__MAIN_TEXT__

Page 7

TON DIN STUDIERETNING MED VALGFAG I begyndelsen af november starter studieretnings­ forløbet. Du kommer her sammen med nye kammerater i den stamklasse, I skal gå i resten af det treårige forløb. I interesserer jer for og har valgt de samme studieretningsfag, og på nær jeres valgfag følger I det samme skema.

Studieretningsfag

I studieretningen med Engelsk, Spansk og Latin kan du ved at opgradere Latin til B-niveau afslutte Matematik på C-niveau. Herunder kan du se et eksempel på, hvordan det kunne se ud. I eksemplet er de øvrige valgfag Biologi B, Idræt B, Psykologi B og Samfundsfag B.

Dine valg

A-niveau

Spansk A

Engelsk A

Latin C

B-niveau

Fx Idræt B

Fx Samfundsfag B

Fx Biologi B

C-niveau

Fx Musik C

Obligatoriske fag: Dansk A, Engelsk B, Fysik C, Historie A, Idræt C, Kemi C, Oldtidskundskab C, Religion C, Samfundsfag C. Fx Psykologi B Fx Latin B

1.g

2.g

3.g

Engelsk A

Engelsk A

Engelsk A

Spansk A

Spansk A

Spansk A

Latin C

Latin B

Biologi B

Tysk fort. B

Psykologi C

Idræt B

Musik C

Psykologi B

Matematik C

Samfundsfag B

+

Klik her

Stud ie gen retnin g erat oren s-

#3fedeår · Elev på Sct. Knuds Gymnasium · 2020 | 7

Profile for Sct. Knuds Gymnasium

Sct. Knuds Gymnasium - Elev på Sct. Knuds 2020