) Voogdij aangenomen vader zak kinderen opvoeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1792 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 87R 5-10 1792 Gerardus Peman Hendrica Mispelblom ovl Crina Cornelia Peman Cornelis Mispelblom (broer v/d moeder) Ontslag uit de voogdij rekening gedaan over goederen van haar moeder en oud-oom Cornelis Iemanse Boutens

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1792 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 87R 5-10 1792 Pieter Coomans (Chirurgijn in Leijerdorp) ovl Maria Coomans van Wemeldinge (jonkvrouw) Jacob en Maria Coomans L.J.van de Spiegel en Leijn Dijkwel Voogdij aangenomen erfenis geregeld Paulus wees van Cornelia van den Hoeve waarvan vader is Willem van Heijn samen met zijn broer Dignus van Heijn krijgt een legaat Helena Maria de Bruijn krijgt ook een legaat

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1792 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 87V 26-10 1792 Pieter Zandijk Catharina van der Steene ovl Johannes 11j François 10j Mattheus 8j Karel 5j Janus Evers (aangetrouwde oom vaders kant) Voogdij aangenomen test.not.Jan de Fouw L.F. 11-8 1784 Vader zal kinderen opvoeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1792 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 88R 9-11 1792 Pieter de Windt

zie 15-11 1786

Ebenezer de Windt Marinus Gorsse Voogd doet rekening omdat wees ontslagen wordt uit de voogdij Hij krijgt legaat van Maria Coomans


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1792 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 88V 9-11 1792 23-6 1780 4-10 1776 Cornelis Zoetebier Maria Zoetebier Ontslag uit de voogdij krijgt ook grootmoederlijk goed

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1792 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 88V 9-11 1792 7-2 1789 Cornelis Engelse Maria Hollestelle ovl Anna Engelse Restant v/d erfenis wordt aan de Heren Buiten Regenten van het Arm- en Weeshuis gegeven

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1792 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 89R 9-11 1792 Cornelis Verplakke ovl Pieternella Bosdijk ovl Hubrecht Verplakke Pieternella Verplakken gehuwd met Jan Hoog en Cornelia Verplakken gehuwd met Hendrik de Waard Pieter den Boer B.Z. Rekening gedaan door voogd Portie Pieternella Verplakke 26-4 1793 Hubregt Verplakke 2-9 1801

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1792 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 89R 14-12 1792 Jan Barbier Cathalina Vleugels ovl Jacobus 19j Adriaan 18j Cornelis Barbier (broer v/d wezen) Voogdij aangenomen test.not. Jan de Windt 2-1 1775 in grootweesboek te registreren voogd en Jozias Goossen zullen borg staan dat de wezen hun deel krijgen 20-12 1792 in de weeskamer overgebracht 1-2 1793

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1792 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 89V 14-12 1792 Adriaan Loentje Wilhelmina Centse Traas ovl Sara 14 j Adriaan 5 j Martina 4 mnd. Leijn Maat (goede bekende) Voogdij aangenomen test.not.Leijn Dijkwel 27-9 1792 erfenis geregeld vader zal kinderen opvoeden


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1792 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 90R 21-12 1792 Jacobus de Haas Jac.z Cornelia Starrenburg ovl Cornelia Jacoba 13 weken Jan Starrenburg (grootvader moeders kant) Voogdij aangenomen vader zal wees opvoeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1792 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 90V 21-12 1792 Hubregt Hooijmaaijer Maria Cornelisse Rillaard ovl Pieternella 12 j Pieter Johannes Smit (aangetrouwde neef v moeders kant) Voogdij aangenomen test.not.Martinus Slabber 1-6 1777 in grootweesboek te registreren erfenis geregeld

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1792 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 90V 21-12 1792 Laurens Boeren

Marcus Boeren en Jacobus Willem de Jongh Rekening en verkaveling gedaan Minderjarige kinderen van Sara Boeren hun grootvaderlijk erfportie, en grootmoederlijk (moeders kant) deel Ook minderjarige zoon van Maria Boeren krijgt grootvaderlijk erfdeel

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1792 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 91R 21-12 1792 Pieter Paauwe Sara Boeren ovl Adriana 16 j Laurens 15 j Elisabeth 14 j Marcus Boeren (broer v/d moeder) Voogdij aangenomen

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1792 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 91R 21-12 1792 Pieter la Roes Maria Boeren ovl Laurens 15 j Boreel de Mauregnanle (president v/h weeshuis) Wees krijgt grootvaderlijk deel


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1793 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 91V 1-2 1793 not 21-8 1788 Johan Coets Debora Jobina Coets ovl Gerardus Johannes van den Berge ovl. Marinus de Meijer executeur v wed Johannes v/d Berge Margarietha Verijzer wed v Johannes van den Berge wees Gerardus Coets ontslagen uit de voogdij

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1793 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 92R 1-2 1793 Anthoni Tris ovl Johannes Tris (Triz) Johannes Willem Weijdtman Accoord opgemaakt tussen voogd en Pieter Fabrij deze zal wees voeden Voogd zal kleren v/d wees voor niets maken mits Pieter Fabrij de stoffen levert

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1793 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 92V 15-2 1793 21-12 1778 Jacobus de Kok ovl Geerard Reijers Susanna Meijers ovl Jan de Kok 17 j Cornelia Reijers13 j Cornelis Reijers 11 j Francois Reijers 4 j Reinier Reijesr 2 j en Anthoni Reijers 3 mnd Pieter Meijers (oud oom v moeders kant) Voogdij bezworen en erfenis geregeld Geerard Reijers belooft wezen op te voeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1793 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 93R 22-3 1793 14-1 1784 Jan Vervenne Johanna Blok ovl Adriana Vervenne Johannes Stokmans Ontslag uit de voogdij rekening gedaan ook v erfenis v. Elizabeth Gandolf wed v Jacobus Blok grootvader v wees

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1793 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 93R 22-3 1793 Marinus Bouterse Anna den Thoonder ovl Agatha 5 j Cornelis 2 j Pieter Janse den Thoonder (broer v/d moeder) Voogdij aangenomen


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1793 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 93V 22-3 1793 Laurens Agenaar Izabella van der Steen ovl Pieter Laurens 16 j Jan 12 j. Catharina 7 j Magdalena 5 j Matthijs 2 j Adriaan Treijen (goede bekende) Voogdij door voogd en vader bezworen

. Maria

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1793 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 94R 12-4 1793 Antoni Krombouw Janszoon Cornelia van de Kreeke ovl Jacoba 17 j Pieternella 14 j Johanna 11 j Jacob van de Kreeke (oom) Voogdij aangenomen meer lasten dan baten in de boedel

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1793 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 94R 12-4 1793 Cornelis Fitzner ovl ste Tannetje Noordhoeve (1 Jobina Quirina Bal ) Abraham (kind v Jobina Quirina Bal)verweesd 20-4 1787 en Johanna Pieternella 3 j Hendrica Margaretha 1½ j Antoni Noordhoeve (broer v/d moeder) en Johannes Fitzner (broer v/d vader) ook voor Abraham Moeder en voogden voogdij bezworen test 5-2 1789 not Dingeman van Steenhoven in grootweesboek te registreren moeder is zwanger alle kinderen erven zelfde portie

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1793 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 94V 26-4 1793 Francoise van Hoeve ? Maria van Uije Ontslag uit de voogdij

25-2 1780


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1793 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 94V 26-4 1793 Geerard Rapholm Johanna Adriaanse ovl Catharina Rapholm en Adriaan Jasperse Rapholm Marinus Boogaard Test.v Elizabeth de Munck ovl grootmoeder wed v Adriaan Jasperse not Johannes Roef 29-7 1786 wezen erven maar krijgen niets voor ze 25 j mochten ze daarvoor komen te overlijden dan erven Cornelis en Elisabeth van de Vaarde voorkinderen van Johanna Adriaanse verwekt bij Janis van de Vaarde ovl

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1793 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 95V 31-5 1793 Marinus Polderdijk Adriana Traas ovl Laurina 1½ j en Laurens 7 weken Johannes Moerman (zwager v/d moeder) Voogdij aangenomen vader zal kinderen opvoeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1793 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 96R 31-5 1793 Marinus van de Steene Johannes van de Steene Ontslag uit de voogdij erfenis van grootvader Johannes van de Steene. Jacoba Johanna Vadden ovl door Johannes Vadden verwekt bij Johanna van de Steene ovl wees erft ook hier van

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1793 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 96R 31-5 1793 Everwijn Anthonisse ovl Jan Anthonisse Jan de Fouw L.F. Wees erft van zijn grootvader Maarten Anthonisse voogd doet daarvan rekening


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1793 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 96R 31-5 1793 Mattheus de Witte ovl ste Pieternella Vervloet 1 vrouw was Pieternella Breviel ste Pieternella ovl (v 1 vrouw. Jan en Antoni de Witte en meerderjarige Catharina de Witte die haar deel al heeft gehad) Pieternella Vervloet brengt rest geld v.vaders erfdeel naar de weeskamer voor Jan en Antoni de Witte Ze heeft geld gebruikt om woning te verbeteren not 8-4 1791

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1793 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 96R 14-6 1793 Cornelis de Swarte Wihelmina Olivier ovl Maria 8 j Jan Vervenne (aangetrouwde vader?) en Adriaan Groenendijk (oom paternel) Voogdij aangenomen vader belooft kind op te voeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1793 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 96V 14-6 1793 Joh. Van Hall Maria Geertruda Moes ovl Johannes 9 j Pieter Wilhelmus 7 j Johannes Swartenbroek (zwager v/d moeder) Voogdij aangenomen

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1793 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 97R 14-6 1793 Servaas Verbist ovl Elizabeth Verbist Ontslag uit de voogdij geld uit de boedel van Anna Kuipers wed van Johannes Frans voor de 2 minderjarige kinderen van Servaas Verbist

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1793 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 97R 14-6 1793 Christiaan Eije ? Adriana Verstraate Elizabeth Eije Johannes Walrave (namens Cornelia Oversluijs wed v Jacob Walrave) Rekening gedaan v/d goederen v/d wees


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1793 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 97V 14-6 1793 Deliana van Wesel ovl Wouterina Visser 11 j Jan van Wesel (broer v/d moeder) Voogdij aangenomen

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1793 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 97V 5-7 1793 Jacoba Johanna Keetlaer Lodewijk Fredrik en Maria Groneman I p v. Jacob Walrave ovl Johannes Walrave Voogdij aangenomen

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1793 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 97V 5-7 1793

Johanna Anthonisse Swemer Ontslag uit de voogdij geld uit de boedel Cornelia Swemer

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1793 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 97V 5-7 1793 Mria Geertruda Moes ovl Johannes van Hall en Johannes Swartenbroek Staat en inventaris v/d boedel overlegd

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1793 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 98R 16-9 1793 Cornelis Bakker ovl Wilhelmina Margarietha van Oostzanen Hubrecht en Adriana Bakker Geerard en Marinus Bakker Rekening gedaan not. 27-5 1774 en 2-8 1775 ontslagen uit de voogdij

Hubrecht Bakker


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1793 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 98V 8-10 1793 Geerard Rapholm ovl Johanna Adriaanse ovl Adriaan Jasperse Rapholm Marinus Bogaard Voogd wil wees met zich naar Goes brengen

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1793 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 98V 11-10 1793 Abraham Meijtak Janna Rouaan ovl

Johannes Rouaan ovl halfbroer van moeder met kinderen: Cornelis, Pieter, Aarnout en Janna Rouaan die door Armenmeesters van ’S Heer Arendskerke delen in de erfenis samen met moeder Vader ziet af van erfenis

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1793 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 99R 11-10 1793 (zie 25-9 1791)

Pieter Pieterse de Korne Jacobus de Korne Voogd is met Jan Pijke overeengekomen dat hij tot 25 september 1795 6 Pondvlaams zal krijgen van 25 -9 1791 tot 25-9 1793 was dat 12 pondvl

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1793 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 99R 11-10 1793 Pieter de Korne ovl Krina Baas ovl Paulus Pieterse de Korne Arij Willemse van Velsen Ontslag uit de voogdij voogd doet rekening wees erft van zijn moeder en zijn broer Boudewijn de Korne en erft van zijn vader


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1793 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 99V 11-10 1793 29-10 1793 Dingeman van Steenhoven ovl

Johannes Walrave Test.not. Gijsbertus van der Hoek 27-8 1790 in grootweesboek geregistreerd Dina Maaije kleindochter van Dina Davidse de Boo krijgt legaat ook Neeltje van der Os en Marinus Hoose Procurator van Neeltje van der Os Zacharias de Rijke int 29-10 1793 geld Jan van der Vliet en Willem van den Ende executeuren Neeltje van der Os ontslag uit de voogdij

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1793 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 100R 11-10 1793 Johannes Andries Sinack Deliana van Wesel ovl Wouterina Visser (kind v moeder) Jan van Wesel Gerechtsbode Pieter den Boer Bz doet rekening van boedel Wees krijgt helft

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1793 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 101R 15-11 1793 Philip Kempe ovl Philippina Kempe Ontslag uit de voogdij schepenschuldbrief ten laste van Jacob Tavenier ovl en een Cornelis van de Velde erfenis geregeld

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1793 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 101R 15-11 1793 Jan Nortier junior ovl Alida Jongerhelt ( uit Vlissingen) Sara Geertruda Nortier Wees krijgt uit erfenis van Agnetha Johanna Gargen tante v wees een zilveren lepel en vork Executeurs zijn Franciscus Henricus Wagenaar en Adriaan Nortier


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1793 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 101V 15-11 1793 Adriaan Hollestelle ovl Maatje de Jonge Johannes 19 j Maria 13 j Cornelis 7 j Marinus 4 j Cornelis Hollestelle (broer v/d vader) Voogdij aangenomen test.not.Jan de Fouw L F.3-9 1793 in het grootweesboek te registreren

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1793 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 101V 15-11 1793 Jacobus Cooman Jacoba Meeuwse ovl Jacobus 4 j Pieter 3 j Susanna 5 mnd Guilliaam van den Broeke (aangetrouwde grootvader) Voogdij aangenomen vader zal kinderen opvoeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1793 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 102R 26-11 1793 Cornelis Beijaard ovl Gerritje Wiggers Cornelis Beijaard Willem Beijaard Wz ovl Willem de Fouw Jz en Izaac Matthijs Beijaard doen rekening in plaats van voogd voor de wees Andries Tris gehuwd met Gerritje Wiggers Maria Beijaard wed.v Cornelis Bakker staat borg

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1793 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 102R 13-12 1793 Hartman Martinus Burger ovl

Test. Not, Leijn Dijkwel 30-6 1788 in grootweesboek te registreren Adolf Ossewaarde is executeur. erfgenamen : Zijn kinderen van vaders neef Johannes Martinus Burger ovl gehuwd met Johanna Elisabeth Lormier hun procureur is Gijsbertus van der Hoek


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1793 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 102V 13-12 1793 Geerard Rapholm Johanna Adriaanse Catharina en Adriaan Jasperse Rapholm (kleinkinderen van Elizabeth de Munck wed v Adriaan Jasperse) Cornelis van de Vaarde (halfbroer v moeders kant) en Anthoni Noordhoeve (aangetrouwde halfbroer) Voogdij aangenomen Aan de wezen mocht niet meer besteed worden dan de rente v/d erfenis van grootmoeder

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1793 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 103R 13-12 1793 Jacob Haman Sara Zuijdweg ovl Catharina 8 j Willem 7 j Hendrik 3 j. Willem Zuijdweg (grootvader moeders kant) Voogdij aangenomen test not Cornelis Dijkwel 13-8 1792 van voogd en Johanna Hoogelande ovl grootmoeder in grootweesboek geregistreerd erfenis geregeld

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1793 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 103R 13-12 1793 Jan Driessen ovl Johanna de Bruker Johanna 9 j Cornelis Doen Germain (neef v/d moeder) Voogdij aangenomen

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1793 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 103V 13-12 1793 Adriaan Hollestelle ovl Maatje Marinusse de Jonge

Moeder overlegt inventaris zij zal kinderen opvoeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1793 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 103V 13-12 1793 Johannes Andries Sinack Deliane van Wezel ovl

Jan van Wezel is betaald voor de wezen borgtocht aan Jan de Windt


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1794 Archief Vader Moeder Erfgenamen Voogd Bijzonderheden

19W 103V 10-1 1794 Bastiaan Vermet ovl Jannetje Op ’t Hof 13 j en Nicolaas Smallegange 18 j Domus Janse Vermet (neef v/d moeder) en Matthijs Mulder (chirurgijn in Borsele) Voogdij aangenomen over Jannetje op ’t Hof 13 j wees van Pieternella Vermet en Jan op ’t Hof en Nicolaas 18 j zoon van Willem Smallegange en Helena Vermet beide erfgenamen van Bastiaan Vermet

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1794 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 104R 10-1 1794 Andries Puto Maria Marsedon ovl Roelof 13 j Samuel 10 j Pieter 8 j Janus 5 j Roelof van Houten (aangetrouwde oom v moeders kant) Voogdij aangenomen vader zal kinderen opvoeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1794 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 104R 31-1 1794 Pieter de Korne ovl Lia Slaakweg Pieter Pieterse de Korne Jacobus de Korne Wees krijgt erfenis van zijn vader en van zijn halfbroer Boudewijn de Korne ovl er wordt rekening gedaan

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1794 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 104V 31-1 1794 Thomas Heijblom Krina Gort Willemina Heijblom Ontslag uit de voogdij

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1794 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 104V 31-1 1794 Marinus van der Buissche ovl Jacoba Hartog Marinus 5 weken Petrus Hartog (grootvader v moeders kant) Voogdij aangenomen vader zal kind opvoeden


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1794 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 104V 31-1 1794 Anthoni Tris ( Fris ?) ovl Johanna Tris Johan Willem Weijdtman Pieter Fabrij heeft met voogd gevraagd omdat wees niet in staat is voor zich zelf te zorgen de zorg over te dragen aan de Armmeesters van de Roomse Armen Dit werd geldelijk geregeld

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1794 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 105R 27-2 1794 Johan Georg Bellersheim ovl Johanna Philippina Bellersheim Ontslag uit de voogdij

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1794 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 105V 27-2 1794 Gerrit Dekker Maria de Jager Maria Cornelis Dekker Mz Voogdij aangenomen

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1794 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 105V 27-2 1794 Cornelis de Jager ovl Enige minderjarigen erfgenamen (zie onder: de Jager Alewijn en de Vriend Voogden aangesteld not Cornelis Dijkwel Mz 21-12 1791 in Grootweesboek geregistreerd Jan de Fouw L.F. executeur

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1794 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 105V 27-2 1794 Lambrecht Hendrikse de Jager ovl Hendrik Lambrechtse de Jager Foort Adriaanse van der Vliet Voogd aangesteld


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1794 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 105V 27-2 1794 Jan Alewijn Maria Lokerse Adriana en Augustijn Alewijn Jan Alewijn Voogd aangesteld

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1794 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 105V 27-2 1794 Hubregt de Vriend Adriana Leenserdse Dekker Johannes 16 j Leenderd 14 j Jan 13 j Anna 11 j Johanna Jacoba 10 j Hendrica 4 j Jannetje 2 j Hubregt de Vriend (vader) en Cornelis de Vriend (zijn halfbroer) Voogden aangesteld

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1794 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 106R 11-4 1794 Christiaan Eijen Adriana Verstraate ovl Elisabeth Eijen Johannes Walrave Wees werd ontslagen uit de voogdij krijgt $ 27.8:1 rekening gedaan 6-1 1786

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1794 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 106V 2 -5 1794 Cornelis Soetebier ovl Johannes Soetebier Ontslag uit de voogdij notulen 4 10 1776 grootmoederlijk deel 23-6 1780 notulen

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1794 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 106V 2-5 1794 Adriaan Jasperse ovl Elizabeth de Munck Catharina en Adriaan Jasperse Rapholm Cornelis van de Vaarde en Anthoni Noordhoeve J.z en Marinus Boogaard regelen erfenis Catharina en Adriaan Jasperse Rapholm nagelaten wezen van Johanna Adriaanse ovl en Geerard Rapholm


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1794 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 107R 23-5 1794 Jan Lavooij Helena Hamelink ovl Neeltje 4 j Cornelis Landman (aangetrouwde neef) Voogdij aangenomen vader zal kind opvoeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1794 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 107R 23-5 1794 Jan Welle de Jonge ovl Johanna en Maria Welle Jozias de Quandt Ontslag uit de voogdij grootvader Jan Welle den Ouden erfenis

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1794 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 107V 23-5 1794 Melchior Limbertus ovl Catharina Barel Maria Limbertus Jan de Witte en Joseph Loeveer Ontslag uit de voogdij notulen 13-7 1792 voogdij aangesteld

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1794 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 108R 32-5 1794 Wentelina van Schakerloo ovl Jacob Walrave ovl nu Johannes Walrave administrerend voogd

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1794 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 108R 6-6 1794 J.F.Groneman ovl Jacoba Johanna Keetlaer Lodewijk Fredrik en Maria Elizabeth Groneman Johannes Walrave Voogd doet rekening over boedel v.Johan Pieter Hobius ovl die de wezen krijgen Maria Elizabeth Groneman krijgt ontslag uit de voogdij


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1794 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 108V 6-6 1794 Jacob Walrave ovl ste Cornelia Oversluijs (1 vrouw Apollonia Verkat 2 eerste wezen ) Anna Maria, Catharina en François Johannes Walrave (broer v/d vader) Rekening gedaan test.not.Jan de Fouw LF. 29-8 1786 in grootweesboek geregistreerd ontslag uit de voogdij van Anna Maria en Catharina kinderen van Apollonia Verkat

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1794 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 109V 13-6 1794 Marinus van Velsen ovl Johanna Schuilink

Test.not. Johannes Roef 1-10 1791 in grootweesboek te registreren Kinderen van Maria van Velsen gehuwd met Adriaan Hanewijk erven als wed. hertrouwt ; Obligaties, scheepen verband ten laste van Jacobus Verschuijl 8-2 1787 voor schepenen van ’s Gravenpolder, een ten laste van Cornelis Jobse “””””” Wemeldinge 5-7 1776 “ “ “” Casper Herman onder borgtocht v Pieter Goeree 10-5 1790 Een t.l.v. Karel Bruschetto 16-5 1791 Een t.l.v. Marinus Bom voor schepenen v Kapelle en Biezelinge 13-7 1776 ontslagen 18-10 1804 Gijsbregt Schuiling. Een t.l.v. Adriaan Vogel voor schepenen van Swaake 1-7 1786 31-12 1800 ontslagen uit dit verband Een dito t.l.v. Adriaan Lamper voor schepenen van Ijerseke 29-4 1793 Een dito t.l.v. Cornelis Hollestelle v.schepenen van Kloetinge 26-10 1792 ontslagen 19-3 1795 Bovendien moest wed haar 2 huizen op de Vlasmarkt opgeven

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1794 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 110V 13-6 1794 Jan Driessen ovl Johanna de Bruijker ovl Johanna Driessen ± 4 j Cornelis Doen Hendrik Driessen meerderjarige zoon van Jan Driessen en Johanna de Bruijker Voogd heeft ten overstaan v/d Armmeesters v/d Rooms Katholieke armen v Goes rekening gedaan


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1794 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 111R 20-6 1794 Cornelis Beijaard ovl Gerritje Wiggers Cornelis Beijaard Ontslag uit de voogdij test.not.Leonard de Fouw 9-5 1767 dit test wordt door Willem de Fouw Jz en Izaac Matthijs Beijaard op 26-11 1793 ter weeskamer gebracht Ten laste van Andries Tris gehuwd met Gerritje Wiggers

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1794 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 111R 20-6 1794

Marinus Anthonisse Swemer Wees uit voogdij ontslagen krijgt erfportie uit de boedel van Cornelia Swemer

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1794 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 111V 18- 7 1794 Cornelis Fitzner ovl de Jobina Quirina Bal 2 vrouw is Tannetje Noorthoeve Abraham Johannes Fitzner Tannetje Noorthoeve moet wees tot zijn meerderjarigheid 12 Pond Vl. Per jaar betalen (daarna nog 50 P zie not. 20-4 1787) 512 1794 van19-4 1794 not obligatie overlegd t.l.v.wateringe Elleqoutsdijk no.53 1-1 1793 $200 en Schepenverbandbrief 3-11 1792 $300 deze brief is 6-10 1804 overgebracht en van gelijke grootte als die van 12-7 1802 $=Pond

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1794 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 112R 19-7 1794 Cornelis Fitzner ovl Tannetje Noorthoeve Abraham, Johanna Pieternella, Hendrica Margaretha en Cornelia Tanna Johannes Fitzner en Anthoni Noorthoeve Moeder en voogden doen rekening Alleen Abraham is van Jobina Quirina Bal


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1794 Archief Vader Erfgenamen

Voogden Bijzonderheden

19W 112V 15-8 1794 Cornelis de Jager ovl Maria Dekker (dochter van Maria de Jager en Gerrit Dekker Jacobus en Dankerina de Jager en knderen v Marinus de Jager Hendrik Lambrechtse de Jager Adriana en Augustijn Alewijn kinderen.v Maria Lokerse en Jan Alewijn Domus de Vriend innoc.zoon v Hubrecht de Vriend Johannes, Leenderd Jan, Anna, Johanna Jacoba, Hendrca en Jannetje de Vriend minderj. Kind. Hubrecht de Vriend Hubrecht de Vriend en zijn zoon Cornelis de Vriend Jan de Fouw L.F. executeur testamentair Voogdij bezworen 27-2 1794 over Domus Adriaan Lambrechtse de Jager voogd over Jacobus 19j Dankerina de Jager 17j wezen van Dankert de Jager en over Dankert 15j Francina Johanna 11j Jozina Tak 9j Marina de Jager 7j wezen van Marinus de Jager Neeltje Lucasse Oostdijk krijgt 50 Pond zolang ze leeft

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1794 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 113R 15-8 1794 Joseph Limborg ovl Margaretha Snijders Christianus Henricus 9j Jan Babtist 7j Marinus Martinus 1½ j Johannes Koert (goede bekende) Voogdij aangenomen Moeder zal kinderen opvoeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1794 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 113V 5- 9 1794 Cornelis Fitzner ovl Tannetje Noorthoeve 3 minderjarigen 19-7 1794 accoord over allimentatie v/d kinderen

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1794 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 113V 5-9 1794 Marinus de Keur ovl Machelina van de Peerel Anthony 14j Marinus 12j Jacobus de Keur 5j Job de Keur (broer v/d vader) Voogdij aangenomen erfenis geregeld Huis en zaailand in Hubelamshoek onder ’t oude Goese Ambacht en in Willem Pietershoek onder ’s Heer Abtskerke Moeder zal wezen opvoeden


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1794 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 114R 3-10 1794 Janus de Visser ovl Jannetje de Witte Leenderd ± 16j Adriaan Groenendijk (goede bekende) Voogdij aangenomen Moeder zal kind opvoeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1794 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 114V 17-10 1794 Pieter Pieterse Rijk ovl Maatje Janse Timmerman Pieternella 4 mnd Job Marinusse Timmerman (oom maternel) Voogdij aangenomen test. notJan de Fouw LF 14-1 1794 in grootweesboek te registreren moeder zal wees opvoeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1794 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 115R 17-10 1794 Jacobus Bouters Pieternella Maas ovl Pieternella 14j Jacob Andries Steeketee (aangetrouwde oom paternel) Voogdij aangenomen Vader zal wees opvoeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1794 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 115V 17-10 1794 Anna Catharina van den Kerkhoven ovl Jan Pauwelijn Cornelis Briels C.z. Ontslag uit de voogdij door huwelijk volgens notulen van 1-8 1784 moederlijk deel voldaan

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1794 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 115V 17-10 1794 Jan de Beste Neeltje van Loo ovl Jan 6j Adriana 4j Jannetje 2½ j Antoni Zoutewelle (aangetrouwde oom maternel) Voogdij aangenomen Vader belooft kinderen optevoeden


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1794 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 116R 17-10 1794 Jacobus Allemekinders Pieternella de Korne ovl Cornelia 17j Maria 15j Jacob 13j Jan 10j Krina 6j Boudewijn 4j Marinus Sandee (aangetrouwde oom paternel) Voogdij bezworen test.not Jan de Fouw LF 8-11 1793 in grootweesboek te registreren Vader belooft wezen op te voeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1794 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 116V 7-11 1794 Laurens Vermue ovl Cornelia Vermue Ontslag uit de voogdij .Vaderlijk goed voldaan not.14-4 1789

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1794 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 117R 21-11 1794 Jan Noorthoeve ovl Elizabeth Noorthoeve Antoni Noorthoeve Ontslag uit de voogdij vaderlijk erfdeel not.10-4 1789

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1794 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 117R 21-11 1794 Philip Kempe ovl Maria de Dreu Neeltje 5j Moses 8 weken Adriaan de Dreu (broer v/d moeder) Voogdij aangenomen Moeder zal wezen opvoeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1794 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 117R 21-11 1794 Paulus Digdusse Schuilink ovl Tanna van Speeten Matthijs Schuilink Voogd doet rekening v. nalatenschap voor verkaveling tussen erfgenamen waarvan minderjarig is Jan, Cornelis, Johanna en Catharina Boomsluiter. Boudewijn Schuilink


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1794 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 117V 5-12 1794 Ebenezer de Windt ovl Barbara Lauris Pieter 1½ j Marinus Gorsse (aangetrouwde oom maternel) Voogdij aangenomen test.not F.H.Wagenaar 10-10 1794 in grootweesboek te registreren erfenis boomgaard in Oude Goese Ambacht in Hubelamshoek en zandput

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1794 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 118R 5-12 1794 Jean Alexandre La Rue ovl Marguerite Allavoine Jean Pierre, Antoine, Marie en Elizabeth La Rue Antoine Allavoine Ontslag uit de voogdij. Notulen 22-10 1773

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1794 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 118V 19-12 1794 Antoni Noorthoeve Jz Elizabeth van de Vaarde ovl Johan Pieter 3 j Cornelis van de Vaarde (broer v/d moeder) en vader Voogdij bezworen vader belooft inboedel over te brengen

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1794 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 119R 19-12 1794 Gerardus van Uije ovl (Geerard van Uije) Maria Soetebier Theunis 16j Maria van Uije (meerderjarig) Theunis van Uije (grootvader) en Jacobus Johannes Pieterse (aangetrouwde oom paternel) Voogdij bezworen grootvader overlegt test van hem en zijn ovl vrouw Maria Dijkwel not.FH Wagenaar 4-12 1793 in grootweesboek te registreren Wees erft ook van grootmeoeder


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1795 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 120R 19-1 1795 Izaac Cornelis Buteux ovl Catharina Digna Ossewaarde Pieter Idus 1½ j Antoni 3 mnd A.J. Verkouteren (aangetrouwde oom maternel) en P.Buteux (broer v/d vader) Voogdij bezworen test.not Franciscus Henricus Wagenaar 23-1 1793 in grootweesboek te registreren moeder zal inventaris brengen

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1795 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 120V 13-2 1795 Cornelis Snoep ovl Francina Joël Thomas 15j Franciscus Hendricus Wagenaar en Jacobus van Kleijnputte junior (zwager) Voogdij bezworen test.not.Franciscus Hendricus Wagenaar 5-9 1791 in grootweesboek te registreren de boedel zal overgebracht worden en de erfenis geregeld

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1795 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 120V 13-2 1795 Adriaan Thijsse Jannetje de Fouw Jannetje Thijsse ovl Wees ontslagen uit de voogdij notulen 23-6 1785 gaf moederlijk erfdeel aan

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1795 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 121R 24-4 1795 Antoni Soutewelle Maria van Loo ovl Adriaan 14j Leenderd 12j Cornelia 10j Cornelis 8j Antoni 4j Adriaan van Loo (grootvader) Voogdij bezworen erfenis geregeld

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1795 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 121V 1-5 1795 Cornelis Bos ovl Tannetje Machielse Marinus 3j Cornelia 15 maanden Daniel Bos (broer v/d vader) Voogdij aangenomen Moeder zal kinderen opvoeden


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1795 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 121V 8-5 1795 David Verheeke Neeltje Iemands ovl Laurina 7j Johanna 5j David 4j Sara 3j Arij Iemands (broer v/d moeder) Voogdij bezworen Vader zal kinderen opvoeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1795 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 122R 8-5 1795 Izaac Cornelis Buteux ovl Catharina Digna Ossewaarde Pieter Ictus ? en Antoni Buteux Abraham Jacobus Verkouteren Notulen 19-1 1795 erfenis geregeld moeder zal wezen opvoeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1795 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

ste

19W 123R 29-5 1795 1 Cornelis Snoep ovl Francina Joël

jaar Bataafse vrijheid

Overleg inboedel volgens 13-2 jl Voor schepenen v Wemeldinge passeert schuldbrief v.27-2 1793 v Jacobus van Liere. 22-2 1794 verbandbrief Ijerseke en obligaties ten laste v/d Provincie van Zeeland

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1795 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 123V 5-6 1795 Frans van de Peerel Adriana Kramer ovl Cornelis 4j Job Kramer (broer v/d moeder) Voogdij aangenomen Vader zal wees opvoeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1795 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 124R 5-6 1795 Cornelis Maartense Maatje Wolpherse ovl Adriana 14j Job 11j Pieter 4j Johannes Walrave en vader Voogdij aangenomen test.not. Daniel Viergever 13-61780 in grootweesboek te registreren erfenis geregeld


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1795 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 124V 12-6 1795 Jan van Baalen Pz Krina Klugten ovl Cornelis Jacobus Klugten van Baalen Jan van Baalen Pz en François van Baalen (volgens notu v.19-12 1794 Voogdij aangesteld test.not.Leonard de Fouw 17-7 1769 in grootweesboek te registreren erfenis geregeld . Borgtocht van Marinus van Baalen Pz en François van Baalen waar Jan van Baalen heeft aangenomen te voldoen 9-7 1795 overgebracht ter weeskamer

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1795 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 125R 12-6 1795 Jan Oversluijs de Cornelia van de Velde ovl 2 vrouw Maria Vermaas

Abraham van de Volkeren executeur v Jacomina Oversluis doet rekening Helft van het geld gaat naar de kinderen van Jan Oversluijs Een verbandbrief tlv Fredrik Willem Sterk 3-3 1794

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1795 Archief Vader Moeder Kleinkinderen Voogd Bijzonderheden

19W 125V 3-7 1795 Adriaan Kakebeeke ovl Cornelia Rottier Cornelis 11j Adriaan 9j (kinderen v Jacoba Kakebeeke dochter ovl gehuwd met Cornelis van Damme Matthijs en Jacob Kakebeeke Test.11-5 1795 not.Jan de Fouw LF in grootweesboek te registreren voogdij bezworen erfenis geregeld 5 wezen

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1795 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 126R 3-7 1795 Bastiaan Vermet ovl Jannetje Op ’t Hof en Nicolaas Smallegange (minderjarige wezen) krijgen 1/15 deel v/d erfenis Domus Janse Vermet en Matthijs Mulder executeurs test. Test 28-8 1788 not. Leijn Dijkwel erfenis geregeld


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1795 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 127R 3-7 1795 Antoni Noorthoeve Jz Elizabeth van de Vaarde ovl

Vader moet inventaris overbrengen op straffe van boete

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1795 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 127R 13-7 1795 Johannes van Huijsen ovl Jacomina de Fouw Wilhelmina 17j Johan Fredrik Metzger (goede bekende) Voogdij bezworen test.19-3 1773 not Dingeman van Steenhoven erfenis geregeld

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1795 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 128R 13-7 1795 Arij de Bruin ovl de ste Krina Sonius 2 vrouw 1 is Maatje van Strien Helena Maria de Bruin Jan van Baalen Pz de Test.30-5 1794 not Jan de Fouw LF tussen vader en 2 vrouw in grootweesboek te registreren erfenis geregeld voogd is 14-1 791 aangesteld over de grootvaderlijke goederen van wees 25-1 1796 overlegt wed een borgtocht Philippus de Wijs en Cornelis Dekker Mz

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1795 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 128V 13-7 1795 Grootvader Adriaan Kakebeeke zie 3-7 1795 Jacoba Kakebeeke ovl

Grootvaderlijke erfportie zie 3-7 400 pond ten laste van Laurens Jan vande Spiegel

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1795 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 129R 13-7 1795

Catharina Duivewaard Jan Seegerse Voogd heeft 7 pond aan wees gegeven


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1795 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 129R 13-7 1795 Antoni Noorthoeve Jz

Vader moet inventaris overbrengen

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1795 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 129V 13-7 1795 J.P.Cére

De nieuw aangestelde leden van de weeskamer moeten sleutels ,papieren en effecten afgeven

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1795 Archief Vader Moeder Wezen

Voogd Bijzonderheden

19W 129V 25-9 1795 Jan Oversluijs ovl de Cornelia van de Velde ovl 2 vrouw Maria Vermaas Francois Oversluijs 18j Barbara 16j Cornelia 14j Jacomina 8j van de 2 vrouw: Francina Oversluijs 5j en Anna Maria 2j en Clasina 7 mnd Abraham van de Volkeren Voogdij bezworen

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1795 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 130R 25-9 1795 Cornelis van Schagen ovl Martina Klaris Jannetje van Schagen ± 14j Janus Verplakke (neef v/d moeder) Moeder zal wees opvoeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1795 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 130R 25-9 1795 Antoni Noorthoeve Elizabeth van de Vaarde ovl Cornelis van de Vaarde en Marinus Boogert Voogden moeten inventaris overbrengen op 28-9 1795


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1795 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 130L 25-9 1795

Jan Goeree Willem Goeree (broer v/d wees) Voogd beklaagt zich dat hij sinds 5-1794 geen geld had voor de voeding van zijn broer enb het 3 termijnen heeft voorgeschoten

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1795 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 131R 9 -10 1795 23-10 1795 Gommert van Coeveringe ovl (Koeveringe ) Jolina van de Vrije Cornelis 15j Jan 6j Johanna 3j Hendrik van Koeveringe (woont in Vlake) Test not. Dingeman van Steenhoven 29-8 1780 wed. brengt inventaris over 23-10 1795

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1795 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 131V 23-10 1795 Alida Heijnen Pieter Vermeijs Johannes Zwartenbroek Ontslag uit de voogdij

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1795 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 131V 23-10 1795

Jan Swemer Ontslag uit de voogdij, wees krijgt erfenis van Cornelia Swemer erfenis geregeld (132R rekening van erfenis

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1795 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 132V 6-11 1795 Jacobus Jaspers Philippina van de Moere Minderjarig Verzoek van ouders aan weeskamer


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1795 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 132V 6-11 1795 Adriaan de Jonge Neeltje Zuidijk Jan de Jonge Pieter de Jonge (broer v/d vader) Ontslag uit de voogdij

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1795 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 133R 14-12 1795 Jacobus Almekinders Pietronella de Korne ovl Marinus Sandee Test.not.Jan de FouwLF 8-11 1793 en notulen 17-10 1794 in grootweesboek te registreren erfenis van Jacob Almekinders grootvader van vaders kant

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1796 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 134R 25-1 1796 Gerard de Leeuw Gz Maria de Voet

Vader en moeder verzoeken de gemeente hun boedel buiten het beheer v/d weeskamer te houden Dit verzoek wordt ingewilligd mits zij de weeskamer genoegdoening te geven (recognitien te geven) 23-1 1796

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1796 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 134V 25-1 1796

Johannes en Elzelina de Haas en Johannes Theodorus Wilkens Mr Ws Christianus de Crane De president legt over een onderhandelde borgtocht ten behoeve van voogd gepasseert door M.M.van Tilburgh de Crane 390 Ponden die de voogd onder zijjn beheer heeft en 150 P behorende aan Wentelina Schakerloo Erven die voogd had overgenomen van Jacob Walrave haar voogd


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1796 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 135R 25-1 1796 Jacob Brand Krina Maas ovl Neeltje Brand 4 j Willemina Brand 3 j Francois Cromhout (zwager v moeder) Vader zal kinderen onderhouden 2 doosjes zijn 29-12 1810 door weeskamer aan de kinderen gegeven als gedachtenis v/d moeder

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1796 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 135V 25_1 1796 12-3 1800 Anthoni Springeling Helena Brasser ovl Willem Springeling 4½ j Frederik van Nakke Vader zal kind opvoeden 12-3 1800 vader overleden kind in weeshuis 12-3 1800 vader is overleden wezen in weeshuis overgebracht

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1796 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 136R 5-2 1796 Cornelis Doen Adriana van Sprang ovl Johanna Doen 4½ j Cornelis Doen en Adriaan Rentmeester (zwager v/d vader) Voogdij aangenomen Test.not,Jan de Fouw L.F.18-1 1791 Vader zal wees opvoeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1796 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 136V 5-2 1796 Hubregt Hooijmaaijer ovl Maria Cornelisse Willaard ovl Pieternella Hooijmaaijer Pieter Jobse Smit Voogd aangesteld 21-12 1792 volgens notulen weeskamer omdat er geen geld is zal voogd haar als zijn eigen kind opvoeden en een dienstje voor haar zoeken


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1796 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 137R 5-2 1796 Jan den Thoonder ovl Agatha van Schagen ovl Anna den Thoonder ovl Pieter den Toonder Moeder ovl 16-6 1794 ten huize van Marinus Bouterse Anna den Thoonder ’s dochter : Agatha Bouterse erft ook van haar broer Cornelis Bouterse ovl (kleinkinderen)

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1796 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 137V 19-2 1796 Janus Bentins (Janis) Dingena van Loo ovl Eva Bentius 7½ j en Dingema Bentius 15 mnd Vader en grootvader Adriaan van Loo Voogdij aangenomen

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1796 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 138R 19-2 1796 Anthoni Burger Johanna de Fouw ovl Jacobus Johannes Burger 20½ j Leendert Krekelenberg Voogdij bezworen test.not Dingeman van Steenhoven 19-5 1775 in grootweesboek te registreren Erfenis geregeld

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1796 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 139R 26-2 1796

Marinus Boogaard, Cornelis van de Vaarde en Anthoni Noorthoeve Jz hebben bezwaar tegen Cornelis Pieterse venduemeester H.E.Piportberg en A.W.Egter als borgen voor de vendue (zie 140V 11-3 1796 Cornelis Pieterse aangesteld als venduemeester verklaard dat A.W.Egter geen vaste goederen bezat E.H.Pipersberg was absent


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1796 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 139V 26-2 1796 Bastiaan Vermet ovl

Domus de Vriend zwakbegaafde zoon van Hubregt de Vriend erft van Bastiaan Vermet erfenis geregeld door Domus Vermet 140V 11-3 1796 gelden overgebracht

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1796 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 140R 26-2 1796 Johannes van Huijzen ovl Wilhelma van Huijzen Johan Frederik Metzger Ontslag uit de voogdij notulen 13 -7 1795

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1796 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 141R 29-3 1796 Wentelina van Schakerloo Johannes Walraven (administrerend voogd) Erven verzoeken obligaties ten laste van Marinus de Meijer 2-8 1778 af te schrijven

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1796 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 141V 29-3 1796 Jan Francois van Strien Maria Catharina German Tannetje van Strien Pieter van Strien Ontslag uit de voogdij Wezen erfen van Maria van Laken wed. van J.P.Lewer volgens notulen van 23-6 1775

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1796 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 142R 29-3 1796 Cornelis van Damme Jacoba Kakebeeke ovl

Jacob Kakebeeke brengt erfportie voor de wezen van hun grootvader Adriaan Kakebeeke (notulen 3-7 1795


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1796 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 142R 29-3 1796

Steeven Dassevael Ontslag uit de voogdij

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1796 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 142V 8-4 1796 Cornelis de Jager

de

de

Jan de Fouw L.F. executeur testamentair doet 2 rekening en 3 verkaveling Erfgename :Maria Dekker dochter van Maria de Jager en Gerrit Dekker Jacobus en Dankerina de Jager met de kinderen van Marinus de Jager Hendrik Lambrechtse de Jager Adriana en Augustijn Alewijn kinderen van Maria Lokerse en Jan Alewijn, Domus de Vriend innocente zoon van Hubregt de Vriend, Johannes, Leenderd, Jan, Anna, Johanna Jacoba, Hendrica en Jannetje de Vriend minderjarige kinderen van Hubrecht de Vriend volgens notulen v 10-8 1795

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1796 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 143R 8-4 1796 Bastiaan Vermet ovl Erfgenaam Domus de Vriend Vader Hubregt de vriend en Cornelis de Vriend (broer van Domus) Voogdij bezworen

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1796 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 143R 8-4 1796 Janna van Speete ovl Jan en Johanna Boomsluiter Ontslag uit de voogdij


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1796 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 143V 13-4 1796 Adriaan Jasperse Rapholm ovl Elisabeth de Munck Catharina Rapholm en Adriaan Jasperse Rapholm Gelden moeten uitgezet worden tenbehoeve v/d kindskinderen Marinus Boogert en Cornelis van de Vaarde en Anthoni Noorthoeve Jz willen geld uitzetten Nu is het geld zonder rente aan de leden v/d Societeit Canteerende ten name v.Jacobus van Kleijnputte en Compagnie

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1796 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 144V 23-4 1796 Cornelis Pot ovl Jacoba van der Maas Adriaan Pot Moeder zal wees opvoeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1796 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 144V 23-4 1796 Hendrik Reijnhout Jz (Reinhout) Geertruij Sijbel Jacobus 9½ j Anna Barbara 8 j Geertruij 3½ j Cornelis Reijnhout (oom paternel) Jan Georg Ekhardt (oom maternel) Voogdij aangenomen moet later bezworen worden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1796 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 145R 23-4 1796 Thomas de Wolf ovl Johanna Stuik Jacobus Stuik (broer v/d moeder) woont in Middelburg Voogd aangesteld moeder zal kinderen opvoeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1796 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 145V 23-4 1796 Dingeman van Steenhoven Digna Maaije (krijgt legaat) Digna Maaije ontslag uit de voogdij Volgens not.Jan de Windt is Pieter de Boer Bz is op 17-4 1796 gerechtigd geld in ontvangst te nemen


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1796 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 145V 30-4 1796 Dankert de Jager Jacobus de Jager Adriaan de Jager Ontslag uit de voogdij Volgens het doopboek v/d kerk van Oosterland is hij meerderjarig Wees krijgt erfportie van Cornelis de Jager

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1796 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 146V 8-5 1796 Willem Gorsse ovl Cornelia Vervoort ovl Jan Gorsse Marinus Gorsse Ontslag uit de voogdij 18-4 1796 voor not. Jan Zoetebier

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1796 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 146V 18-5 1796 Jona Hendrik Smit ovl Catharina Susanna La Grappe Leijn Dijkwel Test.not. Cornelis Dijkwel Mz 17-12 1792 in grootweesboek te registreren legaten voor minderjarige kinderen nan Johan Hendrik Eversdijk ovl schepen v.Goes

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1796 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 147R 25-5 1796 Willem Codde Sophia van de Voorde ovl Forretje Codde Willem Codde Ontslag uit de voogdij moederlijk goed (zie18-1 1782)

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1796 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 147V 25-5 1796 Gillis Lem ovl Francina van Oosten Johanna Lem Jacobus Jasperse Ontslag uit de voogdij krijgt vaderlijk erfdeel (zie notulen 4-1 1782)


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1796 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 147V 25-5 1796 Frans van Halle Maria Oostveen Johannes Jacobus 7 weken Jacobus Oostveen (grootvader) Voogdij bezworen test. Not.Adriaan de Jongh te registreren in grootweesboek vader zal wees opvoeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1796 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 148V 17-6 1796 Adriaan Bruggeman Cornelia Menschard ovl Jacomina Bruggeman 6½ j Huibregt Bruggeman (halfzuster v/d wees) Voogdij aangenomen erfenis geregeld

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1796 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 148V 17-6 1796 Thomas de Wolf ovl Janna Stuik Dirk 20j Jacobus 16j Susanna 10j Johanna 8j Willemina 5j Jacobus Stuik (broer v/d moeder) Voogdij aangenomen moeder zal wezen opvoeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1796 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 149R 15-7 1796 J.H Fitsner ovl M van der Mark ovl

W de Wolf wil de weeskamer uitsluiten uit de erfenis van vader en moeder ten behoeve van de meerderjarige wezen

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1796 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 149R 15-7 1796 Jan Francois van Strien (Strijen) Adriana Roepel ovl 5-6 1796 Arij van Strien 14j Johannes van Strien 10½ j Willem Goeree Test.not D.van Steenhoven 10-3 1789 in grootweesboek te registreren Voogdij bezworen erfenis wordt over 5 wezen verdeeld


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1796 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 150V 29-7 1796

Willem Goeree en Jan Goeree Omdat Jan Goeree krankzinnig is wil Willem Goeree uit de effecten van Jan Goeree een som van 12 P.vlaams voor zijn alimentatie

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1796 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 151R 17-8 1796 Jan Noorthoeve ovl Cornelia Noorthoeve Antoni Noorthoeve Ontslag uit de voogdij Wees was door haar moeder tot 10-4 1789 opgevoed

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1796 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 151V 17-8 1796 Jacobus de Hooge Maatje Starrenburg ovl Janna Stevelina 2 ½ j Jan Starrenburg (grootvader) Voogdij aangenomen Vader zal wees opvoeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1796 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 151V 17-8 1796 Antoni Noorthoeve Jz Elisabeth van de Vaarde ovl. Johan Pieter Noorthoeve (meerderjarige Catharina Rapholm) en Adriaan Jaspersse Rapholm (minderjarig) Marinus Boogerd en Cornelis van de Vaarde Anthoni Noorthoeve is geauthoriseerd geld v/d wezen in kas te hebben tegen 6% rente

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1796 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 152V 2-9 1796 Philippus de Wijs Elisabeth Mus ovl

Vader overlegt test.not.Jan de Fouw L.F. 26-7 1784 in grootweesboek te registreren


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1796 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 153R 2-9 1796 Frans Verhulst ovl Antonet Bos Antoni 7 j Pieternella 4 j Adriaan Verhulst (broer v vader) Voogdij aangenomen moeder zal kinderen opvoeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1796 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 153V 2-9 1796 Joos Sofer ovl Maria Borel Elisabeth 13½ jCatarina 8½ j Johannes 6 j Marinus 21 mnd en een te verwachten kind Johannes Pieren (goede bekende) Voogdij aangenomen Moeder belooft kinderen op te voeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1796 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 153V 2-9 1796 Christiaan Roepel Wentelina van Schakerloo ovl Adriana Roepel ovl (gehuwd met Francois van Strien) Johannes Walraven (administreerder nalatenschap) Jozias van de Velde gehuwd met Wentelina Boutens Jacobus Korten gehuwd metSara Boutens en de minderj. Wezen van Adriana Roepel :Arij en Johannes van Strien die ieder ¼ krijgen Dit zijn de erfgenamen

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1796 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 154V 2-9 1796 Marinus de Jager

Ten weeskamer ontvangen een obligatie tlv Adriana de Jager onder borgtocht van Gijsbregt van Eeuwick ten behoeve van Dankerina de Jager en de kinderen van Marinus de Jager

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1796 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 154V 30-9 1796 zie vervolg 155 Pieter Josephus de Goffau ovl Maria Lucas Johannes de Goffouw Ontslag uit de voogdij


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1796 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 154R 2 17-9 1796 Philippus de Wijs Elisabeth Mus ovl Cornelia Adriana 14 j Johannes Leendery 9 j Vader en Jacobus Huisman Voogdij aangenomen test. In grootweesboek te registreren Vader zal kinderen opvoeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1796 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 154R 3 17-9 1796 Marinus Carstanje Maria Coppenjan ovl Leendert 17j Dignus 15j Pieter 12j Cornelia 9½j Digna 7 j 5j Cornelis 2j Pieter Coppenjan (grootvader) Voohgdij bezworen vader zal kinderen opvoeden

Maatje

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1796 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 154R 3 17-9 1796 Jacobus Wilrens (Wilzens) Johanna Westhoeve Maria 11j Marinus 9j Frans Verdonk en Cornelis Westhoeve Voogdij bezworen test.not Jan de Fouw LF 1-12 1776 in grootweesboek te registreren David de Klerk genoemd

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1796 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 154R 3 17-9 1796 Johannes Hustijn Magdalena Uitenhoeve ovl Guiljaam Hustijn 9j Maria Hustijn 8j Jan Teunisse Uitenhoeve (broer v/d moeder) Voogdij bezworen test.not Jan de Fouw LF 27-10 1785 in ste grootweesboek te registreren 1 man moeder Frans Flaanderman Vader zal zijn wezen opvoeden Kinderen van Frans Flaanderen krijgen zelfde deel als die van Johannes Hustijn Huis in de Klokstraat

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1796 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 156V 17-9 1796

Jan de Witte Ontslag uit de voogdij Hij krijgt geld uit de nalatenschap van zijn broer Mattheus de Witte ovl


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1796 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 156V 19-10 1796 Rapholm

A.Noorthoeve, Marinus Boogerd Voogden hebben ruzie want A.Noorthoeve heeft zonder kennis van zijn medevoogd geld uitgegeven Wed.v Jacob Moerdijk moet geld wat op de bakkerij v/d wezen staat afdragen borg is .vader H.Harinck Cz

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1796 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 157R 28-10 1796

Jacobus Burger Leendert Krekelenberg Ontslag uit de voogdij

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1796 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 157V 28-10 1796

Helena Maria de Bruin Lein Dijkwel Ontslag uit de voogdij Wees krijgt geld uit een legaat v.Maria Coomans en geld v. Cornelis Dekker Mz en Philippus de Wijs berustend onder haar stiefmoeder Krina Fonius

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1796 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 158R 28-10 1796 Arnoldus Jacobus Haman Sara Zuidweg ovl Kaatje, Willem en Fikus Haman Frederik Zuidweg (broer v moeder) Voogd doet rekening van de boedel van zijn vader Willem Zuidweg ovl Wezen krijgen 1/6 portie (codicil verfenis v Willem Zuidweg in grootweesboek te registreren

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1796 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 159R 18-11 1796 Abraham Groenendijk ovl Geertrui Cornelisse? Meerman Cornelia 11j Jacobus 7j Jannetje 6j Cornelis Groenendijk 3j Willem ..Groenendijk (broer v/d vader) Voogdij aangenomen moeder zal kinderen opvoeden


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1796 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 159R 18-11 1796 Bernardus van den Berge ovl Hendrica Drisenteau ? Maria 3½ j Bernardus 4 weken Geerard de Jonge (oom v moeders kant) Voogdij aangenomen

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1796 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 159V 14-12 1796 Cornelis Keetlaar Johanna Cornelisse de Winter

Echtpaar woont in Runen verzoeken om uit hun inboedel de weeskamer te secluderen

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1796 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 160R 14-12 1796 Jacobus Walsens ovl Johanna Westhoeve

Marinus Gorsse heeft nav notulen v 17-9 1796 in de boedel niets gevonden waaruit blijkt dat David de Klerk al geld zou hebben terugbetaald Moeder zal kinderen opvoeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1796 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 160V 14-12 1796 Jan Oversluis ovl

Abraham van de Volkeren Obligaties tlv M.Slabber, A.W.van Citters, A.van Citters A.van Tilburg 7-7 1796 tlv Fredrik Willem Sterk 9-3 1794

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1796 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 161R 28-12 1796 Jan Oversluis ovl ste Wed.v.Jan Oversluis (1 vrouw Cornelia v/d Velde)zie 31-3 1797 boek 20

Wed v.Francois Oversluis, wed.vJac’s Walraven en wed v Jan Oversluis schikking over obligatie uit de boedel van Jacomina ste de Oversluis aan Jan Oversluis voor zijn kinderen uit 1 en 2 huwelijk


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1796 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 161V 28-12 1796

Johannes Pierink Voogd moet rekening doen van van Leeuwen Jac.zoon

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1796 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 162R 28-12 1796

Catharina en Adriaan Jasperse Rapholm Marinus Boogert en Anthoni Noorthoeve en Cornelis van de Vaarde Voogden verzoeken autorisatie tot het geven van geld aan Cornelis van de Vaarde voor hypotheek op woonhuis en pakhuis a/d oostzijde van de kaai door hem bewoond waar hij 4% rente voor moet betalen onder verband van zijn Speelhof onder het Goese Ambagt liggend over het zogenaamde Valkenslot

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1796 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 162V 30-12 1796 Johannes Verwest Leintje van Winkel ovl Cornelis 17j Jacobus Verwest 14 j Cornelis Dekker Mz en vader Test.not.Jan de Fouw LF 26-11 1788 in grootweesboek te registreren voogdij bezworen Vader zal wezen opvoeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1796 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 163R 30-12 1796 Sara Zuidweg Fredrik Zuidweg Voogd brengt ter weeskamer een acte obligatoir met borgtocht v/d onder hem berustende gelden van wees welke obligatie door weeskamer wordt beheerd


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1796 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 163V 30-12 1796 Cornelis van de Volkeren Magdalena Oversluis ovl Cornelis 9j Abraham 3j Aaltie 1j Abraham van de Volkeren (grootvader) en Jan Boddingius (zwager v/d moeder) Voogdij bezworen test. Not.Dingeman van Steenhoven 22-5 1787 in grootweesboek te registreren erfenis geregeld

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1796 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 164R 30-12 1796 Geerard Steijns David 17j Sara Steijns 9j Johannes Steijns (broer v vader) Voogdij bezworen Vader zal kinderen opvoeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1796 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 164R 30-12 1796 Gommert van Coeveringen ovl Jolina van de Vrie (van der Vrie) Cornelis 16j Jan 8j Johanna 4j Gommert van Coeveringe 1j Hendrik van Coeveringe (broer v/d vader) Voogdij bezworen erfenis geregeld moeder zal kinderen opvoeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1796 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

19W 165R 30-12 1796 Francois Meulmans Elisabeth Krets ovl Chalotinus Meulmans 11j Pieter Wijk Voogdij bezworen Vader zal kind opvoeden

weeskamer_boek_19_1785-1796  

weeskamer_boek_19_1785-1796

Advertisement