Page 1

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1734 AWG – 16W – 1R - 29-01-1734 Cornelis Cornelisse Boele, overleden Maria Vertregt Cornelis, oud 12 jaar Marinus Cornelissen, oom van vaders zijde Door de vader geen goederen nagelaten; moeder zal kind onderhouden tot meerderjarigheid; bij huwelijk uitkeren zes zilveren ducatons. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1734 AWG – 16W – 1R – 29-01-1734 Jan Janse van Kloetinge, overleden Jan Janse Jan Petitpas, gerechtsbode, van ‘s vaders zijde Adriana Speeljaard, grootmoeder van de wees. Goedgevonden dat uit de opbrengsten van de goederen, die de wees geërfd heeft van zijn grootmoeder, kleding en wat verder nodig is zal worden gekocht. Zal worden betaald door de administrateur Thomas Briels. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1734 AWG – 16W – 1V/2R/V – 29-01-1734 Jan van Vessem, overleden Maria van Halle, overleden Huberta Jan van Halle, oom van moeders zijde Martinus Coert, laatstelijk gehuwd geweest met Maria van Halle. Testament overlegd, gepasseerd voor Notaris Adriaan Gort op 02 september 1733, waarbij de moeder aan haar voordochter prelegateert alle kleding en verdere resterende goederen. Onderhoud dochter wordt uitvoerig geregeld. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1734 AWG – 16W- 2V – 29-01-1734 Pieter Wils, gerechtsbode, overleden

Nicolaas Paret, aangesteld over de minderjarige kinderen Adriaan Janse, wonende in het Gasthuis. Goedgevonden dat als ontvanger en toezichthouder van Adriaan Janse wordt aangesteld Jan Petitpas in de plaats van de overleden Pieter Wils. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1734 AWG – 16W – 3R/V – 05-02-1734 Jan Raas, overleden Maatje Janse Geus Jan, oud 14 jaar; Janna oud 8 jaar Jacob Raas, oom van vaders zijde Testament overlegd gepasseerd voor notaris Adriaan Gort dd 21 juli 1732. De moeder zal haar twee kinderen onderhouden.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1734 AWG – 16W – 3V – 05-02-1734

Magdalena Crabbe, oud plm. 20 jaar Neeltje Crabbe, oud plm. 18 jaar Jan Hooglander Pieter Crabbe De voogden hebben rekening gedaan van de wezen. Omdat zij de daarvoor gestelde leeftijd hebben bereikt worden zij ontslagen uit de Voogdij van de Weeskamer. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1734 AWG – 16W – 4R/V – 05-02-1734 Michiel Muis, overleden Janneke Jans, weduwe van Michiel Muis

-Johanna Muis, dochter van Quirijn Michielse Muis. - Quirijn Leendertse Muis, enige erfgenaam van Janneke Jans, op conditie dat hij zal onderhouden Johanna Muis, dochter van Quirijn Michielse Muis, volgens testament gepasseerd voor Notaris Boudewijn Landschot dd 6 november 1729 van Janneke Jans, grootmoeder paternel van Johanna Muis. Op uitvoerig omschreven voorwaarden. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1734 AWG – 16W – 4V/5R/V/6R – 05-02-1734

Genoemde personen: Thomas Briels, gehuwd met Joanna Speeljaart; Cornelis Speeljaart en diens zoon Jacob Speeljaart Jacob Speeljaart (den ouden), grootvader. Volgens testament gepasseerd voor de heer J. Keetlaer AS, notaris dd 30 september 1730 zijn de erfgenamen van Jacob Speeljaart (den ouden) zijn kleinzoon Jacob Speeljaart en zijn dochter Joanna Speeljaart. Geprelegateerd enige linnen en wollen kleding, etc.; verder op omschreven voorwaarden.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1734 AWG - 16W – 6R/V/7R/V – 26-02-1734 Ary Kooyman, overleden Maria Claasse Dobbel, overleden Pieter Kooyman, overleden in Oost-Indië - Pieter van de Laarse Janssoon, administrateur van de goederen van Pieter Kooyman, overleden, erfgenaam voor 1/6 deel, en wegens uitlandigheid onder toezicht van de Kamer gesteld; - Alewijn Kooyman te Veere; - Cornelis Kooyman te Goes; - De nagelaten kinderen van Helena Kooyman te Moordrecht, zijnde voor voor 1/3 erfgenamen; - Johanna Jans, huisvrouw van Cornelis Kooyman; - Maarten Kooyman, overleden, broer van Pieter Kooyman, overleden; - Jan van Helden, getrouwd met Catharina Bos, testamentaire erfgenamen van Maarten Kooyman, overleden. - Nog openstaande bedragen wegens het laten verlopen en niet invorderen door nalatigheid van de administrateur. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1734 AWG – 16W – 8R/V/9R – 13-04-1734 Johannes van Steelandt Johanna Geertruida Gherlag, overleden Agatha Johanna van Steelandt, oud plm. 4 jaar Mr. David Radeus, Schepen en Raad der stad Middelburg De voogd is gehuwd met Maria Susanna Gherlag, en aangetrouwde oom van ’s moeders zijde. De vader overhandigt de testamentaire dispositie gepasseerd voor notaris J. Keetlaar dd 10 mei 1730 tussen hem en zijn vrouw, waarin de zorg voor het kind geregeld is, in het bijzonder ook financieel. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1734 AWG – 16W –9V – 13-04-1734 Mr. Nicolaas Sommerzee, dijkgraaf, overleden Vrouw Adriana Westerwijk Jonkvrouw Cornelia Sommerzee Dochter ontslagen van het toezicht en de voogdij van de Weeskamer wegens het bereiken van de leeftijd van 18 jaar. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1734 AWG – 16W – 9V/10R – 11-06-1734 Jan van Huysen Jacoba van Liere, overleden Catharina van Huysen oud 12 jaar Sr. Cornelis van Loenhout, als goede bekende Vader belooft dochter te zullen onderhouden en opvoeden ondanks dat er vele schulden zijn. Geen andere baten dan wat meubelen en loodgietersgereedschap.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd

Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1734 AWG – 16W – 10R/V – 11-06-1734 Johannes Leysius, overleden Catharina van Loenhout Henrica Leysius oud 5 jaar Clara Leysius oud 3 jaar Francois Leurs, als goede bekende Nalatenschap meer lasten dan baten. Moeder verklaart kinderen naar beste weten te zullen onderhouden en opvoeden. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1734 AWG – 16W – 10V/11R/V/12R/V – 11-06-1734 Henrick Kosterus, overleden Anthonia de Visser Maatje Kosterus oud 6 jaar Jan de Visser, oom van moeders zijde Tot de nalatenschap behoren wei- en zaailand in Noord-Beveland aan de Hooge Heul; weiland bij de molen van Colijnsplaat (Cooltjesplaat) en in de Catspolder; bij testament verleden te Dordrecht voor notaris Elias Venloo dd 14 november 1710 van Claas Pieterse Verkaag, grootvader van moederszijde van Henrick Kosterus. Moeder belooft het weeskind behoorlijk te onderhouden en opvoeden op overeengekomen voorwaarden en heeft testamentaire dispositie getoond gepasseerd voor de heer secretaris J. Keetlaar A.S. dd 21 november 1726. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1734 AWG – 16W – 12V/13R – 05-10-1734 Johannes van Steeland, overleden I Johanna Geertruida Gerlach, overleden II Cornelia Sommerzee I Agatha Johanna van Steeland Mr. David Radeus, Schepen en Raad der Stad Middelburg Cornelis Ossewaarde, secretaris; als administrerend voogd Simon van Steeland, toeziend voogd Cornelis Ossewaarde wordt voogd van de wees waarvan Cornelia Sommerzee, weduwe van Johannes van Steeland, zwanger is en mede toeziend voogd over Agatha evenals Simon van Steeland. Beiden hebben de daartoe staande eed afgelegd. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1734 AWG – 16W – 13R/V14R – 08-10-1734 Marinus Goeree Johanna de Koning, overleden Johanna Goeree oud plm. 8 weken Sr. Karel Goeree, grootvader van vaders zijde Testament getoond gepasseerd voor notaris Marcus Bregt dd 31 juli 1734. Het weeskind wordt onderhouden en opgevoed op overeengekomen voorwaarden.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen

Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1734 AWG – 16W – 14V/15R – 08-10-1734 Maarten Anthonisse Jacobmina Slootmaker, overleden Jacob Maartense oud 13 jaar Anthony Maartense oud 10 jaar Willem Lagaey Testament getoond gepasseerd voor notaris Hubertus Craan dd 10 mei 1734. De wezen worden onderhouden en opgevoed op overeengekomen voorwaarden. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1734 AWG – 16W – 15R/V16R – 08-10-1734 Marinus Leynse Apollonia de Jonge, overleden Leyn Marinusse oud 3 jaar Pieter Thomasse Heyblom, aangetrouwd oom van moederszijde Testament getoond gepasseerd voor notaris Marcus Bregt dd 14 oktober 1731. De vader zal weeskind onderhouden en opvoeden op overeengekomen voorwaarden. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1734 AWG – 16W – 16R/V – 08-10-1734 Adriaan Bouwense Cornelia Ghelloo, overleden Adriaan Bouwense oud 8 jaar P. Bouwense, oom van vaders zijde Vader heeft aangenomen het weeskind te onderhouden en opvoeden. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1734 AWG – 16W – 16V/17R – 30-10-1734 Marinus Blomaart Elisabeth Munter Bartel Blomaart oud 23 jaar Bartel Blomaart ontslagen uit de voogdij van de Weeskamer. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1734 AWG – 16W – 17R/V – 30-10-1734 Cornelis Welle Angenieta Kegge, overleden Jan, Andries en Angenieta Welle (meerderjarig) Cornelis Welle oud 13 jaar Barbara Welle oud 10 à 11 jaar Jan van Uije Vader bevestigt met een schriftelijke verklaring het bestaan van zijn drie meerderjarige kinderen en belooft zijn twee minderjarige kinderen naar beste weten te zullen onderhouden en opvoeden.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen

Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1734 AWG – 16W – 17V/18R – 04-11-1734 Jan Laurisse Zegers Anna Pieterse de Munninck, overleden Pieter oud 18 jaar, David oud 17 jaar, Catharina oud 13 jaar, Maria oud 10 jaar, Petronella Janse Zegers oud 7 jaar. Andries Pieterse de Munninck, oom van moeders zijde Vader heeft beloofd de wezen naar beste vermogen te zullen onderhouden en opvoeden. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1734 AWG – 16W – 18V – 04-11-1734 Paul Le Febuire Elisabeth Sesille Paul Le Febuire oud plm. 23 jaar Paul Le Febuire ontslagen uit de voogdij van de Weeskamer. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1734 AWG – 16W – 18V/19R – 10-12-1734 Frederik van Nakke Adriana Beddenoot, overleden Evert van Nakke oud plm. 20 jaar I Yeman Boutens II Bastiaan Kruyd, oom van moeders zijde Yeman Boutens heeft te kennen gegeven de voogdij niet langer te kunnen waarnemen wegens hoge leeftijd; waarvoor in zijn plaats wordt aangesteld Bastiaan Kruyd. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1734 AWG – 16W – 19R – 10-12-1734 Cornelis Floteronck Susanna van Strien, overleden Barent oud 14 jaar, Josina oud 9 jaar, Dirck Floteronck oud 3 jaar Eduard Melis Nalatenschap meer lasten dan baten. Vader zal kinderen naar beste weten onderhouden. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1734 AWG – 16W – 19V/20R – 10-12-1734

- de heer secretaris Cornelis Ossewaarde, onder beheer hebbende de nagelaten boedel van: - de heer Mr. Pieter Lammens, overleden, en vrouw Jacoba Westhoeck, overleden, - verder: Wilhelmus Westhoeck, oudste minderjarige zoon van de heer fiscaal Johan Dankert Westhoeck. - Goedgevonden dat de heer secretaris Ossewaarde een bedrag zal opnemen van 100 ponden Vlaams ten laste van Wilhelmus Westhoeck, de kwitantie daarvoor ondertekenen en voor de zekerheid de goederen van Wilhelmus Westhoeck daaraan te verbinden.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1735 AWG – 16W – 20R/V – 07-01-1735 Pieter van Daalwijk, overleden Maria Anna Zuydhof, overleden Johan van Daalwijk oud ruim 21 jaar Verder genoemd: Hubertina Langemaire, weduwe Zuydhof, grootmoeder van moeders zijde. Johan van Daalwijk ontslagen uit de voogdij van de Weeskamer; zijn aandeel in de nalatenschap van zijn grootmoeder blijft onder beheer van de Weeskamer ingevolge testamentaire beschikking, tot hij de leeftijd van 25 jaar zal hebben bereikt. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1735 AWG – 16 W – 20V – 07-01-1735 Johan van der Helck, overleden Isabella Zuydweg, overleden Pieter van der Helck oud ruim 24 jaar Verder genoemd: Huibertina Langemaire, weduwe Zuydhof, overleden, grootmoeder van moederszijde. Pieter van Helck ontslagen uit de voogdij van de Weeskamer; zijn aandeel in de nalatenschap van zijn grootmoeder blijft onder het beheer van de Weeskamer tot hij de leeftijd van 25 jaar zal hebben bereikt. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1735 AWG – 16W – 20V – 18-02-1735 Johan Weksteen, overleden Cornelis Weksteen Huibertus Haring, overleden In de plaats van de overleden voogd is aangesteld: Pieter de Keyser. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1735 AWG – 16W – 21R – 17-03-1735 Joos de Nootere, overleden Tanneke den Ram, overleden Quirina (Crijna) de Nootere te Zierikzee Jan Petitpas aangesteld als administrateur over de goederen van Crijna de Voogd geërfd van Cornelis den Ram, overleden. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1735 AWG – 16W – 21R/V – 17-03-1735 Huibertus Drinkveld, overleden te Goes Geertruyd Oyee, overleden, gewoond hebbende te Breda Doctor Marinus Canisius, administrerend voogd Sr. Wilhem Hoogenhoed, toeziend voogd Voogden door wijlen de vader gekozen en aangesteld.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1735 AWG – 16W – 21V – 19-03-1735 Damas de Witte te Kortgene, overleden

Jan Petitpas, gerechtsbode, vanwege de wezen gemachtigd om enige effecten die de wezen toekomen, te overhandigen aan de moeder, wonende te Kortgene, voor het onderhoud van de wezen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1735 AWG – 16W – 22R – 08-04-1735 Andries de Lamaar Maria de Raad Maria de Lamaar oud 25 jaar Maria de Lamaar ontslagen uit de voogdij van de Weeskamer. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1735 AWG – 16W – 22R/V/23R – 22-04-1735 Jan Michielse Steenhove Thona Dingemans, overleden Dingeman Janse Steenhove - oud 8 jaar Francois de Keyser Vader zal weeskind naar beste vermogen onderhouden en opvoeden. Testamentaire dispositie getoond gepasseerd voor notaris Hubertus Craan dd 17 mei 1731. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1735 AWG – 16W – 23R/V/24R/V - 06-05-1735 Adriaan Polderman Catharina Petitpas Jan oud 5 jaar Jan Petitpas, gerechtsbode, grootvader van moeders zijde Onderhoud weeskind op overeengekomen voorwaarden geregeld. Genoemd wordt een hoeve in Hoedekenskerke, eigendom van enen Jan Deck en een verbandbrief gekomen bij erfenis van Jasper Janse Polderman. Testament gepasseerd voor notaris Adolf Hageman dd 2 maart 1729 Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1735 AWG – 16W – 24V – 06-05-1735 Adriaan Walrave, overleden Anna van Dulmen Elisabeth oud 4 jaar Gerard van Dulmen, broer van moederszijde Moeder zal kind opvoeden tot meerderjarigheid. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1735 AWG – 16W – 24V/25R – 03-06-1735

Genoemde personen: Isaäk Bronkhorst: wil een reis naar West-Indië doen; voor zijn uitrusting is een bedrag vereist. Jan Petitpas, gerechtsbode, wordt gemachtigd hem een bedrag te doen toekomen en daarvoor desnoods een obligatie, de genoemde Bronkhorst toekomende, te verpanden.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1735 AWG – 16W – 25R/V – 03-06-1735 Jacob Marinisse Visser Magdalena de Hoop, overleden Johanna oud 16 jaar Jacoba oud 13 jaar Cornelis oud 7 jaar Marinus oud 4 jaar Marinus Marinusse Visser, oom van vaderszijde Vader zal de kinderen op overeengekomen voorwaarden onderhouden. Testament getoond gepasseerd voor notaris Zijwert van der Bilt dd 13 november 1717. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1735 AWG – 16W – 26R/V – 03-06-1735 Sr. Pieter Boutens Dorothea Masuer, overleden Apollonia ongeveer 18 jaar oud; Joanna 16 jaar oud Adriaan 12 jaar oud Sr. Leendert Eyermeet Vader zal de kinderen op overeengekomen voorwaarden onderhouden. Testament getoond gepasseerd voor notaris Boudewijn Landschot dd 1 februari 1735. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1735 AWG – 16W – 26V/27R/V/28R – 03-06-1735 Boudewijn de Corne, overleden Petronella Michiels Jan - 6 jaar oud; Pieter - 4 jaar oud; Jacobus - 3 jaar oud Franchois Emare, neef van vaders zijde Moeder heeft aangenomen haar kinderen gedurende haar weduwestaat te onderhouden op overeengekomen voorwaarden. Testament getoond gepasseerd voor notaris Huibertus Craan dd 23 november 1734. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1735 AWG – 16W – 28R – 17-06-1735 Josias van der Maire, overleden Maria Versole Josina oud 11 jaar Maarten Leene, oom van vaders zijde Moeder zal kind onderhouden tot meerderjarigheid. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1735 AWG – 16W – 29R – 17-06-1735 Mr. Nicolaas Sommerzee, dijkgraaf Vrouw Adriana Westerwijk Dhr. Adolf Sommerzee oud 23 jaar Jonkvrouw Adriana Sommerzee oud 18 jaar Kinderen ontslagen uit de voogdij van de Weeskamer. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1735 AWG – 16W – 29R/V/30R/V – 17-06-1735 Jacobus van Haart, overleden Apolonia Coomans Catharina oud 15 maanden; Digna oud 10 weken Francois van Haart, grootvader van vaders zijde Adriaan Jacob de Vriese, oom van moeders zijde Testament getoond. Moeder zal kinderen onderhouden tot meerderjarigheid op omschreven voorwaarden.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1735 AWG – 16W – 30V/31R/V – 20-06-1735 Boudewijn Verselewel, Burgemeester en Raad Stad Goes Vrouw Catharina Maria Eversdijk, overleden Johanna Maria oud 14 jaar Maria Cornelia oud 6 jaar Mr. Cornelis Keetlaer, Raad en Oud-Schepen van de Stad Goes Testament overlegd. Legitieme portie van de kinderen bedraagt 10.000 pond Vlaams. Vader zal de kinderen onderhouden tot de leeftijd van 20 jaar en behoudt zich de vrijheid voor om de legitieme portie te voldoen met obligaties, tienden of landerijen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1735 AWG – 16W – 32R/V – 22-06-1735 Wilhem Kats Cornelia Pieters, overleden Leenderd oud 4 jaar Jacob Noudt te Zierikzee, eigen neef van moeders zijde Overeengekomen dat de vader zijn zoon zal opvoeden en onderhouden naar behoren. Boedel is gewaardeerd op 570 pond Vlaams, waarvan voor de wees 285 pond Vlaams. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1735 AWG – 16W – 32V/33R – 15-07-1735 Jacobus Mispelblomme Johanna Tekelenburg, overleden Everwijn oud 4 jaar Sr. Coenraad Tekelenburg, eigen oom van moeders zijde Geen goederen boven de lasten bevonden. De vader belooft zijn kind goed te onderhouden en opvoeden tot zijn meerderjarigheid. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1735 AWG – 16 W – 33R/V – 09-09-1735 Mr. Pieter Lammens, overleden Vrouw Jacoba Westhoeck, overleden

- Cornelis Ossewaarde, secretaris en beheerder van de nagelaten boedel van Mr. Pieter Lammens en Vrouw Jacoba Westhoeck; - Wilhelmus Westhoeck, oudste minderjarige zoon van de heer fiscaal Johan Dankert Westhoeck. - Gebleken de onvermijdelijke noodzakelijkheid om tot onderhoud van Wilhelmus Westhoeck over enig geld te beschikken, is goedgevonden de secretaris Ossewaarde te machtigen om te dien einde een bedrag op te nemen van 33 pond 6 sch. 8 gr. Vlaams. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1735 AWG – 16W – 33V/34R/V/35R – 09-09-1735 Wilhem de Fouw, overleden Magdalena Leenders Leonard oud 20 jaar Jan oud 17 jaar Abraham de Fouw, oom van vaders zijde Magdalena Leenders heeft testament getoond tussen haar en haar overleden man gepasseerd voor schepenen van Ste Michiel in Putten of Middelharnis. Zij zal de kinderen onderhouden en bij meerderjarigheid uitreiken een som van 100 pond Vlaams.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1735 AWG – 16 W – 35R – 07-10-1735 Petronella Mange Jannetje Marinus

oud 22 jaar

Ontslagen uit het opzicht van de Weeskamer. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1735 AWG – 16W – 35V/36R/V – 02-12-1735 Henrick van Sundert, overleden I Cornelia Smits, overleden II Cornelia Steijns I Jan oud 15 jaar en Dignus van Sundert oud 11 jaar II Maria van Sundert I Arnoldus van Sundert, broer van vaders zijde II Johan Steijn, broer van moeders zijde Verder genoemd: Jan Del Place, voogd van de voorkinderen van moeders zijde; ontboden maar niet verschenen en verklaard hebbende zich daarmee niet te willen bemoeien. Ondanks dat de baten van de boedel gering zijn verklaart de moeder, Cornelia Steijns, zowel de twee voorkinderen als haar eigen kind te zullen onderhouden en bij meerderjarigheid uit te reiken een zilveren ducaton. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1735 AWG – 16W – 36V/37R/V – 23-12-1735 Johannes Nolst, overleden Jorina Adriaanse Adriana oud 8 jaar Arij Langstrate, neef van vaders zijde De moeder zal het kind onderhouden en opvoeden in de Gereformeerde religie, zoals tot nu toe. De moeder zegt binnenkort in het huwelijk te treden met een persoon van de Rooms-Katholieke religie, Pieter Truijens, die belooft het kind te laten in de religie waarin het is opgegroeid.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1736 AWG – 16W – 38V/39R – 09-03-1736 Anthonij Joel, overleden Josina Imselroij ? Guliaam oud 19 jaar; Jacobus 15 jaar; Jan oud 14; Anthonij Joel oud 11 jaar Gillis de Breu Moeder zal kinderen onderhouden en opvoeden tot meerderjarigheid. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1736 AWG – 16W – 39R/V – 27-04-1736 Abraham Bakker Debora van den Berge Jan Bakker oud 25 jaar Op zijn verzoek ontslagen van het toezicht van de Weeskamer. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1736 AWG – 16W – 39V– 27-04-1736 Jan Marinus van Weele Cornelia van de Velde, overleden Maria Jans van Weele oud 3 jaar Marinus Baltense van Weele, grootvader van vaders zijde Vader zal kind onderhouden en opvoeden. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1736 AWG – 16W – 40R/V/41R/V/42R – 10-06-1736 Adolf Soetebier, overleden Jacoba van Roden Jan, Cornelia, Johannes, Jacoba en Abraham Soetebier Cornelis Weije, aangetrouwde oom van moeders zijde Nog een zesde kind: Johanna, meerderjarige dochter, zij is present en heeft het akkoord goedgekeurd. De moeder zal de kinderen onderhouden op overeengekomen voorwaarden. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1736 AWG – 16W – 42R – 23-06-1736 Nicolaas Ouwendijk Petronella de Munninck, overleden Cornelis en Cornelia Ouwendijk Andries de Munninck Cornelis-zoon, grootvader Verder genoemd: Cornelis de Munninck, grootvader. De voogd heeft de voogdij bezworen en het toezicht over de minderjarige kinderen voor het aandeel uit de nagelaten boedel van hun grootvader. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1736 AWG – 16W – 42R/V – 23-06-1736 Arnoldus Blomming Anna Prins, overleden Ruth oud 10 jaar en Johanna oud 8 jaar Jacobus van den Broeke De vader heeft aangenomen en beloofd zijn kinderen te onderhouden en op te voeden tot hun meerderjarigheid.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1736 AWG – 16W – 42V/43R – 17-08-1736 Gerardt Ysebree, overleden; in leven Secretaris der Provinciale Rekenkamer van Zeeland Vrouw Maria Sautijn Jonkheer Johan Ysebree oud 21 jaar De heer Burgemeester Mr. Adriaan Ysebree Op verzoek van de heer Burgemeester Ysebree wordt Jonkheer Johan Ysebree ontslagen uit het toezicht van de Weeskamer. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1736 AWG – 16W – 43R – 05-10-1736 Cornelis Poortvliet Geertruijd Peman Jan Poortvliet oud 21 jaar Jan Peman en Marinus Gouwenaar Jan Peman is op verzoek van de voogden ontslagen uit het toezicht van de Weeskamer. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1736 AWG – 16W – 43R/V – 05-10-1736 Cornelis Poortvliet Geertruijd Peman Geertruijd Poortvliet oud 20 jaar Geertruijd Poortvliet op aanbeveling van de voogden ontslagen uit het toezicht van de Weeskamer. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1736 AWG – 16W – 44R/V/45R

Blanco Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1736 AWG – 16W – 45V – 28-12-1736 Marinus Joosse Hobus Cornelia van Beijsselaar Marinus Hobus oud 22 jaar Na overleg en goed getuigenis van de voogden en bespreking van de rekening van de goederen van de wees, is goedgevonden Marinus Hobus te ontslaan van het toezicht van de Weeskamer.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd

Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1737 AWG – 16W – 45V/46R – 01-02-1737 Adriaan Bosman Johanna Coomans Maria Bosman 24 jaar Op aanbeveling van de voogd en de moeder is Maria Bosman ontslagen uit het toezicht van de Weeskamer. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1737 AWG – 16W – 46R/V/47R – 01-02-1737 Pieter Boutens, overleden Dorothea Masuer, overleden 2 Marinus Hoogkamer, grootvader van vaders zijde, wonende te ’s Gravenpolder; Jacobus Buchanaan, bode van de Edel Mogende Heren Staten van Zeeland te Middelburg; Jan Boutens, broer van Pieter Boutens, meester-timmerman te Zaamslag. e e De 3 voogd is aanwezig; de 2 voogd is volgens missive van 23 januari 1737 met het toeziend voogdijschap belast naar order van de Weeskamer. Beiden wonen buiten deze stad (Goes) en het eiland. Gepresenteerd wordt een testament tussen Pieter Boutens en zijn vrouw. De taken van de voogden worden volgens testament en in overleg geregeld. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1737 AWG – 16W – 47R – 01-02-1737 Pieter Boutens, overleden Dorathea Masuer, overleden Apollonia Boutens oud 20 jaar Apollonia Boutens wordt met goedkeuring van de voogden en op haar verzoek ontslagen van het toezicht van de Weeskamer. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1737 AWG - 16W - 47V/48R - 01-02-1737 Anthony (of: Theunis) Benjamijnse, overleden Neeltje Wilhemes Lakkee Petronella 14 jaar; Benjamijn 12 jaar; Wilhem Anthonisse 11 jaar Wilhem Dignusse Ribbe, aangetrouwde vader Verder genoemd: Petronella Coutsijn, weduwe van Benjamijn Anthonisse. Aan de kinderen is een erfenis toegevallen van hun grootmoeder van vaders zijde. De schoonvader heeft na enige woordenwisseling beloofd om van de intrest van het kapitaal de kinderen op te voeden tot hun meerderjarigheid en zijn huis als onderpand te stellen. Nog genoemd: Dignus Quirijnse Bouten, mede ter Weeskamer aanwezig. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1737 AWG - 16W - 48R/V - 01-02-1737 David Bal, overleden Jacoba Huijsheere Sara Bal oud 6 jaar Adriaan den Boer Testament getoond, gepasseerd voor Notaris Huibertus Craan dd 0210-1726. Moeder zal kind opvoeden tot meerderjarigheid.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1737 AWG - 16W - 49R/V - 01-02-1737

Wilhelmus Westhoek Wilhelmus Westhoek verzoekt om te worden ontslagen uit het opzicht van de Weeskamer. Heeft goederen geerfd van zijn tante Jacoba Westhoek, huisvrouw van de overleden heer Mr. Pieter Lammens. Na discussie wordt boven ontboden Johanna Smallegange, weduwe van Francois van Amsteyn , betreffende twee distincte (onderscheiden en duidelijke) obligaten wegens penningen ten behoeve van dezelve Westhoek.

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1737 AWG - 16W - 49V/50R/V - 15-02-1737 Adriaan Weye, overleden Quirina Matthijs Adriana oud 17 jaar en Jan Weye oud 11 jaar Anthony Weye, oom van vaders zijde Testament getoond, gepasseerd voor de Notaris Anthony Ossewaarde dd 24-03-1710. Moeder zal kinderen onderhouden en opvoeden.

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1737 AWG - 16W - 50V/51R/V - 15-02-1737 Anthony Rottier, overleden Jacoba Minnaart Francina oud 7 jaar en Adriaan Rottier oud 5 jaar Jacobus van Houte, oom van moeders zijde Moeder zal de kinderen onderhouden en opvoeden tot meerderjarigheid. Testamentaire dispositie getoond gepasseerd voor Notaris Zijwert van der Bilt, dd 28-09-1729.

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1737 AWG - 16W - 51V/52R - 01-03-1739 Daniel Janse Apollonia den Boer, overleden Maria oud 12 jaar en Stevelina Daniels 17 maanden Pieter den Boer, grootvader van moeders zijde Geen baten en lasten volgens opgave; vader zal kinderen onderhouden en opvoeden tot meerderjarigheid en daarna een gouden ducaton uitreiken.

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1737 AWG - 16W - 52V/53R - 01-03-1737 I - Cornelis Lasarij, overleden II - Cornelis Janse I + II Machalina Pieters I - Pieter Cornelisse Lasarij oud 15 jaar II - Jan Cornelisse oud .. jaar Verder genoemd: Jan Petitpas, aangesteld tot administrateur over de goederen van de wezen, die zij geerfd hebben uit de boedel van hun grootvader van moeders zijde:Pieter Machielse Aldertse.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1737 AWG - 16W - 53V blanco/54R Mr. Pieter Lammens, overleden

Verder genoemd: De heer Secretaris Cornelis Ossewaarde, adminitrateur van de goederen bij kaveling te beurt gevallen aan de minderjarige wees Cornelis Berckman te Middelburg uit de nalatenschap van Pieter Lammens. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1737 AWG - 16W - 54R/V/55R Jan Baptista de Worme, overleden Maria Chretienne Le Cointre Maria Rose de Worme oud 12 jaar Walrand Le Cointre te Tholen, oom van moeders zijde Testamentaire dispositie getoond tussen Maria Le Cointre en haar overleden man voor de Notaris Marcus Bregt dd 15-11-1727. Nog getoond een schriftelijke aantekening van de effecten in de boedel. De moeder zal het kind onderhouden en opvoeden. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1737 AWG - 16W - 55R/V - 12-04-1737 Cornelis Bomme Anna de Lamaar Maria en Susanna Bomme, beiden boven de 20 jaar oud Kinderen gedeeltelijk erfgenaam van hun grootmoeder van moeders zijde: Maria Burggraav, overleden. Beiden worden ontslagen uit het opzicht van de Weeskamer. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1737 AWG - 16W - 55V/56R blanco Johan Weksteen, predikant, overleden Cornelis Weksteen Cornelis Haring, predikant, overleden; Anthony van Beysselaar, aangesteld als voogd in plaats van de overleden voogd.

Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1737 AWG - 16W - 56V 31-05-1737 Guiljaam van Wijtvliet Anna van Dulmen, overleden

Guiljaam van Wijtvliet, verschenen op het verzoek van de heren buitenregenten van het gecombineerde Arm- en Weeshuis alhier, heeft aangenomen een ouderloos dochtertje, nagelaten door Adriaan Walrave en genoemde Anna van Dulmen. Heeft overgeleverd staat en onventaris tussen hem en zijn overleden huisvrouw gezamenlijk.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1737 AWG - 16W - 57R - 31-05-1737 Johan de Swarte, overleden Maria Catharina Verdurmen

Maria Catharina Verdurmen stelt zichzelf borg voor haar broer Jan Verdurmen wegens de administratie en het voogdijschap, volgens de notulen dd 17 mei 1737, van de goederen aankomende Jacobus Verduyn, minderjarige nagelaten zoon van Wouter Verduyn en Johanna Steenkiste. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1737 AWG - 16W - 57R/V - 31-05-1737

Jacobus de Kock, 21 jaar en gehuwd Anthony van Beysselaar Naar aanleiding van het rapport van de voogd is Jacobus de Kock ontslagen uit het toezicht van de Weeskamer. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1737 AWG - 16W - 57V/58R/V - 31-05-1737 Jan (Johan) de Swarte, overleden Maria Catharina Verdurmen Johanna oud 11 jaar; Catharina 10 jaar; Jacoba 7 jaar; Isabella de Swarte 5 jaar Johan Verdurmen, oom van moeders zijde Voogd heeft huwelijkscontract overgelegd, gepasseerd voor Notaris Adriaan Bake te Hulst dd 19-01-1725. Moeder zal de kinderen onderhouden en opvoeden tot de leeftijd van 25 jaar. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1737 AWG - 16W - 58V/59R - 21-06-1737 Pieter van Schoten, overleden Maatje Salomons Michiel van Schoten 22 jaar en Sara van Schoten 23 jaar. De kinderen worden op verzoek van hun moeder ontslagen uit de voogdij van de Weeskamer. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1737 AWG - 16W - 59R - 21-06-1737 Jan Marinusse van Weele Maatje Janse Tolleman, overleden Johanna Jans van Weele, oud 5 maanden Marinus Janse Tolleman,Heinkenszand, oom van moeders zijde Nagelaten boedel meer lasten dan baten. De vader belooft echter het kind naar beste vermogen te zullen opvoeden tot haar meerderjarigheid.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1737 AWG - 16W - 59R/V/60R - 21-06-1637 Jasper Adriaanse Jannetje Laurusse Cruijl, overleden Adriaaan Jasperse oud 15 jaar Enog Trimpe Testamentaire dispositie overgelegd gepasseerd voor Notaris Marcus Bregt 02 mei 1729. De vader zal het kind onderhouden en opvoeden tot meerderjarigheid en dan uitkeren een bedrag van 200 Caroliguldens. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1737 AWG - 16W - 60R/V/61R - 21-06-1737 Florentius Schaleven Johanna van Baren, overleden Magdalena Schaleven oud 14 maanden Cornelis Paulusse, neef van moeders zijde Testamentaire dispositie overgelegd gepasseerd voor Notaris Adriaan Gort dd 07 mei 1736. Vader heeft een staat getoond van de goederen. Hij belooft het kind naar staat en vermogen te zullen opvoeden. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1737 AWG - 16W - 61R/62R/V - 02-08-1737 Adolf Soetebier, overleden Jacoba van Rode 6 kinderen Jacoba van Rode is ter Weeskamer verschenen en heeft getoond het verwezingsrapport der minderjarige kinderen gedaan op 10 juni 1736. De boedel was getaxeerd op een som van 600 pond Vlaams. Volgens de moeder is er een misrekening gemaakt en zij vraagt dit te corrigeren, waaraan na onderzoek van de stukken en bespreking wordt voldaan. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1737 AWG - 16W - 62V - 18-10-1737 Christiaan van der Stelle Christina Ooms, overleden Jasper van der Stelle oud 21 jaar Pieter Kallewaard Jasper van der Stelle verzoekt te worden ontslagen van de voogdij van de Weeskamer. Zijn vader en voogd verklaren daartegen geen bezwaar te hebben. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1737 AWG - 16W - 62V/63R/V - 15-11-1737 Pieter Bouwense, overleden Berbel Casteleijn Adriaan oud 7 jaar/ Dingna oud 5 jaar/ Pieter Bouwense oud 2 1/2 jaar. Adriaan Bouwense, oom van vaders zijde Goederen zijn gering van waarde en overtreffen maar nauwelijks de lasten. De moeder belooft de kinderen naar beste vermogen te zullen onderhouden en opvoeden tot meerderjarigheid en dan uitreiken een som van 25 Caroli-guldens.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1738 AWG - 16W - 63V/64R - 31-01-1738 Jan Flaman, overleden Francina Calferis Barbara Flaman oud 14 jaar Balten Hollestelle In de boedel zijn geen baten aanwezig. De moeder zal haar kind naar beste vermogen opvoeden en onderhouden tot meerderjarigheid en dan uitreiken een som van 2 pond Vlaams. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1738 AWG - 16W - 64R/V - 31-01-1738 Johannes Koussemaker de Jonge Geertruydt van Pappelen, overleden Johannes oud 13 jaar/ Maria oud 10 jaar/ Cornelia Koussemaker Cornelis Dijkwel, oom van moeders zijde Testamentaire dispositie overgelegd, gepasseerd voor Notaris Boudewijn Landschot d.d. 19 maart 1737. Vader belooft de kinderen naar beste vermogen op te voeden en te onderhouden tot meerderjarigheid en dan uitreiken een gift van 25 £ Vlaams. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1738 AWG - 16W - 65R/V - 31-01-1738 I Marinus Blommaart, overleden II Marinus Blommaart, overleden I Maria Melse, overleden II Elisabeth Munter I - 3 / II - 3 Sr. Jan Snoep den Ouden Anthony Munter Approbatie (goedkeuring) van het akkoord betreffende de wezen van Marinus Blommaart. Rekening van de boedel d.d. 23-09-1735. Na onderzoek van het contract en in overweging genomen de kwesties die er waren over de nalatenschap wordt vervolgens goed gevonden en verstaan het te approberen zoals het is. Naast de drie eigen kinderen van Elisabeth Munter is er ook de zorg voor drie kinderen uit een eerder huwelijk van Marinus Blommaart met Maria Melse. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1738 AWG - 16W - 65V - 14-02-1738 Reynier Beto Anna Munters , overleden Maria Beto Maria Beto, geassisteerd door haar vader, wordt ontslagen van de voogdij en het toezicht van de Weeskamer. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1738 AWG - 16W - 65V/66R - 14-02-1738 I Johannes van der Gevel II Johannes van der Gevel, overleden I Catharina Tichelaar, overleden II Anna Hardon I Adriana van der Gevel oud 16 jaar Dignus Krijnse, oom Anna Hardon, stiefmoeder van Adriana, en weduwe van Johannes van der Gevel heeft overgelegd de testamentaire dispositie tussen haar en haar overleden man voor Notaris H. Craan dd 5 maart 1724.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd

Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1738 AWG - 16W - 66V-blanco/67R/V68R I Sr. Marinus Luckus II Sr. Marinus Luckus, overleden I Juffrouw Helena van der Bilt, overleden II Juffrouw Maria Blondel I Johan (Jan) Luckus oud 17 jaar II David oud 3 jaar/ Cornelis Luckus oud 8 maanden Doctor Johannes Levendale Maria Blondel heeft overgelegd de testamentaire dispositie tussen haar en haar overleden man voor Notaris Johan Evertse te Middelburg dd 27 september 1731. Zij mag uit de nalatenschap meubelen of andere zaken nemen als ze denkt die te kunnen gebruiken, maar ze oordeelt dat ze beter kan wachten tot de staat van de boedel definitief is vastgesteld. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1738 AWG - 16W - 68R/V/69R/V Michiel Verlorekost, overleden Petronella Willaart Catharina oud 5 jaar/ Johanna oud 2 jaar Jan Verlorekost, oom van vaders zijde Overgelegd de testamentaire dispositie en huwelijkse voorwaarden gepasseerd voor dhr. Adriaan Gort in kwaliteit als Notaris dd 16 mei 1733. Besloten is dat nog een voogd van moeders zijde zal moeten worden aangesteld. Verder alles geregeld volgens overeengekomen en omschreven voorwaarden. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1738 AWG - 16W - 69V/70R/V - 02-05-1738 I Pieter Kest II Pieter Kest, overleden I Maria Steijn, overleden II Dina Bom I Anna Kest oud 15 jaar II Marinus Kest oud 9 jaar Jan Steijn, oom van moeders zijde; in plaats van zijn overleden vader: Cornelis Steijn, van moeders zijde; Jan Petitpas, namens de Weeskamer Door de Rentmeester Marcus Bregt wordt overgeleverd een huwelijkscontract door Pieter Kest en Dina Bom, gepasseerd voor de heer secretaris Jacobus Keetlaer dd 20 augustus 1726. Het huwelijkscontract en de staat van inventaris moet duidelijker worden opgemaakt, waarna er verder over zal worden gehandeld. Verder geregeld volgens overeengekomen voorwaarden. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1738 AWG - 16W - 70V - 02-05-1738 Jacob Olivier Catharina Stuyk, overleden Jan oud .. jaar/ Maria oud 8 maanden Jacobus Stuyk, grootvader van moeders zijde De vader zal zijn kinderen onderhouden en opvoeden tot meerderjarigheid.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1738 AWG - 16 W - 71R - 16-05-1738 Michiel Verlorekost, overleden Petronella Willaard Bartel Willaart, oud-oom van moeders zijde Als tweede voogd aangesteld over de minderjarige kinderen, zie 86R/V dd 02 mei 1738. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1738 AWG - 16W - 71R/V/72R/V/73R - 16-05-1738 Anthony Munter Barbara Munter oud .. jaar Gillis de Breu Gillis de Breu, als aangestelde administrerend voogd, heeft overgelegd een testamentaire dispositie, gepasseerd bij Notaris H. Craan dd 21 maart 1738. Erfgenamen zijn de dochter Barbara Munter en Adriana Hasius, aangetrouwde moeder van Anthony Munter. Volgens overeengekomen en omschreven voorwaarden geregeld. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1738 AWG - 16W - 73R/V - 16-05-1738 Pieter Kest, overleden Dina Boms Jan Steijn en Jan Petitpas Notaris Marcus Bregt, in kwaliteit als bij de notulen van 02 mei 1728 gemeld, ten overstaan van Jan Petitpas en Jan Steijn als voogden, hebben nader omstandiger bericht gedaan van de boedel tussen Pieter Kest en zijn laatste nagelaten huisvrouw Dina Boms. Na langdurige gesprekken overeengekomen tot een akkoord waarbij Dina Boms zal blijven in het volle bezit van de boedel in vrije eigendom. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1738 AWG - 16W - 73V/74R - 16-05-1738 Pieter Kest, overleden Maria Steijn, overleden Anna Kest oud 15 jaar Jan Steijn, oom van moeders zijde; Jan Petitpas Verder genoemd: Anna Maria de Boot, grootmoeder van moeders zijde. Aandeel uit de nalatenschap van grootmoeder voor Anna Kest. De voogden, mede verschenen ter Weeskamer, verklaren voor het genot van haar aandeel haar op te voeden en te onderhouden op overeengekomen voorwaarden.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1738 AWG - 16W - 74R/V/75R - 06-06-1738 Abraham Pater Elisabeth van Dideren, overleden Blasina Pater, oud tussen 3 en 4 jaar Cornelis Leijs, aangetrouwde halfbroer De vader heeft de huwelijkse voorwaarde overgelegd tussen hem en zijn overleden huisvrouw dd 12-06-1733 gepasseerd voor Notaris Hubrecht Craan. Uit de lijst van inventaris blijkt dat de schulden meer zijn dan de baten. De vader zal zijn kind naar beste vermogen onderhouden en opvoeden. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1738 AWG - 16W - 75V/76R - 06-06-1738 Jacobus van Haart, overleden Leijntje Coomans Catharina van Haart Henricus van Haart, oom van vaders zijde ( door het overlijden van zijn vader François van Haart) Verder genoemd: Catharina Munter, weduwe van François van Haart en grootmoeder van vaders zijde van de wees. Catharina Munter heeft overgelegd de testamentaire dispositie tussen haar en haar man dd 20-10-1736 voor Notaris H. Craan en tevens getoond een schriftelijke memorie vervattende de baten van de boedel tussen haar en haar overleden man en de taxatie van de boedel. Na een gesprek tussen Catharina Munter en de Heren van de Weeskamer belooft zij haar kleindochter met een overeengekomen bedrag te voldoen van haar legitieme portie. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1738 AWG - 16W - 76R/V - 06-06-1738 Joël Boulee, overleden Josina Goeree Wilhem oud 8 jaar/ Joël oud 3 jaar/ Marinus Boulee oud 5 mn. Matthijs de Wolf, neef van moeders zijde De moeder heeft overgelegd de testamentaire dispositie tussen haar en haar overleden man gepasseerd voor Notaris H. Craan dd 18-021727. Zij belooft plechtig uit de baten van de boedel haar kinderen een bedrag uit te keren voor hun legitieme portie. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1738 AWG - 16W - 76V/77R - 20-06-1738 Wilhem Musse, overleden Elisabeth Paulusse Heimans Maria oud 15 jaar/ Paulus oud 14 jaar/ Helena oud 11 jaar/ Wilhem Musse oud 20 maanden Jan Musse, oom van vaders zijde Moeder verklaart dat in de boedel geen goederen boven de lasten komen. Heeft voor haar kinderen in overweging genomen hen een bedrag van 25 pond Vlaams toe te wijzen.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1738 AWG - 16W - 77R/V - 20-06-1738 Wilhem Musse, overleden Elisabeth Paulusse Heimans Jan Musse De voogd heeft, geassisiteerd met Elisabeth Paulusse Heimans, moeder van de wezen, de testamentaire dispositie overgebracht van Maria Jochums, weduwe van Nicolaas Musse, en grootmoeder van vaders zijde, gepasseerd voor Notaris Marcus Bregt dd 09-03-1737, waarbij de testatrice haar dochter Mayken Musse tot haar universele erfgenaam en haar zoon Jan Musse en de wezen in dezen tot haar erfgenamen aanstelt. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1738 AWG - 16W - 77V/78R/V - 20-06-1738 Geerard Marinusse, overleden Neeltje … Dingna Geerardse oud 14 jaar Marinus Geraardse, grootvader van vaders zijde Moeder Neeltje is nu getrouwd met Adriaan Cornelisse. Marinus Gerardse, voogd, heeft overgebracht de testamentaire dispositie tussen hem en zijn overleden huisvrouw Cornelia Pieterse Crabbe, gewezen grootmoeder van de wezen, gepasseerd voor Notaris Anthony Ossewaarde dd 10 november 1720. Cornelia Crabbe heeft naast de gewezen vader van de wezen, nog nagelaten drie in leven zijnde kinderen. De vader van de wees heeft buiten Dingna nog een kind nagelaten dat thans meerderjarig is. Afwikkeling van de boedel geregeld in goed overleg met de grootvader Marinus Gerardse. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1738 AWG - 16W - 79R - 12-09-1738

Adriaan en Maria Blommaart Sr. Jan Snoep den Ouden De voogd heeft te kennen gegeven dat de kinderen oud genoeg zijn om uit de voogdij ontslagen te worden; wat na discussie wordt goedgevonden. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1738 AWG - 16W - 79R - 12-09-1738 Anthony Rottier , overleden Jacoba Minnaart Jacobus van Houte Bij verwezing van de kinderen op 15 september 1737, stond de moeder op het punt een ander huwelijk aan te gaan. Zij heeft de wezen nog een bedrag toegekend van 400 £ Vlaams waarmee de Heren van de Weeskamer en de voogd genoegen genomen hebben. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1738 AWG - 16W - 79V - 26-09-1738 Jan Blondeel Elisabeth Borns, overleden Petrus Blondeel oud 14 jaar Sr. Pieter van Loenhout Aangesteld tot administrerend voogd en heeft dit aangenomen.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1738 AWG - 16W - 79V - 26-09-1738 Jacobus Brasser, overleden Tannetje Knuijt Jan oud 8 jaar/ Johanna Brasser oud 5 jaar Willem Knuijt, oud-oom van moeders zijde De moeder verklaart dat in de boedel geen baten boven de lasten kwamen. Zij zal de kinderen naar beste vermogen onderhouden en opvoeden tot meerderjarigheid en daarna uitreiken een zilveren ducaton. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1738 AWG - 16W - 80R/V - 03-10-1738 Jan van Balen Magdalena Krabbe, overleden Marinus van Balen oud 1½ jaar Cornelis Claasse, oud-oom van moeders zijde De vader heeft overgelegd een testamentaire dispositie tussen hem en zijn overleden huisvrouw op 11 februari 1737 gepasseerd voor Notaris Boudewijn Landschot. Hij belooft het weeskind naar staat en vermogen te onderhouden en opvoeden tot meerderjarigheid en daarna uitkeren een som van 50£ Vlaams. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1738 AWG - 16W - 80V - 10-10-1738

Jonkheer Adriaan IJsebree G.S. Burgemeester Mr. Adriaan IJsebree, tot nu toe administrerend voogd, verzoekt van het langer waarnemen te worden ontslagen. In zijn plaats wordt aangesteld de heer Johan IJsebree, broer van Jonkheer Adriaan, als administrerend voogd en de heer Johan Sautijn als toeziend voogd. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1738 AWG – 16W – 80V/81R – 10-10-1738

Genoemde personen: Jonkheer David Cornelis de Laignier, overleden; Nicolaas Deneken, gehuwd met vrouw Adriana Johanna de Laignier; Adriaan Beekman, gehuwd met vrouw Sara de Laignier, enige erfgenaam van David Cornelis de Laignier, ieder voor de helft, zeker 1/3 part in een West Indische actie ter voornoemde Kamer waarin zij ieder voor haar aandeel toekomen de overige 2/3 parten, groot 966 ponden Vlaams. Ten verzoeke van de heer Nicolaas Deneken is goed gevonden de koopmansbode van deze stad Midddelburg, Pieter Gunter te machtigen om ter Kamer van de West Indische Compagnie te Middelburg uit dien hoofde geproslueert te verkopen de West Indische actieen.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd

Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1738 AWG - 16W – 81R/V – 24-10-1738 Jan Blondeel Elisabeth Borns, overleden Petrus Blondeel, oud 14 jaar Cornelis van Loenhout, medevoogd , in de plaats van Sr. Pieter van Loenhout, overleden. Tevens benoemd tot administrateur over de goederen van de wees, hem aanbestorven van zijn grootmoeder Sara Hoogkamer, en heeft dit op zich genomen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1738 AWG – 16W – 81V/82R - 24-10-1738 Jan van Helden Catharina Bos, overleden Geerard van Helden, oud ong. 11 jaar Jan Bosdijk Vader heeft overgelegd de testamentaire dispositie tussen hem en zijn overleden huisvrouw voor Notaris Boudewijn Landschot dd 2102-1734. In overleg met de vader en de voogd heeft de vader beloofd de wees behoorlijk te onderhouden en opvoeden tot zijn meerderjarigheid en dan een vrijwillige gift uitreiken van 50 Caroli-guldens. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1738 AWG - 16W – 101V - 21-11-1738 Michiel Verlorekost, overleden

Jan Petitpas, aangesteld als medevoogd Jan Verlorekost Bartel Willaart De voogden worden gemachtigd aan Jan Verlorekost bij en volgens taxatie van neutrale lieden, ter voorkoming van nodeloze onkosten, in eigendom over te laten alle meubilaire goederen, beesten en bouwgereedschappen tot de boedel van wijlen Catharina van Campen behorende, en bij Jan en Michiel Verlorekost in gemeenschappelijk bezit geweest zijnde. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1738 AWG – 16W – 101V/102R/V/103R/V104R - 19-12-1738 Huibertus Eversdijk, baljuw Cornelia La Grappe, overleden Jonkheer Nicolaas Eversdijk De heer Burgemeester Boudewijn Verselewel. Baljuw Eversdijk heeft getoond een extract uit de testamentaire dispositie gepasseerd voor Notaris Craan dd 01/12/1734 van wijlen Vrouw Catharina Eversdijk, weduwe wijlen de heer secretaris Mr. Nicolaas La Grappe, grootmoeder van moeders zijde van de wees voor 1/3 part. Volgt de inhoud. De vader en de voogd worden gemachtigd om het erfdeel van de wees Jonkheer Nicolaas Eversdijk, volgens de voorschreven condities te behandelen en vervolgens de stipte legitieme portie te vorderen.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen

Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1739 AWG – 16W – 104R/V – 20-02-1739 Barsilius de Rijke, overleden Cornelia Schuppens Wilhelmina oud 4 jaar, Barsiliana de Rijke oud 11 maanden Gillis van Cromvliet De moeder heeft aangenomen en beloofd de kinderen naar haar beste vermogen te zullen onderhouden en opvoeden tot meerderjarigheid en dan uitreiken de som van 12 ponden 10 schellingen Vlaams. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1739 AWG – 16W – 104V/105R – 20-02-1739 Jan van Eekeren Dingetje Adriaans, overleden Jan van Eekeren Jacobus Zandmeet, oom van moeders zijde Vader heeft testamentaire dispositie overgelegd, gepasseerd voor Notaris Gort dd 03-09-1738 en zal zijn zoon naar beste vermogen onderhouden en opvoeden tot zijn meerderjarigheid en dan uitreiken een som van 5 ponden. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1739 AWG – 16W – 105V – 06-03-1739 Wilhem Boogaart, overleden Jannetje Janse Traas Cornelia Boogaard oud 4 jaar Jan Boogaart, oom van vaders zijde Moeder heeft aangenomen en beloofd het weeskind naar beste vermogen te zullen onderhouden en opvoeden. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1739 AWG – 16W – 105V/106R – 09-03-1739 Cornelis van den Berge, overleden Petronella de Minder Dingnus oud 19 jaar; Christiaan oud 18 jaar; Dirk oud 16 jaar; Leendert oud 7 jaar; Cornelia van den Berge oud 4 jaar. Pieter van den Berge Moeder heeft aangenomen en beloofd de wezen naar beste vermogen te zullen onderhouden en opvoeden tot meerderjarigheid en dan aan ieder uitreiken een zilveren dukaton. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1739 AWG – 16W – 106R – 24-04-1739 Petrus de Losanne Susanne Gaderier Jacobus de Losanne oud 21 jaar Jan Petitpas Op verzoek van de voogd en met schriftelijke akte van zijn moeder is Jacobus de Losanne ontslagen van het opzicht der voogdij.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1739 AWG - 16W – 106V – 23-10-1739 Jacob Huige Catharina den Boer Stoffelina Huige oud 18 jaar Pieter den Boer, grootvader van moeders zijde Op verzoek wordt Stoffelina Huige, na gegeven vermaning, ontslagen uit het opzicht van de Weeskamer. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1739 AWG – 16W – 196W/107R – 23-10-1739 Pieter Matthijsse Johanna van de Cappelle, overleden Jan oud 13 jaar; Catharina oud 11 jaar; Pieter oud 2 jaar Wilhem Drijsprong, oom van moeders zijde Vader heeft aangenomen zijn kinderen te onderhouden en opvoeden. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1739 AWG – 16W – 107R – 14-12-1739 Johan Oostdijk, overlijden Johan Oostdijk junior Wilhelmus van Cannart Mr. Theodorus Wilhelmus de Bye De voogden zijn gemachtigd de landen door de staten-deurwaarder voor de schatting te verkopen en ten name van de wees te laten overdragen. Het betreft landerijen in Zuid-Beveland, met de dood ontruimd en nagelaten door Sr. Johan Omaar, overleden, en door de heer Johan Oostdijk, overleden, in zijn leven gekocht en betaald. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1739 AWG – 16W – 107V - 14-12-1739 Johan Oostdijk, overleden Johan Oostdijk junior Wilhelmus van Cannart Verder genoemd: Maarten Anthonisse en Cornelis de Munninck. Meningsverschillen tussen de bezitters van Johan Oostdijks boedel e en de erfgenamen van Cornelis de Munninck over de gepachte 50 e en 80 penning. Wilhelmus van Cannart als adminitratief voogd wordt gemachtigd om deze zaak te behandelen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1740 AWG – 16W – 107V/108R – 10-03-1740 Marinus Ooms Machalina Kallewaart Hendrik Ooms Ontslag verleend van onder voogdij en toezicht van de Weeskamer.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd

Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1740 AWG – 16W – 107V/108R – 10-03-1740 Marinus Ooms Machalina Kallewaart Catharina Ooms, 18 jaar; zuster van Hendrik Sr. Christiaan van der Stelle, overleden; In diens plaats: doctor Pieter Kallewaard, tot dan toe administrerend voogd. Verzoek om gelijk met haar broer te worden ontslagen wordt afgewezen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1739 AWG – 16W – 108R/V - 09-10-1739 Laurens Soeteling Sara van Wijnkel Johannes Soeteling, oud 24 jaar Cornelis Wagenaar Johannes Soeteling ontslagen uit de voogdij van de Weeskamer. (deze notule moet voor de anderen staan) Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1739 AWG – 16W – 108V – 09-10-1739 Joos Borrekot, overleden Adriana van Wissekerke Catharina, oud 5 jaar Sr. Joos Paulusse, neef van vaderszijde Moeder heeft aangenomen en beloofd haar kind naar beste vermogen te zullen onderhouden en opvoeden tot meerderjarigheid of huwelijkse staat. (deze notule moet voor de anderen staan) Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1739 AWG – 16W – 108V/109R/V – 09-10-1739 Franchois Thienpond Johanna de Vos, overleden Johanna oud 6 jaar; Johan oud ong. 3 jaar Nicolaas Paret Vader heeft overgelegd de testamentaire dispositie dd 13 augustus 1733 voor Notaris Boudewijn Landschot. De vader heeft aangenomen en beloofd de wezen behoorlijk te zullen onderhouden en opvoeden tot meerderjarigheid of huwelijk en dan uitreiken een som van 10 ponden Vlaams. (deze notule moet voor de anderen staan) Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1739 AWG – 16W – 109V – 09-10-1739 Adriaan Bouwense Elisabeth de Rijke, overleden Cornelis oud ong. 3 jaar Adriaan Gommerse, oom van moederszijde Vader heeft aangenomen en beloofd het weeskind naar beste vermogen te onderhouden en opvoeden tot meerderjarigheid of huwelijk en dan uitreiken 2 zilveren ducatons. (deze notule moet voor de anderen staan)


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1739 AWG – 16W – 109V/110R – 17-07-1739 Cornelis de Munck Cornelia de Munnick, overleden Jan oud 9 jaar; Pieter oud 6 jaar; Willem oud 2 jaar Jan de Munnick, neef van moederszijde Vader heeft beloofd de wezen te onderhouden en opvoeden tot meerderjarigheid of huwelijk. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1739 AWG – 16W – 110R – 17-07-1739 Joos Colaris Sara van Schoten, overleden Martina Michiel van Schoten, oom van moeders zijde Michiel van Schoten heeft de voogdij op zich genomen bij gebrek aan nabestaanden. Vader heeft beloofd zijn kind te onderhouden en opvoeden tot meerderjarigheid of huwelijk en dan uit te reiken een som van 20 guldens. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1739 AWG – 16W – 110R/V – 17-07-1739 Jan Fliering, overleden Amerentia van Raaphorst Adriana oud 17 jaar; Michiel oud 15 jaar Cornelis de Munck Moeder heeft aangenomen haar kinderen te zullen alimenteren en onderhouden tot meerderjarigheid. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1739 AWG – 16W – 110V/111R – 25-09-1739 Sr. Cornelis de Jager, overleden Juffrouw Maatje de Vries Maria oud 14 jaar; Cornelis oud 6 jaar Henrick de Jager, oom van vaders zijde Moeder heeft overgelegd de testamentaire dispositie voor Notaris Graan dd 14 juli de zes lopenden jaars verleden en gepasseerd, waarbij tot universele erfgenamen zijn genomineerd en geïnstitueerd hun kinderen. Boven de genoemde kinderen is er nog een voordochter van de overledene en een gezamenlijke dochter, beiden meerderjarig. Ieder zal in gelijke delen in de nalatenschap meedelen. Moeder zal minderjarige kinderen opvoeden en onderhouden tot meerderjarigheid of huwelijkse staat en dan uitreiken een som van 400 caroli guldens.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1740 AWG – 16W – 112R/V – 01-04-1740 Job van Liere Cornelia Laurusse Cruijl, overleden Simon Jobs van Liere oud 8 jaar Laurus Laurusse Cruijl, eigen oom van moeders zijde Vader heeft aangenomen zijn kind voor moederlijk goed te zullen opvoeden tot meerderjarigheid of huwelijk en dan uitkeren een som van 20 pond Vlaams. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1740 AWG - 16W – 112V/113R/V – 01-04-1740

Genoemde personen: Cornelis de Munck, Wilhelmus van Cannart, Mr. Theodorus de Bye, Johan Oostdijk Jr., dhr. Johan Oostdijk, Maarten Antonisse. Is ter Weeskamer tot approbatie overgeleverd zeker akkoord gemaakt en getekend dd 9 januari 1740 door de heren Wilhelmus Cannart en Mr. Theodorus Wilhelmus de Bye, voogden over de wees genaamd Johan Oostdijk junior en bezittende de boedel van de heer Johan Oostdijk onder beneficie van inventaris en Andries de Munck zich sterk makende voor zichzelf als voor zijn broeders en wezen, tezamen erfgenamen van Cornelis de Munck, luidende het akkoord van woord tot woord als volgt, zie pag. 113R. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1740 AWG – 16W – 113V/114R – 15-04-1740 Marinus Blondeel Janneken Claas Saljé Jan oud 19 jaar Maarten Bal Vader heeft aangenomen zijn zoon te onderhouden tot meerderjarigheid of huwelijk. Weeweeskamer tot Goes 1596 – 1811 Jaar 1740 AWG – 16W – 114R – 15-04-1740 Adolf Soetebier, overleden Jacoba van Roden, overleden Jacobus Buchanan en Francois van Breda te Middelburg Cornelis van Weye te Goes Overleg om de som van de boedel tussen de meerderjarige en de minderjarige wezen onverdeeld te houden en de wezen een gezamenlijke huishouding te laten voeren tot meerderjarigheid van de laatstgenoemden.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1740 AWG – 16W – 114V/115R – 13-05-1740 Adolf Soetebier, overleden Jacoba van Roden, overleden Jacob Buchanan, Francois van Breda, Cornelis Weye Aan de voogden wordt een schriftelijke akte getoond ter voldoening van hetgeen is genoemd in de notulen van 15 april 1740. De voogden nemen genoegen met het voorstel van de Weesheren, te weten dat ieder van de minderjarige wezen uit de legaten voor het jaar 1740 een som van 4 ponden vlaams zal inbrengen in de gezamenlijke boedel voor kostgeld. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1740 AWG – 16W – 115R/V – 13-05-1740 Michiel de Visser, overleden Maria Smallegange Jan oud 5½ jaar en Jacoba de Visser oud 3 jaar Jan Smallegange grootvader van moederszijde Moeder heeft beloofd de genoemde wezen te onderhouden en op te voeden naar beste vermogen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1740 AWG – 16W – 115V – 13-05-1740 Wilhem Baroen Adriana Huysman, overleden Barbara en Elisabeth Baroen Pieter Huysman Verzoek om ontslagen te worden uit de voogdij van de Weeskamer; wat wordt goedgevonden. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1740 AWG – 16W – 115V/116R – 13-05-1740 Petrus de Meijer, overleden Vrouw Cornelia Drywegen Jonkvrouw Susanna Maria de Meijer Marinus de Meijer te Rotterdam Verzoek om ontslagen te worden uit de voogdij van de Weeskamer en heeft een brief getoond van haar voogd; na overleg toegestaan. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1740 AWG – 16W – 116R/V – 27-05-1740 Cornelis van Neuringen, overleden Catharina Smallegange Pieter oud 8 jaar Huybregt van Nieuwland te Zierikzee, neef van vaders zijde Moeder heeft beloofd het kind te zullen onderhouden tot meerderjarigheid of huwelijk. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1740 AWG – 16W – 116V – 27-05-1740 Adriaan Potvliet, overleden Johanna Michiels Clasina Potvliet oud 17½ jaar Henrick Nieuwburg Moeder zal haar dochter onderhouden en opvoeden tot meerderjarigheid.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1740 AWG – 16W – 116V/117R/V – 27-05-1740

Cornelia Mol oud 15 jaar Leyn, Pieter en Logier Logierse, eigen ooms van moeders zijde. Voogden hebben testamentaire dispositie overgelegd, door Cornelis Logierse grootvader van moeders zijde van de wees voor Notaris Huibertus Craan verleden d.d. 29 oktober 1737 waarbij Cornelis Logierse, nu overleden, zijn kleindochter benoemt tot erfgename in de legitieme portie, onder bepaalde voorwaarden. Tevens komt haar toe een “hoefken” in Wolphaartsdijk en een huisje in de ’s Heer Hendrikskinderenstraat. Na overleg met de voogden is besloten de goederen over te dragen aan Logier Logierse, onder voorwaarde dat hij verplicht blijft de genoemde wees te onderhouden tot de leeftijd van 20 jaar en dan uit te keren een som van 950 Caroli guldens, wat wordt geaccepteerd en beloofd te volbrengen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1740 AWG – 16W – 117V – 20-06-1740 Joos Minneboo, overleden Johanna Minnebo oud 18 jaar Wordt met goedvinden van de voogden ontslagen uit de voogdij van de Weeskamer. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1740 AWG – 16W – 117V/118R – 08-07-1740

Jacobus Verduijn oud 22 jaar Is na het goede rapport van de voogden ontslagen uit de voogdij van de Weeskamer. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1740 AWG – 16W – 118R/V/119R – 22-07-1740 Jacobus de Haak, overleden Cornelia Coomans Anthony oud 19½ jaar en Jacobus de Haak oud 11 jaar Anthony de Haak, oom van vaders zijde Moeder heeft testamentaire dispositie overgelegd, gepasseerd voor Notaris Marcus Bregt dd 19 juni 1734. Testateur heeft zijn huisvrouw en zijn kinderen benoemd tot universele erfgenamen in een som van 2000 Caroli guldens, waarin ook hun meerderjarige zuster zal mee delen. Moeder zal het aan zoon Jacobus toekomende deel beheren en haar zoon onderhouden en opvoeden tot meerderjarigheid of huwelijk.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen

Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1740 AWG – 16W – 119R/V/120R – 22-07-1740 Cornelis Steenaart Caritas van Flierenburg Pieter de Koning Caritas van Flierenburg eerder gehuwd met Jan de Coning, overleden. Jan de Coning, eerder gehuwd met Petronella Blaubeen. Verder genoemd: de weduwe van Melchior Vogelaar, eigen tante (moeie) van Pieter de Koning. Zij heeft voor enige jaren verkocht aan Marinus Gorsse 3 are 50 roeden zaailand te Kloetinge voor £ 45.10.05 per gemet. Jan de Koning benevens zijn medevoogd Cornelis Blaubeen hebben het land voor gemelde Pieter de Koning genaast en betaald met het geld dat Pieter de Koning voor zijn moederlijk goed is toegewezen. Met het overlijden van Jan de Koning is geregeld dat Pieter ter voldoening van zijn vaders en moeders goed contant geld en obligaties zal genieten en dat het land in eigendom zal blijven van de vrouw van Cornelis Steenaart. Deze verzoekt toestemming om het land van Pieter de Koning te stellen op zijn naam om daarmee te handelen naar zijn inzicht, welk verzoek na beraad wordt toegestaan. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1740 AWG – 16W – 120R/V – 20-08-1740 Paulus Franse Johanna Leenderdse Westdorp, overleden Dingetje oud 9 jaar, Frans oud 7 jaar, Jeras oud 5 jaar, Cornelia Paulusse oud 9 maanden Leenderd Westdorp, grootvader van moeders zijde Vader belooft de wezen naar beste staat en vermogen te zullen onderhouden en opvoeden tot meerderjarigheid of huwelijk en dan uitreiken een zilveren ducaton. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1740 AWG – 16W – 121R/V/122R – 25-08-1740 Mr. Cornelis Keetlaar, schepen en raad Goes Vrouw Catharina Maria Clement, overleden Francois Nicolaas oud 18 jaar, Gillis Clement oud 16 jaar, Digna Cornelia oud 12 jaar, Catharina Maria oud 10 jaar, Dignus Cornelis oud 7 jaar, Adriana Susanna oud 5 jaar. Mr. Dignus Keetlaar, raadpensionaris van Zeeland, eigen oom van vaders zijde Vader heeft overgelegd de kopie van de akte van opening van het besloten testament van zijn overleden huisvrouw door haar geschreven en ondertekend, gedaan door Notaris Johan Erkelens dd 08-12-1738; Van de superscriptie door haar op 27-12-1721 gepasseerd voor Notaris Jacobus van der Burch te ’s Gravenhage; e En van het besloten testament zelf gedateerd de 26 daarvoor.Zij verklaart daarbij alle goederen na te laten aan haar man om daarmee naar goedvinden te handelen. De vader heeft ingevolge het testament aangenomen zijn kinderen te zullen onderhouden en opvoeden tot de leeftijd van 25 jaar en dan onder hen allen uitreiken een som van 56.000 Caroli guldens.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1740 AWG – 16W – 122R/V – 07-10-1740 Wilhem Vermole Johanna de Vos, overleden Clasina oud 6 maanden Frederik van Loo, aangetrouwde oom van vaderszijde De vader heeft overgelegd de testamentaire dispositie gepasseerd voor Notaris Huibertus Craan dd 02-01-1737. Aan de wees zal bij meerderjarigheid of huwelijk een bedrag van 100 ponden Vlaams worden uitgereikt. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1740 AWG – 16W – 122V/123R – 21-10-1740 Wilhem Kuijper, overleden Tannetje Geerards Dirck oud 8 jaar; Angneta oud 6 jaar; Pieter oud 4 jaar; Geerard oud 1 jaar. Jan Kuijper, oom van vaders zijde Moeder heeft aangenomen en beloofd haar kinderen te zullen onderhouden en opvoeden tot meerderjarigheid en huwelijk en dan uitreiken twee zilveren ducatons. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1740 AWG – 16W – 123R/V – 02-12-1740 Pieter Temperman Sara van Damme, overleden Maatje Temperman oud 5 jaar Cornelis van Damme, oom van moeders zijde Vader heeft aangenomen zijn kind te onderhouden tot meerderjarigheid of huwelijk en daarna uit te reiken een som van 10 schellingen 6 groten Vlaams. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1740 AWG – 16W – 123V – 02-12-1740 Pieter Janse van Strien Jacoba Minnaart, overleden Johanna van Strien oud … weken Sr. Jacobus van Houte, aangetrouwde oom van moeders zijde Maatje …., weduwe van Adriaan Minnaart Wordt getoond codicillaire dispositie gepasseerd voor Notaris B. Landschot dd 15-02-1737. De vader zal overleveren een lijst van inventaris van de gehele boedel. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1740 AWG – 16W – 124R – 02-12-1740 Anthony Joel, overleden Josina Imselrooij Jacobus oud .. jaar en Anthony oud .. jaar Guliaam Joel en Gillis de Breu De voogden hebben beloofd eerstdaags de lijst van inventaris over te brengen.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd

Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1740 AWG – 16W – 124R – 16-12-1740 Cornelis Verplakke Pertonella van der Kaaij, overleden Janis oud 7¼ jaar; Johanna oud 26 maanden Janus Josiasse Verplakke, oom van vaders zijde De vader heeft aangenomen en beloofd de kinderen te zullen onderhouden en opvoeden tot meerderjarigheid of huwelijk. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1740 AWG – 16W – 124V/125R – 16-12-1740 Anthony Joel, overleden Josina Imselrooij Jacobus oud 19 jaar; Janis oud 18 jaar; Anthony oud 15 jaar Guliaam Joel, meerderjarige zoon van Josina Imselrooij, weduwe van Anthony Joel; Gillis de Breu Moeder heeft de testamentaire dispositie overgelegd, gepasseerd e voor de heer Adriaan Gort als notaris, de 10 november van dit jaar. Aan deze en gene van haar kinderen zijn enige legaten en aandelen vermaakt. Ieder van haar vier kinderen worden tot erfgenaam benoemd voor ¼ part. Verder volgens overeengekomen voorwaarden geregeld. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1741 AWG – 16W – 125R – 24-02-1741 Joris de Vriend Elisabeth Huijsman, overleden Adriaan oud 19 jaar Pieter Huijsman, eigen oom van moeders zijde De vader heeft beloofd zijn zoon te onderhouden tot meerderjarigheid of huwelijk. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1741 AWG – 16W – 125V – 10-03-1741 Jan Adriaanse de Beste Maria van der Wage, overleden Adriaan oud 15 jaar; Jan oud 14 jaar Lieven Adriaanse de Beste, oom van vaders zijde Vader belooft zijn kinderen te onderhouden tot meerderjarigheid of huwelijk. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1741 AWG – 16W – 126R/V – 24-03-1741 Gillis van Cromvliet Elisabeth Jason, overleden Matthijs oud 7 jaar en Sara van Cromvliet oud 6 jaar Anthony Jason, oom van moeders zijde Vader heeft testamentaire dispositie gepasseerd voor Notaris Johan van Ossewaarde dd 25-03-1717. Hij zal de kinderen onderhouden en opvoeden tot meerderjarigheid of huwelijk en dan uitreiken een bedrag van 8 ponden 6 schellingen 8 groten Vlaams.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1741 AWG – 16W – 126V/127R – 24-03-1741 Jan Potvliet Henrica Barbier, overleden Maria, oud 6 jaar Sacharias Barbier, oom van moeders zijde Vader heeft overgelegd testamentaire dispositie gepasseerd voor de heer Burgemeester Meester Jacobus Keetlaar in kwaliteit als notaris. De vader zal zijn kind onderhouden en opvoeden tot meerderjarigheid of huwelijk en dan uitreiken een som van 20 ponden Vlaams. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1741 AWG – 16W – 127W - 24-03-1741 Pieter van Strien Jacoba Minnaart, overleden Johanna van Strien oud 5 maanden Jacobus van Houte, oom van moeders zijde Vader heeft overgelegd testamentaire dispositie gepasseerd voor Notaris H. Craan dd 12-09-1738. De wees komt een bedrag toe van £ 33.6.8. Besloten wordt dat de wees door de vader zal worden onderhouden voor £ 8.6.0 jaarlijks. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1741 AWG – 16W – 128R – 14-04-1741 Jan Bosdijk, overleden Adriana van Flierenburg, overleden Jacobus oud 19 jaar; Lidia oud 12 jaar Cornelis Steenaart en Jacobus van Flierenburg, aangetrouwde en eigen ooms van moeders zijde De voogden hebben overgelegd twee disposities: de ene van Johan Bosdijk en zijn huisvrouw, gepasseerd voor Notaris Cornelis de Losanne dd 25-02-1740, waarbij de kinderen tot erfgenaam worden gesteld; De andere van voorz. Bosdijk na het overlijden van zijn huisvrouw eveneens gepasseerd voor gemelde Notaris dd 02-03-1740. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1741 AWG – 16W – 128V/129R/V – 23-06-1741 Sr. Bastiaan Coomans, overleden Juffrouw Johanna Paldinck Johanna Coomans oud 2 ½ jaar Jacobus Coomans, oom van vaderszijde Moeder heeft overgelegd testamentaire dispositie of contract antinuptiaal of huwelijkse voorwaarden gepasseerd voor de heer Adriaan Gort in kwaliteit als notaris dd 08-02-1738 met verwijzing naar het Placaat van de Edel Mogende Heeren Staten van Zeeland dd 16-12-1735. Na overleg is besloten dat het kind zal toekomen een som van £50 Vlaams door haar moeder te gebruiken voor onderhoud van het kind.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1741 AWG – 16W – 129V/130R – 23-06-1741 Jeras van den Donck, overleden Maatje den Boer Helena oud 10 jaar; Stoffelina oud 6 jaar; Pieter oud 22 maanden. Theunis den Boer, oom van moederszijde De voogd heeft per brief te kennen gegeven niet aanwezig te kunnen zijn, maar heeft aangenomen de voogdij over de drie wezen. De moeder heeft overgelegd testamentaire dispositie gepasseerd voor Notaris Boudewijn Landschot dd 13-04-1741. De baten van de boedel bedragen £ 720.0.0 waaruit de legitieme portie voor de kinderen bestaat uit £ 120.0.0. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1741 AWG – 16W – 130R/V – 23-06-1741 Sr. Jacobus van Rentergem Juffrouw Cornelia Oyée Jacoba van Rentergem oud 18 jaar Naar aanleiding van het goede rapport van de voogden wordt Jacoba ontslagen uit de voogdij van de Weeskamer. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1741 AWG – 16W – 130V – 21-07-1741 Gerard IJsebree Maria Zautijn Jonkheer Adriaan IJsebree, oud 21 jaar Op verzoek ontslagen uit het toezicht van de Weeskamer. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1741 AWG – 16W – 130V/131R – 26-08-1741 Huijbregt den Boer Sara Crombouw, overleden Isaacq oud 9 jaar Francois Crombouw, oom van moeders zijde Vader heeft aangenomen zijn kind op te voeden tot meerderjarigheid of huwelijk. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1741 AWG – 16W – 131R – 31-08-1741 Adriaan Albertus, overleden Maatje Breewegt Mattheus Albertus oud 11 jaar Willem Breewegt, oom van moeders zijde Met een briefje, gedateerd 31-08-1741 geeft de voogd te kennen niet aanwezig te kunnen zijn, maar de voogdij over de wees aan te nemen. De moeder zal haar kind opvoeden en onderhouden tot meerderjarigheid of huwelijk. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1741 AWG – 16W – 131V – 20-10-1741 Jan de Munninck Maatje Muijs, overleden Guliaam oud 19 jaar Jacobus Muijs, oom van moeders zijde Vader heeft aangenomen zijn kind op te voeden en onderhouden tot meerdejarigheid of huwelijk.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd

Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1742 AWG – 16W – 131V – 09-02-1742 Nicolaas Bastert, overleden Johanna van Os Francina Bastert oud 2 jaar Jacobus Muijs, als goede bekende Moeder heeft aangenomen haar kind te onderhouden en op te voeden tot meerderjarigheid of huwelijk en daarna uit te reiken een som van twee ducatons. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1742 AWG – 16W – 132R – 09-02-1742 Jacob van der Hage Cornelia Bokkeljoen, overleden Laurus oud 5 jaar; Petronella oud 4 jaar; Judith oud 3 jaar Maljaart Bokkeljoen, broer van moederszijde Vader heeft aangenomen zijn kinderen te onderhouden en op te voeden tot meerderjarigheid of huwelijk. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1742 AWG – 16W – 132R – 09-02-1742 Jan van Vessen Maria van Halle Huberta van Vessen oud 21 jaar Na goed getuigenis van haar oom en voogd ontslagen uit de voogdij van de Weeskamer. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1742 AWG – 16W – 132R/V – 09-02-1742 Wilhem Mouthaan Janneken de Nijs, overleden Adriaan oud 12 jaar Anthony Eversdijk te Vlissingen, voorzoon van genoemde overledene Voogd heeft bij een brief van 29-10-1741 de voogdij over het weeskind aangenomen. Vader zal het kind opvoeden tot meerderjarigheid of huwelijk. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1742 AWG – 16W – 132V/133R – 09-03-1742 Marinus Lurkus, overleden Maria Blondel David en Cornelis Lurkus Maria Blondel, als moeder; Johannes Levendale, voogd over de voorzoon van Marinus Lurkus, waarvan moeder was Helena van der Bilt, genaamd Jan Lurkus De voogden geven te kennen dat Johanna Rose, getrouwd met Jacob Oudorp, overleden 19-04-1740, bij testamentaire dispositie gepasseerd voor Notaris Huibertus Craan dd 13-11-1734 aan Marinus Lurkus had vermaakt de som van 200 ponden Vlaams maar dat Jan Camphuis en Cleeuwert Leene als executeurs in de boedel van Johanna Rose en Jacob Oudorp,die verscheidene keren waren aangesproken tot voldoening van het genoemde bedrag, dit telkens onder voorwendsels hadden geweigerd. De voogden wordt geadviseerd nogmaals met de executeurs te spreken en te trachten de zaak in der minne te schikken.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1742 AWG – 16W – 133R/V/134R/V/135R – 09-03-1742 Sr. Thomas Briels Johanna Speeljaard, overleden Jacoba oud 23 jaar; Cornelis oud 21 jaar; Maria oud 21 jaar; Thomas oud 11 jaar; Adriana Briels oud 7 jaar Sr. Alardus Buker Vader heeft overgelegd testamentaire dispositie gepasseerd voor de heer Adriaan Gort in kwaliteit als notaris dd 22-12-1740, waarbij een en ander betreffende de nalatenschap uitvoerig is geregeld. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1742 AWG – 16W – 135R – 09-03-1742 Jacobus van Aart, overleden Apollonia Coomans Catharina van Aart Henricus van Aart heeft aangenomen het kind van zijn overleden broer te alimenteren met eten en drinken voor de som van 15 ponden Vlaams per jaar ingaande 24-12-1740. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1742 AWG – 16W- 135R/V – 09-03-1742 Pieter van de Velde Petronella Synoutskerke, overleden Ida oud 4 jaar Martinus Mellewaart, neef van moederszijde De vader zal zijn kind onderhouden en opvoeden tot meerderjarigheid of huwelijk en dan uitkeren een som van 20 ponden Vlaams. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1742 AWG – 16W – 135V – 20-06-1742 Nicolaas Deneken Adriana Johanna de Laigner, overleden Burchard Johan oud 3 jaar; Alexander Louis oud 2 jaar Mr. Pieter Parker, schepen en Raad der Stad De voogd is in naam en op speciaal verzoek van de heer Alexander Johan Hieronimus Huyssen, heer van Cattendijke en Raad der Stad Middelburg, volgens procuratie, gepasseerd voor Notaris Daniël Zimmerman en getuigen te Middelburg dd 18 dezer, gemachtigd en heeft aangenomen de voogdij over de nagelaten wezen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1742 AWG – 16W – 136R – 23-06-1742

Cornelis Wecksteen oud 21 jaar Is na goed rapport van zijn voogd ontslagen uit de voogdij van de Weeskamer.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd

Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1742 AWG – 16W – 136R/V – 14-09-1742 Jacobus Visser, overleden Elisabeth Bakker Maria oud 5 jaar; Johanna oud 2 jaar Leenderd Bakker, oom van moeders zijde De moeder heeft overgelegd de testamentaire dispositie gepasseerd voor Notaris Cornelis de Losanne dd 07-11-1737. Zij zal de kinderen onderhouden tot meerderjarigheid of huwelijk en dan uitreiken een som van 100 ponden Vlaams. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1742 AWG – 16W – 136V/137R/V – 14-09-1742 Sr. Jan Snoep de Jonge, overleden Johanna de Reuse Catharina oud 16 jaar; Adriana oud 6 jaar Sr. Jan Snoep, grootvader van vaders zijde De moeder heeft overgelegd de testamentaire dispositie gepasseerd voor Notaris Huibertus Craan dd 08-09-1725 en zal de kinderen onderhouden tot meerderjarigheid of huwelijk en dan uitreiken de som van 200 ponden Vlaams op overeengekomen voorwaarden. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1742 AWG – 16W – 137V – 14-09-1742 Jan Proost Claartje Potters Jacobmijntje Proost oud 20 jaar Dochter op verzoek ontslagen uit de voogdij van de Weeskamer. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1742 AWG - .16W – 138R – 05-10-1742 Pieter Kroone Adriana van Es, overleden Francina oud 19 jaar; Geerard Kroone oud .. Pieter van Balen, aangetrouwde oom van moeders zijde, als administrerende voogd; Jan Petitpas, gerechtsbode, als toeziend voogd De voogden hebben opening van zaken gegeven en geoordeeld dat het beste is dat de weduwe de winkel aan zal houden voor de kinderen die zij moet onderhouden;zij belooft zo spoedig mogelijk verdere gegevens te zullen verstrekken aan de Weesmeesters. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1742 AWG – 16W – 138R/V/139R – 05-10-1742 Sr. Marinus Arentse Petronella Arentse, overleden Cornelia oud 15 jaar Sr. Jacobus de Jonck De vader heeft overgelegd testamentaire dispositie gepasseerd voor Notaris Huibertus Craan dd 26-05-1721. Hij zal zijn kind onderhouden tot meerderjarigheid of huwelijk en dan uitreiken een som van 450 ponden Vlaams.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1742 AWG – 16W – 139R/V – 05-10-1742 Seger Lemmers Cornelia Mogge, overleden Cornelis oud 6 jaar; Bartel oud 3 jaar Pieter Compagnie, aangetrouwde vader van moederszijde Vader heeft overgelegd testamentaire dispositie gepasseerd voor de heer Adriaan Gort in kwaliteit als notaris dd 18-08-1739. Hij zal zijn kinderen onderhouden tot meerderjarigheid of huwelijken dan uitkeren aan elk een som van 4 £ 3 sch. 4 gr. Vlaams Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1742 AWG – 16W – 139V/140R – 05-10-1742 Jan Abrahamse Meytack, overleden Leyntje Janse Wale Abraham Meytack oud 5 jaar Jan Joosse de Troye, aangetrouwde oom van moeders zijde De moeder heeft beloofd haar kind te onderhouden en opvoeden tot meerderjarigheid of huwelijk. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1742 AWG – 16W – 140R – 19-10-1742 Cornelis Briel, overleden Martina van Aart Jan oud 7 jaar; Cornelis Briel oud 4 jaar Thomas Briel, eigen broer van vaders zijde De moeder heeft aangenomen haar kinderen te zullen onderhouden en opvoeden tot meerderjarigheid of huwelijk.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd

Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1743 AWG – 16W – 140R/V/141R – 01-02-1743 Michiel Verlorekost

Jan Petitpas, gerechtsbode; Huybregt de Mol, tegenwoordig stiefvader van de wezen; Jan Verlorekost, oom Nalatenschap bestaat uit gemeenschappelijk bezit van de wezen en Jan Verlorekost van 34 gemeten land in de Goese Polder. Jan Verlorekost wil zijn deel te gelde maken en verkopen. De wezen zouden hierdoor geruïneerd zijn. De Heren van de Weeskamer wordt om advies gevraagd en na bespreking en overweging wordt besloten de verkoop goed te keuren volgens overeengekomen voorwaarden. De gerechtsbode Jan Petitpas wordt gemachtigd om 200 ponden Vlaams op te nemen of zoveel als nodig is. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1743 AWG – 16W – 141R – 01-02-1742

Sr. Cornelis Wagenaar De voogd is bij testamentaire dispositie genomineerd en aangesteld over de minderjarige wezen van Burgemeester Verselewel en heeft voor de Eerwaarde Heren de eed daartoe afgelegd. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1743 AWG – 16W – 141R/V/142R – 15-02-1743 Johannes Wilhelmus Huts Cornelia van Gulick, overleden Jacoba oud 3 jaar; Reinier oud 8 weken Cornelis Oosthoeck De vader heeft overgelegd de testamentaire dispositie in huwelijkse voorwaarden gepasseerd voor Notaris Cornelis de Losanne dd 2204-1739. Hij belooft zijn kinderen op te voeden tot meerderjarigheid en dan aan ieder uit te reiken een som van 100 Caroli-guldens. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1743 AWG – 16W – 142R – 15-02-1743 Jacob Gelock Elisabeth Visser, overleden Johanna oud 13 jaar; Jacob 10 jaar Jacobus Gort De vader heeft aangenomen zijn kinderen te onderhouden en opvoeden tot meerderjarigheid of huwelijk en dan aan ieder uitreiken een zilveren ducaton.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1743 AWG – 16W – 142V/143R – 08-03-1743 Jan Hooglander, overleden Maria van der Blieck Frederick Hooglander oud 19 jaar Jan Jacobse Visse, aangetrouwde broer Bovendien nog vier meerderjarige kinderen. Moeder heeft testamentaire dispositie getoond gepasseerd voor Notaris Marcus Bregt dd 17-03-1737 en heeft na overleg aangenomen en beloofd haar minderjarige zoon naar beste vermogen te zullen opvoeden en onderhouden tot meerderjarigheid of huwelijk en dan uitreiken een som van 100 Caroli-guldens. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1743 AWG – 16W – 143R/V/144R – 08-03-1743 Johan van Thiel Juffrouw Susanna Eversdijk, overleden Johan oud 9½ jaar; Cornelis van Thiel 2 jaar Mr. Petrus Hamer Cals, predikant De voogd is door Johan van Thiel bij testament van zijn overleden huisvrouw aangesteld en heeft dit aangenomen. De vader heeft overgelegd testamentaire dispositie gepasseerd voor Notaris H. Craan dd 02-07-1740 en zal de kinderen onderhouden en opvoeden tot meerderjarigheid of huwelijk en dan uitreiken een som van 200 ponden Vlaams. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1743 AWG – 16W – 143V/144R – 08-03-1743 Jan Blondeel

Cornelis van Loenhout, administraterend voogd over de zoon van Jan Blondeel Voornoemde voogd verzoekt om ontslag, wat wordt toegestaan. In zijn plaats wordt aangesteld de gerechtsbode Cornelis de Boot. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1743 AWG – 16W – 144R – 21-06-1743 Johan van Steeland, overleden

Mr. David Radius, overleden In zijn plaats aangesteld tot toeziend voogd over de minderjarige wees en de goederen de heer Geerardus van Hemert, professor philosophiae en predikant te Middelburg. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1743 AWG – 16W – 144R/V – 21-06-1743 Cornelis de Boot Johanna Sekelmeet, overleden Adriaan de Boot oud 20 maanden Jan de Boot, over de nagelaten zoon van zijn moeder De vader zal zijn zoon onderhouden en opvoeden tot meerderjarigheid of huwelijk voor 50 guldens jaarlijks en daarna uitkeren voor een liberale gift en niet voor moederlijk goed een som van 100 Caroli-guldens.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1743 AWG – 16W – 144V/145R – 03-10-1743

Petrus Blondeel Cornelis de Boot, gerechtsbode De voogd toont een overzicht van enige lasten die hij genoodzaakt was te betalen voor Petrus Blondeel en geeft te kennen daarvoor geen geld in voorraad te hebben. De Eerw. Heren machtigen de voogd om geld op te nemen tot een bedrag van 50£ Vlaams om mee te handelen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1743 AWG – 16W – 145R – 03-10-1743 Johan Bosdijk Adriana van Flierenburg Jacobus Bosdijk Op zijn verzoek en goed rapport van de voogden ontslagen uit de voogdij van de weeskamer. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1743 AWG – 16W – 145R – 18-10-1743 Henrick Gabriëlse Cornelia Coomans, overleden Gabriël d’Erto oud 12 jaar Pieter Leenderdse d’Erto, eigen neef van vaders zijde De vader heeft aangenomen zijn kind op te voeden en te onderhouden tot meerderjarigheid of huwelijk en daarna uit te keren een gouden ducaton en een kerkboek met zilveren haken. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1743 AWG – 16W – 145V/146R/V/147R – 01-11-1743 Jacobus Keetlaer D.S., overleden Vrouw Johanna Schermer Maria oud 12 jaar Gillis de Breu, aangetrouwde broer van moeders zijde Moeder heeft overgelegd een testamentaire dispositie gepasseerd voor Notaris Leonard de Fouw dd 24-07-1739; waarbij alle voorgaande testamentaire codicillen vervallen worden verklaard. Zij heeft beloofd haar kind te zullen onderhouden en opvoeden tot meerderjarigheid of huwelijk en dan uitkeren een som van 300 ponden Vlaams. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1743 AWG – 16W – 145V/146R – 08-11-1743 Adolf Soetebier, overleden Jacoba van Roden, overleden Abraham Soetebier, minderjarige zoon Jacobus Buchanan, François van Breda, Cornelis Weye De voogden willen in overleg met de Eerw. Heren dat een regeling getroffen wordt aangaande de meerderjarige en de minderjarige wezen, waarbij aan ieder in financieel opzicht recht wordt gedaan.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1743 AWG – 16W – 147R – 08-11-1743 Anthony Munter Barbara Munter oud 20 jaar Op haar verzoek en naar aanleiding van goed rapport van de voogden ontslagen uit de voogdij. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1743 AWG – 16W – 147R – 08-11-1743

Johanna Persant oud 20 jaar Wilhem Reynierse Knuyt Na gehoord te hebben het goed rapport van de voogd ontslagen uit de voogdij.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1744 AWG – 16W – 147R/V – 06-03-1744 Gillis Rentmeester Neeltje Vroonland, overleden Catharina oud 8 jaar; Helena oud 7 jaar; Jan oud 4 jaar; Adriana oud 3 jaar; Maria Rentmeester oud 1 jaar Adriaan Marinusse Vroonland, eigen oom van moeders zijde De vader heeft op zich genomen zijn kinderen te onderhouden tot meerderjarigheid of huwelijk en dan aan ieder kind in leven zijnde uitreiken een zilveren ducaton. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1744 AWG – 16W – 147V – 20-03-1744 Jacob Stoel Margareta van Beke, overleden Catharina oud 9 jaar; Christiaan oud 6 jaar Adam Gort, neef van moeders zijde De vader heeft beloofd zijn kinderen te zullen onderhouden tot meerderjarigheid of huwelijk. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1744 AWG – 16W – 148R – 20-03-1744 Thomas Briels Jacoba Speeljaard Jacoba oud 25 jaar; Cornelis ou 23 jaar; Maria oud 20 jaar Alardus Buijker De kinderen zijn op het goede getuigenis van hun vader en de voogd ontslagen uit de voogdij. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1744 AWG – 16W – 148R/V – 20-03-1744 Jan Baptista van den Berge Henrina Wilhemse Kleijn, overleden Wilhem oud 10 jaar; Jacobus oud 7 jaar; Johanna oud 5 jaar; Franciscus oud 3 jaar; Barbara oud 7 maanden Jan Janse Bries, wonende te ’s Heerenhoek Over de boedel met de vader en de voogd gesproken zijnde heeft de vader verklaard onder zijn kinderen te hebben verdeeld en geschonken: een goud slot met koralen, daar aan vast een gouden ring; een zilveren beugel; een zilveren haarnaald; een zilveren oorijzer; alles door hun moeder nagelaten. Daarbij belooft hij zijn kinderen te onderhouden tot meerderjarigheid of huwelijk en dan aan ieder te zullen uitreiken een som van 10 ponden Vlaams. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1744 AWG - 16W - 147V – 17-04-1744 Johan Braad Johanna van Nieuwland, overleden Anna Braad oud 29 jaar; Cornelia Braad oud 25 jaar Geassisteerd door hun vader verzoeken zij ontslagen te worden uit de Voogdij van de Weeskamer; wat wordt toegestaan.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd

Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1744 AWG – 16W – 148R – 17-04-1744 Michiel Verlorekost, overleden

Jan Verlorekost, administrerend voogd Genoemde voogd is overleden; in zijn plaats wordt als administrerend voogd aangesteld en beëdigd Bartel Willaard, tot nog toe toeziend voogd over de wezen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1744 AWG – 16W - 148R/V 17-04-1744 Adam Kolve, overleden Janneken Bronsaard Elisabeth Kolve oud 10 jaar Pieter Verdonk, als goede bekende, bij gebreke van nabestaanden Moeder heeft overgelegd testamentaire dispositie gepasseerd voor Notaris J. Keetlaer dd 06-06-1727. Zij heeft beloofd haar kind te zullen opvoeden en onderhouden tot meerderjarigheid of huwelijk en alsdan uitreiken de som van twee zilveren ducatons. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1744 AWG – 16W – 148V/149R/V – 10-07-1744 Cornelis de Losanne, Stadhouder, overleden Johanna Dailly Jacoba Petronella oud 9 jaar; Jacobus oud 6 jaar; Johanna Maria eveneens 6 jaar Mattheus van Oyee, gerechtsbode De moeder heeft overgelegd testamentaire dispositie gepasseerd voor Notaris Johan Klaus binnen de Stad Middelburg in Zeeland dd 21-12-1725. Zij heeft op zich genomen haar kinderen te zullen onderhouden en opvoeden tot meerderjarigheid of huwelijk. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1744 AWG – 16W – 149R – 01-05-1744 Pieter Kadewij Francina de Leeuw, overleden Catharina oud 11 jaar; Cornelis Kadewij oud 9 jaar Jan Kadewij De vader heeft aangenomen zijn kinderen naar beste vermogen te zullen onderhouden en opvoeden tot meerderjarigheid of huwelijk. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1744 AWG – 16W – 149V – 20-08-1744 Wilhem Cats, overleden Cornelia Pieters Leenderd Cats François de Keijser, als goede bekende en omdat niemand van de bloedverwanten der overledene alhier ter stede woonachtig was; Jacob Cats, wonende te Zierikzee, toezicht op de goederen en de wees De administrerend voogd heeft beloofd eerstdaags staat en inventaris van de nagelaten boedel ter Weeskamer over te brengen.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1744 AWG – 16W – 150R – 09-10-1744 Jacobus Huijsmans,overleden Jacobmijntje Affet Elisabeth oud 12 jaar; Jacobus oud 9 jaar Adriaan Huijsman Jac.zoon, meerderjarig zijnde De meerderjarige zoon heeft het voogdijschap aangenomen over zijn minderjarige zuster en broer. De moeder zal haar minderjarige kinderen onderhouden en opvoeden tot meerderjarigheid of huwelijk en daarna uitreiken de som van £83.6.8 Vlaams Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1744 AWG – 16W – 150V – 23-10-1744 Wilhem Baroen Adriana Huijsman Jaques Baroen Zoon wordt ontslagen uit de voogdij van de Weeskamer. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1744 AWG – 16W – 150V/151R – 28-10-1744 Jacobus van der Burg, overleden Cornelia du Persij Geerard van der Burg Jan du Persij, oom van moederszijde De moeder heeft overgelegd testamentaire dispositie gepasseerd voor Notaris Adriaan Gort dd 7 februari zes jaar geleden. Tevens een staat van de boedel ten bedrage van £ 86.6.8 Vlaams; verder een en ander geregeld op overeengekomen voorwaarden. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1744 AWG – 16W – 151R/V/152R – 06-11-1744 Sr. Johan De La Sable, overleden Juffrouw Maria Ossewaarde Maria oud 8 jaar; Alida oud 8 jaar; Anna De La Sable oud 4 jaar Sr. Quirijn De La Sable Moeder heeft overgelegd testamentaire dispositie gepasseerd voor Notaris H. Craan dd 26-01-1736; zij heeft beloofd de opvoeding van de kinderen op zich te nemen; verder op overeen gekomen voorwaarden geregeld. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1744 AWG – 16W – 152R/V/153R – 06-11-1744 Maarten Anthonisse Maria Tekelenburg, overleden Susanna oud 9 jaar; Everwijn oud 6 jaar; Maria Anthonisse oud 4 jaar Jacob Anthonisse, halfbroer van de wezen De vader heeft overgelegd testamentaire dispositie gepasseerd voor Notaris H. Craan dd 07-11-1743. Hij heeft aangenomen en beloofd zoveel het hem aangaat in alles te zullen voldoen en nakomen wat op overeen gekomen voorwaarden tussen hem en de voogd is geregeld.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1744 AWG – 16W – 153R – 06-11-1744 Pieter Kest Anna Kest 21 jaar Anna Kest op haar verzoek ontslagen uit de uit de voogdij van de Weeskamer.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1745 AWG – 16W – 153R//V – 02-04-1745 Jasper Adriaanse Tanneken Knuijt, overleden Johanna oud 3 jaar; Cornelis Jasperse oud 2½ jaar Pieter van Strien, oom van moeders zijde De vader heeft overgelegd testamentaire dispositie gepasseerd voor Notaris Leonard de Fouw dd 01-02-1740. Hij heeft het onderhoud en de opvoeding op zich genomen voor een jaarlijkse som van £ 80. Verder genoemd: Jan Brasser, voorzoon van Tannetje Knuijt, die een zilveren ducaton toekomt. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1745 AWG – 16W – 154R/V – 02-04-1745 Zeger Lammers Johanna Pover, overleden Machelina Lammers oud 1 jaar Adriaan Pover, oom van moeders zijde De vader heeft overgelegd testamentaire dispositie gepasseerd voor Notaris Leonard de Fouw dd 14-03-1744. Hij heeft aangenomen en beloofd de voornoemde wees te zullen onderhouden en opvoeden tot meerderjarigheid of huwelijk en dan uitreiken een som van 25 Caroliguldens. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1745 AWG – 16W – 154V – 02-04-1745 Jan Slover, overleden Cornelia de Jonge Martina oud 11 jaar; Pieter Slover oud 6 jaar Adriaan Slover, oom van vaders zijde De moeder heeft aangenomen en beloofd haar kinderen naar beste vermogen te zullen onderhouden en opvoeden. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1745 AWG – 16W – 154V/155R – 02-02-1745 Adriaan van Rijen Maria du Mon, overleden Maria van Rijen Cornelis de Zwarte, neef van moeders zijde De vader heeft aangenomen en beloofd zijn kind naar zijn beste vermogen te zullen onderhouden en opvoeden. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1745 AWG – 16W – 155R/V/156R – 30-04-1745 Matthijs Ratel Neeltje Huijsman, overleden Huberta oud 9 jaar Adriaan Huijsman, oom van moeders zijde De vader heeft overgelegd de testamentaire dispositie gepasseerd voor de heer Zijwert van der Bilt in kwaliteit als notaris dd 07-021723. Hij heeft aangenomen zijn kind voor moederlijk goed te zullen onderhouden en opvoeden tot meederjarigheid of huwelijk en dan een gift niet voor moederlijk uit te keren ten bedrage van 50£ Vlaams.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1745 AWG – 16W – 156R/V – 30-04-1745 Kapitein Arnoldus Verkat, overleden Anna de la Sable Johan oud 13 jaar; Jacobus 10 jaar; Maria oud 4 jaar; Apollonia oud 6 maanden Quirijn de la Sable, oom van moeders zijde De moeder heeft aangenomen en beloofd haar kinderen te zullen onderhouden en opvoeden tot meerderjarigheid of huwelijk en dan uitreiken een liberale gift van £ 2.11.05 vls. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1745 AWG – 16W – 156V/157R – 11-06-1745 Cornelis Snoep, overleden Sara Willegaards Huybregt oud 10½ jaar Matthijs van Ooijen, aangetrouwde neef van moederszijde De moeder heeft overgelegd de testamentaire dispositie gepasseerd voor Notaris H. Craan dd november 1731. Zij heeft op zich genomen en beloofd haar kind te zullen onderhouden en opvoeden tot meerderjarigheid of huwelijk en een vrije gift uitreiken van £ 17 vlaams. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1745 AWG – 16W – 157V – 18-06-1745 Johan Oostdijk Juffrouw Maria van Daalwijk Johan Oostdijk junior, oud 21 jaar Na goed rapport van de voogden is Johan Oostdijk jr. op zijn verzoek ontslagen uit de voogdij van de Weeskamer. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1745 AWG – 16W – 157V/158R – 09-07-1745 Theodorus Winterhooij, overleden Petronella Morinx Cornelia oud 10 jaar; Henricus 7 jaar; Maria Johanna oud 6 jaar; Anna Winterhooij oud 17 maanden. Jan Baptista Winterhooij, oom van vaders zijde De moeder heeft aangenomen haar vier kinderen te onderhouden opvoeden tot meerderjarigheid of huwelijk en dan aan ieder van de vier kinderen een vrije gift te doen van £ 4.3.4. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1745 AWG – 16 W – 158R – 24-09-1745

Pieter Drinckveld oud 21 jaar Burgemeester Doctor Marinus Canisius Op goed rapport van de voogd ontslagen uit de voogdij.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1745 AWG – 16W – 158R/V – 24-09-1745 Johan Jacobse Visser, overleden Sara Hogelander Jacob oud 7 jaar; Johan oud 5 jaar; Nathanaël oud 3 jaar; Maria Visser oud 2 jaar Jacob Janse Visser, grootvader van vaders zijde De moeder zal haar kinderen onderhouden en opvoeden tot meerderjarigheid of huwelijk. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1745 AWG – 16W – 158V/159R – 12-11-1745 Sr. Laurens Soeteling Sara van Wijnkel, overleden Levina Soeteling oud 23 jaar; Anna Soeteling oud 18 jaar Sr. Cornelis Wagenaar Op het goed rapport van de voogd zijn de wezen ontslagen uit de voogdij van de Weeskamer. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1745 AWG – 16W – 159R/V – 12-11-1745 Pieter Kouweliere, overleden Maria Parasijs Anthony Kouweliere Sr. Jan Petrus van Kuilenburg, aangetrouwde neef De moeder heeft een schriftelijke staat overgelegd van effecten die zich in de boedel tussen haar en wijlen haar man bevinden. Zij heeft beloofd haar kind te onderhouden en opvoeden tot meerderjarigheid of andere geperfectioneerde staat en alsdan uitreiken een som van £ 4.3.4.Vlaams. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1745 AWG – 16W – 159V – 12-11-1745 Gillis Bergier, overleden Jacoba Laurens Knuijl Catharina oud 17 jaar; Laurens Bergier oud 13 jaar Laurens Knuijl, oom van moeders zijde De moeder heeft aangenomen en beloofd de wezen te zullen onderhouden en opvoeden naar beste vermogen tot meerderjarigheid of andere staat. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1745 AWG – 16W – 159V/160R – 12-11-1745 Michiel Verlorekost, overleden

Cornelis de Boot, gerechtsbode Cornelis de Boot is aangesteld als toeziend voogd in plaats van de overleden gerechtsbode Jan Petitpas. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1745 AWG – 16W – 160R – 25-11-1745 Pieter Oostdijk Catharina Lafort Johan Oostdijk 25 jaar Johan Oostdijk geassisteerd met zijn stiefvader Jan van Halle, verzoekt ontslag uit het opzicht van de Weeskamer, wat wordt toegestaan.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1746 AWG – 16W – 160R – 25-11-1746 Jan van Halle Elisabeth van Eijke Jan van Halle oud 22 jaar Jan van Halle,zoon, op zijn verzoek ontslagen uit de voogdij.

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1746 AWG – 16W – 160R/V – 25-11-1746 Adriaan Nobels, overleden Tannetje ….. Cornelis oud 2 jaar; Adriana Nobels oud 9 weken Laurens Bockstal, oom van vaders zijde. De moeder heeft aangenomen haar kinderen naar beste vermogen te zullen onderhouden en opvoeden tot meerderjargheid of andere state.

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1746 AWG – 16W – 160V – 25-11-1746 Henrick van Outeren, overleden Apollonia Adriaanse Jannetje van Outeren oud 16 maanden Pieter Faas, oom van vaderszijde De moeder heeft aangenomen en beloofd haar kind naar beste vermogen te zullen onderhouden en opvoeden tot meerderjarigheid of andere state.

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1746 AWG – 6W – 160V – 25-11-1746 Jan de Beste, overleden Cornelia den Boer Elisabeth de Beste oud 3 jaar Adriaan de Beste, oom van vaders zijde De moeder heeft aangenomen en beloofd haar kind naar beste vermogen te zullen onderhouden en opvoeden tot meerderjarigheid of andere state.

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1746 AWG – 16W – 161R – 18-03-1746

Quirina de Notre Cornelis de Boot Jan Petitpas, administrerend voogd, overleden. In zijn plaats als administrerend voogd aangesteld Cornelis de Boot. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1746 AWG – 16W – 161R – 18-03-1746

Adriaan Janse Cornelis de Boot, voogd Verder genoemd: Jan Petitpas, overleden administrateur over de goederen van de gebrekkige Adriaan Janse. In zijn plaats aangesteld Cornelis de Boot.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1746 AWG – 16W – 161R – 18-03-1746 Josina Imselroij Jacobus Jan en Anthony Joel Kinderen van de voogdij en het opzicht van de Weeskamer ontslagen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1746 AWG – 16W – 161R/V – 18-03-1746 Marinus Zuijddijk Jacoba Leeuwenburg, overleden Philippus Kempe, neef van vaders zijde De vader heeft beloofd en aangenomen zijn kind te onderhouden en opvoeden tot meerderjarigheid of huwelijk en alsdan uitkeren een bedrag van 10 schellingen 6 groten Vlaams. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1746 AWG – 16W – 161V/162R/V/163R – 07-10-1746 Anthony de Fraak (?) Jacoba Spitsenberg, overleden Jacobus oud 3½ jaar Joos Braad, aangetrouwde oom van vaderswege De vader heeft overgelegd de testamentaire dispositie gepasseerd voor de heer Adriaan Gort in kwaliteit als Notaris dd 23-07-1746. Hij heeft aangenomen zijn kind te zullen opvoeden tot meerderjarigheid of huwelijk. Verder alles geregeld op overeengekomen voorwaarden. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1746 AWG – 16W – 163R – 07-10-1746 Andries Westveer Cornelia Cornelisse Engelse Maria Westveer oud 21 jaar Op goed getuigenis van haar voogden is Maria ontslagen uit de voogdij van de Weeskamer. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1746 AWG – 16W – 163R

Aantekening: NB. Moeten hier nog meer mankerende notulen volgen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1747 AWG – 16W – 163V – 17-02-1747 Jacobus Gorsse, overleden Cornelia Wilhemse Ribbe Maria oud 14 jaar; Wilhem oud 11 jaar; Marinus oud 8 jaar; Cornelis oud 6 jaar Dignus Wilhemse Ribbe, oom van moeders zijde De moeder heeft overgelegd de testamentaire dispositie gepasseerd voor de heer Adriaan Gort in kwaliteit als Notaris dd 25-10-1738. Zij is overeengekomen dat zij haar kinderen zal opvoeden en onderhouden tot meerderjarigheid of huwelijk. Verder alles geregeld volgens overeengekomen voorwaarden.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1747 AWG – 16W – 164V – 17-02-1747

Cornelis Bakker Is op zijn en zijn moeders verzoek ontslagen uit de voogdij van de Weeskamer.

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1747 AWG – 16W – 165R – 17-02-1747 Anthony van Schakerloo Jacoba Walrave, overleden Laurus oud 7 jaar; Jacobus 2½ jaar; Ag(a)tha oud 4 maanden Francoois Walrave Jacobszoon, oom van moederszijde De vader heeft aangenomen en beloofd zijn kinderen te onderhouden en opvoeden tot meerderjarigheid of huwelijk en dan uitkeren een som van 8 ponden 6 schellingen 8 groten Vlaams.

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1747 AWG – 16W – 165R/V – 17-02-1747 Jan Musse, overleden Francina Metser, overleden Maria en Susanna Musse Adriaan Ratel De voogd heeft overgeleverd de testamentaire dispositie gepasseerd door de nu overleden Jan Musse voor de Notaris Adolf Hageman dd 12-06- 1746.

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1747 AWG – 16W – 165V/166R – 10-03-1747 Matthijs Michielse van de Putte Petronella Engels, overleden Michiel oud 7 jaar; Christina van de Putte oud 6 jaar Adriaan van Antwerpen, aangetrouwde vader van moederszijde De vader heeft aangenomen en beloofd de wezen te zullen onderhouden en opvoeden tot meerderjarigheid of andere staat. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1747 AWG – 16W – 166R/V – 10-03-1747 Lieven Temperman, overleden Johanna de Ruijter Jacobmina Temperman, oud 11 jaar Pieter Temperman, broeder van vaders zijde De moeder heeft de testamentaire dispositie overgelegd gepasseerd voor Notaris Boudewijn Landschot dd 29-01-1742. Zij heeft aangenomen en beloofd haar kind te onderhouden tot meerderjarigheid of andere staat en bovendien een gift uit te keren van 100 Caroli-guldens. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1747 AWG – 16W – 166V/167R – 10-03-1747 De heer Petrus de Meijer, overleden Vrouw Cornelia Drijwegen De heer Marinus de Meijer Juffrouw Johanna Catharina de Meijer Marinus de Meijer Op schriftelijk verzoek van de moeder en de voogd worden de beide kinderen ontslagen van onder de voogdij van de Weeskamer. (volgen: blz. 167V en nogmaals een blz. 167R/V – blanco)


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1747 AWG – 16W – 168R – 14-07-1747 Jan Catsman Helena Vader, overleden Geertruijd oud 2 jaar Dignis Catsman Omdat hij moest gaan varen heeft de voogd zich begeven naar het huis van de president van de Weeskamer, de heer Johan van Thiel, en te kennen gegeven dat hij zich voogd wilde stellen voor het kind van zijn broer. De vader heeft verklaard zijn kind te zullen onderhouden en opvoeden tot meerderjarigheid of huwelijk. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1747 AWG – 16W – 168V – 14-07-1747 Leunis van Eijs, overleden Jacoba Schrevel Josina oud 10 jaar Gerard Jason, als goede bekende De moeder zal haar kind onderhouden en opvoeden tot meerderjarigheid of huwelijk en alsdan uitkeren de som van een zilveren ducaton. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1747 AWG – 16W – 168V/169R – 14-07-1747 Christiaan van den Berge Johanna Rijkaart, overleden Cornelis oud 3 jaar Marinus Rijkaart, neef van moeders zijde De vader zal zijn kind onderhouden en opvoeden tot meerderjarigheid of huwelijk en uitkeren een som van £5.22.05. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1747 AWG – 16W – 169R – 08-09-1747 Marinus Vertregt, overleden Martina Goeree Jacobus oud 20 jaar; Maria oud 16 jaar; Willem Vertregt oud 13 jaar Samuël Vertregt, meerderjarige broer De voogd is aangesteld bij testamentaire machtiging en door zijn moeder verkozen. De moeder heeft de testamentaire dispositie overgelegd gepasseerd voor Notaris H. Craan dd 23-06-1746. Door de moeder en de voogd over de uitvoering hiervan gesproken zijnde is goedgevonden een en ander op overeengekomen voorwaarden aan te nemen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1747 AWG – 16W – 170R – 13-09-1747 Pieter Meeuwse, overleden te ’s Gravenpolder Francina Croone Pieter oud 4 maanden Marinus Huibregtse, oom van vaders zijde De moeder heeft aangenomen haar kind te zullen onderhouden en opvoeden tot meerderjarigheid of huwelijk en daarboven uitreiken £ 5.2.0 Vlaams.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1747 AWG – 16W – 170V/171R – 15-09-1747 Anthony Rottier, overleden Jacoba Minnaard Adriaan Rottier oud 15 jaar Sr. Jacobus van Houte Verder genoemd: Gosuinus Zaaijmans, als waarnemer van de voogd. De wees heeft zich buitensporig gedragen: zich clandestien uit het opzicht van de voogd onttrokken en dienst genomen als soldaat in het regiment van de heer Lindman in het garnizoen van Steenbergen. Getracht zal worden hem uit dienst te halen en op een van de schepen in bewaring te laten houden tot door de Edelachtbare Heren van Goes over hen beslist zal worden. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1747 AWG – 16W – 171R/V/172R/V – 22-09-1747 Abraham Vleijsschouwer, overleden Francina de Jonge Josias oud 11 jaar; Marinus oud 9 jaar Johan Anthonisse de Jonge, neef van moeders zijde De moeder heeft overgelegd de testamentaire dispositie gepasseerd voor de heer Adriaan Gort in kwaliteit als notaris dd 13-10-1732. De moeder zal haar kinderen onderhouden en opvoeden tot meerderjarigheid of huwelijk en alsdan uitkeren aan ieder van hen zes Zeeuwse rijksdaalders. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1747 AWG – 16W – 173R – 22-09-1734 Adriaan van Hulst Clasina Carstanje, overleden Aarnout oud 7½ jaar; Maria 4½ jaar Huibregt Karstanje, broer van moederszijde De vader heeft aangenomen zijn kinderen te onderhouden en opvoeden tot meerderjarigheid of huwelijk. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1747 AWG – 16W – 173R/V – 22-09-1747 Walrand La Quointe, overleden Maria de Sain, overleden Jan La Quointe Sr. Gosuinus Zaijmans, als administrerend voogd Jan de Sain, als toeziend voogd De wees Jan (Jean) La Quointe (Cointre)heeft nalatenschap ontvangen van zijn grootvader Jan de Sain (Jean de Saine). De voogden hebben beloofd staat en rekening over te brengen en tevens het overzicht van de inventaris aan te vullen, daar naar hun zeggen, een hofstede was vergeten te vermelden. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1747 AWG – 16W – 173V – 03-11-1747 Johanna Monnerau, overleden Susanna Elisabeth de Puy Cornelis de Boot, goede bekende De vader heeft beloofd zijn kind te zullen onderhouden en opvoeden tot meerderjarigheid of huwelijk en bovendien uitreiken een som van 100 Caroli-guldens.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1747 AWG – 16W – 174R/V/175R – 03-11-1747 Sr. Joost de Jonge, overleden Forrendina Dominicus Jacoba oud 15 jaar; Johanna oud 12 jaar; Cornelis oud 5 jaar Wilhem oud 2 jaar Joos Paulusse de Jonge, grootvader van vaders zijde De moeder heeft overgelegd de testamentaire dispositie gepasseerd voor Notaris Hubertus Craan dd 09-06-1732. De nalatenschap is begroot op 1500 Caroli-guldens. In overleg wordt besloten dat de moeder haar kinderen zal onderhouden en behoorlijk laten leren tot meerderjarigheid of huwelijk en dan aan ieder van hen uitkeren een som van 25 £ Vlaams, doch als de kinderen een erfenis zouden ontvangen tijdens hun minderjarigheid zal de moeder de opbrengsten daarvan ontvangen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1747 AWG – 16W – 175V – 30-11-1747 Anthony den Boer Johanna van Arke, overleden Pieter oud 14 jaar; Maria oud 12 jaar; Stevelina oud 8 jaar; Elisabeth den Boer oud 6 jaar Benjamin den Boer, oom van vaders zijde De vader heeft aangenomen zijn kinderen naar beste vermogen te zullen onderhouden en opvoeden tot meerderjarigheid of andere staat. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1747 AWG – 16W – 175V/176R – 30-11-1747 Marinus Marinusse Vervoort Johanna Noordhoeve, overleden Marinus oud 15 jaar; Jan oud 13 jaar; Cornelia oud 6 jaar; Daniël Marinusse Vervoort oud … Anthony Noordhoeve, oom van moederszijde De vader heeft aangenomen en beloofd aan de oudste twee kinderen bij meerderjarigheid of andere geperfectioneerde staat eenmalig uit te reiken een som van 50 Caroli-guldens en aan de jongsten eveneens eenzelfde som onder bepaalde condities. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1747 AWG – 16W – 176R – 30-11-1747 Nicolaas Leense, overleden Catharina Krabbe Christina oud 11 jaar; Michiel oud 5 jaar; Jacob Leense oud 2½ jaar. Hermanus Heyks, aangetrouwde oom van moeders zijde De moeder heeft aangenomen de kinderen naar beste vermogen te onderhouden en opvoeden tot meerderjarigheid of andere staat. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1747 AWG – 16W – 176V – 15-12-1747 Jacobus Vervenne, overleden Paulina Hooglander Cornelis 3 maanden Joos Hooglander, broer van moederszijde; vervangende Philip Vervenne, broer van Jacobus Vervenne De moeder zal haar kind onderhouden en opvoeden tot meerderjarigheid of huwelijk en dan uitreiken een bedrag van £ 8.6.8. Vlaams


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1748 AWG – 16W – 176V/177R/V/178R – 05-01-1748 Abraham Groenendijk, overleden Elisabeth Cappendijke Adriaan oud 14 jaar; Aaltje oud 13 jaar Henrick Kappendijke, halfbroer van moederszijde Nog genoemd: Cornelis Groenendijk, voogd voor zoon Abraham Groenendijk; Marinus Zeevaard te Biezelinge, administrateur; Andries Zeevaard, zoon van Marinus Zeevaard. De moeder heeft overgelegd de testamentaire dispositie gepasseerd voor Notaris H. Craan dd november 1739. Zij zal de kinderen onderhouden en opvoeden tot meerderjarigheid of huwelijk en dan uitkeren een bedrag van £ 8.6.8. Verder een en ander geregeld op overeengekomen voorwaarden. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1748 AWG – 16W – 178R – 05-01-1748 Wilhem de Jonge, overleden Johanna Rijkaart Thomas oud 18 jaar; Johanna oud 16 jaar; Gerard oud 14 jaar Marinus Rijkaart, broer van moederszijde De moeder zal haar kinderen onderhouden en opvoeden tot meerderjarigheid of huwelijk en dan uitreiken aan ieder vier Zeeuwse rijksdaalders. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1748 AWG – 16W – 177V – 05-01-1748 Jan van Schuylen, overleden Jannetje Trimpe Cornelia oud 10 jaar; Johanna oud 10 jaar; Jacobmina oud 4 jaar; Henrica van Schuylen 3 jaar Cornelis de Boot, goede bekende De moeder heeft overgelegd de testamentaire dispositie gepasseerd voor Notaris Adolf Hageman dd 02-04-1739. Zij zal haar kinderen onderhouden en opvoeden tot meerderjarigheid of andere staat en dan aan ieder van hen uitreiken een som van 25 Caroli-guldens. (linkerzijde blad 177V) Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1748 AWG – 16W – 177V/178R – 05-01-1748 Pieter Blondeel Ester van der Plas, overleden Maria Blondeel oud 4 jaar Jan Lurkus, neef van moeders zijde De vader heeft overgelegd de testamentaire dispositie gepasseerd voor Notaris Adriaan Gort. Hij heeft aangenomen zijn kind te onderhouden en opvoeden tot meerderjarigheid of andere staat en alsdan uitkeren een som van £ 10 Vlaams. (linkerzijde blad 178R)


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1748 AWG – 16W – 177R – 05-01-1748 Andries Buijs, overleden Dina van Noord Daniël Buijs 21 jaar Jacobus Absaloms, goede bekende De moeder heeft overgelegd de testamentaire dispositie gepasseerd voor Notaris H. Craan dd 15-09-1736. Zij heeft aangenomen de gemelde wees te zullen onderhouden en opvoeden tot zijn volle meerderjarigheid of andere geperfectioneerde staat en alsdan uitkeren een som van 100 Caroli-guldens. (linkerzijde blad 177R) Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1748 AWG – 16W – 178V – 05-01-1748 Jan van de Voorde Barbara Augustina Le Febre, overleden Pieter 8 jaar; Catharina 3 jaar Johan Wilhem Huts, goede bekende De vader heeft beloofd zijn kinderen te zullen onderhouden en opvoeden tot meerderjarigheid of huwelijk en dan aan ieder uitreiken een som van £ 6.13.4 . Verder op overeengekomen voorwaarden. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1748 AWG – 16W – 178V – 19-01-1748 Cornelis de Koning Christina van Balen, overleden Jan oud 12 jaar; Marinus de Koning oud 5 jaar Pieter van Balen, oom van moederszijde De vader heeft de testamentaire dispositie overgelegd gepasseerd voor de heer Adriaan Gort in kwaliteit als notaris, dd 21-12-1739. Hij heeft beloofd de wezen te zullen onderhouden en opvoeden tot meerderjarigheid of andere staat en dan aan ieder van hen uitkeren een som van £ 25. (linkerzijde blad) Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1748 AWG – 16W – 179R – 02-02-1748 Janis Joziasse Verplakke Maatje Cornelis Cornelis Verplakke Janis Verplakke, eigen broer De voogd heeft beloofd eerstdaags staat en rekening van de boedel te zullen overbrengen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1748 AWG – 16W – 179R/V/180R/V181R – 02-02-1748 Johan Harinck, overleden Adriana Dominicus Dignus en Hubertus, tweeling oud 10 jaar; Marinus 7 jaar; Johanna Adriana ½ jaar Adolf Hageman, benevens de moeder; Cornelis Harinck, toeziend voogd De moeder heeft overgelegd het testament gepasseerd voor Notaris H. Craan dd 08-08-1736. Met de voogden en de moeder is na overleg besloten dat het beste zou zijn dat de moeder haar kinderen zou onderhouden en opvoeden tot meerderjarigheid of huwelijk en alsdan aan ieder van hen uitkeren een bedrag van £ 500 Vlaams.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1748 AWG – 16W – 181R/V – 02-02-1748 David de Klerck, overleden Johan de Klerck oud 21 jaar Op goed getuigenis van zijn grootvader en voogd Johan de Lamaar wordt Johan de Klerck ontslagen uit de voogdij van de Weeskamer. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1748 AWG – 16W – 181V – 02-02-1748 Augustijn Simonse Anthonia Pieterse, overleden Susanna oud 16 jaar; Pieter oud 14 jaar; Simon Augustijn oud 12 jaar Jan van Es, neef van moeders zijde De vader heeft beloofd zijn kinderen op te voeden tot meerderjarigheid of huwelijk. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1748 AWG – 16W – 181V/182R – 02-02-1748 Johan Janse Koussemaker, overleden Geertruijd van Pappelen Jan Janse Koussemaker de Jonge; Cornelia Koussemaker Cornelis Dijkwel Leinssoon Johan Janse Koussemaker in dienst vn de Oost Indische Compagnie, overleden in Oost Indië. Geld verdient bij de O.I.C. was in bewaring gegeven bij de O.I. Kamer Zeeland te Middelburg. De voogd verzoekt genoemde penningen te mogen opnemen, wat wordt toegestaan. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1748 AWG – 16W – 182R – 02-02-1748 Jacobus van Antwerpen Johanna Persant, overleden Adriaan Josias Persant, broer van moeders zijde De voogd heeft bij een onderhands briefje dd 28-01-1748 de voogdij aangenomen. De vader heeft beloofd zijn kind te zullen onderhouden en opvoeden tot meerderjarigheid of huwelijk. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1748 AWG – 16W – 182V/183R/V/184R – 16-02-1748 De heer Cornelis Wagenaar Juffrouw Adriana van Wijnckel, overleden Adriana oud 11 jaar Mr. Wilhem van der Bilt, neef van moeders zijde De vader heeft overgelegd de testamentaire dispositie gepasseerd voor de Heer Schout Boudewijn Landschot in kwaliteit als notaris dd 04-11-1736. In overleg met de voogd heeft de vader beloofd zijn kind voor haar legitieme portie te zullen onderhouden en opvoeden tot meerderjarigheid of huwelijk en dan te zullen uitreiken een som van 100 £ Vlaams.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1748 AWG – 16W – 184R – 16-02-1748 Leenderd van Noorden Josina van der Mare, overleden Jacoba oud 2 jaar Wilhem Kruijdmaker, oud-oom van moeders zijde In overleg met de voogd heeft de vader beloofd zijn kind te zullen onderhouden en opvoeden tot meerderjarigheid of huwelijk en dan uitkeren een bedrag van 12 Zeeuwse rijksdaalders. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1748 AWG – 16W – 184R/V/185R/V – 16-02-1748 Jacobus van Leeuwen, overleden Soetje Boonmans Marinus oud 14 jaar; Jacobus oud 5 jaar; Dina oud 4 jaar Cornelis van Leeuwen, oom van vaderszijde De moeder heeft overgelegd de testamentaire dispositie gepasseerd voor Notaris Marcus Bregt dd 18-03-1733. Zij heeft aangenomen haar kinderen te zullen onderhouden en opvoeden tot meerderjarigheid of huwelijk. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1748 AWG – 16W – 185V/186R/V – 08-03-1748 Mr. Adolf Westerwijk Vrouw Petronella Levina van der Bilt, overleden Digna Wilhelmina, ± 1 jaar Wilhem van der Bilt, broer van moederszijde De vader heeft overgelegd de testamentaire dispositie gepasseerd voor Notaris Leonard de Fouw dd 27-03-1747. Hij heeft aangenomen zijn kind te onderhouden en opvoeden tot meerderjarigheid of huwelijk en dan uitkeren een som van 600 £ Vlaams. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1748 AWG – 16W - 187R – 08-03-1748 Jan Musse, overleden Francina Cadeuij, overleden Adriaan Ratel, administrerend voogd, overleden In plaats van de overleden voogd aangesteld de gerechtsbode Francois de Wind. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1748 AWG – 16W – 187R/V/188R/V/189R/V – 15-03-1748 David de Klerck, overleden Petronella de Lamaar, overleden David de Klerck Davidssoon, oud 10 jaar Johan de Lamaar den Ouden en Johan de Lamaar den Jongen De voogden hebben overgelegd de inventaris van de goederen van David de Klerck, gemaakt door Notaris Marcus Bregt en een testamentaire dispositie gepasseerd door de zelven David de Klerck voor Notaris H. Craan dd 18-11-1746. Nog genoemd: zoon Jan de Klerck. Volgt uitvoerige beschrijving van de nalatenschap en de verdeling daarvan aan zijn beide zonen.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1748 AWG – 16W – 190R – 29-03-1748 Jacobus van Aart, overleden Apollonia Cooman, overleden Catharina van Aart Henricus van Aart, oom van vaderszijde; administrerend voogd Adriaan de Vriese Voogden hebben staat en inventaris, nagelaten door Apollonia Cooman, overgelegd en beloofd staathoudene rekening over te brengen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1748 AWG – 16W – 190R/V – 29-03-1748 Gillis van Cromvliet Josina Goeree, overleden Jacobus oud 2½ jaar Gerard Huijsheere, oom van vaders zijde De vader heeft overgelegd testamentaire dispositie gepasseerd voor Notaris H. Craan dd 25-08-1745. Hij heeft beloofd zijn kind te zullen onderhouden en opvoeden tot meerderjarigheid of huwelijk en dan uitkeren een som van £ 8.6.8. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1748 AWG – 16W – 190V – 29-03-1748 Boudewijn de Come Petronella Michiels, overleden Jan oud 20 jaar; Pieter oud 19 jaar; Jacobus oud 17 jaar Jean Francoise Emaire, administrerend voogd; Daniël Pieterse de Jonge, toeziend voogd De voogden hebben overgelegd de inventaris en zullen eerstdaags de staathoudende rekening overbrengen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1748 AWG – 16W – 190V – 29-03-1748 Abraham Quirijnse Potter, overleden Jannetje Schalie Clara Potters oud 18 jaar De moeder heeft aan de heer Johan van Thiel, president van de weeskamer, verzocht dat haar dochter ontslagen zou worden van de voogdij; wat wordt goedgevonden. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1748 AWG – 16W – 191R/V – 05-04-1748 Leenderd Marinusse, overleden Adriana Nederhof Marinus oud 14 jaar; Neeltje 10 jaar Cornelis van Dijk, neef van vaders zijde De moeder heeft overgelegd de testamntaire dispositie gepasseerd voor Notaris H. Craan dd 02-11-1729. Zij heeft aangenomen haar kinderen te zullen onderhouden en opvoeden tot meerderjarigheid of huwelijk en dan aan ieder uitreiken twee zilveren ducatons.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1748 AWG – 16W – 191V/192R – 05-04-1748 Leenderd Aarnouts Elisabeth Davids, overleden Jacobus oud 11 jaar Tomas Davids, broer van moederszijde De vader heeft aangenomen zijn kind te zullen onderhouden en opvoeden tot meerderjarigheid of huwelijk en dan uitkeren twee zilveren ducatons.

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1748 AWG – 16W – 191R – 12-04-1748 Janis ter Woert Catharina Face, overleden Cornelis oud 17 jaar; Geertruijd ter Woert oud 14 jaar Dingenis van de Verloremeet, aangetrouwde broer De vader heeft aangenomen zijn kinderen naar beste vermogen te zullen onderhouden en opvoeden tot meerderjarigheid of huwelijk. (linkerzijde van het blad)

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1748 AWG – 16W – 191V – 12-04-1748 Laurens Janse Zegers, overleden Johanna de Vrede Jan oud 9 jaar; Dina oud 7 jaar; Dingenis oud 2 jaar Jan Laurusse Zegers, grootvader van vaders zijde De moeder heeft aangenomen haar kinderen naar beste vermogen te zullen onderhouden en opvoeden tot meerderjarigheid of huwelijk. (linkerzijde van het blad)

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1748 AWG – 16W – 191V/192R – 12-04-1748 Adriaan Ratel, overleden Jacoba Verijser Maria oud 8 jaar; Matthijs oud 3 jaar; Alida Ratel oud 1½ jaar Henrick Flenteras, oom van vaders zijde De moeder heeft de testamentaire dispositie getoond, gepasseerd voor Notaris Adriaan Gort dd 05-02-1742. Zij heeft aangenomen haar kinderen naar beste vermogen te zullen onderhouden en opvoeden tot meerderjarigheid of andere staat en dan aan ieder uitkeren een som van 50 Caroli-guldens. (linkerzijde van het blad) Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1748 AWG – 16W – 192R/V/193R/V – 26-04-1748 Marinus van Rosmale, overleden Adriana Sandee Adriaan oud 1 jaar Boudewijn Kramer, zwager van moeders zijde De moeder heeft overgelegd de testamentaire dispositie gepasseerd voor Notaris Cornelis Dijkwel dd 19-11-1745. Zij is overeengekomen met de voogd haar kind te onderhouden en opvoeden tot meerderjarigheid of huwelijk of andere staat en dan aan haar kind uitreiken een som van £ 33.6.8 Vlaams.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1748 AWG – 16W – 193V – 26-04-1748

Jonkvrouw Maria Cornelia Verselewel Op verzoek ontslagen uit de voogdij van de Weeskamer in verband met haar aanstaand huwelijk met de heer Mr. Wilhem van der Bilt. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1748 AWG – 16W – 193V/194R – 10-05-1748 Huijbregt Murre, overleden Maria Snaps Matthijs oud 17 jaar; Magdalena oud 11 jaar; Adriaan oud 8 jaar Cornelis Kotvis, goede bekende De moeder heeft beloofd haar kinderen te zullen onderhouden en opvoeden tot meerderjarigheid of huwelijk en dan uitreiken een som van 8 Zeeuwse rijksdaalders. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1748 AWG – 16W – 194R – 10-05-1748 Marinus Vertregt, overleden Martina Goeree, overleden Jacobus oud 20 jaar; Maria oud 17 jaar; Wilhem oud 13 jaar Samuël Vertregt, als oudste zoon David Vervenne, oom van vaders zijde De voogden hebben de inventaris van de boedel overgeleverd en beloofd binnenkort staathoudende rekening daarvan te zullen doen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1748 AWG – 16W – 194V/195R/V – 10-05-1748 Pieter Logierse Steenbakker Maatje Musse, overleden Aaltje oud 10 jaar Logier Logierse Steenbakker, oom van vaderszijde De vader heeft overgeleverd de testamentaire dispositie gepasseerd voor Notaris Marcus Bregt dd 10-04-1743. Hierover door de vader en de voogd gesproken zijnde, is overeengekomen dat de vader het kind zal onderhouden en opvoeden tot mondige staat van huwelijk of andere staat en dan uitreiken een som van £ 33.6.8 Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1748 AWG – 16W – 195V – 10-05-1748

Lidia Bosdijk Op haar verzoek en met toestemming van de voogden ontslagen van de voogdij van de Weeskamer.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen

Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1748 AWG – 16W – 195V – 15-05-1748 Jan Weije, overleden Jacoba de Hoop Magdalena oud 16 jaar; Johanna oud 12 jaar; Catharina oud 8 jaar; Anna oud 5 jaar Cornelis Weije, oom van vaders zijde De moeder heeft beloofd haar kinderen op te voeden tot meerderjarigheid of huwelijk. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1748 AWG – 16W – 196R/V/197R/V – 17-05-1748 Sr. Joos van der Hagen, overleden Juffrouw Catharina van Burick Jacobus oud 17 jaar; Anna Maria oud 16 jaar; Johanna oud 12 jaar; Pieter oud 8 jaar; Anthony Franciscus oud 4 jaar Johannes van Burick, eigen oom van moeders zijde De moeder heeft overgelegd de testamentaire dispositie gepasseerd voor Notaris Marcus Bregt dd 01-02-1733. Na overleg met de moeder en de voogd heeft de moeder aangenomen haar kinderen te onderhouden en opvoeden tot meerderjarigheid of huwelijk of andere staat en daarna aan ieder uitreiken een som van £ 200 Vlaams. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1748 AWG – 16W – 197V – 17-05-1748 Dignus Proost Adriana van Doorn, overleden Johanna oud 13 jaar Jacob Proost, grootvader van vaders zijde De vader heeft aangenomen zijn kind te onderhouden en opvoeden tot meerderjarigheid of huwelijk. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1748 AWG – 16W – 197V/198R/V – 17-05-1748 Jan Klugting, overleden Helena Schippers Cornelis oud 6 jaar; Quirina oud 4 jaar; Jacoba oud 9 mnd. Huijbregt Klugting, eigen oom van vaders zijde De moeder heeft overgelegd de testamentaire dispositie gepasseerd voor Notaris H. Craan dd 02-03-1738. Na overleg met de moeder en de voogd heeft de moeder aangenomen haar kinderen te onderhouden en opvoeden tot meerderjarigheid of huwelijk en daarna aan ieder uitreiken een som van £ 16.13.4 Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1748 AWG – 16W – 198V/199R/V – 14-06-1748 De heer Hubertus Craan, overleden Juffrouw Susanna de Vries Magdalena Jacoba Craan oud 16 jaar Pieter Hallewaard, neef van vaders zijde De moeder heeft overgelegd de testamentaire dispositie gepasseerd voor Notaris Cornelis de Losanne dd 11-03-1734 met nog een andere akte van uiterste dispositie voor Notaris Cornelis Harinck dd 02-01-1742. Na overleg heeft de moeder aangenomen haar kind bij meerderjarigheid of huwelijk te zullen uitreiken een som van £ 1000 Vlaams eens.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen

Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd

Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1748 AWG – 16W – 199V/200R – 14-06-1748 Michiel de Puijt, overleden Cornelia van Domburg Cornelis oud 18 jaar; Henrick oud 15 jaar; Johanna oud 13 jaar; Soetje oud 11 jaar; Adriaan de Puijt oud 9 jaar Huijbregt Visser, aangetrouwde broer van moeders zijde De moeder heeft aangenomen de kinderen te zullen onderhouden en opvoeden tot meerderjarigheid of huwelijk of andere staat. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1748 AWG – 16W – 200R/V/201R/V – 19-06-1748 Wilhem Paret Eva van der Waaij, overleden Anna Constantia oud 3 jaar Nicolaas Paret, eigen oom van vaders zijde De vader heeft overgelegd de testamentaire dispositie gepasseerd voor Notaris H. Craan dd 15-09-1740. Na overleg met de vader en de voogd is overeengekomen dat de vader zijn kind zal onderhouden en opvoeden tot meerderjarigheid of huwelijk en daarna uitkeren twaalf Zeeuwse rijksdaalders. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1748 AWG – 16W – 201V – 20-06-1748 Pieter Thomasse Heijblom, overleden Maatje Jans de Jonge Johanna oud 10 jaar Thomas Heijblom, eigen neef van vaders zijde De moeder heeft aangenomen haar kind te onderhouden en opvoeden tot meerderjarigheid of huwelijk. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1748 AWG – 16W – 201V/202R – 20-06-1748 Cornelis Boeije Anna Jacobse Fratré, overleden Leuntje oud 13½ jaar; Jacoba oud 6 jaar Adriaan Joosse de Jonge, eigen oom van moeders zijde Na overleg met de vader en de voogd heeft de vader beloofd zijn kinderen te zullen onderhouden en opvoeden tot meerderjarigheid of huwelijk en daarna aan ieder van hen uitreiken 350 Caroli-guldens. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1748 AWG – 16W – 202R/V – 20-06-1748 Cornelis van Neuringe, overleden Catharina Smallegange, overleden Pieter oud 15 jaar Sr. Johan Braad bij procuratie onder de hand dd 28-03-1748 van Huijbregt van Nieuwland te Zierikzee dd 27-05-1740, van vaders zijde als toeziend voogd; Sr. Thomas Briels aangenomen bij absentie van Huijbregt van Nieuwland, als administrerend voogd. Beide voogden zijn ter Weeskamer verschenen in kwaliteit als voren en hebben de voogdij over de wees aangenomen en overgeleverd een staat en inventaris gemaakt en gepasseerd voor Notaris Samuël Aarnouts dd 28-03-1748 volgens opgave van Adriana Smallegange, zuster van Catharina. De voogden hebben beloofd een eventuele aanvulling hierop te zullen overleggen.

weeskamer_boek_16_1734-1748  

weeskamer_boek_16_1734-1748