Page 1

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1766 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 1R 20 -8 1766 Antonina Vervenne Pieternella de Klerk Marinus Pleune en Gideon Vervenne (woont in Middelburg) Samuel Vertregt toont test.v.David Vervenne grootvader v/d wees not. L der Houwen 27-2 1758 wees krijgt helft nalatenschap (woonhuis i/d Lange Kerkstr. inboedel winkel en kleren.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1766 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 2V 20-8 1766 F. Walraven Willem Walraven 23 j Anthony van Schakeloo wees woont in Zaandam. Ontslag uit de voogdij.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1766 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 2V 20-8 1766 Anthony van Schakeloo Jacoba Walraven Jacob en Agatha van Schakeloo ontslag uit de voogdij.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1766 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 3R 20-8 1766

Herm. van Kruiningen P.Dasgevael P.Dasgevael heeft uit naam van Jac. Ermerius de Frans Conrad Bodmet administratie v/d boedel.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1766 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 3R 20-8 1766 Jan van ’t Hof Janna Trimpe (verlaten vrouw)

Matthijs van Cromvliet moet toezicht houden op boedel en kinderen present de heer D.C.Keetlaer president.


Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1766 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 3V 22-8 1766 Johan Fr.Mertens (vertrekt naar NOI) Maria Dassonville (d’Assonville) Martinus Nicolaas Mertens 1 ½ jaar Mr. Math.D’assonville huis van Brigdamme woont in Vere broer v/d moeder moeder wordt onder voogdij gesteld Wees wordt opgevoed door wed. Loenhout Voogd zal bij onvermogen v/d vader wees onderhouden wanneer het kind 4 jaar zal wezen.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1766 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 4R 26-9 1766 Marinus Kest

Cornelis Ossewaarde voogd doet rekening v/d goederen.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1766 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 4R 26-9 1766 Josephus Willem de Jonge

Wm. Beijaard voogd doet rekening v/d goederen voor de wezen.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1766 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 4R 26-9 1766 Adriana Rijk Frs de Wind voogd doet rekening v/d goederen van Adriana Rijk .

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1766 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 4R 26-9 1766 Adriaan van Klimputte Anna Renierse ovl Anna 13 j. Johannes 11 j. Leenderd 8 j. Jacoba 6 j Maarten 5 j. Maatje 4 j. Abraham 2 j. vader en Abraham Abrahamse (als goede bekende) voogdij aangenomen erfenis geregeld.


Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1766 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 4R 26-9 1799 Mahieuw Rijkaard ovl Stoffelina Cornelisse Cornelis Cornelisse en Geerard de Jonge moeder en voogden moeten testament overleggen.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1766 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 4V 26-9 1766 Hend. van Steken ovl. Dirk van Steken Theunis van Nijen ontslag uit de voogdij met erfenis van 100 pond.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1766 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 4V 26-9 1766

Josephus Willem de Jonge Willem Beijaard Wz voogd doet rekening v goederen v/d wees.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1766 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 4V 19 -12 1766 Marinus Kosten ovl. Maria Colaris Cornelis 3 ½ j. Jacobus Kosten 1 ½ j. Jacobus Blok (aangetrouwde oom) en Thomas Kosten (broer v/d vader). voogdij bezworen moeder brengt inventaris over.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1766 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 4V 19-12 1766 Cornelis van Kogelenberg Neeltje Spruit ovl Maria Johanna 2 ½ j. Willem Dekker (neef v.moeders kant) en vader voogdij bezworen test.not. de Fouw 20-6 1763 gereg. i/h grootweesboek erfenis geregeld.


Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1766 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 5R 19-12 1766 Pieter Evertse de Keijser Maatje Marinusse Hoogkamer ovl Marinus de Keijser 7 mnd Marinus Hoogkamer (grootvader) en vader voogdij bezworen en erfenis geregeld

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1766 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden .

18W 5V 19-12 1766 Gillis Boogert ď€

Fr. de Wind voogd doet rekening ook over erfenis van Janneke Wels wed. Schermbeek.


Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1767 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 5V 6 – 2 1767 Cornelis Lemmens  Josina van Doorn Cornelia 6 j. Hendricus 3 j. Janna 10 mnd Jan Valentijn (aangehuwde grootvader) voogdij aangenomen moeder belooft kinderen op te voeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1767 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 6R 6-2 1767 Marinus Kosten  Maria Colaris Jac.Blok overbrenging van inventaris.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1767 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 6R 6-2 1767 Thomas Lafort 

Willem Oosthoek voogd doet rekening v/d goederen.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1767 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 6R 6-2 1767 Cornelis Menheere  Adriana Cornelis Oosthoek  Clasina 7 j. Stoffelina 5 j Jacob Menheere (oom vaders kant) en Gillis Menheere 16-6 1762 voogdij aangenomen stiefmoeder Catharina Adriaanse de Vroe test.12-12 1765 not.de Fouw in grootweesboek geregistreerd erfenis geregeld.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1767 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 6V 6-2 1767

Josephus Willem de Jonge Willem Beijaard Wz ontslag uit de voogdij.


Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1767 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 7R 3-4 1767 Mahieuw Rijkaart ď€ Stoffelina Cornelisse Stoffelina 15 j Johanna 12 j Cornelis Cornelisse en Geerard de Jonge voogden zijn op 16-9 1766 aangesteld huw. voorwaarden not. Hub. Fraan 16-4 1732 in grootweesboek geregistreerd.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1767 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 7V 3-4 1767 Johan Arnold Slink Cornelia Johanna de Quant Josias 17 j. Anna Margarheta 14 j.Catharina 13 j Johannes 10 j.Maria 6 j. Peter Slink 8 weken vader en Josias de Quant (oom) voogdij bezworen en erfenis geregeld.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1767 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 7V 3-4 1767 Barend Maas ovl Wilhelmina Steenaert Crina 4 j. Johanna Maas 2 j. Willem de Puit (aangetrouwde oom vaders kant) moeder belooft kinderen op te voeden , vader is door de armoedige inboedel van de Nederduitsen geref. kerk diaconie begraven?

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1767 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 8R 12 -5 1767 Cornelis de Jonge ovl Jannetje Baas Neeltje 6 j. Jan 4 j. Cornelia de Jonge 2 j Jan Cornelisse de Jonge (grootvader v vaders kant) voogdij aangenomen moeder zal voor haar kinderen zorgen door de geringe inboedel wil de voogd de voogdij niet bezweren.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1767 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 8R 12-5 1767 Christiaan van den Berge Jacoba Sandelaers ovl Adriaan 13 j. Tannetje 9 j. Christiaan van den Berge 5 j. Marinus Verlijs (aangetrouwde oom moeders kant) voogdij bezworen erfenis geregeld.


Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1767 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 8V 12-5 1767

M Koningswout JP Datsevael rekening gedaan v/d goederen ontslag uit de voogdij.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1767 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 8V 12-5 1767 Spiering ovl Susanne Santijn J Isebree rekening gedaan v/d goederen aanwezig Mr.D.Kootlaer.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1767 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 8V 12-5 1767 Mattheus van Houttum ovl (Houtum ?) Francina Onverreerd Roelof 6 j. Anna van Houtum 4½ j. Machiel Onverreerd (grootvader v moeders kant) voogdij bezworen erfenis geregeld moeder zal kinderen opvoeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1767 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 9R 12-5 1767 Jacobus Sonius Janna de Bruine ovl Adriaan 14 j. Bastiaan 10 j. Maatie 9 j. Pieter 8 j. Pieternella Sonius 4 j. vader en Jan Sonius (oom vaders kant) voogdij bezworen vader zal kinderen opvoeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1767 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 9R 12-5 1767 B. Freuitr

Willem de Jongh en Jan Freuitr rekening gedaan door de voogden.


Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1767 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 9R 12-5 1767 Marinus Hoekman ovl

Matthijs Kakebeke voogd doet rekening v/d goederen v/d wezen.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1767 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 9R 12-5 1767 Jacobus de Fake ovl

Joh. van Steene voogd doet rekening v/d goederen v/d wezen Jan Hendrikse van Delft en Anna van Pees zullen wees voeden en krijgen hiervoor geld.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1767 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 9V 14-8 1767 Lieven de Beste ovl

Cornelis Boutens ipv Cornelis Boutens op zijn verzoek ontslagen wordt Sander Visser aangesteld als voogd en beëdigd.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1767 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 9V 14-8 1767 Johannes Molt Maria Cambré ovl Wilhelmina 5 j. Appolonia 2 j. vader en Jan Cambré (oom moeders kant) voogdij aangenomen vader zal wezen opvoeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1767 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 10R 14-8 1767 Marinus Goeree ovl Maria Beddenout (Beddenont) Marinus 10 j. Martina Goeree 7 j. Marinus Ramon (neef v vader kant) en moeder voogdij aangenomen niet bezworen moeder zal kinderen opvoeden.


Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1767 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 10R 14-8 1767 Pieter Willemse ovl Maria Ruissaart Pieter Willemse 8 mnd Joos Ruissaart (broer v/d moeder) 13-8 1767 heeft voogd voogdij aangenomen.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1767 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 10R 14-8 1767 Levinus Jason ovl Jacoba Battij Levina 13 j Louisa 12 j Anthonia 9 j. Anthoni Jason 3 j Matthijs van Cromvlied (goede bekende) voogdij bezworen 15-6 1754 test,not.Corn.Dijkwel erfenis geregeld.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1767 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 10V 14-8 1767 Jasper Adriaansen ovl Jacobus 18 j Pieter 16 j Jan Jasperse 13 j 3 v/d 10 kinderen die nog minderjarig zijn Adriaan Jasperse (administr.voogd) Rocus de Kok (neef) test.21- 11 1766 not. L de Fouw (in grootweesboek geregistreerd).

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1767 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 11R 14-8 1767 Philip Kempe ovl Neeltje Centse (aangehuwde en eigen moeder) Sara Jason ovl Anthoni 16 j. Levina Kempe 12 j (Sara Jason’s) en Philippina 8j Pieternella Kempe 6 j Matthijs van Cromvlied (adm.voogd) moeder (toeziend voogd) en Theodorus Grim (toeziend voogd) voogdij bezworen huw.voorwaarde not Sam.Aarnoutse 13-10 1758 (in grootweesboek geregistreerd) test. not. D.van Steenhoud 6-6 1767 Daniel Janse van Cruiningen de voogden krijgen toestemming om samen met “ te verkopen.


Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1767 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 12 R 14-8 1767

J de Windt (stadsbode) heeft overlegd een obligatie tenvoordele v.Adriaan Paardekoper , wonend herberg v.Cornelis Meerman. afgestaan aan Pieter van Oudelande.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1767 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 12V 4-12 1767 Jacobus de Croix ovl Leuntje Bosmans Maria 15 j. Jacoba 12 j Adriaan van Kleinputte (aangetrouwde oom v moeders kant) voogdij aangenomen.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1767 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 12V 4-12 1767 Johannes Briels Johanna Waterschout ovl Adriana 5 j Cornelis 1 j Jan van Leeuwen (goede bekende) voogdij aangenomen (niet bezworen) test.not L.de Fouw in grootweesb geregistreerd erfenis geregeld.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1767 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 13R 4-12 1767 Pieter van Kleinenbreugel ovl Anna Katarina Guleins Christiaan 10 j Pieternella Michiel Heijne (goede bekende) voogdij aangenomen.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1767 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 13R 4-12 1767 Marinus Goose ovl Anna Gouverneur Frederik 16 j. Clara 12 j. Josias 9 j. Willem de Wolv (goede bekende) en moeder voogdij aangenomen


Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1767 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 13R 4-12 1767 Jan Rapholm ovl Catharina Pieters Geerard Rapholm 21 j ontslag uit de voogdij.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1767 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 13V 4-12 1767 Hendrik Nieuwburg Laurina de Kok ovl kleinzoon Hendrik Nieuwburg van Bommel Jacob Louaard kleinzoon zit in armen weeshuis.in Zierikszee Grootvader maakt test. ten behoeve van zijn kleinzoon 4 -3 1766 not.C Dijkwel in grootweesboek geregistreerd.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1767 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 14R 4-12 1767 Pieter Temperman ovl Jacoba van Liere Jan Temperman 23 j not 7-8 1761 wees krijgt fl 100 en wordt ontslagen uit de voogdij.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1767 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 14R 4-12 1767 Anthoni de Faque ovl Maria Braamse Cornelia de Faque competente ouderdom Pieter del Haije adm voogd Jan Wellens stiefvader en toeziend voogd broer v wees Jacr.de Faque naar NOI gegaan en daar overleden tante Maria de Faque uit Zierikszee erft wees volgens test.not Charles Sgraauwan 23 -1 1759 ontslag wees uit de voogdij.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1767 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 14V 4-12 1767 Willem van Uije ovl Jacomina Paret Anth. Broeker (Brocker?) 8 -4 1756 aangesteld Alida Wilmswed v Jan van Uije grootouders van wees hebben test.not Corn.Dijkwel M z 25-3 1756 kleinkinderen erven.


Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1767 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 14V 4-12 1767 Thomas Heiblom Catharina van Balen ovl Willem Heiblom (mondige jaren) ontslag uit de voogdij.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1767 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 15R 4-12 1767 Cornelis Menheere ovl Catharina Adriaanse de Vroe

J.P.Dasgevael overlegt obligatie van de wezen om te worden geseponeerd.


Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1768 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 15R 5-2 1768 Pieter van Neuringen ovl Maria Rolan.? Geleedts Johannes Boudewijn 6 j. Maria Catharina 2 j. Anthonia Albertina 2 j. Herm. Kenens (goede bekende) voogdij aangenomen moeder overlegt inventaris inboedel.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1768 Archief Vader Moeder MariaWezen Voogd Bijzonderheden

18W 15R 20-5 1768 Pieter Oudelande ovl

medevoogd de Wind (16-3 1763 aangesteld) de boedel moest tot liquidatie gebracht worden om Cornelis Meerman die debiteur is te betalen.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1768 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 15V 20-5 1768 G.de Boodt Catharina van Kerkhoven ovl Regina Catharina de Boodt 13 mnd. Cornelis Briels (neef v vaders kant) voogdij aangenomen huw.voorwaarden overlegd not. C. Dijkwel 16 -7 1761. in grootweesboek geregistreerd 4-5 1759 notulen kind krijgt f 25 bij volwassenheid.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1768 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 15V 20-5 1768 Zeges Lemmens ovl Maria van Burik Elisabeth Lemmens 17 j. Jan Claasse Hoonderd (goede bekende) voogdij bezworen test. 14-2 1766 not.L de Jouw in grootweesboek geregistreerd erfenis geregeld.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1768 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 16R 20-5 1768 Willem de Jongh Jacobus de Jongh uit de voogdij ontslagen.


Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1768 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 16R 10-6 1768 Jan de Klerk ovl Petronella Boutens ovl. Cornelis Boutens D.Z. (administrerend voogd) kleinzoon Lambertus de Klerk kind van Cornelis de Klerk zoon v Petronella krijgt de helft van de erfenis van (Petronella Boutens).

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1768 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 16R 10-6 1768 Abrahamvan der Heijden ovl. Maria Vertregt Jan 11 j. Martina 8 j. Maria van der Heijde 6 j Mart. van der Heijde ( broer v/d vader) voogdij bezworen erfenis geregeld.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1768 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 16V 10-6 1768 Jan Cornelisse Doen ovl. Isabella Bruiker Cornelis Jansse Doen 19 j. Appolonia Jansse Doen 13 j. Marinus Cornelisse Doen (broer v/d vader) voogdij aangenomen de lasten overtreffen de baten Moeder zal kinderen opvoeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1768 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 16V 10-6 1768 Marinus Goeree Eva Winkler ovl Jan en Karel Jan krijgt 100 pond en Karel 400 pond uit erfenis van grootvader Karel Goeree ovl (test.23-2 1756 not C Dijkwel en geregistreerd in grootweesboek) indien een v/d kleinzoons komen te overlijden voor 9-7 1768 krijgt de ander het gaan ze allebei dood dan krijgt de vader het.


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1768 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 17R 10-6 1768 Matthijs Krikkendamme Elisabeth Ouwendijk ovl Frs. de Windt voogd wordt ge authoriseerd om de boedel to liquidatie te brengen.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1768 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 17R 23 -6 1768 Philip Kempe ovl

Matthijs van Cromvliet (administrerend voogd) voogd heeft rekening gedaan.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1768 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 17V 23-6 1768 Jan Baptist Klaise ovl Paulina Beukeling ovl

Cornelis van der Heijden is gemachtigd de boedel tr verkoprn.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1768 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 17V 23-6 1768 Jan de Seine Janna Baster ovl Jan de Seine vader vader doet rekening v/d nagelaten goederen.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1768 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 17V 23-6 1768 David Vervenne ovl

Samuel Vertrecht en Marinus Pleune voogden doen rekening over de goederen.


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1768 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 17V 2-12 1768 Joris Leeuwenburg ovl Johanna van Spoten Pieternella 7 j. Tannetje 6 j Marinus Leeuwenburg (grootvader) voogdij aangenomen.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1768 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 18R 2-12 1768 Pieter Roose ovl Maria de Joode ovl Elisabeth Roose 5 j Dirk Weijerman (aangetrouwde grootvader v moeders kant) grootmoeder Neeltje zal de opvoeding van de wees op zich nemen. Voogdij aangenomen L.Wagenaar en voogd verklaren geen goederen i/d boedel te hebben gevonden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1768 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 18R 2-12 1768 Th. Heiblom Catharina van Balen ovl. Pieter Heiblom ontslg uit de voogdij v/d wees.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1768 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 18R 2-12 1768

Pieter Oudelande ovl Cornelis Meerman Frs.de Windt doet met voogd rekening v/d nalatenschap.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1768 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 18R 2-12 1768 Maria d’Assonville ovl

secr.van Citters zal uitzoeken wie door wijlen rector Reitz en d’Assonville zijn aangewezen voor de voogdij.


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1768 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 18V 30-12 1768 M Krikkendamme Elisabeth Ouwendijk

Frs.de Windt is aangesteld om de boedel te effenen.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1768 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 18V 30-12 1768 Philip Kempe ovl

M van Cromvliet en T Grim voogden worden gemachtigd Dan. van Cruiningen landman wonend onder Kruiningen geld te geven.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1768 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 18V 30-12 1768

Catharina Koppen ontslag uit de voogdij

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1768 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 18V 30-12 1768 Janis van Waarde ovl Cornelia Engels Jacob van Waarde 6 j. Cornelis Baas (zwager v/d moeder) voogdij aangenomen vader is v/d armen begraven moeder zal wees opvoeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1768 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 19R 30-12 1768 Cornelis van Kogelenberg Maatje Vervenne ovl Sara 11 weken Everwijn Anthonisse (neef v/d moeder) voogdij bezworen test. not.L de Fouw 22-10 1768 in grootweesboek geregistreerd erfenis geregeld.


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1768 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 19V 30-12 1768 Hendrik Reinhout Maria van de Vaarde ovl Cornelis 14 j. Jan Reinhout 11 j. Marinus van de Vaarde (broer v/d moeder) en vader voogdij bezworen erfenis geregeld.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1768 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 19V 30-12 1768 Hendrik van Oostenrijk Paulina Beukeling Frs. de Windt voorstel om voogd aan te stellen.


Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1769 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 20R 20-1 1769 Cornelis Beijaard ovl. Gerritie Wiggers Cornelis Beijaard Âą 4 mnd Willem Beijaard W zn.(broer v/d vader) voogdij aangenomen. Huw.voorw.not Leonard de Fouw 6-1 1766 en test.9-5 1767 not. de Fouw in grootweesboek geregistreerd erfenis geregeld.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1769 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 20V 20-1 1769 Cornelis de Koning Marianne Hubert ovl Maria 18 j. Margareta 13 j. Jan 9 j. Cornelia 7 j. Hendrik 2 j. Cornelis 1 j. vader er zijn geen baten en de vader belooft zijn kinderen op te voeden en uit te kijken naar een voogd.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1769 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 20V 20-1 1769 Jan Welle Adriana van de Velde ovl Elisabeth Âą 5 j. Gillis van de Velde (grootvader v.moeders kant) voogdij aangenomen. na aftrek schulden blijft nog 5 pond vader belooft kind op te voeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1769 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 20V 20-1 1769

Cornelis Andries , Jan en Anna ontslag voogdij door competente ouderdom.


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1769 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 20V 20-1 1769 Jan Baptist Clare Waas Paulina Beukeling ovl Joh. van Oostenrijk Frs. de Wind (bode) geregtsbode Cornelis van der Heide 23-6 1765 executie v/d boedel.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1769 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 21R 20-1 1769 Jacobus Zandijk ovl Hendrik Zandijk (innocente zoon) Adrianus Jacobus Zandijk (administr. voogd). voogdij bezworen. Corn.Briels procuratie gepasseerd voor Frederik Roetering op3-11 1768 George Bruining (uit Dendermonde) met B.C.Rimmers. 23-10 1768 not Jan de Windt test.v vader. wees krijgt 700 pond voor een lijfrente 4-1 1769 not Jacs.Franc Verhelst uit Dendermonde.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1769 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 21V 22-1 1769 Jan Koningswout ovl Elisabeth Schippers ovl Maria Koningswout J.L.Geleeds Cornelis Schippers uit Nisse ovl. voogd moet naar het sterfhuis om voor de wees geld te krijgen en moet verslag uitbrengen aan de weeskamer.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1769 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 21V 9 -3 1769 Jacob van Stee ovl Jacoba Huisheere ovl Neeltje en Jacoba van Stee ontslag uit de voogdij.


Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1769 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 22V 17-3 1769 Marinus Kast

Cornelis Ossewaarde en Fred.van Nakke voogden doen rekening over de jaren 1767 en 1768.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1769 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 22V 17-3 1769 Jan Creuits ovl Johanna Hartog Johan Hendrik Creuits 12 j. ElisabethCreuits 4 j.Pieter Creuits 3 j. Anna Margaretha Creuits 2 j. Abraham Abrahamse voogdij aangenomen.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1769 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 22V 17-3 1769 Joh.Reinhout Maria den Boet (Boef ?) Johanna 6 j. Cornelia Reinhout 4 j. Cornelis Reinhout (broer v/d vader) en Proost den Boet (broer v/d moeder) voogdij aangenomen erfenis geregeld.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1769 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 23R 17-3 1769 Jacobus de Jager ovl Pieternella Maats Maatje de Jager 13 j. Maria 9 j Jacobus 8 j. Cornelia 4 j. Neeltje 3 j. Adriana de Jager 2 j. Pieter van Waarde (goede bekende) voogdij aangenomen moeder zal kinderen opvoeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1769 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 23R 17-3 1769 Hendrik Apels ovl Pieternella Champon Joh. Apels 2 j. Jacobus Oostreen (zwager) voogdij aangenomen moeder zal kind opvoeden.


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1769 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 23R 17-3 1769 Pieter Biesheuvel ovl Machelina Bos Leenderd Biesheuvel 1½ j. Adri van Someren (goede bekende) voogdij aangenomen

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1769 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 23V 17-3 1769 Gabriel d’Erto Cornelia Barbier ovl Cornelia d’Erto 15 j. Maria 14 j. Anna 10 j. Jacobmina 5 j. Jacob 3 j. Jacob Barbier (grootvader) en vader voogdij aangenomen geen goederen i/d boedel vader zal kinderen opvoeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1769 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 23V 17-3 1769 Leenderd Carstanje ovl. Dina Marinusse Hendrik Carstanje 19 j Marinus 17 j Cornelis 15 j Dignus 11 j. Aarnout 7 j. Neeltje 5 j. Nicolaas 2 j. Cornelis Carstanje (broer v/d vader) voogdij aangenomen moeder zal kinderen zo goed als het gaat opvoeden Insuffisantie v/d boedel.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1769 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 23V 2-6 1769 Nicolaas Vermaas ovl. Isabella Volkaert Clara 5 j. Jan 4 j. Maria 1 j. wed. zal een voogd zoeken overlegt boedel

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1769 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 24R 2-6 1769 25R 14-6 1769 Laurens van Speten Cornelia Oudelande ovl Janna 9 j.Dirksje 8 j. Jan 4 j. Matthijs Bondooi (goede bekende) voogdij aangenomen vader zal inventaris komen overleggen Janna krijgt zilveren beugel Dirkje de gouden stukken Jan een paar zilveren gespen.


Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1769 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 24R 2-6 1769 Petrus Blondeel ovl

gerechtsdienaar Frs.de Windt curator v/d goederen heeft te kort bij de afrekening.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1769 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 24R 2-6 1769 Adriana Rijk ovl Frs. de Windt voogd heeft rekening gedaan.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1769 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 24V 8-6 1769 Philip Cornelisse Vervenne ovl. Sara Hooglande Cornelis en Claas Vervenne Frederik Hooglande en Everwijn Mispelblomme voogden na deliberatie aante stellen.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1769 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 24V 8-6 1769 Bernardus Creuits

Willem de Jongh voogd deed rekening over de goederen.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1769 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 24V 8-6 1769 Jacobus de Fake ovl

I van de Steene voogd deed rekening over de goederen.


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1769 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 24V 14-6 1769 Hubertus Koningswout ovl Johanna de Mol Matthijs van Cromvlied adm.voogd Voogd doet rekening over de goederen.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1769 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 25R 23-6 1769 P.Carel.Spiering ovl Susanna Sautijn burgemeester Isebree voogd heeft rekening gedaan over de goederen.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1769 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 25R 23-6 1769 zie 25V 27- 9 Jacobus de Faak ovl Arma van Pees Francois de Windt (administratief voogd) voogd moet jaarlijks rekening geven van zijn administratie Janis van de Steene zal helpen.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1769 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 25R 23-6 1769 Hendrik van Oostenrijk ovl Paulina Beukeling Francois de Windt voogd wordt aangesteld en moet belangen v/d wezen behartigen.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1769 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 25V 27-9 1769 26R 22-11 1769 Jasper Adriaanse ovl

Adriaan Jasperse (administrerend voogd) voogd heeft Anthoni van Schakerloo en Janis van de Vaarde als borgten voor zijn administratie. Voogd heeft met Rocus de Kok rekening gedaan.


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1769 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 25V 27-9 1769 Andries Hector ovl Anna Schelstrate Catharina 14 j. Jacobus 12 j. Willem Hector 4 j. Pieter van der Bilt (woont in Cats) neef v/d vader en Adriaan Hector (oom vaders kant) voogdij bezworen en erfenis geregeld.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1769 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 26R 22-11-1769 Willem Koningswout ovl Elisabeth Schippers Maria Koningswout J.P.Datsevaal ees krijgt geld v/d goederen van grootouders.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1769 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 26V 22-11 1769 David Vervenne

Samuel Vertregt voogd toont test.v vader geregistreerd in grootweesboek Petronellade Klerk kleindochter en voor de helft erfgenaam.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1769 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 26V 22-11 1769 Philip Vervenne ovl

Everwijn Mispelblom voogd heeft rekening gedaan en zal de kaveling bij de weeskamer brengen.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1769 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 26V 22-11 1769 Marinus Pijke ovl Martina Alminkinderen Pieter 18 j Jacob Alminkinderen (broer v/d moeder) voogdij bezworen efenis geregeld wees krijgt ¼ v/d ½ v/d erfenis.


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1769 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 26V 22-11 1769 Frs de Bast Maria Jacoba de Swart ovl Allegonda Johanna 5 j Franciscus Martinus 3 j. Eleonara Francoise 1 j. Cornelis Briels (goede bekende) voogdij bezworen test.not.Dijkwel 16-1 1762 te registreren in grootweesboek In de test.dispositie van Thomas Briels en zijn vrouw Maria Catharina Verdurmen aan Johan Verdurmen jaarlijks betaald moet worden obligatie van MarinusAlmenkinders gevestigd op de hofstee onder Arentskerke i/d Selnissenpolder en tenlaste van Cornelis Kruit. erfenis geregeld.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1769 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 27V 22-11 1769 Cornelis Peman Quirina Boutens Geerard en Apollonia ontslag uit de voogdij.


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1770 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 27V 23-2 1770 Janis Mispelblom ovl Henrica Mispelblom Cornelis Boutens Di zal. ontslag uit de voogdij.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1770 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 28R 23-2 1770 Jan de Voet (schipper) Anna Huisers ovl. Maria Cornelia en Sara de Voet Thomas Snoek ontslag uit de voogdij.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1770 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 28R 23-2 1770 Cornelis Hoonderd Maria Anthonia Vermoens ovl Johannes 16 mnd Reinier Hoonderd (broer v/d vader) voogdij bezworen vader belooft kind op te voeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1770 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 28V 25 -4 1770 Hendrik Reinhout Maria van de Vaarde ovl Janis van de Vaarde i.p.v. Marinus van de Vaarde ovl voogdij bezworen voogd is broer v/d moeder zie notulen. 30-12 1768.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1770 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 28V 25-4 1770 Philip Kempe ovl †

Matthijs van Cromvliet (adm.voogd) voogd heeft rekening gedaan.


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1770 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 28V 25-4 1770 Dirk van de Visse ovl Neeltje Moerkerk Elisabeth 18 j. Cornelia 16 j. Maria 14 j Ari 12 j. Marinus 9 j.Bastiaan 6 j. en moeder zwanger Pieter van de Visse (oudoom vaders kant) voogdij bezworen test.not Cornelis Dijkwel M z 27-8 1762 erfenis geregeld.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1770 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 29R 25-4 1770 Hendrik Zandijk †

Adrianus Jacobus Zandijk adm.voogd J.Zandijk heeft innocente zoon nagelaten voogd doet rekening.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1770 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 29R 25-4 1770 Frs. Walrave Catharina Regat ? Johan Walrave ontslag uit de voogdij.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1770 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 29V 7-6 1770 J.Koningswout Maria Koningswout J.P.Dassevael voogd doet rekening Maria Koningswout is getrouwd met Gerardus Hoekemeijer wonend in Rotterdam J.Geleeds doet rekening over de moeders rek. ten overstaan van Cornelis Wagenaar toeziend voogd met not.Marinus van Uije op 31 -5 1770 Maria Koningswout ontslag uit de voogdij.


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1770 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 29V 7-6 1770 Hubertus Koningswout

J. Geleeds vertoond notariele obligatie van de wezen.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1770 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 30R 7-6 1770

Johannes Walraven wees op eigen verzoek uit voogdij ontslagen.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1770 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 30R 7-6 1770 M.v.d.Vaarde of Hendrik Reinhout

Janis van de Vaarde (kantlijn voogd over M v/d Vaarde ) tekst wordt gesproken over de wezen van Hendrik Reinhout, accoord met Francois Zandijk.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1770 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 30R 7-6 1770 Marinus Ramondt ovl Petronella de Wit ovl Jacobus , Marinus, Geerard , Pieter, Geerard Ramondt (broer v.vader) woont in West Souburg en Marinus de Wit (broer v.moeder) “ “ Middelburg voogdij aangenomen in de boedel bevinden zich geen goederen.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1770 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 30R 10 ? -6 1770 Marinus Hoekman ovl

Matthijs Kakebeke voogd rekend af.


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1770 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 30V 10?-6 1770 Hubertus Murre ovl Maria Snaps Adriaan Murre en Cornelis Kotvis. voogden doen rekening v/d boedel . Cornelis Kotvis als voogd van Johanna Kotvis wees van Johanna Murre krijgt 1/3 Joh.Baas getrouwd met Magdalena Murre ook 1/3 Johanna Kotvis krijgt ontslag uit de voogdij.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1770 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 30V 10?-6 1770 Jacobus Verburg ovl Cornelia du Peslij Geerard Verburg ontslag uit de voogdij.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1770 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 30V 10?-6 1770 Dignis van den Oever Jannetje van Loo ovl. Stoffelina van den Oever ontslag uit de voogdij.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1770 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 31R 10?-6 1770 Jacobus Louaard Clara Potter ovl Pieternella Louaard ontslag uit de voogdij.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1770 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 31R 10?-6 1770 grootvader Hendrik Nieuwburg ovl Hendrik Nieuwenburg (kleinzoon) Jacobus Louaard voogd is bij test.aangesteld de goederen te administreren.


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1770 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 31R 10?-6 1770 Jan de Seine Francina Baster ovl Jan de Seine de Jonge Vader Janna Baster oud-tante van moeder ovl vader doet rekening van haar goederen.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1770 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 31R 23-6 1770 Bernard Creuitz ovl Johanna Creuitz Willem de Jongh (administrerend voogd) wees wordt ontslagen uit de voogdij voogd doet rekening.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1770 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 31V 23-6 1770 Jan Battij ovl Allegonda Battij ontslag uit de voogdij.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1770 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 31V 18-10 1770 zie ook 33V 28-1 1771 Pieter Louaard Helena van der Donk ovl Maatjen en Jacobus Louaard Jan Bolsen (gehuwd met Maatje Boers grootmoeder van moeders kant v/d wezen), Jacobus Louaard broer v vader samen met vader en voogd wezen worden uitbesteed. aanwezig secr.van Lichtenbergh wegens de weeskamer. voogd neemt Maatjen in huis.


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1771 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 32R 7-2 1771 Jan van Halle ovl Johanna van Steenen

test.not L de Fouw 8-9 1760 (in grootweesboek geregistreerd) omdat wed wil hertrouwen moet ze $ 300 vl. betalen maar 14-3 1766 was de inboedel $408 waarvan de helft voor de wezen zou zijn, waarvan ze ze al 5 jaar heeft onderhouden door haar protest hoeft ze nu $ 197 te betalen waarvan ze de kinderen goed zou opvoeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1771 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 34 V 11 -4 1771 Spiering ovl Johanna Sautijn

Isebree en Sautijn hebben rekening gedaan v/d goederen van Johanna Laudijn.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1771 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 34V 17 -4 1771 Jan de Corne ovl (Korne) Maria Zweedijk Boudewijn 18 j Jannetje 16 j. Pieternella 13 j. Marinus 11 j. Paulina 6 j. Jacoba de Korne 4 j. Pieter de Korne (broer v/d vader) voogdij bezworen en erfenis geregeld.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1771 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 35R 17-4 1771 Marinus Vervoord ovl Jacoba Huisheere Geerard 10 j Janna 8 Marinus 3 j. Maria Vervoord ½ j Willem Gorsse (aangetrouwde neef v/d vader) voogdij bezworen moeder verklaard meer schulden dan baten te hebben, zij zal de kinderen opvoeden.


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1771 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 35V 17-4 1771 Francois Zandijk ovl Johanna Barbara Romans Hendricus 7 j Maria 5 j. Anna 4 j Levinus 2 j Carolus Zandijk (broer v/d vader) voogdij bezworen meer schulden dan baten moeder zal kinderen op voeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1771 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 35V 20—9 1771

Cornelis Ossewaarde doet ook voor Frederik van Nakke rekening over de goederen van Marinus Kest.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1771 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 35V 20-9 1771 Hubertus Koningswout ovl Johanna de Mol M van Cromvliet (administrerend voogd) voogd doet rekening over de goederen v/d wezen 14-6 1769.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1771 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 35V 20-9 1771 Benjamin den Boer ovl Elisabeth Nollet Willem den Boer en Pieter den Boer J.P.Dassevael Willem den Boer uit voogdij ontslagen. voogd doet rekening.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1771 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 36R 20-9 1771 Jan de Klerk ovl Pieternella Boutens ovl kleinzoon Lambert de Klerk en kinderen van Krina de Klerk (dochter) Cornelis Boutens voogd doet rekening v/d goederen en moet kleinkinderen hun portie geven


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1771 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 36R 20-9 1771 Jacobus de Faak ovl stiefvader is J.H.van Delst Anna van Peer Jacobus de Faak (Faacq) Frs. de Windt voogd doet rekening en wordt als voogd ontslagen.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1771 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 36V 20-9 1771 Adriaan den Boer Lydia Bosdijk

wees wordt ontslagen uit de voogdij.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1771 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 36V 4-10 1771 Jasper Adriaansen ovl Jacobus Jaspersse Adriaan Jaspersse en Rocus de Kok ontslag uit de voogdij.


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1772 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 36V 17-4 1772 Jacobus Vermaas Maria Elisabeth Chevalier ovl Maria Elisabeth Vermaas Jacobus Vermaas en Marinus van Leeuwen J z grootvader N Chevalier heeft tot enig erfgenaam Maria Elisabeth Vermaas benoemd,huis in de Hr Hendrikskinderenstraat.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1772 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 37R 17-4 1772 10-11 1758 Johannes Haak ovl Maria Kogelenberg Sara Haak ontslag uit de voogdij.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1772 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 37R 17-4 1772 Janis van de Vaarde ovl Johanna Jasperse Cornelis van de Vaarde 4 j. Elisabeth 3 j Adriaan Jasperse (grootvader moeders kant) en Willem Meijer (neef v vaders kant) voogdij bezworen moeder zal kinderen op voeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1772 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 37R 17-4 1772 Gillis Boogaard ovl Forra Boogaard ontslag uit de voogdij Francois de Windt gerechtsbode doet verslag v/d boedel.


Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1772 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 37V 17-4 1772 zie 3-6 1772 Philip Kempe

Matthijs van Cromvliet wordt belast met administratie v/d goederen v/d wezen Hr. Boon heeft wat gekocht dit moet ook verantwoord worden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1772 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 37V 22-5 1772

Aagtje Bonsen Geertruida de Leeuw heeft 26-9 1760 legaat nagelaten aan wees Theodorus Cornelisse Huibregtse gehuwd met Pieternella Visser gevestigd op de huizen Pakhuisen en hof. Wees moet geld krijgen in presentie van Adolf Hage.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1772 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 38R 3-6 1772 (zie not 17-10 1759) Maarten Anthonisse Johanna Huijser ovl Anthoni Anthonisse Anthoni van de Lutte (goede bekende) ontslag uit de voogdij. wees vertrekt naar N.O.I n.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1772 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 38R 3-6 1772 Jasper Adriaanse ovl

Adriaan Jasperse voogd doet rekening v/d goederen.


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1772 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 38R 3-6 1772

Petrus Blondeel Francois de Windt doet rekening v/d erfenis v grootmoeder Sara Hoogkamer.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1772 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 38R 18-6 1772 Jacobus Koutsijn Josina Johanna Westhoek ovl Adriaan 6 j. Cornelis 3 j. Jacobus Lodewijk Geleeds (oudoom v moeders kant) voogdij aangenomen test.not C Dijkwel Mz in grootwees boek geregistreerd erfenis geregeld.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1772 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 38V 18-6 1772 Willem Boutens ovl Adriana Roepels Fanneke en Wentelina 7 j. Sara 6 j. Iman Boutens (grootvader v vaders kant) voogdij bezworen moeder belooft kinderen op te voeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1772 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 38V 18-6 1772 Arnoldus Wiggers ovl Magdalena van Hees Elisabeth 14 j. Andries Frits (aangetrouwde broer) voogdij aangenomen moeder belooft kinderen op te voeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1772 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 38V 18-6 1772 Jan van Kogelenberg ovl Adriana Abels Jan 11 j. Abel 9 j. Cornelis 3 j. Cornelis van Kogelenberg voogdij bezworen test.not.Leonard de Fouw 13-10 1760 erfenis geregeld. moeder belooft kinderen op te voeden.


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1772 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 39R 18-6 1772 Maarten Anthonisse Johanna Huijser ovl Anthoni Anthonisse ontslag uit de voogdij.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1772 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 39R 18-6 1772 Jan Wawelaer Maria en Elisabeth Wawelaer ontslag uit de voogdij.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1772 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 39R 18-6 1772 Jan de Klerk ovl Pieternella de Klerk Samuel Vertregt ontslag uit de voogdij voogd doet rekening.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1772 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 39R 18-6 1772 A den Boer ovl Johanna Nollet Paulus den Boer Marcus Boddingius en Willem Spaingeling voogdij bezworen Marcus Boddingius doet rekening.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1772 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 39R 18-6 1772 Adriana Rijk ovl

Francois de Windt doet rekening v/d goederen v/d wezen.


Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1772 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 39V 18-6 1772 Hendrik Nieuwenburg

Jacobus Louwaard doet rekening v/d goederen v/d wezen

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1773 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 39V 12-3 1773 Johannes Tim (woont in Middelburg) Anna Rogierse ovl 2 Jacobus van de Velde voogd is excecuteur in de boedel van Jacob van den Broeke en Quirina Janse van Parijs waarvan de wees Jacob van den Broeke in Zierikszee woont test.12-1 1762 not. L de Fouw 15-9 1772 2 wezen krijgen 1 helft Jacob van den Broeke de andere helft v/d nalatenschap.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1773 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 40R 12-3 1773 Johannes Molt Maria Elisabeth Zondel ovl Johannes 5 mnd. Jan Cambré en vader voogdij bezworen vader zal zoon opvoeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1773 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 40R 12-3 1773 Maria Cambrée ovl Jan Cambré (moeders broer) sinds 14 -8 1767 was voogd al voogd maar nu heeft hij de voogdij bezworen (zie notulen).


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1773 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 40R 12-3 1773 Benjamin den Boer ovl Elisabeth Nollet Pieter den Boer Marcus Boddingius (toeziend voogd) P. Dassevael (administrerend voogd) ontslag uit de voogdij.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1773 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 40V 12-3 1773 Benjamin van der Maas Willemina de Graaf ovl

procureur Dingeman van Steenhoven moet erfenis van Willemina de Graaf regelen 21-11 1772. Jan Bosdijk, Klaas Bosdijk, Adriaan Bosdijk, Aaltje Bosdijk meerderjarig en Adriana, Lijsbeth, Jacobus en Cornelis Bosdij de 4 minderderjarigen krijgen de helft met Jan Bosdijk als notaris test. 20 -7 1764. Benjamin van der Maas de andere helft.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1773 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 41R 11-6 1773 Hendrik van Diel Machelina Bos ovl Johanna 2 j. Cornelis Bos (broer v/d moeder) voogdij bezworen.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1773 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 41V 11-6 1773 Marinus Adriaanse de Vroe ovl Johanna Harmanae Acda Adriaan 3½ j. en Katarina 2½ j. Marinus Wiltse Staef (grootvader v. moeders kant) voogdij bezworen test.not Leonard de Fouw 27-1 1770 in grootweesboek geregistreerd.


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1773 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 41V 11-6 1773 1) Marinus Hoekman ovl.2) Huibertus Koningswout ovl en 3) Jacobus de Faque ovl

Matthijs Kakebeke, Matthijs van Cromvliet en Jan Itendrik van Delst voogden doen rekening van de goederen v/d wezen van de 3 genoemde vaders.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1773 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 42R 11-6 1773 Pieter de Wever ovl Margarieta Brook ?

test.not Leonard de Fouw 23-10 1769 waarin o.a. legaat is voor de kinderen van Janna Maas en Adriaan van Heiligenhout junior. Christoffel de Jongh.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1773 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 42V 21-6 1773 J.L.Vogel ovl Johanna Margaretha de Mauregnault Willem Christiaan 15 j. Johanna Louisa 11 j. Nicolaas Eversdijk en J.G.Schorer en D. Macaré voogdij bezworen en erfenis geregeld.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1773 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 43R 21-6 1773 Pieter de Dreu ovl Neeltje Smallegange Willemina de Dreu 15 j. Jan 13 j. Marie 9 j. Adriaan 8 j Pieter Gouw (goede bekende) voogdij bezworen moeder zal kinderen opvoeden.


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1773 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 43R 21-6 1773 J.H. Voijer ovl

J.P.de Jonghe en de heer W. Beijaerd moeten de boedel tot liquiteit brengen.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1773 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 43V 6 -8 1773 Izaak Bronkhorst ovl Lijdia de Konink Agatha Carithas, Jacomina Carithas, Anna Adriana en Johanna Johan de Konink en Johan Hendrik Fitzner (admn.voogd en toeziend voogd) voogden zijn aangewezen door testament van grootmoeder Carithas van Flierenburg wed.v.Cornelis Steenaard.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1773 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 43V 6-8 1773 J.H.Voijer ovl

Samuel Voijer voogd aangesteld over de minderjarige kinderen.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1773 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 43V 3 -9 1773 Cornelis Steenaard ovl Carithas van Flierenburg ovl Jan de Koning erfenis t.b.v. wezen v I.Bronkhorst. voogd wil Slot te ’s Heerhendrikskinderen verkopen wat behoort tot de boedel weeskamer gaat accoord.


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1773 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 44R 22 -10 1773 Izaac Bronkhorst ovl Lijdia de Koning Jan Hendrik Fitsner voogdij bezworen als toeziend voogd voor erfenis van grootmoeder Caritas van Flierenburg. Johannes de Koning voogd heeft nog geen eed afgelegd.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1773 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 44R 22-10 1773 Cornelis van der Maas Levina van der Male ovl Maatie van der Maas 3 j. Willem de Puit (goede bekende) voogdij bezworen vader zal kind op voeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1773 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 44V 22-10 1773 Jean Alexandre de la Rue Marguerite Allavoine Jan Pierre de la Rue ongeveer 8 j.Anthoine 6 j. Maria Marguerite 4 j. Elisabet 1 j Anthoine Allavoine (broer v/d moeder) huis v J.A.de la Rue genaamd de Klok (i/d Klokstraat) test. not Joos de Lasabel 12-2 1765 (kantlijn Jacobmina Antonisse 29—6 1778,3010 1786,doet voogd t.l.v.Corn. van den Ende 25 pond hypotheek op het huis 21-4 1786).

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1773 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 45R 22-10 1773 Jan St. Anneland ovl Sara Boutens ovl Iman Cornelis Boutens Dz i.p.v. Iman Boutens ovl voogdij bezworen.


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1773 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 45R 22-10 1773 16-6 1772 Willem Boutens ovl

Cornelis Boutens voogd was 16-6 1772 aangesteld moest nog inboedel overbrengen genoemd wed.van Cornelis Imanse Boutens.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1773 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 45V 22-10 1773 Johan van Thiel ovl Helena Kiviet nu getrouwd met Jacobus de Coo 1 wees Nicolaas Eversdijk wees erft land in Baarsdorp wat niet veel opbracht en wat hij nu wilde verkopen.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1773 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 46R 22-10 1773 L Vogel (rekenmeester) ovl

Jan Gulielmus Schoner en Dirk Macare de Serooskerke Adriaan Vogel (broer v/d vader) als hij dood gaat erven de wezen daarom willen de voogden geld om de wezen goed op te kunnen voeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1773 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 47R 21 -1 12 1773 Coenraat Coenraats ovl Adriana Clasina Canisius Margaretha Maria ongeveer 6 j. Zacharias Coenraats (broer v/d vader) en Maximis Willem Canisius (broer v/d moeder) voogdij aangenomen, contract 21-9 1761 not Leonard de Fouw in grootweesboek geregistreerd. erfenis geregeld.


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1774 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 47V 28-1 1774 Isaac Bronkhorst ovl. Lydia de Koning Johannes de Koning voogdij bezworen erfenis van grootmoeder Caritas van Flierenburg wed. v.Cornelis Steenaert.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1774 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 47V 28-1 1774 Jasper Adriaanse ovl Pieter Jasperse Adriaan Jasperse Pieter Jasperse ontslag uit de voogdij Voogd doet rekening.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1774 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 47V 28-1 1774 Jan Batteij ovl Louisa Batteij wees ontslagen uit de voogdij.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1774 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 47V 28-1 1774 Francois Zandijk ovl Johanna Barbara Roomans Karel Zandijk voogd toont inboedel.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1774 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 48R 11-2 1774 Dankert van de Kreke Jacoba van Loo ovl Willem 11 j Jan la Fontaine (aangetrouwde oom v moeders kant) voogdij aangenomen vader zal zijn zoon opvoeden.


Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1774 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 48R 11-2 1774 Cornelis Groenendijk ovl Maria Musse Abram 17 j, Willem 15 j., Adriaan Groenendijk (broer v/d vader) voogdij aangenomen moeder zal kinderen opvoeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1774 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 48R 11-2 1774 Johannes Henricus Voijer ovl Theodora Voijer, Isaac Matthias Voijer (minderjarig) J.Voijer Theodora ontslag uit de voogdij Willem Beijaard Wz en Jacobus Petrus de Jonghe 21 -6 doen rekening v/d boedel.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1774 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 48V 11 -5 1774 Pieter Mange ovl Helena Hagebos Neeltje 17 j. Francina 11 j. Pieternella 10 j. Cornelis 7 j. Maris 3 j Pieter van Strijen (neef v vaders kant) voogdij bezworen moeder belooft kinderen op te voeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1774 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 48V 11-5 1774 Philip Vervenne ovl Cornelis en Nicolaas Vervenne Evenwijn Mispelblomme wezen ontslag uit de voogdij. Voogd doet rekening.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1774 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 48V 11-5 1774 J.P.Hobius ovl

burgm.Hebree curator doet rekening v/d goederen.


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1774 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 49R 11-5 1774

Krina Tim diaconie v/d Ned.duits ger.kerk in Middelburg schrijft dat hun wees deels erfgenaam is van Quirina van Parijs wed. v.den Broeke. executeur J.van de Velde accord mits wees ovl. haar broer het geld krijgt.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1774 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 49R 11-5 1774 Cornelis Steenaerts ovl Carithas van Flierenburg ovl

Jan de Koning overlegt de inventaris v/d goederen.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1774 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 49V 27-5 1774 Cornelis Bakker ovl. Wilhelmina Margaretha van Oostzane Hubrecht 4 j Adriana 11 mnd Dignus Harinck Jz (oom v moeders kant) en Jan Cadeui voogdij bezworen test.not.Dingeman van Steenhoven 11-3 1769 moeder zal kinderen opvoeden. Erfportie van grootmoeder Adriana Dominicus wed. van Oostzane kon niet in de boedel worden opgenomen.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1774 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 50R 27-5 1774 Everwijn Antonisse ovl Cornelia du Parly Levina 13 j. Maria Pieternella 10 j. Jan 8 j. Maarten 6 j Cornelis 9 mnd Dignus van den Hoeve (goede bekende) voogdij bezworen moeder zal kinderen opvoeden.


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1774 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 50R 27-5 1774 Hubrecht Snoek ovl Cornelia van Kleef Sara 8 j Antoni 7 j Elisabeth 4 j Cornelis ± 1½ j Willem de Wolv (aangetrouwde neef) voogdij bezworen.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1774 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 50R 27-5 1774 Jacob Walraven Apolonia Verkat ovl Francois 5 ½ j Anna Maria 3½ j Catharina 2 j Joos de Lasabel voogdij aangenomen test.not C.Dijkwel 17-10 1767.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1774 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 50V 27-5 1774 Jan de Korne ovl Maria Sweedijk (nu gehuwd met Cornelis Pieterse de Vos Marinus de Korne, Jacoba,en Pieternella Pieter de Korne accoord over de allimentatie v/d wezen.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1774 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 50V 27-5 1774 Frs de Windt ovl

Jacobus van der Poel heeft uit naam v/d wed.rekening gedaan tevens die v/d goederen van Petrus Blondeel en die van Pieternella van den Broeke.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1774 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 51R 27-5 1774

Cornelis Ossewaarde heeft rekening gedaan v/d goederen vMarinus Kart (Kast ?).


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1774 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 51R 10-6 1774 Philip Pruijs Maria Rosina ovl Johannes 9 j. Maria Rosina 8 j. Teunis Groenewegt (goede bekende) voogdij aangenomen erfenis geregeld.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1774 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 51R 10-6 1774 Leijn van Dijke Johanna Joen Anna 2 ½ j Johannes 7 mnd Philippus de Bruine (goede bekende) voogdij aangenomen vader belooft kinderen optevoeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1774 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 51R 10-6 1774 Jan van den Visse Neeltje Ouwendijk ovl Maria ± 8 j Pieternella 5 j Jacobus van Antwerpen (aangetrouwde oom v moeders kant) (zwager) voogdij aangenomen vader zal kinderen opvoeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1774 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18w 51V 10-6 1774 Marinus van den Visse ovl Maria kempe Jan 10 j, Marinus 7 j Maria 5 mnd Jan van den Visse (broer v/d vader) voogdij aangenomen moeder zal kinderen op voeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1774 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 51V 10-6 1774 Ari Goeman ovl Petronella van der Maas Cornelia 7 j Job 4 j. Jan Visser (goede bekende) moeder zal kinderen opvoeden.


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1774 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 51V 10-6 1774 Pieter Crombout Dina de Munk ovl Jan 15 j. Pieternella 12 j. Cornelis de Munk (broer v/d moeder) voogdij aangenomen vader zal kinderen opvoeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1774 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 52R 10-6 1774

Mensje van den Werke Cornelis Boutens Dz ontslag uit de voogdij.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1774 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 52R 10-6 1774

Krina Tim Quirina Van Parijs wed van van den Broecke ’s nalatenschap v/d diaconie v/d NH gem Middelburg waar wees is ondergebracht die erfenis krijgt moet als zij komt te overlijden de som aan haar broer afstaan.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1774 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 52R 10-6 1774 Philip Kempe ovl

Matthijs van Cromvliet voogd doet rekening v/d goederen.


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1774 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 52V 10-6 1774 Jacobus van Oostzanen ovl Adriana Domminicus ovl

ter weeskamer overgebracht copie inventaris v/d goederen.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1774 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 52V 10-6 1774 Frs de Bart Maria Jacoba de Swart ovl

vader toont copie v rek.v gezamelijke erfgenamen van Johannes Verdurmen uit Hulst 4-3 1774 wezen zouden hier som v erven Kamer gelast vader die som ter weeskamer te brengen.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1774 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 52V 23-6 1774 Jacob Coutsijn (ovl. 17-8 1773)

Adriaan Coutsijn en Jacs.Lodewijk Geleedts voogden doen rekening.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1774 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 53R 23-6 1774 H.Voijer ovl Isaac Voijer S P de Jonghe voogd overlegt aandeel van wees.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1774 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 53R 9-11 1774 Reinier Crabbe ovl Margarheta, Neeltje en Jan Crabbe wezen worden ontslagen uit de voogdij.


Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1774 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 53R 9-11 1774 Jan de Beste ovl Maria Scheel Maria 10 j. Janna 7 j. Adriaan de Beste (neef v/d vader) voogdij bezworen test. 24-3 1761 not.L de Fouw in grootweesboek geregistreerd erfenis geregeld.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1774 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 53V 9-11 1774 Cornelis Landman ovl Martina Vervoord Jan 5 j. Jacobus Lodewijk Geleedt voogdij bezworen grootmoeder Janna Matthijsse Wonderrens. Moeder zal kind opvoeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1774 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 53V 9-11 1774 Geerard Vermeijs ovl Alida Heijne Pieter 2 j. Johannes Swartenbroeck (goede bekende) voogdij bezworen moeder belooft kind op te veoeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1774 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 53V 9-11 1774 Jan Cambré Henrica Leijsius ovl Jan ½ j. Jan de Witte (halfbroer v/d moeder) voogdij bezworen erfenis geregeld vader zal kind opvoeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1774 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 54R 9-11 1774 Bastiaan Hoeks ovl Johanna Driessens Pieter 7 j Johannes Prerens (goede bekende) Voogdij bezworen Moeder belooft kind op te veoeden.


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1774 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 54R 9-11 1774 Jacobus van der Put ovl Johanna den Hollander Cornelia 6 j Elisabeth 2 j. Joos van den Broeke voogdij aangenomen moeder zal kinderen op voeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1774 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 54V 9-11 1774 Laurus van der Kam Maria Verdonk Maria 11 j, Josina 10 j. Johanna 7 j. Marinus Ant. Verdonk voogdij aangenomen. vader belooft kinderen optevoeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1774 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 54V 9-11 1774 Jan de Corne ovl Boudewijn en Jannetje de Corne Pieter de Korne voogd doet rekening v/d goederen wezen worden ontslagen uit de de voogdij behalve Jacoba die moet nog 2 jaar 17-4 1775 2 vader Cornelis ….de Vos.


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1775 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 55R 6-1 1775 Daniel Duindam ovl Jacoba Hartog Cornelis 20 j. Pieter 17 j. Dammes 16 j. Leenderd 13 j. Janna 9 j en Jannetje Duindam 6 j. Philip Hartog voogd doet rekening.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1775 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 55R 6-1 1775 Jan de Seine ovl de Francina Baster ovl. moeder v/d wees 2 vrouw: Neeltje Cornelisse Jan de Seine de Jonge Willem de Jonge Wz Voogdij bezworen.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1775 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 55R 6-1 1775 Bartel de Swarte Elisabeth van Veenen ovl. Adriana 8 j. Cornelis 5 j. Adriaan Groenendijk (aangetrouwde oom v. moeders kant) voogdij bezworen vader zal zijn kinderen opvoeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1775 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 55V 6-1 1775 Jacob du Croix ovl Maria du Croix ontslag uit de voogdij.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1775 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 55V 6-1 1775 Jan Francis Mol Pieternella Tavenier ovl. Lambrecht 13 j. Jan Antoni 10 j. Antoni 7 j. Johannes Mol (broer v/d vader) voogdij bezworen.


Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1775 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 55V 6-1 1775 Antoni de Boer ovl Johanna Nollet Paulus de Boer Marcus Boddingius voogd heeft rekening gedaan v/d goederen v/d wees.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1775 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 56R 10-3 1775 Thomas Briels ovl Catharina Bosdijk Pieternella 11 j Thomas 6 j. Catharina 4 j. Maria 2 j Cornelis Briels (broer v/d vader) voogdij bezworen test. 23-4 1755 in grootweesboek geregistreerd not.C Dijkwel Mz wed heeft bakkerij in de Lange Kerkstr.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1775 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 56V 10-3 1775 Pieter Metser ovl Janna Vereeke Catharina 14 j. Josina 13 jPieternella 8 j Pieter 6 j Johannes Verheule (goede bekende) voogdij aangenomen Moeder zal kinderen opvoeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1775 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 56V 10-3 1775 Marinus Adriaanse de Vroe ovl

Geerard Harmanse (broer v/d moeder) voogdij bezworen voogd aangesteld ipv Marinus Wilse Staal ovl.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1775 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 56V 10-3 1775 Dirk van den Visse ovl Cornelia en Maria van den Visse Pieter van den Visse ontslag uit de voogdij.


Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1775 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 56V 10-3 1775 Damis Duindam Jacoba Hartog ovl Anna en Jannetje Duindam Philippe Hartog wezen moeten van hun moederlijk goed en geld v/d weeskamer onderhouden worden.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1775 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 57R 10-3 1775 Cornelis Menheere ovl Harmanse Stoffelina Menheere Geerard Harmanse en Catharina Adriaanse de Vroe grootouders 4 oct 1779 codicile wees erft helft haar zuster Clasina de andere helft.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1775 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 57R 10-3 1775 Jacobus Dijkwel ovl

legaten va vader worden gegeven aan de kinderen van Cornelis Oversluis en aan de 2 kinderen van Geerard van Uije. Procureur C.Dijkwel is executeur 27-5 1769 Teunis van Uije grootvader.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1775 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 57V 10-3 1775 Frans de Bast ste Maria Jacoba de Swarte ovl 1 vrouw 2 Cornelis Briels huwelijkscontract vader moet nog geld voor deze kinderen overbrengen naar de weeskamer en erfenis van Johannes Verdurnis vader moet betalen.


Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1775 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 58R 23-6 1775 Jan Seijbel ovl Crijna Weije Agatha 14 j. Dignus 10 j. Christina 4 j. Pieter den Boer (neef) voogdij aangenomen moeder belooft kindere op te voeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1775 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 58V 23-6 1775 Jacobus Reinout Geertruid Gort ovl Neeltje ± 16 j. Maria 14 j. Hendrik 12½ j. Crina 11 j. Adam 8 j. Thomas Heiblom (oom v moeders kant) voogdij aangenomen.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1775 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 58V 23-6 1775 Francois van Strien Maria Catharina Hermijn ovl. Tannetje ± 5 Pieter 16 mnd Pieter van Strien (grootvader) Voogdij bezworen erfenis geregeld vader belooft kinderen op te voeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1775 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 59R 23-6 1775 Jan Musse ovl Maria Rissaart Joos 6 j. Jacob Jansse Poelman Voogdij aangenomen moeder zal kind opvoeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1775 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 59R 23-6 1775 Cornelis Blommaart ovl Adriana Schipper Adriaan 3½ j. Claas Leinse van Sabben (aangetrouwde oom van vaders kant) Voogdij aangenomen moeder belooft kind op te voeden.


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1775 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 59R 23-6 1775 J.L. Vogel

Joost Noose (griffier v/d weeskamer in Middelburg) i.p.v.D.Macaré D Macaré (baljuw in Middelburg) 21-6 1773 was als voogd aangesteld nu ovl. Mr..Jan Canzius Wijbo heeft de eed voor Joost Noose op13-3 1775 afgelegd.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1775 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 59V 1775 23-6 1775

Maria de Frou 25 j. en Antoni de Frou 22 j Francois de Wind Ontslag uit de voogdij.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1775 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 59V 23-6 1775 Jan de Leine ovl Neeltje Cornelisse Jan de Leine de Jonge Willem de Jonge Rekening gedaan v/d boedel.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1775 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 59V 2-8 1775 Cornelis Steenaart ovl Carithas van Frielenburg ovl Joh.Hendrik Fitznel Excecuteur v/d boedel Wezen van Isaac Bronkhorst en Lidia de Konink mede erfgenamen Johan de Konink voogd v/d wezen rekening gedaan over de erfenis.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1775 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 60R 2-8 1775 Jacobus de Faque ovl Anna van Peer Jacobus de Faque Jan Hendrik van Delst Voogd doet rekening obligaties ten laste v.Pieter Vermolen hypotheek op hofstede Blauwbeenshooftje.


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1775 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 60R 2-8 1775 Willem van Gogh ovl Dina Vermet Jan 18 j. Dignus 14 j. Willemina 9 j. Adriaan Groenendijk (goede bekende) Voogdij aangenomen moeder belooft haar kinderen op te voeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1775 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 60V 2-8 1775 Pieter le Grand ovl Jacomijntje Danielse Musse Johanna 3 j. Antoni Le Grand (broer v/d vader) Voogdij aangenomen moeder zal kind opvoeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1775 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 60V 2-8 1775 Cornaelst Bakker ovl Wihelmina Margaretha van Oostzanen Jan Cadeuij en Dignis Harinck Voogden tonen rekeningen i/d boedel van Adriana Dominicus wed v Oostzanen 16-12 1774 not Jan de Windt . ervenis v/d wees wordt aan de moeder gegeven voor opvoeding v/d wees.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1775 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 61R 9-9 1775 E.P. van Visvliet (Middelburg) Maria Catharina Wijbo ovl Meinard Jan 10 j Dana Elisabeth 8 j. Egbert Johan 6 j. Henrietta Johanna ± 4 j Pieter Dirk 18 mnd. E.P van Visvliet en I.Noose Mr. E.P.van Visvliet en I Noose griffier v/d weeskamer 7-9 not P.P.M.den Lichte gemachtigd door Mr.A.P. Wijbo en Jonkvr.Anna Elisabeth Wijbo tot redding v/d boedel van Mr J Canzius Wijbo ovl.28-8 1775 in Middelburg advocaat in Goes In grootweesboek genoteerd


Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1775 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 61R 2-8 1775 Johan Pieter Hobius ovl

Burgemeester J Isebree is geauthoriseerd de inboedel van vader te liquideren.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1775 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 61V 3-11 1775 Willem Boutens ovl Adriana Roepel Wentelina 10 j Tannetje 10 j Sara Boutens 9 j/ Jacob Walraven en Antoni van Schakerloo Test.v.Wentel van Schakerloo grootmoeder wed. van Christiaan Roepel in grootweesboek geregistreerd heeft voogden aangesteld voogdij bezworen erfenis geregeld.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1775 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 62R 3-11 1775 Hubert Zoeteweij (Soeteweij ?) ovl Jacoba Bibau Dignus Zoeteweij (broer v/d vader) Omdat ze niet opin gemeenschap van goederen getrouwd zijn 13-5 1770 not Andr.Schouten in grootweesboek geregistreerd. Erven de zusters Maria Soeteweij ’s kinderen :Cornelis Schipper, Anna Johanna Sadelaar en Hubrecht Mol wonend in Middelburg de helft Andere helft krijgt Dignus Zoeteweij die voogd is.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1775 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 62R 3-11 1775 Cornelis Menheere ovl Clasina en Stoffelina Menheere 22-1 1775 overleden in ’s Gravenpolder Dignus Dorman procuratie over Jacob Mneheere en Gillis Menheere Rekening gedaan over de goederen.


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1775 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 62V 3-11 1775 15-11 1775 63R Jan Cambré ovl 21 -4 1775 e Hendrica Leijssius ovl 2 vrouw:Jacoba Zandijk Jan Cambré z’n v Hendrica Leijssius (Johannes) Jan de Witte e Voogd overlegd boedel 2 vrouw krijgt de helft voogd moet apart nog rekening doen voor de wees Cornelis Briels armenmeester v/d R.K. armen.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1775 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 62V 15-11 1775 Maria Zoeteweij ovl Cornelis Schipper Johanna Sadelaars en Hubrecht Mol Dignus Zoeteweij Voogdij bezworen wezen erven van Hubertus Zoeteweij en Jacoba Bijbau erfenis geregeld.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1775 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 63R 15-11 1775 Matthijs Breewegt Janna Adriaanse Bakker ovl Elisabeth Breewegt I P Datsevael doet rekening Ervenis van Dignus Adriaanse Bakker.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1775 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 63R 15-11 1775 Carel van den Berge Durvje ? Adriaanse Bakker I.P.Datsevael doet rekening Ervenis van Dignus Adriaanse Bakker.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1775 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 63R 15-11 1775 Rijkus de Mol Jacoba Adriaanse Bakker I.P.Datsevael doet rekening Ervenis van Dignus Adriaanse Bakker wezen krijgt deel.


Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1776 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 63V 20-3 1776 Antoni van Clodewijk ovl Susanna den Boer Cornelia Helena 12 j Cornelis Heeland (chirurgijn in ’s Gravenpolder) en Jacobus den Boer,Mr Beenhakker te Middelburg Test.16-7 1762 not Marinus Smijtegeld in Middelburg erfenis geregeld voogden worden later beëdigd.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1776 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 64R 20-3 1776 Lieven van Loo Pieternella van Oosterman ovl Lieven 13 j Jacob 11 j. Pieter 9j Job 8j Neeltje 6j Adriaan 1j Willem van Loo (broer v/d vader) Voogdij bezworen vader belooft kinderen op te voeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1776 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 64R 20-3 1776 Lodewijk van de Casteele ovl Magdalena Doglis Cornelia 12 j Jan Doglis (broer v/d moeder) Voogdij bezworen moeder zal kind opvoeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1776 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 64V 20-3 1776 Geerard Verheule ovl Maria Daniels Jacobus 13j Pieter Verheule (broer v/d wees) Voogdij bezworen test.10-6 1763 not C. Dijkwel moeder zal kind op voeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1776 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 64V 20-3 1776 Clara Potter Jacoba Louaard Pieter de Korne Ontslag uit de voogdij.


Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1776 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 65R 20-3 1776 Jan de Korne ovl Pieternella de Korne Pieter de Korne Ontslag uit de voogdij.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1776 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 65R 20-3 1776 Iman Boutens Dz

Cornelis Boutens Dz Voogd is opgedragen volgens notulen .22-10 1773 de staat v inboedel overte dragen.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1776 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 65R 20-3 1776 Gillis de Boodt ovl

Cornelis Briels J.P.Datsevael en voogd moeten nalatenschap aanvaarden of verwerpen.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1776 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 65V 20-3 1776 Dammes Duindam ovl Jacoba Hartog Cornelis, Pieter, Dammes, Leenderd, Janna en Jannetje Philip Hartog Voogd doet rekening de som wordt door de voogd naar de weeskamer overgebracht.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1776 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 66R 7-6 1776 Cornelis de Winter ovl Elisabeth Cappart krijgt legaat van Cornelis de Winter Jan de Belder moet nagaan of wees geld krijgt uit nalatenschap van Cornelis de Winter.


Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1776 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 66R 7-6 1776 Marinus Goeree Eva Winkler Jan Goeree (Carel Goeree ovl) Vader moet nagaan of z’n zoon uit de nalatenschap van juffr. Dina Eijermeet ovl erfenis geregeld. .

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1776 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 66V 7-6 1776 Pieter Engelse ovl Elisabet Krijger Cornelis 15j Pieter 10j Jan Engelse (broer v/d vader) en Dirk Kuiper (zwager v/d moeder) Voogdij bezworen Moeder belooft kinderen op te voeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1776 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 66V 7-6 1776 Willem van den Berge Cornelia Kastelein ovl Jan Baptist 14 j Pieter Welle (halfbroer) Voogdij aangenomen Vader belooft kind op te voeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1776 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 66V 7-6 1776

Marinus Kodde en Adriaan van den Berge Marinus Kodde en Adriaan van den Berge ontslag uit de voogdij.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1776 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 67R 7-6 1776 Antoni Clodewijk ovl

Cornelis Heeland Voogdij bezworen moeder en voogd moeten inboedel overleggen 203 1776.


Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1776 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 67R 7-6 1776 Marinus Kest ovl

Cornelis Ossewaarde Omdat er een tekort was wordt voogd vervangen door de secretaris die de administratie over de goederen overneemt.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1776 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 67R 7-6 1776 Ph. Kempe ovl

T Grim toeziend voogd M van Cromvliet administrerend voogd. Voogden doen rekening ook doet Mathijs van Cromvliet rekening v/d goederen van de wezen van Hubertus Koningswout.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1776 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 67V 19-6 1776 Jacobus Lodewijk Geleeds Maria Coutsijn ovl Jacobus Adriaan 10 j Louisa 4 j Adam van Rijk (neef v/d moeder) Voogdij bezworen test. 20-2 1769 not.D van Steenhoven erfenis geregeld.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1776 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 68R 19-6 1776 70V 22-8 1776 Boudewijn Couwen ovl 7-3 1776 Abraham Couwen (schout van Nieuwerkerke in Schouwen) en Maria Couwen (wonend in Nieuwerkerke in Duiveland) W Beijaard Voogd overlegt test.not Leenderd v/d Hoste 15-8 1775 in grootweesboek geregistreerd Abraham wordt als voogd over Maria aangesteld Jan Macquet not acte 15 en 23-3 is gemachtigd not.M.van Uije en W Beijaard regelen boedel.


Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1776 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 68V 19-6 1776 Guilliaam Meeusen

W. Beijaard Nalatenschap van Tannetje Wels voogd toont quitantie hij regelt erfenis ten behoeve van de kinderen van G.Meeusen.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1776 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 68V 19-6 1776 Anth. Van Clodewijk (Klodewijk ?) ovl Susanna den Boer Cornelis Heeland Moeder en voogd overleggen inboedel moeder zal wees opvoeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1776 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 69R 19-6 1776 Adriaan van Mechelen ovl Catharina Laurusse de Geus Johannes van Mechelen Johannes Sonne en Johannes Pieren administrerend voogd Test.not M van Uijen 26-2 1776 in grootweesboek geregistreerd voogdij moet nog worden bezworen (zie 69V 9-8 1776 voogdij bezworen).

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1776 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 69R 23-7 1776 Pieter Christiaanse de Minder Jacomijntje Tiggelaar ovl Clasina 7 j Anna Maria 6 j Francois 1 ½ j Dirk Christiaanse Kesselaar (broer v/d moeder) Voogdij bezworen Vader belooft kinderen op te voeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1776 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 69R 9-8 1776 Jan van Brecht Cornelia Verlugt ovl Elisabeth 8 ½ j Martina 6 j Tannetje 4 j Jacoba 4 mnd Marinus Verlugt (broer v/d moeder) Voogdij aangenomen vader belooft kinderen op te voeden.


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1776 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 69V 9-8 1776 Tobias de Jonge ovl Pieternella van Dalen Janna 14 j. Jan Cadeui ( zwager v/d moeder) Voogdij bezworen test.not.D.van Hemhoven 8-12 1759 in grootweesboek geregistreerd.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1776 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 70R 9-8 1776

Hendrik Nieuwburg van Bommel Jacobus Louaard Voogd doet rekening over de goederen v/d wees.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1776 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 70R 22-8 1776 Jan Harink ovl Neeltje Ribbe Janna 9 j Dignus Harink (broer v/d vader) Voogdij aangenomen Moeder zal wees opvoeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1776 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 70R 22-8 1776 71V 9-8 1776 Pieter de Corne Crina Baas ovl Boudewijn 13 j. Paulus 8 j Ari van Velsen(zwager v/d moeder). Voogdij bezworen inventaris zal getoond worden 71V 9-8.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1776 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 70R 22-8 1776

Elisabeth Cappart 17 j. Jan den Belder heeft geld naar de weeskamer overgebracht legaat door Cornelis de Winter aan wees test 18-8 1775 not L de Fouwen in grootweesboek geregistreerd.


Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1776 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 70V 6-9 1776 Willem Springling ovl Adriana Ribbe Johanna 15j Pieter 12j Catharina 9j Antoni 7j Willem Ribbe (grootvader moeders kant) en Willem den Boer (neef v vaders kant ) Voogdij aangenomen Moeder zal kinderen opvoeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1776 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 71R 6-9 1776 Gerrit van der Hoeven ovl Willemina Ribbe Ari 7 ½ j. Willem 5 j Willem Ribbe Voogdij aangenomen moeder zal kinderen opvoeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1776 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 71R 6-9 1776 Jacobus Veldhoven Sophia de Graaf ovl Jacobus 11 j Catharina 6 j Joos de Koning (goede bekende) Voogdij aangenomen vader belooft kinderen op te voeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1776 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 71R 6-9 1776 Andries Harmanse ovl Maria Willemse Maria Catharina 8 j Arnoldus Slagmulder (goede bekende) Voogdij aangenomen moeder zal kinderen opvoeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1776 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 71V 6-9 1776 Adriaan Thijsse ovl Jannetje de Fouw Gillis Gillis 16j Pieter 11j. Jannetje 7j. Thomas 5 j. Marinus Pieterse Goud Voogdij aangenomen.


Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1776 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 71V 6-9 1776 Pieter de Korne Crina Baas ovl Boudewijn de Korne en Paulus de Korne Vader overlegt staat van v/d boedel erfenis geregeld.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1776 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 72R 20-9 1776 Isaac Bronkhorst ovl Lydia de Koning Jacobus Jasperssen i.p.v. Johan Hendrik Fitzner ovl. Voogdij bezworen.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1776 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 72R 20-9 1776 Pieter Salomonse van Eenen Naam ovl Machelina Hubrechtje Jannetje 8 j Theodora Cornelis Hubrechtje (Hubrechtse ?) Voogdij aangenomen moeder zal kind opvoeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1776 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 72R 20-9 1776 Jan Kuiper ovl Maria van de Ede Jan 19 j. Galena 16 j. Dirk 11 j Diderick Lindeman en Dirk Kuijper Dirk Kuijper voogdij bezworen not Marinus Marinussen uit Middelburg 7-9 1776 Moeder zal wezen opvoeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1776 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 72V 20-9 1776 Jan de Corne ovl Pieternella de Corne en Paulina de Corne Pieter de Corne Voogd doet rekening Pieternella uit voogdij ontslagen Paulina de Corne (Korne) tot 28-4 1776 bij haar grootmoeder gewoond hebbend Cornelis Pieterse de Vos zal tot 17-4 1777 voor Paulina zorgen voor £ 8 vls.


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1776 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 73R 4 -10 1776 Albertus van Wentrooij ovl Elisabeth Westhoeve Johanna 8 j. Adriaan 5 j. Laurens 2 j. Maria 1 j Laurus de Winter en Johannes Buren (goede bekende) Voogdij bezworen erfenis geregeld.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1776 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 73V 4-10 1776 Marcelus Bols Dina Vermeerbergen ovl Jan 19j Susanna 17 j Adriaan 13j Hendrik Verdonk (goede bekende) Voogdij aangenomen Vader zal kinderen opvoeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1776 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 73V 4-10 1776 Adriaan Tijsse Janneke de Fouw

Moeder legt staat van inboedel over, zij zal kinderen opvoeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1776 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 73V 4-10 1776 Cornelis Zoetebier ovl Gilliske Jacoba Vervoord Maria 5j Jan 3½ j Jacobus Louwaard (Couwaard?) Voogdij bezworen Moeder overlegd staat goederen test not Jan de Windt 11-1 1770 in grootweesboek geregistreerd erfenis geregeld moeder zal kinderen opvoeden.


Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1776 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 74V 29-10 1776 Pieter Schoone ovl Anna Cornelia van Welzaeden Stephanus 18j Moeder overlegt staat v/d goederen en test. Not Frederik Breteringh 16-8 1764 in grootweesboek geregistreed erfenis geregeld Wees had ÂŁ 14:3 nodig voor uitrusting om naar Oost Indie te gaan.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1776 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 75R 1-11 1776 Pieter de Dreu ovl Wilhelmina de Dreu 18j Ontslag uit de voogdij.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1776 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 75R 1-11 1776 Abraham Tappij ovl Jane Adland Thomas 17j Francois 15j Whartman ? 11j Maria 10j Abraham 8j Jan le Cointre Voogdij aangenomen test.not Jan Zwerius ? Stalfsma 7-4 1769 erfenis geregeld.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1776 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 75V 1-11 1776

Jan Jasperse Adriaan Jasperse (adminstatief voogd) en Rikus Kok Wees ontslagen uit de voogdij erfenis van grootvader Jasper Adriaanse voogden doen rekening.


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1776 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 76R 6-11 1776 78R 29-11 1776

Antoni Kempe 21j Matthijs van Cromvliet en Theodorus Grim Voogden doen rekening wees kon niet goed voor zich zelf zorgen, maar omdat hij al zo oud was werd hij ontslagen uit de voogdij.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1776 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 77R 15-11 1776 Dignus Harinck Janna Sandee Jannetje 16 j Jan 4 j Ida 2 j Jacob Sandee (broer v/d moeder) Voogdij aangenomen Vader zal kinderen opvoeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1776 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 77V 15-11 1776

Jan en Karel Goeree

en Petrus Blondeel

Heren Secretarissen hebben rekening gedaan v/d goederen v/d wezen.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1776 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 77V 29-11 1776 Pieter Eek Gerardina Blok Alberdina 3 ½ j. Geerard Bakker (goede bekende) Voogdij aangenomen Vader beloofd wees op te voeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1776 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 77V 29-11 1776 Helena van der Donk ovl Maatje Louwaard Wees wordt ontslagen uit de voogdij.


Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1776 Archief Vader Moeder Wezen

Voogd Bijzonderheden

18W 78R 13-12 1776 ? Marinus Kest ? Zijn erfgenamen zijn wezen en voogd Jacomina De Fouw Gehuwd met Johannes van Huijsen Johanna de Fouw “ “ Antoni Burger Jacobus de Fouw (minderjarig) Frederik van Nokke Als wezen en voogd al erven zou Marinus Kest niet voldoende overhouden voor zijn levensonderhoud Daarom moet voogd hem onderhouden in huis nemen en verzorgen Matheus van Hontius ? pachtbrief moet geïnd bij overlijden Marinus Kest.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1776 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 79V 13-12 1776

Maria en Elisabeth Koningswout (volwassen) Ontslag uit de voogdij.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1776 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 79V 13-12 1776 Adriaan van Mechelen ovl Catharina Lourisse de Geus Johannes Lieven ? JohannesSonne Voogden doen rekening.


Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1777 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 80R 24-1 1777 Jan Oudelande Cornelia van den Berge ovl Pieter 18 j Leendert 11 j Josina 7 j Johanna 3 j Dingenis van den Berge (broer v/d moeder) Voogdij aangenomen vader zal kinderen opvoeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1777 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 80R 7-2 1777 Iman Boutens ovl Tannetje Knuijt Cornelis Boutens Dz Voogd overlegt inboedel.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1777 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 80V 8-2 1777

Petrus Johannes Tim (volwassen) Jacobus van den Broecke ’s erfenis is voor wees ontslag van wees uit de voogdij erfenis geregeld.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1777 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 81R 21-2 1777 Gillis Ulrice de Bruijn Lydia van Oole ? Maria Ulrice de Bruijn Ontslag uit de voogde erfenis geregeld.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1777 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 81R 21-2 1777 Leonard de Fouw (procureur) ovl Jacoba van Renteraem Jan de Fouw(notaris) en Jacobus de Fouw (schout) Marinus 19j Cornelis 15 j Jan de Fouw LF (notaris) Voogd overlegt test. Belooft boedel te overleggen.


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1777 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 81V 7-3 1777 Jan Briels ovl Josina Roeman Thomas 2 j Cornelis Briels Cz (oom paternel) broer v/d vader en Jan van Leeuwen( zwager v/d moeder) Voogdij bezworen.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1777 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 81V 7-3 1777 Jan Briels ovl Johanna Waterschout ovl Cornelis Briels Voogdij bezworen.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1777 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 82R 7-3 1777 Isaac Bronkhorst ovl

Jan de Koning administr. Voogd Philip Hartog krijgt geld v/d voogd voor reparatie huis.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1777 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 82R 7-3 1777 87R 28-3 1777 Boudewijn Couwen ovl

I.Marquat en Abraham Couwen Voogden moeten eed afleggen I.Marquat wil ontslagen worden als voogd. 28-3 eed afgelegd Marinus van Uijen procureur .

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1777 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 82V 7-3 1777 Tobias de Jonge ovl Pieternella van Doelen Janna de Jonge Moeder zal wees opvoeden.


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1777 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 82V 28-3 1777 Elisabeth Cappaert ovl Jan de Belder Voogdij bezworen.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1777 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 82V 28-3 1777 zie 83V Willem Boutens ovl

Cornelis Boutens ipv Iman Boutens ovl Voogdij bezworen.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1777 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 83R 28-3 1777 Adriaan Murre Pieternella Leeuwenburg ovl Pieter Murre 9 j. Job van der Maas (zwager v/d moeder) Voogdij aangenomen vader zal wees opvoeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1777 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 83V 28-3 1777 Iman Boutens ovl IJman Boutens ovl Tannetje Knuijt

Wed toont test.not Leonard de Fouw 3-8 1773 in grootweesboek geregistreerd IJman van St.Annaland zoon van Jan van St.Annaland en Sara Boutens en Willem Boutens en.Adriana Roepel wezen erven van grootvader erfenis geregeld.


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1777 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 84R 28-3 1777 Jan Briels ovl Josina Roomans 4 , 2 van Johanna Waterschout en 2 v.Josina Roomans Thomas de andere wees is ovl. Cornelis Briels Cz en Jan van Leeuwen Josina Roomans belooft Thomas op te voeden Cornelis Briels Th.z zal Adriana Briels voeden voor de helft de andere helft krijgt Cornelis Briels Cz voor de andere wees van Johanna Waterschout Cornelis Briels Jz.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1777 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 84V 11-4 1777 Cornelis Landman Cornelia van Speten ovl Dignus 10 j Jan Boomsluiter (zwager v/d moeder) Voogdij aangenomen vader zal kind opvoeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1777 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 85R 25-4 1777 Gillis de Boot ovl Anna Maria Copputers Marinus Hubertus de Boot 4-5 1759 Cornelis BrielsJz Regina Catharina de Boot wees van Catharina van Kerkhooven 20-5 1768.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1777 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 85R 25-4 1777 Pieter Eijkerman ovl Gillis, Pieter, en Johanna Teijbaart wonende onder de Parochie van Melsele Jan Hubregtse Westdorpe en Willem van den Berge (goede bekenden) Voogden benoemd not.D van Steenhoven 11-2 1777 erfenis geregeld.


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1777 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 86R 9-5 1777 Cornelis Copmels Jacobmijntje Paauwe ovl Abraham 8½ j Jacob 7 j Janis 5 j. Jacoba 2½ j Marinus 2 mnd. Janus Paauwe (broer v/d moeder) Voogdij aangenomen vader zal kinderen opvoeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1777 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 86V 9-5 1777 Maria Spelle iovl Johannes en Jacobus van Balkom (Balcom) ovl Josua Blaubeen (koopman in Middelburg) Jan Spelle (grootvader) test. notJan de Windt 17-9 1763 Janna Spelle zuster v moeder erft inboedel test in grootweesboek geregistreerd voogd moet eed nog afleggen 6 -6 1777.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1777 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 87R 23-5 1777 Philip Kempe ovl Levina Kempe Matthijs van Cromvliet (administatief voogd) Ontslag uit de voogdij wees krijgt geld van voogd Marinus Zuiddijk moet geld betalen.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1777 Archief Vader Moeder Wezen

Voogd Bijzonderheden

18W 87V 12 -7 1777 8-8 1777 Cornelis Zoutmaat Anna de Lens ovl Margaretha Clara Zoutmaat (in dispositie) 45j dochter Anna.Cornelia.Zoutmaat gehuwd met Wilhem Adriaan Nahuis dochter Maria Zoutmaat gehuwd met Frederik .Willem.Egter Willem Adriaan Nahuis en Frederik Willem Egter Wezen willen boedel buiten de weeskamer houden vader heeft 35 jaar binnen de stad gewoond en wilde zijn dochter Margaretha Clara onder toezicht v/d weeskamer stellen test.not Leonard Noblet 17-3 1734 in grootweesboek geregistreerd. Margaretha Clara onder voogdij gesteld voogdij bezworen erfenis geregeld.


Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1777 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 90R 10-9 1777

Antoni Kempe Wees verzoekt nog 1 jaar onder voogdij te mogen blijven.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1777 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 90R 10-9 1777 Cornelis van Heel Adriana Kamhout ovl Pieter 19 j Marinus 14 j Cornelia 13 j Jan Duinkerk (goede bekende) Voogdij aangenomen vader belooft kinderen op te voeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1777 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 90V 10-9 1777 Arnoldus Hagmalden Maria van der Net ovl Jan ongeveer 19 Guilliaum 16 ?j Adriaan Zee Voogdij aangenomen vader zal kinderen opvoeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1777 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 90V 10-9 1777 Marinus van Leeuwen ovl Catharina Vermaas Maria ong.12j Johannes 9j Clasina 6j Appolonia 4j Dina 8 mnd Jan Claasse Hoondert (oudoom v.vaders kant) en Jacobus Vermaas (broer v/d moeder) Voogdij bezworen test.not Dingeman van Steenhoven 5-4 1764 in grootweesboek geregistreerd erfenis geregeld.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1777 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 91V 6-10 1777 Jacob Coutsijn ovl Josina Westhoek ovl Adriaan Coutsijn ovl Jacobus Lodewijk Galeeds ? Staathoudende rekening moet uit de inboedel van Adriaan Coutsijn komen die er sinds 23-6 1776 berust.


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1777 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 91V 29-10 1777 Pieter Cornelisse ovl Maria Claasse Maria Cornelisse (volwassen) Ontslag uit de voogdij.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1777 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 92R 31-10 1777 Daniel van Sassegem ovl Johanna Coomans Maria van Sassegem 10 j Dingeman van Steenhoven (zwager v/d moeder) enPieter de Windt (neef v/d moeder) Voogdij bezworen omdat de moeder erg arm is zullen de voogden de wees 2 jaar de wees verzorgen.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1777 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 92R 31-10 1777 Johan Georg Bellersheim ovl Gola Karol Johanna Philippina 2 j Francois Karol (grootvader) en Pieter de Jongh Voogdij bezworen test not Marinus van Uije 22-1 1776 in grootweesboek geregistreerd erfenis geregeld Zijkant: Dit in het boek van Leveringe beginnende 1757 fol.231 als mede in het boek van Verbanden beginned in 1776 fol 83 V op 13-10 ’65 1783 is nevestaande woonhuis ontslagen en i.p.v.het woonhuis en erven staande ten name v.Jan de Fouw aan de westzijde v/d Wijngaardstr.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1777 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 93R 14-11 1777 Adriaan Coutsijn ovl in Bergen op Zoom als voogd over de wezen van Jacob Coutsijn moet stukken tonen


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1777 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 93V 14-11 1777 David de Klerk Janna Camphuis ovl Cornelia Pieternella en Janna de Klerk Vader David de Klerk Ontslag uit de voogdij Grootvader Jan Kamphuis ovl erfenis geregeld.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1777 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 93V 14-11 1777 Cornelis Hoogenwerf ovl Janna Jorisse Loof Joris 16 j. Cornelia 12 j. Claas 8 j. Jan 6 j. Pieter 3 j. Lieven Jorisse Loof (broer v/d moeder) Voogdij aangenomen Moeder belooft kinderen optevoeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1777 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 94R 19-11 1777 Bastiaan Schutters ovl Elisabeth Zegers Maria 8 j. Anna 7 j Hendrik 3 j. Claas 1 ½ j Catharina 5 weken Pieter Zegers (grootvader v moeder) Voogdij aangenomen moeder zal kinderen opvoeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1777 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 94R 19-11 1777 Cornelis van de Woestijne ovl Pieternella Vertrecht Gola, Adriaan, Mantina en Maria van de Woestijne Ontslag uit de voogdij 19 juni 1766 had moeder hen geld beloofd.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1777 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 94V 28-11 1777 Pieter la Roes ovl Maria Boeren Laurens 6 mnd Laurens Boeren (grootvader v moeders kant) Voogdij aangenomen moeder belooft kind optevoeden.


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1777 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 94V 28-11 1777 Jan Puto Maria Wolff Samuel 14 j. Jan 9 j. Hermanis 7 j. Benjamin 5 j. Johanna Louise 1½ j Cornelis Stein (goede bekende) Voogdij aangenomen.Vader belooft kinderen optevoeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1777 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 95R 28-11 1777 Adriaan Coutsijn ovl in Bergen op Zoom

Was voogd over de wezen van Jacob Coutsijn medevoogd was J.L.Galues Secret. Van Cittens heeft a/d excecuteur geschreven dat ze binnen 3 weken boedel moeten tonen.


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1778 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 96V 10-4 1778 2-12 1768 Joris Leeuwenburg ovl Johanna van Houten Marinus Leeuwenburg ovl izp Samuel de Witte Samuel de Witte aangetrouwde oom paternel wordt nieuwe voogd.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1778 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 95V 7 -3 1778 Nicolaas Selis ovl Maetje van Woudenbergh Nicolasina Johanna Selis Gerbrand Zandijk (goede bekende) Voogdij bezworen.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1778 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 96R 10-4 1778 Christiaan van den Berge Jacoba Jandelaars ovl de Tanneke van den Berge . Christiaan 3 kind Ontslag uit de voogdij van Tanneke erfenis geregeld.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1778 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 96R 10-4 1778

Elisabeth Cappart Jan den Belder doet rekening over legaat van Cornelis Janisse de Winter aan wees.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1778 Archief Vader Moeder Wezen Voogd

Bijzonderheden

18W 96V 24-4 1778

Neeltje Joosse de Vroe 17j Helena Joosse de Vroe 15j Josina Joosse de Vroe 14 j Cornelis Ketelaar (zwager v/d moeder) Jan Cornelisse de Vroe broer van Elisabeth Cornelisse de Vroe 17 j deels erfgename van Adriaan Dorman ovl,


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1778 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 97R 6-6 1778 Cornelis de Jonge ovl Jannetje Baas Neeltje 17 j Jan 15 j. Cornelia 13 j. Adriaan Janse de Jonge en Pieter Janse de Jonge broers v/d vader en Abraham Meijtak (zwager v/d vader). Voogdij bezworen.erfenis van Neeltje Beukelaar wed. v.Jan de Jonge waarin pachtbrief van Hendrik van Hoeve gepasseerd voor schepenen van Schoore en Vlake 1-4 1762.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1778 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 97V 6-6 1778 Pieter de Korne ovl de Crijna Baas ovl 2 vrouw :Sia Slaakweg Boudewijn de Korne 15 j Paulus de Korne 10 j. Pieter 4 mnd de zoon v 2 vrouw Jacobus de Korne (broer v/d vader) Pieter Slaakweg (grootvader v moeders kant) voor Pieter Voogdij bezworen erfenis geregeld.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1778 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 97V 6-6 1778 Jan de Korne ovl Maria Zweedijk Jacobus de Korne i.p.v. Pieter de Korne ovl Voogdij bezworen.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1778 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 97V 21 -8 1778 Samuel de Witte ovl Margaretha Leeuwenburgh Pieternella 10 j Marinus 6 j Maria 4 j Janna 3 j Kempe de Witte (broer v/d vader) Voogdij bezworen test.14-6 1778 notaris.Marinus Marinussen uit Middelburg in grootweesboek geregistreerd erfenis geregeld.Moeder ste krijgt £ 25 de 1 2 jaren voor voeding v/d wezen moeder krijgt geld uit de boedel van haar vader Marinus Leeuwenburg ook de wezen van haar broer Joris Leeuwenburg krijgen de helft.


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1778 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 98V 21-8 1778 Johannes van den Berge ovl Margaretha Verijser Gerardus Coets 7 j Marinus de Meijer Test 18-7 1776 not Steenhoven in grootweesboek geregistreerd door Debora Coeks zoon Gerardus Coets geb 18-9 1770 in Oosterhout (zoon van Johan Coets) erft £100 Margaretha Verijser heeft van haar tante Jobina Driewege wed Oudorp ovl 5-4 1747 geerft test not Abraham de Meijer 24-9 1745 in grootweesboek geregistreerd. Debora Jobina Coets is kleinkind van Lambertus Driewege broer van de testatrice erft met Lamberta Bal, Dewina Coets (vrouw van Steven de Jongh woont in Hattem) en Anna Catharina Coets (vrouw van Ivan Jenchem dominee te Aagtekerke).

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1778 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 100R 21-8 1778 Jacobus van Cogelenberg Maria Houweel Cornelia, Johanna Maria en Jan van Cogelenberg Marinus de Meijer Jan van Cogelenberg ovl.( voor de wed van J.van den Berge ) getrouwd met Adriana Habets. Wezen Jan en Habel van Cogelenberg . Elisabeth Van den Berge H.Verijser wed van den Berge E.v/d Berge ovl laat 2 dochters na van Johannes Matthijsse :Maria en Wihelmina Matthijsse wonende in Veere 4 kinderen van Maatje Costeris gehuwd met Casper Visser erven door test v M.Verijser wed van den Berge 29-8 1778.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1778 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 101R 3-10 1778 Hendrik Rijkaard Cornelia van der Deen ovl Elisabeth 17 j Susanna 13 j. Jacob 12 j.. Diderik Lindeman (goede bekende) Voogdij aangenomen vader zal kinderen opvoeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1778 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 101R 3-10 1778

Cornelis Duindam meerderjarig Philip Hartog Ontslag uit de voogdij. Voogd overhandigt hem zijn erfportie.


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1778 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 101V 3-10 1778 Jan de Corne ovl Maria Zweedijk (nu gehuwd met Cornelis de Vos) Jacoba en Pauwelina de Korne Cornelis de Vos komt overeen voor allimentatie van de wezen voor 2 jaar.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1778 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 101V 3-10 1778 Nicolaas Seelen ovl Johanna Korzel Christina Seelen Moeder Moeder doet rekening test.not.van Uije 24-8 1777 in grootweesboek geregistreerd waarin Nicolasina Johanna Seelen gehuwd met Maatje van Woudenberg 7-3 1777 reeds onder voogdij gesteld krijgt legitieme portie die ze nodig heeft voor haar kind.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1778 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 102R 3-10 1778 C.Visser (burgemeester v Arnemuiden) Maatje Costeris 2 minderjarigen Mej.M. Verijser wed.van den Berge legateert aan de 2 wezen 200 p.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1778 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 102V 23-10 1778 Willem van der Sluis Susanna du Mon (Dumon) Antoni Marvillus 4 j Geerardus Peeman Voogdij aangenomen vader zal wees op voeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1778 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 102V 23-10 1778 Jan de Witte Pieternella Breviel ovl Mattheus 12½ j Catharina 11 j. Johannes 1½ j Antoni 6 mnd Antoni Breviel (broer v/d moeder) Voogdij aangenomen vader zal kinderen op voeden.


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1778 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 103R 23-10 1778 Gerrit Bos ovl Catharina Weijers Geertruid 13 j.Gerrit 7 j. Hendrik Bos 4 j. Wilhelmus Schipper (goede bekende) Voogdij aangenomen.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1778 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 103R 23-10 1778 Hubregt Zoetewij ovl Jacoba Bibau

Moeder brengt erfportie over voor de kinderen van Maria Zoetewij voogd Dignis Soetewij, over Cornelis Schipper en andere kinderen nu meerderjarig Cornelis Schipper ontslagen uit de voogdij en krijgt erfportie.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1778 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 103V 23-10 1778 Hubertus Koningswout ovl. Johanna de Mol Willem Koningswout meerderjarig Matthijs van Cromvliet Voogd doet rekening wees wordt uit voogdij ontslagen.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1778 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 103V 23-10 1778 Pieter de Korne ovl Sia Slaakweg Leendert Slaakweg Voogd tevens voogd van de wezen van Jan de Corne (Jan de Korne) tevens van de wezen van Jacobus de Korne.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1778 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 104R 13 -11 1778 Marinus Brand Neeltje Cornelisse Westdorp ovl Jacob 15 j. Geerard 10 j. Maatje 10 j. Cornelis 7 j. Louis 5 j. Quinten 1 j. Janis Cornelisse Westdorp (broer v/d moeder) Voogdij aangenomen vader zal kinderen op voeden.


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1778 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 104R 13-11 1778 Pieter van der Donk ovl Maria Potvliet Adriana Maria 12 j. Johanna 8 j. Jan Staerenberg (zwager v/d vader) Voogd aangesteld niet beedigd, test.not.M van Uije 7-5 1774 in grootweesboek geregistreerd. Moeder zal kinderen opvoeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1778 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 104V 13-11 1778 Marinus Adriaansen ovl.

Geerard Harmenssen ovl. i.z.p.Jacob Wiltse Jacobus Wiltse (broer v/d moeder) bezweert voogdij.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1778 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 104V 13-11 1778 Jacobus de Fake ovl

Jan Hendrik van Delst doet rekening. Adrianus Jacobus Zandijk doet rekening v/d goederen van zijn broer Hendrik Zandijk.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1778 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 105R 27-11 1778 Marinus Hoekman ovl

Matthijs Kakebeeke Voogd doet rekening

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1778 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 105R 27-11 1778 Jan de Seijne ovl. Francina Baster Willem de Jonge Voogd doet rekening ook van de oudtante Janna Baster.


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1778 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 105R 27-11 1778

Jan en Karel Goeree en Petrus Blondeel Secretaris v/d weeskamer hebben rekening gedaan van de goederen v/d wezen.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1778 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 105R 27-11 1778 Anthoni den Boer Johanna Nolet ovl Paulus den Boer Marcus Boddingius Voogd doet rekening v/d goederen v/d wees . Wees is verkwistend en wordt ernstig vermaand voogd moet kapitaal onder zich houden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1778 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 105V 27-11 1778 Adriaan Dooman ovl 19-12 1777

I.de Fouw L.z. Voogd is gemachtigd 27-1 1778 door gezamelijke erfgenamen v. vader.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1778 Archief Vader Moeder Wezen

Voogd Bijzonderheden

18W 106R 27-11 1778 Cornelis Joose de Vroe ovl Joos Jacobse de Vroe ovl. Elisabeth Cornelisse de Vroe (minderjarig) Josina Joose de Vroe en Sina Joose de Vroe wezen v Joos Jacobse de Vroe Wezen krijgen erfportie.


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1779 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 106R 21 -12 1778 L de Fouw ovl F. van Rentergem Marinus en Cornelis de Fouw (+ notaris I de Fouw Lz) Wezen 21-2 1777 onder voogdij gesteld Notaris I de Fouw Lz overlegd inventarisatie van boedel van zijn ouders Moeder belooft kinderen op te voeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1778 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 106V 21-12 1778 Cornelis de Jonge ovl Neeltje de Jonge Abraham Mutak Ontslag uit de voogdij wees krijgt ervenis van haar grootmoeder Neeltje Bouke wed van Jan de Jonge.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1778 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 106V 21-12 1778 Jacobus Kok ovl Sanna Meijers Jan 3 j Joos Hendrikse (aangetrouwde grootvader v/d wees) en Simon Meijers (broer v/d moeder) Test not Halffman 27-8 1774 in grootweesboek geregistreerd >Voogdij aangenomen moeder zal wees opvoeden 15-2 1793 zilveren broekknopen afgegeven.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1778 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 107R 21-12 1778 ste Jacob Tavenier 1 man is Philip Kempe ovl Neeltje Centsche Philippina en Pieternella Kempe ste

Moeder wil contract 23-6-1768 tussen voogden en 1 veranderen Daniel Buijs kosthuis.

man


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1778 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 107v 21-12 1778 Pieter Liewer ovl Maria van Laaken ovl Johan George Liewer Men weet niet waar wees is heeft gedient in het Regiment Oxange Lijfregiment, er zal aan het regiment worden geschreven of wees nog in leven is zo ja waar hij te vinden is.


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1779 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 107V 22-1 1779 Pieter de Corne Crina Baas ovl Arij van Velsen Voogd doet rekening v/d goederen van de wezen.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1779 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 108R 5-2 1779 Jan van Hoek ovl Anna de Leeuw Geertruida ± 2 j. Nicolaas Pauwelijn (goede bekende) Voogdij aangenomen Moeder zal kind verzorgen.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1779 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 108R 23-2 1779 Jacobus Coutsijn ovl

I.L.Geleeds wordt geauthoriseerd om de boedel van vader en die van Adriaan Coutsijn ovl te regelen.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1779 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 108V 9-3 1779 Philippus Kempe ovl Antoni Matthijs van Cromvliet en Theodorus Grim Wees wordt ontslagen uit de voogdij.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1779 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 109R 9-4 1779 Boudewijn van Sprang Adriana van Poepelen ovl Hendricus 14 j Johanna 13 j Hendrik van Sprang (broer v/d vader) Voogdij aangenomen wezen krijgen 2 zeeuwse rijksdaalders.


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1779 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 109V 1-5 1779 Willem Oosthoek Maatje Johanisse de Winter Jan Christiaan Vroonland en Cornelis Hubrechts Boonman Test.not D van Steenhoven 1-10 1776 in grootweesboek geregistreerd waarin voogden zijn aangesteld de minderjarige erfgenamen worden onder voogdij gesteld Huibrecht Cornelisse Boonman 5½ j zoon van Angmijntje Vroonland en Jan Adriaanse de Winter en … 17 en 18 j wezen van Adriaan de Winter.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1779 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 109V 1-5 1779 Marinus Pijke (Pieke) ovl Pieter Pijke Wees uit voogdij ontslagen.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1779 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 110R 1-5 1779 de Jan de Corne (Korne) ovl 2 man Cornelis de Vos Maria Zweedijk Jacoba de Korne, Paulina de Korne Jacobus de Korne Cornelis de Vos kreeg geld voor 2 jaar voor onderhoud v Jacoba de Korne.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1779 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 110R 22-5 1779

Jan Ribbe Willem Ribbe Ontslag uit de voogdij Wees erft van Adriana Ribbe wed van Jan Duinkerke.


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1779 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 110V 8-6 1779 Adriaan Coutsijn ovl

Johan Adriaansen Augustijnen Johannis Boonebakker Test not F.N.van Engelen uit Bergen op Zoom 27-2 1779 boedel van vader en Jacobus Lodewijks Geleeds transactie door de weeskamer goedgekeurd.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1779 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 110V 15-6 1779 Pieter Joseph de Heere ovl Catharina Edehout ? Geerard 2½ j en Anna 10 mnd Gillis Veijvermans (goede bekende) Voogdij aangenomen Moeder belooft kinderen op te voeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1779 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 111R 15-6 1779 Jan Tienpond ovl Trijntje Moses Johanna 14 j. Francois 7 j. Jacob Walrave (goede bekende) Voogdijaangenomen Moeder zal kinderen opvoeden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1779 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 111R 15-6 1779 Marinus Goeree ovl Amilinavan Stam Jan 34 j (onnozel) Marinus 11 j Willem Goeree (broer v/d wezen) Voogdij aangenomen test.not C.Dijkwel Mz 17-11 1777 in grootweesboek geregistreerd erfenis geregeld.


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1779 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 111V 10-7 1779 Frederik Hoogland ovl Neel;tje de Leeuw Stoffel 20 j. Engel 18 j. Tannetje 17 j. Neeltje 14 j. Geerard de Leeuw (broer v/d moeder) Voogdij aangenomen test. Not.F.Rortoningh ?16-3 1764 in grootweesboek geregistreerd erfenis geregeld huis in de St Jacobsstraat en het Speelhof in Kloetinge.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1779 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 112R 10-7 1779 Hendrik Visser Dina van Pappelen ovl Adriaan 16 j. Josias 13 j. Jan 10 j Anna 5 j. Marinus 9 weken Cornelis de Hunninck (neef v/d moeder) Voogdij aangenomen Vader zal kinderen opvoeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1779 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 112V 10-7 1779 Jacobus Christianus Loo ovl Cornelia Willemina van Louwe Louisa Johanna 14½ j Helena Augusta 13 j Appolinia Jacoba 12 j Willem Karel 6j Jan Antoni 5j Jacobus Christianus 9 mnd. Johannes Augustus Loo (broer v/d vader) Voogdij aangenomen erfenis geregeld Test.not L.Dijkwel 29-4 1775 in grootweesboek geregistreerd Moeder zal de kinderen opvoeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1779 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 113R 10-7 1779 Willem Oosthoek ovl Maatje Johannesse de Winter ovl Jan Christiaanse Vroonland en Cornelis Hubrechtse Boonman Voogden doen rekening v inboedel zie 113V 24-7 1779.


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1779 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 113R 10-7 1779 Marinus Leeuwenburg ovl Margaretha Leeuwenburg wed.van Samuel de Witte nu getrouwd met Gillis Landman, Gillis Landman overlegt rekening van inboedel blijkens notulen 21-8 1778 waarbij Joris van Leeuwenburg de helft krijgt.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1779 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 113V 24-7 1779 Daniel Duindam ovl Jacoba Hartog Pieter Duindam Philip Hartog Ontslag uit de voogdij Wees wordt erfenis ter hand gesteld.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1779 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 113V 24-7 1779 Willem Oosthoek ovl Maatje Johannesse de Winter Jan Christiaanse Vroonland en Cornelis Huibrechtse Boonman Voogden brengen verdeling v/d inboedel. Hubrecht Cornelisse Boonman minderjarige wees van Antonijntje Christiaanse Vroonland ovl was getrouwd met Cornelis Hubrechtse Boonman erft Jan Adriaanse de Winter nagelaten wees van Adriaan Johannes de Winter erft ook.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1779 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 114R 24-7 1779 Gillis de Boot ovl Marinus Hubertus de Boot ovl (21-10 1778 in Hulst) en Regina Catharina de Boot (halfzuster) Cornelis Briels (administratief voogd) Regina Catharina De Boot erft alles van haar halfbroer test.not Adriaan Verberkmoes ?uit Hulst 9-9 1778 in grootweesboek geregistreerd.


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1779 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 114V 24-7 1779 Daniel van Sassegem ovl Johanna Coomans Maria van Sassegem D van Steenhoven en Pieter de Windt Jacobus Breekpot armenboekhouder doet rekening v/d erfenis van Pieter van Sassegem en Maria Duinkerke ten voordele van Maria van Sassegem wees van Daniel van Sassegem notulen 31-10 1777.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1779 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 114V 24-7 1779 Johan Pieter Leewer ovl Maria van Laken ovl J.de Fouw excecuteur v/d nalatenschap Test.not J.G.Bollen 13-4 1776 helft gaat naar de kinderen van Johannes Landschot Maria Catharina Goeman ’s kinderen waarvan vader is Jan Francois van Strijen in Goes wonend krijgen 1/5 deel Johanna Leewer dochter van Frans Antoni Leewer de Jonge woont in Duitsland krijgt 1/6 deel.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1779 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 115R 20—9 1779 Willem de Jonge ovl Hendrika van Uije ovl Johanna 17 j en Willem 15 j Theunis van Uije (neef v/d moeder) adm.voogd en Allegonda en Louijsa Battij ? (halfzusters) toeziend voogdessen. Test. Not.Marinus van Uije 30-1 1779 in grootweesboek geregistreerd voogdij bezworen.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1779 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 115V 20-9 1779 Pieter de Corne ovl de Crina Baas ovl 2 vrouw Sia Slaakweg Boudewijn en Paulus de Corne kinderen v Crina Baas Test.not.M van Uije 12-1 1777 tussen Pieter en Crina hun kinderen krijgen 56o pond Pieter Slaakweg vader van Sia Slaakweg behartigd inventaris van 22-6 1778 kind v Sia krijgt 299 pond Sia Slaakweg nu getrouwd met Jan Pijke deze zal wees verzorgen voogd is Pieter Pieterse de Corne.


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1779 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W116R 20-9 1779 Geerard Rapholm Johanna Adriaanse ovl Catharina 3 j Adriaan Jasper 1 j Adriaan Jasperse (grootvader v moeders kant) Voogdij aangenomen test.not.C.Dijkwel 29-3 1775 in grootweesboek ste geregistreerd moeders 1 man was Janis van de Vaarde waarvan ze ook 2 kinderen had deze krijgen 1/2.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1779 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 117R 27-10 1779 Joos Willaart (Anthoni Willaart) ovl Johanna Driessens Antoni Willaart Wezen krijgen erfenis van hun nicht Maria Jodora Baart ovl in St.Nicolaas in ’t land van Waas .Moeder mag geld ontvangen.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1779 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 117R 26-11 1779 Jacobus de Vos ovl Anna Maria Coen Anna Maria 15 j Johannes Peeren (Pieren ?) Voogdij aangenomen Test.28-9 1776 not Jan de Windt in grootweesboek geregistreerd.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1779 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 117V 26-11 1779 Bastiaan de Munck Jannetje Boogaard ovl Pieter 8j Jan 7j Antoni 3,5j Harmen 9 mnd Marinus Boogaard (broer v/d moeder) Voogdij aangenomen vader zal kinderen opvoeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1779 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 117V 26-11 1779 Geerard Herentals Martina Commée ovl Jan 16 j Dina 14 j Geerard Sajeraan (zwager v/d moeder) Voogdij aangenomen Vader zal kinderen opvoeden.


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1779 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 117V 26-11 1779 Pieter Augustijnse ovl Christina Oudorp Antonia 5 j Augustijn Simonsen (grootvader v vaders kant) Voogdij aangenomen moeder zal kind opvoeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1779 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 118R 26-11 1779 Michiel van de Putte ovl Magdalena van de Poele Pieternella 12j Matthijs 3 j Machelina 15 mnd. Matthijs van de Putte (grootvader van vaders kant) Leijn van de Poele (grootvader v moeders kant) Voogdij aangenomen moeder zal kinderen opvoeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1779 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 118R 17-12 1779 Marinus van Leeuwen ovl Catharina Vermaas Christiaan Pover (neef v/d vader) en Jan Pierens (goede bekende) Voogden i.p.v.Jan Claasje Hoonderd ovl en Jacobus Vermaas Voogdij bezworen.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1779 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 118V 17-12 1779 Pieter Behaage ovl Josiena Duinkerke Johanna 15 j Pieter 13 j Francois 10 j Bernardus 8 j. Johannes 3 j Pieternella 1 j. Jan Duinkerke (broer v/d moeder) Voogdij aangenomen Moeder zal kinderen opvoeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1779 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 118V 17-12 1779 Willem de Jongh ovl Willem de Jonge ovl Jan de Seine de Jonge Theunis van Uije i.p.v. Willem de Jong Theunis van Uije is aangesteld als administrerend voogd i.p.v. Willem de Jongh over de goederen van de wees.


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1779 Archief Vader Moeder Wezen

Voogd Bijzonderheden

18W 118V 17-12 1779 Johan Peter Loeber ovl Maria va n Laken ovl Johanna Leewer of Loeber 17j doopattest 31-1 1762. (broer Johannes Loeber uit Brandau en:Johan Coenraad Loeber bombardier in Bergen op Zoom. Heer Hersing rekent erfportie 30-10 1779 geschreven in Lichtenberg bij Darmstad Weeskamer gaast ermee accoord.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1779 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 119R 17-12 1779 Johannes Landschot Jacomina de Puit Johan de Fouw L.F. Voogdij bezworen Test. Van Maria van Laken notulen 24-7 1779 en Joh P. Loeber not Dijkwel 30-12 1760 helft v/d erfenis van Maria van Laken gaat naar erfgenamen van Johan Pieter Loeber (Leewer) in grootweesboek geregistreerd.


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1780 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 119V 14-1 1780 Samuel Crombouw ovl Tannetje Capot Margarheta 17 j Gabriel 12 j Cornelis Crombouw (broer v/d vader) en Ari Capot (broer v/d moeder) Voogdij aangenomen moeder zal kinderen opvoeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1780 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 119V 14-1 1780 Jan Crombouw ovl Sara Breukels Pieter 20 j en Marinus 17 j Pieter Crombouw (broer v/d vader) Voogdij aangenomen Moeder zal kinderen opvoeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1780 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 119V 14-1 1780 Christiaan Boogaard ovl (Boogaert) Isabella Torenaar Jan Christiaanse Boogaard (Boogaert) 16 j. Marinus Boogaert (broer v/d vader) Voogdij aangenomen moeder zal wees opvoeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1780 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 120R 14-1 1780 Jan Cadeui ovl Maria de Noe Frederik 11 j. Jan Cadeui (oud oom v/d vader) Voogdij aangenomen moeder zal wees opvoeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1780 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 120R 28-1 1780 Jan Potvliet ovl Josina Bos Adriana 12 j Dina 6 j. Marinus Potvliet (broer v/d vader) Voogdij aangenomen moeder zal voor kinderen zorgen.


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1780 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 120R 28-1 1780 Adriaan Potvliet ovl Janneke Barbier Adriana 16 j. Machiel 13 j. Jacob 10 j. Maria 1 j. Marinus Potvliet (broer v/d vader) en Jacob Barbier (broer v/d moeder) Voogdij aangenomen Moeder zal kinderen opvoeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1780 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 120V 28-1 1780 Gerrit van der Poel Cornelia Fortse ovl Adriaan 18 j Geertruida 14 j. Adriaan Fortse (broer v/d moeder) Voogd verklaart schriftelijk de voogdij aan te nemen. Vader zal kinderen opvoeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1780 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 120V 28-1 1780 Antoni den Boer ovl Johanna Nollet ovl Paulus den Boer Marcus Boddingius Wees wordt ontslagen uit de voogdij Voogd doet rekening van zijn goederen.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1780 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 121R 28-1 1780 Jan Welle ovl ste Antoinette Andres (1 vrouw Adriana van der Velde) Johanna 10 j en Maria 8 j Jan Welle de Oude (grootvader) en Gillis Welle (broer v/d vader). Voogdij aangenomen moeder toont test.not D van Steen 11-5 1779 in grootweesboek geregistreerd 14-4 1781 zijn 2 bijbels aan grootvader overhandigd 23-6 1785 de andere bijbel aan Adriana van der Velde de moeder van het voorkind gegeven grootvader belooft ook dit kind op te voeden Het huis van grootvader in de St Jacobsstr. Is belast.


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1780 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 121V 25-2 1780 Cornelis van Uije Francoise van Hoeve ovl Maria 5 j Theunis van Uije (grootvader) Voogdij aangenomen test.2-2 1775 not.Johan Georg Bellersheim in grootweesboek geregistreerd Vader zal wees opvoeden Wees krijgt kerkbeijbel met gouden knippen die ze 26 -4 1793 kreeg overhandigd bij ontslag uit de voogdij.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1780 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 122 R 25-2 1780 Jan Pieter Leewer ovl Maria van Laaken Johanna Leewer 18 j Heer Hensinguit Lichtenberg bij Darmstad schrijft 9-2 1780 dat Johanna meerderjarig is en haar erfportie moet krijgen . Wees krijgt ontslag uit de voogdij en krijgt geld.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1780 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 122R 10 -3 1780 Gabriel Bormet (rector v/d Latijnse school) Tanna van der Burgt ovl. Roelof Gabriel 6 j Johanna Maria 4 j W.G. van der Grijp (aangetrouwde neef v. vaders kant) Voogdij aangenomen vader zal kinderen opvoeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1780 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 122V 10-3 1780 Laurens Goudeson (Goudezon) ovl Jacoba Hollestelle Geertruida 13 j Adriaan Joosse ( aangetrouwde oudoom vaders kant) Voogdij aangenomen Moeder zal wees opvoeden.


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1780 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 122V 31-3 1780 B.Couwen ovl

Diaconie van Renesse vraagt uitstel v/d rekening v/d inboedel krijgen tot 25-5 tijd.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1780 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 123R 31-3 1780 ( 20-12 1782 en 12-11 1784) Johannes Vadden Johanna van de Steene Jacoba 9 weken Johannes van de Steene (grootvader moeders kant) Voogdij aangenomen Vader zal wees opvoeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1780 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 123R 31-3 1780 Philip Kempe ovl (2 de man: Jacob Tavenier) Neeltje Centse Pieternella Kempe Philippina Kempe Antoni en Levina kempe half broer en zuster Matthijs van Cromvliet adm.voogd F. Grim toeziend voogd (tevens voogd van Jacon Tavenier) Pieternella en Philippina ontslag uit de voogdij Jacob Tavenier is voogd over Philipine Antoni en Levina Kempe erven van Anthoni Jason hun grootvader en van hun tante Maria Jason zij erven 2 maal zoveel als Pieternella en Philippina (het erfdeel van Philippina blijft in de weeskamer waaronder obligaties t laste v D.M Courix en Klaas Bakker.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1780 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 124R 18-4 1780 125R 25-4 1780 Boudewijn Couwen ovl

Antwoord v/d weeskamer op 2 brieven van de diaconie van Renesse aan secr. Ossewaarde ,ze moeten 25-4 komen voor overleg.


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1780 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 125R 23-5 1780 Cornelis Soetebier ovl Gilliske Jacoba Vervoort

Wezen erven van Johanna Verijzer wed van Jan Soetebier (grootouders) 200 £ bakkerij a/d Opril v/d Grote Markt.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1780 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 126R 23-5 1780 25-2 1780 21-7 Pieter Löwer ovl Johanna Löwer (meerderjarig) (Leewer) Hr El Hensing amptman te Lichtenbergh bij Darmstad schrijft 12 -4 dat tot curator aangesteld is over Johanna Schepen Löwer te Brandau 21-7 ontslag uit de voogdij.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1780 Archief Vader

Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 126V 21- 7 1780 Nicolaas Pronck Johannes Ludovicus Lotichius Willem Geerard van de Grijp (predikanten v/d Nederduitse Gereformeerde Gemeente in Goes).

Predikanten willen met hun vrouwen de weeskamer verzoeken bij overlijden de voogdij zelf te beheren.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1780 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 127R 29-9 1780 23-10 1778 Susanna Du Mon ovl Antoni Marcellus van der Sluijs Geerardus Peeman Voogdij bezworen.


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1780 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 127R 29-9 1780

Pieternella en Tannetje Leeuwenburg Ontslag uit de voogdij gelden uit de nalatenschap van hun grootvader Marinus Leeuwenburg worden hen overhandigd.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1780 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 127V 29-9 1780 Jacobus de Faak Jacobus de Faak J.H. van Delst Wees wil gelden om te studeren Voogd krijgt opdracht hem 25 £ Vl. te geven tegen 3% rente.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1780 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 127V 7-10 1780 Roelof Lente ovl Gerra de Groote Hendrica 7 j Hendrik 6 j Pieter 4 j Hendrik van Helden (stiefmoederlijke grootvader) en Levinus Faber (aangetrouwde oom v vaders kant) beiden woonachtig in Middelburg Not.Adriaan de Swarte 4-7 1771 test voogden aangesteld moeder zal kinderen opvoeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1780 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 128R 25-10 1780 Pieter Löwer Johanna Löwer Hr Hensing stuurt kwitantie v/d erfportie v/d wees uit Lichtenberg bij Darmstad 12-8 1780 na ontvangst v/d brief van 23-6 1780 die door Johanna was getekend en aan de bombardie Johan Coenraad Löwer was gestuurd.


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1780 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 128V 25-10 1780 Willem de Kok ovl Anna Christina Hartman Gillis 9 j Hendrica Catharina 7 j Geerardus 3 j Abraham Abrahamse (goede bekende) Voogdij aangenomen test.not.L de Fouw 11-10 1769 in het grootweesboek geregistreerd Moeder zal kinderen opvoeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1780 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 129R 10-11 1780 Paulus Wilhelmus Akerstaf Anna Elisabeth Pets ovl Johannes Paulus 6 mnd Matthijs van Dooren (goede bekende) Voogdij aangenomen Vader zal kind opvoeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1780 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 129V 10-11 1780

Petrus Blondeel en Jan en Karel Goeree Mr.A.W.Citters en Mr.Antoni Ossewaarde secretarissen in Goes hebben rekening gedaan v/d goederen aankomende Petrus Blondeel en Jan en Karel Goeree.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1780 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 129V 10-11 1780 Joos Jacobse de Vroe ovl Helena Joosse de Vroe Cornelis Ketelaar Ontslag uit de voogdij. Adriaan Dooman stelt haar haar nalatenschap ter hand.


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1780 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 129 V 22-12 1780 Karel Quirinus Pijll (Pijl) Engelina Gaaswijk Jacoba Levina 3½ j Cornelis Baster (neef v/d vader) Voogdij aangenomen Test.not. Dirk Grinwis uit Middelburg 16 -9 1773 in grootweesboek geregistreerd erfenis geregeld Vader zal kind opvoeden kind krijgt bijbel met gouden knippen .

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1780 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 130R 22-12 1780 Pieter Louwaert Johanna op het Hof ovl Anna 9 j Cornelis Snoep (broer v/d moeder Voogdij aangenomen Vader belooft zo snel mogelijk staat v/d inboedel over te brengen.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1780 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 130V 22-12 1780 Willem den Jonge ovl

Theunus van Uije heeft rekening gedaan v/d goederen v/d wezen.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1781 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 130V 18-2 1781 Jacobus de Rijder ovl Maria van der Mast Cornelis 8j Maria 6 j Foort de Rijder (broer v/d vader) en Andries van der Mast Voogdij aangenomen Moeder belooft kinderen op te voeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1781 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 130V 18-2 1781 Pieter van Klinken Cornelia Scheideruit Apollonia 2 j Eliza Bruijnse (zwager v/d moeder) Voogdij aangenomen vader zal kind opvoeden.


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1781 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 131R 18-2 1781 ..Schoon Anna Cornelia van Welzaeden Stephanus Schoon ovl zonder testament in Batavia 29-10 1776 Moeder erft van zoon.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1781 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 131R 18-2 1781 Pieter de Klerk ovl Geertruij Poortvliet Gerhardus Peman voogd van Antoni Marcillus van der Sluijs en executeur van Geertruij Poortvliet Test.not.Cornelis Dijkwel M.Z 23-2 1776 in grootweesboek geregistreerd Antoni Marcillus van der Sluijs erft.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1781 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 131V 13-4 1781 Pieter de Corne ovl Crina Baas ovl Boude4wijn en Paulus Jacobus de Corne Voogd doet rekening over de goederen Boudewijn de Corne is op 132 1781 ovl. Zijn goederen worden tussen Paulus zijn broer en zijn halfbroer Pieter de Corne verkaveld Pieter Slaakwegt krijgt vooe onderhoud van Paulus de Corne tot 14-7 1782 geld.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1781 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 131V 13-4 1781 Pieter Louwaart Johanna op ’t Hof ovl Anna Louwaart Test.3-10 1780 not M.van Uije in grootweesboek geregistreerd.


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1781 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 132R 13-4 1781 Cornelis Wagenaar Hendrika Walrave Johannes 6 mnd Jan Walraven (grootvader) Maarten Wagenaar (grootvader) Voogdij aangenomen Vader belooft kind op te voeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1781 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 132V 23-6 1781 Izaac Bronkhorst ovl Lijdia de Koninck Johannes de Koninck Voogd heeft rekening gedaan over grootmoeder Caritas van Flierenburg (wed. van Cornelis Steenaert) “s ervenis.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1781 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 132R 23-6 1781 Jacob Coutsijn ovl Adriaan en Cornelis Coutsijn Jacobus Lodewijk Geleedts Voogd doet rekening Voor Adriaan zal 2 jaar 18 £ vl worden betaald voor alimentatie.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1781 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 133R 16-7 1781 Gijsbregt Proos Tannetje Vervenne ovl Pieter Proos Nicolaas Vervenne Wees krijgt ontslag uit de voogdij en krijgt 100 £ vl ten laste v/d prov.Zeeland 30-3 1757 157 lichting nr 11833 die vader op 17-4 1765 Vader heeft 17-4 1765 voor de zekerheid omdat hij op 3-12 belooft had de wees ƒ 400 te zullen geven een oblgatie gekocht waardoor zijn zoon bij meerderjarigheid geld met interrest kreeg.


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1781 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 133R 28-7 1781 Janis Mol ovl Gommerina Vervaart Maria 4 j Jan Francis Mol (broer v/d vader) Voogdij aangenomen moeder zal wees opvoeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1781 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 133V 28-7 1781 Pieter Hallewaart Catharina Fonteijne ovl Cornelia 8 j. en Henricus 7 j. Jan Vervoord (aangetrouwde oom paternel) zwager v/d vader ? Voogdij aangenomen vader zal kinderen opvoeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1781 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 133V 28-7 1781 Anthonij de Keijser Geertruid Heezen ovl Anna Maria 3 j Johannes de Keijser (broer v/d vader) Voogdij aangenomen test.not.Jan de Windt 15-9 1750 in grootweesboek geregistreerd.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1781 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 134R 21-9 1781 Dirk van den Visse ovl Neeltje Moerkerk Arij van den Visse Pieter Janse van den Visse Ontslag uit de voogdij.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1781 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 134R 21-9 1781 Jacobus de Faque ovl Anna van Peer Jacobus de Faque Jan Hendrik van Delst Ontslag uit de voogdij obligatie t l v Pieter Vermeulen.


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1781 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 134V 27-9 1781

Jacobus van den Broeke Ontslag uit de voogdij wees krijgt geld uit de nalatenschap van zijn grootvader Jacobus van den Broeke.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1781 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 134V 12-10 1781 Leonardus Zwartenbroeks ovl Maria Geertruida Moes Jacobus 14 j Anna Barbara 9 j Johannes Zwartenbroeks (broer v/d vader) Voogdij aangenomen Moeder belooft kinderen op te voeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1781 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 135R 7-12 1781 Gijsbrecht Proos Jacomina van den Veer ovl Adriaan 14 j. Jacobus 6 j Jacobus Proos (broer v/d vader) Voogdij aangenomen test.not F.Roeteringh 30-7 1767 in grootweesboek geregistreerd vader zal kinderen opvoeden Wezen krijgen 10 zeeuwse rijksdaalders of £ 4.3.4

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1782 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 135V 4-1 1782 Gillis Lem ovl Francina van Oosten Johanna 3½ j Jacobus Jasperse Voogdij aangenomen test.not Dingeman van Steenhoven 8-10 1777 in grootweesboek geregistreerd Schuldbrief tlv Jacobus van Kleinputte v 26-4 1719.


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1782 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 136R 4-1 1782 Jacob Leijs ovl Hubrechtje Dubbeldam Dina 16 j Cornelis 15 j Tannetje Christina 8 j Jan 7j Cornelis Benjaminse (aangetrouwde neef v/d vader) Voogdij aangenomen moeder zal kinderen opvoeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1782 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 136V 18-1 1782 Jan de Seine ovl Francina Baster Jan de Seine de Jonge Theunis van Uije Voogd doet rekening ook v/d goederen van zijn oudtante Janna Baster.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1782 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 136V 18-1 1782 Willem de Jonge ovl Johanna en Willem de Jonge Theunis van Uije voogd doet rekening

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1782 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 136V 18-1 1782 Jacobus Codde Forra Boutens ovl 4 waaronder Geerard 19 j Willem Codde (broer v/d vader) Test not.Leonard de Fouw 24-1 1754 in grootweesboek geregistreerd erfenis geregeld huis van vader staat op de Kaaij (genoemd in kantlijn : Marinus Codde 23-3 1782.


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1782 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 137R 18-1 1782 Willem Codde Sophia van de Voorde ovl Forra Codde 3 j Jacobus Codde (grootvader v vaders kant) Voogdij aangenomen test.not. Marinus van Uije 5-3 1778 in grootweesboek geregistreerd erfenis geregeld.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1782 Archief Vader Moeder Wezen

Voogd Bijzonderheden

18W 137V 18-1 1782 Nicolaas Vervenne (Joos zoon) Cornelia Mispelblom ovl 1 meerderjarige dochter en 2 minderjarige kinderen van de dochter Magdalena Vervenne getrouwd met Gerrit Simpelaar m.n. Abraham 12 j en Cornelia Jacomina 10 j Adriaan de Beste voogd v/d kinderen (aangetrouwde oudoom v/d moeder) Test.not Samuel Aarnouts 15-2 1754 in grootweesboek geregistreerd erfenis geregeld paaibrief not Jan de Windt 30-4 1781 t.l.v.Adriaan de Beste Az gevestigd op zijn schip.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1782 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 138R 1-2 1782 Jan van Bommel Maria Nieuwburg ovl Hendrik Nieuwburg van Bommel Hendrik Nieuwburg (grootvader v moeders kant) Ontslag uit de voogdij.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1782 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 138V 22-2 1782 Adriaan de Winter ovl Jan Adriaanse de Winter Ontslag uit de voogdij Wilhem Oosthoek en Maatje Johannesje de Winter uit notulen van 1-5 1779 keren erfportie uit.


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1782 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 138V 22-2 1782 Adriaan Ven ovl Lena Marinus Eversdijk Janna 5 j Cornira 4 j. Adriana 3 mnd Cornelis Susijn (aangetrouwde oom v vaders kant) en Pieter Eversdijk (broer v/d moeder) Voogdij aangenomen.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1782 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 139R 22-2 1782 Jan Visser (Adriaans zoon) Sara del Deuil ovl Pieter 18 j Janna 16 j Sander 14 j. Pieter Jobse van der Nags Voogdij aangenomen Vader zal kinderen op voeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1782 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 139R 8-3 1782 27-11 1787

Jozina Joosse de Vroe Ontslag uit de voogdij.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1782 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 139R 8-3 1782 Hendrik Paiji ovl Janna de Lier Hendrik Seijbes 13 j Maria Johanna 9 j Cornelis van der Schraege Voogdij aangenomen moeder zal kinderen opvoeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1782 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 139V 15-3 1782 Jan Coudsijn ovl Susanna Anthonisse Louisa Apollonia Coudsijn Ontslag uit de voogdij.


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1782 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 139V 12-4 1782 Jacobus Christianus Loo Johannes Loo Louisa Sophia Degemeijer (grootmoeder) wed. Johannes Loo ovl in Aug 1781 heeft niets nagelaten voor wees Acte van 25-7 1781.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1782 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 139V 12-4 1782 Jacob Engelse Witte Pieternella Joosse Loof ovl Engel Jacobse Witte 5 j Lieven Loof (broer v/d moeder) Voogdij aangenomen vader zal kind opvoeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1782 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 140R 12-4 1782 Benjamin Anthonisse ovl Digna Paret Neeltje 13 j Pieternella 11 j Jacobus Proost (zwager v/d moeder) Voogdij aangenomen.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1782 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 140R 8-5 1782 Leenderd Polsen ovl Francijntje Paijeel Francijntje 13 j Pieternella 5½ j Daniel 4 j Izaac de Broekert (goede bekende) Voogdij aangenomentest.not Pieter Cornelisvan Hougem uit Sluis 6-6 1769 in grootweesboek geregistreerd erfenis geregeld.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1782 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18V 140V 22-5 1782 Jacobus Driessenaar ovl

Jacobus de Broekert excecuteur test. Jacob Driessenaar zoon van Philip Driessenaar ovl erft, test.18-1 1781 not Marinus van Uije Maria Alijse Driesselaar getrouwd met Pieter Bondenier 23-8 1782 krijgt 1/3 portir.


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1782 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 141R 21-6 1782 Maarten Anthonisse ovl Pieternella Jans Johan de Jongh Test 27-1 1780 not Dingeman van Steenhoven 6-1 1774 in grootweesboek geregistreerd voogdij bezworen over 1 meerderjarig en de minderjarige kinderen.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1782 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 141V 21-6 1782 Everwijn Anthonisse Cornelia du Pestij Levina 21j Maria 19j Jan 16j Maarten 14j Erfgenamen van Maarten Anthonisse vader broer. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1782

Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 141V 21-6 1782 Jan Coudsijn en Jan Arnold Slink ovl Susanna Anthonisse Jan Coudsijn 20j Maarten Slink 14j Pieter Slink 12j Erfgenamen van Maarten Anthonisse moeder zuster.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1782 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 141V 21-6 1782 Anthoni Snoep Maria Anthonisse Cornelis 21j Maria 19j Willem 13j Erfgenamen van Maarten Anthonisse moeder zuster.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1782 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 141V 10-8 1782 Laurens van Hoorn Jacoba Augustijnse ovl Francois van Hoorn Francois Augustijnse (grootvader v moeders kant) Voogdij aangenomen.


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1782 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 141V 10-8 1782 Jan van Baren Maria Gouwel Catharina van Baaren 11j Lodewijk Gouwel (oom v moeders kant) Voogdij aangenomen Vader zal wees opvoeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1782 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 142R 22-11 1782 Boudewijn Schipper ovl Neeltje Klap Gommert Schipper 20j Engel Klap (broer v moeder) Voogdij aangenomen moeder zal wees opvoeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1782 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 142V 22-11 1782 Christiaan Eijen ovl Adriana Verstraate Jan 9j Elisabeth 7j Sara 1j Jacob Walrave (goede bekende) Voogdij aangenomen. Test,not Marinus van Uije 21-7 1778 moeder zal kinderen opvoeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1782 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 142V 6-12 1782 Francois de Bast Maria Jacoba de Swart ovl Aldegonda Johanna de Bast Cornelis Briels Marinus Visser overlegt brief uit Gent v 20 -9 1782 waarin wees ontslag uit de weeskamer vraagt Op 22-11 1769 besluit v weeskamer is aan voldaan Ze krijgt erfportie van Johannes Verdurmen ovl.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1782 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 143R 6-12 1782 Jan van Halle ovl stiefvader :Pieter de Winter Johanna van de Steene Johannes van Halle Jan van de Steene Ontslag uit de voogdij.


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1782 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 143R 20-12 1782 Johannes van de Steene Catharina Briels ovl

Test not Jan de Fouw 26-6 1780 in grootweesboek geregistreerd Johanna van de Steene getrouwd met Johannes Vadden waarvan wees Jacoba Vadde 31-3 1780 onder voogdij gesteld krijgt ¼ grootmoederlijk goed wordt verdeeld Marinus van de Steene krijgt 1/3.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1782 Archief Vader Moeder Wezen Voogd

18W 144R 20-12 1782 Willem de Jonge ovl

Bijzonderheden

Voogd doet rekening.

Theubis van Uije administrerend voogd

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1782 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 144R 20-12 1782 Jan van Halle ovl stiefvader Pieter de Winter Johanna van de Steene Marinus van Halle Ontslag uit de voogdij

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1782 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 144V 20-12 1782 Jacobus de Vos ovl Anna Maria Coen Anna Maria de Vos Ontslag uit de voogdij.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1782 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 144V 20-12 1782 Jacob Janse Poelman Willemina Richard ovl Pieternella 17j Jan 14j Joos 12j Elisabeth 10j Bastiaan Oudvaar (goede bekende) Voogdij aangenomen Vader zal kinderen opvoeden.


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1783 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 144V 21-1 1783 Johannes Frans ovl Anna Kuijpers

Jan de Fouw L.Z. is aangesteld als executeur v/d boedel.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1783 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 145R 24-1 1783

Jan Goeree en Petrus Blondeel A.W.van Citters en Antoni Ossewaarde hebben rekening gedaan v/d goederen v/d wezen.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1783 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 145R 14-2 1783 Jan de Seine ovl Jan de Seine de Jonge Theunis van Uije Ontslag uit de voogdij rekening v/d goederen van zijn vader en oudtante Janna Baster.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1783 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 145V 14-2 1783 Pieter Bos Neeltje Duijnkerke ovl. Marinus 15j Pieternella 10j Andries van der Mast (aangetrouwde neef v/d moeder) Voogdij aangenomen vader zal kinderen opvoeden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1783 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 145V 14-2 1783 Pieter van der Maas Antonia van Pappelen ovl Adriaan 15j Maatje 14j Geertruid 12j Geerard 11j Pieternella 9j Cornelis Benjaminse (neef v/d moeder) Voogdij aangenomen vader belooft kinderen opvoeden.


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1783 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 146R 14-3 1783 21-1 1783 Johannes Frans ovl Anna Kuijpers ovl Dochter getrouwd met Jan Baptist de Key die verbannen is uit Goes Jan Baptist de Key heeft goederen v/d wed die terug gegeven moeten worden aan J de Fouw (zie 21-1).

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1783 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 146R 14-3 1783 Dammes Duindam ovl Jacoba Hartog Dammis en Leenderd Duindam Ontslag uit de voogdij door meerderjarigheid.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1783 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 146V 14-3 1783 Cornelis Laurens ovl Maria Hoogelande Maria Paulina 61/2 j Neeltje 5j Benjamin Hoogelande (broer v/d moeder) Omdat de moeder gescheiden van haar man leefde (contract v.scheiding 20-10 1777 , waarbij moeder de opvoeding op zich genomen heeft en de vader niets hoefde te betalen, nu was er voor de kinderen niets over Moeder belooft kinderen ook verder op te voeden. Wezen worden onder voogdij gesteld.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1783 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 147R 2-5 1783 Jan Zegers (verblijft in het tuchthuis in Middelburg) Maria de Rijk ovl. en Neeltje Zuidijk Pieter 12j Anna 14j moeder Maria de Rijk en Marinus 7j Klaas 6j Jacoba 5j moeder Neeltje Zuidijk Nicolaas van den Visse (zwager v/d vader) en Jozias de Quant (aangetrouwde oud-oom v/d vader Voogdij bezworen.


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1783 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 147R 2-5 1783 Jan de Korne ovl

Jacobus de Korne Voogd heeft rekening gedaan v/d goederen v/d wezen.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1783 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 147R 2-5 1783 Boudewijn Schipper ovl Gommert Schipper Ontslag uit de voogdij

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1783 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 147V 9-5 1783 zie 2-5 1783 Jan de Korne ovl Maria Zweedijk Paulina de Korne Jacobus de Korne Ontslag uit de voogdij wees erft ook van Marinus de Korne.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1783 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 147V 20-6 1783 Isaac Bronkhorst ovl Lijdia de Koninck ovl Johannes de Koninck Voogd doet rekening v/d goederen van de wezen en van grootmoeder Carita van Flierenburg wed v. Cornelis Steenaert.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1783 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 148R 23-6 1783 Jacobus Christianus Loo ovl Louisa Johanna Loo Ontslag uit de voogdij.


Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1783 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 148R 23-6 1783 Jacob Koudsijn Adriaan en Cornelis Koudsijn Jacobus Lodewijk Geleedts Voogd doet rekening v/d goederen v/d wezen.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1783 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 148R 23-6 1783 Johannes Frans ovl Anna Kuipers ovl Anna Verbist-Frans ovl Jan de Fouw L.F. Voogd doet rekening Johanna, Pieternella en Elizabeth Verbist minderjarige kinderen van Anna Frans ovl gehuwd met Servaas Verbist.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1783 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 148V 28-6 1783

Gillis , Pieter en Johanna Feijbaart Ontslag uit de voogdij Johannes Babtista Malfliet gehuwd met Johanna Feijbaart Wezen hebben het geld gekregen van Jan Hubregtse Westdorp en Willem van den Berge executeurs in de boedel van Pieter Eijkermans not 25-4 1777.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1783 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 148V 15-9 1783 Johan van Thiel ovl Helena Kievit Susanna van Thiel N Eversdijk en Z.D. van der Bilt Ontslag uit de voogdij en rekening gedaan door de voogden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Archief Vader Moeder Wezen Voogd Bijzonderheden

18W 149R 19-9 1783 Dirk van den Visse ovl Neeltje Meerkerk Marinus en Bastiana van den Visse Ontslag uit de voogdij.

weeskamer_boek_18_1766-1783  

weeskamer_boek_18_1766-1783

weeskamer_boek_18_1766-1783  

weeskamer_boek_18_1766-1783

Advertisement