Page 1

SERVEIS QUE T’OFERIM:

CFGM BIBLIOTECA Accés a una important col·lecció corresponent al fons de les institucions: Centre Docent Joan de Déu, Hospital Materno-infantil Sant Joan de Déu i Institut Borja de Bioètica. Servei d’informació bibliogràfica i servei de préstec. Disposició de 100 punts de lectura. Servei d’obtenció de documents d’altres biblioteques. Autoservei de fotocòpies.

PLA D’ACCIÓ TUTORIAL El nostre Pla d’acció tutorial permet acompanyar als alumnes en el seu procés d’ensenyament-aprenentatge i ajudar en el seu desenvolupament personal.

COM ARRIBAR:

Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermeria

ACCESSOS:

TOTS ELS SERVEIS DOCENTS I ADMINISTRATIUS EN HORARI DE MATÍ I DE TARDA. NOVES TECNOLOGIES Aula d’informàtica de lliure accés. Aules equipades amb mitjans audiovisuals i material de simulació clínica. CAFETERIA-RESTAURANT AUDITORI AMB AFORAMENT PER A 454 PERSONES VESTUARIS AMB GUIXETES INDIVIDUALS

PER A MÉS INFORMACIÓ: Centre Docent Sant Joan de Déu. Edifici Docent C/ Santa Rosa núm. 39-57 08950 Esplugues de Llobregat Tel.: 93 280 09 49 Fax: 93 600 61 12 WEB: www.santjoandedeu.edu.es Adreça electrònica: mpguardia@santjoandedeu.edu.es

JORNADA DE PORTES OBERTES Dijous 28 d’abril de 2011 Horari: 19h.

Centre autoritzat per la Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament


OBJECTIUS DE L’ENSENYAMENT

Formar professionals capacitats/des per donar resposta a les necessitats sanitàries, a partir de la innovació i la qualitat en la pràctica diària. Acompanyar en el seu procés d'aprenentatge personal amb el suport del nostre Pla d’Acció Tutorial.

Competències adquirides amb aquest cicle? Capacitat de resolució de problemes Capacitat d'organització del treball Capacitat de responsabilitat en el treball Capacitat de treball en equip Capacitat d'autonomia Capacitat de relació interpersonal Capacitat d'iniciativa

Curs: 1400 hores ( 2 cursos acadèmics) Format: Presencial Torn: matí 99-14h tarda 1515-20h

C1. Operacions administratives C2. L’ésser humà davant la malaltia C3.Benestar del pacient/client C4. Cures bàsiques d’infermeria C5. Primers Auxilis C6. Higiene del medi hospitalari C7. Recolzament psicològic al pacient/client C8. Educació per a la salut C9.Tècniques d’ajuda odontològic C10. Relacions en l’equip de treball C11. Formació i orientació laboral C12. Formació en Centres de Treball C13. Crèdit de síntesi C14. Cures d’infermeria al nen hospitalitzat

Amb accés a:

Poden accedir: Graduat en ESO Títol equivalent a Graduat en ESO Prova d’accés a Grau Mitjà

SORTIDES PROFESSIONALS

PLA D’ESTUDIS

CFGS Audiopròtesis CFGS Dietètica CFGS Documentació sanitària CFGS Higiene bucodental CFGS Anatomia patològica CFGS Laboratori de diagnòstic clínic CFGS Imatge per al diagnòstic CFGS Òrtesis i pròtesis CFGS Pròtesis dental CFGS Radioteràpia CFGS Salut ambiental

De què podrás treballaràs? Tècnic auxiliar d’infermeria Tècnic auxiliar d’atenció primària Tècnic d’atenció domiciliària Tècnic auxiliar d’unitats especials Tècnic auxiliar en salut mental Tècnic auxiliar d’odontologia Tècnic auxiliar de balneoteràpia

On treballaràs? En hospitals, consultes mèdiques, clíniques dentals, centres geriàtrics, centres de salut mental, centres de balneoteràpia, centres o hospitals de dia, unitats d’atenció sociosanitària d’entitats públiques o privades.

tecnic cures auxiliar infermeria  

Tècnic en cures auxiliar d'infermeria 2011 - 2012 eui sant joan de déu

tecnic cures auxiliar infermeria  

Tècnic en cures auxiliar d'infermeria 2011 - 2012 eui sant joan de déu

Advertisement