Page 1

CURS 2013/14 1ª edició

SA NT JO RD I

SEU / LLOC

C. CA SA L

STA.

C. SAN TJ OA N TO

P IS

AVI N

22 63 78 N12

D E DÉU

DOCÈNCIA EN CASTELLÀ

CURS SEMIPRESENCIAL

DIA G

ON

67 68

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES UNIVERSITAT DE BARCELONA

30 crèdits ECTS octubre 2013 - juny 2014

S TABLA

GU DA

DALT

DE

63 75 78

ZÁLEZ

A-2

60 63 75 78

Justmetro

RONDA

TA

A

N ER GO CARR

AU

ROS

postgrau en capacitació professional en l'acció social

ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’INFERMERIA Campus St. JOAN DE DÉU

AL 67 68

67 68

Dirigit a Diplomats/des, graduats/des, llicenciats/des i professionals interessats en aquest àmbit.

0-F 7 0-F 74 33 54 75 N12 Justmetro Zona Universitària

Bus: 0-F, 7, 22, 33, 54, 60, 63, 67, 68, 74, 75, 78, N12, Metro: Zona Universitària JustMetro

20

Santa Rosa, 39-57, Edifici Docent 08950 Esplugues de Llobregat Tel. 93 280 09 49 Fax 93 600 61 12 nroca@santjoandedeu.edu.es www.santjoandedeu.edu.es


CURS 2013/14

postgrau en capacitació professional en l'acció social

PRESENTACIÓ

OBJECTIUS GENERALS

La societat actual es caracteritza per l'augment de les desigualtats socials i l'aparició de nous col·lectius en situació de vulnerabilitat. La detecció de necessitats és imprescindible per realitzar propostes de millora en la intervenció social, que garanteixin la qualitat dels serveis prestats. El debilitament de l'Estat del Benestar i de les polítiques socials repercuteix en els usuaris i en els professionals de l'acció social, que han de donar resposta a les noves necessitats amb menys recursos. En aquest marc, és important que els professionals adquireixin les competències i capacitats fonamentals per promoure estratègies i intervencions, així com solucions útils i aplicables, que assegurin resultats positius per a les persones usuàries i per a les organitzacions, amb la finalitat d'aconseguir una inclusió social positiva i duradora. El curs té com a finalitat impartir una formació teoricopràctica que permeti reflexionar i treballar des de la complexitat de l'acció social.

ADMISSIÓ

• Identificar les situacions generadores d’exclusió social en el context actual. • Analitzar els diferents models i marcs de l’acció social. • Empoderar al professional en la gestió de les intervencions de major complexitat. • Analitzar les situacions i intervencions que presenten dilemes ètics i/o legals. • Incorporar eines que permetin una gestió i resolució positiva de conflictes. • Incorporar la investigació com a eina per a la millora de la pràctica professional i de la societat.

PROGRAMA MÒDUL I: CONTEXT SOCIOPOLÍTIC ACTUAL, ÀMBITS D’INTERVENCIÓ I EL PROFESSIONAL COM A RECURS (7 crèdits ECTS) Tema 1: Context social, econòmic i polític actual.

A) Diplomats, llicenciats, graduats i professionals interessats en aquest àmbit, amb titulació universitària. Al finalitzar, i després d’acomplir amb els requisits, s’accedeix al títol de postgrau. B) Professionals interessats en aquest àmbit, sense titulació universitària. Al finalitzar, i després d’acomplir amb els requisit, s’accedeix al certificat de Curs d’Extensió Universitària.

• Conceptualització: vulnerabilitat, acció social. • Anàlisi del context. • Polítiques socials. Tema 2: Àmbits d’intervenció. • Programes i projectes especialitzats d’abordatge a col·lectius en especial vulnerabilitat. Anàlisi comparatiu: • Persones en situació de exclusió social/Sense sostre. • Persones amb problemes de salut mental. • Persones amb capacitats modificades. • Gent gran. • Infància en risc.

ESTRUCTURA El curs s'estructura en forma de Postgrau semi-presencial amb un total de 30 ECTS. Està organitzat en quatre mòduls, amb una durada d'un curs acadèmic.

hospitalitat

QUALITAT

RESPECTE

RESPONSABILITAT

ESPIRITUALITAT


CURS 2013/14

postgrau en capacitació professional en l'acció social

Tema 3: El professional com a recurs. • Consciència de la interacció entre emoció, cognició i comportament. • Els estats anímics i les emocions. • L’expressió emocional: • Identificar i analitzar les emocions. • La regularització i el seu maneig. • El professional com a recurs: Manejar i dissenyar-nos. Habilitats i capacitació en els acompanyaments com a intervenció en l’acció social. • Intel·ligència emocional. Competències bàsiques del professional. • Gestió de pèrdues i elaboració de dols. MÒDUL II: MILLORA DE LA CAPACITACIÓ EN L’ABORDATGE DE LES SITUACIONS DE COMPLEXITAT (10 crèdits ECTS)

Tema 3: La mediació com una de las estratègies de resolució de conflictes. • • • • •

Mediació Mediació Mediació Mediació Mediació

familiar. comunitària. escolar. penal juvenil. en salut.

Tema 4: Contexts de Col·laboració. • El treball en xarxa. Creant contexts de confiança. MÒDUL III: METODOLOGIA D’INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ EN LA INTERVENCIÓ SOCIAL (8 crèdits ECTS) Tema 1: La investigació com a eina de millora de l’acció social.

Tema 1: Complexitat i intervenció social.

• Grups d’investigació existents en acció social. • Investigacions actuals més rellevants en acció social. • Investigació quantitativa i qualitativa per a la innovació en l’acció social. • Formulació de projectes d'investigació. • L’escriptura científica.

• Abordatge de la complexitat des dels diferents models teòrics de la intervenció social. Els models d’intervenció (crisi, psicodinàmic, sistèmic, casework, etc). Diagnòstic. • Aplicació dels models en els col·lectius en especial vulnerabilitat. • Intervenció social: individual i familiar.

Tema 2: Fases d'elaboració d’un projecte d’investigació. Tema 2: Resolució de conflictes.

• Antecedents i marc teòric de la investigació i gestió del coneixement. • La cerca bibliogràfica. TICs. La gestió de la informació. • Metodologia i tècniques de recollida de dades. Tècniques d’investigació qualitativa: Entrevista, grups focals, treball de camp… • Anàlisi i interpretació de dades: Eines per a l’Anàlisi (paquets estadístics, Anàlisi textual…).

• Teoria del conflicte. Concepte, anàlisi, elaboració i fases. • Models de resolució efectiva de conflictes: mediació, negociació, arbitratge… • Tècniques i les seves classificacions. • La comunicació: Tècniques de comunicació. La comunicació no verbal. • El llenguatge com a coordinació d'accions i com a eina en la resolució de conflictes. • Capacitació: Escolta activa, assertivitat.

hospitalitat

QUALITAT

RESPECTE

RESPONSABILITAT

ESPIRITUALITAT


CURS 2013/14

postgrau en capacitació professional en l'acció social

MÒDUL IV: ASPECTES ÈTICS I LEGALS DE LA INTERVENCIÓ SOCIAL (5 crèdits ECTS) Tema 1: L'ètica dels valors. • Què entenem per valors? • Fonamentació ètica dels valors. Tema 2: Desenvolupament dels principis de l'ètica en l’acció social. • Ètica en societats obertes, canviants i moralment plurals. • Ètica professional i de l’organització. • De què parlem quan parlem d’autonomia? Tema 3: Legislació i comitès d’ètica. • La legislació dels serveis socials. • Funcionament dels comitès d’ètica: comitès d’ètica de l’acció social. Tema 4: Metodologia per a la presa de decisions. • Metodologia per a la presa de decisions. • Anàlisi de casos.

ROBERT GIMENO Llicenciat en historia Contemporània per la UB. Màster en Criminologia i Execució Penal per la Universitat Autònoma de Barcelona. Postgrau en Mediació i Resolució de conflictes per la URL. Tècnic mediador de l’equip de Prevenció i Mediació Comunitària del Servei de Mediació i Assessorament Tècnic (SMAT) de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil del Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya. ROSA GONZALEZ Diplomada en Treball Social i Ciències Socials (ICESB). Postgrau en malaltia crònica. Formació específica en famílies (Centre KINE de Barcelona). ANA MERINO Llicenciada en Documentació. Universitat Oberta de Catalunya Diplomada en Biblioteconomia i Documentació. Universitat de Barcelona. Responsable de l'Àrea de Gestió del Coneixement i Comunicació. Fundació Sant Joan de Déu.

PROFESSORAT JOSÉ ADELANTADO Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona i Doctor en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona Professor Titular del Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. CARME BOQUÈ Doctora en Pedagogia, postgraduada en Mediació i Resolució de Conflictes. Professora titular de pedagogia social i sociologia de l’educació a la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i l’Esport Blanquerna, Universitat Ramon Llull.

hospitalitat

JOAN CANIMAS Llicenciat en pedagogia. Doctor en filosofia i Màster en bioètica i dret. Coordinador científic de l‘Observatori d’Ètica Aplicada a la Intervenció Social. Director del Màster d’Ètica Aplicada a la Intervenció Social, Psico-educativa i Sociosanitària de la Universitat de Girona. Professor associat de la Universitat de Girona i professor consultor de la Universitat Oberta de Catalunya.

QUALITAT

JOSEP Mª MESQUIDA Diplomat en Treball social. Llicenciat en ciències del treball. Postgrau en gestió de serveis Socials. Màster en Educació i noves tecnologies. Professor del Departament de Treball social i serveis socials. Facultat de pedagogia de la Universitat de Barcelona. GLÒRIA NOVEL Professora Titular d’universitat (EUI). Mediadora especialista en organitzacions. Politòloga (UAB). Infermera psiquiàtrica (UNED). Doctora en Mediació per la Universitat Complutense de Madrid. Directora de l'Observatori de Mediació de la Universitat de Barcelona.

RESPECTE

RESPONSABILITAT

ESPIRITUALITAT


CURS 2013/14

postgrau en capacitació professional en l'acció social

CARME PANCHON Doctora en Ciències de l’Educació per la Universitat de Barcelona. Professora titular del Departament de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació (MIDE) Facultat de Pedagogia. Universitat de Barcelona. Sotsdirectora del Consorci Institut d’Infància i Mon Urbà (CIIMU). ANNA PRATS Directora de la Fundació Germà Tomàs Canet de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu. Coordinadora del Comitè d’ètica en Intervenció Social de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, Provincia de Aragón San Rafael. Màster universitari en Bioètica. Institut Borja de Bioètica de la URL. Llicenciada en dret. UNED. VIOLETA QUIROGA Diplomada en Treball social. Doctora en Antropologia social. Universitat Rovira i Virgili. Professora col·laboradora permanent en el Grau de Treball social. Universitat de Barcelona. JOSEP RAMOS Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Especialista en Psiquiatria. Director de Planificació del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Sant Boi de Llobregat. Màster en Bioètica per la Universitat Ramon Llull. Membre del Comitè d'Ètica de Serveis Socials de Catalunya. EDUARDO RIBES Llicenciat en Antropologia Social i Cultural. Diplomat en Treball Social. Diplomat en Ciències Religioses. Màster en Ètica Aplicada a la Intervenció social. NÚRIA ROCA Diplomada en Infermeria. Doctora en Antropologia Social i Cultural Universitat Autònoma de Barcelona. Professora Titular EUI Sant Joan de Déu.

hospitalitat

QUALITAT

JOAN SENDRA Diplomat en Educació Social. Mediador. Responsable del servei de mediació comunitària de Molins de Rei. Mediador penal, del programa de Mediació - reparació en la jurisdicció penal ordinària (adults) del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. MICHAEL SCHNEIDER Professor visitant de Mediació Mercantil i Empresarial en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Barcelona i de Comunicació i Negociació en la European University, Barcelona. Membre del grup d'experts en mediació en organitzacions del Centre de Mediació de Catalunya i del Departament de Justícia de la Generalitat. Director, Mediador i Coach de European Mediation Center (Centre Europeu de Mediació), Barcelona. GABRIELA SOBEL Coach Graduada. Diploma en Coaching Transformacional. Programa professional de formació de coachs. Nivell formatiu bàsic, superior, especialització i supervisió. Institut Gestalt i People Tech Solutions. Directora: Cristina Naugton. Máster Practitioner en PNL. Programación Neuro-Lingüística. Institut Gestalt de BCN i Associació Espanyola de PNL. Màster en Direcció i Gestió de Recursos Humans. Escola d'Administració d'Empreses. Universitat Politècnica de Catalunya. Llicenciada en Psicologia. Docent de PNL, en Foment del Treball. Centre de Formació. JOSEP M. TORRALBA Diplomat en Treball Social. Universitat de Barcelona. Doctor en Sociologia. Universitat de Barcelona. Professor col·laborador permanent en el Grau de Treball Social. Universitat de Barcelona.

RESPECTE

RESPONSABILITAT

ESPIRITUALITAT


CURS 2013/14

postgrau en capacitació professional en l'acció social

JOAN URIBE Doctor en Antropologia Social per la Universitat de Barcelona. Director de Sant Joan de Déu, Serveis Socials de Barcelona. CARME VEGA Llicenciada en Antropologia Social i Cultural. Suficiència Investigadora, Universitat Rovira i Virgili. Professora titular EUI Sant Joan de Déu. ROSA ZAYAS Llicenciada en Psicologia, Institut Tecnològic d’Estudis Superiors d’Occident (I.T.E.S.O.). Diplomada en Postgrau en Intervencions Sistèmiques en Contexts no Clínics. Escola de Teràpia Familiar de l’Hospital de Sant Pau, Universitat Autònoma de Barcelona. Màster en Teràpia Familiar Sistèmica. Escola de Teràpia Familiar de l’Hospital de Sant Pau, Universitat Autònoma de Barcelona. Psicoterapeuta familiar i investigadora. Grup d’investigació i tractament de la Síndrome d’Alienació Parental, per l’Escola de Teràpia Familiar del Hospital de Sant Pau, Universitat Autònoma de Barcelona.

L’EUI Sant Joan de Déu expedirà: Certificat d’aprofitament i/o assistència per a aquelles persones que hagin cursat alguns mòduls, havent superat l’avaluació: • Assistència al 80% de les classes presencials dels mòduls matriculats. • Elaboració d’un treball de reflexió i anàlisi dels materials de treball.

METODOLOGIA Presencial: classes interactives, tallers, treballs en grup, debats de casos pràctics, audiovisuals, classes magistrals. On-line: Fòrums, lectures comentades, cerca de documentació. S’entregarà el material bibliogràfic a l’inici de cada mòdul.

ORGANITZACIÓ Escola Universitària d’Infermeria Sant Joan de Déu, adscrita a la Universitat de Barcelona.

ACREDITACIÓ La Universitat de Barcelona i l'Escola Universitària d'Infermeria de Sant Joan de Déu expediran:

Acreditació: Universitat de Barcelona.

Títol de diploma de postgrau i/o certificat d'Assistència i Aprofitament als estudiants que superin els requisits següents:

CALENDARI i HORARI

• Assistència al 80% de las classes presencials del curs. • Elaboració dels treballs proposats durant el curs.

Hi ha 3 sessions pressencials: - 24 d'octubre de 16h. a 21h. - 25 d'octubre de 08:30h. a 18h.

Diploma d'Extensió Universitària per a aquells estudiants (sense titulació universitària) que hagin cursat aquests estudis, havent superat l’avaluació:

- 30 de gener de 16h. a 21h. - 31 de gener de 08:30h. a 18h. - 29 de maig de 16h. a 21h. - 30 de maig de 08:30h. a 18h.

• Assistència al 80% de les classes dels mòduls matriculats. • Elaboració d’un treball de reflexió i anàlisi dels materials de treball.

hospitalitat

QUALITAT

RESPECTE

RESPONSABILITAT

ESPIRITUALITAT


CURS 2013/14

postgrau en capacitació professional en l'acció social

MATRÍCULA

SESSIÓ INFORMATIVA

EUI Sant Joan de Déu. Edifici Docent Secretaria EUI 2º pis C/ Sta. Rosa, 39-57 Esplugues de Llobregat, 08950 Telèfon: 93.280.09.49

Dimecres 12 de juny de 2013 a les 12h. i a les 15.30h.

DIRECCIÓ Núria Roca i Caparà Professora EUI Sant Joan de Déu. nroca@santjoandedeu.edu.es

Dates de matriculació: De l'1 de juliol al 10 de setembre de 2013. Horari: Juliol de 9 a 15 hores. Setembre de 9 a 18.30 hores.

Carme Vega Monteagudo Professora EUI Sant Joan de Déu. cvega@santjoandedeu.edu.es

Documentació necessària: • • • • •

David Nadal Miquel Responsable Treball Social. Hospital Sant Joan de Déu. Esplugues. dnadal@hsjdbcn.org

Fotocòpia compulsada del títol professional. Fotocòpia del DNI. Curriculum Vitae. Dos fotografies mida carnet. Fotocopia de les dades bancàries.

PREU: El preu establert és de 2.233€ més taxes. Pagament fraccionat en 6 mesos (de juliol a desembre). L'import de la matricula no es retornarà, en cap cas, un cop començat el curs. Els pagaments es realitzaran mitjançant rebuts domiciliats.

hospitalitat

QUALITAT

RESPECTE

RESPONSABILITAT

ESPIRITUALITAT

Postgrau Acció Social - CA N  

Postgrau en capacitació professional en l'acció social. Curs 2013/2014, organitzat per Campus Docent Sant Joan de Déu

Advertisement