Page 1

CURS 2013/15 9ª edició

SA NT JO RD I

SEU / LLOC

C. CA SA L

STA.

C. SAN TJ OA N PIS

22 63 78 N12

D E DÉU

GU

DA

60 crèdits ECTS octubre 2013 - maig 2015

DIA

GO

Z TAB

AVI N

DALT

DE

63 75 78

NZÁLE

A-2

60 63 75 78

Justmetro

RONDA

TA

A

ER GO

TO

ROS

CARR

AU

màster en cures d'infermeria en la infància i adolescència

ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’INFERMERIA Campus St. JOAN DE DÉU

67 68

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES UNIVERSITAT DE BARCELONA

Dirigit a Infermeres diplomades interessades en adquirir i/o perfeccionar els seus coneixements en infermeria infantil

LAS

NA

L 67 68

67 68

0-F 7 0-F 74 33 54 75 N12 Justmetro Zona Universitària

Bus: 0-F, 7, 22, 33, 54, 60, 63, 67, 68, 74, 75, 78, N12, Metro: Zona Universitària JustMetro

1B

Santa Rosa, 39-57, Edifici Docent 08950 Esplugues de Llobregat Tel. 93 280 09 49 Fax 93 600 61 12 bhurtado@santjoandedeu.edu.es www.santjoandedeu.edu.es


màster en cures d'infermeria en la infància i adolescència

CURS 2013/15

PRESENTACIÓ DEL CURS

ESTRUCTURA DEL CURS

Es tracta d’un curs que ha tingut 12 edicions anteriors com a postgrau, amb una gran acollida durant tot aquests anys per als alumnes. Creiem que seria convenient ampliar l'oferta educativa en el camp de la infermeria pediàtrica, oferim un màster de 60 ECTS. Des de l'EUI Sant Joan de Déu juntament amb l'Hospital Materno Infantil Sant Joan de Déu volem oferir la nostra experiència per facilitar aquesta formació als professionals de la infermeria que vulgim dirigir la seva pràctica professional en l'àmbit de les cures pediàtriques.

El curs està estructurat en forma de màster curricular amb un total de 60 ECTS. Primer any: 30 ECTS i segon any: 30 ECTS. PRIMER ANY (2013-14) Mòdul I: CURES D'INFERMERIA AL NEN I ADOLESCENT HOSPITALITZAT. (15 ECTS) Unitat Unitat Unitat Unitat

OBJECTIU GENERAL

I: Procés d’atenció d’infermeria pediàtrica. II: Infermeria neonatal. III: Atenció d’infermeria al nen hospitalitzat. IV: Atenció d’infermeria al nen en estat crític.

Adquirir com a professionals d’infermeria elements formatius que els facilitin la tasca de tenir cura dels infants i adolescents.

Mòdul II: METODOLOGIA DE LA RECERCA. (5 ECTS)

ORGANITZA

Pràctiques clíniques a diferents serveis de l'Hospital Materno Infantil Sant Joan de Déu.

L’Escola Universitària d'Infermeria Sant Joan de Déu i l’Hospital Materno Infantil Sant Joan de Déu.

SEGON ANY (2014-2015)

Mòdul III: PRACTICUM CLÍNIC I. (10 ECTS)

Mòdul IV: ÀMBIT DE LA INFERMERIA PEDIÀTRICA. (15 ECTS) Unitat I: Infermeria infantil en atenció primària. Unitat II: Nutrició i dietètica.

SIMULACIÓ CLÍNICA

Unitat III: Atenció d’infermeria al nen en situació d’urgència.

T'oferim una nova metodologia d'aprenetatge, mitjançant casos pediàtrics de simulació clínica i la correcta utilització dels recursos disponibles, en una sala de simulació en temps real.

Unitat IV: Infermeria en l’àmbit de la pediatria social. Unitat V: Ética i legislació. Unitat VI: Atenció d'Infermeria a l'adolescent. Mòdul V: PRACTICUM CLÍNIC II. (5 ECTS) Mòdul VI: TREBALL FINAL DE MÀSTER. (10 ECTS)

hospitalitat

QUALITAT

RESPECTE

RESPONSABILITAT

ESPIRITUALITAT


màster en cures d'infermeria en la infància i adolescència

CURS 2013/15

DURACIÓ DEL CURS I HORARI

El primer curs s’inicia el 2 d’octubre de 2013 i finalitza el 18 de juny de 2014. El segon curs s’inicia el 9 d’octubre de 2014 i finalitza el 19 de juny de 2015. Les classes s’impartiran els dimecres de 9h. a 13.30h. i de 15h. a 18h. a les aules de l’EUI Sant Joan de Déu. Hi haurà durant el primer curs 8 setmanes de pràctiques (4 setmanes a la Unitat d'Hospitalització i 4 setmanes d'UCI o neonats en torns de matí o tarda).

Bàrbara Hurtado Pardos Infermera i professora de l’EUI Sant Joan de Déu. bhurtado@santjoandedeu.edu.es Encarna Gómez Gamboa Infermera Hospital Sant Joan de Déu. egomez@hsjdbcn.org Roser Álvarez i Miró Infermera i professora de l’EUI - Universitat de Barcelona

PREINSCRIPCIÓ

ACREDITACIÓ La Universitat de Barcelona expedirà amb la col·laboració de l'EUI Sant Joan de Déu: Títol de Màster 60 ECTS als alumnes que superin els requisits del primer i segon any.

Del 3 al 21 de juny de 2013. (ES DONARAN ELS NÚMEROS A SECRETARIA). L’adjudicació de places es farà per sorteig públic el divendres 28 de juny a les 12h. a l’EUI Sant Joan de Déu. Places limitades. Horari: de 9h. a 17h. (SECRETARIA)

LLOC DE REALITZACIÓ DEL CURS Escola Universitària d'Infermeria Sant Joan de Déu.

hospitalitat

DIRECCIÓ I COORDINACIÓ

QUALITAT

RESPECTE

RESPONSABILITAT

ESPIRITUALITAT


màster en cures d'infermeria en la infància i adolescència

CURS 2013/15

MATRÍCULA Es pactarà amb els alumnes admesos. DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA: • • • •

Fotocòpia compulsada del Títol de Diplomat en Infermeria. Fotocòpia del DNI - 2 Fotografies mida carnet. Fotocòpia de les dades bancàries. Per realitzar les pràctiques hospitalàries és imprescindible estar col·legiat (fotocòpia o número col·legiat).

FORMA DE PAGAMENT El preu establert és de 1.970€ el 1er. any i 2.030€ el 2on. any, més taxes. Pagament fraccionat en 6 mesos (de juliol a desembre). L'import de la matrícula no es retornarà, en cap cas un cop començat el curs. Els pagaments es realitzaran mitjançant rebuts domiciliats.

SESSIÓ INFORMATIVA Dimecres 12 de juny de 2013 a les 12h. i a les 15.30h.

hospitalitat

QUALITAT

RESPECTE

RESPONSABILITAT

ESPIRITUALITAT

Máster Cures Infermeria en la infancia i adolescencia  

Máster Cures Infermeria en la infancia i adolescencia 2013. Organitzat per Campus Docent Sant Joan de Déu

Máster Cures Infermeria en la infancia i adolescencia  

Máster Cures Infermeria en la infancia i adolescencia 2013. Organitzat per Campus Docent Sant Joan de Déu

Advertisement