Page 1

CURS 2013/14 1ª edició

SEU / LLOC

SA NT JO RD I

Curs de Postgrau i d'Extensió Universitària

C. CA SA L

STA.

C. SAN TJ OA N TO

P IS

AVI N

22 63 78 N12

D E DÉU

30 crèdits ECTS octubre 2013 - juny 2014

DIA G

ON

67 68

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES UNIVERSITAT DE BARCELONA

S TABLA

GU DA

DALT

DE

63 75 78

ZÁLEZ

A-2

capacitació en l'abordatge corporal amb tècniques energètiques

60 63 75 78

Justmetro

RONDA

TA

A

N ER GO CARR

AU

ROS

ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’INFERMERIA Campus St. JOAN DE DÉU

AL

Dirigit a Diplomats/des, graduats/des, llicenciats/des i professionals interessats en aquest àmbit.

67 68

67 68

0-F 7 0-F 74 33 54 75 N12 Justmetro Zona Universitària

Bus: 0-F, 7, 22, 33, 54, 60, 63, 67, 68, 74, 75, 78, N12, Metro: Zona Universitària JustMetro

24

Santa Rosa, 39-57, Edifici Docent 08950 Esplugues de Llobregat Tel. 93 280 09 49 Fax 93 600 61 12 nroca@santjoandedeu.edu.es www.santjoandedeu.edu.es


CURS 2013/14

Capacitació en l'abordatge corporal amb tècniques energètiques

PRESENTACIÓ

OBJECTIUS GENERALS

L’existència de diverses maneres d’entendre la persona, la malaltia i la seva prevenció, alleujament i tractament estan relacionades sovint amb la tradició de les diferents cultures. Sovint també els terapeutes ens veiem condicionats pels diferents criteris o les diferents opcions terapèutiques. Cada un d’aquests criteris utilitza fórmules o tècniques diferents.

• Proporcionar els coneixements teòrics i pràctics de cada una de les tècniques. • Incorporar eines que permetin al alumne millorar la seva qualitat professional. • Habilitar per un bon procediment pràctic, autònom, efectiu i segur. • Augmentar les competències del professional per donar una atenció de major qualitat. • Adaptar les aplicacions de tècniques alternatives i efectives al moment actual. • Habilitar al professional d’uns bons criteris d’actuació dintre del seu àmbit de treball.

Dins del marc de les professions sanitàries, hi han molts professionals que busquen una altra forma d’apropament a la persona. Una manera de veure al pacient en ocasions més propera de la que estem acostumats, amb una visió, en ocasions, més natural i holística. Aquest curs té com a objectiu principal proporcionar al professional un conjunt de tècniques, que de manera interactiva, permetrà treballar amb els pacients d’una forma més global, contemplant tant els aspectes físics con energètics i emocionals. Una forma d’alleujar el patiment.

ADMISSIÓ A) Diplomats, llicenciats i professionals sanitaris interessats en el tractament corporal físic i emocional, amb titulació universitària. Al finalitzar, i després d’acomplir amb els requisits, s’accedeix al títol de postgrau. B) Professionals interessats en aquest àmbit, sense titulació universitària. Al finalitzar, i després d’acomplir amb els requisit, s’accedeix al certificat de Curs d’Extensió Universitària. Per accedir al curs serà necessari e imprescindible tenir una entrevista amb la direcció del curs.

PROGRAMA MÒDUL I: TERÀPIA BIODINÀMICA CORPORAL (10 crèdits ECTS) La palpació passiva/activa. L’escolta. El ritme. Relació dels ossos cranials, membranes i LCR. Expansió-retracció. Valoració de la Flexo-Extensió i la Rot interna i la Externa. Fàscies i els diafragmes. Duramare i Core Link. Tècniques: still Point. Lift. CV4. Técnica en “O”. Cara i Paladar. Protocol de valoració i tractament. Base cranial. SEB. Disfuncions. Alliberació de la Bóveda cranial. Concepte i alliberació somato emocional. Tècniques de diàleg.

ESTRUCTURA

MÒDUL II: TÈCNIQUES ENERGÈTIQUES - Digitopressió – Auriculoterapia (10 crèdits ECTS)

El curs s'estructura en forma de Postgrau amb un total de 30 ECTS. Està organitzat en quatre mòduls, amb una durada d'un curs acadèmic.

Introducció a la Fisiologia i Diagnòstic energètic Història del concepte de Inn i Yang: Concepte d'Energia. Les energies de l'home.

hospitalitat

QUALITAT

RESPECTE

RESPONSABILITAT

ESPIRITUALITAT


CURS 2013/14

Capacitació en l'abordatge corporal amb tècniques energètiques

Teoria dels Cinc Moviments. Etiologia de la malaltia. Terapèutica i Pràctiques. Digitopressió i altres recursos terapèutics de la MTC. Concepte de Meridià. Punts de acupuntura. Massatge energètic. Parts i zones auriculars. Punts de reflex auricular. Criteris d’utilització dels punts. MÒDUL III: FONAMENTS SANITARIS, ACTUALITZACIÓ I BIODINÀMICA (5 crèdits ECTS) Actualització en els coneixements anatomo-fisiològics en els àmbits del curs. Definició i divisions de la anatomia. Nomenclatura i terminologia. Principals divisions del cos humà. Posició i direcció. Osteologia i miologia. Crani, Cara i CV, artrologia. ATM. Biodinàmica i relacions. LCR, sistema vascular. Membranes intra i extracranials. Sistema Diafragmàtic. Continguts i funcions. MÒDUL IV: L’UTILITZACIÓ DEL DIÀLEG AMB ENFOCAMENT CORPORAL. TÈCNIQUES DE DESBLOQUEIG (5 crèdits ECTS) Introducció a la disfunció psicosomàtica. Diferències entre “mètode teòric i mètode experiencial”. Sensació i Consciència Corporal. Característiques del procés experiencial. Relació terapèutica. Treball Corporal: energia alliberadora. Què pot fer el terapeuta per generar un procés conscient? Possibilitats terapèutiques. Sis passos per a una sessió terapèutica.

hospitalitat

QUALITAT

ACREDITACIÓ L’EUI Sant Joan de Déu expedirà: Títol de diploma de postgrau i/o certificat d'Assistència i Aprofitament als estudiants que superin els requisits següents: • Assistència al 80% de las classes del total del curs. • Elaboració dels treballs proposats durant el curs. Diploma d'Extensió Universitària per a aquelles persones (sense titulació universitària) que hagin cursat aquests estudis, havent superat l’avaluació: • Assistència al 80% de les classes dels mòduls matriculats. haver superat els treballs proposats durant el curs.

METODOLOGIA Classes interactives, tallers pràctics entre els alumnes, treballs pràctics, debats de casos clínics. S’entregarà material bibliogràfic en cadascun dels mòduls del curs.

ORGANITZACIÓ Escola Universitària d’infermeria Sant Joan de Déu adscrita a la Universitat de Barcelona.

DIRECCIÓ Juli Salvat i Astorch Fisioterapeuta. Acupuntor. Psicoterapeuta. Terapeuta Sacre Cranial. Professor del Master d’Acupuntura a la EUI Sant Joan de Déu. Professor col·laborador a la URL- Blanquerna. Professor col·laborador del curs de Shiatsu /Digitopressió en la UAH- Fisioteràpia.

RESPECTE

RESPONSABILITAT

ESPIRITUALITAT


CURS 2013/14

Capacitació en l'abordatge corporal amb tècniques energètiques

PROFESSORAT

Dates de matriculació: De l’1 de juliol al 3 de setembre de 2013. Horari: Juliol de 9 a 15 hores. Setembre de 9 a 18.30 hores.

Juli Salvat i Astorch Fisioterapeuta. Acupuntor. Psicoterapeuta. Terapeuta Sacre Cranial. Professor del Master d’Acupuntura a la EUI Sant Joan de Déu. Professor col·laborador a la URL- Blanquerna. Professor col·laborador del curs de Shiatsu /Digitopressió en la UAH- Fisioteràpia.

Documentació necessària: • • • • •

M. del Mar Caparrós Granados Diplomada Universitària d'Infermeria per la EU Bellvitge. Infermera. Especialista en Infermeria del Treball. Postgrau en Teràpies Naturals per l'EUI Sant Joan de Déu. Postgrau en Acupuntura per a Professionals de la Salut. Infermera Assistencial Centre Mèdic Sant Andreu. Acupuntora Centre Mèdic Sant Andreu.

CALENDARI I HORARI

Fotocopia compulsada del títol professional. Fotocopia del DNI. Currículum Vitae. Dos fotografies mida carnet. Fotocopia dels dades bancàries.

PREU: El preu establert és de 2.233€ més taxes. Pagament fraccionat en 6 mesos (de juliol a desembre).

Las classes del curs es realitzaran en una sessió setmanal: L’import de la matrícula no es retornarà, en cap cas, un cop començat el curs.

Dimecres de 15.30 a 20.30 hores Inici del curs: 2 d’octubre de 2013 Final del curs: 4 de juny de 2014

Els pagaments es realitzaran mitjançant rebuts domiciliats.

SESSIÓ INFORMATIVA Dimecres 12 de juny de 2013 a les 12h. i a les 15.30h.

MATRÍCULA EUI Sant Joan de Déu. Edifici Docent Secretaria EUI 2º pis C/ Sta. Rosa, 39-57 Esplugues de Llobregat, 08950 Telèfon: 93.280.09.49

hospitalitat

QUALITAT

RESPECTE

RESPONSABILITAT

ESPIRITUALITAT

Postgrado Técnicas Energéticas  

Postgrado Técnicas Energéticas desarrollado por el Campus Docent Sant Joan de Déu. Curso 2013 /2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you