Page 1

experts in sociale zaken

ief r b s w u ie N or  boekhouders

vo

en  accountants Mei 2014 - N° 96 Verschijnt 6x per jaar: januari, maart, mei, juni, september, november

Afgiftekantoor: Antwerpen X

Inhoud â Waar moet u opletten bij de overstap van hoofd- naar bijberoep? â Hervorming sociale bijdragen? Toch minder simpel dan ik dacht! â De nieuwe Accdesk: sneller & gebruiksvriendelijker â Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing: fiscus kondigt controle aan

â â â â â

Bezorgt de sociale hervorming u ook meer werk? Krijgt u nog RSZ-vermindering na 1 juli? Aankoopbon aan personeel kan sociaal voordeel zijn Aangiftetermijnen belastingaangiften Verloningsrapport boekhoud- en accountantskantoren

Waar moet u opletten bij de overstap van hoofd- naar bijberoep? Wat zijn de gevolgen voor een zelfstandige die ook als werknemer aan de slag wil gaan? Wordt hij automatisch een zelfstandige in bijberoep of blijft hij tijdens het eerste kwartaal nog zelfstandige in hoofdberoep? We lichten deze vaak gestelde vraag even toe. De voorwaarden voor een bijberoep zetten we even op een rij. Per kwartaal wordt bekeken of de zelfstandige voldoet aan volgende voorwaarden. • Je moet gemiddeld minstens halftijds loontrekkende zijn, wat erop neerkomt dat je per kwartaal ten minste 235 uren moet presteren in een 38-uren werkweek. • Verder moet je ook de eerste en de laatste dag van het eerste kwartaal in bijberoep voor minstens 50 % in dienst zijn als werknemer met een contract. Begint het contract als werknemer te lopen op de eerste dag van het kwartaal, dan start de zelfstandige meteen in bijberoep.

Wanneer het contract begint in de loop van het kwartaal, dan gebeurt de omschakeling pas bij het begin van het volgende kwartaal. Een praktijkvoorbeeld Sinds een vijftal jaar werkt Marie als zelfstandig grafisch ontwerper in hoofdberoep. Haar grootste klant Tree House heeft haar recent gevraagd om halftijds als werknemer bij hen te komen werken. Maar wat gebeurt er met haar hoofdberoep? Vanaf 1 juli 2014 begint haar contract te lopen bij Tree House. Omdat ze op 1 juli start en ze minstens halftijds of 235 uren werkt in het eerste kwartaal, beschouwen we haar als een zelfstandige in bijberoep. De enige voorwaarde is natuurlijk dat ze op

30 september nog steeds halftijds werkt bij Tree House. Maar wat als haar contract pas op 7 juli begint? In dat geval beschouwen we Marie als een zelfstandige in hoofdberoep. Ze heeft namelijk niet gewerkt tijdens de eerste dag van het kwartaal, één van de voorwaarden van een bijberoeper, worden. Een voorbeeld brengt hopelijk meer duidelijkheid: Enkel in het eerste kwartaal zal Marie aan beide voorwaarden moeten voldoen. In de volgende kwartalen kan ze haar bijberoep zonder problemen verderzetten, zolang ze maar 235 uren heeft gewerkt als werknemer. Hebt u vragen of wenst u meer informatie over deze materie? Aarzel dan zeker niet om uw Xerius-kantoor te contacteren. hoofdberoep.


Hervorming sociale bijdragen? Toch minder simpel dan ik dacht!

Onze tip!

Naar goede gewoonte krijgt u ook in deze editie van onze nieuwsbrief een tipje van de sluier opgelicht over de hervorming van de sociale zekerheid voor zelfstandigen. Deze keer bekijken we het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ). In vorige edities toonden we u al hoe de nieuwe bijdrageberekening werkt. Vanaf 2015 rekenen we uw klanten elk jaar een voorgestelde kwartaalbijdrage aan. Die wordt, zoals nu, berekend op het inkomen van drie jaar terug. Zelfstandigen kunnen deze bijdragen laten verhogen, en in bepaalde gevallen ook laten verminderen. Twee jaar later worden ze dan aangepast aan de inkomsten van het jaar zelf.

Premies voor een VAPZ worden momenteel berekend op hetzelfde inkomen als de sociale bijdragen. Dat van drie jaar geleden dus. Zullen de premies in de toekomst dan ook achteraf aangepast worden? Neen, voor het aanvullend pensioen blijft alles bij het oude. In 2015 zullen de premies dus gewoon berekend worden op de inkomsten van 2012.

Een aanvullend pensioen opbouwen, doet uw klant nergens beter dan bij Xerius. Als sociaal verzekeringsfonds beschikken wij altijd over de exacte inkomstengegevens. Uw klant betaalt dus jaarlijks een correcte premie. Wilt u weten hoeveel pensioen

uw klant zal krijgen en welke VAPZ-premie zijn pensioenopbouw optimaliseert? Ons team gespecialiseerde pensioenadviseurs staat klaar om u te helpen!

De nieuwe Accdesk:

sneller & gebruiksvriendelijker Klaar zijn voor de toekomst is voor ons een topprioriteit. Daarom hebben we Accdesk, ons platform voor boekhouders en accountants, een opfrisbeurt gegeven. Zo zijn wij beter voorbereid op de toekomst en kunt u een nog betere service aan uw klanten bieden. Bij de heropbouw van ons vernieuwd platform stond gebruiksvriendelijkheid en snelheid voor ons centraal. Deze aspecten vindt u ook terug in onze opgefriste lay-out. Tijdens de komende maanden zal Xerius u of uw kantoor contacteren om u toegang te geven tot ons vernieuwd platform. Zolang u niet bent overgeschakeld, blijft de ‘oude’ Accdesk beschikbaar.

Wat mag u van de nieuwe Accdesk verwachten? Meer flexibiliteit voor iedere gebruiker

De nieuwe Accdesk geeft de hoofdbeheerder uitgebreidere mogelijkheden. Zo kunt u zelf een medewerker toevoegen of verwijderen, bepaalt u wie tot welke applicatie of informatie toegang krijgt en heeft iedere kantoormedewerker een eigen login. Kortom, een efficiënter beheerdersysteem, zodat u

zich nog meer kunt toeleggen op uw klanten. Accdesk ook mobiel Voortaan zal u via uw tablet ons platform kunnen raadplegen. Zo kunt u waar u ook bent een zelfstandige aansluiten, uw bijdragen aanpassen of uw Boek-


houddocumenten raadplegen. Niet enkel tijdbesparend, maar ook een snellere manier om uw klanten te bedienen. Toekomstige vernieuwingen Het nieuwe platform vormt ook een basis voor toekomstige vernieuwingen aan de Xerius- en SD Worx-applicaties. Uw vertrouwde toepassingen, zoals het Ondernemingsloket, het Digitaal loket en de Boekhouddocumenten, blijven in de nieuwe Accdesk voorlopig nog op dezelfde manier beschikbaar. In het najaar zullen ze aangepast worden, rekening houdend met de nieuwe wetgeving. Zo kunnen Xerius en SD Worx u maximaal ondersteunen.

Een pensioenraming voor uw klant? Dat kunt u ook snel en eenvoudig zelf! Met onze pensioensimulator op de vernieuwde Accdesk kan u voortaan ook zelf voor al uw Xerius-klanten een pensioensimulatie maken. Hoe ziet het pensioen van mijn klant eruit? In de pensioensimulatie krijgt u een duidelijk en gedetailleerd overzicht van het pensioenbedrag waarop uw klant recht heeft op zijn (vervroegde)

pensioenleeftijd. Bovendien hebt u ook de mogelijkheid om de pensioenramingen, die onze Xerius-adviseurs voor u in het verleden gemaakt hebben, te raadplegen en aan te passen waar nodig. In de simulatie wordt er ook rekening gehouden met het eventueel VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) van uw klant.

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing: fiscus kondigt controle aan Er bestaat een (gedeeltelijke) vrijstelling op de bedrijfsvoorheffing op ploegen- en nachtarbeid, overuren, wetenschappelijk onderzoek en de IPA-korting. De fiscus heeft aangekondigd dat ze vaker gaat controleren of er geen misbruik van deze maatregel wordt gemaakt. Verloop controle Een controle van de fiscus verloopt in meerdere stappen: • De werkgever wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van een controle

(tijdstip, voorwerp van controle, opgevraagde gegevens) • Controle ter plaatse: op basis van de bezorgde gegevens gaat de controleur alle documenten en aangiften nakijken op fouten op onregelmatigheden (bijvoorbeeld een vrijstelling op ploegenarbeid die maandelijks berekend wordt, terwijl in het bedrijf slechts sporadisch sprake is van een ploegtoeslag). • De opmaak van een bijkomende aanslag indien er fouten of fraude wordt vastgesteld. Het indienen van

een bezwaarschrift tegen deze aanslag is vaak nutteloos. Aanpak SD Worx SD Worx beschikt over de fiscale expertise om ondernemingen te informeren over de regelgeving rond de vrijstellingen bedrijfsvoorheffing en de context van de controles te schetsen. De service van SD Worx bestaat onder andere uit het aanbieden van rapporten of het advies van een consultant of kantoordirecteur.

Bezorgt de sociale hervorming u ook meer werk? Met de hervormingen voor 2015 in het vooruitzicht, wordt uw takenpakket als boekhouder of accountant een stuk uitgebreider. Met onze grondige kennis en breed gamma aan tools willen we u hierbij dan ook beter ondersteunen. Zo kan u meer tijd besteden aan uw klanten en hun boekhouding. Maar hoe helpen we u daarbij verder? Duidelijke tools De hervormingen rond de sociale bijdragen vragen om een meer regelmatige opvolging. Dankzij onze tools bewaart u een duidelijk overzicht. In de nieuwe bijdrageregeling kan een klant bijvoorbeeld kiezen om zijn

bijdragen te verhogen of te verlagen. Via het digitaal loket kan u dit makkelijk opvolgen en ondersteuning bieden waar nodig. Centralisatie mogelijk Door de nauwe samenwerking tussen Xerius en SD Worx is het ook voor u voordelig om uw klanten te centraliseren. Zo kunnen we u gerichter helpen bij vragen rond de nieuwe hervormingen. Stijgt het loon van uw klant? Dan zal SD Worx deze informatie doorgeven aan Xerius. Waarna we met u of uw klanten contact opnemen met de vraag of hun sociale bijdragen aangepast moeten worden. De

aangepaste bijdragen worden vervolgens ook doorgegeven aan SD Worx. Zo hoeft u zich alvast geen zorgen te maken over de opvolging.

Overstap voor uw klant? Hier moet u opletten! Stuur het ondertekende overstapformulier vóór 27 juni naar Xerius of SD Worx en zorg ervoor dat uw klant zijn sociale bijdragen heeft betaald voor 1 januari 2015.


Krijgt uw klant nog RSZ-vermindering na 1 juli? In het kader van de zesde staatshervorming worden de RSZ-doelgroepverminderingen vanaf 1 juli 2014 naar de gewesten overgedragen. Om deze regionale vermindering correct te kunnen toepassen, moet iedere werknemer op een vestigingseenheid ingeschreven zijn. Het is daarom van groot belang dat de vestigingen correct geregistreerd staan in de Kruistpuntbank van Ondernemingen (KBO). Ondernemingen waarvan de vestigingen niet of onvolledig opgenomen zijn in de KBO, brengen dit best zo snel mogelijk in orde. Vanaf 1 juli 2014 kan de aanvraag voor RSZ-doelgroepvermindering op basis hiervan geweigerd worden.

Voordelen van correcte gegevens in de KBO Ook los van deze verminderingen op patronale bijdragen, hebben zelfstandi-

Aankoopbon aan personeel kan sociaal voordeel zijn Werkgevers kunnen hun werknemers een aankoopbon schenken wanneer zij bepaalde resultaten geboekt hebben (bijvoorbeeld het binnenhalen van klant nr. X). Zulke aankoopbon wordt nu beschouwd als een sociaal vrijgesteld voordeel (artikel 38,1,al1,11 WIB).

gen er alle baat bij dat de gegevens in de KBO correct zijn: • geen foutieve of dubbele aanslagen van provincie- en gemeentebelasting, • geen geldboetes of ambtshalve schrapping bij foute informatie, • optimale fiscale aftrekbaarheid volgens bedrijfsactiviteit, • maximale bescherming bij verzekeringskwesties.

De gegevens over de vestigingseenheid kunt u controleren via de KBO Public Search. Merkt u foutieve of onvolledige gegevens? Dan kunt u uw wijzigingsaanvraag doorgeven via Accdesk Meer informatie over de doelgroepvermindering vindt u op de website van SD Worx.

Aangiftetermijnen belastingaangiften Personenbelasting inwoners

Personenbelasting niet-inwoners

Op papier

28/6/2014

1/10/2014

Tax on Web

16/7/2014

15/10/2014

Tax on Web mandataris

31/10/2014

31/10/2014*

* Tax on Web wordt opengesteld vanaf 8/9/2014

Vennootschapsbelastingen BIZTAX zal opengesteld worden vanaf 27/5/2014. De aangiften moeten uiterlijk op 30 september 2014 worden ingediend. Dit geldt zowel voor de gewone aangifte vennootschapsbelastingen, als de aangifte niet-inwoners en de rechtspersonenbelastingen.

Verloningsrapport boekhoud- en accountantskantoren Loonpakketten in kaart en concrete tips Met het Verloningsrapport Boekhoud- en Accountancykantoren vergelijkt u uw lonen met de loonpakketten van andere kantoren én met gelijkaardige functies in kmo’s. Hierbij worden zes functies specifiek uitgelicht: Accountant, Boekhouder, Hulpboekhouder, Dossierbeheerder, Secretaresse en Administratief Bediende. U krijgt ook kostbare tips om betere loonpakketten aan te bieden zonder zelf meer uit te geven. Bestellen is mogelijk vanaf 1 juni: check www.sdworx.be.

experts in sociale zaken www.sdworx.com info@sdworx.com 078 15 04 50

www.xerius.be info@xerius.be 078 15 00 15

Aalst • Antwerpen • Brugge • Brussel • Deurne • Geel • Gent • Hasselt • Heist-op-den-Berg • Herentals Kapellen • Kortrijk • Leuven • Lier • Mechelen • Overpelt • Schelle • Temse • Turnhout • Vilvoorde

Nieuwsbrief voor boekhouders en accountants 96  

Editie mei 2014