Page 1

Learning De zomer staat voor de deur, werknemers plannen hun vakanties en jobstudenten springen in om het werk op te vangen. Maar wie mag u aanwerven als jobstudent om van de voordelige solidariteitsbijdragen te genieten? De jobstudent heeft een speciaal statuut en wordt beschermd door de arbeidswetgeving. Die bepaalt welke arbeid is toegelaten, wanneer hij wel en niet mag werken, enz., enz. Stelt u als werkgever een jobstudent te werk dan betaalt u minder sociale bijdragen dan bij een “normale werknemer”. De solidariteitsbijdrage bedraagt 5,42% van het brutoloon van de student. De student zelf betaalt maar 2,71% van zijn brutoloon. Om als jobstudent van die speciale regeling gebruik te kunnen maken, moet hij of zij aan een aantal voorwaarden voldoen: • • •

Zo moet de jobstudent effectief nog student zijn; De student moet oud genoeg zijn om al te mogen werken; En de student mag niet werken wanneer hij of zij geacht wordt een opleiding of andere schoolactiviteiten te volgen.

Voldoet de student aan al deze voorwaarden dan moet u de student via een studentenovereenkomst laten werken. Het is dus geen vrije keuze, ook al kiezen de student en de werkgever er voor om de tewerkstelling gewoon aan te geven en het systeem met de solidariteitsbijdragen voor studenten niet toe te passen.

VRAAG 1: Jan is 35 jaar, werkt voltijds, studeert een bachelor bij via avondonderwijs en wilt in het weekend een cent bijverdienen met een studentenovereenkomst? Het begrip student wordt niet gedefinieerd in de wet en moet ruim geïnterpreteerd worden. Zo gaat het om elke persoon die middelbaar, hoger of universitair onderwijs volgt. Studeren moet de hoofdactiviteit van de persoon is kwestie zijn; werken staat daaraan ondergeschikt. U kunt een werknemer niet meer laten werken als jobstudent wanneer u een contract met hem hebt van 12 maanden of meer. Vanaf dan moeten de normale sociale bijdragen betaald worden. Ook werknemers die enkel avondonderwijs volgen of een andere vorm van onderwijs met beperkt leerplan kunnen geen studentenjob doen. In principe stelt de wet geen maximum leeftijdsvoorwaarde vast voor het sluiten van een studentenovereenkomst. Solliciteert Jan bij u dan kan u hem spijtig genoeg niet als jobstudent aannemen. Voor Jan is studeren geen hoofdactiviteit. Hij werkt immers voltijds. Daarnaast volgt hij ook nog eens enkel avondonderwijs, zodat hij sowieso uitgesloten is. Een werknemer die er na zijn werkuren nog een bachelor bij doet, is met andere woorden geen student.


Learning VRAAG 2: Sofie wordt eind december 15 jaar, zit in het tweede middelbaar en wilt in de zomer werken met een studentenovereenkomst. Mag zij bij u aan de slag ook al is ze nog geen 16 jaar? U mag natuurlijk niet elke minderjarige student aanwerven als jobstudent. De jobstudent moet ook oud genoeg zijn om te mogen werken. Zo moet de jobstudent: • •

16 jaar oud zijn; of 15 jaar zijn én de eerste twee studiejaren van het middelbaar onderwijs hebben gevolgd.

Heeft Sofie haar tweede middelbaar afgerond, dan kan ze deze zomer bij u aan de slag.

VRAAG 3: Maarten is 16 jaar en zit in een systeem van alternerend leren. U bent heel tevreden van hem en wilt hem in paasvakantie ook inzetten als jobstudent. Maar mag dit wel? Fijn dat u zo tevreden bent van Maarten. Toch mag u hem niet als jobstudent een centje laten bijverdienen. Hieronder leest u waarom: Maarten zit in een systeem van alternerend leren. Dat wil zeggen dat hij een deel van zijn opleiding op de schoolbank volgt en het andere deel op de werkvloer. Sinds 1 juli 2017 mogen deze leerlingen ook als jobstudent werken. Zij moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen: • • •

Zo moet het gaan om een studentenovereenkomst met een andere werkgever, dan die waar je de praktische opleiding op de werkvloer volgt; Ook moet de studentenjob plaatsvinden buiten de uren dat de leerling zijn theoretische of praktische opleiding volgt; De jobstudent mag geen werkloosheidsuitkering of inschakelingsuitkering ontvangen.

Aangezien Maarten zijn praktische opleiding bij u volgt, kan hij niet meer als jobstudent in uw onderneming aan de slag.

VRAAG 4: Katrien, 18 jaar, werkt elk weekend op zaterdag bij een bakker en wilt in augustus een maand bijkomend vakantiewerk doen? De student beschikt elk kalenderjaar over een pakket van 475 uur (het ‘contingent’) waarin hij of zij minder sociale bijdragen betaalt dan een gewone werknemer. Katrien kan gerust een extra maand vakantiewerk doen, zolang ze binnen dit contingent blijft. Zijn haar uren op, dan wordt vanaf het 476ste uur de sociale bijdrage verhoogd.


Learning VRAAG 5: Quentin is 21 jaar, studeert in juni af als boekhouder en kan in augustus starten in uw bedrijf. U wilt hem eerst aanwerven als jobstudent en daarna, direct aansluitend een vaste job aanbieden? Leuk dat u Quentin wil aanwerven en ervoor nog als jobstudent wilt tewerkstellen. Quentin mag als pas afgestudeerde inderdaad nog als jobstudent werken. Voor een student die in juni zijn studies beĂŤindigt en zijn diploma behaalt, aanvaardt de RSZ immers dat hij nog tot 30 september van dat jaar kan werken met toepassing van de solidariteitsbijdrage. Toch zijn er een aantal elementen waarmee u rekening moet houden. Zo moet er een duidelijk verschil zijn tussen de vakantiejob van Quentin en zijn uiteindelijke job in uw onderneming. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer Quentin een volledig andere functie uitvoert of als wanneer hij pas een tijd na zijn vakantiejob als gewone werknemer in dienst treedt. Zo niet, dan kan de RSZ de tewerkstelling als jobstudent beschouwen als een verdoken proefperiode.

Studentenjobs  
Studentenjobs