STREAMER NR. 2 - Juni 2022

Page 1

streamer MKB WESTLAND BUSINESS MAGAZINE

BEEKMAN & VERBEEK:

EEN FINANCIEEL DIRECTEUR VOOR IEDERE ONDERNEMER

JUNI 2022, NUMMER 2


INHOUD

4 7 8 10 11 12 15 16 18 20 26 28 30 33 34

Coverstory Beekman en Verbeek Gouden driehoek WNT Web SNS HNP Accountants Regio Nieuws Nieuwe leden

COLOFON Uitgave van MKB Westland Redactie Roel Batelaan Fred Louter Anita Schregardus Fotografie Thierry Schut Pascale van Reijn Advertentieverkoop Uitgeverij West Media Joyce Jansen, jjansen@uitgeverijwestmedia.nl, 06 51892024 Redactieadres Suggesties, tips, persberichten info@mkbwestland.nl Ontwerp, coördinatie en opmaak SD Creative Agency Druk Uitgeverij West Media Copyright (2022) Deze uitgave is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Voor eventuele wijzigingen druk-/zetfouten of afgelastingen in de geplaatste informatie is de uitgever niet verantwoordelijk. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt worden, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

BICT en ’s-Gravenzande ABN Mees Pierson MKB Westland in beweging Week van de ondernemer Venéco Unicum Elzenhagen St. Dieren Opvang Centrum Westland Ondernemers Klankbord

mkbwestland.nl

34

ONDER­ NEMERS KLANKBORD HEEL WAAR­ DEVOL


Voorwoord Voor je ligt het zomernummer van Streamer, de editie die

we jaarlijks uitgeven rondom HaringPraet. Dit jaar weer als vanouds genieten bij Unicum Elzenhagen in Poeldijk,

een grote opkomst was mede debet aan dit succes.

Gastheer Eddy Moerman is blij de deuren weer voor ons te

21

PARTNERS MKB WESTLAND

kunnen openen en vice versa zijn wij verguld weer op de

traditionele locatie samen te kunnen komen. Extra mooi is

het prachtige bedrag dat is opgehaald voor Dierenopvang

Centrum Westland. Het initiatief gaat dit jaar gestalte krijgen in ’s-Gravenzande. Zowel over Unicum Elzenhagen als over de Dierenopvang lees je in deze editie.

De laatste bijeenkomsten van MKB Westland volgden elkaar dit voorjaar in rap tempo op; na het verkiezingsdebat in maart (samen met de collega-belangenorganisaties),

waren er een ledenlunch, een lunchvoorstelling in De Naald, een bijeenkomst van Canon Business Center en werden de partnerplannen getekend in een gezellige ambiance.

Er wordt kortom volop vooruit gekeken! De partnerplannen stellen de toekomst veilig voor MKB Westland,

de kennisoverdracht en haar evenementen. Ook met enkele non-profitorganisaties werden de banden aangehaald.

28

DIT VOELT ALS EEN NIEUW HOOFDSTUK

Zo zijn de samenwerkingen met het Ondernemersklankbord en WNT-web nu in een officiëler jasje gestoken. Daar zijn wij heel erg blij mee.

Ook politiek Westland kijkt vooruit. Met de onlangs

aangetreden coalitie waait er een nieuwe wind door het

lokale bestuur. MKB Westland zal ook met het nieuwe college op een prettige en duurzame manier willen samenwerken.

We zullen opbouwend zijn waar het kan en kritisch zijn waar het moet, zo ben je dit immers van ons gewend.

Kortom, Westland is volop in beweging! De bedrijvigheid

lijkt wel groter dan ooit tevoren. Hoewel de toekomst niet zeker is; de oorlog in Oekraïne duurt voort, gasprijzen

stijgen, grondstoffen worden schaarser en de arbeidsmarkt kent ongekende krapte. Westlanders blijven doen waar

ze goed in zijn: ondernemen. Wij zetten ons in voor jouw ondernemerschap!

Namens het gehele bestuur wensen wij jou een fijne zomer!

Shirley Schelkers Voorzitter MKB Westland

30

VERTROUWDE UNICUMKWALITEIT


4

streamer

EEN FINANCIEEL DIRECTEUR VOOR IEDERE ONDERNEMER Het team van Beekman & Verbeek: V.l.n.r. Edwin Beekman, Walter Hartog, Barry Verbeek, Joost Nederpelt, Kim Boode en Niek Nieuwenbroek.

H

et is niet elke onderneming

Natuurlijk, Edwin Beekman (54) en Barry

We groeien hard en investeren daarom

financieel directeur. Te duur, te

er een behoefte bestond aan deze nieuwe

op ieder moment welkom voelt. We willen

gegeven: een eigen CFO of

veel gedoe, zijn we niet klaar voor;

het zijn veelgehoorde argumenten.

Dat is best jammer, want als ondernemer kan je een financieel directeur soms namelijk wél heel goed gebruiken,

misschien zelfs zonder dat je het weet.

Edwin Beekman en Barry Verbeek spelen

met hun bedrijf Beekman & Verbeek in op de latente behoefte van veel bedrijven: een financieel directeur voor iedere

ondernemer. Gewoon omdat het kán.

Verbeek (49) wisten begin 2021 heus dat

vorm van financiële dienstverlening. Maar dat de vraag zó groot zou zijn, hadden

ook zij niet aan zien komen. ‘Het heeft onze

verwachtingen overtroffen,’ zegt Beekman. ‘Hoe dat te verklaren is? Veel bedrijven en

fors in groei, zodat een nieuwe relatie zich geen nee verkopen, we gunnen immers iedereen een eigen financieel directeur op afroep, die ook nog eens perfect bij hem of haar past.’

ondernemers weten niet zo goed wat ze

Flexibel

Het is aan ons om die behoefte bloot te

je bijna afvraagt waarom het niet eerder

missen. Er is vaak een latente behoefte.

Het concept is eigenlijk zo simpel dat je

leggen. Dat lukt vooralsnog uitstekend.

verzonnen is: Beekman & Verbeek plaatst

Ons team bestaat inmiddels uit vijf

allround CFO’s, met op de achtergrond

ook nog eens een aantal multi-controllers.

een ervaren financieel directeur tijdelijk bij een bedrijf dat geen ruimte of mogelijkheden heeft voor een vaste CFO.


streamer

Ervaring Beekman & Verbeek is vooral actief in Westland en Haaglanden. Met name die eerste regio is voor Beekman

vertrouwd terrein: ‘Ik heb jarenlang als CFO en CEO bij een grote Westlandse

bloemenexporteur gewerkt. Ik ken der­

halve veel Westlandse bedrijven en de lokale mentaliteit. Die spreekt ons zeer

aan. Onze uitgebreide financiële achter-

grond, zowel zelfstandig als in loondienst, heeft ons een enorm brok aan kennis

en ervaring in heel veel bedrijven op­

geleverd.’ Verbeek tot slot: ‘Het is geweldig om die kennis nu met al die ondernemers te kunnen delen. Het geeft een heel goed gevoel als een klant tegen je zegt: “Joh,

dat dit bestaat, dat had ik eigenlijk veel eerder moeten weten!” Een mooier

Het nuttige met het aangename ... Speciaal voor de leden van MKB Westland organiseert Beekman & Verbeek zakenlunches. Ga kennismaken én (gratis) lunchen met Edwin Beekman en/of Barry Verbeek, terwijl u ondertussen uw ondernemersverhaal vertelt. Waar liggen uw financiële uitdagingen en kansen? Beekman & Verbeek kijkt wat het beste bij u en uw onderneming past. Na afloop gaat u naar huis met rust, balans én een goed gevulde maag!

compliment kan je natuurlijk niet krijgen.’

beekmanverbeek.nl

Beekman & Verbeek plaatst een ervaren financieel directeur tijdelijk bij een bedrijf dat geen ruimte of mogelijkheden heeft voor een vaste CFO.

Verbeek: ‘Onze dienstverlening is uiter-

mate geschikt voor MKB-bedrijven die te groot voor servet en te klein voor tafel­

laken zijn. Een financieel directeur is daar

wel op zijn plaats, maar niet fulltime. In die behoefte voorzien wij. Wij zijn er voor de

ondernemers op de momenten dat het er echt toe doet. Dat kan zijn 1 uur in de

week, 4 uur in de week, een dagdeel per

kwartaal. Daarbij zijn we uitermate flexibel. In tijd, in locatie en zelfs in beloningsvorm. We staan 24/7 klaar voor onze relatie.

Dat garanderen we. Als er ook maar iets speelt op financieel gebied: bel en we komen langs.’

5


Wij

bezorgen Zakelijke graag de

boodschaPpEN OMDAT JIJ HET AL DRUK GENOEG HEBT

Kies jouw ideale bezorgmoment. Ga naar Jumbo.com/zakelijk

Jumbo, De Lier, Oranjeplein 40 Jumbo, S´- Gravenzande , Graaf Willem II straat 10


streamer

Vastgoedeigenaar in (winkel)centrum?

GOUDEN DRIEHOEK

I

n maart 2021 stelde de gemeenteraad van Gemeente Westland de detail­

handelsvisie vast. Om de dorpscentra en de winkelgebieden te versterken

is toen een ‘hoofdwinkelcircuit’ per kern vastgesteld. Mede op initiatief van MKB Westland en de BIZ’en is hieruit een

zogenaamd ‘Gouden Driehoek’-overleg

voortgekomen. Gemeente Westland gaat

Wij nodigen je namens Gemeente

Praat met ons mee. Samen maken we werk van aantrekkelijke en levendige kernen.

Westland van harte uit om een bijeen-

komst van de Gouden Driehoek in jouw

kern te bezoeken. Samen maken we werk van aantrekkelijke en levendige kernen in Westland!

in de Gouden Driehoek in overleg met ondernemers en vastgoedeigenaren. Deze overleggen vinden elk half jaar

plaats en vaker indien daar aanleiding

Ben jij ook eigenaar van vastgoed in een

samenhang vorm te geven aan het

Heb je een eigen onderneming in dit

voor is. Het doel is om in een goede

bewuste winkelcentrum; leegstand wordt beperkt en er wordt gezorgd voor een

compact en sterk gebied waar het goed ondernemen én winkelen is.

van de Westlandse (winkel)centra?

pand? Of wordt het pand juist verhuurd aan een derde partij?

Scan de QR-code en praat met ons mee

7


8

streamer

WNTWEB EN MKB WESTLAND ZETTEN ZICH IN VOOR BEROEPENBANK


streamer

H

oe kunnen we kinderen en

Kiezen voor techniek

hun beroepskeuze?

daarom een convenant gesloten en de

9

jongeren beter begeleiden bij

WNTweb en MKB Westland hebben

Hoe zorgen we ervoor dat

intentie uitgesproken om zich gezamenlijk

meer leerlingen voor techniek kiezen en hoe voorkomen we dat de Westlandse jeugd de regio verlaat om elders te

gaan werken? Op die drie vraagstukken is natuurlijk niet één antwoord. Een

zogenaamde beroepenbank zou echter wel een deel van de oplossing kunnen

zijn. WNTweb en MKB Westland hebben

de handen ineen geslagen en de eerste stappen in die richting gezet.

WNTweb (Westland Natuur en Techniek Web) verzorgt natuur-, milieu- en

techniekeducatie voor scholen en

kinderopvangorganisaties in Westland

en Hoek van Holland. Zij bieden daarvoor leskisten, gastlessen en excursies aan.

Directeur Judith Zuiderwijk vertelt dat er vanuit het basisonderwijs weleens was

aangegeven dat een beroepenbank zo fijn zou zijn; een database die scholen kunnen gebruiken als ze bijvoorbeeld

in een themaweek bij een bakker langs

willen of een schilder willen uitnodigen om over zijn werk te praten. “Lentiz bleek een

vergelijkbare behoefte te hebben. Zij doen

in te zetten voor de beroepenbank.

Willem Karel legt uit dat er binnenkort een enquête onder leden gehouden wordt

om in beeld te brengen op welke manier

bedrijven een bijdrage kunnen leveren. “Bij het ene bedrijf zijn misschien stagiaires

welkom, terwijl een andere ondernemer

misschien meer voelt voor gastlessen of

rondleidingen in het bedrijf.” Judith hoopt ook dat de beroepenbank ervoor zorgt

dat meer leerlingen enthousiast worden over techniek en nieuwe technologie.

Ze vertelt dat uit onderzoek blijkt dat de

Westlandse jeugd tussen de 9 en 17 jaar niet erg warm loopt voor deze richting.

Van de jongens voelt 50% wat voor een

opleiding in de techniek en van de meisjes slechts 20%. “Dat heeft vaak te maken

met een eenzijdig beeld: ze denken dat

techniek vooral om timmeren en lassen

draait. Dus gaat WNTweb uitleggen, laten zien én laten ervaren dat techniek overal bij komt kijken: bijvoorbeeld ook in de

gezondheidszorg en in de multimedia- en game-industrie.”

mee aan een pilot met beroepsgerichte vakken, waarbij vmbo-leerlingen vier

jaar lang allerlei opdrachten en stages

bij bedrijven gaan doen. De uitdaging is

dan om voldoende bedrijven te hebben, die daaraan mee willen werken.” Voor WNTweb was dit het signaal om de

mogelijkheid van een beroepenbank verder te onderzoeken.

“Wij willen Westlandse jongeren behouden voor het Westlandse bedrijfsleven”

Kansen Willem Karel Nowee van MKB Westland zag meteen kansen. “Wij vinden het

Enthousiast

jongeren behouden voor het Westlandse

ziet Judith voor zich dat alle beroepen

enorm belangrijk dat we de Westlandse

In het ideaalplaatje van de beroepenbank

bedrijfsleven. Het klinkt misschien een

en sectoren daarin vertegenwoordigd

stuk interessanter om te werken in Den Haag of Rotterdam, maar vergeet niet

dat Westland wel de vijfde economie van

Nederland is. Hier gebeurt ontzettend veel; we zijn een superinnovatieve regio. We

moeten de Westlandse jeugd daar veel

beter over informeren en ze kennis laten maken met wat hier allemaal gebeurt.”

zijn en dat alle Westlandse scholen, van

basisonderwijs tot en met mbo, er gebruik van maken. Ze is blij dat het bedrijfsleven enthousiast heeft gereageerd en dat er

niet alleen met MKB Westland, maar ook met VNO-NCW en Glaskracht Westland

samenwerkingsafspraken zijn gemaakt. “Goed voor onze jeugd, voor onze bedrijven en voor onze regio!” wntweb.nl


‘ONDERNEMERS GROEIEN MET DE SNS BEDRIJFSHYPOTHEEK’

Naaldw�k, Wilhelminaplein 15


streamer

11

HNP ACCOUNTANTS VIERT VIJFJARIG JUBILEUM

L

angs een van Westlands drukste

belangenorganisatie MKB Westland.

Midden in de samenleving

voormalige pand van Bruinsma

Accountants nog steeds lid nummer één

“HNP Accountants is altijd op zoek naar

verkeersaders vind je in het

Seeds het accountantskantoor van

Hoogerbrugge (e)N Partners.

De onlangs koninklijk onderscheiden Pieter Hoogerbrugge bedient vanuit het kantoor met Claudia Helmich en medewerkers dagelijks het midden- en kleinbedrijf.

Eerste lustrum “De tijd vliegt!” begint de enthou­siaste partner van HNP, “Afgelopen januari

vierden we ons eerste lustrum. In 2015

besloot KPMG zich niet langer te richten

Met enige trots zegt hij: “Eigenlijk is HNP

Hoogerbrugge besluit lachend:

van MKB Westland. Als KPMG organiseer-

klanten, maar een goede (assistent)

den wij met ING het eerste politiek ontbijt

in Fleuresto. Samen met Edward Koornneef en Gerrit Prins heb ik in 2004 vervolgens de Westlandse Ondernemers Federatie

omgevormd tot MKB Westland. Sindsdien organiseert MKB Westland het Energiek

Ontbijt en vele andere evenementen. Kort erop heb ik met een aantal ondernemers

MKB Rotterdam opgezet, dat is nog steeds de grootste afdeling van Nederland.”

op de kleinere MKB-bedrijven. Samen

Laagdrempelig

destijds juist wel door te pakken binnen dit

drijven en organisaties gevestigd in MB67,

met een aantal oud-collega’s besloot ik

HNP Accountants is met meerdere be­

segment. We richtten een vennootschap

de sfeer is er ontspannen. “We willen een

op en zijn mettertijd gegroeid van vijf naar

tien medewerkers. Nergens is de diversiteit en dynamiek groter dan in het MKB.”

Aan de wieg van MKB Westland Het oud-gemeenteraadslid uit De Lier

heeft niet alleen aan de basis gestaan van het kantoor aan de Honselersdijkse Middel Broekweg, maar tevens van de

laagdrempelig kantoor zijn met een breed dienstenpakket. Behalve accountancy

bieden wij ook financiële administratie,

salarisadministratie, fiscale diensten als belastingaangifte, begeleiding bij erfe­ nissen en advisering op divers gebied.

Je ziet dat bijvoorbeeld voor veel klanten werk wordt weggenomen door verdere automatisering zo ontzorgen wij hen.”

accountant is misschien nóg welkomer.” Het bedrijf kenmerkt zich door grote maatschappelijke betrokkenheid.

“Vanuit mijn functie ben ik gelieerd aan

de Stichting Bijzondere Gezondheidszorg

en aan Kredietunie Westland. Als kantoor hebben we ons de afgelopen jaren ook verbonden aan Westland Wil Vooruit.

Een andere mooie manier van sponsoring schuilt in onze samenwerking met

Hospice Beukenrode; zij maken regel­matig gebruik van onze vergaderfaciliteiten

en we maken de jaarrekening voor hen

kosteloos op. Zo staat HNP midden in de samenleving!”

hnp-accountants.nl


12 streamer

Regio nieuws WATERINGEN

Wateringse braderie groot succes’ Winkelen in Wateringen is altijd gezellig, maar op zaterdag 4 juni was het helemaal een groot feest. Vanaf 10.00 uur kon men weer heerlijk struinen voor de beste koopjes, leuke aanbiedingen en nieuwste zomertrends bij

de jaarlijkse braderie in het centrum. Op de braderie waren vele winkeliers

uit Wateringen vertegenwoordigd. Ook aanbieders uit het hele land reisden af met hun waren. Verschillende foodtrucks zorgden voor heerlijke snacks tijdens het winkelen. De marktkramen waren te vinden op het Plein ter

hoogte van het oude Raadhuis. Voor kinderen waren er enkele attracties

MONSTER

Speciaal Monster, waar speciaal gewoon is Monster, de kleine kustplaats in het Westland, maakt zich op voor een mooie zomer.

Met een nieuw logo en een aansprekende slogan: ‘Speciaal Monster, waar speciaal gewoon is!’

om heerlijk te spelen zoals een springkussen en trampoline. Live muziek

Hiermee verwijst Monster naar de vele

middernacht was hier vertier te horen en zien. DansCreatie trapte af en

Westlander bekend mee is.

op het podium bij eetcafé Scrumpy maakte de dag feestelijk af. Tot na

daarna volgde een optreden van slagwerkgroep Phoenix. Vanaf 16.00 uur

speciaalzaken die het dorp rijk is en waar menig

was het tijd voor Hollandse gezelligheid en tot in de late uurtjes draaide

Speciaalzaken zoals de ambachtelijke slagers en

Wateringen in samenwerking met Fresh Events.

de Westlandse consument die kwaliteit op de eerste

Sneaky G. De braderie werd georganiseerd door de Winkeliers Vereniging

bakkers, de kledingzaken, zij staan allen klaar voor plaats zet!

En natuurlijk kan men ook voor hobby-

benodigdheden, dranken, dierenvoeding,

farmaceutische producten en chocolade terecht in Monster.

Dit jaar organiseert Monster een Zomermarkt, die

gehouden wordt op vrijdag 1 en zaterdag 2 juli, waar weer veel standhouders komen en waar ook de Monsterse speciaalzaken aan deelnemen.

De jaarlijkse kermis is, na twee jaar afwezigheid door de Corona-beperkingen, gelukkig ook weer terug

en deze begint op woensdag 28 juni en duurt tot en met zaterdag 2 juli.

Het belooft dus weer een gezellige zomer te worden, speciaal in Monster!


streamer 13 ’S-GRAVENZANDE

’s-Gravenzande bruisend dezomer in met veel activiteiten In het centrum van ’s-Gravenzande hebben de eerste

Na de zomervakantie viert Glaz op 27 augustus haar 10-jarig

sfeervol Montmartre de ’s-Gravenzande met brocante, planten

centrum van ’s-Gravenzande. De optredens worden afgesloten

evenementen dit jaar inmiddels plaatsgevonden. Na een

en kunst, heeft fashion ’s-Gravenzande de nieuwste voorjaarsen zomercollecties gepresenteerd op de rode loper.

bestaan met een rondgang van 4 dweilorkesten door het

met een gezamenlijk optreden op het Marktplein, een ware happening.

Zaterdag 2 juli is het ‘Gooi maar in mijn pet festival’. Zangkoren,

10 september stellen diverse monumenten in het centrum

na afloop van hun optredens met de pet langs. Het festival

Ook verzorgt Kinderdagverblijf Okidoki i.s.m. Vereniging Oud

muzikanten, DJ’s en bandjes treden belangeloos op en gaan is de opmaat naar feestweek ’s-Gravenzande. De eerste feestweekactiviteiten starten op woensdag 6 juli met de

traditionele wielerronde en een vossenjacht in het centrum van ’s-Gravenzande voor de kinderen. Vanaf 7 t/m 9 juli is er kermis, braderie, terrassen op het Marktplein en optredens op het Vaartplein en bij Bar de Promenade.

hun deuren open in het kader van Monumentendag 2022.

’s-Gravenzande een leuke speurtocht voor de kinderen in het

kader van haar 30-jarig bestaan.De zomeractiviteiten worden afgesloten met de Rijkzwaanloop op 24 september en het Breejedurp Oldtimer Festival op 1 oktober a.s.

Meer informatie over deze evenementen vind je op: https://www.sgravenzande.website/agenda

HONSELERSDIJK

Honselse Feestweek geeft het startschot voor de zomer met een bomvol programma! Na twee jaar in aangepaste, Corona-proof vorm te zijn

Honselse vensterbanken de hele week gevuld met de mooiste,

feestweek worden georganiseerd. Traditioneel is de Honselse

van de succesnummers van vorig jaar een vervolg: een heuse

uitgevoerd, kan er in 2022 in Honselersdijk weer een échte

Feestweek de eerste in het Westland en daarmee het ‘startschot’ van de zomer. Het programma staat bol van klassieke

publiekstrekkers als Wielerronde, Tandemrace, Reclamekaravaan en Bar de Burchtloop. Maar er wordt ook vernieuwd met 3 x 3

Straatvoetbal, een Mountainbike Streetrace met WWV en de Hof van Honsel Biergarten. De Honselse Feestweek vindt plaats van woensdag 22 t/m zaterdag 25 juni.

Tijdens de Honselse Feestweek zijn er ook diverse doorlopende events en competities. Tijdens Kunst voor het Raam zijn de

lokale kunstwerken. Op donderdag, vrijdag en zaterdag krijgt één Escaperoom in de RK Kerk voor jong en oud. Ook kunnen er op donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond de lekkerste dranken

worden geprobeerd tijdens Heel Honsel Proeft onder leiding van Aad Westdijk. Tenslotte worden tijdens de Honselse Feestweek de Mooist versierde Straat en de Honselersdijker van het Jaar uitgeroepen. Wie worden de opvolgers van respectievelijk de Reigerstraat en Jeanet van Holstein?

Meer informatie: www.honselsefeestweek.nl


14 streamer

Digital

creatives Branding, design & strategie Vastgoedmarketing Employer branding Online marketing

sdcreativeagency.nl


streamer 15

NIEUWE KOPTITEL LEDEN

‘HOOFDTITEL’

Ferry van der Pal ‘Wij bieden hulp aan iedereen die dat nodig heeft op de woningmarkt’

Wonen Wateringen is een maatschappelijke onderneming die

Rens Valk Het gerenommeerde bedrijf Valk Klimaat Groep bestaat uit

een aantal onderliggende bedrijven die zich richten op diverse vakgebieden.

zich richt op het verhuren van woningen in het sociale domein.

“Wij bieden onder meer warmtepompen, vloerverwarming,

“Wij bieden als Westlandse woningcorporatie dorps wonen in een

directeur Rens Valk. “Al sinds 2002 draait het bij ons om perfecte

hoogstedelijke omgeving voor iedereen die hulp nodig heeft op de woningmarkt, met name degene die om wat voor reden dan ook

een beroep doet op ons als maatschappelijk ondernemer,” vertelt directeur-bestuurder Ferry van der Pal de missie van de stichting.

Als rentmeester van het sociale bezit zorgt Wonen Wateringen dat

de (startende) juf, meester, politieagent, timmerman, bakker, slager, etc. een woning kan huren. “Daarnaast zijn we een belangrijke

airconditioning, ventilatie en zonnepanelen (accu’s) aan”, vertelt klimaatbeheersing en sinds 2014 gebeurt dit onder de naam

'Valk Airco'. Bij ‘Valk Solar’ draait het om het beste advies op maat voor installatie van uw zonnepanelen.”

Rens hoopt iets te kunnen betekenen voor andere leden van MKB Westland. “En dan vooral op het gebied van advies en

uitvoering ten behoeve van het verduurzamen van projecten.”

motor voor de woningbouw, het woningonderhoud en partijen

die betrokken zijn bij de leefbaarheid in de kernen in het Westland.” Vanuit haar rol als sociale volkshuisvester voorziet Wonen

Wateringen onder meer in woonruimte voor medewerkers die werkzaam zijn bij de werkgevers in het MKB. “Daarmee dragen

wij bij aan het welzijn van deze medewerkers”, aldus Van der Pal. Maar omgekeerd is het MKB ook voor Wonen Wateringen van

belang. “Niet alleen als samenwerkingspartners, maar ook als klankbord voor de lokale ontwikkelingen, waar wij als sociaal

maatschappelijke onderneming onze constructieve bijdrage aan willen leveren.”

“Goede volkshuisvesting is een elementaire levensbehoefte

die bijdraagt aan een gezonde en vitale ontwikkeling van de

maatschappij en onze economie. Wonen Wateringen neemt hier

in Westland zijn verantwoordelijkheid door samen met gemeente

en lokale partijen invulling te geven aan de nog steeds groeiende behoefte aan sociale woningbouw”, besluit Van der Pal.

wonenwateringen.nl

valkklimaat.nl


16 streamer

BICT GROEP NAAMGEVER STADION FC ’S-GRAVENZANDE

V

anaf de oprichting in 2011 is BICT

Sportieve jeugd

Bas Voermans al sponsor van

getalenteerd in meerdere sporten,

Groep van directeur-eigenaar

Als jong ventje was Voermans

FC ’s-Gravenzande. “We zijn ooit

behalve gevoel voor voetbal, blonk hij

begonnen als een kleine sponsor, maar

zijn als bedrijf gegroeid en daarmee ook

als sponsor.” Nu is het Naaldwijkse bedrijf een van de grotere sponsors en zelfs de

naamgever van het stadion én shirtsponsor van de in de Hoofdklasse spelende club.

ook uit in tennis. “Toch kies ik voor voetbal als ik moet kiezen, het sociale aspect in deze sport is zo groot. Het team versus het individu. Ik ben van voor de fusie, ik

speelde bij ‘De Sport’ (SV ’s-Gravenzande), maar had veel vrienden bij de ‘Rood-Wit’

(VV ’s-Gravenzande). De eenwording

tot FC ‘s-Gravenzande was voor mij dus

een geschenk én uiteindelijk ook voor de

club. Verenigingsmanager Koos Klop valt Voermans bij; “Je ziet dat de fusie van

2010 echt voor een eenheid heeft gezorgd. In de jeugd zijn geen bloedgroepen meer, die jongens en meiden hebben alleen

maar voor FC ’s-Gravenzande gespeeld. Ze weten niet beter.”


streamer 17

Nu ben ik 70 uur per week met ‘De FC’

graag bij omdat ik ook supporter ben van

Ook Voermans is vrijwillig actief bij zijn

bedrijf maatschappelijke steun te kunnen

bezig, deels als baan, deels als vrijwilliger.”. geliefde club: “Ik ben betrokken geraakt

bij de Business Club en heb me hier een

aantal jaar voor ingezet. Tot voor kort kon ik hier tijd voor vrijmaken en zat ik gerust drie keer per week op het sportpark.

deze club. Anderzijds is het goed om als geven. Voordeel voor BICT is verder;

we werven indirect goed personeel onder de leden. Zo zijn er al diverse BICToppers

via FC s-Gravenzande in dienst getreden.”

Vanwege tijdgebrek heb ik hier helaas

Maatschappelijk betrokken

toen het sponsorschap geïntensiveerd. Ik

Provider (gespecialiseerd in het leveren

mee moeten stoppen, maar direct heb ik

De toonaangevende Managed Service

ben zo verbonden met deze club!”

van Private Cloud oplossingen) is

bijzonder actief in het financieren van diverse goede doelen en sportclubs:

“De rood-blauwen in het Breeje Durp

We steunen veel initiatieven, vaak los van commercie.

blijft voor de BICT Groep een belangrijke club, maar ook elders vind je onze

reclameborden. Bij andere voetbalclubs,

de tennis en we zijn hoogsegmentsponsor van Sparta Rotterdam. We steunen veel

initiatieven, vaak los van commercie. Als er uiteindelijk een zakelijk voordeel in zit,

is dat meegenomen.” zegt Voermans. Tot

Grote club met lokaal gezicht Hoewel FC ’s-Gravenzande in de top-10 staat van Nederlandse

voetbalclubs qua leden, is de lokale

slot voegt Klop toe: “Het mooie van BICT

Groep en onze andere sponsors is dat zij

het technisch beleid volledig aan de club laten. Dat is pas goede samenwerking!”

signatuur erg belangrijk. Klop legt dit uit: “We hebben zo’n 1600 leden en bieden voetbal in de volle breedte; walking

football voor de ouderen, G-voetbal voor mensen met een beperking en bijna 250 dames en meisjes spelen hier. Ook in de selectie willen we zo

veel mogelijk met jongens uit de regio spelen. Laatst stonden er acht spelers uit ‘s-Gravenzande op het veld. Dat is

ook voor het publiek leuker, die zien hun

eigen familieleden schitteren. Daar zijn we trots op.” Ook sponsor Voermans stemt dit vrolijk: “FC ’s-Gravenzande is groot,

maar we blijven klein denken. We denken

breder dan alleen de selectie, iedereen in de vereniging moet plezier hebben in het voetbal.“

Belang sponsorschap Professionele organisatie Het aanstellen van geboren Monsternaar Klop in 2018 was een stap naar

professionalisering binnen de organisatie:

“Ik werkte als inkoper in groente en fruit en

was al betrokken als teammanager bij het eerste elftal. Ik ben in deeltijd begonnen

als verenigingsmanager, maar merkte dat als je de vrijwilligers goed wilt aansturen, je hier echt voltijd aanwezig moet zijn.

Klop benadrukt het belang van sponsors: “Een voetbalclub heeft drie grote

inkomstenbronnen; de kantine-omzet, contributies en sponsorinkomsten.

De eerste twee zijn op zeker moment uitgeput, daar zit geen rek meer in.

Sponsorinkomsten kun je echter wel

blijven genereren. Die heb je ook nodig om de brede vereniging te kunnen blijven.”

Voermans vult aan: “Het sponsorschap is voor mij tweeledig. Enerzijds draag ik

fcsgravenzande.nl bictgroep.nl


18 streamer

Aandacht voor ondernemers Privé en zakelijk steeds in balans

Als ondernemer bent u dag en nacht in de weer. De dagelijkse dingen vragen veel van uw tijd. Maar u moet ook vooruitkijken. Zo kunt u uw bedrijf steeds blijven ontwikkelen. Die blik vooruit verwacht u ook van uw adviseurs. Private bankers Albert Touwen en Manon van Dijk helpen u met een evenwichtig beheer van uw vermogen. Zo zijn privé en zakelijk steeds in balans. En loopt uw vermogen in de pas met uw toekomstplannen.

De dynamiek aanvoelen Albert woont en werkt al vele jaren in het Westland. “Tuinbouw is hier sterk vertegenwoordigd. Daar reken ik ook de andere bedrijven toe in de keten. Denk aan zaadteelt, transport, kassenbouw en technologie. Het Westland is een fascinerend gebied. Alles wat hier groeit en bloeit gaat de hele wereld over.” Toch zoekt een Westlandse ondernemer zijn adviseurs graag dicht bij huis. “Omdat wij er middenin zitten, weten we hoe de bedrijfstak in elkaar steekt. Ook voelen we de dynamiek goed aan. Klanten zien dat terug in onze adviezen. Westlandse ondernemers zijn harde werkers. Ze staan nuchter in het |leven en zijn rechtdoorzee, dat verwachten ze ook van de mensen om hen heen.”

Het team van ABN AMRO MeesPierson Naaldwijk

Meedenken over grote vraagstukken “In het leven van een ondernemer speelt een aantal grote

“We verdiepen ons eerst heel goed in de klant en zijn situatie”

vraagstukken” gaat Albert verder. “De toekomstige verkoop van het bedrijf is er hier één van. Vaak werken we hierbij nauw samen met onze collega’s van de zakelijke bank. Zij adviseren de klant over de feitelijke bedrijfsoverdracht, wij helpen met een goede structuur voor het privévermogen.” De dienstverlening start vanuit een financieel plan. “We verdiepen ons eerst heel goed in de klant en zijn situatie”, licht Manon toe. “Daarna kijken we naar de doelen van de ondernemer zelf maar ook van het gezin. Zo kunnen we de juiste route uitstippelen en het vermogen hierop afstemmen.”


streamer 19

Wat aandacht krijgt groeit Ook voor Manon is het Westland haar thuisbasis. “Ik voel me zeer verbonden met de ondernemers hier. Toen ik dertien was, stak ik in de vakantie stekjes om wat geld te verdienen. Ik heb dus zelf ook met mijn handen in de aarde gezeten. Klanten waarderen dat enorm.” Vertrouwen is cruciaal. “Een klant kan zich niet volledig blootgeven als hij geen vertrouwen in ons heeft”, benadrukt Manon. “Wij kunnen op onze beurt onze klanten niet goed bedienen als ze niet open durven zijn. Hoe beter je elkaar kent, hoe beter je op elkaar ingespeeld raakt. En dat is bij private banking heel belangrijk. Veel van onze adviezen gaan namelijk over de toekomst van de ondernemer en zijn gezin.”

Investeren in relaties “Vanuit gespecialiseerde teams richten we ons op de ondernemer en zijn privévermogen”, geeft Roy van der Sluis, segmentdirecteur Ondernemer & Onderneming, aan. “Dat zijn zowel actieve ondernemers als ondernemers die van plan zijn hun bedrijf te verkopen. Het is belangrijk de zakelijke- en privédoelen steeds in samenhang te bekijken.” De

Ingrid

private bank staat intensief in contact met de zakelijke

Aad

bank. “Waar de klant ook aanklopt en welke vraag hij ook heeft, we stemmen privé en zakelijk steeds op elkaar af. Dat is voor ondernemers heel belangrijk.” Voor Roy staat of valt een duurzame relatie met het spreken van dezelfde taal. “Ondernemers zijn dag en nacht bezig met hun onderneming. Ze zien kansen,

Dennis

nemen risico’s, denken in oplossingen en blikken

Albert

vooruit.” De bedrijfstak waarin de ondernemer actief

Carlo

is, geeft vaak nog extra kleur. “Daar is het Westland natuurlijk een prachtig voorbeeld van. Doordat we dezelfde taal spreken als onze ondernemende klanten, voelen én vullen we elkaar goed aan. Zo stijgt het vertrouwen en groeit de band. Je komt dan op het

Jacqueline

Manon

niveau dat de ondernemer je zijn bankzaken ook echt gunt.”

Kennismaken met private banking Wilt u meer samenhang in het beheer van uw

“We weten hoe de bedrijfstak in elkaar steekt en voelen de dynamiek goed aan. Klanten zien dat terug in onze adviezen.”

zakelijk- en privévermogen? Of staat u voor uw bedrijfsoverdracht en wilt u advies over het toekomstig beheer van uw vermogen? Dan bent u van harte welkom voor een kennismaking.

Afspraak maken? Neem dan contact op met Albert Touwen, 06-51301188 of albert.touwen@nl.abnamro.com Of met Manon van Dijk, 06-22835705 of manon.van.dijk@nl.abnamro.com.


WESTLAND IN BEWEGING

20 streamer

ONDERNEMERSDEBAT WAS EEN GOEDE OPMAAT NAAR GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

M

aandag 7 maart hebben

Aan de hand van een zestal stellingen

Gaan we wachten tot het fout gaat? Het is

MKB Westland en VNO-

revue en kwamen de tien lijsttrekkers

het vergroten van het aantal BOA’s bij

Glastuinbouw Westland,

NCW Westland-Delfland

Hét Westlands verkiezingsdebat

georganiseerd. Shirley Schelkers

(voorzitter MKB Westland), Marck Hagen

(voorzitter VNO-NCW Westland-Delfland) en Jacco Vooijs (voorzitter Glastuinbouw

Westland) kijken terug op een geslaagde

passeerden diverse onderwerpen de allen aan bod. Onder andere de

impact van de oorlog in Oekraïne, het

inkoopbeleid van Gemeente Westland, de doorontwikkeling van de Greenport Horti

Campus en huisvesting van internationale werknemers kwamen aan de orde.

één voor twaalf.” Brede steun was er voor Gemeente Westland, zij kunnen overlast gevende overtredingen aanpakken. Het inzetten van beveiligingsbedrijven en

vergroting van de politiecapaciteit waren genoemde alternatieven. “Helaas gaan

wij in gemeenteraad niet over de formatie van het politie-apparaat…” verzuchtte één

bijeenkomst.

Elk debatonderdeel werd ingeleid

Ruim 150 ondernemers waren aanwezig

de organiserende partijen of een

Het laatste woord was aan een

voorzitter van BIZ Naaldwijk Winkelrijk een

techniekbranche: “De sfeer in de

bij het politiek debat dat plaatsvond in het World Horti Center. De strijd om de

kiezer werd soms op het scherpst van de snede gevoerd en stond onder leiding van moderator Rob Veenman, die de

dynamische avond en de soms pittige discussies in goede banen leidde.

door een voorzitter van één van

ondernemer. Rein Wiendels leidde als stelling over handhaving in:

“In het centrum is de handhaving echt

ondermaats; men rijdt overal met fietsen en scooters, er wordt lukraak geparkeerd en er is met regelmaat vervuiling. Het leidt tot gevaarlijke situaties.

van de lijsttrekkers.

ondernemer die actief is in de

gemeenteraad kan soms wel beter. Men

moet wat coulanter zijn naar elkaar. Zie de raad als een philharmonisch orkest; ieder maakt zijn eigen geluid. Maar als je hen

samen hoort, klinkt er prachtige muziek!”


streamer 21

MKB WESTLAND BINDT PARTNERS VOOR LANGERE TIJD

T

ijdens een sfeervolle bijeenkomst in Unicum Elzenhagen heeft MKB

Westland goed geïnvesteerd in de

toekomst. De komende jaren wordt

er wederom samengewerkt met een

aantal vaste partners. Zo heeft Westport Notarissen zich weer geconformeerd

aan de prestigieuze Ondernemersprijs die in november zal worden uitgereikt. Rabobank Westland zet sterk in op

duurzaamheid en vond hierin een goede grond het partnercontract met MKB Westland te verlengen.

Ook mediasponsors Uitgeverij West

Media en WOS Media hebben zich weer voor langere tijd verbonden aan de

Daarnaast is MKB Westland twee mooie,

Voorzitter Shirley Schelkers is zeer tevreden

Samen met West Media wordt onder

Westland Natuur & Techniek (WNT-web)

Westland hebben wij de samenwerking

Westlandse belangenorganisatie.

andere vier keer per jaar business­

magazine Streamer uitgegeven en vinden leden een platform via Het Hele Westland. Op WOS TV wordt verslag gedaan van alle grote evenementen die worden georganiseerd.

Gastheer Unicum Elzenhagen is in juni

wederom de plaats waar Haringpraet

plaatsvindt, traditioneel de locatie voor

een gezellige haringparty met veiling van een haringvaatje voor het goede doel.

nieuwe samenwerkingen aangegaan; en MKB Westland willen gezamenlijk

zorgdragen dat de Westlandse jeugd

kennis maakt met natuur en techniek.

Zodoende kiezen de jongeren wellicht voor een baan in glastuinbouw of

techniek. Ook Ondernemersklankbord

Haaglanden is nieuw aan het firmament; deze organisatie biedt kosteloos advies aan ondernemers door voormalig ondernemers en managers.

met de partnerschappen: “Als MKB

nodig, we kunnen de expertise, kennis en krachtenbundeling van onze partners

goed gebruiken. Tegelijk bieden wij de

partnerorganisaties ook veel, denk aan verbinding en het uitbreiden van het

netwerk. Dat we zo langdurig voor elkaar

kiezen, zegt iets over de tevredenheid van beide kanten. Binnenkort hopen we nog

een aantal partnerships bekend te maken. Zo staan we gesteld voor een duurzame toekomst voor onze leden.”


22 streamer

B

elangenorganisatie MKB Westland

ze nog niet kennen.

hebben middels een succesvolle

bovenaan het prioriteitenlijstje, maar

en WestlandTheater De Naald bijeenkomst het onlangs

gerealiseerde partnerschap officieel

aangevangen. Voor een tot de laatste stoel gevulde kleine zaal traden twee

landelijk bekende cabaretiers op onder de noemer ‘Lachen en Lunchen in

De Naald’. Na binnenkomst met koffie

werden de ruim 100 gasten een uur lang vermaakt door achtereenvolgens Tobi

Kooiman en Martijn Kardol. Persoonlijke

verhalen over de liefde, op eigen benen staan en gezond leven, deden de zaal schateren van het lachen.

Aansluitend wisten de Westlandse

ondernemers elkaar goed te vinden

tijdens de netwerklunch, in de ruime foyer van het theater. MKB Westland-voorzitter Shirley Schelkers kijkt met een goed gevoel terug op het evenement:

“Het is leuk om bruggen te bouwen als

MKB Westland. Mensen met elkaar kennis te laten maken, maar ook met zaken die

Cultuur staat niet bij iedereen

met deze succesvolle bijeenkomst

hebben we een mooie kruisbestuiving gerealiseerd.” Ook directeur Nico

Baars van De Naald is enthousiast: “Het is de eerste editie van een

nieuw concept, het is dan altijd

zoeken naar de juiste toon. Midden op de dag optreden voor een publiek dat niet bewust heeft

gekozen voor deze artiest, je hoopt

dat het goed uitpakt. Tobi Kooiman en Martijn Kardol hebben dat

geweldig gedaan. Het was een zeer geslaagde eerste samenwerking. Dit smaakt naar veel meer.”


streamer 23

CANON BUSINESS CENTER DEN HAAG RICHT PIJLEN OP WESTLAND

V

anuit het Haagse Forepark richt

helder. Noordermeer verduidelijkt: “Canon

Het is dus niet zo dat je na het tekenen van

onderdeel van Canon Business

andere camera’s, printers en medische

niets hoort. We blijven continu meedenken

Canon Business Center Den Haag, Center Nederland, zich met haar

producten en diensten op het gebied van print- en scanoplossingen op de gehele regio Haaglanden en de Bollenstreek.

Account manager Chris Noordermeer is het gezicht voor Westland en de Bollenstreek.

Castellum

is een op zichzelf staand bedrijf dat onder apparatuur verkoopt. Canon Business

Center richt zich op printers en multifunctionals, hierin zijn we Platinum Partner van Canon. We zijn dus een volledig onaf­ hankelijke organisatie met een eigen,

Nederlandse directie. Zo geven we zelf

kleur aan het succes van onze klanten!”

Noordermeer is na zijn studie Commer-

Alles in eigen beheer

gegaan bij Canon Business Center: “Voor-

ness Center Nederland houdt in dat alles in

een vijfjarig contract vier en een half jaar met de klant; zijn er besparingen mo-

gelijk of moet er juist materiaal worden

vervangen? Onze machines rechtstreeks communiceren met ons, zo weten wij direct wanneer de klant bijvoorbeeld

nieuwe toners nodig heeft. Nog voordat

deze ervan bewust is, worden de nieuwe ‘consumables’ al geleverd. Dat is nog

eens meedenken!” zegt Noordermeer met

ciële Economie in 2019 direct aan de slag

Het bijzondere concept van Canon Busi-

heen was het kantoor gevestigd langs de

eigen beheer plaatsvindt. “In Breda is ons

Actief in de regio

van onze modellen op voorraad. Na be-

Netwerk Haaglanden, Netwerk Zoetermeer,

A12 in Nootdorp, vervolgens is er tijdelijk

huisvesting gevonden in de Rotterdamse vestiging. Sinds 1½ jaar zijn we gevestigd

in het Castellum, in het Forepark, langs de

A4. Ik heb de verhuizing meegemaakt van

Rotterdam naar dit eigen kantoor. Je merkt

dat het erg belangrijk is om in de buurt van je klanten kantoor te houden, dat houdt de lijnen merkbaar korter.”

Opgegroeid tussen de bloemen “Samen met ons team ben ik verantwoordelijk voor een klantenportefeuille van

hoofdkantoor gevestigd en hier staat 95%

Naast het lidmaatschap van Business

stelling wordt het apparaat daar volledig

Ondernemersvereniging Duin- & Bollen-

voorgeïnstalleerd, waarna het transport

en de plaatsing door eigen medewerkers

worden verzorgd. Bij aankomst bij de klant is de installatie zó gepiept. Het mooie van

het apparaat plus de software bij dezelfde partner aanschaffen, is dat je maar één

aanspreekpunt hebt. Dit bespaart ondernemers veel tijd, die ze liever in hun eigen bedrijf steken.” zegt Noordermeer.

ruim 700 bedrijven. Bij het vertrek van mijn

Service en nazorg

Westland, heb ik direct mijn hand opge­

houdt de service van Canon Business Cen-

collega die verantwoordelijk was voor het

Na aanschaf van een kopieerapparaat

stoken om deze ondernemende regio

ter echter niet op. “We werken dagelijks op

over te nemen. Als geboren en getogen

Voorhouter, in de Bollenstreek, begrijp ik de aard van de Westlander als geen ander. Ik heb familie die in de bloembollenteelt ac-

tief is en ik merk dat ik dezelfde taal spreek

als de Westlandse ondernemers. Zelfs mijn achternaam schijnt hier met regelmaat

voor te komen.” zegt de 27-jarige account manager.

Premium Partner van Canon Waar iedereen het merk Canon kent,

is niet voor iedereen het onderscheid

tussen ‘Canon’ en ‘Canon Business Center’

gepaste trots.

basis van onze vier kernwaarden: Anders

ondernemen, Verbinden, Voorspelbaar en Beleven. Zo lossen we storingen binnen acht kantooruren op, en vaak zelfs nog

sneller. Dit gebeurt veelal op afstand, door de medewerkers van onze servicedesk.

streek en het ADO Den Haag Businessnetwerk, is Canon Business Center Den Haag

lid van MKB Westland. “We laten graag zien wat we in huis hebben en gaan in gesprek met potentiële klanten. Deze ontmoeten

we in de business seats en loges in diverse voetbalstadions in het land. Maar die

ontmoeten we ook in hun eigen habi-

tat, bij netwerkkringen dichtbij. Daarom is lidmaatschap van MKB Westland zo

waardevol voor ons. Grote Westlandse

organisaties én MKB Westland-leden als Patijnenburg, Don Opleidingen, Cees

Advocaten, Wittebrug en Van Mierlo Bouw zijn al verbonden aan ons. Ik kom graag langs voor een kop koffie en een goed gesprek bij andere leden van MKB

Westland!” zegt Noordermeer met gezond gevoel voor commercie.

Mochten onze collega’s niet op afstand

kunnen helpen, dan rijdt een service engineer bij de klant voor. We hechten enorm aan de relatie met de klant. Als account

manager spreek je minimaal halfjaarlijks met een klant, of desgewenst jaarlijks. Je

bespreekt dan ontwikkelingen bij de klant,

of ontwikkelingen in onze eigen organisatie.

canonbusinesscenternederland.nl


OVER MKB WESTLAND 24 streamer

Als ondernemer ben je dagelijks actief met jouw bedrijf. MKB Westland zet zich in voor ondernemers zoals jij. Met de inzet van bestuur en managers proberen wij het midden- en kleinbedrijf in Westland zo goed mogelijk te laten functioneren. Zo houden we ons o.a. bezig met de organisatie van evenementen, het bieden van een netwerk, uitgeven businessmagazine en belangenbehartiging. Momenteel telt MKB Westland circa 700 leden, waaronder individuele en collectieve leden.

Evenementen

MKB Westland organiseert jaarlijks vier grote evenementen. Zie hiervoor de evenementenkalender rechts op deze pagina. Daarnaast worden met regelmaat inhoudelijke bijeenkomsten en workshops georganiseerd die ingaan op de actualiteit.

Netwerk en businessmagazine

Vanwege het grote ondernemersnetwerk

Lidmaatschap Wil je uitnodigingen ontvangen voor door MKB Westland georganiseerde bijeenkomsten? Wil je businessmagazine Streamer én de digitale nieuwsbrief ontvangen? Wil je bijdragen aan een sterke vereniging die opkomt voor het ondernemersgeluid in Westland? Kortom: ben je overtuigd geraakt van de voordelen van een lidmaatschap van MKB Westland? Word dan vandaag nog lid! De kosten bedragen 300 euro per kalenderjaar.

Lid worden? Aanmelden kan via www.mkbwestland.nl/aanmelden. Door het aanmeldingsformulier in te vullen en te verzenden, wordt je lid van MKB Westland.

kunnen leden met bepaalde vraagstukken gemakkelijk met elkaar in contact worden gebracht. Daarnaast wordt vier keer paar jaar het magazine Streamer uitgegeven, waarin leden een kans wordt gegeven zich te presenteren en waar relevante informatie valt te lezen van MKB Westland en verbonden

Nieuwe leden Antwood

partners.

Revisto

Belangenbehartiging

Van Eembergen

Door de goede contacten binnen het ambtelijk apparaat, gemeentebestuur en de politiek worden bruggen gebouwd tussen de ondernemers en het beleid van Westland en de Provincie Zuid-Holland. Mede door onze grote achterban worden we door al deze partijen als serieuze gesprekspartner gezien.

Kennis events

Dit jaar zullen we het gehele jaar diverse kleinere events organiseren, graag horen wij van onze leden welke onderwerpen zij hierbij graag aan bod zien komen.

Fysiotherapie Nivo bouw

streamer 24

Events

21 september 2022 Energiek Ontbijt Oktober 2022 Rabobank 24 november 2022 WPO


SHOP TILL YOU DROP! SHOP ONLINE WINKELINWESTLAND.NL


26 streamer

DE WEEK VAN

JENNIFER FLUITMAN

D

e vijf bestuursleden van MKB

koffie-automaat worden de

Dinsdag

Zij zijn druk met de taken vanuit

collega’s. Aansluitend heb ik diverse

weer en staan er geen files. In Utrecht

Westland zijn dagelijks in touw.

het bestuurslidmaatschap, maar

hebben daarnaast nog een (voltijd)baan. Streamer kijkt mee over de schouder

van een bestuurslid in ‘De Week van de

Ondernemer’. Deze editie is de beurt aan Jennifer Fluitman, notaris en partner bij Westport Notarissen.

Maandag Maandagochtend start ik op het kantoor aan de Heulweg in Wateringen. Bij de

weekendverhalen gewisseld met de

Vandaag ga ik ‘het land in’, het is mooi

besprekingen met cliënten. Met een echt-

ben ik aanwezig bij een bijeenkomst van

paar spreek ik over het besparen van erfbelasting middels een flexibel testament.

Estate Planners in het Notariaat,

een vereniging van notarissen die zich

Ook komen bedrijfsopvolging en een

hebben gespecialiseerd in het fiscaal

bij een ondernemer die een periodieke

toekomstige erfgenamen. Het onderwerp

ondernemersvolmacht aan de orde

check-up laat doen. De avond breng ik samen mijn gezin door. Ik vind het

belangrijk om naast het werk tijd door te brengen met mijn familie en vrienden.

vriendelijk overdragen van vermogen aan is ‘mantelzorg’. Er worden handvatten

aangereikt om ouders en kinderen beter te kunnen begeleiden in een dergelijk

traject met een “familiezorgovereenkomst”. De lunch is gezellig en ik ontmoet


streamer 27

zijn bij het tekenen van de koopakte van een eerste huis of van een bedrijfsover-

name. De toegevoegde waarde van mijn

vak ligt in het verschil maken voor mensen tijdens deze ingrijpende gebeurtenissen. Voor het einde van de werkdag volg ik nog een online verdiepingscursus

‘familiebank’ waarover ik ook een boek heb geschreven. Het gaat om een bij­

zondere vorm van financieren waarbij niet (alleen) de bank geld uitleent, maar een

familielid. Je ziet dat deze wijze van financieren erg in trek is, ook in Westland. In de avond besteed ik tijd aan vrij­

willigerswerk; ik ben actief lid van Rotary

Westland Polanen. Naast ontmoeting met mensen uit andere beroepsgroepen,

is het ook leerzaam. Vanavond spreekt

een marketeer van de Floriade. Ook wordt gesproken over de inzamelingsactie van fietsen die bestemd zijn voor Oekraïense vluchtelingen.

Vrijdag De laatste werkdag is een kantoordag: besprekingen met cliënten, dossiers

uitwerken en partneroverleg staan op de

agenda. Op vrijdag wordt vaak gezamenlijk geluncht met de medewerkers. Na de lunch breng ik een bezoek aan Unicum Elzenhagen, om de zaken rondom

‘HaringPraet’ door te spreken. De coördinatie van evenementen is een van mijn bestuurstaken. Tenslotte bereid ik een lezing over (levens)testamenten voor

die ik binnenkort geef bij een beleggers­ organisatie.

Zaterdag/zondag Het weekend staat in het teken van sport van de kinderen. Papa en mama racen vak­genoten, waaronder een oud-studie-

middag vrij. Na het diner werk ik aan mijn

het gezin te hebben gegeten, zie ik toe op

zwemmen met een vriendin. Dit probeer ik

genoot. Na aan het einde van de dag met een loting in het Scheveningse casino. Ik constateer dat de loting ordentelijk verloopt en feliciteer de prijswinnaar.

Woensdag De werkweek is op woensdag alweer op

de helft. De dag begint met besprekingen op kantoor met collega’s. Na het be­

studeren van een complexe zaak, is het tijd om naar huis te gaan. De kinderen

zijn nog schoolgaand en op woensdag-

mentale én fysieke gestel door te gaan

elke week te doen, maar de agenda biedt niet altijd ruimte.

Donderdag

van voetbal naar handbal naar ballet.

Het is prachtig om de kinderen te zien ge­

nieten met leeftijdsgenoten. In de middag

maken we een fietstochtje naar de Delftse markt. Hier worden de ingrediënten voor een lekkere maaltijd gekocht. Er wordt gekookt met een wijntje erbij.

De donderdag start met een bespreking

Ook zondag is het heerlijk voorjaarsweer;

meerdere werklocaties te hebben en

gewerkt, totdat de visite komt. Er wordt

op kantoor in Naaldwijk. Het is fijn om

daarmee een kring van diverse collega’s.

Na de lunch is het tijd voor de ondertekening van akten met cliënten. Het is altijd een bijzonder moment om aanwezig te

met het hele gezin wordt er in de tuin

gebarbecued in de tuin, een mooie af­ sluiting van de week.


28 streamer

WILBERT NEDERPELT VAN VENÉCO:

‘DIT VOELT ALS EEN NIEUW HOOFDSTUK’

M

et de introductie van een

IO4U al, een partij die – net als Venéco

een gemoderniseerd logo en

begonnen. Door deze overname konden

‘nieuwe’ naam en kantoorstijl, een geactualiseerde strategie

komt er deze maand een einde aan

een twee jaar durend transitieproces bij

Venéco. CEO Wilbert Nederpelt is trots én blij. Dat laatste vooral voor zijn klanten,

die nu bij één partij terecht kunnen voor

en DB+ – op een zolderkamertje is

we ook aan de groeiende vraag naar

informatiebeveiliging tegemoetkomen. Dit alles met als doel om klanten het

gemak van één vakkundige, innovatieve en betrokken partner te kunnen bieden.’

ICT, Telefonie én Security.

Vertrouwde naam

Soms knijpt hij zichzelf nog wel eens in de

na enig nadenken tóch onveranderd

arm: gebeurt ons dit allemaal echt?

In 1995, samen met partner van het eerste uur Edwin Veenman begonnen op een

zolderkamertje, is Nederpelt – hét gezicht

achter Venéco – met zijn bedrijf in 27 jaar uitgegroeid tot een van de grootste ICTspelers in de regio. ‘Het is best bijzonder als ik zie wat er in die kleine 30 jaar is

gebeurd’, zegt de geboren tuinderszoon in zijn gerestylde kantoor langs de N211 in Wateringen. ‘Trots? Zeker, maar nog

altijd met beide voetjes op de grond hoor. Ik ben, volgens mij, nog altijd dezelfde Wilbert. Het verschil is dat veel meer

De naam na de fusie? Die was en is gebleven. Nederpelt: ‘Uiteindelijk is

besloten om de bedrijfsnaam Venéco te handhaven, een begrip in de regio inmiddels. Met deze ene naam willen

we uitstralen dat we dé partner zijn voor

alles wat met ICT, telecom en security te

maken heeft. Als één team, dat altijd voor je klaar staat, met je meedenkt en snapt wat je nodig hebt om verder te komen.

Benaderbaar en met een brede visie op

wat ICT voor je kan doen. Liefst ook op een

wijze die plezier geeft. Ik zeg niet voor niets vaak: ICT mag – nee, móét – ook leuk zijn.’

mensen mij kennen. Maar het gaat niet

Toekomst

we mensen, bedrijven en organisaties

bij het oude gebleven. De oplettende

om mij. Uiteindelijk is het belangrijkste dat

Toch is niet alles rond de bedrijfsnaam

met onze innovatieve en betrouwbare

lezer signaleert namelijk niet alleen een

diensten en producten vooruit helpen.

Dat lukt ons met onze fusiepartners nu nóg beter.’

Partners Wie die partners zijn? Het ‘oude’, nog

uitsluitend IT-gerelateerde Venéco, ging in

2020 zoals bekend allereerst een fusie aan met telecomspecialist DB+. Vervolgens nam het bedrijf eind vorig jaar ook

“nog even” IO4U over. ‘Met DB+ konden we tevens de markt van digitale

ander lettertype, maar ook het vinkje

op de middelste “e” is een driehoekig accentstreepje geworden. Nederpelt

daarover tot slot: ‘Details voor het grote

publiek misschien, maar voor ons toch de visuele kenmerken van een nieuwe start.

Want zo voelt het wel: we gaan een nieuw, en ik weet zeker ook succesvol, hoofdstuk

toevoegen aan het boek dat Venéco heet. We zijn nu immers helemaal klaar voor de toekomst.’

telefonie gaan bedienen’, aldus de

Honselersdijker. ‘Toen dat gebeurd was, misten we nog één belangrijke ICT-

poot: security. In deze tijd is optimale

beveiliging van computersystemen een vereiste. Een hack of een datalek kan

enorme gevolgen hebben. We kenden

veneco.nl


streamer 29

Dit alles met als doel om klanten het gemak van één vakkundige, innovatieve en betrokken partner te kunnen bieden


30 streamer

EDDY MOERMAN VAN UNICUM ELZENHAGEN:

“BLIJ DAT HARINGPRAET EINDELIJK WEER DOOR KAN GAAN!”

W

ij zijn nu al een aantal

Unicum Elzenhagen is voor veel

Vertrouwde Unicum-kwaliteit

Westland en dan met

plek om met klanten af te spreken.

in het restaurant als in de hotelkamers

jaar partner van MKB

name voor de jaarlijkse

HaringPraet. Een ontzettend leuk en

drukbezocht evenement en vooral na

corona is het geweldig om elkaar weer face-to-face te ontmoeten.” Eddy

Moerman van Unicum Elzenhagen in

Poeldijk vertelt met zichtbaar plezier over het jaarlijkse netwerkevent. “Als het aan mij ligt, blijven wij tot in lengte van jaren de gastheer van HaringPraet.”

Westlandse ondernemers een populaire

Eddy vertelt trots dat zijn gasten zowel

En dat is ook precies de ambitie van Eddy

kunnen rekenen op de vertrouwde

Moerman. “Wij willen het verlengstuk

zijn van die Westlandse ondernemer”, licht hij toe. “Gekscherend zeg ik altijd

dat onze doelgroep de zakenman is die hier doordeweeks met zijn klanten komt en zijn relaties ook hier laat slapen, die

op vrijdagavond hier met zijn vrienden komt en op zondag met zijn moeder.

En het mooie is dat dit in de praktijk ook regelmatig gebeurt.”

Unicum-kwaliteit. “Met 14 kamers zijn

we weliswaar een klein hotel, maar we

zorgen er wel voor dat onze gasten niks tekortkomen.” Ook als vergaderlocatie

is Unicum Elzenhagen populair. Zeker na corona vinden veel ondernemers het

prettig om weer eens buiten de deur af te spreken met hun personeel, klanten en/of relaties. “En met een lekkere lunch of een

goed vergaderdiner maken wij er een fijne bijeenkomst van.”


streamer 31

Haring en een geweldig walking dinner

op tafel komen. Liever geeft hij gasten

en toevallig zit er soms vis of vlees bij

De jaarlijkse HaringPraet is ook zo’n fijne

vragen. Daardoor wordt er veel minder

gasten daar flexibel mee omgaan:

bijeenkomst. Eddy vertelt dat het haring happen dan natuurlijk centraal staat, maar dat hij en zijn crew ook andere

hapjes serveren. “Bij zo’n walking dinner

de mogelijkheid om wat extra’s bij te

weggegooid dan vroeger. “En als je dat

uitlegt, hebben gasten daar altijd begrip en waardering voor.”

realiseren wij ons altijd goed dat we voor

Aandacht voor groente

we vooral toegankelijke gerechtjes willen

horeca signaleert, is dat er niet meer

veel mondjes koken. Dat betekent dat

Een andere ontwikkeling die Eddy in de

bieden, want het is zonde als veel gasten

standaard wordt uitgegaan van een

een ronde overslaan. Verspilling in de horeca wordt een steeds belangrijker aandachtpunt en wij letten daar ook goed op.” Zo vertelt hij dat er bij een diner geen veelvoud aan schaaltjes

met aardappelgerechtjes en groenten

vis- of vleesgerecht. Meer aandacht voor vegetarische gerechten dus?

Hij ziet dat net even anders. “Waarom

moet er meteen een etiketje op”, vraagt

hij zich af. “We hebben gewoon allemaal superlekkere gerechten op de kaart

en soms niet. Je ziet steeds vaker dat een voorgerechtje met eendenborst

en als hoofdgerecht lekkere ravioli met

asperges.” Hij vertelt enthousiast over de heerlijke groenten die zijn team bereidt.

Over de feestelijke Biet Wellington die op de kaart heeft gestaan en de smakelijke

kroketjes van knolselderij. “Gerechten die je thuis niet zo snel maakt en die echt

fantastisch van smaak zijn. Gerechten die stuk voor stuk bewijzen dat je ook zonder vis of vlees ontzettend lekker kunt eten!”

unicumelzenhagen.nl


32 streamer

Maak kennis met de 5 zekerheden van Salaris Compleet! 1 Bevlogen specialisten in salarisverwerking en het organiseren van uw HRM

2 Een vast aanspreekpunt met goede CAO-kennis

3 (Eenvoudige) koppeling tussen ons salarissysteem, uw financiële administratie én uw tijdregistratie

4 24/7 veilige toegang tot uw salarisadministratie en HRM-omgeving via computer en smartphone-app

5 Slimme oplossingen voor de personeelsadministratie en salarisverwerking van groeiende ondernemingen

Tiendweg 22 2671 SB Naaldwijk 0174 820 420 info@salariscompleet.nl www.salariscompleet.nl


streamer 33

WESTLAND KRIJGT EEN EIGEN DIERENOPVANG

I

n het laatste kwartaal van 2022

Voor vrijwilligers en voor het dierenwelzijn.

Vierschaar (nabij het politiebureau)

buurgemeenten, dat maakt toch kwets-

wordt aan de ‘s-Gravenzandse

begonnen met de bouw van de eerste

dierenopvang in Gemeente Westland. Een samenwerking van Egelopvang

Je bent ook niet langer afhankelijk van

baar. Je hebt daar immers geen invloed op als Westland.”

Het Stekeltje, Konijnen- en

Samen onder één dak

Stichting Dierenhulp Westland moet

één dak de ruimte krijgen die ze nodig

Knaagdierenopvang Westland en

De drie organisaties zullen samen onder

leiden tot dit verzamelgebouw. Voorzitter

hebben. “Je ziet dat er capaciteitsproble-

van Stichting Dieren Opvang Centrum

Westland (DOC Westland) is Ulbe Spaans.

Voorzien in behoefte Het voormalig raadslid van Gemeente

Westland zet zich met plezier in voor het

goede doel: “Ik heb iets met dieren en zie

dat er een grote behoefte is in het centraliseren van voorzieningen. Als je bijvoor-

beeld ziet dat de dierenambulance soms wel zes keer per week naar Rijswijk moet rijden is dat niet efficiënt. Als je zorgt

voor een opvang in Gemeente Westland, is dat beter voor iedereen.

men spelen bij bijvoorbeeld de egel- en konijnenopvang. Het gebeurt nu soms

door goedwillende vrijwilligers bij henzelf

in de achtertuin, straks kun je hen ontlasten door hier op de Vierschaar dieren op

te vangen. Het wordt overigens nadrukke-

lijk geen dierenasiel.” Het bestuur van DOC Westland bestaat naast Spaans uit Kitty

Meurs, Ria Witkamp en Arie Camfermann. Zo zijn de drie ‘founding fathers’ als organisaties vertegenwoordigd, onder leiding van een neutrale voorzitter. “Het aantal deelnemende partijen is niet in beton

gegoten, wellicht nemen er uiteindelijk

nog meer organisaties deel. We beginnen echter met deze drie Westlandse partijen

met Westlandse vrijwilligers,” zegt Spaans.

Steun van bedrijfsleven “Vanuit de Westlandse samenleving zijn de eerste reacties uitermate positief,”

betoogt Spaans, “je ziet dat veel streekgenoten sympathie voor het initiatief

hebben. Nu de vergunning rond is kunnen we wervingsacties op een hoger pitje

zetten. Via de website kunnen mensen een donatie overmaken, maar ook de

steun van het bedrijfsleven is zeer welkom. Diverse bedrijven hebben al arbeid aan-

geboden voor de bouw of materialen. Ook technische kennis is zeer welkom. We zijn blij met de geste van MKB Westland om

de opbrengst van het eerste vaatje haring aan onze dierenopvang te schenken. Dit is het startmoment voor het werven van meer fondsen!”

docwestland.nl


34 streamer

ROBERT HEUCHEMER VAN FIXXT:

“ONAFHANKELIJKE KIJK VAN ONDERNEMERSKLANKBORD HEEL WAARDEVOL”

I

k heb zelf veel aan het

je als ondernemer uiteindelijk wel zelf

Als beginnend ondernemer is het

vreemd dat ik voor de jaarafsluiting van

Ondernemersklankbord gehad.

fijn om advies te krijgen en om af en

toe te sparren. Ik heb inmiddels ook een aantal van mijn klanten naar het OKB

verwezen. Als je als ondernemer in een lastige fase zit, kunnen zij je echt goed

op weg helpen.” Aan het woord is Robert Heuchemer van administratiekantoor

Fixxt. Een jonge, succesvolle ondernemer die graag andere ondernemers helpt.

verantwoordelijk. Zo vindt Piet het maar

mijn klanten geen uitstel aanvraag, maar dat allemaal in de eerste drie maanden van het jaar afrond. Ik hou toch aan dat

idee vast omdat ik vind dat de jaarcijfers een belangrijke bron van informatie zijn

en sturing kunnen geven aan de plannen

van een ondernemer. Misschien eigenwijs,

maar uiteindelijk wel een aanpak die onze klanten waarderen.”

Robert Heuchemer werkte onder meer

Gratis klankbordtraject

Financiën en startte twee jaar geleden

meer bij het OKB. Wel verwijst hij zijn

voor de Rabobank en het ministerie van

Inmiddels is Robert zelf geen ‘klant’

zijn eigen administratiekantoor. Van het

eigen relaties soms door naar het

voornemen om zijn klantenkring rustig op te bouwen, kwam niet veel terecht.

“Het werd al snel drukker en drukker en

inmiddels werken we hier met drie fulltime medewerkers, twee stagiaires en een zzp’er.”

Ondernemersklankbord. “Veel bedrijven hebben in coronatijd het hoofd

boven water kunnen houden door

overheidssteun. Sommige ondernemers moeten die steun of een deel daarvan terugbetalen en komen daardoor in

financiële problemen. Als ik dat signaleer, wijs ik ze altijd op de diensten van het

OKB.” Peter Weber, coördinator van OKB

“Vanwege de coronacrisis kun je in 2022 gratis gebruikmaken van het klankbordtraject”

Haaglanden, benadrukt dat het belangrijk is dat ondernemers in zo’n geval tijdig in actie komen. “Je ziet dat mensen soms hun kop in het zand steken en geen

keuzes durven maken. En natuurlijk is

dat heel begrijpelijk, maar een oplossing is het niet. Onze adviseurs kunnen echt helpen, maar dan moet je niet te lang wachten met het inroepen van hulp.

Vanwege de coronacrisis kun je in 2022

bovendien nog gratis gebruikmaken van

Bron van informatie

ons klankbordtraject.”

Bij de start van zijn onderneming heeft

Oplossing vinden

OKB-adviseur Piet Ruigrok.

groep ondernemers het de komende tijd

Robert veel gehad aan zijn contact met

Peter en Robert voorzien dat een grote

“Ik had geen echte leermeester in mijn

moeilijk krijgt. Tegenover dat sombere

omgeving en heb dus veel dingen zelf moeten ontdekken. Dan is het fijn dat

je zo’n ervaren adviseur als klankbord hebt. Ik vond het heel tof dat ik met

Piet over alles kon praten. Natuurlijk blijf

geluid laten ze graag optekenen dat

er in veel gevallen heus een oplossing te vinden is. Robert: “Wanneer je als

ondernemer zelf in de problemen zit,


streamer 35

lijkt het soms onoplosbaar. Met Fixxt

proberen we dan te helpen door het probleem als het ware in stukjes te

hakken en stap voor stap aan te pakken.” Peter: “En als OKB kunnen wij met een

onafhankelijke blik naar het probleem

kijken. Dus heb je twijfels of je het wel gaat redden: kom in actie en neem contact met ons op!”

Aanmelden voor het gratis klank­bordtraject kan via

ondernemersklankbord.nl


36 streamer

Ons team staat voor jou klaar

Advies op maat is waar Alfa Accountants en Adviseurs zich graag in onderscheidt. Ben jij toe aan een enthousiast en gedreven adviesteam, dat écht naar je luistert en waarmee je kunt sparren over actuele ontwikkelingen? Bij ons staat er altijd zo’n team voor je klaar. Samen met jou kijken we graag vooruit en organiseren we beleidssessies waarin thema’s worden behandeld die voor jouw bedrijf belangrijk zijn. Alfa is gespecialiseerd in het midden- en kleinbedrijf en voelt zich sterk betrokken bij de regio. Voor veel Westlandse ondernemers zijn wij al jaren een enthousiaste en actieve sparringpartner. Op onze vestiging in Naaldwijk werken 80 medewerkers met ieder zijn eigen specialisme. Wij adviseren op fiscaal/juridisch- en bedrijfskundig gebied, en daarnaast bieden wij ondersteuning op het gebied van salaris en personeel. Ontdek het zelf en neem contact met ons op!

Alfa Accountants en Adviseurs Tiendweg 6 2671 SB Naaldwijk

Overal dichtbij

www.alfa.nl

088 2532450 naaldwijk@alfa.nl


streamer 37

Uw verzekeringen zijn onze zorg

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten

Verzekeringen Hypotheken RegioBank

Bezoekadres Dijkstraat 2 | 2675 AX Honselersdijk Postadres

Postbus 16 | 2675 ZG Honselersdijk

Vastgoedfinancieringen

0174 63 04 90 info@vdmverz.nl vandermeerverzekeringen.nl


Westport Notarissen. Het nieuwe notariskantoor. Professioneel. Betrokken. Innovatief. De drie waarden van Westport Notarissen. Wij zijn er voor u bij alle belangrijke beslissingen op juridisch, fiscaal en maatschappelijk gebied. Wij zijn een vaste partner binnen families, bij bedrijven, voor ondernemers, instellingen en overheden. BV oprichten, huis (ver)kopen of trouwen? Bel of mail ons. Wij zijn er graag voor u. Scan de QR-code voor meer informatie over ons kantoor en onze diensten

www.westportnotarissen.nl www.westportnotarissen.nl

info@westportnotarissen.nl

085-0133600

Weena 592 Rotterdam

Galgepad 21 Naaldwijk

Heulweg 2 Wateringen


De nieuwe 100% elektrische crossover

Nissan ARIYA

Nu al te bestellen:

v.a. €47.390,-

• • • • • • •

e-4ORCE technologie Actieradius tot 500 km 19” of 20” lichtmetalen velgen DAB-audiosysteem met 6 speakers 12.3”dubbel TFT-scherm 63 kWh of 87 kWh batterij ProPILOT met Navi-Link

Zeeuw & Zeeuw Nissan Wateringen

NAL OPERATIO NAF LEASE VA

€5p2.m9. ,-

‘s-Gravenzandseweg 14 - 2291 PE - Wateringen - 0174 - 638 060

zeeuwenzeeuw.nl/nissan

1. Consumentenprijzen: vermelde consumentenprijzen zijn adviesprijzen in euro’s inclusief: legeskosten: €53,40 (BTW-vrij), recyclingbijdrage: €30,00 (incl. BTW), kosten rijklaar maken: €806,60 (incl. BTW). 2. Nissan Operational Lease wordt aangeboden door Nissan Business Finance, handelsnaam van RCI Financial Services B.V. Vanafprijzen exclusief BTW op basis van 60 maanden en 10.000 km/jaar en inclusief reparatie & onderhoud, zomerbanden, WA + casco verzekering met een eigen risico van € 250, POI & rechtsbijstand, laadpas, vervangend vervoer na 24 uur en wegenbelasting.


HAAL HET MAXIMALE UIT UW INTERNET

KIES VOOR ZAKELIJK GLASVEZEL Kijk op www.bictgroep.nl

Koopmanstraat 42

2672 GB Naaldwijk

T. 0174 752000

E. info@bictgroep.nl