Page 1

Verzuimcijfers 2017

Vragen? Analytics@sdworx.com


Inhoudsopgave 1|

Persbericht

3

2|

Ziekteverzuimpercentage

5

3|

Percentage ziekteverzuimers

9

4|

Bradfordfactor

13

5|

Percentage ziekteverzuim 2017 per leeftijdscategorie

16

6|

Stel dat je de oorzaken van het verzuim kent ĂŠn het kan voorspellen?

17

2


1|

Persbericht Ziekteverzuim Belgische werknemers neemt laatste tien jaar fors toe Vooral langdurig verzuim stijgt aanzienlijk

Belg is gemiddeld 2,7 dagen meer ziek dan tien jaar geleden

In 2017 was bijna 62% van de werknemers minstens een dag afwezig door ziekte

Antwerpen, 15 februari 2018 – Het ziekteverzuim in België is de laatste tien jaar met 33% gestegen. Zo was de Belgische werknemer in 2008 gemiddeld 9,4 dagen afwezig op het werk, terwijl dat gemiddeld 12,1 dagen waren in 2017. Die stijging komt vooral door het langdurig verzuim: in tien jaar tijd klom het aantal werknemers dat tussen een maand en een jaar ziek thuis zit met liefst 31,4%. Minder evolutie is er in het aantal mensen dat minstens een dag per jaar afwezig is door ziekte: vorig jaar was dat 61,7%, ten opzichte van 59,95% tien jaar geleden. Een en ander blijkt uit cijfers van HR-dienstenverlener SD Worx van meer dan 660.000 werknemers bij ruim 19.500 Belgische bedrijven in de privésector. Belg almaar langer afwezig op het werk door ziekte We zijn dus de afgelopen tien jaar almaar langer van het werk afwezig door ziekte. Het totale verzuimpercentage steeg sinds 2008 met 33 % tot gemiddeld 12,1 dagen per jaar afwezigheid door ziekte. Hoewel het ziekteverzuim bij Belgische werknemers blijft toenemen, is de laatste twee jaar wel een kleine afzwakking in de verzuimcurve zichtbaar (zie grafiek). Dat zou erop kunnen wijzen dat het ziekteverzuim stilaan stagneert .

Grafiek: Evolutie van het totale verzuimpercentage in België tussen 2008 en 2017 Het totale verzuimpercentage drukt de verhouding uit van het gemiddeld aantal dagen ziekte ten opzichte van honderd te presteren dagen. Op honderd te werken dagen, bleef de Belg in 2017 dus gemiddeld 5,54 dagen thuis door ziekte.

3


Opvallend meer werknemers opvallend langer ziek Het kort verzuim percentage (afwezigheid minder dan een maand) klokte in 2017 af op 2,63%. Dat is een stijging van 8,25% ten opzichte van het cijfer in 2008 (2,43%). Concreet: in 2017 was de doorsnee Belg 2,63 dagen kortdurend ziek op honderd te werken dagen. De forse stijging in het ziekteverzuim wordt vooral veroorzaakt door het langdurig ziekteverzuim percentage, dat blijft groeien. Vorig jaar lag het percentage afwezigheidsdagen door ziekte tussen een maand en een jaar op 2,91%, in 2008 was dit 1,73%. Dat is een stijging van 68,5%. Ook het aantal werknemers dat langdurig afwezig is, bereikte vorig jaar een piek: liefst 11,7% van de werknemers in de Belgische privésector zat vorig jaar tussen een maand en een jaar thuis wegens ziekte. Ter vergelijking: in 2008 was dit 8,9%, wat neerkomt op een verschil van 31,4%.

Proactieve maatregelen om verzuim tegen te gaan De overheid voerde verdienstelijke maatregelen in om langdurig zieken te helpen bij de reintegratie. Al is voorkomen natuurlijk beter dan genezen. Pakketbezorger DPD Belgium brengt het ziekteverzuim in kaart, wat waardevolle inzichten biedt om de gepaste maatregelen te nemen en zo op een proactieve manier verzuim tegen te gaan. Wim Focquet, HR Director bij DPD Belgium: “De impact van ziekteverzuim op de dagelijkse werking voor een logistieke speler als DPD is groot. Door de verzuimhistoriek in kaart te brengen, mogelijke verbanden bloot te leggen en daarop in te spelen, kunnen we het verzuim terugdringen. Zo’n predictief model maakt voor onze organisatie dus echt wel het verschil. Het biedt ons namelijk inzichten in specifieke hefbomen waar we dan gericht preventief op kunnen werken.” Gemiddeld duizend euro per voltijdse werknemer Katrien Cloet, HR Analytics Consultant bij SD Worx: “Het ziekteverzuim is de afgelopen tien jaar stelselmatig toegenomen. Almaar meer Belgen zijn almaar langer afwezig door ziekte. Dat brengt ook een niet te onderschatten kost met zich mee voor bedrijven. Het ziekteverzuim in 2017 kostte de Belgische bedrijven gemiddeld 1.010 euro per voltijdse werknemer. Het is dus belangrijk dat zowel de overheid als werkgevers blijven inzetten op maatregelen. Daarnaast moeten we volop gebruikmaken van de gegevens die we ter beschikking hebben. Predictieve analyse kan organisaties echt wel helpen om het verzuimbeleid te bepalen, op te volgen en waar nodig bij te sturen. De data zijn voorhanden, de technologie om daar slimme dingen mee te doen bestaat. Het is een kwestie van ze te gebruiken.” Over SD Worx Als toonaangevende Europese speler in payroll en HR, biedt SD Worx wereldwijd diensten op het gebied van payroll, HR, juridische ondersteuning, training, automatisering, consultancy en outsourcing. Vandaag vertrouwen meer dan 63.000 grote en kleine organisaties wereldwijd op de meer dan 70 jaar ervaring van SD Worx. De 3.900 medewerkers van SD Worx zijn actief in tien landen, waaronder België (HQ), Duitsland, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Mauritius, Nederland, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. SD Worx berekent de lonen van zo’n 4,25 miljoen werknemers en boekte in 2016 een omzet van €397 miljoen. SD Worx is medeoprichter van de Payroll Services Alliance, een wereldwijd strategisch netwerk van toonaangevende payrollbedrijven die samen instaan voor 32 miljoen loonberekeningen. Meer info op: www.sdworx.com

4


2|

Ziekteverzuimpercentage

Het ziekteverzuim wordt uitgedrukt in een percentage. Dit percentage wordt berekend op basis van dagen, zoals geboekt in de loonadministratie. Het gaat steeds om een deling van de specifieke verzuimdagen door het aantal ‘totaal te werken dagen’. Onder ‘totaal te werken dagen’ verstaan wij de som van alle dagen die in de te meten periode voor effectieve aan- en afwezigheden in de loonadministratie werden geboekt. Deze dagen worden dus niet forfaitair bepaald maar echt uit de afgerekende salarisdata over de betrokken periode gehaald.

5


2.1 |

Jaar

Evolutie minder dan 1 maand

BelgiĂŤ

Arbeiders

Bedienden

2008

2,43%

3,04%

2,10%

2009

2,45%

2,93%

2,18%

2010

2,40%

3,00%

2,08%

2011

2,44%

3,05%

2,12%

2012

2,44%

3,01%

2,13%

2013

2,51%

3,04%

2,23%

2014

2,50%

3,01%

2,25%

2015

2,60%

3,11%

2,35%

2016

2,64%

3,19%

2,38%

2017

2,63%

3,22%

2,34%

6


2.2 |

Evolutie meer dan 1 maand, minder dan 1 jaar

Jaar

BelgiĂŤ

Arbeiders

Bedienden

2008

1,73%

2,75%

1,18%

2009

1,85%

2,91%

1,28%

2010

2,14%

3,42%

1,46%

2011

2,29%

3,69%

1,55%

2012

2,33%

3,72%

1,58%

2013

2,30%

3,54%

1,63%

2014

2,62%

3,91%

1,99%

2015

2,81%

4,09%

2,21%

2016

2,88%

4,14%

2,29%

2017

2,91%

4,20%

2,30%

7


2.3 |

Evolutie totaal

Jaar

BelgiĂŤ

Arbeiders

Bedienden

2008

4,15%

5,79%

3,28%

2009

4,30%

5,85%

3,46%

2010

4,54%

6,42%

3,53%

2011

4,73%

6,74%

3,67%

2012

4,77%

6,74%

3,71%

2013

4,81%

6,58%

3,87%

2014

5,12%

6,92%

4,23%

2015

5,41%

7,20%

4,56%

2016

5,52%

7,33%

4,66%

2017

5,54%

7,41%

4,65%

8


3|

Percentage ziekteverzuimers

% ziekteverzuimers < 1 maand: werknemers die minimum een dag ziekte minder dan een maand hadden in voorbije 12 maanden % ziekteverzuimers > 1 maand < 1 jaar: werknemers die minimum een dag ziekte meer dan 1 maand en minder dan 1 jaar hadden in voorbije 12 maanden % ziekteverzuimers Totaal: werknemers dat minimum een dag ziekte had in voorbije 12 maanden

9


3.1 |

Evolutie minder dan 1 maand

Jaar

BelgiĂŤ

Arbeiders

Bedienden

2008

58,94%

62,98%

56,79%

2009

60,33%

62,19%

59,32%

2010

57,55%

60,67%

55,89%

2011

58,20%

61,63%

56,39%

2012

58,72%

61,60%

57,18%

2013

59,63%

61,30%

58,72%

2014

57,49%

59,80%

56,34%

2015

60,31%

63,09%

59,00%

2016

60,70%

63,77%

59,24%

2017

59,73%

63,61%

57,88%

10


3.2 |

Evolutie meer dan 1 maand, minder dan 1 jaar

Jaar

BelgiĂŤ

Arbeiders

Bedienden

2008

8,85%

14,06%

6,07%

2009

9,05%

14,22%

6,25%

2010

9,57%

15,16%

6,60%

2011

9,89%

15,57%

6,90%

2012

10,10%

15,83%

7,03%

2013

10,05%

15,23%

7,25%

2014

10,69%

15,88%

8,09%

2015

11,23%

16,61%

8,70%

2016

11,50%

16,94%

8,92%

2017

11,69%

17,27%

9,03%

11


3.3 |

Evolutie totaal

Jaar

BelgiĂŤ

Arbeiders

Bedienden

2008

59,98%

64,63%

57,51%

2009

61,45%

64,01%

60,07%

2010

58,86%

62,78%

56,78%

2011

59,61%

63,93%

57,32%

2012

60,22%

64,05%

58,16%

2013

61,08%

63,56%

59,74%

2014

59,12%

62,32%

57,53%

2015

62,19%

65,95%

60,42%

2016

62,66%

66,69%

60,75%

2017

61,73%

66,66%

59,38%

12


4|

Bradfordfactor

De Bradfordfactor wordt als volgt berekend:

aantal ziektedagen x ziektefrequentie x ziektefrequentie.

Ziektefrequentie: Elke aaneengesloten ziekteperiode met op de eerste dag ervan een looncode die bij het begin van een ziekte kan voorkomen, wordt als 1 frequentie geteld; het gaat hier over gewaarborgd weekloon ziekte arbeiders of gewaarborgd maandloon ziekte bedienden Wanneer in de betrokken periode enkel ziektedagen aanwezig zijn die niet bij het begin van een ziekte kunnen voorkomen, dan wordt de frequentie niet verhoogd (er is een ziekte maar het begin ervan ligt in een vorige periode).

4.1 |

Aantal ziektedagen

Jaar

BelgiĂŤ

Arbeiders

Bedienden

2008

9,43

13,2

7,4

2009

9,75

13,3

7,8

2010

10,21

14,5

7,9

2011

10,55

15,1

8,2

2012

10,63

15,0

8,3

2013

10,56

14,4

8,5

2014

11,19

15,0

9,3

2015

11,89

15,9

10,0

2016

12,17

16,2

10,3

2017

12,12

16,3

10,1

13


4.2 |

Ziektefrequentie

Jaar

BelgiĂŤ

Arbeiders

Bedienden

2008

1,22

1,3

1,2

2009

1,25

1,3

1,2

2010

1,21

1,3

1,2

2011

1,24

1,3

1,2

2012

1,25

1,3

1,2

2013

1,29

1,3

1,3

2014

1,23

1,3

1,2

2015

1,30

1,4

1,3

2016

1,33

1,4

1,3

2017

1,30

1,4

1,2

14


4.3 |

Bradford

Jaar

BelgiĂŤ

Arbeiders

Bedienden

2008

94,31

104,5

88,8

2009

97,03

100,5

95,1

2010

96,44

106,3

91,2

2011

97,64

109,1

91,6

2012

97,92

110,8

91,0

2013

100,83

108,2

96,9

2014

99,76

106,5

96,4

2015

107,28

118,6

102,0

2016

110,98

125,9

103,9

2017

107,12

127,3

97,5

15


5|

Percentage ziekteverzuim 2017 per leeftijdscategorie

< 25 jaar 25 - 29 jaar 30 - 34 jaar 35 - 39 jaar 40 - 44 jaar 45 - 49 jaar 50 - 54 jaar 55 - 59 jaar >= 60 jaar

< Maand

> 1 maand < 1 jaar

2,71% 2,57% 2,72% 2,68% 2,61% 2,53% 2,59% 2,72% 2,46%

1,16% 1,47% 2,08% 2,57% 2,94% 3,25% 3,91% 4,86% 4,72%

16


6|

Stel dat je de oorzaken van het verzuim kent én het kan voorspellen?

“Elke werkgever moet volop gebruikmaken van de gegevens die ze ter beschikking heeft. Predictieve analyse kan jullie echt wel helpen om het verzuimbeleid te bepalen, op te volgen en waar nodig bij te sturen. De data zijn voorhanden, de technologie om daar slimme dingen mee te doen bestaat. Het is een kwestie van ze te gebruiken.”

Op zoek naar een sparringpartner om aan de slag te gaan met uw data? Ga naar onze SD Worx website http://www.sdworx.be/Analytics Via Contacteer ons via de button ‘Stel uw vraag’ of mail naar Analytics@sdworx.com U kunt spoedig een antwoord van ons verwachten op al uw vragen.

© SD Worx 2018 De intellectuele eigendomsrechten op dit rapport horen toe aan SD Worx en zijn auteursrechtelijk beschermd. Het kopiëren, aanpassen of wijzigen van geheel of van een deel van het rapport, onder welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toelating van SD Worx is verboden. Inbreuken zullen burgerlijk en strafrechtelijk vervolgd worden. SD Worx geeft aan de lezer van de verzuimcijfers 2017 de toelating om de geraadpleegde gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de lezer worden aangewend, en met uitsluiting van elke vereenvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden. SD Worx respecteert in de Verzuimcijfers 2017 de privacy in overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. De bepalingen van deze disclaimer worden beheerst door het Belgische recht. De rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd.

17

Verzuimcijfers 2017  
Verzuimcijfers 2017