Page 1

GRAU EN INFERMERIA 2012-2013 EUI Sant Joan de Déu Adscrita a la Universitat de Barcelona JORNADA DE PORTES OBERTES 19 d’abril de 2012


Grau en Infermeria-Curs 2012/2013 EUI Sant Joan de Déu

Espai Europeu d’Educació Superior Crèdit europeu: ECTS (European Credits Transfer System) 1 ECTS = 25h. Títol de Grau: distribuïts en 5 branques de coneixement Grau en Infermeria: 240 ECTS – Branca: Ciències de la Salut 4 cursos acadèmics, cada curs : 60 crèdits Matèries troncals, optatives, practicums i treball final de grau


Grau en Infermeria-Curs 2012/2013 EUI Sant Joan de Déu

Espai Europeu d’Educació Superior

Grau Infermeria 60 ECTS comuns + 180 ECTS 1 crèdit: 25-30h. Treball de l’estudiant

60 crèdits/curs


Grau en Infermeria-Curs 2012/2013 EUI Sant Joan de Déu

PRIMER CURS Anatomia humana Fisiopatologia Fisiologia Bioquímica i nutrició Ciències psicosocials aplicades a la salut Fonaments hist., teòrics i metod. Optativa Optativa

Crèdits ECTS 6 15 6 6 9 12 3 3__ Total: 60


Grau en Infermeria-Curs 2012/2013 EUI Sant Joan de Déu

SEGON CURS Crèdits ECTS Farmacologia clínica 6 Instruments dels estudis de la salut 6 Ètica i legislació professional 6 Iniciació a la Metodol. científica, docum. I TIC 6 Infermeria Gerontològica 6 Inf. de salut pública i comunitària 6 Infermeria Clínica I 12 Estades Clíniques I 12_ Total: 60


Grau en Infermeria-Curs 2013/2013 EUI Sant Joan de Déu

TERCER CURS

Crèdits ECTS

Infermeria Clínica II Infermeria Comunitària II Estades Clíniques II Estades Clíniques III

9 9 24 18__ Total: 60


Grau en Infermeria-Curs 2012/2013 EUI Sant Joan de Déu

QUART CURS

Crèdits ECTS

Gestió d’Infermeria Infermeria del nen i de l’adolescent Infermeria de la salut sexual i reproductiva Infermeria de salut mental Treball fi de grau Practicum

6 6 6 6 6 30 Total: 60


Grau en Infermeria – Curs 2012/2013 EUI Sant Joan de Déu SEGON CURS

PRIMER CURS Primer

Tercer

Segon

6 Anatomia humana

6 Bioquímica i nutrició

7.5 Fisiopatologia

6

6

6 Fonaments històrics, teòrics i metodològics

Ciències 4.5 psicosocials aplicades a la salut

Ciències 4.5 psicosocials aplicades a la salut

Fisiologia

6 Farmacologia 6 clínica

Instruments dels estudis de la salut

Fonaments històrics, teòrics i metodològics

6

Quart

7.5 Fisiopatologia

3 Optativa

TERCER CURS Cinquè 6

Infermeria gerontològica

6 Ètica i 6 legislació professional

Infermeria de salut pública i comunitària

Infermeria Clínica I

Infermeria Clínica I

Estades Clíniques I

6

6

Estades Clíniques I

Sisè 4.5

Infermeria Clínica II

Iniciació a la 6 metodologia científica, documentació i TIC

QUART CURS Setè 4.5

Infermeria Clínica II

4.5 Infermeria comunitària

Vuitè 6

30

Gestió d’Infermeria

Practicum

4.5 Infermeria comunitària 6

12 Estades Clíniques II

6

12 Estades Clíniques II

9 Estades Clíniques III

Infermeria del nen i de l’adolescent 6 Infermeria de la salut sexual i reproductiva

9 Estades Clíniques III

6 Infermeria de salut mental

6

3 Optativa

6 Treball fi de grau

Continguts transversals: farmacologia, nutrició, comunicació, diversitat, pluralisme, sistema sanitari, valors ètics, etc. Competències transversals: compromís ètic, capacitat d’aprenentatge i responsabilitat, treball en equip, capacitat creativa i emprenedora, sostenibilitat, capacitat comunicativa, etc.


Grau en Infermeria-Curs 2012/2013 EUI Sant Joan de Déu

Assignatures Optatives Oferta pel curs 2012/2013: Relacions Interpersonals i de grup Ensenyament clínic en Infermeria Ergonomia hospitalària i mec. corporal

3 3

Sexualitat humana Anglès en ciències de la salut

3 3

3

El cinema com a eina d’anàlisi social

3

Salut i medi ambient

3

Habilitats de desenvolupament personal

3

Emergències prehospitalàries

3

Introducció a la pediatria a través del servei a la comunitat (ApS) 3

Infeccions i riscos hospitalaris

3

Suport documental en Infermeria

3


Grau en Infermeria-Curs 2012/2013 EUI Sant Joan de Déu

TORNS DE CLASSE • Torn de matí

08:00h a 13:30h

• Torn de tarda

15:30h a 20:30h

• Optatives al migdia

13:30h a 15:30h


Grau en Infermeria-Curs 2012/2013 EUI Sant Joan de Déu

SORTIDES PER A GRADUATS • FORMATIVES: – – – –

Postgraus Màsters oficials Doctorats Especialitats: - Inf. Obstètric-Ginecològica - Inf. Salut Mental - Inf. Treball - Inf. Geriàtrica - Inf. Familiar i Comunitària - Inf. Pediàtrica


Grau en Infermeria-Curs 2012/2013 EUI Sant Joan de Déu

SORTIDES PER A GRADUATS • PROFESSIONALS: – Assistència • Hospitals • Comunitària (CAP) • Sociosanitaris – Docència • Grau • Postgrau/Màsters • Formació continuada


Grau en Infermeria-Curs 2012/2013 EUI Sant Joan de Déu

SORTIDES PER A GRADUATS – Gestió • Assistència • Docent • Col·legis oficials • Ministeri/Conselleria – Investigació • Personal/Grups de Recerca • Conselleria • Ministeri/Conselleria

Presentación Grado en Enfermeria 2012-2013  

Presentación Grado en Enfermería para el curso 2012-2013. Campus Docent Sant Joan de Déu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you