Page 1

SA NT

JO RD I

SEU / LLOC

C. CA SA L

STA.

C. SAN T

ROS

A

Hotel Abba Garden

60 63 75 78 22 63 78 N12

Justmetro DE

CURS 2011/13 3ª edició

D ÉU

DE

A-2

PARC DE CERVANTES

ÁLEZ TABLA

AVI NG UD A

ONZ ER G

RONDA

DALT

DIA G

45 crèdits ECTS

S

ON AL

67 68

Màster en infermeria legal i forense

63 75 78

CARR

AU TO PIS TA

JO AN

ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’INFERMERIA Campus St. JOAN DE DÉU

67 68

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES UNIVERSITAT DE BARCELONA

67 68

0-F 7 0-F 74 33 54 75 N12

octubre 2011 - juny 2013

Justmetro Zona Universitària

Bus: 0-F, 7, 22, 33, 54, 60, 63, 67, 68, 74, 75, 78, N12

Dirigit a

Metro: Zona Universitària

Diplomats en infermeria interessats en formar-se en infermeria legal i forense.

JustMetro

Per a més informació: Secretaria d'alumnes EUI Sant Joan de Déu. Edifici Docent C/ Santa Rosa nº 39-57 08950 Esplugues (Barcelona) Tel.: 93 280 09 49 • Fax: 93 600 61 12 a través de la nostra pàgina web: www.santjoandedeu.edu.es Enviant-nos un correu electrònic a: mpguardia@santjoandedeu.edu.es

19


CURS 2011/13

Màster en infermeria legal i forense

PRESENTACIÓ DEL CURS

Primer any: 25 crèdits ECTS

Creiem que és convenient oferir una formació en el camp de la infermeria legal i forense, per poder atendre aspectes d'interès en la nostra pràctica professional.

Segon any: 20 crèdits ECTS que donaran lloc a l'obtenció del títol del màster "Infermeria Legal i Forense"

Aquest curs pretén reflexionar sobre conceptes bàsics del dret i de l'ètica. El coneixement i anàlisi d'aquesta realitat ens aportarà elements per donar solucions i respostes a aspectes relacionats amb les noves necessitats derivades del moment present.

PRIMER ANY (25 ECTS) Mòdul I: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ (5 ECTS) Unitat I: Introducció al mètode de recerca Unitat II: Concepció de la idea a investigar Unitat III: Confecció del pla de la investigació Unitat IV: Anàlisi de dades

OBJECTIUS Conèixer els drets i obligacions com a professional així com els dels malalts. Comprendre les actuacions que amb més freqüència són objecte de debat jurídic. Impulsar la reflexió i anàlisi en relació als continguts d'ètica i legal relacionats amb la vida humana oferint eines per al diàleg.

Unitat V: Interpretació Unitat VI: Comunicació de resultats

Mòdul II: FONAMENTACIÓ EN INFERMERIA LEGAL I FORENSE (10 ECTS) Unitat I: Conceptes bàsics de Dret Unitat II: Organització de la Justícia a Espanya Unitat III: Exercici professional Unitat IV: Responsabilitat professional

METODOLOGIA DOCENT

Unitat V: Documentació d’infermeria i secret professional

La metodologia es farà amb exposicions interactives, tallers, discussió de casos pràctics, audiovisuals, plataforma Moodle.

Unitat VII: Infermeria i codi deontològic

Els alumnes amb caràcter opcional, podran realitzar períodes de pràctiques al camp de la medicina forense, és a dir, poder assistir a autòpsies, judicis amb permís i altres.

PLA DOCENT El curs s’estructura en forma de màster curricular amb un total de 45 crèdits ECTS:

Unitat VI: Infermeria i consentiment informat Unitat VIII: Drets del pacient Unitat IX: Legislació sobre donació i trasplantament de organs i teixits Mòdul III: DOCUMENTACIÓ I TIC APLICADES A LA INFERMERIA (10 ECTS) Unitat I: Informació i documentació científica. La revisió bibliogràfica. Unitat II: Bases de dades d’infermeria. Cuiden. Unitat III: Bases de dades d’infermeria. Cuidatge. Unitat IV: Bases de dades d’infermeria. Enfispo. Unitat V: Bases de dades de ciències de la salut. IME.


CURS 2011/13

Màster en infermeria legal i forense

Unitat VI: Bases de dades de ciències de la salut. IBECS. Descriptors Ciències de la Salut. Unitat VII: Bases de dades de ciències de la salut. Pubmed i CINAHL. Unitat VIII: La infermeria basada en l’evidència. TripDataBase. Unitat IX: La infermeria basada en l’evidència. La cochrane library plus, Instituto Joanna Briggs.

DURADA i HORARI Les clases es concentraran en un dia a la setmana: els divendres de 8h. a 13.30h. Primer any 14 d'octubre de 2011 fins al juny de 2012. Segon any: inici 26 d'octubre de 2012 fins juny de 2013.

ACREDITACIÓ

Unitat XI: Refworks.

La Universitat de Barcelona expedirà el títol de Màster en Infermeria Legal i Forense, amb la col·laboració de l'EUI Sant Joan de Déu als alumnes que superin els requisits següents:

Unitat XII: Lectura crítica d’un article.

- Assistència a un 80% de les classes.

Unitat XIII: Presentació i comunicació dels resultats.

- Demostrar competència en la realització dels exercicis.

Unitat X: Altres recursos: SCIELO, ELSERVIER, Google acadèmic, Google Books, Guías de Práctica clínica.

SEGON ANY (20 ECTS): Mòdul IV: ESPECIALITZACIÓ EN INFERMERIA LEGAL I FORENSE (10 ECTS) Unitat I: Infermeria Legal en Psiquiatria. Unitat II: Infermeria Legal en Medicina de Treball. Unitat III: Infermeria Legal en Urgències. Unitat IV: Infermeria Legal en Cures Pal·liatives. Unitat V: Infermeria Legal en Ginecologia. Unitat VI: Infermeria Legal en Pediatria. Unitat VII: Infermeria Legal en Serveis Sanitaris Penitenciaris. Unitat VIII: Infermeria Legal en Atenció Primària. Unitat IX: Infermeria Legal en Geriatria. Unitat X: Fonament d'Ètica. Mòdul V: PROJECTE FINAL (10 ECTS)

- Elaboració d’un treball de recerca.

LLOC DE REALITZACIÓ DEL CURS EUI Sant Joan de Déu.

ORGANITZA L'EUI Sant Joan de Déu amb la col·laboració del Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Sant Boi de Llobregat.


CURS 2011/13

Màster en infermeria legal i forense

DIRECCIÓ Dr. Juan Fco. Roldán Merino Doctor en Ciències Infermeres per la Universitat de Barcelona. Infermer Psiquiàtric. Professor Titular de l'Escola Universitària d'Infermeria Sant Joan de Déu. Màster Universitari en Ciències de la Infermeria per la Universitat de Lleida. Membre investigador de CIBERSAM (Centro de Investigación Biomédica en Red de la Salud Mental). Membre investigador de la Xarxa de Recerca d'Atenció d'Infermeria en Salut Mental i addicions. Coordinador del Grup Disseny Validació i Estandarització de Plans de Cures d'Infermeria en Salut Mental Comunitària. Escola Universitària d'Infermeria Sant Joan de Déu. Doctor per la Universitat de Barcelona. Tf. 93 280 03 49 jroldan@santjoandedeu.edu.es Sra. Mº Dolores Royo i Arán Infermera Psiquiàtrica. Professora Titular de l'Escola Universitària d’Infermeria Sant Joan de Déu. Màster Universitari en Bioètica. Universitat Ramón Llull. Institut Borja de Bioètica. Membre investigador de la Xarxa de Recerca d'Atenció d'Infermeria en Salut Mental i addicions. Màster Universitari en Educació per a la ciutadania i en valors. Universitat de Barcelona. Tf. 93 280 04 09 droyo@santjoandedeu.edu.es Dr. Josep Ramos Montes Psiquiatra. Director de Planificació i Coordinació Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Tf. 93 640 63 50 jramos@pssjd.org

Dr. Luis Maria Planchat Teruel Metge Forense. Llicenciat en Psicologia. Institut de Medicina Legal de Catalunya. Tf. 93 280 03 09 25044lpt@comb.es

MATRÍCULA Dates: De l'1 de juliol al 30 de setembre de 2011. Lloc: EUI Sant Joan de Déu. Edifici Docent (2n pis) Secretaria d'alumnes Horari: Juliol: de 9h. a 15h. Agost: tancat Setembre: de 9h. a 18.30h. Documentació necessària: • Fotocòpia compulsada del Títol de Diplomat en Infermeria. • Fotocòpia del DNI. • 2 Fotografies mida carnet. • Fotocòpia de les dades bancàries. FORMA DE PAGAMENT El preu establert és de 1.504 euros el primer any més taxes de matriculació i 1.879 euros el segon any més taxes de matriculació. 200 euros en el moment de realitzar la matrícula i la resta al començament del curs. L'import de la matrícula no es retornarà, en cap cas un cop començat el curs. Els pagaments es realitzaran mitjançant rebuts domiciliats.

Master en Infermeria legal i forense  

Master en Enfermería legal y forense organizado por la Escola Universitària d'Infermeria Sant Joan de Déu (Universidad de Barcelona)

Advertisement