Page 1

BOG

m a g a z i n e WWW.BOGHAAGLANDEN.NL

BEDRIJFSONROEREND GOED REGIO HAAGLANDEN I NUMMER 2 I 2016

SBEDRIJRFEND E ONRO ED GO EN KANTORU IMTE R S F IJ R D BE UIMTE WINKELR

GEDANE ZAKEN

In dit nummer:

RUDOLF BAK: ‘GROEI IN REGIO DEN HAAG VALT TEGEN’

HENK WILLEM VAN DORP: ‘DUURZAAMHEID BEGINT MET MOOI’

BERT VAN VLIET, RAYONDIRECTEUR RABOBANK OVER FINANCIERINGSBELEID


Deelnemende NVM bedrijfsmakelaars Rob Swart Makelaar & Taxateur Rรถntgenlaan 19 2719 DX Zoetermeer T 079 351 31 11 www.rob-swart.nl

Reibestein en Partners bedrijfshuisvesting Stevinstraat 157 2587 ED Den Haag T 070 331 97 99 www.reibestein.nl

H&W Makelaars Prinsegracht 75B 2512 EX Den Haag T 070 356 04 12 T 010 288 99 77 www.hwmakelaars.nl

Martijn de Lange Bedrijfsmakelaars Colijnplein 12b 2555 HA Den Haag T 070 323 05 51 www.delangemakelaars.nl

Consumentenprijsindex totalen alle huishoudens JAAR

2014

2015

2016

januari

98,32

98,16

98,67

februari

98,74

98,70

99,25

maart

99,57

99,75

100,26

april

100,03

100,39

100,32

mei

99,68

100,62

100,50

juni

99,44

100,23

100,19

juli

100,26

101,00

100,68

augustus

100,20

100,68

100,80

september

100,18

100,50

100,49

oktober

100,06

100,40

november

99,47

99,84

december

99,27

99,72

jaargemiddelde

99,60

100,00 Bron: CBS Den Haag/Heerlen

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


Spannende tijden!

Colofon Nummer 2, najaar 2016 Het BOG Magazine is bestemd voor ondernemers, managers en directieleden in het bedrijfsleven, overheid en gemeenten. Het BOG Magazine bestaat sinds 2000 en komt uit in de regio Haaglanden en Westland. Het blad wordt gratis verspreid.

Terwijl ik dit schrijf, domineren de Amerikaanse

woord. Bert is rayondirecteur van Rabobank

presidentsverkiezingen de media. Wanneer u dit

Zoetermeer-Benthuizen en rekent af van de

Oplage

leest, is het stof waarschijnlijk neergedaald en

mythe dat banken nog maar zelden een financie-

6.500 exemplaren

weten we wie de opvolger is van Barack Obama.

ring voor een bedrijfspand verschaffen. Hij vertelt

Spannende tijden! Want in de wereld waarin we

dat banken wel strenger zijn geworden, maar

leven, spelen ontwikkelingen buiten onze lands-

ook vaker meedenken over alternatieve vormen

grenzen vaak een grote rol. Zo is het ook nog

van financiering.

afwachten wat de gevolgen van de Brexit zijn. Houdt Europa nog wel stand?

Alles bij elkaar is het weer een boeiende editie geworden. Ik wens u veel leesplezier. En zo aan

In deze uitgave van het BOG Magazine kijken we

het eind van het jaar is dit natuurlijk ook een

juist naar lokale ontwikkelingen. Rudolf Bak, vast-

mooie gelegenheid om u fijne feestdagen te

goedmarktanalist, laat zijn licht schijnen over de

wensen en een goed, ondernemend en succes-

vastgoedmarkt in de regio Haaglanden. Hij blijkt

vol 2017.

de voorzieningen kunnen rekenen op belangstelling van ondernemers. Een wijze les… Henk Willem van Dorp, oprichter van installatiebedrijf Van Dorp, houdt een vurig pleidooi voor mooi bouwen. Hij legt de stelling neer dat duurzaamheid begint met mooi. Mooie gebouwen

Ontwerp en vormgeving

SD Communicatie, Rotterdam (IZI Publish) Aan dit nummer werkten mee

Rob Swart, Cornelis van Wesep, Onno Reibestein, Martijn de Lange, Mariska Jagt, Conny Franke, Henk Willem van Dorp, Edo van Haarlem, Bert van Vliet en Rudolf Bak.

Anita Schregardus

zaken en ziet weinig aanknopingspunten die op alleen goed onderhouden panden met voldoen-

Het BOG Magazine is een samenwerkingsverband tussen Stichting BOG Magazine en SD Communicatie

Interviews

niet erg enthousiast over de huidige stand van snel herstel duiden. Hij merkt verder op dat

Uitgave

Fotografie

Shirley Schelkers Uitgever

Glenn Mostert Acquisitie

Shirley Schelkers E Shirley@sdcommunicatie.nl T 010-414 79 51 / M 06-511 087 23 Heeft u een adreswijziging of wilt u het BOG Magazine ontvangen? Stuur dan een e-mail naar: info@sdcommunicatie.nl

worden immers minder snel gesloopt, gaan dus langer mee en zijn daardoor duurzaam. Hij refereert aan de Amsterdamse grachtenpanden die al honderden jaren meegaan. Het zou inderdaad toch geweldig zijn wanneer we vanaf nu alleen nog maar dat soort monumentale gebouwen realiseren. Ik weet zeker dat dit idee het hart van menig architect sneller doet kloppen!

Copyright © 2016 Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. De uitgever kan op geen enkele manier aansprakelijk

Praten over bedrijfsonroerendgoed betekent vrijwel altijd ook: praten over de financiën. Daarom laten we in deze uitgave Bert van Vliet aan het

worden gesteld voor de inhoud van of voor eventuele schadelijke gevolgen door (het gebruik van) de geplaatste artikelen of advertenties. Bij een geschil kunt u zich niet beroepen op de inhoud van deze uitgave.


INHOUDSOPGAVE

‘WE MOETEN WAT GOEDS ACHTERLATEN VOOR ONZE KINDEREN’ PAGINA 8

In dit nummer:

4

Column Conny Franken

5

Bert van Vliet, Rayondirecteur Rabobank

6

Column Mariska Jagt

9

Henk Willem van Dorp over duurzaamheid

10

Vastgoedmarktanalist Rudolf Bak

14

Korte berichten

17

Column Edo van Haarlem

19

Gedane zaken

20

Citytrip Antwerpen

24

Trends

26

Objecten

28

BOG Magazine I 2/2016


COLUMN

Verlaagd tarief overdrachtsbelasting van toepassing

S

inds de verlaging van het tarief voor de overdrachtsbelasting bij aankoop van een woning, bestaat er nogal wat onduidelijkheid over welk tarief van toepassing is. Bij aankoop van onroerend zaken, zoals een woonhuis of een perceel grond, moet overdrachtsbelasting worden betaald. Jarenlang was er maar één tarief en dat was 6%, maar om de woningmarkt een stimulans te geven heeft de overheid in 2012 het tarief bij overdracht van een woning verlaagd naar 2%. Dit geldt echter alleen voor onroerende zaken, die naar hun aard bestemd zijn als woning. De praktijk krijgt regelmatig te maken met grensgevallen, waarbij bijvoorbeeld een pand dat oorspronkelijk als woning is gebouwd, later deels wordt aangepast om daarin een bedrijf te vestigen en dat vervolgens na beëindiging van het bedrijf weer als woning wordt verkocht. De vraag is dan welk tarief van toepassing is. Een soortgelijke vraag kreeg de Rechtbank Den Haag voorgelegd in een zaak, waarbij een bv een onroerende zaak in eigendom verkrijgt, dat oorspronkelijk als woning was gebouwd en sinds 1982 tot aan de levering aan de bv als tandartsenpraktijk dienst had gedaan. Bij de overdracht was 2% overdrachtsbelasting voldaan, doch de Inspecteur van belastingen was van oordeel dat er geen woning was overgedragen en dus het normale tarief van 6% van toepassing was. Als gevolg daarvan werd door de inspecteur een naheffingsaanslag opgelegd.

2/2016 I BOG Magazine

Zowel door de rechtbank als later in hoger beroep door het Gerechtshof Den Haag werd de Inspecteur van belastingen in het ongelijk gesteld. Hoewel sinds 1982 een tandartsenpraktijk in het pand was gevestigd, was de oorspronkelijke indeling van het pand intact gebleven. Alleen de badkamer en de keuken waren verwijderd. Om het weer als woning bewoonbaar te maken, kunnen op vrij eenvoudige wijze de badkamer en keuken worden heringericht. Daarnaast is het pand gelegen in een woonwijk en rust op het pand een woonbestemming. Op grond daarvan is gebleken dat het pand nog steeds naar zijn aard als woning is bestemd.

Conny Franke

Heeft u koopplannen en bent u er niet zeker van welk overdrachtsbelastingtarief van toepassing is, neem dan eerst contact met ons op. De notaris kan u precies aangeven hoe het nu zit met de overdrachtsbelasting.

Conny Franke

Notariskantoor Rosenberg Polak Eisenhowerlaan 114 2517 KM Den Haag Telefoon 070-338.29.50 E-mail franke@rosenbergpolak.nl www.rosenbergpolak.nl

5


INTERVIEW

De economie trekt aan en dat zien we terug in de investeringsbereidheid van ondernemers. Er wordt weer geld gestoken in bijvoorbeeld machines, ICT, personeel en marketing. En waar het kopen van een bedrijfspand voor veel ondernemers jarenlang niet haalbaar was, is dat nu weer een reële optie geworden. Of toch niet? Is het financieringsbeleid van banken te streng geworden voor een eigen bedrijfspand en blijft dat loket dicht?

Bert van Vliet, Rayondirecteur Rabobank:

‘Het loket voor financiering van bedrijfsonroerendgoed is zeker niet dicht’

B

ert van Vliet, Rayondirecteur Rabobank Zoetermeer-Benthuizen, weet dat er aan de koffietafel flink geklaagd wordt over de banken en hun beleid. “Veel ondernemers hebben het gevoel dat wij veel strenger zijn geworden en nog maar zelden een financiering voor een bedrijfspand verschaffen. Ik snap waar dat idee vandaan komt, maar het klopt niet. Net als voor en tijdens de crisis kijken we nu nog steeds naar de betaalbaarheid van de financiële lasten. Het is nu eenmaal een feit dat die betaalbaarheid de laatste jaren flink is achteruitgegaan en dus moesten we vaker nee zeggen. Overigens ook zeker in het belang van de ondernemer zelf. Die is evenmin gebaat bij te zware en niet-realistische lasten. Dus: minder financieringen, ja; strengere eisen, nee.”

Flexibiliteit Bankdirecteur Van Vliet ziet het als een belangrijke taak van de bank om ondernemers een spiegel voor te houden. Wanneer een ondernemer aanklopt voor de financiering van een bedrijfspand is zijn eerste vraag steevast ‘waarom niet huren?’. “De gedachte is vaak dat een eigen pand een goede investering is en een aantrekkelijke pensioenvoorzie-

6

BOG Magazine I 2/2016


INTERVIEW

2/2016 I BOG Magazine

7


INTERVIEW

legitieme redenen om te kopen. Prima! Als je er maar over na hebt gedacht en een eerlijke afweging hebt gemaakt.” Die afweging begint volgens de bankdirecteur met een bedrijfsen marktanalyse. In kaart brengen waar je als ondernemer met je bedrijf staat, waar je naartoe wil, welke ontwikkelingen en verwachtingen er zijn en welke investeringen je wilt doen, kan veel duidelijkheid verschaffen. Vervolgens kijk je naar zaken als rentabiliteit, liquiditeit en solvabiliteit. “En bekijk je toekomstplannen niet alleen vanaf een roze wolk”, benadrukt Van Vliet. “Schets ook eens een doemscenario. Wat nu als je die grote klant kwijtraakt of die ene leverancier failliet gaat? Hoe sta je er dan voor?”

Financieel regisseur De bankman speelt bewust de rol van advocaat van de duivel. Niet om ‘ondernemertje te pesten’, maar juist om hem of haar te behoeden voor ellende. Heeft een ondernemer een doordacht plan en goede vooruitzichten, dan gaat de bank graag met hem of haar in zee. “We denken dan ook mee over alternatieve financieringsvormen”, licht Van Vliet toe. “Soms kan familie bijspringen of kunnen wij investeerders interesseren.

‘Schets ook eens een doemscenario. Wat nu als je die grote klant kwijtraakt of die ene leverancier failliet gaat? Hoe sta je er dan voor?’ ning. Maar is dat wel zo? We gingen er lange tijd vanuit dat vastgoed waardevast is, maar het tegendeel van die stelling is inmiddels wel bewezen.”

‘Veel ondernemers hebben het gevoel dat wij veel strenger zijn geworden en nog maar zelden een financiering voor een bedrijfspand verschaffen’ Het grote voordeel van huren vindt Van Vliet dat je als ondernemer flexibel bent. Wordt je bedrijf groter of juist kleiner, verandert je afzetgebied of juist de omgeving waarin je werkt, dan kun je daarop inspelen. “Bij de Rabobank zelf hebben we ook steeds minder eigen panden. Wij willen en moeten net zo goed flexibel zijn.”

Wij zijn meer dan alleen de financier; wij zijn de financieel regisseur.” Hij herinnert zich een ondernemer die wilde investeren in de groei van zijn bedrijf én in een eigen bedrijfspand. “Maar je kunt je euro’s maar één keer uitgeven. Wij hebben toen een belegger gevonden voor het pand. De ondernemer is het gaan huren en kreeg een optie op koop. Een prima oplossing.”

Commercieel vastgoed Het loket voor financieringen van vastgoed voor eigen gebruik is dus zeker niet dicht. Dat was wel deels het geval voor de financiering van commercieel vastgoed voor verhuur aan derden. “Dat stond door de crisis, extern toezicht en aangescherpte regelgeving op een laag pitje. Maar inmiddels komen daar ook heel voorzichtig wel weer mogelijkheden”, schetst Van Vliet. “Belangrijk is dan wel dat het om kwalitatief goede panden gaat op een interessante locatie. Heeft een pand een goed energielabel, dan is zelfs een korting op het tarief mogelijk.”

Roze wolk en doemscenario Een pleidooi voor huren dus? Zo zwart-wit wil Bert van Vliet het niet stellen. “Soms heeft een ondernemer hele goede en

8

BOG Magazine I 2/2016


COLUMN

Wonderbaarlijke effect van onze bananenplant!

G

roen is hot, groen is noodzakelijk, groen is goed, groen is motiverend, groen werkt bijzonder goed op de emoties, groen zorgt voor een betere luchtkwaliteit en groen maakt productiever! Zo wijzen veel studies uit. Dus ook wij hebben een aantal planten op kantoor aangeschaft om deze geweldige effecten zelf te ervaren. En nee, geen hydrocultuur planten, met van die korrels in de bak. Dat is muf en suf en bovendien weinig puur. Ons mooiste project sinds tijden is onze bananenplant geworden, omdat ik geïnspireerd raakte door de quote van Bill Gates: ‘Intellectual property has the shelf life of a banana’. Vanaf het moment dat onze bananenplant arriveerde, veranderde er iets op kantoor. Mijn team werd zorgzaam! Eerst schaften ze samen een eigentijdse ‘zak’ aan om de plant goed in uit te laten komen. Ze kozen een prachtige plekje in de zon voor de plant en hielden elke dag in de gaten hoe het ging met de groei van de plant. Er kwam echt liefde bovendrijven. Heerlijk om te zien en dat vertaalde zich uiteraard naar het werk. Totdat onze lieve werkster in de haast de bananenplant een emmer water gaf en de plant totaal verzoop. Wat een verdriet, want we zagen de bananenplant in rap tempo aftakelen. Maar er was hoop. Wij konden toch met zijn allen er voor zorgen - met onze liefde en kracht - dat er ook weer leven kwam in de plant?! Mijn team zocht op internet hoe een bananenplant te redden viel en ging daadwerkelijk aan de slag. Het waren even 4 onzekere

2/2016 I BOG Magazine

weken, maar de plant laat sinds gisteren een babystekje zien! WoW wat een resultaat! Ik ben oprecht trots op mijn team! Ik wist dat deze groep het in zich had: die zorgzaamheid. Het heeft ons team een stuk hechter gemaakt. Niemand is meer ziek, want iedereen wil dé ontwikkeling van dichtbij gade slaan. Waanzinnig om te zien, dat je met zo kleine investering zo’n grote awareness kunt creëren.

Mariska Jagt

En dan mag een banaan uit eindelijk niet lang eetbaar zijn, de oermoeder van de bananen, de bananenplant is een surviver en kan de hele wereld aan, mits de juiste dosis zorg wordt gegeven.

Mariska Jagt

Donklaan 61 NL 2254 AB Voorschoten mariskajagt.com

9


INTERVIEW

Henk Willem van Dorp:

‘Duurzaamheid begint met mooi’ “Bij duurzaam bouwen denken we vaak vooral aan aspecten als energiebesparing, isolatie en duurzame materialen. Maar het verlengen van de levensduur van een pand is een van de meest effectieve manieren om duurzaam te bouwen. En wanneer gaat een gebouw lang mee? Precies: als we het mooi vinden. Mijn boodschap is daarom simpel: bouw mooi!” Aan het woord is Henk Willem van Dorp, oprichter van Van Dorp, een landelijk werkende installateur met 14 vestigingen en zo’n duizend medewerkers.

V

an Dorp is een vooruitstrevend en innovatief installatiebedrijf. Duurzaamheid is een van de speerpunten: het bedrijf biedt duurzame concepten voor de utiliteitsbouw, past duurzaamheid toe binnen de eigen organisatie en is voortdurend op zoek naar nieuwe methodieken en technologieën. Sinds 2012 is het bedrijf gecertificeerd voor het hoogste niveau van de CO2-prestatieladder (niveau 5) en daarmee was Van Dorp het eerste grote installatiebedrijf dat voor alle vestigingen dit belangrijke certificaat behaalde.

10

Geen rocket science Die focus op duurzaamheid is gebaseerd op de morele overtuiging van Henk Willem van Dorp dat we de aarde slechts te leen hebben. “We moeten er zuinig op zijn en wat goeds achterlaten voor onze kinderen”, betoogt hij. “Vergelijk ons gedrag eens met dat van dieren. Wist je dat de biomassa van alle mieren op de wereld vele malen groter is dan die van alle mensen? Mieren leven in volkomen harmonie met de natuur en kijk eens wat wij doen…” Zijn pleidooi voor duurzaam bouwen, zet Van Dorp kracht bij met de stelling dat

dit helemaal niet zo ingewikkeld hoeft te zijn. “Het is echt geen rocket science hoor!”

Grachtenpanden “Duurzaam bouwen begint met mooi bouwen, want mooie gebouwen gaan lang mee. Vraag is dan natuurlijk ‘wat is mooi’. Dat lijkt een kwestie van smaak, maar in z’n algemeenheid kunnen we stellen dat mooie, tijdloze gebouwen twee gemeenschappelijke kenmerken hebben: ze zijn hoog en symmetrisch. Die hoogte zorgt voor een plezierige ruimtelijke beleving en maakt een pand

BOG Magazine I 2/2016


INTERVIEW

2/2016 I BOG Magazine

11


Upgrade

your business

DĂŠ locatie voor uw onderneming. Ondernemen vanuit Business park Rotterdam The Hague Airport betekent gehuisvest zijn op een hoogwaardige en representatieve locatie, die zeer goed bereikbaar is en voorzien is van tal van faciliteiten.

U kunt zelf een kantoorgebouw rondom de luchthaven ontwikkelen. Ook bestaat er de mogelijkheid om u te vestigen in Cornerstone. In dit hoogwaardige gebouw is er kantoorruimte te huur vanaf ca. 150 m² v.v.o.

Wilt u met uw bedrijf profiteren van deze internationale en dynamische omgeving, gelegen direct aan de luchthaven? Rotterdam Airport Vastgoed B.V. biedt u hiervoor diverse vestigingsmogelijkheden.

Wilt u de mogelijkheden met eigen ogen aanschouwen? Graag ontmoeten wij u persoonlijk op locatie!

Business Park Rotterdam The Hague Airport 010 - 446 35 78

rotterdamthehagueairport.nl

Business Park


INTERVIEW

vaak multifunctioneel. Kijk bijvoorbeeld hoe Amsterdamse grachtenpanden de functies van pakhuis, woonhuis, kantoor en nu weer woonhuis kunnen vervullen.”

Te duur? Henk Willem van Dorp vindt het een interessante uitdaging voor de bouwers van morgen: gebouwen realiseren met een veel langere levensduur. Het bezwaar dat dit te duur zou zijn, is volgens hem te gemakkelijk. “De levensduur verlengen van 60 naar 100 jaar kost 10% extra en van 100 naar 400 jaar kost maar 20% meer.” Maar is het los van het kostenaspect wel realistisch om een pand neer te zetten dat 400 jaar mee gaat? Hoe kan een gebouw dan nog voldoen aan de wensen en eisen van dat moment? Van Dorp acht het wel degelijk mogelijk. “Voorwaarde is wel dat het van monumentale kwaliteit is en geschikt te maken voor meerdere doeleinden.”

www.vandorp.eu

2/2016 I BOG Magazine

‘Duurzaam bouwen begint met mooi bouwen, want mooie gebouwen gaan lang mee. Vraag is dan natuurlijk: wat is mooi?’

Terugverdientijd van een bad De succesvolle renovatie van wel honderd jaar oude gebouwen laat volgens Van Dorp zien dat de levensduur van panden vaak prima te verlengen is. “Met de huidige technieken is er zoveel mogelijk. Zo is het Rijksmuseum bij de laatste renovatie voorzien van kelders; een complexe operatie, maar wel haalbaar. En met slimme oplossingen voor isolatie, energie en ICT kun je een gebouw echt weer helemaal up-to-date maken.” Van Dorp tekent aan dat ondernemers, bouwers en investeerders daarbij niet alleen moeten kijken naar het financiële plaatje. Als het gaat om duurzaamheid mag geld wat hem betreft niet de enige afweging zijn. “Je gaat een pand ook renoveren omdat je eraan gehecht bent en dat is niet in geld uit te drukken. Ik vergelijk het wel eens met het opknappen van een huis. Dan hoor je nooit iemand over de terugverdientijd van een bad. Waarom zou terugverdientijd bij de renovatie van een kantoorpand dan wel de belangrijkste drijfveer moeten zijn?”

13


INTERVIEW

Fijn: het gaat weer goed met Nederland. Het consumentenvertrouwen neemt toe, ondernemers durven weer te investeren en de werkloosheid daalt. Maar hoe zit het met de kantoren- en bedrijfsruimtemarkt? Houden de ontwikkelingen daar gelijke tred met de positieve economische ontwikkelingen? Drs. Rudolf Bak, zelfstandig planadviseur en vastgoedmarktanalist, legt de regio Haaglanden onder de loep.

14

BOG Magazine I 2/2016


INTERVIEW

Vastgoedmarktanalist Rudolf Bak:

‘Groei in regio Den Haag valt tegen’ “W

at er gebeurt, is zeker niet spectaculair, maar de trend is in ieder geval wel positief.” Met deze bewoordingen beschreef Rudolf Bak een jaar geleden de ontwikkelingen binnen het bedrijfsonroerendgoed in de regio Haaglanden. Maar waar 2015 nog een optimistisch plaatje liet zien, blijkt 2016 minder rooskleurig. “De kantorenmarkt in de regio Den Haag heeft het moeilijk”, constateert Bak, “en dat geldt in het bijzonder voor Den Haag zelf. De vraag valt echt tegen: de overheid laat nauwelijks van zich horen en er zijn opmerkelijk weinig grote transacties geweest. De enige transactie van formaat was de verhuur aan ABN Amro van een kantoorgebouw aan de Koningskade.”

Wisselend beeld De vastgoedspecialist ziet weinig aanwijzingen dat het op korte termijn beter wordt. Ook in omliggende steden als Delft, Rijswijk en Zoetermeer ziet hij daarvoor geen signalen. “Zoetermeer begon het jaar sterk, maar daar is nu ook sprake van terugval in de vraag. Rijswijk was in 2015 al een zorgenkindje en dat beeld is zo gebleven.”

‘Er wordt meer gehuurd dan gekocht. Flexibiliteit is blijkbaar een groot goed’ De ontwikkelingen in de regio Den Haag zijn niet representatief voor de hele randstedelijke vastgoedmarkt. Bak vertelt dat Amsterdam niet alleen ‘ongelofelijk booming’ is bij huizenkopers, maar ook bij ondernemers. “Utrecht doet het ook redelijk en Rotterdam juist weer minder. Een behoorlijk wisselend beeld dus.”

Bestemmingswijziging Terug naar de regio Den Haag. Tegenover de tegenvallende vraag naar kantoren, staat een daling van het aanbod. Deze meevaller is te danken aan het feit dat flink wat leegstaande gebouwen door een bestemmingswijziging aan de voorraad zijn

2/2016 I BOG Magazine

15


INTERVIEW

onttrokken. Bak: “Zo is bijvoorbeeld het oude pand van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verkocht en daarmee is het aanbod met 50.000 m2 gedaald. Er zijn meer voorbeelden. Het voormalig hoofdkantoor van KPN aan het Maanplein wordt getransformeerd en gaat straks 250 huurwoningen tellen. En het voormalige gebouw van de Octrooiraad aan het Willem Witsenplein, 14.000 m2 groot, wordt omgebouwd tot appartementencomplex.”

‘Of het nu gaat om een kantoor of een bedrijfsruimte: er meer aanbod dan vraag’ Voorraad droogt op Ook in Delft en Rijswijk daalde het aanbod. In Rijswijk bijvoorbeeld door het onttrekken van 20.000 m2 van het voormalige Belastingkantoor aan de Steenvoordelaan. Ook hier maakt kantoorruimte plaats voor appartementen. “Prima ontwikkelingen. We moeten ons alleen wel realiseren dat de mogelijkheden niet eindeloos zijn. De voorraad aan geschikte panden droogt enigszins op”, weet Bak.

16

Kritisch Terwijl de vraag naar kantoren in Den Haag tegenvalt, blijft de vraag naar bedrijfsruimten redelijk op peil. In Rijswijk ziet Bak hetzelfde beeld en in Zoetermeer is de vraag wat gedaald. Hij signaleert verder dat het accent op huur ligt: “Er wordt meer gehuurd dan gekocht. Flexibiliteit is blijkbaar een groot goed.” De vastgoedspecialist merkt op dat ondernemers het zich nog altijd kunnen permitteren om kritisch te zijn. “Of het nu gaat om een kantoor of een bedrijfsruimte: er meer aanbod dan vraag. Panden met onvoldoende voorzieningen en verouderde en slecht onderhouden gebouwen hoeven voorlopig dus niet op enige belangstelling te rekenen.”

BOG Magazine I 2/2016


KORTE BERICHTEN

Van der Valk Den Haag-Wassenaar krijgt er 120 kamers bij Het Van der Valk hotel langs de N44, op de grens van Den Haag en Wassenaar wordt gerenoveerd en uitgebreid met 120 kamers. Deze komen in een apart nieuwbouwdeel. Volgens het AD werden al elf jaar geleden de eerste plannen voor de uitbreiding en nieuwbouw gelanceerd. Nu is de bezwaarprocedure bij de Raad van State in de laatste fase. Directeur Jack Luiten verwacht dat het definitieve ontwerp over een maand gereed is.

Van der Valk Hotel Den Haag-Wassenaar telt thans 90 kamers en na de uitbreiding in totaal 210. De verbouwing en nieuwbouw vergt een investering van € 12 mln. Onderdeel van de plannen zijn ook enkele long stay appartementen, een halfondergrondse parkeergarage met 80 plekken, een zwembad en fitnessruimte. Het ontwerp is van PBV Architects.

Het kantoorgebouw Terminal 101 aan Schedeldoekshaven in Den Haag weer open Na een grondige renovatie van 10 maanden, is kantoorgebouw ‘Terminal 101’ aan de Schedeldoekshaven 101 in Den Haag weer open. Nadat het pand jarenlang als single tenant locatie in gebruik was, biedt het nu ruimte voor ook kleinere of middelgrote huurders.

2/2016 I BOG Magazine

Het gebouw van 10.435 m2 heeft een volledig nieuwe entree en ontvangst gekregen waarbij de ontvangst van de eerste verdieping is verplaatst naar de begane grond. Daarnaast is een show office op de vijfde etage gecreeerd. De toegang van de garage is verbeterd en hij heeft een modernere look & feel gekregen. Het volledige renovatietraject is gestart in januari. CBRE heeft namens Bouwfonds Office Value Fund vertegenwoordigd door Profound Asset Management het ontwerp van de nieuwe entree en de showvloer gerealiseerd. Bijzonder is de verplaatsing van de gevels naar buiten toe waardoor veel extra ruimte en licht is ontstaan. CBRE is eveneens verantwoordelijk geweest voor de bouwbegeleiding en heeft de opdracht gekregen om de nog leegstaande kantoorruimte te verhuren.

17


KORTE BERICHTEN

Transformatie Belastingkantoor Den Haag eerbetoon aan Gerard Stevers Het voormalige ‘klein Belastingkantoor’ aan het Haags Stationsplein is getransformeerd naar 155 studentenwoningen met een commerciële plint. Een bijzonder project, niet alleen omdat het een duurzame transformatie is van een lang leegstaand kantoor, maar ook omdat Andrea Stevers van de Geste Groep hiermee de droom van haar vader in vervulling heeft laten gaan.

Stijging huuromzet uit Nederlandse winkelcentra voor Unibail-Rodamco houdt niet over

TK Maxx opent in Den Haag TK Maxx heeft een vestiging van ruim 2500 m² geopend aan Grote Marktstraat 171-175, in het Spuimarkt complex in Den Haag. De afgelopen maanden is deze winkel grondig verbouwd. De winkel beslaat de begane grond en de eerste verdieping van het pand. TK Maxx heeft sinds oktober 2015 eerder al winkels geopend in Eindhoven, Rotterdam en Groningen. TK Maxx is een warenhuis met mode, accessoires, kinderkleding en woonartikelen van grote merken en designers tegen lage prijzen. Het hoofdkantoor van The TJX Companies in de Verenigde Staten. Sinds juli 2015 heeft TK Maxx bijna 500 winkels geopend in de UK, Ierland, Polen, Duitsland en Oostenrijk.

Slechts een 'tonnetje' stijging leverde de Nederlandse bezittingen van Unibail-Rodamco de eerste negen maanden van dit jaar op: van € 56,0 miljoen naar € 56,1 miljoen.

18

BOG Magazine I 2/2016


COLUMN

Ondernemingsvermogen versus beleggingsvermogen Stel, u heeft een BV met daarin een vastgoedportefeuille. U bent wat jaartjes ouder en u wilt alvast een deel van de aandelen in deze vastgoed-BV aan uw kinderen overdragen. Mogelijk kunt u dan gebruik maken van de lucratieve bedrijfsopvolgingsregelingen in de schenk-/erf- en inkomstenbelasting (hierna BOR). De Belastingdienst ligt echter op de loer. Om de BOR toe te kunnen passen, moet er sprake zijn van ondernemingsvermogen. Overdracht van beleggingsvermogen wordt niet gefaciliteerd. De BV moet een onderneming drijven. Het beheren van een vastgoedportefeuille middels een BV wordt door de Belastingdienst niet gezien als onderneming, maar als belegging. De vraag is nu: Wanneer is iets ondernemingsvermogen en wanneer beleggingsvermogen? Van ondernemingsvermogen is sprake indien een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid aanwezig is, gericht op het deelnemen aan het maatschappelijk productieproces met het oogmerk winst te behalen. Bij de exploitatie van onroerende zaken is het daarbij van belang dat de verrichtte arbeid qua aard en omvang meer omvat dan wat bij normaal vermogensbeheer gebruikelijk is. De arbeid moet bovendien tot doel hebben een hoger rendement te behalen dan dat een belegger zou nastreven.

Met betrekking tot de hoogte van het rendement wordt er gekeken naar het directe rendement (de huuropbrengst) ĂŠn het indirecte rendement (de waardestijging). Het is aan te bevelen dat ondernemers met opvolgingsplannen zich tijdig oriĂŤnteren op deze fiscale regeling en daar de organisatie van hun bedrijf op inrichten, hun testament daarop aanpassen enzovoort.

Wanneer is iets ondernemingsvermogen en wanneer beleggingsvermogen? Goede vormgeving is uiterst belangrijk, want de Belastingdienst is kritisch op de vervulling van de voorwaarden aan deze op zich zeer genereuze regeling. Ook in de politiek zijn er discussies over de huidige BOR. De verwachting is dat binnenkort de regeling zal worden aangepast.

Edo van Haarlem Rivium Boulevard 101 2909 LK Capelle a.d. IJssel Nederland Tel: 010-2661010 Fax: 010-2661030 www.wolfsbergenvanhaarlem.nl

Denkt u er aan om uw bedrijf over te dragen aan bijvoorbeeld uw kinderen? Wij staan u graag te woord om dit zo fiscaal vriendelijk te doen.

Uit de rechtspraak blijken een aantal argumenten die de aanwezigheid van een onderneming onderbouwen. U kunt hierbij onder andere denken aan het in eigen beheer contact met huurders hebben, zelf beoordelen en uitvoeren van onderhouds- en renovatiewerkzaamheden en het hebben van een eigen commerciĂŤle, juridische, technische en administratieve afdeling.

2/2016 I BOG Magazine

19


GEDANE ZAKEN

20

Oder 13-15 te Den Haag Koper: Vakif B.V. Ca. 1.110 m² bedrijfsruimte, 417 m² kantoorruimte

Damlaan 1F te Leidschendam Huurder: RIR Sushi Afhaal Ca. 88 m² winkelruimte

Jacob van den Eyndestraat 73 te Voorburg Huurders: Thuiszorg organisatie, Jeugdgezondheidszorg organisatie en psychotherapeut Ca. 1.096 m² kantoorruimte

Zilverstraat 40 te Zoetermeer Huurder: Kunststofplus B.V. Ca. 4.750 m² bedrijfsruimte

Röntgenlaan 29 te Zoetermeer Koper: Bos Fruit Aardappelen Onderlinge Verzekeringen BFAO UA Ca. 530 m² kantoorruimte

Tiber 88-100/ Weser 3-5 te Den Haag Kopers: Van Leersum Investments B.V. en CO.PA Vastgoed B.V. Ca. 3.438 m² bedrijfsruimte met kantoor

BOG Magazine I 2/2016


GEDANE ZAKEN

Tiber 88-90 te Den Haag/Forepark Koper: Van Leersum Dranken Totaal ca. 1.500 m² bedrijfsruimte, ca. 530 m² kantoor + 23 parkeerplaatsen

Anna Paulownastraat 36/36a te Den Haag Koper: M.J.I.M. Voets Ca. 446 m² bedrijfsruimte

Mauritskade 75 te Den Haag Huurder: Jongbloed Makelaardij B.V. Ca. 129 m² kantoorruimte

Kikkerstraat 3 te Den Haag Huurder: Kulit Keras Ca. 35 m² bedrijfsruimte

Westvlietweg te Den Haag Huurder unit 68C: Freyja International B.V. Huurder unit 68K: Van Straaten Post Utrecht B.V. Ca.126 m² bedrijfsruimte met kantoor

Turfschipper 36 te Wateringen Koper: Accept Systems B.V. Totaal ca. 205 m² kantoor-/bedrijfsruimte

2/2016 I BOG Magazine

21


GEDANE ZAKEN

22

Amaliastraat 16 te Den Haag Koper: Particulier investeerder Ca. 671m² kantoorruimte.

Emmapark 3 te Den Haag Huurder: Human Concern Ca. 415m² kantoorruimte + PP

Nieuwe Molstraat 20 te Den Haag Koper: Particulier investeerder Ca. 710m² bedrijfs-/kantoorruimte

Beeklaan 414 te Den Haag Huurder: MIQ in Business Ca. 225m² kantoorruimte

Laan van Meerdervoort 545 te Den Haag Huurder: Losjes in Balans Ca. 120m² winkel-/kantoorruimte

Zilverstraat 46 te Den Haag Huurder: Hagex B.V. (Groothandel) Ca. 580m² bedrijfsruimte met kantoor

BOG Magazine I 2/2016


GEDANE ZAKEN

Spui 192 te Den Haag Huurder: China Cultural Center Het Spui 192 is een groot kantoorgebouw van in totaal ca. 4.000 m². De centrale locatie maakt het een gewilde plek. Het China Cultural Center heeft ca. 1.350 m² kantoorruimte gehuurd.

Bent u op zoek naar een kantoor- / bedrijfsruimte of een winkel? Kijk dan op boghaaglanden.nl!

2/2016 I BOG Magazine

23


CITYTRIP

Citytrip

Antwerpen The Jane

Roji

Rubenshuis

Een 'plezante' tijd in BelgiĂŤ!

24

BOG Magazine I 2/2016


CITYTRIP

Beleeft u straks ook een ‘plezante’ tijd tijdens een stedentrip Antwerpen? In deze stad lijkt de tijd namelijk voorbij te vliegen dankzij de talloze bezienswaardigheden. Bewonder bijvoorbeeld het interieur van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, waar kleurrijke kunstwerken van Rubens staan te schitteren. Natuurlijk is het ook mogelijk om eindeloos te shoppen in de Theaterbuurt, aangezien hier winkels van Louis Vuitton en Jimmy Choo zijn gevestigd. Architectonische bezienswaardigheden ‘Amai’! Tijdens een stedentrip Antwerpen zal het ons weinig verbazen dat u deze Vlaamse kreet uitspreekt, wanneer een bezoek wordt gebracht aan het Centraal Station in deze noordelijke stad in België. Binnen dit majestueuze treinstation schitteren namelijk talloze architectonische bezienswaardigheden, zoals de stalen perronoverkapping van 186 meter lang en het goudkleurige wapen van Antwerpen. Wandel in deze ‘Diamantstad’ ook vooral eens door de centraal gelegen Diamantwijk, waar de sieraden fel kunnen schitteren in etalages van gerenommeerde juweliers zoals Louis Reichman en Geretti. Winkelliefhebbers kunnen zichzelf overigens ook uitstekend vermaken in de Theaterbuurt, aangezien het hier mogelijk is om eindeloos te shoppen bij luxueuze winkels van Jimmy Choo, Louis Vuitton en Ralph Lauren.

Het schilderachtige Antwerpen Wie liever culturele bezienswaardigheden ontdekt, zal waarschijnlijk ook niets tekort komen tijdens een stedentrip Antwerpen. In het hart van de stad staat bijvoorbeeld OnzeLieve-Vrouwekathedraal te schitteren. Vooral het interieur van

deze gotische kruiskerk is indrukwekkend te noemen dankzij de kleurrijke fresco’s, een immense houten orgelkast en de 4 fascinerende schilderijen van Peter Paul Rubens. Overigens is het in Antwerpen mogelijk om nog talloze andere werken van deze Vlaamse grootmeester te bewonderen, tijdens een excursie door het paleisachtige Rubenshuis. In dit voormalige woonhuis van deze kunstenaar is namelijk een museum gevestigd, waar u kunstzinnige hoogtepunten zoals ‘Adam en Eva in het Paradijs’ en ‘De Annunciatie’ kunt zien stralen tijdens een vakantie België.

Paleis op de Meir Wist je dat midden in het kloppende commerciële hart van Antwerpen een écht paleis staat? Je bent er ongetwijfeld al aan voorbij gewandeld. Een schatrijke Antwerpse ondernemer liet het in 1745 bouwen, Napoleon kocht het later aan en liet het verbouwen - tevergeefs: hij was er nooit - en in de Hollandse tijd verbleef koning Willem I er geregeld. Koning Leopold II liet er een imposante Spiegelzaal aanleggen. Het Paleis op de Meir is gerestaureerd en vandaag kan je er terecht voor een heerlijke lunch, mooie decoratie en… heerlijke pralines.

Aanraders The Jane Antwerp www.thejaneantwerp.com Roji www.roji.be Rubenshuis www.rubenshuis.be

2/2016 I BOG Magazine

25


Trends TRENDS

ITALIAANSE MAKELIJ Met zijn eigenzinnige uitstraling is de rugzak een accessoire dat niet mag ontbreken in de garderobe van de modieuze man. Het traditionele, maar ontegenzeggelijk eigentijdse schoenenmerk Santoni, maakt robuuste exemplaren van zeer hoge kwaliteit. De rugzakken van Santoni, met ruime inhoud,

26

praktische zijvakken en nostalgische sluitriemen, hebben een modische vintagelook en zijn verkrijgbaar in drie verschillende combinaties van kalfsleer met krokodil, konijnenbont of ponyhaar. Passend bij hippe city dracht ĂŠn bruikbaar voor barre bergtochten.

BOG Magazine I 2/2016


TRENDS

How to shop: Gold Ontwerpers zoals Gucci, Michael Kors en Tommy Hilfiger richten zich dit najaar op klassieke goudtinten. Scoor in hun Designer Outlet Roermond winkels items van gouddraad, fluweel, pailletten, lamé en gecoate materialen. Neem vooral ook een kijkje bij de winkels van Dolce & Gabbana, SuperTrash, Sandro en Guess. Combineer jouw gouden musthaves vervolgens met de kleuren grijs, wit en denim voor een casual look. Of ga juist voor weelderig chique met zwart, bordeaux en donkergroen. Liever subtiel? Creëer dan jouw outfit met gouden accessoires van Swarovski, Fossil en Pandora.

It’s time to sparkle!

I AM LUIGI Luigi is een echte Travelling Tailor en komt bij de klant thuis, of op kantoor. Overdag of 's avonds. Luigi biedt namelijk graag gemak en service. De basis ingrediënten naast de mooiste stoffen en mogelijkheden die zijn maatkleding bieden. Luigi maakt niet alleen werk- of casualkleding maar is ook specialist in avond- en trouwkleding. Een bijzondere tuxedo compleet naar wens samengesteld of een Dinner Jacket of een smoking voor die sigaar na het diner? Luigi is inmiddels ook een zeer gewilde tailor voor het kleden van aanstaande bruidegommen.

2/2016 I BOG Magazine

27


TE HUUR KANTOOR-/PRAKTIJKRUIMTE

TE HUUR KANTOORVILLA

DEN HAAG, THORBECKELAAN 360/BELLA VISTA OFFICES HUURPRIJS: LIGGING:

BEREIKBAARHEID:

BIJZONDERHEDEN:

De toren is als sinds de jaren ‘70 een drukbezochte locatie en een herkenbaar begrip. De entree van de kantoren is gelegen op de begane grond. Vanaf het parkeerdek boven het winkelcentrum is de 1e verdieping ook direct bereikbaar. Eventueel gewenste entrees vanaf het parkeerdek kunnen in overleg worden gerealiseerd. WEBSITE:

www.delangemakelaars.nl

VLOEROPPERVLAK:

OPLEVERINGSNIVEAU:

OPLEVERING:

€ 125,-- p/m per jaar excl. Btw Langs de Laan van Meerdervoort op de hoek van de Thorbeckelaan gelegen in het onlangs herontwikkelde project “Bella Vista”. Het project “Bella Vista”maakt onderdeel uit van het winkelcentrum De Savornin Lohmanplein. Uitstekend bereikbaarheid zowel met eigen als met openbaar vervoer. Randstadrail lijn 3 beschikt over een halte direct tegenover het object, alsmede buslijn 23. 1e verdieping: ca. 719m² VVO 2e verdieping: ca. 688m² VVO Metrages vanaf ca. 275m² mogelijk. De verdiepingen zijn vrij indeelbaar en deelverhuur is mogelijk. De indeling en inrichting wordt geheel in overleg met de toekomstige gebruiker bepaald. De kantoorruimte wordt voorzien van stadsverwarming en luchtbehandeling In overleg

MARTIJN DE LANGE BEDRIJFSMAKELAARS 070 - 323 05 51

TE HUUR KANTOORRUIMTE

DEN HAAG, FIJNJEKADE 82 HUURPRIJS: LIGGING:

BEREIKBAARHEID: VLOEROPPERVLAK: OPLEVERINGSNIVEAU: OPLEVERING: BIJZONDERHEDEN:

WEBSITE:

€ 875,-- maand excl. Btw In het levendige gebied “Nieuw Laakhaven”, schuin tegenover de Haagse Hogeschool gelegen. Uitstekend, zowel met auto als met het openbaar vervoer. BG: ca. 55m², 1e verd.: ca. 35m² Turn-key. Per direct beschikbaar Unieke, aan het water gelegen op goede kantorenstand in, direct tegenover de Haagse Hogeschool. www.delangemakelaars.nl

DEN HAAG, EISENHOWERLAAN 116 HUURPRIJS: LIGGING: BEREIKBAARHEID: VLOEROPPERVLAK: OPLEVERINGSNIVEAU: OPLEVERING: BIJZONDERHEDEN: WEBSITE:

MARTIJN DE LANGE BEDRIJFSMAKELAARS 070 - 323 05 51

TE HUUR KANTOORRUIMTE

TE HUUR KANTOORRUIMTE

RIJSWIJK, LAAN VAN ZUID HOORN 49 INGROEIHUURPRIJS: VRAAGPRIJS: LIGGING: BEREIKBAARHEID: VLOEROPPERVLAK: OPLEVERINGSNIVEAU: OPLEVERING: BIJZONDERHEDEN: WEBSITE:

Vanaf € 2.250,-- maand excl. Btw € 575.000,-- kosten koper Gelegen in het project “Hof van Hoornwijck” in Rijswijk Zeer goede bereikbaarheid. Totaal circa 270m². In turn-key staat. In overleg De kantoorvilla beschikt over 5 parkeerplaatsen op eigen terrein. www.delangemakelaars.nl

DEN HAAG, NIEUWE UITLEG 36 HUURPRIJS: LIGGING: BEREIKBAARHEID: VLOEROPPERVLAK: OPLEVERINGSNIVEAU: OPLEVERING: BIJZONDERHEDEN:

WEBSITE:

€ 2.500,-- per maand excl. Btw In het historische centrum van Den Haag. Uitstekende bereikbaarheid. Totaal circa 128m² VVO. Geheel gerenoveerd met behoudt van de details, in turn-key staat. Per direct. Op steenworp afstand bevindt zich de gezellige Denneweg en het Lange Voorhout. www.delangemakelaars.nl

MARTIJN DE LANGE BEDRIJFSMAKELAARS 070 - 323 05 51

MARTIJN DE LANGE BEDRIJFSMAKELAARS 070 - 323 05 51

MARTIJN DE LANGE BEDRIJFSMAKELAARS 070 - 323 05 51

TE HUUR/TE KOOP KANTOORRUIMTE

TE HUUR KANTOORRUIMTE

TE HUUR KANTOORRUIMTE

DEN HAAG, AMMUNITIEHAVEN 21 HUURPRIJS: VRAAGPRIJS: LIGGING: BEREIKBAARHEID: VLOEROPPERVLAK: OPLEVERINGSNIVEAU: OPLEVERING: BIJZONDERHEDEN: WEBSITE:

€ 185 per jaar € 450.000 k.k. Vlakbij het Spui. Zeer goed bereikbaar. Kantoorruimte 218 m² Volledig gerenoveerd. Per direct beschikbaar. Parkeren in de ondergrondse parkeergarage www.hwmakelaars.nl

DEN HAAG, KOBALTSTRAAT 17 HUURPRIJS: LIGGING: BEREIKBAARHEID: VLOEROPPERVLAK: PARKEREN: OPLEVERING: WEBSITE:

€ 12.000 per jaar te vermeerderen met BTW. Schitterend bedrijfspand op bedrijventerrein ZKD. Uitstekend, nabij de Lozerlaan die aansluit op de A4. Ca. 100 m² kantoorruimte, eventueel met bedrijfsruimte. Met 2 parkeerplaatsen. Per direct. www.hwmakelaars.nl

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL, VAN DER GIESSENWEG 49 HUURPRIJS: SERVICEKOSTEN: LIGGING: BEREIKBAARHEID:

VLOEROPPERVLAK: OPLEVERING: BIJZONDERHEDEN: WEBSITE:

H&W MAKELAARS 070 - 356 04 12

28

€ 65.000,-- per jaar excl. Btw In het geliefde Statenkwartier gelegen kantoorvilla “Garut”. Uitstekende bereikbaarheid. Circa 330m² VVO. Geheel gerenoveerd met behoudt van de details, in turn-key staat. In overleg ca. 5 PP op eigen terrein te huur. www.delangemakelaars.nl

H&W MAKELAARS 070 - 356 04 12

€ 70,- per m² per jaar € 15,- per m² per jaar Bedrijventerrein Stormpolder. Goede bereikbaarheid via N210 (Gouda) en Algerabrug (Rotterdam). Busverbinding op loopafstand. Ca. 155 m² kantoorruimte. In overleg. 5 parkeerplaatsen eventueel ook te huur. www.hwmakelaars.nl H&W MAKELAARS 010 - 288 99 77

BOG Magazine I 2/2016


TE HUUR KANTOOR/PRAKTIJKRUIMTE

TE HUUR KANTOOR/PRAKTIJKRUIMTE

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL, VAN DER HOOPSTRAAT 8B HUURPRIJS: SERVICEKOSTEN: LIGGING: BEREIKBAARHEID:

VLOEROPPERVLAK: OPLEVERING: BIJZONDERHEDEN: WEBSITE:

TE HUUR/TE KOOP KANTOORPAND

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL, DE KORF 60 HUURPRIJS:

€ 850 per maand € 135.000 k.k. Bedrijventerrein Stormpolder. Goede bereikbaarheid via N210 (Gouda) en Algerabrug (Rotterdam). Busverbinding op loopafstand. Ca. 60 m² begane grond Ca. 60 m² 1e verdieping In overleg. Alarm, lift, airconditioning. www.hwmakelaars.nl

LIGGING: BEREIKBAARHEID:

VLOEROPPERVLAK: OPLEVERING: BIJZONDERHEDEN: WEBSITE:

DEN HAAG, MAURITSKADE 57

€ 27.000 per jaar Nabij winkelcentrum De Korf. Goede bereikbaarheid via N210 (Gouda) en Algerabrug (Rotterdam). Busverbinding op loopafstand. Ca. 165 m² kantoorruimte Kan spoedig. Rond het pand ligt een tuin! www.hwmakelaars.nl

HUURPRIJS: VRAAGPRIJS: LIGGING: BEREIKBAARHEID: VLOEROPPERVLAK: OPLEVERINGSNIVEAU: OPLEVERING: BIJZONDERHEDEN: COLLEGIAAL: WEBSITE:

H&W MAKELAARS 010 - 288 99 77

H&W MAKELAARS 010 - 288 99 77

TE HUUR KANTOOR-/PRAKTIJKUNIT

€ 5.350,- per maand € 1.385.000, - kosten koper Centraal gelegen aan drukke doorgaande weg Goed, zowel met eigen - als OV Totaal ca. 475 m² verdeeld over kelder, begane grond, 1e, 2e en 3e verdieping In huidige staat voorzien van vele faciliteiten o.a. per verd. toilet en pantry Per direct beschikbaar Op eigen terrein 4 parkeerpl. De Heeren van Steen Vastgoed www.reibestein.nl

REIBESTEIN EN PARTNERS BEDRIJFSHUISVESTING 070 - 331 97 99

TE HUUR KANTOORVILLA

ZOETERMEER, BORIS PASTERNAKLAAN 2-10 HUURPRIJS: LIGGING:

BEREIKBAARHEID: VLOEROPPERVLAK:

PARKEREN:

ZOETERMEER, WILLEM DREESLAAN 133-135 HUURPRIJS: LIGGING: BEREIKBAARHEID: VLOEROPPERVLAK: OPLEVERINGSNIVEAU:

PARKEREN: OPLEVERING: WEBSITE:

OPLEVERING:

€ 2.250,- per maand Op een mooie zichtlocatie aan de Willem Dreeslaan Uitstekend zowel met eigen vervoer als OV Ca. 190 m² kantoor-/praktijkruimte verdeeld over BG en 1e verd. In huidige staat o.a. v.v. alarminstallatie, indeling in kamers d.m.v. glazen scheidingswanden 3 parkeerplaatsen In overleg, op korte termijn mogelijk www.rob-swart.nl

WEBSITE:

€ 147,50 p/m² per jaar Gelegen op kantorenpark Rokkeveen Uitstekend zowel met eigen vervoer als met OV Ca. 2.176 m² kantoorruimte verdeeld over BG ca. 558 m², 1e verd. ca. 552 m², 2e verd. ca. 552 m², 3e verd. ca. 514 m². 42 parkeerplaatsen in ondergelegen parkeergarage (huurprijs € 1.000,-- p.p.p.j.) In overleg, op korte termijn mogelijk www.rob-swart.nl

BIJZONDERHEDEN:

De kantoorruimte zal worden opgeleverd in huidige hoogwaardige staat, v.v. o.a.: representatieve centrale hal, luxe dames- en herentoiletgroep per verdieping, luchtbehandelingsinstallatie v.v. 3-voudige mechanische ventilatie met topkoeling, luxe uitgevoerde liftinstallatie, luxe pantry v.v. inbouwapparatuur.

ROB SWART BEDRIJFSHUISVESTING 079 - 351 31 11

ROB SWART BEDRIJFSHUISVESTING 079 - 351 31 11

TE HUUR/TE KOOP VRIJSTAANDE KANTOORVILLA

TE HUUR KANTOOR-/PRAKTIJK-/BEDRIJFSRUIMTE

DELFT, KALFJESLAAN 66 HUURPRIJS: VRAAGPRIJS: LIGGING:

BEREIKBAARHEID: VLOEROPPERVLAK: PARKEREN: OPLEVERING: WEBSITE:

€ 110,- p/m² per jaar € 895.000,- k.k. Op zichtlocatie aan de Kruithuisweg Uitstekend zowel met eigen vervoer als met OV Ca. 711 m² kantoorruimte verdeeld over BG ca. 357 m² en 1e verd. ca. 354 m² 14 parkeerplaatsen op eigen terrein (huurprijs € 500,-- p.p.p.j.) In overleg, op korte termijn mogelijk www.rob-swart.nl

BIJZONDERHEDEN:

De kantoorvilla wordt in de huidige hoogwaardige staat opgeleverd en is v.v. o.a.: systeemplafonds v.v. inbouwverlichtingsarmaturen, mechanische ventilatie, dubbele toiletgroep per verdieping, centrale verwarming v.v. radiatoren, kantineruimte, lichtstraten, diverse aircounits, aluminium kozijnen v.v. isolerende beglazing en kabelgoten.

DEN HAAG, ELVIRALAND 5C HUURPRIJS 5C: HUURPRIJS U16: LIGGING: BEREIKBAARHEID: VLOEROPPERVLAK:

OPLEVERINGSNIVEAU:

OPLEVERING: BIJZONDERHEDEN: WEBSITE:

ROB SWART BEDRIJFSHUISVESTING 079 - 351 31 11

2/2016 I BOG Magazine

€ 2.495,- per maand € 395,- per maand In wijk Mariahoeve Goed, zowel met eigen - als OV Totaal ca. 411 m²: b.g. (5c) ca. 334 m² + U16 ca. 37 m² en 1e verd. ca. 40 m² kantoor (+ terras) In huidige staat incl. overheaddeur, systeemplaf. met inbouwverl., keuken, toilet, airco, alarm, kabelgoten Per direct beschikbaar 4 parkeerpl. op verhard achterterrein www.reibestein.nl

REIBESTEIN EN PARTNERS BEDRIJFSHUISVESTING 070 - 331 97 99

29


TE KOOP WINKEL-/KANTOORRUIMTE

TE HUUR WINKEL-/KANTOOR-/PRAKTIJKRUIMTE

DEN HAAG, GOUDENREGENPLEIN 5 KOOPSOM: LIGGING:

BEREIKBAARHEID: VLOEROPPERVLAK: OPLEVERINGSNIVEAU: OPLEVERING: BIJZONDERHEDEN:

WEBSITE:

DEN HAAG, BREITNERLAAN 299

€ 199.000,-- kosten koper Aan het gezellige Goudenregenplein voorzien van diverse speciaalzaken en gezellige horecagelegenheden. Uitstekend, zowel met auto als met het openbaar vervoer. BG: ca. 91m² In huidige staat. In overleg. Thans in gebruik als kapsalon doch door de brede bestemming multifunctioneel aanwendbaar. www.delangemakelaars.nl

HUURPRIJS: LIGGING: BEREIKBAARHEID: VLOEROPPERVLAK:

OPLEVERINGSNIVEAU:

OPLEVERING: BIJZONDERHEDEN: WEBSITE:

MARTIJN DE LANGE BEDRIJFSMAKELAARS 070 - 323 05 51

€ 1.395,- per maand Benoordenhout, nabij de ANWB Goed, zowel met eigen - als OV Totaal ca. 130 m²: verdeeld over b.g. met iets verhoogd niveau ca. 102 m² + kelder ca. 28 m² (berging/archief) In huidige staat incl. systeemplaf., toilet, pantry, blokverwarming, alarm, 2e entree via portiek Per direct beschikbaar Achteringang voor bevoorrading www.reibestein.nl

REIBESTEIN EN PARTNERS BEDRIJFSHUISVESTING 070 - 331 97 99

TE KOOP WINKEL-/KANTOORRUIMTE

DEN HAAG, OUDE MOLSTRAAT 7 KOOPSOM: LIGGING:

BEREIKBAARHEID: VLOEROPPERVLAK: OPLEVERINGSNIVEAU: OPLEVERING: BIJZONDERHEDEN:

WEBSITE:

€ 175.000,-- kosten koper In het hart van het Haagse kernwinkelgebied nabij de Molenstraat en Hoogstraat. Uitstekend met het openbaar vervoer. BG: ca. 46m² In huidige turn-keystaat. In overleg. Voorheen in gebruik als broodjeswinkel (2003 verbouwd) echter is eenvoudig om te zetten naar bijv, een kantoor- of praktijkruimte. www.delangemakelaars.nl

MARTIJN DE LANGE BEDRIJFSMAKELAARS 070 - 323 05 51

TE HUUR/TE KOOP REPRESENTATIEVE KANTOORVILLA

TE KOOP BEDRIJFSGEBOUW

ZOETERMEER, RONTGENLAAN 11 HUURPRIJS: VRAAGPRIJS: LIGGING:

BEREIKBAARHEID: VLOEROPPERVLAK:

PARKEREN: OPLEVERING: WEBSITE:

€ 85.000,- per jaar € 1.395.000,- k.k. Op kantorenpark Rokkeveen Uitstekend zowel met eigen vervoer als met OV Ca. 530 m² kantoorruimte verdeeld over BG ca. 220 m², 1e verd. ca. 155 m² en 2e verd. ca. 155 m². Deelverhuur bespreekbaar 10 parkeerplaatsen in ondergelegen parkeergarage (huurprijs € 1.000,-- p.p.p.j.) In overleg, op korte termijn mogelijk www.rob-swart.nl

BIJZONDERHEDEN:

De kantoorvilla wordt in de huidige hoogwaardige staat opgeleverd en is o.a. v.v.: liftinstallatie (Kone Greenstar/ type Prominent), brandmeld-/ ontruimingsinstallatie, plafonds en wanden zijn v.v. stucwerk, de vloer in de hal, de lift, alsmede het trappenhuis op de BG is v.v. graniet, dames- en herentoiletgroep per verd., zonwering (zuid- en westgevel).

RIJSWIJK, BRAILLELAAN 10 KOOPSOM: LIGGING:

BEREIKBAARHEID: VLOEROPPERVLAK: OPLEVERINGSNIVEAU: OPLEVERING: BIJZONDERHEDEN:

WEBSITE:

ROB SWART BEDRIJFSHUISVESTING 079 - 351 31 11

TE KOOP SHOWROOM-/BEDRIJFSRUIMTE

DEN HAAG, KERKETUINENWEG 12 HUURPRIJS: LIGGING: BEREIKBAARHEID: VLOEROPPERVLAK:

OPLEVERINGSNIVEAU: OPLEVERING: BIJZONDERHEDEN: WEBSITE:

€ 5.750,-- per maand (vrij van Btw) Zichtenburg/Kerketuinen multifunct. bedr.gebouw tot. ca. 942m² Uitstekend met eigen als met openbaar vervoer Totaal ca. 940m² showroom bedrijfsrmte 406m², 1e et. Showr. ca. 333m² en bedrijfsr./werkplts. ca. 203. Turn-key, uitgebreid voorzieningenniveau In overleg Ca. 20 parkeerplaatsen eigen terrein www.delangemakelaars.nl

MARTIJN DE LANGE BEDRIJFSMAKELAARS 070 - 323 05 51

30

MARTIJN DE LANGE BEDRIJFSMAKELAARS 070 - 323 05 51

TE KOOP BEDRIJFSGEBOUW

WATERINGEN, MONSTERSEWEG 33 KOOPSOM: LIGGING: BEREIKBAARHEID: VLOEROPPERVLAK: OPLEVERINGSNIVEAU: OPLEVERING: BIJZONDERHEDEN:

WEBSITE:

€ 1.995.000,-- kosten koper In de Broekpolder gelegen, multifunctioneel bedrijfsgebouw met buitenterrein van ca. 750m². Uitstekende bereikbaarheid Totaal ca. 2.950m² Turn-key, uitgebreid voorzieningenniveau In overleg De Braillelaan heeft nagenoeg een directe aansluiting op het Rijkswegennet (A-4, A-12 en A-13) www.delangemakelaars.nl

€ 199.000,-- kosten koper Op het geliefde bedrijventerrein “Zwethove” te Wateringen. Uitstekend zowel met eigen als met openbaar vervoer Totaal ca. 110² In huidige staat In overleg Indien gewenst te voorzien van een entresolvloer waardoor u ca. 110m² extra ruimte kan creëren. www.delangemakelaars.nl

TE KOOP BEDRIJFSGEBOUW

DEN HAAG, PRISMA 20 KOOPSOM: LIGGING: BEREIKBAARHEID: VLOEROPPERVLAK: OPLEVERINGSNIVEAU: OPLEVERING: BIJZONDERHEDEN:

WEBSITE:

MARTIJN DE LANGE BEDRIJFSMAKELAARS 070 - 323 05 51

€ 155.000,-- k.k. Op het jonge bedrijventerrein “Westvlietweg” gelegen. Goede bereikbaarheid zowel met eigen als met openbaar vervoer Bedrijfsruimte ca. 110m² en entresol ca. 50m² Casco+ staat In overleg. De bedrijfsruimte beschikt over 3 PP op eigen voorterrein. Vrije hoogte ca. 6.70 meter. www.delangemakelaars.nl

MARTIJN DE LANGE BEDRIJFSMAKELAARS 070 - 323 05 51

BOG Magazine I 2/2016


TE HUUR BEDRIJFSGEBOUW

DEN HAAG, ZILVERSTRAAT 104 HUURPRIJS: LIGGING: BEREIKBAARHEID: VLOEROPPERVLAK: OPLEVERINGSNIVEAU: OPLEVERING: BIJZONDERHEDEN: WEBSITE:

€ 1.250,-- per maand excl. Btw Op uitstekende bedrijfslocatie op het bedrijventerrein ZKD gelegen. Uitstekend zowel met eigen als met openbaar vervoer Totaal ca. 130m². Turn-key, uitgebreid voorzieningenniveau In overleg Zeer centraal gelegen. 1 parkeerplaats op eigen terrein. www.delangemakelaars.nl

TE KOOP BEDRIJFS-/KANTOOR MET BOVENWONNINGEN

DEN HAAG, VAN BAERLESTRAAT 131-133 KOOPSOM: LIGGING:

BEREIKBAARHEID: VLOEROPPERVLAK: OPLEVERINGSNIVEAU: OPLEVERING: BIJZONDERHEDEN: WEBSITE:

TE HUUR BEDRIJFSRUIMTE MET KANTOOR

DEN HAAG, ODER 2-4

€ 399.000,-- per maand De van Baerlestraat is gelegen in de Haagse wijk “Moerwijk” nabij het Haagse Zuiderpark Uitstekend zowel met eigen als met openbaar vervoer Totaal ca. 290m². In huidige turn-key staat, woningen modern afgewerkt In overleg Erfpacht einddatum 31 december 2025 www.delangemakelaars.nl

HUURPRIJS: LIGGING: BEREIKBAARHEID: VLOEROPPERVLAK:

OPLEVERINGSNIVEAU:

OPLEVERING: BIJZONDERHEDEN: WEBSITE:

€ 4.495,- per maand Bedrijventerrein Forepark Nabij rijkswegen A4, A12 en A13 Totaal ca. 611 m² (incl. ca. 90 m² kantoor), verdeeld over begane grond, 1e verdieping + entresol In huidige staat met o.a. pantryblok, toilet, elektr. overheaddeur met inloopdeur, cv, systeemplafond + kabelgoten in kantoor In overleg 4 parkeerpl. op eigen terrein www.reibestein.nl

MARTIJN DE LANGE BEDRIJFSMAKELAARS 070 - 323 05 51

MARTIJN DE LANGE BEDRIJFSMAKELAARS 070 - 323 05 51

REIBESTEIN EN PARTNERS BEDRIJFSHUISVESTING 070 - 331 97 99

TE HUUR BEDRIJFSUNIT MET KANTOOR

TE KOOP BEDRIJFSRUIMTE MET KANTOOR

TE HUUR BEDRIJFS-/KANTOORUNIT

RIJSWIJK, NIJVERHEIDSSTRAAT 6 HUURPRIJS: LIGGING: BEREIKBAARHEID: VLOEROPPERVLAK: OPLEVERINGSNIVEAU:

OPLEVERING: BIJZONDERHEDEN: WEBSITE:

€ 995,- per maand Project ‘Harbour Village’ Plaspoelpolder Goed, zowel met eigen - als OV Totaal ca. 110 m²: begane grond ca. 55 m² + verdieping ca. 55 m² Nieuwbouw, incl. dubbele entree, toilet, keukenblok, electr. overheaddeur, cv Per direct beschikbaar 2 parkeerplaatsen voor de unit www.reibestein.nl

REIBESTEIN EN PARTNERS BEDRIJFSHUISVESTING 070 - 331 97 99

DEN HAAG, IJSSEL 1 VRAAGPRIJS: LIGGING: BEREIKBAARHEID: VLOEROPPERVLAK: OPLEVERINGSNIVEAU:

OPLEVERING: BIJZONDERHEDEN: WEBSITE:

NOOTDORP, MARKT 23 + 51

€ 749.500, - kosten koper Bedrijventerrein Forepark Nabij rijkswegen A4, A12 en A13 Totaal ca. 870 m², verdeeld over begane grond en 1e verdieping In huidige staat met o.a. toilet, douche, pantry, 2 handbediende overheaddeuren, cv + airco in knt, div. vrije hoogtes begane grond Medio januari 2017 5 parkeerplaatsen www.reibestein.nl

23 (B4) HUURPRIJS: 51 (A6) HUURPRIJS: PARKEREN: LIGGING: BEREIKBAARHEID: VLOEROPPERVLAK:

OPLEVERINGSNIVEAU: OPLEVERING: BIJZONDERHEDEN: WEBSITE

REIBESTEIN EN PARTNERS BEDRIJFSHUISVESTING 070 - 331 97 99

€ 2.115,- per maand € 1.750,- per maand € 75,- per maand/plaats Project Mercato ligt t.o. Parade Goed, zowel met eigen - als OV nr. 23 ca. 145 m² nr. 51 ca. 120 m² bedrijfs- of kantoorruimte + 2 PP In casco staat (nr. 23) + toiletgroep, systeemplaf., vloerafwerking (nr. 51) Per direct beschikbaar nr. 51 heeft horecamogelijkheden www.reibestein.nl

REIBESTEIN EN PARTNERS BEDRIJFSHUISVESTING 070 - 331 97 99

TE KOOP BEDRIJFSRUIMTE MET SHOWROOM

DEN HAAG, UITENHAGESTRAAT 104 VRAAGPRIJS: LIGGING: BEREIKBAARHEID: VLOEROPPERVLAK:

OPLEVERINGSNIVEAU:

PARKEREN:

OPLEVERING: WEBSITE:

€ 729.000 k.k. Bedrijventerrein nabij Loosduinseweg en Haagse Markt Goed bereikbaar met eigen vervoer en OV De bedrijfsruimte heeft een totale opp. van ca. 1.015 m² als volgt verdeeld: BG ca. 225 m² showroom, ca. 45 m² kantoor/receptie, ca. 25 m² magazijn en ca. 510 m² bedrijfsruimte/ werkplaats1e verd. ca. 150 m² opslag, 20 m² kantine en 40 m² magazijn In huidige staat v.v. o.a. gebouw gebonden installaties (verwarming, elektra, water, gas), bezinkput en benzine- en olieafscheider Parkeerplaatsen op de openbare weg voor de showroom alsmede op de inrit van de bedrijfsruimte In overleg www.rob-swart.nl

ROB SWART BEDRIJFSHUISVESTING 079 - 351 31 11

2/2016 I BOG Magazine

31


TE HUUR BEDRIJFSPAND

TE HUUR BEDRIJFSGEBOUW

DEN HAAG, POLLUXSTRAAT 14 € 25.000,- per jaar Gelegen op het kantoren- en bedrijvengebied ‘De Binckhorst’ BEREIKBAARHEID: Uitstekend zowel met eigen vervoer als met OV. Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe tunnel verbinding tussen de A-13 en De Binckhorst; De Rotterdamsebaan VLOEROPPERVLAK: Ca. 300 m² bedrijfsruimte gelegen op de BG met ruim voorterrein OPLEVERINGSNIVEAU: In huidige staat v.v. o.a. elektrisch bedienbare overheaddeur, centrale verwarming, pantry, toiletten, industriële verlichting en gasheater PARKEREN: In de directe omgeving bevinden zich voldoende openbare parkeerplaatsen OPLEVERING: In overleg, op korte termijn mogelijk WEBSITE: www.rob-swart.nl HUURPRIJS: LIGGING:

DEN HAAG, THEEMS 41 HUURPRIJS: LIGGING: BEREIKBAARHEID: VLOEROPPERVLAK: OPLEVERINGSNIVEAU: OPLEVERING: BIJZONDERHEDEN:

WEBSITE:

ROB SWART BEDRIJFSHUISVESTING 079 - 351 31 11

€ 2.450,-- per maand excl. Btw Op uitstekende bedrijfslocatie op het “Forepark” gelegen Uitstekend zowel met eigen als met openbaar vervoer Totaal ca. 300m² Turn-key, uitgebreid voorzieningenniveau In overleg Zeer centraal, schuin tegenover de Sligro gelegen. Aan de voorzijde 2 PP op eigen terrein. www.delangemakelaars.nl

MARTIJN DE LANGE BEDRIJFSMAKELAARS 070 - 323 05 51

TE KOOP/TE HUUR VRIJSTAAND BEDRIJFSPAND

TE HUUR/TE KOOP BEDRIJFSUNIT

PIJNACKER, WETERINGWEG 4-6 VRAAGPRIJS: HUURPRIJS: LIGGING:

BEREIKBAARHEID: VLOEROPPERVLAK:

DEN HAAG, WESTVLIETWEG 68P HUURPRIJS: VRAAGPRIJS: LIGGING: BEREIKBAARHEID: VLOEROPPERVLAK: OPLEVERINGSNIVEAU: OPLEVERING: BIJZONDERHEDEN: WEBSITE:

€ 1.195,- per maand 1e huurjaar € 950,- per maand € 185.000,- k.k. Bedrijvencomplex ‘Hofzicht’ Nabij rijkswegen A4, A12 en A13 Totaal ca. 152 m²: b.g. ca. 76 m² en 1e verd. ca. 76 m² kantoor Casco met toilet, pantry, elektr. overheaddeur, betonvloer b.g Per direct beschikbaar Incl. 3 parkeerplaatsen www.reibestein.nl

PARKEREN: OPLEVERING: WEBSITE:

Op aanvraag € 70.000,- per jaar Bedrijventerrein de ‘Boezem’ Uitstekend zowel met eigen vervoer als met OV Ca. 1.266 m² bedrijfsruimte met kantine-/ opslagruimte als volgt verdeeld: BG: bedrijfsruimte ca. 1.082 m² incl. entree en 2 kantoorvertrekken 1e verd.: 184 m² kantine-/opslagruimte Voldoende parkeermogelijkheden op eigen terrein In overleg www.rob-swart.nl

BIJZONDERHEDEN:

Het functionele bedrijfspand wordt opgeleverd in huidige staat v.v. o.a.: glad afgew. betonvloer, vloerbel. ca. 2.000 kg/m², 2-tal el. bed. overheaddeuren, lichtstraten, krachtstroomaansluitingen, industriële verlichting, vrije hoogte ca. 6 m., goederenlift, heaters, fietsenstalling, kantineruimte en alarminstallatie.

REIBESTEIN EN PARTNERS BEDRIJFSHUISVESTING 070 - 331 97 99

ROB SWART BEDRIJFSHUISVESTING 079 - 351 31 11

TE HUUR REPRESENTATIEVE BEDRIJFSPANDEN

TE KOOP MULTIFUNCTIONEEL BEDRIJFSPAND

BLEISWIJK, PRISMA OMNIPARC HUURPRIJS: LIGGING: BEREIKBAARHEID: VLOEROPPERVLAK:

PARKEREN: OPLEVERING: WEBSITE:

Vanaf € 79.500,- per jaar Gelegen op bedrijvenpark ‘Prisma’ te Bleiswijk/Zoetermeer Uitstekend zowel met eigen vervoer als met OV Units vanaf 701 m² - 966 m² bedrijfsruimte in combinatie met 189 m² - 518 m² kantoorruimte Minimaal 4 p.p. per unit, hoekunits 20 p.p. Per direct mogelijk www.rob-swart.nl

BIJZONDERHEDEN:

De representatieve bedrijfspanden met kantoor worden opgeleverd in huidige hoogwaardige staat v.v. o.a.: Bedrijfsruimte: monoliet afgewerkte betonvloer, vloerbelasting ca 2.500 kg/m², vrije hoogte ca. 7,8 m, kolomvrije overspanning per unit, tweetal el. bed. overheaddeuren: industrieverlichting, direct gestookte luchtverwarmers. Kantoorruimte: systeemplafonds met verlichtingsarmaturen, aluminium draai-/kiepramen met isolatieglas; kabelgoten, koeling d.m.v. splitunits, verwarming. ROB SWART BEDRIJFSHUISVESTING 079 - 351 31 11

32

ZOETERMEER, WATTSTRAAT 52 VRAAGPRIJS: LIGGING: BEREIKBAARHEID: VLOEROPPERVLAK:

OPLEVERINGSNIVEAU:

PARKEREN: OPLEVERING:

€ 595.000,- k.k. Bedrijventerrein Zoeterhage Uitstekend Ca. 580 m² bedrijfsruimte, ca. 120 m² kantoorruimte verdeeld over BG en 1e verd. en ca. 520 m² entresol In huidige staat v.v. o.a. el. bed. overheaddeur, vrije hoogte ca. 6,5 m., 3-tal schaartafels en krachtstroom 5 parkeerplaatsen op eigen terrein In overleg, op korte termijn mogelijk

ROB SWART BEDRIJFSHUISVESTING 079 - 351 31 11

BOG Magazine I 2/2016


TE KOOP VRIJSTAAND BEDRIJFSPAND MET BUITENTERREIN

TE HUUR FUNCTIONELE BEDRIJFSUNIT

ZOETERMEER, INDUSTRIEWEG 10 € 995.000,- k.k. Gelegen op bedrijventerrein ‘Rokkehage’ Uitstekend zowel met eigen vervoer als met OV Totale oppervlakte ca. 1.920 m² als volgt verdeeld: ca. 1.225 m² bedrijfsruimte, ca. 110 m² bedrijfsruimte (achterzijde), ca. 110 m² archiefruimte en sanitaire voorzieningen, ca. 245 m² kantoorruimte op de BG, ca. 230 m² kantoorruimte op de verdieping In overleg, op korte termijn mogelijk www.rob-swart.nl

VRAAGPRIJS: LIGGING:

BEREIKBAARHEID: VLOEROPPERVLAK:

OPLEVERING: WEBSITE:

ZOETERMEER, WILLEM DREESLAAN 217 HUURPRIJS: LIGGING: BEREIKBAARHEID: VLOEROPPERVLAK:

BIJZONDERHEDEN:

Het object wordt in huidige staat opgeleverd en is o.a. v.v.: deels stelconplaten, deels betonnen vloer (vloerbelasting ca. 1.500 kg/m²), tweetal el. bed. overheaddeuren, vrije hoogte (gedeeltelijk) circa 9 meter, tweetal kraanbanen, tweetal c.v.- ketels, houten kozijnen v.v. dubbel glas, systeemplafond v.v. inbouw verlichtingsarmaturen, diverse lichtkoepels, airconditioning, heaters.

OPLEVERINGSNIVEAU:

PARKEREN: OPLEVERING: WEBSITE:

ROB SWART BEDRIJFSHUISVESTING 079 - 351 31 11

TE HUUR BEDRIJFSUNIT

DEN HAAG, OUDE MIDDENWEG 241 & 241B HUURPRIJS: LIGGING: BEREIKBAARHEID: VLOEROPPERVLAK:

OPLEVERINGSNIVEAU:

PARKEREN: OPLEVERING: WEBSITE:

€ 1.250,- per maand per unit Gelegen op bedrijvenpark ‘Forepark’ Goed zowel met eigen vervoer als met OV Per unit ca. 80 m² bedrijfsruimte op de BG en ca. 80 m² kantoorruimte op de 1e verd. In huidige staat o.a. v.v. vrije hoogte BG ca. 4,5 m., vloerbel. 1.000 kg/ m² en elektr. bed. overheaddeur 3 tot 4 parkeerplaatsen per unit In overleg www.rob-swart.nl

DEN HAAG, JAVASTRAAT 35A LIGGING: BEREIKBAARHEID: VLOEROPPERVLAK: OPLEVERINGSNIVEAU:

OPLEVERING: WEBSITE:

€ 1.595,- per maand Centrumring nabij Frederikstraat Goed, zowel met eigen - als OV Ca. 70 m² begane grond + ca. 60 m² kantoor op 1e verdieping In huidige staat incl. cv, toilet, pantry, systeempl., patchkast, kabelgoten, databekabeling, airco, buitenplaats achterzijde Per direct beschikbaar www.reibestein.nl

TE HUUR WINKEL-/KANTOOR-/PRAKTIJKRUIMTE

DEN HAAG, KOLENWAGENSLAG 1 HUURPRIJS: LIGGING: BEREIKBAARHEID: VLOEROPPERVLAK: OPLEVERINGSNIVEAU:

OPLEVERING: WEBSITE:

€ 895,- per maand Direct om de hoek van de Keizerstraat /Scheveningen Goed, zowel met eigen - als OV Ca. 42 m² begane grond In- en extern gerenoveerd incl. toilet + pantry, laminaatvloer, gestuukte wanden + plafond, gedeelde cv met vloerverwarming Per direct beschikbaar www.reibestein.nl

ROB SWART BEDRIJFSHUISVESTING 079 - 351 31 11

REIBESTEIN EN PARTNERS BEDRIJFSHUISVESTING 070 - 331 97 99

REIBESTEIN EN PARTNERS BEDRIJFSHUISVESTING 070 - 331 97 99

TE HUUR WINKEL-/PRAKTIJKRUIMTE

TE KOOP WINKEL-/PRAKTIJKRUIMTE

TE HUUR WINKELRUIMTE

RIJSWIJK, HAAGWEG 101 HUURPRIJS: LIGGING: BEREIKBAARHEID: VLOEROPPERVLAK: OPLEVERINGSNIVEAU: PARKEREN: OPLEVERING: WEBSITE:

ROB SWART BEDRIJFSHUISVESTING 079 - 351 31 11

TE HUUR WINKEL-/KANTOORRUIMTE

HUURPRIJS:

€ 1.350,- per maand Willem Dreeslaan te Zoetermeer Uitstekend zowel met eigen vervoer als OV BG ca. 65 m² bedrijfsruimte en 1e verd. ca. 65 m² kantoorruimte In huidige staat o.a. v.v. glad afgewerkte BG grondvloer met een draagverm. van ca. 1.000 kg/m², vrije hoogte ca. 3.10 m. 2 parkeerplaatsen op eigen terrein In overleg, op korte termijn mogelijk www.rob-swart.nl

€ 875,- per maand Op zichtlocatie aan de Haagweg Goed zowel met eigen vervoer als met OV Ca. 89 m² kantoor-/praktijkruimte In huidige staat v.v. o.a. toilet, pantry en kabelgoten Voor de deur zijn diverse openbare parkeerplaatsen In overleg, op korte termijn mogelijk www.rob-swart.nl

DEN HAAG, DENENBURG 57 VRAAGPRIJS: LIGGING: BEREIKBAARHEID: VLOEROPPERVLAK: OPLEVERINGSNIVEAU:

PARKEREN: OPLEVERING: WEBSITE:

ROB SWART BEDRIJFSHUISVESTING 079 - 351 31 11

2/2016 I BOG Magazine

€ 110.000,- k.k. Gelegen in de wijk Mariahoeve nabij kleinschalig centrum Goed zowel met eigen als met OV Ca. 45 m² winkel-/ praktijk-/ kantoorruimte In huidige staat v.v. o.a. plavuizen vloer en complete inrichting t.b.v. kappersonderneming e.d. ter overname Voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving In overleg, op korte termijn mogelijk www.rob-swart.nl

ROB SWART BEDRIJFSHUISVESTING 079 - 351 31 11

DEN HAAG, LOOSDUINSE HOOFDSTRAAT 252a HUURPRIJS: LIGGING:

BEREIKBAARHEID: VLOEROPPERVLAK: OPLEVERINGSNIVEAU: OPLEVERING: BIJZONDERHEDEN:

WEBSITE:

ingroei vanaf € 1.750,-- per maand excl. Btw Op zeer goede winkellocatie in het winkelcentrum “Loosduinen” gelegen. Uitstekende bereikbaarheid Winkelruimte ca. 125m² In huidige staat. Per direct beschikbaar Schuin aan de overzijde van de winkel zijn onder andere de HEMA, KRUIDVAT en GALL & GALL gelegen. www.delangemakelaars.nl

MARTIJN DE LANGE BEDRIJFSMAKELAARS 070 - 323 05 51

33


TE HUUR WINKELRUIMTE

DEN HAAG, MOLENSTRAAT 16 INGROEIHUURPRIJS: LIGGING:

BEREIKBAARHEID: VLOEROPPERVLAK: OPLEVERINGSNIVEAU: OPLEVERING: BIJZONDERHEDEN:

WEBSITE:

Vanaf € 1.750,-- per maand excl. Btw. Gelegen in het chique Haagse stadscentrum nabij de Hoogstraat/ Noordeinde. Uitstekende bereibaarheid. BG: ca. 93m², Kelder: ca. 34m² Recent geheel gerenoveerd. Per direct beschikbaar Direct gelegen nabij vestigingen van o.a. ICI Paris XL, Pauw, Ulla Popken, Petit Bateau, Claudia Sträter en Max Mara. www.delangemakelaars.nl

TE HUUR WINKELRUIMTE

DEN HAAG, NOORDEINDE 13 HUURPRIJS: LIGGING:

BEREIKBAARHEID: VLOEROPPERVLAK: OPLEVERINGSNIVEAU: OPLEVERING: BIJZONDERHEDEN:

WEBSITE:

€ 2.750,- per maand excl. Btw. Op A-1 locatie in het Haagse historische en chique winkelcentrum van Den Haag gelegen. Uitstekende bereikbaarheid. BG: ca. 25 m² en overig ca. 75m² In huidige staat. Per direct beschikbaar Omgeving Noordeinde/ Hoogstraat/ Mody Mary, Pauw, Coffee Company, Caroline Biss, Nespresso www.delangemakelaars.nl

TE HUUR WINKELRUIMTE

DEN HAAG, SCHOOLSTRAAT 20-22 HUURPRIJS: LIGGING: BEREIKBAARHEID: VLOEROPPERVLAK: OPLEVERINGSNIVEAU:

OPLEVERING: BIJZONDERHEDEN: WEBSITE:

€ 5.495,- per maand In historisch centrum Goed, zowel met eigen - als OV Ca. 273 m² begane grond In huidige staat incl. toilet, pantry, hete-luchtgordijn, cv, nooduitgang aan achterzijde Per direct beschikbaar Frontbreedte ca. 10 meter www.reibestein.nl

MARTIJN DE LANGE BEDRIJFSMAKELAARS 070 - 323 05 51

MARTIJN DE LANGE BEDRIJFSMAKELAARS 070 - 323 05 51

REIBESTEIN EN PARTNERS BEDRIJFSHUISVESTING 070 - 331 97 99

TE HUUR/TE KOOP WINKELRUIMTE

TE HUUR WINKELRUIMTE

TE HUUR WINKELRUIMTE

ROTTERDAM, SCHIEDAMSEDIJK 70A-71A € 3.000 per maand € 445.000 k.k. Rotterdam Centrum, tussen de Coolsingel en Erasmusbrug. Metrostation Leuvehaven ligt voor de deur. Snelwegen zijn binnen 10 minuten bereikbaar. Ca. 290 m² winkel/kantoorruimte. In overleg. Eventueel ook te huur. www.hwmakelaars.nl

HUURPRIJS: VRAAGPRIJS: LIGGING: BEREIKBAARHEID:

VLOEROPPERVLAK: OPLEVERING: BIJZONDERHEDEN: WEBSITE:

LIGGING: BEREIKBAARHEID:

VLOEROPPERVLAK: OPLEVERING: BIJZONDERHEDEN: WEBSITE:

H&W MAKELAARS 010 - 288 99 77

TE HUUR WINKELRUIMTE

TE HUUR WINKELRUIMTE

HUURPRIJS: LIGGING: BEREIKBAARHEID: VLOEROPPERVLAK: OPLEVERINGSNIVEAU:

WEBSITE:

€ 65.000 per jaar In winkelcentrum De Crimpenhof. Goede bereikbaarheid via N210 (Gouda) en Algerabrug (Rotterdam). Busverbinding op loopafstand. Ca. 260 m² winkelruimte Casco. Oud bankgebouw met kluis. www.hwmakelaars.nl

HUURPRIJS:

H&W MAKELAARS 010 - 288 99 77

DEN HAAG, DENNEWEG 19

OPLEVERING:

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL, RAADHUISPLEIN 77A

€ 1.495,- per maand Hoek Spekstraat in Centrum, Buurtschap 2005 Goed, zowel met eigen - als OV Ca. 20 m² begane grond In gerenoveerde staat incl. toilet, hoog stuukplafond, airco, alarm, eigen meters (geen gas) Per direct beschikbaar www.reibestein.nl

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL, STORMSWEG 46 HUURPRIJS: LIGGING: BEREIKBAARHEID:

VLOEROPPERVLAK: OPLEVERING: BIJZONDERHEDEN: WEBSITE:

€ 1.650 per maand Bedrijventerrein Stormpolder. Goede bereikbaarheid via N210 (Gouda) en Algerabrug (Rotterdam). Busverbinding op loopafstand. Ca. 250 m² bedrijfsruimte met entresol. In overleg. Vloerbelasting van 1.000 kg/m² www.hwmakelaars.nl

H&W MAKELAARS 010 - 288 99 77

DEN HAAG, PRINS WILLEMSTRAAT 11 HUURPRIJS: LIGGING: BEREIKBAARHEID: VLOEROPPERVLAK: OPLEVERINGSNIVEAU:

OPLEVERING: WEBSITE:

€ 2.495,- per maand Op zichtlocatie aan doorgaande weg Goed, zowel met eigen - als OV Ca. 195 m² gerenoveerde winkelruimte begane grond Turn key incl. gerenoveerd toilet, nieuwe pantry, glad afgewerkte wanden en plafonds, cv, nieuwe pui Per direct beschikbaar www.reibestein.nl

Bent u op zoek naar een kantoor- / bedrijfsruimte of een winkel?

REIBESTEIN EN PARTNERS BEDRIJFSHUISVESTING 070 - 331 97 99

34

REIBESTEIN EN PARTNERS BEDRIJFSHUISVESTING 070 - 331 97 99

Kijk dan op boghaaglanden.nl!

BOG Magazine I 2/2016


TE HUUR WINKELUNITS

PIJNACKER, WINKELCENTRUM ACKERSHOF HUURPRIJS: LIGGING: BEREIKBAARHEID: VLOEROPPERVLAK: PARKEREN:

OPLEVERINGSNIVEAU:

OPLEVERING: WEBSITE:

Vanaf € 175,-- p/m² per jaar In het centrum van Pijnacker Goed bereikbaar met de fiets, auto en OV Winkelunits vanaf ca. 115 m² tot 920 m² Onder het winkelcentrum is een zeer ruime parkeergarage gelegen (eerste 2 uur gratis parkeren) met ca. 650 p.p. De units worden opgeleverd in huidige staat en verhuurd in casco staat, dat wil zeggen: zonder verdere afwerking van vloer, wanden en plafond en zonder installaties. In overleg, op korte termijn mogelijk www.rob-swart.nl

BIJZONDERHEDEN:

De navolgende units zijn thans voor verhuur beschikbaar: Ackershof 15: ca. 115 m² Ackershof 17-18: ca. 232 m² Ackershof 47: ca. 155 m² Ackershof 36: BG ca. 255 m² en 1e verd. ca. 665 m² (deelverhuur is bespreekbaar) ROB SWART BEDRIJFSHUISVESTING 079 - 351 31 11

offline

online

vastgoed

Effectieve communicatie: het begint met een idee! Uw boodschap vertalen in een origineel, aansprekend en vooral effectief concept: daar zijn wij bij SD Communicatie goed in. Van strategisch advies tot uitvoering en voor offline en online campagnes zijn wij uw creatieve partner. SD Communicatie is een allround communicatiebureau en met passie en vakmanschap realiseren wij succesvolle projecten. En dat doen we heel graag voor ondernemers in Haaglanden! Nieuwsgierig? Bel nu voor een afspraak 010 414 79 51 / 06 511 08723.

sd

communicatie

sdcommunicatie.nl


Nieuwbouw van 12 hoogwaardige bedrijfsunits in Pijnacker

NU IN DE VERKOOP

Vanaf € 95.500,- V.O.N.

Boezem Oost is een kwalitatief hoogwaardig bedrijventerrein in Pijnacker, direct naast het bestaande bedrijventerrein Boezem. De eerste 12 bedrijfsunits zijn in de verkoop waarvan er 60% zijn verkocht. Deze zijn flexibel in te delen en krijgen standaard een entresolvloer voor extra ruimte. De units zijn verkrijgbaar vanaf ca. 90 m2 tot 239 m2. De bouw start naar verwachting in het laatste kwartaal van 2016.

Kijk voor meer infomatie op www.boezemoost.nl O N T WIKKE LA A R :

www.vdk.nl VERKOOP:

(079) 351 31 11 www.rob-swart.nl

BOG Magazine 2016 - Nummer 2  

BOG Magazine 2016 - Nummer 2

BOG Magazine 2016 - Nummer 2  

BOG Magazine 2016 - Nummer 2