Page 1

BOG

m a g a z i n e WWW.BOGMAGAZINE.NL

BEDRIJFSONROEREND GOED REGIO HAAGLANDEN I NUMMER 1 I 2014

BEDRIJFSONROEREND GOED KANTOREN BEDRIJFSRUIMTE WINKELRUIMTE

GEDANE ZAKEN

In dit nummer:

DEN HAAG WINKELSTAD: DE DYNAMIEK BLIJFT

HARNASCH POORT: BEDRIJFSUNITS EN KAVELS OP EEN TOPLOCATIE

SFEERVOLLE WERKPLEKKEN IN MONFOR OFFICES


Deelnemende NVM bedrijfsmakelaars Rob Swart Makelaar & Taxateur Rรถntgenlaan 19 2719 DX Zoetermeer T 079 351 31 11 www.rob-swart.nl

Reibestein en Partners bedrijfshuisvesting Stevinstraat 157 2587 ED Den Haag T 070 331 97 99 www.reibestein.nl

HW Makelaars Prinsegracht 75B 2512 EX Den Haag www.hwmakelaars.nl

Martijn de Lange Bedrijfsmakelaars Colijnplein 12b 2555 HA Den Haag T 070 323 05 51 www.delangemakelaars.nl

Consumentenprijsindex totalen alle huishoudens JAAR

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

januari

100,08

102,11

103,32

106,64

105,99

108,16

109,88

februari

100,54

102,80

104,05

104,74

106,72

108,98

110,71

maart

101,63

103,82

105,09

105,98

107,91

110,22

111,88

april

102,12

104,20

105,32

106,32

108,43

110,67

111,95

mei

102,19

104,57

105,47

106,26

108,55

110,51

111,98

juni

101,77

104,38

105,13

105,76

108,02

109,98

111,56

juli

101,29

104,54

104,02

105,46

108,01

110,64

112,50

augustus

101,47

104,71

104,30

105,63

108,15

110,78

112,36

september

102,07

104,79

104,87

106,28

108,90

111,23

oktober

102,11

104,54

105,74

106,41

108,94

111,10

november

102,07

103,99

105,18

106,28

108,61

110,64

december

102,11

103,97

105,04

106,05

108,33

110,50

jaargemiddelde

101,62

103,97

105,32

105,76

108,04

110,28

Bron: CBS augustus 2010, Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen (2006=100)

www.kiwanis.nl/denhaag


Colofon

Voorwoord Het voorjaar komt eraan en de geluiden zijn nu en dan positief, maar we zijn er nog lang niet. Toch moeten de ondernemers in deze tijd hun strategie goed onder de loep nemen en bekijken of zij de juiste koers varen of dat zij ingrijpende beslissingen moeten nemen. Dat kan op zijn op het gebied van huisvesting. In deze uitgave vindt u weer een selectie van kantoren, winkels en bedrijfsruimte. Zit er iets voor u bij neem dan contact op met de desbetreffende makelaar. Of u wilt u eigen pand in de verkoop of verhuur zetten, bel de specialisten van het BOG magazine voor een goed advies. Zijn staan altijd voor u klaar. In het centrum van Den Haag is op retailgebied heel veel aan de hand. Zo is het wel even schrikken dat Masion De Bonneterie gaat stoppen na 125 jaar in Den Haag en ik Amsterdam. Wat wel weer heel positief is dat Marks and Spencer haar deuren weer heeft

Nummer 1, voorjaar 2014  Het BOG Magazine is bestemd voor ondernemers, managers en directieleden in het bedrijfsleven, overheid en gemeenten. Het BOG Magazine bestaat sinds 2000 en komt uit in de regio Haaglanden en Westland. Het blad wordt gratis verspreid.

geopend in Den Haag. In deze uitgave treft u een interview aan met Martijn van Dam, sr. Beleidsadviseur retail & binnenstad van de Gemeente Den Haag. Dennis ter Linden van Interforce vertelt enthousiast over het kantoorpand Monfor Offices. Dit prachtige kantoorgebouw heeft een drastische restyling ondergaan. Het gebouw heeft een fraaie entree, de entresol is voorzien van een sfeervol jasje met forse wandprints. Kortom, verder in het blad kunt u dit interview lezen en het kantoorgebouw bewonderen. Verder treft u in het blad nog interessante ­artikelen.

Interview Suzanne Taal van Residentie Vastgoed Ontwikkeling BV Gedane Zaken Gemeente Den Haag

3

6.500 exemplaren Uitgave

Het BOG Magazine is een samenwerkingsverband tussen Stichting BOG Magazine en SD Communicatie Ontwerp en vormgeving

SD Communicatie, Rotterdam (IZI Publish) Aan dit nummer werkten mee

Rob Swart, Onno Reibestein, Martijn de Lange, Cornelis van Wesep, Willemien Pos, Rien de Vries, Martijn van Dam, Wim Hamming, Suzanne Taal, Dennis ter Linden, Jolanda Rijling en Mark van Kan Interviews

Anita Schregardus Fotografie

Wim van der Spiegel Cover foto

Veel leesplezier.

Dutch Innovation Factory in Zoetermeer

Shirley Schelkers

Acquisitie

Shirley Schelkers E Shirley@sdcommunicatie.nl T 010-414 79 51 / M 06-511 087 23

Uitgever

Inhoudsopgave Interview Dennis ter Linden van Interforce

Oplage

Interview Rien de Vries van Dutch Innovation Factory

18

Citytrip: Düsseldorf

21

Heeft u een adreswijziging of wilt u het BOG Magazine ontvangen? Stuur dan een e-mail naar: info@sdcommunicatie.nl

Copyright © 2014

6 10 14

Trends

22

Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

BOG objecten (kantoor-/bedrijfsen winkelruimte)

De uitgever kan op geen enkele manier aansprakelijk

24

worden gesteld voor de inhoud van of voor eventuele schadelijke gevolgen door (het gebruik van) de geplaatste artikelen of advertenties. Bij een geschil kunt u zich niet beroepen op de inhoud van deze uitgave.


REDACTIE

Sfeervolle werkplekken in Monfor Offices 2

BOG Magazine I 1/2014


REDACTIE

MONFOR OFFICES font: style: spatiering:

kleur:

Century Gothic in KAPITALEN BOLD MONFOR separaat gespatieerd OFFICES in 20 pt uitgelijnd rechts

“Een warm gebouw, bijna meer huiskamer PMS 1655C

RAL 2009 dan kantoor. Maar vooral een gebouw dat is

ingericht met de wensen van de huurder steeds als uitgangspunt.” Zo omschrijft Dennis ter Linden van Interforce het kantoorpand Monfor Offices in Rijswijk. Op de plek waar tot 2012 Shell gevestigd was, vinden nu kleine en middelgrote ondernemers een fantastische werkplek.

N

adat Shell 11 jaar lang gebruikmaakte van het door Ruud Wilmink ontworpen gebouw, kwam het pand aan de Sir Winston Churchilllaan in 2012 leeg te staan. “Een lastige tijd”, blikt ontwikkelaar Dennis ter Linden terug. “Er was en is veel leegstand en in de aangrenzende Plaspoelpolder hanteerden verhuurders uitzonderlijk lage huren, waartegen wij nauwelijks konden concurreren.” Reden voor Ter Linden om eens kritisch naar het pand te kijken. Hij besloot in te zetten op twee pijlers: uitstraling en type huurder.

Drastische restyling Het kantoor dat nu de naam Monfor Offices draagt, is gebouwd in 2000. Aan de buitenkant zag het pand er nog prima uit, maar Ter Linden constateerde dat er binnen wel wat mocht gebeuren. “Het was duidelijk gebruikt, enigszins gedateerd en niet erg uitnodigend. Er stonden nog spullen van de vorige huurder en de makelaar moest eerst overal het licht aandoen wanneer hij bezoekers rondleidde. Kortom, de eerste indruk die belangstellenden kregen, was niet direct de beste.” Er werd gekozen voor een drastische restyling van het gebouw. Er kwam een fraaie entree, de entresol kreeg een sfeervol jasje en met forse wandprints, pop art en een groot lichtobject – de letters VICTORY als eerbetoon aan Winston Churchill – is er een bijzondere entourage gerealiseerd.

1/2014 I BOG Magazine

Compleet aanbod, lage prijzen De volgende vraag was welk type huurder Monfor Offices wilde verwelkomen. ”Zou de verhuur van grotere metrages het winnen van het animo voor small businessunits?”, verwoordt Ter Linden die keuze. “Het is een mix geworden. We beschikken over acht verdiepingen en een aantal daarvan verhuren we vanaf 230 m2 ofwel per halve verdieping. Daarnaast hebben we businessunits gecreëerd, waar ondernemers al vanaf 25 m2 een ruimte kunnen huren.” Alvorens Ter Linden het concept van businessunits realiseerde, heeft hij zich goed in deze markt verdiept. Hij ontdekte dat deze kleine units vaak duur zijn door de hoge servicekosten. “Huurders betalen fors voor de aanwezigheid van bijvoorbeeld een conciërge, twee receptionistes, een facility manager, een bedrijfskantine en een reproruimte. Wij hebben gekeken hoe we de prijzen laag kunnen houden en toch een compleet aanbod kunnen bieden. Zo hebben wij gewoon één receptioniste en geen kantine, maar goede afspraken met omliggende res-

3


REDACTIE

www.monforoffices.nl taurants. En het facilitymanagement doen we zelf. Wij zijn zo gecharmeerd van het pand dat wij besloten hebben er zelf ook onze intrek te nemen. Nu kunnen we nog sneller inspelen op vragen van huurders.”

Zichtlocatie Voor een unit van 25 m2 betalen huurders € 375 per maand, inclusief servicekosten en zonder nacalculatie. Daarmee zijn de ruimtes zeer interessant voor starters en ZZP’ers. Dennis ter Linden vertelt dat de reacties van de eerste huurders positief zijn. “Zij zijn erg enthousiast over de voorzieningen en maken volop gebruik van de spreekkamers, de fijne flexplekken en de socializing spaces waar je collega-ondernemers kunt ontmoeten.” De huurders van de businessunits, maar ook de huurders van de grotere ruimtes hebben natuurlijk eveneens baat bij de uitstekende bereikbaarheid en het feit dat Monfor Offices op een zichtlocatie is gesitueerd. “En oh ja, we beschikken over een ruim aantal parkeerplekken op eigen terrein en hebben in de nabije omgeving nog extra parkeermogelijkheden”, besluit Ter Linden.

Dennis ter Linden, Interforce

4

Bent u geïnteresseerd geraakt in deze unieke locatie, neem dan contact op met: Rob Swart Bedrijfshuisvesting, telefoon 079 - 351 31 11 of COG Makelaars, telefoon 070 - 306 60 50.

BOG Magazine I 1/2014


COLUMN

Een nieuwe blik op erfpacht

Inhoud erfpacht Kort gezegd is het erfpachtsrecht een middel om eigendom met beperkingen te creëren. De erfverpachter (meestal de gemeente) is eigenaar van de grond en de gebouwen die erop staan; de erfpachter heeft een exclusief recht om die grond en die gebouwen te gebruiken als ware hij eigenaar. In de akte waarbij het erfpachtsrecht wordt gevestigd kunnen beperkingen worden verbonden aan het recht van de erfpachter. Bij nieuwbouw van bedrijfsgebouwen en woningen maakt de gemeente regelmatig gebruik van het instrument erfpacht. De gemeente blijft eigenaar van de grond en de gebouwen; de “kopers” kopen slechts een gebruiksrecht. Dit geeft de gemeente de bevoegdheid beperkingen te verbinden aan de bestemming en het gebruik van die gebouwen en op die manier controle te houden over de ontwikkeling van verschillende bedrijfsterreinen en/of woonwijken.

Duur en canon In de akte waarin het erfpachtsrecht wordt gevestigd wordt ook de duur van het erfpachtsrecht vastgesteld. Met het oog op de rechtszekerheid van de erfpachter is het erfpachtsrecht tegenwoordig meestal eeuwigdurend en eindigt dus niet door tijdsverloop en kan niet opgezegd worden. Bovendien kan en wordt meestal aan de erfpachter de verplichting opgelegd jaarlijks of twee keer per jaar een vast bedrag aan de eigenaar te betalen (de canon). Dit bedrag kan na vijf of tien jaar herzien worden. De erfpachter krijgt de keuze of hij periodiek een bedrag wil betalen of dat hij met een eenmalige betaling de canon wil afkopen. Deze

1/2014 I BOG Magazine

opties gelden ongeacht de duur van het erfpachtsrecht: als het erfpachtsrecht eeuwigdurend is betekent dit niet automatisch dat de canon ook moet worden afgekocht.

Canon afkopen? Juist niet! Bij de ontwikkeling van nieuwbouw op erfpachtgrond dient de ontwikkelaar de keuze te maken of hij bij de verkrijging van het erfpachtsrecht de canon wel of niet afkoopt. Bij deze keuze zijn in ieder geval de volgende elementen van belang: 1 Financierbaarheid van het project: als de canon wordt afgekocht vindt dit plaats voor de realisatie van het project en moet de afkoopsom dus voorgefinancierd worden door de ontwikkelaar; 2 Koopprijs van de nieuwbouw: de koopprijs voor een erfpachtsrecht met afgekochte canon zal hoger liggen dan die voor een erfpachtsrecht met lopende canon. De koper moet dat meerdere gelijk bij aankoop financieren; 3 Zekerheid: na eeuwigdurende afkoop van de canon kan de ontwikkelaar de koper een rustig bezit verschaffen: deze hoeft niet te betalen aan de gemeente en hoeft niet bang te zijn voor een eventuele herziening van de canon.

Willemien Pos E pos@kragd.nl Prinses Margrietplantsoen 51-A (Toren E) T 070 304 03 88 www.kragd.nl

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht is het niet afkopen van de canon naar mijn mening een stimulans van de vastgoedmarkt. Zowel de ontwikkelaar als de uiteindelijke koper hebben immers lagere financieringslasten. Iedere koper heeft dan individueel de keuze de erfpacht wel of niet af te kopen en dus te kiezen tussen een lagere koopprijs en zekerheid.

5


INTERVIEW xxx

Het grootste pluspunt van bedrijvenpark Harnasch Poort? Suzanne Taal van Residentie Vastgoed Ontwikkeling BV hoeft er niet lang over na te denken. “Dat is absoluut de ligging. Je ziet het terrein vanaf de A4 al liggen en de bereikbaarheid is echt optimaal. Ik heb het zelf getest – in de spits! – en vanaf de snelweg ben je er zo.” Geïnteresseerde ondernemers hebben op het bedrijvenpark ook zeker nog wat te kiezen. Het bedrijventerrein Harnasch Poort biedt namelijk een aantal recent opgeleverde units én er zijn bouwkavels te koop.

6

BOG Magazine I 1/2014


INTERVIEW

Harnasch Poort:

bedrijfunits en kavels op een toplocatie

H

et bedrijfsverzamelcomplex Harnasch Poort bestaat uit 23 bedrijfsunits, verdeeld over drie gebouwen. De grootte van de units varieert tussen circa 177 en 241 m2. “Er zijn nu nog 7 units beschikbaar”, zo laat Suzanne weten, “dus over belangstelling hebben we zeker niet te ­klagen.” Ze kan de interesse van ondernemers voor deze locatie goed verklaren. “De locatie is top en de gebouwen hebben een professionele uitstraling. Je ziet vaak dat die uitstraling bij bedrijfsunits een ondergeschoven kindje is. Bij Residentie Vastgoed Ontwikkeling kiezen wij bewust voor

2/2013 I BOG Magazine 1/2014

mooie materialen. Ondernemers willen een representatief pand, waar ze trots op kunnen zijn. Wij begrijpen dat en spelen op die wensen in.” Om te zorgen dat de Harnasch Poort ook in de toekomst een goed onderhouden complex blijft, is er een VvE opgericht. Die Vereniging van Eigenaren zorgt onder meer voor de glasbewassing en het groenonderhoud.

Onderling schakelen De units die al verkocht of verhuurd zijn – ja, koop én huur is mogelijk – worden gebruikt door uiteenlopende bedrijven.

7


Business and talent creating the future De Dutch Innovation Factory is de hotspot van de ICT sector uit de regio Haaglanden en is hiermee een uniek gebouw waar ICT- ondernemers, onderwijs en wetenschap elkaar versterken. Dat gebeurt nergens op deze schaal! Er zijn kleine businessunits van 20 tot 50 m2 beschikbaar en grotere kantoor- en bedrijfsruimten vanaf ongeveer 250 m2. De Dutch Innovation Factory is hierdoor voor zowel kleine als middelgrote bedrijven, maar ook voor ZZP’ers en starters geschikt!

Huurmogelijkheden vanaf â‚Ź 275,- per maand dutchinnovationfactory.com

8

T 079 351 31 11 rob-swart.nl

BOG Magazine I 1/2014


INTERVIEW

“Onder meer een interieurbouwer, een onderhoudsbedrijf, een glazenwasser en een autoschadebedrijf”, somt Suzanne op. “De units zijn vrij indeelbaar en daardoor interessant voor een brede groep ondernemers. De vrije hoogte bedraagt zes meter en dus kun je het pand uitbreiden met een verdiepingsvloer. Daarnaast is het ook nog eens mogelijk om de units onderling te schakelen.” Suzanne vertelt dat de reacties van de eerste gebruikers van Harnasch Poort positief zijn. “Ik hoor goede verhalen over het afwerkingsniveau en de ondernemers zijn zeer enthousiast over de ligging. Bereikbaarheid is nu eenmaal altijd een issue. Net als parkeren. En daarmee zit het hier ook wel goed. Iedere unit heeft drie parkeerplaatsen voor de deur en de mogelijkheid om de oprit voor de overheaddeur als parkeerplaats te benutten.”

Bedrijven van naam De bedrijfsunits van de Harnasch Poort zijn per direct beschikbaar. Voor ondernemers die wat minder haast hebben, is de bouwgrond op het bedrijventerrein Harnasch Poort wellicht

een optie. Suzanne licht de mogelijkheden toe: “De totale beschikbare grondoppervlakte bedraagt circa 8.500 m2 en deelverkoop is mogelijk vanaf 750 m2. Op het terrein is productie, assemblage, groothandel en opslag toegestaan voor bedrijven in de milieucategorie 1 tot en met 3.” Ze vertelt dat het een mooie vierkante kavel is en dat het bedrijventerrein een groen karakter heeft met verschillende waterpartijen. Niet voor niets hebben verschillende bedrijven van naam, zoals Post NL, zich al op deze locatie gevestigd. “Zij zien ook de vele pluspunten van deze prima plek”, concludeert Suzanne. “Ondernemers die zich hier gaan vestigen, zijn dus in goed gezelschap!”

www.harnaschpoort.nl 1/2014 I BOG Magazine

Bedrijvencentrum Harnasch Poort is een ontwikkeling van Residentie Vastgoed Ontwikkeling BV (www.residentievastgoed.nl) en ABB Ontwikkeling (www.abbontwikkeling. nl). Informatie over koop of huur: Rob Swart Bedrijfshuisvesting BV (www.rob-swart.nl) of Nadorp Makelaars (www.nadorp.nl). Meer informatie op www.harnaschpoort.nl.

9


GEDANE ZAKEN

Verhuurd J.S. Bachlaan 1, 27-31 te Leidschendam Huurders Van der Pas Podotherapie en Rayer Healthcare Leidschendam B.V. Ca. 603 m² kantoor-/ praktijkruimte.

Verhuurd Laan van Ypenburg 122 te Den Haag Huurder Van der Ent Verhuizingen B.V. Ca. 1.560 m² bedrijfsruimte en 486 m² kantoorruimte.

Verhuurd Moezel 13-15 te Den Haag Huurder Bonarius Zuid-Holland Ca. 500 m² bedrijfsruimte en 125 m² kantoorruimte.

Verhuurd Neckar 16 te Den Haag Huurder Tesla Motors Netherlands B.V. Ca. 1.265 m² bedrijfsruimte en 165 m² kantoorruimte.

Verhuurd Nieuwbouwproject “De Koningsboog” Huurder Party Rental Company B.V. Ca. 2.000 m² bedrijfsruimte.

Verkocht Schipluidenseweg 13 te Wateringen Koper First Case Ca. 1.408 m² bedrijfsruimte.

10

BOG Magazine I 1/2014


GEDANE ZAKEN

Verhuurd Gentsestraat 12 te Den Haag Huurder: Fotomaatje Ca. 120 m² winkelruimte met kelder.

Aangehuurd Kerkstraat 35 te Voorburg Huurder: SEN-Support Ca. 44 m² winkelruimte.

Verhuurd Markt 25 en 26 te Nootdorp Huurder nr. 25: Rojan Stomerij (ca. 44 m²) Huurder nr. 26: Mobile-Repair.nl (ca. 48 m²)

Verhuurd Piet Heinstraat 113 te Den Haag Huurder: P.W. Meinhardt-Collectura Ca. 120 m² winkelruimte.

Verhuurd Spekstraat 1 te Den Haag Huurder: Adriana’s Ca. 70 m² winkelruimte.

Verhuurd Statenplein 14a te Den Haag Huurder: 5Huizen Leegstandsbeheer Ca. 87 m² kantoorruimte.

1/2014 I BOG Magazine

11


GEDANE ZAKEN

Verhuurd Appelstraat 254 te Den Haag Huurder: VVE Manageemnt BV Ca. 115 m2 bedrijfsruimte.

Verhuurd Kempstraat 266-268 te Den Haag Huurder: Patisserie Youmian VOF Ca. 220 m2 winkelruimte.

Verhuurd Loosduinse Hoofdstraat 184 te Den Haag Huurder: Touchfix Ca. 180 m2 winkelruimte.

Verhuurd Noordeinde 202a te Den Haag Huurder: Undutchables Ca. 160 m2 kantoorruimte.

Verhuurd Theems 31 te Den Haag

Verkocht Zilverstraat 25 te Den Haag Huurder: Wasco B.V. Ca. 564 m2 bedrijfsruimte met 100m2 kantoor.

Huurder: Fata Aquana (Duikschool) Ca. 310 m2 bedrijfsruimte met kantoor.

12

BOG Magazine I 1/2014


GEDANE ZAKEN

Verhuurd Datheenstaat 57 te Den Haag Huurder BY LouLou Ca. 330 m2 showroom bedrijfsruimte.

Aangehuurd Noordsingel Rotterdam Huurder Stichting Spine and Joint Ca. 3000 m2 kantoorruimte.

Verhuurd Raadhuisplein 56 Huurder AH supermarkt uitbreiding Ca. 225 m2.

Verhuurd Raadhuisplein 56a Huurder Cooperatie Ca. 100 m2 kantoorruimte.

Verhuurd Sadatweg 129 Delft Huurder Dunya EYE en Tandcorrect Ca. 155 m2 kantoorruimte op de begane grond.

Verhuurd Scheldestraat te Den Haag Huurder International Business Development Belgiumn.v. Ca 1.100 m2 bedrijfsruimte/parkeerruimte.

1/2014 I BOG Magazine

13


REDACTIE TRENDS

Den Haag Winkelstad: de dynamiek blijft M

et het Actieprogramma Den Haag Winkelstad geeft de hofstad invulling aan haar ambitie om de beste winkelstad van Nederland te worden. Het doel daarvan gaat verder dan de wens om het de consument naar de zin te maken. Willem Hamming, projectmanager van Den Haag Internationale Winkelstad: “Een aantrekkelijke en onderscheidende winkelstad zorgt voor een goed leef- en vestigingsklimaat, leefbare buurten en wijken, toeristische aantrekkingskracht en werkgelegenheid.”

14

Toplocatie Den Haag heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om de stad aantrekkelijk te maken als winkelstad. Die inzet wordt beloond met de komst van een aantal internationale retailers naar de binnenstad, zoals Apple, Marks & Spencer, Primark en River Island. Bovendien is Den Haag gekozen tot Beste Binnenstad 2013-2015. Hamming: “De Grote Marktstraat is voor veel partijen een toplocatie. Je merkt dat goede buren, zoals de Bijenkorf en V&D, aantrekkingskracht hebben. Daarnaast speelt de prima

BOG Magazine I 1/2014


REDACTIE

Wim Hamming (l) en Martijn van Dam

20 februari 2014: onder luid gejuich heropent Marks & Spencer een filiaal in de Haagse binnenstad. De champagneglazen zijn nog maar net opgeborgen, als een dag later Maison de Bonneterie aankondigt haar deuren te sluiten. “Het illustreert de dynamiek in retailland”, is de conclusie van Martijn van Dam, sr. beleidsadviseur retail & binnenstad van de Gemeente Den Haag. “Wij doen het in Den Haag relatief goed. Tegenover het slechte nieuws van Maison de Bonneterie staat er gelukkig ook veel goed nieuws.”

1/2014 I BOG Magazine

15


REDACTIE

'Er zijn 70 winkelgebieden in Den Haag. Wij helpen deze gebieden zichzelf te verkopen en de couleur locale te versterken'

sfeergebied met historische straatjes en exclusieve winkels. In dit soort sfeergebieden liggen kansen voor kleinere ondernemers en ‘local heroes’.” Van Dam legt uit dat de gemeente op allerlei manieren probeert om deze sfeergebieden op de kaart te zetten. Een duidelijke focus op branchering is daarbij een belangrijk instrument. “Zo ontwikkelt de Papestraat zich tot een modestraat. Wij hebben voor ontwerper Michael Barnaart van Bergen daar een pop-up store geregeld en uiteindelijk is hij er met een permanente winkel gebleven. Ook op de Denneweg hebben zich veel nieuwe modeboetieks gevestigd. Van dat soort initiatieven kunnen andere ondernemers meeprofiteren.”

Smart Shopping bereikbaarheid door de komst van de tramtunnel natuurlijk een belangrijke rol. Er ontstaat hier een compact gebied, met een enorm groot aanbod. In de Grote Marktstraat breiden we de ‘winkelvloer’ met maar liefst 30.000 m2 uit.” Van Dam voegt eraan toe dat ook de openbare ruimte flink wordt aangepakt. “Luxe bestrating, stijlvol straatmeubilair en verlichting in de vorm van kroonluchters: zo krijgt de Grote Marktstraat echt internationale allure.”

Sfeergebieden Maar Den Haag Winkelstad is natuurlijk veel meer dan alleen de Grote Marktstraat. In de binnenstad zijn er bijvoorbeeld verschillende zogenaamde ‘sfeergebieden’. Hamming: “Chinatown is een mooi voorbeeld, met typische Chinese winkels en horeca. En wat te denken van het Hofkwartier: een

16

In het Haagse detailhandelbeleid is duidelijk gekozen voor versterking van de bestaande hoofdwinkelstructuur en voor winkelgebieden met economisch perspectief. Aan winkelplannen elders in Den Haag, die de hoofdwinkelstructuur aantasten, werkt de gemeente niet mee. Van Dam: “Er zijn 70 winkelgebieden in den Haag. Daar moet het gebeuren. Wij helpen deze gebieden zichzelf te verkopen en de couleur locale te versterken.” In dit kader past ook de verkenning naar Smart Shopping. Het doel daarvan is om de Haagse winkelgebieden te verbeteren door inzet van technologie. “Denk bijvoorbeeld aan de inzet van social media, mogelijkheden voor mobiel betalen en afhaalmogelijkheden voor online bestellingen”, beschrijft Van Dam. “We weten allemaal dat doorgaan op de oude weg geen zin heeft. Als detaillisten willen overleven, moeten ze het nieuwe winkelen omarmen. Wij helpen ondernemers graag om nieuwe kansen te zien én te benutten.”

BOG Magazine I 1/2014


1/2014 I BOG Magazine

17


xxx REDACTIE

Dutch Innovation Factory: hotspot voor ICT’ers Een voormalige margarinefabriek als bruisende ontmoetingsplek voor onderwijs, onderzoek en ondernemerschap op het brede terrein van ICT. Dat is de Dutch Innovation Factory in Zoetermeer in een notendop. “Een uniek concept”, omschrijft communitymanager Rien de Vries. “Nergens anders in Nederland zitten studenten, onderzoekers en ondernemers onder één dak. En ik ben ervan overtuigd dat dit gaat werken. Alle partijen gaan hier vruchten van plukken.”

18

BOG Magazine I 1/2014


REDACTIE

I

n de Dutch Innovation Factory is de Academie voor ICT en Media van De Haagse Hogeschool gevestigd. Zo’n 450 studenten zetten hier hun eerste schreden op een carrièrepad in de ICT. Maar er gebeurt meer in het gele pand aan de Bleiswijkseweg in Zoetermeer. Veel meer! Rien de Vries: “Hier komen verschillende wensen bij elkaar. De Haagse Hogeschool wil de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven verbeteren, de gemeente Zoetermeer wil creatieve en innovatieve ICT-bedrijven binnen de gemeentegrenzen houden en de eigenaar van de oude margarinefabriek - niet echt een courant gebouw - zocht naar nieuwe gebruikers. Dat komt nu allemaal samen in een uniek concept.”

Inspirerende omgeving De Dutch Innovation Factory biedt dus niet alleen onderdak aan studenten. Het is vooral ook een plek voor innovatieve ondernemers. Er zijn kleine businessunits van 20 tot 50 m2 beschikbaar en grotere kantoor- en bedrijfsruimten vanaf ongeveer 250 m2. Het totale gebouw is maar liefst 15.000 m2 groot en beschikt over een ruim atrium met een grand café, een auditorium en tien verschillende vergaderruimten. De kantoor- en bedrijfsunits zijn begin dit jaar opgeleverd en er is nog volop ruimte beschikbaar. De Vries ziet echter wel dat er veel belangstelling is voor het bijzondere pand. “Het is een prachtplek voor ieder bedrijf dat met ICT te maken heeft. Of dat nu een beginnende zzp’er is of een gevestigde onderneming met 50 man personeel. Iedere ondernemer heeft baat

1/2014 I BOG Magazine

bij een inspirerende omgeving als deze. Je legt hier heel gemakkelijk contacten met collega-ondernemers, je zit dichtbij het vuur wanneer het gaat om onderzoek en je bent goed in beeld bij studenten die een stage of afstudeeropdracht zoeken. De samenwerking ligt hier echt op je te wachten!”

Lekkerste koffie Een belangrijke voorwaarde voor een ondernemer om zich in de Dutch Innovation Factory te mogen vestigen, is dat hij actief is in de ICT of een ICT-gerelateerde branche. Maar minstens zo belangrijk vindt Rien de Vries dat nieuwe ‘bewoners’ de intentie hebben om kennis te delen en samen te werken. “Het is niet de bedoeling dat je hier de deur dicht doet en in je uppie aan de slag gaat. Sta je open voor innovatie, voor ontmoetingen, voor nieuwe samenwerkingsverbanden? Dan ben je meer dan welkom!” De Vries vertelt dat in de voormalige fabriek het leggen van nieuwe contacten bijna vanzelf gaat. “Het pand doet precies datgene waarop we hoopten: het verleidt tot ontmoetingen!” Daarnaast zijn er allerlei initiatieven om de samenwerking te stimuleren. “We lokken iedereen letterlijk en figuurlijk uit zijn tent”, omschrijft hij. “Bijvoorbeeld door in het grand café de lekkerste koffie van Zoetermeer te serveren, maar ook door activiteiten te organiseren en uitstekende vergaderfaciliteiten aan te bieden.”

19


REDACTIE

'We lokken iedereen letterlijk en figuurlijk uit zijn tent'

Start-ups klaarstomen Huren? De Dutch Innovation Factory ligt op bedrijventerrein Brinkhage. Het pand is prima bereikbaar met de auto en met het openbaar vervoer. Op het terrein zijn ongeveer 280 parkeerplaatsen beschikbaar. Alle kantoorunits zijn standaard uitgerust met ventilatie met topkoeling, verwarming, kabelgoten voor elektra, data en telefoon en een systeemplafond voorzien van tl-verlichting. Daarnaast is het hele pand uitgerust met diverse dames- en herentoiletgroepen. Kantoren in het Business Center delen een gezamenlijke pantry, kantoren op de tweede en derde verdieping hebben een eigen pantry. Meer informatie over huurmogelijkheden via Rien de Vries (info@dif079.com) of Rob Swart Bedrijfshuisvesting (info@rob-swart.nl).

20

De verwachtingen van de Dutch Innovation Factory zijn hoog gespannen. De initiatiefnemers hopen dat de innovatiefabriek de kwaliteit van het ICT-onderwijs omhoog stuwt, meer en vooral ambitieuze studenten aantrekt, de innovatiekracht van het bedrijfsleven een impuls geeft en voor extra werkgelegenheid in Zoetermeer zorgn de Dutct. Vergelijkingsmateriaal in andere steden is niet voorhanden. De Vries: “Je ziet soms wel op een campus dat onderwijs en bedrijfsleven elkaar ontmoeten, maar onderwijs, onderzoek én bedrijfsleven onder één dak, dat is in Nederland uniek. En het kan niet anders dan een succes worden.” Bijzonder vindt hij ook de incubator Crosspring Lab. Hier worden software- en internetstart-ups binnen 18 maanden klaargestoomd voor het ondernemerschap. “Zij vinden hier een stevig netwerk dat kan bijdragen aan hun succes. En zo is de Dutch Innovation Factory ook voor starters in de ICT ‘the place to be’!”

dutchinnovationfactory.com BOG Magazine I 1/2014


CITYTRIP

W illkommen . . in Dusseldorf D

üsseldorf ligt op een steenworp van de Nederlands-Duitse grens en is vooral bekend als winkelstad. Hoewel de Eerste en de Tweede Wereldoorlog zware verwoestingen hebben aangericht, zijn grote delen van de Altstadt zeer sfeervol, zeker tijdens de traditionele Kerstmarkt. Maar Düsseldorf is echt niet alleen een mekka voor shoppers. De stad heeft een wereldberoemd kunstmuseum, en enkele historische gebouwen zijn zeker een bezichtiging waard. Verder zijn er uitstekende restaurants en honderden cafeetjes (Kneipe). De combinatie van kunst, cultuur, mode en architectuur maakt Düsseldorf tot de meest kosmopolitische stad tussen Parijs en Berlijn, zeggen de Düsseldorfers. Ontdek deze stad die de laatste jaren een gedaanteverwisseling heeft ondergaan.

Altstadt Het historische centrum van Düsseldorf is overdag een ­walhalla voor shoppers en ’s avonds een druk en gezellig ­ uitgaanscentrum. Op zomerse dagen is er in de nauwe ­ straatjes soms geen doorkomen aan. Dan kunt u even wat ­frisse lucht happen aan de Rheinuferpromenade.

1/2014 I BOG Magazine

Winkelen in Düsseldorf Veel bezoekers van Düsseldorf komen er vooral om te ­winkelen. De stad heeft dan ook v oor ieder wat wils: pure luxe aan de Königsallee (ook leuk om alleen naar te ­kijken), grote warenhuizen aan de Schadowstrasse en trendy b ­ oetiekjes en niet-alledaagse spullen in de Altstadt.

21


TRENDS

TRENDS SANTONI Santoni, het Italiaanse merk dat al bijna veertig jaar bestaat, is bekend om zijn fabuleuze, luxe schoenen ĂŠn tassen. Voor de komende zomer pakt het label uit met een gamma aan felle kleuren als paars, roze en turquoise. Je ziet ze terug in de asymmetrische, ladylike peep-toe en de charmante clutch. Santoni maakt voor de clutches gebruik van krokodillenleer. De pumps zijn gemaakt van kalfsleer met krokodillenprint in een Ton sur Ton afwerking. Met deze blikvangers maak je een statement van jewelste.

www.santonishoes.com 22

BOG Magazine I 1/2014


TRENDS

S De nieuwe LORD sneakers! Sneakers die met stijl gedragen kunnen worden onder jeans in het weekend en onder een chino naar het werk.

VAN LIER Komende zomer staat in het teken van de grote ommekeer. De economie laat tekenen van herstel zien en dat betekent gepassioneerd en gedreven aanpakken. Kansen zien en in het gat duiken. Daar gaan we ons dus ook op kleden. Voor de zomer 2014 betekent dat vooral veel blazers, jasjes, trenchcoats – er wordt zelfs gefluisterd over de terugkeer van de das. Kortom, zaken doen, business maken en onze handelsgeest hervinden.

ANDY – Newly Defined Elegance

HEAVEN

De ANDY’s zijn eigenzinnige business shoes. Gekenmerkt door het levendige karakter van het plantaardig gelooide, Europese leder dat uiteraard afkomstig is uit Italië.

Where casual meets dressed, you will find Van Lier. En dat is een beetje het geheim van de eh….. schoenmaker. Comfortabel, elegant en stoer. Hier kun je zaken in doen.

www.vanlier.com 1/2014 I BOG Magazine

23


TE HUUR KANTOORRUIMTE ZOETERMEER

LOUIS BRAILLELAAN 60

Huurprijs: Ligging: Bereikbaarheid:

€ 130,-- p/m² per jaar Kantorenpark “Campus” Nagenoeg direct gelegen aan de Rijksweg A-12 Circa 4.206 m² kantoorruimte Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein beschikbaar (€700,- p.p.p.j.) Per direct www.rob-swart.nl Collegiaal met Jones Lang LaSalle Den Haag

Vloeroppervlak: Parkeren: Oplevering: Website:

BIJZONDERHEDEN Het betreft kantoorgebouw Louis Braillelaan 60 ‘Strasbourg’, thans beschikbaar ca. 4.206 m² kantoorruimte als volgt verdeeld: Kelder: ca. 331 m² Begane grond: ca. 975 m² Eerste verdieping: ca. 894 m² Tweede verdieping: ca.1.012 m² Derde verdieping: ca. 994 m²

ROB SWART BEDRIJFSHUISVESTING 079 – 351 31 11

TE HUUR KANTOORRUIMTE ZOETERMEER

TE HUUR / TE KOOP SHOWROOMPAND CENTRUM WEST 31

Huurprijs: Nader overeen te komen Ligging: In het centrum nabij A-12 en RandstadRail Bereikbaarheid: Goed, zowel met eigen als met OV Vloeroppervlak: Ca. 171 m² kantoorruimte gel. op de 3e (top)verdieping Opleveringsniveau: Hoogwaardig v.v. o.a. representatieve entree Parkeren: Mogelijkheid om parkeerpl. te huren in de garage. Tevens vold. openb. parkeerpl. aanwezig, eerste drie uur gratis geparkeren! Oplevering: In overleg, op korte termijn mogelijk Website: www.rob-swart.nl BIJZONDERHEDEN Het opleveringsniveau is, zoals u van een high tech gebouw zou mogen verwachten, hoogwaardig en v.v. o.a.: * representatieve entree voorzien van natuurstenen vloer; * liftinstallatie; * systeemplafond v.v. inbouw verlichtingsarmaturen; * dames- en herentoiletgroep per verdieping; * luchtbehandelingsinstallatie; * vloerbedekking (eenmalige verstrekking); * indeling door middel van diverse scheidingswanden; * pantry v.v. koud en warm water.

ROB SWART BEDRIJFSHUISVESTING 079 – 351 31 11

BIJZONDERHEDEN Kantoorgebouw ‘Hoornbrug‘ wordt opgeleverd in huidige staat en is v.v. o.a.: parkeergarage met keycardsysteem, representatieve entreehal, 13 persoonslift installatie, verlaagde systeemplafonds v.v. ingebouwde verlichtingsarmaturen, toiletgroepen op iedere verdieping, drievoudige mechanische ventilatie met koeling, centrale verwarming.

1/2014 I BOG Magazine

€ 1.750,-- per maand € 249.000,-- k.k. Nabij oude centrum Leidschendam Zeer goed, nabij ontsluitingswegen Totaal circa 170m², verdeeld over de b.g. (ca. 95 m²) en verd. (ca. 75 m²) Opleveringsniveau: In huidige staat Parkeren: In de directe omgeving zijn voldoende openbare (gratis) parkeerplaatsen aanwezig Oplevering: In overleg Website: www.rob-swart.nl

TE HUUR NIEUWBOUW KANTOORRUIMTE

NASSAUKADE 1

Huurprijs: € 95,-- p/m² per jaar Ligging: Gelegen nabij Hoornwijck/ oude centrum Rijswijk Bereikbaarheid: Uitstekend Vloeroppervlak: Totaal circa 2.629 m² kantoorruimte als volgt verdeeld: B.g. ca. 430 m² + 9 parkeer-pl. 1e verd. ca. 773 m² + 17 parkeerpl. 2e verd. ca. 772 m² + 17 parkeerpl. 3e verd. ca. 654 m² + 14 parkeerpl. Deelverhuur per verdieping is mogelijk Parkeren: 57 parkeerplaatsen verdeeld over ondergrondse stallinggarage en voor het gebouw (€ 750,- p.p.p.j.) Oplevering: In overleg, op korte termijn mogelijk Website: www.rob-swart.nl Collegiaal met COG Makelaars Den Haag

ROB SWART BEDRIJFSHUISVESTING 079 – 351 31 11

Huurprijs: Vraagprijs: Ligging: Bereikbaarheid: Vloeroppervlak:

ROB SWART BEDRIJFSHUISVESTING 079 – 351 31 11

TE HUUR KANTOORGEBOUW “HOORNBRUG” RIJSWIJK

LEIDSCHENDAM NIEUWSTRAAT 18A

DEN HAAG

BEIJERSSTRAAT ONG.

Huurprijs: Ligging: Bereikbaarheid: Vloeroppervlak:

€ 130,- p/m² per jaar Wijk Transvaal Goed, zowel met eigen als met OV Ca. 1.616 m² b.v.o. kantoor-/ praktijkruimte verdeeld over 4 verdiepingen. Deelverhuur per verdieping is bespreekbaar Opleveringsniveau: Casco Parkeren: Voldoende openbare parkeergelegenheid in de directe omgeving Oplevering: In overleg. Collegiaal met makelaarskantoor Reichman & Rommelaar te Den Haag

ROB SWART BEDRIJFSHUISVESTING 079 – 351 31 11 24


TE HUUR KANTOORVILLA MET BEDRIJFSRUIMTE ZOETERMEER

Huurprijs: € 85.000,- per jaar Ligging: Gelegen aan de rand van ‘Rokkeveen’ Bereikbaarheid: Uitstekend Vloeroppervlak: B.g. ca. 155 m² kantoorruimte, ca. 160 m² bedrijfsruimte en ca. 65 m² entresol 1e verd. ca. 140 m² kantoorruimte 2e verd. ca. 80 m² kantoorruimte en 65 m² terras Parkeren: 13 parkeerplaatsen Oplevering: In overleg, op korte termijn mogelijk Website: www.rob-swart.nl BIJZONDERHEDEN De representatieve villa zal worden opgeleverd met een hoogwaardig opleveringsniveau v.v. o.a.: Representatieve entree v.v. hardstenen vloer, liftinstallatie (630 kg/ 8 prsn), airconditioning, kabelgoten ten behoeve van data, elektra en telefoon over IP (v.v. databekabeling utp cat 5e), monoliet gestorte vlakafgewerkte vloeistofdichte betonvloer met een draagvermogen van maximaal 1.500 kg/m², elektrisch bedienbare overheaddeur (3,2 m x 4,2 m), entresolvloer (ca. 65m²), vrije hoogte circa 6,5 meter, geïsoleerde en UV- bestendige lichtstraat.

ROB SWART BEDRIJFSHUISVESTING 079 – 351 31 11

LEIDSCHENDAM NIEUWSTRAAT 20A

Huurprijs: Vraagprijs: Ligging: Bereikbaarheid: Vloeroppervlak:

€ 1.750,-- per maand € 249.000,-- k.k. Nabij oude centrum Leidschendam Zeer goed Totaal circa 185 m², verdeeld over de b.g. en 1e verd. Opleveringsniveau: In overleg Parkeren: 1 parkeerplaats op achtergelegen terrein en in de directe omgeving zijn voldoende openbare (gratis) parkeerplaatsen aanwezig Oplevering: In overleg, op korte termijn mogelijk Website: www.rob-swart.nl

ROB SWART BEDRIJFSHUISVESTING 079 – 351 31 11

TE HUUR PRAKTIJK-/KANTOORRUIMTE DEN HAAG

TE HUUR / TE KOOP SHOWROOMPAND

KORAALROOD 127

TE KOOP KANTOOR-/WINKEL-/PRAKTIJK

ZUIDLARENSTRAAT 195

Huurprijs: Ligging: Bereikbaarheid:

Vanaf € 995,- per maand excl. btw Op uitstekende zichtlocatie, op de hoek van de Dedemsvaartweg en de Zuidlarenstraat wordt thans het project Il Vetro ontwikkeld. Uitstekend bereikbaarheid zowel met eigen als met openbaar vervoer Vloeroppervlak: Units vanaf circa 125 m² Opleveringsniveau: Casco Bestemming: Kantoor-/bedrijfsruimte ten behoeve van (zakelijke) Oplevering: Kantoor-/bedrijfsruimte ten behoeve van (zakelijke) dienstverlening en praktijkruimte. Website: www.delangemakelaars.nl BIJZONDERHEDEN Het project kenmerkt zich door grote glasvlakken en ramen in de gevel waardoor het daglicht optimaal wordt ervaren. Dit geldt uiteraard ook voor de bedrijfsunits met grote glaspuien aan de Zuidlarenstraat. Realisatie van meerdere entrees aan de Zuidlarenstraat mogelijk. Nog slechts totaal ca. 390 m² beschikbaar.

MARTIJN DE LANGE BEDRIJFSMAKELAARS 070 – 323 05 51

TE HUUR KANTOORRUIMTE

DEN HAAG

VAN BOECOPKADE 112

Huurprijs: Ligging:

€ 195.000,-- per jaar excl. btw Gelegen nabij het Haagse stadscentrum nabij het ziekenhuis MCH Westeinde. Bereikbaarheid: Goede bereikbaarheid met de auto en openbaar vervoer. Vloeroppervlak: Totaal circa 1.785 m², verdeeld over de begane grond, 1e en 2e verdieping. Opleveringsniveau: In overleg, in turnkey staat. Bijzonderheden: Uniek vrijstaand 3-laags turn-key kantoorgebouw met 30 P op eigen terrein. Website: www.delangemakelaars.nl

MARTIJN DE LANGE BEDRIJFSMAKELAARS 070 – 323 05 51 1/2014 I BOG Magazine

TE HUUR KANTOORRUIMTE

DEN HAAG

LANGE VOORHOUT 12

Huurprijs: Ligging:

Vanaf € 2.750,-- maand excl. btw Deze fraaie kantoorruimte is direct gelegen naast de Britse Ambassade in het hart van het Haagse centrum op loopafstand van het kernwinkelgebied. Bereikbaarheid: Goede bereikbaarheid door haar ligging in het hart van het centrum van Den Haag. Vloeroppervlak: Circa 190 m² gelegen op de begane grond. Opleveringsniveau: In turn-key staat, inclusief keuken, moderne toiletgroep en stadstuin. Oplevering: In overleg Website: www.delangemakelaars.nl

MARTIJN DE LANGE BEDRIJFSMAKELAARS 070 – 323 05 51

DEN HAAG

BEEKLAAN 20

Koopsom: Ligging:

€ 260.000,- v.o.n. excl. btw. Gelegen in winkelstrip in het Valkenbos-/Regentessekwartier Bereikbaarheid: Uitstekend zowel met eigen als met openbaar vervoer Vloeroppervlak: 126 m² Opleveringsniveau: Casco+, voorzien van gas/water/ elektra tot in meterkast Oplevering: Per direct beschikbaar Bijzonderheden: Ideale locatie voor winkel-/kantoorof praktijkruimte Website: www.delangemakelaars.nl

MARTIJN DE LANGE BEDRIJFSMAKELAARS 070 – 323 05 51

TE KOOP KANTOOR-/WINKEL-/PRAKRUIMTE

DEN HAAG

BEEKLAAN 28

Koopsom: Ligging:

€ 199.000,- v.o.n. excl. btw. Gelegen in winkelstrip in het Valkenbos-/Regentessekwartier Bereikbaarheid: Uitstekend zowel met eigen als met openbaar vervoer Vloeroppervlak: 109 m² Opleveringsniveau: Casco+, voorzien van gas/water/ elektra tot in meterkast Oplevering: Per direct beschikbaar Bijzonderheden: Ideale locatie voor winkel-/kantoor- of praktijkruimte Website: www.delangemakelaars.nl

MARTIJN DE LANGE BEDRIJFSMAKELAARS 070 – 323 05 51 25


TE HUUR KANTOORRUIMTE

RIJSWIJK

BRAILLELAAN 10

Huurprijs: Ligging:

€ 85,-- per m²/jr excl. Btw Op uitstekende kantoorlocatie in de Rijswijkse Broekpolder gelegen Bereikbaarheid: Zeer goede bereikbaarheid door haar ligging nabij de Rijkswegen A-4, A-12 en A-13. Vloeroppervlak: Totaal circa 640m², verdeeld over de begane grond en 1e verdieping. Deelverhuur vanaf ca. 320m²) Opleveringsniveau: Geheel gerenoveerd, in turnkey staat. Bijzonderheden: In de directe omgeving zijn vele vooraanstaande organisaties gevestigd Website: www.delangemakelaars.nl

TE HUUR KANTOORRUIMTE

TE HUUR KANTOORVILLA

DEN HAAG

EISENHOWERLAAN 112

Huurprijs: Ligging:

€ 86.500,-- per jaar excl. Btw In het geliefde Statenkwartier gelegen, schitterende, halfvrijstaande kantoorvilla “Depok”. Bereikbaarheid: Uitstekende bereikbaarheid met eigen vervoer. Vloeroppervlak: Totaal circa 558m², verdeeld over de begane grond, 1e en 2e verdieping. Opleveringsniveau: Geheel gerenoveerd met behoudt van de details, in turnkey staat. Bijzonderheden: 6 parkeerplaatsen op eigen terrein. Verhuur geschiedt collegiaal met Nadorp Makelaars Website: www.delangemakelaars.nl

MONSTER

HAAGWEG 33D1

Huurprijs: Ligging:

€ 130,-- p/m² per jaar excl. Btw Gelegen aan doorgaande weg aan de rand van het project “de Duinen” van de Westlandse Zoom, nabij het centrum van Monster. Bereikbaarheid: Goede bereikbaarheid, zowel met auto als met het openbaar vervoer. Vloeroppervlak: Circa 450m² gelegen op de begane grond. Opleveringsniveau: In turn-key staat. Bijzonderheden: Eigen parkeerterrein voor een capaciteit van circa 40 parkeerplaatsen aan de voorzijde. Website: www.delangemakelaars.nl

MARTIJN DE LANGE BEDRIJFSMAKELAARS 070 – 323 05 51

MARTIJN DE LANGE BEDRIJFSMAKELAARS 070 – 323 05 51

MARTIJN DE LANGE BEDRIJFSMAKELAARS 070 – 323 05 51

TE HUUR KANTOORRUIMTE

TE HUUR KANTOORVERDIEPING

TE HUUR KANTOOR-/PRAKTIJKRUIMTE

RIJSWIJK

LAAN VAN ZUID HOORN 57

Huurprijs: Ligging:

€ 4.000,-- maand excl. Btw Fraaie halfvrijstaande kantoorvilla met 6 parkeerplaatsen gelegen in het project ‘Hof van Hoornwijck‘ in Rijswijk Bereikbaarheid: Uitstekende bereikbaarheid, ligging nabij de Rijkswegen A-4, A-12 en A-13. Vloeroppervlak: Totaal circa 340 m². Opleveringsniveau: Geheel gerenoveerd, in turnkey staat, incl. keuken modern sanitair en dakterras. Bijzonderheden: 6 parkeerplaatsen op eigen terrein. Website: www.delangemakelaars.nl

DEN HAAG

JAVASTRAAT 96 (1e verdieping)

Huurprijs: Ligging: Bereikbaarheid: Vloeroppervlak:

€ 995,- per maand Centrumring nabij Frederikstraat Goed, zowel met eigen - als OV Ca. 90 m² op 1e verdieping incl. een kleine toerekening van de alg. ruimte Opleveringsniveau: In huidige staat incl. cv, toilet, pantry, ornamentale plafonds, vaste bergkasten, lichte scheidingswand, nieuwe kozijnen met isolatieglas Oplevering: Per direct beschikbaar Website: www.reibestein.nl

DEN HAAG

JAVASTRAAT 281 + 291

Huurprijs: Ligging: Bereikbaarheid: Vloeroppervlak:

€ 1.995,- per maand Centrumring nabij Frederikstraat Goed, zowel met eigen - als OV Totaal ca. 135 m² op de begane grond en ca. 52 m² kelderruimte Opleveringsniveau: In huidige staat incl. toilet, pantry, 2 cv installaties, systeemplafond met inbouwarmaturen, vaste archiefkasten, lichte scheidingswanden Oplevering: Per direct beschikbaar Bijzonderheden: Ruime achterplaats/tuin is via poort bereikbaar Website: www.reibestein.nl

MARTIJN DE LANGE BEDRIJFSMAKELAARS 070 – 323 05 51

REIBESTEIN EN PARTNERS BEDRIJFSHUISVESTING 070 - 331 97 99

REIBESTEIN EN PARTNERS BEDRIJFSHUISVESTING 070 - 331 97 99

TE HUUR KANTOOR-/PRAKTIJKRUIMTE

TE HUUR KANTOORUNITS

TE HUUR / TE KOOP KANTOORRUIMTE

DEN HAAG

PIET HEINPLEIN 50

Huurprijs: Parkeren: Ligging:

DEN HAAG

RIJSWIJKSEPLEIN 786

€ 2.495,- per maand € 100,- per plaats per maand Zeeheldenkwartier, nabij Anna Paulownastraat Bereikbaarheid: Goed, zowel met eigen - als OV Vloeroppervlak: Ca. 180 m² beletage, ca. 80 m² verblijfs-/opslagruimte in de kelder Opleveringsniveau: In huidige staat incl. toiletgroep, pantry, blokverwarm., systeemplaf. met inbouw tl-armaturen Oplevering: Per direct beschikbaar Bijzonderheden: 2 parkeerplaatsen op achtergelegen, afgesloten terrein Website: www.reibestein.nl

€ 350,- per maand all-in € 800,- per maand all-in ‘Haagse Toren’ (Het Strijkijzer) Goed, zowel met eigen - als OV WorkZones ca. 15 m² op de 2e verd. WorkZone 8 ca. 40 m² op 1e verd. incl. toerekening alg. verkeersruimte Opleveringsniveau: Alle facetten van het nieuwe (net) werken zijn aanwezig Oplevering: Per direct beschikbaar Bijzonderheden: Korte huurtermijn vanaf 3 maanden mogelijk Website: www.reibestein.nl

REIBESTEIN EN PARTNERS BEDRIJFSHUISVESTING 070 – 331 97 99

REIBESTEIN EN PARTNERS BEDRIJFSHUISVESTING 070 – 331 97 99

1/2014 I BOG Magazine

Huurprijs per WZ: Huurprijs WZ 8: Ligging: Bereikbaarheid: Vloeroppervlak:

WATERINGEN

TURFSCHIPPER 34

Huurprijs: Vraagprijs: Ligging: Bereikbaarheid: Vloeroppervlak:

€ 1.895,- per maand € 224.500,- k.k. Bedrijventerrein Wateringse Veld Goed, nabij N211 en rijksweg A4 Totaal ca. 200 m², verdeeld over ca. 100 m² entree, kantoor, pantry op begane grond en ca. 100 m² kantoor (3 kamers) op verdieping Opleveringsniveau: In huidige staat incl. dubbel toilet, cv, alarm, airco, TL verl., kabelgoten met databekabeling en patchpunt Bijzonderheden: Vrijstaand kleinschalig kantoorpand + 3 eigen parkeerplaatsen Website: www.reibestein.nl

REIBESTEIN EN PARTNERS BEDRIJFSHUISVESTING 070 – 331 97 99 26


TE HUUR KANTOORRUIMTE

TE HUUR KANTOORVERDIEPING

DELFT BURGEMEESTERSRAND 57,59 en 198

Huurprijs: Ligging:

Bereikbaarheid: Vloeroppervlak: Oplevering: Website:

Vanaf € 125,- per m² per jaar Park van 3 kantoorvilla’s, gelegen aan de A4 aan de zuidwestelijke rand van Delft, de beschikbare ruimte is gelegen op de 1e en 2e etage van deze eigentijdse kantoorvilla’s met eigen parkeerterrein. Gelegen aan de op- en afrit van de A4 en de verbindingsweg naar de A-13, nabij bus en tramhalte (Lijn 1) Respectievelijk 262,262 en 393 m², deelverhuur per etage mogelijk. Per direct beschikbaar. www.hwmakelaars.nl

BIJZONDERHEDEN De kantoorruimte is gelegen op de 1e en 2e etage van 1 van de 3 kantoorvilla’s.

H&W MAKELAARS EN DIJKSMAN EN KRUIPER 070 – 356 04 12 / 015 – 257 71 77

TE HUUR WINKELRUIMTE

DEN HAAG

DENNEWEG 21a

Huurprijs: Ligging: Bereikbaarheid: Vloeroppervlak:

€ 1.995,- per maand Centrum, Buurtschap 2005 Goed, zowel met eigen - als OV Ca. 60 m² op begane grond en in achterhuis ca. 6 m² op eerste verdieping Opleveringsniveau: In gerenoveerde staat incl. nieuw toilet, gerestaureerde pantry, cv, nieuwe electr. install., glad afgewerkte wanden en plafonds Oplevering: In overleg, op korte termijn mogelijk Website: www.reibestein.nl

TE HUUR WINKELRUIMTE

DEN HAAG

DENNEWEG 70

Huurprijs: € 2.195,- per maand Ligging: Centrum, Buurtschap 2005 Bereikbaarheid: Goed, zowel met eigen - als OV Vloeroppervlak: Ca. 68 m² op begane grond Opleveringsniveau: In huidige staat incl. toilet, moderne pantry met koelkast, cv, gestuukt plafond Oplevering: In overleg, op korte termijn mogelijk Bijzonderheden: In 2009 in- en extern compleet gerenoveerd, enkele inrichtingselementen ter overname Website: www.reibestein.nl

DEN HAAG

VAN STOLKWEG 31

Huurprijs: Parkeren: Ligging: Bereikbaarheid: Vloeroppervlak:

€ 1.195,- per maand € 750,- per plaats / per jaar In villapark Van Stolkpark Goed, zowel met eigen - als OV Ca. 130 m² op de 2e verd. incl. toerekening alg. verkeersruimte e.d. Opleveringsniveau: In huidige staat incl. toilet, pantry, gedeelde cv, houten vloeren met vloerbedekking, systeemplafonds Oplevering: Per direct beschikbaar Bijzonderheden: Monumentaal pand, vergaderfaciliteiten, 2 parkeerplaatsen op eigen terrein Website: www.reibestein.nl

REIBESTEIN EN PARTNERS BEDRIJFSHUISVESTING 070 – 331 97 99

TE HUUR WINKELRUIMTE

DEN HAAG

KEIZERSTRAAT 149

Huurprijs: € 1.695,- per maand Ligging: In drukke, auto vrije gedeelte Bereikbaarheid: Goed, zowel met eigen - als OV Vloeroppervlak: Ca. 150 m² op begane grond Opleveringsniveau: In casco+ staat incl. houten pui, toilet, nieuw keukenblok, nieuwe cv, glad afgewerkte wanden, houten vloer, elektrisch veiligheidsscherm Oplevering: Per direct beschikbaar Website: www.reibestein.nl

REIBESTEIN EN PARTNERS BEDRIJFSHUISVESTING 070 – 331 97 99

REIBESTEIN EN PARTNERS BEDRIJFSHUISVESTING 070 – 331 97 99

REIBESTEIN EN PARTNERS BEDRIJFSHUISVESTING 070 – 331 97 99

TE HUUR WINKELRUIMTE

TE HUUR WINKELRUIMTE

TE HUUR WINKEL MET BOVENWONING

DEN HAAG

KEIZERSTRAAT 152

Huurprijs: € 4.125,- per maand Ligging: In drukke, auto vrije gedeelte Bereikbaarheid: Goed, zowel met eigen - als OV Vloeroppervlak: Ca. 340 m² op begane grond Opleveringsniveau: In casco staat incl. huidige pui, toilet, pantry en cv Oplevering: In overleg, op korte termijn mogelijk Bijzonderheden: Momenteel als drogisterij in gebruik, div. voorz./inrichtingselementen ter overname Website: www.reibestein.nl

REIBESTEIN EN PARTNERS BEDRIJFSHUISVESTING 070 – 331 97 99 1/2014 I BOG Magazine

DEN HAAG

NOORDEINDE 113

Huurprijs: Ligging: Bereikbaarheid: Vloeroppervlak:

€ 2.995,- per maand In binnenstad Goed, zowel met eigen - OV Ca. 142 m² begane grond, ca. 3 m² kelder, ca. 88 m² achterplaats/tuin, ca. 68 m² berging/schuur Opleveringsniveau: In huidige staat incl. 2 entrees, cv met vloerverwarming, toilet, pantry, serre, gestuukte plafonds en wanden Oplevering: Per direct beschikbaar Website: www.reibestein.nl

REIBESTEIN EN PARTNERS BEDRIJFSHUISVESTING 070 – 331 97 99

DEN HAAG

NOORDEINDE 166-166a

Huurprijs: Ligging: Bereikbaarheid: Vloeroppervlak:

€ 2.495,- per maand Centrum, naast pittoreske steeg Goed, zowel met eigen - OV Ca. 60 m² b.g. en ca. 60 m² woonruimte verdeeld over 1e en 2e verd. Opleveringsniveau: Volledig gerenoveerd incl. glad afgew. vloeren, wanden, plafonds, houten vloerafwerking, cv, toilet op 1e verd., keuken- en badkamervoorbereiding, nieuw in- en extern schilderwerk Oplevering: Medio 1e kwartaal 2014 Bijzonderheden: Mogelijkheid voor dakterras Website: www.reibestein.nl

REIBESTEIN EN PARTNERS BEDRIJFSHUISVESTING 070 – 331 97 99 27


TE HUUR WINKELRUIMTE

DEN HAAG

PRINS WILLEMSTRAAT 11

Huurprijs: Ligging:

€ 2.495,- per maand Aan doorgaande weg naar Scheveningen badplaats Bereikbaarheid: Goed, zowel met eigen - als OV Vloeroppervlak: Ca. 195 m² gerenoveerde winkelruimte op begane grond Opleveringsniveau: Turn key incl. gerenoveerd toilet, nieuwe pantry, glad afgewerkte wanden en plafonds, cv met vloerverwarming, volledig nieuwe pui Oplevering: Per direct beschikbaar Website: www.reibestein.nl

TE HUUR WINKELRUIMTE

TE HUUR WINKELRUIMTE

DEN HAAG

PRINSESTRAAT 25

Huurprijs: Ligging: Bereikbaarheid: Vloeroppervlak:

€ 1.995,- per maand In het stadscentrum Goed, zowel met eigen - als OV Ca. 120 m² op begane grond en entresol Opleveringsniveau: In huidige staat incl. cv, daklicht, toilet, pantry, magazijn, glad afgewerkte wanden en plafonds Oplevering: Per direct beschikbaar Website: www.reibestein.nl

VOORSCHOTEN SCHOOLSTRAAT 81

Huurprijs: € 1.495,- per maand Ligging: Hoekwinkel op zichtlocatie Bereikbaarheid: Goed, zowel met eigen - als OV Vloeroppervlak: Ca. 70 m² b.g. en ca. 20 m² kelder Opleveringsniveau: In huidige staat incl. cv, toilet, pantry, rolhek, alarm, systeemplaf. met tl-armaturen, extra entree aan Tramstraat 8 Oplevering: Per direct beschikbaar Bijzonderheden: Op korte termijn zal worden aangevangen met de herontwikkeling van het voorgelegen parkeerterrein en de locatie voormalige Rabobank Website: www.reibestein.nl

REIBESTEIN EN PARTNERS BEDRIJFSHUISVESTING 070 – 331 97 99

REIBESTEIN EN PARTNERS BEDRIJFSHUISVESTING 070 – 331 97 99

REIBESTEIN EN PARTNERS BEDRIJFSHUISVESTING 070 – 331 97 99

TE HUUR WINKELRUIMTE

TE HUUR WINKEL-/KANTOORRUIMTE

TE HUUR WINKELRUIMTE

DEN HAAG

THERESIASTRAAT 82

Huurprijs: Ligging: Bereikbaarheid: Vloeroppervlak:

€ 2.950,-- per maand De winkelstraat van Bezuidenhout Goed, zowel met eigen - als OV Ca. 90 m² op begane grond en ca. 30 m² pantry en opslag in de kelder Opleveringsniveau: In huidige staat incl. toilet, cv, systeemplafond met TL en spotverlichting, hete luchtgordijn Oplevering: Per direct beschikbaar Bijzonderheden: Laad- en losmogelijkheid aan achterzijde Website: www.reibestein.nl

DEN HAAG

BANKASTRAAT 2

DEN HAAG

Huurprijs: Ligging:

€ 1.250,-- maand excl. btw Op een uitstekende zichtlocatie, op begane grond gelegen, turn-key kantoor-/praktijk/-winkelruimte van ca. 90 m². Uitstekend zowel met auto als met openbaar vervoer Ca. 90 m² gelegen op de begane grond. De ruimte is gelegen op de hoek van de Bankastraat en de Burgemeester Patijn. De straat kenmerkt zich door haar diversiteit aan winkels. www.delangemakelaars.nl

Huurprijs: Ligging:

Bereikbaarheid: Vloeroppervlak: Bijzonderheden:

Website:

GOUDSBLOEMLAAN 87

Vanaf € 1.250,-- maand excl. btw In winkelstrip, direct nabij de supermarkt ‘Jumbo‘ gelegen gerenoveerde winkelruimte met een winkelfront van ca. 6 meter. Bereikbaarheid: Uitstekend zowel met auto als met openbaar vervoer Vloeroppervlak: Ca. 80 m² gelegen op de begane grond en circa 40 m² in de kelderruimte (magazijn). Opleveringsniveau: In overleg. Bijzonderheden: Naast Kruidvat en Jumbo en diverse gespecialiseerde winkels gelegen. Website: www.delangemakelaars.nl

REIBESTEIN EN PARTNERS BEDRIJFSHUISVESTING 070 – 331 97 99

MARTIJN DE LANGE BEDRIJFSMAKELAARS 070 – 323 05 51

MARTIJN DE LANGE BEDRIJFSMAKELAARS 070 – 323 05 51

TE HUUR WINKELRUIMTE

TE HUUR BEDRIJFSUNIT MET KANTOOR

TE HUUR BEDRIJFSPAND MET KANTOOR

DEN HAAG

LOOSDUINSE HOOFDSTRAAT 198

Huurprijs: Ligging:

€ 1.950,-- per maand excl. Btw Op zeer goede winkellocatie in het winkelcentrum ‘Loosduinen‘ gelegen winkelruimte. Vloeroppervlak: Winkelruimte ca. 110 m² + ca. 70 m² kelderruimte. Opleveringsniveau: De winkelruimte is recent geheel gerenoveerd Oplevering: Per direct beschikbaar Bijzonderheden: Direct aan de overzijde van de winkel zijn onder andere de HEMA, KRUIDVAT en GALL & GALL gelegen. Website: www.delangemakelaars.nl

MARTIJN DE LANGE BEDRIJFSMAKELAARS 070 – 323 05 51 1/2014 I BOG Magazine

ZOETERMEER

WILLEM DREESLAAN 217

Huurprijs: Ligging:

€ 1.350,- per maand Project Businessbuildings ‘Willem I, II & III‘ Bereikbaarheid: Bijzonder goed Vloeroppervlak: B.g. ca. 65 m² bedrijfsruimte 1e verd. ca. 65 m² kantoorruimte en 2 parkeerplaatsen Opleveringsniveau: Voorzien van o.a. glad afgewerkte b.g. vloer v.v. met een draagverm. van max. 1.000 kg/m² en vrije hoogte ca. 3,1 meter (b.g.), vloerverwarming op de 1e verd., handmatig bedienbare overheaddeur, luxe keuken v.v. combioven.

ROB SWART BEDRIJFSHUISVESTING 079 – 351 31 11

ZOETERMEER

ALUMINIUMSTRAAT 49

Huurprijs: Ligging: Bereikbaarheid:

€ 1.850,- per maand Bedrijventerrein ‘Lansinghage’ Uitstekend, zowel met eigen als met OV Vloeroppervlak: Ca. 275 m² bedrijfsruimte en ca. 35 m² kantoorruimte op de begane grond Opleveringsniveau: In huidige staat v.v. o.a. vlakke betonvloer met een vloerbelasting van ca. 1.500 kg/m², vrije hoogte ca. 7m Parkeren: 4 parkeerplaatsen op voorgelegen terrein Oplevering: In overleg, op korte termijn mog. Website: www.rob-swart.nl

ROB SWART BEDRIJFSHUISVESTING 079 – 351 31 11 28


TE HUUR/ TE KOOP VRIJSTAAND BEDRIJFSPAND DELFGAUW

OVERSLAGWEG 7

Huurprijs: € 85.000,- per jaar Vraagprijs: € 975.000,- k.k. Ligging: Bedrijvenpark ‘Ruyven‘ Bereikbaarheid: Uitstekend Vloeroppervlak: Totaal circa 895 m² als volgt verdeeld: Ca. 630 m² bedrijfsruimte op de b.g. Ca. 265 m² kantoorruimte verdeeld over de b.g. en 1e verd. Parkeren: Ca. 12 parkeerplaatsen gelegen op eigen terrein Oplevering: In overleg, op korte termijn mogelijk Website: www.rob-swart.nl BIJZONDERHEDEN

Bedrijfsruimte De bedrijfsruimte is v.v. o.a. glad afgewerkte betonvloer met een draagvermogen van circa 2.000 kg/m², elektrisch bedienbare overheaddeur, vrije hoogte circa 6 meter, industriële verlichting, krachtstroom, tweetal heaters, brandblusvoorzieningen, terreinverlichting. Kantoorruimte De kantoorruimte is v.v. o.a. centrale verwarming middels radiatoren, mechanische ventilatie, airconditioning, alarminstallatie, videobewakingssysteem, brandmeldinstallatie, pantry (1e verd.), glasvezel, kabelgoten v.v. databekabeling, gekoelde serverruimte.

ROB SWART BEDRIJFSHUISVESTING 079 – 351 31 11

TE HUUR REPRESENTATIEF BEDRIJFSPAND MET KANTOOR DEN HAAG

DONAU 90-92

Huurprijs: € 340.000,- per jaar Ligging: Bedrijventerrein ‘Forepark‘ Bereikbaarheid: Goed, zowel met eigen als OV Vloeroppervlak: Ca. 4.409 m² bedrijfsruimte met kantoor als volgt verdeeld: B.g. bedrijfs-/opslagruimte: ca. 3.110 m² en kantoorruimte: ca. 243 m², 1e verd. kantoor-/opslagruimte: ca. 528 m² , 2e verd. kantoor-/ opslag-ruimte: ca. 528 m². Deelverhuur bespreekbaar Parkeren: 21 parkeerplaatsen op eigen afsluitbaar terrein met eventueel uitbreidingsmogelijkheden. Oplevering: In overleg, op korte termijn mogelijk Website: www.rob-swart.nl BIJZONDERHEDEN

Het bedrijfspand met kantoor wordt opgeleverd in huidige staat en is v.v. o.a.: Bedrijfsruimte: 3-tal dockshelters, één elektrisch bedienbare overheaddeur, lichtkoepel(s), vloerbelasting ca. 2.500 kg/m², industriële verlichting, gasheater(s), diverse krachtstroomaansluitingen, deels vrije hoogte circa 11 meter, brandslanghaspels, afsluitbaar terrein d.m.v. elektrisch bedienbare hekwerken, magazijnstellingen.

ROB SWART BEDRIJFSHUISVESTING 079 – 351 31 11

TE HUUR BEDRIJFSPANDEN DEN HAAG

TE HUUR BEDRIJFSRUIMTE MET KANTOOR WESTVLIETWEG 60G + 61D

Huurprijs: Huurprijs: Ligging:

60G € 17.400,- per jaar 61D € 55.000,- per jaar Bedrijventerrein “Hofzicht” aan de Westvlietweg Bereikbaarheid: Goed Vloeroppervlak: Westvlietweg 60G ca. 177 m² bedrijfsruimte op de b.g. Westvlietweg 61D ca. 825 m² bedrijfsruimte op de b.g. en ca. 127 m² kantoorruimte op de 1e verd. Opleveringsniveau: Voorzien van o.a. el. bedienbare overheaddeur, glad afgewerkte betonvloer met een draagverm. van max. 2.500 kg/m² (b.g.) en vrije hoogte ca. 7 meter (b.g.) Parkeren: 2 tot 4 parkeerplaatsen per bedrijfspand Oplevering: In overleg Website: www.rob-swart.nl

ROB SWART BEDRIJFSHUISVESTING 079 – 351 31 11 1/2014 I BOG Magazine

DEN HAAG

WESTVLIETWEG 68S

Huurprijs: Ligging:

€ 1.875,- per maand Bedrijventerrein ‘Hofzicht‘ aan de Westvlietweg Bereikbaarheid: Goed Vloeroppervlak: Ca. 142 m² bedrijfsruimte op de b.g. i.c.m. ca. 71 m² kantoor -/ opslagruimte op de 1e verd. Opleveringsniveau: Voorzien van o.a. el. bedienbare overheaddeur, monoliet gestorte betonvloer v.v. coating met een draagverm. van max. 1.500 kg/ m² (b.g.) en vrije hoogte ca. 8 meter (b.g.) Parkeren: 4 parkeerplaatsen

ROB SWART BEDRIJFSHUISVESTING 079 – 351 31 11 29


TE HUUR/ TE KOOP MULTIFUNCTIONEEL BEDRIJFSPAND PIJNACKER

WETERINGWEG 3

Huurprijs: Vraagprijs: Ligging: Bereikbaarheid: Vloeroppervlak:

€ 50.000,- per jaar € 595.000,- k.k. Bedrijventerrein ‘De Boezem’ Goed, zowel met eigen als OV Ca. 785 m² bedrijfsruimte, ca. 257m² kantoor-/ kantineruimte en ca. 90 m² entresol 6 parkeerplaatsen op eigen terrein In overleg www.rob-swart.nl

Parkeren: Oplevering: Website:

BIJZONDERHEDEN

Het bedrijfspand wordt opgeleverd in huidige staat en is v.v. o.a.: Kantoorruimte Entree, meterkast, toiletgroepen (dames/ heren), systeemplafond v.v. inbouw verlichtingsarmaturen, centrale verwarming door middel van radiatoren, aluminium kozijnen v.v. isolerende beglazing, te openen ramen. Bedrijfsruimte Betonvloer, overheaddeur, kraanbaan (ca. 5.000 kg), krachtstroom, daklichten, industriële verlichting, vrije hoogte circa 6 m.

TE HUUR MULTIFUNCTIONELE BEDRIJFSPANDEN Huurprijs:

Ligging: Metrage:

Parkeren: Oplevering: Website:

DEN HAAG KRANENBURGWEG 175 (SCHEVENINGEN)

Huurprijs: Ligging:

€ 99.000,-- per jaar excl. btw In het Schevenings Havengebied gelegen multifunctioneel modern bedrijfsgebouw. Bereikbaarheid: Uitstekend zowel met eigen als met openbaar vervoer Vloeroppervlak: Totaal ca. 960m² (bedrijfsruimte 660m²/kantoorruimte ca.300m²) Opleveringsniveau: Turn-key Bijzonderheden: Het object beschikt verder over een bestraat en met hekwerk afgesloten buitenterrein van circa 940m². Website: www.delangemakelaars.nl

MARTIJN DE LANGE BEDRIJFSMAKELAARS 070 – 323 05 51

ROB SWART BEDRIJFSHUISVESTING 079 – 351 31 11

DEN HAAG

TE HUUR BEDRIJFSGEBOUW

TE HUUR BEDRIJFSGEBOUW/SHOWROOM

LAAN VAN YPENBURG 22-130

Bedrijfsruimte vanaf € 60,-- p/m² per jaar Kantoorruimte vanaf € 115,-- p/m² per jaar Bedrijvencomplex “Ypenburg” Diverse zelfstandige bedrijfspanden vanaf ca. 750 - 5.000 m² en zelfstandige kantoorunits vanaf ca. 170 m² Ruime parkeergelegenheid verspreid op eigen terrein In overleg, op korte termijn mogelijk www.rob-swart.nl Collegiaal met COG Makelaars

BIJZONDERHEDEN

Het bedrijvencomplex “Ypenburg” ligt direct op goede zichtlocatie aan de A13 op de kruising van de A13 (Den Haag-Rotterdam), A4 (Amsterdam-Rotterdam) en de A12 (Den Haag-Utrecht-Arnhem). Het complex is uitstekend bereikbaar per auto en openbaar vervoer (tramlijn 15). Opleveringsniveau: Bedrijfsruimte: vloerbelasting variërend vanaf ca. 1.000 - 5.000 kg/ m², vrije hoogte variërend vanaf ca. 6 - 10 meter, elektrisch dienbare overheaddeur(en).

ROB SWART BEDRIJFSHUISVESTING 079 – 351 31 11

WATERINGEN

€ 365.000,-- k.k. € 2.950,-- per maand excl. btw Op bedrijventerrein Westland Business Centrum, direct aan “DE” toegangsweg naar de Hornbach. Bereikbaarheid: Uitstekend zowel met eigen - als met openbaar vervoer Vloeroppervlak: Bg: ca. 210m² showroom, 1e verd: ca. 210m² kantoor-/showroom Tot: ca. 420m² Opleveringsniveau: Turn-key Website: www.delangemakelaars.nl Collegiaal met Santen & Gasille Makelaars

MARTIJN DE LANGE BEDRIJFSMAKELAARS 070 – 323 05 51

TE HUUR REPRESENTATIEF BEDRIJFSPAND ZOETERMEER

BLEISWIJKSEWEG 55

Huurprijs: Ligging: Bereikbaarheid: Vloeroppervlak:

Bedrijfsruimte € 40,- p/m² per jaar Kantoorruimte vanaf € 85,- per jaar Bedrijventerrein “Brinkhage” Goed, zowel met eigen als OV Ca. 2.520 m² bedrijfsruimte en ca. 180 m² kantoorruimte op de b.g. Ca. 370 m² kantoorruimte op de 1e verd. Op eigen afsluitbaar parkeerterrein is een ruime parkeergelegenheid aanwezig met circa 81 parkeerplaatsen (€ 250,- p.p.p.j.) In overleg, op korte termijn mogelijk www.rob-swart.nl

Parkeren:

Oplevering: Website:

BIJZONDERHEDEN

De bedrijfsruimte wordt opgeleverd in huidige staat v.v. o.a.: betonvloer (vloerbelasting ca. 1.500 kg/ m²), overheaddeur(en), daklicht, kozijnen in de zijgevel en vrije hoogte van ca. 4,5 meter. De kantoorruimte wordt opgeleverd in huidige staat v.v. o.a.: systeemplafonds v.v. inbouw verlichtingsarmaturen, centrale verwarming middels radiatoren, toiletgroep(en) en liftinstallatie.

ROB SWART BEDRIJFSHUISVESTING 079 – 351 31 11 1/2014 I BOG Magazine

’S-GRAVENZANDSEWEG

Koopsom: Huurprijs: Ligging:

TE HUUR BEDRIJFSGEBOUW

DEN HAAG

ZILVERSTRAAT 118A

Huurprijs: Ligging:

€ 900,-- per maand excl. btw Op uitstekende bedrijfslocatie op het bedrijventerrein ZichtenburgKerketuinen op hoek gelegen, multifunctioneel bedrijfsgebouw. Bereikbaarheid: Uitstekend zowel met eigen als met openbaar vervoer Vloeroppervlak: Totaal ca. 100m² (bedrijfsruimte 65m², entresol ca. 25m² en kantoorruimte ca. 10m²) Opleveringsniveau: Turn-key Bijzonderheden: Zeer centraal gelegen, parkeerplaatsen op eigen terrein. Website: www.delangemakelaars.nl

MARTIJN DE LANGE BEDRIJFSMAKELAARS 070 – 323 05 51 30


TE HUUR MULTIFUNCTIONEEL REPRESENTATIEF BEDRIJFSPAND DEN HAAG

TE HUUR BEDRIJFSGEBOUW

RUHR 1-3

Huurprijs: Ligging: Bereikbaarheid: Vloeroppervlak:

€ 2.850,- per maand Bedrijvenpark ‘Forepark” Uitstekend zowel met eigen als OV Totaal circa 336 m² als volgt verdeeld: Ca. 250 m² bedrijfsruimte en ca. 43 m² kantoor op de b.g. Ca. 43 m² kantoorruimte 1e verd. Opleveringsniveau: In huidige staat Parkeren: 6 parkeerplaatsen op eigen terrein Oplevering: In overleg, op korte termijn mogelijk Website: www.rob-swart.nl BIJZONDERHEDEN

Bedrijfsruimte Glad afgewerkte betonvloer (draagvermogen ca. 2.000 kg/m²), industriële verlichting, vrije hoogte circa 6 meter, elektrisch bedienbare overheaddeur, heater, krachtstroom. Kantoorruimte Huidige indeling d.m.v. scheidingswanden, toiletgroep(en), pantry, systeemplafond v.v. inbouw verlichtingsarmaturen, bestaande vloerbedekking, centrale verwarming door middel van radiatoren v.v. thermostaatkranen, kabelgoten, te openen ramen, brandblusmiddelen.

ROB SWART BEDRIJFSHUISVESTING 079 – 351 31 11

TE HUUR BEDRIJFSRUIMTE

Den Haag

€ 2.200,-- per maand te vermeerderen met BTW Ligging: Scheveningen Haven Den Haag Bereikbaarheid: Zeer goed bereikbaar Vloeroppervlak: 330 m² Opleveringsniveau: Casco Oplevering: Per 1 februari 2014. Bijzonderheden: Splitsbaar vanaf 110 m². Website: www.hwmakelaars.nl

€ 2.650,-- per maand excl. btw Op uitstekende bedrijfslocatie op het “Forepark” op hoek gelegen multifunctionele bedrijfsrtruimte + P. Bereikbaarheid: Uitstekend zowel met eigen als met openbaar vervoer Vloeroppervlak: Totaal ca. 358 m² (bedrijfsruimte 280m² en kantoorruimte ca. 85m²) Opleveringsniveau: Turn-key, uitgebreid voorzieningenniveau Bijzonderheden: Zeer centraal, schuin tegenover de Sligro gelegen. Aan de voorzijde 3 parkeerplaatsen op eigen terrein. Website: www.delangemakelaars.nl

MARTIJN DE LANGE BEDRIJFSMAKELAARS 070 – 323 05 51

DEN HAAG

KOBALTSTRAAT 17

Huurprijs:

€ 20.000,- per jaar te vermeerderen met BTW Schitterend bedrijfspand op bedrijventerrein ZKD. Uitstekend, nabij de Lozerlaan die aansluit op de A4. Deelverhuur bedrijfs- 250 m², en entresol 72 m² In overleg In overleg ook geheel te huur. www.hwmakelaars.nl

Ligging: Bereikbaarheid: Vloeroppervlak: Oplevering: Bijzonderheden: Website:

H&W MAKELAARS 070 – 356 04 12

THEEMS 45

Huurprijs: Ligging:

TE HUUR BEDRIJFSRUIMTE

DATHEENSTRAAT 57

Huurprijs:

DEN HAAG

TE HUUR BEDRIJFSRUIMTE

FOREPARK DEN HAAG OUDE MIDDENWEG 209

Huurprijs:

€ 3.000,- per maand te vermeerderen met BTW Ligging: Forepark Den Haag Bereikbaarheid: Zeer goed bereikbaar Vloeroppervlak: Bedrijfsruimte 375 m² kantoorruimte 60 m² entresolvloer p.m. Opleveringsniveau: Huidige staat. Extra entresol vloeren Oplevering: Per direct beschikbaar. Bijzonderheden: 1 overheaddeur Vrije hoogte 9,5 m (excl. entresolvloeren) Vloerbelasting 200 kg/m² Website: www.hwmakelaars.nl

H&W MAKELAARS 070 – 356 04 12

TE HUUR LOGISTIEKE BEDRIJFSRUIMTE

H&W MAKELAARS 070 – 356 04 12

TE KOOP / TE HUUR BEDRIJFSRUIMTE

PLASPOELPOLDER TE RIJSWIJK COBBENHAGENSTRAAT 2A/TREUBSTRAAT

Huurprijs: Ligging: Bereikbaarheid:

€50,- per m² per jaar Businesspark Plaspoelpolder Door de gunstige ligging ten opzichte van het wegennet (A4, A12 en A13) is het object uitstekend bereikbaar met het eigen vervoer. dichtbij het kantorengebouw bevinden zich opstapplaatsen van tramlijn 17 en diversen busdiensten Vloeroppervlak: 2.200 m² bedrijfsruimte Oplevering: Per direct beschikbaar Website: www.dtz.nl Website: www.hwmakelaars.nl BIJZONDERHEDEN

Ruime bedrijfsruimte met 2 loading docks en 2 extra inrijdeuren, hoogte 7 m, met mogelijkheid kantoorruimte. Parkeerplaatsen voor verhuur beschikbaar.

H&W MAKELAARS 070 – 356 04 12 1/2014 I BOG Magazine

DEN HAAG

WESTVLIETWEG 72

Huurprijs:

€ 2.000,- per maand te vermeerderen met BTW Ligging: Vlietzone Den Haag Bereikbaarheid: Zeer goed bereikbaar Vloeroppervlak: 232 m² Opleveringsniveau: Casco Oplevering: Per direct beschikbaar. Bijzonderheden: Schakelbaar. Directe oplevering. V.O.N. één beschikbaar. Collegiaal met Nadorp makelaars Website: www.hwmakelaars.nl

H&W MAKELAARS 070 – 356 04 12 31


TE HUUR BEDRIJFSRUIMTE

TE HUUR BEDRIJFSUNIT

FOREPARK DEN HAAG OUDEMIDDENWEG 219-221

Huurprijs: Ligging: Bereikbaarheid:

Vloeroppervlak: Oplevering: Website:

€ 110.000,-- per jaar te vermeerderen met btw Businesspark FOREPARK DEN HAAG Door de gunstige ligging ten opzichte van het wegennet (A4, A12 en A13) is het object uitstekend bereikbaar met het eigen vervoer. Dichtbij het kantorengebouw bevinden zich opstapplaatsen van tramlijn en diverse busdiensten. 958 m² bedrijfsruimte 194 m² kantoorruimte Per direct beschikbaar www.hwmakelaars.nl

BIJZONDERHEDEN 2 inrijdeuren, VRIJE hoogte 9,5 m, vloerbelasting 2500 kg/m2

H&W MAKELAARS 070 – 356 04 12

NOOTDORP

MEESTERSTRAAT 52

Huurprijs:

€ 1.095,- per maand 1e huurjaar € 695,- per maand Ligging: Op bedrijventerrein Oostambacht Bereikbaarheid: Goed, nabij A-12, Forepark, afslag Nootdorp Vloeroppervlak: Totaal ca. 100 m²: b.g. ca. 50 m² en 1e verd. ca. 50 m2 bedrijfs- of kantoorruimte Opleveringsniveau: In casco+ staat incl. toilet en pantry Oplevering: Per direct beschikbaar Bijzonderheden: Incl. 2 parkeerplaatsen, korte huurtermijn mogelijk Website: www.reibestein.nl

REIBESTEIN EN PARTNERS BEDRIJFSHUISVESTING 070 – 331 97 99

TE HUUR BEDRIJFSUNIT MET KANTOOR

Laat u altijd goed adviseren door één van de bedrijfsmakelaars uit het BOG Magazine. Deze professionals DEN HAAG

WESTVLIETWEG 68

Huurprijs:

€ 1.195,- per maand 1e huurjaar € 950,- per maand Ligging: Bedrijvencomplex ‘Hofzicht’ Bereikbaarheid: Goed, nabij rijkswegen A4, A12 en A13 Vloeroppervlak: Totaal ca. 152 m²: begane grond ca. 76 m² en 1e verd. ca. 76 m² kantoor Opleveringsniveau: Casco met toilet, pantry, alarm, elektr. overheaddeur, betonvloer op begane grond Bijzonderheden: Incl. 3 parkeerplaatsen Website: www.reibestein.nl

staan altijd voor u klaar!

WWW.BOGMAGAZINE.NL

REIBESTEIN EN PARTNERS BEDRIJFSHUISVESTING 070 – 331 97 99

Off- en online communicatie

Off- en Offonline en online communicatie communicatie

LIKE ONS op LIKE LIKE ONS ONS op op facebook en facebook facebook en en maak kans op een maak maak kans kans op op eeneen roll up banner in uwrollroll up up banner banner in uw in uw eigen huisstijl! eigen eigen huisstijl! huisstijl! SD-COMMUNICATIE SD-COMMUNICATIE SD-COMMUNICATIE WWW.SDCOMMUNICATIE.NL WWW.SDCOMMUNICATIE.NL WWW.SDCOMMUNICATIE.NL

1/2014 I BOG Magazine

32


District Nederland

International

GEZOCHT:

ENTHOUSIASTE ONDERNEMENDE VRIJWILLIGERS! Kiwanis is een internationale organisatie van serviceclubs. De vrijwilligers van een club houden zich bezig met fundraising projecten voor kinderen. Een Kiwanis serviceclub heeft naast de genoemde doelstelling vooral persoonlijke ontplooiing van het individuele lid voor ogen. Spreekt jou dit aan? Meld je dan aan via de website www.kiwanis.nl Wij gaan dan op zoek voor jou naar een club bij jou in de buurt.

SERVING THE CHILDREN OF THE WORLD.

WWW.KIWANIS.NL/DENHAAG


BOG Magazine - 2014 - Nummer 1  

BOG Magazine - 2014 - Nummer 1

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you