BOEM! Nr.3

Page 1

BOEM! B E D R I J F S O N R O E R E N D G O E D

E N

M E E R

WE

EDI TI STL E AN D

NUMMER 3

|

2018

DE WERELD VAN 3D-VISUALISATIES DE DIGITALE WERELD VAN WUBBEN.CHAN BEDRIJVENTERREIN DIJCKERHOEK

HARNASCHPOLDER SCHOT IN DE ROOS VOOR KLEINERE BEDRIJVEN

ABC WESTLAND, AANTREKKELIJK DOOR RUIMTE, KWALITEIT EN LIGGING!


PARTICIPANTEN VAN BOEM IN WESTLAND

Batenburg

Malkenhorst

Rijnpoort Makelaars

Santen Gassile

Gemeente Westland

Bedrijfshuisvesting

Makelaars

Heulweg 80

Makelaars

Stokdijkkade 2

Honderdland 71

Koningstraat 9

2295 KH Kwintsheul

Oude Liermolenweg 1

2671 GW Naaldwijk

2676 LS Maasdijk

2671 JS Naaldwijk

(0174) 294 652

2678 MN De Lier

140174

(0174) 28 25 55

(0174) 62 86 28

info@rijnpoort.nl

(0174) 511 300

info@gemeentewestland.nl

info@batenburg-bhv.nl

info@malkenhorst-

rijnpoort.nl

delier@santen-gasille.nl

gemeentewestland.nl

batenburg-bhv.nl

makelaars.nl

santen-gasille.nl

malkenhorstmakelaars.nl

Het volgende nummer van BOEM nr. 4 komt uit op woensdag 10 oktober tijdens ‘Bedrijventerreinen Event’ in het World Horti Center. Met als thema Duurzame Energie, de toekomstgerichte uitdaging.

Sprekers Ruud Veltenaar Karin Zwinkels

Wil je ook in BOEM!? Neem dan contact op met: Shirley Schelkers 06 51108723 / 0174 257 288 shirley@sdcommunicatie.nl Henk van Zanten 06 21260902 / 0174 624 212 hvanzanten@ uitgeverijwestlmedia.nl

www.boeminwestland.nl

BOEM!


VOOR WOORD Altijd in beweging! U weet het ongetwijfeld: de bedrijfsonroerendgoedmarkt is dynamisch en altijd in beweging. Het is daarom leuk om je als uitgever in deze markt te mogen bewegen en nieuwe initiatieven te kunnen ontwikkelen. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de eerste – door Projectikon en SD Communicatie georganiseerde – Vastgoedborrel in het Tramhuisje in Naaldwijk, waar op 15 juni en passant ook deze nieuwe, alweer derde editie van BOEM! werd gepresenteerd. BOEM! groeit en wordt populairder. Dat merken we bijvoorbeeld aan het feit dat we de afgelopen periode weer twee nieuwe participanten mochten verwelkomen: Santen & Gasille Makelaars en Rijnpoort Makelaars. Wij heten Arno Lem en Marc Westland van beide BOG-makelaars van harte welkom als partner! Westland staat de komende jaren voor een grote uitdaging als het gaat om bedrijfsonroerend goed. Dat werd onlangs duidelijk tijdens ons rondetafelgesprek in het prachtige Ottica met drie BOG-specialisten uit de regio, te weten Elco Bouwmeester (Batenburg Bedrijfshuisvesting), Evert van Malkenhorst (Malkenhorst Makelaars) en Arno Lem (Santen & Gasille Bedrijfsmakelaardij). Een verslag hiervan leest u natuurlijk in deze uitgave van BOEM! Verder in deze editie leest u ook alles over de vastgoedtak van Edward Koornneef, spraken we over een zeer interessant project in Harnaschpolder van Aannemersbedrijf Batenburg, leerden we iets over 3D-visiualisaties bij de verkoop van bedrijfsonroerendgoed én gingen we op bezoek bij ABC Westland Beheer, waar de komende jaren veel staat te gebeuren. Kortom, veel informatie waar u als ondernemer en lezer vast uw voordeel mee kan doen! Rest mij u nog veel leesplezier en een mooie zomer toe te wensen. Ik zie u graag op 10 oktober gezond weer terug bij de presentatie van BOEM! 4 tijdens het Bedrijventerreinen Event in het World Horti Center van gemeente Westland én VNO/NCW, getiteld Duurzame energie, de toekomstgerichte uitdaging. Wie weet tot dan! Shirley Schelkers Uitgever

3


COLOFON Nummer 3, zomer 2018 Uitgave BOEM in Westland is een uitgave van SD Communicatie in samenwerking met uitgeverij West Media Van ondernemers voor ondernemers!

10

Oplage 3.500 exemplaren

Bedrijventerrein Dijckershoek

Uitgever Shirley Schelkers 06 511 08 723 shirley@sdcommunicatie.nl Ontwerp, opmaak en realisatie SD Communicatie, Naaldwijk

4

Advertenties Uitgeverij West Media Stokdijkkade 10 2671 GW Naaldwijk (0174) 62 42 12 info@uitgeverijwestmedia.nl Interviews Fred Louter (Uitgeverij West Media) Fotografie Rolf van Koppen SD Communicatie PR www.boeminwestland.nl

boeminwestland

Copyright © 2018 Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. De uitgever kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van of voor eventuele schadelijke gevolgen door (het gebruik van) de geplaatste artikelen of advertenties. Bij een geschil kunt u zich niet beroepen op de inhoud van deze uitgave.

INHOUDSOPGAVE

6

Rondetafelgesprek BOEM!

10

Bedrijventerrein Dijckerhoek

‘Westland staat komende jaren voor een grote uitdaging’

Optimaal en stijlvol ondernemen in hartje Westland

12 Harnaschpoint

Schot in de roos voor kleinere bedrijven

14 Koornneef Vastgoed & Ontwikkeling

‘Vastgoed is een kwestie van geduld leren betrachten’

16

Bedrijventerreinen Event Duurzame energie: de toekomstgerichte uitdaging

18 Wubben.Chan en Batenburg

Bedrijfshuisvesting vinden elkaar steeds vaker in digitale wereld


14

Koornneef Vastgoed & Ontwikkeling

18

Wubben.Chan en Batenburg Bedrijfshuisvesting en de digitale wereld

20

32

ABC Westland Beheer

Aanbod van Batenburg Bedrijfshuisvesting, Malkenhorst Makelaars, Rijnpoort Makelaars, Santen & Gasille Makelaars en de Gemeente Westland

30 Column

Parkeernormen verplaatst naar bestemmingsplannen

32

ABC Westland Beheer

Nieuwe ontwikkelingen maken bedrijventerrein nĂłg interessanter

36

18

Bedrijventerrein Event

ABC Westland ong Aantrekkelijk door ruimte, kwaliteit ĂŠn ligging!

5


6

RONDETAFELGESPREK BOEM!

‘WESTLAND STAAT KOMENDE JAREN

voor een grote uitdaging’


7

Vrijdag 4 mei vond in het prachtig gerenoveerde Ottica van Van Daalen Optiek aan het Wilhelminaplein in Naaldwijk een Rondetafelgesprek plaats tussen drie bekende Westlandse bedrijfsonroerendgoedmakelaars. Deelnemers Elco Bouwmeester (Batenburg Bedrijfshuisvesting), Evert van Malkenhorst (Malkenhorst Makelaars) en Arno Lem (Santen & Gasille Bedrijfsmakelaardij) spraken met elkaar over de huidige ĂŠn toekomstige ontwikkelingen in het Westlandse bedrijfsonroerendgoed. De rode draad: Westland heeft werk aan de winkel!


8

Arno Lem: ‘Bedrijven die uit wíllen of moeten breiden of willen starten hebben amper nog keuze uit enig serieus aanbod.’

Evert van Malkenhorst: ‘Westlanders kopen graag, huren vinden ze zonde van het geld.’

Onder het genot van onder meer een heerlijke cappuccino, verse muntthee en diverse smaakvolle bites werd er in het voormalige Oude Raadhuis een kleine twee uur lustig op los gediscussieerd en gefilosofeerd over de uitdagingen in bedrijfsmatig vastgoed, retailvastgoed en kantorenvastgoed in Westland.

vertrek uit de Westlandse regio van ondernemingen die voor hun bedrijfsactiviteiten een aanzienlijke oppervlakte nodig hebben. “De komende jaren zijn er voor wat betreft nieuwbouw alleen nog mogelijkheden rond het World Horti Center en ABC Westland. Honderdland Fase 2? Dat gaat heel hard, nagenoeg alle kavels zijn verkocht aan uitsluitend Westlandse bedrijven. De in de crisistijd opgestelde bedrijvenvisie 2013-2020 van Westland zal echt aan de huidige economische situatie aangepast moeten worden. Het was ten tijde van het ontwikkelen van de visie niet te voorzien dat de economische omstandigheden zo in positieve zin zouden veranderen. Maar dat is, uiteraard gelukkig, wél het geval, met deze nieuwe uitdaging tot gevolg. Persoonlijk ben ik voorstander van een Honderdland Fase 3, daar liggen volgens mij nog goede mogelijkheden.”

Bedrijfsmatig vastgoed

“We signaleren dat grondposities voor bedrijfsmatig onroerend goed in rap tempo opdrogen in Westland”, trapt Arno Lem van Santen & Gasille Bedrijfsmakelaardij af. “Dat is uiteraard zorgwekkend. Bedrijven die uit wíllen of moeten breiden of willen starten hebben amper nog keuze uit enig serieus aanbod. Dat betekent dat als we niet snel met oplossingen Deelnemers zijn komen Westland op terde participanten mijn bedrijven kwijt kan van BOEM! raken aan andere gemeenten in onze Aan het Rondetafelgesprek regio.” in Ottica aan de Herenstraat 6 in Naaldwijk namen deel: Elco Bouwmeester - Batenburg Bedrijfshuisvesting. Evert van Malkenhorst Malkenhorst Makelaars. Arno Lem - Santen & Gasille Bedrijfsmakelaardij.

Elco Bouwmeester van Batenburg Bedrijfshuisvesting herkent zich in de woorden van zijn collega. Ook hij voorziet op korte termijn een mogelijk

“Een pasklaar antwoord waarmee we deze schaarste snel op kunnen lossen is er eenvoudigweg niet”, antwoordt Evert van Malkenhorst, “Dat komt ook doordat de glastuinbouw in Westland een sector is waar met grote omzichtigheid mee om wordt gegaan, daar kan en mag niet aan getornd worden.” Een mogelijke en regelmatig gehoorde optie is om verticaal te gaan telen. Bouwmeester: “Daarmee creëer je ruimte in de hoogte. Maar dat is een lang traject, terwijl we eigenlijk nu al


gaan verlagen. Daarmee creëer je onrust in je eigen portefeuille. Bij De Tuinen is dat goed te zien. Er worden daarin geen uitzonderingen gemaakt door de eigenaar van het complex. Overigens vind ik veel van wat er gebeurt in retail toch écht de verantwoordelijkheid van de middenstander zélf. Díe moet het uiteindelijk doen.”

Kantorenmarkt

Elco Bouwmeester: ‘Het was ten tijde van het ontwikkelen van de visie niet te voorzien dat de economische omstandigheden zo in positieve zin zouden veranderen.’ iets zouden moeten doen om meer bedrijfsmatige vastgoedruimte te creëren voor de bedrijven die dit nu al nodig hebben. Ik denk dat we gedrieën wel kunnen concluderen dat er een lobby richting de politiek moet om de Bedrijfsvisie 2030 zo snel mogelijk te actualiseren naar de huidige, nieuwe economische situatie, die om ander beleid vraagt.”

Vastgoed in retailsector

Als het gaat om het vastgoed in de retailsector is het ook in Westland de uitdaging om zoveel mogelijk winkelleegstand tegen te gaan. Bruisende dorpskernen, dát is de ambitie. “Er is in dat opzicht in positieve zin veel gebeurd in Westland, zoals in ’s-Gravenzande en Naaldwijk”, vindt Van Malkenhorst. Bouwmeester vult aan: “Wel zou enige flexibiliteit bij het vestigingsbeleid gewenst zijn. Het zou goed zijn als er door alle betrokken partijen actief meegewerkt wordt aan het mogelijk maken van nieuwe formules van gecombineerde bedrijven, maar ook van webshops met een fysieke showroom en afhaalfunctie.” Lem vindt dat er door eigenaren van winkels en winkelcentra soms te lang wordt vastgehouden aan de vaste huurprijzen. “Verhuurders kunnen streven naar minder eenduidig verhuurbeleid”, zegt Malkenhorst, “Maar ik begrijp dat dat niet eenvoudig is. In één straat kan je als verhuurder van meerdere panden niet ineens de prijzen

De bedrijfsmakelaars zijn het over de kantorenmarkt eens: Westland heeft niet echt een kantorenmarkt. Dat brengt het gebied Westland met zich mee. Bouwmeester: “Alles bij elkaar heeft Westland best veel meters aan kantoorruimte, maar het is niet gecentreerd, zoals op traditionele kantorenlocaties, zoals de Zuidas.” Malkenhorst: “Dat is best logisch, Westlanders kopen graag, huren vinden ze zonde van het geld. Daarom kopen bedrijven vaak een kantoorruimte, waarbij de bijbehorende bedrijfsruimtes worden verhuurd aan bijvoorbeeld de relaties van de verhuurder.” Lem: “Het merendeel van de kantoren in Westland staat ten dienste van de bijbehorende bedrijfsactiviteiten in bijvoorbeeld agrologistiek, installatietechniek of andere vormen van productie. Kijk naar de bedrijven aan de Tiendweg. Van schaarste is hier amper sprake, dus hier liggen voor bedrijven en makelaars niet de prioriteiten. Die liggen zoals gezegd toch echt bij het bedrijfsmatige vastgoed. Laten we hopen dat we daar met elkaar zo snel mogelijk effectief op kunnen gaan anticiperen.”

9


BEDRIJVENTERREIN DIJCKERHOEK:

Optimaal en stijlvol ondernemen IN HARTJE WESTLAND

10 In het tweede kwartaal van 2019 is Westland een uniek bedrijventerrein rijker: Dijckerhoek. 53 multifunctionele bedrijfspanden verrijzen volgend jaar op de grens van Naaldwijk en ’s-Gravenzande. De verkoop is inmiddels gestart en verloopt voortvarend.

Over Dijckerhoek Dijckerhoek is een initiatief van: Dijckerhoek Projectontwikkeling. Het bedrijf ontwikkelt utiliteitsbouw in het Westland. Kwaliteit, continuïteit en zekerheid staan daarbij voorop. Dijckerhoek ontwikkelt met name specialties in de markt. In dat kader is er alle aandacht voor de uitstraling van de panden en het bedrijventerrein, met als resultaat een kwalitatief en waardevast bedrijfspand!

Bedrijventerrein Dijckerhoek wordt gesitueerd nabij nieuwbouwproject Dijckerwaal in ‘s-Gravenzande. In Dijckerwaal worden stijlvolle woningen ontwikkeld met tal van groenstroken en fietspaden. Naast particuliere woningen is een deel van het gebied dus bestemd voor bedrijven.

4 types

Volgens makelaar Evert van Malkenhorst van Malkenhorst Makelaars zijn de mogelijkheden op Dijckerhoek voor tal van ondernemingen interessant. “Dijckerhoek omhelst vier verschillende unittypes. Die variëren in grootte van 32 m² tot 450 m². De prijzen zijn gunstig: vanaf 48.950 euro. Momenteel is er in Westland geen soortgelijk alternatief beschikbaar met deze kwaliteit en uitstraling.”

Uitstraling

De kracht van Dijckerhoek vertaalt zich in diverse aspecten: zo heeft het een uitstekende geografische ligging en is het ruim van opzet, met een


stijlvol en kleurrijk binnenterrein. Parkeren kan voor de deur. Van Malkenhorst: “De uitstraling is hoogwaardig, dat komt mede door het fraaie ontwerp en de keuze van materialen. Dit tezamen met de grote diversiteit én de mogelijkheid om een unit in het bouwtraject volledig custommade af te bouwen, maken Dijckerhoek tot een zeer populair bedrijfsterrein. Dat merken we, want zo’n 60% van de units is eigenlijk zonder intensieve verkoopcampagne al verkocht. Het restant zal snel volgen, zo is de verwachting.”

Waarheidsgetrouwe impressies

Een enorm pluspunt voor geïnteresseerden is de mogelijkheid om via film, digitale afbeeldingen en papieren impressies een zeer waarheidsgetrouwe weergave van het toekomstige bedrijventerrein te bekijken. “Dat is een groot voordeel in het aankooptraject”, aldus Van Malkenhorst. “De panden zijn ontworpen door Wubben-Chan, een architectenbureau dat kwaliteit en uitstraling hoog in het vaandel heeft staan. Dat zie je terug in de impressies.”

11

Meer informatie: Malkenhorst Makelaars Evert van Malkenhorst Koningstraat 9 2671 JS Naaldwijk 0174-628 628 www.malkenhorstmakelaars.nl www.dijckerhoek.nl

Unit type A Bedrijfsruimte Verkoopprijs vanaf € 48.950 exclusief BTW v.o.n. Oppervlakte 32m2 t/m 81m2

Unit type B Business Unit Verkoopprijs vanaf € 312.500 exclusief BTW v.o.n. Oppervlakte 240m2 t/m 450m2

Type C Business Unit Verkoopprijs vanaf € 312.500 exclusief BTW v.o.n. Oppervlakte 240m2 t/m 364m2

Unit type D Bedrijfsruimte Verkoopprijs vanaf € 145.950 exclusief BTW v.o.n. Oppervlakte 90m2 t/m 117m2


VERKOOP BINNENKORT VAN START!

HARNASCHPOINT 12

schot in de roos voor kleinere bedrijven

In het gedeelte Vrij Harnasch 1 op bedrijventerrein Harnaschpolder in Den Hoorn (gemeente Midden-Delfland) verrijst binnen een jaar het bedrijvenverzamelgebouw Harnaschpoint. In totaal nog 38 bedrijfsunits wachten daar op nieuwe kopers, die willen profiteren van de aantrekkelijke mogelijkheden en unieke vestigingslocatie. Het goede nieuws: de verkoop start binnenkort! Harnaschpoint is een project van Vastgoed Batenburg B.V. uit Bergschenhoek. Met 153 jaar ervaring in de bouw, kan er met recht gesproken worden van een ervaren partij, die niet alleen de bouw voor zijn rekening neemt, maar dus ook de projectontwikkeling. “Dit project stond al enige tijd bij ons op de rol, maar gaat nu daadwerkelijk van start”, zegt directeur Ivo Batenburg. “Dat heeft alles te maken met de getoonde interesse in Harnaschpoint. De helft van het gebouw is al verkocht aan één relatie,

Kleurstelling en ontwerp kunnen afwijken van het definitieve ontwerp


en er bereiken ons en de makelaar ook andere positieve geluiden. Dat gaf ons de overtuiging om groen licht te geven. De verkoop start dus binnenkort, we verwachten in het vierde kwartaal van dit jaar te kunnen gaan bouwen. De oplevering zal medio 2019 zijn.” Makelaar Santen & Gasille Bedrijfsmakelaardij uit De Lier heeft op het moment van schrijven dus nog 38 bedrijfsunits in verkoop. 18 units van 50 m² bevinden zich op de begane grond, de overige 20 zijn iets kleinschaliger units, gelegen op de eerste etage en voor personenauto’s en bestelauto’s bereikbaar via een oprit. Deze hebben een oppervlakte van 30 m². “Het totale kavel is zo’n 4.000 m² groot”, aldus Arno Lem van Santen & Gasille Bedrijfsmakelaardij. “Het is ideaal voor kleinere ondernemers die ruimte nodig hebben om te kunnen werken, materialen op te slaan en/of lichte productiewerkzaamheden uit te voeren. Maar Harnaschpoint biedt meer dan ruimte alleen. Het bedrijvenverzamelgebouw onderscheidt zich ook door de representatieve uitstraling, architectuur en een hoogwaardig afwerkingsniveau. Gecombineerd met de ontzettend aantrekkelijke locatie maakt dit Harnaschpoint tot een zeer interessante optie voor tal van kleinere bedrijven.”

Volgens Lem is Harnaschpolder inmiddels een begrip in de regio: “De locatie is voor veel ondernemers al bekend en er komen steeds meer bedrijven die zich hier willen vestigen. Dat is logisch. Kiezen voor Harnaschpoint en dus Harnaschpolder betekent kiezen voor een centrale en gunstig gelegen, goed bereikbare locatie. Harnaschpolder is gelegen direct aan de A4 (afslag 12) en uitstekend bereikbaar via de A12, A13 en de N211. Belangrijke steden als Den Haag, Delft, Rotterdam en Westland liggen letterlijk om de hoek. Parkeren is ook geen probleem, dit wordt gerealiseerd op eigen terrein. Kortom, wij hebben hoge verwachtingen van Harnaschpoint en heten geïnteresseerde bedrijven graag van harte welkom om er kennis van te komen nemen.”

Makelaar voor Harnaschpoint: Santen & Gasille Bedrijfsmakelaardij BV Oude Liermolenweg 1 2678 MN DE LIER 0174-511300 al@santen-gasille.nl www.santen-gasille.nl

13


KOORNNEEF VASTGOED & ONTWIKKELING

‘Vastgoed is een

KWESTIE VAN GEDULD

leren betrachten’

14

Edward Koornneef (links) en Frits van Eerd (CEO Jumbo Supermarkten)

Met anno 2018 zo’n tien lopende projecten is Koornneef Vastgoed & Ontwikkeling in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een volwaardige speler in de regionale vastgoedsector. Meest in het oog springende projecten in Westland: de onlangs geopende JUMBO- supermarkt in Kwintsheul én het ambitieuze woon- en winkelcomplex De Rentmeester. Algemeen directeur Edward Koornneef is enthousiast over de groeiende activiteiten binnen de vastgoedonderneming.


De in Naaldwijk woonachtige Edward

Het kloppend hart van Koornneef Vastgoed & Ontwikkeling bevindt zich, net als de bedrijven Koornneef Supermarkten en Koornneef Werving & Selectie (allen onderdeel van de Koornneef Retailgroep), in de Smederijstraat in Naaldwijk, hartje Westland dus. “Wij zijn ook een écht Westlands bedrijf, wat niet wil zeggen dat we alleen maar hier vastgoedprojecten hebben”, zegt Koornneef. “We hebben bijvoorbeeld ook een project in Oud-Beijerland, waar we voor onze JUMBO-vestiging aldaar een loods hebben opgekocht om ruimte te maken voor een extra parkeerterrein. Maar de nadruk van onze activiteiten ligt wel in Westland.”

Koornneef is algemeen directeur van de Koornneef Retailgroep. Daaronder vallen een drietal bedrijven: Koornneef Supermarkten (sinds 2016 Jumbo Koornneef, daarvoor Albert Heijn Koornneef), Koornneef Werving & Selectie en Koornneef Vastgoed. Tevens is de Westlanders inmiddels al veertien jaar actief als vicevoorzitter van MKB Westland, de overkoepelende brancheorganisaties van en voor Westlandse ondernemers. In zijn spaarzame vrije tijd is Koornneef vaak te vinden op de racefiets en in de sportschool. Tevens is hij een groot liefhebber van wintersportactiviteiten met onder anderen familie, vrienden en collega-ondernemers.

Pijletuinenhof

Zo is Koornneef Vastgoed & Ontwikkeling nadrukkelijk betrokken bij de herontwikkeling van verzorgingstehuis Pijletuinenhof in Naaldwijk. Koornneef: “Een mooi project om aan deel te nemen. Met deze herontwikkeling wil KMW Vastgoed (een samenwerking van Koornneef Vastgoed & Ontwikkeling, Van Mierlo en Weboma, opererend onder ‘Kwalitatief Mooi Westland’) een extra kwaliteitsimpuls geven aan de Verdilaan-zone.”

Supermarkt Kwintsheul

Een ander, nog maar zeer recent afgerond project, is uiteraard de nieuwe JUMBO-supermarkt in Kwintsheul. Het was 30 mei een drukte van belang tijdens de officiële opening. “We zijn hier als Koornneef Supermarkten heel blij mee”, aldus Koornneef. “Na het afbranden van de oude supermarkt in 2012 hebben we met Koornneef Vastgoed & Ontwikkeling een gloednieuwe winkellocatie gebouwd. Dat pand heeft enige tijd in de verhuur gestaan. Uiteindelijk hebben we vanuit meerdere beweegredenen besloten om er toch zélf een supermarkt in te gaan exploiteren. We zien veel potentie, mede ook door de groei van het aantal woningen in de komende jaren. Daarnaast is het natuurlijk hartstikke fijn voor de bewoners van Kwintsheul dat ze in hun eigen dorp weer een supermarkt hebben met een optimale service, waaronder ook de zeer gewenste pinmogelijkheid in het dorp.”

De Rentmeester

Hét uitdagende visitekaartje voor de komende jaren is echter ongetwijfeld het project De Rentmeester in Naaldwijk. Althans, als het aan ontwikkelaar SOW ligt (Samen Ontwikkelen Westland, dat onder meer bestaat uit Koornneef Vastgoed & Ontwikkeling). Achter winkelcentrum De Tuinen verrijst – als de plannen van

Koornneef definitief doorgang kunnen vinden – binnen enkele jaren een woon- en winkelproject met 47 nieuwbouwappartementen en twee lagen parkeren, aangevuld met een van de eerste zelfstandig gerunde JUMBO Foodmarkts. Koornneef: “We kunnen nog niet officieel starten, er zijn nog enkele bezwaren van omwonenden en een collega-supermarkt, maar we hebben goede hoop dat de Raad van State na de zomer akkoord zal gaan met ons aangepaste plan. Uit onderzoek van het bureau Stedelijke Planning blijkt dat de komst van de 3.750 m² grote foodmarkt verantwoord is en voor een krachtige economische impuls kan zorgen. Ook de Westlandse politiek heeft er inmiddels een goed gevoel bij. Logisch, De Rentmeester is niet alleen een verrijking voor Naaldwijk, maar ook

“Wij zijn ook een écht Westlands bedrijf, wat niet wil zeggen dat we alleen maar hier vastgoedprojecten hebben” voor Westland. We moeten nog even geduld hebben, maar dat is inherent aan deze tak van sport. Inderdaad, dat is anders dan in de supermarktbranche, waar je sneller kan schakelen. Ik moet zeggen dat ik dat geduld betrachten steeds beter onder de knie krijg. Het mooie is dat er door die relaxte houding ineens veel meer mooie dingen op ons pad komen. En dat is een fijne constatering. Voor mij persoonlijk, maar met name ook voor Koornneef Vastgoed & Ontwikkeling.” www.koornneefvastgoed.nl

15


‘BEDRIJVENTERREINEN EVENT’ OP WOENSDAG 10 OKTOBER. NOTEER ALVAST IN UW AGENDA

DUURZAME ENERGIE

de toekomstgerichte uitdaging In Nederland gaan we af van aardgas. De Rijksoverheid heeft als doelstelling tot 2030 om 49 procent minder CO2 uit te stoten. En in 2050 moet de CO2 -uitstoot met 80 tot 95 procent teruggebracht worden. Dit heeft ook impact op de Westlandse bedrijventerreinen en is een grote uitdaging. Aanleiding voor VNO-NCW Westland-Delfland en de gemeente Westland om het event op de Dag van de Duurzaamheid te organiseren.

16

Het Bedrijventerreinen Event

Tijdens het ‘Bedrijventerreinen Event’ op de Dag van de Duurzaamheid staat energie centraal. Laat u inspireren door diverse sprekers met ontwikkelingen en trends, en lokale ondernemers over hun ervaringen en investeringen in duurzame maatregelen om ‘toekomstproof’ te blijven. Onder andere met Herwi Rijsdijk, directeur van bedrijventerrein ABC Westland. De bijeenkomst is speciaal bedoeld voor ondernemers die op bedrijventerreinen gevestigd zijn en voor vastgoedeigenaren.

Reserveer alvast in uw agenda

Datum: Woensdag 10 oktober: 19.30 tot 21.15 uur, aansluitend netwerkborrel Locatie: World Horti Center, Rabotorium

‘De toekomst wordt gecreëerd door wat je vandaag doet!’ Monique van den Bos, Westland Autoschade

vno ncw

westlanddelfland


‘Als ondernemer moet je altijd drie stappen verder zijn/ denken om te kunnen overleven, met duurzaamheid moet iedereen dat ook gaan doen dan hebben we een mooie toekomst voor ons en onze kinderen.’ Giel Biersteker Biersteker Dak- Gevel en Bouwtechniek BV

‘Als je de zonnepanelen in 12 jaar terugverdient, heb je 12 jaar een rendement van 8%, dat krijg je niet op de bank! Als de zelfde zonnepanelen dan 20 jaar mee gaan heb je de volgende 8 jaar een rendement van 100%!’ Jan Vrij AH Vrij Groen, Grond en Infra

17

Gastspreker

Ruud Veltenaar: ‘filosoof, insprator en sociaal entrepeneur’ Van probleemoplossing naar creatie De Toekomst van Duurzaamheid verlegt de macro-oplossingen van klimaatconferenties naar de persoonlijke ethiek van ons rentmeesterschap. Het maakt een einde aan de focus op afstandelijke verhandeling over emissiehandel, kostenbatenanalyses en CO2belastingen.

Karin Zwinkels, wethouder gemeente Westland (Economische Zaken & Greenport, duurzaamheid) ‘Het glastuinbouwcluster in Westland moet van een kwalitatief hoog niveau blijven. Duurzaamheid is daarbij hét thema voor de toekomst.’

Het Bedrijventerreinen Event wordt georganiseerd door gemeente Westland en VNO-NCW Westland-Delfland.


WUBBEN.CHAN EN BATENBURG BEDRIJFSHUISVESTING VINDEN ELKAAR STEEDS VAKER IN DIGITALE WERELD

‘Met 3D-VISUALISATIES leer je door een pand héén te kijken’ Voor eigenaren en makelaars van vastgoed waren decennialang de traditionele, veelal geprinte media dé manier om een bestaand of nieuw pand aan de man te brengen. Tegenwoordig is er een tool bijgekomen, die zowel eigenaren, makelaren én nieuwe kopers/huurders

18

omarmen: 3D-visualisaties. U vraagt, wij draaien, maar dan digitaal. Welkom in de wereld van virtual reality, welkom bij Wubben.Chan en Batenburg Bedrijfshuisvesting.

Mike Wubben van Wubben.Chan Engineering is de man die de via een eigen app beschikbare visualisaties produceert. Hij is de zoon van Aad Wubben van Wubben.Chan Architecten, waaraan Wubben.Chan Engineering gelieerd is. Volgens Wubben senior is het grote voordeel van deze nieuwe techniek dat je anders naar

een leeg, vaak gedateerd pand, gaat kijken. “Je leert er min of meer doorhéén kijken”, aldus de Westlandse architect. “Dat kan zeker niet iedereen en dat hoeft ook niet meer, want 3D-visualisaties of 360° panorama’s geven ook díe mensen de mogelijkheid om geïnspireerd te raken. Zo kan een pand dat op het eerste gezicht niet heel interessant lijkt, tóch een goede optie blijken te zijn. Dat komt omdat Wubben. Chan Engineering het voorwerk al gedaan heeft; zij tonen al wat er mogelijk is. Dat zet mensen vaak aan het denken, waardoor het in veel gevallen toch tot een koop- of huurovereenkomst komt, waar dat voorheen misschien minder snel zou gebeuren.”

Marketing-/communicatietool

“Ik kende Mike Wubben al via een Westlandse netwerkclub”, vult Elco Bouwmeester van Batenburg Bedrijfshuisvesting aan. “Ik kreeg in 2016 de opdracht voor de verhuur van een nogal


.

WUBBEN CHAN engineering

Wubben.Chan Architecten en Wubben.Chan Engineering Tiendweg 4, 2671 SB Naaldwijk T. +31 (0)174 - 42 03 55 I www.wubbenchan.nl E info@wubbenchan.nl

Batenburg Bedrijfshuisvesting Honderdland 71 2676 LS Maasdijk 0174 28 25 55 I www.batenburg-bhv.nl E info@batenburg-bhv.nl

19 hokkerig ingedeelde bedrijfslocatie. Ik vroeg aan Mike of hij iets kon betekenen als het gaat om 3D-visualisatie van dit pand, inclusief dus een nog niet bestaande nieuwe inrichting. Dat kon hij. Niet veel later toonde iemand interesse. Ik liet hem de impressie en de mogelijkheden zien. Hij was direct enthousiast en zag meteen voor zich hoe hij met dit pand uit de voeten kon. Het gebouw is vrijwel geheel gerenoveerd volgens de visualisatie. Inmiddels is Fitwinkel Naaldwijk alweer twee jaar naar volle tevredenheid in dit pand gevestigd. Wij hebben de klant door de visualisatie getoond wat er mogelijk was en daarmee de drempel verlaagd. Inderdaad, de 3D-visualisatie is een uitstekende nieuwe marketing-/communicatietool gebleken.”

BIM is de basis

Naast de genoemde Fitwinkel toont Mike Wubben op zijn iPad meteen nog enkele 3D-visualisaties en animaties, die indien gewenst altijd online beschikbaar zijn. Zo is er een zichtbaar verouderd pand aan de Nieuweweg in Poeldijk aan een visualisatie onderworpen. Waar een bezoekje aan het echte pand een potentiële relatie wellicht af zou schrikken, bekruipt je na het zien van de digitale impressie toch enthou-

siasme. “Een ander mooi voorbeeld is de nog te bouwen locatie Dijckerhoek in ’s-Gravenzande”, zegt Mike Wubben. “Wat je hier op mijn iPad nu ziet, moet nog volledig gebouwd worden, maar geeft reeds een zeer reële impressie van wat er de komende jaren gaat verrijzen in dit gebied. Het laat zich raden dat dit een prachtige extra verkooptool is voor tal van makelaars, vastgoedeigenaren en projectontwikkelaars. Het grote voordeel voor Wubben.Chan Engineering is dat alles wat wij maken al gebaseerd is op BIM (Bouw Informatie Model). BIM is voor ons altijd de basis. Dát geeft ons de mogelijkheid om deze waarheidsgetrouwe sfeerimpressies te maken en onderscheidt ons van andere aanbieders. Met Wubben.Chan hebben we hiermee alles onder één dak. Of het nog moderner kan? Nou, binnenkort starten we op onze nieuwe locatie ook met virtualrealitybrillen, dan kan de klant zelf bepalen waar en in welke richting hij of zij in het virtuele pand loopt. We doen er dus gewoon alles aan om de creativiteit van onze relaties te stimuleren en hopen hen daarmee nog meer te inspireren.”


AANBOD

Monster | Vlotlaan 316 Maasdijk | Honderdland 170

HUURPRIJS

€ 3.200,- P/M EXCL. BTW

LIGGING

BEDRIJVENTERREIN VLOTLAAN

BEREIKBAARHEID

UITSTEKEND PER AUTO 750 M2 HAL, 288 M2 ENTRESOL

KOOPPRIJS

€ 2.249.000,- K.K. EXCL. BTW

VLOEROPPERVLAK

LIGGING

HONDERDLAND FASE 1

OPLEVERINGSNIVEAU GOED

BEREIKBAARHEID

UITSTEKEND, NABIJ RIJKSWEG A20

OPLEVERING DIRECT

VLOEROPPERVLAK 910 M2 HAL, 701 M2 KANTOOR, 441 M2 ENTRESOL

BIJZONDERHEDEN VRIJE HOOGTE 6 M, ELEKT. OVER-

OPLEVERINGSNIVEAU

ZEER MODERN INGERICHT

HEADDEUR, 2.500 KG/M2 VLOER-

OPLEVERING

MEDIO APRIL 2019

BELASTING, KRACHTSTROOM

BIJZONDERHEDEN KRAANBAAN, 9M VRIJE HOOGTE, 37 P.P., AIRCO, ALARM, 3 ELEKTR. OVERHEADDEUREN,

VLOERVERWARMING, ZONNEPANELEN

20

Naaldwijk | Energiestraat 10 Maasdijk | Project: Kleine Hei

HUURPRIJS

€ 6.375,- P/M EXCL. BTW

LIGGING

BEDRIJVENTERREIN DE WOERD

BEREIKBAARHEID CENTRAAL GELEGEN IN WEST-

KOOPPRIJS

VANAF € 265.000,- V.O.N. EXCL. BTW

LIGGING

HONDERDLAND FASE 2

VLOEROPPERVLAK 1.075 M2 HAL, 120 M2 KANTOOR

BEREIKBAARHEID

UITSTEKEND, NABIJ RIJKSWEG A20

OPLEVERINGSNIVEAU GOED

VLOEROPPERVLAK

VANAF 145 M2 TOT 304 M2 (BEGANE GROND)

OPLEVERING

OPLEVERINGSNIVEAU

NIEUWBOUW BEDRIJFSRUIMTES

BIJZONDERHEDEN 5,9M VRIJE HOOGTE, 3.500 KG/M2

OPLEVERING

MEDIO Q1 2019

LAND, NABIJ A4/A20

1 JULI 2018 VLOERBELASTING, HEATERS,

BIJZONDERHEDEN REPRESENTATIEVE BEDRIJFSUNITS MET UITSTEKENDE GEBRUIKERSMOGELIJKHEDEN EN VOLDOENDE

KANTOOR RECENTELIJK

PARKEERGELEGENHEID. UNITS ZIJN KOPPELBAAR EN VOORZIEN VAN GEDEELTIJKE VERDIEPINGSVLOER.

GERENOVEERD

Gezocht Nieuwe bedrijfsruimtes voor verhuur/verkoop in regio Westland. Wegens veel succesvolle transacties in de afgelopen periode hebben wij ruimte voor nieuw aanbod! Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden. Wie weet staat uw object in de volgende editie op de pagina “Transacties”!

Maasdijk | Honderdland 348 KOOPPRIJS

€ 141.500,- V.O.N. EXCL. BTW

LIGGING

HONDERDLAND FASE 1

BEREIKBAARHEID UITSTEKEND, NABIJ RIJKSWEG A20 VLOEROPPERVLAK 66 M2 HAL, 66 M2 BETONNEN VERDIEPING OPLEVERINGSNIVEAU NIEUWBOUW OPLEVERING DIRECT BIJZONDERHEDEN 1.500 KG/M2 VLOERBELASTING, 2 P.P., ELEKTR. OVERHEADDEUR


Honderdland 71 2676 LS Maasdijk (0174) 28 25 55 info@batenburg-bhv.nl www.batenburg-bhv.nl

TRANSACTIES

VERHUURD

VERKOCHT

Gaia Herbs B.V.

Telersvereniging Prominent

50 M2 KANTOORRUIMTE

BOUWKAVEL: 36.000 M2

Poeldijk | ABC Westland 131

Maasdijk | Kavel 39-41 Honderdland Fase 2

21

VERKOCHT

VERHUURD

Transtolk

RVI Management B.V.

1.100 M2 BEDRIJFSRUIMTE

100 M2 BEDRIJFSRUIMTE

325 M2 ENTRESOLVLOER

100 M2 KANTOORRUIMTE

Maasdijk | Transportweg 19

Maasdijk | Honderdland 338

273 M2 KANTOORRUIMTE

VERHUURD

VERKOCHT

DAEL Security

N. Arkesteijn Kasconstructies & Beglazing

1.454 M2 BEDRIJFSRUIMTE

181 M2 BEDRIJFSRUIMTE

475 M2 KANTOORRUIMTE

3 PARKEERPLAATSEN

Maasdijk | Aartsdijkweg 9

22 PARKEERPLAATSEN

De Lier | Leemolen 38


AANBOD

22

Wateringen | ’s-Gravenzandseweg 19

‘s-Gravenzande | Dijckerhoek

Te huur opslagunit

Te koop opslagunits (met kantoorruimte)

HUURPRIJS

€ 850,- PER MAAND, EXCL. BTW EN SERVICEKOSTEN

VRAAGPRIJS

VANAF € 48.950,- K.K.

LIGGING

BEDRIJVENTERREIN WBC IN WATERINGEN

LIGGING

BEDRIJVENTERREIN DIJCKERWAAL

BEREIKBAARHEID

GOED PER AUTO

BEREIKBAARHEID

GOED PER AUTO

VLOEROPPERVLAK

CA. 42 M2

VLOEROPPERVLAK

VANAF CA. 31 M2

OPLEVERINGSNIVEAU

MULTIFUNCTIONELE OPSLAGUNIT MET KANTOORRUIMTE

OPLEVERINGSNIVEAU

MULTIFUNCTIONELE OPSLAGUNITS

OPLEVERING

IN OVERLEG

OPLEVERING

MEDIO 2019

BIJZONDERHEDEN BEDRIJFSRUIMTE (CA. 42 M2) MET OVERHEADDEUR, TWEE PARKEER-

BIJZONDERHEDEN AL 60% VERKOCHT! NOG DIVERSE OPSLAGUNITS BESCHIKBAAR,

PLAATSEN EN KANTOORRUIMTE (CA. 42 M2) OP DE VERDIEPING

MET OF ZONDER KANTOORRUIMTE

.

Monster | Kerkpad 2-f

Naaldwijk | Warmoezenierstraat 5

Te koop praktijkruimte

Te huur kantoorruimte

VRAAGPRIJS

€ 289.000,- K.K.

HUURPRIJS

€50.000,- P.J. EXCL. BTW

LIGGING

CENTRUM MONSTER

LIGGING

MEUBELBOULEVARD NAALDWIJK

BEREIKBAARHEID

GOED PER AUTO

BEREIKBAARHEID

GOED PER AUTO

VLOEROPPERVLAK

CA. 94 M2

VLOEROPPERVLAK

CA. 525 M2

OPLEVERINGSNIVEAU

MULTIFUNCTIONELE (PARA-)MEDISCHE PRAKTIJKRUIMTE

OPLEVERINGSNIVEAU

ZEER REPRESENTATIEVE KANTOORRUIMTE

OPLEVERING

IN OVERLEG

OPLEVERING

IN OVERLEG

BIJZONDERHEDEN IDEAAL ALS PRAKTIJKRUIMTE MET WINKELFUNCTIE EN VERSCHILLENDE PRAKTIJKKAMERS

BIJZONDERHEDEN UNIEK VANWEGE HAAR LANDELIJKE UITZICHT IN COMBINATIE MET COMMERCIËLE BEDRIJVIGHEID EN OPTIMALE BEREIKBAARHEID


TRANSACTIES

Koningstraat 9 2671 JS Naaldwijk 0174-628628 info@malkenhorstmakelaars.nl www.malkenhorstmakelaars.nl

VERHUURD

AANGEKOCHT

Huurders: Not2Much en PlusBouw

BEDRIJFSUNIT MET 2 OVERHEADDEUREN, DIVERSE SPREEKKAMERS EN ENTRESOL

Wateringen | ’s-Gravenzandseweg 20 M en 20N,

Maasdijk | De Derde Hoeve 62-64

MULTIFUNCTIONELE BEDRIJFSHAL MET OVERHEADDEUR EN KANTOORRUIMTE OP DE VERDIEPING.

23

VERHUURD

GROTENDEELS VERKOCHT

Huurder: Belker Services & FellMedia

Kopers: diversen

DIVERSE KANTOORRUIMTES IN BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW OP INDUSTRIETERREIN

OPSLAGUNITS MET OVERHEADDEUR, OP BEGANE GROND OF VERDIEPING, VANAF CA. 30 M2

‘s-Gravenzande | Franklinstraat 1

‘s-Gravenzande | Dijckerhoek type A

’S-GRAVENZANDE

GROTENDEELS VERKOCHT

GROTENDEELS VERKOCHT

Kopers: diversen

Kopers: diversen

OPSLAGUNIT MET OVERHEADDEUR EN KANTOORRUIMTE OP DE VERDIEPING,

BEDRIJFSRUIMTE MET OPSLAG, OVERHEADDEUR EN KANTOORRUIMTE OP VERDIEPING

VANAF CA. 240 M2

VANAF CA. 90M2

‘s-Gravenzande | Dijckerhoek type B & C

‘s-Gravenzande | Dijckerhoek type D


AANBOD

Poeldijk | Slachthuiskade 10b Poeldijk | ABC Westland

HUURPRIJS

875,-- PER MAAND EXCLUSIEF BTW

LIGGING

BEDRIJVENTERREIN MERCURIUS

BEREIKBAARHEID: CENTRAAL T.O.V. DORPSKERNEN.

HUURPRIJS

€ 3.150,-- PER MAAND EXCLUSIEF BTW

LIGGING

BEDRIJVENTERREIN ABC WESTLAND

BEREIKBAARHEID

CENTRAAL T.O.V. WESTLANDSE DORPSKERNEN

VLOEROPPERVLAK

321 M² BEDRIJFSRUIMTE, 15 M² HAL/ ENTREE, 116 M² KANTOOR 1E VERDIEPING

NABIJ A4, A12, A13 EN A20 VLOEROPPERVLAK: 62 M² BEDRIJFSRUIMTE EN 62 M² OP DE 1E VERDIEPING OPLEVERINGSNIVEAU: GOED

OPLEVERINGSNIVEAU NIEUWBOUW

OPLEVERING:

OPLEVERING

BIJZONDERHEDEN: OVERHEADDEUR EN APARTE

MEDIO DECEMBER 2018/ JANUARI 2019

BIJZONDERHEDEN ELEKTRISCHE OVERHEADDEUR, LICHTSTRAAT, CV-KETEL, VERLICHTING MIDDELS LED ARMATUREN EN

LOOPDEUR, TOILET, PANTRY

TOILET

24

IN OVERLEG

SYSTEEMPLAFOND MET TL-VERL.

Wateringen | Monsterseweg 24 Wateringen | ’s-Gravenzandseweg 6b HUURPRIJS

€ 2.500,-- PER MAAND EXCLUSIEF BTW

LIGGING

BEDRIJVENTERREIN ZWETHOVE

BEREIKBAARHEID

UITSTEKENDE ZICHTLOCATIE AAN DOORGAANDE WEG WIPPOLDERLAAN/ 211, NABIJ A4, A13 EN A12

VLOEROPPERVLAK

220 M² KANTOORRUIMTE OP DE 2E ETAGE

OPLEVERINGSNIVEAU GOED OPLEVERING

IN OVERLEG

KOOPPRIJS € 169.500,-- K.K. (BTW-VRIJ) LIGGING

BEDRIJVENTERREIN ZWETHOVE

BEREIKBAARHEID UITSTEKEND, NABIJ A4, A13 EN A12 VLOEROPPERVLAK 75 M² BEDRIJFSR. OP DE PARTERRE 75 M² KANTOOR OP DE 1E VERD. OPLEVERINGSNIVEAU GOED OPLEVERING PER DIRECT BIJZONDERHEDEN ENTREE V.V. INTERCOM, CAMERASYST., ELEKTR. OVERHEADDEUR,

BIJZONDERHEDEN 8 PARKEERPLAATSEN, VLOERVERWARMING, DUBBELGLAS, LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE, PERSONEN-

CV-COMBIKETEL, KANTOOR- EN

LIFT, SANITAIRE VOORZIENINGEN EN PANTRY

VERGADERRUIMTE, AIRCO, TOILET

Kwintsheul | Bovendijk 18 Monster | Zwartendijk 25a HUURPRIJS € 1.000,-- PER MAAND EXCL. BTW, 4 PARKEERPLAATSEN € 100,-- PER MAAND EXCL. BTW LIGGING

ZWARTENDIJK TE MONSTER

KOOPPRIJS

€ 259.000,-- K.K. EXCLUSIEF BTW

LIGGING

BEDRIJVENTERREIN KWINTSHEUL

BEREIKBAARHEID CENTRAAL EN SLUIT AAN OP DE VEILINGROUTE, NABIJ A4 VLOEROPPERVLAK 120 M² BEDRIJFSR. EN 120 M²

BEREIKBAARHEID ZICHTLOCATIE OP DE DOORGAANDE WEG TUSSEN NAALDWIJK EN MONSTER

KANTOOR/ KANTINE OP 1E VERD.

VLOEROPPERVLAK 100 M² KANTOORTUIN INCLUSIEF SPREEKKAMER

OPLEVERINGSNIVEAU GOED

OPLEVERINGSNIVEAU GOED

OPLEVERING

OPLEVERING

BIJZONDERHEDEN OVERHEADDEUR EN LOOPDEUR,

IN OVERLEG

BIJZONDERHEDEN MULTIFUNCTIONELE KANTOORRUIMTE, 4 PARKEERPLAATSEN, ALGEMENE RUIMTE TOILET, KEUKEN EN ENTREE.

IN OVERLEG, KAN SPOEDIG INTERCOM, ENTRESOL, AIRCO, VERD. GRINDVLOER, CV-KETEL, TOILET EN KANTINE MET PANTRY


TRANSACTIES

Heulweg 80 2295 KH Kwintsheul (0174) 294 652 info@rijnpoort.nl www.rijnpoort.nl

VERKOCHT

VERHUURD

35 M² BEDRIJFSRUIMTE

91 M² BEDRIJFSRUIMTE

Wateringen | Naaldwijkseweg 76 Unit 80

Wateringen | Naaldwijkseweg 86b 93 M² KANTOOR

25

VERHUURD

VERHUURD

75 M² BEDRIJFSRUIMTE

45 M² KANTOORRUIMTE

Wateringen | Naaldwijkseweg 29

Wateringen | Westlandseweg 10 kantoor 5

75 M² KANTOOR

VERKOCHT

VERHUURD

62 M² BEDRIJFSRUIMTE

95 M² BEDRIJFSRUIMTE

60 M² KANTOOR

75 M² KANTOOR

’s-Gravenzande | Monsterseweg 117 BU18

’s-Gravenzande | Franklinstraat 2r


AANBOD

Wateringen | Herenstraat 16

Naaldwijk | Havenplein 3

Wateringen | Stoelmatter 3b

HUURPRIJS

VANAF € 190,00 PER MAAND

HUURPRIJS

OP AANVRAAG

HUURPRIJS

LIGGING

CENTRUM VAN WATERINGEN

LIGGING

CENTRUM NAALDWIJK

LIGGING BEDRIJVENTERREIN

BEREIKBAARHEID UITSTEKEND PER OV EN PER

€ 2.175,00 PER MAAND

BEREIKBAARHEID

UITSTEKEND PER AUTO EN OV

WATERINGSEVELD

AUTO, NABIJ N211

VLOEROPPERVLAK

539 M² BEGANE GROND,

BEREIKBAARHEID UITSTEKEND PER OV EN PER

VLOEROPPERVLAK

311 M²

533 M² EERSTE VERDIEPING

OPLEVERINGSNIVEAU

IN OVERLEG

OPLEVERINGSNIVEAU

IN OVERLEG

OPLEVERING

IN OVERLEG

BIJZONDERHEDEN WINKELRUIMTE, DEELVERHUUR

AUTO, NABIJ N211 VLOEROPPERVLAK

132 M² HAL, 132 M² KANTOOR

OPLEVERING DIRECT

OPLEVERINGSNIVEAU

HOOGWAARDIG AFGEWERKT

BIJZONDERHEDEN GESCHIKT VOOR DETAILHANDEL,

OPLEVERING DIRECT

BESPREEKBAAR

HORECA, DIENSTVERLENING EN

BIJZONDERHEDEN 3 PP, VLOERVERW., VASTE KASTEN-

KANTOOR. HAVENPLEIN IS RECENT

WANDEN, KANTOORINVENTARIS,

HERINGERICHT

ZEER LUXE AFGEWERKT

26 Wateringen | Herenstraat 31 HUURPRIJS

€ 2.650,00 PER MAAND

LIGGING

CENTRUM WATERINGEN

BEREIKBAARHEID

UITSTEKEND PER OV EN PER AUTO, NABIJ N211

VLOEROPPERVLAK

213 M²

OPLEVERING

PER DIRECT

BIJZONDERHEDEN

FRONTBREEDTE 7,30 M., PANTRY, TOILET, LUCHTGORDIJN , ROLLUIKEN, ZEER GOED AFGEWERKT

Delfgauw | Verlengde Spiegelmakerstraat (68 units) VRAAGPRIJS

€ 108.750,00 V.O.N.

LIGGING

DIRECT NAAST A13

BEREIKBAARHEID UITSTEKEND, NAAST A13 VLOEROPPERVLAK

UNITS VAN 63 M² TOT 174 M²

OPLEVERINGSNIVEAU NIEUWBOUW OPLEVERING TWEEDE KWARTAAL 2019 BIJZONDERHEDEN GEHEEL VRIJE HOOGTE OF VERDIEPINGSVLOER, KOPPELEN MEERDERE UNITS MOGELIJK, MEER INFO OP WWW.DELFPARK.NL

Hoek van Holland | Kwelder ong VRAAGPRIJS

€ 2.750.000,00 K.K.

LIGGING

BEDRIJVENTERREIN DE KULK

BEREIKBAARHEID

UITSTEKEND PER AUTO, NABIJ A-20

VRAAGPRIJS VANAF € 285.000,00 V.O.N.

VLOEROPPERVLAK

BUITENTERREIN CA. 10.000 M²

LIGGING BEDRIJVENTERREIN ZWETHOVE

OPLEVERINGSNIVEAU

VOORZIEN VAN ZWARE

BEREIKBAARHEID UITSTEKEND, NABIJ N211

STELCONPLATEN EN HEKWERK

VLOEROPPERVLAK UNITS VAN 225 M² TOT 451 M² V.V.O.

OPLEVERING

DIRECT IN VERHUURDE STAAT

OPLEVERINGSNIVEAU NIEUWBOUW

BIJZONDERHEDEN VERHUURD TOT 31 JANUARI 2020,

Wateringen | ’s Gravenzandseweg / Het Collectief Fase 3

OPLEVERING 4E KWART 2018, 1E KWART 2019

40 CM REPAC FUNDERINGSLAAG,

BIJZONDERHEDEN EIGEN PP, LOOPDEUR, KRACHTSTROOM, VRIJE HOOGTE 7 M, 1.000 KG/M² VLOERB., BETONNEN ENTRESOL

STALEN OMHEINING MET 8 ROLPOORTEN


TRANSACTIES

Oude Liermolenweg 1 2678 MN De Lier (0174) 511 300 delier@santen-gasille.nl www.santen-gasille.nl

VERKOCHT

VERHUURD

Koper: H.T. Verboom Transportsystemen B.V.

Huurder: Queen@beds.

OBJECT: 2.052 M² BEDRIJFSRUIMTE, 420 M² KANTOORRUIMTE, 290 M² OPSLAGRUIMTE

OBJECT: 125 M² WINKELRUIMTE

Wateringen | Hoefsmid 8

Naaldwijk | Molenstraat 20

27

VERHUURD

VERKOCHT

Huurder: Kemeling Kunststoffen B.V.

OBJECT: 2.064 M² BEDRIJFSRUIMTE, 156 M² KANTOORRUIMTE

Naaldwijk | Slachthuisstraat 7

Honselersdijk | Venus 149

OBJECT: 2.224 M² BEDRIJFSRUIMTE, 885 M² KANTOORRUIMTE

VERKOCHT

VERHUURD

Koper: Direct Makelaars

Huurder: Bleubuild V.O.F.

OBJECT: 126 M² KANTOORRUIMTE

OBJECT: 69 M² BEDRIJFSRUIMTE, 74 M² KANTOORRUIMTE

Monster | Herckenrathstraat 52

Den Hoorn | Kleijweg 4


Stokdijkkade 2 2671 GW Naaldwijk 140174 info@gemeentewestland.nl www.gemeentewestland.nl

TE KOOP UITPLAATSINGSKAVELS

Maasdijk | Lange Kruisweg 69B/C/D

28

KOOPPRIJS

OP AANVRAAG

LIGGING

BUITENGEBIED. LANGE KRUISWEG 69B, C EN D, MAASDIJK

BEREIKBAARHEID

AAN DOORGAANDE WEG

VLOEROPPERVLAK

2.784 M2

OPLEVERINGSNIVEAU BOUWKAVEL OPLEVERING

PER DIRECT BESCHIKBAAR

BIJZONDERHEDEN

BESTEMMING WONEN + WOONRECHT

TE HUUR

AANBOD

EXTRA INFORMATIE OP DE DRIE AANEENGESLOTEN BRAAKLIGGENDE PERCELEN B,C EN D KAN ONDER VOORWAARDEN DOOR DE VERKRIJGER EEN WONING WORDEN GEREALISEERD. EEN WOONRECHT KAN O.A. WORDEN VERKREGEN BIJ SCHAALVERGROTING, RECONSTRUCTIE, OF POSITIEVE UITWERKING OP DE GLASTUINBOUW, DIE MEDE DOOR DE WIJZIGING MOGELIJK WORDT GEMAAKT.

CONTACT VASTGOEDBEHEER@GEMEENTEWESTLAND.NL TEL 14 0174

EXTRA INFORMATIE VANAF HET SCHOOLJAAR 2017/2018 KOMT ER HUURRUIMTE IN EEN VLEUGEL OP DE

Vleugel begane grond van Lentiz-gebouw HUUR

€ 135,- P/M2 PER JAAR + BTW

LIGGING

PROFESSOR HOLWERDALAAN 60, NAALDWIJK

BEREIKBAARHEID

ONDERWIJSLOCATIE AAN DOORGAANDE WEG, OV IN NABIJHEID

VLOEROPPERVLAK

1.600 M2 BVO

OPLEVERINGSNIVEAU

ONDERWIJS-/KANTOORINRICHTING MET PANTRY

OPLEVERING

SEPTEMBER 2017

BIJZONDERHEDEN

BESTEMMING MAATSCHAPPELIJK, FUNCTIEAANDUIDING ONDERWIJS

BEGANE GROND VAN HET LENTIZ-ONDERWIJSGEBOUW BESCHIKBAAR. OPPERVLAKTE EN HUURPERIODE FLEXIBEL. GEBRUIK: ONDERWIJS OF GERELATEERDE ADMINISTRATIEVE WERKZAAMHEDEN.

CONTACT VASTGOEDBEHEER@GEMEENTEWESTLAND.NL TEL 14 0174


UITGEVER VAN HET HELE WESTLAND | MAASSLUISE COURANT | DE LIERENAAR | DE SCHAKEL MIDDENDELFLAND | DE HOEKSE KRANT | MONSTERSE COURANT | ROZENBURGSE COURANT |WATERINGSE KRANT

Stokdijkkade 10 | 2671 GW Naaldwijk | T (0174) 62 42 12 | www.uitgeverijwestmedia.nl


PARKEERNORMEN

VERPLAATST NAAR

BESTEMMINGSPLANNEN BELANGHEBBENDEN KUNNEN DE GEMEENTERAAD MET SUCCES VERZOEKEN DEZE REGEL AAN TE PASSEN

COLUMN

30

Een parkeerplaats in de Randstad kan tegenwoordig zomaar tussen € 30.000,- en € 50.000,kosten. Het kan dus een dure grap worden wanneer een gemeente een eigenaar of gebruiker van een gebouw de verplichting oplegt om een aantal parkeerplaatsen te realiseren (of aan te kopen), die voor dat gebouw beschikbaar moeten blijven. De verplichting om aan parkeernormen te voldoen was tot enige tijd geleden alleen gekoppeld aan een ‘bouw’(omgevings-)vergunning. Volgens het oude recht stonden parkeernormen in de bouwverordening en kon een gemeente parkeerverplichtingen in beginsel uitsluitend opleggen in het geval een omgevingsvergunning voor bouwen moest worden aangevraagd. Tegenwoordig is dat anders. Parkeernormen staan niet meer in de bouwverordening maar in bestemmingsplannen. Niet alleen de plaats waar parkeernormen staan is veranderd, maar ook de inhoud. Ook voor een enkele gebruikswijziging kan tegenwoordig een parkeerverplichting worden opgelegd. Bijna vanzelfsprekend ontstaan hierover discussies tussen gemeenten en eigenaren of gebruikers. Het gaat om een nieuwe verplichting die uitgelegd moet gaan worden terwijl het gaat om aanzienlijke bedragen. Een belangrijke discussie was altijd wat precies een ‘gebruikswijziging’ was, waardoor een parkeernorm van toepassing werd.

Als uitleg neem ik als voorbeeld de regel in het bestemmingsplan met parkeernormen in het Westland. Dit bestemmingsplan is speciaal voor deze normen gemaakt en geldt voor het gehele grondgebied van de gemeente (‘Paraplubestemmingsplan Parkeernormen’). De regels van naburige gemeenten wijken hier overigens niet veel van af. In dit bestemmingsplan staat dat ‘het gebruik van gronden en bouwwerken’, bij een ‘verandering van functie’, alleen toegestaan is wanneer op eigen terrein wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid. De vraag die rijst is of met een ‘verandering van functie’ een functieverandering die ook een verandering van bestemming is wordt bedoeld óf dat hiermee letterlijk íedere functieverandering wordt bedoeld. In het eerste geval gaan alleen parkeerverplichtingen gelden wanneer de bestemming van een gebouw wordt veranderd door de functiewijziging. In het tweede geval ook wanneer een functiewijziging plaatsvindt die binnen de geldende termijn blijft. Een voorbeeld. Op grond van het bestemmingsplan Centrum Naaldwijk geldt voor veel percelen de bestemming ‘Gemengd’. Binnen een dergelijke bestemming zijn meerdere vormen van gebruik toegelaten. Binnen die bestemming ‘Gemengd (1 t/m 4)’ kunnen de gronden mogelijk worden gebruikt voor ‘Wonen’, ‘Detailhandel’, ‘Kantoordoeleinden’, ‘Maatschappelijke doeleinden’ en ‘Horeca’. Binnen een en dezelfde bestemming verschilt de parkeerdruk bij die verschillende vormen van gebruik wezenlijk. Voor een bibliotheek geldt een parkeerdruk van 0,7 parkeerplaats per 100 m² bruto vloeroppervlakte, terwijl dit bij een restaurant 10 parkeerplaatsen per 100 m² bruto vloeroppervlakte is.


‘In de Gemeente Westland is het typisch dat – voor zover ik weet – niemand beroep heeft ingesteld tegen het bestemmingsplan waarin de nieuwe parkeernormen staan opgenomen’

Als de juiste uitleg van dit nieuwe bestemmingsplan is dat de parkeernormen ook gelden voor gebruikswijzigingen binnen één en dezelfde bestemming, kan een dergelijke eenvoudige gebruikswijziging leiden tot de verplichting om een groot aantal parkeerplaatsen te realiseren of te kopen. Uit een uitspraak van 9 mei 2018 van de Raad van State over het besluit van de gemeenteraad van Capelle aan den IJssel tot vaststelling in een bestemmingsplan met een vergelijkbare parkeerregel, blijkt dat die formulering niet voldoet aan de landelijke regels. Volgens die landelijke regels had die planregel niet mogen worden gericht op een gebruikswijziging binnen één en dezelfde bestemming. In de Gemeente Westland is het typisch dat – voor zover ik weet – niemand beroep heeft ingesteld tegen het bestemmingsplan waarin de nieuwe parkeernormen staan opgenomen. Mogelijk is daarmee een regel definitief geworden die in beroep absoluut was vernietigd. Gelet op de duidelijkheid die de Raad van State geeft, acht ik het waarschijnlijk dat belanghebbenden de gemeenteraad met succes kunnen vragen om deze regel aan te passen (of mogelijk de rechter kunnen vragen deze regel buiten beschouwing te laten).

Jörgen Geelhoed Geelhoed@ebhlegal.nl www.ebhlegal.nl

31


Nieuwe ontwikkelingen maken ABC WESTLAND BEHEER

BEDRIJVENTERREIN NÓG INTERESSANTER In een tijd waarin de vestigingsmogelijkheden voor Westlandse bedrijven steeds schaarser worden, komt ABC Westland Beheer in Poeldijk met goed nieuws. Per direct is er 4 hectare te koop, terwijl er 17 hectare binnen niet al te lange tijd beschikbaar komt. Enige restrictie: nieuwkomers moeten wel AGF-gerelateerd zijn.

32

Voor directeur Herwi Rijsdijk van ABC Westland Beheer zijn het drukke tijden. Tal van nieuwe ontwikkelingen spelen zich af op het bedrijventerrein, dat zich graag afficheert als hét agrologistieke centrum van de wereld. “Wij zijn inderdaad dé spil in de internationale agri- en foodsector”, zegt Rijsdijk. “Maar ook enkele sierteeltbedrijven en tuinbouwleveranciers maken gebruik van het terrein ABC Westland. Daarnaast hebben zich hier diverse dienstverlenende bedrijven gevestigd, werkzaam in bijvoorbeeld ICT, communicatie, accountancy, horeca et cetera, met dus ook de focus op de AGF-sector. Dat zorgt voor een enorme synergie en tal van innige samenwerkingen die het AGF-cluster hier versterken. Dat is tevens ons unique selling point; het is aan ons om dit in stand te houden door er echt op toe te zien dat nieuwkomers iets toevoegen of onderdeel uitmaken van de keten.”

Grotere partijen

Een van die nieuwe ontwikkelingen op ABC Westland is dus de directe uitgifte van 4 hectare bouwgrond. Rijsdijk: “Sinds 2007 kopen we grond op in de directe omgeving van het terrein. Het gaat dan vaak om tuinbouwbestemmingen. We zijn nu in gesprek met nieuwe bedrijven die geïnteresseerd zijn om zich hier te vestigen. Daar komt op termijn nog eens

zo’n 17 hectare bij, waarmee we in totaal naar 72 hectare gaan, ruim een verdubbeling van het aantal van 35 hectare, waarmee we in 1999 zijn gestart toen ABC Westland werd aangekocht door de beheermaatschappij. Natuurlijk is elk bedrijf hier welkom, maar we zouden het zeker toejuichen als ook grotere partijen im- en exporteurs en transportbedrijven zich zouden melden bij ons. Zeker straks met de nieuwe 17 hectare grond ontstaan er weer tal van nieuwe kansen, met in het achterhoofd dat er in Westland in de toekomst amper nog nieuwe grond beschikbaar zal zijn en komen.”

Parkmanagement en duurzaamheid

Naast de verkoop van grond en verhuur van hallen en kantoren is ABC Westland Beheer als eigenaar uiteraard ook verantwoordelijk voor het parkmanagement van het terrein. Dat betekent onder meer het onderhoud en uitbreiden van het wegennet, water- en groenbeheer, beveiliging en glasvezelinternet. “Dat is prima verzorgd allemaal. We zetten momenteel heel erg in op duurzaamheid”, aldus Rijsdijk. “Logisch, de gehele AGF-keten is volop bezig met duurzame innovatie, van zowel producten als diensten. Dan kunnen wij uiteraard niet achterblijven. Maar het is niet alleen symboolpolitiek, we zijn het ook gewoon verplicht aan onszelf en de samenleving om duurzaam


te opereren. Met bijna 19.000 zonnepanelen wekken we inmiddels 40% van de door onze huurders verbruikte energie duurzaam op. We zijn momenteel bezig met de ontwikkeling van een biogasinstallatie, waarmee we het afval dat hier geproduceerd wordt omzetten tot gas. De allernieuwste ontwikkeling is dat we een bodemenergieplan hebben opgesteld, waarmee we via leidingen gebruik kunnen gaan maken van warmte- en koudeopslag uit de grond. Dat is nodig als we straks geen gas meer kunnen gebruiken. De komende jaren zullen er putten geslagen gaan worden, de nieuwbouw van de Best Fresh Group zal er binnenkort als eerste op aan worden gesloten. Kortom: ABC Westland wordt steeds interessanter en duurzamer. Het is goed dat de markt dit weet, we heten geïnteresseerde partijen graag van harte welkom om nader met ons kennis te maken.�

ABC Westland Beheer ABC Westland 140 2685 DB Poeldijk T 0174-289282 www.abcwestland.nl

33www. wubbenchan.nl


ABC WESTLAND ONG

Aantrekkelijk door ruimte, 36

Op het bedrijventerrein ABC Westland in Poeldijk verrijzen eind 2018/begin 2019 drie zeer representatieve bedrijfsunits. Marc Westland van Rijnpoort Makelaars en aannemer Chris Eekhout van Eekhout Bouw zijn enthousiast over de talloze mogelijkheden én de aantrekkelijke locatie. Een van de drie bedrijfshallen is reeds verhuurd, de verwachting is dat ook de overige twee snel een huurder zullen vinden.

“Het terrein is centraal gelegen, waardoor de overige Westlandse dorpskernen binnen enkele autominuten bereikbaar zijn”, aldus Westland. “Dat geldt ook voor de uitvalswegen naar het rijkswegennet zoals de A4, A12, A13 en A20. Na 22.00 uur is het bedrijventerrein afgesloten en alleen toegankelijk voor eigenaren of personeel van de bedrijfspanden. De verwachte aanvaarding is medio december 2018/januari 2019 en de huurperiode 5 jaar met ook nog 5 optiejaren.”

Terwijl er nog gebouwd moet gaan worden door Eekhout Bouw, is hal 1 dus reeds verhuurd. Eekhout: “Dat verbaast ons niet, want het gebouw wordt hoogwaardig uitgevoerd, goed geïsoleerd en beschikt over moderne voorzieningen voor bedrijfs- en kantoorruimte. Het heeft twee verdiepingen en een totale oppervlakte van 452 m². Hal 2 heeft 6 eigen parkeerplaatsen, hal 3 maar liefst 8. Kortom, een zeer interessant project voor tal van ondernemers.”


kwaliteit én ligging! 37 De objecten zal voor € 3.150,00 euro (ex BTW) per maand als volgt worden opgeleverd: Bedrijfsruimte: • totale hoogte ca. 8,5 m; • vrije hoogte ca. 7,5 m; • betonvloer parterre met een maximale vloerbelasting van circa 1.500 kg/m²; • betonvloer parterre en verdieping v.v. een op de CV-ketel aangesloten vloerverwarmingscircuit; • het pand wordt v.v. aluminium kozijnen met dubbel glas; • de overheaddeur heeft een afmeting van 4,00 x 4,20 (bxh) en is elektrisch bedienbaar; • lichtstraat in het dak 5,93 m x 1,63 m; • 2 toiletruimtes v.v. tegelwerk en sanitair, systeemplafond en mechanische afzuiging;

• meterkast v.v. gas-, water- en elektra. Groepenkast 40 Amperé (220/380Volt); • verlichting middels led armaturen, diverse wandcontactdozen 220/380Volt; • stalen trap met houten treden naar verdieping. Kantoorruimte: • betonvloer afgewerkt met zandcementvloer, maximale vloerbelasting van circa 250 kg/m²; • verwarming middels c.v.-installatie en vloerverwarming; • kabelgoot met stopcontacten; • verlichting middels led armaturen, diverse wandcontactdozen 220/380 volt.

Makelaar voor ABC Westland: Rijnpoort Makelaars Heulweg 80 2295 KH Kwintsheul 0174-294652 info@rijnpoort.nl www.rijnpoort.nl


EEN GREEP UIT ONS BEDRIJFSAANBOD KOOPMANSTRAAT 52 NAALDWIJK Opslagunits van 32 m² voor ondernemer en particulier!

TE HUUR

Huurprijs al vanaf € 250 ex. BTW p/m!!

INDUSTRIESTRAAT 57/57A EN 42 NAALDWIJK Moderne bedrijfsruimte met kantoorruimte op het bedrijventerrein “De Woerd”. Units vanaf circa 250 m2 tot en met circa 755 m2 bedrijfs-/kantoorruimte.

TE HUUR

Huurprijs op aanvraag

SLOTENMAKERSSTRAAT 29 NAALDWIJK Zeer nette ruimte, circa 127 m2 in twee lagen. Gelegen op het bedrijventerrein “De Woerd” met eigen parkeerplaats.

2

UN INM IT ID S VE DEL RK S OC HT

TE KOOP / TE HUUR

TE KOOP / TE HUUR

Koop/huurprijs op aanvraag

VLOTLAAN 212-218, 226 EN 621 MONSTER 6 moderne bedrijfsruimten met een vloeroppervlakte van circa 240 m2 in 2 lagen per unit. Koop/huurprijs op aanvraag

Stokdijkkade 13 • Naaldwijk • Telefoon (0174) 62 41 11


Wilt u ook een pittige campagne?


VAST GOED

SALE

VANAF NU

H ER ENSTRA AT 33 - 2671 HZ NA ALDWIJ K - T 0174 62 40 70 - WWW.ROBVOLLEB R EGT.N L O P E N I N G S T I J D E N : D I .W O . D O . 9 . 3 0 U U R - 1 7 . 3 0 U U R

-

VR 9.30 - 21.00 UUR

-

ZA 9.30 - 17.00 UUR


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.